Wystartował nowy program „Mieszkanie dla Młodych” – rynek wtórny i wyższe dopłaty

Wystartował nowy program Mieszkanie dla Młodych

Uprawomocnienie się nowelizacji programu MDM stało się faktem. Od 1 września 2015 r. kredytobiorcy mogą korzystać z nowych, jeszcze lepszych warunków programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Najbardziej znaczącą zmianą, która zainteresuje największą grupę odbiorców, jest możliwość finansowania mieszkań i domów jednorodzinnych pochodzących z rynku wtórnego. Należy zaznaczyć, że ta opcja została odrzucona podczas konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji MDMu, zawdzięczamy ją przede wszystkim nadchodzącym wyborom parlamentarnym.

Obecne rozwiązanie umożliwia zakup dowolnej nieruchomości mieszkaniowej (rynek pierwotny oraz wtórny). Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców mniejszych miejscowości w których nie ma szans na inwestycje deweloperskie.

Na zmianie przepisów najbardziej zyskały rodziny wielodzietne. Mnożnik służący do wyliczenia dofinansowania zwiększył się z obecnych 15% do 20% w przypadku rodzin z dwójką dzieci i do 30% dla wychowujących troje lub więcej pociech. Dla beneficjentów z co najmniej trójką dzieci zmieniła się maksymalna wysokość powierzchni wg której można będzie liczyć dopłatę. W nowych wnioskach będzie ona liczona od powierzchni mieszkania lub metrażu 65 m2 (mniejsza z dwóch wartości). Zwiększenie parametrów programu dla rodzin wielodzietnych przekłada się bezpośrednio na wielkość możliwej dopłaty. W skrajnych przypadkach dofinansowanie może wynieść prawie 120 tys. PLN.

Dodatkowo, w odniesieniu do małżeństw i osób samotnych, wychowujących minimum trójkę dzieci, spełniających wymienione w ustawie kryteria, zniesiony zostanie rygor zakupu pierwszego mieszkania i limit wieku (w poprzedniej wersji programu wynosił on 35 lat.). Modyfikacja umożliwi rodzinom wielodzietnym poprawę warunków mieszkaniowych. Co ciekawe, ustawodawca nie nadkłada na wymienionych beneficjentów warunku pozbycia się posiadanego obecnie mieszkania. Kredytobiorcy, po przeprowadzce do lokalu zakupionego w ramach programu MDM, będą mogli np. wynająć stare mieszkanie i pozyskać dzięki temu dodatkowe środki do sfinansowania rat kredytowych.

Nowelizacja umożliwia także wspólne skorzystanie z kredytu przez osoby niespokrewnione i nie pozostające w związkach małżeńskim. Obecnie zdolność kredytową beneficjenta może wspomóc dowolna osoba. Należy jednak zaznaczyć, że beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie musi spełniać wymogów programu MDM, ale nie będzie także współwłaścicielem mieszkania.

Duże zainteresowanie programem zachęca zarówno firmy jak i prywatnych inwestorów do realizacji kolejnych projektów budowlanych. Liczba nowych inwestycji podjętych w ciągu obecnego roku przekracza o 25% wyniki ubiegłoroczne. Podobna dynamika cechuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę.

Wnioski o dopłaty przyznawane na nowych zasadach można już składać w kilkunastu bankach, do czego bardzo serdecznie Państwa zachęcamy na stronie: Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po zawarciu związku małżeńskiego można ustanowić współwłasność mieszkania, jednak nie stanie się to automatycznie – konieczna będzie wizyta u notariusza.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Jeżeli chodzi o zawarcie związku małżeńskiego. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • krystyna

  W momencie skladania wniosku MdM nie jestem w zwiazku malzenskim /pisze w imieniu syna/ Moja partnerka jest rozwiedziona i ma dziecko .Nie posiadamy mieszkania wlasnosciowego ani nie dziedziczymy.Czy mozemy skorzystac z programu MdM jesli planujemy zawarcie zwiazku malzenskiego w przyszlym roku .Jesli tak ,to na jakich warunkach? Narzeczona korzysta oddzielnie a ja
  oddzielnie ,czy mozemy wziac wspolnie kredyt w ramach MdM a ja bede tylko wspolkredytobiorca a nie wlascicielem lub odwrotnie ,a z chwila zawarcia zwiazku staniemy sie obydwoje wlascicielami nieruchomosci?

 • krystyna

  Czy osoby nie bedace w zwiazku malzenskim / jedna z tych osob ma dziecko/ moga w tym momencie wziac wspolny kredyt w ramach MdM ?
  Rozumiem ze jedna z tych osob nie bedzie wlascicielem ,tylko wspolkredytobiorca,tak? Jesli po jakims czasie zawra zwiazek malzenski ta druga osoba jako wspolkredytobiorca stanie sie rowniez wlascicielem mieszkania lub domu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, w ramach programu MDM można również odkupić mieszkanie od brata. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Witam, Czy możliwe jest odkupienie mieszkanie od brata w programie MDM?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, można. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Beata

  Witam rozpoczynam budowę nowego domu jednorodzinnego czy również mogę się starać o dofinansowanie z MDM??

 • Witam. Owszem, może Pani odkupić mieszkanie od partnera, ale wtedy raczej nie będzie on Pani żyrantem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • marzena

  Witam. Mój partner (nie jesteśmy w związku małżeńskim) zamierza kupić mieszkanie na aukcji komorniczej. Czy będę mogła skorzystać z programu MDM i odkupić od niego w lutym 2017 r. nieruchomość po cenie rynkowej. Ze względu na to, że z trójką dzieci nie mam zdolności kredytowej- czy partner mógłby być moim żyrantem?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli posiadają Państwo 100% własności ww. mieszkania – to niestety tak.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Joanna

  Witam. Chcielibyśmy skorzystać z programu MDM ale posiadamy mieszkanie na kredyt poza granicami Polski, czy to nas dyskwalifikuje?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, niestety nie. Wniosek o udział w programie MDM jest składany razem z wnioskiem kredytowym na zakup danego mieszkania

 • Dariusz Goszczurny

  Kupiłem mieszkania z rynku wtórnego w maju 20015 roku. Wtedy nie było dofinansowania z rynku wtórnego. Czy mogę starać się o jakiś zwrot czy dofinansowanie ??

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, może Pani skorzystać z programu MDM kupując dom od rodziców. Ważne jest, aby nieruchomość spełniała limity ceny i powierzchni.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Córka

  Rodzice wyprowadzają się ze swojego domu. Czy ja, jako córka mogę kupić od nich ten dom i skorzystać z projektu MDM + kredyt? Ze względu na to, że posiadam rodzeństwo i „otrzymać” tego domu w ramach np. przepisania nie mogę, ponieważ nie miałabym z czego spłacić rodzeństwa (pomijając inne sprawy rodzinne). Wolałabym sama z mężem spłacać kredyt na ten dom i nie musieć kogoś spłacać po x latach i mieć pewność, że nikt później mi tego nie odbierze… Interesuje mnie po prostu możliwość kupienia domu od rodziców i jednocześnie skorzystania z programu MDM i kredytu. Czy wielkość (powierzchnia) domu ma znaczenie w tym przypadku?

 • Cholette Alan

  CHOLETTE ALAN realnych inwestycji KREDYT OFERTA

  Prawdziwe kredyt nieruchomości, kredyt firma realnego finansowania, oferta pożyczki osobiste i firmowe, nasza oferta jest szybka i łatwa, przyjdź do nas dzisiaj, abyśmy mogli położyć kres wszystkich problemów finansowych raz na zawsze

  Dajemy wszelkiego rodzaju pożyczki rządu i firm prywatnych nasza stopa kredytu wynosi 2% dla większej liczby interesantów kontakt na adres naszej firmy poprzez bezpośrednie email:
  Cholettealan@openmailbox.org

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, można. Lokal zakupiony w ramach MDMu powinien spełniać wymogi mieszkaniowe beneficjenta. Bez ścian trudno będzie spełnić ten warunek 😉

 • Kasia

  Witam a jeśli podczas remontu domu posypały się ściany (dom jest stary) czy można je odbudować na tych samych fundamentach ?

 • Można. Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Kasia

  Witam,czy można wykonać generalny remont zmienić konstrukcję dachu… domu zakupionego z mdm?

 • Witam, mogą Państwo ubiegać się o kredyt w programie MDM, jednak wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po 2017-01-02. Dodatkowo, proszę wziąć pod uwagę, że wg obecnych estymacji środków, które można zarezerwować w bieżącym roku wystarczy maksymalnie do połowy lipca. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kasia J.

  Witam. Chcemy z mężem kupić dom z rynku wtórnego. Mamy 1 dziecko. Powierzchnia użytkowa domu to 70 m. Dom stoi na działce 4000 m. Wniosek o kredyt hipoteczny będziemy składać w sierpniu 2016 ponieważ wtedy skończą nam się inne zobowiązania. Czy możemy ubiegać się o MDM ? Bank wypłaci nam pieniądze w ciągu 1-2 miesięcy po weryfikacji czyli wrzesień/październik 2016. Przecież sprzedawca domu nie będzie czekał na pieniądze pół roku, jeśli nasz wniosek o MDM będzie rozpatrzony dopiero w 2017 ? Co w tej sytuacji z MDMem ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Lokal nabyty w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Wymieniony budynek powinien być przynajmniej po odbiorze technicznym.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • asa

  Witam
  chcę kupić dom w stanie surowym zamkniętym od osoby prywatnej.
  Budynek spełnia warunki metrażowe.
  Czy możem skorzystać z programu MDM

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pan ww. warunki, zachęcam do udziału w programie MDM np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Dokładną kwotę dofinansowania może Pan wyznaczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • HDI

  Witam,

  Jestem singlem, chcialbym kupic mieszkanie z rynku wtornego. Czy moge liczyc na jakas doplate? mieszkanie chcialbym kupic w jak najszybciej oraz wykonac gruntowny remont.

 • Niestety – nie. W ramach programu MDM można zakupić dom lub mieszkanie, działka niestety odpada. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym mogą Państwo ew. liczyć na zwrot części podatku VAT (max około 33 tys. PLN). Czy rozważali Państwo ew. kupno domu lub mieszkania? W takim przypadku rodzina z trójką dzieci może uzyskać nawet ponad 112 tys. PLN. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • tyśka

  witam!!!
  Z mężem mamy trójkę dzieci i chcielibyśmy kupić działkę na której stoi mały stary dom który chcielibyśmy rozebrać i wybudować nowy. czy można tak zrobić z dopłatą mdm?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli dom spełnia limity ceny, a młodsze z was ma poniżej 35 lat i nigdy nie posiadaliście domu ani mieszkania – tak, możecie Państwo skorzystać z programu MDM. Limity można przeliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Rogucki

  Chcialibysmy z żona kupic nowo wybudowany dom jednorodzinny o pow uzytkowej 99 m2 od osoby prywatnej która budowala go na własne potrzeby ale wyjechala za granice, czy mozemy skozystac z dofinansowania w programie MDM? dom jest po odbiorze technicznym

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • grzegorz

  Buduję dom 99 m2 jestem w połowie inwestycji, czy jako singiel mogę starać się o dofinansowanie na dokończenie budowy z programu MDM ?

 • Witam – owszem istnieje taka możliwość. Polecam sprawdzić, które pomieszczenia w Pani domu nie powinny być traktowane jako użytkowe wg rekomendacji BGK: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Kolejny krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • jessica

  witam.
  planuje z mężem wybudować dom ok 130m2. mamy jedno dziecko. w przyszlości planujemy wiecej. Czy istnieje mozliwość zaprojektowania pokoju dla dziecka nie wliczajac go do powierzchni użytkowej? dokończymy go jak maleństwo sie urodzi? wtedy metraż byłby mniejszy. pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To prawda. Mieszkanie z licytacji to kwestia luki w ustawie. Wymaga ona, aby wartość mieszkania była znana na dzień składania wniosku. Przy licytacji nie jest to niestety pewne.

