Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

– w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

– małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

– jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli zakupicie Państwo mieszkanie (mieszkania) przed ślubem nie będziecie mogli potem skorzystać z programu MDM. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym przy jednoczesnym skorzystaniu z odpowiedniego kredytu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Jeżeli nie jest Pań właścicielem 100% innej nieruchomości mieszkalnej i spełnia Pan kryterium wieku – może Pan ubiegać się o udział w programie MDM. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • 123

  Chcę razem z przyszłą żoną zakupić mieszkanie od developera. Obecnie zakupimy mieszkanie jako 2 rozne osoby lecz za niedługi czas juz będziemy małżeństwem i wtedy dopiero będziemy starać się o kredyt w MDM – za ok pół roku(czyli już jako małżeństwo). Po ślubie jeszcze przed złożeniem wniosku o MDM dostarczę akt ślubu do notariusza aby wprowadził stosowne zmiany w akcie notarialnym nieruchomości. Czy przy składaniu wniosku o dopłaty mogę miec problemy w takiej sytuacji. Formalnie kupimy mieszkanie jako 2 rożne osoby, następnie po paru miesiącach będziemy już małżeństwem i wtedy dopiero jako małżeństwo złożymy wniosek o dopłaty MDM

 • Łukasz Kwapis

  czyli rozumiem że jako współwłaściciel działki na której moja mama buduje dom mogę bez problemu ubiegać sie o MDM

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Art. 3 Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
  mieszkania przez młodych ludzi (Mieszkanie dla Młodych) określa, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone jedynie w przypadku zakupu mieszkania od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wg objaśnień do ww. Ustawy należy jednak założyć, że intencją ustawodawcy nie było określanie konstrukcji prowadzonej działalności, a jedynie zapewnienie, że kupowane mieszkanie będzie pochodziło z rynku pierwotnego.

  Jeżeli mieszkanie zostało wybudowane przez jedna spółkę, a
  jest sprzedawane przez inną, zależną od pierwszej – należy uznać że zostało spełnione kryterium dotyczące rynku pierwotnego i mieszkanie może zostać objęte programem MDM.

  W opisanym powyżej przypadku bank kredytujący może
  wnioskować o dodatkowe, pisemne wyjaśnienie dotyczące struktury kapitałowej firmy i sposobu realizacji sprzedaży mieszkań.

  Podobną interpretację znajdą Państwo także na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, polecam wydrukować i zabrać ze sobą do banku: http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/MdM/FAQ/Mieszkanie/Strony/sprzeda_spolka_corka_2014_07_16.aspx

 • robal23

  Witam.Mam problem, chcę wykupić z żoną już wynajmowane od pażdziernika 2013 roku mieszkanie od developera. Bank jednak nie chce przyznać dofinansowania MDM gdyż w roku 2013 firma „matka” która wybudowała osiedle odsprzedała to wszystko firmie „córce”(z tym samym kapitałem, nawet nazwa jest prawie ta sama). Dodam iż na stronie głownej firmy jest informacja o skorzystaniu z MDM? Proszę o pomoc!!! O co tu chodzi?. Dodam tylko iż spełniamy wszystkie pozostałe kryteria.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem, niektóre banki akceptują taką formę osiągania dochodu. Jako współkredytobiorcę można także zaprosić kogoś z najbliższej rodziny. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • paulina

  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, czy pracując na umowę zastępstwo można skorzystać z kredytu w ramach programu MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W skrócie – składa Pan dyspozycję wypłaty w banku kredytującym, bank ma 3 terminy w mc-u aby wystąpić o te środki w BGKu. Powinien tak to zorganizować, żeby zapewnić środki z dofinansowania na wyznaczony przez Pana dzień.

 • MG

  ustawę znam, liczyłam jednak na „przetłumaczenie” jej na mniej urzędniczy język 😉

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obecnie program MDM nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, jest możliwość wzięcia kredytu z teściami. W
  odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej
  nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności
  kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą
  przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • ddsa

  Witam.
  Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Czyli biore kredyt na 15 lat. To oznacza że nie mogę go wcześniej spłacić bo stracę dopłatę??

 • gość

  Ale jeżeli ja nie pracuję to czy kredyt mogę wziąć wraz z teściami? Niestety nikt z rodziny nie zarabia w PL tyle aby te mogly stanowic chociaz polowe dochodów meża a co mówiąc o większości

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Program MDM nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Mycha

  Witam, mam pytanie odnośnie wcześniejszej spłaty kredytu przy korzystaniu z programu MDM. Mój bank daje mi możliwość jednorazowej spłaty do 50% bieżącego zadłużenia, bez dodatkowych kosztów, w ciągu pierwszych 3 lat kredytowania, oraz dowolne nadpłaty w latach późniejszych. Jak się ma wcześniejsza spłata części kredytu do warunków programu MDM? Przy założeniu że całość zadłużenia nie zostanie spłacona przed upływem 5 lat zapisanych w programie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rekomendacja S narzuca bankom, aby udzielały kredytu w walucie, w której kredytobiorca osiąga większość dochodu. Z kolei kredyty w programie MDM są udzielane jedynie w PLN. Stąd wniosek, że aby skorzystać z programu MDM, należy osiągać dochód w PLN. To nie jest do końca prawda. Mogą Państwo spróbować wykorzystać zapisy Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli ktoś z najbliższej rodziny zechciałby przystąpić do kredytu i większościowy dochód stanowiłyby PLN, mogliby Państwo skorzystać z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie art 11. Ustawy MDM:

  „Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek instytucji kredytującej, określony w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia, środki z tytułu dofinansowań wkładu własnego przysługujących nabywcom wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, na wniosek instytucji kredytującej
  przekazywany w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca.
  2. Instytucja kredytująca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnosi o przekazanie środków w łącznej kwocie dofinansowań wkładu własnego:
  1) zgodnie z terminami wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, o których mowa w art. 10 ust. 2;
  2) planowanych do wypłaty w okresie rozliczeniowym, liczonym od dnia następującego po dniu przekazania wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia przekazania kolejnego wniosku, z wyszczególnieniem kwot planowanych wypłat dofinansowań wkładu własnego przypadających na poszczególne dni okresu rozliczeniowego;
  3) wypłaconych ze środków własnych przez instytucję kredytującą w poprzednim okresie rozliczeniowym i nie ujętych we wniosku dotyczącym tego okresu – w przypadkach określonych w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia.”

  3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 • gość

  Nie rozumie jednego, dlaczego osoby zarabiające w obcej walucie nie mogą skorzystać z tego kredytu… Mój mąż pracuje za granicą ja z dziecmi mieszkam w Polsce , spełniamy wszystkie warunki prócz tego…. To chore, nie dość, ze państwo nie jest wstanie nam zapewnić pracy za godziwe pieniądze , musimy żyć na odległość to jeszcze nie możemy skorzystać z jakiejkolwiek pomocy… Nie rozumie , jesteśmy jacyś uprzywilejowani i nie płacimy podatków, vat czy akcyzy tak jak zarabiający w zł.

 • MG

  Witam, proszę o informację – deweloper wymaga zapłaty wkładu własnego w terminie 7 dni od podpisania umowy deweloperskiej – termin oddania mieszkania to wrzesień 2015 r., stąd moje pytanie, jak szybko dopłata z MDMu jest wypłacana na poczet wkładu własnego na konto dewelopera?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  jeżeli dom przekroczy wyznaczony limit, nie będzie można skorzystać z możliwości zwrotu części podatku VAT. Przypominam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Pomieszczenia, które się do niej zaliczają zostały wymienione w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

  Polecam także artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • GOść

  Witam mam pytanie. Mam działke i chce wybudowac na niej dom wiekszy niz 100m2 (nie planuje mieć 3 dzieci) czy uzyskam zwrot czesci poniesionych kosztów jezeli powierzchnia przekroczy 100m2 czy po prostu beda liczone te koszty do powierzchni 100m2?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Tak, niektóre banki akceptują 18 lat jako minimalny wiek kredytobiorcy.

  W kwestii spłaty kredytu przez mamę – również jest to możliwe. W
  odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • uczennica

  WItam. Jaki wiek jest minimalny do przystąpienia do MDM? Czy mogę uzyskać mieszkanie jako 18-lenia uczennica, i do momentu podjęcia przeze mnie pracy spłacałaby je mama?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Posiadacz, a tym bardziej współposiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby
  co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Może cie Państwo skorzystać z programu MDM, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie
  określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376,
  z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami. Nowela powinna zostać uchwalona pod koniec czerwca 2015.

 • Łukasz Kwapis

  witam dawno temu została na mnie i moją mamę przepisana działka, na której ona rozpoczęła budowę domu ona jest inwestorem czy ja mogę w tym przypadku skorzystać z programu mdm lub są jakieś rozwiązania

 • Bartek

  Kiedy będzie można brać MDM z partnerką, jeśli single mogą brać kredyt to czemu związki bez małżeństwa nie mogą brać. Normalny kredyt można może być wzięty zarówno przez małżonków czy krewnych (powinowatych) jak przez osoby zupełnie obce- pod warunkiem, że mają odpowiednią zdolność kredytową i spełniają.
  Czy w przyszłości będzie to możliwe w MDM ? I kiedy mniej więcej ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Jeżeli spełnia Pan powyższe warunki, zachęcam do udziału w programie. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Pańska narzeczona będzie mogła przystąpić do kredytu tylko w przypadku, jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca – czyli Pan, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)).

  Wg objaśnień do nowelizacji: „Możliwość przystąpienia do umowy kredytu beneficjenta programu MdM dodatkowych osób może dotyczyć wyłącznie sytuacji stwierdzenia – w ocenie instytucji kredytującej – braku zdolności kredytowej nabywcy mieszkania, który ubiega się o finansowe wsparcie”.

  Kwestia ew. współwłasności nie została jasno wyjaśniona w obecnej treści nowelizacji. W objaśnieniach do nowelizacji czytamy jedynie że „Art. 6 projektu nowelizacji określa, że przepisy dotyczące rozszerzenia wspólności majątkowej, wynajmu, użyczenia lub zmiany sposobu użytkowania mieszkania stosuje się do ww. czynności dokonanych od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej nowelizacji, nawet jeżeli nabywcy złożyli wniosek o dofinansowanie wkładu własnego przez dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów.”, co sugeruje, że będzie możliwość ustalenia współwłasności, oficjalnie nie jest to jednak napisane.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  W Państwa przypadku nie będzie to kupna nowego domu lub mieszkania, ale jedynie większy remont. przykro mi, ale w opisanym przypadku nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Sylwester

  Witam. Moje pytanie brzmi – jeśli mam 24 lata, stałą państwową pracę, kawaler lecz niestety figuruję w BIK, to czy obejmie mnie ten program? Pozdrawiam