Kalkulator programu „Mieszkanie dla Młodych” – rynek pierwotny i wtórny


Wybierz województwo:

Wybierz miasto:

Typ transakcji:

Stan cywilny:

Liczba wychowywanych dzieci:

Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

Typ nieruchomości:

Powierzchnia użytkowa mieszkania / domu:

m2

Wartość mieszkania / domu:

PLN

Wkład własny:

PLN

Okres spłaty:

lat

Oprocentowanie kredytu:

%

 

Kwota kredytu pomniejszona o kwotę dopłaty:

Miesięczna rata bez uwzględnienia dopłaty:

Miesięczna rata uwzględniająca dopłatę:

Całkowita kwota dopłaty:

Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony razem z wnioskiem kredytowym. Jeżeli jest taka możliwość, polecam poczekać do początku 2018 i wtedy składać wniosek. Ew. nasi doradcy mogą pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marcin Jung

  Witam serdecznie, czy mogę w tej chwili wziąć kredyt i dokonać zakupu mieszkania (spełniającego warunki MDM) z wkładem własnym około 1/3 i następnie starać się o dofinansowanie MDM 2018 ? Czy są jeszcze szanse otrzymania dofinansowania na początku 2018 roku ?

 • Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Damian

  Witam, czy jeżeli mamy działkę to jest ona traktowana jako nieruchomości i nie możemy skorzystać z dofinansowania

 • Katarzyna

  Witam
  Mam pytanie chcemy kupić mieszkanie , mój mąż ma.umowe o pracę na stałe ja nie pracuje mamy dwójkę dzieci .
  Nasze oszczędności to 140 tysięcy czy dostalibyśmy dofinansowanie do kupna mieszkania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Katarzyna

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • qw

  nie można mieć nieruchomości oraz maksymalny wiek 35lat

 • Witam. Będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM po urodzinach trzeciego dziecka. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sylwia

  Witam. mam pytanie czy mamy szansę skorzystać z programu MDM : ja mam 37 lat, mąż ma 38 mamy dwoje dzieci (9 i 17 lat), natomiast trzecie jest w drodze. chcielibyśmy kupić dom- bliźniak ok 100 m2, ale mamy jeszcze mieszkanie 47m2 – 2 pokoje w kredycie, w którym obecnie mieszkamy, ale nie zapewnia już ono naszych potrzeb.czy musieli byśmy się pozbyć mieszkania zanim bedziemy starać się o kredyt MDM?. Pozdrawiam

 • Czasami mamy drobne opóźnienia w aktualizacji komentarzy na stronie. Dodałem już informację do Pańskiego pytania poniżej.

 • Jeżeli dom będzie się mieścił w limitach ceny i powierzchni (może Pan to sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/) to owszem, może Pan wykupić wymienioną nieruchomość od babci.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • KAMIL

  Witam , pisałem przed chwila ale chyba moja wiadomośc nie doszła.Czy dostałbym dofinasowanie gdybym chciał odkupic dom babci , zaznaczam ze działka na której znajduje sie dom ma 0,9h i posiada kilka budynków gospodarczych. Pozdrawiam i czekam na odp

 • KAMIL

  witam , czy mógłbym skorzystać z dofinansowania i odkupic od babci dom z
  kilkoma budynkami gospodarczymi na działce o powierzchni 0,9 hektara? pozdrawiam i czekam na opd

 • Witam. jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed wejściem w życie nowelizacji programu MDM (wrzesień 2015) i nastąpiło już przekazanie własności mieszkania – kredyt można spłacić bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Dla umów podpisanych po uprawomocnieniu się nowelizacji 0 jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Kamila

  Witam, piszę do Państwa z prośbą o potwierdzenie – jestem aktualnie 2 lata po podpisaniu umowy mdm (wkład własny 20% ceny mieszkania + 10% ceny mieszkania z mdm; kredyt na 15 lat). Czy mogę dopłacić ok. 7,5% kwoty, a tym samym zmniejszyc wysokość raty (bo wiem ze okresu kredytowania nie da się)? Nie bedzie się to wiązało z naruszeniem umowy?

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Zachęcamy także do przetestowania kalkulatora na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnośnie drugiego pytania – w szczytowym okresie działania programu od rejestracji wniosku należało liczyć średnio około 1,5 miesiąca do uruchomienia kredytu.

  Bank może wcześniej rozpocząć niektóre działania. Pisaliśmy o tym chociażby tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/w-oczekiwaniu-na-nowe-srodki-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Krzysztof

  Witam jestem singlem i zamierzam skorzystac z Mdm w styczniu 2018. Mam pytanie chcialbym kupic mieszkanie ok 60m2 i jak to wyglada z dofinansowaniem wkladu wlasnego ? Bedzie na cale 60m2 czy tylko 50 ? I jak zloze wniosek poczatkiem stycznia to kiedy zostana wyplacone pieniadze ?

 • Witam, jeżeli mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni – może je Pan zakupić od cioci. Wnioski będą przyjmowane od stycznia 2018, ale może się Pan zarejestrować wcześniej i zweryfikować zdolność kredytową. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tom

  Witam. Moja Ciotka wykupiła mieszkanie po babci lecz nie może tam zamieszkać(zbyt wysokie piętro) i chciała by mi sprzedać to mieszkanie po kosztach które zapłaciła za wykupienie tego mieszkania. Czy mogę skorzystać z dofinansowania mdm? Wnioski dopiero przyjmowane są od Stycznia 2018?

 • Witam. Regularna spłata Państwa zobowiązań w BIK będzie na pewno dodatkowym atutem. Jeżeli chodzi o wyliczenie zdolności kredytowej – wyliczamy ją jedynie zarejestrowanym użytkownikom. To już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  Witam

  Jesteśmy młodą parą( nie jesteśmy małżeństwem) 24 i 25 lat. Łączny nasz dochód to 4500 tys zł miesiecznie. Oboje pracujemy z umową o prace na czas określony. Jeżeli chodzi o nasz BIK, to moja dziewczyna brała 2 nie duże kredyty jeden na 1000 zł drugi na 3 tys zł, ja brałem 2 rzeczy na raty( jedna na 1000 zł, druga na 1600 zł) wszystko mamy już spłacone oczywiście. Czy mamy szanse na dofinansowanie z MDM ? oraz czy konieczny jest wkład własny?

 • W ustawie nie ma takiego zapisu, odpowiedź została oparta na doświadczeniach z ubiegłych lat, kiedy to banki występowały do BGK o wypłatę środków z puli kończącego się właśnie roku ze względu na opóźnienia w oddaniu mieszkań do użytkowania. Przetrzymanie środków na koncie technicznym prze okres ok. miesiąca nie stanowiło wówczas problemu.

 • Robert

  A mógłbym prosić o wskazanie jakiegoś punktu z regulaminu lub odwołania, gdzie jest wyszczególniona taka ewentualność „bank kredytujący może wystąpić o wypłatę dofinansowania i przetrzymać przez krótki czas na koncie technicznym”?
  Bo zgodnie z tym co ja znalazłem:
  „Dofinansowanie wypłacane jest zawsze jako ostatnia część świadczeń pieniężnych, BEZPOŚREDNIO na KONTO ZBYWCY nieruchomości.”

 • Witam. Niestety, program MDM definitywnie skończy się w 2018-tym roku i nie będzie dalej kontynuowany. Dofinansowanie powinno zostać wypłacone maksymalnie do końca 2018-go roku. Teoretycznie jednak bank kredytujący może wystąpić o wypłatę dofinansowania i przetrzymać przez krótki czas na koncie technicznym.

 • Robert

  Nieruchomość, którą się interesuję:
  Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 2018-10-31
  Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości: 2018-12-31

  „(…) dofinansowanie musi być wypłacone w terminie, który określono we wniosku i decyzji o jego przyznaniu. Jeśli nie uda się dopełnić wszelkich formalności przed końcem roku – nie ma możliwości przesunięcia przyznanego dofinansowania z jednego roku na kolejny. Banki wskazują uczciwie, że w takiej sytuacji pojawia się ryzyko utraty dofinansowania przez klienta.”

  Dość łatwo sobie wyobrazić przesunięcie czasowe choćby ze względu na pogodę lub problemy z formalnym zakończeniem budowy. Przesunięcie tego na styczeń lub luty oznacza konieczność pokrycia brakujących środków z własnej kieszeni.

  PYTANIE: Czy jeśli program MDM kończy się w 2018 roku, to dalej istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji? Nie będzie już kolejnych etapów programu w następnych latach…
  Proszę o wyjaśnienie wątpliwości. Z góry dziękuję.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli inną nieruchomość nabędzie firma (osoba prawna) a nie Pan (osoba fizyczna), nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Kamila

  witam, oboje z mężem zarabiamy najniższe krajowe. jesteśmy jeszcze bezdzietnym małżeństwem, ale planujemy w najbliższym czasie mieć pierwsze dziecko. znaleźliśmy 48m2 mieszkanie za 95000 zł w woj. Wlkp. czy jest szansa na dofinansowanie bez wkładu własnego?

 • filip

  witam, mam pytanie: w zeszłym roku skorzystałem z dopłaty do zakupu w programie MDM. Zgodnie z zasadami programu przez 5 lat nie mogę nabyć innej nieruchomości. Czy ta zasada obejmuje również zakup nieruchomości na działalność gospodarczą? Prowadzę firmę remontowo budowlaną i chcę nabyć mieszkanie pod inwestycję. Czy jeżeli nabędę ją na moją firmę( 1os działalność) a nie jako osoba fizyczna mogę złamać w/w zasady? pozdrawiam

 • Owszem, zaznaczam jednak, że dom powinien być przynajmniej po odbiorze technicznym.

