Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

– w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

– małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

– jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wejście w życie nowelizacji zostało zapowiedziane na lipiec bieżącego roku.Wszyscy mamy nadzieję, że tego terminu uda się dotrzymać.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli narzeczony zakupił mieszkanie jako singiel, zarówno on jak i bank kredytujący powinni po ślubie wyrazić zgodę na Pani przystąpienie do kredytu oraz powinno nastąpić przekazanie współwłasności mieszkania, najlepiej w formie aktu notarialnego.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana przed nowelizacją, nowe przepisy Państwa nie obejmą i kredyt będzie można spłacić wcześniej, bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Ania

  Witam,

  Jeżeli mój narzeczony bierze na siebie mieszkanie w programie MDM na jakiej zasadzie po ślubie będę mogła mieć prawa do tego mieszkania. Czy automatycznie przechodzi to na mnie czy trzeba wpisać to do aktu notarianlego i czy ban t5ez musi się zgodzić bym była właścicielem.

 • Julia

  Czy jeśli kupimy teraz mieszkanie z dopłatą MDM przy założeniu, że spłacimy kredyt od razu tzn. po zakończeniu inwestycji przez dewelopera, czyli w okolicach stycznia/lutego 2016 to czy mogą objąć nas nowe przepisy – głównie chodzi o brak możliwości wcześniejszej spłaty kredytu? Chcielibyśmy skorzystać z kredytu, ale spłacić go od razu tak, żeby uzyskać tylko dopłatę.

 • Mariusz

  Czy mieszkania objęte MDM mogą być nabywane z rynku wtórnego czy tylko pierwotnego?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa mówi jedynie, że firma sprzedająca nieruchomość powinna prowadzić działalność gospodarczą polegającą na budowie i sprzedaży mieszkań. Deweloper jest jedynie podawany jako przykład takiej firmy.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli to Pan wychowuje dzieci i posiada odpowiednie oświadczenie – może Pan skorzystać z wyższego mnożnika dofinansowania.

  Osoba wychowująca min. troje dzieci może wybudować dom o powierzchni użytkowej do 110 m2.

  Na postawie art. 7 Ustawy – w przypadku kredytobiorców wychowujących min. 3 dzieci, dofinansowanie wkładu własnego po wejściu nowelizacji w życie wyniesie 30% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 65 m2;
  2) 65 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 65 m2.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wnioski można będzie składać do września 2018 roku.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Po nowelizacji będą Państwo mogli liczyć na 90.636 PLN dopłaty.
  Kredytem w ramach programu MDM można objąć zakup mieszkania razem z elementami przynależnymi, jednak garaż i miejsce postojowe się do nich nie zaliczają.
  BGK sugeruje, że nowelizacja wejdzie w życie w lipcu b.r., mamy nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany.

 • Katarzyna

  Witam
  w moim mieście budowany jest budynek mieszkalny przez firmę która nie jest deweloperem i nie podlega pod ustawę deweloperska. Jest to spolka z o.o. ktorej dzialalnosc polega na budowie i sprzedazy lokali mieszkalnych i uzytkowych (PKD: kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek, realizacja projektow budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynkow) czy kupujac od tej spolki mieszkanie moge skorzystac z programu MDM? w banku powiedziano mi ze nie, bo sprzedawca mieszkania musi byc deweloperem

 • TomaszK

  Jesteśmy małżeństwem z dwójką dzieci, dziec są z poprzedniego małżeństwa mojej żony czy w takim przypadku przysługuję dofinansowanie MDM dla dwójki dzieci? Czekamy jak wejdzie 20%. Drugie pytanie. Zamierzamy się budować, do 100m2 użytkowej ciężko się zmieścić z 5 pokojami zamierzmy mieć jeszcze jedno dziecko. Czy jeśli wybierzemy projekt np. 110m pow. użytkowej otrzymamy dofinansowanie? Czy wtedy te 20% będzie liczone od 100m2? czy od mniejszego metrażu tak jak to ta miejsce w przypadku mieszkań? Czy w przypadku budowy wymagane jest aby wykonawca wybudował dom pod klucz? czy może być np. do stanu deweloperskiego, a później samemu mógłbym wykończyć dom..