 • michał

  Dziękuje za odpowiedź. W sumie to trochę szkoda. głównym celem programu jest pomoc przy zakupie mieszkania młodym rodzinom, a w przypadku takiej licytacji własnie taka młoda rodzina mogłaby jeszcze trochę zaoszczędzić np. na wychowanie dzieci. ot temat to rozważenia dla ustawodawców przy nowelizacji itp.

 • Wg mojej wiedzy – niestety nie. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • michał

  czy mdm obejmuje zakup mieszkania z licytacji komorniczej?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • KASIA

  Witam,
  Osoba x z mojej rodziny w formie darowizny chce mi przepisać działkę wraz z zakupionym projektem domu oraz ze wszystkimi pozwoleniami i dokumentami potrzebnymi do budowy (można już rozpocząć budowę). Czy w takiej sytuacji mogę starać się o kredyt mdm na budowę tego domu?

 • Witam. Jeżeli w wyniku powstałych prac powstanie nowy lokal mieszkalny (nowa księga wieczysta) – może Pan go odkupić od rodziców w ramach programu MDM. Wysokość dofinansowania może Pan sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Karol

  Witam czy taka sytuacja załapuje się na dopłatę w ramach MDM i w jakiej wysokości ? Moi rodzice biorą kredyt hipoteczny i rozbudowują dom o 1 kondygnację. powierzchnia nadbudowy to 100m2 kończą rozbudowę wykonują podział na 2 odrębne lokale (parter i piętro) wejścia osobne w ramach wspólnej klatki schodowej. media 1 przyłącze główne w lokalach odrębne liczniki. następnie ja odkupuje od nich piętro.

 • Nie ma problemu, w przypadku dalszych pytań, polecamy się.

 • Ewa Marciniak

  Tak wychowujemy 4 i już się umowismy z doradcą, ale dziękuję za odpowiedź

 • Ewa Marciniak

  Dziękuję za odpowiedź już się umowilam na spotkanie z doradcą.

 • Rozumiem, że wychowują Państwo co najmniej troje dzieci (mnożnik dofinansowania 30%)? W takim razie, nawet jeżeli powierzchnia użytkowa domu wynosi 109 m2 – powinni Państwo móc zakupić ww. nieruchomość w ramach MDMu. Szczerze sugeruję rejestrację. Doradca oddzwoni do Pani i zbada temat.

 • Ewa Marciniak

  W projekcje jest to pomieszczenie jako 2 pokoje i jak w banku powiedzieli że nie spełnia wymagań mdm, nadmienię że to dom 109 m i tam są wyremontowane 3 pokoje i nam to nam narazie wystarczy. Już się zarejestrowałem ale chcemy się dowiedzieć czy jest jakaś szansa żeby
  skorzystać z tego programu nadmienię że łapiemy się na te 30%

 • Hmm, jeżeli ww. pomieszczenie jest oznaczone w projekcie jako suszarnia – nie powinno być traktowane jako powierzchnia użytkowa. Jeżeli można – prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca sprawdzi, jak sytuacja przedstawia się w innych bankach.

 • Ewa Marciniak

  Spełnia nasze wymagania ale bank w którym się dowiadywalismy nie chce nam udzielić kredytu mdm ponieważ jedne pomieszczenie jest w stanie surowym które służy obecnemu właścicielowi jako suszarni

 • Lokal zakupiony w ramach powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta – dom powinien być przynajmniej po technicznym odbiorze.

 • Ewa Marciniak

  Witam czy dom z rynku wtórnego musi być wykończony żeby skorzystać z dofinansowania?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Termin oczekiwania na wypłatę dofinansowania jest w rzeczywistości dużo krótszy – rzadko kiedy trwa to powyżej dwóch tygodni.

 • Magdalena Cichowska

  rozumiem… jednak wymog wydania mieszkania po miesiacu od podpisania aktu notarialnego gdzie defakto pierwsza transza trafia do kupujacego po ok dniach powoduje ze sprzedajacy (ktory juz nie jes zameldowany w danym mieszkaniu)ma skrocony czas na przygotowanie(remont)lokalu ktory zakupuje … wiec te warunki kredytu zapewniaja lepsze warunki dla kupujaego niz sprzedajacego ktory przez dlugie przelewy ma skrocony czas na wyprowadzke.. a wedlug mnie powinien byc to miesiac od otrzymania na konto fizycznie pirwszej transzy lub nawte drugiej gryz ta idzie sporo dluzej

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Magdalena Cichowska

  Witam … właśnie sprzedaliśmy mieszkanie(jest ono z rynku wtórnego) osoba kupująca korzystała z kredytu dla młodych z dofinansowania MDM. od podpisania aktu czekamy na wyplate pierwszej transzy co moze potrwac nawet do 8 dni… jednak w akcie notarialnym jest zapisane ze mieszkanie ma zostac wydane w ciagu miesiaca od jego podpisania… bo
  podobno taki jest wymog procedur MDM czy faktycznie jest taki przepis??

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. To już zależy od Pańskiej umowy z deweloperem. Jeżeli nie widzi on przeszkód – wydanie mieszkania może nastąpić po zapłacie pierwszej transzy kredytu.

 • Paweł Bobowicz

  Czy wydanie mieszkania na rynku wtórnym może nastąpić już po wypłacie pierwszej transzy (spłata hipoteki w banku zbywcy) czy dopiero po zapłacie całości tj. wypłaty dofinansowania mdm w ostatniej transzy?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To nie Bronek ;-).

  O wprowadzenie możliwości zakupu mieszkania na rynku wtórnym głosowały wszystkie partie w ramach kampanii przedwyborczej (i nadal trwają spory, czyj w zasadzie był to pomysł).

 • Heniek z puszczy

  Polska i prawo działające wstecz. Zostałem zmuszony do kupienia mieszkania z rynku pierwotnego, potem nowelizacja i można dostać kasę za darmo na prl’owe mieszkanko, pawiować się chce jak się coś takiego słyszy !!!

  Bronek oszukałeś mnie, wstydź się !!!

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W ramach programu MDM można zakupić 100% własności domu lub mieszkania. Odkupienie udziału w nieruchomości raczej nie jest możliwe.

 • Piotr

  Witam,
  Jestem właścicielem 50% domu – chciałbym zakupić drugą połowę udziałów od swojej siostry. Cały dom ma niecałe 100m2 i nie jest możliwe wydziele dwóch osobnych lokali. Czy jest to możliwe w programie MdM?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Aby rzetelnie odpowiedzieć na postawione pytanie potrzebuję dodatkowych informacji, w jakim mieście Państwo chcecie kupić wymieniony dom, cy jest to rynek pierwotny, czy wtórny oraz ile dzieci wychowujecie. Może Pan także skorzystać z kalkulatora na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  co jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że może Pan dowolnie modyfikować parametry zapytania.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najlepsze z dostępnych na rynku ofert.

 • Andrzej

  Dzień dobry.chcemy z małżonką kupić dom.oboje nie przekraczamy wieku 30 lat.dom ma 90m2.cena domu wynosi 220 000tys.wkladu wlasnego mamy 80 tys. Ile w takim razie możemy otrzymac dofinansowania skladajac wniosek o kredyt z dofinansowaniem?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Zakupione w ramach programu MDM mieszkanie powinno zapewniać beneficjentowi realizację celu mieszkaniowego (powinien Pan w nim mieszkać). Nie może Pan wynająć mieszkania zakupionego w ramach MDMu – grozi to utratą dofinansowania na podstawie art. 14-go Ustawy.

 • Grzegorz

  dzień Dobry,
  mam dom i 3 dzieci. Czy w ramach poprawy swoich warunków mieszkaniowych mogę skorzystać z dopłat mdm? Czy jest wymóg zamieszkania w tak nabytym mieszkaniu czy też środki z jego wynajmu można przeznaczyć na poprawę warunków w posiadanym domu?
  Pozdrawiam.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, ale na zakup innej nieruchomości. Wtedy wezmą Państwo dodatkowy kredyt i otrzymają do niego dofinansowanie.

 • Asia

  Nie wiem czy dobrze rozumiem. Jeśli mamy w tej chwili kredyt hipoteczny, to mając trójkę dzieci możemy dostać dofinansowanie na mdm?

 • Ministerstwo dopuszcza sytuację, w której sprzedający krótkookresowo zamieszkują jeszcze w mieszkaniu po zapłacie ceny. To zamieszkiwanie jest związane z np. przygotowaniem przeprowadzki. Zgodnie z tym lokal powinien zostać wydany najpóźniej w krótkim okresie po zapłacie ceny i pewnie wtedy tez powinno najpóźniej nastąpić wymeldowanie.

 • Tak, Pan x będzie mógł zakupić ww. lokal pod warunkiem, że nie będzie właścicielem jego części (w ramach programu MDM można zakupić 100% własności danej nieruchomości).

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć.

 • Olga

  Dzień dobry,
  Jak wygląda sprawa z wydaniem nieruchomości na rynku wtórnym? Żaden właściciel nie wyda mieszkania przed zapłatą całości ceny. Czy bank może cofnąć dofinansowanie, jeśli w akcie wydanie mieszkania nastąpi po zapłacie całości ceny?

 • mstanik

  pytanie MDM

  Pan x z żoną i jednym dzieckiem chcą kupić mieszkanie na
  rynku wtórnym.

  Właścicielami tej nieruchomości są rodzice p. x. Kiedy
  zmarł ojciec pana x została utworzona sprawa sądowa w sprawie spadku.

  Czy jeżeli pan x zrzeknie się po sprawie sądowej
  udziałów w nieruchomości wynikającej ze spadku lub na sprawie sądowej się nie
  stawi to będzie mógł zakupić od matki nieruchomość z dofinansowaniem MDM?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, istnieje. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze

  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba

  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Tylko jeżeli wychowują Państwo troje lub więcej dzieci. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Piotrek

  Czy w przypadku skorzystania z odliczenia cześci podatku VAT do budowy domu systemem gospodarczym też istnieją ogarniczenia co do budowy wielkości domu ?

 • Mąż

  Mam pytanie ❓ kupiliśmy z żoną mieszkanie z rynku wtórnego w lutym tego roku.i moje pytanie brzmi – czy w takiej sytuacji istnieje jakaś możliwość przystąpienia do mdm?

 • Ewelina Surowy

  Witam,też jestem zainteresowana tym tematem i również spotykałam się z odpowiedzią że dom ma być kupiony od dewelopera,dopiero w jednym banku Pani znalazła że w ustawie jest napisane że osoba sprzedająca nowy dom ma prowadzić działalność gospodarczą i może to być firma budowlana,i mówiła że trzeba przynieść od tej firmy wymagane dokumenty (coś wspominała rachunku powierniczym firmy)i wtedy bank sprawdza tą firmę i daje odpowiedź.Tak mówiła przez telefon ,ma to jeszcze wszystko sprawdzić i będzie się kontaktować,także zobaczymy co z tego będzie.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, taka lista jest dostępna na naszej stronie w dziale dokumenty. Polecam także skorzystać z doświadczeń doradców i zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mdm_rynek_wtorny

  Witam
  Czy jest dostępna lista banków w których można składać wniosek o mdm z rynku wtórnego? Byłem ostatnio w Eurobanku i usłyszałem że na chwilę obecną nie ma u nich możliwości składania wniosku o kredyt w Mdm na rynku wtórnym.

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wyklucza takiej możliwości, o ile zostanie spełniony warunek określony w art. 11 ust. 3 pkt 1.

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

 • Joanna

  Mieszkanie z rynku wtórnego. Sprzedający ma na nim kredyt hipoteczny. Czy można w tym przypadku skorzystać z kredyt z MDM? Chodzi o spłatę obecnego właściciela z kredytu z MDM.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Doradcy mogą także pomóc w uzyskaniu zwykłego kredytu hipotecznego w walucie zagranicznej. Jeżeli jest Pani zainteresowana wymienionym produktem, prośba o rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • mk

  Witam. Mieszkam za granica, a chcialabym wrocic do kraju. Czy jest mozliwosc otrzymania kredytu w MDM w mom przypadku? Oczywiscie zarobki orzymuje za granica i tu tez mam adres zamieszkania. Dodam, ze jestem samotna matka. Chcialabym skorzystac z programu przed powrotem do kraju tak aby miec gdzie zamieszkac.