 • Owszem, dzięki temu może Pani zapewnić lepsze zabezpieczenie kredytu, a w konsekwencji otrzymać korzystniejszą marżę.

 • Zuzanna

  Dom jest do remontu ale niekoniecznie twystarczyrzeba go robic teraz wystarczy poki co umeblowac i mozna mieszkac tez i bez remontu tylko łazienki nie ma ale to chyba nie przeszkoda? Jest to dom po babci meza który obecnie jest własnością teścia a chcielibyśmy aby był nasz czyli rozumiem że jeżeli spelnilibysmy warunki zatrudnienia itp to nie byłoby przeszkód by taki dom odkupić od teścia z wykorzystaniem dofinansowania?

 • Małgorzata Ward

  Wyliczaliście mi już zdolność i mąż ze swoimi dochodami nie może wziąć kredytu. Bardzo proszę tylko o informacje czy posiadanie mieszkania cokolwiek zmienia.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • W kwestii zbadania Państwa zdolności kredytowej – zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  W ramach programu MDM można zakupić lokal zapewniający beneficjentowi warunki mieszkaniowe. Ww. dom musiałby być przynajmniej po odbiorze technicznym.

  Wnioski o kredyt z dofinansowaniem będzie można składać po 2018-01-01

 • Witam. Jeżeli mają Państwo prawo do opieki nad 3-cim dzieckiem, możecie skorzystać z programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Zuzanna

  Witam, mamy jedno dziecko i czy jeżeli maz ma pracę z umowa na rok czasu póki co to przysluguje nam dofinansowanie? I jeszcze pytanie czy mozemy dostać dofinansowanie aby odkupic dom do remontu od ojca mojego meza? I ewentualnie kiedy byłoby to możliwe?

 • Małgorzata Ward

  Mam następujące pytanie. Mam trójkę dzieci i mieszkanie na własność. Pracuje tylko mąż. Czy jest szansa, że zostanie nam udzielony kredyt pod zastaw mojego mieszkania (mąż sam nie ma wystarczających dochodów, aby osiągnąć zdolność kredytową), czy program wyklucza takie rozwiązanie?

 • Ewelina

  Witam mam pytanie jeśli mąż ma na własność dom. Ale chcemy go sprzedać gdyż mamy 2 dzieci własnych i 1 właśnie wzięliśmy dziecko jako rodzina zastępcza i musimy kupić większy dom . Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z programu MDM i jaka byśmy otrzymali dopłatę gdyż ten dom w którym mieszkamy byśmy sprzedali i to by był nasz wkład własny .Z góry dziękuję za odpowiedź i poradę

 • Witam. W ramach programu MDM możliwy jest zakup 100% własności lokalu mieszkalnego. Aby wykupić pozostałe części mieszkania, musiałaby Pani odstąpić mamie swoją część, a następnie w ramach programu MDM zakupić cały lokal. Zaznaczam jednak, że środki na dofinansowanie będą dostępne dopiero po 2018-01-01.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Przyszły rok (2018) będzie ostatnim rokiem funkcjonowania programu MDM.

 • Marta

  Witam.
  W spadku po ojcu odziedziczyłam wraz z bratem po 1/6 części mieszkania własnościowego. 4/6 należy do mojej mamy. Mieszkam w tym mieszkaniu wraz z mężem i dwójka dzieci. Chciałabym odkupić je od mamy i brata, tak żeby należało do nas. Czy mogłabym również ubiegać się o dopłaty z MdM? Dodatkowo posiadam z mężem rozdzielczość majątkową. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Klaudia

  Witam,do kiedy są w ogóle przewidywane dopłaty id Państwa do mieszkań?czy od 2019 roku nie będzie ich już?

 • Owszem, można podpisać taką umowę, proszę jedynie pamiętać, że kwota środków własnych + dofinansowanie otrzymane w ramach programu MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości mieszkania.

 • Patka

  A czy w związku z powyższym jest możliwe podpisanie umowy przedwstępnej z zadatkiem, który będzie stanowił część wpłaty własnej? Czy istnieje inna forma notarialna pozwalająca na rezerwację danego mieszkania, przy założeniu, że sprzedający zgodzi się czekać na wypłatę środków z MdM pod koniec 2018r?

  Dla przykładu: wartość mieszkania: 100tys – dofinansowanie MdM 15tys – zadatek 5tys – kwota kredytu (pomniejszona o dopłatę Mdm) 80tys jest możliwa?

 • Witam. W grę wchodzi każde z podanych przez Pana rozwiązań. Może Pan poczekać i złożyć wniosek w programie MDM po 2018-01-01, może Pan także wynająć obecnie mieszkanie od dewelopera i w 2018 zakupić je w ramach MDMu jako lokal z rynku pierwotnego. Wreszcie – nasi doradcy mogą polecić Panu regularny kredyt hipoteczny z całkiem niezłą marżą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Krzysztof

  Dzień dobry,

  Chciałbym skorzystać z moją Dziewczyną z MDM, natomiast jako singiel (formalnie) brałbym kredyt tylko na siebie. Mam 2 źródła dochodu- umowa o pracę (ponad 3500zł na rękę) oraz umowa zlecenie 10 miesięcy w roku (1117zł na rękę), wiem że pula na 2018 rok jeśli chodzi o składanie wniosku w tym roku została wyczerpana, trzeba się wstrzymać do 2018-01-01. Mam upatrzone mieszkanie wg dewelopera będzie oddane do użytku w IV kwartale 2017 roku. Rozumiem, że nie zdołam skorzystać z MDM, by kupić to konkretne mieszkanie? W takim razie czy są jeszcze jakieś kredyty z niską marżą bez MDM, którą mogą Państwo polecić? Czy może da się porozumieć z deweloperem w kwestii np. tymczasowego wynajęcia mieszkania bezpośrednio od niego, a potem w 2018 roku je zakupić w kredycie z MDM? Proszę o poradę. Dziękuję z góry.

 • Nie będzie problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • adrian

  Brałem kredyt z MDM jako samotny ojciec z dzieckiem i takie też kazano złożyć mi oświadczenie. Minął już rok jak mieszkam i w 2018 roku chciałbym wziąć ślub z matka dziecka ( z którą niby nie byłem biorąc kredyt). Jak to wyglada ze zwrotem dofinansowania?

 • Witam, owszem, kredyt w ramach programu MDM można nadpłacać, ale należy pamiętać o kilku kwestiach. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Wojciech Grabowski

  Dzień dobry! Czy jeżeli kupię mieszkanie w programie MdM z kredytem na 15 lat to będę mógł spłacić je szybciej? Wpłacając wyższe raty bądź całość po kilku latach? Rozumiem, że jest to zależne głównie od warunków kredytu, ale czy nie jest to wbrew regulaminowi MdM? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!

 • Witam, owszem, jest taka możliwość, pod warunkiem, że mieszkanie będzie zakupione w Polsce, a Państwo osiągacie dochód w PLN. Wniosek o kredyt z dofinansowaniem będzie można złożyć po 2018-01-01.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Olga

  Witam. Jesteśmy małżeństwem z Ukrainy. Mieszkamy i pracujemy w Krakowie. Ja posiadam pobyt stały, mąż czasowy na 3 lata. Planujemy kupno mieszkania z rynku wtórnego. Czy jest możliwość otrzymania dofinansowania?

 • witam. ustawa mówi o wychowywaniu dziecka. aby otrzymać wyższy mnożnik dofinansowania powinni Państwo poczekać ze złożeniem wniosku na urodziny malucha.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Marta

  Witam, czy będąc w ciąży podczas składania wniosku, będziemy uznani z mężem jako małżeństwo z dzieckiem?

 • Aneta

  Witam, czy można starać się o kredyt z mdm w czasie gdy mieszkam i pracuje za granica ?

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Czas oczekiwania na decyzję różni się w zależności od wybranego banku, o szczegółach opowie doradca.

 • Agnieszka

  Witam, razem z mężem wychowujemy dwójkę dzieci, mąż zarabia ponad 4 tys. Czy możliwe jest skorzystanie z dopłaty? I jak długo czeka się na decyzję?

 • Witam, owszem, będzie można jeszcze składać wnioski po 2018-01-01. Można zaciągnąć kredyt wspólnie z rodzicami. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • O

  Dzien dobry! Czy kredyt mdm na 2018r jest jeszcze dostepny? Czy jest mozliwe wziecie kredytu z rodzicami? Dodam, ze jeden rodzic pracuje na stanowisku od ponad 20lat, z kolei drigi zmienil prace i ma niwa od 2miesiecy. Czy jest mozliwe, ze dostaniemy kredyt? Bardzo, bardzo prosze o odp.

 • Witam, niestety nie, wniosek o kredyt na zakup mieszkania powinien zostać złożony razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania

 • Witam, niestety nie, wniosek o kredyt na zakup mieszkania powinien zostać złożony razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

 • Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Łukasz

  Dzień dobry,
  jeżeli teraz kupuje mieszkanie, wziąłem już kredyt (został przydzielony), czy będę mógł skorzystać z dofinansowanie w ramach MdM na 2018 r.? Chodzi o wnioski od 1.01.2018? Dodam, iż wtedy będę już od pół roku spłacał kredyt za mieszkanie.

