Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych.

1. Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

2. Jaki rodzaj pomocy oferuje program?

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

3. Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

4. Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

– w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

– małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

– jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

5. Ile wynosi limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu?

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

6. Czy został ustalony limit powierzchni nieruchomości?

Tak. Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

7. Jaki jest minimalny okres na jaki muszę zaciągnąć kredyt?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

8. W jakiej walucie mogę zaciągnąć kredyt?

Kredyt powinien zostać udzielony wyłącznie w walucie polskiej.

9. Ile powinienem / powinnam posiadać środków własnych?

Nie więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

10. Czy osoby, które chcą skorzystać z MDM mogą mieć inne mieszkanie?

Potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadać mieszkania – ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

11. Kto może razem ze mną przystąpić do kredytu?

Zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym –  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie?

JJeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania naszym mieszkaniem.

13. Wynajmuję mieszkanie, czy mogę skorzystać z MDM?

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu, jak najbardziej możemy mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

14. Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Szwagier nie zostanie wykluczony z możliwości wzięcia udziału w programie MDM – gdyż jak Pani słusznie napisała, nie będzie współwłaścicielem domu. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, ale nie będzie właścicielem mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać
  udzielony obojgu małżonkom.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem odpowiedź w komentarzu poniżej.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem informację w komentarzu poniżej.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tylko w przypadku, jeżeli wychowuje Pan min. troje dzieci. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Andrzej

  Witam, mam trójkę dzieci ostanio znalazłem mieszkania w jednej z miejscowości na rynku wtórnym, które ma 89 metrów jest to jedyne mieszkanie tej wielkości w tej miejscowości, pozostałe to max 65m. Czy jest jakakolwiek szansa na dofinansowanie takiego mieszkania (obecny limit to 85 metrów dla rodziny z trójką dzieci), ale być może będzie jakaś furtka???

 • Andzia

  Witam, bardzo proszę o radę. Ze względu na brak zdolności kredytowej jesteśmy zmuszeni wziąć kredyt na budowę domu ze szwagrem (bratem męża). Czy jeśli szwagier będzie naszym współkredytobiorcą, to czy w przyszłości chcąc skorzystać z dofinansowania mdm, nie będzie wykluczony? Wiem, że będąc współkredytobiorcą, nie jest właścicielem domu, ale czy ten kredyt nie uniemożliwi mu wzięcia udziału w programie?

 • Lukasz

  witam, przed ślubem kupiłem mieszkanie. Moja żona nie ma żadnego prawa własności do tego mieszkania. Czy ona może skorzystać z programu MDM np. z rodzeństwem?

 • Lukasz

  witam, posiadam mieszkanie na własność, które zostało zakupione przed ślubem. Moja żona nie ma udziału w tym mieszkaniu. Czy ona może skorzystać z programu MDM np. ze swoim rodzeństwem?

 • Patryk

  Witam, jak już wziąłem mieszkanie na kredy bez MDM to mogę teraz to zmienić?

 • Patryk

  Witam, jak mam wziąłem mieszkanie na kredyt bez MDM to mogę teraz to zmienić?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  99% własności także umożliwi Panu skorzystanie z programu MDM. 100% – już nie.

 • Grzegorz Gawroński

  Dziękuję za obszerną odpowiedź.

  Czyli rozumiem, że w takiej sytuacji mogę starać się o dofinansowanie na nowe mieszkanie w programie MDM ?
  A czy ten ułamkowy procent ma jakieś widełki ? Bo np 99/100 to też ułamek dlatego jest to jakoś konkretnie określone ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  wycena jest dokonywana na podstawie wewnętrznych baz banku, baz AMRON lub ekspertyzy rzeczoznawcy wysłanego przez bank kredytujący.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wzmianka o ułamkowej własności jest prawdziwa. Ograniczenie
  dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować
  z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  BTE, miło nam, że ma Pan o nas taką opinię.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli w wyniku adaptacji powstanie oddzielne mieszkanie (z nową KW), a Pani nabędzie je w ramach kredytu w programie MDM – to tak.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
  przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów,
  na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego
  mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Budowa domu na Państwa działce będzie traktowana jako system gospodarczy. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci), ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • kasia

  Na jakiej podstawie jest dokonana wycena ?,skoro np poddasze (rynek wtórny ) wymaga zmiany calego dachu .

 • Grzegorz Gawroński

  Witam,
  Mam w tej chwili przepisane mieszkanie na siebie i brata jako darowizny po 50% wartości. Czyli jestem współwłaścicielem. Czy to mnie całkowicie wyklucza z możliwości wzięcia udziału w programie MDM ? Znalazłem wzmiankę, że jeżeli właśność stanowi ułamkowy % wartości to jest możliwość. W tej sytuacji jest to 1/2 wartości.
  Będę wdzięczny z odpowiedź bo jest to najbardziej wiarygodna strona internetowa w sieci odnośnie programu MDM.

 • kasia

  Czy mdm obejmuje adaptacje poddasza domu w którym jestem zameldowana

 • kinga

  Witam,
  Chcemy kupić dom od dewelopera w stanie surowym zamkniętym czyli okna i drzwi bez prądu i tynków. Na wykończenie domu mamy 54 tysiące złotych czyli tyle i ile obliczyli fachowców którzy będą wykończać nasz dom. W jakie stanie musi być dom żeby uzyskać kredyt hipoteczny MDM? czy może być w stanie surowym zamkniętym?

 • Robert Kruszyk

  Witam wraz z żoną planujemy wybudować dom do 100m2 jesteśmy małżeństwem od 3 lat i mamy 3miesięczne dziecko. Zarabiamy oboje 3500zł brutto mamy już swoją ziemię oraz oszczędności w wysokości 20000zł pytanie moje jest takie czy możemy liczyć na jakiekolwiek wsparcie z programu MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM można wziąć jedynie na zakup domu lub mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM – w czym oczywiście możemy także pomóc.

 • Sylwia

  Witam, czy do kredytu w ramach MDM może być wliczony remont mieszkania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Powierzchnia użytkowa ulegnie zwiększeniu, ale nie zostaną spełnione żadne warunki opisane w art 14 dotyczące sytuacji zwrotu dofinansowania. Nie straci Pan dopłaty w skutek przeróbki strychu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Powierzchnia użytkowa ulegnie zwiększeniu, ale nie zostaną spełnione żadne warunki opisane w art 14 dotyczące sytuacji zwrotu dofinansowania. Nie straci Pan dopłaty w skutek przeróbki strychu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • pablo

  Dzień dobry.

  Czy stracę kredyt mdm który już posiadam, jeśli przerobię strych nieużytkowy przynależny do mieszkania na strych użytkowy w którym zrobię pokój ? Powierzchnia mieszkania ulegnie zwiększeniu.

 • pablo

  Dzień dobry.

  Czy stracę kredyt mdm który już posiadam, jeśli przerobię strych nieużytkowy przynależny do mieszkania na strych użytkowy w którym zrobię pokój ? Powierzchnia mieszkania ulegnie zwiększeniu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Ale gdyby wzięli Państwo ślub przed zarejestrowaniem w programie MDM, mogliby Państwo skorzystać ze zwiększonego mnożnika dofinansowania (małżeństwo z dzieckiem).

 • Mariusz

  Witam, zamierzam wziąć kredyt na zasadach mdm na siebie (kawalera) – wiadomo – zdolność kredytowa….
  Narzeczona wychowuje dziecko z poprzedniego związku. Czy jeśli w trakcie 5 lat trwania MDM weźmieny ślub będzie mi przysługiwać dopłata 5% na dziecko?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Powinna pani wnioskować o kredyt w minimalnej wysokości 82.500 PLN

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Niestety, jeżeli mąż posiadał kiedykolwiek 100% własności mieszkania, to nawet po nowelizacji nie będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM – przykro mi.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Może Pani wnioskować o kredyt już w tym roku (z terminem wypłaty na 2018). Limit ceny dla Wwy w tym momencie to 6.588,32 PLN za 1 m2 dla rynku pierwotnego. Prośba o podanie informacji, czy wychowuje Pani dzieci – potrzebuję tej danej do wyliczenia dopłaty, ew. zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie.

  Własność ułamkowa nieruchomości nie stanowi przeszkody, aby móc skorzystać z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  witam. Może Pani wnioskować o kredyt już w tym roku (z terminem wypłaty na 2018). Limit ceny dla Wwy w tym momencie to 6.588,32 PLN za 1 m2 dla rynku pierwotnego. Prośba o podanie informacji, czy wychowuje Pani dzieci – potrzebuję tej danej do wyliczenia dopłaty, ew. zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie.

  Własność ułamkowa nieruchomości nie stanowi przeszkody, aby móc skorzystać z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście – nie jest Pan przecież właścicielem wymienionego domu.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Sylwia

  Witam, Czy w nowelizacji będzie możliwość żeby dostać dofinansowanie dla małżeństwa, którego jedno z nich miało kiedyś mieszkanie? Mąż kiedyś posiadał mieszkanie, które tylko formalnie było jego i tam nie mieszkał, notarialnie nie jest już jego. Teraz chcielibyśmy się starać o kredyt jednak wiem, że nie było to wcześniej możliwe. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

 • Ola Stodoła

  Jaka jest minimalna kwota kredytu o ktory musze sie ubiegac w przypadku kupna mieszkania z rynku wtornego o wartosci 165000.Malzenstwo bez dzieci

 • malina

  Chciałabym kupic mieszkanie w Wraszawie. Oddanie do uzytkowania bloku nastąpi w 2018r. Czy w 2015r. mogę się już ubiegać o dofinansowanie w ramach MDM. Deweloper posiada pozwolenie na budowę oraz rozpoczął inwestycje. Jaka byłaby kwota dofinansowania dla mieszkania 36 m kw, cena za metr 6.400. Rozumiem, że posiadanie udziału 1/100 w innym mieszkaniu nie dyskwalifikuje mnie z wzięcia udziału w programie MDM.

 • grzesiek

  Witam. Mam pytanie. Dzierzawie grunty na których jest budynek budynek mieszkalny rodziców, nie bedąc jego fizycznym włascicielem, czy moge przystapć do MDM- u

 • grzesiek

  Witam. Mam pytanie. Dzierzawie grunty na których jest budynek mieszkalny, nie bedąc fizycznym włascicielem budynku, moge przystapić do MDM- u

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli cena 1m2 lub powierzchnia mieszkania przekraczają wyznaczone limity – nie ma możliwości skorzystania z programu MDM. Co prawda sprzedawcy często stosują różne tricki, o czym pisaliśmy m.in. w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Adam

  Hej. Mam takie oto pytanie. Czy cena za metr kupowanego mieszkania musi się dokładnie mieścić w limitach ogłaszanych dla rynku pierwotnego i wtórnego, czyli np jeśli dla Torunia jest wtórnie ok 3700 zł a pierwotnie 4500 zł, to co jeśli mieszkanie będzie w cenie np 3790 czy 4600 za metr? Wtedy temat automatycznie upada czy jakoś to się przelicza inaczej. Tak samo jeżeli metraż jest np 53 czy 60 m, to po prostu dopłata jest do 50 m, a resztę czyli te 7 czy 10 m trzeba dopłacać normalnie tak?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jak Pan zauważył – drugi budynek ma charakter gospodarczy, a powierzchnia pomieszczeń gospodarczych nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej domu, czyli nie stanowi to przeszkody do skorzystania z odliczenia VATu.

 • Arkadiusz Stepczuk

  Witam.
  Mam pytanie od wiosny chciałbym ruszyć z budową domu jednorodzinnego 100 m, oraz w osobnym budynku garaż wraz z pomieszczeniem gospodarczym, a więc mogę się starać o zwrot części VAT za materiały wykorzystane do budowy domu, czy też nie ze względu że buduję drugi budynek gospodarczy z garażem?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Proszę poprosić rodziców, aby wstrzymali się jeszcze 4,5 roku. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W
  przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marek Walendziewski

  Dzień dobry,
  przymierzam się do zakupu działki budowlanej oraz postawienia na niej domu modułowego, o powierzchni ok 80-100 metrów. Czy ta metoda budowlana jest również wspierana przez program?

 • tom

  Witam!mam pytanie jak skorzystalem z MDM na zakup mieszkania pol roku temu a w tej chwili rodzice chcą przepisać na mnie cale gospodarstwo rolne w tym ziemie rolna ,także dom to BD musiał zwrócić dofinansowanie MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako
  „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • Żaba

  Witam,
  Czy zabudowa szeregowa też jest objęta dofinansowaniem? doczytałam tylko o mieszkaniach i domach jednorodzinnych a jak sprawa ma się z szeregówkami?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Po wejściu w życie nowelizacji programu MDM – jeżeli spłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności lub będzie to spłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50%” ceny nabycia to trzeba będzie zwrócić kwotę dofinansowania. Warunek obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Jeżeli podpisze Pan umowę kredytu przed wejściem nowelizacji w życie – nie będzie Pan związany opisanym powyżej warunkiem.

