Kalkulator programu „Mieszkanie dla Młodych” – rynek pierwotny i wtórny

Wybierz województwo:

Wybierz miasto:

Typ transakcji:

Stan cywilny:

Liczba wychowywanych dzieci:

Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

Typ nieruchomości:

Powierzchnia użytkowa mieszkania / domu:

m2

Wartość mieszkania / domu:

PLN

Wkład własny:

PLN

Okres spłaty:

lat

Oprocentowanie kredytu:

%

 

Kwota kredytu pomniejszona o kwotę dopłaty:

Miesięczna rata bez uwzględnienia dopłaty:

Miesięczna rata uwzględniająca dopłatę:

Całkowita kwota dopłaty:

Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Tak, o dom ma maksymalnie 100 m2 powierzchni użytkowej (lub 110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci). Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • gość

  czy dostane dofinansowanie do domu który ma 124 metry?

 • Witam. Termin przekazania mieszkania zależy od dewelopera. Bank będzie naciskał na jak najszybsze przekazanie własności mieszkania (po wypłacie środków pochodzących z kredytu).

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest to możliwe.

 • Chodzi o zmiany wprowadzone w art. 11 w ust. 3. Oryginalnie miał on postać: „po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która
  wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;”

  w wyniku nowelizacji pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;”,

 • Z puli na 2018-ty rok pozostało jeszcze ponad 330 mln PLN (środki, które można zarezerwować przed 2018-tym rokiem).

  Odnośnie kwoty – dofinansowanie jest przyznawane wg liczby dzieci, jakie wychowuje beneficjent w dniu rejestracji wniosku. Jeżeli złożą Państwo wniosek teraz, otrzymacie mnożnik 15%, po urodzeniu 2-go dziecka mnożnik zwiększy się do 20%.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ewelina

  Chcemy kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Pod koniec lutego urodzi się nam drugie dziecko-wtedy chcemy złożyć wniosek o MDM z puli na 2018 r., aby uzyskać większe dofinansowanie. Kiedy może nastąpić wydanie mieszkania? W listopadzie tak jak to przewiduje deweloper, czy dopiero w 2018 r. jak na ich konto wpłyną środki z MdM? Czy decyzja należy do dewelopera, czy zdecyduje się zaczekać na pieniądze.

 • Gosia

  Witam
  Chcielibyśmy kupić mieszkanie na rynku wtórnym, jesteśmy małżeństwem bez dzieci. Proszę powiedzieć czy lepiej kupić jeszcze w tym roku czy na początku przyszłego? Jak wyglądają etapy kupna mieszkania? Najpierw sprawdzamy zdolność do kredytu w wybranym banku i tam od razu składamy wniosek o MDM?

 • alan

  Proszę jeszcze o informację, gdzie w nowelizacji programu mogę znaleźć te przepisy, nigdzie tego nie widzę.

 • alan

  chodziło mi o wypłatę dofinansowania przed podpisaniem aktu notarialnego i przekazaniem mieszkania. Rozumiem, że jest to możliwe?

 • Marcin

  Witam
  Chcę kupić mieszkanie z dopłatą MDM
  Musimy to zrobić w tym roku na 2018 rok gdyż kończymy wiek uprawniający do dopłaty
  – Czy i i le środków jeszcze zostało ? Pytam żeby oszacować ile mam czasu na wybranie mieszkania jeszcze
  – Mamy jedno dziecko. zona jest w ciąży i urodzi w przyszłym roku w maju, czerwcu. Czy i jakiej dopłaty możemy się spodziewać teraz i po urodzeniu 2 dziecka ?

 • Witam. Jeżeli wniosek zostałby złożony teraz, wypłata dofinansowania odbyłaby się dopiero z puli przeznaczonej na 2018-ty rok (czyli po 2018-01-02).

 • Tak, nowelizacja programu MDM umożliwia wypłatę dofinansowania także po podpisaniu aktu notarialnego. Polecam jeszcze ew. kontakt z naszym doradcą w tej sprawie – po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada już mieszkanie. O ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie ma możliwości, aby skorzystała Pani obecnie z programu MDM.

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada już mieszkanie, o ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie ma możliwości, aby skorzystała Pani obecnie z programu MDM.

 • alan

  Dzień dobry, chcemy kupić mieszkanie w ramach programu MDM, w styczniu złożymy wniosek. Sprzedawca chce z nami podpisać akt notarialny i przekazać nam mieszkanie, dopiero po wpłynięciu na jego rachunek całej kwoty – pieniędzy z kredytu i dopłaty MDM. Czy jest to formalnie możliwe?

 • misia

  Witam kupilam mieszkanie w kredycie na 30 lat gdy MDM nie obejmował mieszkań wtórnych czy mogę liczyć na jakieś dofinansowanie

 • misia

  Witam,kupilam mieszkanie w kredycie na 30 lat gdy MDM nie obejmował mieszkań wtórnych , sama wychowuje dwoje dzieci , czy mamy szanse na jakąś doplate lub pomoc

 • Lena

  Witam,
  jestem osobą która sprzedaje nieruchomość, potencjalni kupcy jacy do mnie się zgłosili chcieliby kupić ten dom w ramach MDM. W związku z tym pytanie jeśli złożą wniosek o kredyt MDM teraz (październik/listopad) to kiedy ja jako osoba sprzedająca uzyskam pieniądze za sprzedaż nieruchomości? Jeszcze w 2016. W umowie przedwstępnej jest bowiem określona data do której transakcja ma być zrealizowana np. 2 miesiące, a więc jeszcze 2016. Niemniej jednak z komentarzy poniżej widzę, że nie ma już pieniędzy na ten roku i tak naprawdę sprzedaż domu i zapłata za niego mogłaby nastąpić dopiero w 2018?

 • Niestety nie. Nieruchomość kupowana w ramach programu MDM powinna zapewnić beneficjentowi możliwość zamieszkania w danym lokalu.

 • Zgadza się.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Polka

  Niestety nie ma takiej możliwości, dofinansowanie nalezy sie na trzecie lub kolejne dziecko

 • Ula

  Dzień dobry,
  Czy MDM obejmuję domy w stanie surowym zamkniętym?
  Pozdrawiam

 • Arczi

  Witam. Na poczatku tego roku kupilem mieszkanie jako singiel w mdm. Miesiac pozniej nażeczona urodziła dziecko. Czy mogę otrzymac dodatkowe dofinansowanie do kredytu???

 • Nie znam niestety sytuacji Państwa, ani nieruchomości. Bazując na średnich czasach procesowania wniosków – połowa lutego powinna być w miarę bezpiecznym terminem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM (najlepiej w takim przypadku kupić mieszkanie wykończone, ale mieszczące się w limitach ceny programu MDM).

