Jak przebiega udzielenie kredytu i dofinansowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Jak przebiega udzielenie kredytu i dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych

W nawiązaniu do zadawanych przez Państwa pytań na forum chcielibyśmy pokrótce przedstawić przykładowy przebieg procesu kredytowego i dofinansowania w jednym z banków biorących udział w programie MDM.

1. Weryfikacja na podstawie dokumentacji papierowej oraz informacji uzyskanych od Klienta. Weryfikacji podlega: powierzchnia i cena nieruchomości, parametry kredytu (np. długość okresu kredytowania), wiek kredytobiorcy, sprawdzenie, czy klient spełnia warunki MDM ( np. czy był właścicielem nieruchomości, czy jest najemcą lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i zrzecze się tego prawa / rozwiąże umowę najmu, liczba wychowywanych dzieci).

2. Decyzja wstępna banku kredytującego.

3. Przyjęcie od klienta wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentami. Klient wypełnia punkt I wniosku o dofinansowanie wkładu własnego oraz Oświadczenia i Zobowiązania Nabywcy, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku kredytowego.

4. Weryfikacja uprawnień klienta w systemie BGK Zlecenia. Bezwzględnym warunkiem wprowadzenia danych klienta do systemu BGK jest jego wcześniejsze wyrażenie zgody w formie Oświadczenia na przekazywanie danych do BGK. Weryfikacja negatywna klienta oznacza brak możliwości do skorzystania z kredytu w programie MDM.

5. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w portalu BGK Zlecenia. Rejestracja wniosku następuje w momencie przyjmowania wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku o dofinansowanie, weryfikacja uprawnień oraz rejestracja wniosku muszą nastąpić w tym samym dniu. Jeżeli klient ubiega się o kredyt w kilku bankach to:

a. kwota dofinansowania wkładu własnego jest ustalona w oparciu o datę zarejestrowania pierwszego wniosku o udział w programie MDM w dowolnym banku i nie podlega zmianom

b. wszystkie dane dotyczące nabywcy oraz nabywanej nieruchomości muszą być zgodne z wnioskiem zarejestrowanym przez pierwszy bank.

Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje kopię wniosku o dofinansowanie w programie MDM.

6. Weryfikacja i akceptacja wniosku w portalu BGK Zlecenia. Akceptacja wniosku musi nastąpić w ciągu 60 dni od daty zarejestrowania (wymóg ustawowy). BGK informuje doradcę kredytowego w danym banku o podjętej decyzji i kwocie dofinansowania wkładu własnego. Doradca generuje z portalu BGK-Zlecenia dokument zawierający informację o przyznanej przez BGK wysokości dofinansowania wkładu własnego i przekazuje go klientowi.

7. Rozpatrywanie wniosku w banku. W międzyczasie klient może zostać poproszony o dostarczenie brakującej dokumentacji lub wyjaśnienie wątpliwości powstałych w procesie analizy kredytowej (np. w kwestii osiąganych źródeł dochodu). Po zakończeniu analizy kredytowej przygotowywana jest umowa dla klienta.

8. Podpisanie umowy. Klient podpisuje umowę kredytu mieszkaniowego MDM wraz z załącznikami (w tym weksel oraz deklaracje wekslową na rzecz BGK).

9. Uruchomienie kredytu. Klient wraz z dokumentami do uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy składa wniosek o wypłatę dofinansowania. Dofinansowanie wypłacane jest zawsze jako ostatnia część świadczeń pieniężnych, bezpośrednio na konto zbywcy nieruchomości.

Zmiana terminu wypłaty jest możliwa ale tylko pod warunkiem, że rok wypłaty środków jest zgodny z rokiem wskazanym we wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego. Zmiana daty wypłaty dofinansowania jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania przez Bank pisemnego wniosku Kredytobiorcy złożonego nie później niż na 14 dni roboczych przed wskazaną planowaną datą wypłaty oraz dodatkowo pod warunkiem złożenia przez Nabywcę nowego wniosku o wypłatę dofinansowania wkładu własnego ze środków Funduszu Dopłat.

Brak wypłaty środków z tytułu dofinansowania w roku wskazanym we wniosku powoduje utratę prawa do dofinansowania. Konieczne jest ponowne wnioskowanie o przyznanie dofinansowania z funduszu na kolejny rok.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Wniosek BGK dotyczy kwoty dofinansowania, nie kwoty kredytu. Wg mnie, jedyne, co wymaga korekty to wniosek kredytowy i raczej nie powinno być trudności (o ile kwota Pani wkładu własnego + kwota dofinansowania nie przekraczają 50% wartości nabywanej nieruchomości). Ew. zawsze można zachować pierwotną kwotę kredytu, a po uruchomieniu – nadpłacić zobowiązanie.

 • Emilia

  Witam.
  Mam zarezerwowaną dopłatę mdm oraz decyzję ostateczną z banku. Chciałabym zmniejszyć kwotę kredytu ponieważ dysponuje większym niż zakladalam wkładem własnym. Doradca twierdzi, że wymaga to korekty wniosku w bgk. Czy taka korekta na tym etapie nie spowoduje utraty rezerwacji?

 • Witam. Wnioski są rozpatrywane (w sensie przydzielenia kwoty dofinansowania) wg daty rejestracji (de facto, wg numeru NWR).

 • G.G

  Witam.Czy rozpatrywanie wnioskow odbywa sie zawsze w kolejnosci po numerze NWR czy jeszcze cos innego decyduje?
  Pozd

 • Witam. Bank kredytujący musi doprowadzić do akceptacji wniosku o dofinansowanie w ciągu 60 dni od daty rejestracji, a następnie, w ciągu 60 dni od akceptacji podpisać z klientem umowę kredytową. W większości banków rejestracja i akceptacja wniosku odbywają się w tym samym momencie.

 • xxx

  Witam
  Ile czasu mam na podpisanie umowy o kredyt licząc od dnia zarezerwowania środków w programie??

 • Polecałbym kontaktować się z Pani doradcą lub bezpośrednio z bankiem i sprawdzić, jaki status ma Pani wniosek.

 • Witam. Niestety nie ma takiej pewności, w ostatniej fazie funkcjonowania programu wnioski złożyło bardzo dużo osób. Wstępne szacunki określają liczbę oczekujących wniosków na około 800.

 • Lukas

  Witam.
  Złożyliśmy z Zona wniosek w pko 6 kwietnia. Doradca zapewnia nas,ze dostaniemy MDM,ale mamy wątpliwości. Czy jak zlozylismy wniosek 6,04. to jest pewne,ze dostanie dofinansowanie mdm??
  I drugie pytanko, ile srednio czeka sie na decyzje o przyznaniu środków z mdm??

 • Anna

  Witam! Otoz sytuacja jest taka zlozylam wniosek do mdmu 5 kwietnia. Mam juz znalezione mieszkanie,zdolnosc kredytowa I umowe przedwstepna podpisana z wplata kredytu na konto wlasciciela do 31 maja. Nadal nie mam odpowiedzi czy przyznano dofinansowe. Czy warto jeszcze poczekac czy bede musiala sama zalatwiac wklad wlasny:(?

 • sugeruję jak najszybciej skontaktować się z Państwa doradcą i potwierdzić fakt złożenia wniosku. Najlepiej, żeby przesłał Państwu numer NWR. Licząc od 30.03, do dzisiaj kredyt powinien być już prawie że wypłacony.

 • W przypadku Państwa ślubu możecie ustanowić współwłasność mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Odziedziczenie mieszkania w spadku nie stworzy konieczności zwrotu dofinansowania (na podstawie art. 14 Ustawy MDM).

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Odnośnie drugiego pytania – składanie wniosków działa na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

 • Ewa 1990

  Witam. Wszystkie dokumenty dotyczące kredytu dostarczyliśmy dla doradcy 30 marca włącznie z wnioskiem mdm ,doradca powiedział że cała resztą się zajmie następnego dnia. Czekamy na telefon jednak od tamtej pory jeszcze doradca się nie odzywał. Czy mamy się niepokoić ?Czy dostaniemy to dofinansowanie z mdmu? Skoro wnioski od 6 kwietnia nie są już przyjmowane to czy nasz wniosek jeszcze się załapał ? Nie wiem czy dzwonić do doradcy czy to jeszcze za wcześnie..

 • Iwona

  I co w momencie, gdy zmieni się nasz / mój status cywilny, bo weźmiemy ślub? Czy to coś zmieni? I co gdy w trakcie spłacania kredytu któreś z nas odziedziczy mieszkanie?

 • Iwona

  Czy jesli nie mam męża, ale mam narzeczonego, to mogę wziąć kredyt MDM z nim czy może tylko jedno z nas? Po rozmowie z doradcą wiem, że mamy wspólnie zdolność kredytową i spełniamy wszelkie warunki.
  I drugie pytanie: na jakiej zasadzie są przyznawane MDM, gdy liczba zgłoszeń przekracza budżet? Powiedzmy, że wnioski można składać od 1 stycznia 2018. Czy działa to na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” czy w jakiś sposób są wyłaniani ci, którzy dostaną MDM spośród wszystkich? Np. wg zarobków czy czegoś w tym stylu?

 • Witam. niestety – podobna czynność wiąże się ze spłatą kredytu otrzymanego w ramach programu MDM. jeżeli refinansowanie nastąpi w okresie do 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania, spowoduje to konieczność zwrotu części otrzymanego dofinansowania.

 • Michał

  Witam,

  Czy po otrzymaniu dofinansowania w MDM, w okresie do 5 lat od dnia otrzymania kredytu, jest możliwe jego przeniesienie do innego banku, oczywiście bez zwrotu/utraty, udzielonego finansowania?

 • Witam. Kwestia dostarczenia aktu notarialnego dotyczy umowy pomiędzy Panem i bankiem, ustawa MDM wspomina jedynie, że umowa kredytowa powinna być podpisana w terminie 60 dni od momentu akceptacji wniosku o dofinansowanie.

 • Michal

  Witam, jestem umówiony na wtorek 18.04 na podpisanie umowy kredytowej z MDM, natomiast akt notarialny zakupu mieszkania podpisze w poniedziałek 24.04 i tego dnia przyniosę do banku. Czy to nie będzie za późno dla BGK, skoro w umowie przedwstępnej wypłate środków MDM mamy ustaloną na 28.04. Czy jest jakiś minimalny okres przed wypłatą środków MDM jaki mamy na doniesienia umowy z notariuszem? Czy ewentualnie można sporządzić aneks do umowy przedwstępnej z wydłużonym terminem wypłaty mdm?

 • Witam. Status można sprawdzić jedynie kontaktując się z doradcą lub bankiem kredytującym. Nie bardzo wiem, skąd doradca ma takie informacje, BGK raczej nie udostępnia takich danych.

 • Witam. termin 60 dni dotyczy okresu, w jakim powinna być podpisana umowa kredytowa.

 • Maciej M.

  Witam, złożyłem wniosek o dofinansowanie w terminie tj. 6 kwietnia br. Mój doradca poinformował mnie, że jestem w trzeciej dziesiątce oczekujących. Co to znaczy? Czy dostanę dofinansowanie czy nie i kiedy? Jak można sprawdzić status swojego wniosku? Za pomoc z góry serdecznie dziękuję

 • Toma

  60 dni jest na podpisanie umowy kredytowej wiec jak zdążyłeś to nic nie przepadnie.
  ja podpisałem umowę kredytową pod koniec lutego i akt notarialny mam w maju dopiero (w umowie zapisano, że muszę uruchomić kredyt w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy kredytowej)

 • Krzysiek K

  Witam.
  Na początku marca złożyłem wniosek o dofinansowanie MDM otrzymałem pozytywną odpowiedź , mam już podpisaną umowę kredytową z bankiem tylko ,że akt notarialny będzie podpisany w maju i przekroczy 60 dni od napisania wniosku o MDM. I moje pytanie jest takie czy jak podpisze akt notarialny np 62 dni po złożeniu wniosku to stracę dofinansowanie .W banku zapewniali mnie ,że nie ale chciałbym się upewnić .

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • zaklopotany

  Witam.
  Razem z narzeczoną znaleźliśmy się w kropce. Otrzymaliśmy już decyzję o dofinansowaniu MdM, ale pojawił się pewien problem. Umowa przedwstępna z Deweloperem została podpisana tylko na moją narzeczoną, co za tym idzie MdM został przyznany tylko jej. Za 2 tygodnie mamy ślub. Umowę deweloperską chcielibyśmy podpisać na naszą dwójkę, tak by mieszkanie było naszą wspólną własnością a nie tylko jednego z nas jak. Kredyt także miałby być przyznany na naszą dwójkę – małżeństwo. Czy w związku z tym decyzja o przyznaniu MdM może zostać cofnięta? Żadna infolinia banku nie była w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie.

 • Witam. Najpierw polecam kontakt z doradcą i sprawdzenie, jaka jest Państwa zdolność, potem znalezienie mieszkania, umowa przedwstępna i złożenie wniosku (tutaj także pomoże doradca).

 • skuter

  Witam
  Mam pytanie .chce skorzystac z programu mdm i nie wiem od czego zaczac od kredytu w banku czy znalezienia mieszkania. Chodzi mi o krok po kroku moze jest link strony , z gory dziekuje Pozdrawiam..

 • Adam

  Witam
  Mam pytanie, otóż teraz w czwartek 06.04.2017 udało mi się zarezerwować limit na MDM, zrobił to doradca, od razu też złożony był wniosek kredytowy do PKO,też przez doradcę. Pytanie: czy mogę złożyć nowy wniosek (sam, bez doradcy) kredytowy np z PKO lub innego banku podpięty do tego zarezerwowanego przez doradcę limitu z czwartku 06.04.2017 ?

 • Witam. Nie. W mieszkaniu, które zostanie zakupione ze środków MDM powinien mieszkać beneficjent (czyli Państwo). Możecie ew. zakupić Państwo inne mieszkanie dla siebie, a poprzednie przeznaczyć dla dzieci.

 • Mariusz

  Witam,
  mamy 3 dzieci. Posiadamy mieszkanie 85m2 na kredyt. Czy w ramach programu możemy dokupić mniejsze mieszkanie (kawalerkę) przeznaczoną dla syna?

 • Może Pani złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pani zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pani otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pani musiała zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Myszka

  Zdążyłam złożyć wniosek w banku w środę. Oczekuję na akceptację przez BGK, wiem że ustawiono mnie w kolejce. Jeśli w między czasie inny bank da mi lepszą ofertę kredytu to mogę wycofać się z kredytu w banku „pierwszego wyboru” i przystąpić do innego?

 • majkie91

  Witam!
  Mam takie pytanie, otóż otrzymałem kredyt z mdm jako osoba samotna ( starałem się o niego sam) i po otrzymaniu mieszkania ja jako właściciel mogę lecz nie muszę się tam zameldować, ale czy istnieje możliwość, że oprócz mnie zamelduje jeszcze kogoś, kto nie widnieje jako współwłaściciel mieszkania? Np. Moją dziewczynę? Czy meldując Ją strace dofinansowanie mdm i będę musiał je oddać?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Niestety nie. W obecnej chwili możliwe jest jedynie złożenie wniosku i otrzymania dofinansowania po 2018-01-01.

 • Grudzień Gosia

  Witam otrzymalam dofinansowanie ale przepadlo gdyz deweloper nie usunol z ksiegi tego co oczekiwal.analityk . Sam prezes nie zgadza sie na dofinansowanie z 2018 roku czy da sie jeszcze cos z tym zrobic?

 • Może Pani złożyć wniosek do końca roku kalendarzowego, w którym kończy Pani 35 lat (czyli do końca bieżącego roku). Wobec wyczerpania puli dostępnej w tym roku – obawiam się, że nie będzie Pani mogła skorzystać z programu MDM.

 • ewa błaszczyńska-piskorek

  Witam
  Chciałabym skorzystać z programu MDM….pierwsza pula środków właśnie się wyczerpała czy jako osoba urodzona w grudniu 1982 mogę jeszcze skorzystać z drugiej puli która ruszy w styczniu 2018r
  Pozdrawiam

 • Witam. Pula środków została niestety wyczerpana, następna szansa na MDM pojawi się dopiero po 2018-01-01.

 • Jeżeli jest zdolność kredytowa na kolejny kredyt – pewnie, że można.

 • Dagmara

  Witam, czy majac jakikolwiek kredyt mozna sie starac o MDM?

 • Magda

  ja w PEKAO
  piątek złożenie wniosku a poniedziałek decyzja i rezerwacja

 • Monika

  Witam, chciałabym złożyć wniosek o dofinansowanie MDM. Który bank daje natychmiastową odpowiedź oraz gwarację rezerwacji środków?

 • Nie ma problemu, gdyby powstały jeszcze jakieś wątpliwości, jesteśmy do Pani dyspozycji.

 • Dorota

  dziękuję, teraz już chyba wszystko wiem

 • Podczas procesu kredytowego analityk z pewnością poprosi o kilka dodatkowych dokumentów, otrzyma Pani czas na ich dostarczenie, środki będą w tym czasie na Panią czekały. Ma Pani 60 dni na podpisanie umowy od momentu akceptacji w w systemie BGK Zlecenia.

 • Dorota

  i jeszcze jedno pytaniem co będzie w sytuacji gdy np. wniosek będzie złożony, będę miała ten druk NWR, a okaże się że np. nie mam jakiegoś dokumentu albo coś jest źle wypisane w dokumentach (np, data, czy nazwisko, cokolwiek). Czy będę miała szanse to uzupełnić i te środki będą dalej zarezerwowane czy wszystko trzeba będzie składać na nowo. Pytam, bo kończy się czas i zaraz pula osiągnie 50% a chciałabym mieć wszystko dopięte na ostatni guzik

 • Do samego złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem wystarczy tak naprawdę jedynie umowa przedwstępna. Jeżeli jest Pan w dobrych relacjach ze sprzedającym, można podpisać niezobowiązująco taką umowę i składać wniosek. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • ok

 • Potwierdzenie, że wniosek został złożony i środki zostały zarezerwowane (druk NWR) można wydrukować po jego akceptacji w systemie BGK Zlecenia.

  Odnośnie drugiego pytania – tak, jeżeli stopień wykorzystania przyszłorocznej puli osiągnie 50%, wnioski przestaną być przyjmowane.

