Znakomite prognozy dla programu „Mieszkanie dla Młodych” w 2015 roku

Znakomite prognozy dla programu Mieszkanie dla Młodych w 2015 roku

Od 1 stycznia 2014 roku, czyli od rozpoczęcia działania programu MDM banki zawarły prawie 14 tys. umów kredytowych o łącznej wartości ponad 2,6 mld PLN.

Porównując ten wynik do pierwszego roku funkcjonowania poprzedniego programu – Rodzina na Swoim – program „Mieszkanie dla Młodych” cieszy się prawie trzykrotnie większą popularnością.

Wiele przesłanek wskazuje, że rok 2015 będzie dla programu jeszcze lepszy. Z limitu środków przeznaczonych na 2015 rok (715 mln PLN) zostało już zarezerwowanych ponad 19 % środków (136 mln PLN).

Po pierwsze – większa liczba instytucji przyjmujących wnioski w ramach programu. Przez prawie 3 miesiące 2014 roku, jedynymi instytucjami przyjmującymi wnioski o dofinansowanie w ramach programu MDM były: Powszechna Kasa Oszczędności BP oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pozostałe instytucje potrzebowały trochę więcej czasu aby dostosować swoje oferty i systemy informatyczne do wymogów programu.

Na początku 2015 roku w programie „Mieszkanie dla Młodych” bierze już udział 14 instytucji kredytujących. Przekłada się to na dużo większą jakość obsługi i konkurencyjność cenową, z czego z pewnością skorzystają beneficjenci MDMu.

Po drugie – wkład własny. Od 1 stycznia 2015 aby skorzystać z kredytu mieszkaniowego należy posiadać minimum 10% wkładu własnego. Dla klienta kupującego mieszkanie o wartości 300 tys. PLN oznacza to konieczność posiadania 30 tys. PLN własnych środków. To wymaganie nie dotyczy klientów chcących skorzystać z programu MDM.

W objaśnień do ustawy w sprawie stosowania finansowego wsparcia, dofinansowanie otrzymane w ramach programu MDM może być traktowane jako wkład własny. W praktyce oznacza to, że klient może wykorzystać posiadane środki np. na wykończenie mieszkania lub też wziąć mniejszy kredyt – co przekłada się na większą zdolność kredytową, a tym samym większą dostępność samego kredytu.

Po trzecie – nowelizacja założeń programu MDM, która umożliwi m.in. zaciąganie kredytu przez osoby niespokrewnione ze sobą, większą pomoc dla rodzin wielodzietnych, wprowadzenie możliwości finansowania wnoszenia wkładów budowlanych w inwestycjach realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, umożliwienie objęcia programem „Mieszkanie dla Młodych” mieszkań budowanych przez deweloperów korzystających z kredytu oraz rozszerzenie ograniczeń dotyczących dysponowania mieszkaniem. Zmiany spowodują zwiększenie liczby dostępnych na rynku mieszkań, ale także zwiększenie zdolności kredytowej dla wielu potencjalnych klientów.

Po czwarte – więcej mieszkań dostępnych w ramach programu MDM. Dotychczas w wielu lokalizacjach brakowało mieszkań spełniających warunki programu. Ustawa weszła z dużym opóźnieniem i do końca nie wiadomo było jakie będą jej założenia. Rok funkcjonowania MDMu dał deweloperom czas na dostosowanie swoich ofert do wymogów programu.

Dodatkowo, przewidywana nowelizacja zakłada możliwość uzyskania dofinansowania w przypadku dewelopera, który sam uzyskał kredyt na budowę mieszkania. Nowelizacja spowoduje także udostępnienie w ofercie programu mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Omawiana jest także propozycja umożliwiająca możliwość zakup mieszkania w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” przez rodziny wielodzietne – nawet jeżeli posiadają już one mieszkanie. Dotychczas grupa takich osób stanowiła margines beneficjentów MDMu. Jest szansa, że po wprowadzeniu tej modyfikacji znacznie zwiększy się liczba potencjalnych klientów.
sprawdz_doplate150