Kalkulator programu „Mieszkanie dla Młodych” – rynek pierwotny i wtórny


Wybierz województwo:

Wybierz miasto:

Typ transakcji:

Stan cywilny:

Liczba wychowywanych dzieci:

Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

Typ nieruchomości:

Powierzchnia użytkowa mieszkania / domu:

m2

Wartość mieszkania / domu:

PLN

Wkład własny:

PLN

Okres spłaty:

lat

Oprocentowanie kredytu:

%

 

Kwota kredytu pomniejszona o kwotę dopłaty:

Miesięczna rata bez uwzględnienia dopłaty:

Miesięczna rata uwzględniająca dopłatę:

Całkowita kwota dopłaty:

Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Patrycja

  Czy mieszkanie za odstepne liczy się do projektu?

 • Dorota

  Witam, planujemy z moim partnerem skorzystać teraz z projektu MdM. Nie mamy ślubu ale mamy dwójkę wspólnych dzieci i ja mam jeszcze dwójkę uczących się dzieci z poprzedniego związku. Czyli kwalifikujemy się jako rodzina z czwórką dzieci? I nie obejmują nas kryteria wieku (mamy powyżej 35 lat)? Czy możemy z projektu skorzystać wspólnie i otrzymać 30% dofinansowania?

 • Witam. Chcą Państwo budować dom na własnej działce? W takim przypadku mówimy o budowie systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Jeżeli chcecie Państwo skorzystać przy budowie z kredytu, wymagany będzie min. 10% wkładu własnego

  Ew. jeżeli dom zbudują na ww. rodzice, a Państwo go od nich odkupicie, możecie liczyć na dofinansowanie (wtedy kwota dofinansowania będzie liczona jako wkład własny).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Agata

  Witam. W tym roku wraz z mężem planujemy skorzystać z projektu MDM. Nie mamy dzieci. Mamy w planach wybudować dom o powierzchni 100m2. Koszt szacowany jest na około 260tys. Mam pytanie czy korzystając z programu, obowiązuje nas wkład własny 20%, czy wkład własny może być 0 a całe 260 tys weźmiemy kredytu ?

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam.

  Ad 1. Owszem, zgadza się. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Ad 2. Tak

  Ad 3. Nie, okres 5-ciu lat będzie liczony od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli właściciel mieszkania wyrazi zgodę, aby środki z dofinansowania zostały przekazane na jego konto po 2018-01-01, takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe.

  Jedyna kwestia dotyczy udziału w programie Pana narzeczonej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paulina

  Witam . Z chłopakiem zamierzamy się starać o dofinansowanie mdm na 2018 rok . Chciałam się dowiedzieć czy musimy być małżeństwem żeby wziąć razem dofinansowanie czy wystarczy ze bedziemy parą ? Czy jeżeli jesteśmy parą to może wziąć tylko jedna osoba czy możemy to zrobić razem ?

 • Robert

  Jesteśmy rodziną z trójką dzieci (wiek rodziców: 45 lat). Mamy już mieszkanie na własności, ale zgodnie z nowymi warunkami, wiek min. 35 lat oraz brak mieszkania na własności nas NIE obowiązuję, zgadza się?

  Pytanie 2: wszystkie dzieci mają mniej niż 25 lat, czy wszystkie muszą się uczyć, aby być branym pod uwagę jako rodzice z trójką dzieci?

  Pytanie 3: jeśli wniosek będzie złożony 1 stycznia 2018 roku, to okres przez, który nie możemy przepisać mieszkania na córkę/wynajmować komuś będzie liczony dopiero od 2019 roku (5 lat) ? Czyli czy pięcioletni okres „nalicza się” dopiero od następnego roku kalendarzowego po tym, w którym kupiło się mieszkanie?
  Dziękuję ślicznie za odpowiedzi na pytania =)

 • podhalanski.slawek

  Witam. Planujemy kupić z dziewczyna mieszkanie w czerwcu tego roku wstępnie jesteśmy dogadani z właścicielami. Moje pytanie brzmi : Czy mogę starać się o dofinansowanie z MDM na rok 2018. Transakcja była by sfinalizowana w tym roku końcem czerwca a dofinansowanie chcielibyśmy im przekazać w styczniu 2018 roku. Czy jedyna opcja w takim wypadku jest staranie się o dofinansowanie za rok 2018 i sfinalizowanie wszystkiego w styczniu 2018 roku ?

 • Witam. Nie przewidujemy znaczących zmian kwot limitów.

 • Tak, można dokonać spłaty wcześniej, pamiętając jednak o kilku kwestiach (przede wszystkim – w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM nie można nadpłacić poza harmonogramem więcej, niż wyniosła kwota otrzymanego dofinansowania).

  Odnośnie drugiej części pytania – kwota dofinansowania JEST Pani wkładem własnym. Proszę traktować to jako środki należące do Pani, wpłacane w ostatniej fazie transakcji na konto sprzedającego.

 • mlqdyy

  Witam,
  czy wiadomo już na jakim poziomie będą kształtowały się limity cen metra powierzchni użytkowej w II kwartale 2017 roku? spadną/wzrosną/utrzymają się na podobnym poziomie?

 • Paula

  Dziekuje. Rozumiem ze splaty kredytu moge dokonac predzej. Co do pierwszego pytania, chodzi mi o to czy pienizki z dofinansowania moga byc przeznaczone tylko na wklad wlasny?

 • Witam. Niekoniecznie – raty będzie Pani płacić sama. Ew. współkredytobiorca będzie stanowił jedynie poręczenie Pani zdolności kredytowej na wypadek ew. problemów ze spłatą.

  Minimalny okres kredytowania wg ustawy wynosi 15 lat, jednak w praktyce kredyt można bez konsekwencji spłacić już po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paula

  Witam,
  Jestem singieka i pracuje za granica. Posidam wklad wlasny. Wyczytalam juz ze aby wziac kredyt musialby mi ktos kto zarabia w PLN pomoc. Moje pytanie jest takie: jesli mam na wklad wlasny to dofinansowanie MDM polegalo by na czesciowym pokrywaniu rat? Rowniez: minimalny czas na jaki nalezy wziac kredyt to 15 lat – czy moge splacic kretyt predzej?

 • Witam. Owszem, po urodzeniu 3-go dziecka będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli dom wybudowała osoba fizyczna – nieruchomość będzie traktowana jako nabyta na rynku wtórnym.

 • Witam. Owszem, możliwe jest rozwiązanie, w którym Państwa córka byłaby beneficjentką programu MDM oraz właścicielką mieszkania, a Państwo jedynie zapewnilibyście jej zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dorota

  Witam,
  wraz z mężem chcielibyśmy kupić większe mieszkanie. Obecnie jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po babci (dostałam je w spadku przed ślubem). Mamy 2 dzieci, ale staramy się o trzecie. Czy jakbym urodziła w styczniu lub lutym przyszłego roku mielibyśmy szansę na dopłatę MDM?

 • Patryk

  Witam,
  czy dom, który pobudowała osoba fizyczna (nie deweloper) traktowany jest jako dom na rynku pierwotnym czy wtórnym?

 • Agnes

  Witam ,
  Mam córkę w wieku 21 lat będącą na studiach dziennych nie osiągającą dochodów z tytułu umowy o pracę ani umowę zlecenie. Córka studiuje daleko od domu i zmuszeni jesteśmy wynajmować jej mieszkanie w miejscu gdzie studiuje jest to dla nas spory koszt. Pytanie mam takie czy córka mogłaby skorzystać z dofinansowania programu MDM na zakup mieszkania , a my jako rodzice zobowiązalibyśmy się do spłacania rat tego kredytu w jej imieniu ? Obecną ratę czynszu jaką płacimy za wynajem mieszkania to wystarczyłoby na zapłacenie tej raty kredytu. Chodzi o to że córka nie ma możliwości podjęcia pracy i czy zamiast przedstawienia dochodów z tytułu pracy mogłaby przedstawić ten dochód jako dochód od nas rodziców…Jeśli natomiast taka opcja nie byłaby możliwa to w jakiej minimalnej wysokości ten dochód córka musiałaby osiągać aby móc się ubiegać o to dofinansowanie MDM w przypadku zakupu mieszkania o powierzchni 40 – 45m2 o wartości 130000 do 150000 (wartości podałam takie dla przykładu) i przy udziale wkładu własnego 30000 do 40000.

