Jak przebiega udzielenie kredytu i dofinansowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Jak przebiega udzielenie kredytu i dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych

W nawiązaniu do zadawanych przez Państwa pytań na forum chcielibyśmy pokrótce przedstawić przykładowy przebieg procesu kredytowego i dofinansowania w jednym z banków biorących udział w programie MDM.

1. Weryfikacja na podstawie dokumentacji papierowej oraz informacji uzyskanych od Klienta. Weryfikacji podlega: powierzchnia i cena nieruchomości, parametry kredytu (np. długość okresu kredytowania), wiek kredytobiorcy, sprawdzenie, czy klient spełnia warunki MDM ( np. czy był właścicielem nieruchomości, czy jest najemcą lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i zrzecze się tego prawa / rozwiąże umowę najmu, liczba wychowywanych dzieci).

2. Decyzja wstępna banku kredytującego.

3. Przyjęcie od klienta wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentami. Klient wypełnia punkt I wniosku o dofinansowanie wkładu własnego oraz Oświadczenia i Zobowiązania Nabywcy, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku kredytowego.

4. Weryfikacja uprawnień klienta w systemie BGK Zlecenia. Bezwzględnym warunkiem wprowadzenia danych klienta do systemu BGK jest jego wcześniejsze wyrażenie zgody w formie Oświadczenia na przekazywanie danych do BGK. Weryfikacja negatywna klienta oznacza brak możliwości do skorzystania z kredytu w programie MDM.

5. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w portalu BGK Zlecenia. Rejestracja wniosku następuje w momencie przyjmowania wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku o dofinansowanie, weryfikacja uprawnień oraz rejestracja wniosku muszą nastąpić w tym samym dniu. Jeżeli klient ubiega się o kredyt w kilku bankach to:

a. kwota dofinansowania wkładu własnego jest ustalona w oparciu o datę zarejestrowania pierwszego wniosku o udział w programie MDM w dowolnym banku i nie podlega zmianom

b. wszystkie dane dotyczące nabywcy oraz nabywanej nieruchomości muszą być zgodne z wnioskiem zarejestrowanym przez pierwszy bank.

Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje kopię wniosku o dofinansowanie w programie MDM.

6. Weryfikacja i akceptacja wniosku w portalu BGK Zlecenia. Akceptacja wniosku musi nastąpić w ciągu 60 dni od daty zarejestrowania (wymóg ustawowy). BGK informuje doradcę kredytowego w danym banku o podjętej decyzji i kwocie dofinansowania wkładu własnego. Doradca generuje z portalu BGK-Zlecenia dokument zawierający informację o przyznanej przez BGK wysokości dofinansowania wkładu własnego i przekazuje go klientowi.

7. Rozpatrywanie wniosku w banku. W międzyczasie klient może zostać poproszony o dostarczenie brakującej dokumentacji lub wyjaśnienie wątpliwości powstałych w procesie analizy kredytowej (np. w kwestii osiąganych źródeł dochodu). Po zakończeniu analizy kredytowej przygotowywana jest umowa dla klienta.

8. Podpisanie umowy. Klient podpisuje umowę kredytu mieszkaniowego MDM wraz z załącznikami (w tym weksel oraz deklaracje wekslową na rzecz BGK).

9. Uruchomienie kredytu. Klient wraz z dokumentami do uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy składa wniosek o wypłatę dofinansowania. Dofinansowanie wypłacane jest zawsze jako ostatnia część świadczeń pieniężnych, bezpośrednio na konto zbywcy nieruchomości.

Zmiana terminu wypłaty jest możliwa ale tylko pod warunkiem, że rok wypłaty środków jest zgodny z rokiem wskazanym we wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego. Zmiana daty wypłaty dofinansowania jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania przez Bank pisemnego wniosku Kredytobiorcy złożonego nie później niż na 14 dni roboczych przed wskazaną planowaną datą wypłaty oraz dodatkowo pod warunkiem złożenia przez Nabywcę nowego wniosku o wypłatę dofinansowania wkładu własnego ze środków Funduszu Dopłat.

Brak wypłaty środków z tytułu dofinansowania w roku wskazanym we wniosku powoduje utratę prawa do dofinansowania. Konieczne jest ponowne wnioskowanie o przyznanie dofinansowania z funduszu na kolejny rok.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Nie, od początku dodatkowe dofinansowanie można było uzyskać po urodzinach 3-go dziecka.

 • zygmunt999

  Zmieniło się coś? Wydawało mi się że od pierwszego.
  A tak to nie mam o czym myśleć, chyba, że coś się pozmienia.
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Ustawa tego nie precyzuje.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • zygmunt999

  Mam pytanie,
  z tego co wiem, przy kredycie MdM były również premie za urodzenie dziecka.
  Kredyt został przyznany z ostatnich środków na 2017 r.
  Zaraz potem urodziło się dziecko. Czy i jak można starać się o dodatkowe środki z tego tytułu?

 • Jaga No

  Bardzo dziękuję za informację. Czy są jakieś przepisy które dokładnie to regulują?

 • Witam. Ostatnia transza może być większa od kwoty przyznanego dofinansowania (składa się wtedy na nią dofinansowanie + część kwoty kredytu).

 • Jaga No

  Czy ostatni transza musi być kwotą MDM, czy może być większa. Jeśli tak to z czego to wynika – czy z ustawy czy wewnętrznych przepisów banku.

 • Chodzi o dni kalendarzowe.

 • Ania

  To dni kalendarzowe czy robocze?

 • Owszem, można zawrzeć taki warunek. Do 10-go stycznia powinien już Pan otrzymać odpowiedź odnośnie przyznania dofinansowania. Odnośnie drugiej części pytania – jest taka możliwość. Wiemy o kilku przypadkach, kiedy kredytobiorcy dostali potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania, po czym BGK przesłał sprostowanie. Ich wnioski były rejestrowane w godzinach wyczerpania puli i BGK niedokładnie oszacował, na ile czasu wystarczy środków.

 • Marek

  Czy można dokonać warunku w umowie przedwstępnej że jeśli nie dostanę informacji o akceptacji dofinansowania za pomocą mdm do 10 stycznia to to biorę kredyt bez mdm. A jeśli dostane akceptację to sprzedający otrzyma pieniedze w terminie do końca lutego gwarantowane przez BGK. Czy istnieje jakakolwiek szansa że przy potwierdzeniu w styczniu że środki zostały przyznane. Z jakichś powodów nie zostaną wypłacone do końca lutego.

 • Rachunek powierniczy jest wymagany w przypadku zawierania umowy kredytowej o nabycie lokalu na rynku pierwotnym.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie dostępności programu MDM trwał około 1,5 miesiąca. Z podobnym terminem należy się liczyć w przypadku styczniowej puli. Jeżeli złoży Pan wniosek na początku roku, realny termin wpływu środków szacowałbym na końcówkę lutego. Dodatkowo uwzględniłbym jeszcze w umowie klauzulę warunkową, że transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem przyznania dofinansowania. W kwestii odpowiednich sformułowań doradzam kontakt z naszymi doradcami. mają większe doświadczenie w tego typu umowach. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Emila Kkk

  Dziękuję

 • Tak, w ciągu 60-ciu dni od akceptacji wniosku (przyznanie środków) powinna Pani podpisać umowę kredytową.

 • Emila Kkk

  Czy jak otrzymałam teraz MDM to mam 60 dni na podpisanie bankiem umowy

 • Marek

  Witam,
  Proszę o komentarz przy założeniu otrzymaniu dofinansowania, podpisaniu umowy przedwstępnej, akceptacji na udzielenie kredytu. Kiedy realnie sprzedający otrzyma pieniądze. Muszę przygotować umowę przedwstępną, w której będą zawarte konkretne informacje związane wypłatą środków MDM. Czy mogę prosić o pomoc jak tu ubrać w słowa w umowie, aby nie było przekłamania.

 • Adam Krzyżanek

  A czy rachunek powierniczy założony przez dewelopera pomaga? Z tego co wiem bank przelewa całość na rachunek i potem z rachunku jest wypłacane.

 • Witam. Dofinansowanie MDM jest wypłacane jako ostatnia część świadczenia, bezpośrednio na konto sprzedającego lokal mieszkalny. Jeżeli budowa się przedłuży – polecam kontakt z bankiem kredytującym i poinformowanie ich o tym fakcie. Większość banków jest w stanie wystąpić wówczas do BGK o wypłatę dofinansowania i przechować je dla kredytobiorcy na koncie technicznym.

 • Witam. Dzierżawa, a nawet nabycie nieruchomości niemieszkalnych nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania MDM. Jeżeli chodzi o zameldowanie – ustawa nie określa obowiązku meldunkowego.

 • rafcyk

  Witam,
  w roku 2016 skorzystałem z MDM-u. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i chcą abym był dzierżawcą tego gospodarstwa (bez budynków mieszkalnych). Czy ta dzierżawa nie będzie kolidowała z MDM? Czy możliwe jest zameldowanie pod innym adresem niż tym na które było brane dofinansowanie?
  pozdrawiam,
  Rafał

 • Adam Krzyżanek

  Witam mam pytanie odnośnie środki z 2017 roku. Dostałem pozytywną decyzję MDM. Budowa jest w trakcie, założony fundusz powierniczy. Czy jak dofinansowanie MDM może być wypłacone jako pierwsza transza w 2017 roku? Co jak przedłuży się budowa i dom zostanie oddany do użytku dopiero w 2018? Czy w umowie deweloperskiej muszę mieć wpisane ukończenie budowy w 2017 roku, czy to tylko kwestia wpłaty środków?

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. owszem, można. Można także ew. wyznaczyć wypłaty kredytu w transzach, gdzie większość kwoty byłaby wypłacona pod koniec roku. Spłata kredytu rozpocznie się po wypłacie pierwszej z transz. Kwota dofinansowania wypłacana jest jako ostatnia i tutaj nie ma problemu, aby jej wypłata była pod koniec 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • JoannaG

  Dzień dobry, mam wątpliwości dotyczące przyznania kredytu i przekazanie nieruchomości w użytkowanie. Czy jeśli złożę wniosek o kredyt i dofinansowanie MDM w styczniu, otrzymam pozytywną odpowiedź to jest możliwość, że nieruchomość zostanie oddana do użytku dopiero pod koniec roku 2018? I wtedy dopiero zacznę spłacać raty kredytu? Czy musi się to odbyć dużo szybciej?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Roksana

  witam
  chcę wziąść kredyt n dom i działkę niestety nie posiadam wkładu własnego. czy program mdm jest w stanie sfinansować wkład własny i jak mam się do tego zabrac

 • Umowa kredytowa powinna być podpisana w ciągu 60 dni kalendarzowych od momentu akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia.

 • Romcia

  No tak, 60 dni od momentu przyznania dofinansowania.

 • BS

  Dzień Dobry czy jeżeli otrzymałam pozytywną odpowiedź o dofinansowanie z BGK na 2018 rok, to czy jest jakiś określony czas na podpisanie umowy kredytowej z bankiem?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Witam. Wniosek o kredyt z dofinansowaniem można będzie złożyć dopiero po 2018-01-01, wtedy zostanie udostępniona beneficjentom kolejna pula środków. Samą procedurę wnioskowania można rozpocząć wcześniej (powiedzmy – w połowie grudnia).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Yetka

  Jak wygląda przyznawanie dofinansowania, po uprzednim zlożeniu wniosku kredytowego i wniosku o dofinansowanie, kiedy bank pozytywnie zweryfikował nasz wniosek. Czy wówszas do dofinanosiwanie jest jakaś kolejka?

 • Obawiam się, że żaden bank nie wyrazi zgody na przekazanie własności mieszkania w tak odległym terminie.

 • Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny. Zwrot VAT trafia bezpośrednio na konto wnioskującego.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Środki wpływają na konto osoby wnioskującej o zwrot.

 • Przeniesienie własności nastąpi po podpisaniu ostatecznego aktu notarialnego.

 • Sylwia

  A w przypadku gdy mieszkanie z rynku pierwotnego zostanie oddane do użytku dopiero w III kwartale 2019 roku – czy jest szansa na skorzystanie z programu MDM? Kiedy w takim przypadku najlepiej ubiegać się o dofinansowanie i kredyt? Jak najpóźniej czyli do końca września 2018 roku?

 • Emilia

  pomocy !!! Kiedy nastąpi przeniesienie własności ? w momencie otrzymania przez dewelopera środków z MDM-u , czy po podpisaniu umowy w banku ?

 • Łukasz

  Dopłata trafia do banku zmniejszając ilość kredytu, czy bezpośrednio do kredytobiorcy ?

 • Łukasz

  Nie pytam o formalności związane z kupnem lokalu, a o dopłatę do kredytu hipotetycznego na budowę domu.

 • Tak. Dopłatę można uzyskać przy zakupie domu/mieszkania, zwrot podatku VAT dotyczy budowy domów systemem gospodarczym.

 • Dopłata w ramach programu MDM jest realizowana jako ostatnia transza płatności, bezpośrednio na konto sprzedającego lokal.

 • Łukasz123

  Witam.
  Czy dopłata do kredytu hipotecznego i zwrot podatku vat wykluczają się wzajemnie ?
  Pozdrawiam

 • Łukasz

  A dopłata z programu jest przyznawana w pierwszej, czy ostatniej transzy ?

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Dofinansowanie jest wypłacane bezpośrednio na konto sprzedającego lokal. Wniosek o kredyt z dofinansowaniem należy złożyć łącznie. Pula środków będzie dostępna po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Kwota kredytu w przypadku budowy domu jest realizowana w transzach. Bank dokonuje wypłat w miarę postępu prac budowlanych.

 • Magda

  Witam, czy jest szansa, że jeśli wzięłabym kredyt na mieszkanie, wyłożyła ze swoich środków 10% wpłaty na kredyt, to czy mdm zwróciłoby tą kwotę np. w styczniu 2018 roku bądź przy kolejnych udzielanych środkach?

 • Łukasz

  Witam,
  Jestem zainteresowany kredytem mdm na poczet budowy domu.
  Czy kwota kredytu wypłacana jest w całości, czy jedynie w transzach ?

  Pozdrawiam

 • Można poprosić doradcę w Państwa banku o sprawdzenie. Środki powinny zostać przekazane na konto dewelopera w terminie wskazanym przez Was na wniosku o wypłatę dofinansowania.

 • Jacek Eychler

  Witam, bank wypłacił deweloperowi ostatnią transzę z kredytu 21.08. Deweloper czeka teraz tylko na środki z mdm. Jak sprawdzić na jakim etapie jest wypłata i czy wszystko w porządku?

 • Witam. Niestety sierpniowa pula już się skończyła, kolejna ruszy dopiero po 2018-01-01.

 • karo

  Witam, czy pula mdm już się zakończyła? czy dalej można składać wnioski?

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Kinga .Granowicz

  Witam serdecznie,
  W 2015r korzystałam z dopłaty MDM dla singla. W tej chwili jestem w ciąży, czy po urodzeniu dziecka otrzymam dodatkowe 5%? Jeżeli tak gdzie składam dokumenty i w jakim terminie po porodzie?
  Pozdrawiam

 • Emila Kkk

  Doradca powiedział mi że jest tylko oczekuje na limit

 • Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

  „Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wniosek nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego
  z dnia xxx, złożony przez nabywcę/ów: xxx
  w Banku xxx został zarejestrowany w Banku Gospodarstwa Krajowego
  w dniu xxx pod numerem NWR-xxx z limitem środków w wysokości: xxx”

 • Emila Kkk

  Witam czy mam szanse na otrzymanie dofinansowania jeśli mój wniosek został o 12 zarejestrowany

 • Próbujemy ustalić, jak to wygląda ww poszczególnych bankach, myślę, że po długim weekendzie będziemy mieli więcej informacji.

 • Oskar Ząbek

  Witam msm pytanie mam nr mdm Nwr 036592 i mam status oczekujacy A poczatkiem wrzesnie mielidmy rezerwacje mieszkania. Pytanie brzmi czy da sie jakos sprawdzic jakie mam realne szanse aby skoczyc w mdm

 • Chodzi o informację, czy środki zostały przyznane? W zależności od banku, dowiadujemy się o tym od razu lub po upływie maksymalnie 2-3 dni roboczych (obecnie trochę dłużej ze względu na liczbę złożonych wniosków).

 • Magdalena

  Witam,
  Mam pytanie ile czeka się na rozpatrzenia wniosku mdm ? złożyliśmy wniosek 3.08.2017 r. a czekamy na mdm , kredyt a do końca sierpnia mamy czas na kupno mieszkania.

 • Witam. Aby złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem powinien Pan mieć już wybraną nieruchomość i podpisaną umowę przedwstępną na jej nabycie. Jeżeli chciałby Pan skorzystać z doświadczeń naszych doradców w kwestii wyboru odpowiedniego lokalu – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kamil Karpowicz

  Witam,
  Jak to wygląda z wyborem nieruchomości? Chodzi mi o to, że chciałbym skorzystać z MDM, ale na oku nie mam jeszcze żadnego mieszkania. Bank udziela kredytu od razu po pozytywnym rozpatrzeniu wszystkich wniosków, czy sam decyduję kiedy bank wypłaci mi pieniądze na zakup?

 • Nie. Pana kwietniowy wniosek dotyczył puli 2018. Sierpniowa nowelizacja dotyczy dopłat z roku 2017. Aby skorzystać z tych środków należałoby anulować poprzednio złożony wniosek i składać go ponownie. Polecam szybko podjąć decyzję, sierpowe wnioski są w zasadzie obecnie kompletowane. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Polecam kontakt z Pana doradcą, nr w tych okolicach otrzymały dofinansowanie. Odnośnie błędu w wielkości powierzchni – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korekty w BGK.

 • Andrzej Szyk

  Witam,
  czy składając wniosek w kwietniu 2017 i uzyskując potwierdzenie rejestracji wniosku z datą wypłaty MdM na 2018 r. mogę uzyskać potwierdzenie otzrymania środków z tej części MdM, która zostanie uwolniona w sierpniu 2017 r.? Bardzo proszę o informację.

 • Andrzej Szyk

  Witam, mam pytanie.
  Mam wniosek o dofinansowanie pod numerem 2017-030957, jaka jest szansa na potwierdzenie otrzymania środków w sierpniu z puli 2018 r.?
  Drugie oytanie dotyczy pomyłki we wniosku – otóż wniosek był złozony z błędną informacją o metrażu (jest 80 m2, powinno być 70 m2 powierzchni użytkowej.
  Nr KW i cena jest bez zmian.
  Czy ta niezgodnośc pomiedzy zarejestrowanym wnioskiem i faktycznym metrażem może stanowić problem dla ostatecznego przyznania MdM? Jak podejśc do tej kwestii? Mam nadzieję, że nie bedę musiał wycofac poprzedniego i złożyć nowego wniosku…

 • Można się w tym celu zgłosić bezpośrednio do banku kredytującego.

 • Teoretycznie, jest taka możliwość, ale swoja zgodę musiałby wyrazić zarówno bank, jak i deweloper. Środki z programu MDM powinny zostać wypłacone do końca 2018-go roku, czyli wypłata kredytu razem z dofinansowaniem musiałaby się odbyć na długo przed przekazaniem własności mieszkania. Z doświadczenia – nie sądzę, aby bank zaakceptował takie ryzyko (ale spróbować można).

 • anna

  Witam serdecznie, korzystałam z mdm-u w 2014 roku. Potrzebuje dokument w jakiej kwocie dofinansowanie z BGK zostało przekazane deweloperowi. Czy mam się po taki dokument zgłosić do BGK? pozdrawiam serdecznie Anna

 • Karolajna S-ka

  Szanowni Panstwo, czy mozna zlozyc wniosek o doginansowanie kredytu z MDM 2017 na mieszkanie ktorego termin realizacji przypada na II kwartal roku 2018?

 • Romana

  Witam, czy widziałeś osobiście wydruk NWR? Poniżej Alicja też na początku podawała taki długi numer. Po czym się okazało, że ma normalny numer NWR. Na wydruku powinno być też dosłownie napisane, że jesteś oczekujący. Obecnie dostają dofinansowanie w okolicy 30 670. Jak by popatrzeć na twoją końcówkę, to jakbyś miał numer 30893, to w sumie masz szansę się załapać. Jak długo to potrwa nie wiadomo, obecnie to idzie dosyć w wolnym tempie.

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niezbyt dobrze. Tak długie nr dotyczą wniosków, które nie uzyskały statusu „oczekujący” na przyznanie środków.

 • Lukas

  Witam. Właśnie dostałem nr od doradcy
  NWR263863893 jak to wygląda?? Wniosek złożyliśmy 6.04. i cały czas cisza.

 • Niestety nie, blok musiałby zostać oddany do użytkowania do końca 2018-go roku. teoretycznie byłaby możliwość wypłaty dofinansowania wcześniej, o ile bank i deweloper wyrażą na to zgodę. Obawiam się jednak, że w takim przypadku bank nie podejmie ryzyka.

 • Debra Johnson

  Oferujemy pożyczkę z 3-proc. Stopą procentową … Skontaktuj się z nami dziś w celu uzyskania pilnego kredytu (kredi1975@gmail.com)

 • anka

  Witam, razem z mężem będziemy starać się o kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem z MDM. Blok zostanie ukończony pod koniec 2019 roku, z tym, że deweloper chce pieniążki w 5 transzach po 20% I transza ma zostać przelana jeszcze w tym roku. czy w takim wypadku będziemy mogli skorzystać z MDM? .

 • Witam. Wniosek o mieszkanie socjalne nie jest przeszkodą podczas wnioskowania o udział w programie MDM. Nawet, jeżeli partnerka otrzyma mieszkanie socjalne – o ile dobrze rozumiem – nie zostanie jego właścicielką, a jedynie najemcą?

  Odnośnie drugiego pytania: wszyscy wnioskujący powinni być obecni podczas składania wniosku. Ew. polecam kontakt z naszym doradcą – może podpowie inne rozwiązanie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Krzysztof Szczepaniak

  Witam,

  Mam takie pytanie odnośnie programu MdM. Wniosek od dofinansowanie będzie składać partnerka z trójką dzieci w sierpniu ale na początku tego roku złożyła wniosek do gminy o mieszkanie socjalne. Czy złożony wniosek o mieszkanie socjalne wpływa jakoś na składanie wniosku od dofinansowanie odnośnie programu MdM w tym roku(mieszkanie od gminy nie zostało jeszcze przydzielone)?

  Drugie pytanie związane jest z „spisanie wniosku kredytowego”. O przydzielenie kredytu dołączają moi rodzice aby podnieść zdolność kredytową moją i partnerki wraz z 3 dzieci. Rodzice w sierpniu wyjeżdżają na urlop więc czy taki wniosek może być spisany z końcem lipca a złożenie pełnej dokumentacji ze wszystkimi podpisami osób które ubiegają się kredyt nastąpi dopiero 8 sierpnia, czy właśnie różnica dat ma znaczenie czy jednak nie?

 • Niestety nie. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć razem z wnioskiem o kredyt w programie MDM.

 • Romana

  Nie, kredyt albo z mdm albo bez. Jak bez mdm, to już nie dostaniesz dofinansowanie.

 • Alicja

  Pytanie gdy podpiszę umowę zwykłego kredytu mam szansę na mdm? Czy wszystko przepada? Kto tu zawinił czy mamy jeszcze jakaś drogę do uzyskania tych środków?

 • ok, ten nr dotyczy wniosku zarejestrowanego w dniu 2017-04-06 w późnych godzinach popołudniowych. Pracownik banku nie zarejestrował go w terminie. Pani wniosek oczekuje na uwolnienie środków i przyznanie dofinansowania. Pozostanie na tym statusie przynajmniej do końca roku. Na forum pojawiła się informacja, że takie wnioski będą miały przyznane dofinansowanie w pierwszej kolejności na początku stycznia 2018, ale jeszcze ją weryfikujemy. W chwili obecnej pozostaje Pani jedynie czekać. Przed Panią około 200 oczekujących wniosków.

 • Moim zdaniem, Pani wniosek został zarejestrowany sporo po terminie dostępności środków (wskazuje na to długi nr NWR). Gdyby wniosek został zarejestrowany chociażby 06.04, nr miałby postać NWR-03XXXX (na forum zgłaszają się osoby, które miały nr w okolicach 031000). Sugerowałbym złożenie oficjalnego pisma do banku z żądaniem wyjaśnień.

 • Tak długi nr NWR wskazuje, że Pani wniosek został zarejestrowany po wyczerpaniu puli środków (a więc po 2017-04-06) i nie zostało przyznane dofinansowanie. Jeżeli pracownik banku twierdzi, że zarejestrował wniosek 2017-04-03, składałbym reklamację)

 • Tak długi nr NWR wskazuje, że Pani wniosek został zarejestrowany po wyczerpaniu puli środków (a więc po 2017-04-06) i nie zostało przyznane dofinansowanie. Jeżeli pracownik banku twierdzi, że zarejestrował wniosek 2017-04-03, składałbym reklamację).

 • Romana

  Więc pozostaje mieć nadzieję, że coś ruszy. Chociaż ciężko mi powiedzieć, że uda ci się do końca lipca. Pod koniec czerwca będzie komunikat ile pieniędzy jeszcze pozostało. Sytuacja trudna i dosyć ryzykowna, bo aż trzy transakcje uzależnione jedna od drugiej. Pozostaję ci negocjować, żeby te dwie pozostałe osoby też. jeszcze zaczekały. Drugą możliwością by bylo załatwić szybko normalny kredyt bez dofinansowania mdm. Myślę, że moglibyście zdążyć do końca lipca. Trzecia możliwość to zrezygnować z tego mieszkania a szukać inne najbardziej podobne pod względem rozmiarów i ceny za metr i czekać na dofinansowanie. Musicie sami rozważyć, co jest dla was najlepsze.Oczekując na mdm możesz załatwić normalny kredyt. Jeżeli byś w międzyczasie dostała mdm, to możesz się wycofać, dopóki nie podpiszesz umowy. W razie rezygnacji z mieszkania z kolei weź pod uwagę możliwość utraty zadatku. Wszystko to zależy od umowy pomiędzy wami. Najlepiej jak by wszystkie zainteresowane strony zaczekały jeszcze.

 • Alicja

  NWR-2017-030938

 • Alicja

  mam ten numer NWR miesiąc temu podano nam, że jesteśmy na 138 miejscu oczekujących a nagle cisza, nikt nic nie wie, które miejsce kiedy się coś wyjaśni??? w sierpniu nie możemy ponieważ osoba sprzedająca kupiła też mieszkanie i potrzebuje sumę bez mdmu już teraz do końca lipca i co robić????

 • Romana

  Wygląda na to, że bank nie złożył wniosek o mdm w czasie. Na forum było więcej przypadków. W tym również ja sama, gdyż wszystkie dokumenty złożyłam już początkiem marca a i tak trafiłam na listę rezerwową, ale tutaj to myślę zasługa pośrednika, który przetrzymał dokumenty. Do póki jesteś na liście rezerwowej, to nikt niestety ci na 100% nie potwierdzi, że środki zostaną wypłacone, chociaż ostatnie wypowiedzi moderatorów były bardzo pozytywne, ale kto wie. Przede wszystkim ustal swój numer NWR, chciej, wydruk do własnych rąk, żebyś wiedziała, czy w ogóle jesteś na liście oczekujących na środki MDM 2018. Jeżeli jesteś na końcu listy, lub wcale nie, to może pewniejsze dla ciebie by było ubiegać się o MDM jeszcze teraz w sierpniu, natomiast w umowie sprzedaży musi być odbiór mieszkania w 2017 roku (w przypadku ubiegania się o mdm w sierpniu).

 • Alicja

  tak, środki na 2018 rok, sprzedający się zgodził otrzymać mdm dopiero w styczniu ale nie rozumie dlaczego nie został nam przyznany skoro wszystko odbyło się w terminie? Nam chodzi o to tylko, żeby powiedzieli, tak mają Państwo mdm wypłacony 18 stycznia a bank, wznowienie wniosku i czekamy i nic??? Tracę nadzieję a tak bardzo nam zależało

 • Romana

  Wiesz, że złożyłaś wniosek 3.04., jak by był w tym dniu zarejestrowany i zaakceptowany, to byś już dawno miała środki przyznane a bank powinien cię od razu o tym informować, bo masz od momentu przyznania 60 dni na załatwienie kredytu. Nie rozumiem, dla czego do ciebie z banku dzwonili dopiero 30.05.? Dalej nie ma czegoś takiego, jak wznowienie wniosku. Od dnia 7.04. nie wolno bankom przyjmować wnioski na MDM. Dopiero w okolicach 8.8.2017 będzie wznowione przyjmowanie wniosków, ale to będzie chodziło o pulę pieniędzy na 2017 r., co wymaga, że mieszkanie musi być w 2017 roku oddane. Natomiast ty złożyłaś wniosek na środki na rok 2018 i wcześniej niż w styczniu 2018 roku byś dofinansowanie nie otrzymała. Myślę, że coś namieszali w banku. Musisz ich zmusić do tego, żeby ci dali wydruk NWR, tak jak piszę poniżej moderator, żebyś wiedziała, na czym stoisz. Jeżeli numer, który podajesz tak faktycznie wygląda, to prawdopodobnie jesteś na liście oczekujących, ale bez tego drugiego numeru NWR, wtedy najpierw są rozpatrywane wnioski z numerem NWR a potem bez numeru NWR. Przynajmniej według informacji podawanych tutaj na forum. Niestety jest dużo niejasności, tak jak na przykład czekamy na odpowiedź, do kiedy nasze wnioski są ważne, czy do końca roku 2017, lub do końca 2018? Masz trudną sytuację, postaraj się jeszcze z tą Panią wynegocjować, żeby poczekała. Wtedy byś musiała wystartować super przygotowana w sierpniu, te pieniądze sierpniowe starczą tylko na 1 dzień prawdopodobnie, więc myślę, że długo na decyzję byś nie czekała, pod warunkiem, że się załapiesz i nie trafisz na listę rezerwową. Najlepiej załatwiaj wtedy w PKO BP lub SA, podobno oni najszybciej rezerwują środki w MDM.

 • Romana

  Witam, widzę, że nikt nie odpowiada. Więc, nie wiem, nie jestem pewna, ale jakbyś poczytała starsze komentarze, to było coś na temat nr nwr. Twój wygląda dziwnie, jest bardzo długi. Czy tak dokładnie to wyglądało na wydruku? Widziałaś ten wydruk, czy ci tylko podyktowali ten numer?Na wydruku też powinno być napisane, że jesteś na liście oczekujących. Bo twój numer oznacza, że tylko ktoś zarejestrował twój wniosek do systemu BGK zlecenia, ale było to już na tyle późno, że nie został zaakceptowany i nie masz numer NWR-znaczy ten drugi, który potwierdza akceptacje twojego wniosku przez BGK, lub ktoś z banku ci podyktował coś źle. Ewentualnie ta końcówka by była podobna do tych numerów, co mają osoby na liście oczekujących: 30938, co by nie było tak źle, bo według moderatorów, to obecnie rozpatrywany jest nr NWR
  30650. Więc nie wiem.

 • Alicja

  Gdzie mam się dowiedzieć czy mam szansę na mdm jak mam nr nvr?

 • Alicja

  mam numer NWR239861148030938

 • Na głównej stronie opublikowaliśmy obszerny artykuł na ten temat.

 • Zalecałbym poprosić o druk NWR, sprawdzi Pani na nim datę rejestracji wniosku. W zależności od uzyskanych informacji będzie można podjąć dalsze kroki – albo czekać na przyznanie środków (jeżeli nr NWR jest niski) lub ew. składać reklamację w banku.

 • Eliza

  Witam,
  Chciałam się zapytać gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat reaktywowanej puli?

  Pozdrawiam,
  Eliza

 • Alicja

  bardzo proszę o poradę co mamy teraz zrobić?

 • Jeżeli dofinansowanie dla Państwa zostało zarezerwowane (a powinno tak być wnioskując z daty złożenia wniosku i komunikatu pracownika banku), bank miał 60 dni na doprowadzenie do podpisania umowy kredytowej (czyli czas do 30-go czerwca). W tym momencie pojawia się jednak sporo niejasności. Po pierwsze, nie ma możliwości, aby złożyć ponownie wniosek w tym samym banku i „przedłużyć” okres 60 dni. Ten czas wynika z ustawy. Możliwe jest ew. złożenie wniosku w innym banku, dzięki czemu proces rusza od nowa, ale z Pani wypowiedzi wnioskuję, że to się raczej nie zadziało. Druga sprawa dot. wymienionego 16-go sierpnia. Od tego dnia miała wejść w życie nowelizacja ustawy (wiemy już, że wejdzie 8-go sierpnia), która udostępni beneficjentom dodatkowe środki. W Państwa przypadku jednak ona nie powinna mieć zastosowania- gdyż przy dniu złożenia wniosku w dniu 03.04 powinny one zostać dla Państwa zarezerwowane. Szczerze mówiąc, można podejrzewać, że ww. pracownik nie zarejestrował jednak wniosku na czas i obecnie Pani zgłoszenie posiada status „Oczekujący na przyznanie dofinansowania”. Może to Pani łatwo sprawdzić, prosząc o druk NWR. Będzie na nim nr oraz data rejestracji wniosku. Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi:

  „Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wniosek nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego
  z dnia xxx, złożony przez nabywcę/ów: xxx
  w Banku xxx został zarejestrowany w Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu xxx pod numerem NWR-xxx z limitem środków w wysokości: xxx”

  w zależności od uzyskanych informacji będzie można podjąć dalsze kroki – albo czekać na przyznanie środków lub ew. składać reklamację w banku.

