Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jak najbardziej. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które
  są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu
  jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Bankowi z reguły wystarcza deklaracja Klienta.

 • michał

  Dzień dobry, byłem współwłaścicielem mieszkania na rynku wtórnym.
  Mieszkanie zostało sprzedane w 2008 roku. Czy to dyskwalifikuje mnie
  jako beneficjenta MdM? I drugie pytanie, w jaki sposób bank, w którym
  biorę kredyt bądź BGK weryfikuje posiadanie wcześniej mieszkania? Czy
  wystarczy jedynie deklaracja klienta? Dziękuję za odpowiedź

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie mogę Pani udzielić takiej odpowiedzi. Informacje ofertowe rezerwujemy dla zarejestrowanych użytkowników.

  Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panią i przedstawi oferty poszczególnych banków.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Bardzo proszę, przykro mi, że mogłem Państwu udzielić akurat takiej odpowiedzi.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • barracuda

  Dzien Dobry ile jest dotacji do mieszkan jezeli mam 1 dziecko i maz pracuje 1600 czy dostaniemy doplate do mieszkania jezeli chcemy kupic np 69,52 me kw

 • kasia

  dziekuje bardzo za odpowiedz.

 • Ola

  A mogłabym prosić o informację, które banki odmówiły, tak abym nie zastanawiała się nad składaniem w nich wniosków kredytowych. Z góry dziękuję!

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie

  Zamieszkanie brata z Wami dosyć istotnie ograniczy Państwa możliwości mieszkaniowe.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie, ten zapis nowelizacji nie będzie działał wstecz.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie art. 11. Pkt 3 Ustawy MDM: „Wypłata
  środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:

  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub
  przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub
  przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;

  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych
  przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;

  3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego
  kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej
  umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli żona jest właścicielką domu – nie ma niestety możliwości skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani niestety posiada dom – jeżeli jest to 100% własność – nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Polecamy jednak szeroką gamę „zwykłych” kredytów hipotecznych. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Nasi doradcy skontaktują się telefonicznie i przedstawią najbardziej optymalne oferty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Przyznam, że w kilku przypadkach, z którymi miałem do czynienia – istotnie – doszło do odmowy. Oferta rynku jest jednak spora, jeżeli dany bank przystaje na podane warunki – ok, warto skorzystać

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W chwili obecnej – nie ma takiej możliwości. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Po wejściu w życie nowelizacji – będą Państwo mogli wspólnie ubiegać się o kredyt.

 • patrycja

  Dzien dobry, czy mozna ubiegac sie o dofinansowanie z mdm w przypadku gdy nie jest sie malzenstwem? mam na mysli mieszkanie powyzej 50m2

 • Ola

  Wedle bankowców, z którymi rozmawiałam, taka sytuacja, tzn. jeśli ktoś ma firmę w Polsce i tu się rozlicza, a wystawia faktury w walutach obcych jak najbardziej nadaje się na kredyt w PLN, a co za tym idzie dofinansowanie w ramach mdm. Chyba że Państwo, skoro piszą jak wyżej, spotkali się w swojej praktyce z odmowami w takich przypadkach?

 • kasia

  witam,czy mozemy wraz z mezem skorzystac z programu MDM jezeli:
  1. ja posiadam stary dom wraz z dzialka (spadek) (akt jest na mnie,maz jest tylko zameldowany),
  2. posiadamy 2 dzieci
  3/ pracuje tylko maz (2500zl wynagrodzenia)
  Jesli nie-to czy moze istnieje jakis inny program,kredyt,pomoc….cos czym moglibysmy sie wesprzec???bardzo prosze o odpowiedz:)

 • Michał

  Witam. Czy mogę skorzystać z programu MDM jeśli moja żona posiada działkę rolną na której stoi stary drewniany dom ? Dom nie jest wykazany w księdze wieczystej ( podrubryka 1.4.2 -Budynek: Brak wpisu ). Natomiast w podrubryce 3.4.1 – Treść prawna, roszczenia, ograniczenia, ograniczenia zapisano ograniczone prawo rzeczowe jako dożywotnią nieodpłatną służebność polegającą na korzystaniu z całego domu mieszkalnego przez osobę trzecią.

 • M.

  Witam,

  W październiku 2014 podpisaliśmy umowę deweloperską na zakup mieszkania. Do tej pory zakup finansowaliśmy własnymi środkami, jednak kolejne raty mają być już finansowane kredytem. Za niedługo będziemy składać wniosek w banku o udzielenie kredytu z MDM. Mam pytanie odnośnie wypłaty dofinansowania razem z ostatnią transzą kredytu. W umowie deweloperskiej mamy zapis, że ostatnia transza ma być zapłacona 30.09.2015 wtedy kiedy przypada termin zakończenia prac budowlanych. Nie jest to jednak równoznaczne z oddaniem mieszkania do użytkowania czy też podpisaniem aktu przeniesienia własności. Oddanie do użytkowania ma nastąpić najpóźniej 31.03.2016, a przeniesienie własności 31.07.2016. Czy kwota dofinansowania zostanie przelana po zakończeniu robót budowlanych? W ustawie jest zapis,że w przypadku umów deweloperskich wypłata środków następuje z ostatnią transzą, jedynie w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania jest zapis, że wypłata nastąpi po przeniesieniu własności, jednak mimo to mam wątpliwości.

  Pozdrawiam,
  M.

 • Zuza

  Ale nie będzie to dotyczyły już osób, które skorzystały z programu? Tzn. nowelizacja prawa nie będzie działać wstecz?

 • grzesiek

  Który konkretnie punkt zabrania takiej sytuacji?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb
  mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania
  tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi
  do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika
  równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających
  do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • grzesiek

  Witam. zakładając że kupimy z żoną mieszkanie i skorzystamy z program MDM czy bez żadnych przeszkód może z nami mieszkać (przez jakiś czas) mój rodzony brat jeśli zmusi go do tego złą sytuacja materialna?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Do programu kwalifikują się domy jednorodzinne rozumiane jako: budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny;

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jak najbardziej. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które
  są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu
  jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • M

  witam, czy domu budowane w stylu skandynawskim zaliczane są do programu?