 • Witam. Polecam kontakt z naszymi doradcami w celu weryfikacji zdolności kredytowej. Doradca zweryfikuje Państwa sytuację oraz podpowie, czy warto zakładać działalność gospodarczą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Odnośnie drugiej części pytania – Państwa zdolność może poprawić dołączenie do kredytu rodziców, ale proszę uważać, wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania w większości instytucji nie mogą przekroczyć okresu 75 lat.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Witam. Nie ma takiego wymogu. Jeżeli zbywca mieszkania wyrazi zgodę, przekazanie własności mieszkania może się odbyć jeszcze w tym roku.

 • Witam. Nie znam niestety kwoty dochodów Pani taty oraz warunków dot. kredytu. Polecam rejestrację na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/ Doradca oddzwoni i zbada zdolność.

  Jeżeli chodzi ostronę techniczną takiego rozwiązania – nie ma problemu, aby tata zapewnił Pani zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Witam. Owszem, można zakupić lokal od rodziny. Ustawa nie narzuca, kto może być zbywcą mieszkania. W Państwa sytuacji polecałbym jednak, aby remontu dokonała babcia (ale tak, aby nie przekroczyć limitu ceny 1 m2 powierzchni użytkowej), potem wydzieliła lokal i dopiero wtedy go Państwu sprzedała. MDM nie przewiduje wypłaty dodatkowych środków na remont. W ramach programu można jedynie sfinansować zakup lokalu mieszkalnego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • kurczakfr

  Witam,
  Wraz z mężem mamy jedno dziecko i chcielibyśmy kupić mieszkanie. Obecnie mąż jest na Krusie a ja na zasiłku macierzyńskim. Czy są szanse aby mąż założył działalność i w ten sposób uzyskał zdolność kredytową przed zakończeniem programu MDM? Jak długo musiałby prowadzić działalność aby uzyskać zdolność kredytową? Dodam, że istnieje możliwość aby jeden z rodziców był współkredytobiorcą.

 • Elwira

  Witam. Czy w ww. przypadku nieruchomość nabytą z dofinansowaniem do wkładu własnego przypadającym na 2018 rok można zamieszkać w 2017? Czy w przypadku korzystania z puli jest wymóg zakupu mieszkań z odbiorem w 2018 r. ?

 • Ula

  Witam, chciałbym przystąpić do kredytu mieszkaniowego wraz z ojcem (posiada on zdolność kredytową), aktualnie jestem na ostatnim roku studiów i nie uzyskuje dochodów, które są akceptowane przez bank (renta rodzinna). Czy wystarczy jedynie dochód mojego ojca, aby skorzystać z dopłaty w ramach MDM i uzyskać kredyt?

 • Ania

  Witam serdecznie 😊
  Moja babcia posiada duży dom w ktorym są wydzielone już dwa mieszkania (jej i cioci) dom posiada duże poddasze które chciałabym zaadaptować i kupić od babci. Moja pytanie to czy można strac się o dofinansowanie jeśli nieruchomość kupuję od rodziny ? Czy mdm akceptuję adaptację poddaszy do remontu?

 • Witam. To zależy, w której części Polski Pan mieszka. Polecam skorzystać z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może Pani skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego w którym kończy Pani 35 lat. Obawiam się jedynie o stan środków. W czerwcu b.r może już ich po prostu nie być. Czy rozważała Pani ew. wariant, w którym Pani zdolność kredytową wesprze ktoś inny?

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli jest to ułamkowa część własności nieruchomości, nie trzeba się jej pozbywać, aby skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli Pani partner był właścicielem 100% nieruchomości mieszkalnej z byłą żoną, nie może się niestety ubiegać o zwrot podatku VAT. Nie ma natomiast problemu, aby Pani sama o taki zwrot wystąpiła.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Adrian

  Witam, chcę zakupić mieszkanie od rodziców w cenie 50 tys.zł. Powierzchnia mieszkania 55m2, jestem kawalerem. Jaka byłaby wysokość dofinansowania MDM w tym przypadku?

 • Natalia

  Witam. Oboje z mężem pracujemy w angli. Jesteśmy zainteresowani mdm. Czy jest szansa wzięcia kredytu w Polsce mdm ? Pracując za granica?

 • Aneta K

  Witam,
  od czerwca tego roku będę kontynuować pracę po urlopie wychowawczym. W lutym 2018 będę mieć 35 lat. Czy będę mogła wnioskować o kredyt z dopłatą? Będę wnioskowała jako osoba samotna wychowująca dzieci.

 • patka

  Jestem współwłaścicielem odziedziczonego domu, czy jeśli pozbędę się współwłasności to możemy starać się o dofinansowanie na budowę własnego domu

 • Kinga

  Witam serdecznie,
  razem z partnerem planujemy budowę domu o powierzchni 97 mkw. Czy możemy się ubiegać o dofinansowanie, jeśli partner jest po rozwodzie i jest współwłaścicielem domu z byłą żoną?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki – zachęcam do skorzystania z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • michal

  poszukujemy mieszkania na wlasnosc jestesmy rok po ślubie i spodziewamy sie dziecka mamy szanse na dofinasowanie do wkladu wlasnego???

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Na dobrą sprawę – wystarczy 10%, które także można pokryć wkładem z dopłaty MDM.

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki są rezerwowane w momencie akceptacji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK zlecenia. W niektórych bankach akceptacja odbywa się już na początku procesu i od tego momentu środki będą dla Pana zarezerwowane.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jedynie, jeżeli ww. część będzie stanowiła oddzielny lokal mieszkalny (z osobnym wejściem).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dorota

  Witam
  Czy jest możliwość skorzystania z programu MDM odkupując część domu od rodziców?

 • Laskin

  Witam. NA którym etapie składania wniosku o kredyt mogę dowiedzieć się, że środki się już skończyły? Planuję zakup trzeciej nieruchomości. Spełniam wszystkie wymogi MDM, zakładam, że mam odpowiednią zdolność kredytową do następnej nieruchomości. Czy bank kredytodawca może to natychmiast zweryfikować i zarezerwować dopłatę? Dziś biorę kredyt, a mieszkanie odbieram na początku przyszłego roku.

 • annn

  Witam jestem samotną matką dwójki dzieci wartość mieszkania jakie chcę kupić to 110000 ile muszę mieć wkładu własnego?

 • Anna

  Witam
  Mam 31 lat. Jestem po rozwodzie. Wychowuje 5 dzieci. W tej chwili nie pracuje. Czy moge skorzystac z programu MDM?

 • Witam. Wymieniona własność nie wyklucza Państwa z udziału w programie MDM. W przypadku własności części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie spełniacie Państwo kryterium wieku programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu MDM.

 • Mariusz Komenda

  witam,
  ja skonczyłem 40 lat , żona ma 38 , mamy dwójke małych dzieci (6lat) nie posiadamy mieszkania , pomieszkujemy obecnie u rodziców . Czy jest możliwe skorzystanie z programu MDM ?

 • mgarz

  Mamy z mężem razem 10 % udziału w obecnym mieszkaniu, czy to wyklucza nas z programu. mamy 2 dzieci

 • Jeżeli ww. dom spełnia limity ceny i powierzchni, można go zakupić w ramach programu MDM – także od rodziców. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie, program nie przewiduje dofinansowania z tytułu urodzenia pierwszego dziecka.

 • Rita

  Czyli bedzie dodatkowe 5% tylko w przypadku posiadania już dwójki dzieci i urodzeniu się trzeciego ? Nie ma dofinansowania na pojawiające się pierwsze dziecko w rodzinie ?

 • Kasia Dzierzgowska

  Witam czy mozemy dostac dofinansowanie na kupno domu od rodziców? Jestesmy w nim zameldowani z dwójka dzieci

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dokładnie tak.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. Niestety nie. Jednym z warunków jest, aby do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

 • Witam. Można – gdyby dom wybudowali rodzice na swojej działce, a Pan odkupiłby od nich całą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Rita

  Witam
  W roku 2015 brałam dofinansowanie jako panna bezdzietna
  W 2017 urodzę pierwsze dziecko rownież jako panna czy w zwiazku z tym otrzymam dodatkowe dofinansowanie ? W umowie mam zapis, że jeżeli w ciągu 5 lat urodzę dziecko to należy mi się 5% dodatkowego dofinansowania ale nie jestem pewna czy to nadal aktualne
  Proszę o udzielenie informacji

 • Arni Tpi

  witam czyli jak posiadam dzialke i chce zacząć budowę domu i chce skorzystać z programu mdm to mogę liczyc na zwrot kosztów vat za material budowlany

 • Grażyna Twardowska

  Witam. Urodziłam się w listopadzie 1980. Kilka lat temu byłam właścicielem mieszkania, które musiałam sprzedać. Jestem w związku małżeńskim, mamy 1 dziecko. Chcę budowac dom do 100 m2 z zakupem działki. Mamy zdolność kredytową i pieniądze na wkład własny. Czy możemy liczyć na zwrot VATu?

 • Adrian Zapotoczny

  Dzien Dobry, czy mozna dostac dofinansowanie na budowe domu o powierzchni użytkowej do 100m2 na dzialce należącej do rodzicow, obok ich mieszkania? dom stawiałaby rodzina, nieodpłatnie

 • Witam. Wystarczy, aby jedno z Państwa miało zdolność kredytową, wymagana jednak będzie umowa na przynajmniej 3-6 miesięcy.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 6 ustawy MDM małżeństwa korzystają z programu wspólnie. Fakt posiadania przez Panią mieszkania uniemożliwia mężowi udział w programie MDM.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Kwotę dofinansowania można wyliczyć korzystając z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Magdalena Michałowska

  Witam,
  Czy mąż może starać się o dofinansowanie MDM jeśli ja Posiadam mieszkanie które jest tylko moje.
  mamy dwoje dzieci.

 • Basia

  Witam. Mam 27 lat maz ma 31 mamy 2 letnią córkę. Jednak na chwileobecna jesteśmy oboje bezrobotni. Czy jeżeli jedno z Nas znaleziony prace to przysługiwało by nam wsparcie mdm czy musimy oboje miec staly dochod? A jeśli wystarczy dochod 1 z Nas to czy musi być to już umowa na stałe? I jaka wysokość dofinansowania mniej więcej by to była w miejscowości Stąporków woj. Świętokrzyskie?

 • ŁUKASZ RUDNICKI

  Witam mamy 8 dzieci pracuje tylko maz na czas określony czy również mozemy sie starac o dofinansowanie na dom? Jak tak to ile ?

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione powyżej warunki, zapraszam do skorzystania z programu MDM. Przyznana dopłata ma charakter bezzwrotny, o ile nie zajdą warunki opisane w art. 14 Ustawy (w skrócie – nie mogą Państwo nabyć innej nieruchomości w całości lub części, ani wynająć mieszkania nabytego w ramach MDM).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie wliczamy. Tutaj może Pani znaleźć nieco więcej informacji na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Aleksandra Przybysz

  Witam. Jestem 27 letnia singielka ze srednim miesiecznym dochodem ok 4.500zl oraz umowa o prace na czas okreslony. Czy mam szanse na uzyskanie kredytu z programu mdm?

 • Marcin Sawka

  Mam 38 lat i 3 dzieci. We wrześniu spodziewamy się wraz z żoną 4. Czy możemy zakwalifikować się na dopłatę.
  Czy dopłatę zwraca się państwu po jakimś czasie?

 • Magda

  Witam. Czy do powierzchni użytkowej domu w programie MDM wliczamy powierzchnię garażu i strychu?

 • Witam. Będą Państwo mogli skorzystać z II części puli 2018, która zostanie uruchomiona po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Mogą Państwo skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym młodsze z was skończyło 35 lat.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dzień nabycia mieszkania to data podpisania ostatecznego aktu notarialnego.

 • Monika

  Witam wraz z narzeczonym oczekujemy drugiego dziecka, które planowo przyjdzie na świat pod koniec sierpnia. Czy w takim wypadku będziemy mieli jeszcze jakieś szanse na skorzystanie z MDM (czy do września to już raczej wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane)???

 • judyta

  Witam czy dostane pomoc z programu jezeli jestesmy malzenstwem mamy dwoje dzieci ale pracuje sama maz ma grupe 2 i dostaje tylko zasilek pilegnacyjny?????

 • Kasia

  Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedną wątpliwość z tym
  związaną, ponieważ w ustawie MDM mamy również zapis, Art. 4 pkt 2a o tym, że
  dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia
  nabycia mieszkania nie był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  lub lokalu mieszkalnego. Rozumiem, że dzień nabycia mieszkania to dzień
  podpisania umowy przedwstępnej, a nie ostatecznej?

 • Nie w programie MDM. Lokal nabyty w ramach programu powinien zapewnić beneficjentowi warunki mieszkaniowe. Można jednak sfinansować taką transakcję zwykłym kredytem hipotecznym. Prośba o kontakt z naszymi doradcami – http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
  Pomogą.

 • Witam. Jeżeli rodzice mają Państwu przepisać mieszkanie, powinno się to odbyć przed podpisaniem aktu notarialnego dot. przekazania własności mieszkania w ramach programu MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • ewa

  Hej. A gdybym chciał kupić dom surowy ok.50m² z planem rozbudowy i działką ok.700m² jest jakaś możliwość dofinansowania

 • Kasia

  W lipcu ubiegłego roku wraz z mężem podpisaliśmy umowę kredytową w ramach MDM 2017. Wypłata z kredytu nastąpiła w 2016r, natomiast dopłata z tytułu MDM w styczniu 2017r. W umowie przedwstępnej deweloper wyznaczył termin oddania kluczy na 30.04.2017. Umowa ostateczna podpisana zostanie zatem kwiecień/maj 2017. Rodzice chcą przepisać nam mieszkanie. Jednym z założeń programu MDM jest brak posiadania jakiejkolwiek nieruchomości na własność. Czy wobec powyższego rodzice mogą już teraz przepisać mi mieszkanie, czy z decyzją to należy się wstrzymać do podpisania umowy ostatecznej na lokal nabyty w programie MDM?

 • tako

  dzień dobry,
  Czy przez pierwsze 5 lat obowiązuje maksymalna kwota nadpłat, tak aby kwota kredytu nie była mniejsza niż 50% wartości nieruchomości?

  pozdrawiam

 • Zlecenie budowy na własnej działce będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym – czyli w takim przypadku można liczyć jedynie ew. na zwrot części podatku VAT.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Tylko w przypadku, jeżeli część wymienionego metrażu nie jest powierzchnią użytkową. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Witam. Owszem, ale zlecenie budowy na własnej działce będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym – czyli w takim przypadku można liczyć jedynie ew. na zwrot części podatku VAT.

 • Aga

  Witam. Czy jest mozliwosc doplaty do mieszkania,ktore ma 90m2?

 • Daniel

  Witam,
  czy w ramach MDM mogę zakupić działkę budowlaną i wybudować dom za pośrednictwem firmy budowlanej?

 • Daniel

  Prosiłbym o odpowiedź na pierwsze pytanie.

 • oskar

  Witam. Chcę starać się o mieszkanie mdm nie posiadam własnego wkładu. Pracuję na czas nieokreślony mam 2 dzieci czy dostane zdolność kredytową? moje dochody to naj nizsza krajowa ale w żeczywistosci zarabiam więcej.

 • Witam. Owszem – wspiera. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Po wygraniu przetargu – kiedy znana jest już wartość mieszkania – można starać się o kredyt w ramach MDM.

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

  Najlepiej w takim przypadku poprosić zbywcę mieszkania, aby wykonał remont pod nasze potrzeby (ale tak, aby cena po remoncie nadal mieściła się w limicie MDM), a następnie zakupić już wyremontowany lokal.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Pewnie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Witam. Dokładnie tak to działa. Może Pan złożyć wniosek w najbliższym czasie, kredyt zostaje wypłacony jeszcze w tym roku, a dofinansowanie trafia na konto dewelopera na początku 2018-go roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Daniel

  Witam,
  czy w ramach MDM mogę zakupić działkę budowlaną i wybudować dom za pośrednictwem firmy budowlanej? Bo z tego co rozumiem to MDM nie wspiera budowy domu systemem gospodarczym tak?

 • JOANNa KUBICKA-FLIS

  A kiedy można spodziewać się wyjaśnienia tej kwestii przez Ministerstwo?
  I czy nie można było by postarać się o kredyt z mdm po wygraniu przetargu A nie przed?

 • Miumiu

  Dzień dobry,

  czy w ramach MDM istnieje możliwość sfinansowania zakupu mieszkania i jednocześnie jego częściowego wykończenia/remontu? Czy w takim przypadku (gdyby to było możliwe) oprocentowanie środków przyznanych na poszczególne cele jest takie samo?

 • Karolina

  Dziękuję za informację i pozdrawiam.

 • Michał

  Witam. Chce zakupic mieszkanie na rynku poerwotnym w cenia „lapiacej” sie na doplate. Z tym ze jak wiadomo srodki z tego roku sa juz wykorzystane. Czy istnieje taka mozliwosc jesli deweloper sie zgodzi aby zlozyc wniosek i bank wyplaci mu kredyt w tym roku tzn „niedlugo” a kwota samej doplaty trafi do niego w styczniu 2018roku?

 • Witam. Można, ale będzie to wymagało zmiany w projekcie lokalu. Wymagany będzie kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji mieszkania (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

  Przed wykonaniem opisanych czynności polecam najpierw sprawdzić, czy bank kredytujący nie będzie robił przeszkód. Instytucje kredytowe zwracają obecnie baczną uwagę na wnioski MDM dot. mieszkać ze zmienioną powierzchnią. Są one szczególnie wnikliwie badane i bank potrafi odrzucić wniosek co do którego ma wątpliwości.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • O ile mi wiadomo – niestety nie jest możliwe sfinansowanie takiego zakupu MDMem. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MDM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • Dodanie innej osoby do kredytu zabezpiecza jedynie interesy banku w przypadku braku spłaty przez głównego wnioskodawcę.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Można bez problemu złożyć wniosek teraz – z terminem wypłaty kredytu za dwa miesiące. Oczywiście obecnie dostępna jest jedynie pula z 2018-go roku, co oznacza, że zbywca otrzyma kwotę pochodzącą z dofinansowania dopiero po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sprawdziłem temat. Nie jest obowiązkowa. Jedynie w przypadku gdy okres kredytowania + wiek kredytobiorcy przekracza 70 lat to wtedy jest wymagana.

 • Krzysztof

  Witam jestem zainteresowany zakupem mieszkania niestety mieszkanie mam 77.8 metra czy istnieje jakaś możliwość otrzymania dotacji do takiego mieszkania?
  Mogę liczyć na jakąś poradę? Może przeliczyć wielkość mieszkania jeszcze raz?

 • asia

  witam, czy kupując mieszkanie od PKP w drodze przetargu mogę skorzystać z programu?

 • Kasia

  Witam, czy jeśli do kredytu prosimy osobę trzecią w celu podwyższenia zdolności to czy ona nie ma potem problemu jeśli sama chciałaby wziąć kredyt hipoteczny?

 • Magda

  Witam
  Jeśli chce kupić działkę i postawić dom, to mogę ubiegać się dofinansowanie MDM ?

 • TRuska

  Witam, jesli chce kupic mieszkanie np za 2 miesiace to nie mam juz szansy na doplate z MDM ?

 • Witam. Niestety osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców BGK. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • kaska

  Witam, jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci. 5 lat temu kupiliśmy mieszkanie korzystając z programu RnS jednak w międzyczasie pojawiło nam się właśnie 3 dziecko i mieszkanie jest ciut przyciasne i chcielibyśmy kupić domek. Czy możemy kupić dom korzystając z programu MDM rezygnując z reszty tego pierwszego programu? Jeśli warunek nieposiadania mieszkania nie odnosi się dla rodziny z 3 dzieci to oznacza że będziemy mogli zachować dotychczasowe mieszkanie w ramach inwestycji? Chcielibyśmy zatrzymać je dla jednego z dzieci.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • tomek

  witam małżenstwo z 4 letnim dzieckiem maz 32 lata zona 28. Mąż umowa o prace 1459 ja ok 900 na 1/2 etatu. oszczedności 15 tys czy mamy szanse na kredyt?

 • Raty zaczną Państwo płacić po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu.

 • Polecam ew. poprosić inną osobę o pomoc w uzyskaniu zdolności kredytowej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Karolina

  Dziękuję.

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Z jakiego powodu mąż nie może zaciągnąć kredytu? Samo posiadanie wkładu własnego nic nie da. Jeżeli nie ma szans żeby wzięli Państwo kredyt, można spróbować dołączyć do kredytu kogoś kto da zdolność kredytową i mogą Państwo skorzystać z MdM

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Nie jest obowiązkowa

 • Kaja

  Dzień dobry, krótkie pytanie – podpisaliśmy kredyt 28.02.2017 r., 07.03.2017 r. podpisujemy akt notarialny, po czym zostaną uruchomione środki. Od kiedy zaczynamy spłacać kredyt w BZWBK od marca czy od kwietnia?

 • Karolina

  Dziękuję. W takim razie proszę na informację.

 • Anita

  Witam! Jesteśmy małżeństwem z 4 letnim dzieckiem.Ja mam 31 lat, mąż 29 lat.Mąż ma stałą pracę jednakże nie może zaciągnąć kredytu, ja natomiast jestem osobą bezrobotną-ktora nie ma szans jak na razie na kredyt.Mamy oszczędności na koncie w kwocie 20 tyś zł .Jakie mamy szanse i czy w ogóle je mamy, żeby się ubiegać o MDM?

 • Beata Zduniewicz

  Witam! Jesteśmy małżeństwem z 4 letnim dzieckiem.Ja mam 31 lat, mąż 29 lat.Mąż ma stałą pracę jednakże nie może zaciągnąć kredytu, ja natomiast jestem osobą bezrobotną-ktora nie ma szans jak na razie na kredyt.Mamy oszczędności na koncie w kwocie 20 tyś zł .Jakie mamy szanse i czy w ogóle je mamy, żeby się ubiegać o MDM?

 • Jessika Waszczuk

  U mnie wycena 1.03 a 2.03 informacja z banku że w ciągu trzech dni roboczych powinna być decyzja.Więc teraz czekam 🙂

 • Witam. Sprawdzę jeszcze temat w poniedziałek, ale o ile pamiętam, ta polisa nie była obowiązkowa.

 • Witam. Nie. Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać na zakup nieruchomości mieszkalnej (dom lub mieszkanie).

 • Kate

  U mnie w BZWBK trwało tydz.czasu i na drugi dzień od ostatecznej decyzji podpisanie umowy.

 • Karolina

  Witam, czy przy kredycie MDM w banku BZWBK polisa ubezpieczeniowa na życie od utraty śmierci i trwałego inwalidztwa jest obowiązkowa? czy jest też jest to indywidualny wybór kredytobiorcy czy się ubezpieczać czyvteż nie?

 • patka.059

  Witam, czy jeśli mam budynek gospodarczy który chce przekształcić w budynek mieszkalny mogę starać się o dofinansowanie z MDM

 • Witam. Jeżeli zawarli Państwo formalny związek, rozszerzenia można dokonać w każdej chwili. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Owszem, każdy.

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Asia

  Mam pyt czy kazdy bank wymaga swoj wklad wlasny??

 • Grzegorz

  Proszę o informację czy i kiedy można rozszerzyć wspólnotę majątkową w postaci mieszkania, na które moja aktualna żona wzięła kredyt MDM w 2016 roku. Ona jest wyłącznym posiadaczem oraz kredytobiorcą, natomiast chcielibyśmy to zmienić.

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Jeżeli dofinansowanie pokryje minimalny wymagany przez dany bank wkład własny, to nie musisz mieć żadnych swoich środków.

  Oczywiście trzeba mieć wolną gotówkę, ponieważ pojawiają się opłaty około transakcyjne.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jessika Waszczuk

  Jutro wycena nieruchomości.Jak długo może potrwać decyzja ostateczna w BZ WBK?Ktoś ma jakieś doświadczenia

 • Rafał

  Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy nie mając wkładu własnego mogę dostać kredyt z dofinansowaniem dla młodych, czy to jest już decyzja banku ?

 • Witam. Tylko w przypadku, jeżeli jest to Pana trzecie dziecko.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Owszem, w ramach programu MDM można również zakupić mieszkanie na rynku wtórnym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. W pierwszej kolejności muszą Państwo zdecydować się na konkretny lokal mieszkalny, gdyż dofinansowanie jest związane z parametrami danej nieruchomości. Następnie polecam zbadanie zdolności kredytowej i tutaj już mogą pomóc nasi doradcy. Potem umowa przedwstępna ze zbywcą mieszkania i w kolejnym kroku – złożenie wniosku kredytowego wraz z wnioskiem o dofinansowanie.
  Potencjalny sprzedawca otrzyma dofinansowanie na początku 2018-go roku, ale oczywiście wypłata kredytu i przekazanie własności lokalu może się odbyć wcześniej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wymieniony okres 5-ciu lat powinien być liczony od momentu uzyskania własności mieszkania (moment podpisania ostatecznego aktu notarialnego)