Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • zwrot vat

  Chciałam zapytać jeśli zaczniemy budowę domu w 2015 roku w trybie gospodarczym to będziemy mogli ubiegać się o zwrot podatku vat? ponieważ w internecie znajdują sie takie informację że w latach 2014-2018 nie będzie przysługiwał zwrot podatku.

 • tomekp7

  Witam ,
  Buduje dom systemem gospodarczym 98m2. Dom jest obecnie w stanie surowym zamkniętym. Czy mogę się ubiegać o zwrot części podatku vat za 2014 rok. Czy muszę czekać do zakończenia prac i poczekać na odbiór dom i wtedy rozliczyć wszystkie faktury?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Będzie obowiązywał limit z momentu złożenia wniosku o kredyt.

 • JC

  Witam,

  Do 2 tygodni złożę wniosek o kredyt do banków. W tym momencie cena mieszkania spełnia limit na IV kwartał 2014 w moim mieście. Rozumiem, że jeżeli podpisze umowę przedstępną z deweloperem w tym roku to pomimo tego, że decyzja kredytowa może być w roku następnym (2015), to limit jaki mnie będzie obowiązywał to limit z IV kwartału 2014 a nie z I kwartału 2015?

  Z góry dziękuję za informację.

  Pozdrawiam

  J

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Chodzi o informacje, czy nieruchomość i Klient spełniają warunki MDMu. Czas oczekiwania wynosi kilka dni.

 • Agnieszka

  To jeśli czeka na informacje z BGK to jaki to czas?Wniosek został złożony 17,11.14
  Pozdrawiam

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dopłata stanowi ostatnią transzę płatności wpłacaną na
  konto dewelopera. Być może bank czeka na informację z BGK, ale na pewno nie na dofinansowanie MDM.

 • Agnieszka

  Witam,
  złożyłam już wszystkie dokumenty związane z kredytem w Alior Banku, lecz nie mogę uzyskać nawet wstępnej decyzji kredytowej, gdyż bank uważa że musi czekac aż zostana mi przyznane środki z mdm, ile to może potrwać?
  Pozdrawiam

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli będzie to budowa domu na Państwa działce, bank będzie to traktował jako budowę systemem gospodarczym.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w
  związku z ZAKUPEM domu lub mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • emila

  Witam,
  Czy decyjac sie na budowe domu kanadyjskiego na wlasnej dzialce mozna skorzystac z doplaty ?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • PPP

  Witam,
  Czy osoba w wieku 25 lat aktualnie bezrobotna, może ubiegać się o kredyt z mieszkania dla młodych? Osobami finansującymi kredyt byliby moi rodzice. Chodzi o mieszkanie w nowo budującym się bloku. Ma ono 49m2 i blok będzie oddany pod koniec 2016 roku.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie ma problemu, polecamy się.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  O ile to 50% nie będzie stanowiło osobnego mieszkania – nie będzie problemu. Nawet, gdyby nie nastąpiło przekazanie tych 50%, również byłaby możliwość skorzystania z MDMu. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma
  zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków
  (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Polecam poczekać na wejście w życie nowelizacji – wtedy nie będzie problemu, aby wzięli Państwo kredyt razem.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Tak, limity programu MDM dotyczą również domów budowanych systemem gospodarczym. Jeżeli mają już Państwo mieszkanie, mogą Państwo oczywiście rozpocząć budowę domu – ale bez wsparcia programu MDM.

  Zgodnie z zapisem Ustawy – ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • P

  Czy są limity dla powierzchni użytkowej domu budowanego systemem gospodarczym w przypadku skorzystania z częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane…? Czy jesli posiadamy juz mieszkanie na własnosc ale chcielibysmy rowniez wybudowac dom, to mamy równiez mozliwosc skorzystania ze zwrotu VAT za materiały..?

 • disqus_HNpRHorb3q

  Witam, mam pytanie moj partner bralby kredyt w MDM jako osoba samotna z dzieckiem, czy ja moge wtedy przystapic do kredytu jako wspolkredytobiorca, zeby podnieść zdolność kredytow ? I czy moge byc wspolwlascicielem mieszkania ?

