Program „Mieszkanie dla Młodych” podstawowe zagadnienia cz. 1 – najczęstsze pytania

Program Mieszkanie dla Młodych podstawowe zagadnienia cz. 1 - najczęstsze pytania

Dzisiaj część pierwsza odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z podstawowymi zagadnieniami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

– Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci,

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

– Chciałbym nabyć mieszkanie wspólnie ze swoją narzeczoną, czy możemy skorzystać z programu MDM?

W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

– Czy jest jakiś limit zarobków, które muszę osiągać, aby móc skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Ustawa MDM w żaden sposób nie określa wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia. Z programu może skorzystać każdy, bez względu na wielkość osiąganych zarobków. Osobną kwestią jest jednak zdolność kredytowa wymagana przez banki udzielające kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wymagany dochód różni się w zależności wnioskowanej kwoty kredytu i zasad liczenia zdolności kredytowej w wybranej instytucji.

– Czy o dofinansowanie w programie MDM może ubiegać się para rozwiedziona w sytuacji, kiedy posiadali wspólne mieszkanie, a po rozwodzie jedno z małżonków zrzekło się mieszkania na rzecz drugiego?

Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

– Wspólnie z małżonkiem posiadamy mieszkanie, które zakupiliśmy po połowie jeszcze w okresie narzeczeństwa. Czy możemy skorzystać z programu?

Niestety nie możecie Państwo skorzystać z MDM. Każde z Państwa posiada połowę udziału mieszkania, czyli razem, jako małżeństwo dysponujecie całym lokalem. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Możecie Państwo skorzystać z programu MDM jeżeli wychowujecie przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom. Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Bozena Dybek

  Witam. Mój syn i synowa mają dwójkę dzieci , mieszkają na wynajmie. Syn pracuje ,synowa opiekuje się dziećmi i pobiera na dwoje pięćset+czy w tej sytuacji mieli by szansę na mieszkanie Plus ? Drugie pytanie:ile musiałby syn zarabiać aby mógł być zdolny kredytowo.

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, mogą Państwo – o ile dzieci spełniają kryteria ustawy (dzieci w wieku poniżej 25 lat, uczące się).
  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • dejneks

  Witam. Chce starac sie z obecna zona o dofinansowanie z MDM.
  Zona ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa, ja takze mam jedno dziecko z
  poprzedniego zwiazku. Moje dziecko ma moje nazwisko, jednak mieszka z matka. Praw rodzicielskich nie mam w zaden sposob ograniczonych. Pobyt dziecka u mnie ustalilismy z byla partnerka ustnie. Czy w tej sytuacji mozemy z obecna zona starac sie o dofinansowanie z trojka dzieci?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przystąpienie małżonki do kredytu nie jest konieczne, jeżeli jednak zdecydują się na to Państwo, konieczny będzie aneks.

 • Karol

  „Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).” Czy w tym wypadku konieczny jest aneks do umowy kredytowej w banku? Na jakich zasadach jest to możliwe?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli nie był Pan właścicielem 100% wymienionego mieszkania, mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • disqus_lQSjRL0RW0

  Witam, przed slubem kupilem mieszkanie na kredyt z rodzicami. Po slubie przepisalem 20 % na ojca. Czy w tej sytuacji moge liczyc na MDM wraz z żoną(ona nigdy nie miala m.) na budowe domu?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli jest to jedynie najem, a nie własność – można skorzystać z MDMu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tom

  Dzień dobry, zastanawiam się czy mam możliwość starania się o dofinansowanie mdm jeżeli jestem najemcą lokalu mieszkalnego (tylko umowa najmu), które przepisał na mnie ojciec (jako poprzedni najemca), właścicielem jest Administracja.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, środki które Pani zgromadzi będą stanowiły wkład własny. Proszę jedynie pamiętać, że suma wartości wymienionych środków i kwoty dofinansowania nie może przekroczyć 50% kwoty wartości nieruchomości.

 • Ania

  Jeszcze jedno pytanie, czy zgromadzone do 2018 roku pieniądze można doliczyć do stanu oszczędności z dnia kiedy składa się wniosek o dofinansowanie mdm?

 • Witam. Owszem, jest to możliwe. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po ślubie może Pani zostać współwłaścicielką mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania

  Dzień dobry, mój partner planuje zakup mieszkania z dofinansowaniem mdm na 2018 rok. Oboje od jakiegoś czasu odkładamy pieniądze na ten cel. Czy biorąc przez niego kredyt, mogę dołożyć swój wkład własny i zostać współkredytobiorcą, a po ślubie współwłaścicielem mieszkania? Czy w momencie uzyskania dofinansowania, uzbierane od czasu złożenia wniosku środki również liczą się do wkładu własnego?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli mąż nabył mieszkanie przed Państwa ślubem, z programu mogłaby Pani ew. skorzystać jedynie po Państwa ew. rozwodzie – czego oczywiście nie życzę.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zatroskana mama

  dzień dobry
  Maż przed Ślubem dokonał zakupu mieszkania (kredyt nie korzystał z MDM)
  Mamy podpisaną intercyzę (przed ślubem)
  Aktualnie Jestem w ciąży i nie układa nam się najlepiej (jesteśmy w separacji orzeczonej przez sąd ) i zastanawiam się czy w takiej sytuacji mogła bym starać się o MDM

 • Jeżeli wychowujecie Państwo trójkę dzieci – macie możliwość skorzystania z programu MDM, ale będzie to trochę skomplikowane. W obecnym momencie nie uzyskacie Państwo dofinansowania do mieszkania zakupionego w ubiegłym roku. Możecie jednak zakupić inne mieszkanie i otrzymać finansowe wsparcie, a poprzednie mieszkanie wynająć lub sprzedać. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem – uprzejma prośba o kontakt z doradcą: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agnieszka

  Dzień dobry,
  Rok temu z mężem zakupiliśmy mieszkanie (na kredyt oczywiście). Nikt, nigdzie nie poinformował nas o programie. Dopiero jakiś czas temu pojawił się taki temat. Wychowujemy trójkę dzieci i naprawdę dużym odciążeniem dla nas było by wzięcie udziału w programie MDM. Nigdy nie byliśmy wcześniej właścicielami nieruchomości a przez pierwsze 9 lat naszego małżeństwa wynajmowaliśmy mieszkanie. Moje pytanie jest takie:
  Czy możliwe jest włączenie się do programu pomimo iż już mamy kredyt mieszkaniowy?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Tomasz Pe

  O wlasnie, o taka informacje mi chodzilo. Dziekuje i pozdrawiam.

 • Analityk podczas badania zdolności nie będzie rozważał hipotetycznej sytuacji w której chciałby Pan zapewnić dziecku inne warunki lokalowe. Zostanie Pan najprawdopodobniej poproszony o dostarczenie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka” (ew. o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem).

 • Tomasz Pe

  Ale jesli dziecko ma odpowiednie warunki lokalowe a ja chce zapewnic mu izbe w moim przyszlym domu to chyba mam do tego prawo bo to ze rozstalem sienz jego matka nie oznacza ze nie uczestnicze w jego wychowaniu prawda? Zalezalo mi na odpowiedzi w oparciu o regulacje prawne

 • Witam. Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

 • Tomasz Pe

  Witam. Prosze o odpowiedz. Chce starac sie z obecna zona o dofinansowanie z MDM. Zona ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa, ja takze mam jedno dziecko z poprzedniego zwiazku(konkubinat). Moje dziecko ma moje nazwisko, jednak mieszka z matka. Do mnie przyjeżdża na tydzien i dwa weekendy. Praw rodzicielskich nie mam w zaden sposob ograniczonych. Pobyt dziecka u mnie ustalilismy z byla partnerka ustnie. Czy w tej sytuacji mozemy z obecna zona starac sie o dofinansowanie z trojka dzieci? Dodam że mam zasadzone alimenty na syna. Byla partnerka posiada juz mieszkanie kupione na kredyt bez zadnego dofinansowania. Ja nie jestem wspolkredytobiorca. Jak to wygląda?

 • Witam. W takiej sytuacji doradzałbym kontakt z doradcą, który sprawdzi dokumentację budynku. Na podstawie Pani komentarza uważam, że nie jest Pani właścicielką 100% własności mieszkania i może Pani skorzystać z programu MDM.

 • Natalia

  Witam, po przeczytaniu wątku nadal mam wątpliwości nt. tego czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z programu MDM, ze względu na posiadanie 1/6 części domu jednorodzinnego (otrzymanego jako spadek). W domu mieszkają dwie rodziny na dwóch kondygnacjach. Zgodnie z ustawą o własności lokali, lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Stąd moja wątpliwość, skoro ww. opisanym domu znajduje się łącznie 6 pokoi (czyli izb?) oraz dwie łazienki i dwie kuchnie, to czy moja 1/6 części domu (np. 1 pokój) w tej sytuacji nie stanowi lokalu mieszkalnego. Będę wdzięczna za pomoc.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Sprawę rozwiązuje chyba ten fragment rekomendacji: „Jedynie w przypadku uzyskania przez małżonków rozwodu i dokonania podziału majątku w taki sposób, że tylko jeden z byłych małżonków pozostawałby właścicielem mieszkania zakupionego z dofinansowaniem wkładu własnego i stroną umowy kredytowej, ograniczenia określone w art. 14 ustawy mogłyby mieć zastosowanie tylko w odniesieniu do tego z byłych małżonków. Drugi małżonek, który przestał być właścicielem mieszkania i został zwolniony ze spłaty kredytu byłby wyłączony spod rygoru ograniczeń określonych w art. 14 ustawy.”

 • Marat

  Dziękuję za odpowiedź,
  Odpowiedź bardzo szczegółowa. Mogę prosić o wyjaśnienie czy jest wyjście z mojej sytuacji?

 • Witam. Niedawno jeden z forumowiczów zadał podobne pytanie. Po konsultacji z Ministerstwem Rozwoju wkleiliśmy odpowiedź tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/program-mieszkanie-dla-mlodych-warunki/#comment-2605870474

 • Marta

  Witam,

  W zeszłym roku zakupiłam z mężem razem dom, niestety sprawy na tyle się skomplikowały, że niestety jestem z mężem w trakcie sprawy o separację. Niedługo upływa 6 miesięcy od czasu kredytu i powinniśmy zrzec się prawa do mieszkania, które wcześniej zajmowaliśmy. Ja w obecnej sytuacji chcę zachować prawo do niego i tu mieszkać. Mąż wyprowadza się do domu. Co w takiej sytuacji mam zrobić aby zachować prawo do mieszkania? Dziękuję za odpowiedż

 • Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie, warunek nieposiadania lokalu mieszkalnego odnosi się także do przeszłości.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci – spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • damian

  witam. jestem właścicielem domu jednorodzinnego. czy jak bym go sprzedał to mógł bym starać się o kredyt MDM. chodzi oto ze to jest stary dom i nie opłaca sie w niego inwestować a za część pieniądze które bym uzyskał ze sprzedaży bym przeznaczył na wkład własny??/
  i czy w kredyt mdm może być wliczona działka pod budowę domu

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W ramach programu MDM nie może Pan odkupić części nieruchomości brata. Kredyt z dofinansowaniem można otrzymać na zakup 100% wartości domu lub mieszkania. Może Pan jednak przekazać bratu swoją część, a potem odkupić całość 😉

  Proszę jedynie rozważyć kwestie podatkowe. Zachęcam Pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Grzegorz

  Dzień dobry. Posiadam w spadku po rodzicach pół mieszkania o metrażu 49.9 m. Czy jako ojciec i mąż mogę dostać dopłatę na zakup drugiej części od brata?
  Pozdrawiam

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – szczerze zachęcam Panią do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Rodzice mogą wspomóc Pani zdolność, ale to Pani będzie właścicielką mieszkania.

 • Asia

  Witam czy jako studentka mogę skorzystać z programu MDM. Nie posiadam zdolności kredytowych, ale czy moi rodzice mogą być współkredytobiorcami – prowadzą oni gospodarstwo rolne.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Ela

  Witam,
  Korzystam z dofinansowania MDM jako singielka. Ze względu że sama nie mam zdolności kredytowej, współkredytobiorcą jest również mój tata. Czy tata też może być zameldowany w tym mieszkaniu i nie będę musiała zwrócić dofinansowania?
  Pozdrawiam serdecznie

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jak napisałem powyżej – jeżeli nie będzie to uzyskanie prawa własności do całości lub części innego mieszkania – nic Państwu nie grozi.

 • Anka

  Poprostu na ten jeden dzień bylibyśmy tylko najemcami

 • Jeżeli nie będzie to uzyskanie prawa własności do całości lub części innego mieszkania – nic Państwu nie grozi. Poniżej przedstawiam wszystkie możliwe okoliczności skutkujące zwrotem dofinansowania:

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Anka

  Witam.
  Wzieliśmy z mężem kredyt z mdm, w trakcie podpisania umowy byliśmy najemcami mieszkania z którego musimy zrezygnować w ciągu pół roku.
  I moje pytanie czy możemy zrobić teraz zamiane mieszkania na które byliśmy najemcami na inne mieszkanie i w tym samym dniu z niego zrezygnować?
  Chodzi o to aby ktoś nam dał tzw. odstepne za to najmowane mieszkanie, za poniesiony wkład na remont.
  Czy jeżeli tak byśmy zrobi to będziemy musieli zwrócić dofinansowanie?

 • Owszem, Pani zarobki będą także brane pod uwagę (podobnie jak „niezbyt kolorowa” historia kredytowa). Na podstawie art 6-go Ustawy, małżeństwa korzystają z kredytu wspólnie.

  Mąż nie musi przysposabiać Pani dziecka, abyście mogli skorzystać z MDMu. Wystarczy, że tylko jedno z małżonków posiada prawa rodzicielskie.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć – także w kwestii wymienionej przez Panią zdolności.

 • MaPaPi

  Witam, nasza sytuacja: jestesmy malzenstwem od kilku miesiecy, mam dziecko z poprzedniego związku, ktore mąż nie dlugo przysposobi. Chcemy skorzystać z MDM ale moja historia kredytowa nie jest zbyt kolorowa :-/ Jaka jest dla nas alternatywa? Czy moje zarobki sa brane pod uwage?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. W ramach programu MDM można zakupić 100% własności danej nieruchomości.

 • dziergus

  Witam. czy w ramach programu istnieje możliwość wykupu 50% własności domu? Właścicielem drugiej części ja jestem. Dom jest położony na działce. wykupując 50% domu kupiłbym również 50% działki. Czy program to uwzględnia? czy na zakup 50% udziału działki należy osobno wyszczególnić w akcie notarialnym?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Program MDM obowiązuje na terenie całej Polski. Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Smoroń Smoroniek

  Czy można korzystać z programu MdM na terenie miasta Tarnów?

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Magda

  Dzień dobry,
  Biorę udział w programie MDM . Czy po urodzeniu pierwszego dziecka w ciągu 5 lat . będzie mi przysługiwała dodatkowa dopłata?
  Pozdrawiam

 • Witam, niewesoła historia. Jeżeli chociaż przez chwilę była Pani właścicielką wymienionego domu – niestety nie ma możliwości, aby skorzystała Pani z programu MDM. jeżeli natomiast nie nastąpiło formalne przekazanie własności – zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • iwa

  witam,jestem singielka, matka w godzinie smierci zapisala aktem notarialnym mi dom, rodzenstwo podwazylo akt i odebralo mi go, czy w takim przypadku moge starać sie o mdm? czy sa jakies szanse na dofinansowanie?

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Tak, możecie Państwo przystąpić do MDMu jako małżeństwo wychowujące dwójkę dzieci. Wcześniejsza informacja pochodziła najprawdopodobniej sprzed nowelizacji – wtedy przysposobienie było konieczne.

  Odnośnie rozdzielności – na podstawie art. 6-go Ustawy, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • damian

  witam, jaka jest sytuacja kiedy zostało zakupione mieszkanie z programem mdm i po zakupieniu urodziło się pierwsze dziecko, czy wtedy przysługuje kolejne 5%?

 • kama

  A jeśli mój obecny mąż też ma córkę i ona również z nami mieszka to możemy przystąpić do programu MDM jako małżeństwo wychowujące dwoje dzieci. Zaznaczam od razu, że nie przysposobiliśmy nawzajem swoich dzieci. Wcześniej otrzymałam informację, że możemy zostać potraktowani jako małżeństwo bezdzietne.
  I jeszcze kwestia rozdzielności. Czy do programu MDM mogłabym przystąpić tylko ja ze swoim dzieckiem? mój mąż ma jeszcze inne zobowiązania (sprzed ślubu) i obawiam się, że razem nie mielibyśmy zdolności kredytowej

 • Jeżeli córka pozostaje na Pani utrzymaniu, możecie przystąpić do programu MDM jako małżeństwo wychowujące jedno dziecko. W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie warunek dotyczący wychowania własnego lub przysposobionego dziecka uznaje się za spełniony, jeśli spełnia go przynajmniej jeden z małżonków.

 • kama

  witam, a jak jest w przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową? mam córkę z pierwszego małżeństwa, z obecnym mężem dzieci nie mamy, czy mogę kupić mieszkanie z dopłatą jako osoba samotna z 1 dzieckiem czy jak to jest?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża/żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

  Narzeczona, pomagająca jedynie spłacać ratę, nie ma żadnego prawa do mieszkania. O ile kredytobiorca nie pozostawi innej dyspozycji, współkredytobiorca nie ma praw do mieszkania w przypadku ew. zdarzenia losowego.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione powyżej warunki – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Asia Karbowska

  Wraz z narzeczona znalezilsmy mieszkanie. Po wzieciu kredytu MDM na jedna osobe, mieszkanie jes twlasnoscia osoby ktora ten kredyt wziela. Czy po slubie ktory mamy za 2 lata mieszkanie bedzie nasza wspolna wlasnoscia? Jak wyglada sprawa z osoba dopisana do kredytu? Czy narzeczona pomagajac w splacie rat, ma jakies prawa do czesci tego mieszkania? Ewentualnie w przypadku gdyby owobie bioracej kredyt stalo sie cos zlego, jakie prawa do mieszkania ma wspolkredytobiorcA?

 • Dawid Kunz

  witam. Chciałbym nabyć mieszkanie w trójmieście, mam 25 lat a moja narzeczona 21. Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie z MDM ? dodam że nie posiadamy żadnej historii kredytowej.

 • Witam. Wydatki poniesione przez Pana na podniesienie standardu mieszkania zostaną najprawdopodobniej potraktowane jako Pański wkład własny, wpłyną także na podwyższenie ceny mieszkania oraz na wyliczenie limitów.

 • Niestety – w tym jednym przypadku – nie.

 • Brtk

  Miałem nadzieję że trójka dzieci anuluje także to kryterium podobnie jak te o wieku i posiadaniu już nieruchomości

 • Nie ma problemu, po to tutaj jesteśmy. Mamy nadzieję zaproponować np. rozwiązanie, aby beneficjent RnSu w podobnym do Pana przypadku mógł zwrócić otrzymane poprzednio dofinansowanie i tym samym uzyskać uprawnienie do skorzystania z MDMu. Zobaczymy, co na to Ministerstwo.

 • Brtk

  Dziękuję za odpowiedź

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli wymieniona przez Pana budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze

  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba

  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie:http://mieszkaniedlamlodych.co

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

  Ew. może Pan sprzedać działkę ww. firmie, oni wybudują dom, a następnie odsprzedadzą Panu całą nieruchomość. Wtedy można zakupić dom przy pomocy kredytu z dopłatą. Proszę tylko dobrze skalkulować opłacalność całej operacji uwzględniając kwestie podatkowe.

 • Przykro mi, ale wygląda na to, że nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2

  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

  Próbujemy forsować ten temat, jeżeli uda nam się coś więcej ustalić, damy znać.

 • Brtk

  Witam, jeżeli wychowuję trójkę dzieci ale osiem lat temu skorzystałem z rodziny na swoim, czy mogę teraz skorzystać z mdm, aby zmienić mieszkanie na większe?

 • PawełM

  Dzień Dobry,
  Czy zlecając budowę domu na własnej ziemi firmie budowlanej, a następnie odkupując od tej firmy gotowy dom, jestem w stanie otrzymać pełne dofinansowanie MDM?

 • Jak najbardziej – o ile zostały spełnione pewne warunki. Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Marcin

  Dzień dobry Państwu,
  Jesteśmy 5-osobową rodziną, która chciałaby skorzystać z dofinansowania wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Jesteśmy zainteresowani zakupem samodzielnego segmentu o powierzchni 99 m². Działka, na której wybudowane są 4 samodzielne segmenty (wszystkie mają taką samą powierzchnię) podzielona jest na 2 części (po 2 segmenty na jednaj
  działce). Kupując 1 segment kupujemy 50% udział w gruncie jednej z tych
  działek, na której wybudowane są 2 segmenty (m. in. ten, który
  chcielibyśmy zakupić). Czy w opisanej przeze mnie sytuacji możemy skorzystać z dofinansowania, am planowany zakup segmentu traktowany będzie jako dom?
  Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedź.
  Z wyrazami szacunku

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego. Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku kredytującego ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej (choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania).

 • Aga

  Proszę jeszcze o potwierdzenie mój narzeczony posiada własne mieszkanie, ale ja chce zakupić samodzielnie mieszkanie w ramach mdm. Niestety ostatnia transza będzie wypłacana po ślubie, czy wtedy pomimo wcześniej otrzymanego potwierdzenie dofinansowania, zostanie mi ono cofnięte? Pytam ponieważ otrzymuje rożne informacje, przed wypłaceniem dofinansowania ponownie wypełniany jest formularz w którym bede podawać stan cywilny. Czy ze względu na to ze wyjdę za maź bede musiała zwrócić dofinansowanie.

 • Witam ponownie. Serdecznie przepraszam, zweryfikowałem przypadek Pani transakcji. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy MDM, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych beneficjenta. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowani e zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu nadal zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie mieszkania, co powoduje sankcję związaną z koniecznością zwrotu finansowego wsparcia.

 • Witam ponownie. Serdecznie przepraszam, zweryfikowałem przypadek Pańskiej transakcji. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy MDM, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych beneficjenta. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowani e zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu nadal zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie mieszkania, co powoduje sankcję związaną z koniecznością zwrotu finansowego wsparcia.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Limit powierzchni użytkowej dla domów wynosi 100m2 (110 m2, jeżeli kredytobiorca wychowuje min. troje dzieci). Jeżeli w pozwoleniu jest napisane, że powierzchnia użytkowa wynosi 109,75 m2. Garaż nie powinien być jednak uznawany wg rekomendacji BGK jako powierzchnia użytkowa. Proponuję, aby przed ubieganiem się o kredyt w programie MDM wyjaśnili Państwo tą sprawę z deweloperem. Rekomendację o której wspomniałem można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Aneta Suchenek

  Witam Serdecznie,

  Bardzo proszę o odpowiedź, szukamy pomocy w kilku miejscach i nikt nam nie może udzielić pewnej odpowiedzi.

  Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem i znaleźliśmy segment, którym jesteśmy bardzo zainteresowani, natomiast mamy kilka wątpliwości czy możemy skorzystać z MDM, mianowicie łączna powierzchnia segmentu to 110m2, z czego 15m2 zajmuje garaż przynależny do tego segmentu, ale:

  – pozwolenie na budowę trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, więc to będzie dom,

  – w pozwoleniu napisane jest, że powierzchnia użytkowa segmentu to 109,75m2

  Jak potraktuje to MDM? czy z marszu odrzuci nasz wniosek? Czy zajrzy do rzutów domu? Czy jeśli w umowie przedwstępnej, którą załączymy do wniosku jasno będzie napisane, że powierzchnia użytkowa to 95m2, garaż 15m2 to będzie prawidłowe?

 • Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Spoko, sarkazm czasami stanowi wentyl bezpieczeństwa. Odnośnie pytania – jest taka możliwość. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Jeżeli jest Pan zainteresowany ofertą banków, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem.

 • wwe

  Witam.
  Sprawa wygląda następująco- nie posiadam żadnego lokum na własność, ale moja narzeczona ma prawa do mieszkania, które otrzymała od rodziców wspólnie z rodzeństwem. Czy jeśli skorzystam z MDM, a następnie się pobierzemy- będę musiał zwracać część dopłaty?

 • Witold

  Witam.
  Przez ostatnie kilka lat odmawiałem sobie wielu rzeczy, by oszczędzać na mieszkanie. Spełniam wszystkie kryteria, ale chciałbym kupić niewielkie mieszkanie z własnych środków. Czy należy mi się dofinansowanie z MDM, czy raczej powinienem wydać część pieniędzy na wakacje i wziąć kredyt?

  Teraz bez sarkazmu- jak wygląda sprawa całkowitego kosztu kredytowania- czy dopłata z MDM pokrywa je w całości? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Nie musi się Pani zrzekać spadku. Jeżeli wspomniana 1/6 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  W kwestii informacji dot. oferty, polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca z Poznania skontaktuje się z Państwem.

