Kalkulator programu „Mieszkanie dla Młodych” – rynek pierwotny i wtórny


Wybierz województwo:

Wybierz miasto:

Typ transakcji:

Stan cywilny:

Liczba wychowywanych dzieci:

Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

Typ nieruchomości:

Powierzchnia użytkowa mieszkania / domu:

m2

Wartość mieszkania / domu:

PLN

Wkład własny:

PLN

Okres spłaty:

lat

Oprocentowanie kredytu:

%

 

Kwota kredytu pomniejszona o kwotę dopłaty:

Miesięczna rata bez uwzględnienia dopłaty:

Miesięczna rata uwzględniająca dopłatę:

Całkowita kwota dopłaty:

Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sporo naszych czytelników nie może liczyć nawet na podstawowe dofinansowanie, gdyż np. przekracza narzucone kryterium wieku. A przecież Konstytucja RP teoretycznie gwarantuje każdemu obywatelowi równe prawa.

 • Tak. Dodałem stosowną informację do komentarza poniżej.

 • Witam. Jeżeli nie są Państwo małżeństwem – to jest taka możliwość. Jeżeli dysponują Państwo własnością części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Adam

  Witam, składając wniosek MDM jako singiel chciał bym zakupić mieszkanie o wartości 130000zł o powierzchni 69mkw czy w takim przypadku muszę posiadać wkład własny?

 • Daria

  Czyli na drugie dziecko nie otrzymam nic? Trochę to niesprawiedliwe..

 • Tomasz

  Witam. Wraz z dziewczyną zakupiliśmy mieszkanie w 2014 r (bez MDM) teraz chcielibyśmy sprzedać to mieszkanie i kupić domek. Czy w takiej sytuacji moglibyśmy skorzystać z MDM?

 • Tomek

  Witam! W 2014 r wraz z dziewczyną zakupiliśmy mieszkanie( kredyt hipoteczny) nie korzystaliśmy z dopłat MDM. Teraz chcielibyśmy kupić domek jednorodzinny a mieszkanie sprzedać, czy w takim wypadku możemy ubiegać się o kredyt w MDM?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Daria

  Witam. Biorę MDM na 1 dziecko, czy jeżeli w ciągu 5 lat pojawi się kolejne dziecko to też otrzymam dodatkowe 5% zwrotu czy tyczy się to tylko trzeciego i kolejnego dziecka?

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Niestety nie. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Mateusz

  witam czy dla mieszkania 89m2 też dostane jakąś dopłatę. ??

 • MATEUSZ

  czy kupując mieszkanie np. 89m2 to dostane jakąś dopłatę ??

 • Obecnie dostępna jest jedynie pula środków przeznaczonych na 2018-ty rok. Oznacza to, że wypłata kredytu i przekazanie mieszkania mogą nastąpić jeszcze w tym roku, ale kwota dofinansowania zostanie wypłacona dopiero w przyszłym.

  W takiej sytuacji sprzedawca mieszkania powinien podpisać zgodę na wypłatę środków z dofinansowania po 2018-01-01.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość korekty w systemie BGK Zlecenia. W takiej sytuacji bank kredytujący powinien wystąpić z wnioskiem do BGK.

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31
  Kwota zwrotu jest zależna od ilości zakupionych materiałów, które spełniają warunki odliczenia. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty

 • Witam. Jeżeli jest to 100% własność ww. domu – niestety nie może Pan skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Odnośnie wcześniejszej spłaty kredytu – owszem, jest to dopuszczalne. Po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności lokalu nabytego w ramach programu MDM można spłacić kredyt całkowicie – bez żadnych konsekwencji ze strony programu.

 • savo1234

  Witam. mam zarezerwowane środki mdm a nie została wliczona klatka schodowa do powierzchni użytkowej domu a powinna, czy istnieje możliwość zmiany metrażu we wniosku ?

 • Krzysztof Nowak

  Witam. Mam 34 lata w czerwcu zaczynam budowę domu 90M2. Koszt materiałów 150tys brutto. Jaki dostanę zwrot, ile procent.Czy kwalifikuje się do przyznania zwrotu. Czy muszę się gdzieś się zarejestrować? Żona dostała w spadku stary dom czy to będzie przeszkodą?

 • Lukas

  Witam serdecznie,

  Chcę zakupić mieszkanie w nowym bloku które ma być oddane do końca 2017 roku. Doradca kredytowy twierdzi że bez problemu załapię się na MDM jak nie z tej puli to następnej. Jestem kawalerem i przy cenie mieszkania wyliczył mi 17 tyś dopłaty z MDM. Wkład własny to 25 tyś zł. Muszę podpisać umowę rezerwacyjna gdzie jest wymagane 10% zadatku wartości mieszkania.
  Czy rzeczywiście mam szanse na MDM jeżeli mieszkanie ma być oddane na koniec grudnia 2017 ?

 • Pink Carpet

  Witam, jestem singlem i niedawno odziedziczyłem dom. Nie chce w nim mieszkac, chciałbym skorzystać z MDM? Czy fakt odziedziczenia domu wyklucza mnie z tego programu? Drugie pytanie: kredyt ma być zawarty na min. 15 lat. A co jeśli splace go wcześniej? Czy jest to dopuszczalne?

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Jeszcze jedna kwestia – lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien przede wszystkim zaspokajać Pana potrzeby mieszkaniowe.

 • Owszem – pod warunkiem, że odkupi Pani także część należącą do Pani mamy. W ramach programu MDM możliwy jest zakup 100% lokalu mieszkalnego. Kwoty kredytu i dofinansowania zostaną podzielone i przekazane na konta poszczególnych właścicieli części ułamkowych ww. domu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Aby ww. nieruchomość spełniała wymogi rynku pierwotnego, firma powinna działać na zasadzie ustawy deweloperskiej (czyli m.in. prowadzić np. rachunek powierniczy).

 • Owszem – pod warunkiem, że odkupi Pani także część należącą do Pani mamy. W ramach programu MDM możliwy jest zakup 100% lokalu mieszkalnego. Kwoty kredytu i dofinansowania zostaną podzielone i przekazane na konta poszczególnych właścicieli części ułamkowych ww. domu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest taka możliwość. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • maciek14166 .MniamMniam

  Witam, chce kupic mieszkanie w ktorym bede mieszkal razem ze swoja mama i jej partnerem, mam 100tyś wkladu wlasnego, interesuje nas mieszkanie 3 pokojowe okolo 56m2 za okolo 200 000 tyś zł, zarabiam ponizej 2.500,- bralem juz jedna pozyczke w banku ( byl to zaledwie 1 tys zl wiec nie duzo, wiec zdolnosc kredytowa nie powala ). Jakie sa szanse ?

 • Jarek

  Witam. Czy mogę kupić dom od firmy budowlanej , która nie jest dużym deweloperem. Buduje domy na zakupionych wcześniej działkach i sprzedaje je wystawiając fakturę VAT. Dom ma 91.29m. uż. a ja posiadam trójkę dzieci.

 • Natalia Urbaniak

  Witam, moja mama jest współwłaścicielem domu, reszta właścicieli w tym jej mąż chcą sprzedać swoje udziały ( mała rozdzielność majątkową). Czy ja dostałabym kredyt na spłatę ich udziałów w tej nieruchomości i zostałabym jej właścicielem ? Dodam że jestem zameldowana w tym domu

 • Natalia

  Witam, moja mama jest współwłaścicielką domu, pozostali właściciele chcą sprzedać swoje udziały w tym jej mąż ( mają rozdzielność majątkową ). Czy dostanę kredyt na wykupu tych poszczególnych osób i jednocześnie stane się właścicielką nieruchomości ?

 • Jarek

  Witam. Chcę kupić dom od osoby, która zajmuje się budową domów. Posiada firmę budowlaną i wystawi mi fakturę VAT . Dom jest nowy w stanie do zamieszkania i mieści się w wymaganym metrażu 91,29 m.uż. . Czy taki dom kupuję jako z rynku pierwotnego , bo osoba w banku i doradca finansowy mają problem z zaszerogowaniem tej nieruchomości do rynku pierwotnego, czy wtórnego. Jakie dokumenty potrzebuję od tej firmy do przedstawienia w banku. Banki działają tylko w oparciu o dużych deweloperów i tam mają doświadczenie.

 • Witam. Program MDM nie wprowadza takich ograniczeń. Ew. zastrzeżenia mogą mieć banki kredytujące. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Dofinansowanie można otrzymać jedynie w przypadku kupna lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania). W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

 • Tylko jeżeli dotychczasowy właściciel mieszkania sprzedaje lokal razem z wyposażeniem.

 • Poza zwrotem części dofinansowania program MDM nie przewiduje żadnych innych opłat.

 • Roman

  Witam

  Jestem żołnierzem zawodowym na starych warunkach emerytalnych i moja żona jest na macierzyńskim i chcielibyśmy skorzystać z programu MDM czy są jakieś ograniczenia związku z moim zawodem i urlopem macierzyńskim ( żona ma umowę na czas nieokreślony ) to jest nasze pierwsze dziecko

 • agusia0104

  Czy dofinansowanie można dostać na budowę domu? Czy tylko kupno mieszkania?

 • Piotr

  Witam,
  czy jest możliwość kredytowania wykończenia/wyposażenia mieszkania w jednym kredycie, korzystając z dopłaty mdm na zakup mieszkania jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego ?

 • Dirk

  Tak z bankiem już wiem jak się rozliczam. Chodzi tylko o.Mdm. czy to będzie 19200 i nie będzie innych opłat?

 • Witam. Wymieniony okres 5 lat biegnie od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (data ostatecznego aktu notarialnego).

 • Owszem, na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Polecam sprawdzić, czy wymieniona nieruchomość spełnia limity ceny i powierzchni (np. w naszym kalkulatorze: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/).

  Kolejny krok to umowa przedwstępna z obecnym właścicielem lokalu, a następnie złożenie wniosku w instytucji współpracującej z BGK w zakresie programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodałem informację do komentarza powyżej.

 • Tak. Prowizja jest uzależniona od danego banku i obowiązującej w danym momencie oferty. Szczegółowe zapisy znajdują się w Pańskiej umowie kredytowej.

 • Adam

  Witam. Jesteśmy małżeństwem z trójką dzieci, jednak mamy już nieruchomość nabytą „poza” programem „MDM”. Podobno w takim przypadku również możemy skorzystać z dobrodziejstw programu. Jeżeli to prawda, to od czego zacząć? Mamy już upatrzoną nieruchomość spełniającą wymogi programu, zdolność kredytową również posiadamy. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Piotr

  Witam! Mam kredyt (180.000) z dopłatą mdm – odbiór mieszkania w 2018 roku, data zaciągnięcia kredytu to styczeń 2017 r., premia – ok. 68.000. Rozumiem, że kredyt mogę nadpłacić maksymalnie do wysokości premii (w ciągu pierwszych 5 lat). Ale czy okres owych 5 lat biegnie od daty zawarcia umowy kredytowej (jak twierdzi osoba z banku) czy od daty aktu notarialnego przenoszącego własność (czyli po odbiorze mieszkania?)

 • Dirk

  Dopłaty było 32 tys. Czyli musimy zwrócić dopłatę za 3 lata =19.2tys?
  Dla banku tak jest prowizja.

 • Dirk

  Czyli jeżeli dofinansowania było 32 tys, zwrócić musimy 19.2 tys. Jeżeli chodzi o sam bank to tak jest prowizja.

 • Mogą Państwo obliczyć kwotę dofinansowania korzystając z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Witam. W grę może ew. wchodzić prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Dofinansowanie zwracacie Państwo proporcjonalnie – w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Aby skorzystać z programu MDM należy zaciągnąć kredyt w instytucji współpracującej z BGK. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dirk

  Witam. W kwietniu 2015 roku zakupiliśmy mieszkanie korzystając z programu MDM. Jeżeli teraz je sprzedamy to czy zwracamy proporcjonalna część nie wykorzystanego dofinansowania( kwota dopłaty/ 60 miesięcy. Sprzedaż nastąpi w kwietniu czyli zwracamy proporcjonalnie dopłatę za 3 lata). Czy są jakieś dodatkowe opłaty itp.?

 • elo099

  Planujemy wziąść mieszkanie do 70m2 za 114.000zl

 • elo099

  Jeśli planujemy wziąść udział w tym programie całość sfinansuje ten program jeśli chodzi o mieszkanie czy ten program tylko sfinansuje jako wkład własny a trzeba wziąść kredyt oprócz tego?