 • mdm-ściema

  Ciekawe kto mi da teraz 22tys. ja kupiłem 4miesiące przed programem ze zmianami dla rynku wtórnego. Różnica w cenie między nowy z dopłatą a używanym bez wynosiła przy podobnym metrażu 60-70tys. Nasz rząd wolał, aby 3/4kasy przepadło przy wcześniejszych zasadach. Teraz nie mam na remont, bo wydałem oszczędności i gdzie tu sprawiedliwość. Do kogo mam wyciągnąć ręce? Ja to zapamiętam za chwilę wybory.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Przypadek z deweloperami, który Pan opisał jest niestety powszechny. Polacy są zapobiegliwym narodem.

 • Johny

  Niestety skorzystałem z oferty w lipcu, na starych zasadach, na czym wyszedłem nieco gorzej. Nie miałem wtedy jeszcze dziecka, teraz już mam. Czy mogę skorzystać z 5% dodatkowych?

  Jednak wspomnę o czym innym. MDM fajna rzecz dla osób, które nie mają wkładu. Jednak prawo jest notorycznie obchodzone przez większość deweloperów, którzy cenę dopłaty przerzucają na garaż, którego już hipoteka nie obejmuje. Jest to duży skandal. Dostaję dla mieszkania 300tyś niemal 30tyś dopłaty. Garaż początkowo miał kosztować 18tyś, jednak jak powiedziałem że chcę mdm, nagle cena wzrasta do 37 tyś za garaż, który trzeba opłacić ze środków własnych, bądź oddzielnego kredytu. Jest to spory skandal, którym powinni sié zajác ustawodawcy. wiéc co z tego, ze dostane doplate, skoro garaz mnie zjada wiec i tak musze miec wklad lub brac drugi kredyt

 • Proszę się chwilę zastanowić – mają Państwo zdolność na „zwykły” kredyt hipoteczny, a nie macie jej Państwo na analogiczny kredyt MDM, ale dodatkowo pomniejszony o kwotę dofinansowania? Trochę to nielogiczne. Chyba, że wybrali Państwo bank, w którym marża dla MDMu jest o wiele wyższa niż zwykłej hipoteki. Zapewniam, że są również banki, w których marże obu produktów są różne. zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni i przedstawi lepszą ofertę.

 • joanna

  Pic na wodę to dofinansowanie. Po rozmowie w banku dowiedziałam się że jesteśmy z mężem niezdolni finansowo by skorzystać z dopłaty. Zupełnie inaczej wszystko wygląda gdybyśmy nie korzystali z mdm, wtedy dają nam nawet do 180 tys i nagle mamy zdolność kredytowa. Nie rozumiem jaka jest zależność i dlaczego ludzie zarabiający po ok 2 tys nie mogą skorzystać z dofinansowania a jedynie ci co zarabiają po 5 tys albo więcej. Czy takim ludziom potrzebna jest dopłata ?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dopóki nie nastąpi odbiór wymienionego domu, nie sjest Pan właścicielem lokalu mieszkalnego i może Pan skorzystać z programu MDM (o ile oczywiście spełnione są wymienione powyżej warunki).

  Działka nie zostanie w tym przypadku potraktowana jako część wkładu własnego. Wkład własny to ta część pana środków, którą wpłaci Pan sprzedawcy w celu pokrycia części zapłaty za zakupiony lokal.

 • krzysztof

  Chciałbym skorzystać z programu MDM , czy mogę przystąpić jeśli mam dom w stanie surowym i działkę budowlaną, Czy jest taka możliwość żeby jako wkład własny zastąpić np.moja działką
  krzysztof

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W ramach programu MDM może Pan zakupić 100% własności domu lub mieszkania, kupno połowy domu od rodziców (o ile nie stanowi ona osobnego mieszkania) niestety nie może być sfinansowane.

 • Tomasz Bochen

  Witam, rodzice chcą mi przepisać (umowa darowizny) część domu , lub podzielić przez geodetę i sprzedać mi połowę domu. CZy załapię sie na dofinansowanie? Jakie jest oprocentowanie przy kredytach MDM?

 • Celem programu MDM jest zakup nieruchomości, a nie dokończenie budowy. Może Pan zakupić wymieniony dom, jeżeli nastąpi realizacja inwestycji (w tym przypadku – odbiór budynku).

 • Norbert Hoffmann

  Witam dziękuję za szybko odpowiedz. A czy dom w stanie surowym zamkniętym od osoby prywatnej tez można zakupić w ramach tego programu dziękuję

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Odnośnie pierwszego pytania – tak, może Pani nabyć taki dom. Jeżeli nastąpił odbiór budynku, nie musi posiadać wykończonej kuchni lub łazienki. Może Pani dokończyć wykończenie w ramach własnych środków lub za pomocą innego kredytu – poza programem MDM.

  Limit powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli kredytobiorca wychowuje troje lub więcej dzieci). Jeżeli powierzchnia przekracza wyznaczony limit, nie ma możliwości zakupu domu w ramach programu MDM. Poprzez powierzchnię użytkową rozumiemy powierzchnię lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3)). Więcej na ten temat na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Rzeczoznawca wysłany przez bank w bardzo sporadycznych wypadkach dokonuje pomiarów powierzchni. Przyjmuje powierzchnię na podstawie księgi wieczystej, projektu budynku lub zgłoszenia do urzędu miasta/ gminy w celach podatkowych.

  Może Pani składać tyle wniosków, ile Pani zechce (jeżeli dotyczą różnych budynków, należy je zgłaszać po kolei – tzn. kolejny dopiero po odrzuceniu poprzedniego).

 • Norbert Hoffmann

  WITAM mam pytanie co do zakupu domu z rynku wtórnego.
  Jeżeli właściciel osoba prywatna nie deweloper – sprzedaje dom który wybudowała jakieś 10lat temu dla córki nie jest on zamieszkały posiada jednak zakończona cały proces odbioru budynku wpis do księgi wieczystej sa przyłącza w budynku czy mogę zakupić w ramach mdm taki budynek ? Czy on musi posiadać np wykończona do użytku kuchnie lub łazienkę ? Czy mogę sama w własnym zakresie ja wykończyć oczywiście za wlane środki nie z kredytu mdm juz po zatwierdzeniu wniosku ?
  I drugie pytanie co do powierzchnia użytkowa jest 110 ale mierząc po podłodze jest 150m .Budynek (typowa piętrówka kostka) budowany był starszym systemem i wysokość w dolnej części jest tylko 2 metry i jeszcze w budynku znajduje się kotłownia + pomieszczenie na opał .Czy taki budynek można zakupic w programie mdm ?
  Na jakiej podstawie przyjmuje sie powierzanie użytkowa czy na podstawie papierów czy tez na podstawie osobistych pomiarów przez bank i jego rzeczoznawców ?
  Pytam dla tego ze przy nowych budynkach sprawa jest wydaje sie prosta wszystko się zgadza >
  Przy rynku wtórny w starszych domach sa rożne rozbieżności bardzo często papiery swoje a dom swoje rożne przeróbki pomieszczen
  I co w w przypadku odrzucenia przez bank danego budynku czy mogę ponownie z innym budynkiem złożyć wniosek

  Dodam ze mamy troje dzieci i spełniam pozostałe warunki mdm .

 • Nie zrozumieliśmy się – wymieniony ojciec musi wystąpić o kredyt sam. Konkubina może ew. wspomóc jego zdolność kredytową, ale nie będzie beneficjentką MDMu ani właścicielką mieszkania. Konkubina nie będzie dodatkowym obciążeniem, nie będzie liczona jako osoba w tym gospodarstwie domowym. W świetle ustawy MDM jest to zupełnie obca osoba, która jedynie ew. mogłaby wspomóc zdolność, gdyby wymieniony ojciec jej nie posiadał.

  Tekst nowelizacji znajdzie Pani np. tutaj:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Ustawa_z_dnia_25_czerwca_2015_r._o_zmianie_ustawy_o_pomocy_pa%C5%84stwa_w_nabyciu_pierwszego_mieszkania_przez_m%C5%82odych_ludzi.pdf

 • Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredyt z dofinansowaniem wspólnie – to chyba wyczerpuje wszystkie wymienione warianty. W celu wyliczenia kwoty dofinansowania zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Agnieszka

  Dziękuję za odpowiedź, ale nie rozwiała ona do końca moich wątpliwości. Np. czy wymieniony ojciec może do kredytu również przystąpić sam (jako singiel z 3 dzieci) w sytuacji gdy konkubina nie posiada zdolności kredytowej? I czy może podać wówczas jako osoby pozostające we wspólnym gosp. domowym jedynie siebie i dzieci (konkubina byłaby dodatkowym obciążeniem)? I czy w takiej sytuacji musiałby przedstawiać jakieś dokumenty świadczące o tym, że dzieci są pod jego opieką? I ostatnie pytanie – gdzie znajdę treść Ustawy wraz z poprawkami po nowelizacji?

 • MlodziElb

  Witam.
  Mam 34 lat i otrzymałem w spadku 75% udziałów w mieszkaniu spółdzielczym. Z małżonką (jej wiek to 35 lat) mam rozdzielność majątkową i 2 dzieci.
  Jak wygląda kwestia dopłat w naszym przypadku biorąc pod uwagę 3 możliwe warianty:
  1. przystępuję do programu sam
  2. przystępuję do programu razem z żoną
  3. żona przystępuje sama do programu

 • Program MDM polega na wypłacie jednorazowego dofinansowania na początku okresu kredytowania. Dzięki temu może Pani zaciągnąć mniejsze zobowiązanie, a w konsekwencji płacić niższe raty kredytowe.

 • Karolina

  A czy można się ubiegać także o dofinansowanie spłaty kredytu? Czy Mdm pomaga tylko we wkładzie własnym?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która obecnie wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Karolina

  Witam! Razem z mężem wychowujemy córeczkę. Chcielibyśmy wziąć kredyt w MdM jednak nie mamy wkładu własnego. Czy Mdm finansuje całkowity wkład własny?

 • Tak – może przystąpić sam do programu MDM. Beneficjentami
  programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Czyli wymieniony ojciec przystępuje do programu jako singiel wychowujący troje dzieci, dodatkowa osoba jedynie wspomaga jego zdolność, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Agnieszka

  Witam,
  Mam pytanie – czy ojciec trojga dzieci, który wychowuje je wspólnie z konkubiną może wziąć mdm jako singiel z 3 dzieci? W sensie czy może sam być kredytobiorcą i beneficjentem mdm i do zdolności kredytowej może zaliczyć tylko siebie i dzieci? Czy musi to być w świetle ustawy osoba samotnie wychowująca dzieci i musi to być jakoś usankcjonowane prawnie? Czy mówi o tym jakiś punkt ustawy? Z góry dziękuję za odpowiedź!

 • Owszem – po ślubie lub po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Niestety nie. Posiadanie domu i mieszkania wyklucza Państwa z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • evelinciaa27

  Witam. Mój narzeczony stara się o kredyt z programu MDM. Czy po zakupie nieruchomości będzie mógł za jakiś czas zrobić mnie współwłaścicielem domu?

 • Asia

  Witam,
  Mąż odziedziczył wraz z bratem dom po rodzicach w którym nie mieszkamy, 8 lat temu kupiliśmy mieszkanie na kredyt (39 m) Teraz mamy dwójkę dzieci, czy możemy w jakiś sposób skorzystać z programu MDM w celu poprawy warunków mieszkalnych 38 m to bardzo mały metraż dla czteroosobowej rodziny.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Mariusz

  Witam, czy można uzyskać dofinansowanie na budowę domu (zakup działki+budowa domu)

 • Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • W ramach programu MDM nie można zakupić samej działki. Dofinansowanie można otrzymać przy zakupie domu lub mieszkania w ramach kredytu zaciągniętego w instytucji współpracującej z BGK.

