Kredyt mieszkaniowy cz. 2

Procedura uzyskania kredytu hipotecznego jest dość skomplikowana w porównaniu z innymi produktami bankowymi. Jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę wysokość udzielanego kredytu, a co za tym idzie – ryzyko banku.

Trzeba pamiętać, że wśród komentarzy dotyczących przyczyn ostatniego kryzysu na rynkach finansowych był między innymi podnoszony argument o zbytniej liberalności banków (szczególnie amerykańskich) przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

O uzyskanie kredytu mieszkaniowego w Polsce może ubiegać się osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terenie kraju, bądź kartę stałego pobytu. Drugim z podstawowych warunków jest posiadanie stałego i udokumentowanego dochodu. Może on wynikać z posiadanego stałego etatu, renty, emerytury, prowadzonej działalności gospodarczej albo rolniczej. Honorowane mogą być też inne źródła dochodu, lecz wówczas należy spodziewać się, iż bank znacznie bardziej restrykcyjnie będzie podchodził do ich weryfikacji.

Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, tak samo jak w przypadku każdego innego kredytu bankowego, wymaga posiadania zdolności kredytowej. Jest to weryfikowana przez bank zdolność do terminowej spłaty zobowiązania wraz z należnymi odsetkami. Zdolność kredytowa może być różnie wyliczana w różnych bankach, zależnie od przyjętych kryteriów. Oczywiście zależy ona przede wszystkim od wysokości uzyskiwanych zarobków oraz wysokości miesięcznych zobowiązań / wydatków (w tym także np. limitów na kartach kredytowych).

Co ważne, zdolność kredytowa może różnie się kształtować dla kredytów zaciąganych w złotówkach niż w przypadku zobowiązań w walucie obcej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w przypadku zobowiązań walutowych bank musi brać pod uwagę ryzyko kursowe i pozostawić dla niego stosowny margines bezpieczeństwa. Może się zatem okazać, że wnioskując o daną kwotę będziemy mogli zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w PLN, ale kiedy zmienimy wniosek na kredyt we frankach szwajcarskich, spotkamy się z odmową.

W przypadku ubiegania się o kredyt mieszkaniowy, wypełniony wniosek oraz dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody nie wystarczą, aby bank wydał decyzję kredytową. Konieczne będzie dostarczenie dokumentów związanych z kredytowaną nieruchomością (m.in. aktualny odpis z księgi wieczystej oraz inne dokumenty, zależnie od rodzaju transakcji np. umowę przedwstępną sprzedaży).

Okres podejmowania decyzji kredytowej przez bank trwa zazwyczaj od kilku do 14 dni. Niedawna sytuacja, kiedy banki znacząco ograniczyły akcję kredytową, jest już za nami. Obecnie znów popyt i podaż mieszkań wzrasta. Należy spodziewać się, że trend ten nadal będzie się rozwijał (a już na pewno na przestrzeni bieżącego roku).
sprawdz_doplate150