 • Witam. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia o wydanie wypisu jest właściciel nieruchomości, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoba mająca w tym interes prawny.

  Aby uzyskać wypis z kartoteki budynków lub kartoteki lokali nie jest wymagane posiadanie tytułu prawnego do danej nieruchomości. Wystarczy, że wnioskodawca wykaże posiadanie interesu prawnego w uzyskaniu danych ze wskazanej kartoteki.

  Przygotowywany wniosek powinien zawierać:

  dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),
  datę i miejsce sporządzenia wniosku,
  określenie organu, do którego kierowany jest wniosek,
  wskazanie zbioru, z jakiego dane maja zostać udostępnione,
  określenie interesu prawnego bądź podstawy prawnej upoważniającej do uzyskania wypisu,
  wskazanie celu, w jakim wnioskodawca ubiega się o uzyskanie wypisu,
  podpis wnioskodawcy.

  Gotowy wniosek należy złożyć do właściwego wydziału Starostwa Powiatowego np. do Wydziału Geodezji i Katastru.

 • Jeżeli będzie to mieszkania o innych parametrach – tak, konieczne będzie złożenie wniosku od nowa.

 • Witam. Zwrot podatku VAT nie jest dokonywany z puli środków przeznaczonych na program MDM.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Nowa pula dopłat w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jessika Waszczuk

  Witam Bank Alior wymaga odemnie wypisu z kartoteki lokali w celu potwierdzenia powierzchni użytkowej oraz adresu.Skąd wziąć taki wypis? czy ja jako kupujący może to załatwić?

 • Kasia

  Witam, Czy mdm na dom do 100m2 w formie zwrotu Vat zalezy od puli przeznaczonych pieniędzy na dany rok czy mimo wszytsko zdobęde zwrot Vat z Urżedu Skarbowego?? Pozdrawiam

 • Gościu

  Czyli cały proces składania wnioskow o kredyt i o mdm musi zacząć się od początku?

 • aga

  Witam
  Jak wygląda rekrutacja do programu? Jakie czynniki są rozpatrywane ?

 • Witam. Obecnie – około 1 miesiąca (czas jest zależny od stopnia skomplikowania wniosku i wybranego banku).

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Kaja

  Witam, ile z reguły trwa cały proces dostania kredytu mdm od złożenia wniosku do podpisania umowy z bankiem?

 • Justyna Wiewiórka

  Czy jesli bank w ktorym chce wziasc kredyt wymaga wkladu wlasnego w wysokosci 20% to czy MDM pokryje ta sume? czy bede musiala sama pokryc czesc tej kwoty?

 • Witam. Tak. Klatka schodowa powinna być wliczona do powierzchni użytkowej domu. Więcej szczegółów tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Jeżeli ww. garaż jest osobną nieruchomością, można go zakupić w ramach własnych środków lub za pomocą kredytu poza programem MDM. Jeżeli nie jest to odrębna nieruchomość, wówczas garaż stanowi przynależność i powinien zostać sfinansowany kredytem w ramach programu MDM (razem z lokalem mieszkalnym).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Polecamy się.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeszcze jedna kwestia – jak rozumiem, nie są Państwo małżeństwem? W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • savo1234

  Witam. Mam zarezerwowane środki z puli na 2017 powierzchnia uzytkowa domu 92.5 i nie jest wliczona klatka schodowa,czy powinna być wliczona do powierzchni użytkowej ?

 • Marcin

  Czy do kredytu hipotecznego w ramach MDM 2015 można dołączyć kredyt na zakup miejaca garażowego? Czy sa ewentualne ograniczenia ze strony MDM ?

 • Jakub

  Dziękuję

 • Iwona

  Witam. Mój partner jest współwłaścicielem mieszkania (1/3). Mamy jedno dziecko. Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie w programie mdm?

 • Witam. W ramach programu MDM beneficjent może zakupić 100% własności mieszkania. Odnośnie udziału rodziców w kredycie: w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Wniosek o dofinansowanie jest składany w odniesieniu do konkretnego lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji trzeba będzie złożyć wniosek o nowa.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Czy chodzi o powierzchnię użytkową?

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • agnieszka

  Witam, w tamtym roku skorzystaliśmy z dofinansowania mdm, od tamtego czasu urodził nam się synek i wzięliśmy ślub. Możemy starać się o dopłatę do dofinansowania?

 • Gościu

  Czy jeśli złożyłem wniosek MDM na mieszkanie a w międzyczasie trafiła się okazja na inne to czy jest możliwa zmiana?

 • Jakub

  Dzień dobry,

  Problem jest nieco zawiły. Rodzice dostali w spadku mieszkanie, sprzedali je, teraz pieniądze, 100tys. muszą w ciągu dwóch lat przeznaczyć na cele mieszkaniowe aby uniknąć podatku. I tutaj pytanie czy jest możliwość wykupić połowę mieszkania z programem MDM. To jest rodzice wpłacają 100tys oraz ja 100tys poprzez wpłate własna i kredyt ?

  Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam

 • Barti

  Czy kupując dom o pow. 120 m i mając jedno dziecko można ubiegać się od dofinansowanie w ramach MDM?

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • BGG

  Mam umowę niestety na czas określony na rękę dostaję 2350zł czy mogę sama dostać kredyt z mdm mieszkanie 50m2 rynek pierwotny Łódzkie miejscowości pozostałe daleko od Łodzi koszt mieszkania to 160tys mogę wkładu własnego dać max 10tys i okres spłaty raczej 20 lat nie mam dzieci ani męża

 • Jeżeli właściciel zgodził się na otrzymanie kwoty dofinansowania w 2018-tym roku, nie ma problemu (będzie potrzebne takie oświadczenie). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Weronika

  Witam,

  czy mogę zarezerwować pieniądze na mieszkanie z rynku wtórnego?
  Właściciel zgodził sie poczekać do 2018 jesli wplac mu zaliczke?

 • andrzej smajda

  czy moge złozyc wniosek o dofinansowanie jesli żona pracuje na czas nieokreslony z zarobkiem netto 1700 i mamy jedno dziecko .. czy mogli bysmy dostac kredytu 230 tys a dom kosztuje 170 tys i ile wynosiła by kwota dofinansowania od tej kwoty

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W tej sytuacji narzeczony nie może skorzystać z programu MDM (jako właściciel domu). Ew. z MDMu może skorzystać Pani (o ile spełnia Pani ww. warunki).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – może Pan przystąpić do kredytu z mamą.

  Jedno zastrzeżenie. Kwota dofinansowania otrzymana w ramach programu MDM + Pana środki własne nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanej nieruchomości.

  Minimalny okres kredytowania w programie MDM wynosi 15 lat.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Zuzia

  Witam
  Mam takie pytanie. Narzeczony jest właścicielem domu w którym mieszkamy my z 2 dzieci,jego rodzicami i bratem czy mamy możliwość starania się o dofinansowanie do mieszkania?

 • DBD

  Witam, mam 33 lata, jestem bezdzietnym kawalerem, chcę kupić M5 na rynku wtórnym w Łodzi za 250tyś zł (62mkw), mam wkład własny 180tyś, chcę dobrać kredyt hipoteczny (na spółkę z mamą, ale jedynym właścicielem byłbym ja) w wysyokości 70tyś zł na okres 3 lat. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie MDM? Dziękuje za odpowiedź.

 • Witam. Tak – ma Pani taką możliwość. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kate

  Witam, Jestem osobą z trójką dzieci. Mam 33 lata, dobrą pracę. Czy mam możliwość dołączenia do programu?

 • Katarzyna Janiak

  Witam,
  Jestem osobą samotnie wychowującą trójkę dzieci. Mam dobrą pracę i alimenty czy mogę skożystać z programu?

 • W ramach MDMu można zakupić 100% własności danej nieruchomości. Czyli teściowie otrzymają całość zapłaty i wtedy mogą dokonać darowizny pieniężnej, z której np. spłacą Państwo część kredytu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • oreo122

  Czy przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego, którego właścicielami są obecnie moi teściowie, można skorzystać z darowizny od nich w wysokości 1/3 wartości mieszkania i zostanie to zaliczone przez bank kredytujący jako wkład własny?

 • Tak, jest taka możliwość.

 • Kamila

  a czy można wziąć kredyt na 15 lat, a później (np po 2 latach) poprzez wpłatę środków własnych zmniejszać okres kredytowania (np do 12lat)?

 • Witam. Sama rejestracja Państwa nie dyskwalifikuje. z programu może Was wykluczyć jedynie posiadanie na własność lokalu mieszkalnego. Dopóki nie zostaniecie właścicielami, możecie składać wnioski do skutku.

 • Greg

  Witam,

  Udało się nam zarejestrowac do doplat mdm na 2017 rok. Jednak pomimo zdolnosci kredytowej bank wktorym ubiegaliśmy się o kredyt odmowił zgody na kredytowanie domu w zabudowie szeregowej ze względu na dewelopera, który nie zdążył na czas z podziałem działki :((( za 30 dni minie 60 dni od kiedy wniosek został zarejestrowany i konieczne jest zrobienie kredytu(wg zalecen mdm). Deweloper napewno nie zdązy do tego czasu podziału zrobic.
  Czy czekając do konca marca z kredytem az działki zostańą prawnie podzielone mogę ponownie ubiegac sie o doplate w programie MDM wypłaconą na poczatku 2018 roku czy ta 1 rejestracja nas juz dyskwalifikuje???

  Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam

 • Niekoniecznie. Można np. zaciągnąć kredyt na maksymalny okres, częściowo go spłacić (do wysokości kwoty dofinansowania można to zrobić bez konieczności zwrotu dopłaty), a po 5-ciu latach spłacić zobowiązanie całkowicie.

 • Zico

  Czyli dobrze kombinuję, że mając gotówkę na dom/mieszkanie lub mając możliwość zakupu od właściciela na raty (bez odsetek), nie warto brać mimo wszystko kredytu w banku aby móc skorzystać z programu MDM, gdyż dopłata nigdy nie osiągnie poziomu zapłaconych bankowi odsetek?

 • Tak, odsetki byłyby płacone od kwoty 87 tys. PLN.

 • Witam. Niestety nie. Dopłatę można uzyskać jedynie zaciągając kredyt w instytucji współpracującej z BGK. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Damian

  Witam,
  jeżeli wartość mieszkania to 173 000, wkład własny 60 000 a kwota dofinansowania to 26 tys z groszami to ile wynosi kwota kredytu i od jakiej kwoty są płacone odsetki kredytu?
  Czy:
  173 000 – 60 000 – 26 000 = 87 000 – kwota kredytu i od niej płacone odsetki
  czy inaczej jest to liczone?

 • Limit jest wyliczany na podstawie wartości z umowy pomiędzy stronami (oczywiście, ta wartość będzie weryfikowana przez bank kredytujący).

 • Tak. Cena 1m2 powierzchni użytkowej musi się zmieścić w przewidzianym limicie.

 • Zico

  Witam,

  Czy dopłaty MDM mają miejsce tylko w przypadku zakupu mieszkania/domu kredytowanego przez bank?
  Czy spisując ze sprzedawcą notarialnie potwierdzoną umowę kupna-sprzedaży z płatnościami ratalnymi również można skorzystać z dofinansowania MDM?

 • Jessika Waszczuk

  Tak jest jeszcze dostępny limit na 2018 r. więcej można śledzić na Twitterze bgk podają aktualne dane.

 • Lila

  No tak. A jeśli dogadamy się z właścicielem, żeby wziął sobie meble,szafy i kuchnię i zejdzie mi z ceny do powiedzmy 165000. Czy w zaistniałej sytuacji będzie możliwość skorzystania z dopłaty?

 • Tomek

  Ok. Limit jest do jakiej kwoty porównywany tzn do ceny mieszkania wartości rynkowej czy do wartości mieszkania na umowie ?

 • Witam. Niestety nie. Limit ceny 1m2 dla Gliwic wynosi 3.103,65 PLN.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Konrad

  Ale można kupić mieszkanie w tym roku korzystając z dopłaty 2018.

 • Joanna

  Myślę, że można spisać odpowiednią umowę z aktem notarialnym, dobrze byłoby się skontaktować z prawnikiem.

 • Jessika Waszczuk

  Limit mdm na rok 2017 został właśnie dziś wyczerpany.

 • Lila

  Witam. Czy mieszkanie z rynku wtórnego w Gliwicach o pow. 53.50 m2 w cenie 195000 zł może być zakupione z doplata MDM ? Dziękuję

 • Paweł

  Z tego co widzę, środki MDM mogą być przekazane jedynie na konto sprzedawcy, a nie kupującego.