 • Ania

  Czy można ubiegać się o dopłatę jeśli w drodze spadku zostało się współwłaścicielem nieruchomości?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Przewidywany termin na chwilę obecną to koniec II-go kwartału 2015.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jak najbardziej. Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Nasi doradcy mają wynegocjowane z bankami naprawdę fajne stawki i z pewnością będą w stanie coś Państwu zaproponować.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  w obecnej chwili – nie. Ustawa nie zawiera żadnej klauzuli zakazującej wcześniejszej spłaty kredytu.

  Po wejściu w życie nowelizacji, nadpłata powyżej kwoty dofinansowania dokonana w terminie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania będzie wiązała się z koniecznością zwrotu dopłaty MDM.

 • Karolina

  A wiadomo kiedy pojawi się ta ustawa?

 • ewa19873

  Witam po raz kolejny.wiem że startować w programie nie możemy ale mam pytanie dotyczące kredytu.chcemy z męzem wziąść kredyt hipoteczny pod budowe domu.działka jest warta około 70 tys złotych,mąż ma na rękę 4tys zł z czego 1000zl odchodzi na alimenty zostaja nam trzy tys..jeśli chodzi o wkład własny mamy 30tys zł,a kredyt jaki byśmy chcieli uzyskać to 150tys zł.mamy szansę na taki kredyt?pozdrawiam ewa

 • Z.B.

  Minimalny okres kredytu to 15 lat? A co będzie jeśli uda mi się go spłacić powiedzmy po 3 latach (gry losowe, nagrody w konkursach, spadek, darowizna itp.)? Będę musiał oddać pieniądze z MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety ww. mieszkanie nie kwalifikuje się do skorzystania z programu MDM. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • pioran

  Witam. Czy mieszkanie w bloku odkupione z rynku wtórnego kwalifikuje się do skorzystania z programu MDM?
  Nie jest to mieszkanie nowe.
  Chciałbym uzyskać pełną i wiarygodną odpowiedź. Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Umowa rezerwacyjna nie dyskwalifikuje Państwa z programu MDM. Proponuję ew. zarezerwować mieszkanie, poczekać na wejście w życie nowelizacji umożliwiającej wspólne kredytowanie w związkach partnerskich i wystąpić o kredyt z terminem wypłaty zgodnym z datą oddania mieszkania do użytkowania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ułamkowa część własności nie ma zastosowania w przypadku małżeństw – czyli Pani mąż był właścicielem mieszkania. Jako taki – nie ma niestety możliwości skorzystania z programu MDM. Trochę to niesprawiedliwe ze względu na Panią. Być może takie kwestie ureguluje nowelizacja, ale na razie nie ma w niej tego rodzaju zapisów.

 • Honorata Adamska

  Przybliżę nasz stan faktyczny – o kredyt hipoteczny
  i o dofinansowanie kredytu z programu MDM będziemy się starać jako
  małżeństwo w lipcu 2015 roku. Przy czym nasze wymarzone mieszkanie
  znaleźliśmy już teraz. W związku z
  czym chcielibyśmy zawrzeć w tym miesiącu, tj. styczniu 2015 roku, umowę
  deweloperską, na której będziemy widnieć wspólnie z narzeczonym po 1/2
  udziałów do mieszkania.

  Chciałabym potwierdzić czy fakt, iż umowa deweloperska będzie zawarta w okresie
  narzeczeństwa a ubieganie się o kredyt i dofinansowanie już jako
  małżeństwo nie dyskwalifikuje nas do możliwości skorzystania z programu
  MDM?

 • ewa19873

  Napisaliście Państwo jest do skomplikowane w tym przpadku(mąż był włąścicielem 1/2 mieszkania które miał z poprzednim związku a które zostało sprzedane)skomplikowane tzn że nie mamy żadnych szans skorzystać z tego programu czy jakaś szansa jest?pozdrawiam ewa

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  ok

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Firma może być zarejestrowana na to mieszkanie, ale nie można w nim prowadzić działalności gospodarczej – wg ustawodawcy – może to spowodować ograniczenie możliwości mieszkaniowych beneficjenta MDMu.

 • g

  dokładnie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zgadza się, przy czym pewnie płacił Pan jedynie raty odsetkowe (czyli bez spłaty kapitału), raty kapitałowo – odsetkowe zaczął Pan płacić po uruchomieniu całości kredytu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Może Pan starać się o kredyt teraz, z terminem wypłaty środków na koniec roku. Raty zacznie Pan płacić dopiero po uruchomieniu kredytu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Sprawa niestety dosyć skomplikowana. Pani mąż był w przeszłości właścicielem mieszkania – co niestety wyklucza go z udziału w programie MDM.

  Wspomniała Pani, że zamierzacie budować domek – w
  przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • g

  czesc, ja mialem wyplate kredytu podzielona na transze. 5x ok.35/40k + ostatnia 19.900 czyli pelna doplata MDM (po podpisaniu aktu notarialnego). Raty placilem tylko od wyplaconej kwoty.

 • g

  Witam,

  zakupiem mieszkanie w programie MDM czy moge teraz zarejestrowac na tym mieszkaniu firme ktora chce otworzyc? Czy bede musiał zwracać jakąś część doplaty?

 • Tomek

  Witam!
  Mam pytanie jak to wygląda w przypadku zakupu mieszkania które jest jeszcze w trakcie budowy (mianowicie to o które mi chodzi ma być oddane do użytku w IV kwartale tego roku). Czy jeśli zacznę załatwiać kredyt i mdm już teraz, to raty bedę musiał płącić już od teraz czy dopiero od momentu kiedy mieszkanie zostanie oddane moje ręce? Pozdrawiam!

 • ewa19873

  witam.planujemy z mężem budować domek maly ok 70m i chcielibyśmy starać się o taką dotacje od Państwa tylko chodzi o to że mąż jest po rozwodzie i z pierwszą żoną posiadali mieszkanie lecz zostało ono sprzedane i w tej chwili nie posiadamy żadnych mieszkań.czy możemy starać się o takie dofinansowanie?pozdrawiam ewa

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Współpracujemy z wieloma bankami, nasi doradcy z pewnością będą w stanie przedstawić Państwu najbardziej optymalne oferty.

 • Daniel

  Dobry wieczor.Mam 26lat mam zone i dwoch synow.Od 1listopada 2014roku mam prace na czas nieokreslony w kwocie 2400brutto i nie mam zadnych pieniedzy odlozonych czy w takim wypadku moge sie starac i takie dofinansowanie zona nie pracuje dzieci maja 4 i 5lat,prosze o podpowiedz.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zwrotowi do Funduszu Dopłat podlega kwota odpowiadająca
  iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających
  do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

  Czyli musiałby Pan ew. oddać % środków proporcjonalny do okresu, który pozostał do końca 5-cio letniego okresu karencji.

 • Krzysiek

  Witam ,
  Czy jeżeli w 2015 przystąpię do programu MDM i kupię mieszkanie ,a powiedzmy za 3-4 lata będę chciał wybudować dom to znaczy ,że będę musiał oddać dofinansowanie ? Czy np. jakąś jego część ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Do tej pory nie brakowało środków w Funduszu Dopłat, więc nie wystąpiła opisana sytuacja. Rzeczywiście – moim zdaniem ten zapis jest skonstruowany w ten sposób, że ciężar dotrzymania umowy spoczywa na kredytobiorcy.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rzeczywiście – projekt tego nie precyzuje, proszę jednak wziąć pod uwagę, że jest to właśnie projekt. Nie sądzę, aby ustawodawca z jednej strony dopuszczał możliwość brania kredytu przez partnerów pozostających w związkach nieformalnych, a z drugiej strony nie rozwiązał problemu współwłasności.

 • Tomek

  Witam,
  Zaciekawił mnie jeden punkt ustawy Mieszkania dla młodych:
  Art. 11 ust. 5
  Jak rozumiem, z tego zapisu wynika że można nie otrzymać dofinansowania w
  terminie określonym przez umowę kredytową oraz umowę z deweloperem. W najgorszym scenariuszu może się okazać, że dofinansowanie zostanie przekazane do dewelopera (bądź fundusz powierniczy) aż 11 miesięcy po terminie co na pewno skutkuje zapłatą karnych odsetek bądź nawet zerwaniem umowy przez dewelopera na skutek niedotrzymania terminów zapłaty (bank również zapewne nie wypłaci transzy ponieważ nie cały wkład własny zostanie wpłacony).

  Czy w takich sytuacjach cały ciężar odpowiedzialności spada na
  kredytobiorcę? Czy wiadomo coś o takich przypadkach niedotrzymania terminów płatności z funduszu przeznaczonego na pomoc w programie MDM?

 • Vincent

  Czytając projekt nowelizacji mam wrażenie że kredyt będziemy mogli wziąć wspólnie, ale tylko pod warunkiem, że nabywca mieszkania (ktoś z nas) nie będzie miał zdolności kredytowej.
  Dodatkowo nabywcą mieszkania będzie mogła być tylko jedna osoba (nowelizacja nie modyfikuje definicji „Nabywcy” w świetle ustawy). Więc nabywcą wciąż nie mogą być osoby będące w nieformalnym związku.
  Z tego co rozumiem to po zakupie mieszkania a przed ślubem nie będzie można dopisać partnera/partnerki jako współwłaściciela mieszkania.
  Również biorąc pod uwagę warunki brania kredytu (druga osoba tylko jeśli nie mamy zdolności) mam wątpliwości co do ewentualnego dopisania tej osoby do samej umowy kredytowej.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  ok, jednak przewalutowania dokonuje Pan we własnym zakresie – zarabia Pan w USD. Obawiam się, że nie może skorzystać Pan z MDMu, aczkolwiek możemy próbować – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Nawet, jeżeli nie uda się z MDMem to z pewnością będziemy mogli zaproponować bardzo atrakcyjny „normalny” kredyt hipoteczny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mati

  Zarabiam w USD ale poddaje je przewalutowaniu na PLN. Szczególnie ostatnio z racji korzystnych kursów.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zanim wdamy się w szczegóły – w jakiej walucie osiąga Pan dochody? Mam mocne podejrzenie, że nie są to raczej PLN. Problem z programem MDM polega m.in. na tym, że można w nim uzyskać jedynie kredyt w PLN. Z kolei rekomendacja S nakazuje bankom udzielać kredytów w takiej walucie, w jakiej Klient osiąga dochód.

  Jeżeli to jednak PLN – proszę o potwierdzenie – odpowiem na pozostałe pytania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Raczej nie, program jest skierowany do obywateli RP.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Może Pan skorzystać z programu jako singiel i po formalizacji związku ustanowić współwłasność mieszkania. Po nowelizacji bez problemu będą mogli Państwo wziąć kredyt razem nawet bez formalizacji związku.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Odnośnie Pana – radzę spróbować zarejestrować się na naszej stronie – nasi doradcy mają wynegocjowane naprawdę fajne warunki i z pewnością znajdą dla Pana odpowiednią ofertę.

