Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Czytaj »

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych. Dalej »

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jako współmałżonkowie mają Państwo obecnie całe mieszkanie – czyli nie ma możliwości skorzystania z MDMu.

 • Peter

  A co w przypadku jeżeli z żoną kupiliśmy mieszkanie przed ślubem. Każdy z nas ma udziały w 50% (czyli ułamkową część własności nieruchomości). Czy po ślubie możemy skorzystać z programu?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Potencjalny beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych nie może być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko aktualnie, ale także w przeszłości. Podstawowym celem ustawy jest udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania. W efekcie – żadna z osób przystępujących do programu MDM (w przypadku małżeństw – warunek dotyczy obojga małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania lub domu nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Możemy natomiast skorzystać z MDM jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%).

  Reasumując – jeżeli to nie Pan jest właścicielem pozostałej części 50% – mogą Państwo skorzystać z programu MDM i zwrotu podatku VAT przy budowie domu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W ustawie nie ma takiego zapisu. Znajdzie go za to Pani w objaśnieniach do ustawy o programie MDM. Dokładnie cytując: „Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania
  własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków” (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Arek

  Witam
  Czy jeżeli Żona jest współwłaścicielem mieszkania (50%) to możemy skorzystać z programu MDM i zwrotu VAT przy budowie Domu?
  Pozdrawiam

 • Agnieszka

  Witam, dziękuję za odpowiedź. Czy mogą Państwo podać konkretny artykuł z ustawy o mdm, który mówi o tym że właściciel ułamkowej części domu może ubiegać się o dofinansowanie z MDM?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Tak, podlega.

 • Jakub

  Czy kredyt hipoteczny udzielony z dopłatą MDM podlega ustawie o kredycie konsumenckim?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć np. na stronach Urzędów Skarbowych. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  To trochę inna sprawa, zapis o spłacie 5% kredytu był w ustawie od początku.

  Zgadza się, środki nie trafiają na konto dewelopera, ale banku – pomniejszając saldo naszego kredytu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Brak umowy o pracę na czas nieokreślony nie uniemożliwia wzięcia udziału w programie Mieszkanie dla Młodych. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie
  rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Robert

  Witam

  Czy mogę skorzystać z programu mdm jeżeli zamierzam budować dom metodą gospodarczą?

 • Jaa

  no chyba nie do końca… ponieważ 3 dziecko w ciągu 5 lat powoduje dodatkowe procenty, które chyba nie są wpłacane na konto dewelopera….

 • Malina

  Witam,
  czy brak umowy o pracę na czas nieokreślony uniemożliwia mi wzięcie udziału w programie?
  Pozdrawiam

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W przypadku % dopłaty – nie. Dopłata jest przecież związana z kredytem i jest wypłacana na konto dewelopera jako element ostatniej transzy.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Owszem, były takie przypadki. Proszę pamiętać, że głównym celem istnienia banku jest zysk i jeżeli tylko poziom ryzyka jest akceptowalny, bank będzie dążył do udzielenia kredytu.

  Jeżeli potrzebna jest fachowa pomoc w kwestii wyboru banku kredytującego – polecam rejestrację na naszej stronie. Doradca oddzwoni i przedstawi poszczególne oferty – współpracujemy ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w programie Mieszkanie dla Młodych.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli ta 1/4 domu jednorodzinnego nie stanowi oddzielnego mieszkania i jeżeli przyszły mąż nie jest i nie był w przeszłości właścicielem domu lub mieszkania – możecie się Państwo starać o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

  Jeżeli potrzebna jest fachowa pomoc w kwestii wyboru banku kredytującego – polecam rejestrację na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi poszczególne oferty – współpracujemy ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w programie Mieszkanie dla Młodych.

 • Agnieszka

  Witam, dostałam jako darowiznę 1/4 domu wolnostojącego. Za dwa miesiące biorę ślub i razem z przyszłym mężem (po ślubie) chcemy kupić nowe mieszkanie. Czy pomimo tego iż otrzymałam tą darowiznę mogę ubiegać się o razem z przyszłym mężem o dofinansowanie z MDM?
  Pozdrawiam

 • mati66

  Witam,
  czy osoba majaca w umowie o prace wpisana (niestety) najnizsza krajowa, ale posiada dodatkowe zrodlo zarobku w podobnej kwocie ma szanse na otrzymanie kredytu z dofinansowaniem mdm?
  Czy byly juz podobne przypadki? jesli tak to jak sie zakonczyly?
  pozdrawiam

 • Jaa

  a obejmie już tych, którzy podpisali 2014?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Kredyt w ramach programu MDM możemy przeznaczyć jedynie na zakup mieszkania – najlepiej jest znaleźć już wykończone.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Aby wyremontować to mieszkanie? Niestety nie ma. Możemy natomiast polecić bank, który ma promocyjne kredyty z przeznaczeniem na remont mieszkania. Polecam rejestrację na naszej stronie.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Owszem, możecie Państwo skorzystać z programu (ze względu na wiek), ale niestety nie możecie zakupić wymienionego mieszkania. Programem są objęte wyłącznie mieszkania pochodzące z rynku pierwotnego.

