Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM można przeznaczyć wyłącznie na zakup mieszkania. Sugeruję więc, aby wziąć nieco większy kredyt, a środki własne przeznaczyć na wykończenie mieszkania lub ew. znaleźć mieszkanie już wykończone.

 • Pawel

  Witam
  Powiedzmy, że planuje zakup mieszkania które spełnia warunki MDM, mam około 40% wkładu własnego a na resztę mieszkania planuje zaciągnąć kredyt.
  Czy żeby dostać dofinansowanie, muszę wziąć kredyt dokładnie w takiej kwocie jaka brakuje mi do ceny mieszkania, czy mogę wziąć kredyt większy przykładowo o 30 tys, na wyposażenie mieszkania?

  Pozdrawiam, i liczę na szybką odpowiedź:)

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w
  związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Justyna

  mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym (status mieszkanie spółdzielcze lokatorskie), które chciałabym wykupić czy mogę skorzystać z programu mdm?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Deweloperzy także zaciągają kredyty na swoje inwestycje. Pytanie tylko, czy Urząd Miasta można traktować jako podmiot budujący nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Sądzę, że raczej nie.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z
  zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa)

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Ustawa tego nie precyzuje. Tą informację zaczerpnąłem z listy wymaganych dokumentów jednego z banków uczestniczących w programie.

  Lista wymaganych dokumentów może być zupełnie inna – jest ona zależna od wewnętrznych regulacji banku, który wybierzemy.

 • Beata Świderska

  Witam
  W miejscowości gdzie mieszkam Urząd miasta wraz z ZUK-iem wybudowali mieszkania w bloku dla młodych małżeństw.To oni zaciągnęli kredyt w banku a my młodzi będziemy musieli ten kredyt spłacać nie dla banku a dla urzędu.Czy w takim przypadku mogę starać się o dofinansowanie z programu MDM?Jeśli tak to w jaki sposób?

 • ellli

  Czy mógłby Pan podać źródło tych informacji? Nie znalazłam w ustawie żadnej informacji odnośnie narodowości nabywcy oraz wymaganych dokumentów.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. Z udziału w programie MDM wyklucza jedynie posiadanie domu lub mieszkania.

 • Marta

  Witam, proszę mi powiedzieć co w przypadku gruntu? Jestem jedyną właścicielką działki budowlanej, na której docelowo chciałabym postawić dom. Na pewno nie jest to budynek mieszkalny, ani mieszkanie. Czy to również wyklucza mnie jako kandydata do MDM ?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu
  Mieszkanie dla Młodych może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu
  własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3,
  oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej
  niż 50 m2.”

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W ramach programu MDM kredyt można zaciągną wyłącznie na zakup mieszkania. Oznacza to, że koszty około kredytowe muszą Państwo uregulować z własnych środków. Obejmują one m.in. prowizję za udzielenie kredytu, koszty notarialne, składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie „pomostowe” – czyli do czasu wpisu do KW, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie „na życie” i nieruchomości), opłaty za wycenę i ew. kontrolę inwestycji.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Banki różnie podchodzą do takich sytuacji. Najczęściej kierują się zapisem z projektu. Jeżeli jest wpis o lokalu dwumieszkaniowym – otrzyma Pan prawdopodobnie opcję sfinansowania zakupu wyłącznie jednego z mieszkań o powierzchni użytkowej do 75 m2.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jak najbardziej. Jeżeli ta 1/6 własności nie stanowi odrębnego, samodzielnego mieszkania – mogą Państwo skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi najbardziej odpowiednie oferty.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. w ramach programu MDM jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jest jednak światełko w tunelu. Trwają prace nad nowelizacją ustawy, która umożliwi korzystanie z programu także związkom partnerskim.

 • darek

  Witam czy dofinansowanie dotyczy kredytu? Planuje kupić mieszkanie z wkładem własnym wynoszącym 50% wartości pozostałe 50% z kredytu i teraz czy od kwoty kredytu odejmuje się przyznane dofinansowanie?

 • Asiula

  Bierzemy kredyt mdm Kredyt będzie wypłacany w transzach ponieważ blok dopiero się buduje. Mamy pytanie czy prowizje kredytu w banku za wzięci kredytu można w jakiś sposób wliczyć w kredyt? czy jeżeli bank zleca kontrolę przed wypłaceniem kolejnej transzy to kto ponosi za to opłatę bank czy kredytobiorca? jakie są jeszcze ukryte koszty biorąc mdm?

 • nkk

  Nie czytasz ze zrozumieniem…wroc raz jeszcze do tekstu,a przeczytasz ze nawet z macocha mozna wziac kredyt.singiel z partnerem…?Singiel to singiel czytaj: samotny.

 • lukas

  Witam serdecznie ,mam pytanie czy dom jednorodzinny dwulokalowy (bliźniak) cz bedzie spelniał warunki do 100m2 czy do 75m2? Pytam bo nie wiem czy to bedzie jako lokal mieszkalny czy jako dom jednorodzinny dwulokalowy?

 • tim

  Witam, dziekuje za odpowiedz. Jestem w zwiazku malzenskim, lecz spadek po ojcu jest zapisany na mnie. Nie posiadamy jednak rozdzielnosci majatkowej. Czy w tej sytuacji nie mozemy skorzystac z programu? Oprocz ulamkowego spadku ja nie posiadam innych wlasnosci miekszkaniowych. Malzona rowniez. Razem tez nic nie nabaylismy. Zatem pozostaje tylko moja 1/6 spadku. Oboje mamy 34 lata wiec mamy jeszcze teoretycznie mozliwosc skorzystania z dofinansowania. Prosze o odpowiedz.