 • beatka

  Do kiedy obowiązuje program MDM?

 • @

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. zakup mieszkania planujemy w Krakowie. Będziemy bardzo wdzięczni za przykładowe wyliczenie dopłaty dla mieszkania o pow. 75m2 – 85m2. (3 dzieci).

  Proszę jeszcze o potwierdzenie, czy kredytem można objąć jedynie mieszkanie, czy ewentualnie pomieszczenia przynależne (piwnica, garaż lub miejsce postojowe)?

  Czy wejście w życie nowych warunków jest zatwierdzone? Kiedy można się spodziewać tej zmiany?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nic mi nie wiadomo, aby prowadzone były takie działania.

 • Tomek

  Witam
  Czy jakaś instytucja sprawdza czy mieszkanie zakupione w systemie MDM pomimo meldunków właścicieli nie jest później wynajmowane innym osobą ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  O to, czy taka forma będzie wystarczająca polecam już dopytać w banku, w którym zamierza Pan wziąć kredyt. Generalnie banki akceptują wyszczególnienie elementów transakcji na umowie, jednak docierały do nas również informacje o wyszczególnieniu w akcie.

 • Tomek

  Propozycja dewelopera jest taka, że w akcie notarialnym umowy przedwstępnej będzie sumaryczna kwota plus dokładny opis zakup mieszkania + wyłączność korzystania z garażu (nie wiem czy ma to znaczenie małe sprostowanie chodzi o fizyczny garaż wbudowany w bloku nie miejsce postojowe wielostanowiskowe), a w osobnym dokumencie może napisać oświadczenie o rozkładzie cen. Pytanie czy taka forma jest wystarczająca?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu
  zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie).

  Dziwi mnie mała elastyczność dewelopera. Rozbicie transakcji na składowe pozwoliłoby Pany skorzystać z programu MDM. Mógłby Pan zakupić mieszkanie w ramach programu MDM, a garaż przy pomocy innego kredytu lub za własne środki. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu
  zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie).

  Dziwi mnie mała elastyczność dewelopera. Rozbicie transakcji na składowe pozwoliłoby Pany skorzystać z programu MDM. Mógłby Pan zakupić mieszkanie w ramach programu MDM, a garaż przy pomocy innego kredytu lub za własne środki. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • Tomek

  Witam
  Jesli deweloper oferuje mieszkanie w bloku z garażem, który będzie w ramach nieruchomości wspólnej na WYŁĄCZNOŚĆ korzystania ale cena z garażem jest o 10 tyś większa niż bez jak podchodzi do tego faktu MDM? Która kwota jest brana do kalkulacji? Deweloper nie chce w akcie notarialnym dzielic ceny mieszkania i garazu podaje jedynie wartosc koncową.

 • Tomek

  Witam
  Jakie podejscie jest programu MDM do zakupu nowego mieszkania, dodatkowo z użytkowanim garażu odbywającego się w ramach nieruchomości wspólnej na WYŁĄCZNOŚĆ korzystania? Cena mieszkania z użytkowaniem garażu na wyłączność jest o 10 tyś większa niż bez niego. Jaka kwota jest brana do kalkulacji MDM? Deweloper nie chce rozbijać ceny w akcie notarialnym.

  Z góry dziekuje za wyczerpującą odpowiedź

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dokładna data nie jest niestety jeszcze znana. BGK rekomenduje bankom uczestniczącym w programie MDM, aby przygotowały systemy informatyczne na zmiany które wejdą w lipcu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Posiadacz działki budowlanej lub ziemi rolnej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Dodatkowo – w momencie kiedy urodzi się Państwu trzecie dziecko – przestaną Państwa obowiązywać: ograniczenie dot. wieku oraz kryterium nieposiadania wcześniejszego mieszkania.

 • Marek

  czy jest dokladna data spodziewanego wejscia nowelizacji? czy bedzie to 1. lipca?