 • Łukasz

  Dzień dobry,
  jeżeli teraz kupuje mieszkanie, wziąłem już kredyt (został przydzielony), czy będę mógł skorzystać z dofinansowanie w ramach MdM na 2018 r.? Chodzi o wnioski od 1.01.2018? Dodam już wtedy będę już od pół roku spłacał kredyt za mieszkanie.

 • Emilia

  Witam, proszę o informację czy nie będąc małżeństwem można wspólnie ubiegać się o kredyt w programie mdm?
  Pozdrawiam

 • Niestety nie. Pula środków, z których można skorzystać w bieżącym roku została wyczerpana. Można będzie ponownie składać wnioski po 2018-01-01 lub ew. nasi doradcy mogą polecić regularny kredyt hipoteczny z naprawdę niezłą marżą. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Witam, chcialbym kupic mieszkanie przed wakacjami, czy jest jeszcze szansa na dofinansowanie Mdm ?

 • Jeżeli odbiór techniczny budynku nastąpi przed końcem 2018, mają Państwo możliwość ubiegania się o zwrot części podatku VAT. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Kwota zostanie przelana na konto wskazane przez Was. F-ry powinny być raczej wystawione na osobę prywatną.

 • Sylwia

  Witam,
  Dziękuje za odpowiedź, czyli jak rozumiem to, że działka budowlana będzie moją własnością nie będzie przeszkodą w skorzystaniu z programu, a czy jeśli kredyt otrzymamy dopiero w marcu 2018 ( tak wynika z naszej zdolności kredytowej), ale uda nam się skończyć budowę przed końcem 2018 roku to mamy szansę na zwrot VATu ? I w jakiej formie się to odbywa? Czy środki są przelewane na rachunek banku na poczet kredytu czy na rachunek prywatny?
  Mam jeszcze pytanie czy faktury za materiały muszą być wystawiane na osobę prywatną, czy mogą być np. na firmę remontowo – budowlaną, której właścicielem jest mój mąż, czyli współwłaściciel nieruchomości.

 • Witam. Prawda. Pula środków z budżetu 2018, którą można było zarezerwować w tym roku, została wyczerpana. Ponieważ wniosek o dofinansowanie jest rejestrowany razem z wnioskiem o kredyt, najbliższa szansa na skorzystanie z MDMu pojawi się dopiero po 2018-01-01. Nasi doradcy mogą jednak pomóc w uzyskaniu regularnego kredytu hipotecznego z naprawdę niezłą marżą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Najpierw polecam, aby mama podzieliła działkę i przekazała jej część Pani (własność domu jest związana z własnością działki na której on stoi). Potem może Pani rozpocząć budowę, ale na dobrą sprawę trzeba by ją zakończyć max do 2018-09-01.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Zwrot podatku VAT nie odbywa się z puli zabudżetowanej na dopłaty.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ewelina

  Witam. Czy to prawda żę skladnie wniosków o mdm na 2018 r. zostało zablokowane i dopiero w styczniu 2018 r. będzie można je skladać ponownie? Czy jest możliwość kupienia mieszkania teraz a w styczniu złożyć wniosek , aby otrzymać dofinansowanie z mdm?

 • Sylwia

  Witam, czy budując dom na działce należącej do mamy mogę skorzystać z programu mdm, na działce stoi już drugi dom należący do mamy. Zastanawiamy się czy, aby skorzystać z programu trzeba najpierw podzielić działkę na pół? I jeśli ją podzielimy i mama przepisze ją na nas to czy mając na własność działkę budowlaną będziemy mogli skorzystać z programu?

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Justyna

  Planuję zakup mieszkania wraz z moim partnerem (nie jesteśmy małżeństwem), który jest narodowości francuskiej. Czy mogę aplikować o środki z MDM? Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Jeżeli chodzi o kwotę przyznanego dofinansowania, najlepiej by było, gdyby składał wniosek jako singiel wychowujący dziecko.

 • Grażyna

  narzeczony chce sie ubiegac o MDM. mamy dziecko. na umowie ma 2000 brutto. wypłaty z premiami jakieś 2500 . Moze ubiegac sie o MDM.? jakie ma szanse. ? lepiej zeby składał jako ojciec z dzieckiem ? czy singiel .? dodam ze ja mam 1000 zł macierzyskiego a od sierpnia 500 +. I ja mam zadłuzenie. wiec lepiej zeby składał sam czy jako razem ?

 • Witam. To zależy od banku, w którym został złożony wniosek. Okres oczekiwania na akceptację w systemie BGK Zlecenia jest zależny od wybranej instytucji. W niektórych odbywa się to od razu, w innych trzeba poczekać na wstępną analizę zdolności kredytowej.

 • Agata

  Czy wniosek złożony w banku z dniem 05.04.2017 automatycznie jest zarejestrowany w BGK?

 • Tak, ale dopiero po urodzinach drugiego dziecka.

 • Tobi

  Czyli jeżeli tworzymy nieformalna 4 osobową rodzine to moge śmiało aplikować o 20 procent?Dziekuje bardzo

 • Jeżeli wychowuje Pan już jedno dziecko, mnożnik dofinansowania powinien wynieść 15%.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Tobi

  Dziekuje,jestem po wstepnych konsultacjach z doradca i stwierdził ze należy nam sie 10 procent.Pytam bo w banku beda liczyć nam zdolność jako gospodarstwo 4 osobowe

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Może Pan ubiegać się o udział w programie MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • marek

  Witam Mam 20 lat umowe na 2lata narzeczona i synka ktory ma rok i cztery miesiace zarabiam 1600zł narzeczona pobiera 500+ oraz nie pracuje. Chcieli bysmy kupic miszkanie ale tez nie mamy wkladu wlasnego czy mamy jakies szanse?

 • Tobi

  Witam serdecznie razem z partnerka spodziewamy sie drugiego dziecka.
  Moje pytanie to-Czy moge ubiegac sie o MDM jako samotny ojciec czy jako singiel aplikować o 10 procent?Dodam ze o MDM ubiegać sie moge jedynie ja.

 • Witam. Zostało 38 mln PLN środków z puli 2018, które można zarezerwować w tym roku. Wystarczy ich na góra 5-6 dni. Jedyna opcja dla Państwa do skorzystania z programu, to złożyć wniosek na początku 2018-go roku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Program będzie trwał teoretycznie do końca 2018-go roku. W praktyce, pewnie pod koniec stycznia 2018 skończą się środki.

 • kaszka

  Środki na 2018 rok, które można zarezerwować w 2017 roku już się kończą. Będzie jeszcze możliwość złożenia wniosku w styczniu 2018.

 • Anna

  Witam, mieszkanie ktorym jestem aktualnie zainteresowana jest mozliwe do wydania i podpisanie wlasciwej umowy od 01.01.2018. Moje pytanie brzmi – czy mogę podpisać umowę przedwstępną i wpłacić zaliczkę/ zadatek teraz i nastawić się na drugą połowę puli 2018 i zwrócić się do banku o kredyt na podstawie umowy przedwstępnej pod koniec roku?

 • wiola

  Dzień dobry,
  Czy jeżeli złożymy z mężem wniosek o dofinansowanie z programu MDM w listopadzie, to czy załapiemy się jeszcze na dofinansowanie w 2018 r.? Pytam, bo nie moge znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Pozdrawiam

 • patryk.kowalski

  Witam, mam pytanie do kiedy jest program MDM? Czy łapię się na 2018 jak i 2019? Czy jest już to ustalone?

 • Witam. Program MDM ma zapewnić beneficjentowi jak najszybszą realizację celów mieszkaniowych. Przekazanie mieszkania w tak odległym terminie może być problematyczne. Do 1 – 1,5 miesiąca jeszcze jest ok, ale 4 miesiące to trochę za długo.

  Oficjalna odpowiedź Ministerstwa w tym temacie: „Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.”

 • Witam. Nie, piwnica nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej szczegółów tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Nie, piwnica nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Więcej szczegółów tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Jeżeli ww. dom spełnia limity ceny i powierzchni – owszem, można go nabyć w dowolnej okolicy. Polecam kontakt z naszym doradcą w celu wyliczenia Państwa zdolności kredytowej: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • podhalanski.slawek

  Witam. Planujemy z partnerką kupić mieszkanie wtórne początkiem roku 2018. Wstępnie jesteśmy dogadani i do finalizacji dojdzie w styczniu/lutym 2018 roku. Jednak dotychczasowi właściciele chcą tam mieszkać do końca maja. Czy program MDM przewiduje ile dotychczasowy właściciel może mieszkać w sprzedanym mieszkaniu czy to tylko i wyłącznie zależy od umówienia się dwóch zainteresowanych stron i zapisaniu tego w akcie notarialnym? (Od razu mowie ze nie chodzi tutaj o żaden wynajem itp)

 • Agata

  Czy do powierzchni użytkowej mieszkania wlicza się również piwnicę?

 • Agata

  Witam,

  czy do powierzchni użytkowej mieszkania (wg.której oblicza się wysokość dopłaty), wlicza się również piwnicę?

