Sprawdź, jakie mieszkanie kupisz w programie „Mieszkanie dla Młodych” MDM?

Sprawdź, jakie mieszkanie kupisz w programie Mieszkanie dla Młodych MDM

Klient, który decyduje się na zakup nieruchomości w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, musi być świadomy pewnych ograniczeń. Nie każdy lokal, który nam się spodoba, może być nabyty w ramach programu.

Ponieważ wniosek o przyznanie dofinansowania jest składany w stosunku do konkretnej nieruchomości, przed rozpoczęciem procesu warto sprawdzić, jakie mamy szanse na zakup danego lokalu.

Podstawowy warunek dotyczy powierzchni lokalu. Na podstawie ustawy MDM, limity powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, wartości wzrastają o 10 mkw odpowiednio do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. Podkreślmy jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową.

Warto sprawdzić w projekcie lokalu, czy poszczególne pomieszczenia zostały prawidłowo przypisane, zgodnie z rekomendacją BGK. Takie pomieszczenia jak np. pralnia czy suszarnia nie powinny być liczone jako użytkowe. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć tutaj: Wyjaśnienia do MDM powierzchnia użytkowa »

Równie ważne jest, aby mieszkanie mieściło się w limicie ceny w danej lokalizacji. Limit jest publikowany w ujęciu kwartalnym. Aktualne stawki można znaleźć tutaj: Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. »

Kolejnym ograniczeniem jest kwota wymaganego wkładu własnego. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kwota udzielonego kredytu w roku 2017 nie może być wyższa niż 80% wartości nabywanej nieruchomości, czyli teoretycznie beneficjent powinien posiadać własne środki w wysokości 1/5 wartości mieszkania. W praktyce część brakującego wkładu własnego może zostać pokryta ze środków pochodzących z programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Pamiętajmy także, że Rekomendacja S pozwala udzielić kredytu do 90% wartości nieruchomości, pod warunkiem ubezpieczenia części brakującego wkładu. Część banków oferuje takie ubezpieczenia bez dodatkowych opłat. Warto więc dokładnie przyjrzeć się dostępnym na rynku ofertom.

Kolejnym, niezwykle ważnym elementem jest zdolność kredytowa. Bank udzieli kredytu tylko tym klientom, które zarabiają wystarczająco dużo, aby terminowo spłacić raty. Podczas badania zdolności analityk sporządza zestawienie naszych dochodów i wydatków. Pod uwagę brane są raty już spłacanych kredytów, ale także przyznane limity kart kredytowych i kredytów odnawialnych. Nawet, jeżeli aktywnie nie korzystamy z danego produktu, zostanie on potraktowany jako nasze potencjalne zobowiązanie. Warto więc odpowiednio wcześniej się przygotować i zrezygnować np. z nieużywanych kart kredytowych.

Duże znaczenie dla banku ma stabilność naszych dochodów. Nie oznacza to jednak, że preferowane są jedynie umowy na czas nieokreślony. Banki akceptują także dochody pochodzące z umów zlecenia lub o dzieło, a nawet z umów terminowych. Jeżeli kredytobiorca regularnie osiąga tego rodzaju przychody, ma dużą szansę na to, że jego wniosek zostanie zaakceptowany. Podobnie jest w przypadku działalności gospodarczej. Jeżeli jest ona wykonywana minimum 12 miesięcy, z uzyskaniem kredytu nie powinno być problemów. Warunkiem podstawowym jest odpowiednia wartość przychodów oraz nienaganna historia kredytowa.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie własnej zdolności kredytowej, jakiekolwiek pytania odnośnie „Mieszkania dla Młodych” lub chcą Państwo zarejestrować się w programie MDM – polecamy bezpłatne usługi naszych doradców po rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Nie. W ramach programu MDM należy zakupić 100% własności danego lokalu mieszkalnego (czyli na dobrą sprawę,mógłby Pan pozbyć się swojej części na rzecz innego właściciela, a potem odkupić całość).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Kamil Balcerzak

  Jestem właścicielem połowy mieszkania. Czy mogę z pomocą programu MDM zakupić drugą połowe?

 • Witam. Nie można. Na podstawie art. 10 pkt. 2 „We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego określa się termin wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, uwzględniając zasady, o których mowa w art. 11 ust. 3, poprzez wskazanie roku i kwartału przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r.”

  oraz
  art. 11. pkt 3 ust 1: „3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy
  nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy,”

  Reasumując – mieszkanie powinno być oddane do użytku do końca 2018-go roku. Po oddaniu lokalu do użytkowania wypłacone będzie dofinansowanie.