  Co do narzeczonej – na chwilę obecną nie stanowicie Państwo formalnego związku, nie możecie więc skorzystać z MDMu razem. To, że przelewa wynagrodzenie na Pański rachunek nie będzie miało dla analityka większego znaczenia (tzn. w każdej chwili może przestać dokonywać przelewów)

 • Mati

  Witam,
  Zastanawiam się nad skorzystaniem z programu MDM.
  Posiadam w sumie większość środków na zakup mieszkania, brakuje mi niecałe 30tys. ale mimo wszystko chyba warto zainteresować się programem i ubraniem „kilku” złotówek z rządowej sakwy :D W końcu trzeba je wykończyć i wyposażyć.
  Pytanie brzmi:
  Jestem marynarzem i w sumie nie zarabiam w kraju nic. Za to moje zatrudnienie oparte jest na 6mc kontraktach (podpisywanych oraz odnawianych w kilka dni przed wejściem na statek) oraz 2mc okresem „urlopowym” (6-2-6-2 itd)
  Czy na tej podstawie bank udzieli mi kredytu na powiedzmy 110tys. i zostanę zakwalifikowany do MDM-u?
  Planuję spłacić ten kredyt szybciej – do 5 lat… czyli wiązało by się to z zapłaceniem „kary” bankowi, która za pewne wynosi ok. 2% wysokości kredytu za skrócenie czasu spłaty. Chciałbym uniknąć zbyt długiego pojenia banku odsetkami.
  Czy przedstawienie zarobków z ost. 4 lat będzie dla banku satysfakcjonujące?
  Druga sprawa to, czy w trakcie spłacania kredytu nabędę kolejną nieruchomość (rodzice planują przepisanie na mnie domu) stracę dopłatę z MDM i będę musiał ją zwrócić? Lepiej się wstrzymać z tym przepisaniem do końca spłaty?

  Czy powyższe decyzje znajdą sens w korzystaniu z dopłaty MDM?

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam

 • Oleksii

  Czy mogą brać udział w programie ludzie, nie mające obywatelstwa Polskiego, ale mające kartę stałego pobytu?

 • Vincent

  Chyba już doczytałem w innych komentarzach, że tak zrobić nie można.
  A co w przypadku gdy mieszkanie kupie samodzielne i np po roku dopiszę narzeczoną (załóżmy, że wciąż będziemy przed ślubem). Czy to również jest niedopuszczalne i wiązałoby się ze zwrotem dofinansowania?

  Jeśli odpowiedź na powyższe byłaby twierdząca, to jak wygląda sytuacja w świetle przyszłej nowelizacji gdzie zostanie wykreślony wymóg odnośnie osób z którymi mogę kredyt wziąć (zakładam że wtedy razem z narzeczoną bedziemy mogli już wziąć kredyt razem). Czy ta zmiana będzie również dotyczyła praw własności do mieszkania? Czy mieszkanie nadal mogę mieć tylko ze wstępnymi i zstępnymi itd.?

 • Vincent

  Witam, Czy z MDM można skorzystać w sytuacji gdy kredyt bierze się jako singiel (czyli kredytobiorcą jest jedna osoba) natomiast mieszkanie od dewelopera będzie kupowane przez 2 osoby jako współwłasność po 50%?

  Mieszkanie chcemy kupić z narzeczoną, ale kredytu w MDM bez ślubu wziąć nie można, stąd moje pytanie. Zakładam oczywiście, że jedna osoba ma wystarczającą zdolność kredytową by to mieszkanie kupić.

 • Arkadiusz Milczyński

  Witam . Czy mając umowe o pracę (drugą) na 3 lata .z njaniższą krajową 1750brutto mogę dostac dofinansowanie i ogólnie kredyt MDM.?
  Czy jezeli narzeczona bedzie miała umowe o prace i przelew na mój rachunek bankowy to sa wieksze szanse na MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli cena 1 m2 mieści się w wyznaczonych limitach – standard wykończenia nie ma żadnego znaczenia.

 • KasiaK

  Witam,

  zastanawiamy się z mężem nad zakupem domu w programie MdM, nie mamy jednak dodatkowych środków na późniejsze wykończenie mieszkania. Możemy jednak „dogadać się” z deweloperem by wykończył wnętrze i powiększył o ten koszt cenę domu. Jednakże w warunkach umowy deweloperskiej, będzie opisany dokładny standard wykończenia. Stąd moje pytanie : Czy w ramach programu MdM można zakupić w ten sposób wykończoną nieruchomość?

  W banku poinformowano nas, że występują problemy przy przyznaniu dopłaty, jeśli w umowie standard wykończenia jest opisany.

  Dziękuję za odpowiedź,
  Kasia

 • Harry Fragnad

  Harry Fragnad finanse / szybkie pożyczki Harry Fragnad finansów oferuje handlowych i osobowych pożyczek na 2% stopy procentowej, leasingu i średnich rozwiązań finansowych na rynku, które mogą pomóc indywidualny lub firma budować silniejsze, lepsza przyszłość. Czy zostały odrzucone przez instytucje finansowe lub w przeglądzie zadłużenia? Firma ta zapewni wymaganą rozwiązanie finansowe. Zatwierdzenie i przeniesienie wierzytelności trwa tylko dwa dni robocze Dalsze informacje na ten e-mail harryfragnad@outlook.com kontakt po więcej szczegółów.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie – ponieważ już jest właścicielką 100% nieruchomości. Nawet jak przekaże ten 1% – była właścicielką 100% w przeszłości. Pan również nie może skorzystać z MDMu, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • pg

  Witam, czy jeżeli moja żona jest właścicielem domu (dostała od siostry) i przekaże powiedzmy 1% wartości siostrze, to już spełniamy warunki MDM?
  Czy jest jakiś limit czasowy na zamieszkanie w tej nieruchomości, na którą chcemy zaciągnąć kredyt – w przypadku jakby np. wykańczanie nieruchomości przedłużało się?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Mowa jest o końcu drugiego kwartału. Jeżeli pilnie potrzebuje Pan kredytu – proszę składać wniosek teraz, po wejściu nowelizacji w życie ten zapis ma działać także dla procesowanych wniosków, więc Ciocię będzie można dołączyć „w trakcie”. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panem

 • Mariusz

  a wiadomo dokladnie kiedy ta nowelizacja wejdzie w zycie bo kredyt musze wziac najpozniejdo czerwca.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Przepraszam serdecznie – źle sformułowałem odpowiedź. Ciotka nie jest oczywiście w gronie najbliższych osób. Jeżeli chciałby Pan, aby poręczała kredyt, polecam poczekać na nowelizację MDMu (II kwartał 2015). Nowelizacja zdejmie warunek poręczania kredytu przez wstępnych/zstępnych.

 • Mariusz

  no właśnie Ciotka jest w grupie ” wstepni zstepni ” ???

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Z programu jesteśmy wykluczenie jedynie wówczas jeżeli posiadamy dom mieszkalny lub mieszkanie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Marcin Romaniak

  Posiadam domek letniskowy ok, 20m kwadratowych na działce 2 ary, czy to mnie wyklucza z programu?

 • Mariusz

  witam
  Ciotka (siostra matki ) porecza nam kredyt. Czy w takim przypadku moge starac sie o MDM ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie – ponieważ żona jest właścicielką mieszkania, a zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Naszą intencją było pokazanie, o ile mniejszy kredyt można wziąć dzięki dopłacie do programu MDM. Zgadzam się, że może to powodować różnice w interpretacji. Przy okazji modyfikacji kalkulatora do wymogów nowelizacji poprawimy tą część. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi.

 • Tomasz

  W błąd wprowadza kalkulator na tej stronie. Pozwala ustawić kwotę kredytu 50% – a następnie pokazuje kwotę raty i kwotę raty po dopłacie. Kwota raty po dopłacie jest błędna, bo przecież nie można już jej obniżyć, bo ogólnie wyszłoby mniej niż 50% wartości nieruchomości.

 • Artur

  Witam,
  Żona jest posiadaczem, mieszkania i ina figuruje w akcie notarialnym jako właściciel, ja jestem tam tylko zameldowany. Mieszkanie zostało spłacone gdy byliśmy już małżeństwem, czy w takim wypadku możemy starać się o mdm?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli pozwalają na to procedury wybranego banku – można wziąć kredyt na całą kwotę wartości nieruchomości. Należy jednak posiadać trochę własnych środków na pokrycie kosztów około kredytowych (prowizja za udzielenie, koszty notarialne itp).

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

 • mlodzi

  dzien dobry ja z takim pytaniem jesli mieszkanie kosztuje 250 tys zl to czyli ja moge sie starac o 125tys zl kredytu a 125tys to musze miec srodki wlasne zeby dołozyc do mieszkania??? a nie mozna wziasc kredytu dla mlodych zeby dostac cale250tys na mieszkanie dla mlodych??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Kredyt, po odjęciu dopłaty, powinien stanowić min. 50% wartości mieszkania.

 • Tomasz

  Właściwie pytanie powinno brzmieć:
  Czy przy takich parametrach:
  Cena mieszkania -300tys,
  wyliczona dopłata – 23tys,
  chcąc wziąć minimalny możliwą kwotę kredytu:
  A) mam wnioskować o 150tys kredytu

  B) mam wnioskować o 127tys kredytu ORAZ 23 tys dopłaty?

 • Tomasz

  Witam,
  jest taki warunek programu MDM, że minimalna kwota kredytu musi stanowić 50% wartości nieruchomości. Czy to 50% kredytu uwzględnia już dopłatę? Przykład: jeżeli nieruchomość kosztuje 300tys, to minimalna kwota kredytu wyniesie:
  A) 150tys kredytu, a pozostałe 150 tys to wkład własny i dopłata
  B) 150tys kredytu (w tym dopłata), a pozostałe 150tys to wkład własny
  pozdrawiam i dziękuję

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie – może Pan skorzystać z MDMu nawet posiadając 99% własności wymienionego mieszkania. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego
  nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Bartek

  witam
  czy jeśli bede posiadaczem 1/2 mieszkania i bedzie mozna przypuszczac ze w przyszlosci bedzie mie sie nalezała dodaktowa 1/4 tego samego mieszkania to czy skresla mnie to z listy beneficjentów programu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Standard mieszkania może być dowolny – grunt, aby jego cena zmieściła się z limicie ceny 1 m2.

  Odnośnie wyliczenia kwoty dopłaty – zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora ew. proszę podać wartości parametrów, jakie w nim występują (lokalizacja itd), dokonam wyliczeń i odeślę kwotę dofinansowania uwzględniającą troje dzieci.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu
  własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której
  położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3,
  oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej
  niż 50 m2.”

  Po nowelizacji, w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci kwota wsparcia zostanie zwiększona do 20% wartości odtworzeniowej mieszkania (obecnie mnożnik ten wynosi 15%). W przypadku beneficjentów z trojgiem lub większą liczbą dzieci mnożnik ten wyniesie 25% (obecnie 15%). Dodatkowym benefitem będzie zwiększenie powierzchni mieszkania wyznaczającej wysokość maksymalnego wsparcia. Obecnie jest to 50 m2, docelowo wartość ta wzrośnie do 65m2.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli to będzie własność części ułamkowej – nie będzie konieczności zwrotu dofinansowania. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie drugiej części pytania – jeżeli odziedziczymy mieszkanie przed MDMem – będziemy właścicielami w momencie wnioskowania o kredyt – czyli nie możemy skorzystać z programu. Jeżeli odziedziczymy nieruchomość po skorzystania z kredytu – nie ma problemu. Wg §14 Ustawy MDM odziedziczenie mieszkania w spadku nie wiąże się z koniecznością zwrotu dopłaty.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  ok, czyli formalnie osiąga Pani dochody w EUR. Przykro mi, ale w tej sytuacji rekomendacja S ogranicza Pani możliwość skorzystania z programu MDM. Możemy jednak polecić „zwykły” kredyt hipoteczny w EUR. Jeżeli jest Pani zainteresowana – prośba o rejestrację na naszej stronie. Nasi doradcy skontaktują się z Panią.