 • marzeniewłasnegodomu

  Witam!
  Mam pytanie czy jak mam współudział w 1/6 domu (spadek po zmarłym ojcu w 98 roku) mogę wraz z mężem lat 36, ja 32 starać się po nowym roku o kredyt w ramach mdm? czy jak zrzeknę się spadku będziemy spełniać warunek przystąpienia do programu?Gdzie stacjonarnie można zasięgnąć informacji w Poznaniu?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, jeżeli piwnica została opisana jako element przynależny – dla pani oznacza to, że całość transakcji może zostać sfinansowana w ramach programu MDM, może Pani spać spokojnie. Proszę jedynie sprawdzić, czy cena mieszkania i piwnicy podzielona przez metraż użytkowy mieszkania spełnia limity cenowe programu MDM. Może Pani to zrobić np. przy użyciu naszego kalkulatora:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Niestety nie. Warunek nieposiadania lokalu mieszkalnego odnosi się także do przeszłości. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • justyna

  dziękuje za odpowiedź …… piwnica jest przynależna …… w sumie w ksiedze wieczystej jest ujete mieszkanie + piwnica co w sumie daje metraż 78 metrów …… wspólnota mieszkaniowa wystawia zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i w tym zaswiadczeniu podaje też pomieszczenia przynalezne ……. mam spać spokojnie czy musimy szukać jakiegos rozwiązania żeby kwalifikować się do dopłaty z mdmu ??

 • Sylwia

  Witam,czy jeżeli w przeszłości byłam właścicielem domu to czy z mężem możemy przystąpić do programu MDM? obecnie nie jestem już właścicielem tego domu.

 • Hmm, z naszej odpowiedzi wynika raczej, że nie mogą Państwo skorzystać z MDMu.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiadała w przeszłości mieszkanie, więc nie spełnia Pani kryteriów programu. Z MDMu nie może także skorzystać Pani mąż (ze względu na Panią). Wg art. 6 Ustawy, małżeństwa biorą kredyt razem.

 • Kasia

  Witam
  Informacje na temat MDM dla osób które posiadały nieruchomość są tak rozbieżne, że proszę o rzetelną odpowiedź .

  Przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałam od rodziców mieszkanie które zostało przepisane na moją osobę .

  W tej chwili jestem zamężna posiadamy jedno dziecko – drugie w drodze 🙂
  Czy możemy z mężem skorzystać z MDM jeżeli ja mam 34 lata mój mąż 36 lat i nadzień podpisywanie wniosku nie będę właścicielem mieszkania które otrzymałam za panienki .

  Z tej odpowiedzi Państwa którą zamieściliście poniżej wynika że tak

  Bardzo proszę o pomoc

  Kasia

  arek

  6 dni temu

  Czy mogę skorzystać z dofinansowanie jeśli byłam już właściciel innego mieszkanie?

  Odpowiedz

  Udostępnij ›

  Mieszkanie dla Młodych MDM
  MDM

  arek

  6 dni temu

  To zależy. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w
  przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc
  do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym
  warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub
  współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie
  będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na
  podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i
  nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent
  MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci,
  spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Kupno lokalu mieszkalnego w ramach programu MDM jest możliwe w dowolnej części Polski.

 • No problem, w przypadku kolejnych pytań, zapraszamy na forum.

 • Andrzej

  Witam. Jestem wspólnie z siostrą właścicielem domu. Dom znajduje się w innym województwie, czy mogę skorzystać z programy MDM ?

 • mery

  Dziękuję za udzielenie jakże pomocnej dla mnie odpowiedzi. Pozdrawiam i wszystkim polecam!!!

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Szymon

  Witam, chciałbym potwierdzić jedną kwestię. razem z żoną własnie kupilismy mieszkanie z dopłatą MdM. Czy przysługuje nam dodatkowe dofinansowanie jeżeli w ciągu 5 lat urodzi nam się dziecko?

 • Obecna kwota limitu dla Warszawy wynosi 6.417,50 PLN za 1m2. Mieszczą się w nim Państwo spokojnie (zostaje nawet ok 13.831 PLN zapasu). Może to Pani sprawdzić w kalkulatorze na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Kwota 5.834,09 PLN dotyczy wyliczenia dofinansowania, a nie sprawdzenia limitów. W sumie powinni Państwo otrzymać 113.764,76 PLN dopłaty.

  W tym, co Pani napisała widzę tylko jedno ale. W ramach programu MDM można sfinansować jedynie zakup mieszkania wraz z przynależnościami (czyli tym, czego nie jesteśmy w stanie kupić niezależnie od mieszkania). Przynależność na pewno stanowi balkon i prawdopodobnie komórka. Garaż trzeba będzie natomiast kupić z własnych środków własnych

  lub na podstawie innego kredytu hipotecznego, poza programem MDM, co jeszcze bardziej obniży kwotę limitu. . Nie ma natomiast

  przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o

  ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

  Polecam ew. artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  I obyło się bez kontaktu z doradcą 😉

 • Jeżeli ma Pani poniżej 35 lat i nie posiada/ nie posiadała innego domu lub mieszkania – bez problemu może Pani skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • agata

  Ja również proszę o pomoc. Jestem singlem i współwłaścicielem mieszkania (w 1/3, pozostałe części należą do mojego brata i siostry). Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z programu MDM? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musieliby Państwo poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Inwestorka

  Witam!
  Wraz z mężem wychowujemy dwoje małych dzieci. Mamy po 28 lat i spełniamy podstawowe wymogi do dopłaty. Obecnie przebywamy i pracujemy w Holandii. Podjęliśmy decyzje ze za rok na stałe wracamy do Polski. Z zarobionych pieniędzy kupiliśmy już działkę budowlaną i wystarczy nam jeszcze na wybudowanie fundamentów. Chciałabym zapytać czy przy zagranicznych zarobkach możemy skorzystać z dofinansowania MDM? Tj. czy możemy już składać wniosek czy dopiero po powrocie i po podjęciu pracy w Polsce? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, mogą Państwo skorzystać z programu MDM – o ile Państwa dzieci spełniają odpowiednie warunki.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności

  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • mm

  Witam. Mam pytanie razem z mężem mamy trójkę dzieci i 1 mieszkanie, ponadto udział w budynku mieszkalnym i działkę. Czy jeżeli chcielibyśmy nabyć mieszkanie większe to czy możemy skorzystać z MDM?

 • To zależy. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Tak – i to pod warunkiem, że nie była Pani właścicielką mieszkania podczas trwania Państwa związku.

 • arek

  Czy mogę skorzystać z dofinansowanie jeśli byłam już właściciel innego mieszkanie?

 • ada

  Mój mąż jest właścicielem mieszkania. Ale mamy separacją to pewnie za mało. Jedynie po rozwodzie mogłabym wziąć tak?

 • Witam, otrzymanie dofinansowania w ramach programu MDM jest związane z wymogiem zaciągnięcia kredytu w instytucji, która podpisała stosowną umowę z BGK. Całkowita kwota Pani wkładu własnego i kwota dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości mieszkania.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani wymienione powyżej warunki, może Pani skorzystać z programu MDM. Przypominam, że o ile nie nastąpiło formalne rozwiązanie Pani związku, nadal stanowicie Państwo małżeństwo. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Anna

  Jestem samotną matką z dwójką dzieci.Chciałabym kupić mieszkanie dwupokojowe do 160 tys. Otrzymam od rodziców ok 120 tyś na ten cel. Nie chcę brać kredytu. Czy w takim przypadku mogę liczyć na dofinansowanie MDM? Ewentualnie na jaką sumę musiałabym wziąć kredyt w tym przypadku, aby otrzymać dopłatę i jakiej wielkości ona by była..

 • edyta

  Uważam,iż ustawa dyskryminuje pewną grupę osób. Nigdy nie korzystaliśmy z mężem z dopłat itp….mamy dziecko i niestety nie należy nam się dopłata z mdm. Tylko dlatego bo mam kredyt na mieszkanie, który wzięłam przed małżeństwem i na wkład własny dostałam od najbliżych – ciężko zapracowane pieniądze. Jeśli nie korzystaliśmy nigdy z dopłat to również powinno nam się należeć. Wynik z tego, ze lepiej nie brać ślubu albo się rozwodzić no albo żyć w nieformalnym związku i wziąć dopłatę. Rodzina z dzieckiem i tak nie dostanie.

 • ada

  Jestem z mężem w separacji i wychowuje dziecko. Czy mogę wziąć dopłatę z mdm?

 • W obecnej chwili jest to martwy zapis, takie kontrole nie są przeprowadzane. Kredytobiorca składa jednak odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i podpisuje weksel oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  „[§ 1],
  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,przerobiony,poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  [§ 2]
  Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

  [§ 3]
  Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.„

  ART. 297 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 KODEKS KARNY

  (DZ.U. Z 1997 R. NR 88
  POZ 553, Z PÓŹN. ZM.)

 • Tak, po pierwsze – powierzchnia piwnicy nie jest powierzchnią użytkową. Po drugie – kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą być udzielone jedynie na sfinansowanie zakupu mieszkania. O ile nie piwnica nie stanowi przynależności – należy ją nabyć przy udziale środków własnych lub na podstawie innego kredytu hipotecznego, poza programem MDM. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • Otrzymałem oficjalną informację z Ministerstwa: „W wyniku takiej transakcji nie zostanie spełniony cel ustawy, bowiem zakupiony lokal nie będzie zaspokajał potrzeb własnych beneficjenta, co jest warunkiem określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1. „

 • Michał Cedro

  A czy to będzie jakoś weryfikowane? Żeby nie nastąpiła sytuacja, w której bliżej nieokreślony „ktoś” stwierdza, że faktycznie mieszka tam tylko chłopak osoby, która dostała MDM. Czy są tu przewidziane jakieś procedury, żeby nie było sytuacji w której to każą zwrócić kwotę dofinansowania 🙂

 • justyna

  witam , moje przyszłe mieszkanie z rynku wtórnego ma metraż 65 metrów ale do tego mieszkania przynalezy piwnica która mierzy 14 metrów ….. jak to jest z tymi piwnicami ?? kwalifikujemy się do dopłaty ??

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo ww. warunki, zachęcam do udziału w programie MDM. Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej
  zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Monika

  Witam.
  Mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu. Ja mam 28 lat,mąż 32,mamy synka,który ma prawie 4 latka. Mąż jest kierowcą,ja niedawno zaczęłam pracę na pół etatu. Czy możemy skorzystać z MDM ? interesowałby nas jakiś mały domek. No i mieszkamy w małej miejscowości więc domek z rynku wtórnego.

 • Super. Gratuluję pomyślnego zakończenia sprawy.

 • eska

  Sprawa dofinansowania zakończyła się dla mnie pomyślnie. Analityk jednego z wiodących na naszym rynku banków zmienił decyzję, dopiero po przesłaniu do niego interpretacji znowelizowanej ustawy przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  Pozdrawiam.

 • W przypadku garderoby o tak dużej powierzchni, najprawdopodobniej będzie ona wliczona do powierzchni użytkowej mieszkania. Dzięki za sprostowanie.

 • Jarod

  p. piotr pisał o garderobie 15 m2. Rozumiem, że taka garderoba BĘDZIE wliczona do powierzchni użytkowej. Nie da się tego potraktować jako szafa w ścianie czy schowek w ścianie a raczej jako „Inne pomieszczenia służące mieszkalnym
  i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na
  ich przeznaczenie i sposób używania”.

 • ok, dodałem informację powyżej.

 • Dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia specjalnego kredytu na zakup mieszkania w instytucji, która podpisała umowę dot. programu MDM z BGK.

 • Garderoba nie została wymieniona w dokumencie na naszej stronie. Odpowiedź na komentarz została oparta o wyjaśnienie, jakie otrzymał jeden z naszych klientów, na podstawie którego powierzchnia garderoby (około 2 m2) w projekcie (odnośnie której bank kredytujący miał wątpliwości) powinna być potraktowana jako szafa w ścianie i nie wliczana do powierzchni użytkowej.

 • Karolina

  Mnie również interesuje odpowiedź na to pytanie.

 • Miki

  Mam środki na zakup mieszkania. Spelniam wszystkie warunki. Czy moge skirzystac z MDM ?

 • Jarod

  Wg mnie odpowiedź jest błędna. Na jakiej podstawie wg Państwa garderoba NIE jest wliczona do powierzchni użytkowej? W wyjaśnieniach do powierzchni użytkowej NIE ma o tym mowy. Proszę wskazanie tych zaleceń BGK o garderobie.
  Tak przy okazji – dlaczego developer tak robi – jeśli okno pokoju znajduje się zbyt blisko miejsca postojowego to developer musi przekwalifikować pokój na coś innego np. na garderobę.