 • Zbigniew Emil Choiński

  Witam serdecznie.
  Chciałbym się zapytać czy mógłbym otrzymać dofinansowanie z programu MDM na zakup domku jednorodzinnego o metrażu 100m2 w dowolnej okolicy?
  Mam 31 lat,żona również ma 31 i wychowujemy 1 dziecko w wieku 4 lat w dodatku niepełnosprawne.Żona posiada pieniązki nie wliczające się w dochód oraz 500+ łącznie okolo 2,000 pln.
  Ja pracuję na umowie i mam dochód około 1,700 pln.
  Czy w moim przypadku mógłbym na coś takiego liczyć?

 • Witam. Jeżeli cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przekracza wyznaczony limit – nie ma niestety możliwości, aby zakupić go w ramach programu MDM.

 • Witam. Jeżeli część, którą chcą Państwo kupić jest osobnym lokalem, z własnym wejściem i oddzielnym KW oraz spełnia limity ceny i powierzchni – możecie nabyć ww. mieszkanie w ramach programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki (w skrócie, dzieci poniżej 25 lat, uczące się).

  Polecam kontakt z naszym doradcą w celu ustalenia Państwa zdolności kredytowej, a następnie zapraszam do udziału w programie MDM. Prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli jest to 100% własności – to niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • kukasz

  czy są dwie księgi wieczyste?

 • Dominika

  Witam,
  Czy jeżeli cena za 1m2 jest wyższa niż podany limit, to czy dofinansowanie w ogóle nie przysługuje czy będzie to po prostu dofinansowanie do kwoty wynikającej z limitu za 1m2?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź !

 • Urszula

  Witam
  Chciałabym z mężem kupić pół domu od babci mojego męża, dom jest podzielony na dwie nie zależne części. Czy możemy się strać o dopłatę z MDM?

 • Agata

  Dzień dobry. Złożyliśmy wniosek o dopłatę MDM w listopadzie na rok 2018 z jednym dzieckiem a w grudniu urodzi nam się drugie dziecko czy dostaniemy jakąś dodatkową kwotę dopłaty do kredytu jeśli kredyt już spłacamy?

 • Patrycja

  Witam, mamy z mezem trojke dzieci, dostalismy dom po babci meza, oficjalnie jeszcze nic na nas nie widnieje, czy przysluguje nam sie cos z MDM? zaznacze ze tylko maz pracuje

 • Wojciech Skowroński

  Dzień dobry. Czy po sprzedaży mieszkania które otrzymałem w spadku mogę skorzystać z programu MDM?
  Pozdrawiam

 • To zależy, ile wyniesie przyznane dla Pani dofinansowanie. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niekoniecznie. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ewelina

  Witam. Chce kupić z mężem mieszkanie 50 m za 320 000 zł. z dopłatą mdm na styczeń 2018 r. Czy dodatkowo muszę mieć wkład własny 10%?

 • Ewelina

  Witam. Chciałabym kupić z mężem mieszkanie 50 m warte 320000 zł. z dopłatą mdm na styczeń 2018 r. Czy muszę dodatkowo mieć wkład własny 10% ?

 • To zależy, w jakim mieście znajduje się wymieniona kawalerka. Polecam skorzystać z naszego kalkulatora i sprawdzić, czy lokal spełnia limity ceny. Kalkulator można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnoście wspólnego udziału w programie MDM z narzeczonym: W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Klaudia Matuzik

  Witam,
  Chciałabym kupić kawalerkę z moim narzeczonym ( ja 23 lata, on 26). Metraż 27 m2 kwota 75 000 do negocjacji.
  Jest możliwość na dostanie dofinansowania?

 • Witam. Chodzi o budowę systemem gospodarczym? W takim przypadku mogą Państwo uzyskać zwrot podatku VAT. Jego wysokość zależy od kwota podatku, jaki Państwo zapłacą za materiały budowlane. Chyba, że zakupią Państwo ww. dom w ramach kredytu w programie MDM -wtedy można by uzyskać dofinansowanie.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam, nie doszukiwałbym się w tym przypadku większej logiki. Tak po prostu zadecydował ustawodawca.

 • Dofinansowanie – nie. Możecie się natomiast starać o zwrot podatku VAT za część materiałów budowlanych.

  by otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Niestety nie.

 • Marcin Szarek

  Witam
  Nie rozumiem dlaczego ograniczenie powierzchni użytkowej dla rodziny 5 osobowej wynosi 110 m2. Przeglądając projekty domów w tym metrażu można liczyć tylko na 3 sypialnie. Czy ktoś mi to może wytłumaczyć?

 • Anna

  Witam. Chciałabym zapytać mieszkam z mężem od 10 lat w Szkocji, mamy 3 dzieci zaznaczę ja mam 32 lata ale mąż ma 36 lat i mamy działkę w Polsce i chcemy zacząć się budować. Czy my możemy również starać się o dofinansowanie MDM?

 • Lusia

  Witam, rozpoczeliśmy budowę domu, mamy narazie piwnicę, czy możemy starać się o dofinansowanie na dokończenie budowy?

 • Stanisław Jasiński

  Czy jest jakiś inny program z którego można skorzystać?

 • Witam. Mogą Państwo skorzystać z programu MDM jedynie, jeżeli wychowujecie Państwo min. troje dzieci. Jeżeli razem z małżonką jest Pan właścicielem 100% nieruchomości mieszkalnej, to niestety utracił Pan możliwość skorzystania z programu MDM.

 • Witam. Niestety nie – nie spełnia Pan kryterium wieku programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Stanisław Jasiński

  Czy ja jako 40 letni singiel mogę liczyć na dofinansowanie MDM. Bezdzietny, mieszkanie rynek wtórny, około 65m warte 120000.

 • Witam. Budowa domu przez dewelopera na Państwa działce również będzie traktowana jako system gospodarczy. Dopłatę można by ew. otrzymać, gdybyście sprzedali działkę deweloperowi, on wybudowałby na niej dom, a następnie odsprzedał Państwu całą nieruchomość. Prawdą jest, że rok 2018-ty jest ostatnim rokiem funkcjonowania programu MDM i deweloper musiałby pospieszyć się z budową.

 • Marcin

  Witam chciałbym się dopytać o jedną rzecz, mianowicie odnosząc się do państwa odpowiedzi : „Jeżeli jest to ułamkowa część własności nieruchomości, nie trzeba się jej pozbywać, aby skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).” Moje pytanie jest takie: czy jeżeli zaciągnąłem kredyt 4 lata temu na mieszkanie wraz z moją wtedy partnerką po 50% udziałów, 2 lata później wzięliśmy ślub. Teraz mamy zamiar sprzedać mieszkanie i się przeprowadzić do innej miejscowości. Czy moglibyśmy skorzystać z programu ?

 • Iza

  Witam czy można zakupić dom (już wybudowany) z rynku wtórnego???

 • Barbara Herman

  Witam
  Jesteśmy małżeństwem z 3 nieletnich dzieci .Wiem ,że na własną budowę nie otrzymamy dofinansowania z MDM , ale chciałam się dowiedzieć czy otrzymalibyśmy dopłatę MDM biorąc kredyt na dom ,który deweloper wybuduje na własnej działce? Dodam ,że nie posiadamy wkładu finansowego…
  Rozmawiałam dziś z agentką nieruchomości ,ona twierdzi ,że rok 2018 jest ostatnim ,gdzie będzie MDM,twierdzi również , że mamy ostanie kilka dni ,bo juz nie będzie dopłat na rok 2018 .
  Dziękuję i pozdrawiam

 • Witam. Jeżeli jest to własność 100% wymienionego lokalu – to niestety nie.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Paquerette Marta

  Witam, Jeżeli posiadam teraz mieszkanie w krakowie kupione na kredyt, ale chcę je sprzedać i przeprowadzić sie do Gdańska, czy będę mogła skorzystać z dopłaty MDM ?
  Dziękuje i pozdrawiam

 • Witam. Można by się ubiegać o dodatkowe wsparcie, jeżeli Pani mąż jest główną osobą wychowującą dziecko z poprzedniego związku (tzn. ponosi większe koszty wychowania). Mogą Państwo wówczas przystąpić do programu MDM jako małżeństwo wychowujące trójkę dzieci (wystarczy, że mąż posiada prawo do wychowywania całej trójki).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Teoretycznie – do września 2018. W praktyce, nie sądzę, aby środków wystarczyło na dłużej niż do końca lutego 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Teoretycznie – do września 2018. W praktyce, nie sądzę, aby środków wystarczyło na dłużej niż do końca lutego 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Joanna

  Witam
  Z mężem posiadamy dwójkę wspólnych dzieci, natomiast mąż ma
  dziecko z pierwszego małżeństwa. Nie ma ograniczonych praw, ustalone na
  drodze ugody kontakty z dzieckiem i płaci wszystkie alimenty które ma
  zasądzone wyrokiem sądu. Czy kwalifikujemy się jako małżeństwo z trójką
  dzieci. Dziecko z pierwszego małżeństwa męża również będzie dziedziczyć
  po ojcu ewentualnie zakupioną nieruchomość. Dodam że posiadamy również
  kartę dużej rodziny. Jak wygląda ewentualnie procedura ubiegania się o
  dofinansowanie z programu MDM w tej sytuacji. Z góry dziękuję za
  odpowiedź

 • Dorota

  Do kiedy trzeba składać dokumenty aby otrzymać dofinansowanie w styczniu 2018?