 • daga

  Czy mozna uczestniczyc w programie MDM w styczniu tego roku jesli blok bedzie wybudowany w 2020?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku stycznia, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego.

  Ew. polecam usługi naszych doradców, będzie trochę szybciej. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aleksandra

  Witam, składając wniosek o MDM w styczniu, przypuszczając iż dostaniemy dopłatę kiedy można liczyć na jej wypłatę ??

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Joanna

  Witam serdecznie, czy pracujac na stale za granica (od 4 lat, dokumentacja do wgladu) moge wziac udzial w programie MDM i uzyskac dofinansowanie? planuje powrot do kraju za kilka lat natomiast jestem zainteresowana zakupieniem mieszkania w przeciagu kolejnych kilku miesiecy.
  Pozdrawiam

 • Obawiam się, że bank nie potraktuje umowy w okresie stażowym jako stałego źródła dochodu (a w większości instytucji wymagane jest zaświadczenie o dochodach za ostatnie 12-cie miesięcy). Narzeczony może jednak poprosić kogoś o poświadczenie zdolności.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Patrycja

  Witam,
  Mój narzeczony od stycznia idzie na staż, a po stażu będzie miał umowę na stałe. Czy możemy się starać już od stycznia o MDM ?

 • Owszem, dotyczy. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Iza

  Witam,
  Czy program MDM dotyczy także budowy domu, czy jedynie zakupu „gotowych” nieruchomości?

 • Zmiany w projekcie powinny odpowiadać przeróbką, analityk będzie się opierał na dokumentacji (projekt + zapisy w KW), a nie na rzeczywistym obmiarze lokalu. Zmiana powierzchni w dokumentacji będzie dla Państwa również potrzebna do przyszłego ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości. Jest on liczony właśnie od powierzchni użytkowej.

 • Slawek

  Przeróbki został już wykonane a umowa deweloperska będziedopiero spisywana czy wystarczy jak ona będzie zawierała ostateczną powierzchnię czy konieczne są zmiany w projekcie? ewentualnie jakie inne dokumenty aby było to poprawne pod kątem Mdm?

 • Witam. Można, ale takie przeróbki powinien zrobić deweloper przed zaoferowaniem Państwu ww. nieruchomości.

 • Slawek

  Witam. Mam pytanie czy kupując dom od developera wg projektu o pow 110,09 m2 dla rodziny z trójką dzieci można go dostosować do mdm na etapie samego wykonania (modyfikacja powierzchni – np powiększenie kotłowni kosztem lazienki) Dom ma już pozwolenie na budowę i jest na etapie prac końcowych. Czy wystarczą zapisy w samej umowie deweloperskiej czy będą potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty.

 • Witam, owszem, może Pani skorzystać z programu. Zachęcam do udziału w MDMie, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ano nimka

  Witam. Wyliczylam w kalkulatorze ze przysługuje mi ponad 60 tys dofinansowania. Dofinansowanie nie moze przekroczyc polowy calego kredytu. Co jesli nieruchomosc kosztuje np 100 tys? Czy na taka nieruchomosc nie moge wziasc kredytu czy po prostu da sie wziasc mniejsze dofinansowanie?

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności nie zostaną ograniczone Pani możliwości mieszkaniowe, nie będzie problemu, aby uzyskać dofinansowanie MDM.

  Może Pani także dokupić sąsiadującą działkę z własnych środków i tam świadczyć usługi. Taka czynność również nie spowoduje konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • kasienka

  Czy jeśli zakupie dom z rynku wtórnego wraz z duża działką na której chciałaby świadczyć usługi sportu i rekreacji nie otrzymam dofinansowania?
  Budynek mieszalny nie jest potrzebny do prowadzenia owej działalności – nie byłby przekwalifikowany na budynek usługowy- w całości pozostałby budynkiem mieszkalnym. Natomiast część działki musiałaby uzyskać taki status. Czy jest to możliwe?
  Jeśli nie rozumiem, że mogę kupić dom z działką z dofinansowaniem mdm,
  i kupuje np. przyległa działkę z własnych środków i tam świadczę usługi.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Może Pani wybrać dowolne mieszkanie, pod warunkiem, że spełnia ono limity ceny i powierzchni. weryfikacji może Pani dokonać w naszym kalkulatorze: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była pomoc z wyborem kredytu lub znalezieniem odpowiedniego lokalu – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Martyna

  Witam,Chciałabym z mężem przystąpić do programu MDM, ale interesują nas tylko mieszkania z rynku wtórnego, czy musimy szukać takiego, które ma funkcję dopłaty MDM, czy mogę wybrać takie, które nam się podoba: 57m2, blok z 1984 roku, 6400 za m2??