 • Jarod

  Jeśli mieszkanie jest gotowe to najlepiej kupować je tak jak na rynku wtórnym i płacić o akcie przeniesienia własności. Tak to najbardziej lubią banki. Dlaczego developer miałby się na to nie zgodzić?

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość wypłaty dofinansowania przed przekazaniem własności mieszkania.

 • Tak, jeżeli nie wychowujecie Państwo wspólnych dzieci, możecie zostać potraktowani jako małżeństwo bezdzietne.

 • Michał

  Witam, słyszałem, że jeżeli zakupi się mieszkanie w MDM to nie można w przeciągu 5 lat zakupić innej nieruchomości. Nie mogę nigdzie znaleźć takiej informacji w warunkach przystąpienia do programu.

 • Uprzejma prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/ Przy kontakcie telefonicznym proszę powiedzieć, że chce Pani rozmawiać z doradcą MDM z Poznania.

 • Ela

  Witam,
  Kiedy następuje wypłata MDM w przypadku mieszkania na rynku pierwotnym oddanym do uzytkowania? Przed aktem notarialnym czy po akcie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawim

 • kama

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli może być tak, że możemy być potraktowani jak małżeństwo bezdzietne jeśli nie przysposobiliśmy swoich dzieci??? czy ja dobrze zrozumiałam?

 • Andżelika

  Czy można porozmawiać osobiście z doradcą MDM? Chodzi o Poznań

 • Owszem, w ramach programu MDM może Pan także odkupić mieszkanie od swojego wujka (oczywiście zarówno Pan, jak i samo mieszkanie powinniście spełniać kryteria programu MDM).

 • Tak, dodatkowe dofinansowanie jest związane z urodzinami trzeciego lub kolejnego dziecka.

  Najprawdopodobniej pozostawił Pan wartość TAK w polu kalkulatora: „Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości”

 • Dodałem informację do Pani ostatniego komentarza.

 • Tak, wniosek o dodatkowe dofinansowanie należy złożyć w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

 • Posiadanie przez męża ułamkowej własności mieszkania nie wyklucza Państwa z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw- w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Wnuczka Pani męża nie będzie w żaden sposób uwzględniana w procesie udzielania kredyt z dofinansowaniem (ew. jeżeli córka – matka dziecka – jest na Państwa utrzymaniu, może odrobinę wpłynąć na zmniejszenie zdolności, ale to już będzie zależało od analityka).

  Jeżeli nie przysposobiliście nawzajem swoich dzieci, prawdopodobnie otrzymacie Państwo niższe dofinansowanie (decyzja będzie zależała od banku kredytującego).

 • Witam ponownie. Sprawdzałem dzisiaj temat w zaprzyjaźnionym banku. Wg interpretacji kolegów – ustawa tego nie reguluje, a więc w taka transakcja jest dopuszczalna (tzn. sprzedający opuszcza mieszkanie w pół roku po przekazaniu własności)

 • O ile Pańska mama nie zostanie współwłaścicielką nowego mieszkania oraz po przeprowadzce nie będzie ograniczała Pańskich możliwości mieszkaniowych (w sensie – nie udostępni Pan mamie całego mieszkania i się nie wyprowadzi) nie będzie Panu groziła konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Adam

  Witam,
  mieszkam w domu, podzielonym na dwa oddzielne mieszkania. Mój ojciec jest właścicielem jednego mieszkania, drugie mieszkanie (w którym mieszkam ja) należy do jego brata. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie, by, biorąc też kredyt, odkupić od wujka jego część?

 • Michał

  JEstem singlem i dopiero po urodzinach 3 dziecka można liczyć na dodatkowe wsparcie ?!
  Z kalkulatora wynikało, że po urodzeniu dziecka w przeciągu 5 lat ”

  Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości”

 • Anna

  Z tym, że nie jest to ani wynajem ani użyczenie,
  tylko opóźnienie terminu oddania mieszkania…

 • Gosia Hordyńska

  Czy ze złożeniem wniosku też trzeba się zmieścić w przeciągu 5 lat?

 • kama

  Ja nie przysposobiłam córki męża, ani mąż mojej. Dodatkowo mąż jest właścicielem mieszkania, które kupił wraz z żoną a po jej śmierci jemu przypada 3/4 a jednej z córek 1/4 (reszta dzieci się zrzekła).
  Wiem, że spełniamy kryterium limitu wieku ale czy fakt posiadania przez męża mieszkania nas nie dyskwalifikuje? Jaką rolę odgrywa w tym wypadku wnuczka męża (córeczka uczącej się córki)?

 • Anna

  ale groziłaby utrata całego dofinansowania, czy tylko części?:

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Anna

  Czyli jeśli sprzedającemu zależałoby na otrzymanych środkach, to jedyne na co by mógł teraz liczyć to mój wkład własny?

 • Anna

  to zależy z czym dokładnie by się to wiązało,
  czy będzie ponownie sprawdzana moja zdolność kredytowa,
  i na ile bank może ten proces oddalić.
  czyli:
  Idę do banku, sprawdza on moją zdolność kredytową,
  stwierdza że udzieli mi kredytu,
  a jakiekolwiek wypłaty udzielonego kredytu tytułem należności dla sprzedającego dopiero zostaną wypłacone przed wyprowadzka właściciela?
  (czy może to być podzielone na transze – np. dopiero przy ostatniej wpłacie na konto sprzedającego będzie on zobowiązany do wyprowadzki)
  i przed tą wypłata bank już nie będzie mógł zmienić decyzji, m. in. ponownie spr. moją zdolność kredytową?
  co za tym idzie zaczynam spłacać raty dopiero z wpłatą kwoty zobowiązującej sprzedającego do wyprowadzki czy już po udzieleniu zgody na kredytowanie?

 • Lukas

  Witam!
  Obecnie jestem singlem i mieszkam u matki w małym mieszkaniu. Chciałbym kupić większe mieszkanie z dopłatą mdm i przenieść się do niego razem z matką, a obecne mieszkanie wynająć na pewien okres z założeniem, że kiedyś jeszcze się przyda. Matka zostałaby u mnie zameldowana w nowym mieszkaniu. Czy w jakiś sposób łamie to zasady programu mdm ?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Mieszkanie bez konsekwencji w postaci utraty dofinansowania można zbyć po upływie 5-ciu lat od momentu przekazania mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

 • Tak, gdyż w przypadku małżeństw limit wieku jest liczony wg młodszego z małżonków. Dodatkowo, jeżeli przysposobiła Pani starszą córkę męża, mogą Państwo otrzymać dofinansowanie jako rodzina wychowująca dwoje dzieci.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • ok, jeżeli garderoba jest już umieszczona w projekcie – wg zaleceń BGK jej powierzchnia nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej. Pytanie, jak potraktował to deweloper?

  Powierzchnia użytkowa dla potrzeb MDM, a powierzchnia użytkowa wg projektu dewelopera są odrębnymi sprawami. Jeżeli deweloper wykazał w projekcie, że jest to powierzchnia użytkowa )np. w celu obniżenia limitu ceny), a Panu zależy na tym, żeby udowodnić bankowi, że jest inaczej, polecam złożenie oświadczenia i załączenie do niego rekomendacji BGK, które można znaleźć np. na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Jeżeli mieszkanie będzie użytkowane wyłącznie przez Pani chłopaka, może to zostać potraktowane jako użyczenie i na podstawie art. 14 Ustawy wiązać się z koniecznością zwrotu dofinansowania. Jeżeli w mieszkaniu będzie mieszkać także Pani, nie będzie problemu.

 • Zarówno Pan, jak i narzeczona skorzystacie z programu jako single i otrzymacie dofinansowania do obu mieszkań.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu
  własnego.”

  Pytał Pan jeszcze o dofinansowanie po urodzeniu dziecka. Dodatkowe wsparcie można uzyskać dopiero po urodzinach 3-ciej pociechy.

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Jak słusznie Pani zauważyła, przesunięcie daty opuszczenia mieszkania przez obecnego właściciela może być potraktowane jako użyczenie mieszkania i wiązać się z konsekwencja utraty dofinansowania. Postaram się jeszcze jutro zweryfikować tą sprawę.

  Czy ew. rozważała Pani ubieganie się o kredyt teraz, ale z terminem wypłaty za pół roku (tuż przed wyprowadzką obecnych właścicieli)

 • Anna

  Witam serdecznie,
  rynek wtórny,
  pytanie dotyczące daty opuszczenia przez poprzedniego właściciela:
  chcę zakupić mieszkanie, dopełnić wszelkich formalności bankowych, notarialnych,
  ale chcę by data opuszczenia lokalu była opóźniona o np. pół roku lub więcej.
  (taki jest warunek poprzedniego właściciela na który się godzę)
  Czy MdM może mieć jakieś zarzuty w moim kierunku?
  Chodzi o zapis dotyczący niemożności udostępniania mieszkania osobom trzecim m. in. jako wynajem, oraz o ”nakaz” by osoba otrzymująca dopłatę w MdM mieszkała w danym lokalu.
  Pragnę zaznaczyć, że zależy mi na tym by sprawy kredytowe zostały dopełnione jak najszybciej, a nie dopiero za np. pół roku przed ewentualną wyprowadzką poprzedniego właściciela.

 • Bulki

  Witam !Mam 37 lat mąż ma 43 Mamy trójkę dzieci najstarsze ma 17 lat .Do ilu lat dziecka można starać się o dopłate?

 • Paweł

  A jeszcze pytanie, czy sprzedać takie mieszkanie mozna bez utraty dopłaty po 5 latach od podpisania umowy kredytowej, czy 5 latach od odebrania mieszkania ?

 • piotr

  Tam jest sprawa inna. Na planie mieszkania już jest wyszczególniona duża 15 m garderoba. Pytanie czy wliczamy ja do mdm czy nie ?

 • kama

  Witam
  Mam 34 lata, mój mąż 48. Mam córkę z pierwszego małżeństwa,
  najmłodsza córka męża ma 21 lat, uczy się i mieszka ze swoją 1,5 roczna
  córeczką z nami. Mąż jest współwłaścicielem mieszkania (3/4). Wspólnych
  dzieci nie mamy. Czy jest szansa, żebyśmy załapali się na MDM?

 • Michał

  W przypadku gdy ja i narzeczona kupimy po 1 mieszkaniu w programie MDM a w przyszłym roku się pobierzemy to jak wygląda sytuacji po zawarciu związku małżeńskiego? Oraz w przypadku urodzenia dziecka. Na które mieszkanie zostanie przyznane dofinansowanie ?

 • Złotówa

  Zamierzam kupić mieszkanie z dopłatą MDM. Chciałabym zameldować w nim mojego chłopaka. W innych postach przeczytałam, że można dokonać meldunku pod warunkiem, że „nie ogranicza możliwości mieszkaniowych beneficjenta”. Co to znaczy? Czym ograniczam swoją możliwość mieszkaniową?

 • Od 1-go październik nic się raczej nie zmieni, ew. zmiany limitów będą miały jedynie kosmetyczny charakter. Korekty wymaga sposób wyliczenia limitów, a na to na razie się nie zanosi.

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Deweloper nie może po prostu przemianować pokoju na garderobę. Chcąc zmienić powierzchnię użytkową trzeba przejść cały proces od inwentaryzacji zaczynając, a na księdze wieczystej kończąc.

 • Okres 5-ciu lat jest liczony od momentu przekazania mieszkania nabytego w ramach programu MDM. Budowę domu mogą Państwo zacząć wcześniej. Ustawa MDM wspomina, że okresie wymienionych 5-ciu lat nie możecie Państwo uzyskać prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, czyli wystarczy jedynie nie dokonać odbioru technicznego budynku.