 • Dorota

  Do kiedy można składać wnioski na wypłatę dopłaty z Mdm w styczniu 2018 roku>

 • Lena

  Bardzo Państwu dziękuję za szybką i profesjonalną odpowiedź 🙂

 • Witam. Ustawa uzależnia mnożnik przyznanego dofinansowania od liczby wychowywanych dzieci. W takiej sytuacji możecie Państwo złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem po urodzeniu 3-go dziecka. Umowę przedwstępną (nie przekazującą własności lokalu) można oczywiście zawrzeć wcześniej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam ponownie. W przypadku dodatkowego wsparcia związanego z urodzinami trzeciego lub kolejnego dziecka nie ma znaczenia, że nie zostanie zachowany warunek 50% LtV.

 • ok,

 • Witam. Owszem, jeżeli w 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM urodzi się Państwu trzecie lub kolejne dziecko, możecie otrzymać dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania). Nie ma wówczas znaczenia, że nie zostanie zachowany warunek 50% LtV.

 • Samo posiadanie garażu nie spowoduje, że nie będzie Pan mógł skorzystać z programu MDM. Ew. przeszkodą byłoby jedynie posiadanie 100% własności nieruchomości mieszkalnej.

  Osobną kwestią pozostaje, że w lipcu nie będzie już raczej dostępnych środków. Może Pan ew. poczekać do stycznia 2018 – wtedy zostanie uruchomiona druga część przyszłorocznej puli.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli jeżeli nabywa Pan prawo do wyłącznego korzystania z ww. komórki i nie posiada ona odrębnej KW, powinna być traktowana jako pomieszczenie przynależne. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • Norbert

  Witam

  Obecnie z żoną wychowujemy dwoje dzieci, w październiku urodzi się nam trzecie dziecko. Chcielibyśmy skorzystać z dopłaty MDM na troje dzieci w 2018 roku . Mieszkanie które nas interesuje jest już w sprzedaży natomiast oddane do użytku zostanie w 1 kwartale 2018 roku . Kiedy należałoby zawrzeć umowę kupna mieszkania – aby dopłata była uwzględniona na troje wychowywanych dzieci ? Czy wystarczy ostatnią transze przenieść na 2018 rok aby dopłata na troje dzieci nas objęła ?

 • Lenka

  (Przepraszam pomyliłam się we wcześniejszym wpisie, a nie mogę go edytować)

  Witam,
  Z mężem chcemy z korzystać z MDM na 2018 r. Mieszkanie kosztuje 252 000 zł, na które bierzemy kredyt w wysokości 126 300 zł, wkałdu własnego mamy 77995 zł. Obecnie mamy 2 dzieci (czyli dostaniemy dopłaty z MDMu w wysokości 47 705 zł) czy jeśli w ciągu 5 lat będziemy mieli trzecie dziecko, to czy dostaniemy wówczas jeszcze kolejne 11 tys. zł. Zastanawia nas ta kwestia, ponieważ gdybyśmy dostali te 11 tys. zł, to wówczas nie będziemy mieli 50% mieszkania skredytowanego).

 • Lena

  Przepraszam pomyliłam się w wpisie w zakresie kwoty kredytu – bierzemy 126 300 zł – kredytu (bez MDMu), czyli bank kredytuje nas w wysokosci 126 300 zł + 47 705 zł dostaniemy z MDMu.

 • Lena

  Witam,
  Z mężem chcemy z korzystać z MDM na 2018 r. Mieszkanie kosztuje 252 000 zł, na które bierzemy kredyt (wraz z dopłatą MDM) w wysokości 126 300 zł. Obecnie mamy 2 dzieci (czyli dostaniemy dopłaty z MDMu w wysokości 47 705 zł) czy jeśli w ciągu 5 lat będziemy mieli trzecie dziecko, to czy dostaniemy wówczas jeszcze kolejne 11 tys. zł. Zastanawia nas ta kwestia, ponieważ gdybyśmy dostali te 11 tys. zł, to wówczas nie będziemy mieli 50% mieszkania skredytowanego).

 • Marcin

  Witam ! Mam pytanie czy jeśli kupie garaż w kwietniu to czy będę mógł nadal skorzystać z dofinansowania MDM w Lipcu ?

 • Łukasz

  Witam, mam pytanie. Moje mieszkaniem razem z przynależną komórką lokatorską kosztuje 320tys. Mieszkanie ma 64m2 wiec za metr wychodzi 5tys. Czy moge skorzystac z mdm z takim zapisem w akcie notarialnym czy muszę odłączyć komórkę? Zaznaczam, że jej wartośc to 10tys i spłace ja za gotówkę

 • Prośba o doprecyzowanie pytania.

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – z programu może skorzystać Pani, jako osoba wychowująca czworo dzieci. Partner może ew. wesprzeć Pani zdolność kredytową.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Patrycja

  Czy mieszkanie za odstepne liczy się do projektu?

 • Dorota

  Witam, planujemy z moim partnerem skorzystać teraz z projektu MdM. Nie mamy ślubu ale mamy dwójkę wspólnych dzieci i ja mam jeszcze dwójkę uczących się dzieci z poprzedniego związku. Czyli kwalifikujemy się jako rodzina z czwórką dzieci? I nie obejmują nas kryteria wieku (mamy powyżej 35 lat)? Czy możemy z projektu skorzystać wspólnie i otrzymać 30% dofinansowania?

 • Witam. Chcą Państwo budować dom na własnej działce? W takim przypadku mówimy o budowie systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Jeżeli chcecie Państwo skorzystać przy budowie z kredytu, wymagany będzie min. 10% wkładu własnego

  Ew. jeżeli dom zbudują na ww. rodzice, a Państwo go od nich odkupicie, możecie liczyć na dofinansowanie (wtedy kwota dofinansowania będzie liczona jako wkład własny).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Agata

  Witam. W tym roku wraz z mężem planujemy skorzystać z projektu MDM. Nie mamy dzieci. Mamy w planach wybudować dom o powierzchni 100m2. Koszt szacowany jest na około 260tys. Mam pytanie czy korzystając z programu, obowiązuje nas wkład własny 20%, czy wkład własny może być 0 a całe 260 tys weźmiemy kredytu ?

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam.

  Ad 1. Owszem, zgadza się. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Ad 2. Tak

  Ad 3. Nie, okres 5-ciu lat będzie liczony od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli właściciel mieszkania wyrazi zgodę, aby środki z dofinansowania zostały przekazane na jego konto po 2018-01-01, takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe.

  Jedyna kwestia dotyczy udziału w programie Pana narzeczonej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paulina

  Witam . Z chłopakiem zamierzamy się starać o dofinansowanie mdm na 2018 rok . Chciałam się dowiedzieć czy musimy być małżeństwem żeby wziąć razem dofinansowanie czy wystarczy ze bedziemy parą ? Czy jeżeli jesteśmy parą to może wziąć tylko jedna osoba czy możemy to zrobić razem ?

 • Robert

  Jesteśmy rodziną z trójką dzieci (wiek rodziców: 45 lat). Mamy już mieszkanie na własności, ale zgodnie z nowymi warunkami, wiek min. 35 lat oraz brak mieszkania na własności nas NIE obowiązuję, zgadza się?

  Pytanie 2: wszystkie dzieci mają mniej niż 25 lat, czy wszystkie muszą się uczyć, aby być branym pod uwagę jako rodzice z trójką dzieci?

  Pytanie 3: jeśli wniosek będzie złożony 1 stycznia 2018 roku, to okres przez, który nie możemy przepisać mieszkania na córkę/wynajmować komuś będzie liczony dopiero od 2019 roku (5 lat) ? Czyli czy pięcioletni okres „nalicza się” dopiero od następnego roku kalendarzowego po tym, w którym kupiło się mieszkanie?
  Dziękuję ślicznie za odpowiedzi na pytania =)

 • podhalanski.slawek

  Witam. Planujemy kupić z dziewczyna mieszkanie w czerwcu tego roku wstępnie jesteśmy dogadani z właścicielami. Moje pytanie brzmi : Czy mogę starać się o dofinansowanie z MDM na rok 2018. Transakcja była by sfinalizowana w tym roku końcem czerwca a dofinansowanie chcielibyśmy im przekazać w styczniu 2018 roku. Czy jedyna opcja w takim wypadku jest staranie się o dofinansowanie za rok 2018 i sfinalizowanie wszystkiego w styczniu 2018 roku ?

 • Witam. Nie przewidujemy znaczących zmian kwot limitów.

 • Tak, można dokonać spłaty wcześniej, pamiętając jednak o kilku kwestiach (przede wszystkim – w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM nie można nadpłacić poza harmonogramem więcej, niż wyniosła kwota otrzymanego dofinansowania).

  Odnośnie drugiej części pytania – kwota dofinansowania JEST Pani wkładem własnym. Proszę traktować to jako środki należące do Pani, wpłacane w ostatniej fazie transakcji na konto sprzedającego.

 • mlqdyy

  Witam,
  czy wiadomo już na jakim poziomie będą kształtowały się limity cen metra powierzchni użytkowej w II kwartale 2017 roku? spadną/wzrosną/utrzymają się na podobnym poziomie?

 • Paula

  Dziekuje. Rozumiem ze splaty kredytu moge dokonac predzej. Co do pierwszego pytania, chodzi mi o to czy pienizki z dofinansowania moga byc przeznaczone tylko na wklad wlasny?

 • Witam. Niekoniecznie – raty będzie Pani płacić sama. Ew. współkredytobiorca będzie stanowił jedynie poręczenie Pani zdolności kredytowej na wypadek ew. problemów ze spłatą.

  Minimalny okres kredytowania wg ustawy wynosi 15 lat, jednak w praktyce kredyt można bez konsekwencji spłacić już po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paula

  Witam,
  Jestem singieka i pracuje za granica. Posidam wklad wlasny. Wyczytalam juz ze aby wziac kredyt musialby mi ktos kto zarabia w PLN pomoc. Moje pytanie jest takie: jesli mam na wklad wlasny to dofinansowanie MDM polegalo by na czesciowym pokrywaniu rat? Rowniez: minimalny czas na jaki nalezy wziac kredyt to 15 lat – czy moge splacic kretyt predzej?

 • Witam. Owszem, po urodzeniu 3-go dziecka będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli dom wybudowała osoba fizyczna – nieruchomość będzie traktowana jako nabyta na rynku wtórnym.

 • Witam. Owszem, możliwe jest rozwiązanie, w którym Państwa córka byłaby beneficjentką programu MDM oraz właścicielką mieszkania, a Państwo jedynie zapewnilibyście jej zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dorota

  Witam,
  wraz z mężem chcielibyśmy kupić większe mieszkanie. Obecnie jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po babci (dostałam je w spadku przed ślubem). Mamy 2 dzieci, ale staramy się o trzecie. Czy jakbym urodziła w styczniu lub lutym przyszłego roku mielibyśmy szansę na dopłatę MDM?

 • Patryk

  Witam,
  czy dom, który pobudowała osoba fizyczna (nie deweloper) traktowany jest jako dom na rynku pierwotnym czy wtórnym?

 • Agnes

  Witam ,
  Mam córkę w wieku 21 lat będącą na studiach dziennych nie osiągającą dochodów z tytułu umowy o pracę ani umowę zlecenie. Córka studiuje daleko od domu i zmuszeni jesteśmy wynajmować jej mieszkanie w miejscu gdzie studiuje jest to dla nas spory koszt. Pytanie mam takie czy córka mogłaby skorzystać z dofinansowania programu MDM na zakup mieszkania , a my jako rodzice zobowiązalibyśmy się do spłacania rat tego kredytu w jej imieniu ? Obecną ratę czynszu jaką płacimy za wynajem mieszkania to wystarczyłoby na zapłacenie tej raty kredytu. Chodzi o to że córka nie ma możliwości podjęcia pracy i czy zamiast przedstawienia dochodów z tytułu pracy mogłaby przedstawić ten dochód jako dochód od nas rodziców…Jeśli natomiast taka opcja nie byłaby możliwa to w jakiej minimalnej wysokości ten dochód córka musiałaby osiągać aby móc się ubiegać o to dofinansowanie MDM w przypadku zakupu mieszkania o powierzchni 40 – 45m2 o wartości 130000 do 150000 (wartości podałam takie dla przykładu) i przy udziale wkładu własnego 30000 do 40000.

 • Witam. Polecam kontakt z naszymi doradcami w celu weryfikacji zdolności kredytowej. Doradca zweryfikuje Państwa sytuację oraz podpowie, czy warto zakładać działalność gospodarczą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Odnośnie drugiej części pytania – Państwa zdolność może poprawić dołączenie do kredytu rodziców, ale proszę uważać, wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania w większości instytucji nie mogą przekroczyć okresu 75 lat.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Witam. Nie ma takiego wymogu. Jeżeli zbywca mieszkania wyrazi zgodę, przekazanie własności mieszkania może się odbyć jeszcze w tym roku.

 • Witam. Nie znam niestety kwoty dochodów Pani taty oraz warunków dot. kredytu. Polecam rejestrację na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/ Doradca oddzwoni i zbada zdolność.

  Jeżeli chodzi ostronę techniczną takiego rozwiązania – nie ma problemu, aby tata zapewnił Pani zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Witam. Owszem, można zakupić lokal od rodziny. Ustawa nie narzuca, kto może być zbywcą mieszkania. W Państwa sytuacji polecałbym jednak, aby remontu dokonała babcia (ale tak, aby nie przekroczyć limitu ceny 1 m2 powierzchni użytkowej), potem wydzieliła lokal i dopiero wtedy go Państwu sprzedała. MDM nie przewiduje wypłaty dodatkowych środków na remont. W ramach programu można jedynie sfinansować zakup lokalu mieszkalnego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • kurczakfr

  Witam,
  Wraz z mężem mamy jedno dziecko i chcielibyśmy kupić mieszkanie. Obecnie mąż jest na Krusie a ja na zasiłku macierzyńskim. Czy są szanse aby mąż założył działalność i w ten sposób uzyskał zdolność kredytową przed zakończeniem programu MDM? Jak długo musiałby prowadzić działalność aby uzyskać zdolność kredytową? Dodam, że istnieje możliwość aby jeden z rodziców był współkredytobiorcą.

 • Elwira

  Witam. Czy w ww. przypadku nieruchomość nabytą z dofinansowaniem do wkładu własnego przypadającym na 2018 rok można zamieszkać w 2017? Czy w przypadku korzystania z puli jest wymóg zakupu mieszkań z odbiorem w 2018 r. ?

 • Ula

  Witam, chciałbym przystąpić do kredytu mieszkaniowego wraz z ojcem (posiada on zdolność kredytową), aktualnie jestem na ostatnim roku studiów i nie uzyskuje dochodów, które są akceptowane przez bank (renta rodzinna). Czy wystarczy jedynie dochód mojego ojca, aby skorzystać z dopłaty w ramach MDM i uzyskać kredyt?

 • Ania

  Witam serdecznie 😊
  Moja babcia posiada duży dom w ktorym są wydzielone już dwa mieszkania (jej i cioci) dom posiada duże poddasze które chciałabym zaadaptować i kupić od babci. Moja pytanie to czy można strac się o dofinansowanie jeśli nieruchomość kupuję od rodziny ? Czy mdm akceptuję adaptację poddaszy do remontu?

 • Witam. To zależy, w której części Polski Pan mieszka. Polecam skorzystać z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może Pani skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego w którym kończy Pani 35 lat. Obawiam się jedynie o stan środków. W czerwcu b.r może już ich po prostu nie być. Czy rozważała Pani ew. wariant, w którym Pani zdolność kredytową wesprze ktoś inny?

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli jest to ułamkowa część własności nieruchomości, nie trzeba się jej pozbywać, aby skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli Pani partner był właścicielem 100% nieruchomości mieszkalnej z byłą żoną, nie może się niestety ubiegać o zwrot podatku VAT. Nie ma natomiast problemu, aby Pani sama o taki zwrot wystąpiła.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Adrian

  Witam, chcę zakupić mieszkanie od rodziców w cenie 50 tys.zł. Powierzchnia mieszkania 55m2, jestem kawalerem. Jaka byłaby wysokość dofinansowania MDM w tym przypadku?

 • Natalia

  Witam. Oboje z mężem pracujemy w angli. Jesteśmy zainteresowani mdm. Czy jest szansa wzięcia kredytu w Polsce mdm ? Pracując za granica?

 • Aneta K

  Witam,
  od czerwca tego roku będę kontynuować pracę po urlopie wychowawczym. W lutym 2018 będę mieć 35 lat. Czy będę mogła wnioskować o kredyt z dopłatą? Będę wnioskowała jako osoba samotna wychowująca dzieci.

 • patka

  Jestem współwłaścicielem odziedziczonego domu, czy jeśli pozbędę się współwłasności to możemy starać się o dofinansowanie na budowę własnego domu

 • Kinga

  Witam serdecznie,
  razem z partnerem planujemy budowę domu o powierzchni 97 mkw. Czy możemy się ubiegać o dofinansowanie, jeśli partner jest po rozwodzie i jest współwłaścicielem domu z byłą żoną?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki – zachęcam do skorzystania z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • michal

  poszukujemy mieszkania na wlasnosc jestesmy rok po ślubie i spodziewamy sie dziecka mamy szanse na dofinasowanie do wkladu wlasnego???

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Na dobrą sprawę – wystarczy 10%, które także można pokryć wkładem z dopłaty MDM.

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki są rezerwowane w momencie akceptacji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK zlecenia. W niektórych bankach akceptacja odbywa się już na początku procesu i od tego momentu środki będą dla Pana zarezerwowane.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jedynie, jeżeli ww. część będzie stanowiła oddzielny lokal mieszkalny (z osobnym wejściem).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dorota

  Witam
  Czy jest możliwość skorzystania z programu MDM odkupując część domu od rodziców?

 • Laskin

  Witam. NA którym etapie składania wniosku o kredyt mogę dowiedzieć się, że środki się już skończyły? Planuję zakup trzeciej nieruchomości. Spełniam wszystkie wymogi MDM, zakładam, że mam odpowiednią zdolność kredytową do następnej nieruchomości. Czy bank kredytodawca może to natychmiast zweryfikować i zarezerwować dopłatę? Dziś biorę kredyt, a mieszkanie odbieram na początku przyszłego roku.

 • annn

  Witam jestem samotną matką dwójki dzieci wartość mieszkania jakie chcę kupić to 110000 ile muszę mieć wkładu własnego?

 • Anna

  Witam
  Mam 31 lat. Jestem po rozwodzie. Wychowuje 5 dzieci. W tej chwili nie pracuje. Czy moge skorzystac z programu MDM?

 • Witam. Wymieniona własność nie wyklucza Państwa z udziału w programie MDM. W przypadku własności części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie spełniacie Państwo kryterium wieku programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu MDM.

 • Mariusz Komenda

  witam,
  ja skonczyłem 40 lat , żona ma 38 , mamy dwójke małych dzieci (6lat) nie posiadamy mieszkania , pomieszkujemy obecnie u rodziców . Czy jest możliwe skorzystanie z programu MDM ?

 • mgarz

  Mamy z mężem razem 10 % udziału w obecnym mieszkaniu, czy to wyklucza nas z programu. mamy 2 dzieci

 • Jeżeli ww. dom spełnia limity ceny i powierzchni, można go zakupić w ramach programu MDM – także od rodziców. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie, program nie przewiduje dofinansowania z tytułu urodzenia pierwszego dziecka.

 • Rita

  Czyli bedzie dodatkowe 5% tylko w przypadku posiadania już dwójki dzieci i urodzeniu się trzeciego ? Nie ma dofinansowania na pojawiające się pierwsze dziecko w rodzinie ?

 • Kasia Dzierzgowska

  Witam czy mozemy dostac dofinansowanie na kupno domu od rodziców? Jestesmy w nim zameldowani z dwójka dzieci

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dokładnie tak.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. Niestety nie. Jednym z warunków jest, aby do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

 • Witam. Można – gdyby dom wybudowali rodzice na swojej działce, a Pan odkupiłby od nich całą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Rita

  Witam
  W roku 2015 brałam dofinansowanie jako panna bezdzietna
  W 2017 urodzę pierwsze dziecko rownież jako panna czy w zwiazku z tym otrzymam dodatkowe dofinansowanie ? W umowie mam zapis, że jeżeli w ciągu 5 lat urodzę dziecko to należy mi się 5% dodatkowego dofinansowania ale nie jestem pewna czy to nadal aktualne
  Proszę o udzielenie informacji

 • Arni Tpi

  witam czyli jak posiadam dzialke i chce zacząć budowę domu i chce skorzystać z programu mdm to mogę liczyc na zwrot kosztów vat za material budowlany

 • Grażyna Twardowska

  Witam. Urodziłam się w listopadzie 1980. Kilka lat temu byłam właścicielem mieszkania, które musiałam sprzedać. Jestem w związku małżeńskim, mamy 1 dziecko. Chcę budowac dom do 100 m2 z zakupem działki. Mamy zdolność kredytową i pieniądze na wkład własny. Czy możemy liczyć na zwrot VATu?

 • Adrian Zapotoczny

  Dzien Dobry, czy mozna dostac dofinansowanie na budowe domu o powierzchni użytkowej do 100m2 na dzialce należącej do rodzicow, obok ich mieszkania? dom stawiałaby rodzina, nieodpłatnie

 • Witam. Wystarczy, aby jedno z Państwa miało zdolność kredytową, wymagana jednak będzie umowa na przynajmniej 3-6 miesięcy.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 6 ustawy MDM małżeństwa korzystają z programu wspólnie. Fakt posiadania przez Panią mieszkania uniemożliwia mężowi udział w programie MDM.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Kwotę dofinansowania można wyliczyć korzystając z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Magdalena Michałowska

  Witam,
  Czy mąż może starać się o dofinansowanie MDM jeśli ja Posiadam mieszkanie które jest tylko moje.
  mamy dwoje dzieci.

 • Basia

  Witam. Mam 27 lat maz ma 31 mamy 2 letnią córkę. Jednak na chwileobecna jesteśmy oboje bezrobotni. Czy jeżeli jedno z Nas znaleziony prace to przysługiwało by nam wsparcie mdm czy musimy oboje miec staly dochod? A jeśli wystarczy dochod 1 z Nas to czy musi być to już umowa na stałe? I jaka wysokość dofinansowania mniej więcej by to była w miejscowości Stąporków woj. Świętokrzyskie?

 • ŁUKASZ RUDNICKI

  Witam mamy 8 dzieci pracuje tylko maz na czas określony czy również mozemy sie starac o dofinansowanie na dom? Jak tak to ile ?

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione powyżej warunki, zapraszam do skorzystania z programu MDM. Przyznana dopłata ma charakter bezzwrotny, o ile nie zajdą warunki opisane w art. 14 Ustawy (w skrócie – nie mogą Państwo nabyć innej nieruchomości w całości lub części, ani wynająć mieszkania nabytego w ramach MDM).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie wliczamy. Tutaj może Pani znaleźć nieco więcej informacji na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Aleksandra Przybysz

  Witam. Jestem 27 letnia singielka ze srednim miesiecznym dochodem ok 4.500zl oraz umowa o prace na czas okreslony. Czy mam szanse na uzyskanie kredytu z programu mdm?

 • Marcin Sawka

  Mam 38 lat i 3 dzieci. We wrześniu spodziewamy się wraz z żoną 4. Czy możemy zakwalifikować się na dopłatę.
  Czy dopłatę zwraca się państwu po jakimś czasie?

 • Magda

  Witam. Czy do powierzchni użytkowej domu w programie MDM wliczamy powierzchnię garażu i strychu?

 • Witam. Będą Państwo mogli skorzystać z II części puli 2018, która zostanie uruchomiona po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Mogą Państwo skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym młodsze z was skończyło 35 lat.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dzień nabycia mieszkania to data podpisania ostatecznego aktu notarialnego.

 • Monika

  Witam wraz z narzeczonym oczekujemy drugiego dziecka, które planowo przyjdzie na świat pod koniec sierpnia. Czy w takim wypadku będziemy mieli jeszcze jakieś szanse na skorzystanie z MDM (czy do września to już raczej wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane)???

 • judyta

  Witam czy dostane pomoc z programu jezeli jestesmy malzenstwem mamy dwoje dzieci ale pracuje sama maz ma grupe 2 i dostaje tylko zasilek pilegnacyjny?????

 • Kasia

  Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedną wątpliwość z tym
  związaną, ponieważ w ustawie MDM mamy również zapis, Art. 4 pkt 2a o tym, że
  dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia
  nabycia mieszkania nie był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  lub lokalu mieszkalnego. Rozumiem, że dzień nabycia mieszkania to dzień
  podpisania umowy przedwstępnej, a nie ostatecznej?

 • Nie w programie MDM. Lokal nabyty w ramach programu powinien zapewnić beneficjentowi warunki mieszkaniowe. Można jednak sfinansować taką transakcję zwykłym kredytem hipotecznym. Prośba o kontakt z naszymi doradcami – http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
  Pomogą.

 • Witam. Jeżeli rodzice mają Państwu przepisać mieszkanie, powinno się to odbyć przed podpisaniem aktu notarialnego dot. przekazania własności mieszkania w ramach programu MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • ewa

  Hej. A gdybym chciał kupić dom surowy ok.50m² z planem rozbudowy i działką ok.700m² jest jakaś możliwość dofinansowania

 • Kasia

  W lipcu ubiegłego roku wraz z mężem podpisaliśmy umowę kredytową w ramach MDM 2017. Wypłata z kredytu nastąpiła w 2016r, natomiast dopłata z tytułu MDM w styczniu 2017r. W umowie przedwstępnej deweloper wyznaczył termin oddania kluczy na 30.04.2017. Umowa ostateczna podpisana zostanie zatem kwiecień/maj 2017. Rodzice chcą przepisać nam mieszkanie. Jednym z założeń programu MDM jest brak posiadania jakiejkolwiek nieruchomości na własność. Czy wobec powyższego rodzice mogą już teraz przepisać mi mieszkanie, czy z decyzją to należy się wstrzymać do podpisania umowy ostatecznej na lokal nabyty w programie MDM?

 • tako

  dzień dobry,
  Czy przez pierwsze 5 lat obowiązuje maksymalna kwota nadpłat, tak aby kwota kredytu nie była mniejsza niż 50% wartości nieruchomości?

  pozdrawiam

 • Zlecenie budowy na własnej działce będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym – czyli w takim przypadku można liczyć jedynie ew. na zwrot części podatku VAT.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Tylko w przypadku, jeżeli część wymienionego metrażu nie jest powierzchnią użytkową. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Witam. Owszem, ale zlecenie budowy na własnej działce będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym – czyli w takim przypadku można liczyć jedynie ew. na zwrot części podatku VAT.

 • Aga

  Witam. Czy jest mozliwosc doplaty do mieszkania,ktore ma 90m2?

 • Daniel

  Witam,
  czy w ramach MDM mogę zakupić działkę budowlaną i wybudować dom za pośrednictwem firmy budowlanej?

 • Daniel

  Prosiłbym o odpowiedź na pierwsze pytanie.

 • oskar

  Witam. Chcę starać się o mieszkanie mdm nie posiadam własnego wkładu. Pracuję na czas nieokreślony mam 2 dzieci czy dostane zdolność kredytową? moje dochody to naj nizsza krajowa ale w żeczywistosci zarabiam więcej.

 • Witam. Owszem – wspiera. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Po wygraniu przetargu – kiedy znana jest już wartość mieszkania – można starać się o kredyt w ramach MDM.

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

  Najlepiej w takim przypadku poprosić zbywcę mieszkania, aby wykonał remont pod nasze potrzeby (ale tak, aby cena po remoncie nadal mieściła się w limicie MDM), a następnie zakupić już wyremontowany lokal.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Pewnie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Witam. Dokładnie tak to działa. Może Pan złożyć wniosek w najbliższym czasie, kredyt zostaje wypłacony jeszcze w tym roku, a dofinansowanie trafia na konto dewelopera na początku 2018-go roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Daniel

  Witam,
  czy w ramach MDM mogę zakupić działkę budowlaną i wybudować dom za pośrednictwem firmy budowlanej? Bo z tego co rozumiem to MDM nie wspiera budowy domu systemem gospodarczym tak?