 • gibon20

  witam,

  Mam pytanie dotyczące wcześniejszej nadpłaty kredytu .

  Od kiedy (najwcześniej ) wejdzie w życie nowelizacja ustawy ?

  Czy jeżeli np. od września tego roku, a ja wezmę kredyt do września to nowelizacja mnie nie obejmie i będę mógł spłacić wcześniej większość kredytu ?

  czy w dotychczas obowiązującym programie są jakieś klauzule dotyczące nadpłat kredytu ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Program MDM będzie działał do końca 2018-go roku. Potem prawdopodobnie zostanie przedłużony lub wejdzie w życie inna forma pomocy.

  Minimalny mnożnik kwoty dotacji (10%) nie zostanie podniesiony w związku ze zwiększeniem wymaganego limitu wkładu własnego. Brakującą kwotę wkładu klient będzie musiał zapewnić w ramach własnych środków.

 • Marcin

  Czy program MDM będzie również działał w przyszłym roku (2016)? Jeśli są takie plany, to czy kwota dotacji w związku z podniesieniem limitu minimalnego wkładu własnego zostanie zwiększona do 15%

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga
  posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Być może w Pani przypadku umówienie spotkania było bardziej efektywną formą kontaktu. Zwrócę przełożonemu uwagę na ten przypadek.

 • Dagmara

  Ale doradcy nie przedsywiwają telefonocznie ofert banków. Juz dwa razy się rejestrowałam i dwa razy zostałam odesłana na spotkanie z doradcą. Przez telefon doradca zbiera tylko informacje dot. nieruchomości, kredytu itp. i nie przedstawia ofert banków tylko umawia na spotkanie.

 • MarcinF

  Witam,
  Czy wkład własny jest niezbędny żeby moc zaciągnąć kredyt MDM ?? jak tak to w jakiej wysokości musi on być minimalnie?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Po wejściu w życie nowelizacji ustawy MDM (koniec sierpnia br.) możliwy będzie także zakup domu na rynku wtórnym. Odnośnie Państwa udziału w programie – polecam rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni i przedstawi oferty poszczególnych banków.

 • silce

  Witam,
  Od dwóch lat prowadze dzialalnosc gospodarcza na zasadzie agencyjnej. Miesieczne wynagrodzenie wynosi ok 3000zł na reke. Mąż nie pracuje. Mamy dziecko. Chcielibysmy zakupic dom jednorodzinny o wielkosci 100m2. Czy to musi byc dom od deweloperow? czy moze to byc zakup od osoby prywatnej? Czy bedzie mozliwe dla nas dofinansowanie ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W obecnej formie – nie, ale po nowelizacji będzie Pani mogła kupić wymieniony dom w ramach programu MDM. Wykończyć go jednak będzie Pani musiała w ramach własnych środków lub przy pomocy kredytu poza programem MDM. Kredyt w ramach MDMu można wziąć jedynie na zakup domu lub mieszkania.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki – również w kwestii tego dodatkowego kredytu o którym pisałem.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwota kredytu po odjęciu dofinansowania nie może być mniejsza nić 50% wartości nieruchomości nabywanej w ramach programu MDM.

 • marta

  Witam
  czy program obejmuje dopłatę do zakupu domu jednorodzinnego z lat 60-tych i przebudowę go ?

 • Ania

  Witam. W tym roku z mężem chcemy zakupić mieszkanie w programie MDM. Mam pytanie. Czy te 50% to jest składowa naszego wkładu własnego + dofinansowanie z BGK? Czy tylko naszego wkładu w momencie brania kredytu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Konsultowałem dzisiaj to pytanie i wychodzi na to, że jednak odpowiedzieliśmy Panu niepoprawnie. Uzyskałem informację, że o ile zameldowanie innej osoby nie spowoduje ograniczenia Pańskich możliwości mieszkaniowych – to nie ma problemu. Serdecznie przepraszamy niepoprawną informację.

