Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Czytaj »

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych. Dalej »

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. Z perspektywy banku jest ok. Przybędzie kolejna osoba, która ew. może poręczać lub spłacać kredyt. Pani zdolność kredytowa także wzrośnie dzięki małżeństwu.

 • Angela

  a czy bank może mieć coś przeciwko temu ?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  tak. Po ślubie możemy uczynić małżonka współwłaścicielem mieszkania. Proszę pamiętać, że o ustanowieniu współwłasności należy także powiadomić bank kredytujący.

 • Angela

  Witam ,
  planuje jako singiel w tym roku skorzystać z MDM. Czy po ślubie, który odbył by się w przyszłym roku będę mogła uczynić męża współwłaścicielem tego mieszkania? Narzeczony jest w chwili obecnej właścicielem innego mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dlaczego? Trójka dzieciaków to nie jest zły pomysł, chociaż osobiście – podejmują już taką decyzję – nie kierowałbym się jakimiś dopłatami, kartami itd.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety – taki scenariusz nie jest możliwy w programie MDM. Singiel spełniający warunki może oczywiście skorzystać z programu. załóżmy, że uda się ustanowić współwłasność – co raczej nie jest możliwe. Przed ustaleniem nasz singiel był właścicielem całego mieszkania, czyli nie spełnia już warunków MDMu. Jeżeli wstąpi w związek małżeński z inną osobą, spełniającą kryteria programu. Nie tylko sam nie będzie mógł skorzystać, ale uniemożliwi to także współmałżonkowi, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Macius

  Witam, mam pytanie odnosnie skorzystania z MDM podwójnie. Czy jest to możliwe, zakładając poniższy scenariusz?

  1. Singiel kupuję mieszkanie w kredycie z dopłatą MDM jako kredytobiorca, a ustanawia współwłasność mieszkania z rodzicem, bratem lub nawet całkowicie niespokrewnioną osobą.
  2. Po skorzystaniu z doplaty singiel wstepuje w związek małzeński z osobą, która spełnia wszystkie warunki programu MDM.
  3. Już jako małżeństwo kupują mieszkanie z dopłatą MDM.

  Czy taki scenariusz jest możliwy?

 • Daniel

  No to słabo z dzieckiem 15 % ale jak już weźmiesz do musisz trójkę zmajstrować, żeby dostać kolejne 5%. Ach ta polityka prorodzinna :( Bez sensu ktoś to wymyślił.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Spokojnie. Dewizą naszego portalu jest odpowiedź w ciągu maks 24 godzin. Pod Pańskim postem pojawiła się już informacja. Co jakiś czas pojawiają się także reklamy – jakoś trzeba wiązać koniec z końcem ;-)

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli w ciągu 5-ciu lat od mmentu przeniesienia własności w Państwa rodzinie pojawi sie troje lub więcej dzieci – możecie sie Pańśtwo ubiegać o spłatę 5% kapitału kredytu.

 • Marcin

  No to pomogliście :(

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marcin

  Witam, nie mamy dzieci z żoną, czy jeśli w ciągu 5 lat urodzi się Nam dziecko to coś nam przysługuje?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie ma problemu, polecamy się.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie. Maluch już powinien być na świecie, aby otrzymali Państwo mnożnik 15% zamiast 10%. Ustawa nie przewiduje niestety zwiększenia mnożnika. Ew. mogą Państwo liczyć na spłatę 5% kapitału kredytu w momencie pojawienia się w Państwa rodzinie 3-go dziecka.

 • Adam

  Dziękuję uprzejmie za odpowiedź

 • karolina

  W poniedziałek jedziemy z mężem podpisać umowę w pko bp. Obecnie jestem w 8 miesiącu ciąży, czy po urodzeniu dziecka otrzymamy dodatkowe dofinansowanie? Interpretacja zapisów ustway w tej kwestii moze byc rozna…..

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W ustawie nie ma takiego artykułu. W zapisie powyżej cytowałem zapis z objaśnień do ustawy MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marcin

  Jeżeli tak faktycznie jest ze ustawa dopuszcza współdzielenia własności i brakiem konsekwencji w formie zwrotu dofinansowania to bym poprosił o nr art. niestety nie mogę tego nigdzie zweryfikować .Z góry dziękuje

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Liczba budynków nie ma znaczenia. O ile w każdym z nich będzie to część ułamkowa własności – zachowuje Pan prawo do udziału w programie Mieszkanie dla Młodych.

 • Jakub

  Według mojej interpretacji powyższe artykuły wskazują na to, że osoby które poniosły wydatki na zakup materiałów do końca 2013 r zachowują prawa do odliczenia różnicy w podatku VAT przez 5 lat. Oznacza to że możemy wnioskować o zwrot różnicy VAT do końca 2018 r, ale WYŁĄCZNIE za materiały nabyte przed 31.12.2013.