  Jak zatem nabyć mieszkanie z rynku wtórnego z wykorzystaniem środków MDM na 2018 rok, tak aby sprzedawca nie czekał na te środki przez rok? (w oczywisty sposób nie będzie chciał czekać).

  Nadmienię, że posiadam oszczędności i mogę pokryć wysokość dopłaty MDM ze swoich środków (przekazać do sprzedawcy – czyli on otrzyma całość), tylko jak się zabezpieczyć, aby odzyskać te środki (aby sprzedawca zwrócił mi środki MDM lub przechwycić je w inny sposób?..).

 • Owszem, prowizja za udzielenie kredytu może zostać sfinansowana ww. kredytem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Zosia Z.

  Witam
  Czy jest jakiś wzór umowy przedwstępnej zawierającej punkt o tym ,ze sprzedający dostanie cześć zapłaty (czyli kwotę dofinansowania) w późniejszym terminie np. do 31 stycznia 2018 r.?
  A może ktoś taki wzór posiada będę widzę zna za pomoc

 • Witam.

  Ad 1. Nie w przypadku MDMu. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Rodzic może natomiast wspomóc zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Poza MDMem – nie ma problemu.

  Ad 2. Tak. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • maja

  Witam
  Czy biorąc kredyt hipoteczny z opłatą MDM prowizja za udzielenie kredytu może zostać wliczona w kredyt, dofinansowanie ma pokryć wkład własny.
  Pozdrawiam

 • therediel

  Witam, Mam kilka pytań:
  1. Czy mogę zakupić mieszkanie z rodzicem, będzie on współwłaścicielem.
  2. Czy w takim przypadku po zakupie i posiadaniu 1/2 udziału będę mógł skorzystać z mdm w związku małżeńskim ?

 • Jeżeli jest to osobny lokal z własnym wejściem (od strony klatki schodowej) i osobną KW, nie ma problemu.

 • W tej kwestii polecam kontakt z naszymi doradcami. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Do wykorzystania pozostało niewiele ponad 7 mln PLN z puli na 2017-ty rok. Niestety szansa, aby skorzystać z tych środków w lutym jest raczej niewielka.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Iza Bella

  A jeżeli jest wspólne wejście ale jest to kamienica i jest to po prostu klatka schodowa ?

 • Ewelina G.

  Witam, czy jest szansa aby jeszcze w lutym skorzystać z dofinansowania MDM przez bank PKO PB? Czy środki na ten rok zostały już wyczerpane?

 • Joanna_n

  Witam. Ile należy mieć punktów w ocenie zdolności kredytowej bik by otrzymać kredyt MDM? Czy kiepską przeszłość sprzed 4-5 lat (jedna windykacja i opóźnienia) mogą wpłynąć negatywnie jeśli od 3,5 roku spłaca się wszystko termninowo ? Ocena 435 na 621 to dobrze?

 • Witam. W takiej sytuacji jedno z Państwa może przystąpić do programu MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko, a drugie z Was wspomoże zdolność kredytową partnera.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Aleksandra G.

  Witam serdecznie, razem z partnerem planujemy zakup mieszkania z rynku pierwotnego. Nie mamy sformalizowanego związku ale wychowujemy córkę. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia starania się o dopłaty? Na jaki ewentualnie % dopłaty możemy liczyć (pewnie już z puli 2018roku). Nadmienię że dodatkowo partner nie jest polakiem nie mniej jednak pracuje tutaj na umowę o pracę na czas nieokreślony, a przebywa w Polsce na mocy posiadanej czasowej karty pobytu. Czy możemy starać się wspólnie o dopłatę czy oddzielnie jedno z nas jako singiel?

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Dofinansowanie w ramach programu MDM można uzyskać jedynie w przypadku kupna lokalu mieszkalnego za pomocą kredytu. O dofinansowanie BOŚ ubiega się raczej osoba budująca lokal, a nie nabywca?

  O dofinansowanie ze środków 2018 można ubiegać się już teraz. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli deweloper zgodzi się, aby część środków otrzymać w tym roku, a część (pochodzącą z dofinansowania programu MDM) na początku 2018, nie ma problemu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Owszem, o ile ktoś wesprze Pana zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • gość

  Witam,jeżeli nie pracuje, mam na kącie bankowym oszczędności, jestem singlem mogę skorzystać z programu mdm?

 • Patrycja

  Witam. Czy jesli z mezem mamy dwójkę dzieci. Maz ma umowe podpisana do konca tego rok(w zakladzie pracuje juz 4 lata) a jego dochody na reke wynosza 2700 to mamy szanse na zakup mieszkania ?. Czy konieczne sa wyzsze zarobki i umowa na czas nieokreślony. Ja mam jeszcze rente rodzinna ale przez 1,5 roku i obecnie jestem na macierzynskim z ZUSu do czerwca.

 • KATARZYNA

  Witam
  mam 2 pytania.
  Czy można łączyć dopłatę z MDM z dopłatą z BOŚ (bank ochrony środowiska) chodzi dopłatę w ramach domu energooszczędnego.
  Kiedy dokładnie kończy się dopłata MDM w 2018 grudzień czy grudzień 2017- to znaczy czy w 2017 można starać się o dofinansowanie na rok 2018

 • Piotr

  Witam,

  Jak wygląda sprawa dopłaty MDM jeżeli chcielibyśmy skorzystać ze środków na rok 2018 z rynku pierwotnego, gdy nieruchomość jest już wybudowana/będzie oddawana do użytku w roku 2017 i kredyt będzie brany w tymże roku?

  Pozdrawiam.

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Jedynie w przypadku, jeżeli ww. piętro jest osobnym lokalem mieszkalnym, z własnym wejściem i KW oraz spełnia limity ceny i powierzchni programu MDM.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Program niestety zakończy się w przyszłym roku. Najprawdopodobniej w okolicach lutego 2018 zostaną wyczerpane wszystkie środki. Może ew. spróbują Państwo wziąć wtedy udział w Mieszkaniu Plus?

 • Joanna

  witam czy ja jako samotna matka wieku 37 lat mogę się o to starać na zakup mieszkania? proszę o poważną odpowiedz

 • Aldona

  Pewnie potrwać może jeszcze długo,my dostaliśmy decyzję o MDM 10 stycznia a o decyzji o kredycie jeszcze ani widu ani słychu. Zaczynamy już się denerwować razem ze Sprzedającymi. Troszkę naginają cierpliwość ludzi.

 • Rafał Dobrzyński

  Witam, czy dostanę dofinansowanie z MDM jeżeli kupie od teściowej piętro domu ?

 • Kate

  ok. dziękuję za informację.

 • Ola

  Dziękuję za odpowiedź. Wspaniała wiadomość, jeszcze tylko dwoje dzieci!;) Ale kto wie, do 35 roku życia to możliwe że się wyrobimy, pytanie czy program będzie dostępny 🙂 Szkoda, czuję się pominięta bo te w sumie ok 40m mieszkania nijak nie „zaspokaja naszych potrzeb mieszkaniowych”, nawet abstrahując od odległego miejsca pracy.

 • Witam. To zależy od wybranego banku. Z reguły – to kilka dni roboczych. W ciągu tygodnia powinni mieć Państwo taką informację.

 • Witam. W PKO to kwestia kilku dni roboczych (weryfikacja zdolności + decyzja).

 • O ile nie wychowują Państwo min. trójki dzieci, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Kate

  Wnioski przyjmuje jeszcze Pekao s.a. i BZWBK.

 • Ola

  Dzień dobry.Mój mąż jest właścicielem mieszkania przepisanego mu przez babcię, która ma zagwarantowaną prawnie możliwość mieszkania tam do śmierci. Ja mam 1/8 50 metrowego mieszakania. Mieszkamy w zupełnie innym województwie, bo tu mąż ma pracę. Czy jest możliwość uzyskania dopłaty mdm?

 • Jessika Waszczuk

  Witam przez jaki bank składaliście wniosek o dofinansowanie MDM?

 • Jessika Waszczuk

  Witam a kiedy państwo składaliście wniosek o dofinansowanie MDM?

 • Jessika Waszczuk

  Witam przez jaki bank składaliście wniosek na mdm?

 • ja

  Witam, w ostatnich dniach udało nam się zarezerwować środki z mdm na mieszkanie na rynku wtórnym w banku PKO SA. Jak długo będziemy musieli czekać na wiadomość odnośnie przyznania kredytu?

 • Kate

  Witam, zdążyliśmy złożyć dziś wniosek o kredyt z dofinansowaniem mdm na 2017 r. Od doradcy dostaliśmy informację iż środki dla nas zostały zarezerwowane. Moje pytanie ile potrwa wydanie ostatecznej decyzji od analityka czy dostaniemy kredyt?

 • Jeżeli narzeczony ma zdolność, wystarczy, że jedynie on złoży wniosek. Odpowiadając na Pani pytanie: w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak, o ile materiał był wymieniony osobno, najlepiej razem z nr PKWiU.

 • Sylwia

  witam.Narzeczony ma zdolność kredytową ja niestety nie czy możemy wnioskować jako narzeczeństwo?

 • Michal

  Czy jest możliwe uzyskanie zwrotu vat, kiedy na fakturze widnieje cena za wykonaną usługę wraz z materiałem ?

 • Witam. Nie będzie to problemem. Po uzyskaniu własności lokalu w ramach programu MDM będą Państwo jedynie zobowiązani do rozwiązania umowy najmu w przeciągu 6 miesięcy.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo te warunki, można skorzystać z MDMu.

 • Jeżeli będzie potrzebna porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Aneta

  I jeszcze jedno pytanie…jak skontaktować się z dobrym doradcą finansowym? Telefonicznie, osobiście?…Przepraszam, pytania pewnie trywialne, ale dopiero raczkuję w tym temacie….

 • Aneta

  I jeszcze jedno pytanie…jak skontaktować się z dobrym doradcą finansowym? Telefonicznie, osobiście?…Przepraszam, pytania pewnie trywialne, ale dopiero raczkuję w tym temacie….

 • Aneta

  Witam
  Jeżeli obecnie z mężem wynajmujemy od kogoś mieszkanie (mieszkamy na wynajmowanym) to czy będzie problem z MDM??? Ma to znaczenie?

 • Witam. Trochę środków jeszcze zostało. Jeżeli zdecydują się Państwo złożyć wniosek w najbliższych dniach, macie jeszcze szansę na otrzymanie dopłaty.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Dodałem informację do Pani późniejszego komentarza.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Anna

  Witam, czy możliwe jest skorzystanie z MDM na budowę domu? Mąż jeszcze przed ślubem kupił ziemię budowlaną i chcielibyśmy wybudować dom. Zastanawiam się, czy możemy skorzystać w jakikolwiek sposób z programu MDM? Z góry dziękuję za pomoc

 • Anna

  Witam, czy możliwe jest skorzystanie z MDM na budowę domu? Mąż jeszcze przed ślubem kupił ziemię budowlaną i chcielibyśmy wybudować dom. Zastanawiam się, czy możemy skorzystać w jakikolwiek sposób z programu MDM? Z góry dziękuję za pomoc.

 • agnieszka

  Witam, jak sytuacja w PKO BP? Czy rzeczywiście są takie „kolejki”? Mam zarezerwowane środki z MDM tylko coś bank się obija. Inspektor już był, dokumenty dopięte u analityka od A-Z. Ile to jeszcze może potrwać? Pozdrawiam

 • ana

  Dziękuję za informacje.

 • iga

  Witam serdecznie, chciałabym skorzystać ze środków MDM na zakup domu ale słyszę niestety,że środki za 2017 zostały wyczerpane. Mając na uwadze fakt,iż mamy styczeń w/w roku całkowicie nie wiem kiedy miałabym się starać w banku o wsparcie MDM? Nie pojmuję jak na początku roku może nie być już środków.

 • Witam. wymienione piętro musiałoby być osobnym lokalem mieszkalnym, z własnym wejściem i oddzielną księgą wieczystą.

 • Ola

  Witam. Czy jest możliwość odkupienia od rodziców piętra w 3 piętrowym domu z programem mdm?

 • Witam.

  Pierwsza kwestia – Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  I druga sprawa, program MDM kończy się już w przyszłym roku. Najprawdopodobniej pod koniec stycznia 2018 środki zostaną wyczerpane.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Wiążącą odpowiedź mogą Państwo uzyskać pisząc na skrzynkę Ministerstwa Infrastruktury.

 • Jooli

  Witam czy posiadajac dochody z zagranicy ale pracujac przez biuro na czas nie okreslony jest mozliwosc wziecia ktedytu hipotecznego z doplata mdm?

 • Ania

  pracuje z partnerem za granicą (w Holandii) posiadamy umowy pracy na stałe. myślimy o powrocie do Polski za 1-2 lata. i teraz moje pytanie: Czy moglibyśmy starać się o dofinansowanie z programu MDM?? oboje z partnerem nie mamy ukończonych 35 lat, w chwili obecnej nie mamy dzieci, nie posiadamy żadnych kredytów, chcielibyśmy zakupić mieszkanie w Polsce z rynku wtórnego, o wartości około 180.000 zł, posiadamy wklad własny w wysokości 25% wartosci mieszkania ). chcielibyśmy zakupić mieszkanie jeszcze w tym roku i rozpocząć remonty, a po około 1-2 latach wrócić i zamieszkać w tym mieszkaniu. Proszę o odpowiedz czy mamy szansę na dofinansowanie w programie MDM

 • ana

  Oczywiście, że dom ten będzie służył przede wszystkim nam. To, że od czasu do czasu odwiedzą nas goście nie zmienia podstawowego celu domu. Gdzie mogę się tak na 100 dowiedzieć, czy tego typu działania nie doprowadzą do zwrotu dofinansowania???

 • Witam. Nie ma takiej listy. Jeżeli lokal spełnia limity ceny i powierzchni oraz zapewnia beneficjentowi realizację celów mieszkaniowych – można go nabyć za pomocą MDMu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niekoniecznie. Każda zmiana, która spowoduje ograniczenie możliwości mieszkaniowych beneficjenta może się zakończyć zwrotem części dofinansowania. Lokal zakupiony w ramach MDM powinien służyć przed wszystkim Państwu.

 • Ania

  Witam,
  Czy mieszkania w MDM musza być wpisane na jakąś listę mieszkań MDM czy tylko i wyłącznie chodzi o limity ?? Chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego w Państwa kalkulatorze wyliczam wysokość dopłaty. Czy jeżeli cena będzie odpowiednia mogę dane mieszkanie kupić w MDM? Czyli jeżeli sprzedający będzie chciał mi sprzedać po określonej cenie to mogę je zakupić w ramach programu <DM?

 • ana

  Witam, czy dom zakupiony w ramach mdm mogę przekształcić w gospodarstwo agroturystyczne? W domu mieszka i nadal będzie mieszkać cała moja rodzina. Agroturystyka to nie działalność gospodarcza, więc na „chłopski” rozum nie powinno być problemów.

 • Amadi Ahmed

  Czy potrzebujesz pożyczki z jakiegokolwiek powodu? Skontaktuj się z nami już teraz
  Niedrogi Oferta kredytu na 3% stopy procentowej z minimum 1000 $ i maksymalnej
  Od $ 50.000.000,00 a jeśli jesteś zainteresowany, proszę nie wahaj się
  Kontakt z nami:
  orlandoloanfirm@gmail.com

  UWAGA: żadna forma ładowarek APPLIED APPLY teraz i uzyskać kredyt NATYCHMIAST

  Wypełnij i wyślij nam następujące informacje, abyśmy mogli kontynuować transakcję pożyczki.

  Twoje imię:
  Adres:
  rodzice:
  seks:
  wiek:
  Kwota kredytu:
  Trwanie:
  Miesięczny przychód:
  Numer telefonu:
  Cel kredytu:

  orlandoloanfirm@gmail.com

  UWAGA: żadna forma ładowarek APPLIED APPLY teraz i uzyskać kredyt NATYCHMIAST

  Dziękuję, najlepsze życzenia i oczekujemy Twego pilną odpowiedź.

  Pan William Smith

 • Zuza

  Dziś pozytwna ostateczna decyzja. Ltrzymam więc kciuki za wszystkich starających się o kredyt z mdm i bez mdm. Gdyby nie ten program nie moglibyśmy z mężem kupić mieszkania bo skąd wziąć 20% wkładu własnego. Jako rodzina z 2 dzieci dostaliśmy takie dofinansowanie że spokojnie wystarczyło na wkład własny. Jeszcze nie wierzę że to się dzieje naprawdę. Pozdrawiam wszystkich i mocno trzymam kciuki żeby się każdemu udało

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiadają Państwo mieszkanie, nie możecie niestety skorzystać z programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Witam. Jeżeli mieszkanie zostało sprzedane jak byli jeszcze Państwo singlami, sądzę, że można skorzystać z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Mąż posiada mieszkanie, więc nie może skorzystać z programu MDM (nawet, jeżeli je sprzeda). Z kolei Pani nie może skorzystać z programu ze względu na zapisy w art. 6 (małżeństwa przystępują do programu MDM razem).

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • ok

 • Kilka dni roboczych/ Wszystko zależy od tego, ile czasu zajmie rzeczoznawcy sporządzenie operatu i przesłanie go do banku.

 • Weronika Zawsze

  Witam. 2 lata temu kupiliśmy mieszkanie z mężem na kredyt hipoteczny na rynku wtórnym niestety nie było wtedy mowy o dofinansowaniu z programu MDM. Ostatnio pogorszyła nam sie sytuacja finansowa i urodziło nam się 2 dziecko. Czy istnieje jakaś możliwość o starania się o pomoc w spłacie kredytu z MDM?

 • Kasia N.

  Dzień dobry. A ja mam pytanie dotyczące części ułamkowych. Będąc jeszcze singlami zakupiliśmy z partnerem mieszkanie – ja 50% udziału i on 50% udziału. Mieszkanie zostało sprzedane w 2013 roku. Od tego czasu nie byliśmy posiadaczami żadnego mieszkania, ale zawarliśmy związek małżeński. Mamy poniżej 35 lat. Czy obecnie jako małżeństwo możemy przystąpić do programu MDM czy zakup części ułamkowych jako single wyklucza nas z programu?

 • Witam
  Mam pytanie. Mąż w okresie kawalerskim zakupił na siebie mieszkanie. Na obecną jako małżeństwo z dzieckiem szukamy innego, większego mieszkania lub domu. Mieszkanie męża zamierzamy sprzedać. Czy w danym przypadku mamy szansę na MDM? Czy będzie ona dopiero możliwa po sprzedaniu nieruchomości męża?

 • Nanka

  Dziękuje za odpowiedz, jestem już po rozmowie z doradcą, Pozdrawiam

 • Zuza

  Ja mam pytanie ile czasu trzeba jeszcze czekać na decyzję banku po wizycie rzeczoznawcy

 • Zuza

  A ja mam pytanie jak długo po wizycie rzeczoznawcy trzeba czekać na ostateczną decyzję w Raiffeisen Polbank

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Paweł

  Witam. Jestem po rozwodzie. Wraz z byłą żoną mamy równe, niczym nie ograniczone prawa. Miejsce zamieszkania córki to mieszkanie byłej żony. Czy we wniosku o MDM mogę deklarować, że mam dziecko (na które płacę miesięcznie alimenty) i w związku z tym otrzymam większe dofinansowanie?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki – zachęcam do skorzystania z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marek Gawroński

  Czy jak ja w lutym bede miał 35lat a żona w maju mamy dwójkę dzieci to się kwalifikujemy na MDM?

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Jeżeli nie nastąpiło jeszcze podpisanie umowy kredytowej – jest taka możliwość. Proszę skontaktować się ze swoim doradcą.

 • Ika

  Witam,
  Wnioskowałam o kredyt 160 tys na 25 lat jednak moja sytuacja finansowa się zmieniła i chciałabym zmienić wniosek na 120 tys i 15 lat czy to możliwe?

 • Nanka

  Witam, Wnioskowałam o kredyt 160000 tys na 25 lat ale moja sytuacja finansowa się polepszyła i udało mi się odłożyć większą kwotę. Czy mogę zmienić kwotę wnioskowanego kredytu na 120000 tys oraz okres spłaty na 15 lat?

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani ww. warunki, zapraszam do skorzystania z programu MDM. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Proces trwa obecnie około 1 do 1,5 miesiąca (od rejestracji do uruchomienia kredytu). Pozostało jedynie 26 mln PLN środków, polecam szybką decyzję. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie. W ramach programu MDM można zakupić 100% wartości mieszkania. Wykup udziałów nie może niestety zostać sfinansowany MDMem. Ew. doradca może polecić zwykły kredyt hipoteczny z niezłą marżą.

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić 100% wartości mieszkania. Musiałby Pan ew. przekazać swoją część siostrze, a potem odkupić całość. Sporo zabawy, dużo prościej chyba byłoby kupić inne mieszkanie. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Zbyszek

  Witam,
  Jestem właścicielem 50% mieszkania (drugą połowę ma siostra po sprawie spadkowej). Mieszkanie ma 55 mkw i jest warte około 140 000 zł (rynek wtórny). Z żoną mamy dwójkę dzieci i obecnie tylko my zamieszkujemy lokal. Czy mogę się wziąć udział w MDM na wykup pozostałych 50% od siostry (ok 70 000 zł)?

 • mateusz

  czy na wykup udziałów nowego mieszkania z zaznaczenie ze wykupie je na własność w określonym terminie też jest możliwość uzyskania dotacji.

 • Kasia

  Witam,
  mam pytanie, czy jako singiel w wieku 35 lat również mogę starać się o finansowe wsparcie MdM na moje pierwsze mieszkanie czy już nie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Wiola

  Witam
  Przymierzamy się do zakupu mieszkania z rynku wtórnego z dopłatą MDM. Czy można liczyć na szybką wypłatę MDMu jakbyśmy w najbliższych miesiącach brali kredyt?
  Pozdrawiam serdecznie

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • O ile mi wiadomo – niestety nie jest możliwe sfinansowanie takiego zakupu MDMem. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MDM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam:)
  Kupiliśmy z narzeczonym mieszkanie w 2016 roku rynek pierwotny w programie MDM. A w tym roku urodzi sie nam pierwsze dziecko. Czy można w tej sytuacji starać sie o dodatkową dopłatę czy dotyczy to narodzin drugiego i/lub kolejnego dziecka?? Pozdrawiam

 • Dawi

  Witam, jak wygląda sprawa dopłaty z mdm przy zakupie mieszkania z licytacji komorniczej.

 • Marta

  Witam,
  Czy jeśli odziedziczyłam kiedyś 1/2 domu po ojcu, który został od razu sprzedany, i uzyskane ze sprzedaży pieniądze chcę i po części muszę przeznaczyć na cele mieszkaniowe (docelowo zakup nowego mieszkania), mam możliwość skorzystania z programu MDM? Oprócz tego z mężem mamy rozdzielność małżeńską. Czy ma to wpływ?

 • Witam. Jeżeli umowa Pani kredytu została zawarta przed wejściem w życie nowelizacji MDM, może Pani spłacić kredyt w każdej chwili, bez konsekwencji. Jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po wejściu w życie nowelizacji, całkowita spłata kredytu może nastąpić dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM.

  Generalnie – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Patryk

  Witam czy bedac za granica otrzymamy kredyt i dofinansowanie jako MDM??

 • Joanna

  Witam,
  a ja chciałabym zapytać o okres kredytowania. Po ilu latach od zaciągnięcia kredytu można go spłacić w całości?

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Zuza

  Żeby starać się o kredyt trzeba mieć najpierw zdolność kredytową. Zgłoś się do doradcy kredytowego za darmo wam wyliczy i będziecie wiedziećczy w ogóle macie jakieś szanse

 • Katarzy

  Mąż ma umowę na czas określony czy dostaniemy kredyt na mieszkanie?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Jeżeli ww. 95,28 m2 to powierzchnia użytkowa, można ubiegać się o zwrot podatku VAT.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Witam. A nie jest przypadkiem odwrotnie? Powierzchnia całkowita 118,95 m2, a użytkowa 95,28 m2.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • A jaki zapis figuruje w KW ww. nieruchomości? Czy jest to nieruchomość mieszkalna? W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Witam. Tak, rata ww. pożyczki zostanie uwzględniona przy badaniu Państwa zdolności kredytowej.

 • Karolina

  Witam, razem z mężem mamy zamiar zakupić mieszkanie z dofinansowaniem MDM na 2018 r. jednakże mam zaciągniętą w pracy pożyczkę budowlaną na okres 1,5 roku. Czy będzie ona miała wpływ na naszą zdolność finansową przy składaniu wszystkuch dokumentów do programu Mdm?

 • Jj

  Mam siedlisko, domek jedynie prąd posiada nie nadający się do zamieszkania, jak w takim przypadku

 • xxx

  Czyli mając 95.28 metrów mogę ubiegać się o dofinansowanie? W projekcie domu pisze ze powierzchnia użytkowa to 118.95 garaż z kotłownią.