 • JOANNa KUBICKA-FLIS

  A kiedy można spodziewać się wyjaśnienia tej kwestii przez Ministerstwo?
  I czy nie można było by postarać się o kredyt z mdm po wygraniu przetargu A nie przed?

 • Miumiu

  Dzień dobry,

  czy w ramach MDM istnieje możliwość sfinansowania zakupu mieszkania i jednocześnie jego częściowego wykończenia/remontu? Czy w takim przypadku (gdyby to było możliwe) oprocentowanie środków przyznanych na poszczególne cele jest takie samo?

 • Karolina

  Dziękuję za informację i pozdrawiam.

 • Michał

  Witam. Chce zakupic mieszkanie na rynku poerwotnym w cenia „lapiacej” sie na doplate. Z tym ze jak wiadomo srodki z tego roku sa juz wykorzystane. Czy istnieje taka mozliwosc jesli deweloper sie zgodzi aby zlozyc wniosek i bank wyplaci mu kredyt w tym roku tzn „niedlugo” a kwota samej doplaty trafi do niego w styczniu 2018roku?

 • Witam. Można, ale będzie to wymagało zmiany w projekcie lokalu. Wymagany będzie kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji mieszkania (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

  Przed wykonaniem opisanych czynności polecam najpierw sprawdzić, czy bank kredytujący nie będzie robił przeszkód. Instytucje kredytowe zwracają obecnie baczną uwagę na wnioski MDM dot. mieszkać ze zmienioną powierzchnią. Są one szczególnie wnikliwie badane i bank potrafi odrzucić wniosek co do którego ma wątpliwości.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • O ile mi wiadomo – niestety nie jest możliwe sfinansowanie takiego zakupu MDMem. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MDM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • Dodanie innej osoby do kredytu zabezpiecza jedynie interesy banku w przypadku braku spłaty przez głównego wnioskodawcę.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Można bez problemu złożyć wniosek teraz – z terminem wypłaty kredytu za dwa miesiące. Oczywiście obecnie dostępna jest jedynie pula z 2018-go roku, co oznacza, że zbywca otrzyma kwotę pochodzącą z dofinansowania dopiero po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sprawdziłem temat. Nie jest obowiązkowa. Jedynie w przypadku gdy okres kredytowania + wiek kredytobiorcy przekracza 70 lat to wtedy jest wymagana.

 • Krzysztof

  Witam jestem zainteresowany zakupem mieszkania niestety mieszkanie mam 77.8 metra czy istnieje jakaś możliwość otrzymania dotacji do takiego mieszkania?
  Mogę liczyć na jakąś poradę? Może przeliczyć wielkość mieszkania jeszcze raz?

 • asia

  witam, czy kupując mieszkanie od PKP w drodze przetargu mogę skorzystać z programu?

 • Kasia

  Witam, czy jeśli do kredytu prosimy osobę trzecią w celu podwyższenia zdolności to czy ona nie ma potem problemu jeśli sama chciałaby wziąć kredyt hipoteczny?

 • Magda

  Witam
  Jeśli chce kupić działkę i postawić dom, to mogę ubiegać się dofinansowanie MDM ?

 • TRuska

  Witam, jesli chce kupic mieszkanie np za 2 miesiace to nie mam juz szansy na doplate z MDM ?

 • Witam. Niestety osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców BGK. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • kaska

  Witam, jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci. 5 lat temu kupiliśmy mieszkanie korzystając z programu RnS jednak w międzyczasie pojawiło nam się właśnie 3 dziecko i mieszkanie jest ciut przyciasne i chcielibyśmy kupić domek. Czy możemy kupić dom korzystając z programu MDM rezygnując z reszty tego pierwszego programu? Jeśli warunek nieposiadania mieszkania nie odnosi się dla rodziny z 3 dzieci to oznacza że będziemy mogli zachować dotychczasowe mieszkanie w ramach inwestycji? Chcielibyśmy zatrzymać je dla jednego z dzieci.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • tomek

  witam małżenstwo z 4 letnim dzieckiem maz 32 lata zona 28. Mąż umowa o prace 1459 ja ok 900 na 1/2 etatu. oszczedności 15 tys czy mamy szanse na kredyt?

 • Raty zaczną Państwo płacić po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu.

 • Polecam ew. poprosić inną osobę o pomoc w uzyskaniu zdolności kredytowej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Karolina

  Dziękuję.

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Z jakiego powodu mąż nie może zaciągnąć kredytu? Samo posiadanie wkładu własnego nic nie da. Jeżeli nie ma szans żeby wzięli Państwo kredyt, można spróbować dołączyć do kredytu kogoś kto da zdolność kredytową i mogą Państwo skorzystać z MdM

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Nie jest obowiązkowa

 • Kaja

  Dzień dobry, krótkie pytanie – podpisaliśmy kredyt 28.02.2017 r., 07.03.2017 r. podpisujemy akt notarialny, po czym zostaną uruchomione środki. Od kiedy zaczynamy spłacać kredyt w BZWBK od marca czy od kwietnia?

 • Karolina

  Dziękuję. W takim razie proszę na informację.

 • Anita

  Witam! Jesteśmy małżeństwem z 4 letnim dzieckiem.Ja mam 31 lat, mąż 29 lat.Mąż ma stałą pracę jednakże nie może zaciągnąć kredytu, ja natomiast jestem osobą bezrobotną-ktora nie ma szans jak na razie na kredyt.Mamy oszczędności na koncie w kwocie 20 tyś zł .Jakie mamy szanse i czy w ogóle je mamy, żeby się ubiegać o MDM?

 • Beata Zduniewicz

  Witam! Jesteśmy małżeństwem z 4 letnim dzieckiem.Ja mam 31 lat, mąż 29 lat.Mąż ma stałą pracę jednakże nie może zaciągnąć kredytu, ja natomiast jestem osobą bezrobotną-ktora nie ma szans jak na razie na kredyt.Mamy oszczędności na koncie w kwocie 20 tyś zł .Jakie mamy szanse i czy w ogóle je mamy, żeby się ubiegać o MDM?

 • Jessika Waszczuk

  U mnie wycena 1.03 a 2.03 informacja z banku że w ciągu trzech dni roboczych powinna być decyzja.Więc teraz czekam 🙂

 • Witam. Sprawdzę jeszcze temat w poniedziałek, ale o ile pamiętam, ta polisa nie była obowiązkowa.

 • Witam. Nie. Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać na zakup nieruchomości mieszkalnej (dom lub mieszkanie).

 • Kate

  U mnie w BZWBK trwało tydz.czasu i na drugi dzień od ostatecznej decyzji podpisanie umowy.

 • Karolina

  Witam, czy przy kredycie MDM w banku BZWBK polisa ubezpieczeniowa na życie od utraty śmierci i trwałego inwalidztwa jest obowiązkowa? czy jest też jest to indywidualny wybór kredytobiorcy czy się ubezpieczać czyvteż nie?

 • patka.059

  Witam, czy jeśli mam budynek gospodarczy który chce przekształcić w budynek mieszkalny mogę starać się o dofinansowanie z MDM

 • Witam. Jeżeli zawarli Państwo formalny związek, rozszerzenia można dokonać w każdej chwili. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Owszem, każdy.

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Asia

  Mam pyt czy kazdy bank wymaga swoj wklad wlasny??

 • Grzegorz

  Proszę o informację czy i kiedy można rozszerzyć wspólnotę majątkową w postaci mieszkania, na które moja aktualna żona wzięła kredyt MDM w 2016 roku. Ona jest wyłącznym posiadaczem oraz kredytobiorcą, natomiast chcielibyśmy to zmienić.

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Jeżeli dofinansowanie pokryje minimalny wymagany przez dany bank wkład własny, to nie musisz mieć żadnych swoich środków.

  Oczywiście trzeba mieć wolną gotówkę, ponieważ pojawiają się opłaty około transakcyjne.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jessika Waszczuk

  Jutro wycena nieruchomości.Jak długo może potrwać decyzja ostateczna w BZ WBK?Ktoś ma jakieś doświadczenia

 • Rafał

  Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy nie mając wkładu własnego mogę dostać kredyt z dofinansowaniem dla młodych, czy to jest już decyzja banku ?

 • Witam. Tylko w przypadku, jeżeli jest to Pana trzecie dziecko.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Owszem, w ramach programu MDM można również zakupić mieszkanie na rynku wtórnym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. W pierwszej kolejności muszą Państwo zdecydować się na konkretny lokal mieszkalny, gdyż dofinansowanie jest związane z parametrami danej nieruchomości. Następnie polecam zbadanie zdolności kredytowej i tutaj już mogą pomóc nasi doradcy. Potem umowa przedwstępna ze zbywcą mieszkania i w kolejnym kroku – złożenie wniosku kredytowego wraz z wnioskiem o dofinansowanie.
  Potencjalny sprzedawca otrzyma dofinansowanie na początku 2018-go roku, ale oczywiście wypłata kredytu i przekazanie własności lokalu może się odbyć wcześniej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wymieniony okres 5-ciu lat powinien być liczony od momentu uzyskania własności mieszkania (moment podpisania ostatecznego aktu notarialnego)