 • Sandra Lewandowska

  Witam,
  wraz z narzeczonym w tym miesiącu będziemy starali się o kredyt, mieszkanie (z rynku wtórnego) mamy już zarezerwowane w związku z tym, że nie jesteśmy jeszcze małżeństwem (ślub mamy w maju 2016) w programie mdm jako właściciel mieszkania może figurować tylko jedna osoba. Czy po ślubie automatycznie staniemy się oboje właścicielami (kredyt będzie na Nas oboje), czy trzeba odczekać jakiś czas aby dopisać drugą osobę do mieszkania? Na jakich zasadach to działa?
  Pozdrawiam

 • Michał Cierniak

  Witam,

  czy finansowaniu MDM podlega zakup działki pod budowę domu (działka budowlana)?

  Rozważmy przypadek, gdzie małżeństwo ubiega się o zakup działki na której wybudują dom. Czy ewentualnemu dofinansowaniu podlegać będzie działka, dom, czy koszt całości inwestycji?

  pozdrawiam

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Michalina

  Czy w przypadku rodziny z trójką dzieci metrarz domu może być większy? Jeżeli tak to jaki on może być?

 • Dagmara

  Wypłatę dofinansowania ustalił bank na 09.10.2015r.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nowelizacja programu MDM umożliwiła także zakup domu na rynku wtórnym (czyli od osoby prywatnej).

 • Asia

  Witam chciałabym się dowiedzieć czy w programie MDM można zakupić nowy dom lecz od osoby prywatnej? W banku uzyskaam informację, że dom można kupić tylko od dewelopera, mamy upatrzony dom, który spełnia wymagania MDM lecz jest to firma zajmuąca się budową domów na sprzedaż lecz nie jestem pewna czy ma status dewelopera.

 • Mieszkanie nabyte w ramach programu MDM powinno służyć beneficjentom – taki jest cel funkcjonowania programu.

  Odnośnie syna. Ustawa nie precyzuje, że nie może pracować, a jedynie, że powinien mieć mniej niż 25 lat i uczyć się. Polecam spróbować w innym banku lub skorzystać z usług doradców po rejestracji na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Lukasz

  Czy bank sprawdza jakoś kto mieszka w tych dofinansowanych mieszkaniach? Małżeństwo z trójka dzieci jak skorzysta z dofinansowania to musi się tam przenieść i dom/mieszkanie w którym mieszka wynająć? Czy dzieci mogą w tym nowym mieszkać? Bez obowiązku zwrotu? Aha Raiffeisen odmówił skorzystania z mdm z powodu tego że 24 letni syn mimo tego że studiuję to jeszcze pracuje. Więc jak pracuje to.już nie jest pod wychowaniem rodziców. Chodzi o dofinansowanie 30 procent

 • To już jest kwestia indywidualnej umowy pomiędzy Panią, a sprzedającymi. Po przekazaniu własności mieszkania powinna jednak mieć Pani możliwość zamieszkania w nim.

 • kasia

  Witam kupuję mieszkanie z rynku wtórnego z dopłatą MDM obecni właściciele chcą mieszkać do przyszłego roku. czy ma to wpływ na dofinansowanie czy można je stracić.

 • Polecam przesłać zapytanie do wybranego przez Państwa banku. Podejrzewam, że jest to bardziej kwestia obłożenia wnioskami niż problemów informatycznych. Jeżeli odpowiednio uzasadnią Państwo swoją prośbę, analityk przełoży Państwa wniosek „na górę sterty”.

 • Aleksandra

  Witam! 1.09 złożyliśmy z mężem wnioski o kredyt z mdm na rynek wtórny do trzech banków, korzystając z pomocy doradcy finansowego.W zeszłym tygodniu była inspekcja mieszkania.Wczoraj doradca poinformował nas,że informatycy mają jakieś kłopoty z systemem mdm (nie wiem, czy chodzi o sam proces czy o ilość wniosków), więc musimy jeszcze czekać. Może orientujecie się ile to mniej więcej może jeszcze potrwać, bo terminy nas gonią ;), czas ucieka… Jeśli chodzi o sam proces kredytowy, to wszystko jest ok,czekamy podobno tylko na mdm.

 • iza

  Super 😉 A jak z wypłatą kredytu? ile czasu przewiduje bank na wypłatę kredytu z dofinansowaniem?

 • Obecnie nie jest to możliwe i jest na to sporo paragrafów, na które szkoda Pani czasu, gdyż po urodzinach trzeciego dziecka przestaną być obowiązujące. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Poczekajcie więc Państwo spokojnie na trzecie dziecko, w międzyczasie, jeżeli pozostałe dzieci nie są biologicznie jednego z Państwa – dokonajcie formalnego przysposobienia i składajcie wniosek w programie MDM.

 • Limit powierzchni użytkowej domu w Państwa przypadku wynosi 100 m2, dom rodziców jest trochę za duży. w innym przypadku Państwa wiek zezwala oczywiście na skorzystanie z programu MDM, także w przypadku kupna domu od rodziców. Polecam sprawdzić tą powierzchnię i przeczytać artykuł:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Ewelina Cmok

  Witam,razem z mężem i dwójką dzieci (trzecie w drodze) chcemy kupić dom w MDM. Mąż jest w trakcie podziału majątku z pierwszego małżeństwa,połowa mieszkania jest jego. Czy dostaniemy dofinansowanie mimo,jego połowy nieruchomości i jaką możemy maxymalnie dostać dopłatę z dwójką żyjących dzieci z trzecim w drodze.

 • Tomasz Bochen

  Witam, oboje mam 28 lat zona 30. mamy dwójkę małych dzieci. Moi rodzice chcą mi sprzedać dom o powierzchni 120 m2 czy załąpię się na dofinasowanie i w jakiej kwocie?

 • No problem.

 • Gipsi

  Wielkie dzięki za odpowiedź 🙂

 • Witamy,
  Ad 1. Tak, limity powierzchni i kwota dofinansowania są jednakowe dla ryku pierwotnego i wtórnego. Różne są jedynie limity ceny 1 m2.

  Ad 2. Mogą Państwo skorzystać z kredytu w ramach programu MDM zarówno na nabycie domu, który deweloper dopiero zaczyna budować, budowę w trakcie, jak i gotowy dom.

 • Uzyskaliśmy właśnie następującą informację dot. otrzymania dofinansowania w przypadku nabycia mieszkania w trakcie licytacji komorniczej.

  Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym.

  W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą

 • Może Pan złożyć wniosek do 1-go listopada 2015 (na podstawie art. 7 ust 1a: „W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych…”)

  kluczowe jest tutaj stwierdzenie „w dniu złożenia wniosku”

  Polecam jednak złożyć wniosek wcześniej, na wszelki wypadek gdyby coś nie zagrało i trzeba by było składać go ponownie.

 • Nie da się. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • krzysztof

  Czyli jest tak jak myśle,a nie tak jak nastraszył mnie doradca. Syn urodzony 02.listopada 1990 roku spełnia wymogi ustawy do dnia 1 listoopada 1990 roku- ponieważ wtedy nie skończył jeszcze 25 lat. ? (jeżeli się uczy etc.) Tak ? dziękuje

 • Interpretacja o której Pan wspomina dotyczy wieku beneficjenta programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

  Odnośnie dzieci, ustawa określa sprawę następująco:

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu
  wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników
  służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • krzysztof

  Podobno jest jakaś interpretacja banku, że nie liczy się dzień i miesiąc skończenia 25 lat, tylko rocznik. Przypuśćmy 1990 rocznik to 25 lat rocznikowo więc niezależnie czy styczen czy listopad to już nie można skorzystać. Czy jesteście Państwo pewni, że liczy się dzień ukończenia 25 lat?

 • Dagmara

  Okazało się że decyzję z BGK już mieliśmy w tamtym tygodniu, czekaliśmy tylko na umowę z banku, która na ten moment jest gotowa.

 • rati

  Czy da się uzyskać dofinansowanie gdy chce się zacząć budowę domu jednorodzinnego?

 • Gips

  Witam.
  1. Jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci, chcielibyśmy zakupić dom z rynku wtórnego. Czy max powierzchnia 110 m2 dotyczy rynku pierwotnego i rynku wtórnego? Czy dopłata z MDM jest identyczna bez względu na rodzaj rynku?
  2. Jeżeli chcielibyśmy zakupić dom z rynku pierwotnego to czy to musi być już gotowy dom czy możemy wziąć kredyt na dom, którego budowę deweloper dopiero rozpoczyna?
  Proszę o odpowiedź i pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli wychowuje Pan min. troje dzieci mógłby Pan skorzystać z programu MDM i zakupić inne mieszkanie z dofinansowaniem w ramach programu. To niestety jedyna możliwość.

 • Dodałem informację do Pańskiego komentarza powyżej.

 • Liczy się stan na dzień złożenia wniosku. Jeżeli syn kończy w listopadzie 25 lat, zachęcam do jak najszybszego złożenia wniosku.

 • Iza

  Ooo.. to ładnie, życzę oby jak najszybciej się udało 😉 Nasz wniosek będzie złożony jutro i właśnie jestem ciekawa jak to mniej więcej wygląda u innych. A jaki bank?

 • Iwona

  My złożylismy wniosek 3 wrzesnia, wstępną decyzje otrzymalismy 9 września, dzis Bank wysłał dokumenty do BGK i tez zastanawia nas ile trzeba będzie czekać. Umowe przedwstępną mamy do końca pazdziernika.

 • Łukasz

  Czy coś wiadomo w tej sprawie ?

 • gość

  niestety nie

 • Michał

  Witam,
  W ubiegłym roku kupiłem mieszkanie na kredyt z rynku wtórnego, obecne wtedy przepisy nie pozwałamy skorzystać mi z programu MDM. Teraz program się zmienił o chciałbym się zapytać czy mołbym coś zrobić aby uzyskac z tego tytułu jakąś dopłatę? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.

 • Krzysztof

  Nie wiem czy załadowal się komentarz. Jeżeli syn w listopadzie będzie miał 25 lat 1990 rocznika. To.liczy się chwilą złożenia wniosku? Czy w miesiąc jest to realne by załatwić formalności? Co jeżeli w listopadzie on już będzie miał 25 lat.?

 • Iza

  A jaki czas wpisaliscie na umowie przedwstępnej?

 • Możecie Państwo. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki (w skrócie, wiek poniżej 25 lat, dzieci uczące się).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Krzysztof

  Jesteśmy małżeństwem posiadającym dom. Mamy trójkę dzieci. Jedno 10 letnie. czy możemy zakupić mieszkanie z dofinansowaniem mdm?

 • Dagmara

  Czekam jeszcze na decyzję z BGK.

 • Niestety nie ma takiej możliwości.

 • Joanna Targońska

  Jesteśmy zatem pokrzywdzeni tą zmianą, czy jest jakieś rozwiązanie by w inny sposób zyskać cokolwiek? Czy możemy chociaż ubiegać się o jakąś ulgę budowlaną jeśli budujemy dom przez spółdzielnię?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny
  beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • No problem, polecamy się.

 • Rafał

  Witam

  Jestem właścicielem połowy domu jednorodzinnego wraz ze swoją chrzestną. Połowę domu otrzymałem na mocy darowizny od rodziców- konkretnie ojca. Czy to eliminuje mnie z ubiegania się o mieszkanie z programu MDM? Pozdrawiam!

 • gość

  dziękuję za odpowiedź 🙂

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Iza

  A decyzja z Bgk juz jest ??Cy musi Pani dalej czekac?

 • Okres oczekiwania jest zależny od wybranego banku i stopnia obłożenia wnioskami. Średnio proces (od złożenia wniosku do umowy) powinien trwać około 3-4 tygodni.

 • Ann,

  Witam, chciałabym kupić mieszkanie w raz z narzeczonym. Czy możemy oboje skorzystać z programu MDM i zakupić mieszkanie w udziałach po 50 %. czy musimy być małżeństwem?