  Odnośnie wysokości kwoty dofinansowania, serdecznie zachęcam do skorzystania z kalkulatora na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • mag

  Dzień dobry, składamy wniosek o kredyt z dopłatą MDM 2 stycznia 2017 roku, ale już teraz w umowie przedwstępnej musimy określić termin wypłaty środków z MDM. Jaki możliwy najszybszy bezpieczny termin mógłby to być?

 • Lover

  Witam serdecznie. Planuję zakup mieszkania na początku 2017 roku (termin oddania luty 2017). Cena ok 350 tys zł (ok 75 m2) + 50 tys wykonczenie mieszkania w gminie sąsiadującej z Poznaniem. W jakiej kwocie moge liczyc na doplatę z programu?

 • Jeżeli złoży Pan wniosek teraz, sprzedawca otrzyma środki na początku 2018-go roku, jeżeli wniosek zostanie złożony po 2017-01-02, zbywca otrzyma wypłatę dofinansowania w 2017-tym roku.

 • Kamil

  Czyli sprzedawca musi czekac az do 2018 roku zeby moc sprzedac to mieszkanie czy do poczatku 2017 roku??

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam.W opisanym przypadku wystarczy 15 tys. PLN własnych środków, pozostałe 15 tys. będzie stanowiło dofinansowanie uzyskane w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Damian

  WItam, jesli miałbym 20 tysiecy i umowe na 2 lata czy mdm bedzie brało to pod uwage i moze mi dac 120 tys na mieszkanie? mowa o singlu z łodzi

 • Toma

  Witam,

  „Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta”
  Jeśli dobrze rozumuję to jak chce wziąć kredyt np na 150 tyś i bank wymaga 20 % wkładu własnego to te 30 tyś odjąć dofinansowanie z BGK (powiedzmy 15 tys. zł) to wtedy muszę posiadać jednie 15 tys. zł wkładu własnego ?
  Czy te dofinansowanie nie ma wpływu z wkładem własnym tylko odlicza się od kredytu już? (muszę mieć 30 tyś zł)?

  Pozdrawiam

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, ale najprawdopodobniej dopiero na początku 2018-go roku. Obawiam się, że do lipca zarówno pula z 2017-go roku jak i 50% środków z 2018 zostanie wyczerpane.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Program obejmuje (i będzie obejmował po nowym roku) zarówno mieszkania z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jedyną przeszkodą jest fakt, iż obecnie są dostępne jedynie środki z puli na 2018-ty rok. Mało który sprzedawca na rynku wtórnym decyduje się tak długo czekać.

 • Kamil

  Czy od stycznia nowego roku bedzie dalej mozna kupic mieszkania wWarszawie z rynku wtornego czy tylko nowe mieszkania z rynku pierwotnego??

 • Dorota

  Witam, planujemy z narzeczonym ślub w lipcu 2017 roku, czy załapiemy się jeszcze na program MdM jako małżeństwo?

 • Joanna

  Witam jesteśmy rodziną wielodzietna chcemy zakupić mieszkanie w programie MDM niestety mamy niewiele odłożonych pieniędzy (20000) czy z tak niewielka kwotą możemy starać się o kredyt z deweloperem uzgodnilismy termin dopłaty na 2018 rok .

 • Malwina

  Witam. Razem z mężem staramy sie skorzystać z programu MDM. Mam pytanie czy wklad wlasny może pochodzić z kredytu czy musimy mieć odłożone takie środki. Dodam, że mamy roczne dziecko na utrzymaniu.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Jeżeli dobrze rozumiem, kredyt z banku miałby uregulować część płatności, a na kwotę pochodzącą z dofinansowania deweloper poczekałby do 2018-go roku? Owszem, takie rozwiązanie jest możliwe do przeprowadzenia.

 • Odradzam wpłatę brakujących środków MDM z własnej kieszeni. Wg oświadczenia Ministerstwa z dnia 2016-04-04– jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2018.

  Pod artykułem: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#comment-2606815740 załączyliśmy pełen tekst oświadczenia.

  Chyba, że nie zrozumiałem intencji. Jeżeli chcą Pańśtwo wpłacić deweloperowi jedynie część wartości mieszkania (w ramach zadatku) będzie to stanowiło Państwa wkład własny, co przełoży się z kolei na mniejszą kwotę kredytu.

 • Witam. jeżeli deweloper wyrazi zgodę na to, że część środków (pochodząca z dofinansowania) zostanie przekazana na jego konto w 2018-tym roku, mogą Państwo złożyć wniosek teraz.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. jeżeli deweloper wyrazi zgodę na to, że część środków (pochodząca z dofinansowania) zostanie przekazana na jego konto w 2018-tym roku, mogą Państwo złożyć wniosek już teraz.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, ale dopiero wtedy, kiedy budowa zostanie ukończona (po odbiorze technicznym budynku). Dom powinien ponadto spełniać limity ceny i powierzchni. Parametry te można sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, ale dopiero wtedy, kiedy budowa zostanie ukończona (po odbiorze technicznym budynku). Dom powinien ponadto spełniać limity ceny i powierzchni. Parametry te można sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  Witam,
  rodzice budują 2 dom czy istnieje możliwość skorzystania z dopłat przy odkupieniu tego domu?

 • Kamil

  Witam,
  rodzice budują 2 dom i mam pytanie czy byłaby możliwość z korzystania z dopłat z programu gdybym ten dom od nich odkupił?

 • Ewa

  Witam,
  wraz z mężem mamy w planach kupić mieszkanie w stanie deweloperskim. Chcielibyśmy skorzystać z dopłaty lecz budynek nie ma nawet fundamentów. Będzie on budowany pod koniec 2017 r lub początek 2018. Czy możemy starać się o dopłatę na 2018 rok już teraz?

 • Ewa

  Witam,

  wraz z mężem mamy w planach kupić
  mieszkanie w stanie deweloperskim. Chcielibyśmy skorzystać z
  dopłaty lecz budynek nie ma nawet fundamentów. Będzie on budowany
  pod koniec 2017 r lub początek 2018r. Czy możemy starać się o
  dopłatę na 2018 rok już teraz?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marcela Wajman

  A jeśli umowe przedwstępną mamy juz podpisaną i do 30listopada musimy wpłącic pieniązki to czy jest mozliwosc ze zapłącony byłby kredyt jako z banku aby sporzedający tyle nie czekał a z tej drugiej puli to zmniejszył by sie nam kredyt( raty miesięczne) w przyszłym roku jeśli złozylibysmy wniosek??
  Czekamy i Pozdrawiamy;)

 • Marcela Wajman

  A jeśli mamy już umowę przedwstępną i mamy napisane, ze do 30listopada musimy wpłacić wartość z kredytu? czy jak juz weźmiemy kredyt i zapłącimy wszystko sprzedającemu a do państwa napiszemy wniosek to w przyszłym roku zostana jakoś nam zminimalizowane raty?