 • Madzia

  Witam,
  Chcielibyśmy z mężem skorzystać z dofinansownia MDM, mamy dwójkę dzieci i w październiku urodzi się trzecie.
  Moim rodzice chcą przepisać gospodarstwo na mnie i moje rodzeństwo. Czy w takim przypadku gdy przepiszą mi 1/3 gospodarstwa, czyli ziemie rolną będziemy mogli skorzystać z dofinansowania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli o kredyt zawnioskuje singiel, akt także powinien podpisać singiel. Jeżeli w czasie procesu kredytowania zmieni się Państwa sytuacja rodzinna, bank może robić problemy. Nie we wszystkich bankach tak się dzieje, ale jednak się zdarza. Polecam dopytać w Państwa banku.

  Jeżeli zawrą Państwo małżeństwo po akcie – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa
  własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako
  osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
  W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
  małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego
  współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Program w obecnej postaci nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu i skrócenia poprzez nadpłatę okresu kredytowania. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Justyna

  Dzień dobry,
  Jesteśmy narzeczeństwem z dwójką dzieci i w czerwcu bierzemy ślub, natomiast teraz chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania MDM, ponieważ mieszkanie które Nam się podoba zostało już ostatnie i nie chcielibyśmy, żeby przepadło… :/ Moje pytanie, czy jeżeli teraz weźmie jedno z Nas jako singiel, a przy podpisywaniu aktu notarialnego będziemy już małżeństwem to będziemy musieli zwrócić dofinansowanie? Resztę kryteriów spełniamy.

 • Bordos

  Witam,

  Czy po skorzystaniu z dopłaty MDM (dla singla), możliwe jest skrócenie okresu kredytowania (bez całkowitej spłaty).

  Np. Kredyt na 50% wartości mieszkania, 10% dopłata, kredyt na 15 lat. Po 3 latach spłata 40% kredytu i skrócenie okresu kredytowania do 10 lat.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Taka transakcja będzie możliwa, ale dopiero po uchwaleniu nowelizacji w programie MDM. Wówczas w przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci przestanie obowiązywać warunek o nieposiadaniu wcześniejszego domu lub mieszkania.

  Odnośnie kwoty dofinansowania. Na postawie art. 7
  Ustawy dofinansowanie wkładu własnego w Państwa wypadku wyniesie 30% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika
  przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem
  art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 65 m2;

  2) 65 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 65 m2.”

  Jeżeli poda mi Pan lokalizację miejsca, w którym chcecie Państwo kupić mieszkanie wyliczę dokładną kwotę.

  Odnośnie pytania o wkład własny. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z
  budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która
  będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • @

  Witam, Jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci. Aktualnie posiadamy dom pod miastem (zakupiony na kredyt), który planujemy sprzedać. Pieniądze ze sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na spłatę kredytu. Czy po sprzedaży domu będziemy mogli zakupić mieszkanie w systemie MDM ? Jeśli tak, na jakie dofinansowanie moglibyśmy liczyć i czy konieczne będzie posiadanie wkładu własnego (w jakiej wysokości)?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  No problem, pozdrawiamy.

 • Aga

  Dziękuje za informację

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia
  zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Państwo posiadaliście w przeszłości mieszkanie,więc niestety nie możecie skorzystać z programu MDM. Ew. warunek nieposiadania wcześniejszego mieszkania nie będzie dotyczył rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci.

 • Piotr

  Proszę o informację czy jest szansa kupić mieszkanie w systemie MDM jeżeli przed ślubem kupiliśmy mieszkanie na kredyt niedawno sprzedaliśmy mieszkanie i nic nam nie zostało ponieważ spłaciliśmy kapitał z odsetkami. Urodziła nam się córeczka i aby teraz kupić kolejną nieruchomość musimy wziąć kolejny kredyt – czy jest szansa abyśmy dostali dotację w w/w systemie ? Kwalifikujemy się ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa MDM w żaden sposób nie określa wprowadzenia limitu
  zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia. Z programu może skorzystać każdy, bez względu na wielkość osiąganych zarobków. Osobną kwestią jest jednak zdolność kredytowa wymagana przez banki udzielające kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wymagany dochód różni się w zależności od wybranej instytucji.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

 • Pat

  Jakie trzeba mieć minimalne zarobki na osobę? Chodzi o rodzinę z 1 małym dzieckiem

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W chwili obecnej w ustawie jest jedynie mowa o zakazie wynajmu mieszkania.