 • gość

  chciałabym spytać ile mniej więcej trzeba czasu czekać na decyzję kredytową? wniosek złożony tydzień temu, rynek wtórny.

 • Wygląda to trochę inaczej. Może pani złożyć tyle wniosków, na ile ma Pani ochotę. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  I jeszcze jedna sprawa, aby zakończyć proces kredytowy w jednym, wybranym banku, będzie musiała Pani pozamykać procesy w pozostałych bankach.

 • Karolina

  Witam,
  mam zamiar złożyć wniosek o kredyt z programem MDM na rynek wtórny w kilku bankach. W jednym z nich poinformowano mnie, że drugi bądź trzeci wniosek zostanie rozpatrzony przez BGK dopiero po rozpatrzeniu pierwszego i może skutkować to znacznym wydłużeniem całej procedury. Czy rzeczywiście istnieje w BGK pewny rodzaj kolejki i dwa bądź trzy wnioski dotyczące tego samego mieszkania pochodzące z różnych banków nie mogą być rozpatrywane jednocześnie?
  Drugie moje pytanie dotyczy wypłaty środków MDM. Czy prawdą jest, że jeśli w umowie przedwstępnej jest określone, że umowa przyrzeczona ma nastąpić do 1 grudnia, to środki MDM zostaną zarezerwowane na grudzień i nawet jeśli do podpisania aktu notarialnego dojdzie wcześniej np. w listopadzie to ich wypłata nastąpi dopiero w grudniu?

 • mogę Pana jedynie pocieszyć, że jeszcze w kwietniu bieżącego roku nikomu się nie śniło, że rynek wtórny zostanie tak szybko objęty MDMem. Zawdzięczamy to wyłącznie tegorocznym wyborom.

 • Niestety nie. Na podstawie art 6 Ustawy, małżeństwa muszą przystąpić do kredytu z dofinansowaniem wspólnie, a Pan posiada mieszkanie, co wyklucza Pana z możliwości uczestniczenia w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • suchy0909

  Rok temu zakupiłem mieszkanie, niestety nie było mnie stać na mieszkanie z rynku pierwotnego więc wziąłem kredyt na mieszkanie z rynku wtórnego i nie skorzystałem z programu MdM. Gdybym wiedział, że od września będzie nowy program, który obejmie rynek wtórny to bym poczekał 😒

 • tomy

  Co w przypadku ,gdy mam prawo własności do lokalu spółdzielczego,które otrzymałem w formie darowizny od rodziców. W tym przypadku żona nie ma do takiego lokalu żadnego prawa,czy to w jakiś sposób pozwala nam skorzystać z dofinansowania MDM w celu nabycia wspólnie kolejnego mieszkania?

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
  przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności
  mieszkania.

  Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to dofinansowanie MDM nie będzie możliwe, gdyż celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy. Bank finansuje wyłącznie inwestycje, które zostaną zakończone.

 • Dagmara

  Ja mam decyzję z PekaO SA. Wniosek złożony 1 września.

 • Rafał R

  Witam. Czy można zakupić na rynku pierwotnym dom w stanie deweloperskim ale od firmy budowlanej, czy jednak musi to być deweloper spełniający kryteria ustawy deweloperskiej?! Jeśli nie to czy jak powstanie ów dom to np. odkupićale już na rynku wtórnym?

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wyklucza takiej możliwości, o ile zostanie spełniony warunek określony w art. 11 ust. 3 pkt 1 (kwota dofinansowania musi zostać w całości przelana na konto zbywcy mieszkania).

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

 • witam, jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji, można spłacić kredyt w dowolnym terminie, bez konsekwencji ze strony programu MDM. Proszę jedynie sprawdzić, czy bank nie pobiera prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

 • Intercyza nie ma większego znaczenia w przypadku programu MDM. Na podstawie art. 6 Ustawy, małżeństwa korzystają z kredytu z dofinansowaniem razem.

 • Daro

  Mam pytanie mam na oku mieszkanie , tylko jest problem bo mieszkanie jest zadłużone. Sprzedający chce 140 tys mieszkanie. Czy jest możliwość żeby 60 tyś bank przelał Spółdzielni, a 80 tyś sprzedającemu. Wszystko w programie MDM. Czy raczej sprzedający musi sam spłacić zadłużenie w spółdzielni, a potem sprzedać mieszkanie bez obciążeń. Pytam bo gostek nie ma tych 60 tyś. i tak zwany pat.

 • dada

  witam. MAM kredyt w MDM do spłaty zostało mi ok 50 tys złotych czy mogę go spłacić normalnie kiedy chce czy nowelizacja wprowadza jakies zmiany w tym zakresie? Jezeli tak czy moge np pozostawic sobie na koncie do spłaty np 10 tys zł i tak to spłacac przez okres który mi pozostał do spłaty?

 • Anna

  Witam, w przypadku podpisania intercyzy nie mam możliwości skorzystać z dopłaty?

 • Nie. Uzyska Pani wtedy pomoc w postaci dofinansowania wkładu własnego.

 • Bank działa zerojedynkowo, jeżeli miał Pan kredyt i spłacił go w ciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności, BGK zostanie o tym poinformowany.

 • artur

  Myślałem ze ten zapis miał zabezpieczyć interesy budżetu państwa pod kątem spłaty za gotówkę, a nie banków komercyjnych, ale widocznie się myliłem i nie będę mógł przenieść kredytu w przypadku lepszej oferty. Jestem szczerze zdziwiony.

 • No problem, polecamy się.

 • Ewa

  Dziękuję pięknie za szybką i zrozumiałą odpowiedź 🙂

 • występuje Pani o kredyt w programie MDM. Bank w pierwszej kolejności spłaca zobowiązanie zbywcy mieszkania, a resztę środków, która pozostanie po spłacie pierwotnego kredytu wpłaci na konto sprzedającego. Dopłata z programu MDM MUSI wpłynąć na konto sprzedającego, czyli pierwotne zobowiązanie musi być mniejsze o kwotę zobowiązania od kredytu, który Pani zaciągnie.

 • Ewa

  Czy mogę poprosić o wyjaśnienie wprost….jak to zrobić żeby takie mieszkanie zakupić?

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wyklucza takiej możliwości, o ile zostanie spełniony warunek określony w art. 11 ust. 3 pkt 1.

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

 • Owszem, gdyż spłaci Pan jeden kredyt innym.

 • artur

  Po nowelizacji ustawy należy zwrócić dopłatę jeżeli w ciągu pięciu lat spłaci się kredyt, a co w przypadku jeżeli przeniosę kredyt do innego banku czyli zrefinansuje go, czy też będę musiał zwracać Dopłatę?

 • Ewa

  Czy w ramach MDM można kupić mieszkanie z hipoteką? Jak to zrobić? Czy coś takiego uwzględnia się już w umowie przedwstępnej?

 • Takie przeszkody istnieją i zostały opisane w art. 14 Ustawy MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między sprzedawcą, a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania. Jeżeli wymieniony dom nie ma przyłączonych mediów oznacza to, że realizacja inwestycji nie nastąpiła. W takim wypadku bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu.

 • Opłata jest zależna od rodzaju własności i sposobu użytkowania nieruchomości (od 60 PLN do 200 PLN). Szczegóły można znaleźć na dowolnym forum prawnym.

 • Krzysztof Kowalski

  A ile kosztuje zalozenie?

 • Paweł

  tak, założy sie ją. Też tak kupuję 😉

 • Basia

  czyli kupując mieszkanie od dewelopera już nie mogę z tego skorzystać?

 • Krzysztof Kowalski

  Witam. Mamy wybrane mieszkanie z rynku wtórnego. Możemy je kupić gdy nie posiada księgi wieczystej????

 • amazon

  Czy po wzięciu kredytu z MDM nie ma żadnych przeszkód by w czasie spłaty kredytu nabyć inne mieszkanie (już bez MDM )?

 • mat

  bylem w jednym w banku zorientowac sie o kredyt z mdmu. pani mi powiedziala ze jak dom niema podlaczonych medi to niemoge skorzystac z mdm. przylacza wody i pradu chce zrobic z wlasnych srodkow. kredyt chce tylko na zakup nieruchomosci. jest to starszy domek. wody z sieci tam nigdy niebylo a prad odlaczyla obecna wlascicielka. czy to dyskwalifikuje dom z doplaty ?

 • W momencie rejestracji wniosku o kredyt z dofinansowaniem składa pan stosowne oświadczenie.

 • Tymon

  Jak weryfikowane jest to czy nie miałem wcześniej mieszkania?

 • Jeżeli nie tworzycie Państwo formalnego związku, oznacza to, że obecnie jesteście właścicielami części ułamkowych wymienionego mieszkania. Możecie więc skorzystać z programu MDM przy zakupie innego lokalu mieszkalnego.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • alsi5

  Witam, w marcu 2015r. wraz z narzeczoną kupiliśmy mieszkanie o pow. 61,2 m2 na rynku wtórnym, czy w związku ze zmianami w programie możemy się jeszcze załapać na jakieś dofinansowanie?

 • Taka możliwość istnieje jedynie przy budowie domu systemem gospodarczym.

 • Witam, niestety nie mają Państwo możliwości, aby obecnie otrzymać dofinansowanie do kredytu wziętego w ubiegłym miesiącu.

 • Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Basia

  witam, mam pytanie odnośnie rozliczania się z VAT-u, czy korzystając z programu MDM będę mogła jeszcze odliczyć VAT za wydane sumy na wykończenie mieszkania?

 • Joanna Targońska

  Witam, pod koniec lipca podpisaliśmy z mężem kredyt na zakup domu od spółdzielni-bez MDM, teraz spółdzielnie mają dostawać MDM, czy możemy jeszcze jakoś ubiegać się o dopłatę? Minął miesiąc i wszystko jest inaczej, jestem załamana:(

 • Paweł

  Witam, zadam głupie pytanie:

  Które banki polecacie? Pekao SA, Bank BPS, a może PKO BP??

  Wg różnych kalkulatorów BPS jest najtańszy, ale jak byliśmy w placówce kredyt wyszedł kilka zł droższy niż w Pekao, za to tu nie trzeba karty kredytowej (w Pekao można zrezygnować z niej po otrzymaniu kredytu). W BPS każą nam zrobić wycenę we własnym zakresie, najtaniej znalazłem za 500 zł… a w Pekao jest za 180 zł jakoś.

  No i sprawa weksla, nie bardzo go rozumiem i trochę się go obawiam, mam powód?

 • Witam. Strych wg rekomendacji BGK nie powinien być zaliczany do powierzchni użytkowej.

 • Ponieważ dom sprzedaje osoba fizyczna, mamy do czynienia z rynkiem wtórnym.

 • Niestety to nie pomoże, warunek nieposiadania mieszkania odnosi się również do przeszłości.

 • Kamil

  Witam, mam pytanie, jesteśmy rodziną wielodzietną znalezlismy mieszkanie z rynku w Gdańsku o pow uzytkowej 84 metry kwadratowe (dwupoziomowe z poddaszem uzytkowym). Po rozmowie z wlascicielem okazało się, że właściciele mają akt własności na sam dół (55 metrów) natomiast na górę (pomieszczenie strychowe) jest ograniczone prawo rzeczowe (takie że tylko właściciel konkretnego mieszkania może korzystać z tego strychu). I teraz pytanie czy przy mdmie jest liczona powierzchnia 55 metrów, czy 84 razem ze strychem? bo przy 55 metrach wychodzi kwota 5200 złotych za metr i nie mieścimy się w limicie na rynek wtórny za metr. Dodam,że ten strych (pomieszczenie strychowe) jest połączone schodami oraz zaadoptowane tzn są pokoje łazienka itp. Z góry dzięki

 • Wszystko zależy od Pańskiej sytuacji, najważniejszym dokumentem będzie jednak umowa przedwstępna.

 • Marcin

  Dostal juz ktos z wnioskujacych o kredyt mdm odpowiedz z pozytywnym skutkiem? Ja zlozylem 2 wrzesnia wniosek i tak mnie ciekawi ile bede musial czekac

 • w.z.