 • soho

  Witam. Czy jezeli rodzice daruja mi polowe domu jednorodzinnego a druga polowe siostrze, ktora w tym samym akcie notarialnym splaci moja czesc na moje konto, zyskujac tym samym wlasnosc nieruchomosci bede mogl byc beneficjentem mdm. Dodam, ze nie posiadalem i nie posiadam tytulu wlasnosci nieruchomosci. De facto 50% udzial w nieruchomosci bedzie zniesiony tym samym aktem.

 • P

  Dziekuje za odpowiedz :)

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w
  związku z ZAKUPEM domu lub mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Zwrot VAT dotyczy różnicy w stawkach podatku na poszczególne produkty. Odnośnie szczegółów odsyłam do art 21 Ustawy MDM.

 • P

  Czy dofinansowanie wystepuje również w przypadku samodzielnej budowy domu np 100m, czy tylko czesciowy zwrot VATu..? Czesciowy, czyli jaki..?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. Do zwrotu będzie kwota dofinansowania pomnożona przez liczbę miesięcy pozostałych do końca okresu karencji i podzielona przez liczbę 60.

 • oalan1

  Czyli rozumiem, że jeśli te mieszkanie komuś wynajmę to kwotę dofinansowania będę musiał pomnożyć przez liczbe miesięcy około 60 i to jest do zwrotu?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Pod wynajem nie bardzo. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb
  mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Kwestia pomocy rodziny przy liczeniu zdolności jak najbardziej wchodzi w grę. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • oalan1

  Czy jeśli chciałbym kupić kawalerkę o wartości 120000 zł pod wynajem to mogę skorzystać z MDM, nie mając zdolności kredytowej, ale przy pomocy osób bliskich? Jak to wygląda?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Limit 100 m2 dla domów dotyczy powierzchni użytkowej. jeżeli beneficjent programu wychowuje co najmniej troje dzieci, limit wzrasta do 110 m2.

 • 1onimod

  Czy limit metrażu dot domów 100 m2 dotyczy powierzchni użytkowej czy powierzchni zabudowy?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  z programu może skorzystać Pani konkubent – do końca roku w którym kończy 35 lat. Jeżeli złoży wniosek jako osoba samotnie wychowująca dzieci, mogą Państwo uzyskać mnożnik dopłaty w wysokości 15%.

  Ew. mogą Państwo poczekać do nowelizacji Ustawy MDM, która ureguluje kwestie związków nieformalnych w programie MDM. Powinna wejść w II kwartale przyszłego roku.

 • mloda

  zyjemy w zwiazku nieformalnym,mamy 2 dzieci ja mam 38 lat a moj konkubent 34 czy istnieje dla nas jakas szansa?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Oczywiście, że tak. Z programu jesteśmy wykluczeni jedynie, jeżeli obecnie lub w przeszłości posiadaliśmy dom jednorodzinny lub mieszkanie, ew. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest dom lub mieszkanie lub też posiadaliśmy na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  O ile nie jest to 100% własności – tak. Z programu jesteśmy wykluczeni jedynie, jeżeli obecnie lub w przeszłości posiadaliśmy dom jednorodzinny lub mieszkanie, ew. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest dom lub mieszkanie lub też posiadaliśmy na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam. Kredyt w ramach programu udzielany jest w PLN, co oznacza, że również dochody powinny być w tej walucie.

  Sporo banków akceptuje dochody osiągane poza granicami Polski. Jeżeli nie uda się z MDMem, być może będziemy w stanie zaproponować korzystny kredyt hipoteczny. Jeżeli potrzebują Państwo porady w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Wami i przedstawi najbardziej atrakcyjne oferty.

 • Iza

  Mam połowę mieszkania (spółdzielcze własnościowe) po mamie. Teraz w raz z małożonkiem chciałabym skorzystać z MDM (on nie posiada zadnego mieszkania), czy mamy do tego prawo??

 • Norbert

  Czy jeżeli jestem współwłaścicielem innego mieszkania, mogę (sam) skorzystać z MDM??

 • kamila

  Czy jezeli obecnie mieszkam i pracuje za granica moge starac sie o kredyt z doplata na mieszkanie w mojej miejscowosci w Polsce? Czy zarobki z zagranicy beda brane pod uwage? Z gory dziekuje za odpowiedz

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Do czasu odbioru budynku – nie.

 • Piotr

  Mam zamiar skorzystać z dopłaty MDM i prawdopodobnie wcześniejszą spłatę kredytu, ale mam wątpliwość na przyszłość, czy jeśli w ciągu 5 lat zacznę budowę domu to będę musiał zwrócić dopłatę czy muszę skończyć budowę?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Do momentu, kiedy Pan lub Pańska żona nie będzie właścicielem domu lub mieszkania – możecie skorzystać z programu MDM. Jeżeli zdecydują się Państwo na opisane rozwiązanie – wówczas to Pana rodzice będą głównymi kredytobiorcami i właścicielami nieruchomości. Pan jedynie może zwiększyć ich zdolność kredytową. Proszę pamiętać, że banki mają limity wieku, do którego są skłonne udzielać kredytu. W praktyce oznacza to, że wiek Pańskich rodziców + okres kredytowania nie może przekroczyć granicy np. 75 lat.

 • Andrzej

  Kupuję w tym momencie nowe mieszkanie, które nie mieści się jednak w limitach MDM-owskich. Nie chciałbym stracić możliwości skorzystania z programu w przyszłości. W tym momencie spełniam wszelkie wymogi przystąpienia do MDM-u, jednak po zakupie mieszkania oczywiście tę możliwość stracę. Wzięcie kredytu wspólnie z żoną i rodzicami, tak byśmy wszyscy byli współwłaścicielami mieszkania sprawy nie rozwiąże – potencjalne zniesienie współwłasności przez rodziców spowodowałoby, że wspólnie z żoną bylibyśmy jedynymi właścicielami mieszkania, co byłoby sprzeczne z ustawą (Rozdz. 2 Art 4 pkt 2 c). Zastanawiam się zatem, czy właścicielami właśnie kupowanego mieszkania nie mogliby być tylko moi rodzice – kredyt z kolei wziąłbym tylko ja, nie będąc równocześnie formalnie właścicielem nieruchomości. Czy w ten sposób mogłbym w przyszłości starać się o MDM i czy taki koncept jest w ogóle do zrealizowania (z tego, co wiem, banki czasem godzą się udzielić kredytu z zabezpieczeniem na osobę trzecią)?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam. O ile koszt 1 mkw mieszkania mieści się w limicie ceny – nie będzie żadnego problemu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pana żona niestety była właścicielką mieszkania – nie może więc obecnie skorzystać z programu. Pan niestety takze stracił taką możliwość, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom

 • Siwy

  Dzień dobry,
  Deweloper oferuje mi mieszkanie w stanie deweloperskim w cenie 3400 zł brutto / m2. W moim przypadku obecnie limit na dofinansowanie wynosi 3944,60 zł brutto. Deweloper zaoferował mi przeprowadzenie niektórych prac wykończeniowych w kwocie 500 zł brutto. Wówczas cena za 1m2 wynosi 3900 zł brutto i nadal mieszczę się z limicie. Czy w takim przypadku mogę nadal skorzystać z dofinansowania biorąc pod uwagę fakt, że część kwoty za m2 zostanie przeznaczona na wykończenie? Oczywiście szczegółowy zakres prac do wykonania związany z wykończeniem zostałby wyszczególniony w umowie deweloperskiej w formie aktu notarialnego. I kolejne pytanie „idąc dalej tym tropem” czy banki nie będą miały problemu z udzieleniem kredytu w takiej formie?

 • Michał

  Witam.
  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w programie MDM. Z mieszkaniem latami wkładaem własnym i zarobkami mieszczę się w skali jak to można oczywiście tak nazwać. jest drobny mankamencik natury takiej iż Moja Żona okolo 10 lat wstecz będąc w innym małżeństwie była właścicielem mieszkania. i Pytanie moje brzmi jezeli jest to inne małżeństwo i upłynął taki okres kolosalny od posiadania mieszkania czy będziemy mieli możliwosc z korzystania z tego programu ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie ma problemu – polecamy się.

 • A

  Dziękuję Państwu za odpowiedź, doradca czuwał i zostało to odnotowane we wniosku, pozdrawiam

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie, można zastrzec wypłatę środków w przyszłym roku, a nawet późniejszych latach. Musimy jednak o tym poinformować w momencie składania wniosku kredytowego.

 • A

  Witam serdecznie, czy w momencie uzyskania dofinansowania w roku 2014 kwota bez żadnych przeszkód może być wypłacona deweloperowi na początku roku 2015, czy wszystko musi odbywać się w tym samym roku?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie ma problemu – polecamy się.

 • Agnieszka

  bardzo dziękuje za odpowiedź

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Oczywiście – mieszkanie musi jedynie spełniać limity ceny i powierzchni.

 • Agnieszka

  Witam, czy stan surowy otwarty równiez kwalifikuje się do programu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie jest to prawdą, istnieje przecież projekt, na podstawie którego można podać powierzchnię mieszkania. Znają też Państwo ostateczną cenę.

 • Natasza

  Dziekuje za informacje..troszke mnie zdziwila odp gdyz doradca poinformowal nas ze dopiero jak wybuduja to bedziemy mogli sie starac o kredyt.. jak bedziemy miec zagospodarowanie przestrzenne..

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam. Mogą Państwo już zacząć starać się o kredyt – czyli składacie wniosek i określacie termin wypłaty transzy na moment ukończenia mieszkania. Do momentu wypłaty nie ponosicie kosztów z tytułu spłaty kredytu.

  Jeżeli potrzebujecie Państwo porady w kwestii wyboru odpowiedniego kredytu – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Natasza

  Witam serdecznie! Planujemy z mężem kupić mieszkanie i mamy już zarezerwowane, ale mieszkanie jest w trakcie budowy czy musimy poczekać z kredytem aż go wybudują czy już możemy działać???

 • Piotr

  Witam, mam 21 lat jestem studentem, chciałbym z tatą zabrać kredyt na mieszkanie. Czy w takiej sytuacji dofinansowanie jest możliwe?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Lokal zakupiony przy pomocy dofinansowania MDM przede wszystkim ma spełniać Pana potrzeby mieszkaniowe. Z drugiej strony – Ustawa nie zabrania jednoznacznie takiego wskazania.

 • Marcin

  Witam,

  Jestem właścicielem mieszkania zakupionego
  w programie MdM. Czy rejestrując własną działalność gospodarczą mogę
  podać jako miejsce wykonywania działalności to mieszkanie ? Charakter
  mojej firmy zakłada pracę u klienta, nie będę wydzielał żadnej części
  mieszkania jako służącej wyłącznie do wykonywania działalności. Czy
  koliduje to z regulaminem programu MdM ?
  Pozdrawiam

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nowelizacja miała wejść w życie od 2015-01-01. Ze względu na opóźnienia legislacyjne, poczekamy na nią jeszcze przynajmniej pół roku. Jeżeli Państwo podpiszą umowę w najbliższym czasie – prawo nie działa wstecz.

 • Piotr

  A kiedy ma wejsc w zycie ta nowelizacja? Czy jezeli podpisalibyśmy kredyt przed nowelizacja a dofinansowanie dostalibysmy juz po wejsciu w zycie nowelizacji to ten okres 5 letniej karencji dotyczylby nas?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Program w obecnej wersji nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  W planowanej nowelizacji prawdopodobnie znajdzie się zapis, że nie można spłacić kredytu przed upływem 5-cop letniego okresu karencji.

 • Piotr

  Witam,
  Mam pytanie odnosnie wczesniejszej splaty kredytu MDM. Czy ustawa wyklucza splacenie kredytu przed minimalnym czasem 15lat? Czy jeżeli np po roku chciałbym spłacić całkowicie kredyt to straciłbym dofinansowanie?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli zakupi Pan mieszkanie w ramach MDMu, będą Państwo mieli 6 miesięcy na wymeldowanie się z obecnego mieszkania.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety, kredyt w ramach MDM może zostać udzielony jedynie w PLN. Na Państwa niekorzyść działa także nowelizacja rekomendacji S – banki udzielają kredytów w walucie, w jakiej kredytobiorca osiąga dochód.
  Być możne jednak możemy Państwu zaproponować atrakcyjny kredyt hipoteczny. Jeżeli są Państwo zainteresowani – prośba o rejestrację na naszej stronie, doradca oddzwoni do Państwa.

 • Piotr

  Witam,
  Planujemy z zona kupic mieszkanie spelniamy wszystkie warunki MDM. Obecnie jestem zameldowany u rodzicow ( nie jest to ich wlasnosc jest to mieszkanie z miasta z mozliwoscia wykupienia na wlasnosc). Czy kupujac mieszkanie bede musial wymeldowac sie z tego mieszkania i zameldowac w nowym mieszkaniu? Czy jest mozliwosc by tylko zona sie tam zameldowala?

 • Lukasz

  Witam
  Mieszkamy z zona w Irlandii i oczywiscie zarabiamy w walucie euro co oznacza, ze bralibysmy kredyt na kupno mieszkania w polsce w euro. Czy jest prawda ze ustawa mdm nie uwzglednia doplat w euro ?
  Dziekuje z gory za odpowiedz

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Ustawa nic nie mówi o tego rodzaju przypadkach. Jeżeli kredyt jest powyżej 50% LtV, wszystko jest ok. Na taką formę umowy kręcić nosem może jedynie bank kredytujący. Zanim podejmie Pan kroki w celu podpisania umowy z deweloperem, polecam zapytać w banku – tona pewno nie zaszkodzi, a może zaoszczędzić sporo problemów.

 • zainteresowany

  Witam
  Mam cięzkie pytanie.
  Kupuje od dewelopera mieszkanie. Kosztuje ono 185 tys. Po podpisaniu umowy deweloperskiej musze wpłacić deweloperowi 90 tys (tylko w ten sposób deweloper zszedł do ceny mieszczącej się w limicie MDM). Z tym że umowa jest skonstruowana w ten sposób, że 20 tys z tych 90 jest to forma kaucji która bedzie mi zwrócona po przelaniu ostatniej transzy z banku i nie bedzie ona doliczana do mojego wkładu własnego. Więc kredytu hipotecznego zamiast 95 tys, musze wziać 115 tys.

  Czy stracę mozliwość dopłaty ze wzgledu na tak skonstruowaną umowe deweloperską?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM można przeznaczyć wyłącznie na zakup mieszkania. Sugeruję więc, aby wziąć nieco większy kredyt, a środki własne przeznaczyć na wykończenie mieszkania lub ew. znaleźć mieszkanie już wykończone.

 • Pawel

  Witam
  Powiedzmy, że planuje zakup mieszkania które spełnia warunki MDM, mam około 40% wkładu własnego a na resztę mieszkania planuje zaciągnąć kredyt.
  Czy żeby dostać dofinansowanie, muszę wziąć kredyt dokładnie w takiej kwocie jaka brakuje mi do ceny mieszkania, czy mogę wziąć kredyt większy przykładowo o 30 tys, na wyposażenie mieszkania?

  Pozdrawiam, i liczę na szybką odpowiedź:)

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w
  związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Justyna

  mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym (status mieszkanie spółdzielcze lokatorskie), które chciałabym wykupić czy mogę skorzystać z programu mdm?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Deweloperzy także zaciągają kredyty na swoje inwestycje. Pytanie tylko, czy Urząd Miasta można traktować jako podmiot budujący nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Sądzę, że raczej nie.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z
  zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa)

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Ustawa tego nie precyzuje. Tą informację zaczerpnąłem z listy wymaganych dokumentów jednego z banków uczestniczących w programie.

  Lista wymaganych dokumentów może być zupełnie inna – jest ona zależna od wewnętrznych regulacji banku, który wybierzemy.

 • Beata Świderska

  Witam
  W miejscowości gdzie mieszkam Urząd miasta wraz z ZUK-iem wybudowali mieszkania w bloku dla młodych małżeństw.To oni zaciągnęli kredyt w banku a my młodzi będziemy musieli ten kredyt spłacać nie dla banku a dla urzędu.Czy w takim przypadku mogę starać się o dofinansowanie z programu MDM?Jeśli tak to w jaki sposób?

 • ellli

  Czy mógłby Pan podać źródło tych informacji? Nie znalazłam w ustawie żadnej informacji odnośnie narodowości nabywcy oraz wymaganych dokumentów.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. Z udziału w programie MDM wyklucza jedynie posiadanie domu lub mieszkania.

 • Marta

  Witam, proszę mi powiedzieć co w przypadku gruntu? Jestem jedyną właścicielką działki budowlanej, na której docelowo chciałabym postawić dom. Na pewno nie jest to budynek mieszkalny, ani mieszkanie. Czy to również wyklucza mnie jako kandydata do MDM ?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu
  Mieszkanie dla Młodych może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu
  własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3,
  oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej
  niż 50 m2.”

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W ramach programu MDM kredyt można zaciągną wyłącznie na zakup mieszkania. Oznacza to, że koszty około kredytowe muszą Państwo uregulować z własnych środków. Obejmują one m.in. prowizję za udzielenie kredytu, koszty notarialne, składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie „pomostowe” – czyli do czasu wpisu do KW, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie „na życie” i nieruchomości), opłaty za wycenę i ew. kontrolę inwestycji.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Banki różnie podchodzą do takich sytuacji. Najczęściej kierują się zapisem z projektu. Jeżeli jest wpis o lokalu dwumieszkaniowym – otrzyma Pan prawdopodobnie opcję sfinansowania zakupu wyłącznie jednego z mieszkań o powierzchni użytkowej do 75 m2.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jak najbardziej. Jeżeli ta 1/6 własności nie stanowi odrębnego, samodzielnego mieszkania – mogą Państwo skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi najbardziej odpowiednie oferty.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. w ramach programu MDM jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jest jednak światełko w tunelu. Trwają prace nad nowelizacją ustawy, która umożliwi korzystanie z programu także związkom partnerskim.

 • darek

  Witam czy dofinansowanie dotyczy kredytu? Planuje kupić mieszkanie z wkładem własnym wynoszącym 50% wartości pozostałe 50% z kredytu i teraz czy od kwoty kredytu odejmuje się przyznane dofinansowanie?

 • Asiula

  Bierzemy kredyt mdm Kredyt będzie wypłacany w transzach ponieważ blok dopiero się buduje. Mamy pytanie czy prowizje kredytu w banku za wzięci kredytu można w jakiś sposób wliczyć w kredyt? czy jeżeli bank zleca kontrolę przed wypłaceniem kolejnej transzy to kto ponosi za to opłatę bank czy kredytobiorca? jakie są jeszcze ukryte koszty biorąc mdm?

 • nkk

  Nie czytasz ze zrozumieniem…wroc raz jeszcze do tekstu,a przeczytasz ze nawet z macocha mozna wziac kredyt.singiel z partnerem…?Singiel to singiel czytaj: samotny.

 • lukas

  Witam serdecznie ,mam pytanie czy dom jednorodzinny dwulokalowy (bliźniak) cz bedzie spelniał warunki do 100m2 czy do 75m2? Pytam bo nie wiem czy to bedzie jako lokal mieszkalny czy jako dom jednorodzinny dwulokalowy?

 • tim

  Witam, dziekuje za odpowiedz. Jestem w zwiazku malzenskim, lecz spadek po ojcu jest zapisany na mnie. Nie posiadamy jednak rozdzielnosci majatkowej. Czy w tej sytuacji nie mozemy skorzystac z programu? Oprocz ulamkowego spadku ja nie posiadam innych wlasnosci miekszkaniowych. Malzona rowniez. Razem tez nic nie nabaylismy. Zatem pozostaje tylko moja 1/6 spadku. Oboje mamy 34 lata wiec mamy jeszcze teoretycznie mozliwosc skorzystania z dofinansowania. Prosze o odpowiedz.