 • Przemek

  Witam. Planuję zakup domu jednorodzinnego z żoną ok. 100m2. Posiadamy trójkę dzieci. Czy standard domu od dewelopera musi być w tzw. „stanie deweloperskim” czy może to być pod klucz? Na jaką dopłatę możemy liczyć teraz, a na jaką po nowelizacji? Czy kwota dopłaty będzie liczona od limitu, czy też od tzw. wartości odtworzeniowej m2? Proszę o informację na aktualny stan oraz po nowelizacji. Dzięki za odpowiedź.

 • Marta

  Witam,

  Jeśli dostanę w spadku 1/5 mieszkania i 1/5 domu to mogę
  utracić dofinansowanie?

  Jest jakaś różnica w przypadku dziedziczenia przed
  otrzymaniem dofinansowania a po?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Anna

  Reasumując, aby uniknąć nieporozumień, faktury moim kontrahentom wystawiam w EUR. Należności wpływają na moje konto walutowe. Jednak oczywiście moje przychody ostatecznie przewalutowywane są na PLN w Podatkowej Księdzie Przychodów i Rozchodów. Czy mają Państwo doświadczenia z takimi kredytobiorcami? Czy mogą one liczyć na kredyt w PLN i dofinansowanie w ramach mdm? Do jakiego banku najlepiej się skierować? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Mogą Państwo wnioskować o kredyt teraz i liczyć na 10% dopłaty, lub poczekać na urodziny malucha i otrzymać 15%.

 • Michał

  Witam, za miesiąc chcemy z żona kupić mieszkanie i z korzystać z dopłaty. Małżonka jest w ciąży. Mieszkanie będzie oddane w połowie 2016r i w tedy tez zostanie uruchomiony kredyt a do tej pory będziemy spłacać odsetki, Jakie dofinansowanie możemy dostać 10% czy 15% ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Absolutnie nie czekać, tylko startować. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania
  tych praw w drodze spadku – część finansowego
  wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej
  iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Czyli jeżeli dostaną Państwo darowiznę, nie będą Państwo mogli skorzystać z MDMu. Polecam następującą ścieżkę: kupujecie Państwo mieszkanie w ramach MDMu, tato w tym czasie może remontować wymieniony dom. Po 5-ciu latach może go Państwu przekazać – on uniknie konieczności wpłaty podatku od nieruchomości, a Państwo nie będziecie musieli zwracać dopłaty MDM.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Współpracujemy ze wszystkimi sygnatariuszami programu MDM, nasi doradcy z pewnością będą w stanie przedstawić najbardziej optymalne oferty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wręcz przeciwnie, można skorzystać z MDMu bez wkładu własnego.

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która
  będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Współpracujemy ze wszystkimi sygnatariuszami programu MDM, nasi doradcy z pewnością będą w stanie przedstawić najbardziej optymalne oferty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania
  tych praw w drodze spadku – część finansowego
  wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej
  iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Zapytaliśmy w BGK odnośnie tego zapisu w przypadku związków partnerskich – otrzymaliśmy odpowiedź, że jeżeli ze współzamieszkania nie są czerpane korzyści materialne – nie powinno być problemów.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety takie prawo istnieje, jest zapisane w Ustawie MDM. §14 ust 2.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w
  okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania
  tych praw w drodze spadku – część finansowego
  wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej
  iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM można otrzymać jedynie na zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym.

  Nie ma jednak problemu, aby wystąpiła Pani o „zwykły” kredyt hipoteczny. Współpracujemy z wieloma bankami, nasi doradcy z pewnością będą w stanie zaproponować Pani naprawdę dobrą ofertę. Zachęcam do rejestracji na naszej stronie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Absolutnie nie jest to prawda. W ustawie nie ma żadnego zapisu odnośnie terminu wykończenia mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do ustawy MDM (w sekcji dokumenty na naszej stronie – str 12) – ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało
  złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób,
  które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Reasumując – jeżeli wymienione 50% własności domu nie stanowi odrębnego mieszkania – może Pan śmiało wnioskować o kredyt z dopłatą w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie, właścicielami mieszkania mogą być jedynie beneficjenci programu MDM. Rodzice mogą natomiast wesprzeć Państwa zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Proszę jednak pamiętać, że z uwagi na wiek rodziców okres kredytowania może ulec skróceniu (wiek rodziców + okres kredytowania nie może przekroczyć 70 lub 75 lat w zależności od wybranego banku).

 • arfer

  nie jesteś właścicielem w 100% – więc możesz skorzystać z MDM, jeśli to jedyna przeszkoda, którą rozważałeś

 • arfer

  nie, właścicielem możesz być wyłącznie Ty lub ew. Ty z małżonką

 • Janek

  Witam,
  Kupując mieszkanie z dopłatą mogę notorialnie zrobic współwłaścicielem jednego z moich rodziców?

 • Przemek

  Mam pytanie odnośnie zapisu:
  „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

  właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.”

  Otóż jestem współwłaścicielem w 50% domu piętrowego wraz z moim bratem. W domu tym nie mieszkam (mieszkają tam moi rodzice), ponadto pracuję i wynajmuję mieszkanie w innym mieście. Także nie mam możliwości np. sprzedania tego domu w celu zakupu mieszkania w innej lokalizacji. Proszę o jakieś dokładniejsze wyjaśnienie tego zapisu (…zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), ponieważ jest to dom piętrowy, więc jakieś możliwości wydzielenia oddzielnych mieszkań na poszczególnych piętrach są. Konieczne były by znaczne przeróbki, aby wydzielić oddzielne liczniki: energii elektrycznej, gazu, wody, itd, wyznaczenie części wspólnych jak: klatka schodowa, kotłownia. Czy będąc współwłaścicielem takiego domu przysługuje mi dofinansowanie MDM?

 • zosia

  Zosia

  Mój tata planuje kupić dom z działką do remontu i darować go dla mnie bądz moich dzieci ale ja z mężem starać się będziemy na dniach o mdm na małe mieszkanie czy jeśli uzyskamy to a po tym czasie ojciec wzbogaci nas o darowiznę czy stracimy to dofinansowanie proszę o szybką odpowiedz bo nie wim czy startować z wnioskiem czy poczekać na prezent od taty

 • Chlopak

  Witam
  Może ten temat już został poruszony
  Jeśli nie posiadam żadnych środków własnych na zakupu mieszkania to rozumiem, że nie mam możliwości skorzystania z MDM?

 • tooczywiste

  Witam, nie jestem tutejszym doradcą, ale oczywistym jest że możesz tam zamieszkać, jakie prawo miało by tego zabronić

 • ja

  Witam, mój narzeczony zakupił mieszkanie z programu mieszkanie dla
  młodych jako singiel. Czy dopóki nie wezmiemy slubu to nie mam prawa z
  nim mieszkac?

 • Beata

  Mam pytanie czy jesli pozwala na to moja zdolnosc kredytowa, to czy kupujac mieszkanie w mdm( dotacja ma byc jako moj wklad wlasny) moge dokredytowac sie rowniez na wykonczenie mieszkania.?

 • Patrycja

  Witam, czy jest z góry narzucony okres na wykończenie mieszkania, aby nie stracić dofinansowania? Słyszalam, że po okresie dłuższym niż 4 miesiące może być konieczność zwrotu kwoty z MDM – czy to prawda?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli w wyniku powierzenia mieszkania nie uzyska Pan korzyści materialnych – tak, nie ma przeszkód.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam, kwota kredytu powinna wynieść min. 50% kwoty wartości mieszkania.

 • Janek

  Charakter mojej pracy jest delegacyjny, w tej chwili jestem w mieście w którym kupiłem mieszkanie. Jeśli wyjadę do innego miasta to nie mogę na ten okres powierzyć komuś pod opiekę tego mieszkania?

 • mysz

  Witam,
  na jaka sume trzeba wziac kredyt, aby otrzymac dofinansowanie? Na cala sume czy mozna np na 50% wartosci mieszkania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Wynajmując pokój także należy liczyć się możliwością konieczności zwrotu dopłaty.

 • Janek

  Witam,
  Zakupuje mieszkanie wraz z dofinansowanie BGK, jako singiel mieszkanie o powierzchni 49m2 zupełnie zaspokoi moje potrzeby mieszkaniowe. Jest to mieszkanie 2 pokojowe z oddzielną kuchnią, w zupełności 1 pokój kuchnia i łazienka jest w stanie dać mi podstawy swobodnej egzystencji. Wynajmując pozostały pokój moge liczyc sie z utratą dofinansowania?. W ustawie jest zapis dotyczacy zakazowi najmu loalu a nie pokoju. Proszę o pomoc w tej sprawie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Stan może być dowolny – grunt, aby cena 1 mkw powierzchni użytkowej mieściła się w limicie programu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Posiadanie przez Państwa dzieci nieruchomości nie ma znaczenia – grunt, abyście Państwo nie byli właścicielami.

 • Krzysztof D

  Czyli rozumiem że może być to stan surowy otwarty? Ważne jest żeby było to kupione od firmy a nie osoby prywatnej.

 • Paulina.B

  Witam mamy 2 dzieci obaj są nie pełnoletni a jedno z nich jest w posiadaniu już domu,czy w takim przypadku rodzice mogą starać się o mdm ?to nie my jesteśmy właścicielami ale do ukończenia pełnoletności władamy majątkiem dzieci co w takiej sytuacji?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem domu lub mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Spróbuję wysłać takie zapytanie do BGKu, być może udałoby się to podciągnąć pod budowę systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Wojtek

  Czyli przeksztalcajac owy budynek systemem godpodarczym na wlasny uzytek ( wszystki jest do zrobienia, sa tylko gole sciany ) nie moge liczyc na zwrot czesci podatku VAT z towarow ktore bede mysial zakupuc by przeksztalcic ten budynek w dom jednorodzinny ?

 • Krzysztof D

  Witam,
  czy istnieje możliwość uzyskania dopłaty do zakupu domu – połowa bliźniaka w stanie surowym otwartym? Nie zostały tam doprowadzone żadne media (wszystko w drodze). W takim wypadku prawdopodobnie będziemy musieli dostać drugi kredyt który wspomoże nas w wykończeniu domu ale dofinansowanie miałoby być na zakup tej nieruchomości w stanie surowym otwartym.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, nowelizacja powinna wejść w życie w II kwartale 2015 roku.

 • Agnieszka

  A czy możemy na to liczyć jeszcze w tym roku czy raczej nie??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, nowelizacja ustawy MDM ma wprowadzić możliwość wspólnego udziału w programie związkom partnerskim. Obawiam się jednak, że trochę jeszcze na nią poczekamy.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W obecnej chwili – bez problemu. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Agnieszka

  Witam czy jest szansa, że w 2015 r kredyt z dofinansowaniem MDM można będzie wziąć nie tylko z zstępnymi i wstępnymi, rodzeństwem, małżonkiem rodzeństwa, ojczymem, macochą lub teściami ale też z narzeczonym?? Czytałam, że być może będzie taka możliwość po nowelizacji ustawy.

  Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli osiąga Pani dochody w PLN, posiada zdolność kredytową i spełnia pozostałe warunki ustawy, bez problemu uzyska Pani kredyt w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie bardzo – nawet jeżeli jest pan deweloperem. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która
  wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  jeżeli jest Pan prawnym właścicielem nieruchomości (własność potwierdzona notarialnie) – tak, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Tomasz

  Jednym z koniecznych warunków udziału w programie MDM jest okres kredytowania min. 15lat. Czy w związku z tym mogę dokonać wcześniejszej spłaty kredytu? np. po 8 latach spłacić już całość? Czy w takim wypadku otrzymam dofinansowanie?

  Dziękuję i Pozdrawiam

 • Anna

  Na fakturach są EUR, ale oczywiście w PKPiR są one już przewalcowywane na PLN. Płacę tez oczywiście podatki w Polsce. Czy w tej sytuacji nie mam szans na kredyt w PLN?

