Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Elena

  Dzień dobry. ja, mój mąż i małoletni syn obywatele Ukrainy. teraz mieszkamy w Warszawie. mąż pracuje. posiadamy zezwolenia , ubezpieczenia, pesel. mąż urodził się 1 maja 1980 roku. jestem starsza. czy możemy korzystać z tego programu lub jest wyłącznie dla obywateli Polski? z góry dziękuję za odpowiedź belikova-private@ukr.net . Helena

 • Kris

  Witam, czy biorąc kredyt z MDM mogę mieć prowizję lub np. ubezpieczenie od utraty pracy rozłożone na raty i doliczoną do miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  witam. W Państwa wypadku nastąpiło drobne nieporozumienie. Kiedy zapytał Pan, czyj wiek będzie brany pod uwagę – pracownikowi banku prawdopodobnie chodziło o kryterium programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

  Osobna kwestia, to wiek przyjmowany do wyliczenia zdolności kredytowej. W tym przypadku bierze się z kolei wiek najstarszego kredytobiorcy i dodaje się do niego okres kredytowania. W większości banków ta suma nie może być większa niż 75 lat. Bank, który Państwo wybrali ma widocznie w procedurach nieco niższy maksymalny wiek (65 lat).

  Jeżeli chcieliby Państwo poznać oferty innych banków, w których maksymalny wiek jest nieco większy, zachęcam do rejestracji na naszej stronie (takich informacji udzielamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom). Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi oferty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Może Pani skorzystać z programu MD już teraz – i otrzymać mnożnik 10% lub poczekać na urodzenie dziecka i skorzystać z 15%-go dofinansowania. Podczas wnioskowania o kredyt bank zapyta, czy wychowuje Pani dziecko i ew. poprosi o akt urodzenia.
  Odpowiedzi odnośnie zdolności kredytowej nasi doradcy udzielają zarejestrowanym użytkownikom. Serdecznie proszę o rejestrację, doradca skontaktuje się z Panią.

 • Rafał Lewandowski

  Witam razem z żona staraliśmy się o kredyt MDM mieliśmy za malą zdolność kredytową, powiedziano nam w banku ze możemy dołączyć rodziców. Dołączyliśmy tate do kredytu, pytaliśmy kogo wiek będzie brany pod uwagę, Pani w banku powiedziała nam ze pod uwagę będzie brany wiek żony ponieważ jest najmłodsza i wszystko było git. Pani maiła nam już wszystko wyliczyć i przygotować do kredytu. Zadzwonila wczoraj do nas i kazala nam przyjechać, na miejscu dowiedzieliśmy się ze pod uwagę wzięty będzie wiek taty który ma teraz 50 lat, i okres kredytowania będzie skrocony na 15 lat, czy jest to możliwe? Proszę o odpowiedź.

 • Ala

  Witam Czy jako singielka z wkładem własnym planujący posiadanie dziecka w ciągu 5 lat mam szansę w mdm dofinansowanie 15%? I w takiej sytuacji jaka powinnam mieć zdolność kredytowa?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tylko pod warunkiem, że wychowują Państwo przynajmniej troje dzieci i w nadchodzącej nowelizacji zostanie zniesiony warunek nieposiadania mieszkania.

 • MonikaC

  Witam, obecnie spłacamy z mężem kredyt hipoteczny, który objęty był programem rodzina na swoim. Czy gdy korzystaliśmy z tego programu to mamy szanse na kupno większego mieszkania w ramach programu MdM ?
  dziękuję

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie ma problemu. Odnośnie wymienionego pytania – mąż zawsze musi przystąpić do kredytu. Jeżeli oboje małżonkowie nie mają zdolności – wtedy do kredytu może przystąpić np. teściowa.

 • Marta

  Dziękuję bardzo za rozjaśnienie sytuacji.
  Pytanie odnośnie pkt. 2
  – czy przez „nabywcę” rozumie się żonę i męża, czy może być tak, że żona posiada zdolność wystarczającą, natomiast mąż nie i wówczas może go zastąpić teściowa (jego matka)
  – czy oboje osób sumując nie ma zdolności i dopiero wówczas może przystąpić teściowa ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

  Ad 2. Mąż musi uczestniczyć w kredycie. Dodatkowo, w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Ad 3. Będąc w związku małżeńskim, nie zyskuje Pani żadnych dodatkowych benefitów związanych z programem MDM. Dodatkowo, jeżeli mąż był w przeszłości właścicielem nieruchomości – Pani także straci możliwość skorzystania z programu (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom). Polecam skorzystać z MDMu jako singielka. Jeżeli potrzebna jest pomoc w kwestii wyboru banku – polecam rejestrację na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i poleci najbardziej optymalne oferty.

 • Marta

  Witam,
  W tym momencie jestem panną z wystarczającą zdolnością kredytową, jednak planuję wziąć ślub. Moje pytania są następujące:
  1. Czy uczestnicząc w kredycie z MdM jako małżeństwo mogę być tylko ja kredytobiorcą (mój przyszły mąż nie będzie miał zdolności kredytowej)?
  2. Czy mogę wziąć kredyt z MdM z teściową, pomijając zarobki męża ?
  3. Czy najlepiej byłoby wziąć kredyt z MdM jako singielka?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Może Pan liczyć na mnożnik dofinansowania 15% jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Bank poprosi prawdopodobnie o akt urodzenia dziecka oraz o Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka.

 • Julek

  Witam…
  Z mamą mojego dziecka nie mamy ślubu. Chcę kupić mieszkanie (moje pierwsze) wspomagając się dopłatą z MDM. Na 10% dopłatę mogę liczyć ale…
  Czy mogę liczyć na 15% dopłatę jeśli będę mieszkał tam z moim dzieckiem (oczywiście będzie tam ze mną zameldowane) ?
  Czy ta sytuacja wymaga przedstawienia jakichś dodatkowych dokumentów poza aktem urodzenia dziecka?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obecnie – program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Daroo

  Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu na mieszkanie? Chodzi o to, że w regulaminie jest informacja o tym, że kredyt musi być zaciągnięty na okres minimum 15 lat, ale co z wcześniejszą spłatą? Jeśli chciałbym np. nadpłacić kredyt i teoretycznie po 5 latach od zaciągnięcia kredytu miałbym już kredyt spłacony to co wtedy?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Proszę o podanie wielkości mieszkania i jego lokalizacji – ew. zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu
  własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • Aniita

  Jeśli chciałbym kupić mieszkanie za 125 000zł (jestem singlem) ile dostałabym dofinansowania i jakie warunki muszę spełniać aby mieć szanse na dofinansowanie i dostanie kredytu????

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W obecnej chwili przysługuje Państwu mnożnik dofinansowania w wysokości 10%. Mogą Państwo skorzystać z programu teraz (i otrzymać wymienione 10%) lub poczekać na urodziny maluch i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystacie z programu teraz – nie otrzymacie zwrotu różnicy pomiędzy wymienionymi wariantami.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. W ustawie słowo deweloper jest wymienione jako przykład. Dokładnie chodzi o osobę, która wybudowała dom lub mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie je sprzedaje.

  Ad 2. Działka może być własnością jednej strony, a kredyt możecie wziąć Państwo wspólnie. Zabezpieczeniem będzie cała nieruchomość.

  Ad 3. Powinniście Państwo złożyć wniosek o kredyt do końca 2016-go roku (koniec roku kalendarzowego, w którym młodszy z kredytobiorców kończy 35 lat). Przekazanie prawa własności domu powinno się odbyć najpóźniej w IV kwartale 2018 (koniec programu MDM). Wymagane dokumenty różnią się – w zależności od wybranego banku. Przykład takiej listy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie w sekcji dokumenty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. W ustawie słowo deweloper jest wymienione jako przykład. Dokładnie chodzi o osobę, która wybudowała dom lub mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie je sprzedaje.

  Ad 2. Działka może być własnością jednej strony, a kredyt możecie wziąć Państwo wspólnie. Zabezpieczeniem będzie cała nieruchomość.

  Ad 3. Powinniście Państwo złożyć wniosek o kredyt do końca 2016-go roku (koniec roku kalendarzowego, w którym młodszy z kredytobiorców kończy 35 lat). Przekazanie prawa własności domu powinno się odbyć najpóźniej w IV kwartale 2018 (koniec programu MDM). Wymagane dokumenty różnią się – w zależności od wybranego banku. Przykład takiej listy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie w sekcji dokumenty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, o ile działalność nie będzie prowadzona w mieszkaniu zakupionym w ramach programu MDM, a sama rejestracja w żaden sposób nie ograniczy potrzeb mieszkaniowych beneficjenta programu.

 • Laura

  Witam,
  razem z mężem chcielibyśmy wziąć kredyt na zakup mieszkania
  i skorzystać z dofinansowania MDM. Na razie nie posiadamy jeszcze dzieci (czyli wg powyższych warunków przysługuje nam 10% dofinansowania), ale planujemy je niedługo mieć.Proszę o informację czy gdy przypuszczalnie za miesiąc weźmiemy kredyt, a za rok urodzi nam się dziecko, to dostaniemy dodatkowe 5% dofinansowania (czyli łącznie będziemy mieć 15%)? Czy raczej to dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5% dotyczy sytuacji, gdy w ciągu 5 lat od wzięcia kredytu urodzi nam się drugie=KOLEJNE dziecko? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Ireneusz

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. Poproszę jeszcze o radę w następujących kwestiach:

  Zdecydujemy się na budowę domu przez developera na naszej działce :

  1 Czy firmy zajmująca się budową domów podchodzi pod definicję „developera”, czy są jakieś dodatkowe obostrzenia ?

  2 Jak sprawa wygląda z wzięciem kredytu i sprawą właśności działki (mamy rozdzielność majątkową) – czy działka musi być własnością np po 50 % nas obojga i czy kredyt musimy wziąść wpólnie(czy może np. jedna strona) ?

  3 Źona kończy 35 lat w maju 2016 – kiedy i jakie powinniśmy dokumenty zgromadzić – czy umowa kredytowa z bankiem do maja 2016, czy mamy czas do końca roku, kiedy developer powinien rozpocząć budowę, a kiedy zakończyć ?

  Z góry bardzo dziękuję za informację

  pozdrawiam

 • Ireneusz

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. Poproszę jeszcze o radę w następujących kwestiach:

  Zdecydujemy się na budowę domu przez developera na naszej działce :

  1 Czy firmy zajmująca się budową domów podchodzi pod definicję „developera”, czy są jakieś dodatkowe obostrzenia ?

  2 Jak sprawa wygląda z wzięciem kredytu i sprawą właśności działki (mamy rozdzielność majątkową) – czy działka musi być własnością np po 50 % nas obojga i czy kredyt musimy wziąść wpólnie(czy może np. jedna strona) ?

  3 Źona kończy 35 lat w maju 2016 – kiedy i jakie powinniśmy dokumenty zgromadzić – czy umowa kredytowa z bankiem do maja 2016, czy mamy czas do końca roku, kiedy developer powinien rozpocząć budowę, a kiedy zakończyć ?

  Z góry bardzo dziękuję za informację

  pozdrawiam

 • Kris

  Witam, czy mając mieszkanie z MDM mogę na jego adres zarejestrować swoją jednoosobową działalność gospodarczą?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Opisana sytuacja jest różnorodnie traktowana w różnych bankach. Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i zbada zdolność na wybranych konkretnie przykładach.

 • Michał

  Witam Serdecznie,
  Mam umowę na czas nieokreślony ( 6500 brutto/Warszawa), moja żona podlega pod Inkubatory Przedsiębiorczości (polega to na tym, że Inkubatory użyczają jej osobowości prawnej, dzięki czemu może wystawiać faktury; w zamian za to Inkubatory pobierają miesięczną opłatę a żona podpisuje z nimi umowę o dzieło oraz umowę zlecenie opiewającą na symboliczną kwotę 200zł, mimo, iż dochody jakie uzyskuje są wyższe). Jak nasza sytuacja zostanie potraktowana przy wniosku o kredyt? Czy tylko moje zarobki będą brane pod uwagę? Czy żona musi otworzyć działalność gospodarczą, abyśmy mieli szansę na kredyt i dopłatę czy też Inkubatory traktowane są jako taka właśnie działalność, a bank nie patrzy tylko na umowę zlecenie ale także na kwoty, na jakie są wystawiane faktury przez moją żonę – nawet jeśli osobowości prawnej użycza jej fundacja? Z góry dziękuję za odpowiedź!

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Planowany do powinien spełniać kryteria limitów ceny i powierzchni – nie powinien mieć więcej niż 100 m2 powierzchni użytkowej (110 m2 jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci), a cena 1 m2 powierzchni użytkowej nie powinna być wyższa niż kwota limitu obowiązująca w danej lokalizacji.

  Jeżeli budują Państwo systemem gospodarczym – możecie dołączyć do programu w każdej chwili, pod warunkiem, że wydatki zostały poniesione po 2014-01-01.

  Przypominam, że w przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach
  MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Katarzyna Osoba

  Witam chcemy z mezem wybudowac dom jednorodzinny, nie posiadalismy wczesniej zadnej nieruchomosci, nie posiadamy dzieci. Posiadamy dzialke budowlana, jakie warunki budowlane moze zawierac plan aby moc przystapic do programu.
  chcialbym rowniez dowiedziec sie czy w kazdym momencie budowy mozna dołaczyc do programu, np. po wybudowie do stanu surowego zamknietego.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Można te środki potraktować jako darowiznę – wtedy mogłyby stanowić np. Państwa wkład własny.

 • kinga

  Zapomniałam dodać, że oboje z mężem posiadamy zdolność kredytową na wybrane mieszkanie.

 • kinga

  Jeden z rodziców chce włożyć 73 000 w gotówce, a nie przystąpić do umowy kredytu, czy ta sytuacja coś zmienia?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. Niestety nie. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Ad 2. Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • kinga

  Witam,
  1. Chcemy kupić mieszkanie deweloperskie o powierzchni 86,9 m2, czy możemy starać sie o dopłatę z programu mdm?
  2. Jeden z rodziców chce dołożyć do kredytu 73 000 zł, w ten sposób aby być współwłaścicielem mieszkania, czy w tym przypadku możemy starać się o dopłatę?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która
  będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  wskazane jest jednak posiadanie własnych środków w celu sfinansowania opłat około kredytowych (np. prowizja za udzielenie kredytu, opłaty notarialne, koszty wyceny, ubezpieczenie)

 • Wioletta

  Czy mogę wziąć udział w programie Mdm bez wkładu własnego ? Mieszkanie dla singla.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Odnośnie pierwszego pytanie – jeżeli warunek nieposiadania wcześniejszego mieszkania zostanie wycofany dla rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci – tak, będziecie Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Wniosek należy złożyć w wybranym banku po wejściu w życie nowelizacji (czyli na początku III-go kwartału 2015).

  Jeżeli potrzebują Państwo porady w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. Żona wprawdzie spełnia kryteria programu, ale zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Pan był właścicielem mieszkania – co niestety stanowi pewien problem, który chyba uda się rozwiązać w pkt 2.

  Ad 2. Jeżeli zostanie zniesiony wymóg nieposiadania wcześniejszego mieszkania w przypadku rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci – bez problemu będziecie Państwo mogli skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych.

  Ad 3. Młodsze z Państwa powinno mieć mniej niż 35 lat w momencie rozpoczęcia budowy. F-ry sugerowałbym rozliczyć do końca 2018-go roku (w chwili obecnej to data graniczna istnienia MDMu). Rozliczamy je raz – do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zakończenie budowy. Data zakończenia budowy jest data odbioru technicznego budynku.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli cena 1m2 kwadratowego powierzchni użytkowej takiego domu mieści się w kwocie limitu – nie ma problemu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, jako singiel. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Aby skorzystać z kredytu w programie MDM wspólnie należy poczekać na wejście w życie nowelizacji ustawy Mieszkanie dla Młodych (koniec II-go kwartału 2015). Umożliwi ona wspólne kredytowanie związkom partnerskim – także homoseksualnym.

 • Miro

  Witam,

  Posiadam działkę budowlaną razem z żoną i posiadaliśmyu wczesnij mieszkanie. Mamy 3- ke dzieci czy mozemy starać sie o dopłate w ramach MDM po planowanej nowelizacji?
  Drugie pytanie kiedy moglibysmy starac sie o to dofinansowanie tzn. czy mozemy juz dzis próbować rezerwować lub składać jakiś wniosek w banku który bedzie weryfikowany dopiero po nowelizacji?

 • Ireneusz

  Witam

  Mam 3 pytania:

  1 Czy spełniamy kryteria programu (chodzi o pkt. 10)?

  Byłem właścicielem mieszkania przed ślubem, (po ślubie wydaje mi się, że jest to majątek oddzielny – posiadałem nieruchomość będąc kawalerem i nie jest to nasz wspólny dorobek czyli nie wniosłem jako majątek wspólnoty), dodatkowo mamy z żoną rozdzielność majątkową – ustanowioną rok po ślubie.

  Moja żona spełnia kryteria: nigdy nie była właścicielem i nie ma skończone 35 lat. Czy możemy skorzystać z programu na zasadzie, żona bierze kredyt a ja jestem współkredytobiorcą, czy w jakikolwiek inny sposób ?

  2 Mamy 3 dzieci – rozumiem, że jak zostanie zniesione kryterium posiadania 1 mieszkania wcześniej to bez problemu korzystamy z programu ?

  3 Chcielibyśmy budować dom metodą gospodarczą – czyli otrzymujemy zwrot VAT (rozumiem, że wzięcie kredytu z dofinansowaniem na budowę nie wchodzi w grę ?) – żona kończy 35 lat w 2016 roku – kiedy musimy zacząć/skończyć budowę, abyśmy mogli skorzystać z programu – czy np. faktury za 2017 rok będą honorowane ? Jak technicznie wygląda zwrot za faktury (czy rozliczenie po roku, czy zwroty nie bieżąco?) Co jest uznawane za datę rozpoczęcia/zakończenia budowy – pozwolenie na budowę ?

 • Grzegorz

  Witam. Czy mozna połączyć dofinansowanie mdm z dofinansowaniem na zakup domu energooszczędnego z rekuperatorem ?

 • nati

  Witam.Mam 33 lata,jestem w zwiazku homoseksualnym.Czy mam szanse na kredyt w programie MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dokładnie tak.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obecnie: 15% x średnia odtworzenia 1m2 w regonie x 50m2

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli wymieniona połowa nie stanowi oddzielnego mieszkania – może Pan skorzystać z programu MDM. Ograniczenie
  dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z
  grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Grzegorz

  Chyba juz rozumie max doplata to do 50m2 bez znaczenia ze jest wiecej

 • Grzegorz

  Bardzo dziekuje za odpowiedz. Czyli wyglada to nastepujaco np: 15% x srednia odtworzenia 1m2 w regonie x 96m tyle wyniesie doplata z mdm

 • Piotr

  Witam,
  od listopada zeszłego roku odziedziczyłem wraz z bratem po połowie dom po rodzicach czy w związku z tym będzie mi się nalezało dofinansowanie MdM na zakup własnego nowego mieszkania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Chodzi o sposób wyliczania dopłaty. Obecnie jest ona wyliczana następująco:

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu
  własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu
  odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie,
  z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  Po wejściu w życie nowelizacji będzie Pan mógł liczyć na mnożnik 30% zamiast obecnych 15% i wyliczenia do 65m2 zamiast obecnych 50m2.

 • Grzegorz

  Chodzi nam o dom 96m2 doplata bedzie tylko do 65m2 ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli Państwo wezmą kredyt teraz, otrzymacie mnożnik dofinansowania 15% oraz bonus w postaci spłaty części kredytu po urodzinach dziecka (5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

  Jeżeli poczekacie i weźmiecie Państwo kredyt po urodzinach dziecka, bonusu dot. spłaty wprawdzie nie będzie, ale będziecie Państwo mogli kupić większe mieszkanie (limit wzrasta do 75m2 powierzchni użytkowej w przypadku mieszkania lub 110m2 w przypadku domu).

  Jeżeli poczekacie do wprowadzenia nowelizacji – możecie otrzymać mnożnik dofinansowania na poziomie 30% oraz korzystniejsze wyliczenia dopłaty – tj. do 65m2 (obecnie jest to max 50m2).

  Wariant III jest najkorzystniejszy, ale odrobinę ryzykowny. Nie wiadomo jak bardzo wydłużą się prace nad nowelizacją.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Pewnie. W ten właśnie sposób sporo osób zarezerwowało dopłaty z puli na rok 2016 i 2017,

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem – analogiczne, jak w przypadku mieszkania w danym rejonie.

 • Grzegorz

  Witam w kwietniu urodzi nam sie 3 dziecko lepiej czekac czy brac teraz kredyt mdm czy musimy miec jakis wklad wlasny dom jest w stanie deweloperskim i trzeba go wykonczyc

 • lukasz

  Witam,

  Czy zakwalifikuję się do dofinansowania jeżeli podpiszę umowę przedwstępną na mieszkanie którego jeszcze nie ma??(będzie oddane do użytku w grudniu 2015)

 • dzuli

  Witam,
  Czy obowiązują jakieś limity cenowe za m2 w przypadku budowy domku jednorodzinnego?
  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli są to nowo zaadaptowane mieszkania, z nowymi księgami wieczystymi – to można je traktować jako rynek pierwotny i tym samym – zakupić w ramach programu MDM.

 • bartolini

  Dzień dobry,
  Mam wątpliwość odnośnie definicji „pierwszego zasiedlenia” lokalu.
  Mieszkanie którym się aktuanie interesuje znajduje się w kamienicy, która została kompletnie odrestaurowana. Inwestor na nowo zaadaptował wnętrze w wyniku czego powstały „nowe” mieszkania.
  Czy taki typ inwestycji kwalifikuje się do mdm?

  Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości:)

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję
  budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy
  zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję tego siedliska – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała.

 • bqbello

  Witam ,

  otrzymaliśmy w spadku siedlisko z domem drewnianym
  który nie nadaje się do niczego jak tylko rozbiórki. Czy jeśli
  dostaniemy pozwolenie na rozbiórkę drewniaka i będziemy mieli pustą
  działkę będziemy mogli skorzystać z programu MDM? Proszę o
  odpowiedź?????

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dofinansowanie MDM można otrzymać w związku z
  zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). jeżeli wymienione mieszkanie spełnia podane warunki – można skorzystać z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Z tą sprawą nie trzeba czekać na nowelizację.
  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.
  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawodawcy raczej będą się starali ułatwić życie beneficjentom MDMu. ten akurat warunek ma obowiązywać także w stosunku do już zawartych umów.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwota kredytu (po odliczeniu kwoty dofinansowania) powinna stanowić wartość równą min. 50% wartości nieruchomości.Oczywiście może Pan skorzystać z programu jako singiel i po legalizacji związku ustanowić współwłasność nieruchomości.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Materiały budowlane mogą zostać oczywiście zakupione w ramach kredytu.

 • Guest

  Witam, czy skorzystam z dopłat w przypadku zakupu mieszkania bezczynszowego w bliźniaku lub domu jednorodzinnym podzielonym na 4 części czyli byłaby to współwłasność?

 • Adam

  Oraz co w przypadku, kiedy w trakcie 5 lat doszłoby do ślubu? To dalej nie można zameldować małżonki?

 • Adam

  Czy nowelizacja ustawy obejmie też ludzi, którzy przed jej wejściem dołączyli do programu MDM? Tzn. Jeżeli Kredyt zostanie zaciągnięty przed wejściem nowelizacji, to czy po jej wejściu będzie można dokonać meldunku, czy wtedy już trzeba iść „starym” trybem przez 5 lat?

 • str

  Witam
  jestem w związku i planujemy ślub, chcemy kupić mieszkanie nowe od dewelopera jednak potrzebujemy tylko 50% wartości mieszkania tj ok 120 tys czy ja jako singiel mogę wziąc kredyt tylko na polowe mieszkania ale mieszkanie kupić wspólnie?

 • andrzej

  Witam
  czy materiały budowlane przy budowie domu jednorodzinnego, muszą być kupione za pieniądze z kredytu aby odliczyć podatek Vat, czy można kupić wszystkie materiały za własne pieniądze i również odliczyć podatek Vat?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W chwili obecnej – nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Nowelizacja ustawy, która powinna wejść w życie pod koniec II-go kwartału 2015 umożliwi skorzystanie z programu przez osoby pozostające w związkach partnerskich.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Po wejściu w życie nowelizacji – najprawdopodobniej będzie Pan mógł skorzystać z możliwości odliczenia VATu (nowelizacja ma znieść warunek nieposiadania własnego mieszkania).

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Pani nie może skorzystać z programu MDM, ponieważ wcześniej posiadała już pani mieszkanie. Ze wsparcia MDMu teoretycznie mógłby skorzystać Pani małżonek, ale ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom – nie może on tego zrobić.

  Jeżeli można, prośba jeszcze o informację, czy była to własność 100% mieszkania? Jeżeli nie – to co napisałem powyżej jest nieaktualne. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało
  złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób,
  które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Ew. warunek nieposiadania własnego mieszkania nie będzie obowiązywał po nowelizacji – o ile wychowują Państwo co najmniej troje dzieci.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Podstawowe pytanie – w jakiej walucie osiąga Pan dochody? Pytanie związane jest z wymogami rekomendacji S, która wymaga, aby kredytobiorca osiągał dochody w tej samej walucie, w której bierze kredyt. Z kolei kredyty w programie MDM są udzielane jedynie w PLN. Dla Pana oznacza to konieczność osiągania dochodów w złotówkach, ew. pomoc kogoś z rodziny przy ustalaniu zdolności kredytowej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego,
  nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Adam

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku związku partnerskiego mężczyzna który bierze kredyt jako właściciel mieszkania, może zameldować partnerkę?

 • Rysiek

  Witam,
  Mam 3-kę dzieci i mieszkam we własnym mieszkaniu. Niedługo zacznę budowę domu. Czy po nowelizacji MdM załapię się na zwrot VATu? Ewentualnie jakiej powierzchni dom nie może przekroczyć?

 • Pytająca

  Z różnych rodzinnych zawirowań stało się tak, że otrzymałam w darowiźnie mieszkanie, byłam wtedy „singlem”. Byłam jedynym właścicielem. Wyszłam za mąż. Mój mąż jednak nie posiadał nigdy mieszkania, obecnie ja też nie posiadam (już nie jestem właścicielem). Możemy w jakiś sposób starać się o mdm?

 • andrzej

  Witam

  mam zamiar budować dom jednorodzinny, obecnie pracuje sezonowo za granicą żona nie pracuje mamy dwójke dzieci, czy tez spelniamy warunki programu MDM i czy możemy starać się o zwrot podatku Vat od zakupionych materiałów

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W chwili obecnej program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Po wejściu w życie nowelizacji ustawy nie można będzie dokonać wcześniejszej spłaty w kwocie powyżej kwoty dofinansowania przez okres 5-ciu lat.

 • luk

  Witam
  zamierzam wziąć 110tys kredytu w programie mdm na 15 lat , czy moge wczesniej splacic kredyt?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie warunków w momencie wnioskowania o kredyt. Kwota dopłaty jest taka sama dla singli i małżeństw – nie ma więc zagrożenia, że dofinansowanie zostanie cofnięte. Proszę jednak zgłosić ten fakt w banku, kiedy będzie się Pani starała o odłączenie męża od kredytu.

 • ja

  Sprawa nieco skomplikowana jak to przy rozwodach… Razem z mężem (sprawa rozwodowa jeszcze nie została założona) braliśmy kredyt MDM na zakup mieszkania, które wciąż jest na etapie budowy i będzie do odbioru dopiero w następnym roku. Dopiero w 2016 będzie wypłacone dofinansowanie MDM. Niestety sytuacja życiowa wymusza przepisanie już teraz mieszkania u notariusza na mnie jak również odłączenie męża od kredytu w Banku. Czy w sytuacji jeśli to zrobimy i na mnie będzie zarówno kredyt jak i mieszkanie to dofinansowanie przepadnie skoro było przyznawane nam razem? Będzie wypłacone? Czy trzeba to gdzieś zgłaszać? Zmieniać wniosek? Proszę o odpowiedź.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rozumiem, że chodzi o połowę mieszkania? Jak najbardziej. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby
  nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Anita

  a czy mam połowę ze spadku czy tez muszę obiegać się o kredyt

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Stan wykończenia domu nie ma znaczenia. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z programu MDM jest kupno domu od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). Dom powinien spełniać limity powierzchni i ceny właściwej dla danej lokalizacji.

 • Tomek

  Czy w przypadku zakupu domu w stanie surowym zamkniętym przysluguje możliwość skorzystania z programu MDM, czy jednak dom musi być w stanie deweloperskim??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W przypadku budowy domu na własnej działce mówimy o systemie gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych
  systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W chwili obecnej osoby pozostające w związkach partnerskich nie mogą skorzystać wspólnie z programu MDM, będzie to możliwe po wejściu w życie nowelizacji (koniec II-go kwartału 2015). Mogą natomiast wziąć kredyty oddzielnie (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Po wejściu w życie nowelizacji – najprawdopodobniej tak. Nowelizacja ma zdjąć warunek nieposiadania mieszkania w przypadku rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci.

 • Karolina

  Mamy trójkę dzieci i mieszkanie wykupione 5 lat temu. W tym roku będziemy je sprzedawać. Czy mamy szansę na MDM?

 • MG

  Witam, czy program MDM 2015 obejmuje związki partnerskie z dzieckiem, czy tylko małżeństwa?

 • Marcin

  Witam
  Mam Działkę na której chce aby developer wybudował mi dom. Czy mogę dostać MDM

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na fakturze powinny się znaleźć dane osób, które posiadają pozwolenie na budowę oraz nr PKWiU zakupionych materiałów. Dobrze by było, aby wyro bili się Państwo z zakończeniem budowy przed końcem 2018 – wtedy upływa obecny termin ważności programu MDM, a w chwili obecnej nie wiadomo jeszcze, czy ta forma ulgi będzie przedłużana. VAT mogą Państwo odzyskać do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło oddanie budynku do użytkowania. W kwestii rozliczenia – polecam kontakt z najbliższym Urzędem Skarbowym.

 • Anna

  Zaczęliśmy budowę domu systemem gospodarczym (pozwolenie na budowę z datą 29.12.2014r.), zamierzamy ubiegać się o zwrot VAT wg programu MdM. Jakie dokładnie dane muszą się znaleźć na fakturach, aby mogły być potem rozliczona przez urząd skarbowy? Do kiedy musimy zgłosić oddanie budynku do użytku (w pozwoleniu na budowę jest też garaż, którego na razie nie będziemy budować)? Do kiedy musimy rozliczyć faktury i do kogo zgłosić się w Urzędzie Skarbowym – czy są do tego wyznaczone odpowiednie osoby?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej
  osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania
  tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Katarzyna

  Dziękuję za odpowiedź. A czy po zawarciu umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabytego mieszkania w ramach MDM mogę nabyć kolejne mieszkanie w celu zarobkowym (lub prawo do jakiejś części tej nieruchomości)?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Kredytem w ramach programu MDM może być objęty wyłącznie zakup domu lub mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście że tak. Z programu jesteśmy wykluczeni jedynie, jeżeli obecnie lub w przeszłości posiadaliśmy dom jednorodzinny lub mieszkanie, ew. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest dom lub mieszkanie lub też posiadaliśmy na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • Krzysztof Pluciński

  Witam, czy do kredytu na mieszkanie dofinansowanego z MDM mogę dołączyć kwotę za pomieszczenie gospodarcze i garaż w kwocie 30000zł nie wliczając jej do dofinansowania?

 • Katarzyna

  Czy mogę ubiegać się o MDM jeśli posiadam w darowiźnie ziemię rolną?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli nie jest Pan właścicielem mieszkania i spełnia Pan powyższe warunki – może Pan skorzystać z programu MDM.

 • Krzysiek

  Jeśli jestem głównym najemcą lokalu od gminy ( miasta/) czy mam szanse na środki z MDM na zakup mieszkania własnościowego na rynku pierwotnym?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie jest. Z programu jesteśmy wykluczeni jedynie, jeżeli
  obecnie lub w przeszłości posiadaliśmy dom jednorodzinny lub mieszkanie, ew. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest dom lub mieszkanie lub też posiadaliśmy na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli jest Pan właścicielem całego mieszkania – to niestety nie, jeżeli nie – zachęcam do składania wniosku o przyznanie kredytu z dofinansowaniem MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Dorota

  Jeśli osoba otrzymała w spadku 1/2 garażu także jest wykluczona z programu MDM?

 • Michal

  Dom podzielony został na dwa lokale mieszkaniowe. Mam udział w domu 530/1000. Czyli dalej mnie to dyskalifikuje?

 • Dorota

  Jeśli samotna matka wezmie dotacje MDM a w ciągu 5 lat pozna kogoś i wezmie ślub i ta osoba posiada inna nieruchomość to musi zwracać dotację?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Musieliby Państwo założyć działalność gospodarczą polegającą na budowie i sprzedaży domów, a wybudowany dom sprzedać kupującemu, który na ten cel weźmie kredyt w programie MDM.

 • myyrek

  Witam
  W tamtym roku dostałem pozwolenie na budowę domu na rodziców, czy jeśli z żoną założymy spółdzielnie i pozwolenie przepiszemy na spółdzielnie czy jest możliwość skorzystania z programu MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli w konsekwencji spadku został 100% właścicielem domu lub mieszkania, niestety nie może pan skorzystać w programu MDM.

 • Michal

  Czy gdy otrzymałem spadek tj. dom po zmarłym dziadku mogę ubiegać się o dotacje z MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli Państwo chcą sami budować domek – będzie to budowa systemem gospodarczym. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach
  MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Mogą Państwo oczywiście skorzystać z kredytu, nie będzie to wprawdzie kredyt w ramach programu MDM, ale nasi doradcy mogą również polecić szeroką ofertę „zwykłych” kredytów hipotecznych. Za pomocą tego kredytu mogą Państwo sfinansować zarówno zakup działki, jak i budowę domu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie ma problemu, polecamy się.

 • moni

  Czy jako młode małżeństwo możemy dostać dofinansowanie na zakup działki i budowę domu do 100m2 czy musimy mieć swoją działkę i dopiero możemy się starać o dofinansowanie?

 • Ania

  Pięknie dziękuję za informację :)
  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Gdyby to była budowa domu- można by skorzystać z możliwości zwrotu części podatku VAT. Nie będzie to również budowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jak najbardziej. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które
  są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu
  jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Piotrek

  Witam, narzeczona mieszka z rodzicami w parterowym domu, my po ślubie chcemy wziąć kredyt na budowe góry tego domu (dom jest płaski bez dachu) czyli musimy wybudować go można powiedzieć od podstaw. Czy program jest w stanie w jakiś sposób nam pomóc?

 • Ania

  Witam,

  Po śmierci ojca otrzymałam spadek w wysokości 2/4 rodzinnego mieszkania
  Czy związku z tym mam prawo ubiegać się o udział w programie MDM??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

 • Gracjan

  Witam.
  Czy jeżeli w czasie spłaty kredytu urodzi mi się 2 dziecko to dostane dodatkowe 5 % dofinansowania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • lucyna

  Ma jakieś znaczenie fakt, że właścicielem domu jest mąż, a ja nie jestem współwłaścicielka?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Powinni Państwo rozwiązać umowę najmu w terminie 6-ciu miesięcy od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety tak.

 • Gosia Chmielewska-Wojtaś

  Witam, chcemy zakupic dom w programie mdm. W obecnej chwili wynajmujemy mieszkanie. Czy po oddaniu domu do uzytkowania i podpisaniu aktu notarialnego jest jakis okreslony czas w ktorym musimy sie wyprowadzic z tego wynajmowanego mieszkania?

 • kazioo

  rozumieć mam że nawet posiadanie ruiny w której nigdy nie mieszkałem i kupiłem tylko „na handel” mnie dyskwalifikuje z tego programu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Wnioskodawca w momencie składania wniosku kredytowego poświadcza, że nie jest, ani nie był w przeszłości posiadaczem domu lub mieszkania.

 • kazioo

  w 2006 r. kupiłem okazyjnie dom do remontu bardzo generalnego (nie do zamieszkania), cena 20 tyś zł, załatwiłem pozwolenie na przebudowę i nadbudowę i sprzedałem w 2008 r. za 50 tyś.
  czy to mnie dyskwalifikuje z mdm, jeśli zakup ten był inwestycją a nie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych?
  jak to w ogóle sprawdzane jest czy ktoś tam kiedyś posiadał nieruchomość przy składaniu wniosku?