 • Adam

  jeżeli chodzi o finansowanie mieszkania to kredyt+wkład własny bo o tym zapomniałem wspomnieć

 • Adam

  Witam,
  mam pytanie, znalazłem nieruchomość na rynku wtórnym którą jestem zainteresowany. W ciągu dwóch dni miałem się ostatecznie zdecydować i podpisać umowę przedwstępną, naturalnie chciałem skorzystać z dofinansowania MDM. W dniu wczorajszym dowiedziałem się, że kończą się pieniądze na 2018 i na dniach ( podobno jeszcze w tym tygodniu ma się zamknąć procedura przyjmowania wniosków ) Moje pytanie czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, że uda mi się dopełnić formalności do samego złożenia wniosku jeszcze w tym tygodniu? tak jak wcześniej pisałem, umowy przedwstępnej jeszcze nie podpisałem. Zastanawiam się czy w ogóle jest jakakolwiek szansa, czy sobie odpuścić i poczekać na początek 2018 kiedy ruszy druga transza. Z góry dziękuje za odpowiedź

 • Dorota

  Mi nie chodzi o akceptację tylko o potwierdzenie, że wniosek został złożony, wtedy będę sobie spokojnie czekać a teraz nie wiem czy nie leży w banku w szufladzie (wniosek).
  Żeby złożyć dokumenty w PKO muszę mieć właśnie potwierdzenie zarejestrowania wniosku przez bank Millenium a tego nie mam i nie wiem co robić w tej sytuacji.
  I jeszcze pytanie, czy jeśli pula dofinansowania teraz przekroczy 50% to przyjmowanie wniosków będzie wstrzymane?

 • Witam. Okres oczekiwania na akceptację w systemie BGK Zlecenia jest zależny od wybranej instytucji. W niektórych odbywa się to od razu, w innych trzeba poczekać na wstępną analizę zdolności kredytowej. Który bank pani wybrała?

  Odnośnie stawek – które będą obowiązywały w drugim banku. Stawki są wyliczane wg wniosku, który został zaakceptowany jako pierwszy. Jeżeli wniosek został zarejestrowany w marcu, ale zaakceptowany w kwietniu, zaczytają się limity marcowe (z dnia złożenia wniosku).

 • Witam. Owszem, deweloper może odstąpić od umowy, ponosi wówczas koszty ew. odstąpienia. W takim przypadku traci Pani możliwość skorzystania z programu MDM (chyba, że znajdzie Pani dokładnie takie samo mieszkanie).

 • Dorota

  Złożyłam wniosek o dofinansowanie wraz z wnioskiem o kredyt 31 marca, nie mam żadnego potwierdzenia z banku, że dokumenty zostały złożone.pani z banku twierdzi, że na potwierdzenie jest 5 dni. Czy to prawda? czy powinnam otrzymać potwierdzenie od razu?
  Druga sprawa dotyczy tego, że od 1 kwietnia zmieniły się trochę stawki 1m2. Będę się starać o kredyt również w drugim banku i składać dokumenty w środę lub czwartek czyli 5/6 kwietnia. Jakie mają być tam stawki? Te z 31 marca, które wg pracownika banku zostały wysłane 31 marca w pierwszym wniosku (nie mam potwierdzenia) czy już nowe, obowiązujące od 1 kwietnia?

 • Izabella

  Witam. Co się dzieje w przypadku, kiedy otrzymałam dofinansowanie mdm,a deweloper- raz nie wyrobił się z czasem podanym w akcie notarialnym, a dwa stwierdził, że jednak nie sprzeda mi mieszkania. Czy deweloper może odstąpić od umowy?? I co w przypadku z mdm?? Czy mogę szukać innego mieszkania i mdm przejdzie, czy tracę dofinansowanie?

 • Franca Woller

  Witam, mój przyjacielu, nazywam się Frank i ja WOLLER dyrektor i kierownik grupy LAPO. Finanse, generał, jeśli jesteś naprawdę prawdziwy kredyt bez zwłoki, aby podkreślić, wypełnij poniższy formularz.
  Procedury są proste i jasne.
  Czy kredyt na maksymalnie 3 godziny, które mają być stosowane do wiadomości e-mail.
  Natychmiast wypełnić formularz i odesłać go do nas, abyśmy mogli przetworzyć kredytu, można zacząć.
  Imię i nazwisko:
  adres:
  kraj:
  Paul:
  wiek:
  Kwota kredytu:
  czas trwania:
  Miesięczny dochód:
  numer telefonu:
  Cel kredytu:
  Czy kiedykolwiek używałeś? Jeśli tak, to nie może uzyskać kredyt?
  LAPO.financialgroup@gmail.com
  Franca WOLLER
  To wymaga pilnej wiadomości..

 • Franca Woller

  Witam, mój przyjacielu, nazywam się Frank i ja WOLLER dyrektor i kierownik grupy LAPO. Finanse, generał, jeśli jesteś naprawdę prawdziwy kredyt bez zwłoki, aby podkreślić, wypełnij poniższy formularz.
  Procedury są proste i jasne.
  Czy kredyt na maksymalnie 3 godziny, które mają być stosowane do wiadomości e-mail.
  Natychmiast wypełnić formularz i odesłać go do nas, abyśmy mogli przetworzyć kredytu, można zacząć.
  Imię i nazwisko:
  adres:
  kraj:
  Paul:
  wiek:
  Kwota kredytu:
  czas trwania:
  Miesięczny dochód:
  numer telefonu:
  Cel kredytu:
  Czy kiedykolwiek używałeś? Jeśli tak, to nie może uzyskać kredyt?
  LAPO.financialgroup@gmail.com
  Franca WOLLER
  To wymaga pilnej wiadomości

 • Owszem, jest to możliwe, wystarczy np. zawyżyć koszty utrzymania.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • pawel

  Witam. Jezeli posiadałbym zdolność kredytową to czy mogę przystąpi do kredytu z inną osobą? Moja zdolność jest na granicy kwoty kredytu. Szansa ze go dostane wynosi 50%. W ogóle jezeli kolejna osoba nie może wtedy przystąpić to kto sprawdza zdolność. BGK? Różnice sa duże w poszczególnych bankach i w jednym mam zdolność a w drugim nie. Dziękuję za odpowiedz

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Trudno mówić tutaj o winie, notariusz nie musiał akurat wiedzieć o zapisach programu MDM.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Odnośnie drugiej części pytania – zachęcam do kontaktu z doradcami, udzielą Pani dokładniejszej informacji, jak wygląda ew. cesja praw w poszczególnych instytucjach.

 • Ewelina

  Witam, jestem singielką i chcę skorzystać z programu MDM. Co w sytuacji , gdy po podpisaniu wszystkich umów i otrzymaniu dofinansowania zdecyduję się wyjść za mąż. Czy musi upłynąć jakiś czas? Czy środki mogą zostać odebrane?

 • Nikol

  Witam, podpisałam umowę deweloperską z zaznaczeniem, iż część środków zostanie pokryta z programu MDM. Pani notariusz nie poinformowała nas, że stroną aktu może być małżeństwo lub singiel i wyszło, że podpisałam umowę z narzeczonym. Po pierwsze chciałabym wiedzieć czy to wina notariusza czy moja, że powstała dla nas bezużyteczna umowa. Po drugie czy banki współpracujące z MDM akceptują cesje praw i obowiązków do umowy deweloperskiej..

 • Witam. Owszem, może Pan skorzystać z takiej możliwości. Przed podpisaniem umowy polecałbym jednak kontakt z doradcą w celu sprawdzenia swojej zdolności kredytowej. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Witam. Osoba prywatna buduje dom (bliźniak). Sprzedaz nastapi wiec w ramach rynku wtórnego. Termin oddania do użytkowania to dopiero październik 2017. Oczywiście sprzedający jako osoba prywatna nie posiada rachunku powierniczego. Sprzedający zgodził się na zapłatę dopiero w 2018 roku. Czy moge wobec powyższego podpisać z ww. sprzedającym umowę przedwstępna w której określimy termin platnosci 100% wynagrodzenia na np. styczeń 2018 i juz teraz wnioskować na podstawie takiej umowy do banku o kredyt z dofinansowaniem mdm z puli 2018 czy musze czekać na styczeń 2018.

 • ok, ale to był warunek do uruchomienia kredytu? Jeżeli umowa kredytowa została podpisana, bank powiadomił o tym fakcie BGK i w tym momencie przestał już obowiązywać okres 60 dni od akceptacji wniosku do podpisania umowy.

  Umowa kredytowa także ma jednak swój termin ważności. Polecam sprawdzić, w jakim okresie musi Pani dostarczyć wymagane dokumenty, jeżeli nie wywiąże się Pani z tego terminu, umowa zostanie rozwiązana i środki MDM przepadną. Jeżeli są problemy z uzyskaniem dokumentacji, polecam jak najszybszy kontakt z bankiem i złożenie odpowiedniego wyjaśnienia.

 • Joanna Hassa

  Byla to umowa kredytowa warunkowa, czyli w momencie dostarczenia aktu notarialnego do banku uruchomiony zostalby mi kredyt. Rozumiem zatem, ze nie stracilabym srodkow MDM

 • Witam. Jeżeli została już podpisana umowa kredytowa – nie grozi Pani utrata dofinansowania. Należy jednak powiadomić bank o przyczynie opóźnienia.

 • Joanna Hassa

  Witam. Przyznano mi kwotę MDM ponad miesiąc temu. Zaczęłam załatwiać sprawy związane z przygotowaniem aktu notarialnego, jednak okazało się, że mieszkanie znajduje się w strefie rewitalizacji i potrzebne jest przygotowanie dwóch umów: najpierw umowy pierwokupu (która idzie potem do Urzędu Miasta, a Urząd ma czas na odpowiedź do 30 dni), a następnie po pozytywnej odpowiedzi właściwego aktu notarialnego, na podstawie którego będę udzielny mi kredyt hipoteczny. Już ponad dwa tygodnie czekam na odpowiedź, więc podejrzewam, że akt notarialny będzie gotowy pod koniec marca. Czy przyznana mi kwota MDM w takiej sytuacji będzie na mnie czekać? Czy jej nie stracę? Interesuje mnie jak długo kwota MDM może czekać. (Nie jest to moja wina, że sprawy u notariusza się przeciągają.)

 • Witam. Piwnica nie powinna być zaliczana do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej szczegółów można ew. znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marta Iwaniuk

  Witam mam pytanie chce kupić mieszkanie 74 metry ale do tego jest jeszcze piwnica która jest razem w księdze około 4 metrów ? Czy wlicza się do ogólnego metrażu? Bo jeśli tak to przewyższa próg 75 metrów

 • Witam. Kwota dopłaty powinna zostać przekazana w terminie określonym przez Państwo na wniosku o dofinansowanie.

 • W takim razie – nie powinno być problemów.

 • kasia

  witam 20.02.2017 bank przesłała swoją częśc kredytu do sprzedajacego. chciałam się zapytać jak długo trzeba czekać na wypłatę transzy z bgk?

 • p…

  Dokladnie jest to opisane tak nieruchomosc skladajaca sie z 3 pokoi kuchni przedpokoju i lazienki ż wc orar ponieszczenia przynaleznmego piwnica o powierzchni 3.60 m2 czyli z ponieszczen o lacznej powierzchni …… A w umoeie przedwstepnej bylo z powierzchni uzytkowej …..oraz pomieszczenia przynskeznego o powierzchni….

 • Larry Fox

  Czy próbował pozyskać kredyty z banków bez sukcesu? Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów? Potrzebujesz pieniędzy na rozwój lub utworzenie własnej firmy? Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt poprzez e-mail: larryfox2017@gmail.com

 • Nie ma przeszkód, aby transakcja zakupu mieszkania i przynależnej piwnicy była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • p…

  Witam podpisalismy dzis akt notarialny i w powierzchni mieszkania wpisana jest calosc z przynalezna piwnica o x powierzchni bo tak jest w Kw pytalam notariusza czy czasem nie ma byc sama powierzchnia mieszkania powiedzial ze nie moze tak wpisac bo w ksiedze jest z przynalezna piwnica czy jak jutro zawioze umowe do banu to nie bedzie problemu z wyplata mdm bo wiem ze tam sie nie liczy piwnica.

 • Witam. Aby dokonać odbioru technicznego dom powinien mieć podłączone wszystkie media. Wykończenie nie jest wymagane. Jeżeli dom zostanie oddany do użytkowania pod koniec maja, mogą Państwo składać wniosek już teraz. Nie bardzo rozumiem, dlaczego do złożenia wniosku wymagany jest odbiór lokalu? Obecnie składane są wnioski o kredyt z dofinansowaniem na rok 2018, gdzie bardzo często zamiast inwestycji jest jeszcze dziura w ziemi.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ola

  Witam. Planujemy zakup domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 85m². Z tego co sie dowiedzieliśmy stan musi być deweloperski (oddany do użytku)? Na jakim etapie jest go akceptowane czy dom może być przygotowany pod wykończenie czy musi posiadać np. WC? Oraz drugie pytanie dom uzyska zgodę na użytkowanie w połowie maja. Ile czasu wczesniej można rezerwowac środki MDM? Ponieważ wniosek o kredyt musimy złożyć po uzyskaniu dokumentu oddania do użytku. Bardzo proszę o wyjaśnienie

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Paulina

  U nas trwało to też tak długo. Ciągle kazali czekać bo mieli problemy. Mieszkanie z rynku wtórnego, które miało w 25% procentach być traktowane jak darowizna. Wniosek został odrzucony. Podejrzewam, że doradca od początku wiedział, że wniosek będzie odrzucony i zarezerwowane środki trzymał już dla kogoś innego. Więcej.. wkład własny mogliśmy mieć w gotówce plus oczywiście mdm. Nie zaproponowano nam innego rozwiązania,typu spisanie darowizny po zakupie mieszkanie i otrzymaniu kredytu. Bank BPS. Nikomu nie polecę.

 • GRACE MICHAEL

  Cześć,
  Ja pani Grace Michael, prywatne pożyczki pożyczkodawcy, który nadaje okazję czas życia. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki na spłatę zadłużenia, lub jeśli potrzebujesz pożyczki, aby poprawić swój biznes? Ty zostały odrzucone przez banki i inne instytucje finansowe? Czy potrzebny jest kredyt konsolidacyjny lub kredyt hipoteczny? czegoś więcej, bo jesteśmy tutaj, aby wszystkie swoje problemy finansowe, to już przeszłość. Nasze kredyty dla osób potrzebujących pomocy finansowej, które mają złe kredytowej lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, do inwestowania w branży na poziomie 2%. Chcę używać tego medium poinformować, że zapewniamy niezawodną pomoc i odbiorcę i będą skłonni oferować kredyty. Więc skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
  (gracemichael901@gmail.com)
  Dziękuję Ci

 • Witam. Owszem, mogą Państwo zawnioskować o kredyt teraz – z terminem wypłaty kredytu na listopad (i środków z dofinansowania na początku 2018-go roku). W takim przypadku wymagana będzie zgoda sprzedawcy na wypłatę dofinansowania w przyszłym roku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dopóki wnioskodawca spełnia warunki MDMu (wiek poniżej 35 lat i brak własności lokalu mieszkalnego) można wnioskować.

 • Owszem można. Dopóki wnioskodawca spełnia warunki MDMu (wiek poniżej 35 lat i brak własności lokalu mieszkalnego) można wnioskować do bólu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Emalia

  Dzień dobry,
  planujemy zakupić mieszkanie na kredyt z dofinansowaniem MDM. Zważywszy uwagę na kończące się środki z puli, mamy obrane wstępnie mieszkanie, chcemy złożyć wniosek o kredyt, ale nasuwa się pytanie co w momencie jeżeli kredyt zostanie przyznany, a właściciel mieszkania wyprowadzi się dopiero w listopadzie( ponieważ dopiero wtedy zakończy budowę domu). Czy istnieje możliwość kredytowania mieszkania teraz, a przekazanie mieszkania nastąpi w listopadzie? Bardzo proszę o odpowiedz.

 • unikatova

  chodzi o to czy sa szanse zeby go ponownie przyznali czy moga odmowic przez wczesniejszy zwrot

 • unikatova

  jesli raz przynany byl mdm na 2017 ale nie wyszlo z mieszkaniem i zostal zwrocony, mozna wnioskowac jeszcze raz na rok 2018?

 • Witam. Owszem, jeżeli umowa kredytowa nie zostanie podpisana w terminie 60 dni od daty akceptacji wniosku o dofinansowanie – środki wrócą do puli BGK. Mogą Państwo ew. zarejestrować wniosek w innym banku, wtedy termin 60 dni będzie liczony od nowa. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Polecam złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem w innym banku. Okres 60-ciu dni będzie wówczas liczony od daty nowego wniosku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Na wszystkie te pytania odpowiemy w najnowszym materiale, który zostanie opublikowany na początku marca.

 • cr

  Jakie są prognozy na 2017? kiedy skończą się środki ?? Czy warto jeszcze szukać mieszkania czy też już lepiej poczekać do stycznia 2018?

 • Wiola

  Witam,
  Złożyliśmy wniosek o mdm 2.01.2017 i otrzymaliśmy dopłatę, z banku dostaliśmy informację iż kredyt zostanie nam przyznany, jednak bank ociąga się z przygotowaniem umowy. Rozumiem, że jeżeli nie podpiszemy umowy do 3.03. ( mija wtedy 60 dni od złożenia wniosku) to te środki nam przepadną? Czy jest możliwość przedłużenia ich w ramach oczekiwania na umowę?

 • Edward Kowalski

  Witam,
  W dniu 03.01.2017 otrzymałem decyzję o przyznaniu dopłaty ale proces ze względu na problemy z dokumentacją ze strony dewelopera cały proces się opóźnia i istnieje ryzyko, że nie podpiszę umowy kredytowej w przeciągu 60 dni (mam pozytywną decyzję kredytową ale niespełnione warunki przez dewelopera). Czy istnieje możliwość prolongaty? Nie wiem co robić w tej sytuacji.

 • Jessika Waszczuk

  Witam czy doczekała się pani kontaktu ze strony banku WBK?

 • Tak, bez problemu. To już zależy od porozumienia pomiędzy stronami.

 • Elena

  W jakim czasie można dostać klucze skoro pisze, że zakończenie jest w 2 kwartale ? Czy jest szansa na wcześniejsze wydanie kluczy ?