 • ja

  Tak,jest szansa.

 • ja

  mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla
  domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje
  dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.Garaż i kotłownia nie są powierzchniami użytkowymi.

 • Marek Siwiec

  Szanowni Państwo.
  Czy przysługuje mi MDM gdy:
  -nie mam rozdzielności majątkowej z żoną
  -żona posiadała na siebie mieszkanie przed zawarciem małżeństwa i mieszkanie zostało sprzedane ostatnio(już w trakcie małżeństwa)
  -zakupilismy działkę i budujemy na nim teraz dom(rozpoczęcie w grudniu)
  -mamy jedno dziecko

  Czy mozemy ubiegac sie o MDM na kontynuację budowy?

 • xxx

  Witam. Mam projekt domu, pisze w nim że powierzchnia domu to 95.28, zaś powierzchnia użytkowa domu to 118.95 wliczając garaż i kotłownię. Czy jest jakaś szansa dostać dofinansowanie ?

 • Jeżeli nie posiadała nigdy nieruchomości – może, ale proszę nie pokazywać tego posta żonie.

  Całkowicie nieprofesjonalnie – od siebie – dodam, że uzyskanie kwoty dofinansowania nie jest warte przeprowadzenia rozwodu. Proszę to jednak traktować jako prywatną opinię.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Witam. Jeżeli rzeczoznawca będzie miał dostęp do lokalu – Pani obecność nie jest niezbędna.

 • Ewa

  Witam czy przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawcę musi być obecny właściciel mieszkania czy może jest bez znaczenia kto będzie. Proszę o pomoc gdyż nie mam na ten temat pojęcia

 • Ewa

  Witam czy przy wycenie mieszkania przez rzeczoznawcę musi być obecny właściciel mieszkania czy może nie ma to znaczenia kto pokazuje mieszkanie? Proszę o doradę bo nie mam pojęcia na ten temat

 • aneta

  Wkładem własnym są własnie środki pochodzące z MDMu.

 • Maniek

  a gdyby zona się ze mna rozwiodła to może wtedy przystapic sama do programu jako samotna matka?

 • Ane nie

  Witam. Jaki trzeba mieć wkład własny żeby móc wziąć udział w programie MDM. Czy istnieje wzięcie kredytu w tym programie bez wkładu własnego?

 • W takim wypadku możliwy byłby ew. zwrot podatku VAT (budowa systemem gospodarczym). Tyle, że w przypadku budowy z prefabrykatów mowa byłaby raczej o usłudze budowy, a ta jest opodatkowana VATem 8%

 • Ka Wi

  Czy budując dom prefabrykowany, którego stan surowy zamknięty powstaje w fabryce, a następnie jest przywożony i montowany przez wykonawcę na placu budowy, po czym jest przez nas wykańczany systemem gospodarczym, kwalifikuje się pod MDM? Dodam, że płyta fundamentowa także jest wykonywana przez producenta domu. Całe wykończenie wewnątrz domu pozostaje w naszej gestii ze stanu surowego do stanu pod klucz.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Tak tylko informacyjnie…

 • Witam. Proces od momentu złożenia wniosku do uruchomienia środków trwa około 1 do 1,5 miesiąca. polecam skontaktować się z Państwa doradcą i dopytać na jakim etapie jest Państwa wniosek. Na pewno zaś należy pomęczyć doradcę o wydruk potwierdzenia rezerwacji środków – druk NWR.

 • Witam. Niestety, nie ma takiej możliwości. przekazanie środków z tyt. dofinansowania może się odbyć maksymalnie do końca 2018-go roku, po zakończeniu inwestycji.

 • Witam. Niestety nie – ze względu na fakt posiadania przez Pana mieszkania. Na podstawie art. 6 małżeństwa przystępują do kredytu razem.

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Magdalenaa094

  Witam pod koniec 2016 roku dostalam kredyt na mieszkanie dla singla doplata (10%). W maju urodze dziecko. Czy przysluguje mi wieksza doplata, jak to wyglada?

 • Robert

  Kurcze , a my mamy po 37 lat i szkoda hehehe… nic się z tym nie zrobi?

 • asia

  Witam!
  złożyliśmy z mężem w dniu 02.01.2017 wniosek o kredyt z dofinansowaniem mdm. wszelkie dokumenty przygotowaliśmy już w grudniu i dostaliśmy pozytywną odpowiedź z banku odnośnie przyznania kredytu. ile musimy czekać na ostateczną odpowiedź i wypłatę środków pieniężnych?
  z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Ulka

  Witam. Czy jest możliwość starania się o kredyt z dofinansowaniem MDM z puli na 2018 rok, jeśli termin realizacji inwestycji przypada na rok 2019?

 • Maniek

  Witam. Kupilem mieszkanie jako kawaler. Obecnie jestem zonaty. Czy moja zona może skorzystać z programu?

 • Zuza

  Czy w przypadku mdm istnieje możliwość nadpłaty kredytu powiedzmy np w wysokości po 400 zł miesięcznie? Czy jeśli nadpłacę ratę kredytu o taką kwotę to będę musiała zwrócić dofinansowanie?

 • Sebastian

  Cze jeśli posiadam znaczny wkład własny w gotówce można ominąć kwestie kredytu czy jest to wymagane ?

 • Jeżeli nie są Państwo w formalnym związku małżeńskim, z programu może skorzystać Pani, a partner wesprze Pani zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ewe

  Witam, planujemy z partnerem wziać kredyt na mieszkanie. On jest już wlaścicielem kawalerki, ale ja nie posiadam mieszkania czy domu, czy wtedy program MDM dla mnie już odpada czy może jedna osoba z dwoch kupujacych moze z niego skorzystać?

 • Nie. Przed Państwem jeszcze analiza kredytowa, weryfikacja zdolności, dokumentów itd. Ale mają Państwo obecnie jakieś 75% szans.

 • Ani grama.Pozostało jeszcze 100 mln środków z puli 2017. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie ma takich limitów. Ważne, aby cena lokalu podzielona przez metraż użytkowy mieściła się w widełkach BGK.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Polecałbym kontakt z doradcą, mają oni większe doświadczenie w tego typu sprawach. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • W zależności od wybranego banku, rejestracja w portalu BGK Zlecenia odbywa się od razu lub po zbadaniu zdolności (2-3 dni).

 • Witam. Proces kredytowy – w zależności od wybranego banku – trwa około 1 – 1,5 miesiąca. Odnośnie Państwa szans na udział w programie, nie potrafię niestety odpowiedzieć nie znając Państwa sytuacji. Środków z puli 2017 powinno wystarczyć do końca tygodnia.

 • Ann

  Witam, krótkie pytanie czy decyzja z BGK o zarezerwowaniu środków dla nas jest równoznaczna z tym, iż dofinansowanie otrzymamy?

 • Kamil

  My z narzeczoną dostaliśmy informacje że nie ma już dofinansowań i nie wiem ile w tym prawdy :/

 • Sylwia

  Czy istnieją jakieś limity odnośnie powierzchni nieużytkowej w stosunku do całej powierzchni kupowanego mieszkania, żeby załapać się na dofinansowanie z MDM?

 • Piotr

  No dobrze a jeśli chcę wybudować dom za gotówkę, to czy MdM albo inny program pozwala na dofinansowanie budowy albo częściowy zwrot za materiały budowlane?

 • Katarzyna

  Czy w MDM można sie starać o dofinansowanie dla mieszkania którego forma własności to:

  użytkowanie wieczyste, czy stanowi to jakąś przeszkodę?

 • Anis

  Witam staramy się z mężem o kredyt z dopłatą Mdm mamy pozytywną wstępną decyzję banku decyzja wydana na dzień 02.01.17 wniosek poszedł jeszcze raz dziś do banku gdyż nie mogliśmy pod koniec roku składać wniosku z dopłatą mdm. Jak długo będziemy czekać na decyzję, ile czasu trwa zarejestrowanie w bgk i czy mamy szansę żeby uzyskać dopłatę mdm

 • Anis

  Witam staramy się z mężem o kredyt z dofinansowaniem Mdm mamy pozytywną wstępną decyzję banku decyzja wydana 02.01.17. Wniosek poszedł jeszcze raz do banku w dniu dzisiejszym gdyż nie mogliśmy pod koniec roku składać wniosku z dopłatą mdm. W związku z tym jak długo to może potrwać i czy mamy szansę na dopłatę mdm

 • Mateusz

  Teoretycznie – nie można.
  Praktycznie – kombinuj 😉 Kup mieszkanie za 100tys na papierze notarialnym (o ile mieści się w dopłatach) i zapisz w osobnej umowie, że sprzedający po podpisaniu umowy notarialnej przyrzeczonej przeleje Wam 11 tys. na poczet naprawy wad, które razem stwierdziliście. O ile macie zaufanego sprzedającego. Możecie to też zrobić z nim w depozyt notarialny np.

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM – w czym także może pomóc nasz doradca.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Trudno mi niestety na to pytanie odpowiedzieć. Obecnie z puli 2018 rezerwowane jest dziennie ok. 2 mln PLN, ta sytuacja zmieni się jednak po wyczerpaniu puli 2017. Ew. będą Państwo mogli złożyć wniosek na początku 2018-go roku, kiedy zostanie uruchomiona II-ga .część przyszłorocznej puli. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Odnośnie drugiego pytania. Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie). Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce postojowe oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

  W opisanym przez Panią przypadku komórka i garaż będą traktowane jako pomieszczenia przynależne. Zapłata za nie z własnej kieszeni będzie traktowana jako Państwa wkład własny. Cena pomieszczeń zostanie natomiast uwzględniona przy liczeniu limitów.

 • Witam. Singiel także może otrzymać wyższe dofinansowanie – jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • Po dzisiejszym dniu do dyspozycji beneficjentów zostanie ~100 mln PLN. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z programu MDM – należy się pospieszyć. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Agnieszka

  Witam,
  Mieszkanie warte jest 89 tys, chcemy dobrać ok 10 tys na remont, czyli łączna kwota kredytu 100 tys- jak to będzie liczone z MDM? Czy można starać się o ten kredyt uwzględniając środki na remont?

 • Urszula

  Witam. W marcu zostaniemy rodzicami trzeciego dziecka. Chcielibyśmy zakupić mieszkanie na kredyt z dofinanswaniem w ramach programu MDM z puli na 2018 rok. Czy na przełomie marca i kwietnia br będzie taka możliwość?
  Czy kwota za zakup komórki lokatorskiej i garażu jest wliczana do całkowitej kwoty za mieszkanie, a tym samym, czy jest doliczana do metra kwadratowego? W inwestycji którą jesteśmy zainteresowani miejsce postojowe i komórka lokatorska wraz z mieszkaniem będą na jednej księdze wieczystej i jednej umowie.
  Dodam, że kwotę za garaż i komórkę chcemy zapłacić z własnych środków.

 • Paweł

  Witam
  Czy dofinansowanie na dziecko w ramach MDM jest możliwe w przypadku narzeczeństwa czy jedynie dla osób w związku małżeńskim?

 • Edyta Ros

  Witam, Na Państwa stronie pojawiają się informacje o wyczerpaniu puli, czy jeśli złożymy wniosek w tym tygodniu to mamy szanse na otrzymanie dofinansowania ?

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Odnośnie skorzystania z MDMu z partnerką. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Patryk

  Witam. Mam takie pytanie jeżeli jestem narzeczony z moja partnerka i znaleźliśmy dom za 175000tys do remontu o powierzchni 90m ja pracuje od roku w państwowej pracy gdzie kontrakty podpisywane są na 2lata i zarabiam około 3,200 a partnerka pracuje też ponad rok i zarabia 1500 możemy starać się o kredyt hipoteczny 200000tys bez własnego kapitału i czy otrzymamy jakie kolwiek dofinansowanie MDM. Z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam:)

 • ja

  tak

 • Witam. Owszem, w ramach programu MDM możliwe jest nabycie lokalu mieszkalnego także od najbliższej rodziny. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Witam. Środki zostaną przekazane na konto dewelopera w terminie podanym przez Pana na wniosku o przyznanie dofinansowania (minimalna data to około 1,5 miesiąca od dnia rejestracji wniosku o kredyt z dofinansowaniem).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie, w ten sposób ustawodawca skonstruował warunki brzegowe.

 • Adam

  Witam mam pytanie..czy jakbym kupil mieszkanie od najblizszej rodziny to moge liczyc na dofinansowanie MDM?