 • Alicja

  Złożyliśmy pierwszy wniosek o kredyt i dopłatę mdm 3 kwietnia, 30 maja zadzwoniła Pani z banku że mija 3 czerwca 60 dni od złożenia wniosku i prosi o ponowne jego złożenie bo ulega przedawnieniu, złożyliśmy ponowny wniosek o mdm. Kilka dni wcześniej zadzwoniła Pani z banku że środki uruchomią dopiero 16 sierpnia i jak możemy poczekać do tego czasu i złożyć wniosek ponownie to mamy szansę na otrzymanie mdmu ale Pani od której kupiliśmy mieszkanie musi swoją transakcję sfinalizować do końca lipca zatem nie możemy jej zwodzić do 16 sierpnia a potem jeszcze czekać na decyzję miesiąc albo dwa. Mamy dwójkę Małych dzieci i bardzo nam zależało na tej dopłacie.

 • Przepraszam, ale nie rozumiem, czy może Pani dokładnie opisać całą sytuację?

 • Alicja

  niestety nie możemy złożyć ponownego ( 3 wniosku) o dopłatę mdm ponieważ osoba od której zakupiliśmy mieszkanie musi sfinalizować swoją transakcję, nie może czekać5 miesięcy na pieniążki. Nie ma możliwości przyznania mdmu do wniosku już złożonego? Komplet dokumentów mamy już w banku kredytującym

 • Jeżeli złożyli Państwo wniosek na początku kwietnia, dotyczył on puli 2018. W tej sytuacji nowelizacja raczej nie pomoże. W sierpniu mogą Państwo złożyć nowy wniosek, o przyznanie dofinansowania reaktywowanej z puli 2017.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Alicja

  witam, złożyliśmy wniosek o mdm początkiem kwietnia, wczoraj zadzwonił doradca z banku, że wypłaty mdm ruszą dopiero 16 sierpnia, co z naszym mdm nie możemy czekać ponieważ zapłaciliśmy zaliczkę w wysokości 20 tyś i osoba sprzedająca również zakupiła mieszkanie za które ma zapłacić do końcalipca???

 • Niestety nie. Otrzymanie dofinansowania jest równoznaczne z wpisem do rejestru docelowych kredytobiorców, co uniemożliwia ponowne skorzystanie z programu rządowego wsparcia.

 • sw

  dostalismy dofiannsowanie czy mozemy z niego zrezygnowac i starac sie ponownie w styczniu?

 • Już niedługo rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Środki z programu MDM powinny trafić na konto sprzedającego lokal w dniu wyznaczonym przez Pana na wniosku o przyznanie dofinansowania. Termin wypłaty dofinansowania nie jest bezpośrednio zależny od daty wypłaty transzy kredytu.

 • Mateusz

  Witam, jaki jest czas oczekiwania na przelew z mdm, jesli bank przelał ostatnią transze kredytu?
  Pozdrawiam

 • Witam. Poza złożeniem reklamacji nie da się niestety nic zrobić.Ustawa nie przewiduje żadnej rekompensaty w przypadku wystąpienia opisanej sytuacji. Stanowisko banku bardzo dziwne, w uzasadnionych przypadkach BGK dopuszcza możliwość złożenia korekty.

 • Anna

  Witam, mam problem. Starałam się o mieszkanie z dofinansowaniem z MDM.
  Po złożeniu wniosku udało się załapać na MDM. Wszystkie dokumenty i umowy zostały złożone.
  Umowa przedwstępna i wniosek został sporządzony na podstawie aktu notarialnego zawartego między właścicielami mieszkania a spółdzielnią (mieszkanie nie ma księgi wieczystej).
  Po doniesieniu zaświadczenia o metrażu mieszkania okazało się, że był błąd i nie zgadza się metraż o 0,03 m2. Bank PKO (do niego na pierwszym miejscu wioskowaliśmy) który „ zablokował” dla mnie środki z MDM ni przyznał i kredytu ale kolejne banki zgodziły się na kredyt. Problem jest taki, że żaden bank nie chciał poprawić metrażu i MDM przepadł. Właściciele 2 miesiące czekali na decyzję i byli bardzo zdenerwowani całą tą sytuacją, ja też stresu się najadłam. Czy jest szansa na za jakieś zadośćuczynienie za przepychanki między bankami i zganianie winy na siebie. Dodam że w międzyczasie doniosłam do głównego banku oświadczenie podpisane ręczni z informacją o błędnym metrażu. Czy nic się z tym nie da już zrobić?

 • Dofinansowanie nie zostanie Państwo odebrane. Banki w tego typu sytuacjach raczej wykazują zrozumienie i idą na rękę klientowi. Proszę być dobrej myśli.

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • A

  Tak umowa kredytowa została podpisana już w styczniu. Dwie transze zostały wypłacone zgodnie z zapisem z umowy deweloperskiej. Ale niestety dwie kolejne ( w tym ostatnia z dofinansowaniem z MDM) muszą zostać przesunięte z czerwca na ostatniego lipca. Bardzo się obawiamy czy na takie przesunięcie nie jest już za późno i nie odbiorą nam środków…. Jak wygląda procedura opóźnienia wypłaty środków. Ze względu na dużą liczbą aneksów w banku dopiero teraz zajęli się naszą sprawa naszego aneksu… a pierwotny termin dofinansowania był na 8 czerwca…. Bardzo proszę o odpowiedz.