Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Czytaj »

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych. Dalej »

 • Konrad

  Witam!
  Razem z żoną planujemy budowe domu. Jesteśmy na etapie kupna działki. Czy jak kupimy działkę będziemy mogli przystąpić do programu MDM? Czy mozemy zatrudnić firmę do wybudowania domu i jak wtedy wygląda sprawa z dotacją?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Podstawowym warunkiem do skorzystania z MDM jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo ten warunek – mogą Państwo skorzystać z programu.

 • mirq

  Witam
  razem z żoną zakupiliśmy mieszkanie 4 lata temu w programie rodzina na swoim. Sądownie odstapilismy od umowy (nie z naszej winy), ale deweloper nie zwrócił pieniędzy. Wobec tego w dalszym ciągu spłacamy kredyt w banku w RNS. Nigdy nie zostaliśmy wlascicielami mieszkania i nie mamy juz umowy na zakup mieszkania (ktora zamienila sie w w wpis do ksiegi wieczystej o dlugu dwelopera wzgledem nas). Wobec tego, czy mozemy przystąpic do programu MDM ? p.s. Państwo powinno sie pochylić nad swoimi bledami mam na mysli brak istnienia prawa ktore uchroniloby kupujacych przed taka sytuacja jaka nas spotkala…

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Taras i balkon nie wliczają się do powierzchni użytkowej mieszkania, ale powinny być traktowane jako przynależności i zostać ujęte w transakcji. analityk banku w czasie sprawdzania limitu ceny weźmie pod uwagę także koszt nabycia balkonu i tarasu. Wszystkie składowe wchodzące w skład ceny mieszkania zostaną zsumowane i podzielone przez wielkość powierzchni użytkowej. Jeżeli powstała kwota przekroczy limit obowiązujący dla Warszawy – niestety nie będzie możliwości skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam, jeżeli korzystał Pan z programu RnS – był lub nadal jest Pan zapewne współwłaścicielem domu lub mieszkania. Tym samym nie może Pan skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych.

  Podstawowym warunkiem skorzystania z MDM jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były Pan właścicielem lub współwłaścicielem innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych

 • Karolina

  Proszę o odpowiedź.
  Podpisałam umowę rezerwacyjną na mieszkanie w Warszawie, w którym jest oddzielna cena za metr kwadratowy powierzchni mieszkania – 5800 PLN oraz oddzielna cena za każdy metr kwadratowy tarasu – 400 PLN.
  W związku z tym, że taras/balkon nie wlicza się do sumy powierzchni mieszkalnej do spłenienia warunków MDM czy tym samym brana jest pod uwagę jedynie kwota 5800 za metr kwadratowy mieszkania?
  W umowie rezerwacyjnej i deweloperskiej podane mają być cena za metr pow. mieszkalanej i oddzilenie za metr tarasu plus cena miejsca postojowego oraz oczywiście suma całkowita za wszystkie te składniki.
  Czy nie będzie problemów z udzieleniem kredytu z MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marjan

  Witam.
  Korzystałem w raz z małżonką z preferencyjnego programu „Rodzina na swoim”, lecz rozwodzimy się, a całość zobowiązań mieszkaniowych i kredytowych przejmuje żona. Czy w związku z tym mam możliwość skorzystania z programu MDM? Bardzo proszę o pomoc

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  w niektórych bankach można także sfinansować koszy okołokredytowe (opłaty notarialne, prowizje itp.). balkon stanowi przynależność mieszkania, więc oczywiście także można go zakupić za pomocą kredytu w programie MDM.

  Powierzchnia balkony nie liczą się do powierzchni użytkowej mieszkania, więc obliczając limit ceny, powinniśmy podzielić wartość mieszkania przez jego metraż użytkowy.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • Gość

  Witam. Czy jeżeli uda sie skorzystać z programu MDM i juz wiem,ze dopłatę mozna przeznaczyć na wkład własny a czy rownież mozna ja przeznaczyć na koszty zakupu nieruchomosci , taksa notarialna , opłaty sądowe . I jeszcze mam pytanko, mieszkanie z balkonem , ktore jest powierzchnia dodatkowa , rownież sie uwzględnia do całości kredytu na zakup własnego M ?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Nie sądzę jednak, aby ktoś był na tyle bezduszny, aby odmawiać Pani mamie możliwości mieszkania z Panią.

 • Magda

  Witam. Chciałbym skorzystać z programu MDM. jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Początkowo chciałam wziąć kredyt wraz z mamą, (która również będzie mieszkać z nami), ale po konsultacji z bankiem kredyt wezmę sama ze względu na możliwość dłuższego okresu kredytowania. Czy w powyższej sytuacji, kiedy skorzystam z MDM, mama będzie mogła mieszkać ze mną?I pyt. 2, jestem w tej chwili posiadaczką w 3/24 działki na której stoi dom, (w którym obecnie mieszkam) otrzymanej w spadku po moich dziadkach i ojcu, czy jest to przeszkodą w otrzymaniu dopłaty?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dodatkowe 5% będzie wypłacone w momencie, kiedy w rodzinie beneficjenta MDM pojawi się 3-cie lub kolejne dziecko (w ciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania).

 • Jaa

  A ja się podłączę do pytanie tutaj – skorzystaliśmy z dopłaty 10% – jeszcze bez dzieci. Czy jeśli urodzi nam się pierwsze dziecko w ciągu 5 lat to dostaniemy dodatkowe 5% czy po kupnie mieszkania dodatki obowiązują już tylko od trzeciego dziecka?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty