Rząd przyjął program „Mieszkanie dla Młodych”

Rząd przyjął program Mieszkanie dla młodych

We wtorek 14 maja 2013 r. rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania – program „Mieszkanie dla Młodych”.

Program ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2014 r. i trwać niecałe 5 lat (do 30 września 2018 roku).

Orientacyjny koszt dla budżetu państwa wyniesie 3,2 mld zł. (w pierwszym roku funkcjonowania 600 mln PLN). Wydatki te mają pochodzić ze środków zaoszczędzonych na wygaszonym systemie zwrotu części podatku VAT (przy inwestycjach osób fizycznych związanych z budownictwem mieszkaniowym).

Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej – Sławomir Nowak zapowiedział, że rząd chce, aby do końca lipca program został przyjęty przez Sejm i zaczął obowiązywać od stycznia 2014 r.. Program ma być skierowany do młodych małżeństw i osób samotnych do 35 roku życia, chcących zakupić pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym.

Rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko, można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc (w sumie maksymalnie do 20 proc. wartości kredytu).

Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw. Cena mieszkania z dopłatą nie będzie mogła przekroczyć określonego wskaźnika średnich kosztów budowy dla danego województwa. Limit dla miasta wojewódzkiego i gmin z nim sąsiadujących będzie o maksymalnie 20% wyższy niż dla reszty województwa.

Osoby chcące skorzystać z systemu dopłat nie mogą być właścicielami innego mieszkania czy udziału w budynku, w którym mogłyby uzyskać samodzielny lokal. Mieszkanie z dopłatą w ramach programu musi być ich pierwszą kupowaną nieruchomością, chociaż projekt dopuszcza możliwość wynajęcia mieszkania od dewelopera i sfinalizowania zakupu w późniejszym terminie. Takie podejście jest niezwykle cenne dla osób, które chcą sprawdzić wybieraną lokalizację nieruchomości, zanim zdecydują się na jej zakup.

Zgodnie z projektem, jeżeli beneficjent programu będzie chciał sprzedać swoje mieszkanie przed upływem 5 lat od daty zakupu – będzie zmuszony oddać proporcjonalną do okresu zamieszkania część dopłaty. Ustawodawca zabrania również wynajmować lokali zakupionych w ramach programu (chociaż nie wyjaśnia, w jaki sposób miałoby to być weryfikowane, oraz jakie sankcje grożą wynajmującemu).
Żadnych sankcji nie będzie dla właścicieli lokalu po upływie pięciu lat od zakupu mieszkania.

Po przyjęciu ustawy przez Sejm konieczne będzie rozporządzenie wykonawcze. Następnie Bank Gospodarki Krajowej musi dostosować swoje systemy informatyczne i podpisać umowy z bankami komercyjnymi w celu refundacji dopłat w ramach programu. Banki komercyjne także będą potrzebowały nieco czasu. Wizja zysków związanych z programem powinna się tu przełożyć na tempo prac. Start przewidywany na 1 stycznia 2014 jest jak najbardziej realny.
sprawdz_doplate150