 • Paweł

  Dodam jeszcze że wniosek chce złożyć na dniach.

 • Paweł

  Witam mam pytanie. Jestem na etapie kupna mieszkania tzn rezerwacji. mieszkanie ma zostać wybudowane pod klucz pod koniec roku, może październik,listopad. Kredyt będę załatwiał pewnie przed tym okresem. Moje pytanie kiedy deweloperowi zostaną wypłacone pieniądze z MDM ??? potrzebuje przybliżonej daty do umowy. Pozdrawiam

 • Sylwia Micuła

  Czyli samotna osoba w wieku 38 lat z dwójką dzieci nie może skorzystać z programu!!! Dziwne warunki!!!

 • Sylwia Micuła

  Czyli samotna osoba z dwójką dzieci w wieku 38lat nie może skorzystać z programu!!!! Dziwne warunki !!!

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo ww. warunki – można skorzystać z programu MDM. Jedynym problemem będzie waluta zarobków męża.

  Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Księgę Wieczystą można założyć po zakupie mieszkania. Po podpisaniu aktu notarialnego notariusz złoży wniosek o założenie KW.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie, jeżeli wymieniona osoba wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających określone warunki.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Sylwia Micuła

  A czy wiem powyżej 38lat skreśla taką osobę z programu???

 • Sylwia Micuła

  A czy wiem 39lat mnie nie skreśla z programu???

 • Filip

  Witam, wraz z żoną zastanawiamy się nad kupnem mieszkania z
  wykorzystaniem dopłaty z programu MDM. Mieszkania spełnia limity powierzchniowy oraz cenowy. Jednakże nie jest to mieszanie własnościowe a jedynie spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszalnego bez prowadzonej Księgi Wieczystej. Pytanie czy w ramach kredytów z programu MDM, możliwy jest zakup mieszkania na podstawie zaświadczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej? Czy Księgę Wieczystą można założyć dopiero po zakupie mieszania na kredyt (wpis odnośnie hipoteki)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Agnieszka Łęczycka

  Witam czy ja z mężem możemy się starać o dopłatę jeśli mąż będzie miał 36 lat ja 33 z tym że tylko mąż pracuje i pracuje w Anglii czy mamy jakieś szanse?

 • Witam. Spłaca Pan jedynie część kapitałową. Po upływie 5-ciu lat nie grożą Panu żadne konsekwencje ze strony programu MDM (nie będzie konieczności zwrotu dofinansowania). Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie kredytowej dot. ew. prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

 • Paweł Radziątkowski

  Witam serdecznie, czy decydując się po 5 latach na spłatę reszty kredytu:
  1. spłacam część kapitałową i odsetkową i zyskuję nieco na odsetkach z racji wcześniejszej spłaty ?
  2. spłacam część kapitałową i odsetkową i na tym kończy się temat.
  3. splacając kredyt wcześniej tracę pewien % korzyści z dopłaty MDM (np kredyt 15 lat, spłata po 5 latach = utrata 66% z kwoty dopłaty – tj. trzeba będzie jeszcze dopłacić tą różnicę?)
  Pozdrawiam

 • Tak, pozwolenie jest niezbędne.

 • Norbert

  Rozumiem że bez pozwolenia na budowę nie ma co podchodzić do tematu?

 • Owszem, powinien Pan mieć wydane pozwolenie na budowę. Dodałem taką informację w spisie warunków dot. zwrotu podatku VAT w poście powyżej.

 • Norbert

  Nie do końca wyjaśnił Pan moje pytanie, czy starając się o to dofinansowanie (w tym wypadku zwrotu vat) muszę mieć jakoś już udokumentowane że zabrałem się za budowę? Czy bez żadnych dokumentów które poświadczałyby zabranie się za budowe takie dofinansowanie otrzymamy?

 • Ok.. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Nie trzeba składać żadnego wniosku, kredyt również nie jest potrzebny.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

  Gdyby jednak chcieli Państwo skorzystać z kredytu na budowę, polecam usługi naszych doradców. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, pod uwagę jest brana powierzchnia użytkowa. Nawet jeżeli dom ma 128 m2 powierzchni całkowitej i 100 m2 użytkowej – można skorzystać z programu MDM o ile spełniony będzie limit cenowy.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Norbert

  Miałem napisać dom, przepraszam za pomyłke 🙂

 • Witam. Chce Pan sam budować mieszkanie metodą gospodarczą. Na pewno nie chodzi o dom? Mieszkania z reguły mieszkania są kupowane – mamy wtedy do czynienia z możliwością uzyskania dofinansowania w formie dopłaty do kredytu.

 • Karolina

  Witam,

  mam takie pytanie. Wraz z mężem jesteśmy jeszcze na etapie szukania domu, ale mamy taką wątpliwość. Czy jako małżeństwo bezdzietne możemy szukać domu do 100m2, czy jeśli powierzchnia całkowita wynosi 128m2 a powierzchnia użytkowa jest do 100m2 to możemy brać go pod uwagę ???

 • Norbert

  Witam, jak sprawa wygląda z budową domu i mdm? Czy musze miec jakiekolwiek pozwolenie na budowe zeby otrzymac mdm? Gdzie składać wniosek? Prosze o odpowiedz.

 • Norbert

  Witam, jak wygląda sprawa ze zwrotem VAT przy budowie mieszkania? Czy muszę mieć pozwolenie na budowę żeby otrzymać dofinansowanie? jak tutaj sprawa wygląda? Czy poprostu składam wniosek, otrzymuje możliwość zwrotu VAT i wtedy powoli mogę zacząć działać w kierunku budowy?

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Spłatę kredytu rozpocznie Pan po wypłacie pierwszej transzy kredytu – wszystko więc zależy od tego, na kiedy wyznaczył Pan termin wypłaty środków.

 • Arek

  Witam serdecznie, mam pytanie dotyczące rozpoczęcia spłaty kredytu z dofinansowaniem mdm o który obecnie się ubiegam. Czy jeżeli odbiór mieszkania jest przewidziany na III kwartał tego roku, a decyzje (hipotetycznie) dostanę w pierwszej połowie lutego to czy spłatę kredytu rozpoczynam wówczas w marcu czy w III kwartale 2017 w chwili podpisania aktu notarialnego?

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki powinny zostać wypłacone na konto sprzedającego w terminie podanym przez Pana na wniosku o przyznanie dofinansowania. Polecam ew. uzyskać w banku potwierdzenie dokonania transferu ww. środków.

  Jeszcze dla uspokojenia, te środki zostały już dla pana zarezerwowane w ubiegłym roku, obecna gorączka nie ma żadnego wpływu na to, czy kwota dofinansowania zostanie wypłacona.

 • Alicja

  Witam ,
  Mam 31 lat umowę o pracę na stałe mój mesieczny dochód to 2tyś zł brutto. Chce kupić mieszkanie w cenie 85 tyś zł mam wkład własny w wysokości 25 tyś.Czy przy mojej pensji mam szanse na kredyt i dofinansowanie w mdm?

 • Tomq91

  witam, czy będąc w narzeczeństwie (jedna z osób ma umowę na stałe, druga na czas określony) mamy możliwośc skorzystania z mdm 48 m mieszkanie- rynek wtórnywartośc ok. 200 000 zł?

 • DAMIAN

  Witam, kupiłem mieszkanie w połowie 2016 w MDM z wypłatą środków w styczniu 2017( tak powiedział Pan doradca) czy te środki już są były wypłacane? ( pytam bo w akcie notarialnym mam zapis że jak poprzedni właściciele nie dostaną pieniędzy do końca stycznia to będę musiał im zapłacić z własnej kieszeni)

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

  Gdyby chcieli Państwo skorzystać z kredytu na budowę, polecam usługi naszych doradców. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Z Pani wypowiedzi wywnioskowałem, że spełnia Pani wymienione warunki. Serdecznie Panią zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Adrian

  Witam Serdecznie.
  Posiadamy z żoną działkę budowlaną, chcielibyśmy skorzystać z programu na budowę domu. Moje pytanie brzmi, czy biorąc kredyt na kwotę przykładowo 150 tys zł program mieszkanie dla młodych dopłaca do raty daną kwotę z dofinansowania? Wkład własny mamy ok 30%

 • Matka

  Jestem samotną matką z dwójką dzieci. Rozwód z winy męża dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności. Żadnych kredytów ani własności nie posiadam. Chcę zakupić mieszkanie na rynku wtórnym 60m2 wartość ok. 200000zł wkład własny 70000zł. Czy mogę skorzystać z programu?

 • Witam. Może się Pani starać o kredyt, proszę być jednak świadomym, że sprzedający będzie musiał przekazać własność domu po wypłacie kredytu (czyli jeszcze w tym roku), ale kwotę dofinansowania otrzyma dopiero na początku 2018-go roku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamila

  Witam, chciałabym kupić dom z rynku wtórnego od osoby prywatnej, umowa zostałaby sfinalizowana w styczniu 2018 r. Czy mogę starać się o dofinansowanie z programu MDM? Czy mogę złożyć już teraz wniosek o przyznanie kredytu w ramach programu?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Uwzględnienie wymienionego dochodu w procesie liczenia zdolności kredytowej zależy od wybranego banku. Polecam po prostu kontakt z naszym doradcą – po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  witam
  Chciałabym kupić mieszkanie w programie MDM. Z racji młodego wieku nie posiadam oszczędności.Natomiast mam umowę o prace i nie powinno być żadnego problemu ze zdolnością kredytową.Czy w takim razie bez jakichkolwiek swoich oszczędności mogę się starać o kredyt w programie MDM?

 • Kasia

  witam
  Chciałabym kupić mieszkanie w programie MDM Na chwile obecną z racji młodego wieku nie posiadam oszczędności.Mam umowę o prace i ze zdolnością kredytową nie powinno być problemu.Wiedz jeśli nie posiadam żadnego zaplecza finansowego to mogę się starać o kredyt w programie MDM?

 • Justyna

  A ja mam pytanie takie: czy jesli pracuje tylko maz,mamy dwoje dzieci z czego mlodsze z orzeczeniem o niepelnosprawnosci,maz ma caly etat i umowe o prace,pobieramy wszystkie swiadczenia na dziecko to czy licza sie one jako przychod rodziny? Wychodzimy ok 5 tys na miesiac. Mielibysmy wklad wlasny 10tys,a mieszkanie z rynku wtornego 180000zl. Czy mamy po co uderzac do doradcy czy nasze szanse na wlasne M sa zadne i pozostaje wynajem?

 • Hmm, polecam artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  trochę stary, ale większość informacji nadal aktualna.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety w ramach programu nie jest możliwe uzyskanie dodatkowego dofinansowania na remont mieszkania. Gdyby potrzebował Pan dodatkowego kredytu z przeznaczeniem na wykończenie lokalu – prośba o kontakt z doradcami: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Tak, kwota Pani własnych środków + kwota otrzymanego dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nieruchomości.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli mąż już posiadał wcześniej mieszkanie – nie mogą Państwo niestety skorzystać z programu MDM.

 • Ed

  Witam, w zeszłym roku zarezerwowałem mieszkanie poprzez umowę i wpłaciłem zadatek aby w tym roku sfinalizować kupno i skorzystać z MDM. Kwota zakupu 167000 zadatek 3000zł. Mieszkanie ma powierzchni użytkowej 41m2. Jest to mieszkanie w województwie pomorskim poza Gdańskiem. Okazuje się że nie mogę skorzystać z programu bo maksymalna wartość nieruchomości nie może przekroczyć 143000zł. Czy jest jakieś inne rozwiązanie aby nie dopłacać i skorzystać z MDM?.

 • Marek

  witam, kupiłem mieszkanie z pomocą MDM’u w zeszłym roku(mieszkanie kosztowało 182 000 a dopłaty mdmu dostałem 16 000) i nie daje rady finansowo wyremontować mieszkania. Czy program MDM daje jakieś dofinansowania na remont, jeśli już z dopłaty do mieszkania korzystałem ?

 • Ola

  Czy kwota nie przekraczająca połowy ceny nabycia liczona jest z już otrzymaną dopłatą?

 • Ola

  Witam,jeśli nie mam jeszcze prawa własności do lokalu(mieszkanie jest w trakcie budowy) to czy moge nadpłacić kredyt do kwoty nie przekraczającej połowy ceny nabycia?
  Czy moge również jeszcze potem np po roku nadpłacić 20000zł (kwota dofinansowania jest wyższa)?