 • Wojtek

  Witam, zastanawiam sie czy będę mógł skorzystać z programu MDM jeżeli zamierzam przekształcić istniejący już budynek gospodarczy w mieszkanie jednorodzinne o powierzchni mniejszej niz 100m2?

 • Mike

  Witam,
  w 2010 roku zakupiłem wraz z żoną mieszkanie od spółdzielni (miasta) ok 30m – rynek wtórny, budynek w którym jest mieszkanie został przekształcony we wspólnotę mieszkaniową, chciałbym się upewnić czy to eliminuje nas z programu MDM ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli obecnie nie mają Państwo mieszkania – tak, po rozwodzie może Pan skorzystać z programu MDM (o ile spełnia Pan pozostałe warunki programu).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, przy czym przypominam, że chodzi o powierzchnię użytkową. Zachęcam także do lektury artykułu: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Patryk

  Czyli nie mając obecnie dzieci może to być dom tylko do powierzchni 100 m² ?

 • Tomasz

  Witam,

  Chciałbym uzyskać informację czy po rozwodzie mogę uzyskać dofinansowanie z Państwa programu? Jeśli tak to będę traktowany jako singiel?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem, pod warunkiem że zarówno Pan, jak i dom spełniacie wymogi ustawy MDM.

 • Patryk

  Witam,
  Czy rozpoczynając budowę domu jednorodzinnego w 2015 r. mogę jeszcze liczyć na częściowy zwrot podatku VAT ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam, przedstawienie umowy rezerwacyjnej nie jest konieczne przy składaniu wniosku o przyznanie kredytu z dopłatą MDM.

 • karolina

  Czy aby zlozyc wniosek o kredyt z doplata MDM mozna przedstawic umowe rezerwacyjna ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam, wg informacji, które uzyskaliśmy – można skorzystać z dopłaty lub odliczyć podatek VAT.

 • ktośtam

  Czy po kupnie mieszkania od dewelopera i skorzystaniu z mdm oraz zaciągnięcia kredytu mogę dodatkowo odliczyć sobie vat za materiały budowlane użyte do wykończenia tego mieszkania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą
  przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Kasia

  Mieszkam I pracuje za granica, planuje kupic mieszkanie w Poznaniu czy moge rowniez skorzystac z tego programu gdybym brala kredyt sama lub przystapila do kredytu z rodzicami ??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z
  zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  To prawda – wg rekomendacji S waluta kredytu musi być zgodna z walutą dochodu, a MDM można wziąć jedynie w PLN.
  Nie znam niestety waluty w jakiej rozlicza się Pani ze swoimi kontrahentami – założyłem, że są to PLN po wymianie interchange.

  Nasi doradcy mogą ew. polecić inny kredyt hipoteczny – np. w EUR. Współpracujemy z różnymi instytucjami i z pewnością jesteśmy w stanie wynegocjować dla Pani atrakcyjne warunki.

 • Gość..

  Moje pytanie jest: Czy program mdm pozwala wziąć udział w programie jeżeli chciałbym wziąć kredyt na kupno działki i postawienie tam domu o wymiarach spełniających wymogi programu mdm ??

 • Anna

  Zastanawiałam się, jak się ma do tego rekomendacja S KNF, która weszła w życie 4 lipca 2014 i wedle której waluta kredytu musi być zgodna z walutą dochodu… a przecież kredyt w ramach mdm wziąć można tylko w PLN… Proszę o doprecyzowanie informacji. Z góry dziękuję!

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, ważne, aby nabywane mieszkanie położone było na terytorium Polski, a Pani spełniała kryteria MDMu.

 • Anna

  Witam, czy jeśli prowadzę działalność gospodarczą w Polsce i rozliczam się na podstawie PKPiR, a mam tylko klientów zagranicznych i wystawiam faktury w funtach, to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach mdm?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście że tak. Z programu jesteśmy wykluczeni jedynie, jeżeli obecnie lub w przeszłości posiadaliśmy dom jednorodzinny lub mieszkanie, ew. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest dom lub mieszkanie lub też posiadaliśmy na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Turtles

  Sprzedałem mieszkanie które było zakupione w programie Rns, a moja narzeczona zamierza kupić mieszkanie, które jest w trakcie budowy korzystając z dopłaty mdm (dla singli). Formalności kredytowe będą sfinalizowane na długo przed ślubem, jednak ostateczny akt notarialny (po oddaniu mieszkań do użytkowania) będzie podpisany już gdy będziemy małżeństwem.

  Pytanie czy gdzieś nie zaistnieje konflikt, który spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania lub brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie?

 • anacka

  Czy w przypadku gdy mąż jest współwłaścicielem mieszkania możemy nabyć dom w ramach korzystając mdm?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). aby skorzystać z dopłaty konieczne jest zaciągnięcie specjalnego kredytu w instytucji, która podpisała umowę z BGK. Jeżeli Pan już ten budynek kupił – raczej nie ma możliwości skredytowania zakupu. Dodatkowa sprawa – to te 4 mieszkania w budynku. Obawiam się, że to raczej by nie przeszło.

 • waldi

  Witam, nawiązując do pytania (bo źle sprecyzowałem lokum) ja nie wybudowałem tego budynku lecz kupiłem. W tym budynku mieszczą się 4 mieszkania. Czy mogę starać się o MDM

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety tak, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, a pańska żona jest posiadaczką mieszkania, co wyklucza ją z udziału w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości
  zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę
  materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • waldi

  Witam,
  Czy są jakieś wymagania dotyczące stanu wykończenia wnętrza mieszkania ??
  W moim przypadku mam doprowadzone media (prąd, woda, gaz, kanalizacja), wstawione okna, ściany działowe i drzwi wejściowe. Czy w tym stanie mogę ubiegać się o MDM ? Dodam, że stan zewnętrzny jest wykończony w 100 % (tynki, parkingi itp.)