 • Tak, ustawa nie określa, kto może być zbywcą mieszkania, a jedynie warunki dot. samego mieszkania i potencjalnych beneficjentów.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • kuba

  mam nadzieje ze coś zmieni się od 1 października bo to jest jakaś masakra bo wychodzi na to że miejscowości typu przuszków, tarczyn, brwinów czy nawet błonie oraz inne miejscowości w południowych powiatach ktore faktycznie sa blizej do W-wy lub w takiej samej odległosci niż chociażby zielonka(jest za ząbkami a się liczy), polecam lepiej skorygowac limity bo polecam znaleźć mieszkanie w przuszkowie na rynku wtórnym za 3100 lub nowe za 3800 lub w piasecznie nowe lub tez na rynku wtórnym do 3790, chciałbym bardzo skorzystać z MDM ale nie mogę nie chce mieszkać w Warszawie i płacić za chore ceny za malutkie mieszkanko dodatkowo płacąc bandyckie czynsze wole mieszkać do 25km od W-wy i nie mieć takich czynszów i trochę tańsze mieszkanie ale litości na podstawie czego robiony jest limit rozumiem radom, mińsk, siedlce, płock, ostrołęke ale nie miejscowości 25-20km od W-wy gdzie mieszkania kosztuja prawie jak w W-wie i 25km licze do centrum bo taki np. pruszków ma do znaku Warszawa 5km

 • mac

  Jestem singlem spełniającym kryteria wiekowe do otrzymania pomocy mdm. Z nieformalnego związku mam małe dziecko, które przebywa na stałe ze mną ale drugi rodzic również korzysta z pełni władzy rodzicielskiej, jednakże nie żyjemy razem. Drugi rodzic ma mieszkanie własnościowe. Czy przysługuje mi dodatkowe uprawnienie z tytułu zamieszkiwania z dzieckiem?

 • Piotr

  Garderoba jasno tam wskazana nie jest. Bo developer na planie mieszkania zamiast 3 pokoju podaję że to garderoba

 • Paweł

  Witam,

  mamy upatrzone mieszkanie. Kredyt chcemy wziąć w styczniu 2016, mieszkanie będzie do odebrania w grudniu 2016. Mamy plan pomieszkać 5 lat i wybudować dom. Czy czas 5 lat, aby nie utracić dopłat jest od dnia podpisania umowy kredytowej, czy od momentu odebrania kluczy do mieszkania? Z góry dziękuje za odp.

 • Emil

  Mam pytanie czy jeżeli mieszkam z zona i z dzieckiem u rodziców i jesteśmy u nich zameldowani a rodzice chcą sprzedać mieszkanie to czy możemy odkupić je od rodziców i skorzystać z programu mdm .Mieszkanie jest w bloku. Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Tak, jest to możliwe. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Jan

  Czy po nowelizacji ustawy mdm jest możliwe w okresie 5 lat od zakupu mieszkania z dofinansowaniem jako singiel aby po zawarciu zwiazku małżeńskiego dopisac malzonka do mieszkania (jako współwłaściciela 50%) i do kredytu?

 • Otrzymał Pan bardzo dobrą odpowiedź. Oczywiście, że banki kredytujące i BGK mają do tego prawo, z tym że jest to prawo martwe. Banki, które za wszelką cenę tną koszty nie będą przeprowadzać kontroli, za którą nikt im nie zapłaci. Podobna kwestia dotyczy BGK.

 • Gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare
  Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/10/Lista_gmin_s%C4%85siaduj%C4%85cych_z_miastami_b%C4%99d%C4%85cymi_siedzib%C4%85_wojewody.pdf

 • Witam, dofinansowanie w żadne sposób nie wzrasta. Mogą Państwo
  skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik
  dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Gosia

  w chwili obecnej nie posiadam dzieci. W ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości wzrasta dofinansowanie w przypadku urodzenia 3 dziecka bądź kolejnego. A w przypadku urodzenia 1 bądź 2? także wzrasta dofinansowanie?

 • Jeżeli jest Pani właścicielką 100% wymienionego mieszkania, nie macie Państwo niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Fakt, że nie korzysta Pani z mieszkania nie ma znaczenia w świetle ustawy MDM. Liczy się, że jest Pani właścicielką mieszkania.

 • Wg zaleceń BGK zamieszczonych na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej.

 • Odnośnie Pani pytania, jeżeli mamy np. kredyt wypłacany w transzach i zacznie pani nadpłacać kredyt przed wypłatą ostatniej z nich oraz te nadpłaty spowodują, że nie zostanie zachowany warunek 50% LTV, wówczas dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

 • No problem, polecamy się.

 • piotr

  W kwesti tego kto może sprawdzać kto tam mieszka uzyskałem z Departamentu Mieszkalnictwa informacje ” Banki udzielające kredytu oraz BGK” Czy jesteście w stanie rozwinąć myśl tej kontroli ? Jakieś zapytanie BGK jakie organy do tego są powołane, na czym to ma polegać ? Jako redakcja na pewno macie większe pole do popisu :))

 • Kuba

  Witam mam 1 pytanie czy powiat grodziski jest liczony w limitach dla mazowieckiego jako przynależący do stolicy czy juz nie bo odgradza go powiat przuszkowski i nie jest bezposrednio podłączony do stolicy,

 • Małgorzata

  dzień dobry,
  wraz z mężem i dwójką dzieci mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu.
  już kilka lat temu przepisane na mnie zostało mieszkanie mojej mamy, ale mama tam mieszka wraz z babcią. mama również jeszcze przez kilka lat spłaca kredyt mieszkaniowy. Czy w tej sytuacji możemy z mężem starać się o dofinansowanie z MDM? Czy mama musiałaby znów przepisać mieszkanie na siebie? Czy może przez wcześniejsze przepisanie mieszkania nie mamy już szansy na dofinansowanie kredytu?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  MJ

 • Małgorzata Janiaczyk

  witam,
  wraz z mężem i dwójką dzieci mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu.
  już kilka lat temu przepisane na mnie zostało mieszkanie mojej mamy, ale mama tam mieszka wraz z babcią. mama również jeszcze przez kilka lat spłaca kredyt mieszkaniowy. Czy w tej sytuacji możemy z mężem starać się o dofinansowanie z MDM? Czy mama musiałaby znów przepisać mieszkanie na siebie? Czy może przez wcześniejsze przepisanie mieszkania nie mamy już szansy na dofinansowanie kredytu?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  MJ

 • Piotr

  Czy garderoba wlicza się do powiechrzni użytkowej w ramach dofinansowanie mdm?

 • Anna

  Ad. 1. a ”przed przeniesieniem prawa własności”, tzn. kiedy? czyli zaraz po przelaniu pieniążków na konto właściciela mieszkania? rozumiem, że to kwestia paru dni…
  Bardzo dziękuję za jak dotąd udzielone odpowiedzi

 • eska

  Bardzo dziękuję za wyczerpujące i rzeczowe wyjaśnienia. Pozdrawiam.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z jednym dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie 2-go malucha i otrzymać 20%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Mar

  Witam czy po wzieciu teraz kredytu z mdm na jedno dziecko mieszkanie 65m po urodzeniu się w ciągu 3 miesięcy drugiego dziecka czy w tedy na nie też dostanę dopłatę z mdm

 • Może był jakiś problem techniczny. Polecam powtórną rejestrację.

 • piotr

  Dokładnie. Myślę, że dobrze będzie. Boje się tych kwestii związanych z tym użyczaniem. No ale przecież nikt mi nie będzie sprawdzał gdzie ja przebywam aktualnie.

  Próbował się ktoś z mną skontaktować jednak tylko raz. To rozmowy z expanderem tylko są ?

 • Ustawa nie precyzuje kwestii meldunkowych, jedynie wymienione powyżej użyczenie mieszkania.

 • piotr

  Jasne teraz pytanie brzmi. Mieszkają w starym, ale też w nowym. Kwestia meldunku jest tu najważniejsza? Do mieszkania mdm powinni zameldować się beneficjenci ? Czy w ogóle nie trzeba się przemeldowywać. Chodzi wyłącznie o faktycznie w nim zamieszkiwanie ? Strasznie te przepisy nie jasne.

 • Tak, zwrot dofinansowania dotyczy przypadku, kiedy wynajmiemy całość lub cześć mieszkania lub użyczymy całość.

  Rodzice nie mają obowiązku sprzedaży mieszkania, ale wariant o którym Pan pisze raczej nie jest dopuszczalny. Jeżeli rodzice będą mieszkali w starym mieszkaniu, a dzieci w nowym, będzie to właśnie użyczenie całego mieszkania zakupionego w ramach programu MDM.

 • Witam. bank w procesie kredytowania będzie dążył do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia poprzez wpis w dziale IV KW, aby taki wpis ustanowić, księga będzie potrzebna.

 • piotr

  Rozumiem, że nie dotyczy to użyczenia części innej osobie ? Zwrot dofinansowania z tego artykułu dotyczy a) gdy wynajmiemy część lub całość. b) użyczymy całość ?

  Świetnie, Czyli jeżeli rodzice chcą mieszkać w nowym mieszkaniu to mogą, ale obowiązku sprzedania starego domu nie ma już ? Mogą mieszkać w starym, a dzieci w nowym ?

 • Ad 1. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego
  przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Ad 2. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  W momencie, kiedy okaże się, że nie ma Pani zdolności, do kredytu dołącza inna osoba, ale nie trzeba składać wniosku od nowa.

 • Ad 1. Tak, banki mogą w swoich umowach dodać dodatkowe zapisy odnośnie wcześniejszej spłaty kredytu. Zwykle jest to dodatkowa prowizja w wysokości od 1% do 2% jeżeli wcześniejsza spłata nastąpi w przeciągu 3 lat od podpisania umowy kredytowej. Zapis ten można negocjować.

  Ad 2. Zmiany wysokości limitów będą miały raczej kosmetyczny charakter.

 • Jeżeli nie będzie to użyczenie całego mieszkania i nie ograniczy to Pani możliwości mieszkaniowych – tak.

 • Mieszkanie nabyte w ramach programu MDM powinno służyć beneficjentom – taki jest cel funkcjonowania programu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego

  mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w

  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa

  w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych

  miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Jeżeli jednak dzieci pozostają na państwa utrzymaniu, nie ma absolutnie problemu, żeby z Państwem zamieszkały. Nie ma również problemu, aby mieszkała z Państwem partnerka dziecka, gdyż nie będzie to użyczenie całego mieszkania, a jedynie części.

  Nie ma powołanego nikogo, kto by takie rzeczy sprawdzał. Odnośnie artykułu – nie ma problemu, rozwiniemy temat.

 • Wg zaleceń BGK powierzchnia piwnica, garaż i strych nie powinny być wliczana do powierzchni użytkowej domu. Więcej na ten temat w artykule na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Można złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu się zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli istnieją otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się trzeba zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

 • Trick

  Dzień dobry, mam takie pytanko.
  Czy pod mdm mogę zakupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez kw? Jeśli tak to zakładając u notariusza księgę wieczystą muszę te mieszkanie przekształcić we własnościowe czy może pozostać dotychczasowa forma własności?

 • Anna

  dot 1.) czyli np. biorę kredyt na mieszkanie 100 000 z rynku wtórnego, gmina podpoznańska, wart. mieszkania to 200 000, metraż 50m2, dopłata wtedy dla singielki to niecałe 23 000, i rozumiem że wg MdM mogę spłacić np. bezproblemowo 22 000 w ciągu 5 lat?
  i rozumiem, że umniejszam wtedy kwotę kredytu, te 100 000?
  i 3.)jeśli okazało by się ze mam za słabą zdolność kredytową, to rozumiem, że bank umożliwi mi np. współkredytowanie z narzeczonym, który w świetle prawa jest mi obcą osobą?
  czy mogą to być jedynie wstępni zstępni itp.?
  i jak by to technicznie wyglądało?
  składam wniosek na konkretne mieszkanie, później ”nagle” bank mnie informuje, że jest problem ale można tę sprawę dokończyć z współkredytobiorcą?
  czy jakiś następny, osobny wniosek składam od nowa?
  chodzi o ewentualną zaliczkę/zadatek względem mieszkania na które się staram o kredyt w MdM, czy byłby zagrożony?

 • Anna

  Witam,
  czyli np. mogę zameldować narzeczonego, lub np. babcię, i co za tym oczywiście idzie ta osoba się wprowadza i MdM nie ma z tym problemu?
  pozdrawiam

 • Anna

  Witam serdecznie,
  1.) mam zapytanie dot. wcześniejszej spłaty (np. częściowej) kredytu.
  Obecnie warunki te uległy zmianie,
  MdM to ograniczył zapisem pt. ”wcześniejsza spłata możliwa, ale: w ciągu 5 lat od udzielenia kredytu – poniżej kwoty udzielonego dofinansowania- inaczej należy zwrócić dofinansowanie”
  O.K.
  ale czy jeszcze bank tutaj może coś też ograniczyć (np. prowizją)?
  2.) czy zmiany limitów za m2 odnośnie IV kwartału mogą być znaczące czy raczej kosmetyczne?
  (wielkopolskie, gmina sąsiadująca z miastem Poznań, raczej rynek wtórny)

 • Sylwek Kokot

  Witam,

  Wychowujemy 3 dzieci. Chcemy kupić dom w Warszawie. Czy do powierzchni domu wlicza się piwnicę, garaż i niezaadoptowany na mieszkanie strych?