  Mam pytanie – zamierzamy kupić nowo wybudowany dom jeszcze nie zasiedlony. Dom sprzedaje osoba prywatna, nie developer. W przypadku limitów na rynku wtórnym nie mamy szans na dofinansowanie, natomiast jeśli ten dom potraktować jako zakup na rynku pierwotnym to dofinansowanie by było. Jakie są kryteria określające, zakup domu na rynku pierwotnym?

 • Justyna Mańczyńska

  a jeżeli nastąpi cofnięcie darowizny?

 • Cimar

  A po za umowa rezerwacyjna w banku bzwbk będą chcieli ode mnie jakieś inne dokumenty??

 • Agnieszka

  A ja mam pytanie do czerwca wasz program był tak beznadziejny że kiedy mój mąż zyskał zdolność kredytową mogliśmy sobie pozwolić tylko na mieszkanie z rynku wtórnego ale żeby to zrobić przy obecnych chorych przepisach musieliśmy się zagrzebać w pożyczkach żeby mieć na wkład własny a mieszkanie kupiliśmy w czerwcu. Czy przewidzieliście jakąkolwiek ewentualność dla młodych ludzi którzy w tym momencie są oszukani?
  Zwykłe złodziejstwo.
  Dziękuję bardzo za wspieranie młodych małżeństw i za „dawanie szansy” na tworzenie rodziny….

 • Obecny dom i tak musi Pan dokończyć, ze środkami z MDMu, czy też bez, natomiast dodatkowe mieszkanie, którego ponad 1/3 ceny zapłaci Państwo może stanowić zarówno doskonałą inwestycję jak i zabezpieczenie dla Pańskich dzieci.

 • przemek

  Super, nie mogę dokończyć pierwszego ale mogę sobie kupić drugie, świetna pomoc, trafić człowieka może, co za kraj.

 • Może Pani. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego
  wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Córka ma mieszkanie, nie może więc skorzystać z programu MDM.

 • Eve

  Wiam,
  Czy można składać wnkioski o kredyt z dofinansowaniem Mdm w kilku bankach? Czy należy najpierw wybrać bank i wniosek złożyć tylko do jednego wybranego banku?

 • Justyna Mańczyńska

  Witam, gdy córka miała 15 darowałam jej mieszkanie, w którym za opiekę do śmierci mogła mieszkać moja ciotka. Córka od 6 lat jest zamężna, ma 1 dziecko, czy przysługuje im jako małżeństwu mieszkanie z MDM? Zięć nie jest właścicielem żadnego mieszkania. Pozdrawiam

 • Niestety nie, dodatkowe dofinansowanie można otrzymać jedynie po urodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka.

 • Tak, program MDM od 01.09 obejmuje również rynek wtórny. Zarówno Pan jak i mieszkanie powinniście jednak spełniać kryteria programu MDM.

 • Niestety nie. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Nie zrozumieliśmy się. Nie może Pan skorzystać z programu MDM na dokończenie wymienionego domu. W ramach MDMu może Pan zakupić inny dom lub mieszkanie.

 • Dodałem komentarz powyżej.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Bogusia

  A co w przypadku rodzin, ktore zaciągnęły kredyt w 2014 roku i miały wtedy jedno dziecko? Czy gdy urodzi nam się teraz po zmianach drugie, to dostaniemy kolejne 5%?

 • Cimar

  Witam mam następujące pytanie czy jak mam umowę rezerwacyjna podpisana z deweloperem na mieszkanie w kamienicy która została gruntownie wyremontowana z rynku wtórnego , mogę iść do banku składać już dokumenty o kredyt?

 • pioptka

  Dzień dobry!Czy poprawa warunków mieszkaniowych dotyczy tylko osób 3 i więcej dzieci? Ja mam dwójkę dzieci i mam juz zakupione mieszkanie. Czy tez mogę skorzytać z MDM?

 • anonim

  Ile dofinansowania dostanie przy zakupie mieszkania 51m2 za 150000? Dodam, że mieszkanie znajduje się w Wielkopolsce miasta pozostałe. Jestem singlem.

 • przemek

  Witam ponownie, czy termin rozpoczęcia budowy ma znaczenie?

 • Marcin

  Witam i ja dołączę się do pytania Jak to jest w przypadku budowy domu ?

 • Kamila

  Witam. Wraz z mężem mamy dwójkę dzieci oraz nie posiadamy własnego mieszkania. Czy na budowę domu przysługuje nam doplataa?

 • Aka

  Witam, chcę wziąć kredyt jako singiel, mieszkanie wycenione jest na 125000 tyś., czy dofinansowanie z programu zaspakaja wkład własny? Wiem, że przysługiwałoby mi 18 tyś. więc wymagane 10% jest, czy jednak należy jeszcze coś dopłacić?

 • ad 1. Cena 1 m2 powinna być mniejsza niż kwota limitu wyznaczonego w danej lokalizacji.

  ad 2. Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

 • A.M.

  witam,

  chcemy wraz z żoną zakupić mieszkanie z rynku wtórnego o powierzchni 48m2. Oboje pracujemy, nie mamy jeszcze dzieci(planujemy w przeciągu 1-2 lat), jednakże cena mieszkania wynosi 210tyś (przekracza limit dopłaty – woj. lubelskie) Interesują mnie 2 rzeczy:
  1. Czy jeśli cena za m2 wynosi przykładowo 4500zł, a kwota dopłaty to 3780zł to czy program MDM nas obejmie ? czy działa to przykładowo tak, że przy kwocie kredytu 210tyś to czy dofinansowanie obejmuje tylko 181tyś (taka kwota mieści się w limicie przy tym metrażu) czy w ogóle nie obowiązuje ?
  2. czy Bank udzieli nam kredytu większego o np. 10000zł ? (na remont zakupionego mieszkania ?

  Pozdrawiam serdecznie.

 • ok, zapraszamy do kontaktu, doradca poinformuje Panią o warunkach w poszczególnych bankach.

 • Magdalena K

  Dziękuję. Teraz nie mam żadnej zdolności kredytowej, bo nie pracuję. Chcę właśnie się dowiedzieć jakiej pracy i za ile szukać.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Magdalena K

  Dzień dobry,

  mam pytanie. Jesteśmy małżeństwem, mamy 26 i 30 lat. Nigdy nie byliśmy właścicielami mieszkania. Mieszkanie, które chcemy kupić jest z rynku pierwotnego i łapie się na MDM.

  Jakie są warunki aby dostać MDM jeśli chodzi o pracę i zarobki? Ile minimalnie każde z nas musi zarabiać i czy musi to być umowa o pracę i na jaki czas, z czego jaki czas musi być przepracowany?

  Jesteśmy zdecydowani na konkretne mieszkanie, wynajem kosztuje nas więcej niż kosztowałoby nas spłacanie raty kredytu+czynsz i opłaty, dlatego chcemy jak najszybciej wziąć kredyt na mieszkanie. Nie wiemy tylko czy są jakieś warunki jeśli chodzi o zarobki.

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Pracujemy nad tym.

 • Nie wprowadziliśmy jeszcze możliwości rejestracji ogłoszeń dot. kupna – sprzedaży mieszkań dla odbiorców prywatnych. Pomyślimy o tym.

 • Tak.

 • Jeżeli dzieci mają poniżej 25 lat i nadal się uczą, ma Pan szansę na skorzystanie z programu nawet gdyby wymieniony dom był wykończony.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, beneficjentem programu i właścicielem mieszkania będzie jedynie wymieniona, młodsza osoba. Drugie z Państwa wspomoże jedynie zdolność kredytową.

 • Tak. 2 komentarze powyżej jest informacja w oparciu o odpowiedź Ministerstwa.

 • mopek

  i co? dowiedzieliście się czegoś?

 • No problem, polecamy się.

 • Sprawdziłem temat. Można składać wnioski w tylu instytucjach w ilu beneficjent ma ochotę. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a
  określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku

 • ok, zweryfikowałem temat. Kredytobiorca może bez problemu zgłaszać wnioski w tylu bankach, w ilu ma ochotę. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego
  się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Jeżeli w Pańskiej instytucji występują tego rodzaju problemy, polecam zgłosić temat do BGK.

 • Doradca EXP

  poprawa warunków mieszkaniowych oznacza tu, że w przypadku rodzin wielodzietnich , które posiadają już własne M lub dom , mogą oni kupić inną nieruchomość a już posiadaną zatrzymać oraz nie obowiązuje ich limit wieku 35lat

 • Agnieszka

  Dlaczego wyszukiwarka mieszkań na waszej stronie pozwala znaleźć tylko nowe mieszkania jako mieszkania MDM?

 • bart

  Dzień dobry. Jestem w wieku powyżej 35 lat, jednak posiadam trójkę dzieci. Chciałbym spytać jak należy interpretować zwrot „Modyfikacja umożliwi rodzinom wielodzietnym poprawę warunków mieszkaniowych”. Czy poprzez poprawę warunków należy uwzględniać tylko i wyłącznie wielkość (ilość m2) mieszkania? Czy są gdzieś opisane jakie warunki muszą być spełnione aby można było zakup nowego mieszkania traktować jako poprawę warunków mieszkaniowych?

 • lech

  czy mieszkanie może byc z licytacji komorniczej?dziekuje

 • przemek

  Witam, mam 40 lat, troje dzieci, wybudowałem dom jednorodzinny ale nie jest on skończony, czy mam szanse na dofinansowanie na dokończenie budowy domu w ramach programu mdm?

 • Ona

  Witam, mam pytanie czy jeśli nie jesteśmy małżeństwem i jedno z nas nie skończyło 35 lat i może skorzystać z programu to nieruchomość notarialnie będzie zapisana właśnie na nią? Czyli wspolkredytobiorca nie jest współwłaścicielem nieruchomości?

 • Michal

  Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Jeżeli suma Pani nadpłat (poza zwykłym harmonogramem kredytu) przekroczy kwotę przyznanego dofinansowania, będzie musiała Pani zwrócić część dofinansowania.

 • agga

  Nie do konca rozumiem odpowiedz;) jezeli pod koniec pierwszego roku kredytowego nadplace 20% wartosci kredytu to czy bede musiala zwracac doplate????? AA jezeli w 2 roku kredytowym nadplace kolejne 20% co wowczas???

 • ok, zweryfikuję jutro ten temat w BGK i dam znać.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • mdm_giver

  Komunikat komunikatem, ja piszę jak to wygląda od strony praktycznej i technicznej bo na co dzień tym się właśnie zajmuje. Wcześniej bez problemu rejestrowałem tematy równolegle z konkurencją, od około maja tego roku taka możliwość została odebrana. Ostatni raz miałem ten sam problem jakieś dwa tygodnie temu więc temat dosyć świeży… chyba, że wraz z wejściem nowelizacji informatycy BGK usprawnili ten aspekt i przywrócili dawną funkcjonalność. Poza tym nie przypadkowo ludzie wyżej piszą, że coś podobnego usłyszeli w różnych bankach???

 • Polecam oficjalną informację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

  http://www.mir.gov.pl/strony/uslugi/mdm/#Co musisz zrobić?

  „Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć jednocześnie w kilku bankach. Umowę kredytu podpisz z bankiem, który zaproponuje Ci najlepsze warunki spłaty kredytu.”

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Maciek

  Czy nowelizacja przewiduje jakies dodatkowe dofinansowanie w przypadku gdy w ciagu 5 lat pojawi sie 3 dziecko?

 • mdm_giver

  Bzdury gadasz kolego, jeszcze jakiś czas temu było możliwe zarejestrowanie wniosku pod warunkiem podania tych samych parametrów co pierwszy bank, jednak od paru miesięcy nie jest to już możliwe. Tylko jeden bank może być zarejestrowany na platformie. Wiele banków jako warunek, w ogóle, rozpoczęcia analizy wniosku wymaga skutecznego zarejestrowania sprawy na platformie …. i koło się zamyka…

 • Otrzymanie mieszkania w spadku nie wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania. W przypadku darowizny, jeżeli nastąpi ona w przeciągu okresu do 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania w ramach programu MDM – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny
  beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania, czyli Pański kredyt (po uwzględnieniu dofinansowania) nie powinien być mniejszy niż 250 tys. PLN.