 • Karol

  Witam serdecznie,

  Spełniam wszystkie warunki jeżeli chodzi o MDM. Moje pytanie natomiast jest następujące. Czy to, że chcę wziąć kredyt na zakup i uwaga….wykończenie mieszkania ma jakikolwiek wpływ na kwotę dofinansowania z MDM? Czy jest to w ogóle dopuszczalne? Przykładowo chcę kredyt na mieszkanie 60 m kw w Bydgoszczy, wysokość kredytu 270000 zl. Mieszkanie kosztuje 260000. MDM pokrywa te 30 tys. Swoich środków mam 15 tyś oprócz tych 10 które zostały z kwoty kredytu. Czyli 25 tys na wykończenie mieszkania. Czy MDM dopuszcza dofinansowanie takiego kredytu?

 • kasia

  witam, czy jeżeli dostałam w spadku stare mieszkanie jest możliwość skorzystania z jakiegoś innego programu dofinansowania niż mdm

 • kasia1986

  witam ja mam 28 lat moj maz 26 mamy dwoje dzieci znalezlismy mieszkanie o pow 78 m2 ale nie jest to mieszkanie nowe tylko w bloku postawionym w 1960 roku maz pracuje za granica na holenderskiej umowie ja mam umowe do lipca 2015 roku czy my rowniez mozemy sie starac o mdm

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Pewnie, ważne tylko, aby cena 1m2 mieściła się w kwocie limitów.

 • Sebastian

  Witam,
  czy mdm obowiązuje kiedy mieszkanie jest wykonane „pod klucz”?

  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie,
  z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam, może Pan ustanowić żonę współwłaścicielką mieszkania oraz dołączyć do kredytu. Polecam skontaktować się w tej kwestii z Pana bankiem.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety, obecnie nie mogą Państwo skorzystać z MDMu, ponieważ mąż jest właścicielem mieszkania. Ponieważ do kredytu w ramach programu małżeństwa przystępują wspólnie – Pani również nie może skorzystać. Do rozwodu nie zachęcam.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  NIestety – jesteście Państwo właścicielami mieszkania – tym samym, nie możecie niestety skorzystać z programu MDM.

 • Monika

  Witam,

  Czy dofinansowanie MDM jest od wartości nieruchomości czy od wartości kredytu jaki się bierze?
  Np. Mieszkanie kosztuje 220 000 zł, wkład własny wynosi 60 000 zł – dofinansowanie 10% jest od 220 000 zł czy od wartości kredytu, w tym przypadku 160 000 zł?

  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Monika

 • Jaro

  Witam

  Taka o to sytuacja. Podpisałem umowę z bankiem w programie MdM jako singiel. Wypłaciłem pierwszą transzę kredytu. Kolejne transze wypadają po ślubie który planuję we wrześniu. Przeniesienie własności nabywanego mieszkania nastąpi zatem już kiedy będę we wspólności ustawowej. Jak zapisy ustawy odnoszą się do takiej sytuacji ? Czy żona może być współwłaścicielem mieszkania, czy muszę mieszkania nabyć do majątku odrębnego ? Dziękuję za odpowiedź.

 • Monika

  Witam.
  Mąż zaciągnął kredyt mieszkaniowy przed zawarciem związku małżeńskiego. Jest jedynym właścicielem mieszkania. Dziś jest nas już troje i 48m2 przestało wystarczać. Czy teraz możemy się ubiegać o kredyt z dopłatą MDM? Mam nadzieję, że rozwód nie jest jedynym rozwiązaniem :-)

 • Guest

  wita

 • Piotr

  Witam

  Jesteśmy z żoną współwłaścicielami mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym (kredyt walutowy, bez żadnych dopłat).
  Ze względu na powiększenie rodziny mieszkanie stało się zbyt małe. Czy jest dla nas możliwość wzięcia udziału w programie MDM? Czy sprzedaż mieszkania, którego byliśmy współwłaścicielami po 50
  5 umożliwi wzięcie kredytu z MDM? Czy ewentualnie wystarczyłoby, gdyby współwłaścicielem poprzedniego mieszkania została trzecia osoba?