 • ewa

  Witam .
  Jeteśmy po ślubie 3lata a maz mial juz wczesniej na siebie mieszkanie z kredytem ktore teraz spłacamy .
  czy mozemy skorzystać z MDM ?

 • Posiadacz działki rolnej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych.

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Odnośnie udziału w programie MDM z narzeczoną – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Witam. Może Pani skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym skończy Pani 35 lat (w przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego z małżonków).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie ma za co przepraszać, po to właśnie jest nasze forum. Pani Paulina udzieliła Panu właściwej odpowiedzi. Jeżeli pojawią się dodatkowe wątpliwości – jesteśmy do dyspozycji. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. W okresie do 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nie można nadpłacić (poza harmonogramem) więcej niż kwota uzyskanego dofinansowania.

  Generalnie – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Okres 60 miesięcy powinien być liczony od momentu otrzymania własności mieszkania (ostateczny akt notarialny).

 • Irek

  Witam Jestem rolnikiem i posiadam ziemie. Wraz z narzeczoną planujemy budowę domu, i chcieli byśmy skorzystać z MDM .Ostatnio wyczytałem że osoba ubiegajaca się o kredyt z dopłata MDM nie morze posiadać żadnej nieruchomości. Czy dotyczy to tylko domów czy również ziemi?

 • Paulina

  Żeby uzyskać MDM musisz z CZYMŚ wyjść do banku, a jest to samo mieszkanie i idące z nim w parze – wymiary (ilość metrów), cena za metr, wkład własny. Nie można zgłosić zapotrzebowania „z góry”. Musi dotyczyć konkretnego lokalu. I w dodatku by iść po kredyt trzeba być już dogadanym z deweloperem czy sprzedawcą i mieć podpisaną z nim umowę.

 • magda

  Witam, czy kończąc w tym roku w październiku 34 lata jest to ostatni rok by skorzystać z programu mdm, zy też mogę jeszcze w nast roku?

 • Zbrou Piotr

  Dzień dobry.
  Czy składając wniosek o dofinansowanie MDM muszę mieć już gotowe wszystkie pozostałe „aspekty” tj; muszę mieć upatrzone mieszkanie, muszę mieć zebraną kwotę „wkładu własnego” itp? Przepraszam za pytanie, być może jest ono infantylnie głupie 🙂 ale jestem kompletnie ZIELONY a mam jeszcze kredyt na kolejne 4 miesiące (wówczas go spłacę) i nie wiem czy mam czekać do jego spłaty i uzbierania na „wkład własny” aby ZŁOŻYĆ WNIOSEK czy też może te procedury działają jakoś inaczej 🙂 Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam serdecznie.

 • Ola

  Witam,jaką kwotą mozna nadpłacić kredyt by nie stracić dofinansowania,oraz czy po 5 latach można całkowicie spłacić kredyt.I od kiedy te 5 lat jest liczone?

 • Czarli

  Witam
  Pisałem posta w tej sprawie kilkanaście dni temu. 1 stycznia 2018 r. będzie uruchomiona ostatnia pula na rok 2018 (50%). A pierwsza część czyli również 50% puli z 2018 roku zostanie rozdane jeszcze w 2017 r. Także w 2018 roku można starać się o dofinansowanie ale pewnie środki skończą się max pod koniec lutego (wg. mnie). Obawiam się iż w 2018 roku dofinansowanie dostana Ci którzy będą pierwsi, czyt. pierwsi złożą dokumenty.

 • Dorian

  Witam,
  od kiedy następuje naliczanie wspomnianych 60 miesięcy – od daty podpisania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego czy od daty podpisania ostatecznego aktu notarialnego?

 • Witam. Wnioski będzie można również składać na początku 2018-go roku, jednak będzie to ostatnia część puli. Patrząc realnie, oznacza to mniejszą szansę na skorzystanie z MDMu niż obecnie, kiedy dostępna jest zarówno pula z 2017, jak i 2018.

 • Weronika

  Witam, spotykam sie z informacjami ze 2017 rok to ostatnia szansa na skorzystanie z mdm. Skpro rzad pod koniec 2018 roku wycofuje projekt mdm to na poczatku 2018 roku mozna skladac wnioski na dofinansowanie z puli 2018? Czy rok 2017 jest juz ostatnim rokiem skladania wnioskow?

 • Witam. Jeżeli przeniesienie siedziby będzie się wiązało z ograniczeniem powierzchni użytkowej w. domu – to niestety nie.

 • Owszem, małżeństwo bez dzieci może nabyć mieszkanie do 75 m2 powierzchni użytkowej lub dom do 110 m2. Wymieniona wartość 50 m2 dotyczy sposobu wyliczania dofinansowania.

 • Marta

  Czy malzenstwo bez dzieci moze tez kupic mieszkanie 75m2? Bo wyczytalam w internecie ze bez dzieci jest limit do 50m2 ??

 • Anna

  Witam. W ubiegłym roku kupiliśmy dom i dostaliśmy dofinansowanie mdm. Z mężem prowadzimy sklepy w wynajmowanym lokalu czy możemy przenieś siedzibę firmy na dom kupiony z dofinansowaniem mdm??

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Istotnie – zachowanie ww. pracownika było bardzo nieprofesjonalne. Proszę się jednak zastanowić, czy z tego powodu warto rezygnować z udziału w programie MDM. Kwota dofinansowania to w końcu dodatkowy zastrzyk funduszy. Jeżeli możemy polecić Pani kontakt z którymś z naszych doradców – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Weronika

  Witam. Staramy się z mężem o pierwsze dziecko. Mamy już upatrzone mieszkanie, teraz dostaniemy 10% dofinansowania, jeśli dziecko się urodzi w ciągu 5 lat od wzięcia kredytu z mdm rozumiem, że dostaniemy kolejne 5% dofinansowania?

 • Paulina

  ROZCZAROWANA 🙁
  Witam, chciałam dzisiaj złożyć wniosek o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem MDM na rok 2018, pan w banku PKO umówił mnie dzisiaj na 14:00 godz. pojechaliśmy z mężem wcześniej, ponieważ wiedziałam, że może tam troszkę to wszytko potrwać tym bardziej, że dzień wcześniej jak z nim ustalałam szczegóły i sprawdzał mi dokumenty poinformował mnie, że może to potrwać do godz czasu. Specjalnie zwolniłam się z pracy, żeby wszystko dzisiaj pozałatwiać. Nie uwierzycie co się stało. W banku byliśmy 13:15, weszłam i od razu udaliśmy się do pana z którym dzień wcześniej umówiłam się na złożenie wniosku. Pan jak mnie zauważył oświadczył mi, że przyjechałam za wcześniej bo on teraz wyjeżdża, przypominam, że byłam 45 min przed naszym planowanym umówionym spotkaniem, po czym poinformował mnie, że i tak dzisiaj nie złożę wniosku, ponieważ u niego nie ma takiej możliwości bo on przenosi się od poniedziałku do innej placówki. Powiem tak nigdy wcześniej nie spotkałam się z tak niekompetentną osobą, to jest jakaś masakra, że taki bank jak PKO BP przyjmuje takich nieodpowiedzialnych ludzi na takie stanowiska pracy, Bardzo chciałam złożyć ten wniosek w dniu dzisiejszym ze względu na to, że zmienia się kwartał i mogą zmienić się warunku oraz ze względu na to, że od poniedziałku będzie szał w bankach z powodu MDM na 2017. Najgorsze to jest to, że ten pan, ze mną tak postąpił, bo chciał, żebym przyszła najwcześniej w poniedziałek do tej drugiej placówki w której to ma pracować, bo chciał na mnie jakiś wynik zrobić, ale to, że miałam wszystkie dokumenty dzień wcześniej, które sam sprawdził i bardzo chciałam jeszcze w tym roku 2016 złożyć wniosek, jego nie interesowało, bo myślał tylko o sobie i ewidentnie umówił mnie na 14, żebym go nie złożyła, ponieważ każdy pracownik banku wie, że jak się kończy kwartał, można złożyć wniosek do godz 13!!!. Dlatego przestrzegam, przed takimi pracownikami banku, którzy ewidentnie, chcą osiągnąć jakąś korzyść dla siebie i wprowadzają w błąd swoich klientów, żenada, że największy Bank Polski zatrudnia takich pracowników!!! Pan, który tak ze mną postąpił, powinien mieć postępowanie dyscyplinarne, za takie zachowanie!!! Porażka, przez taką osobę zrezygnowałam ze złożenia
  wniosku w tym banku!

 • Witam, odnośnie pytań:
  ad 1. Tak, stopień pokrewieństwa nie ma znaczenia

  ad 2. Mieszkanie zakupione w ramach programu MDM nie powinny być sprzedane w przeciągu 5-ciu lat od otrzymania własności mieszkania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583)
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Oczywiście. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Tak. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Adam

  Witam. Chciałbym skorzystać z programu. Jestem singlem jednak planuje w najbliższych latach mieć dzieci. Czy mogę kupić mieszkanie mające powyżej 50 m2?

 • Marek W.

  Witam, chciałbym się dowiedzieć paru rzeczy:
  1. Czy mieszkanie na które zostanie udzielone wsparcie może być Kupione od członka rodziny, jeżeli tak to jaki stopień pokrewieństwa jest możliwy.

  2. Co w przypadku jeżeli po kilku latach chciałbym zmienić mieszkanie, jaki jest okres, ile lat nie mogę pozwolić Sobie na taką zmianę aby nie stracić pomocy ?

 • emanuelka

  witam, chce skorzystać z programu w styczniu jako singiel bez dzieci, czy jeśli w ciągu 5 lat urodze 3 dzieci to czy również dostane wtedy dodatkowa doplate?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

  Gdyby chcieli Państwo skorzystać z kredytu na budowę, polecam usługi naszych doradców. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paulina

  dzień dobry chcemy się z chłopakiem zacząć budować mamy swoje 220 tyś i moje pytani brzmi: Czy na to też przysługuje mdm?

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku stycznia, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego.

  Ew. polecam usługi naszych doradców, będzie trochę szybciej (w większości banków mają dedykowany specjalny zespół analityczny). Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Raczej nie. W przeszłości dochodziło do sytuacji, kiedy kupujący wpłacał sprzedającemu własne środki, które dostawał z powrotem po wypłacie dofinansowania MDM. Ministerstwo odniosło się do takich praktyk negatywnie. Pod artykułem: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#comment-2606815740 załączyliśmy pełen tekst oświadczenia Ministerstwa.

 • Witam. Od stycznia 2017 rusza druga część puli przeznaczonej na ten rok. Składając wniosek na początku roku ma Pan duże szanse na otrzymanie dofinansowania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • aleksandra

  Witam, składając wniosek o MDM w styczniu, przypuszczając iż dostaniemy dopłatę kiedy można liczyć na jej wypłatę

 • Wojtek

  Dzień Dobry. Zamierzam kupić mieszkanie i chciałbym złożyć wniosek o dopłatę w programie MDM. Zadawałem to pytanie wcześniej ale zniknęło. Ponawiam:
  Czy zadatek zapłacony sprzedającemu podczas spisywania umowy przedwstępnej może być zwrotny? Nie zostanie on wliczony do wkładu własnego tylko pozostanie zabezpieczeniem stron, aż do podpisania aktu notarialnego. Mam sprzeczne informacje z różnych banków , z których nie wynika jednoznacznie czy przy dopłacie MDM jest możliwa taka operacja. Pozdrawiam.

 • Darek

  Na poczatku stycznia*

 • Darek

  Czy skladajac wniosek na początku, bedzie możliwość otrzymania dofinansowania z 2017 czy środki zostały juz wyczerpane?

 • Witam. Pomniejszana jest kwota kredytu w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Sylwia

  Witam. W jakiej formie jest wypłacana dodatkowa kwota dopłaty za urodzenie 3 dziecka? Pieniądze są wypłacane w formie gotówki, jest pomniejszana kwota kredytu czy jeszcze w inny sposób?

 • Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Wszystkie warunki wymieniliśmy przy poście Pani Pauliny. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Kasia

  Witam czy musi minąć 5 lat abym mogła rozszerzyć wspólność ustawową? wniosek składałam na mnie na MDM a kredyt brałam z narzeczonym w sierpniu odbieram mieszkanie a w lipcu biorę ślub wiec do aktu notarialnego mogę już podejść z moim mężem? Czy faktycznie musi minąć 5 lat dopiero abym mogła to zrobic ?