  W kwestii wyliczenia kwoty dofinansowania i spełnienia warunków programu zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Doradca może również wyliczyć Pańską zdolność kredytową po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Odnośnie wyliczenia kwoty dofinansowania: Na postawie art. 7
  Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia
  wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Limity dla rynku wtórnego w woj. lubelskim może Pan znaleźć na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/limity-cen-dla-rynku-pierwotnego-i-wtornego-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-w-iii-kwartale-2015-r/

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  W kwestii wyliczenia poziomu dofinansowania i kwoty kredytu zachęcam do skorzystania z kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, polecamy się.

 • Andrzej

  Witam

  Mam pytanie więc proszę o uwagę. Proszę mi napisać jak to jest – zamierzam kupić na rynku wtórnym dom z działką – za 500 000 i teraz pytanie jak to można przełożyć na program MDM ? czy muszę brać kredyt na 250 000 i ile tego dofinansowania może wyjść w przypadku rodziny z jednym dzieckiem ? chodzi mi o kwotę dofinansowania jak to wyliczyć. Kwota 500 000 to całość nieruchomości działka+dom, czy dofinansowanie jest liczone od całości czy tylko od domu którego wartość zostanie wyceniona ? Jakie limity są dla domów na rynku wtórnym województwo lubelskie. Pozdrawiam

 • Niestety – nie możecie Państwo skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania mieszkania. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Piotr

  Ok, dzięki za szybkie info

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania nabytego w programie MDM.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu.

 • Jeżeli mąż był w przeszłości właścicielem mieszkanie i nie wychowujecie Państwo min. trójki dzieci, nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Rozdzielność majątkowa nic w tym punkcie nie pomoże. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Jedynie w przypadku, jeżeli wychowuje Pan min. troje dzieci. Na
  podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

 • Jeżeli informacje z wniosków do BGK będą się różniły, BGK przyjmie informacje z pierwszego chronologicznie złożonego wniosku o dofinansowanie.

 • Można złożyć wnioski do tylu banków, do ilu kredytobiorca sobie życzy, jednak informacje na wniosku o dofinansowanie (do BGK) powinny być w każdej instytucji takie same. Jeżeli będą się różniły, BGK przyjmie informacje z pierwszego chronologicznie złożonego wniosku o dofinansowanie.

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. W przypadku mieszkania o wartości 165 tys. PLN kredyt (już po uwzględnieniu dopłaty) nie powinien być mniejszy niż 82,5 tys PLN.

 • Posiadanie gruntu lub udział w TBSie nie powoduje wykluczenia z programu MDM.

 • Witam. Ponieważ posiadają już Państwo mieszkanie – nie macie obecnie możliwości skorzystania z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w
  przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatęmoże wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, polecamy się.

 • Michal

  Witam,
  Chciałbym skorzystać z programu MdM. Aktualnie nie posiadam jeszcze mieszkania, lecz mam je otrzymać od mojej babci w formie darowizny. Co z sytuacją kiedy skorzystam z programu MdM i dopiero wtedy otrzymam darowiznę? Czy muszę czekać 5 lat żebym nie musiał zwrócić dopłaty? Czy mogę to zrobić szybciej?
  Z góry dziękuje!

 • Młodziak

  Panie administratorze ponawiam pytanie:
  czy w sytuacji kiedy żona posiada prawo do 1/4 domu
  jednorodzinnego – możemy ubiegać się o dofinansowanie z programu MDM ?

 • Nie, Platforma Obywatelska promuje swój projekt programu MDM, jako autorzy wersji pierwotnej, jak i po nowelizacji, tak abyście mogli Państwo z niego skorzystać.

 • yaro210

  Promujecie Platformę Obywatelską tym zdjęciem?

 • Daga

  witam,
  czy jako singiel bez wkładu własnego mogę ubiegać się o dofinasowanie na mieszkanie z rynku wtórnego? Jak wygląda taki proces? Najpierw konsultant z expandera – udziela informacji o jaki kredyt mogę się ubiegać? i w jakim przedziale cenowym mogę szukać mieszkań ?

 • aga

  Witam:mam pytanko mamy z męzem 2 dzieci mieszkanie małe 20m i po 40lat czy obejmuję nas mieszkanie z dopłatą w MDM ,jak nie mamy zdolności kredytowej.Z góry dziękuję

 • Piotr

  Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy kupując mieszkanie wspólnie z narzeczoną, w umowie może być rozdzielona własność mieszkania po 1/2 na stronę. Doradca z banku twierdzi, że aby dostać dofinansowanie właścicielem lokalu w 100% powinno zostać tylko jedno z nas. Kredyt bierzemy wspólnie.

 • mopek

  Wczoraj dowiedziałem się w pekao, że banki z tego powodu nie lubią za bardzo MDMów bo są właśnie z nimi problemy w BGK.

  Otóż jeśli oni wyślą wniosek o dofinansowanie do BGK i wniosek na zainteresowanego wpłynie jeszcze z innego banku ale będzie zawierał inne parametry to zostanie zablokowany. Pytanie czy oba wnioski czy tylko jeden, który?

  Rozwiązanie jest jedno – pilnować aby wnioski w każdym banku były jednakowe. Prawda?

 • Wiola

  Witam. Chcę kupić dom z rynku pierwotnego korzystając z mdm. Czy dom ten musi być w stanie deweloperskim (przynajmniej gotowa łazienka i jeden pokuj) czy może być to stan surowy zamknięty?

 • Estera

  Witam. Maz kupil przed zawarciem zwiazku malzenskiego mieszkanie. Jak wyglada sytuacja z mdm? Czy jako malzenstwo mozemy ubiegac sie o dofinansowanie czy potrzebna w tej sytuacji bylaby rozdzielnosc majatkowa?I czy przy jednym dziecku nadal jest dodatkowo 5%? Dziekuje za odpowiedz.

 • marcin

  moj doradca bedzie skladal dzis wniosek w tym banku dla mnie, mowila,ze nie ma zadnej informacji o spoznieniu wiec powinno dzialac od wczoraj

 • marcin

  mnie tez powiedzieli,ze mozna tylko w jednym banku ale tutaj Panstwo twierdza ze mozna normalnie w kilku bankach skladac naraz

 • mateusz

  Witam mam pytanie czy jak jedno mieszkanie kupiłem z rynku wtórnego nie wykorzystujac mdm czy np w pozniejszym czasie jak bede chciał budowac dom albo kupic bede mogl wykorzystac Mdm czy juz nie ?

 • Witam, mam pytanie o liczbę dzieci w programie. Mam dziecko (7 lat) z osobą która ie jest moją żoną (była) ale dziecko ma moje nazwisko, obecnie jestem żonaty z nową osobą i planujemy mieć wkrótce dziecko, czy liczba dzieci była by liczona jako jedno czy dwójka?

 • czanklas22

  Byłem w dniu wczorajszym u doradcy finansowego, rata kredytu wygląda znacznie lepiej niż pytając bezpośrednio w bankach, nurtuje mnie jedna rzecz mianowicie doradca stwierdził, iż w projekcie mdm można jednocześnie złożyć wniosek z jednego banku, a nie jak w przypadku zwykłego kredytu w kilku aby porównać oferty. Mam obawy, że po złożeniu wniosku oferta może być gorsza niż ta wstępna z symulacji.

 • Ola Stodoła

  Witam, aby otrzymać dofinansowanie wartosc kredytu musi przekroczyc polowe wartosci mieszkania, tylko czy jest to wartosc po dofinansowaniu ?? Ile minimalnie kredytu musze wziac jezeli chce kupic mieszkanie o wartosci 165000 ??

 • tomek

  Witam,czy w banku BZ WBK można już składać wniosek o dofinansowanie
  na nowych zasadach, pytam ponieważ dowiedziałem się w oddziale, że
  dopiero ok. 8-9 września najwcześniej. Obawiam się tylko, że jest to
  wymysł tej pani z którą rozmawiałem. Nie wiem co dalej z tym zrobić.
  Pozdrawiam

 • lech

  Witam, co w wypadku posiadania gruntu ? i co w wypadku posiadania udziału w TBS? dziekuję z góry

 • Marta

  Witam
  Wspólnie z mężem kupiliśmy za kredyt hipoteczny mieszkanie 27m2 w 2008 roku, teraz chcemy zakupić oczywiście z kolejnym kredytem hipotecznym, mieszkanie z rynku pierwotnego około 45-50m2, nie mamy dzieci, dopiero po kupnie większego możemy się na potomstwo zdecydować.
  Pierwsze mieszkanie zamierzamy wynajmować a w drugim zamieszkać. W dniu wczorajszym słyszałam o możliwości (za około 4-6 tygodni) skorzystania z MDM w przypadku zmiany mieszkania na większe, czy istnieje jakakolwiek możliwość abyśmy mogli skorzystać z tego programu, czy tylko wtedy kiedy byśmy mieli (aż) trójkę dzieci.
  Bardzo proszę o informację
  Z góry dziękuję
  Marta

 • agaa

  Witam, mam pytanie… chcę kupic mieszkanie z dopłata mdm, mieszkanie 43m2 ,które kosztuje 180 tys zł, ile musze wziazc minimalnie kredytu aby uzyskac dopłate mdm ( samotnie wychowuje 2 dzieci) .I druga kwestia to ile w ciagu roku moge nadpłacic tego kredytu>>> bo wiem ze ta kwestia tez jest regulowana.

 • Młodziak

  Witam serdecznie, czy w sytuacji kiedy żona posiada prawo do 1/4 domu jednorodzinnego – możemy ubiegać się o dofinansowanie z programu MDM ?

 • Kasia

  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 • Mamy, ten komentarz jest ostatni na dzisiaj 😉

 • Mikołaj

  Cóż za szybka reakcja 😉 Dziękuję. Czy Państwo nie mają wolnego? 😉

 • Może Pan ustanowić dziewczynę jako spadkobierczynię mieszkania. Ew. Pana rodzina przyjmując spadek przyjmie zarówno mieszkanie, jak i zobowiązania.

 • Mikołaj

  Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź !. Jeszcze tylko kwestia okresu przed zawarciem związku małżeńskiego. Spłacamy kredyt razem, dochodzi do wypadku, i czy w takiej sytuacji dziewczyna zostaje z kredytem bez prawa do mieszkania?

 • Nie jest to prawda. Mogą Państwo zgłosić wnioski do tylu banków, do ilu macie Państwo ochotę.

 • marcin

  Sa panstwo pewni? Dzis bylem w expander i powiedziano mi ze mozna tylko jeden wniosek zlozyc do jednego banku jezeli o mdm. Dopiero jak dostane odmowe to mozna skladac do nastepnego

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone
  do dnia 2018-09-01

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na
  podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
  małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011
  r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”.
  Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu
  własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Tak, jak najbardziej. Po ślubie może Pani ustanowić współwłasność mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Z tym akurat jest ciekawa sprawa. Nowela zapewnia, że w ramach programu MDM można obecnie zakupić dowolną nieruchomość, ale… oryginalna ustawa nakazuje przelać całość kwoty kredytu i dofinansowania na konto sprzedającego, co w przypadku sprzedaży mieszkania z hipoteką jest bardzo ryzykowne (pierwsza część kredytu powinna spłacić poprzednie zobowiązanie, a dopiero kolejna powinna zostać przekazana na konto sprzedającego). Czekamy na wyjaśnienie Ministerstwa.

 • Paulina

  Witam,
  chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z MDMu na budowę jednorodzinnego domku (100 mkw) ?

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Analityk podczas badania zdolności kredytowej przyjmie dochody, które mają charakter stały. Nadgodziny i nagrody raczej nie zostaną uwzględnione. Trzynastki z kolei warto byłoby wykazać.Osobiście jestem zdania, aby ująć wszystko co możliwe.