 • eska

  Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Wnioskuję, że odmowna decyzja w tym przypadku jest niezgodna z ustawą. Czy można ponownie złożyć wniosek o kredyt i dofinansowanie tego samego mieszkania w innym banku?
  Pozdrawiam.

 • Jest to dosyć dziwna interpretacja i ja osobiście poprosiłbym bank o podstawę prawną takiej decyzji.

  Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w
  ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego
  na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

 • Po ślubie bez problemu będzie Pan mógł dokonać rozszerzenia własności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Umowa z deweloperem nie jest integralną częścią procesu udzielania kredytu, poza tym – tak, to już procesowanie w ramach programu MDM.

 • eska

  Witam.
  Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.
  Czy mieszkanie, które sprzedaje deweloper na rynku wtórnym (w wyremontowanej kamienicy), spełniające limity programu MdM może być objęte dofinansowaniem wkładu własnego?
  Złożony przeze mnie wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony negatywnie, ponieważ, zdaniem banku, mieszkanie kupione od dewelopera, nie może pochodzić z rynku wtórnego. Czy jest to właściwa interpretacja znowelizowanej ustawy?
  Pozdrawiam.

 • Kamil M

  Witam serdecznie,
  Będę wdzięczny za odpowiedź i rozwianie wątpliwości…
  Biorę kredyt na siebie, w przyszłym roku planujemy wspólnie z narzeczoną ślub. Czy po ślubie moja narzeczona może stać się współwłaścicielką mieszkania czy ono będzie musiało być tylko na mnie nawet po ślubie?
  pozdrawiam

 • Andżelika

  I wszystko w ramach MDM?

 • Jeżeli będzie to jedynie wyprowadzka, bez rezygnacji z prawa własności do części mieszkania – nic się nie stanie.

  Podobny przypadek nie jest opisany w Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie
  odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ustawa nie wspomina o osiąganiu dochodów przez dzieci, określa jedynie kryterium wieku. Jeżeli nie ukończył Pan 25 lat i nadal się Pan uczy, rodzice mogą skorzystać z programu MDM jako rodzina wychowująca troje dzieci.

 • Jacek

  Witam! Co jeśli warunek mieszkania przez 5 lat w mieszkaniu nie zostanie spełniony np. w wyniku rozwodu/nieformalnego rozstania z mieszkania wyprowadzi się jeden małżonek lub jeden małżonek i dzieci.

 • Krzysztof

  Witam
  czy jeżeli jestem uczącą się osobą do 25. roku życia, studiuje i pracuje, zamieszkuje z rodzicami, czy jeżeli za 2014 rozliczyłem pit na siebie z racji dochodu czy rodzice mogą skorzystać z dofinansownia 30 procent jeżeli mają 3 dzieci ? czy muszą być zgłoszeniu przy rodzicach do celow podatkowych?

 • Witam. Można ew. poprosić o zakup kogoś z rodziny, kto nie jest beneficjentem programu MDM, a po upływie 5-ciu lat od przeniesienia własności mieszkania MDM, odkupić kawalerkę. W Pana przypadku zakup całości lub części kawalerki zawsze będzie oznaczał zwrot części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie
  odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Posiadanie przez Pani partnera ułamkowej własności domu nie eliminuje Państwa z programu. Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej
  troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Problemem jest natomiast coś innego. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29
  sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie
  będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Czyli do programu może przystąpić jedynie Pani partner, a pani ew. może jedynie wspomagać jego zdolność kredytową.

 • Janek

  Witam,
  mam zakupione mieszkanie w MDM na początku 2014 roku. Teraz pojawiła się okazja zakupu małej kawalerki i szkoda mi z tego nie skorzystać (wszak mogłaby zostać dla dzieci). Czy jest jakiś sposób na zakup drugiej nieruchomości, tak aby nie zwracać dopłaty MDM? Np. 1% udział osoby trzeciej w nowo-nabywanej nieruchomości lub inne wyjście?
  Mam prośbę o uprzejmą pomoc.
  Pozdrawiam

 • Justyna

  Witam 🙂

  Mam pytanie mianowicie jestem 28 letnią mamą niepełnosprawnego 2 letniego dziecka i moim dochodem jest zasiłek opiekuńczy….z kolei mój partner (ojciec dziecka) ma własną działalność gospodarczą (firma działa już 4 lata)..planujemy też powiększyć rodzinę…czy możemy skorzystać z kredytu z dopłatą MDM?
  W tej chwili wynajmujemy mieszkanie…partner jest w 1/3 właścicielem domu swoich rodziców…(widnieje tylko w dokumentach) nie mieszka tam ani nie uzyskuje żadnych z tego powodu korzyści (w tym domu mieszka tylko jego mama)

  Czy eliminuje nas to z szansy na kredyt?

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania, czyli powinien Pan wziąć kredyt min. na 100 tys. PLN.

  Polecam skorzystać z kalkulatora na naszej stronie w celu wyliczenia kwoty dofinansowania:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • seb

  Witam mam pytanie gdybym chciał kupić mieszkanie warte 200tyś. a mam wkład własny 130 tyś czy mogę się starać o dofinansowanie z mdm? dodam ze mam trójkę dzieci:)

 • W takiej sytuacji mogą Państwo np. podpisać z deweloperem umowę przedwstępną (np. notarialnie), a następnie zawnioskować o kredyt z terminem wypłaty w 2017-tym roku. Do tego czasu nie będą Państwo płacili rat kapitałowo-odsetkowych.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Jeżeli wymieniona połowa własności stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie
  odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Pani mąż również jest nabywcą mieszkania i beneficjentem programu MDM, należy więc uznać, że jeżeli dokona zbycia swojej części własności w wymienionym okresie, część dopłaty trzeba będzie zwrócić.

 • GABRYSKA

  Witam,
  razem z mężem zaczęliśmy budowę domu systemem gospodarczym. Chciałam się dowiedzieć czy możemy liczyć na dofinansowanie MDM?

 • Iwona

  Witam:-) wraz z mężem na początku tego roku skorzystaliśmy z dofinansowania MDM. Niestety teraz warunki programu są lepsze. No ale mówi się trudno. Mam pytanie w trochę innej sprawie. Otóż mamy rozdzielność majątkowa, mieszkanie w przedwstępnej umowie notarialnej mamy równo podzielone po 50%. Do kredytu przystąpiliśmy wspólnie. Docelowo to mieszkanie ma być w 100% na mnie przepisane. I teraz pytanie: czy przy przeniesieniu własności na nas możemy u notariusza zażądać zapisu w 100% na mnie? Czy nie stracimy w ten sposób dofinansowania i nie będziemy musieli jego zwrócić? Mąż pozostał by dalej współkredytobiorca. Bardzo proszę o odpowiedź gdyż nie chcielibyśmy dwukrotnie ponosić opłat notarialnych. Pozdrawiam

 • Adam

  Witam, czy osobą będąca singlem może skorzystać z programu MDM w sytuacji gdy rok wcześniej otrzymała w spadku 1/2 prawa własności do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, następnie sprzedała swój udział w tym mieszkaniu i na chwile obecną nie jest właścicielem/współwłaścicielem żadnego innego lokalu. Pozdrawiam, Adam

 • Andżelika

  Witam, jak jest z kwestią rezerwacji mieszkania oraz z jego oglądaniem ?
  Nasze wybrane mieszkanie jest obecnie w budowie. Budowa zakończy się w 2017 roku. Czy do tego czasu można zarezerwować wybrane mieszkanie nie płacąc jeszcze za niego kredytu ?

  Andżelika

 • W momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem wskaże pani przewidywany termin wypłaty dofinansowania. W zależności od tego, który rok Pani wskaże, środki zostaną zarezerwowane dla Pani z puli na wymieniony rok.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mia83

  W takim razie jeszcze dopytam, kredyt będzie wypłacany w 4 transzach. Uzyskałam informację, że dopłata z MDM wypłacona zostanie w ostatniej transzy, czy to oznacza, że de facto zostanie mi ona przyznana w 2016r. ale pobrana z puli dotyczącej roku, w którym faktycznie ta 4 ostatnia transza zostanie przekazana na konto dewelopera tj. 2017r.?

 • Osobną kwestią jest wspólne wychowywanie dziecka, a osobną jego przysposobienie. W świetle ustawy MDM nie łączy Państwa pokrewieństwo, stąd taka – wymieniona przez Pana – decyzja banku.

 • Marcin

  Mieszkamy razem i również wychowujemy dziecko razem, nie mamy żadnych orzeczeń sądowych itp. Co zatem powinno zawierać orzeczenie matki? Chyba będzie lepiej wziąć szybki cywilny 😉

 • Nie do końca rozumiem. Jeżeli jest Pan biologicznym ojcem dziecka lub zostało ono przez Pana przysposobione, powinien Pan móc skorzystać z programu MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko.

 • Marcin

  No i tego się właśnie obawiałem że nie tak łatwo będzie o dofinansowanie w związku partnerskim z dzieckiem. Dziękuję za odpowiedź

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

  Jeżeli jest Pan biologicznym ojcem dziecka lub zostało ono przez Pana przysposobione, powinien Pan móc skorzystać z programu MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko. Podstawowym,
  wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Marcin

  Witam
  Chcemy wziąć z partnerką kredyt z dofinansowaniem MDM, posiadamy jedno dziecko. Dzisiaj dowiedziałem się że nie będziemy mogli dostać dofinansowania 15% ponieważ w naszym przypadku to ja będę głównym kredytobiorcą, partnerka ma umowę na czas określony (na rok), ja mam umowę na stałe i lepsze dochody i to ja będę dla banków wiarygodniejszy. Gdyby to moja partnerka miała lepsze dochody oraz umowę na stałe to wtedy syn mógłby by przypisany do niej. Czy potwierdzają Państwo taką informację?

 • Owszem, spora pula środków została już rozdysponowana, jednak nie jest to przeszkodą, aby mogli Państwo skorzystać z programu MDM wiosną przyszłego roku.

 • Mia83

  Witam,

  w związku z (wydaje mi się) rosnącym zainteresowaniem dopłatami MDM chciałabym się dowiedzieć, czy istnieje taka możliwość, że skończy się pula pieniędzy przeznaczona na ten cel i niekoniecznie każdy kto będzie chciał i będzie mógł otrzymać dopłatę, jej nie otrzyma?
  O kredyt będziemy się starać najwcześniej na wiosnę 2016r. a gdzieś wyczytałam, że już duża pula została na przyszły rok rozdysponowana??

 • No problem, polecamy się.

 • Kuba_J

  Dziękuję bardzo za szczegółową odpowiedź, tak umowa kredytowa będzie przed ślubem.

 • Rozumiem, że umowa kredytowa będzie podpisana przed ślubem?

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu
  własnego.”

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym ( a takim właśnie będzie budowa domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Dokładnie tak, przy czym należność dla sprzedającego może być połączona z kwotą dofinansowania i zostać wypłacona w ramach jednej transzy.

 • Jakub Jurczak

  Obecnie z narzeczoną myślimy o kredycie na mieszkanie z
  dofinansowaniem MDM, jako iż sam spełniam warunki przyznania kredytu,
  wziąłbym go na siebie. Moje pytanie brzmi, czy w poniżej opisanej sytuacji utracimy dofinansowanie MDM?
  – umowa rezerwacyjna i deweloperska tylko na mnie (październik 2015)
  – kredyt wzięty z dofinansowaniem MDM tylko na mnie (październik 2015)
  – ślub z narzeczoną (listopad 2015)
  – dołączenie żony do kredytu (listopad/grudzień 2015)
  – przeniesienie własności (akt notarialny) podpisany przez nas oboje (styczeń 2016)

 • Justyna

  Witam. Czy program Mieszkanie dla młodych obejmuję też osoby które chciały by wybudować swój własny dom??

 • Jacek

  dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedź. Jeszcze w ramach potwierdzenie
  Kredyt będziemy brali najprawdopodobnie w banku w którym już jest wzięta hipoteka pod upatrzone przez nas mieszkanie więc pewnie nie będzie problemu z rozliczeniem. Chodzi mi jak to będzie rozwiązane. Bank spłaci zaciągniętym przez nas kredytem poprzedni kredyt hipoteczny a reszte środków przeleje na konto sprzedającego a na sam koniec przelana zostanie kwota dofinsaowania na konto sprzedającego tak?

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wyklucza takiej możliwości, o ile zostanie spełniony warunek określony w art. 11 ust. 3 pkt 1.

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

 • Niestety nie – ze względu na fakt posiadania mieszkania przez żonę.
  Na podstawie art. 6 Ustawy małżeństwa powinny przystąpić do kredytu z dofinansowaniem wspólnie.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Jacek

  WitamMamy pytanie czy można w ramach programu kupić mieszkanie z hipoteką?
  Mamy upatrzone mieszkanie w gminie sąsiadującą z Łodzią. Koszt mieszkania 150.000 zł z tym że ciąży na nim kredyt hipoteczny w kwocie 60.000 zł. Czy możemy kupić takie mieszkanie bez przeszkód?

 • Marek

  Witam. Żona otrzymała mieszkanie w darowiźnie już po naszym ślubie i w akcie notarialnym jest zapis ze mieszkanie będzie stanowić jej majątek osobisty. Ja nie posiadam żadnego lokalu. Mamy dwójkę dzieci. Czy jest jakaś możliwość skorzystania z MDM? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Rozdzielność majątkowa w przypadku programu MDM nie ma większego znaczenia. Na podstawie art 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu razem. Razem są także beneficjentami programu i właścicielami mieszkania.

 • Kara

  Witam, Czy z programu moze skorzystac małżeństwo z rozdzielnoscia majątkową??? Z czego tylko jedno z małżonków brałoby kredyt a mieszkanie kupowane na obydwoje?????

 • Witam. W przypadku nabycia mieszkania z obciążoną hipoteką powinien zostać spełniony warunek spełniony określony w art. 11 ust. 3 pkt 1.

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

 • Lukasz

  Witam,

  Czy mógłbym prosić o podpowiedź, czy jest jakiś problem ze skorzystaniem z programu MDM na rynku wtórnym, w momencie gdy mieszkanie ktore chcemy nabyć posiada ustanowioną hipotekę? Jeśli ma to jakieś znaczenie to kwota dopłaty jest tutaj większa niż kwota która ewentualnie trafić by miała do obecnego właściciela jako pozostała część po spłacie jego kredytu w banku który ustanowił hipotekę. Tak więc środki z MDM przynajmniej częściowo trafiły by do banku.
  Wątpliwości wynikają stąd że chyba tutaj gdzieś czytałem iż dofinansowanie może zostać wypłacone tylko włascicielowi nieruchomości – z tym że nie pamiętam już kontekstu.

  Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi.

 • Witam. W przypadku skorzystania z programu MDM będą Państwo mieli równe udziały w nabytym mieszkaniu. Jeżeli miałaby Pani posiadać większe prawa do Państwa wspólnego majątku, rozwiązaniem może być np. wymieniona intercyza.

 • Ewa

  Witam, chcę wziąc kredyt z mężem i skorzystać z dopłaty MDM. Mam 100 tys wkładu własnego, z czego 70 tys. wkładu jest darowizną od mojej mamy (już po ślubie). Czy aby skorzystać z doplaty posiadając wspólność majątkową mogę w jakiś sposób zaznaczyć, że 70 tys. było wyłącznie moje, aby w przypadku rozstania mieć do tego prawo? Czy w tym wypadku tylko sprawdzi się intercyza i czy posiadając ułamkową część mieszkania (ja większą), będziemy mogli skorzystać z MDM?

 • Nie ma takich przeciwwskazań. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu
  dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Może Pan po ślubie rozszerzyć współwłasność.

 • Sebastian

  Witam
  Chce kupic mieszkanie jako singiel w programie mdm, nastepnie po slubie zrobić z niego wspólnote majątkową z żoną czy są jakieś przeciwskazania w programie MDM lub kary związane z taka sytuacja?

 • No problem, polecamy się.

 • Martyna

  Dziekuje bardzo za odpowiedz 😉 w takim razie Pani z banku wprowadzila mnie w blad, probujac sprzedac mi normalny kredyt hipoteczny.
  Pozdrawiam

 • Ustalanie wysokości mnożników dofinansowania dotyczy wychowywanych dzieci.

  Odnośnie wymienionej hipotetycznej sytuacji. Na podstawie Art. 8.

  „1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;
  2) po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2.”

  wg ust 2 beneficjent musi wychowywać co najmniej troje dzieci spełniające warunki wymienione w ustawie.

 • Dejv

  Tak, w takiej sytuacji musisz dopłacić 30 % więcej ceny odtworzeniowej mieszkania za brak posiadania mózgu.

 • Kwestia wyliczania Państwa zdolności zależy już od analityka w Państwa banku. Ja przyjąłbym dwa różne gospodarstwa.

  Wypłata dofinansowania nie zostanie zakwestionowana. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji
  kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Nie może Pan spłacić więcej niż 18 tys. PLN poza harmonogramem. Normalne raty kapitałowo-odsetkowe nie wliczają się do tej kwoty. Pan Łukasz Kaczmarek rzetelnie wyjaśnił ten temat, ale jeżeli pojawią się dodatkowe wątpliwości, zachęcam do kontaktu na forum.

 • Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Pan @Łukasz Kaczmarek ma oczywiście rację.

  Część kwoty otrzymanego dofinansowania trzeba będzie zwrócić jedynie w przypadku jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tematu.

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu domu lub mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać
  sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

  Reasumując, jeżeli chce Pani jedynie kupić wymienione mieszkanie – niezależnie od jego stanu, może Pani skorzystać z programu MDM. Remontu mieszkania należy dokonać jednak za pomocą własnych środków lub korzystając z kredytu poza programem MDM, w czym oczywiście doradcy także mogą pomóc.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie musi Pan nic dopłacać. Wymienione 0,5 m2 także zostanie sfinansowane kredytem w ramach programu MDM, nie zostanie jedynie ujęte we wzorze na wyliczenie kwoty dofinansowania.

 • Tak. Działka na której znajduje się dom jest nieodłączną częścią transakcji, można ją sfinansować w ramach kredytu w programie MDM. Wymieniona ziemia rolna powinna być sfinansowana odrębnie, poza programem MDM.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Mieczysław

  Jak program MdM traktuje kwestię dziecka, które urodziło się martwe? Jest ono uznawane przez program MdM jako urodzone? Czy w hipotetycznej sytuacji potrójnego poronienia w okresie 5 lat od momentu zaciągnięcia kredytu, przysługuje rodzicom zmarłych dzieci dodatkowa bonifikata w wysokości 5%?

 • Dokładnie.

 • Łukasz

  Czyli jak będę płacić raty harmonogramowe bez dodatkowych wpłat przekraczających dofinansowanie z MdM w okresie 5 lat wtedy nie będę musiał zwracać, jak spłacę 17 tys (kwota nie przekraczające dofinansowanie) ponad harmonogram spłat to również nie będę musiał zwracać. Dobrze zrozumiałem?

 • Nie, nie, zła interpretacja. Tu chodzi o Twój wkład własny, bez dofinansowania, powiedzmy z MdM dostajesz 20 tys., wartość nieruchomości to 100 tys. co za tym idzie rzeczywisty kredyt wynosi 80 tys, a Ty do tego możesz dopłacić maksymalnie 30 tys. Zostańmy przy tym, ze sam nic nie dokładasz, kredytu jest 80 tys, jeśli w ciągu 5 lat spłacisz z tego 30 tys. będziesz musiał zwrócić dodatek MdM, jednak tak się stanie dopiero gdy zaczniesz spłacać wcześniej kredyt.

 • Łukasz

  a co z przedostatnim punktem? Mógłbyś mi wyjaśnić?

  -w przypadku spłaty całości kredytu bądź jego części przewyższającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania nabywca zobowiązany będzie do zwrotu części finansowego wsparcia w kwocie odpowiedniej do okresu korzystania z dofinansowania,

  spłaty części kredytu PRZEWYŻSZAJĄCEGO wysokość DOFINANSOWANIA czyli w moim przypadku 18 tys zł. Nabywca jest zobowiązany do zwrotu….

 • Maden

  Witam,
  Wraz ze swoją narzeczoną chcemy zawnioskować o kredyt z dopłatą MdM. Jak czytalem wcześniejsze informacje rozumiem, że jedynie jedno z nas może zostać beneficjentem programu. Jak się ma natomiast kwestia wnioskowania o kredyt? Musimy wnioskować w poszczególnych bankach jako dwa odddzielne gospodarstwa domowe czy możemy zawnioskować jako jedno gospodarstwo ( którym faktycznie jesteśmy) aby zmniejszyć nieco koszty życia? czy w takim przypadku nie zostanie zakwestionowana nasza wypłacona dopłata? Dziekuję za pomoc.

 • Jest jasno opisane, jeśli w ciągu pięciu lat sprzedasz mieszkanie, spłacisz kredyt lub przynajmniej jego 50%, odstąpisz lub wynajmiesz komuś mieszkanie, przerobisz mieszkanie np. na biuro (nie zaspokoisz swoich potrzeb mieszkaniowych), kupisz inne mieszkanie (otrzymane na drodze spadku się w to nie zalicza).

 • Łukasz

  Usunięto mi komentarz to dodam cały akapit

  Kiedy muszę zwrócić otrzymane dofinansowanie wkładu własnego?
  Nabywca zawraca do Funduszu Dopłat część uzyskanej kwoty finansowego wsparcia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności kredytowanego mieszkania:

  -dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania,

  -wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie,

  -dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  -uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.

  Obliczenie części zwracanej kwoty dofinansowania jest wykonywane w zależności od długości okresu korzystania z uzyskanego dofinansowania w okresie wymienionych powyżej 5 lat.

  Ustawa nowelizująca program MDM rozszerzyła katalog sytuacji, które skutkują zwrotem dofinansowania, jeśli wystąpi wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w celu nabycia mieszkania:

  -w przypadku spłaty całości kredytu bądź jego części przewyższającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania nabywca zobowiązany będzie do zwrotu części finansowego wsparcia w kwocie odpowiedniej do okresu korzystania z dofinansowania,

  -w przypadku spłaty przed dniem nabycia mieszkania całości kredytu bądź spłaty przewyższającej 50% ceny zakupu mieszkania bądź wkładu budowlanego nabywca zobowiązany będzie do zwrotu całej uzyskanej kwoty dofinansowania wkładu własnego.

 • Jeśli w ciągu pięciu lat spłacisz kredyt (nie dofinansowanie!) to dofinansowanie musisz zwrócić, ale kredyt trzeba wziąć na minimum 15 lat. Jeśli okres spłaty kredytu będzie trwał dłużej niż 5 lat, nic z programu MdM zwracać nie będziesz musiał. Po 5 latach nabywasz pełne prawa do mieszkania.

 • W takim razie, czy kupując mieszkanie w programie MdM, prócz mnie może być zameldowany ktoś jeszcze?

 • Łukasz

  Czyli dla mnie jako osoby samotnej dostałbym ~18 tys zł dofinansowania w moim terenie.

  Po 5 latach musiałbym zwrócić tą kwotę ponieważ pewne jest że przez 5 lat spłacę 18 tys zł kapitału !

 • Łukasz

  Ustawa nowelizująca program MDM rozszerzyła katalog sytuacji, które skutkują zwrotem dofinansowania, jeśli wystąpi wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w celu nabycia mieszkania:

  -w przypadku spłaty całości kredytu bądź jego części przewyższającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania nabywca zobowiązany będzie do zwrotu części finansowego wsparcia w kwocie odpowiedniej do okresu korzystania z dofinansowania,

 • Martyna

  Witam,
  Przymierzam sie do zakupu mieszkania z rynku wtornego z programem MDM. W celu rozpoznania udalam sie do jednego z bankow i Pani ktora przedstawialam mi oferte kredytow, na wstepnie powiedziala mi ze jezeli mieszkanie trzeba wyremontowac,( a dodam ze nie trzeba bo narazie wynajmuje to mieszkanie i mozna w nim mieszkac, tylko po prostu chce je urzadzic tak jak mi odpowia i raz a porzadnie ) jednak w takim przypadku nie mam szans na kredyt z MDM. Czytajac ustawe nigdzie nie znalazlam takiej informacji. Wiec jak to sie w koncu ksztaltuje?

  (Ten bank ma w swojej ofercie kredyty z MDM)

 • krzysztof

  Ok, ale dopłacić tzn że muszę dokonać wpłaty do brakującego 0,5 m2 przed podjęciem kredytu, czy może to być wliczone w kredyt?

 • Aneta

  Dzien dobry,
  Rozumiem ze kredyt z mdm jest przeznaczony na zakup wylacznie mieszkania czy tez domu wszystko inne trzeba pokryc z innych zrodel a co w przypadku dzialki na ktorej stoi dom? Czy jezeli w umowie przedwstepnej jest zapis ze przedmiotem sprzedazy jest dzialka o powierzchni… I dom… To czy traktowane jest to jak calosci i logiczne staje sie ze dzialka jest nieodlocznym jego elementem I drugie pytanie czy jezeli dodatkowo do nieruchomosci przynalezy pol hektara ziemi rolnej czy to tez mozna podciagnac czy to juz trzeba finansowac z prywatnych zrodel ewentualnie odciac od zakupu?