  Pozdrawiamy;)

 • AgaB.

  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

 • Wnioski MDM wg naszych doświadczeń są rzadziej odrzucane niż „zwykłe” wnioski o kredyt hipoteczny. Kwota dofinansowania ma duży wpływ na poprawę zdolności kredytowej beneficjenta. Wnioski MDMowe, są odrzucane najczęściej ze względu na brak spełnionych warunków dot. ceny 1m2 i powierzchni użytkowej.

 • Tak. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Z puli z każdego roku jest przeznaczane 5% środków na ten cel.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marcela Wajman

  Witam
  Razem z mężem planujemy kupić mieszkanie 75m2 w bloku, w stanie deweloperskim, mąż ma 25lat a ja 23, nie mamy dzieci. mieszkanie jest warte 150tys. złotych czy jest mozliwość dostać dofinansowanie do mieszkania jeszcze w tym roku?
  Czekamy na odpowiedź.

  Pozdrawiamy

 • AgaB.

  Witam, moje pytanie sprowadza się do dodatkowej kwoty dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości. W roku 2017 przeprowadzamy się do mieszkania zakupionego w ramach programu MDM. Jeżeli zdecyduje się na kolejne dziecko (trzecie) np. w roku 2020, to czy otrzymam taką dodatkową dopłatę pomimo tego, że programu już nie będzie?

 • Karina

  Dziękuję za odpowiedź. Ostatnio rozmawiałam z kilkoma osobami i mówiły że często wnioski na MDM są odrzucane…Czy faktycznie bardzo często wniosek jest odrzucany, jeśli tak to na jakiej podstawie dokonuje się ich odrzucenia?
  Jaką mamy szansę z mężem uzyskać to dofinansowanie, które jest dla Nas nie zbędne żeby zakupić dom. Czy są jakieś konkretne wytyczne dotyczące nieruchomości-domu oprócz metrażu ?

 • Witam. To nie jest błąd. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Alicja Sternal

  Witam,

  mamy z mężem dójke dzieci, chcemy wybudować dom około 90 m2 – i na ten cel w całości potrzebujemy kredyt, ale rodzice chca nam darować na ten cel działkę budowlaną – czy kwalifikujemy sie do programu?

 • Witam,

  Wraz z żoną planujemy w styczniu zakup domu 109,88 m2. Obecnie posiadamy jedno dziecko, ale w przyszłym miesiącu rodzi nam się dwóch synów. Więc w styczniu, w momencie zaciągania kredytu będziemy mieli 3 dzieci.

  W kalkulatorze obliczyliśmy już wysokość dopłaty, jednak zastanawia mnie opcja „Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:” ponieważ po jej zaznaczeniu wychodzi, ze jeśli urodzi nam się 4 dziecko w ciągu 5 lat, to dostaniemy kolejną dopłatę? Czy to nie jest przypadkiem błąd ?

 • Witam. Niestety, dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie pod warunkiem zaciągnięcia kredytu w instytucji współpracującej z BGK.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Z kolei kwotę dofinansowania oblicza się na podstawie ilości wychowywanych dzieci. Jeżeli nie spieszy się Państwu z nabyciem mieszkania, sugerowałbym poczekać do narodzin malucha. następnie narzeczona złoży wniosek o udział w programie MDM, a Pan wesprze jej zdolność kredytową.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chce Pan skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Andi

  Witam, mam pytanie odnośnie programu, czy branie kredytu jest niezbędne do otrzymania dopłat? Czy można takie mieszkanie kupić dostając dopłątę i nie biorąc kredytu hipotecznego? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Mariusz

  Witam. Wraz z narzeczoną chcemy skorzystać z programu MDM. W związku z czym mam pytane: moja narzeczona jest obecnie w ciąży i termin narodzin naszego dziecka przewidywany jest na styczeń 2017 roku i dlatego jestem ciekawy, czy przysługują nam dodatkowe środki na dofinansowanie po urodzeniu dziecka. Nadmieniam, iż będzie to nasze pierwsze dziecko. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

 • Adam

  Witam, chce kupic dom (82.5m2 – miejscowosc radzyny) i czy mogę już teraz podpisać umowe (list.-grudz 2016) i odebrac klucze od dewelopera w maju 2017. Stąd pytanie jak mogę uzyskać środki z MDM na maj2017

 • BGK nie wymaga takiego zabezpieczenia. wszystko, czego potrzebują to rejestracja/ akceptacja wniosku o dofinansowanie w systemie BGK Zlecenia i informacji o podpisanej umowie kredytowej.

 • Witam. Deweloper otrzyma środki w dniu, który wskaże Pani na wniosku o wypłatę dofinansowania. Najwcześniej – na początku stycznia 2018.

 • Witam. Ma Pani czas na skorzystanie z programu do końca bieżącego roku. Pozostaje Pani jedynie skorzystanie z puli 2018. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam, owszem, mogą Państwo złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem teraz. Inwestor musi jedynie wyrazić zgodę na otrzymanie środków z dofinansowania w 2018-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Annie

  Witam, w tym miesiącu chcemy z mężem zakupić mieszkanie od dewelopera. Czy możemy złożyć teraz wniosek o dofinansowanie i otrzymać dofinansowanie po całej transakcji w 2018 roku? Czy środki muszą być przekazane sprzedającemu? Nawiązując do: ” Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.”

 • Kinga

  35 lat skonczyłam w tym roku we wrzesniu (rocznik 1981). Czy jeżeli wniosek o dofinansowanie z puli środków na 2017 rok złoże na poczatku 2017-jak środki zostaną odblokowane, to jeszcze sie zakwalifikuje do MDM? czy raczej składać wniosek jeszcze w tym roku o dofinansowanie z puli na rok 2018?

 • Beti

  Jeśli staram sie o dofinansowanie na 2018 rok którego dnia dokładnie deweloper dostanie środki na konto?

 • Beata

  Nie chodzi mi o bank kredytujacy tylko BGK czy wymagane jest podpisanie weksla dla uzyskania dofinansowania?

 • Witam. Szansa jest spora, środki z puli na 2018-ty rok nadal pozostają do dyspozycji beneficjentów. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zdenek Ciopucha

  Jeśli złożę wniosek jeszcze w tym roku o dofinansowanie zakupu mieszkania które deweloper sprzeda mi w 2018r. to jest jeszcze szansa bym otrzymał dofinansowanie? Zaznaczam że w tym roku kończę 35 lat, więc w 2017r. nie ma szans na udział w programie. Proszę o odpowiedź.

 • Piter

  Witam,
  Jestem współwłaścicielem domu (50% wartości), w którym mieszkają moi rodzice- współwłasność nastała w wyniku spadku po babci. Samotnie wychowuje 2 dzieci. Czy mogę starać się o dopłatę na własne mieszkanie?