 • AGA

  jak to wygląda z wynajęciem piwnicy? – mogę ją wynająć czy nie? – w mieszkaniu mieszkam sama

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  To prawda. W przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub jeżeli przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – razem z wnioskiem kredytowym składamy w banku pisemne zobowiązanie, że rozwiążemy umowę najmu i opróżnimy lokal mieszkalny lub zrzeczemy się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnimy lokal, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

 • Ania

  Dziękuję za odpowiedź. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – jeden z doradców powiedział, że umowę najmu należy wypowiedzieć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od przyznania dofinansowania MDM. Czy to prawda?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwota kredytu po odjęciu otrzymanego dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości nieruchomości. W podanym przykładzie kredyt nie może być mniejszy niż 120.000 PLN.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli nie są Państwo właścicielami 100% własności domu lub mieszkania i przynajmniej 1 z Was ma poniżej 35 lat – jak najbardziej możecie skorzystać z programu MDM.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • kasia

  Jak wygląda kwestia wysokości kredytu? Jeżeli chce kupić mieszkanie za 240tys., wg nowych regulacji (rodzice +3 dzieci) otrzyma 30% dopłaty. Jak obliczyć kwotę kredytu, po odjęciu dotacji powinno być 50%? Maksymalny wkład własny(bez dotacji) to 48tys, czy 120tys?

 • Ania

  Witam. Czy mogę skorzystać z MDM jeśli mamy z mężem mieszkanie w TBS? Nie jesteśmy zatem jego właścicielami, a tylko głównymi najemcami.
  Chcemy kupić gotowy dom od dewelopera.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem odpowiedź pod Pańskim poprzednim komentarzem. Pozdrawiam.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. przekroczenie limitu powierzchni uniemożliwia niestety skorzystanie z programu MDM. Jeżeli można, chciałbym ew. polecić artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Fabian

  Interesuje mnie zakup mieszkania od dewelopera o pow. użytkowej 90 m kw lub 130 m kw podana cena za 1 m kw mieści się spokojnie w limicie mdm czy w związku z przekroczeniem 75m kw nie dostanę juz dofinansowania z mdm? Proszę o odpowiedź.

 • Fabian

  Witam,
  Interesuje mnie zakup mieszkania od dewelopera o pow. użytkowej 90 m kw lub 130 m kw podana cena za 1 m kw mieści się spokojnie w limicie mdm czy w związku z przekroczeniem 75m kw nie dostanę juz dofinansowania z mdm? Proszę o odpowiedź.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
  1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest definiowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

  Jeżeli w dokumentacji dewelopera, prospektach informacyjnych i projekcie nieruchomość jest określona jako dom jednorodzinny, nie ma podstaw, aby został uznany za mieszkanie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem odpowiedź przy nowszym wpisie. Pozdrawiam – redakcja MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jak najbardziej. Z programu MDM są wykluczeni jedynie posiadacze domów lub mieszkań.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać
  z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam,

  Podpisanie umów dotyczących dostarczenia mediów do mieszkania na Pańskie nazwisko nie jest równoznaczne z użyczeniem mieszkania. Narzeczona może przecież znajdować się w trudnej sytuacji finansowej i korzystać z Pańskiej uprzejmości i finansowego wsparcia.

 • Damian

  Witam,

  narzeczona kupiła mieszkanie w programie MDM, w którym wspólnie planujemy zamieszkać. Czy założenie licznika prądu, lub kablówki na moje nazwisko nie będzie traktowane jako użyczenie mieszkania ?

  „Jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca (…), wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), (…)” będzie musiał zwrócić dofinanowanie w odpowiedniej części.

  Pozdrawiam, Damian.

 • KamilS

  chodzi oczywiście o możliwość zwrotu części Vat-u w przypadku budowy systemem gospodarczym

 • KamilS

  Witam – czy można skozystać z programu MDM posiadając już własną działkę ? Otóż sytuacja wygląda tak że możemy kupić działkę z pozwoleniem na budowę – czy w takim przypadku możemy starać się o dofinansowanie przez MDM?