 • Adam

  1) nie zbywam prawa do własności
  2) nie wynajmuje oraz nie użyczam całego lokalu w sposób taki, że sam z niego przestaję korzystać
  3) cały czas mam możliwość mieszkania nieograniczającego własne potrzeby
  4) nie uzyskałem żadnego prawa własności

  więc? Zameldowanie osoby trzeciej jest problemem?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Lidia

  witam serdecznie mam 27 lat umowę o pracę na czas określony zarabiam 2300 na rękę jestem sama czy dostanę kredyt na mieszkanie i w jakiej kwocie (pytanie czysto teoretyczne)

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli jest Pan w wieku poniżej 35 lat, a właścicielką pozostałej części mieszkania nie jest Pańska żona – to tak. Ograniczenie
  dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować
  z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Tommm

  Czy jeśli posiadam 50% własności mieszkania kupionego przed ślubem, a teraz jestem po rozwodzie to czy mogę brać odział w programie MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od
  dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Adam

  Witam,
  kupiłem mieszkanie z pomocą MDM przed nowelizacją. Czy są jakieś obostrzenia jeżeli chodzi o zameldowanie w mieszkaniu osoby trzecie?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, ale po uprawomocnieniu się nowelizacji ustawy. Nowelizacja
  programu MDM zmodyfikuje art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ten akurat punkt nowelizacji będzie dotyczył także umów podpisanych przez wejściem noweli w życie.

 • Nadia

  Witam,
  kupiłam mieszkanie w programie MDM, w przyszłym miesiącu biorę
  ślub. Czy po zawarcie małżeństwa będę mogła dopisać męża jako
  współwłaściciela mieszkania bez zwrotu dofinansowania?? czy nowelizacja będzie dotycztła również umów już podpisanych?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, ale po uprawomocnieniu się nowelizacji ustawy. Nowelizacja
  programu MDM zmodyfikuje art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety zbyt wysoka cena 1m2. Limit dla rynku wtórnego w Rzeszowie wynosi 3.313,35 PLN.

  Gdyby nie to, dopłata wyniosłaby 18.407,50 PLN.

  Polecam jednak rejestrację na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z panem i przekaże kilka rad, co można zrobić w podobnej sytuacji.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Trochę skomplikowany temat. Mieszkanie kupiliście Państwo jako narzeczeństwo – więc ze strony MDMu nie byłoby problemu (własność ułamkowa). Potem jednak zalegalizowaliście związek, czyli współwłaścicielami mieszkania było już małżeństwo – a to z kolei wyklucza udział w programie. Potem rozwód, czyli znowu własność ułamkowa.

  Niechętnie się do tego przyznaję, ale szczerze – nie jestem pewien jak bank to potraktuje. Wg mnie – otrzyma Pan odmowę udziału w programie MDM (ze względu na tą współwłasność w ramach małżeństwa), ale może się mylę. Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Być może któryś z naszych doradców spotkał się z podobnym wyzwaniem i pomoże.

  Na pewno jednak, jeżeli nie może Pan skorzystać z MDMu, w wyniku ślubu uniemożliwi Pan skorzystanie z programu Pańskiej wybrance, gdyż wg art. 6 ustawy małżeństwa biorą kredyt wspólnie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli dziecko się uczy, mają jeszcze Państwo trochę czasu.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z ofertami poszczególnych banków, zachęcam do rejestracji na naszej stronie – doradca skontaktuje się z Państwem.

 • Joanna

  Witam. mam trójkę dzieci, w tym jedno kończy w listopadzie 18lat, czy z mdm mogę skorzystać do ukończenia przez dziecko 18lat. czy do momentu kiedy dziecko się uczy? Jak to wygląda? pozdrawiam

 • apsik40

  Witam. mam trójkę dzieci, w tym jedno kończy w listopadzie 18lat, czy z mdm mogę skorzystać do ukończenia przez dziecko 18lat. czy do momentu kiedy dziecko się uczy? Jak to wygląda? pozdrawiam

 • Jerzy

  Pare lat temu, wspólnie z narzeczoną wzielem kredyt na mieszkanie, pozniej pobralismy sie a nastepnie rozwiedlismy. Czy posiadana nieruchomosc uniemozliwia przystapienie do programu MdM czy bedzie traktowana jako wlasnosc czesci ulamkowej nieruchomosci w moim przypadku 50%? Co w przypadku ponownego slubu z osoba ktora spelnia warunki otrzymania doplaty, czy je straci? Czy osoba ktora otrzymala doplate i zaraz potem wezmie slub z osoba ktora ma mieszkanie bedzie musiala oddac doplate?