 • Karina

  Razem z mężem chcemy kupić dom, spełnia on wszelkie warunki dofinansowania MDM, kiedy należałoby złożyć wniosek o kredyt i dofinansowanie żeby załapać się na nowy limit. Czy można to już zrobić w tym roku czy dopiero w przyszłym roku ?

 • Witam. Wszystko zależy od wybranej instytucji kredytującej. W niektórych przypadkach banki proszą o podpisanie weksla in blanco jako zabezpieczenia kredytu.

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu (i do programu) wspólnie. Rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Patryk

  czy starajac sie o dofinansowanie przy kupnie domu trzeba mieć swój wkład?

 • Kinga

  Jeśli małżeństwo ma rozdzielność finansową, to jedna z nich moze samodzielnie złożyć wniosek o dopłatę, przy okazji korzystajac z doplaty na dwoje dzieci?

 • Beata

  Na jakich warunkach podpisuje się weksel i czy jest to weksel in blanco?

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Hanna

  czy jeśli osoba chcąca wziąć kredyt MDM pracuje na umowę -zatrudnienie na czas np.; 6 miesięcy —i kredyt by był wzięty z rodzicami —czy jest możliwość aby rata kredytu była pobierana z konta rodziców? bo rodzice mają stałe dochody -mama pracuje a tata ma emeryturę?

 • marcin

  co jest w końcu wkładem własnym ? bo wg tego programu wartość dofinansowania zależy od wkładu własnego ..i jest to np 10% tego wkładu.. wpisując te dane do kalulatora ma się to nijak … sprawa teoretycznie prosta a jak zwykle ktoś opisał to w taki sposób że jest mnóstwo wątpliwości. Powinien być podany prosty przykład. Jeśli chcę mieszkanie za 300 tys i mam własny wkład 80 tys to od czego jest obliczane dofinansowanie?

 • Martin

  Chciałbym skorzystać z MDM. Jestem singlem posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Interesuje mnie kupno mieszkania z rynku wtórnego. Z 3 pokojami ponieważ z Dziewczyna myślimy o dziecku. razem byśmy chcieli mieszkać. Wkład własny nie za duży posiadam. Czy mogę starać się o pomoc MDM i czy jest szansa że dostanę taką pomoc czyli że dostanę dofinansowanie.

 • Niestety, może Pani złożyć wniosek po 01.01.2017 i sfinalizować zakup w przyszłym roku lub złożyć wniosek teraz, ale wypłata dofinansowania nastąpi dopiero w 2018. Odradzam wypłatę całości płatności z Pani kieszeni. Zgodnie z informacją Ministerstwa – może się to zakończyć utratą dofinansowania.

 • Obawiam się, że nie ma możliwości, aby sfinansować w ramach programu MDM udział we współwłasności działki, garażu i piwnicy.

 • Piotr

  Witam,

  chcę kupić mieszkanie w domu dwurodzinnym (parter). Do mieszkania przynależy część działki (na wyłazzność), inna część działki jest wspólna z właaścicelami mieszkania na piętrze ( w tej części będę miał udział). Wspólny jest też garaż i piwnica. Cyz mogę części wspólne finansowac także z kredytu uzyskanego w ramach mdm?

 • Patrycja

  Czyli jeśli być chciała skorzystać z II części puli na 2017 musiałabym finalizować kupno domu dopiero w 2017 roku? A jeśli chciałabym dokonać zakupu za miesiąc – czy dofinansowanie może wpłynąć w 2018 roku na moje konto a nie sprzedawcy jeżeli założyłabym tą kwotę ze swoich funduszy i wpłaciła mu z całością sumy?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Można także skorzystać z pomocy naszych doradców. Sprawdzą, jak Państwa zdolność wygląda w innych bankach.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam, jeżeli wymienione mieszkanie przekracza wyznaczony limit metrażu powierzchni użytkowej (w Państwa przypadku 75m2) niestety nie można go zakupić w ramach MDMu.

  Ew. sprzedający może dokonać przekwalifikowania powierzchni użytkowej. Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

 • Witam. Po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności ww. domu w ramach programu MDM kredyt można spłacić nawet w całości – bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Odnośnie wypłaty dofinansowania – srodki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

 • Witam. Zakup mieszkania z rynku wtórnego z obciążeniem na hipotece również może być sfinansowany w ramach programu MDM. Nie ma żadnego warunku dot. stosunku wysokości zadłużenia do wkładu własnego klienta. Po prostu pierwsza rata kredytu spłaca zaciągnięte wcześniej zobowiązanie (przekazywana jest na konto banku – wierzyciela), a pozostała część płatności trafia na konto sprzedającego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jacek

  Witam,
  Proszę o informację jak wygląda kwestia zakupu mieszkania z rynku wtórnego z obciążeniem na hipotece? Mieszkanie 61m cena 290tys zł zadłużenie na hipotece 100tys zł. Dodam, że aktualny nasz wkład własny to ok 30tys zł.
  Proszę o informację czy zadłużenie powyżej wkładu własnego może zdyskwalifikować mieszkanie do udziału w programie MDM?
  Pozdrawiam

 • Patrycja

  Witam,
  chciałabym zakupić dom z rynku wtórnego w zabudowie bliźniaczej (dwa osobne domy, jeden nie jest na sprzedaż) który ma 53 mkw a całość działki to 3 ary. Koszt 79tys dom w stanie użytkowym jedynie do odnowienia wnętrz – moje pytanie czy kredyt z dopłatą mogę zacząć po 5 latach spłacać szybciej niż 15 lat? Oraz jak wygląda wypłata dofinansowania jeśli środki są już nie dostępne na najbliższe lata tzn. czy sprzedawca dostanie dopiero część mojego dofinansowania w 2018 roku? A jeżeli nie chce czekać tyle i chce całość kwoty w dniu zawarcia umowy, co w takiej sytuacji?
  Pozdrawiam.

 • Kasia

  Witam,
  czy jeśli mieszkanie w księdze wieczystej ma wpisany metraż 75,30 m2 na rynku wtórnym. Czy kwalifikuje się do dopłaty MDM (rodzina z dwójką dzieci). W mieszkaniu są zrobione 2 szafy wnękowe, czy ich powierzchnię można odjąć od metrażu z księgi wieczystej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 • Ewelina

  Witam
  Wraz z mężem chcieliśmy skorzystać z zakupu mieszkania w programie MDM.
  Mamy dwójkę dzieci.
  Po konsultacji w banku okazało sie jednak,ze nie mamy zdolności kredytowej.
  Dodam,ze pol roku temu gdy byliśmy jeszcze narzeczeństwem w tej samej sytuacji mielismy zdolność.
  Zdecydowaliśmy sie na małżeństwo abyśmy oboje mieli prawo do mieszkania.
  Co w takiej sytuacji można zrobić?
  Pozdrawiam

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Zakup działki nie spowoduje konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania. Art. 14 dotyczy wyłącznie nabycia nieruchomości mieszkalnych. Może Pan zacząć budowę domu, proszę jedynie pamiętać, aby nie dokonać odbioru technicznego budynku w ciągu 5-ciu lat od uzyskania własności lokalu nabytego w ramach programu MDM.