 • Adam

  Szanowni Państwo,

  Czy w przypadku gdy jestem współwłaścicielem dwóch osobych nieruchomości (domu mieszkalnego i domku letniskowego poprzez spadek po zmarłym ojcu) wraz z bratem i mamą w stosunku 1/6 (odpowiednio brat – 1/6, mama 4/6) należy mi się dopłata w programie mdm? W artykule 4 brak informacji na temat ewentualnej większej liczby budynków których można być współwłaścicielem.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Każdy interpretuje inaczej, ponieważ ustawa nie precyzuje takiej sytuacji jasno. Można opierać się na objaśnieniach do ustawy, np. „Zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.”

  Czyli ustawodawca dopuszcza zawieranie związków małżeńskich oraz współdzielenie własności. Jedyną instytucją, która mogłaby mieć cokolwiek przeciw jest bank. dlatego przede wszystkim bank powinniśmy poinformować o zawarciu związku i chęci dopisania małżonka do własności mieszkania.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych
 • Jakub

  Dzwoniłem do Urzędu Skarbowego i jest to kolejna instytucja, która nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie. Tym razem odesłali mnie do Krajowej Informacji Podatkowej. Próbuję dalej…

 • Marcin

  Dzień dobry .
  Pan jako doradca MDM twierdzi ze będzie można dopisać do mieszkania żonę mimo to że kredyt będzie zaciągnięty jako singiel zaraz po zawarciu związku małżeńskiego .
  Proszę o interpretację tego zapisu w ustawie
  Dowiadywałem się u różnych doradców bankowych każdy interpretuję to na swój sposob opierając sie na poprzednim programie
  Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 beneficjent programu MdM, który
  dokonał zbycia współwłasności mieszkania będzie musiał zwrócić
  część finansowego wsparcia. Ograniczenie to obowiązuje przez okres 5
  lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności
  mieszkania

 • Jakub

  Tak jak pisałem, próbowałem się dowiedzieć u kierownika budowy jak to jest z tą zmianą pozwolenia na budowę. Niestety odesłał mnie do Starostwa, które pozwolenie wydało. W Starostwie powiedziano mi, że decyzja zmieniająca pozwolenie będzie z datą bieżącą, ale będzie też napisane jaką decyzję zmienia. Nie byli w stanie konkretnie odpowiedzieć czy taka forma „ostatecznego pozwolenia na budowę” wystarczy i odesłali mnie do tego organu, który decyduje o zwrocie części VATu, czyli w tym przypadku do Urzędu Skarbowego. Jutro spróbuję się tam dodzwonić i czegoś dowiedzieć.
  Jeśli tylko Pan znajdzie jakieś artykuły mogące pomóc w mojej sprawie to będę wdzięczny.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dobre chęci niestety Panu nie pomogą. Poszperam nad innymi interpretacjami. Jestem na 100% pewien, że było coś na ten temat na inforze. Jeżeli znajdę – dam znać.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Owszem. Z programu możecie skorzystać, ale oddzielnie, jako dwójka singli (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie
  określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wsparcie w ramach MDM będzie stanowiło Pani wkład własny. Państwo po prostu „dołoży się” do mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • dj

  Przy okazji – planuje zakup mieszkania wspólnie z chłopakiem – czy ma to jakieś znaczenie?

 • dj

  Witam,
  Zaczynam interesować sie tym tematem. Czyli mdm pomaga mi spłacić wkład własny? Czy tylko „dokłada się do reszty” załóżmy że kupie mieszkanie za 300tys, wklad wlasny w kredycie np 5% czyli 15tys.

 • Jakub

  Niestety artykuł nie wniósł nic nowego. Jutro spotkam się z moim kierownikiem budowy i zapytam go jak wygląda sytuacja ze zmianą pozwolenia na budowę.
  Ale dziękuje za dobre chęci.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zdolność będzie badana dla obojga małżonków. Jeżeli współmałżonek miał problemy z BIKiem będzie to rzutowało na oboje.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych
 • Jakub

  Niestety prawo do odliczenia różnicy VAT dotyczyło wybranych materiałów budowlanych zakupionych do 31.12.2013 r. W naszym przypadku większość wydatków będzie poniesiona w 2014 r, a to nie pozwala nam skorzystać z ulgi na „starych” zasadach. Dlatego szukamy „furtki” aby kwalifikować się do programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bożena

  Rozumiem, a co w przypadku jeśli jeden ze współmałżonków nie ma zdolności, a nawet jest w BIKu? Czy ma to jakikolwiek wpływ na zdolność? Czy po prostu kredyt jest na obydwóch, a zdolność na jednego bez względu na historię kredytową, oraz brak zdolności?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Można, należy udać sie z żoną do banku. Zostanie sporządzony aneks do umowy kredytowej dot. zmiany informacji o właścicielach nieruchomości. Żona będzie musiała ponadto podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Po dokonaniu formalnego przeniesienia własności np. darowizna w formie aktu not. należy dostarczyć odpis dokumentu do banku.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM może wziąć jedynie Pan – i to teraz, przed zawarciem związku małżeńskiego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Pana narzeczona posiada już dom – nie będzie więc mogła skorzystać z programu. Ponieważ nie będzie także mogła przystąpić do programu razem z Panem – Pan również de facto straci taką możliwość.