 • Mikołaj

  Witam,

  Sporo przeglądałem rozmowy z użytkownikami, ale nie trafiłem na odpowiedź. Planujemy z dziewczyną zakup mieszkania z rynku pierwotnego. Dziewczyna ma zapisane mieszkanie przez swoją Babcie, dlatego o dofinansowanie staram się tylko ja. Razem natomiast przystępujemy do kredytu wg nowych przepisów. Pytanie brzmi: jeśli weźmiemy ślub w ciągu pierwszych 5 lat (kiedy obowiązują warunki MDM) jak będzie wyglądała kwestia własności mieszkania? Czy istnieje jakieś rozwiązanie (np w formie zapisu notarialnego), nim ten ślub weźmiemy, zapewniające takie same prawa do lokalu mojej dziewczynie jak i mnie? Co, gdy podczas spłacania kredytu coś mi się stanie, a nie będziemy jeszcze w związku formalnym?

  Bardzo dziękuję za odpowiedzi!

 • Kamila

  Witam,
  Za dwa miesiące biorę ślub. Czy mogę już dzisiaj złożyć odpowiednie papiery w celu kupna mieszkania z zasobów MDM??

 • Elwirs

  Witam, czy w mdm można kupić mieszkanie na które jest ustanowiona hipoteka?

 • Kasia

  Proszę o poradę, czy w zaświadczeniu do banku o dochodach z 12 miesięcy powinny być wliczane nadgodziny, trzynastki itp.? Moja księgowa tego nie uwzględniła natomiast męża tak. Gdzie jest to doprecyzowane? Bardzo dziękuję za odpowiedź , jest to dla mnie ważne bo różnica w dochodach jest dużą .

 • Jonic

  Witam. Pracujemy z żoną za granica. Czy możemy starać się o dofinansowanie z programu mdm?

 • Oczywiście. Może pani złożyć tyle wniosków, ile Pani uważa za stosowne, proszę tylko Pamiętać, aby we wszystkich wnioskach o przyznanie dofinansowania wpisywać te same informacje dot. nabywanej nieruchomości.

 • Jeżeli była to 100% własność mieszkania, to niestety tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w
  przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Maciej

  Na moją żoną było kiedyś przepisane mieszkanie na własność, które musiała sprzedać. Czy fakt że była właścicielem dyskwalifikuje nas z programu MDM?

 • Tak, taka możliwość była także w „starej” wersji programu MDM.

 • ewelina

  czy można kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od spółdzielni?

 • Magdalena Ros

  Czy w programie mdm jest możliwość złożenia równolegle wniosków w dwóch bankach tak aby mieć później możliwość wyboru (banki nie podają szczegółowej oferty przed złożeniem wniosku) i zwiększyć szanse decyzji pozytywnej?

 • Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Ani grama. Mnożnik jest uzależniony od liczby wychowywanych dzieci i wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

 • michał

  podobno single mają dostać nie 10% a tylko 5% dofinansowania. ile w tym prawdy?

 • Ania S

  Witam chciałbym bym się dowiedzieć czy aby wziąć udział w programie MDM czy trzeba mieć własną wpłatę

 • Ania Siewiera

  Witam chciałbym bym się dowiedzieć czy aby wziąć w programie MDM czy trzeba mieć własną wpłatę

 • Ola

  Witam,

  oboje z mężem przymierzamy się do zakupu domu z rynku wtórnego do 100 m, jednak jestem już współwłaścicielką jednego domu (w 1/3), czy kwalifikujemy się na dofinansowanie MdM? Mamy jedno dziecko, niepełnosprawne, czy z tego tytułu możemy uzyskać dodatkowe dofinansowanie?

 • Tak, jest taka możliwość.

 • Dawid

  Credit Agricole nie jest przygotowane do działań…

 • Grażyna

  Witam,
  Czy można skorzystać z mdm w sytuacji gdy kupuje sie dom od dewelopera, który dopiero go wybuduje i kredyt wypłacany mu bedzie w transzach (na budowę domu)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • ok, rozumiem. Jeżeli posiada Pan już mieszkanie i jednocześnie nie wychowuje Pan min. trójki dzieci, nie ma możliwości, aby skorzystać z MDMu.

 • marcin

  i zlozyl ktos dzis juz wniosek? 🙂 jakie banki dzialaja?

 • Radek

  Ale właśnie nie skorzystaliśmy z programu bowiem był zapis, że tylko z rynku pierwotnego można zakupić żeby otrzymać dofinansowanie. Kupiliśmy mieszkanie po wejściu programu w życie lecz z rynku wtórnego bez dofinansowania. Program nie umożliwia dofinansowania do spłaty naszego kredytu dzisiaj skoro dzisiaj można kupić z rynku wtórnego (tak jak my zakupiliśmy)?

 • Jeżeli ktoś już skorzystał z programu MDM, nie ma możliwości, aby przystąpić do programu ponownie.

 • No problem, polecamy się.

 • Radek

  Witam, chciałbym zapytać co z młodymi, którzy dzisiaj spełnialiby te warunki (chodzi o możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym) a półtora roku temu była tylko możliwość zakupu na rynku pierwotnym. Czy w programie są jakieś założenia aby pomóc również im?

 • Piotr

  Dziękuję za odpowiedź.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Piotr

  Witam, czy w ramach programu MDM można kupić mieszkanie większe niż 65 m2, np. 82 m2 ?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Tak, jeżeli chcą Państwo skorzystać z nowych warunków programu, należy wycofać stary wniosek i złożyć nowy.

 • Kamil

  Witam, mam pytanie czy moi rodzice, posiadający trójkę dzieci i dom jednorodzinny mogą skorzystac z tego programu?
  pozdrawiam

 • Ania

  wniosek do banku składaliśmy jakiś miesiąc temu ale bank sprawdzał dokumenty itp nie wiem kiedy poszedł wniosek do bgk. czy możemy w takim bądź razie ponowić wniosek?

 • Jeżeli złożyli Państwo wniosek dzisiaj, powinny Państwo otrzymać mnożnik 20%. Doradca w banku nie wyliczył kwoty dofinansowania przy Was?

 • Ania

  Witam jesteśmy z mężem w trakcie załatwiania kredytu na zakup domu w programie mdm. Ciekawi mnie czy otrzymamy dopłatę 15 czy 20%( mamy dwóję dzieci) na tą chwilę złożyliśmy dokumenty do banku i czekamy na decyzję.

 • Jedynie na zakup domu. Remont należy wykonać za pomocą własnych środków lub kredytu poza programem MDM.

 • ok, rozumiem. Jeżeli chce Pan skorzystać z kredytu w ramach programu MDM i sfinansować zakup na rynku wtórnym, konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

 • Najbezpieczniej – polecam szukać mieszkania spełniającego obecne limity ceny

 • Limity na IV kwartał będą znane 30-go września.

 • Jarek

  Generalnie kiedy wnioskowałem o kredyt nie było jeszcze jasnej sytuacji co do MDM. I gdy okazało się, że można to czy ja jestem w stanie skorzystać z tego programu chodź podpisuje nie długo umowę

 • Jarek

  Chodzi o to, że staram się o kredyt hipoteczny na rynku wtórnym, więc jeżeli ustawa weszła w życie z dniem dzisiejszym czy jestem w stanie wnioskować o otrzymania dofinansowania z programu MDM. Czy bank PKO SA jest już przystosowany i czy jestem wstanie załatwić formalności do terminu podpisania umowy.

 • Oczywiście. Własność ułamkowa, czy też własność działki nie stanowi problemu dla programu MDM. Poza tym, na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki. Polecam poczekać na urodziny 3-go malucha i wnioskować o udział w programie MDM. Rodzina z trójką dzieci może zyskać nawet prawie 120 tys. PLN dofinansowania.

 • Jeżeli podpisuje Pan umowę w przyszłym tygodniu, oznacza to, że wnioskował Pan o kredyt w programie MDM na starych zasadach. Nie bardzo rozumiem, gdzie leży problem?

 • Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych
  ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu
  przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

  Nie ma żadnych sygnałów, że ten stan rzeczy może ulec zmianie.

 • mat

  witam chce kupic stary domek w programie mdm.dom.byl uzywany lecz od kilku lat stoi pusty. w domku niema podlaczonych medi. chcialem je podlaczyc odrazu po zakupie. oraz sfinansowac remont z srodkow? wlasnych . czy w takiej sytuacji moge skorzystac z mdmu

 • ulla

  Interesuje mnie w jakich granicach cenowych szukać mieszkania na rybnku wtórnym we Wrocławiu, żeby uzyskać dopłatę.

 • ulla

  Kiedy poznamy limity na IV kwartał 2015?

 • Basia

  pekao s.a. od dzisiaj przyjmuje wnioski, nie wiem jak PKO BP

 • Michal

  Witam,
  jesteśmy małżeństwem – mamy 2 dzieci , 3 w drodze. Mamy mieszkanie 38m. Żona 10 lat temu w drodze spadku otrzymała 1/8 pola rolnego o wielkości 1ha. Czy po urodzeniu 3 dziecka możemy ubiegać się o kredyt w ramach MDM ?

 • Komentarz jak poniżej.

 • Jak by nie patrzeć jest to do końca projekt PO zarówno dotychczasowa wersja jak i nowelizacja stąd nad rodowodem projektu trzeba przejść do porządku dziennego.

 • Jarek

  Witam,
  W przyszłym tygodniu mam termin na podpisanie kredytu hipotecznego, lecz z moich wiadomość bank w którym podpisuje umowę, nie zdążył jeszcze wdrążyć nowego systemu dla swoich klientów ( PKO SA ).Informacje jaką otrzymałem to termin ok miesiąca na wdrążenie. Czy jest rozpiska jakie banki już wprowadziła nowa system. I czy z związku z tym, iż mój bank najprawdopodobniej nie wyrobi się z wdrążeniem przed podpisanie mojej umowy, to czy mógłbym skorzystać z jakiejś rekompensaty, bo przecież jest to wina banku, że się nie przygotował a nie samego kredytobiorcy.

 • Leszek

  Chyba nie wiesz, jak długi jest proces legislacyjny w naszym kraju, gdzie opozycja w każdym momencie kładzie kłody pod nogi partii rządzącej, a sami z żadną inicjatywą nie wyjdą. Same spotkania w Komisjach, przygotowanie treści nowelizacji i poprawki, to czasochłonna praca. Program MdM wszedł w życie od 1 stycznia 2014. Po 1. roku funkcjonowania tej ustawy, przeanalizowano pewne niedociągnięcia i zaczęto pracować nad nowelą. Szkoda, że nie trwało to tylko miesiąc, bo przecież wszystkim od ręki w tym kraju można dogodzić, a wszyscy mówią wspólnym językiem- i koalicja i opozycja 😉 (dla sprostowania… jestem bezpartyjny, ale mam w sobie coś takiego, jak wyrozumiałość i obiektywne spojrzenie). Pzdr.

 • Dav Jar

  Witam. Czy rodzima z 3 dzieci obecnie bez mieszkania ale wczesniej kredyt w Rodzina na swoim moze sie ubiegac o dofinansowanie czy BGK bedzie odrzucal? A jesli tak to czy macie Panstwo jakies sygnaly ze sie to moze zmienic? Bede wdzieczny za odp

 • juchu

  W Warszawie nie ma szans na znalezienie mieszkania na rynku wtórnym w obecnym limicie ceny za m2, więc nie wiem czy tu się podniecać. Jak zawsze PROPAGANDA!

 • Klaudiusz

  Dokładnie. Najpierw zdjęcie ex-prezydenta, a teraz pani premier z wielkim logo w tle. Czyżby strona była nieodpolityczniona? Przecież nie tylko PO głosowało za wprowadzeniem zmian.

 • sin

  Proszę nie kompromitujcie się i zmieńcie to zdjęcie z p. premier.. Platforma Obywatelska miała tyle czasu na wprowadzenie tych zmian, a nieroby obudziły się dopiero przed kampanią.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/