 • Adrian

  Witam,

  dodatkowa kwota dopłaty w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchmości dotyczy już pierwszego urodzonego dziecka? Jeżeli tak, to jak jest rozliczona?

 • Paweł

  Czy zakup działki bez rozpoczęcia budowy również obliguje do zwrotu dofinansowania ? Jeżeli nie to kiedy od rozpoczęcia budowy domu będę zobligowany do zwrotu dofinansowania ?

  Pozdrawiam

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Bank z pewnością poprosi o taki dokument.

 • Witam. Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Sebastian

  Witam,

  Razem z dziewczyną żyjemy w związku nieformalnym, jesteśmy narzeczeństwem. Czy jest możliwość wspólnego zaciągnięcia kredytu mieszkalnego z programem MDM, tak żeby obydwoje z nas miało prawo do wykupionego mieszkania? Czy w takim przypadku właściciel może być tylko jeden? Nie chciałbym, by w przyszłości doszło do sytuacji, w której ktoś z nas zostaje bez mieszkania, z kredytem na 30 lat… 🙂

  Pozdrawiam

 • Mateusz

  Chciałbym skorzystać z dopłaty z puli na 2018 rok kupując mieszkanie z rynku wtórnego. Czy potrzebuje pisemnej zgody czy oświadczenia, że sprzedawca zgadza się na wypłate tych środków w 2018 roku?

 • Paweł

  Witam
  otrzymałem rok temu dofinansowanie MDM, jednak chciałbym zakupić jeszcze jedno mieszkanie bez dopłaty. Czy będę musiał zwrócić otrzymane dofinansowanie ?

  Pozdrawiam

 • Jeżeli jest to jedna nieruchomość (dom z działką), może Pan zakupić całość w ramach programu MDM (działka będzie stanowiła przynależność domu).

 • Gracjan

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy ubiegając się o kredyt na budowę domu jednorodzinnego spełniającego kryteria programu można wykorzystać część środków z puli otrzymanego kredytu przeznaczyć na zakup działki ?

 • Witam. Niestety nie. kredyt w ramach programu MDM można zaciągnąć wyłącznie na zakup mieszkania. Konsolidacja innych zobowiązań w ramach tego kredytu odpada.

 • Marek

  Jeszcze w tym roku „zalapalem sie” na MDM z tym ze doplate otrzymam w styczniu 2017, kredyt wyplacony i mieszkam juz we wlasnym mieszkaniu. Pytanie brzmi czy moge skonsolidowac kredyt na mieszkanie oraz inne kredyt gotowkowy nie tracac doplaty?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niekoniecznie, być może Pani rozmówca zasugerował się jakąś specyficzną sytuacją. W każdym razie – gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania – zachęcam do wizyty na naszym forum.

 • Aneta

  Dzięki wielkie, jak widać Panowie chcą mnie wykiwać żebym za wszelką cenę kupiła mieszkanie z rynku pierwotnego… pewnie mają za to wysokie premie… w takim razie będę się kontaktować z Waszym doradcą 🙂

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Witam. Nie jest to prawdziwa informacja, żaden bank nie priorytetyzuje wniosków o zakup mieszkania na rynku pierwotnym.

  Jeżeli złoży Pani wniosek na początku stycznia 2017 i wyznaczy termin wypłaty dofinansowania na luty, środki wpłyną na konto zbywcy mieszkania w lutym.

 • Potwierdzam, aby otrzymać dofinansowanie z puli 2017 należy złożyć wniosek po 2017-01-02.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aneta

  Z tego co mi wcześnie napisali jeżeli złoży Pani wniosek po 1.01.2017r. to pieniądze powinny zostać wypłacone mniej więcej w lutym 2017r. ponieważ zostanie odblokowana druga połowa funduszy na 2017r. Jednak dalej jest dużo nieścisłości z tym MDM i u którego doradcy nie byliśmy twierdzą, że uzyskanie dofinansowania na zakup mieszkania na rynku wtórnym graniczy z cudem. Jak widać ten program nie ma na celu wspomóc młodych ludzi tylko deweloperów, a niestety nie każdego stać na kredyt hipoteczny albo zakup mieszkania z rynku pierwotnego….

 • Dorota

  witam
  wraz z mężem dostaliśmy ziemie darowiznę na której planujemy budowe domu zakupilismy częściowo materiał i projekt na dom lecz zaszłam w ciąże i synek przyszedl na swiat i budowa domu zeszla na dalszy plan i mam pytanie czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania? jestesmy na etapie otwierania wlasnej dzialalnosci gospodarczej .

  Dorota

 • Karolina

  Witam,
  chce kupić mieszkanie wraz z Państwa pomocą (MDM). Mam jednak mały problem. Z tego co się dowiedziałam od Pań z banku aktualny właściciel mieszkania jeżeli przystąpię do Państwa programu pieniądze dostanie dopiero w pierwszym kwartale 2018r, ponieważ zabrakło już funduszy. Z całym szacunkiem ale nieliczni sprzedawcy mieszkań będą czekać 2 lata na swoje pieniądze. Nie ma innej ścieżki ażeby to rozwiązać? Niestety nie stać mnie na cały kredyt, ale właściciel nie będzie aż tyle czekał. Nie macie innych rozwiązań tak patowej sytuacji ? Nie da się sfinansować sprzedającego środkami z banku, a Państwa dofinansowanie zostanie mi dopiero wypłacane za 2 lata jak już będą środki? Pozdrawiam

 • Aneta

  Witam. Ostatnio podczas rozmowy z doradcą dowiedziałam się, że szanse na dofinansowanie z MDM są wręcz zerowe, a to dlatego, że pierwszeństwo wypłat mają osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym, a dopiero potem są wypłacane pieniądze dla osób kupujące mieszkanie z rynku wtórnego. Czy to prawda? Dodatkowo powiedział mi również, że niektórzy klienci będą mieli wypłatę dopiero w grudniu przyszłego roku. W takim razie czy nie działa to tak, że jeśli złożę wniosek np. w styczniu 2017r. to mniej więcej w lutym sprzedający powinien otrzymać pieniądze?