 • KamilS

  Witam – czy można skozystać z programu MDM posiadając już własną działkę ? Otóż sytuacja wygląda tak że możemy kupić działkę z pozwoleniem na budowę – czy w takim przypadku możemy starać się o dofinansowanie przez MDM?

 • Ola

  Witam Państwa,
  podpisałam z deweloperem umowę deweloperską na zakup segementu szeregowego (powierzchnia użytkowa wg mdm 90 m2, cena za m2 mieszcząca się w limitach) i występuje obecnie o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem mdm. Zastanawiam się jednak, czy BGK albo banki nie będą miały z tym problemu, że aktualnie trwa jeszcze postępowanie dotyczące podziału działek. Nie ma więc jeszcze ostatecznej decyzji podziału, spodziewana jest ona za ok 1-2 miesiące. W wszystkich dokumentach (umowa deweloperska itd.) jest mowa, że ma to być dom jednorodzinny. Czy banki, ze względu na to, że nie ma jeszcze podziału działek, mogą zakwestionować, że to będzie dom jednorodzinny i uznać, że może być to lokal mieszkalny, a co za tym idzie zmniejszyć limit mdm do 75m2, co spowoduje, że lokum nie będzie się kwalifikowało do mdm?
  Jakie są Państwa doświadczenia w tym obszarze? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  Ola

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ponieważ Pan ma mieszkanie – w nawiązaniu do powyższego zapisu, nie może Pan skorzystać z programu MDM. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, czyli jeżeli wezmą Państwo ślub, prawo do skorzystania z MDMu straci także małżonka. Jedyna możliwość jaką widzę, to udział w programie MDM Pańskiej narzeczonej – jako singielki. Po kupnie mieszkania i otrzymaniu dofinansowania mogą Państwo wziąć ślub.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • bkmm

  „W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie
  przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą
  skorzystać obydwoje”. Posiadam obecnie mieszkanie w kredycie, czy jeśli nie wniosę go jako majątek wspólny to czy z przyszłą żoną będziemy mogli ubiegać się o kredyt w programie MDM? jeśli będziemy mogli to w jakiej części ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Mieszkanie w ramach programu MDM nabędzie Pan jako osoba prywatna. Lokal na prowadzenie działalności jako firma – czyli osoba prawna. Naszym zdaniem – nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Pitbull

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – stanowi ona jedyne źródło utrzymania. Planuję, jako singiel, skorzystać z programu MDM. Czy jeśli w w przeciągu 5 lat nabędę, w ramach działalności gospodarczej, mieszkanie z przeznaczeniem na siedzibę/oddział lub na wynajem będę musiał oddać proporcjonalną (do wygaśnięcia okresu 5 lat) część dopłaty?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Jest to jedynie kwestia wyliczenia kwoty dofinansowania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W momencie kupna działki z domem przestaną Państwo spełniać wymóg nieposiadania wcześniejszego domu

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą

  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W momencie kupna działki z domem przestaną Państwo spełniać wymóg nieposiadania wcześniejszego domu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rozbicie wypłaty kredytu na transze nie będzie wymagało aneksu, a jedynie określenia harmonogramu wypłat w momencie wnioskowania o kredyt.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z jednym dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 20% (po wejściu w życie nowelizacji). Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu. Przebywając na L4 lub na urlopie macierzyńskim/wychowawczym nadal mogą się Państwo starać o kredyt.

 • Magdalena

  Dla mieszkań powyżej 50 m2 powierzchni podstawą dopłaty będzie 50 m2, czy to znaczy że jeśli mieszkanie ma 64 m2 dopłata 10% wkładu własnego będzie do 50m2 a resztę trzeba będzie uzupełnić?

 • mateusz

  Witam wraz z przyszłą zona planujemy kupić działkę na której znajduje się dom lecz nie chcemy w nim mieszkać tylko odrazu zacząć budowę systemem gospodarczym czy przysługuję nam zwrot części VATu ?

 • mateusz

  Witam zamierzamy z przyszla zona kupic dzialke na ktorej znajduje sie juz dom aczkolwiek nie chcemy w nim mieszkac tylko odrazu zacząć budowe systemem gopodarczym i czy przysluguje nam zwocenie czeci VATu ?

 • Łukasz Kwapis

  bardziej chodzi mi o to czy nie bedzie już za późno aby wziąć kredyt ponieważ druga rata jest w sierpniu a trzecia w grudniu czy to nie bedzie wymagało jakiś aneksów do umowy ? z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

 • Patrycja Remiś

  Witam, oboje z mężem posiadamy umowę na czas nie określony, mamy jedno dziecko chcielibyśmy starać się o drugie. Z tego co orientuje się przysługuje nam dopłata 15%? Czy jeśli po zakupie mieszkania w programie mdm urodzi nam się jeszcze jedno dziecko możemy liczyć na 20%? I czy jeśli będę przebywała na l4 to możemy się starać o kredyt? Bądź też jeśli będę na urlopie macierzyńskim czy moge starać się o kredyt w tym programie?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W sensie – czy wystarczy środków, jeżeli złoży Pan wniosek po ślubie? Sądzę, że wystarczy.

 • marcin

  Czy wkład własny musi byc, jakie warunki trzeba spełniac

 • Łukasz Kwapis

  już z nim współpracuje ale jest mały problem ponieważ moja zdolność to 101 tys a potrzebuję 106 tys w lipcu biorę ślub więc możliwości kredytowe wzrosną tylko drugą ratę muszę zapłacić w sierpniu a trzecią w grudniu czy w związku z tym zdążę z tym mdm

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli zakupicie Państwo mieszkanie (mieszkania) przed ślubem nie będziecie mogli potem skorzystać z programu MDM. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym przy jednoczesnym skorzystaniu z odpowiedniego kredytu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Jeżeli nie jest Pań właścicielem 100% innej nieruchomości mieszkalnej i spełnia Pan kryterium wieku – może Pan ubiegać się o udział w programie MDM. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • 123

  Chcę razem z przyszłą żoną zakupić mieszkanie od developera. Obecnie zakupimy mieszkanie jako 2 rozne osoby lecz za niedługi czas juz będziemy małżeństwem i wtedy dopiero będziemy starać się o kredyt w MDM – za ok pół roku(czyli już jako małżeństwo). Po ślubie jeszcze przed złożeniem wniosku o MDM dostarczę akt ślubu do notariusza aby wprowadził stosowne zmiany w akcie notarialnym nieruchomości. Czy przy składaniu wniosku o dopłaty mogę miec problemy w takiej sytuacji. Formalnie kupimy mieszkanie jako 2 rożne osoby, następnie po paru miesiącach będziemy już małżeństwem i wtedy dopiero jako małżeństwo złożymy wniosek o dopłaty MDM

 • Łukasz Kwapis

  czyli rozumiem że jako współwłaściciel działki na której moja mama buduje dom mogę bez problemu ubiegać sie o MDM

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Art. 3 Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
  mieszkania przez młodych ludzi (Mieszkanie dla Młodych) określa, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone jedynie w przypadku zakupu mieszkania od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wg objaśnień do ww. Ustawy należy jednak założyć, że intencją ustawodawcy nie było określanie konstrukcji prowadzonej działalności, a jedynie zapewnienie, że kupowane mieszkanie będzie pochodziło z rynku pierwotnego.

  Jeżeli mieszkanie zostało wybudowane przez jedna spółkę, a
  jest sprzedawane przez inną, zależną od pierwszej – należy uznać że zostało spełnione kryterium dotyczące rynku pierwotnego i mieszkanie może zostać objęte programem MDM.

  W opisanym powyżej przypadku bank kredytujący może
  wnioskować o dodatkowe, pisemne wyjaśnienie dotyczące struktury kapitałowej firmy i sposobu realizacji sprzedaży mieszkań.

