Po „Rodzinie na Swoim” przed „Mieszkaniem dla Młodych”

Po Rodzinie na Swoim, przed Mieszkaniem dla Młodych

Rządowy program „Rodzina na swoim” przez wiele lat stymulował rynek mieszkaniowy i kredytowy. Możliwość skorzystania z tego wsparcia była dla wielu osób decydującym czynnikiem w kwestii zakupu mieszkania.

31 grudnia ubiegłego roku przyjęto ostatnie wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Rodzina na Swoim” – rządowy projekt wsparcia budownictwa dobiegł końca. 14 maja 2013 r. rząd przyjął projekt programu „Mieszkanie dla Młodych”Czytaj dalej

Mieszkania dla Młodych coraz bardziej dostępne cz. 1

Mieszkania dla Młodych coraz bardziej dostępne cz. 1

Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu w dniu 6 marca 2013 r. zadecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych.

Po serii czterech obniżek stóp procentowych rzędu 25 punktów bazowych zdecydowała o ruchu dwukrotnie większym, mimo że przed posiedzeniem większość analityków spodziewała się utrzymania dotychczasowej wielkości stóp procentowych lub ewentualnej – kolejnej obniżki o 25 pb. Czytaj dalej

Rząd nabiera tempa w przygotowaniach programu „Mieszkanie dla Młodych” cz. 2

Mieszkanie dla Młodych rząd nabiera tempa 2

Zasada stałej wysokości dopłaty jest przewagą nowego programu w stosunku do warunków Rodziny na Swoim. Obecnie Klient jest zmuszony szukać mieszkania, którego cena za 1 m2 mieści się w kryteriach programu – z reguły – na obrzeżach miasta, gdzie ceny są dużo niższe.

W ramach Mieszkania dla Młodych, Klient będzie mógł także wybierać spośród bardziej prestiżowych ofert, decydując się na nieruchomości o cenach wyższych od wskaźnika przeliczeniowego. W takim wypadku Klient otrzyma dofinansowanie, ale tylko do wysokości kwoty wskaźnika. Czytaj dalej

Korzyści i zagrożenia wynikające z programu „Mieszkanie dla Młodych”

Kryterium Korzyści Zagrożenia
Małżeństwa i single w wieku do 35 lat, kupujący pierwsze mieszkanie Młodzi ludzie mogą nabyć własny lokal i uniezależnić się od mieszkania z rodzicami. Mogą aktywnie poszukiwać pracy i np. przeprowadzić się do większego miasta. Ucieczka młodych ludzi z mniejszych miast.
  Czytaj dalej