Kredyt hipoteczny cz. 2

Drugi podstawowy podział kredytów hipotecznych to podział ze względu na ich walutę. Kredyty hipoteczne mogą być zawierane w walucie krajowej, jak i obcej. W tym drugim przypadku jest to tzw. kredyt walutowy (w Polsce bardzo popularny). Może to być kredyt walutowy indeksowany lub „typowy” – kredyt denominowany.

Kredyt indeksowany udzielany jest w walucie krajowej (tzn. w umowie kredytowej wyrażona jest kwota kredytu w PLN), a kwota udzielonego kredytu przeliczana jest na walutę obcą po kursie obowiązującym w momencie wypłaty kredytu. Obowiązujący klienta harmonogram spłat podany jest w obcej walucie a raty wpłacane są w walucie krajowej po kursie, jaki obowiązuje na moment wpłaty. Zachodzi więc ryzyko kursowe związane z możliwością wzrostu kursu danej waluty.

W momencie udzielenia kredytu jest on przeliczany po kursie kupna, natomiast spłacane raty przelicza się po kursie sprzedaży uwzględniającym marżę banku (tzw. spread). Bank odnosi zatem podwójną korzyść, bowiem zarabia nie tylko na należnych odsetkach, ale również na kursie po którym sprzedaje walutę. Ostatnio media informują o planach odgórnego ukrócenia tych praktyk i doprowadzenia do spłaty kredytów hipotecznych tylko po kursie średnim NBP.

W kredycie denominowanym kwota udzielonych środków wyrażona jest na umowie w walucie obcej. Może się zdarzyć, że kurs spadnie i wówczas kwota kolejnych transz po przeliczeniu ich na złotówki będzie niższa niż ta, o którą wnioskowaliśmy. Jeżeli zatem nasz kredyt ma być wypłacany w transzach, należy wybrać kredyt indeksowany, a nie denominowany.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytów hipotecznych jest ustanawiana na nieruchomości hipoteka. Jest to zabezpieczenie docelowe, a do momentu jej ustanowienia występuje szereg zabezpieczeń tymczasowych (ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel).

Koszty kredytu hipotecznego to m.in. prowizja, ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank (niekiedy też ubezpieczenie na życie z cesją na bank), koszty ustanowienia hipoteki, koszty notarialne, wycena nieruchomości (szczególnie w przypadku rynku wtórnego).
Nie należy mylić ubezpieczenia kredytu (występującego tylko do momentu ustanowienia hipoteki) z ubezpieczeniem nieruchomości od zdarzeń losowych z cesją na bank (obowiązującego przez cały okres spłaty kredytu).

Nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie najlepszej na rynku oferty dla zawarcia kredytu hipotecznego. Przed podjęciem tak ważnej decyzji jak zaciągnięcie kredytu hipotecznego, należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy oraz regulaminem, a także tabelą opłat i prowizji. Istnieje szereg doradców kredytowych, którzy za darmo doradzają klientom zainteresowanym zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż kredyt hipoteczny jest na tyle złożonym produktem, że porównanie poszczególnych ofert jest czasochłonne i wymaga posiadania wiedzy branżowej. Doradcy pobierają swoje wynagrodzenie od banków (co niejednokrotnie podnoszone jest jako zarzut wobec ich obiektywizmu). Temat jakim są kredyty hipoteczne obecny jest na niejednym forum internetowym. Można więc przeczytać wypowiedzi osób, będących już klientami banku, którego ofertę rozważamy. Do tego typu informacji należy jednak zawsze podchodzić z dystansem. Jak wykazują dane Open Finance z 2010 roku, najwięcej kredytobiorców wybiera kredyt hipoteczny w PKO BP.

Oczywiście podstawowym czynnikiem determinującym wybór kredytu hipotecznego powinno być przeliczenie kosztów, jakie niesie za sobą kredyt. Np. prowizja od kredytu może zależnie od oferty wynosić od 0 do 2 procent. Nie bez przyczyny najpopularniejszą walutą przy zawieraniu umów walutowych jest frank szwajcarski (CHF). Jest to stabilna waluta, której wahania względem PLN były na przestrzeni ostatnich lat najmniejsze.

Podstawową cechą kredytu hipotecznego jest jego długotrwałość. Przy podpisywaniu umowy należy zatem myśleć przyszłościowo i sprawdzić, jakie koszty są związane z przewalutowaniem i jakimi warunkami obwarowana jest wcześniejsza spłata kredytu. Warto też dowiedzieć się, czy bank przewiduje „wakacje kredytowe” (oraz na jakich zasadach) w czasie trwania umowy kredytu.
sprawdz_doplate150