  Podobną interpretację znajdą Państwo także na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, polecam wydrukować i zabrać ze sobą do banku: http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/MdM/FAQ/Mieszkanie/Strony/sprzeda_spolka_corka_2014_07_16.aspx

 • robal23

  Witam.Mam problem, chcę wykupić z żoną już wynajmowane od pażdziernika 2013 roku mieszkanie od developera. Bank jednak nie chce przyznać dofinansowania MDM gdyż w roku 2013 firma „matka” która wybudowała osiedle odsprzedała to wszystko firmie „córce”(z tym samym kapitałem, nawet nazwa jest prawie ta sama). Dodam iż na stronie głownej firmy jest informacja o skorzystaniu z MDM? Proszę o pomoc!!! O co tu chodzi?. Dodam tylko iż spełniamy wszystkie pozostałe kryteria.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem, niektóre banki akceptują taką formę osiągania dochodu. Jako współkredytobiorcę można także zaprosić kogoś z najbliższej rodziny. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • paulina

  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, czy pracując na umowę zastępstwo można skorzystać z kredytu w ramach programu MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W skrócie – składa Pan dyspozycję wypłaty w banku kredytującym, bank ma 3 terminy w mc-u aby wystąpić o te środki w BGKu. Powinien tak to zorganizować, żeby zapewnić środki z dofinansowania na wyznaczony przez Pana dzień.

 • MG

  ustawę znam, liczyłam jednak na „przetłumaczenie” jej na mniej urzędniczy język 😉

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obecnie program MDM nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, jest możliwość wzięcia kredytu z teściami. W
  odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej
  nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności
  kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą
  przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • ddsa

  Witam.
  Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Czyli biore kredyt na 15 lat. To oznacza że nie mogę go wcześniej spłacić bo stracę dopłatę??

 • gość

  Ale jeżeli ja nie pracuję to czy kredyt mogę wziąć wraz z teściami? Niestety nikt z rodziny nie zarabia w PL tyle aby te mogly stanowic chociaz polowe dochodów meża a co mówiąc o większości

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Program MDM nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Mycha

  Witam, mam pytanie odnośnie wcześniejszej spłaty kredytu przy korzystaniu z programu MDM. Mój bank daje mi możliwość jednorazowej spłaty do 50% bieżącego zadłużenia, bez dodatkowych kosztów, w ciągu pierwszych 3 lat kredytowania, oraz dowolne nadpłaty w latach późniejszych. Jak się ma wcześniejsza spłata części kredytu do warunków programu MDM? Przy założeniu że całość zadłużenia nie zostanie spłacona przed upływem 5 lat zapisanych w programie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rekomendacja S narzuca bankom, aby udzielały kredytu w walucie, w której kredytobiorca osiąga większość dochodu. Z kolei kredyty w programie MDM są udzielane jedynie w PLN. Stąd wniosek, że aby skorzystać z programu MDM, należy osiągać dochód w PLN. To nie jest do końca prawda. Mogą Państwo spróbować wykorzystać zapisy Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli ktoś z najbliższej rodziny zechciałby przystąpić do kredytu i większościowy dochód stanowiłyby PLN, mogliby Państwo skorzystać z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie art 11. Ustawy MDM:

  „Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek instytucji kredytującej, określony w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia, środki z tytułu dofinansowań wkładu własnego przysługujących nabywcom wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, na wniosek instytucji kredytującej
  przekazywany w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca.
  2. Instytucja kredytująca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnosi o przekazanie środków w łącznej kwocie dofinansowań wkładu własnego:
  1) zgodnie z terminami wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, o których mowa w art. 10 ust. 2;
  2) planowanych do wypłaty w okresie rozliczeniowym, liczonym od dnia następującego po dniu przekazania wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia przekazania kolejnego wniosku, z wyszczególnieniem kwot planowanych wypłat dofinansowań wkładu własnego przypadających na poszczególne dni okresu rozliczeniowego;
  3) wypłaconych ze środków własnych przez instytucję kredytującą w poprzednim okresie rozliczeniowym i nie ujętych we wniosku dotyczącym tego okresu – w przypadkach określonych w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia.”

  3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 • gość

  Nie rozumie jednego, dlaczego osoby zarabiające w obcej walucie nie mogą skorzystać z tego kredytu… Mój mąż pracuje za granicą ja z dziecmi mieszkam w Polsce , spełniamy wszystkie warunki prócz tego…. To chore, nie dość, ze państwo nie jest wstanie nam zapewnić pracy za godziwe pieniądze , musimy żyć na odległość to jeszcze nie możemy skorzystać z jakiejkolwiek pomocy… Nie rozumie , jesteśmy jacyś uprzywilejowani i nie płacimy podatków, vat czy akcyzy tak jak zarabiający w zł.