 • Magda

  Witam,
  Razem z narzeczonym chcemy kupić mieszkanie z rynku pierwotnego z dofinansowaniem MDM.Głównym kredytobiorcą będę ja,narzeczony będzie „wspomagał” mnie jeśli chodzi o zdolność kredytową.Tutaj moje pytanie- czy korzystając z programu MDM narzeczony może bez problemu być zameldowany w nowo zakupionym mieszkaniu?
  Dziękuję bardzo za odpowiedź 🙂 Pozdrawiam

 • Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  doradca przedstawi Pani ranking ofert bankowych

 • Eve

  Witam,
  Mam pytanie-czy po wejściu w życie nowelizacji ustawy i rozszerzeniu o rynek wtóry wszystkie banjki, które dotychczas były w programie mdm powinny przyjąć wniosek o dofinansowanie z mdm zakupu z rynku wtórnego? Byłam w Eurobanku i powiedzieli mi, że u nich może program wejdzie od października, a może od listopada…a może nawet od stycznia. Czy nie miało być tak, że we wszystkich bankach będzie mozna składac wnioski od 1 września? Może byłam w jakiejś niedoinformowanej placówce? Prosze o odpowiedź. I mam jeszcze pytanie odnośnie jakiegoś rankingu banków – czy jest szansa, żeby zrobić taki rankig chociaz 3 banków z najlepszymi warunkami? W internecie jest pełno kalkulatorów i każdy wylicza inaczej. Większość banków z 1 miejsc nie udzielją kredytu z dopłatą mdm.

 • Jest tak, jak napisałem. 50 m2 o których wspominał doradca odnosi się do sposobu wyliczenia dofinansowania.

 • Kwota dofinansowania, którą Pani podała jest właściwa dla Pani miejsca zamieszkania, nie musi się jednak pokrywać z kwotą dopłaty, którą może otrzymać Pan Krzysztof.

 • Obawiam się, że bank może nie zgodzić się na tak długi okres pomiędzy wypłatą środków, a przekazaniem Panu własności mieszkania.

 • Ok, napisała Pani cyt. „otrzymałam dofinansowanie z programu mdm” – stąd nieporozumienie. Niewielkie różnice dotyczące wielkości powierzchni wynikające z cyklu budowy są absolutnie dopuszczalne. Ustawa w żaden sposób nie odnosi się do ich zmiany. Należy jednak podkreślić, że informacje podane np. w prospekcie informacyjnym są wiążące dla dewelopera i mogą stanowić podstawę dla nabywcy lokalu do rozwiązania umowy deweloperskiej. W wyjaśnieniach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jest wprost napisane, że jeśli będą to znaczne różnice to bank może odmówić udzielenia kredytu lub nawet uznać, że była to próba wyłudzenia dofinansowania i zgłosić to jako przestępstwo.

 • Tak, po 5-ciu latach od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM można spłacić kredyt bez konsekwencji w postaci zwrotu części dofinansowania.

  Odnośnie częściowej spłaty kredytu – jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • basia

  a i jak ma pan problemy z doradcą, to proszę od razu go zmienić.

 • basia

  można kupić mieszkanie, które nie przekroczy 75m2. Ale wtedy dopłata maksymalna na rynku pierwotnym dla singla lub małżeństwa bez dzieci będzie wynosiła 18420zł, więc jeżeli będzie taka potrzeba to trzeba będzie dopłacić różnicę do 10% wkładu własnego. Jeżeli mieszkanie ma 50,5 m2 to spokojnie łapie się w programie MDM. Tylko kwestia ceny za metr, żeby łapało się w granicach i tyle.

 • Krzysztof

  Doradca finansowy powiedział, że jeżeli nie mam dzieci to metraż maksymalny za jakim mogę się rozglądać w MDM to 50m2.Podobno zmieniła to nowelizacja ustawy z 1 września. Jednak wszędzie gdzie szukam mieszkań wszyscy to negują twierdząc że ludzie jeszcze we wrześniu kupowali metraże powyżej 50m2 w MDM.Czyli jak jest w końcu?

 • Chodzi o to, aby dostać kredyt kredyt z umową przedwstępną, tak, aby osoba sprzedająca mi mieszkanie, mogła za te pieniądze wykończyć swój dom. po czasie pół roku ja bym się wprowadził.

 • Ala

  Witam, źle zostałam zrozumiana. Przecież napisałam, że póki co podpisałam umowę deweloperską, dofinansowanie zostało przyznane (ale jeszcze nie wypłacone), natomiast wkrótce nastąpi odbiór wraz z obmiarem powykonawczym oraz ostateczne przekazanie własności mieszkania. Chodzi o różnicę w metrażu, a co za tym idzie w cenie między wartościami z umowy deweloperskiej a tymi z umowy przenoszącej włąsność lokalu…

 • aga

  Witam. Dziś spotkałam się z doradcą i mam pytanie : biorę kredyt w MDM na rynek wtórny. proszę napisać jak to jest ze wcześniejszą spłatą kredytu jeśli chodzi o ten rynek i ustawę po nowelizacji ?? Czy po 5 latach można spłacić/ nadpłacić kredyt ?

 • Sprzedaż domu „na etapie oddania do użytkowania” oznacza , że oddanie do użytkowania / zgłoszenie do użytkowania musi być już dokonane, a do wniosku kredytowego trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt. Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to dofinansowanie MDM nie będzie możliwe, gdyż
  celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy. Bank
  finansuje wyłącznie inwestycje , które zostaną zakończone.

 • Nie. Może Pan zakupić wymienione mieszkanie w ramach programu MDM o ile zachowany został warunek limitu ceny 1 m2.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • w.z.

  Czy można w ramach MDM dostać dofinansowanie wkładu własnego kredytu na zakup domu – jeśli dom jest w stanie surowym (nie zakończone prace budowlane, nie oddany do użytkowania)?

 • Krzysztof

  Chciałbym kupić mieszkanie którego powierzchnia wynosi dosłownie 50,5 m2. Ponieważ budynek jest już wybudowany nie ma możliwości zmiany metrażu. Czy przepisy które weszły w życie z dniem 1 września uniemożliwiają zakup takiego mieszkania w programie MDM?

 • Witam. W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego
  współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma Pan możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny
  beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli była to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam, jeżeli otrzymała już Pani dofinansowanie i nastąpiło przekazanie własności mieszkania, zmiana metrażu mieszkania lub ceny 1 m2 nie ma większego znaczenia. Ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji. W art. 14 opisującym możliwe sytuacje, kiedy dofinansowanie należy zwrócić nie ma opisanego takiego przypadku.

 • Prośba o wyjaśnienie, dlaczego sądzi Pan, że po 5-ciu latach trzeba będzie oddać przyznane dofinansowanie?

  Ustawa MDM mówi o czymś wręcz przeciwnym. Po 5-ciu latach od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM nabywa Pan do mieszkania pełnię praw. Może Pan je zbyć i spłacić kredyt w programie MDM bez żadnych konsekwencji.

 • Pyta Pan w tym sensie, czy wyrobi się Pan z procesem kredytowym w ciągu pół roku? Owszem, można załączyć taki paragraf do umowy, nie będzie on stanowił przeszkody w procesowaniu wniosku.

 • Witam. Nie ma niestety możliwości aby bank przeznaczył część środków z programu MDM na zadatek lub ew. przelał część środków na Państwa konto w celu „rekompensaty zadatku”. Mogą natomiast umówić się Pańśtwo ze zbywcą mieszkania, że zadatek zostanie wpłacony w późniejszym terminie i pierwszą transzę kredytu przeznaczyć właśnie na ten cel. W grę wchodzi ew. dodatkowy kredyt (np. gotówkowy), ale jego marża będzie zdecydowanie większa i negatywnie wpłynie na Państwa zdolność kredytową.

 • Dofinansowanie uzyskane w programie MDM ma charakter jednorazowy. Po urodzinach lub przysposobieniu trzeciego (lub kolejnego) dziecka można uzyskać dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania). Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Niestety nie, jedynie trzecie lub kolejne.

 • Agnieszka

  Witam, razem z narzeczonym kupujemy mieszkanie z MDM z rynku wtórnego.Właścicielem mieszkania będzie narzeczony. Czy po ślubie ja automatycznie staje się współwłaścicielem? Czy trzeba to gdzieś zgłosić, wpisać?

 • Marta

  Pytam i ja

 • paulinacz

  Co masz na myśli mówiąc, że po 5 latach trzeba oddać dofinansowanie?

 • Wojtek

  Witam,
  Byłem kiedyś współwłaścicielem w 1/3 domu, który został sprzedany. Czy w obecnej sytuacji mogę starać się o dopłatę z MDMem?

 • Ala

  Witam Państwa,
  mam następujące pytanie: otrzymałam dofinansowanie z programu mdm. W umowie deweloperskiej określona została wartość nieruchomości oraz został podany jej metraż. Na takich warunkach został przyznany kredyt w ramach mdm. Proszę o informację, co w sytuacji, kiedy po wybudowaniu mieszkania i dokonaniu obmiaru podwykonawczego, powierzchnia lokalu ulegnie zmianie (np. na skutek rezygnacji ze ścianek działowych), a co za tym idzie zmieni się cena za m2 lokalu, co też znajdzie się ostatecznie w akcie notarialnym przenoszącym własność. Czy będzie to rodziło jakieś problemy w związku z dofinansowaniem?

 • Łukasz

  Czemu nie mówicie ludziom że po 5 latach i tak będą musieli oddać całe to dofinansowanie? Ta nowelizacja wspiera tylko rodziny z dziećmi a prawdziwie potrzebujący młodzi dostają jak zawsze nic.

 • Witam! Czy starając się o dopłatę MdM (Zarówno ja, jak i mieszkanie spełniamy wszystkie warunki) mogę podpisać ze sprzedającym umowę przedwstępną, na półroczne wyprowadzenie się dotychczasowego właściciela? (Czas na ukończenie wybudowania przez właściciela domu i wprowadzenie się do niego)

 • Patryk

  Dzień Dobry,
  wraz z żoną chcemy wziąć kredy wraz z MDM. Mamy już odłożone na wszystkie opłaty okołokredytowe (podatek, notariusz itp.). Sprzedawca oczywiście żąda zadatku. Wiem, że zadatek przechodzi na poczet kredytu. Jest możliwość, żeby bank skredytował jakoś ten zadatek? Zadatek jako taki jest traktowany jako wkład własny. Ewentualnie jest możliwość, żeby właścicielowi dać ten zadatek a bank przy okazji udzielenia kredytu zwróci nam kwotę tego zadatku? Okazuje się, że i tak trzeba mieć mnóstwo pieniędzy na inne opłaty. Jestem w stanie zrozumieć notariusz, podatek pcc. Ale do tego dochodzi prowizja pośrednika, zadatek właśnie (często chcą aż 10%, więc jest to nawet 15 tysięcy przy niedrogim mieszkaniu) Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Małgorzata

  Dzień dobry,
  Czy możliwe jest skorzystanie z programu MDM dwukrotnie (pirewszy raz teraz, drugi raz po ewentualnym urodzeniu 3.-go dziecka)?
  Czy nieruchomość z rynku wtórnego może pochodzić ze spadku? (sprawa spadkowa w toku)
  Pozdrawiam,
  Małgorzata

 • Rozumiem że w przypadku pierwszego dziecka w/w 5% nie wchodzi już w grę ?

 • Od kilku dni do kilku miesięcy (w zależności od wybranego banku i stopnia skomplikowania sprawy oraz obłożenia banku wnioskami). Standardowo jest to około 3-4 tygodni (od złożenia wniosku do podpisania umowy kredytowej).

 • Tak. Jeżeli w przeciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM urodzi się Państwu trzecie lub kolejne dziecko, Wasz kredyt zostanie pomniejszony o kwotę w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania.

 • paulinacz

  Złożyliśmy wniosek o kredyt z dopłatą MDM na mieszkanie z rynku wtórnego, otrzymaliśmy już wstępną decyzję pozytywną, oczekujemy na wycenę. Ile może potrwać proces związany z MDM?

 • Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości: xxx xxx czyli mam rozumieć że jeśli w ciągu 5 lat od podpisania umowy kredytowej i skorzystania z MdM urodzi nam się dziecko to dostaniemy dodatkowe wsparcie od państwa i dzięki temu zmniejszy się wielkość kredytu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/