 • Z mieszkania zakupionego w ramach programu MDM powinni korzystać beneficjenci – czyli Państwo. Jeżeli w mieszkaniu będzie mieszkał jedynie Państwa syn, będziemy mówili o użyczeniu lokalu, co może zakończyć się koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • mr

  Planujemy zakup mieszkania z dofinansowaniem w ramach programu MDM jako rodzina z trójką dzieci. Jak należy rozumieć nabycie mieszkania dla zaspokojenia własnych potrzeb beneficjenta? Czy w zakupionym w ten sposób mieszkaniu może być zameldowany tylko pełnoletni syn?

 • Polecamy się.

 • Olgierd Tybinkowski

  Dziękuję uprzejmie za odpowiedź.

 • Witam. Ustawa wspomina, że nabyty lokal powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Jeżeli kredyt zostanie udzielony, dopłata nie zostanie odebrana. Obawiam się jednak, że bank może mieć zastrzeżenia co do stanu lokalu wymagającego 2-letniego remontu i może nie udzielić kredytu.

  Ew. gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • W tym przypadku – trochę za długo. Polecam jak najszybciej skontaktować się z Pani doradcą.

 • ryl

  jaki zakres czasu maja zbywcy na przekazanie mieszkania na rynku wtornym nabywcy i od kiedy ten czas jest liczony???

 • Renia Kalisz

  Wbk- zaczyna się drugi miesiąc. …oczekiwania powoli tracę cierpliwość

 • Renia Kalisz

  Kredyt Dni
  Ktoś składał w tym roku o kredyt?
  Jak to możliwe że minęło już 7tygodni A wszystko dalej w polu?foto zrobione i cisza ile to trwa?

 • kamil

  Witam czy dopłata zostanie odebrana jeśli po ukończeniu budowy domu przez firmę w nim nie zamieszkam , a będą trwały prace remontowe i wykończeniowe przez kolejne 2 lata?
  Koszt budowy domu 110m stan surowy 120tys, dopłata w moim przypadku(3 dzieci) 77tys, kredyt 120tys. na 15 lat

 • Witam. Aby złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem konieczna będzie umowa przedwstępna sprzedaży ww. mieszkania. ew. polecam kontakt z naszymi doradcami, może podpowiedzą Panu inne rozwiązanie. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kamil

  Witam, mam problem z mieszkaniem które chce kupić od rodziny. Obecnie właściciel jest za granicą( w Polsce będzie w czerwcu). Czy mogę teraz załatwić wszystkie formalności odnośnie kredytu i MDM i odroczyć podpisanie papierów u notariusza? wiem, że ustawowo jest tylko 60 dni na to. Proszę o odpowiedz

 • Witam. Nie ma takiej potrzeby.

 • Asa

  Witam,mam przyznana dopłatę mdm,kredyt wypłacany w transzach(została tylko jeszcze jedna do wypłacenia oraz ostatnia mdm) w międzyczasie dokupiłam boks rowerowy (nie potrzebuje zwiększać kredytu) czy powinnam o tym fakcie powiadomić bank /Bgk?

 • Witam. Bank może na Państwa prośbę potwierdzić fakt przekazania środków.

 • Witam. Cały proces, od rejestracji wniosku do momentu wypłaty, nie powinien trwać dłużej niż 1 – 1,5 miesiąca.

 • Olgierd Tybinkowski

  Szanowni Państwo. Czy jako kupujący mieszkanie otrzymam jakieś potwierdzenie/informację przelania środków MDM na konto sprzedającej?

 • Patysza

  Witam a ja mam pytanie odnosnie czasu, w grudniu skladalismy papiery do banku o kredyt w styczniu jak tylko ruszyl mdm byly zlozone papiery zaznacze.ze kredyt bierzemy w PKO SA mamy juz prawie polowe Lutego a nadal czekamy na podpisanie umowy w banku co chwile slyszymy ze jeszcze chwile musimy czekac , ile tak naprawde trwa cala procedura ?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nowelizacja ustawy MDM dopuszcza obie możliwości (tzn. podpisanie aktu zarówno przed jak i po wypłacie dofinansowania na konto sprzedającego).

 • Alicja

  Proszę o informację ,czy akt notarialny podpisuje się dopiero po otrzymaniu środków z dofinansowania na konto właściciela,? czy po otrzymaniu kredytu na zakup mieszkania?

 • Polecamy się.

 • Kamil Kowalczyk

  Dziękuje

 • ok, czyli opcja nr 2. Do złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem wystarczy umowa przedwstępna z deweloperem.

 • Kamil Kowalczyk

  Deweloper dom buduje na swojej działce i ja kupuje dom razem z działką.

 • Witam. Deweloper buduje ten dom na Państwa działce, czy też kupuje Pan lokal razem z działką? W przypadku tej drugiej opcji – do złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem wystarczy umowa przedwstępna. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamil Kowalczyk

  Proszę o informację jak wygląda kwestia dokumentacji w przypadku kredytu mdm na dom (bliźniak), który w chwili składania wniosku kredytowego jest w stanie surowym natomiast w ciągu 6 miesięcy będzie w stanie deweloperskim (wtedy zostanie oddany do użytku i przekazany nabywcy). Jakie dokumenty będą wymagane? Czy umowa przedwstępna z deweloperem będzie wystarczająca? Proszę o pomoc.

 • Banki będą się domagały, aby przekazanie własności mieszkania odbyło się jak najszybciej (zwykle w terminie 1-3 miesięcy).

 • Łukasz

  Witam
  Mam pytanie odnośnie sporządzenia treści aktu notarialnego na mieszkanie zakupione za pomocą dofinansowanie MDM. Mianowicie, kiedy zbywca mieszkania może najpóźniej zdać mieszkanie i czy jest to uwarunkowane jakąś ustawą?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Ania

  Dziękuję za informację 🙂

 • Obecnie – max do 1 miesiąca.

 • Ania

  tak na 2018, jaki może być max. czas oczekiwania ?

 • ok, w takim wypadku rzeczywiście trzeba złożyć nowy wniosek. Rozumiem, że chodzi o dofinansowanie ze środków 2018 (pula na 2017 już się wyczerpała).

 • Ania

  Mimo że wniosek jest na kawalera z rodzicami a teraz chcemy złożyć wniosek sami jako małżeństwo? Nowy bank zasugerował że trzeba wycofać wniosek.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Witam. Kilka dni roboczych. Nie musi Pani jednak wycofywać wniosku. Można zawnioskować o kredyt w innym banku bazując na już istniejącym wniosku o przyznanie dofinansowania w portalu BGK Zlecenia. Wystarczy poinformować o tym jedynie drugi bank.

 • D.

  Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

 • Ania

  Witam
  Ile trwa wycofanie/anulowanie wniosku kawalera z dopłaty MDM, ponieważ chcemy złożyć wnisek w nowym banku jako małżeństwo?

 • Tak, jak najbardziej. To są dwa odrębne procesy (wniosek o dopłatę i wniosek o przyznanie kredytu).

 • D.

  Rozumiem. A czy po złożeniu wniosku do BGK istnieje jeszcze możliwość negocjacji warunków kredytu z bankiem kredytującym, jak np. wysokość prowizji i marża? Sama kwota kredytu i cena nieruchomości pozostawałaby bez zmian.

 • Witam. Owszem, jest możliwość dokonania korekty. W szczególnych przypadkach bank kredytujący występuje do BGK o wprowadzenie takiej zmiany.

 • D.

  Witam.
  Mam pytanie dotyczące korekty powierzchni użytkowej zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie z MDM. Chodzi o zakup starego domu jednorodzinnego z rynku wtórnego. We wniosku błednie została wpisana powierzchnia, tzn jest zaniżona o ok 5 m2. Oczywiście rzeczywista powierzchnia użytkowa (którą poznaliśmy po pomiarze rzeczoznawcy) mieści się w limicie 100 m2. Limit cenowy także nie zostaje przekroczony. Czy istnieje możliwość korekty takiego wniosku? Czy taki błąd ma wogóle wpływ na decyzje?

 • Jeżeli będzie to wniosek w tym samym banku, proces powinien pójść szybciej (analityk będzie już miał zebraną przynajmniej część dokumentacji).

 • Nie sądzę, bank to instytucja komercyjna. Jeżeli analiza wykaże, że jest Pani w stanie spłacać kredyt, z pewnością go Pani otrzyma.

 • Aga

  A taka procedura (nowy wniosek kredytowy) przedluzy mi o duzo czas oczekiwania czy wtedy analitycy dzialaja szybciej?

 • Aga

  A chcialam jeszcze zapytac czy istnieje mozliwosc iz bank odmowi mi ponownego zlozenia wniosku kredytowego?

 • Ok, nie ma problemu, polecamy się.

 • Aga

  Super wszystko juz wiem. Dziekuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam Agnieszka

 • Może pani się starać o to także w obecnym banku, niemniej konieczne będzie złożenie nowego wniosku kredytowego (wniosek o przyznanie dopłaty pozostaje bez zmian).

 • Aga

  Czyli nie moge starc sie o zamiane wspolkredutobiodroc tylko muszcze w innym bansku poswiadczyc iz mam dofinanfofawie i co dalej tak?

 • W takim wypadku wystarczy od nowa złożyć wniosek kredytowy, ew. można kontaktować się z innym bankiem.

 • Wniosku o dofinansowanie nie trzeba powtórnie składać, jedynie wniosek kredytowy.

 • Tak, ale w innym banku. ew. prośba o kontakt z naszymi doradcami. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Aga

  Jeszcze dla wiekszej ilosci danych. Wszystko odbywa sie za pośrednictwem banku pko. Wniosek całościowo wyslany do analizy zdolność wszystko bylo środki zostaly przyznane. Przyszla decyzja od analityka iz rodzice byc nie moga nie spelniaja wieku. Znalazlam nowe osoby z ktoryni mam zdolnosc. Co nalezy zrobic aby nie stracić dofinansowania i podmienić rodzicow na nowe osoby. Bank twierdzi ze nie jest to mozliwe. Prosze o odpowiedz. Pozdrawiam Agnieszka

 • Aga

  Zaznaczam rowniez iz wniosek zostal poczatkowo zlozony z rodzicami po czym dofinansowanie zostalo przyznane jednakże odmówili ze wzgledu na wiek rodzicow. Obecnie znalazlam wujkow dzieki ktorym rowniez jest zdolnosc. Czy nalezy sklad nowy wniosek czy wystarczy zlozyc wniosek w formie korekty?

 • Aga

  A w momencie kiedy bank mi odmawia poniewaz twierdzą iz od nowa nalezy skladac wniosek? Czy jest to mozliwe?

 • Witam. Oczywiście, bez problemu.

 • Witam. Opieraliśmy się o zapisy wymienione w nowelizacji do Ustawy MDM oraz rekomendacje BGK przekazane do banków biorących udział w programie MDM.

 • Aga

  Witam,
  Złożyłam wniosek o kredyt MDM na początku stycznia. z racji że sama nie miałam zdolności dołączyli moi rodzice, okazało się jednak że rodziców nie mogę podłączyć pod kredyt, gdyż wiek jednego z rodzica przekracza wiek na kredytowanie na minimum 15 lat. (kredytują do 75 roku życia po upływie 15 lat rodzic ma 77 lat). okazało się jednak że skoro mam środki przyznane z dofinansowania i są one zarezerwowane dla mnie znalazłam inne osoby które „poszły na zamianę” z rodzicami abym miała zdolność. czy bank może zrobić taką zmianę osób ze mną kredytujących? dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Tomasz Napiorkowski

  Na jakiej podstawie przyjęli państwo, że spłata musi być
  ponadharmonogramowa aby przed podpisaniem aktu notarialnego utracić
  dofinansowanie? Skąd wiadomo, że w przypadku spłaty zgodnej z
  harmonogramem dofinansowanie nie zostanie odebrane?

 • Tak. Ponadharmonogramowa spłata nie może przekroczyć kwoty otrzymanego dofinansowania (w ciągu pierwszych 5-ciu lat).

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Łukasz

  Witam. Ile można spłacić wcześniej kredytu przed upływem 5 lat?
  Przypuśćmy, że dofinansowanie wynosi 60 tyś, wartość kredytu 65 tyś.
  Czy w tym przypadku można przed upływem 5 lat spłacić powiedzmy 59 tyś zł kredytu?

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Polecam kontakt z naszymi doradcami, Proszę zaznaczyć w rozmowie, że chodzi o dofinansowanie z puli 2018. Jeżeli ma Pani dodatkowe pytania, proszę pytać na forum, w ciągu max. 24 godzin uzyska Pani odpowiedź.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Agata

  Witam,
  Jak wpisać się na listę zainteresowanych mdm 2018 jeszcze w tym roku? Jeżeli mieszkania będę poszukiwać dopiero pod koniec roku, mam w ogóle taką możliwość, żeby „ustawić się w kolejce” już teraz? Pani z pewnego biura doradztwa kredytowego poinformowała mnie bardzo ogólnikowo, że mogę teraz zarezerwować środki na przyszłoroczne mdm, ale nie informowała o szczegółach. W tej chwili nie mam jeszcze znalezionego mieszkania, tak jak pisałam wyżej.

 • Gosia

  Witam, czy jeśli posiadam już kredyt na mieszkanie wraz z rodzicami a nie mam prawa do mieszkania mogę ubiegać się o MDM?

 • Witam. Rozumiem, że 12.01 złożony został wniosek (tzn. zostały zarezerwowane środki). Od tego dnia bank ma 60 dni na podpisanie umowy kredytowej. Po podpisaniu umowy środki pozostają do dyspozycji beneficjenta, termin w jakim ma się odbyć przekazanie mieszkania zależy już w tym momencie od dyspozycji banku. Jeżeli deweloper ma opóźnienie, proszę poinformować o tym bank, nie powinni robić przeszkód, jeżeli jest to nieznaczny poślizg.

 • szenzii

  Witam. Proszę o podpowiedź co robić. 12. 01 zostało przyznane mi dofinansowanie Mdm. Bank poinformował mnie że mam teraz 60 dni na sfinalizowanie zakupu mieszkania, czyli do 12.03. Wg umowy, deweloper ma czas na oddanie mieszkania do 30.03, wyplata kredytu jest jednorazowa. Co się stanie gdy nie zdążę załatwić spraw notarialnych do 12.03 i czy można wydłużyć już teraz termin wypłaty środków Mdm do końca marca?

 • Witam. Niestety nie potrafię Panu udzielić odpowiedzi na to pytanie. Czy kierował Pan je ew. na skrzynkę BGK?

 • Tom

  Witam. Bank BGK domaga się spłaty otrzymanego dofinansowania MdM w związku z art. 16 znowelizowanej Ustawy o MdM (po nowelizacji z 1 września 2015 r. – chodzi o spłatę kredytu w całości przed podpisaniem aktu notarialnego. Umowa kredytowa zawarta była w 2014 roku, czyli przed nowelizacją ustawy. Spłata kredytu nastąpiła we wrześniu 2015 r. W związku z brakiem przepisów przejściowych dla art. 16 znowelizowanej ustawy, bank BGK interpretuje ją w ten sposób, że przepis ten dotyczy umów kredytowych zawartych przed 1 września 2015 r. jak i po tej dacie. Czynność prawna jaką było zawarcie umowy kredytu miała miejsce przed wejściem w życie nowelizacji ustawy (w roku 2014). Moje pytanie brzmi: dlaczego bank BGK z uwagi na brak przepisów przejściowych interpretuje art. 16 rozszerzając jego skutki do czynności prawnych które miały miejsce przed nowelizacją ustawy – skoro nie ma jednoznacznych przepisów przejściowych że art. 16 dotyczy także umów zawartych przed 1 września 2015 roku – stosując tym samym niedozwolone domniemanie działania art. 16 do czynności prawnych powstałych przed 1 września 2015 r. Z uwagi na to jeśli z przepisów przejściowych jednoznacznie nie wynika iż art. 16 dotyczy umów kredytu zawartych przed dniem 1 września 2015 r. to dlaczego BGK interpretuje art. 16 Ustawy rozszerzając jego działanie do umów kredytu zawartych przed wejściem w życie nowelizacji Ustawy?

 • Można. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • julcia22

  ok a po 5 latach już można czy w ogóle?

 • Niestety – nie można. Będzie to traktowane jako wcześniejsza spłata i zakończy się zwrotem części dofinansowania.

 • julcia22

  dziękuję za odpowiedź. a czy można taki kredyt z mdm przenieść do innego banku? to 2,5 roku odkąd go wzięliśmy. jak to zrobić?

 • Witam, niestety nie. Znajdują się Państwo obecnie w rejestrze docelowych kredytobiorców i nie możecie powtórnie skorzystać z MDMu. Należy się Wam natomiast dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • julcia22

  Witam. czy jeśli skorzystaliśmy z mężem z programu mdm w 2014 roku to po nowelizacji możemy zrobić to jeszcze raz? od stycznia 2017 mamy 3 dzieci. róź nica obecnych dopłat jest ogromna…

 • Witam. Wniosek składany jest na konkretne mieszkanie, o określonej cenie i powierzchni. Sugerowałbym szybko złożyć ponownie wniosek, dopóki są jeszcze środki.

 • Monika

  Witam,
  mam pytanie. Otrzymałam decyzję pozytywna odnośnie dofinansowania oraz udzielenia kredytu w banku. Osoba od której mam nabyć nieruchomość chce zrezygnować ze sprzedaży . Czy stracę dofinansowanie jeśli znalazłabym szybciutko inne mieszkanie które chciałabym kupić? będę musiała jeszcze raz wnioskować o dofinansowanie ? Pozdrawiam

 • Witam. Wniosek może Pan złożyć już teraz, przekazanie własności lokalu odbędzie się jeszcze w tym roku, wypłata dofinansowania po 2018-01-01. Gdyby jednak chciał Pan składać wniosek na początku przyszłego roku, polecałbym jeszcze w grudniu skontaktować się z doradcą, wstępnie zbadać zdolność i przygotować dokumentację kredytową. Na początku stycznia 2018 zarejestrowany zostanie jedynie wniosek w portalu BGK Zlecenia. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Maciej

  Chciałbym dowiedzieć się jak będzie wyglądała wypłata środków z mdm w styczniu 2018. Chcę zakupić dom i złożyć wniosek z wypłatą od 02.01.2018 roku. Wiadomo że środków nie pozostanie dużo. co najlepiej zrobić aby mieć pewność załapać się w 2018 roku. Czy decyduje kolejność zgłoszeń do BGK zlecenia. Kiedy najlepiej złożyć wniosek w banku z datą wypłaty na początku stycznia 2018?