 • Jan Mrozowski

  Podłączam się do pytania Pauliny – czy mogę ubiegać się o zwrot VAT (albo części VAT-u) za materiały budowlane. Buduję dom systemem gospodarczym. Pozwolenie jest z 2011 roku, ale dopiero teraz realnie zacząłem budować – tzn. w 2016 wykonałem fundamenty i podłogę na gruncie. Z ciągłością wpisów do dziennika nie ma problemu, bo w międzyczasie zrobiłem zjazd na działkę. Mój dom ma powierzchnię użytkową ok. 148m2. Buduję jako singiel. Pozdrawiam

 • Pewnie. W przypadku budowy systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Paulina

  Witam, czy moge skorzystać z mdm ( zwrot vat) budujac dom metodą gospodarczą z wlasnych srodkow?

 • Serdecznie polecam usługi naszych doradców i zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Natalia

  Dzień dobry
  Gdzie trzeba złożyć dokumenty do dofinansowania? ? Czy mogę w moim banku? ?
  Czy można się dogadać u dewelopera który buduje domu mdm? ?

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  W kontekście powyższego, umowę podpisuje jedna osoba – przyszły właściciel mieszkania. Do kredytu możecie Państwo przystąpić oboje.

  Po zawarciu związku małżeńskiego może zostać dokonane rozszerzenie własności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Katarzyna

  witam czy kupując mieszkanie i9 składając wniosek w styczniu 2017 roku jako para – bez małżeństwa, umowę rezerwacyjną i deweloperską podpisuje jedna osoba z deweloperem ale dwie wnioskują o kredyt? Dobrze rozumiem? Czy do aktu notarialnego może przystąpić małżonek w takim przypadku jeśli ślub byłby w drugiej połowie 2017 a przeniesienie własności w 2018?

 • Witam. Może to jedynie sprawdzić Pana doradca – w systemie BGK Zlecenia.

 • Jeżeli łączna cena mieszkania i miejsca parkingowego mieści się w wyznaczonej wartości limitu, można uzyskać dofinansowanie MDM.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Niestety prawda, w tym przypadku ustawodawca nie popisał się znajomością życiowych sytuacji. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Jeżeli nie nastąpiło przeniesienie własności, nie można uzyskać dodatkowego wsparcia.

 • adam

  witam gdzie i jak mogę sprawdzić czy wniosek mdm jest pozytywnie rozpatrzony. można się gdzieś zalogować i sprawdzić czy się zalapalem czy nie bo w banku trochę kręcą i niemoge się od nich dowiedzieć czy wniosek został przyjęty czy odrzucony

 • Kasia

  A ja jestem zniesmaczona MDM. Trafiliśmy na lukę w regulaminie i nie przysługuje nam dodatkowa dopłatą z racji urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka. Kupiliśmy mieszkanie od dewelopera w budowie. Urodziłam aktualnie bliźniaki- to nasze 3 i 4 dzieci a dopłaty nie dostaniemy bo nie mamy umowy przeniesienia. 5 dziecka nie planuje.

 • Emilia

  Czy w takiej sytuacji prawidłowa pod kątem zapisów ustawy i interpretacji banków kredytujących i BGK byłaby sytuacja, w której łączna cena obejmująca mieszkanie i miejsce postojowe mieściłaby się w limicie za metr? Czy w takiej sytuacji dofinansowanie przysługiwałoby od całej kwoty czy tylko od ceny mieszkania bez kwoty należnej za miejsce parkingowe?

 • Witam. Jeżeli miejsce parkingowe nie ma osobnej KW i zostało ono przeznaczone wyłącznie do Pani dyspozycji, powinno być traktowane jako pomieszczenie przynależne. Jego wartość powinna zostać uwzględniona przy wyliczaniu limitów ceny. W przypadku , gdyby bank dowiedział się o aneksie do umowy, dofinansowanie może zostać cofnięte. Spotkaliśmy się z podobnym przypadkiem i wtedy interpretacja była taka, że beneficjent celowo nie ujął miejsca parkingowego w transakcji, aby uzyskać dofinansowanie.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Emilia

  Witam,
  Planujemy zakup mieszkania w MDM. Cena za metr jest bliska limitowi dla miasta Warszawy. Deweloper proponuje podpisać umowę deweloperska na lokal a następnie ( tego samego dnia ) aneksować ją pod kątem zakupu miejsca parkingowego. Doradca polecił w banku okazać się tylko umową pierwotną, bez okazywania aneksu. Należność za miejsce parkingowe będzie opłacana gotówką. Jednak na akcie notarialnym przenoszącym własność będą figurowały zarówno mieszkanie jak i miejsce postojowe- na jednej księdze wieczystej. Mam wątpliwość czy w takiej sytuacji bank kredytujący czy też BGK nie zakwestionują ceny za metr a BGK nie cofnie przyznanej dopłaty

 • Jan Ciesielski

  Witam,
  wraz z Żoną kupiliśmy w kwietniu 2015 roku mieszkanie z rynku pierwotnego, dostaliśmy dopłatę do kredytu w wysokości 10 proc., w czerwcu 2016 roku urodziło nam się dziecko. Czy przysługuje nam dodatkowa dopłata, np. w wysokości 5 proc.?

 • Witam. Brana jest pod uwagę liczba wychowywanych dzieci w momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karol

  Witam,

  Z żoną w ciąży planujemy wziąć kredyt i dopłatę MdM. Obecnie przysługuje nam 10% dopłaty, gdy dziecko się urodzi bedzie to 15%, czy wartość finansowania jest brana pod uwagę z dnia składania wniosku(gdybym składał teraz bez dziecka)? Czy z dnia wypłaty pierwszej transzy(z dzieckiem, jeśli będzie to po maju 2017 lub w 2018)?

 • Chodzi o dofinansowanie związane z urodzeniem trzeciego lub kolejnego dziecka? Próg 50% LtV powinien być zachowany w momencie uruchomienia kredytu. Późniejsze obniżenie tego wskaźnika związane z dodatkowym wsparciem lub ew.spłatą części zobowiązania nie spowoduje konieczności zwrotu dopłaty.

 • barrt

  Jeśli wezmę kredyt na 51% wartości nieruchomości i potem spełnie warunki uzyskania dodatkowych 5% dopłaty to w sumie kredyt będzie na mniej niż 50%. Czy to wykluczyłoby te dodatkowe 5% dopłaty czy to nie problem?
  Dziękuję i pozdrawiam 🙂

 • Witam. Niestety, nie jest to prawda. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Grisza

  Planujemy wziąć kredyt z mdm – obecnie nie mamy dzieci, czy to prawda ze jeżeli w ciągu pierwszych 5 lat kredytowania urodzi nam się dziecko lub gdy zaadoptujemy 1 czy możemy liczyć na kolejna dopłatę. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Może to być także umowa rezerwacyjna (pod warunkiem, że będą w niej określone parametry wymienionego mieszkania – cena i powierzchnia użytkowa).

 • Anka

  Witam, moja dopłata zostanie wypłacona deweloperowi w styczniu 2017 roku, brałam kredyt jakoś osoba samotna, czy mam możliwość o zwiększenie dofinansowania w przypadku gdy urodzi mi się w połowie roku dziecko?

 • Marcin

  Witam,
  1.Czy z umową rezerwacyjną kupna nowego mieszkania można starać się o MDM? Czy muszę czekać na umowę deweloperską?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Dokładną kwotę można wyliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Witam. Dom nie powinien mieć więcej niż 100 m2 powierzchni użytkowej (110 m2 jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci).

  Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IVQ’16: 3.177,00 PLN
  Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IVQ’16: 3.883,00 PLN

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. w styczniu być może nie, ale już pod koniec lutego może być problem. w takim przypadku pozostanie jeszcze możliwość skorzystania z puli 2018 (tzn.wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania może się odbyć jeszcze w przyszłym roku, ale środki z dopłaty zostaną przekazane na konto sprzedającego na początku 2018-go roku).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania

  Witam, wraz z mężem chcielibyśmy zakupić dom w Świnoujściu. Jakie warunki muszą być spełnione? Ile może najwięcej kosztować dom z rynku wtórnego?

 • nox

  Witam. Dofinasowanie to 10% od kredytu czy od wpłaty własnej ?

 • Dawid

  Witam, czy jest jakakolwiek szansa na dostanie dopłaty z MDM w połowie marca? Czy ze względu na dużą atrakcyjność, kończą się one już gdzieś w styczniu?

 • Witam. Dofinansowanie będzie wypłacane już na początku roku, po przeprocesowaniu wniosku kredytowego.

 • Grisza

  Witam,

  Połowa środków z MdM została juz wykorzystana z roku 2017 , druga polowa zostanie odblokowana 2 stycznia. Czy oznacza to, że przyznana dopłata zostanie wypłacona dopiero po połowie roku 2017 ???

  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Tak, mamy już taką listę. Serdeczna prośba o kontakt z doradcą: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Kwota wkładu własnego beneficjenta + kwota dofinansowania MDM nie mogą być większe niż 50% wartości danej nieruchomości.

 • Bc

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jest już znana lista banków które będą oferować produkty z 10% wkładem?

 • kkkkkk

  Jaki największy wkład własny mogę mieć korzystając z programu MDM? mieszkanie kosztuje 182 000zł, mogę mieć wkład własny 40tysięcy+ 26850 od państwa za MDM?

 • Witam. Od stycznia 2017 wymagany będzie wkład własny w wysokości 20%. Niektóre banki nadal będą jednak oferować produkty z wkładem 10% pod warunkiem dodatkowego ubezpieczenia (na koszt banku).

 • BC

  Witam,
  ilę będzie wynosił minimalny wkład własny w 2017 roku? Czy jest ciągle szansa na 10%?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli przynajmniej trójka z Pani dzieci spełnia ww. warunki, zapraszam do skorzystania z programu MDM – zachęcam w tym celu do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ilona

  witam oboje z mezem mamy 2 dzieci i jeszcze ja mam 2 dzieci z poprzedniego malzenstwa jakie mamy szanse w tym progeamie na doplate na kupno domu

 • Nie musiałby Pan oddawać wówczas dofinansowania. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Można spłacić wcześniej, ale trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Odnośnie drugiego pytania – w celu wyliczenia zdolności zapraszam do kontaktu z doradcą. Sama kwota zarobków to nie wszystko. przydałaby się jeszcze kwota kredytu, okres kredytowania, wys. wkładu własnego itd.. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ze względu na różnicę w kwocie dofinansowania proponuję poczekać na urodziny malucha. W styczniu środki najprawdopodobniej jeszcze będą dostępne (tzn. nie powinny się wyczerpać już w pierwszym tygodniu).

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Kwota kredytu zostanie pomniejszona o wartość przyznanego dofinansowania (czyli będą Państwo potrzebować 240 tys. PLN).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • JKO

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie drugiego dziecka, moja żona jest w ciąży z drugim dzieckiem i ma termin na początek stycznia, jaką dopłate otrzymamy przy jednym, dziecku a jaką przy dwójce dzieci ? Czy warto czekać na akt urodzenia drugiego dziecka, czy pieniądze z puli wyczerpią się w pierwszym tygodniu stycznia ? Jakie są prognozy ?
  Czy jeżeli w ciągu 5 lat urodziłoby się nam 3 dziecko to otrzymamy jeszcze 5 % ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Kredyt zostanie „pomniejszony” o wartość udzielonego dofinansowania (do spłaty będą Państwo mieli jedynie różnicę, czyli 240 tys. PLN).

 • Nny

  A czy można ten kredyt 50% na 15 lat, spłacić z jakąś opcją wcześniejszej spłaty np po 5 latach?
  I czy absolwent studiów zaczynający pracować za kwotę np 2000 netto, ma szansę na kredyt?

 • Johhny

  Witam, czy jeśli zdecydowałbym się na MDM jako singiel, a np. po 3 latach ożenił się z osobą, która jest właśicielem innego mieszkania, to czy musiałbym oddawać bonifikatę?

 • Karolina

  Witam , czy jesli dom kosztuje 275 tys i przy dwojce dzieci gdybysmy dostali doplaty ok.35 tys zl to kwota kretytu sie pomniejsza o to dofinansowanie?
  Pozdrawiam i dziekuje za info .

 • Karolina

  Witam, mam pytanie czy jesli wartosc nieruchomosci to 275000 a doplaty przy dwojce dzieci ,gdybysmy dostali to jest niecale 35 tys, czy wtedy kredyt bierzemy o te kwote pomniejszony czy nie?

 • Raczej jako mieszkanie. Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

  Oficjalna definicja: specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • Sandra

  A to będzie liczone jako mieszkanie czy dom? Bo wiem, że dom jest do 100 m2. A tam jest około 95-99 m2

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.