 • MG

  Witam, proszę o informację – deweloper wymaga zapłaty wkładu własnego w terminie 7 dni od podpisania umowy deweloperskiej – termin oddania mieszkania to wrzesień 2015 r., stąd moje pytanie, jak szybko dopłata z MDMu jest wypłacana na poczet wkładu własnego na konto dewelopera?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  jeżeli dom przekroczy wyznaczony limit, nie będzie można skorzystać z możliwości zwrotu części podatku VAT. Przypominam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Pomieszczenia, które się do niej zaliczają zostały wymienione w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

  Polecam także artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • GOść

  Witam mam pytanie. Mam działke i chce wybudowac na niej dom wiekszy niz 100m2 (nie planuje mieć 3 dzieci) czy uzyskam zwrot czesci poniesionych kosztów jezeli powierzchnia przekroczy 100m2 czy po prostu beda liczone te koszty do powierzchni 100m2?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Tak, niektóre banki akceptują 18 lat jako minimalny wiek kredytobiorcy.

  W kwestii spłaty kredytu przez mamę – również jest to możliwe. W
  odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • uczennica

  WItam. Jaki wiek jest minimalny do przystąpienia do MDM? Czy mogę uzyskać mieszkanie jako 18-lenia uczennica, i do momentu podjęcia przeze mnie pracy spłacałaby je mama?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Posiadacz, a tym bardziej współposiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby
  co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Może cie Państwo skorzystać z programu MDM, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie
  określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376,
  z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami. Nowela powinna zostać uchwalona pod koniec czerwca 2015.

 • Łukasz Kwapis

  witam dawno temu została na mnie i moją mamę przepisana działka, na której ona rozpoczęła budowę domu ona jest inwestorem czy ja mogę w tym przypadku skorzystać z programu mdm lub są jakieś rozwiązania

 • Bartek

  Kiedy będzie można brać MDM z partnerką, jeśli single mogą brać kredyt to czemu związki bez małżeństwa nie mogą brać. Normalny kredyt można może być wzięty zarówno przez małżonków czy krewnych (powinowatych) jak przez osoby zupełnie obce- pod warunkiem, że mają odpowiednią zdolność kredytową i spełniają.
  Czy w przyszłości będzie to możliwe w MDM ? I kiedy mniej więcej ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Jeżeli spełnia Pan powyższe warunki, zachęcam do udziału w programie. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Pańska narzeczona będzie mogła przystąpić do kredytu tylko w przypadku, jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca – czyli Pan, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)).

  Wg objaśnień do nowelizacji: „Możliwość przystąpienia do umowy kredytu beneficjenta programu MdM dodatkowych osób może dotyczyć wyłącznie sytuacji stwierdzenia – w ocenie instytucji kredytującej – braku zdolności kredytowej nabywcy mieszkania, który ubiega się o finansowe wsparcie”.

  Kwestia ew. współwłasności nie została jasno wyjaśniona w obecnej treści nowelizacji. W objaśnieniach do nowelizacji czytamy jedynie że „Art. 6 projektu nowelizacji określa, że przepisy dotyczące rozszerzenia wspólności majątkowej, wynajmu, użyczenia lub zmiany sposobu użytkowania mieszkania stosuje się do ww. czynności dokonanych od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej nowelizacji, nawet jeżeli nabywcy złożyli wniosek o dofinansowanie wkładu własnego przez dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów.”, co sugeruje, że będzie możliwość ustalenia współwłasności, oficjalnie nie jest to jednak napisane.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  W Państwa przypadku nie będzie to kupna nowego domu lub mieszkania, ale jedynie większy remont. przykro mi, ale w opisanym przypadku nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Sylwester

  Witam. Moje pytanie brzmi – jeśli mam 24 lata, stałą państwową pracę, kawaler lecz niestety figuruję w BIK, to czy obejmie mnie ten program? Pozdrawiam