 • Witam. BGK dokonuje transferów środków do banków kredytujących w ustalonych dniach (10-ty, 20-ty i ostatni dzień każdego miesiąca). Bank kredytujący z kolej przesyła te środki w dowolnym dniu roboczym ustalonym przez wnioskodawcę.

 • Witam. Zostało jeszcze prawie 24 mln PLN środków z puli 2017, jak się Państwo pospieszą, to może uda się złożyć wniosek. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Odnośnie wpłaty brakującej kwoty zbywcy mieszkania w tym roku – szczerze odradzam. Tutaj pisaliśmy nieco więcej na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#aktualizacja

 • Michal

  Witam,
  mam pytanie odnośnie wypłat dofinansowania z mdm. Data wypłaty Mdm została ustalona na 31.01.2017.
  Czy wypłata mdm z BGK wykonywana indywidualnie dla każdego klienta i w moim przypadku bank wypłaci ta kwotę dokładnie 31 stycznia, czy jest ustalonych kilka dat w styczniu, w których BGK wykonuje mass payment mdm?
  Jeżeli sa masowe płatności to czy można sprawdzić kiedy one będą wykonane?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam Michał

 • Łukasz G

  Witam,
  ja dałem ciała i już wiem że nie dam rady złożyć wniosku na pule tegoroczną. Nie spodziewałem się, że kasa tak szybko wyjdzie. Ale złożę wniosek na 2018 r. I teraz kluczowa dla mnie kwestia. Mieszkanie chciałbym odebrać w tym roku ale jak rozumiem wypłata mdm byłaby w styczniu 2018 na rachunek Zbywcy. Zbywca zakładam zadowolony nie będzie że w tym roku dostanie o 20 tys. mniej w tym roku.
  Czy jest możliwości sfinansowania tej kwoty przez bank lub przeze mnie a później wyrównanie tej kwoty po wypłacie przez BGK?

 • Owszem, może tak się zdarzyć.

 • Witam. Owszem, mogą Państwo złożyć wniosek już teraz z terminem wypłaty na lipiec/sierpień. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jarek

  Witam,
  mieszkanie zostanie oddane w III kwartale 2018 r. Pierwszą ratę już niedługo opłacamy z wkładu własnego, kolejna rata będzie do zapłaty lipiec lub sierpień 2017 r. (w tym terminie chcemy już uruchomić kredyt) . Chcemy ubiegać się o dofinansowanie mdm na 2018 r. . Czy wniosek o udzielenie kredytu do banków i o mdm do BGK możemy złożyć jeszcze w styczniu, żeby załapać się na uzyskanie dopłaty? Czy bank nie odrzuci wniosku o kredyt jeśli pierwsza rata do opłacenia będzie za kilka miesięcy?

 • Sylwia

  Czyli mam przez to rozumieć, że mimo wcześniejszego starania się o kredyt np.o tydzień, ale w banku w którym doradca nie ma dostępu do BGK Zlecenia, to mogę się nie załapać na środki, a ktoś inny tydzień po mnie załapie się, bo w banku od razu mu wygenerowali NWR?

 • Na Państwa miejscu – starałbym się jak najszybciej skontaktować z doradcą.

 • To zależy, jakie uprawnienia ma pracownik danego banku. W niektórych bankach doradca wprowadza i inicjuje proces w BGK Zlecenia, ale wniosek jest „rejestrowany” po zatwierdzeniu przez analityka (po decyzji) i wtedy dopiero środki są zarezerwowane i możliwe jest wygenerowanie potwierdzenia rejestracji NWR (i na potwierdzeniu jest data złożenia wniosku i data rejestracji – późniejsza). W innych doradca ma uprawnienia do pełnego zarejestrowania wniosku (i wydruku od razu NWR) – wtedy środki rezerwowane są już w momencie złożenia wniosku z placówce. W jeszcze innych bankach, doradca wcale nie ma dostępu do BGK Zlecenia i wszystko odbywa się po przesłaniu wniosku do centrali (od razu, lub po decyzji). Wszystko zależy od procesu w danym banku.

  Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

  „Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wniosek nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego
  z dnia xxx, złożony przez nabywcę/ów: xxx
  w Banku xxx został zarejestrowany w Banku Gospodarstwa Krajowego
  w dniu xxx pod numerem NWR-xxx z limitem środków w wysokości: xxx”

 • Sylwia

  Witam. W którym momencie przebiegu procesu kredytowego jest pewne, że środki z MDM zostały przyznane i mniej więcej ile czasu to zajmuje od pierwszej wizyty w banku. Czy większe szanse są na otrzymanie kredytu jeżeli korzysta się z pomocy doradcy czy gdy samemu się załatwia kredyt?

 • Bartosz Apanowicz

  Czekam już od poniedziałku i nadal cisza.. Kredyt załatwiany przez open finance

 • W zależności od tego, czy jest to wniosek oddziałowy, czy od pośrednika, od 3 do 5 dni roboczych.

 • Witam. W zależności od wybranego banku – decyzję wstępną otrzymuje się od razu lub do około 2-3 dni roboczych. Może ona oczywiście zostać zmieniona. Jeżeli się okaże, że jest jakiś problem w BIK, bazach MIG lub w KW nieruchomości, ew. szczegółowa analiza Pani dochodów wykaże, że nie da Pani rady spłacić kredytu – wtedy otrzyma Pani decyzję odmowną. Po decyzji pozytywnej (ostatecznej) pozostaje już w zasadzie jedynie wygenerowanie umowy i można wypłacać kredytu (kilka dni roboczych).

 • Bartosz Apanowicz

  Witam, czy może mi ktoś udzielić informacji jak długo czeka się na kontakt rzeczoznawcy w celu wyceny nieruchomości ? Bank BZWBK

 • kasia

  Witam.
  Jak długo po złożeniu wniosku czeka się na decyzję wstępną ? Na ile jest ona pewna ? Czy może decyzja być zmieniona ? W jakim czasie od pozytywnej decyzji cały roces ruszy ?

 • Owszem, chyba, że zdąży Pani zarezerwować środki z puli 2017, ale wtedy należałoby złożyć wniosek w poniedziałek z rana. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sandra

  Jeżeli teraz dostałabym kredyt i postarała się o MDM to sprzedający mi mieszkanie dostałby tą wpłatę dopiero w przyszłym roku w styczniu ?

 • Witam. Niekoniecznie, może Pan złożyć u doradcy dyspozycję wcześniejszej wypłaty środków.

 • wshm

  Witam, mam w akcie notarialnym wpisane że środki z MDM mają być najpóźniej przelane na konto zbywcy 28.02.2017. W praktyce to oznacza że zbywca otrzyma mój wkład własny dopiero 28 lutego ?? Proszę o pomoc.

 • Witam. Niestety – dokładnie tak jak pisze @ja. W tym momencie środki na 2018 jeszcze są. Czy będą dostępne w maju – szczerze wątpię. Mam nadzieję, że się mylę i będzie Pan mógł skorzystać z programu. Ew. polecam ubiegać się o dofinansowanie z II części puli 2018 (te środki zostaną odblokowane na początku stycznia przyszłego roku).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • ja

  Jak będą środki MDM to jest

 • Piotr

  Witam. Czy jest możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym w maju 2017 z dofinansowaniem MDM w roku 2018 ? Oczywiscie sprzedajacy zgadza sie ze otrzyma transze z MDM dopiero w styczniu

 • Marek Kotowski

  Witam. Dzis dowiedziałem sie ze jest to wymaganie samego banku. Aby kredyt uruchomic należy dotrzymać tego terminu. W moim przypadku pierwsza transza może wynieść nawet 1000zl- ważne aby odbyła sie we wspomnianym wczesniej terminie. Druga transza do 14 dni po podpisaniu umowy przeniesienia wlasnosci-zgodnie z ustaleniem z deweloperem. Trzecia transza jako wyplata MdM-uzgodniona z bankiem i deweloperem. Może ktos będzie w podobnej sytuacji i informacje będą przydatne. Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

 • Witam. Wnioskując z Pana informacji, wypłata I transzy odbędzie się w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy kredytowej, więc dlaczego potrzebny jest aneks?

 • Marek Kotowski

  Witam serdecznie,
  W podisanym akcie notarialnym mam zapis ze zaplata za lokal odbedzie sie:

  1. Kwota X zaplacona w terminie do 14 dni od zawarcia umowy przenoszacej (calosc pochodzic bedzie z kredytu PKO SA).

  2. Kwota Y do 10 stycznia 2018 – termin uzgodniony z deweloperem i PKO SA (kwota Y pochodzic bedzie z dofinansowania miszekanie dla mlodych).

  Problem: Z banku dostalem informacje ze pierwsza transza musi byc zrealizowana nie pozniej jak 90 dni od daty podpisania umowy kredytowej i musze wykonac aneks do aktu nawet jezeli kwota pierwszej tanszy mialaby wynosic 1000zl.

  Zastanawia mnie z czego to wynika i czy aneks jest faktycznie potrzebny?

  Pozdrawiam,
  Marek

 • Inny lokal musiałby mieć dokładnie te same parametry dot. ceny i powierzchni użytkowej. Polecam jak najszybciej wycofać poprzedni wniosek i składać nowy.

 • Magda

  Witam,

  złożyłam wniosek o kredyt do, otrzymałam informację, że zmieściłam się w puli BGK na 2017, czekam teraz na decyzję banku kredytującego. W międzyczasie strona Sprzedająca mieszkanie (rynek wtórny) zrezygnowała ze sprzedaży. Czy mogę w ramach dofinansowania o które wnioskowałam mogę kupić inne mieszkanie i skorygować wniosek lub wpisać inne dane innej nieruchomości w umowę kredytową?

  Pozdrawiam,
  Magda

 • Witam. Polecam skontaktować się z pańskim doradcą i poprosić o powiedzenie rejestracji wniosku w systemie BGK Zlecenia (druk NWR).

 • Witam. Owszem, najpierw musi mieć Pani wybrane mieszkanie, gdyż do złożenia wniosku i wyliczenia kwoty dofinansowania niezbędne będzie podanie metrażu użytkowego ww. lokalu.

  Odnośnie drugiego pytania – wniosek kredytowy może zostać odrzucony, jeżeli mieszkanie nie będzie spełniało limitów ceny i powierzchni albo Pani nie będzie posiadała wymaganej zdolności kredytowej (lub też, jak Pani wspomniała – wyczerpie się pula środków).

  Przypominam, że nadal jest dostępna pula przeznaczona na 2018-ty rok. w tym roku można jeszcze zarezerwować środki z dostępnych 239 mln PLN. Oznacza to, że mieszkanie można nabyć jeszcze w tym roku, ale wypłata dofinansowania nastąpi dopiero na początku 2018-go roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ewa

  Witam serdecznie,
  dopiero rozpoczynam rozglądanie się na rynku mieszkaniowym w moim mieście, stąd moje pytanie – rozumiem, że kontakt z Waszym doradcą finansowym najlepiej podjąć dopiero po znalezieniu odpowiedniego mieszkania?
  Chciałam również zapytać czy jeśli spełniam odpowiednie warunki to jest szansa, że wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony? Informujecie na bieżąco, że jest coraz mniej środków i zastanawiam się czy nie może być takiej sytuacji, że dojdzie do odrzucenia wniosku z powodu wyczerpania puli. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Michał

  Witam,
  składam wniosek o kredyt z dopłatą z MDM za pośrednictwem doradcy kredytowego (brokera). chciałbym upewnić się że wniosek został złożony w BGK bo nie dostałem od niego żadnego potwierdzenia.
  Czy mogę to jakoś sam zweryfikować ?

  z góry dziękuję i pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dokładnie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Anka

  Czyli rodząc dopiero pierwsze dziecko nie mogę korzystać z dodatkowego finansowania jakie mogłabym uzyskać na początku mając już dziecko gdy ubiegałam się o kredyt. Tak?

 • ok, przede wszystkim – składowe transakcji powinny być osobno wyszczególnione i dokładnie opisane. Odnośnie innych warunków – polecam kontakt z naszym doradcą, pomoże Panu dobrać zapisy pod kątem wymogów wybranego banku.

 • Łukasz

  Dzień dobry. Kupuję dom z rynku wtórnego na kredyt z MDM. Nieruchomość jednak składa się z działki, domu, oraz niewielkiego budynku gospodarczego(20 mkw + zadaszona wiata). Jakie zapisy mają być w umowie przedwstępnej, oraz w akcie notarialnym, żeby dostać dofinansowanie?
  We wniosku o dofinansowanie podałem wartość nieruchomości jako całości.

  Z poważaniem
  Łukasz

 • Tego niestety ustawodawca nie precyzuje. Wg naszych doświadczeń, okres 1 – 2 miesiące jest akceptowany.

 • Sylwia Anna Uchowa

  witam,
  co w tym przypadku oznacza właściwie słowo „krótkookresowo”? czy może to być okres 2-3 tygodni, np. do momentu wpłaty całości kredytu+dofinansowania z MDM, żeby poprzedni właściciele mogli spłacić swój kredyt na nowe mieszkanie? (pomijając oczywiście sytuację, w której bank nakazuje przekazanie własności przed wypłatą środków)

 • Nie, bank kredytujący „czeka” na przelew z BGK.
  Bank wysyła do BGK informację o kwocie zapotrzebowania na środki do wypłaty na określony dzień. Jak w każdym procesie – obsunięcie jest możliwe, ale mało prawdopodobne.

  Rzeczywiście, trafił się ciężki przypadek sprzedawcy, jak wspomniałem, polecam poprosić bank o promesę wypłaty środków, zwykle nie robią problemu z takim dokumentem.

 • Tak, korekta musi być przeprowadzona przed podpisaniem umowy kredytowej, gdyż w umowie zawarta będzie informacja o kwocie dofinansowania.

  Trudno mi odpowiedzieć, jakiego dokumentu lub czynności zażąda analityk.

 • toshiba

  myslalam ze to bank kredytujacy wyplaca nawet jak bgk nie zdazyl przelac i pozniej bgk wyrowna banku kredytujacemu to saldo… a czy sam bgk jakos w porozumieniu z bankiem kredytujacym przypominaja sobie o tych terminach? czy jest mozliwe obsuniecie w wyplacie dofinansowania i pieniazki przyjda na konto zbywcy mieszkania pozniej niz w akcie notarialnym?:) na mojego zbywce nie dzialaja zadne zaswiadczenia twierdzi ze termin ma i ma miec pieniazki, straszy odsetkami za zwloke.. tragedia..

 • Łukasz

  Czy ta korekta w BGK będzie przeprowadzona przed podpisaniem umowy kredytu? Nie chcę znaleźć się w sytuacji, że wezmę kredyt, a nie otrzymam dofinansowania. U mnie chodzi o różnicę wynikającą z np błędu pomiarowego + – 2 metry max. (90 – 94 metry) – rozumiem, że w takim przypadku BGK nie będzie robić problemu? A może by wystarczył operat szacunkowy zrobiony przez rzeczoznawcę majątkowego?
  Z poważaniem
  Łukasz

 • BGK wypłaca środki do banku kredytującego każdego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca. Bank z kolei przekaże je na konto sprzedającego mieszkanie w terminie wskazanym przez beneficjenta na wniosku o udzielenie dofinansowania.

  Wypłatę jak najbardziej można przyspieszyć, wystarczy złożyć dyspozycję wcześniejszej wypłaty, z tym, że na 5-go już raczej nie da rady (bank potrzebuje 2-3 dni roboczych na jej realizację, dodatkowo BGK dokona przelewu tylko w wymienionych powyżej terminach). Polecam jednak kontakt z Państwa bankiem i uzyskanie poświadczenia, że środki zostaną wypłacone w terminie.

 • ok, w takiej sytuacji bank może zlecić Panu dokonanie inwentaryzacji powierzchni użytkowej budynku. Wielkość powierzchni powinna być zgodna z informacją podaną we wniosku o przyznanie dofinansowania. Istnieje oczywiście (w uzasadnionych przypadkach) możliwość korekty. Bank zgłasza taką potrzebę bezpośrednio do BGK (pracownik banku nie może jej dokonać samodzielnie). Jeżeli różnica będzie znacząca,Pana wniosek może zostać anulowany.

 • Witam. Mniej więcej. Po znalezieniu mieszkania informuje Pan sprzedającego,że będzie Pan korzystał z kredytu połączonego z programem MDM. Po zakończeniu procesu kredytowego środki trafiają na konto sprzedającego lokal.

  Odnośnie drugiego pytania – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ostatnie pytanie: umowa na czas określony nie będzie niestety wystarczająca. W celu uzyskania zdolności kredytowej mogą Państwo jednak poprosić o poręczenie kredytu swoich najbliższych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • toshiba

  witam w akcie notarialnym jest zapis (taki jak w um.kredytowej) ze 2transza zostanie wyplacona zaluzmy do 5.01. na konto sprzedajacego mieszkanie. kiedy wiec BGK wyplaci srodko do banku w ktoorym zostal brany kredyt? bgk przelewa do banku a bank na konto zbywcy. czy istnieje jakakolwiek mozliwosc nie wyplacenia w terminie tych srodkow? sytuacja jest dosyc nerwowa poniewaz Zbywca nie przyjmuje do wiad zadnych argumentow. twierdzi ze skoro w akcje jest zapis do 5.01 to pieniadze maja byc…straszy konsekwencjami itd jest jakakolwiek mozliwosc zeby to przyspieszyc?

 • Łukasz

  W KW nie ma podanej powierzchni użytkowej budynku. Jest tylko podane, że działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Więc jeśli po weryfikacji powierzchni użytkowej wyjdzie niewielka różnica nie mająca wpływu na wysokość dofinansowania, oraz budynek nie przekroczy limitów powierzchni ani ceny to nie stracę możliwości dofinansowania? Istnieje możliwość korekty w BGK?

 • Sebastian

  Serdecznie witam,

  Chciałbym się dowiedzieć jak mniej więcej wygląda otrzymanie dofinansowania, czy dobrze rozumiem. Znajduję sobie mieszkanie, dogaduję się z osobą sprzedającą, iż jestem chętny na mieszkanie ale staram się o dofinansowanie, czy może zaczekać ze sprzedażą aż je otrzymam?

  I drugie pytanie, wraz z narzeczoną chcemy kredyt wziąć na obojga nas czy tak samo wygląda to z mdm jest taka możliwość aby była większa szansa otrzymania świadczenia?

  Ostatnie pytanie, jak Państwo ustosunkowujecie się do osób mających umowę o pracę na czas określony, bowiem oboje tak ową posiadamy. Jesteśmy pewni że otrzymamy na stałe.

  Dziękuję pozdrawiam.

 • Witam. Bank bardzo rzadko zleca sporządzenie inwentaryzacji, analityk będzie się kierował raczej informacją zawartą w KW nieruchomości.

 • Łukasz

  Witam, Złożę wniosek o dofinansowanie kredytu na dom z rynku wtórnego. Sprzedający nie ma planów budynku, tylko zrobioną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości, w której podana jest powierzchnia użytkowa domu. Ta powierzchnia będzie wpisana przy rejestracji w BGK. Czy jeśli po weryfikacji powierzchni użytkowej (np inwentaryzacja) wyjdzie niewielka różnica nie mająca wpływu na wysokość dofinansowania, oraz budynek nie przekroczy limitów powierzchni ani ceny to nie stracę możliwości dofinansowania? Istnieje możliwość korekty w BGK?

 • Witam. Środki zostaną wypłacone zgodnie z Państwa dyspozycją na wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • Tak, można przenieść, ale dopiero po 5-ciu latach (ew. trzeba będzie zwrócić część dofinansowania).

 • Natalia

  Witam, otrzymalismy kredyt z mdm w maju 2016 w styczniu 2017 ma byc wyplacone dofinansowanie. Ile czasu bgk ma na wyplacenie tych pieniedzy?

 • mario

  dzieki za szybką odp.tylko nadal nie wiem czy mogę przeniesc tą hipotekę na nowo wybudowany dom po odbiorach tech. i nadal spłacać kredyt a odciążone mieszkanie sprzedać

 • Tak, można. Proszę jedynie pamiętać, że odbiór techniczny domu może być dokonany dopiero po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach MDmu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • mario

  witam, mam pytanie czy po 5 latach spłacania kredytu w mdm moge przenieś kredyt hipot.z mieszkania na wybudowany w tym czasie dom po czym sprzedać mieszkanie i dalej spłacać kredyt w którym zabezpieczeniem bedzie juz dom

 • Witam. Może Pan złożyć wniosek na początku stycznia. Będzie Pani miała 60 dnia od momentu rejestracji wniosku na jego akceptację w systemie BGK Zlecenia i potem kolejne 60 od akceptacji do podpisania umowy kredytowej. Uwaga, w niektórych bankach rejestracja i akceptacja odbywają się jednocześnie i wtedy pozostaje jedynie 60 dnia na podpisanie umowy. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Beata

  Witam, mam taką sytuację: podpisałam umowę przedwstępną na mieszkanie, które chcę kupić z dopłatą MDM (trojka dzieci), dokumenty są gotowe do złożenia z dniem 2 stycznia 2017 roku. Stało się tak, że właściciela mieszkania zmarła na początku grudnia, i rozpoczęła się sprawa spadkowa w sądzie, która do końca marca 2017 roku ma zostać zakończona. Czy w takiej sytuacji jeśli złożę wniosek 2 stycznia, czy mam szansę na to dofinansowanie MDM? Podobno jest ok 60 dni od daty złożenia wniosku na wypłatę środków. Czy można ten termin wydłużyć?

 • Witam. Środki wpłacone deweloperowi są Państwa wkładem własnym. Proszę pamiętać, że kwota środków własnych + dofinansowanie uzyskane w ramach programu MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości nieruchomości.

  Współwłasność lokalu nie przeszkadza w MDMie. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Katarzyna Podosek

  Witam czy mając już podpisana umowe z deweloperem,będąc już po wpłacie 1transzy, ubiegając się w styczniu o Mdm przedstawiając daty kolejnych transzy powinien uwzględnić te stare(nie objęte jeszcze MDM) czy powinien wyliczyć nowe uwzględniając ostatnia transze w kwocie 10% od nieruchomości? Umowa została wstępnie podpisana bez wiedzy że otrzymam MDM

 • Przekazanie mieszkania powinno się odbyć jak najszybciej. Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Owszem, w ramach danego roku kalendarzowego nie ma absolutnie problemu ze zmianą daty wypłaty kredytu i dofinansowania. Wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję u doradcy.

 • Damian Rybak

  W jakim czasie po otrzymaniu pozytywnej decyzji odnośnie kredytu oraz dopłaty MDM i po podpisaniu aktu notarialnego, sprzedający musi przekazać mieszkanie? Czy jest to określone w jakimś akcie prawnym?

 • Anka Zasępa

  Witam, czy jeżeli zarezerwuję środki z MDM na 2018 rok i wskażę miesiąc wypłaty np. sierpień, a inwestycja zakończy się wcześniej np w lutym to mogę wnioskować o szybszą wypłatę środków z MDM?

 • Witam. Owszem, może. W uzasadnionych przypadkach (a ten do takich moim zdaniem należy) bank kredytujący ma możliwość wystąpienia do BGK o dokonanie korekty we wniosku w systemie BGK Zlecenia). Polecam poprosić o taką korektę.

 • Gosc

  Witam,

  czy według Państwa wprowadzenie błędnego numeru KW we wniosku do BGK (wniosek już zaakceptowany – dopłata przyznana, teraz bardziej na etapie wypłaty z puli 2017 roku) może mieć wpływ na cofnięcie dofinansowania? Infolinia Banku kredytującego twierdzi, że nie ma to żadnego wpływu na dopłatę, ponieważ błąd nie ma żadnego związku z kwotą dopłaty, reszta danych prawidłowa.

 • Witam. Może Pani ustalić termin wypłaty kredytu na późniejszy okres. Wówczas spłata rat odsetkowych rozpocznie się po wypłacie pierwszej transzy, a spłata rat kapitałowo-odsetkowych po wypłacie całości kredytu.

 • Ala99

  Dzień dobry,

  Mam krótkie pytanie, będę bardzo wdzięczna za pomoc z Państwa strony. Czy korzystając z programu MDM na rok 2018 już teraz jestem zobowiązana do spłacania kredytu „od razu”, czy wypłata kredytu wraz ze spłacaniem go będzie opóźnienie?

  Pozdrawiam
  Ala

 • Owszem, można, wtedy limity zostaną wyliczone na podstawie prospektu informacyjnego dewelopera.

 • Koperek

  Chcemy zakupić mieszkanie od dewelopera

 • Można. Pierwsza transza płatności zostanie wówczas potraktowana jako Państwa wkład własny. Proszę jedynie pamiętać, że kwota własnych środków + dofinansowanie MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanej nieruchomości.

 • anna

  Czy mozna skorzystac z MDM skladajac wniosek o kredyt od drugiej transzy? Pierwsza transze chcemy pokryc z wlasnych srodkow jeszcze w tym roku 2016, a o kredyt chcielibysmy zlozyc wniosek w marcu 2017 na druga i kolejne transze. Czy jest to mozliwe?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), można otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Prośba o doprecyzowanie. Będą Państwo budować dom systemem gospodarczym, czy też chcecie zakupić od dewelopera mieszkanie, na budowę którego nie ma jeszcze pozwolenia?

 • Anka

  Czy po urodzeniu dziecka pierwszego i w dalszym ciągu będąc osoba samotna mogę się starać o kolejne 5% dofinansowania . I jest tak to jak odbywają się formalności?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Koperek

  Czy można starać się o kredyt oraz dofinansowanie w MDM, jeżeli wybrana inwestycja nie będzie posiadała jeszcze pozwolenia na budowę?

 • Witam. Niestety – decyduje termin złożenia wniosku. Proszę się jednak nie obawiać, sądzę, że 11-12 stycznia środki będą jeszcze dostępne.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • reniaaa

  Witam. Chcemy z mężem złożyć dokumenty do programu mdm. Jednak będziemy mogli je złożyć po 10 stycznia. (chodzi o zaświadczenie z pracy i zarobkach) w jaki sposób są rozpatrywane wnioski ? Czy ten termin to nie za późno ?czy możemy wtedy jeszcze mieć nadzieję ? Czy decyduje to kto pierwszy ten lepsZy ?

 • Taksy notarialne są raczej stałe, ew. bank może poprosić o takie zaświadczenie.

 • Asia Soboń

  I żeby dostać takie dodatkowe na te inne oplaty to trzeba najpierw jakies zaswiadczenie czy cos ile ten notariusz wyniesie ?

 • Opłaty związane z udzieleniem kredytu (notariusz, prowizja dla banku itd) jak najbardziej mogą być ujęte w kredycie.

 • Asia Soboń

  Witam chcialabym sie dowiedziec czy skladając u was o dofinansowanie w mdm jest mozliwość aby dostac wiecej niz jest koszt mieszkania na oplaty typu notariusz?

 • Witam. W takiej sytuacji sugerowałbym porozumienie ze spółdzielnią i wypłatę kwoty dofinansowania MDM z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. banki z reguły wymagają, aby przekazanie własności mieszkania odbyło się jak najszybciej po podpisaniu umowy kredytowej (do 1 miesiąca). W Pani sytuacji kredyt zostałby wypłacony w 10.2017, a kwota dofinansowania MDM w 01.2018. Ew. polecam jeszcze kontakt z doradcami, może będą w stanie wskazać lepsze rozwiązanie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • aalicee

  Witam,
  Do końca roku planuje podpisać umowę ze spółdzielnią na zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Zapisy w umowie są następujące:
  – ostatnia transza – 10-10-2017
  – planowany termin ukończenia budowy – 30-11-2017
  – termin przekazania mieszkania – 30-01-2018
  – termin ustanowienia własności mieszkania – 30-04-2018
  Czy w tym przypadku powinnam ubiegać się o dofinansowanie MDM na rok 2017 uwzględniając datę ostatniej transzy? Czy w związku z takimi zapisami w umowie może być problem z uzyskaniem tego dofinansowania? Dodam, że spółdzielnia raczej nie wyrazi zgody na zmianę harmonogramu wpłat.
  Z góry dziękuję za informację.

 • ok, 2-go stycznia środki na pewno będą dostępne. Odnośnie drugiego pytania,polecałbym spisać elektronicznie umowę przedwstępną dot. nabycia mieszkania, a następnie złożyć wniosek i przeprocesować kredyt (zbywca nie będzie do tego potrzebny). Sprzedający mieszkanie mógłby na dobrą sprawę przyjechać dopiero na podpisanie aktu notarialnego, ale proszę to jeszcze omówić z doradcą: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Karolina

  chodzi tylko i wyłącznie o to czy jest mozliwosc by 2 stycznia zabrakło juz pieniążków z tego programu ?
  i co zrobić w takiej sytuacji gdy sprzedający jest zagranicą, chce przyjechać i załatwić wszystko podczas 1 wizyty,jak najsprawniej ma to przebiegać?

 • Witam. Bank obliczy Pana zdolność na podstawie ostatnich 12-tu miesięcy (czyli na podstawie posiadanego zaświadczenia o dochodach). Nie sądzę, aby ktoś miał uwagi do zmiany Pana formy zatrudnienia (może na ew. będzie przedstawić wtedy oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności). Rodzice mogą oczywiście wspomóc Pana zdolność. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Witam serdecznie
  Mam pytanie dotyczące potrzebnych dokumentów. Mam zaświadczenie o dochodach za rok 2016, jednak od 1 stycznia będę osobą bezrobotną aż do 1 marca ponieważ mam zamiar założyć własną działalność. Wniosek chce złożyć 2 stycznia, ponieważ mam zamiar skorzystać z finansowania mieszkania na rynku pierwotnym oddawanym pod klucz w sierpniu 2017 r. Czy taka sytuacja dyskwalifikuje mnie na starcie, ponieważ warunkiem koniecznym jest wykazanie umowy na minimum 12 msc? Jeśli tak, to czy w momencie kiedy chciałbym przystąpić do kredytu z poręczycielem (na przykład rodzicami), to liczy się wyłącznie ich zdolność kredytowa?
  Z góry dziękuje za odpowiedź
  Pozdrawiam Michał

 • Nie mogę odpowiedzieć na podstawie samej daty złożenia wniosku. Oprócz tego zarówno Pani, jak i lokal powinniście spełniać warunki programu MDM, powinna mieć Pani zdolność kredytową i dostarczyć wymaganą dokumentację.

 • Karolina

  Mam pytanie, czy jesli zloze wniosek 2 stycznia 2017 to czy na 100% dostane dofinansowanie ? chce kupic mieszkanie z rynku wtornego, zalezy mi zeby zostały wypłacone jak najszybciej

 • Witam. Owszem, jeżeli skorzystają Państwo z pomocy doradców w grudniu, okres trwania procesu kredytowego skróci się. Wprawdzie wniosek o dofinansowanie w ramach programu MDM będzie można złożyć po 2017-01-01, ale do tego czasu będą już Państwo mieli wyliczoną zdolność kredytową i zebraną dokumentację.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • mallaa

  Witam. Jesteśmy zainteresowani programem mdm na rok 2017. Mamy znalezione mieszkanie. Czy jeśli dokumenty złożymy w grudniu to czas oczekiwania na decyZję i ewentualne pieniądze skróci się ? Jaki jest czas oczekiwania na decyZję o kiedy mogą zostaje wypłacone środki?

 • Prośba o kontakt z Państwa doradcą i poproszenie go, aby wniosek został anulowany w systemie BGK Zlecenia.

 • Dominika

  a w jaki sposób można go anulować?

 • Nie bardzo rozumiem, dlaczego promesę miałby wydać Millennium, skoro nie zamierza Pan brać w tym banku kredytu? Promesa nie oznacza jedynie wypłaty dofinansowania w ramach programu MDM, ale także dotyczy udzielenia kredytu.

 • Może doradca z wymienionego banku nie ma dostępu do portalu BGK Zlecenia. Czy to musi być ww.bank? Być może nasz doradca byłby w stanie wskazać Panu korzystniejszą ofertę? Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dominik

  kolejne pytanie, Bank mi przekazał informacje, że nie jest w stanie wydać takiej promesy, ponieważ nie rezerwował nam limitu środków, że powiniem wydać nam promese bank millenium.

 • Dominik

  Bank należy do Grupy BPS z tego co wiem. Jednak oni takich rzeczy nie roblili wcześniej, bo w małej miejscowości ludzie raczej nie biorą mdm. W tych bankach spółdzielczych zawsze jest problem. Teraz to tak naprawdę już nie wiem czy każdy spoldzielczy ma mdm.

 • Witam. Odnośnie banku spółdzielczego – czy chodzi o Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.? Wymieniony bank powinien mieć dostęp do Pana wniosku o przyznanie dofinansowania w programie MDM poprzez portal BGK Zlecenia. Proszę ew. poprosić w Pańskim banku o wydanie promesy dotyczącej wypłaty dofinansowania na konto dewelopera.

 • Niektóre z banków pobierają prowizję za udzielenie kredytu, z reguły jednak jest ona pobierana na etapie umowy kredytowej. Samo złożenie wniosku jest bezpłatne. Ew. w razie wątpliwości polecam kontakt z naszymi doradcami.

 • Dominik

  Witam, dziś miałem podpisać akt notarialny o przeniesieniu własności, deweloper stwierdził iż nie jest dla niego jasna kwestia mdm. Sprawa wygląda następująco, złożyłem wnioski o kredyt do 4 banków. Bank millenium zarejestrował wniosek o nabycie dofinansowania wkładu własnego. Jednak z różnych przyczyn kredytu tam nie dostaliśmy, lecz pozostałe 3 banki kredyt mi przyznały. Wybrałem kredyt banku spółdzielczego i wszystko było ok, lecz prawnicy dewelopera uważają że to nie gwarantuje wypłaty mdm. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy spółdzielczy musi ponownie złożyć takie pismo o rejestracje? Czy po prostu przekazać do bgk że on zajmie się wnioskiem który zarejestrował milenium? W jaki sposób można to załatwić?

 • Marek

  Czy wnioski w banku sa platne czy darmowe?

 • Witam. Ustawa nie precyzuje dokładnie 21 dni na wypłatę środków z dofinansowania. Dopłata jest przekazywana na konto sprzedającego lokal w terminie podanym przez beneficjenta na wniosku o przyznanie dofinansowania MDM.

  BGK przekazuje na rachunek banku kredytującego środki każdego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca. Bank kredytujący transferuje je z kolei na konto sprzedającego.

 • Tomek

  Czy czas max 21 dni na wypłatę dofinansowania przez BGK jest liczony od daty wskazanej na umowie przedwstępnej tj. umawiam się ze sprzedającym że np. do 20 lutego otrzyma wypłatę z kredytu i od tej daty BGK w ciągu 21 dni musi wypłacić środki, czy liczony jest od daty zawarcia umowy przyrzeczonej? Czyli np. bank jest gotowy do podpisania umowy kredytowej 25 stycznia, wtedy zawieram umowę przyrzeczoną i BGK od tej daty ma czas na wypłatę?

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pan wniosek na początku stycznia, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego. W tej sytuacji wpisanie dat z końca lutego będzie w miarę bezpiecznym rozwiązaniem.

  Ew. polecam usługi naszych doradców, będzie trochę szybciej. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • O.K.

  Witam, jakie terminy najlepiej wskazac w umowie przedwstępnej, którą będę spisywać ze sprzedającym juz w przyszłym tygodniu? Wniosek będziemy składać 2-go stycznia 2017 na pulę z roku 2017. Jaki termin podpisania umowy i wypłaty transz (orientacyjnie) będzie bezpieczny ?
  Bedę wdzięczna za szybką odpowiedź.

 • Witam. Może Pan złożyć wniosek w tym roku (z puli 2018), wówczas wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania może się odbyć w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, ale środki pochodzące z dofinansowania zostaną wypłacone deweloperowi na początku 2018-go roku. zaletą takiego rozwiązania jest w miarę sprawne przeprowadzenie procesu kredytowego i 100% gwarancja skorzystania z MDMu. Obecnie banki nie są jeszcze oblegane przez potencjalnych beneficjentów, co zmieni się po 2017-01-01. Wadą jest czas oczekiwania na zamknięcie transakcji (ale to już jest po stronie dewelopera).

  Rozwiązanie nr 2 – składa Pan wniosek po 2017-01-01. Jeżeli wniosek zostanie zarejestrowany od razu po Nowym Roku, szanse na skorzystanie z programu również są bardzo duże, aczkolwiek każdy dodatkowy dzień zwłoki będzie oznaczał zmniejszenie dostępnej puli. Zainteresowanie programem jest naprawdę spore. Dłuższy będzie również czas oczekiwania na zakończenie procesu kredytowego, gdyż banki przeżyją prawdziwe oblężenie. Zaletą jest zamknięcie całego procesu jeszcze w przyszłym roku. Prawdopodobnie w okolicach połowy lutego 2017 kredyt zostanie wypłacony, a deweloper otrzyma całość płatności.