 • Witam. Obawiam się, że ciężko będzie Państwo przekonać bank, aby sfinansował zakup ww. domu przy pomocy programu MDM. Lokal zakupiony w ramach MDMu powinien zapewniać beneficjentowi możliwości mieszkaniowe. Z Pana opisu wnioskuję, że ww. dom takich standardów nie spełnia. Na wszelki wypadek polecam rozmowę z naszym doradcą po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Obawiam się, że ciężko będzie Państwo przekonać bank, aby sfinansował zakup ww. domu przy pomocy programu MDM. Lokal zakupiony w ramach MDMu powinien zapewniać beneficjentowi możliwości mieszkaniowe. Z Pana opisu wnioskuję, że ww. dom takich standardów nie spełnia. Na wszelki wypadek polecam jednak rozmowę z naszym doradcą po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

  Jeżeli mieszkania w ww. domu spełniają powyższe warunki, możecie Państwo wnioskować o kredyt w ramach MDMu. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paulina

  Witam,
  Z mężem otrzymaliśmy kredyt z MDM mamy jedno dziecko i spodziewany się kolejnego, czy w takim układzie możemy liczyć na kolejna pomoc finansową w wysokości 5% czy przysługuje to tylko na trzecie i kolejne dziecko urodzone w tym domu w ciągu 5 lat???
  Z Gory dziękuje za pomoc

 • Adam

  Witam, chciałbym wraz z partnerką kupić na połowę dom o powierzchni 110m2. Dom jest piętrowy czyli można uznać że to dwa odrębne lokale mieszkaniowe. Czyli ja kupuję swój lokal w tym domu o powierzchni 60m2, a ona 50m2. Ja nie jestem właścicielem zadniej nieruchomości. Ona ma zapisane 1/3 udziału w domu jednorodzinnym ( małym, nie można z niego zrobić 3 mieszkań). Moje pytanie brzmi czy w takim wypadku możemy wnioskować o MDM jako single na zakup każdy z nas połowy domu oddzielnie ? Prosiłbym napisać jakby to wyglądało formalnie w tej chwili dom ma 4 współwłaścicieli.

 • Grzegorz

  Witam serdecznie,

  Planujemy z żoną kupić dom na rynku wtórnym (tylko na taki nas stać)
  Podczas poszukiwań znaleźliśmy bardzo atrakcyjną ofertę domu, który jest wykończony w 1/3 powierzchni, pozostałą częsc domu to klepiska zamiast podłóg, brak tynków i zabite deskami okna. cześć mieszkalna to kuchnia, sień (korytarz z przedpokojem jako jedno pomieszczenie) i pokój (salonosypialnia).
  Czy na taki dom można uzyskać dofinansowanie w MdM?
  Dodam że dom nie posiada Łazienki, przyłączony jest tylko prąd elektryczny, ale na działce są wszystkie pozostałe media.

  Jak zapytałem w banku, przy okazji zamykania karty kredytowej, doradca powiedział że bank w ramach „zabezpieczenia inwestycji” udzielając kredytu, musi go powiększyć o koszt zrobienie łazienki gdyż to podnosi jego wartość.

  Dodam też że w chwili obecnej dom pokryty jest dachówką eternitową, jego powierzchnia to 100m2.
  Ja mam umowę o pracę (4300zł na rękę, średnia za ostatni rok), żona jest na urlopie wychowawczym 9czyli nie pracuje, planuje wrócić do pracy od stycznia), żadnych kredytów, 2 dzieci, jesteśmy poniżej 35 roku życia i nie korzystaliśmy nigdy z dopłat na zakup mieszkania.domu.

  Cena zakupu to 130 000zł, (dom planujemy poza pracami „grubymi” czyli wymiana dachu z ociepleniem poddasza, wylewki i tynkowanie, wykończyć systemem gospodarczym własnymi siłami (instalacje, gładzie, wykończenia ścian, podłóg, stropów).

  Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedź.

 • Grzegorz

  Witam serdecznie,

  Planujemy z żoną kupić dom na rynku wtórnym (tylko na taki nas stać)
  Podczas poszukiwań znaleźliśmy bardzo atrakcyjną ofertę domu, który jest wykończony w 1/3 powierzchni, pozostałą częsc domu to klepiska zamiast podłóg, brak tynków i zabite deskami okna. cześć mieszkalna to kuchnia, sień (korytarz z przedpokojem jako jedno pomieszczenie) i pokój (salonosypialnia).
  Czy na taki dom można uzyskać dofinansowanie w MdM?
  Dodam że dom nie posiada Łazienki, przyłączony jest tylko prąd elektryczny, ale na działce są wszystkie pozostałe media.

  Jak zapytałem w banku, przy okazji zamykania karty kredytowej, doradca powiedział że bank w ramach „zabezpieczenia inwestycji” udzielając kredytu, musi go powiększyć o koszt zrobienie łazienki gdyż to podnosi jego wartość.

  Dodam też że w chwili obecnej dom pokryty jest dachówką eternitową, jego powierzchnia to 100m2.
  Ja mam umowę o pracę (4300zł na rękę, średnia za ostatni rok), żona jest na urlopie wychowawczym 9czyli nie pracuje, planuje wrócić do pracy od stycznia), żadnych kredytów, 2 dzieci, jesteśmy poniżej 35 roku życia i nie korzystaliśmy nigdy z dopłat na zakup mieszkania.domu.

  Cena zakupu to 130 000zł, (dom planujemy poza pracami „grubymi” czyli wymiana dachu z ociepleniem poddasza, wylewki i tynkowanie, wykończyć systemem gospodarczym własnymi siłami (instalacje, gładzie, wykończenia ścian, podłóg, stropów).

  Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedź.

 • Grzegorz

  To prawda, ale proszę sie też zastanowić nad zdolnością kredytową i przekalkulować wszystko, po urodzeniu dziecka państwa gospodarstwo domowe będzie miało 3 osoby a obecnie ma 2 osoby, to też będzie brane do wyliczenia zdolności kredytowej.
  Nie wiem ile państwo zarabiają, ale jeżeli względnie nie dużo, albo wysokość kredytu jest wysoka warto ten fakt przeanalizować.

 • Witam. Na to niestety nic nie można poradzić, limity są wyliczane wg dnia rejestracji wniosku. Na pocieszenie – limit dla większości kraju zmieni się jedynie raz, na koniec września. Kolejna zmiana dopiero w marcu (dla woj. pomorskiego – w grudniu).

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Dokładnie tak.

 • Polka

  Lepiej poczekać do narodzin dziecka. Na chwilę obecną w banku będą Panstwo brani pod uwagę jako małżeństwo bez dzieci, a jak dziecko się urodzi po wzieciu kredytu to dodatkowych 5% dofinansowania nie otrzymacie. Bez dziecka dostaniecie 10% dofinansowania a z dzieckiem 15%

 • Polka

  Tak, ale lepiej to zrobic dopiero po 5 latach od zaciągnięcia kredytu. Jeśli spłaci Pan wcześniej niż te 5 lat to będzie musiał zwrócić część dofinansowania MdM.

 • Monika

  Witam,
  skoro wniosek na II pulę 2017 można składać 2.01.2017 to jak się będzie miała sprawa z limitem kosztu 1m2, który teraz jest odpowiedni ale za pół roku jeszcze dwa razy się zmieni i może zdyskwalifikować nasz udział w programie?

 • Marcel

  Dzień Dobry, czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego na 15 lat uwzględniający dofinanosowanie w ramach MdM ? – z góry dziękuję za odpowiedź

 • Natalia

  Witam, w styczniu 2017 r. przyjdzie na świat nasze pierwsze dziecko. Czy wysokość ew. dopłaty z programu MdM (przy spełnieniu pozostałych kryteriów) ulegnie wówczas zmianie? Czy warto czekać z zakupem nieruchomości do narodzin dziecka tak by zwiększyć dopłatę?

 • Witam. W ramach programu MDM można uzyskać jedynie kredyt na zakup nieruchomości. Jeżeli jest taka możliwość, polecałbym porozumienie ze sprzedającym dom, aby dokonał niezbędnych prac pod Państwa nadzorem i powiększył cenę domu o koszt wykończenia (oczywiście zachowując limit ceny 1 m2 powierzchni użytkowej).

 • Dawid

  Witam, planuje z narzeczoną kupić dom 99m2, dom jest w stanie surowym (brak przyłączy, tynku, pieca itp). Czy istnieje możliwość dostania większej dopłaty na zakup i wykończenie? Czy tylko na sam zakup nieruchomości?

 • Witam. Zaciąga Pan kredyt na kwotę pomniejszoną o wartość dofinansowania. Bank kredytujący wystąpi o tą kwotę do BGK, a następnie przekaże ją na konto sprzedającego mieszkanie we wskazanym przez Pana terminie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam! Mam pytanie dotyczące wyliczenia kwoty kredytu. Mam zamiar nabyć w programie mieszkanie warte 290.000 zł, wkład własny to 60.000 zł, dopłata wg kalkulatora to 78.000 zł. Mieszkanie do odbioru w 2018 roku, mam zamiar skorzystać z puli na 2018 rok (ostatnie raty za mieszkanie dla dewelopera w kwocie pokrywającej się z dopłatą przewidziane są na II kw. 2018 roku). Mam wobec tego pytanie – czy zaciągam kredyt na brakujące niespełna 150.000 zł, czy na kwotę powiększoną o przyznaną dopłatę, z której później spłacam część kredytu?

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Proszę się nie martwić, środki z pewnością zostaną Państwo wypłacone (nawet pomimo wyczerpania puli), BGK zachowuje na ten cel 5% z każdej puli.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli deweloper wyraża zgodę, aby otrzymać kwotę dofinansowania z programu MDM w 2018-tym, może Pan złożyć wniosek w dowolnym momencie (nawet w tym roku). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Jeżeli spełniają Państwo warunki programu (wiek jednego z Was poniżej 35, brak posiadania mieszkania obecnie lub w przeszłości) – możecie Państwo przystąpić razem do programu MDM. Na podstawie art. 6-go Ustawy, małżeństwa przystępują do MDMu wspólnie.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Kasia

  Dzień dobry,
  Wzięliśmy z mężem kredyt w MDM. Mamy dwójkę dzieci. Mieszkanie odbieramy w maju 2017. W międzyczasie okazało się, że jestem w ciąży i urodzą nam się bliźniaki. Moje pytania brzmią:
  1) czy dostaniemy dofinansowanie na jedno dziecko czy na dwoje dzieci (bliźniaki)- podejrzewam, że tylko na trzecie ?
  2) kiedy dostaniemy dofinansowanie, jeżeli dzieci urodzą się w listopadzie? Z tego co wiem ma już środków w MdM na rok 2017, czy wpadniemy w kolejkę oczekujących czy są na to zarezerwowane osobne środki finansowe? Czy w ogóle jest szansa na dofinansowanie z tego tytułu?

 • marta

  Czy na 2017 r dostępne ss jeszcze środki mdm?

 • Marcel

  Dzień Dobry, planuję zakup mieszkania od dewelopera, którego odbiór nastąpi na początku roku 2018. Wniosek o kredyt natomiast muszę złożyć jeszcze w tym roku. W momencie składania wniosku zgłaszam chęć skorzystania z MdM, a dopiero po 01.01.2017 dostarczam wymagane papiery ? Czy inaczej powinna wyglądać procedura ? Dziękuję z góry za odpowiedź

 • Joanna

  czy budując dom systemem kanadyjskim jest możliwość dofinasowania mdm?

 • Sławomir

  Czy mając z żoną rozdzielność majątkową możemy wspólnie kupić mieszkanie w programie MDM ?

 • dawid

  Witam chcielibyśmy z żoną wybudować nowy dom dla Nas (mieszkamy z teściami) mamy 3 letnią córeczkę, czy moglibyśmy otrzymać dofinansowanie

  dla mdm? oboje pracujemy, jesteśmy z woj Podkarpackiego Powiat Przemyski

 • Owszem, jeżeli mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni – można je zakupić w ramach programu MDM (również od babci). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mariusz

  Witam. Jak wygląda kwestia skorzystania z MDM w przypadku zakupu mieszkania od babci? Czy jest to możliwe? Niestety na mieszkanie w spadku nie mamy z żoną co liczyć ale jest możliwość zakupu tego mieszkania po okazyjnej cenie. Czy wówczas możemy skorzystać z dopłaty?

 • Witam. Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2 – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Witam, niestety nie ma takiej możliwości. Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu MDM należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym.

 • Witam, niestety nie ma takiej możliwości. Na podstawie art. 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie, a żona posiadała w przeszłości mieszkanie. Rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia.

 • Dorota

  Witam, Mamy z mężem 4 dzieci. 5 lat temu kupiliśmy na kredyt z programem rodzina na swoim 2 pokojowe mieszkanie. Obecnie ten metraż zdecydowanie jest dla nas za mały. Czy jeśli sprzedamy tamto mieszkanie i spłacimy kredyt hopoteczny będziemy mogli przystąpic do programu MDM chcąd wziąśc kredyt na zakup domu??

 • Niestety, tak. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Rafał

  Witam serdecznie, czy o MDM można się starać już po zakupie mieszkania dokładnie 3 lata temu, czy już nie ma takiej możliwości. Pozdrawiam serdecznie

 • edward

  Witam,
  planuje zakup mieszkania na rynku pierwotnym, posiadam z zona rozdzielność majątkową i żona w przeszłości posiadała swoje mieszkanie. Obecnie chcemy kupić mieszkanie które ma być moja wlasnoscią. Czy w moim przypadku jest możliwość uzyskania dopłaty ?