 • Witam. Owszem, może Pani skorzystać z książeczki mieszkaniowej, zgromadzone na niej środki będą potraktowane jako Pani wkład własny.

 • Krystian

  Witam. Chciałbym przystąpić do programu mdm. Mam jednak pytanie, posiadam w PKO tzw. książeczkę mieszkaniową, czy mogę jej użyć w programie mdm, aby nie stracić premii? Czy te środki są możliwe do użycia jako wkład własny? Proszę o wyjaśnienie.

 • Nie sądzę, aby było to powodem do odrzucenia wniosku. Ew. polecam pomoc doradców po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dawid

  Witam,
  od lutego 2016 mam umowę o pracę na najniższą krajową. 31 października dostałem aneks do tej umowy ze zwiększonymi zarobkami do 4300 zł brutto. Czy banki mogą się przyczepić, że nie jest to normalna umowa o pracę, a jedynie aneks do wcześniej istniejącej?

 • Witam. Owszem, może Pani złożyć wniosek na początku stycznia z terminem wypłaty kredytu i dofinansowania we wrześniu 2017. Odnośnie drugiego pytania – jeżeli bliska osoba poręczy Pani zdolność kredytową, a Pani przestanie regulować zobowiązania, bank będzie egzekwował spłatę kredytu także od tej osoby.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić 100% własności danego lokalu mieszkalnego. Wymieniona powyżej transakcja niestety nie będzie możliwa do realizacji.

 • Marietta

  Witam, czy w styczniu mogę się starać o dofinansowanie z mdm, natomiast kupić mieszkanie dopiero we wrześniu? I jeżeli bliska osoba podniesie mi zdolność kredytową to również jest na tą osobę zobowiązanie?

 • Patryk

  Witam. Mam dość nietypową sytuację. Rodzice mojej dziewczyny chcą zapisać na nią 50% udziałów w ich mieszkaniu, a drugą połowę sprzedać mi. Czy program MDM przewiduje zakup połowy mieszkania? Mieszkanie ma 54m2 i jest warte około 120.000 zł. W tej sytuacji potrzebowałbym kredytu w kwocie 60.000 zł.

 • Owszem, może Pani. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Owszem. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Nowelizacja uprawomocniła się na początku września. Odnośnie drugiego zdania – ważne, że przeniesienie już nastąpiło.

 • Kasia

  Witam. Jeżeli otrzymam mdm jako singiel to czy zaraz po ślubie mogę zrobić męża współwłaścicielem? Dodam, że mój obecny narzeczony A w przeszłość mąż posiada mieszkanie. Pozdrawiam

 • Pankracy

  Dzień dobry, jestem współwłaścicielem mieszkania zakupionego przed rozpoczęciem związku małżeńskiego, moja żona nie jest właścicielem ani współwłaścicielem żadnego mieszkania.
  Pytanie: Czy możemy w takim razie starać się wspólnie o dofinansowanie MDM?

 • maciek

  Umowa lipiec 2015, czyli przed nowelizacją tak? Przeniesienie własności nastąpiło niedawno, 2 września 2016 podpisałem akt notarialny a 2-3 tygodnie temu dostałem papiery z sądu.

 • Jeżeli dobrze zrozumiałem, umowa kredytowa została podpisana przed wejściem w życie nowelizacji programu MDM i nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania. W takiej sytuacji może Pan nadpłacić kredyt w dowolnej wysokości, bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • Witam. Owszem, część dofinansowania trzeba będzie w takiej sytuacji zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Nie ma żadnych specjalnych warunków, które powinny być umieszczone w umowie przedwstępnej.

 • ela

  Witam mogę prosić jakiś wzór umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości właśnie do tego programu mdm ? Bo dosralam informacje ze taka umowa misi nyc spisana jakos inaczej

 • marek

  Witam. Otrzymałem dofinansowanie mdm. Jeżeli w okresie 5 lat otrzymam w formie darowizny od żony 1/4 mieszkania, która ona zakupiła jeszcze przed ślubem to czy będę musiał zwrócić dofinansowanie? Pozdrawiam

 • maciek

  Witam, wziąłem kredyt w PKO BP w MDM w lipcu 2015. Wypłata z MDM nastąpiła w lipcu 2016. Wartość mieszkania 150.000 zł. Kredyt 100.000 zł. MDM 15.000 zł. Wkład własny 35.000 zł. Proszę o odpowiedź, czy mogę teraz nadpłacić kredyt i ile maksymalnie. Jeśli chodzi o prowizję dla banku to mam 2% przez 2 lata ale czy są jakieś haczyki po stronie MDM?

 • Witam. Nieruchomość nabywana w ramach programu MDM powinna zapewnić beneficjentowi realizację celów mieszkaniowych. W każdym przypadku (zarówno podczas zakupu na rynku wtórnym jak i pierwotnym) dom powinien być przynajmniej po odbiorze technicznym.

 • Łukasz Kowalski

  Witam,

  Podoba mi się dom- obecnie jest na sprzedaż za 240 tysięcy, Stan Surowy Zamknięty. Udało mi się odłożyć pieniążki na wykończenie całego domu,więc dofinansowanie chciałbym tylko do obecnego stan domu. Jak mógłbym się zabrać za kupno tego domu ? Ponieważ wiem że są jakieś trudności z tym że musi być gotowy od razu do odbioru – można to jakoś obejść w sensie pokazać iż mam na ten cel przeznaczone pieniążki ? Tylko ta blokada dotyczy jeżeli kupuje od prywatnej osoby ? A jeżeli od dewelopera to już można ?

 • Witam,

  ad 1. Owszem, jeżeli wymienione mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni MDMu, może je Pani odkupić od mamy, fakt Pani zameldowania w tym mieszkaniu nie ma znaczenia.

  ad 2. Tak, może Pani dokonywać nadpłat. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Kwota Pani własnych środków + wartość przyznanego dofinansowania nie mogą wynieść więcej niż 50% wartości nabywanego mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • m

  Mam kilka pytań:
  1. Czy mogę odkupić mieszkanie mojej mamy, dla której jest ono już za duże? Czy fakt, że nadal jestem tam zameldowana, choć mieszkam gdzie indziej, ma znaczenie?
  2. Wiem, że kredytu związanego z dopłatą MdM nie mogę spłacić przed upływem 5 lat, ale czy mogę go w tym czasie nadpłacać (pomijam ew. prowizję dla banku za wcześniejszą spłatę)? Do jakiej wysokości? Chciałabym jak najszybciej pozbyć się jak największej (dozwolonej przy MdM) części obciążenia. W moim przypadku wartość mieszkania wynosi 200 000 zł, a kwota dofinansowania 70 805. Kalkulator z Państwa strony podaje, że wkład własny może wynosić tylko 20 000, czyli kredyt do spłacenia wynosiłby 110 000.
  Z góry dzięki za rozwianie wątpliwości!

 • W takiej sytuacji bank raczej przyjmie cenę zaproponowaną przez sprzedawcę.

 • Bartek

  Witam,

  Dziękuję za odpowiedź, jednak moje pytanie dotyczy tego, kto ustala cenę 1m2 dla programu MDM? Czy sprzedający mieszkanie, czy rzeczoznawca z banku?

  Przykład:
  limit 1m2 – 3500zł.
  Cena sprzedawcy – 3400zł (w limicie)
  Bank wycenia – 3600zł (powyżej limitu)

  Co w takiej sytuacji?

  Pozdrawiam,
  Bartek

 • Jeżeli cena 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania przekracza kwotę wyznaczonego limitu, nie można niestety sfinansować lokalu w ramach programu MDM.

 • To prawda, program MDM miałby wtedy rzeczywiście prorodzinny charakter.

 • Jakub Rydzynski

  Dodatkowe 5% tylko przy urodzeniu trzeciego bądź czwartego itd. Na pierwsze i drugie niestety nie, i to jest bardzo krzywdzące. Małżeństwo bezdzietne ma 10% a z jednym dzieckiem 15%, sprawiedliwie byłoby gdyby tym pierwszym po urodzeniu dziecka przyznać te 5%.

 • Pawel

  Witam mam pytanie odnosnie dodatkowego dofinansowania przy urodzeniu 3-go lub kolejnego dziecka w ciagu 5 lat. Czy jesli z zona zdecydujemy sie na dziecko (pierwsze) to dostaniemy dodatkowe dofinansowanie?

 • Dro

  Nic, kupujesz jeśli się mieści i tyle.

 • Bartek

  *Mowa o rynku wtórnym

 • Bartek

  Witam,

  Chcę kupić pewne konkretne mieszkanie za kwotę, która mieści się w limitach MDM. Co w sytuacji, gdy rzeczoznawca z banku określi wartość mieszkania powyżej limitu?

  Pozdrawiam,
  Bartek

 • Witam. Po ślubie mąż może uczynić Panią współwłaścicielką mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonkę pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Limity dla woj. pomorskiego zostaną zmienione 31.12.

 • Ola

  Witam,

  Mój mąż skorzystałam w tym roku z programu MDM. Kiedy otrzymał dopłatę byliśmy jeszcze narzeczeństwem tak więc kredyt oraz mieszkanie jest jego własnością. Czy po ślubie oboje możemy być właścicielami mieszkania oraz kredytu nie tracąc przy tym dofinansowania?
  Jeżeli tak to jakie kroki musimy podjąć?

 • Marcin

  Jest znana dokładna data przedstawienia limitu cen za m2 dla pomorza? Nie ukrywam, że termin kilka dni przed udostępnieniem drugiej połówki dofinansowania jest strasznym niewypałem i niesprawiedliwe względem pozostałych województw… Ewentualnie znane jest mniej więcej ile wzrośnie/zmaleje granica za m2 dla dofinansowania?

 • Witam. Dofinansowanie otrzymane w ramach programu MDM jest zwolnione z opodatkowania.

 • Karol

  Witam,
  Jak wygląda kwestia podatku dochodowego i dofinansowania mdm? Czy mdm jest zwolniony z podatku, czy też traktujemy to jako przychód i siła rzeczy płacimy od tego podatek?

 • Na początku stycznia należy się liczyć z opóźnieniem w procesowaniu wniosków porównywalnym do tego, które obowiązywało w szczytowym okresie funkcjonowania MDM. Czas do decyzji, w zależności od banku zajmował wtedy ~2 tygodni. Cały proces może jednak zająć od 1 do 1,5 miesiąca (w zależności od stopnia komplikacji wniosku). Sprzedający mógłby więc otrzymać środki w połowie lutego. Jeżeli bank dobrze z zgra wypłaty, dofinansowanie powinno wpłynąć max kilka dni po środkach pochodzących z kredytu. przekazanie mieszkania może nastąpić tuż po podpisaniu umowy kredytowej, to już jest kwestia umowy pomiędzy Panem, a sprzedającym lokal.

 • Polecam usługi doradców kredytowych po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dochód może nie ma znaczenia w przypadku sprawdzania warunków programu MDM, ale w procesie weryfikacji zdolności kredytowej jest podstawową sprawą.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Pawel Szczygieł

  Dochód jest udokumentowany. Wartość mieszkania 175000zl wysokość kredytu to 50% wartości czyli 87.750

 • TW

  Wnisoki sklada sie w bankach od 2 stycznia.

 • TW

  Dochod jest udokumentowany? Dochód w przypadku MDM nie ma duzego znaczenia, istotna jest wartosc nieruchomosci i wysokosc kredytu o jaki się wnioskuje. Za malo podal Pan danych aby moc odpowiedziec na zadane pytanie.

 • TW

  Witam, chcialbym sie dopytac ile realnie czeka sie na decyzje kredytowa z MDM? Mam wybrane mieszkanie z rynku wtórnego we Wrocławiu. Wniosek o dinfnansowanie składałbym 2 stycznia 2017. Ile zajęłoby opracowanie wniosku o kredyt w banku wraz z MDM? Kiedy właściciel mieszkania otrzymałby pieniadze (czy z kredytu i z MDM w tym samym czasie)? Kiedy realnie mogloby nastapic przekazanie mi mieszkania? Czy oczekiwanie jest rozne w zaleznosci od banku?

 • werr

  a gdzie można składac ten wniosek ? jak w bankach wnioski beda przyjmowane dopiero od 2 stycznie z powodu ze 1 jest nowy rok

 • Pawel Szczygieł

  Witam. Załóżmy że spełniam wszystkie warunki a mój dochód to 3500-4000 zl miesiecznie dostanę się do programu mdm?

 • Wnioski o dofinansowanie z puli 2017 będzie można składać już od poniedziałku 2017-01-02.

 • Jest na to spora szansa. Oprócz złożenia wniosku powinna Pani posiadać zdolność kredytową, a lokal powinien spełniać limity ceny i powierzchni.

 • ela

  i kiedy tak naprawde zostanie odblokowana pula z 2017 ?

 • ela

  witam czy jezeli zloze wniosek 2 -3 stycznia to przyznana zostanie mi dopłata ?

 • Witam. Środki uzyskane z programu 500+ w większości instytucji finansowych nie są brane pod uwagę w procesie liczenia zdolności kredytowej.

 • pytanie

  witam. brane jest pod uwage w wyliczaniu zdolnosci kredytowej 500+? i na ile wystarczą pieniądze w styczniu czy składajac wniosek 2-3 stycznia zostanie przyznana mi dopłata

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/