  Niezależnie od tego które rozwiązanie Pan wybierze, nasi doradcy są do Pańskiej dyspozycji.

 • Ekhart

  witam,
  po wizycie w banku i rozmowie z doradcą mam pytanie odnośnie dofinansowania z programu MDM, mianowicie mamy już podpisaną umowę rezerwacyjną i staramy sie o kredyt na mieszkanie z rynku pierwotnego. Doradca w banku zachęca stanowczo do złożenia wniosklu kredytowego w tym roku i zaznacza że w tym przypadku Deweloper otrzyma ostatnią transzę w lutym 2018r, a gdybym złożył wniosek w styczniu gdy środki zostaną odblokowane to mogę otrzyamć srodki z MDM juz w 2017. Prooszę o doniesienie sie do tej kwesti??? Co będzie dla mnie kożystniejsze złozenei wniosku teraz w tym roku czy może lepiej poczekać do stycznia ???? Czy wiadomo kiedy będą uruchomione środki z drugiej połowy???

 • Witam. Wpłacony zadatek jest wkładem własnym (o ile umowa nie przewiduje np. zwrotu zadatku po wypłacie kredytu). Wszelkie daty dot. podpisania aktu lub terminu wypłaty środków sugeruję wpisywać orientacyjnie – nie ma Pani możliwości, aby przewidzieć jak długo potrwa proces udzielania kredytu.

 • Owszem, można tak zrobić. Może Pani złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pani zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pani otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pani musiała zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

 • magda85

  Czy wpłaconych zadatek za mieszkanie liczy się jako wkład własny? Czy w umowie przedwstepnej muszą być konkretne daty tj.podpisania aktu notarialnego i wypłaty środków z BGK?

 • Natka1234

  Witam,
  Czy jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie MDM w jednym banku np. PEKAO SA, aby jak najszybciej uzyskać „rezerwację” środków MDM z BGK a właściwy wniosek kredytowy złożyć w innym banku (wraz z potwierdzeniem zarejestrowania się w BGK), niż złożony wcześniej wniosek o MDM?

 • Witam. Bank raczej będzie dążył do przekazania własności mieszkania w jak najszybszym terminie od dnia podpisania umowy kredytowej (czyli np. w zakresie 1 miesiąc).

  Dodatkowo – zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Saw91

  Witam, mam upatrzone mieszkanie jednak właściel chce je sprzedać dopiero w 2018 r. (5 lat od zakupu by uniknąć podatku) teraz w nim mieszka jego córka a ja spokojnie mogę poczekać do 2018, liczę na MDM 2018 jednak w związku że pula jest ograniczona chciałbym zacząć już teraz się strać o dofinansowanie. Czy idzie te dwie rzeczy jakoś pogodzić? Np. Składam wniosek o zakup mieszkania z rynku wtórnego na 2018 z umową przedwstępną zakupu która ma się odbyć 1 stycznia 2018, dostaje zgodę i kredy cała kwota (kredyt + MDM) jest wpłacana na konto właściela w 2018 i prawnie wtedy te mieszkanie zbywa? Jest to realne? Ktoś spotkał się z taką sytuacją? Albo ma inny pomysł na rozwiązanie tego problemu?

 • Witam. Może Pani złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pani zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pani otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pani musiała zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Można także postąpić prościej i skorzystać z usług naszych doradców. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zosia

  czy mogę jednocześnie w jednym banku złożyć wniosek, gdzie kredytobiorcami będziemy tylko my, czyli małżeństwo i równolegle w dwóch innych bankach gdzie dodatkow rodzice będą kredytobiorcami

 • Witam ponownie. Kontaktowałem się z doradcą. Jeżeli pewne jest, że deweloper ukończy inwestycję z kilkumiesięcznym opóźnieniem, należy skontaktować się z bankiem kredytującym i poinformować o takiej sytuacji. Bank wystąpi do BGK o wypłatę dofinansowania i przetrzyma je na rachunku technicznym, a następnie wypłaci na konto dewelopera po zakończeniu realizacji inwestycji. Bank ni przewiduje żadnej konwersji umowy MDMowej na „zwykłą” umowę hipoteczną, aczkolwiek w sytuacji kiedy środki nie zostaną wypłacone trudno mówić o egzekwowaniu warunków programu MDM (np. dot. wynajmu mieszkania)

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Sprawdzę taki scenariusz w poniedziałek, w zaprzyjaźnionym banku. Sądzę, że bank nie zmieni umowy.

 • Err

  A co w przypadku pokrycia brakującej kwoty środków z własnej kieszeni? Czy wtedy umowa kredytowa z finansowym wsparciem zostaje przekształcona przez bank na umowę o kredyt hipoteczny w standardowej ofercie?

 • Jeżeli środki z kredytu nie zostały jeszcze wypłacone, można próbować dogadać się z bankiem – rozwiązać umowę kredytową i ponownie składać wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków 2017. Jeżeli ugoda nie dojdzie do skutku, kredytobiorca będzie musiał wyłożyć brakującą kwotę środków z własnej kieszeni.

 • Err

  „Brak wypłaty środków z tytułu dofinansowania w roku wskazanym we wniosku powoduje utratę prawa do dofinansowania. Konieczne jest ponowne wnioskowanie o przyznanie dofinansowania z funduszu na kolejny rok.” Czy to oznacza że gdy utracę prawo do dofinansowania to mając nadal podpisaną umowę kredytową z bankiem w mogę ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie kolejnym roku kalendarzowym ?

 • Witam. Owszem, istnieje taka możliwość. jeżeli wyrazi Pani na to zgodę, wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania mogą nastąpić jeszcze w tym roku, wypłata środków dofinansowania z programu MDM nastąpi wówczas w 2018-ym. Polecam jednak skonsultować jeszcze tą kwestię z naszym doradcą w kwestii sprawdzenia, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia takiej transakcji.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • SylwiaM

  Witam. Sprzedaję mieszkanie na rynku wtórnym. Kupujący chcą złożyć jeszcze w 2016 r.wniosek o kredyt z dopłatą mdm uruchamianą w styczniu 2018 r. Czy bank udzielający kredytu wypłaci mi jeszcze w tym roku środki z kredytu, a na mdm będę czekać do stycznia 2018 r.? Czy jest możliwość taka, że kredyt będzie uruchamiany razem z mdm?

 • Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, jest to indywidualna decyzja danego banku.

 • Rozalia Rozalia

  A czy podawanie tych 3 dat i wydawanie nieruchomości po otrzymaniu tylko 2 transz jest standardową praktyką? Czy bank wyrazi zgodę na to, aby w umowie przedwstępnej był zapis, że wydanie mieszkania nastąpi dopiero po otrzymaniu trzeciej transzy?

 • W takim przypadku będzie Pani miała wszelkie gwarancje, jakie daje akt notarialny. W przypadku braku wpływu zapłaty, będzie Pani miała prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie cywilnym.

 • Rozalia Rozalia

  Witam,

  Sprzedaje mieszkanie małżeństwu które ubiega się o dofinansowanie mdm.

  Poprosili oni by w kontrakcie wymienione były 3 daty:

  -wplata zaliczki
  – wplata środków pochodzących z kredytu oraz wkładu własnego (z dniem podpisania aktu notarialnego)
  – wplata środków z Mdm (20 dni później)

  Z umowy zaproponowanej przez kupującego wynika, ze wydanie nieruchomości nastąpi z dniem podpisania umowy kupna sprzedaży. Jaka gwarancje mam jako sprzedający, ze pozostałe środki otrzymam? Nie czuje się komfortowo wydając nieruchomość zanim otrzymam pełna kwotę na konto.

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie. Mogą Państwo odebrać klucze i wprowadzić się do mieszkania wcześniej.

 • Agata

  Witam, jak wygląda sprawa odbioru kluczy, gdy w tym roku złożymy wniosek o kredyt mdm z wypłata środków mdm na 2018, a odbiór mieszkania planowany jest na grudzień 2017. Czy oznacza to, ze będziemy mogli odebrać klucze dopiero po wypłaceniu ostaniej transzy mdm w 2018 mimo,że mieszkanie będzie gotowe do odbioru w grudniu 2017?

 • Art. 11. Ustawy MDM: „Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek instytucji kredytującej, określony w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia, środki z tytułu dofinansowań wkładu własnego przysługujących nabywcom wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, na wniosek instytucji kredytującej przekazywany w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca.”

 • Damian

  Dziękuję za udzielenie informacji, natomiast czy jest jakiś dokument regulujący powyższe terminy? Chodzi mi o to, żeby umowę przedwstępną poprzeć jakimś dokumentem.
  Dziękuję. Damian

 • Witam. Osoba sprzedająca mieszkanie powinna otrzymać środki zgodnie z datą, wskazaną przez Państwa na wniosku o przyznanie dofinansowania. Ew. tolerancja wynosi max. 10 dni (BGK przelewa środki na rachunek banku kredytującego 10-go, 20-go i ostatniego dnia każdego miesiąca).

 • Damian

  Dzień dobry,
  Czy jest jakiś regulamin MDM określający dokładnie termin uruchomienia środków dofinansowania?
  Chodzi o to, kiedy najpóźniej osoba sprzedająca mieszkanie otrzyma pieniądze z BGK.
  Dziękuję za odpowiedź, Damian

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Bank ma 60 dni na akceptację wniosku w systemie BGK Zlecenia od jego rejestracji oraz kolejne 60 od akceptacji do podpisania umowy. W większości banków akceptacja odbywa się tuż po zarejestrowaniu wniosku.

 • czarek

  Witam mam pytanie ile jest wazny mdm do wykorzystania 60 dni od rejestracji czy 60 dni od decyzji przyznania?

 • Jeżeli została już podpisana umowa kredytowa, bank będzie wręcz naciskał na jak najszybsze przeniesienie własności mieszkania. Nie polecam podpisywania aktu notarialnego przed podpisaniem umowy kredytowej.

 • Karolina

  Skorzystaliśmy z mężem z mdm, wyplata ma być w styczniu 2017. Deweloper w październiku będzie chciał podpisać akt własności, z zastrzeżeniem ze w styczniu mają wpłynąć brakujące środki. Nie będzie problemu jak teraz staniemy się właścicielami tego mieszkania? Czy musimy z aktem poczekać i podpisać go po wypłacie?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety, trochę kiepsko wyestymowali okres, na jaki powinno wystarczyć środków. Jeszcze dzień przed zakończeniem przyjmowania wniosków przedstawiciel BGK twierdził, że pieniędzy powinno wystarczyć jeszcze na dwa tygodnie 😉

 • Mariusz

  Dziękuję uprzejmie za odpowiedź,
  Ale dlaczego został przyjęty i zarejestrowany skoro nie ma dla niego środków ? Komunikat o wyczerpaniu 50% środków został ogłoszony później tj. 6 lipca. Wynika z tego, że BGK przyjmował wnioski bez pokrycia !
  Pozdrawiam

 • Nie, Pana wniosek będzie miał status „oczekujący” do końca roku. jeżeli któryś z wcześniej złożonych wniosków zostanie wycofany, środki wrócą do puli i zostaną przeznaczone na rzecz Pańskiego wniosku.

 • Mariusz

  Mój wniosek został złożony 29 czerwca a zarejestrowany 5 lipca i do tej pory nie mam odpowiedzi (pula z 2017). Czy to znaczy, że nie otrzymam dofinansowania MdM ?

 • Po 60 dniach od rejestracji wniosek sam wygaśnie (można także go anulować). Nie będzie blokady na nr PESEL – nie skorzystali przecież Państwo z rządowego wsparcia.

 • NN

  Czyli należy anulować złożony wniosek do mdm i w styczniu złożyć ponownie? Nie będzie jakiejś blokady nr pesel itp.?

 • Tak, bez problemu. Dopóki spełniacie Państwo warunki programu MDM (młodsze z małżonków poniżej 35 lat, brak tytułu własności mieszkania) możecie wnioskować o udział w programie MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • NN

  Witam
  Mam pytanie złożyliśmy wniosek do banku o kredyt z dopłatą na 2018 rok (rynek wtórny), wniosek został zarejestrowany w MDM, wstępna weryfikacja pozytywna jednak sprzedający zmienił zdanie i nie chce czekać do 2018. Pytanie czy można zrezygnować teraz z kredytu i mdm i złożyć wniosek w styczniu. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, niestety nie ma takiej możliwości, termin jest narzucony ustawowo.

 • MAti

  Witam.
  Czy jest możliwość przedłużenia 60-dniowego okresu rezerwacji środków MDM za 2016?.
  Banki (mój i zbywcy mieszkania) nie potrafią się dogadać odnośnie zawartości promesy promesy
  która dotyczy hipoteki na kupowane mieszkanie i ten kabaret już trwa od miesiąca. Sprawa została już zareklamowana przez zbywce do jakiegoś radcy prawnego.

 • W momencie podpisania umowy bank wysłał informację do BGK. W tym momencie Państwa PESELe znajdują się na liście beneficjentów MDM i nie możecie skorzystać z programu powtórnie. Możecie jednak Państwo otrzymać dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania),

 • Sylwia

  Dzien dobry. Dwa tygodnie temu podpisalismy umowe kredytowa na zakup mieszkania z doplata MDM. W miedzyczasie okazalo sie, ze spodziewamy sie trzeciego dzieci. Pierwsza transza kredytu (bez srodkow z MDM – ta transza zostanie wyplacona w kwietniu 2017). Czy jest mozliwosc, aby zerwac umowe kredytowa i ponownie wnioskowac o doplate po urodzeniu trzeciego dziecka? Czy fakt uruchomienia kredytu uniemozliwia taka opcje?

  Pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam.

  Ad 1. Można. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Ad 2. Tak, sprzedający musi wyrazić zgodę, że część środków otrzyma po 2018 (w przypadku złożenia wniosku teraz), lub w 2017 r (w przypadku złożenia wniosku na początku 2017).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Andrzej

  Byłem kiedyś współwłaścicielem (50 %) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mogę skorzystać z MdM ?

 • Andrzej

  Chciałbym uzyskać konkretne odpowiedzi na pytania (chodzi o mieszkanie na rynku wtórnym):

  1. Można już składać wnioski na pulę z 2018 roku ? Jeśli nie to od kiedy będzie można ?
  2. Co w sytuacji gdy znajdę mieszkanie już teraz albo np na początku stycznia 2017 ? Zbywca musi się zgodzić, że część środków dostanie dopiero po roku ?

 • Nie, mogą Państwo zachować obecnie posiadane mieszkanie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  W lutym 2017 urodzi nam się trzecie dziecko. Będziemy wówczas mogli dołączyć Mdm (jesteśmy po 35 r.ż. i mamy już mieszkanie własnościowe. Czy żeby starać się o zakup nowego mieszkania musimy sprzedać najpierw to, które już mamy?

 • Rozmawiałem dzisiaj ze znajomymi doradcami. W miarę postępu w procesowaniu wniosków w poszczególnych bankach część środków wraca do puli w BGK. BGK informuje wtedy poszczególne banki, że dany wniosek może zostać zaakceptowany (innymi słowy – są środki na dofinansowanie). Informacja jest wydawana wg daty rejestracji danego wniosku w systemie BGK Zlecenia

 • Wiola

  Witam wniosek został złożony 5 lipca czy ktos czekał aż 60 dni na rozpatrzenie bo z tego co tu czytam to każdy po 2 tygodniach dostawał odpowiedź A tu zaraz miesiąc A my nic nie wiemy

 • Owszem, możecie Państwo składać wniosek ponownie. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • BGK nie podejmuje decyzji dot. rodzaju powierzchni, sprawdzane są jedynie limity ceny i powierzchni. Jeżeli otrzymali Państwo taką decyzję – z pewnością pochodziła od banku kredytującego. Proponuję weryfikację z rekomendacją BGK, którą można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Ww. pismo możecie Państwo także przedstawić w Waszym banku lub dostarczyć doradcy.

 • Michal

  Do poniższego, czy po ewentualnej odmowie, możemy ponownie starać się o dofinansowanie po naniesieniu zmian w projekcie? Czy ta nieruchomość raz odrzucona nie może już podlegać modyfikacji i dopłaty?

 • Michał

  Witam, Nasz wniosek o MDM został odrzucony. BGK zakwestionował projekt domu a w zasadzie pomieszczenia gospodarcze w tym garderobę w taki sposób, że powierzchnia użytkową przekroczyła 100m2 Jakie mam możliwości odwołania się oraz gdzie znajdę wytyczne na podstawie których BGK podejmuje decyzje oraz ingeruje w projekt wg władnego uznania? Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam, niestety nie. Wniosek powinien być złożony w odniesieniu do konkretnej nieruchomości.

 • Damian

  Witam,

  Czy jest możliwość zarezerwowania środków przez złożenie wniosku w Banku bez posiadania wybranej inwestycji? Szybko kończące się zasoby w programie mogą zostać wyczerpane zanim pojawi się oferta na rynku, która będzie spełniać moje oczekiwania (jakościowe jak i finansowe) – chciałbym zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.

  Z góry dziękuję, pozdrawiam

 • W takiej sytuacji polecam po prostu dalej nie procesować wniosku w pierwszym banku (ale nie rezygnować) i złożyć wnioski w innych instytucjach. Ew. polecam usługi doradców po rejestracji na naszej stronie – otrzymają Państwo kompleksową poradę w jednym miejscu.

  Kredytobiorca może bez problemu zgłaszać wnioski w tylu bankach, w ilu ma ochotę. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

 • gabi

  Witam! Mamy przyznane środki z Mdm i bank również uznał naszą zdolność, niestety złożyliśmy wniosek tylko do jednego banku a teraz chcemy z niego zrezygnować i wziąć kredyt gdzie indziej . Czy jest to możliwe?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Chodzi o metraż i cenę mieszkania.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej.

 • Małgorzata

  Bardzo dziękuję za pomoc!

 • Barbara

  chodzi o numery działek czy ilość metrów2 ? Bo numery działki są inne a mieszkania pierwsze miało 55,3 m2 a aktualne 53,2.

 • Paulina

  Witam Mam pytanie odnośnie dofinansowania. Mam już zarezerwowanie środki z
  programu MDM składając wniosek byłem kawalerem teraz już wnioskuje jako małżeństwo. Czy jest to problem z punktu widzenia dofinansowania?