 • Marek

  Czy ustawa o MDM eliminuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego rodzinom, które uzyskały kredyt w ramach Rodziny na swoim pomimo, iż wychowują trójkę dzieci?

 • Owszem, wniosek złożony po 2017-01-01 oznacza wypłatę dofinansowania w 2017. Proces kredytowy trwa około 1 miesiąca, więc sprzedawca mógłby otrzymać środki już na początku lutego.

 • Jeżeli był to program Rodzina na Swoim, to nie możecie Państwo niestety skorzystać z programu MDM. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Aneta

  Czyli jeśli wniosek złożymy po 1.01.2017r. to sprzedający dostanie pieniądze w 2017r.? Obawiam się, że nie ma na świecie takich ludzi, którzy czekaliby rok na pieniądze…

 • marcin

  Witam. mama takie pytanie. Razem z żoną planujemy budowę domu. Mamy dwójkę dzieci i planujemy trzecie dziecko. Posiadamy mieszkanie własnościowe. Sprawa wygląda tak, że na zakup mieszkania wzięliśmy kredyt w wysokości 30tyś. i korzystaliśmy z poprzedniej formy wsparcia przez Państwo. Czy taka niewielka kwota poprzedniego kredytu i niewielkie wsparcie ogranicza nas z możliwości skorzystania z programu MDM.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01.

  Wcześniej można ew. dopytać doradcę, jakie dokumenty będą potrzebne w czasie procesu kredytowego i rozpocząć ich zbieranie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie. Wystarczy, że jedno z Was będzie miało odpowiednią zdolność kredytową lub ew. do kredytu przystąpi inna osoba.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Po 2017-01-02 zostanie odblokowana druga część puli środków przeznaczonych na przyszły rok.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Limit dotyczy powierzchni użytkowej, polecam lekturę rekomendacji BGK na ten temat. Być może któreś z pomieszczeń domu nie powinno być wliczane do ww. powierzchni.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aneta

  Razem z mężem planujemy zakup mieszkania. Proszę mi wytłumaczyć jak to jest z tymi funduszami na ten program. Jeśli znaleźlibyśmy mieszkanie i dogadali się z właścicielem, że pieniądze otrzyma później to w jakim byłoby to terminie?

 • Aisog Akcibyr

  Witam czy starajac sie z mezem o kredyt mdm musimy oboje pracowac?

 • Roksana

  Witam, czy mieszkanie dla młodych będzie też działało w 2017 roku?

 • sylwek

  witam,
  mam pytanko, jeżeli żoną nie mamy dzieci to maksymalnie dom może mieć 100m2 ? da się to jakoś obejść ? np znajomy ma firmę remoto-budowlaną która ma nie wiele wspólnego z budową domów lecz liczy sie f-vat. Dom budowany był by metodą gospodarczą

 • Tak. Proszę jedynie pamiętać, że mieszkanie powinno być zakupione na terytorium Polski. Jeszcze jedna sprawa. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Niestety nie. Budowa domu z gotowych elementów na Pani działce również zostanie potraktowana jako system gospodarczy.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Agnieszka Gbiorczyk

  witam czy program ten obejmuje rowniez rodziny mieszkajace za granica i myslace o powrocie do kraju

 • Natalia Bluhma

  Witam!
  mam pytanie odnośnie dofinansowania mdm.Czy budując dom (z gotowych elementów,dom budowany przez firmę ) możemy ubiegać się o zwrot podatku VAT?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Marta

  czy program mdm działa rownież jezeli chcemy sie wybudowac? dom ma miec 140m2 a w kalkulatorze max to 100m2, dlaczego ?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione warunki, możecie zakupić lokal mieszkalny w ramach programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • O ile mi wiadomo – niestety nie. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MDM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • Slawek

  Witam,
  jestem zainteresowany zakupem mieszkania z dofinansowaniem MDM.
  Posiadamy troje dzieci i w chwili obecnej mieszkamy we własnym domu jednorodzinnym. Czy przysługuje mam dopłata w MDM?

 • Joanna Szymczyk

  Witam, Chcemy z narzeczonym zakupić mieszkanie w przyszłym roku, ale problem w tym, że aktualnie jeden z nas tylko pracuje czy mamy szansę na dofinansowanie z programu mdm?

 • Grzegorz

  Witam.Interesuje mnie zakup mieszkania z licytacji komorniczej.Czy w takim przypadku moge starać się o dofinansowanie z mdm , oczywiście spełniając pozostałe warunki?

 • Witam. Wniosek o wypłatę dofinansowania z puli 2017 będzie Pani mogła złożyć dopiero po 1 stycznia 2017. Proces kredytowy trwa około 1 miesiąca. Zakładając, że wszystko pójdzie ok (ma Pani zdolność, może Pani wziąć udział w MDMie etc.), wypłata dofinansowania nastąpi najwcześniej w lutym 2017. Polecałbym także zbadać wcześniej zdolność kredytową i zgromadzić niezbędną dokumentację, aby proces ubiegania się o kredyt poszedł jak najsprawniej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Ewelina Podolewska

  Witam serdecznie, mam następujące pytanie: jeżeli znajdę „na dniach” odpowiednie mieszkanie, podpiszę z obecnym właścicielem umowę przedwstępną, w której zaznaczę, że „wydanie” mieszkania, zapłata i reszta formalności odbędzie się z styczniu czy otrzymam dopłatę MDM z nowej puli? W umowie przedwstępnej będzie zapisany jedynie zadatek.

 • Jeżeli nie przysposobił Pan dziecka konkubiny, może się Pan ubiegać o udział w programie MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko. Pana partnerka, jako matka obojga dzieci, może wystąpić o dofinansowanie jako singiel wychowujący dwójkę dzieci.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • RK

  I jeszcze jedna sytuacja. Kolega,któremu urodziło się dziecko, ale nie żyje w związku i nie płaci alimentów.Dziecko mieszka z matką . Czy może wnioskować o dopłatę jako singiel bez dzieci, czy singiel z dzieckiem?

 • RK

  Taka sytuacja. Kawaler żyjący w konkubinacie. Dwoje dzieci w tym jedno wspólne , drugie konkubiny.O jaką dopłatę mogę się starać? Jako singiel, czy jako singiel samotnie wychowujący dziecko ? Czy jeszcze w jakiś inny sposób?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • W przypadku 165 m2 powierzchni użytkowej raczej nie ma szans na skorzystanie z programu MDM. Jak Pani zaznaczyła, limit ww. powierzchni wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci). Być może niektóre z pomieszczeń w proponowanym domu nie powinny być wliczane do powierzchni użytkowej wg rekomendacji BGK: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Ustawa wspomina o możliwości odliczenia podatku VAT jedynie w przypadku budowy domu systemem gospodarczym.