  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Od stycznia 2015 powinna wejść w życie nowelizacja MDM, będzie trochę korzystniej.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  jeżeli ma już Pani wybrany bank – proszę potwierdzić w banku. Instytucje niestety różnie podchodzą do zakupu mieszkania z miejscem postojowym. Większość akceptuje jedna umowę, o ile jest rozbicie na składowe.

  Miejsce postojowe na 100% nie może być sfinansowane za pomocą kredytu w ramach programu MDM.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jak najbardziej. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które
  są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu
  jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich
  wspólną własność.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jak najbardziej – jeżeli spełnia Pani kryterium wieku (poniżej 35 lat) – może Pani skorzystać z programu MDM.

  Ja bym zaczął od rejestracji na naszej stronie – współpracujemy ze wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w programie MDM. Doradca skontaktuje się z Panią – wyliczy zdolność w poszczególnych instytucjach.

 • Jaa

  to moglibyście popracować, żeby to zmienić:) ponieważ to trochę nie uczciwe, że część osób za pierwsze dziecko dostaje większą dopłatę, a część nie….

 • Karolina

  Czyli wymienione w umowie
  deweloperskiej transze powinny jedynie obejmować cenę mieszkania?

  Oddzielnie w tej samej umowie deweloperskiej można wspomnieć o miejscu postojowym i koszcie?

  W tym wypadku jest to własność udziału w lokalu garażowym wielostanowiskowym z odrębna księga wieczystą. Ani bank ani deweloper nie potrafi mi potwierdzić, że jest to odrębna własność i kwalifikuje się do MDM…

 • Agnieszka

  Witam, jestem współwłaścicielem w części ułamkowej lokalu mieszkalnego ( po zniesieniu współwłasności nie będzie możliwości wyodrębnienia oddzielnego lokalu) oraz działki rolnej, czy w takim przypadku będę mogła skorzystać z MDM ?

 • Marjan

  Dobrze, ale skoro będę po rozwodzie,a całość zobowiązań mieszkania przejmuje żona? To również będę traktowany jako osoba posiadająca bądź będąca współwłaścicielem?

 • Paulina

  Witam. Czy jako osoba samotna ze stała umową w pracy ale bez wkładu własnego mogę ubiegać się o kredyt hipoteczny i udział w programie MDM? Od czego zacząć, od szukania nieruchomości, czy wizyty w banku w celu dowiedzenia się jaka jest moja zdolność kredytowa?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Z doświadczeń naszych dotychczasowych korespondentów – miejsce może być wymienione na umowie, ale powinno być oddzielnie wycenione.

  Wg wyjaśnień na stronie BGK miejsce postojowe nie może być sfinansowane kredytem w ramach programu MDM. Powinna Pani zapłacić za nie oddzielnie.

 • Karolina

  W przyszłym tygodniu podpisuję umowę rezerwacyjną.
  Mieszkanie kwalifikuje się do programu MDM.
  Mam pytanie czy na umowie rezerwacyjnej może być wspomniane i uwzględnione w kwocie całkowitej miejsce psotojowe, czy powinnam podpisac oddzielną umowe o miejsce? Pytanie to tyczy się również umowy deweloperskiej i aktu notarialnego? Czy musza to być oddzielne umowy jedna na mieszkanie i druga na miejsce postojowe?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli planuje Pan budowę domu na swojej działce – bank potraktuje to jako budowę systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć np. na stronach Urzędów Skarbowych. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Konrad

  Witam!
  Razem z żoną planujemy budowe domu. Jesteśmy na etapie kupna działki. Czy jak kupimy działkę będziemy mogli przystąpić do programu MDM? Czy mozemy zatrudnić firmę do wybudowania domu i jak wtedy wygląda sprawa z dotacją?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Podstawowym warunkiem do skorzystania z MDM jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo ten warunek – mogą Państwo skorzystać z programu.