 • Witam. Absolutnie nie jest to problem, bank będzie wręcz naciskał, aby przekazanie własności mieszkania odbyło się jak najszybciej.

 • Małgorzata

  Witam,
  chcemy starać się z Mężem o dofinansowanie MdM z puli przewidzianej na 2018r. Mieszkanie, które chcemy kupić będzie oddane do użytku we wrześniu tego roku, natomiast notarialne przekazanie własności ma się odbyć do końca marca 2017r. Czy jest to problem z punktu widzenia warunków dofinansowania MdM z 2018r – tj. przekazanie własności prawie na rok przed wypłatą MdM? Deweloper nie ma problemu z tym, aby ostatnia transza została wpłacona w styczniu 2018r.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, jest to możliwe – pod warunkiem, że ww. inne mieszkanie ma takie same parametry, jak to pierwsze.

 • Barbara

  Witam

  Mam pytanie odnośnie dofinansowania. Mam już zarezerwowanie środki z
  programu MDM ale zamierzam kupić inne mieszkanie w tym samym bloku. Czy jest możliwość ze środki które są zarezerwowanie będzie można przenieść na te drugie mieszkanie ?

 • Niespłacanie rat nie wiąże się z utratą dofinansowania, to sprawa pomiędzy kredytobiorcą i bankiem. Chodzi raczej o zapisy w Ustawie MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku
  mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marcin Niedziela

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Co w powyższym przypadku oznacza drastyczne naruszenie umowy? Np. Opóźnienie/ niepłacenie rat kredytu? Nieprawdziwe informacje podane we wniosku kredytowym?

  Przepraszam za dużą dociekliwosc ale mieliśmy już kilka problemów z MDM po drodze więc wolę dmuchać na zimne.

 • BGK rzeczywiście dał trochę ciała. Co ciekawe, jeszcze dzień przed wyczerpaniem puli twierdzili, że środków powinno wystarczyć min. do połowy lipca 😉

 • ok, w takim przypadku dofinansowanie może zostać nie wypłacone jedynie w przypadku drastycznego naruszenia warunków umowy z Państwa strony.

 • zieli

  Kasia nie ale ci co złożyli po 13 dnia 3.07.2016 już mają wnioski nierozptrzone.. Czyli dzień przed ogłoszeniem o wstrzymaniu przyjmowania wniosków..

 • zieli

  Poz. 1304
  USTAWA
  z dnia 27 września 2013 r.
  o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi)

  Art. 37
  3. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazane do Banku Gospodarstwa
  Krajowego w dniu ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem
  wypłaty wsparcia przypadającym na rok bieżący są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia w instytucji
  kredytującej. W przypadku osiągnięcia przez kwotę łączną, wynikającą z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego
  z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym na rok bieżący, przekazanych do Banku Gospodarstwa
  Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 ust. 9, równowartości kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego
  wsparcia w ustawie budżetowej, pomniejszonej o wypłacone od początku roku oraz przyznane i podlegające wypłacie
  w tym roku dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z kolejnością,
  o której mowa w zdaniu pierwszym, wszystkie wnioski skutkujące przekroczeniem tej kwoty.

 • Marcin Niedziela

  Dzień dobry,

  Co do punktu pierwszego to już kredyt został przyznany. W sumie to już płacimy raty. Czy w takim razie jest możliwość że dofinandowanie z Mdm nie zostanie z jakiegos powodu wyplacone zgodnie z harmonogramem czyli 2ego stycznia 2017?

 • Alior przestał przyjmować wnioski jeszcze pod koniec czerwca, @Kasia naprawdę nie ma się o co martwić.

 • Witam,

  Ad 1. Owszem, jest taka możliwość. Jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy kredytowej (np. ze względu na brak zdolności kredytowej) – dofinansowanie przepadnie.

  Ad 2. Jest bardzo mało prawdopodobne, że ktoś z banku się pojawi – bank nie przeprowadza po prostu takich kontroli. Nie mają Państwo również obowiązku informować banku, że już zamieszkaliście w nowym lokalu.

 • Bank powinien wypłacić dofinansowanie w terminie, który został wpisany we wniosku o przyznanie dopłaty. Termin ten można oczywiście zmienić składając odpowiednią dyspozycję zmiany daty wypłaty u doradcy.

  BGK przekazuje środki do banku każdego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca. Wystarczy złożyć dyspozycję kilka dni przed wypłatą i środki będą na koncie dewelopera wcześniej.

 • Witam. Jest to indywidualne ustalenie dewelopera. Inną kwestią jest, że bank zgodził się na takie rozwiązanie, z reguły bank wymaga aby przekazanie własności mieszkania odbyło się tuż po wypłacie kredytu.

 • zieli

  „Kwota dofinansowania jest rezerwowana w momencie akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia, proszę się nie martwić wyczerpaniem puli.”

  BZDURA!!

  Wnioski złożone do godziny 13 dnia 3.07.2016 zostały zaakceptowane i środki zostały zarezerwowane. Wnioski złożone później są jako OCZEKUJĄCE i mogą być do stycznia jak się jakaś kwota nie zwolni (komuś nie zostanie udzielony kredyt). Więc bez sensu, że BGK przyjmował wnioski do 6.07 jak i tak kasy na nie ma…

 • Niedzielek

  Witam,

  Mam 2 pytania:
  1) W tym roku kupiliśmy z Żoną mieszkanie. W banku otrzymalismy decyzję pozytywną. Niestety środki z MDM na ten rok się skończyły. Deweloper zgodził się aby ostatnia część środków (MDM) została wypłacona na początku przyszłego roku z puli przyszłorocznej. W banku poinformowano nas że te pieniądze są zarezerwowane. Taki też zapis mamy w umowie kredytowej z bankiem. Czy w tym momencie istnieje możliwość(choćby teoretyczna) że środki mogłyby nie zostać wypłacone w terminie?

  2) Czy w chwili kiedy zamieszkamy w mieszkaniu(prawdopodobnie koniec przyszłego miesiąca) mamy informować bank w którym mamy kredyt albo BGK aby ktoś z banku mógł przyjść i skontrolować mieszkanie czy spełnia wymogi MDM? A może bank może przyjść z wizytą „bez zapowiedzi”?

  Z góry dziękuję za informacje.
  Pozdrawiam

 • An

  Jak można sprawdzić na którym miejscu listy rezerwowej sie jest?

 • Tomek

  Witam, inwestycja w której zakupiłem mieszkanie została oddana do użytku w czerwcu 2016, złożyłem wniosek o wypłatę ostatniej transzy kredytu czyli wypłaty dofinansowania MDM 08-07-2016 roku. W banku otrzymałem informację że dopiero koło 30 lipca 2016 pieniądze z MDM będą na koncie dewelopera. Jaki czas wg ustawy ma bank/bgk na przelanie tych środków od złożenia mojego wniosku? czy faktycznie trzeba czekać aż trzy tygodnie? gdzie można interweniować? z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Kaicam

  Witam. Kupiłam mieszkanie z rynku pierwotnego, które jesienią tego roku będzie oddane do użytkowania. Deweloper będzie standardowo podpisywał akty w październiku/listopadzie 2016. Mam zarezerwowane środki z MDM, które wypłacone deweloperowi będą 2 stycznia 2017 roku.
  Czy zgodne z prawem jest to, że deweloper podpisze akt notarialny sprzedaży mieszkania ze mną dopiero po 2 stycznia 2017, kiedy całość środków wpłynie mu na konto? Czy jest to tylko indywidualne ustalenie tego dewelopera?

 • Małgosia Marcin Babieraccy

  Na moim fb utworzylem grupe dla osob ktore maja status oczekujacych na mdm z 2017 mozeme wspolnie sie czegos dowiemy lub chociaz porownamy numerki wnioskow i bedziemy wiedzieli ile ich jest

 • Witam. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Odnośnie zaświadczenia o wymeldowaniu z zajmowanego aktualnie mieszkania – o ile bank kredytujący nie zażyczył sobie takiego warunku, również nie mają Państwo obowiązku aby przedstawić taki dokument.

 • Misiek

  kredyt z dofinansowaniem został udzielony. Czy muszę przedstawiać do banku zaświadczenia o wymeldowaniu z zajmowanego aktualnie mieszkania? Czy muszę być zameldowany wraz z dziećmi na nowym mieszkaniu ?

 • Witam. Wszystko zależy, jaka jest państwa pozycja na liście rezerwowych. BGK zapewniało, że wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone. Część osób, które złożyła wniosek o udział w programie MDM nie będzie miała zdolności kredytowej i ich dofinansowanie zostanie przeznaczone na rzecz innych beneficjentów.

 • Mateusz

  Witam. Złożyłem wraz z żoną wniosek o dofinansowanie kredytu z mdm dnia 1 lipca ok godziny 16. Wniosek ten został wprowadzony do systemu następnego dnia roboczego tj poniedziałek 4 lipca. Pula skończyla sie dnia 5 lipca. Nasz wniosek wylądował wśród wniosków na liście rezerwowej. Jakie są szanse,że uda sie jednak załąpać na pierwszą pulę dofinansowania i co decyduje o kolejności przyznawania dofinansowania w momencie gdy do pierwszej puli wrócą pieniadze?

 • Jeżeli pierwszy bank nie wystąpi o wycofanie wniosku o dofinansowanie – nie powinno być problemów ze złożeniem wniosków kredytowych w innych instytucjach.

 • ada

  Rozumiem, że jeśli wniosek nie będzie anulowany przez pierwszy bank to nie ma problemu? 🙂

 • Witam. Jeżeli pierwszy bank anuluje Państwa wniosek o dofinansowanie – dopłata przepadnie.

 • ada

  Witam,
  około 2 tyg temu został złożony wniosek o dofinansowanie mdm po podpisaniu umowy przedwstępnej. Wstępnie otrzymaliśmy informację, że środki zostały dla nas zarezerwowane. Niestety finalnie bank wystawił negatywna decyzje o zdolności kredytowej. Złożono wniosek o udzielenie kredytu do innego banku. W związku z powyższym procedura udzielenia kredytu trochę przeciąga się w czasie.
  Czy z tego tytułu może wystąpić jakiś problem co do przyznania dopłaty z mdm?

 • Jeżeli wniosek został zaakceptowany w systemie BGK Zlecenia – zostanie rozpatrzony. Proponuję podpytać Państwa doradcę o nr NWR (na potwierdzeniu jest data złożenia wniosku i data rejestracji – późniejsza).

 • Możecie Państwo zwrócić się do innego banku (lub skorzystać z doświadczenia naszych doradców).

  Możecie Państwo złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu zechcecie, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiadacie otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się musieli zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

 • Magda

  Dzień dobry. Nasz wniosek o dofinansowanie z MDM został złożony 5 lipca przed południem do BGK. Czy jest jeszcze szansa na jego rozpatrzenie czy wnioski składane tego dnia już nie będą brane pod uwagę?

 • Kasia

  Zdolność kredytową mamy na 170 tys . Jeżeli bank wyda decyzje negatywna . To co mamy robić ??

 • Tak. W procesie badania zdolności bank może wydać decyzję negatywną.

 • Kasia

  Wniosek nasz został przyjęty . Ale decyzja może być negatywna tak ?? Dobrze rozumiem to ??

 • Alior nie przyjmuje już wniosków od kilku dni. Jeżeli tam złożyli Państwo swój wniosek, raczej został zaakceptowany. Kwota dofinansowania jest rezerwowana w momencie akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia, proszę się nie martwić wyczerpaniem puli.

 • Kasia

  Wniosek skladalismy w aliorbanku. Zależy nam żeby się udało . Czy możliwe jest że nasz wniosek zostanie odrzucony??
  I czy to prawda że dofinansowanie od wczoraj zostało wstrzymane z powodu brak środków ??

 • Okres oczekiwania na decyzję jest zależny od wybranego banku. Średnio oczekiwanie trwa około 1-2 tygodni. W celu przyspieszenia tego czasu, polecam kontakt z Państwa doradcom – on z kolei będzie wywierał presję na analityków 😉

 • Kasia

  Dzień dobry . Założyliśmy wniosek o dofinansowanie do zakupu mieszkania . Zdolność kredytową mamy . Jaki jest czas oczekiwania na decyzje ?? I czy można jakoś to przyspieszyć żeby dostać dofinansowanie ?? Zależy nam na czasie .

 • Drobna korekta, pozostałe 50% będzie można znów rezerwować dopiero w 2017-tym roku.

  Dodatkowo – co poniedziałek będziemy się starać podawać aktualny poziom wykorzystania puli 2018.

 • Nie bardzo rozumiem, w jaki sposób bank przyjął tylko Pańskie dochody. Na podstawie art. 6-go Ustawy, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie, nie ma innej możliwości skorzystania z MDMu. Proponuję skontaktować się z bankiem i uwzględnić we wniosku dochody żony. Zmiana dotyczy wniosku kredytowego, więc nie powinno być problemu z korektą.

 • Witam. Niestety nie, wniosek o dofinansowanie powinien być złożony razem z wnioskiem o kredyt.

 • Ma Pani dwie opcje. Może Pani złożyć wniosek już teraz – z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Podczas składania wniosku poinformuje Pani doradcę, kiedy ma nastąpić wypłata środków z kredytu i dofinansowania.

  Może Pani również złożyć wniosek na początku 2017-go. Od stycznia zostanie uruchomiona pula 373 mln PLN, która z pewnością wystarczy na pewien czas.

  Proszę się nie martwić, że zostanie Pani z kredytem bez dofinansowania. Oba wnioski składane są razem i nie ma możliwości, aby bank wypłacił kredyt bez dopłaty.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ola

  Sprawdzaj na BGK aktualne wykorzystanie środków na 2018 rok. Póki co z puli przeznaczonej na ten rok można zarezerwować do 50% przed jego rozpoczęciem. Pozostałe 50% będzie można znów rezerwować dopiero w 2018 roku. Zobacz jak teraz wygląda sytuacja na rok 2017, już wniosków nie przyjmują.
  Na BGK masz aktualizację co miesiąc jak wygląda wykorzystanie srodków i możesz ocenić kiedy będzie to ryzyko, że się skończą.
  W najgorszym przypadku złożycie wniosek zaraz na początku 2018 roku.
  Jeśli staracie się o kredyt to niestety – nam też tak wyliczyli, że jeśli mamy mieć oddawane mieszkanie do użytkowania za kilka mioesięcy a decyzję kredytową i część wypłaty wcześniej – to niestety za ten okres będziemy płacić karencję.
  Raty kredytu będą pełnopłatne od momentu przepisania prawa własności, natomiast póki co będziemy płacić około 800 zł miesięcznie za nic. Wszystko zależy od negocjacji z bankiem. My jeszcze próbujemy…

 • Mirek

  Złożyłem z żona wniosek o dofinansowanie. Jestesmy oboje wbioskodawcami, jednak przedstawialiśmy w banku tylko moje dochody, aby uniknąć formalności. Wniosek został zaakceptowany. Natomiast mimo otrzymania wstępnej pozytywnej decyzji, okazało sie ze nie mam zdolności, na cała kwotę a nie dysponujemy dodatkowymi środkami, wiec do kredytu chce przystąpić z żona. We wniosku o dofinansowanie były podane tylko moje dochody, wniosek ważny do 28 lipca czy rozbiezność w dochodach bedzie problemem?

 • Agata

  Witam,
  Czy mozna zawnioskować o kredyt w w tym roku ( ok października) – wypłata ost. Transzy 2017, natomiast wniosek o dofinansowanie złożyć w 2017 jak bedzie dostępna pula, ponieważ nie mozna juz wnioskować o dofinansowanie na 2017 w tym roku

 • Ana

  Witam,
  mam takie pytanie. Znalazłam mieszkanie na rynku pierwotnym, które spełnia warunki MDM. Środki te bardzo przydałyby się na wkład własny. Wszyscy trąbią, że jak nie złożę wniosku o kredyt i o MDM to już mi ta szansa przepadnie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w styczniu 2017 nie będzie już MDM? Mieszkanie które jest upatrzone niestety do oddania jest dopiero w I kwartale 2018 roku. Chciałabym uniknąć sytuacji, że przez 1,5 roku będę płacić ratę kredytu i wynajem. Czy jest jakieś rozwiązanie, żeby dostać MDM i płacić kredyt np. dopiero za pół roku?

 • Tak, procedura w przypadku MDMu trwa zwykle tyle samo, co w przypadku „normalnego” kredytu hipotecznego.

 • Witam. Jeżeli kupujący są jeszcze przed decyzją, istnieje szansa że nie otrzymają kredytu (np. z powodu braku zdolności kredytowej). Polecam na bieżąco kontaktować się z kupującymi w celu uzyskania informacji, czy dostali już informację z banku.

 • domi

  i jeszcze jedno pytanie, czy cała procedura o przyznani kredytu ( już po otrzymaniu MdM) trwa tyle samo co przy staraniach o zwykły kredyt?

 • Domi

  Dzień dobry,
  Jestem stroną sprzedającą mieszkanie parze, która dostała już decyzję o przyznaniu im środków z dofinasowania MDM? Zakupiłam już inna nieruchomość- nagli mnie nieco otrzymanie pieniążków ze sprzedaży mieszkania jednak Państwo czekają teraz na decyzję kredytową.
  Proszę o poradę i pomoc- czy istnieje jakieś prawdopodobieństwo że teraz kupujący nie dostaną kredytu?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bank ma 60 dni od momentu rejestracji wniosku o dofinansowanie na jego akceptację i kolejne 60 od momentu akceptacji do podpisania umowy. Bank z reguły sam nie anuluje wniosku w BGK, czeka na jego samoistne wygaśnięcie. Musiałby pan ew. poprosić o anulowanie poprzedniego wniosku w BGK i złożyć nowy. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Prośba o rozwinięcie pytania.

 • loone

  Czy mogą cofnąć decyzję?

 • sfrustowany czekaniem

  Witam,

  Mam taki problem. Złożony przeze mnie (tzn doradce) wniosek został przeterminowany z powodu braku kompletu dokumentów przez dewelopera.
  Wniosek składany był równolegle do dwóch banków deutschebank i BZWBK.
  Z powodu zle wypełnionego wniosku deutschebank wystawił negat dla wniosku a w BZWBK sie przeterminował – tzn bank nie wydał decyzji w ciągu ważności wniosku.
  Niestety w międzyczasie zmieniły się wielkości przyzawanych limitów (zmiana kwartału) i wszystkie umowy rezerwacyjne musiały być odnowione. Mój doradca twierdzi ze teraz deutschebank musi wysłać do BGK swoją decyzje.
  Minął juz prawie miesiąc od momentu kiedy zostałem poinformowany o negacie. Czy jest jakiś czas w którym bank jest zmuszony przesłać stosowne informacje do BGK ? Jak twierdzi mój doradca – ponieważ kwoty na umowach jak i samo dofinansowanie sie zmieniło, bez tego procesowanie kolejnego wniosku jest nie mozliwe.

  Z góry dziękuje za odpowiedz
  MW

 • Witam. Pula na 2018-ty rok została ledwie napoczęta (wykorzystano niecałe 3 mln PLN). Przyszłoroczny scenariusz będzie zapewne podobny do bieżącego – 50% środków z 2018-go roku, które można zarezerwować wcześniej zostanie wykorzystane w max 3 kwartale 2017. Można jednak będzie ew. poczekać do 2018-01-02, kiedy zostanie odblokowana druga część puli i wtedy złożyć wniosek.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • JW

  Witam,
  Proszę o informację odnośnie rezerwacji środków z programu mdm, dokładniej przeczytałem w internecie, iż z puli środków na 2017 rok można rezerwować w bieżącym roku o dopłatę, natomiast zgodnie z informacją program ma trwać do końca 2018 (761 mln zł przeznaczonych na rok 2018) w związku z tym jeśli planuję zakup mieszkania pod koniec 2017 roku, gdzie najprawdopodobniej nie będzie już środków z 2017 roku czy będę mógł zarezerwować dopłatę z środków z roku 2018 czy mogą one również być wykorzystane np. już w tym roku przy bardzo dużym zainteresowaniu?
  Pozdrawiam

 • Nie. Składa Pan wniosek w tym momencie, środki z MDMu są rezerwowane i zostaną wypłacone na początku 2017-go roku. Sam kredyt zostanie uruchomiony w tym roku.

 • Serge

  Witam,
  Nie do końca rozumiem. Składam wniosek o kredyt w tym momencie (wraz z wnioskiem o dofinansowanie MDM), później nie borę tego kredytu (wniosek o kredyt wygasa). W następnym roku składam go ponownie i dalej mam pieniądze przyznane przy wcześniejszym wniosku?

 • Owszem, można, wystarczy, że złoży Pan wniosek o kredyt z dofinansowaniem. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Serge

  Witam,
  Czy można sobie zarezerwować dofinansowanie MDM na kredyt w przyszłym roku? Deweloper mieszkania skończy dopiero w 2017 roku i wymaga tylko 10% do momentu odbioru loku, więc chciałbym się wstrzymać z kredytem do tego okresu. Boję się jednak, że mogę wtedy nie dostać pieniędzy z MDM, stąd moje pytanie o wniosek z wyprzedzeniem.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Kwota dofinansowania może być przekazana jedynie na konto sprzedającego. Polecam także artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#aktualizacja

 • Tomasz

  Witam.
  Czy możliwe jest wzięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania z programem mdm przy warunkach że wkład własny pokryje ze swojej kieszeni a bank przeleje na moje konto dofinansowanie z puli mdm na remont nieruchomości?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, pula środków przeznaczonych na bieżący rok została wyczerpana już 15.03, nie ma jednak problemu, aby skorzystać z przyszłorocznej puli.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ola

  Czy jest możliwe, że nie ma już środków z programu na ten rok? Bank powiadomił nas, że część kwoty może zostać nam przekazana dopiero w styczniu 2017, gdy „otrzyma środki” na taki cel…

 • Owszem, za wyjątkiem jednego szczegółu. Przekazanie własności mieszkania powinno się odbyć w jak najszybszym terminie (do 1-go miesiąca) po wypłacie pierwszej transzy środków (pochodzących z kredytu). W naszych praktykach banki wymagały takiego rozwiązania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Powinien mieć Pan już upatrzone mieszkanie. Bank kredytujący w momencie rejestracji wniosku o dofinansowanie będzie wymagał podania informacji o powierzchni i lokalizacji lokalu w celu weryfikacji limitów MDMu. Dodatkowo, zostanie Pan zapewne poproszony o umowę przedwstępną dotyczącą nabycia mieszkania.

 • Witam. Takich informacji może udzielić Państwu jedynie Wasz doradca lub bank kredytujący. Generalnie – wypłata środków z BGK powinna nastąpić w terminie podanym przez Was na wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • Kabe

  Witam! Czekam na przelew środków z BGK. Wniosek został złożony na początku maja do BGK przez nasz bank. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy przelewu. Czy jest możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest rozpatrywanie naszego wniosku? Czy można sprawdzić kiedy otrzymamy pieniądze?

 • Bartosz

  Jeszcze pragnę się upewnić jak to do końca jest – czy składając wniosek niezależnie czy zrobię to teraz , czy np w grudniu 2016 roku muszę wraz z wnioskiem od razu wskazać informacje jakie mieszkanie pragnę nabyć? Stąd ta wątpliwość ponieważ chcę zakupić mieszkanie z rynku wtórnego i nie wiem czy mogę złożyć wniosek ( zarezerwować dopłatę) a dopiero później gdy znajdę odpowiednie mieszkanie dokonać reszty formalności czy od razu przy składaniu wniosku muszę mieć informacje na temat konkretnego mieszkania, które chce kupić? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • kleo

  Witam,
  planuję kupić nowe mieszkanie od dewelopera, w budynku, który
  został już oddany do użytku, zostało w nim jeszcze kilka mieszkań do
  sprzedaży. Razem z mężem spełniamy warunki do MDM. Ponieważ środki na
  2016 r. się skończyły, chcielibyśmy złożyć wniosek już teraz, a
  sfinansowanie wkładu własnego z MDM nastąpiłoby w 2017 r. Deweloper
  zgadza się na płatność ostatniej transzy z MDM-u przez bank w 2017r., a
  w dniu podpisania aktu notarialnego, nastąpi przeniesienie na nas
  własności mieszkania, w akcie notarialnym zostanie zawarta klauzula o
  rygorze egzekucyjnym co do zapłaty reszty ceny (czyt. MDM). Czyli np.
  podpiszemy umowę kredytową z bankiem, bank przeleje deweloperowi
  pieniądze + nasz wkład własny, podpiszemy akt notarialny z klauzulą o
  rygorze egzekucyjnym, następnie przeniesiona zostanie na nas własność,
  mieszkanie w tym momencie będzie już nasze, a deweloper będzie czeka do
  przyszłego roku na zapłatę reszty ceny poprzez MDM? Chciałabym się
  upewnić, czy takie postępowanie jest prawidłowe?

 • Witam. Może Pan złożyć wniosek w dowolnym momencie (nawet teraz), a na wniosku o dofinansowanie zaznaczyć 2017-ty rok jako termin wypłaty środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie z pierwszego banku. Na dobrą sprawę, nie powinien pan być proszony nawet o dostarczenie takiego potwierdzenia, gdyż każdy kolejny bank może sprawdzić pana wniosek bezpośrednio w systemie BGK Zlecenia.

 • Z grubsza – zgadza się. Procesy kredytowe różnią się w poszczególnych bankach. Każdy bank może niezależnie zarejestrować wniosek beneficjenta w systemie BGK Zlecenia, ale akceptacja pierwszego wniosku uniemożliwia akceptację pozostałych (sprawdzenie odbywa się po nr PESEL). Nie oznacza to, że nie można procesować wniosków w innych bankach. Inne instytucje będą po prostu bazowały na wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanym jako pierwszy. Na podstawie art. 10 ust.11 bank ma 60 dni od akceptacji wniosku na przekazanie do BGK informacji o zawarciu umowy kredytowej.

 • Wojtek

  coś takiego znalazłem, mógłby się ktoś do tego odnieść??

 • Wojtek

  Wnioskowanie w kilku bankach musi być przeprowadzone z głową ze względu
  na prostą komplikację wprowadzoną przez BGK. Banki nie mają możliwości
  równoległej rejestracji wniosków na platformie BGK. Każdy bank ma swoją
  indywidualną politykę w tej kwestii. Są banki, które rejestrują wniosek
  na samym początku, są banki, które otwierają aplikację na początku i
  zamykają po wydaniu decyzji kredytowej, są banki, które rejestrują
  aplikację już po wydaniu decyzji kredytowej. Wniosek rejestrowany w
  jednym banku będzie zablokowany dla innych instytucji. Z tego też powodu
  może się zdarzyć sytuacja w której źle złożony wniosek znacznie wydłuży
  uzyskanie decyzji kredytowej poprzez blokadę wniosku. Drugi i trzeci
  bank będą usiały poczekać do momentu w którym rejestracja w pierwszym
  zostanie zakończona a więc realnie do uzyskania decyzji kredytowej co
  nierzadko trwa 3/4 tygodnie. Należy również pamiętać, iż umowa
  kredytowa z wybranym bankiem musi być zawarta w trakcie 60 dni od dnia
  rejestracji na platformie BGK przez bank.

 • Wojtek

  Jeżeli mam złożony wniosek o kredyt w banku PKO BP wraz z wnioskiem mdm a chcę iść do innego banku złożyć kolejny w wniosek o kredyt to czy składam w tym drugim banku jeszcze raz wniosek mdm czy mam tam iść z potwierdzeniem złożenia wniosku w I banku?? To dość skomplikowane dla mnie ponieważ mam sprzeczne informacje, proszę o pomoc.

 • Bartosz

  Witam. Jeśli chce zakupić mieszkanie zaciągnąć kredyt wraz z dopłatą MDM w 2017 roku kiedy korzystniej byłoby składanie pełnej dokumentacji? Czy od razu np. 2 stycznia 2017 roku czy można przed 1 stycznia 2017 roku ubiegać się o kredyt z dopłatą MDM ( zależy mi aby jak najszybciej skorzystać ze środków w razie przedłużenia procesu weryfikacji wniosku itp aby środki nie skończyły się na tyle szybko że nie będę miał możliwości już z nich skorzystać) Dziękuje z góry za odpowiedź.

 • Witam. Umowa kredytowa powinna zostać podpisana w ciągu 60-ciu dni od akceptacji wniosku o dofinansowanie w portalu BGK Zlecenia. Ustawa MDM nie reguluje terminu wypłaty środków na konto sprzedającego.

 • tom

  Po ilu dniach od akceptacji wniosku w portalu BGK zlecenie musi zostać podpisana umowa kredytowa i po ilu dniach od akceptacji wniosku w portalu BGK musi zostać wpłacona piersza pula pieniędzy ?

 • Witam. Owszem, może Pan zrezygnować i ponownie złożyć wniosek w sprawie nabycia nowego mieszkania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • adam

  Witam. Złożyłem do banku wniosek o kredyt z dofinansowaniem mdm. Mieszkanie z rynku wtórnego . Czy mogę zrezygnować bo znalazłem lepsze mieszkanie od dewelopera. Co moge zrobić

 • Owszem, fundusze przyznane na 2016-ty rok zostały już w całości wykorzystane – jest to efekt dużej popularności programu MDM. Nadal jednak można korzystać z programu, dzięki puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Środki można zarezerwować w każdej chwili. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • mariolaola

  witam. czy to prawda że fundusze na MdM w obecnym 2016 roku już zostały wykorzystane, jak to się dzieje że tak szybko znikają ?

 • W jakim sensie wartość lokalu została zawyżona? Chodzi o wycenę? W procesie obliczania limitów uwzględniana jest rzeczywista wartość nabycia nieruchomości.

 • Jan

  Witam. Nasz wniosek został zarejestrowany w systemie i ma już nr. nwr. Niestety, przez działanie „pośrednika” wartość lokalu została zawyżona – bierzemy kredyt na kwotę niższą. Czy może to być powodem anulowania lub odmowy wypłaty środków z mdm?

 • Dla pewności, polecam zapytanie w BZWBK, czy rejestracja została zrobiona niezależnie od wniosku PKO i jaki jest termin rejestracji/akceptacji Państwa wniosku o dofinansowanie.

 • Jeżeli w PKO BP nie było akceptacji w systemie BGK Zlecenia, rejestracja BZWBK została wprowadzona niezależnie i będzie ważna przez 60 dni. Polecam upewnić się w tj kwestii w banku.

 • Lila

  Precyzując: posiadam wydruk o zarejestrowaniu wniosku przez BZ WBK w BGK z 29.04.2016 r. Nie ma tam informacji o akceptacji wniosku. Czy w przypadku, gdy PKO BP 12.03.2016 r. anulowało swój wniosek to liczy się wówczas wniosek BZ WBK zarejestrowany 29.04.2016 r.?

 • Lila

  Czyli rozumiem, że w przypadku rezygnacji z oferty PKO BP, który jako pierwszy zarejestrował wniosek o dopłatę 14.03.2016 r. (dzięki czemu zdążyliśmy na MDM 2016), w dalszym ciągu rezerwacja BZ WBK jest aktywna, pomimo tego, że wniosek został zarejestrowany w późniejszym terminie?

 • Witam. Bank kredytujący ma 60 dni na akceptację wniosku od momentu jego rejestracji i kolejne 60 od akceptacji na podpisanie umowy. Być może w pierwszym banku nastąpiła jedynie rejestracja wniosku, natomiast drugi zarówno zarejestrował, jak i zaakceptował wniosek. Na wszelki wypadek polecam potwierdzić w banku, kiedy nastąpiła akceptacja. Od tego momentu będzie Pani miała jeszcze 60 dni na dopełnienie formalności. Polecam poprosić Pani doradcę o wydanie druku NWR, w którym powinna Pani mieć wpisane ww. daty.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Lila

  Witam, 14.03.2016 r. PKO BP jako pierwszy zarejestrowało wniosek o dopłatę MDM 2016 w BGK. 31.03.2016 r. BZ WBK po ostatecznej pozytywnej decyzji do rejestrowało swój wniosek w BGK. PKO BP twierdzi, że rezerwacja przepada po 60 dniach od ich wniosku (czyli 12.05.2016 r.), a BZ WBK twierdzi, że w ich przypadku rezerwacja nie przepada 12.05.2016 r. tylko liczy się 60 dni od 31.03.2016 r. (czyli od ich wniosku). Proszę o informację, czy nie przepadnie nam dopłata w przypadku BZ WBK, jeżeli podpiszemy z nimi umowę po 12.05.2016 r.

 • Witam. Ministerstwo Rozwoju odradza taką konstrukcję umowy kupna-sprzedaży. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#aktualizacja

 • Basia

  Dzien dobry:) sprzedaję mieszkanie a kupujący chce skorzystać z MDM. Środki z tego tytułu zostałyby przekazane dopiero w styczniu 2017. Nie moge czekac do tego czasu. Propozycja kupujących jest taka, ze teraz zapłacą całość a pozniej w styczniu oddam im dofinansowanie z MDM. Nie podoba mi sie takie rozwiazanie, ale tez nie chce pozbawiać ich możliwości skorzystania z oferty MDM. Stad moje pytanie- czy w ogole mozna cos takiego zrobic? Jesli tak to w jaki sposób rozliczę pieniądze ze skarbówka, skoro całość kwoty musiałabym rozliczyć w 2016 a to dofinansowanie, ktore bedzie u mnie pare chwil, ponieważ zaraz je przeleje na konto kupujących, w 2017?

 • Witam. BGK wypłaca w tych dniach środki do banku kredytującego, z kolei wymieniony bank może dokonać przelewu w dowolnym dniu roboczym.

  Bank kredytujący posiada informację, czy środki zostały przelane na konto zbywcy, czy też nie (BGK nie przelewa środków na konto sprzedawcy, ale do banku kredytującego).

  Na podstawie art. 11 ust. 1: „Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek instytucji kredytującej, określony w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia, środki z tytułu dofinansowań wkładu własnego przysługujących nabywcom wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, na wniosek instytucji kredytującej przekazywany w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca.”

 • Marcin

  Witam, termin wypłaty dofinansowania mam wskazany na dzień 13.05, z poniższych odpowiedzi na komentarze widzę, że BGK wypłaca środki 10, 20 i 30 każdego miesiąca, czy w związku z tym w tej sytuacji wypłata powinna nastąpić 10.05 i tym samym środki znajdą się u sprzedającego wcześniej?
  Ponadto, Bank udzielający mi kredytu twierdzi, że po wysłaniu wniosku do BKG o wypłatę dof. nie ma już wglądu do dalszych losów dofinansowania i informację o wypłacie mogę uzyskać jedynie od sprzedającego, czy rzeczywiście Bank kredytujący nie ma świadomości odnośnie przekazania dofinansowania na rzecz zbywcy?

 • Mnie by takie pismo wystarczyło, nie wiem jednak, czy Pański analityk również je zaakceptuje. Bank ma niestety prawo żądać od beneficjenta różnych dokumentów, aby zyskać maksymalną pewność w kwestii oceny zdolności kredytowej.

 • MAteusz

  Zapomnialem dopisac ze mieszkanie wynajmowalem na czas okreslony do 12.2015 z klauzula ze po tym okresie przestaje obowiazywac i ze wszelkie zmiany wymagaja formy pisemnej. Czy przedlozenie takiej umowy moze byc ekwiwalentem potwierdzenia wypowiedzenia?

 • Wg naszych doświadczeń – powinno wystarczyć oświadczenie woli podpisane przez Pana i wynajmującego mieszkanie którym rozwiązujecie dotychczasową umowę. Polecam ew. dopytać w Pana banku, czy dysponują swoim drukiem takiego pisma.

 • MAteusz

  Witam do 23.05 muszę przedlozyc bankowi ” potwierdzenie rozwiązania umowy najmu” jak to ma wygladac? wystarczy moje oswiadczenie, czy jest jakis dokument specjalny ktory podpisuje i ja i właściciel który wynajmował?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Artur

  Bardzo dziękuję za rozwiązanie wątpliwości. Pozdrawiam

 • Tak, może Pan. – Kupuję mieszkanie jako singiel, czy mogę w nim zamieszkać ze swoją narzeczoną / narzeczonym?

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Artur

  Witam, skorzystałem z programu MDM jako singiel, nieposiadający dzieci. W niedługim czasie z moją narzeczoną będziemy mieli dziecko. Czy jako beneficjent programu MDM mogę zameldować narzeczona w moim mieszkaniu oraz przyszłe dziecko? Pozdrawiam.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/