 • mirq

  Witam
  razem z żoną zakupiliśmy mieszkanie 4 lata temu w programie rodzina na swoim. Sądownie odstapilismy od umowy (nie z naszej winy), ale deweloper nie zwrócił pieniędzy. Wobec tego w dalszym ciągu spłacamy kredyt w banku w RNS. Nigdy nie zostaliśmy wlascicielami mieszkania i nie mamy juz umowy na zakup mieszkania (ktora zamienila sie w w wpis do ksiegi wieczystej o dlugu dwelopera wzgledem nas). Wobec tego, czy mozemy przystąpic do programu MDM ? p.s. Państwo powinno sie pochylić nad swoimi bledami mam na mysli brak istnienia prawa ktore uchroniloby kupujacych przed taka sytuacja jaka nas spotkala…

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Taras i balkon nie wliczają się do powierzchni użytkowej mieszkania, ale powinny być traktowane jako przynależności i zostać ujęte w transakcji. analityk banku w czasie sprawdzania limitu ceny weźmie pod uwagę także koszt nabycia balkonu i tarasu. Wszystkie składowe wchodzące w skład ceny mieszkania zostaną zsumowane i podzielone przez wielkość powierzchni użytkowej. Jeżeli powstała kwota przekroczy limit obowiązujący dla Warszawy – niestety nie będzie możliwości skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam, jeżeli korzystał Pan z programu RnS – był lub nadal jest Pan zapewne współwłaścicielem domu lub mieszkania. Tym samym nie może Pan skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych.

  Podstawowym warunkiem skorzystania z MDM jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były Pan właścicielem lub współwłaścicielem innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych

 • Karolina

  Proszę o odpowiedź.
  Podpisałam umowę rezerwacyjną na mieszkanie w Warszawie, w którym jest oddzielna cena za metr kwadratowy powierzchni mieszkania – 5800 PLN oraz oddzielna cena za każdy metr kwadratowy tarasu – 400 PLN.
  W związku z tym, że taras/balkon nie wlicza się do sumy powierzchni mieszkalnej do spłenienia warunków MDM czy tym samym brana jest pod uwagę jedynie kwota 5800 za metr kwadratowy mieszkania?
  W umowie rezerwacyjnej i deweloperskiej podane mają być cena za metr pow. mieszkalanej i oddzilenie za metr tarasu plus cena miejsca postojowego oraz oczywiście suma całkowita za wszystkie te składniki.
  Czy nie będzie problemów z udzieleniem kredytu z MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marjan

  Witam.
  Korzystałem w raz z małżonką z preferencyjnego programu „Rodzina na swoim”, lecz rozwodzimy się, a całość zobowiązań mieszkaniowych i kredytowych przejmuje żona. Czy w związku z tym mam możliwość skorzystania z programu MDM? Bardzo proszę o pomoc

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  w niektórych bankach można także sfinansować koszy okołokredytowe (opłaty notarialne, prowizje itp.). balkon stanowi przynależność mieszkania, więc oczywiście także można go zakupić za pomocą kredytu w programie MDM.

  Powierzchnia balkony nie liczą się do powierzchni użytkowej mieszkania, więc obliczając limit ceny, powinniśmy podzielić wartość mieszkania przez jego metraż użytkowy.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • Gość

  Witam. Czy jeżeli uda sie skorzystać z programu MDM i juz wiem,ze dopłatę mozna przeznaczyć na wkład własny a czy rownież mozna ja przeznaczyć na koszty zakupu nieruchomosci , taksa notarialna , opłaty sądowe . I jeszcze mam pytanko, mieszkanie z balkonem , ktore jest powierzchnia dodatkowa , rownież sie uwzględnia do całości kredytu na zakup własnego M ?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Nie sądzę jednak, aby ktoś był na tyle bezduszny, aby odmawiać Pani mamie możliwości mieszkania z Panią.

 • Magda

  Witam. Chciałbym skorzystać z programu MDM. jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Początkowo chciałam wziąć kredyt wraz z mamą, (która również będzie mieszkać z nami), ale po konsultacji z bankiem kredyt wezmę sama ze względu na możliwość dłuższego okresu kredytowania. Czy w powyższej sytuacji, kiedy skorzystam z MDM, mama będzie mogła mieszkać ze mną?I pyt. 2, jestem w tej chwili posiadaczką w 3/24 działki na której stoi dom, (w którym obecnie mieszkam) otrzymanej w spadku po moich dziadkach i ojcu, czy jest to przeszkodą w otrzymaniu dopłaty?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dodatkowe 5% będzie wypłacone w momencie, kiedy w rodzinie beneficjenta MDM pojawi się 3-cie lub kolejne dziecko (w ciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania).

 • Jaa

  A ja się podłączę do pytanie tutaj – skorzystaliśmy z dopłaty 10% – jeszcze bez dzieci. Czy jeśli urodzi nam się pierwsze dziecko w ciągu 5 lat to dostaniemy dodatkowe 5% czy po kupnie mieszkania dodatki obowiązują już tylko od trzeciego dziecka?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty