Program „Mieszkanie dla Młodych” MDM o co warto zadbać już teraz?

Program „Mieszkanie dla Młodych” - o co warto zadbać już teraz?

Styczeń 2017 i odblokowanie II części przyszłorocznej puli zbliżają się wielkimi krokami. Już wkrótce klienci tłumnie ruszą po zakup swojego wymarzonego mieszkania lub domu.

Chwilę później ich wnioski wpadną w sito analizy kredytowej. Co można zrobić już teraz, aby zwiększyć swoje szanse na udział w programie „Mieszkanie dla Młodych”?

Już teraz warto bezpłatnie zarejestrować się na stronie: Mieszkanie dla Młodych » aby również bezpłatnie omówić na spokojnie z Doradcą wszystkie kwestie związane z przyszłym zakupem mieszkania lub domu. W przypadku mieszkań na rynku pierwotnym z terminem oddania w 2018 r. wniosek można złożyć już teraz.

Zanim analityk prześwietli nasz wniosek, bank sprawdzi dotychczasową historię kredytową potencjalnego klienta. Obecnie na rynku funkcjonuje szereg baz danych, zbierających informacje o naszych zobowiązaniach. Podstawowe z nich to BIK (Biuro Informacji Kredytowej), KRD (Krajowy Rejestr Długów), MIG-BR (Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr, dot. niesolidnych klientów) i MIG-DZ (rejestr dokumentów zastrzeżonych). Uzyskane dane dostarczą bankowi informacji, jakim klientem byliśmy w przeszłości, czy mieliśmy opóźnienia w spłacie kredytów, jakie obecnie mamy zobowiązania lub też – komu poręczyliśmy kredyt.

Warto zadbać, aby w naszej historii przeważały terminowo regulowane zobowiązania. Co ciekawe, brak historii kredytowej najczęściej obniża ocenę naszego wniosku. W takiej sytuacji bank nie ma możliwości wydania opinii o kliencie. Osoba, która zaciągnęła drobne zobowiązanie, np. gotówkowe i spłaciła je w terminie, będzie traktowana lepiej niż klient bez żadnej historii. Jeżeli mamy nieuregulowane zobowiązania – pozostały 3 miesiące na opłacenie zaległości i ew. poprawę naszej historii.

Równie ważną sprawą jest udokumentowanie odpowiednich dochodów. Klient musi udowodnić, że stać go na terminowe regulowanie zaciągniętego zobowiązania. Jeżeli nasze zarobki okażą się niewystarczające, warto dołączyć do wniosku dodatkowego kredytobiorcę. Na podstawie Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej (…) do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

Musimy jednak pamiętać, że im starsza będzie osoba poręczająca nasz kredyt, tym krótszy będzie okres kredytowania. W większości banków suma wieku najstarszego kredytobiorcy i okresu, przez który planujemy spłacać nasze zobowiązanie, nie może przekroczyć 75 lat (chyba, ze wykupimy dodatkowe ubezpieczenie na życie). Zbadanie zdolności kredytowej warto przeprowadzić wcześniej i ewentualnie rozpocząć negocjacje z najbliższymi, aby wsparli naszą inicjatywę.

Podczas badania naszej zdolności zostaniemy poproszeni o szeregów dodatkowych dokumentów. Pośród nich z pewnością znajdzie się także zestawienie naszych transakcji na podstawie historii ROR. Weźmy pod uwagę, że opisy naszych transakcji będzie przeglądała obca osoba. Warto zadbać, aby przynajmniej w okresie 3 ostatnich miesięcy nie budziły one zastrzeżeń pracownika banku.

Powinniśmy także pamiętać, że ocena zdolności kredytowej nie obejmuje jedynie klienta, ale także nabywaną nieruchomość. W końcu to ona w większości wypadków stanowi zabezpieczenie interesów banku. Szczególnie istotne jest to w przypadku programu „Mieszkanie dla Młodych”. Bank musi się upewnić, że nabywany lokal będzie spełniał potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Nieruchomość powinna być przynajmniej po odbiorze technicznym oraz mieścić się w limitach ceny i powierzchni. Ponieważ wniosek MDM składany jest w odniesieniu do konkretnej nieruchomości, warto skupić się na szukaniu lokalu spełniającego wymienione warunki.

W przypadku wątpliwości, czy lokal spełni warunki programu polecam skorzystać z doświadczeń doradcy kredytowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku sprawdzenia limitów ceny 1 m2 powierzchni użytkowej. Bardzo często bank dokonuje wyceny w oparciu o rynkowe informacje dot. cen transakcyjnych (np. bazę SARFIN). Może się okazać, że szacując wartość naszego lokalu, wyceni go wyżej, niż sprzedawca i limit zostanie przekroczony. Spowoduje to odrzucenie naszego wniosku.

Na ocenę banku wpływa również lokalizacja oraz stan prawny danego, świadczący o ew. zbywalności lokalu. Bank upewnia się w ten sposób, że w przypadku braku regulowania zobowiązań przez klienta, będzie mógł odzyskać środki. Przed podpisaniem umowy przedwstępnej warto więc zweryfikować księgę wieczystą i mapy ewidencyjne nieruchomości.

Jeżeli poważnie myślimy o zaciągnięciu kredytu na początku przyszłego roku, wszystkie wymienione informacje warto zacząć sprawdzać już teraz. Znacząco przyspieszy to proces decyzyjny i pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu. Pamiętajmy, że ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie jest ściśle ograniczona. Kto przygotuje się teraz, ma większe szanse na uzyskanie dopłaty. Dla banku najważniejsza będzie nasza wiarygodność. Nasz wniosek kredytowy powinien zawierać jedynie prawdziwe dane. Warto zrobić wcześniej „rachunek sumienia” i sprawdzić, czy opłaciliśmy raty za zakupy w sklepach i uregulowaliśmy zaległe debety.

Polecamy docenić także instytucję doradcy kredytowego. W większości przypadków będziemy po raz pierwszy wnioskować o kredyt hipoteczny. Doradca ma za sobą setki takich spraw. Szybko zwróci uwagę, jakiej dokumentacji brakuje i w jaki sposób powinniśmy wypełnić wnioski, aby proces odbył się bez zgrzytów.

Wszystkim osobom, które chciałyby nabyć mieszkanie na rynku pierwotnym i skorzystać z programu MDM jeszcze w tym roku przypominamy, że nadal jest dostępna pula środków, przeznaczona na 2018 rok. Oznacza to, że wniosek zostanie złożony jeszcze w tym roku, po czym odbędzie się wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania. Sprzedający dostanie środki z dofinansowania na początku 2018 r.
sprawdz_doplate150

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Paweł

  Witam mam takie pytanie , w 2013 roku wziąłem z partnerką obecnie żoną kredyt bez dofinansowania MDM ( wtedy był program rodzina na swoim ,a że miałem przepisane 1/4 nieruchomości po sprawie spadkowej to mnie wykluczało) Czy teraz mogę się z żoną i dzieckiem starać o dofinansowanie MDM na obecne mieszkanie?? dziecko urodzone w 2010r czyli już było jak zaciągaliśmy kredyt .

 • Już niedługo rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, jeżeli deweloper wyrazi zgodę na takie rozwiązanie – nie ma problemu.

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Klaudia

  Witam. Rok temu kupowałam mieszkanie w ramach mdm, jako singiel. Obecnie jestem w ciazy. Dziecko urodzi się we wrześniu 2017r. Czy mogę ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie 5% z tytułu urodzenia dziecka? Jeśli tak, to gdzie złożyć wniosek?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Pani niestety nie może się ubiegać o udział w programie MDM. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.
  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.
  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Z programu ew. może skorzystać Pani partner (o ile spełnia warunki). jeżeli chciałby przystąpić do programu jako singiel samotnie wychowujący dziecko i otrzymać mnożnik w wysokości 15%, powinniście Państwo poczekać na urodziny malucha.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • anna

  Mam pytanie co do posiadania wcześniej nieruchomości.
  W wyniku rozwodu nie jestem właścicielem zadnego mieszkania (poprzednie nabyte po ślubie zostalo meżowi) .
  Czy mogę skorzystać z dofinansowania MDM?

  Ewentualnie jeżeli w chwili obecnej staram sie z partnerem o mieszkanie MDM którego on byłby włascicielem i niedługo rodzi sie nam dziecko czy mozemy otrzymać 15% dofinansowania czy tylko 10% (byłabym tylko współkredytobiorca jeżeli nie mogę sama przystąpić do programu).

 • Witam. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci. Powinni więc Państwo zawnioskować o udział w MDMie dopiero po urodzeniu 3-go dziecka.

 • Marcin

  Witam, obecnie jestesmy wlascicielami malego mieszkania ale chcemy je zamienic na wieksze. Niestety obecnie nie mozemy skozystac z programu MDM ale w maju 2017 roku urodzi nam sie trzeci maluszek. Czy jest taka mozliwosc aby juz teraz podpisac umowe deweloperska na nowe mieszkanie a o kredyt w programie MDM wnioskowac dopiero na poczatku stycznia 2018 roku, zakladajac ze deweloper zgodzil sie dopasowac harmonogram platnosci tak aby pierwsza rata kredytu byla uruchamiana pod koniec marca 2018?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Każde zbycie własności mieszkania zakupionego w ramach MDM będzie skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • betty

  Witam, rok temu wraz z mężem skorzystaliśmy z programu MdM. Wiem, że aby nie stracić dofinansowania nie możemy mieszkania sprzedać oraz wynajmować, a co z zamianą na większe? Oba mieszkania nie zmieniły by właścicieli tylko osoby je zamieszkujące?

 • Witam. Czy ew. istnieje możliwość, aby Państwa zdolność kredytową wsparł ktoś z rodziny?

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paula

  Mam pytanie, ponieważ o kredyt możemy sie starać dopiero od lipca ( mąż ma działalność i musi byc conajmniej rok aby można było składać wniosek) czy juz teraz mozna zrobić cokolwiek aby mieć mozliwośc skorzystania z dopłaty mdm?? Obawiam się że nie starczy dla nas środków :/ Pozdrawiam

 • Witam. Nie jest to prawda. Bank ma 60 dni od złożenia wniosku na jego akceptację w systemie BGK Zlecenia oraz kolejne 60 na od akceptacji na podpisanie umowy kredytowej. Sam kredyt może być jednak wypłacony później. Proszę np. zwrócić uwagę na rezerwację środków z puli 2018. To są bardzo często kredytu na mieszkania, które dopiero się budują.

 • Bartek

  Witam ponownie,

  Dowiedziałem się przypadkiem, że jeśli złożę wniosek na początku stycznia to kredyt musi ruszyć w ciągu 60 dni od decyzji banku i nie ma możliwości ustalenia terminu wypłaty kredytu na późniejszy okres.
  Czy to prawda?

  Pozdrawiam,

 • W poście powyżej zacytowałem oficjalną odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wg kolejnych uzyskanych informacji użyczeniem byłaby sytuacja, kiedy beneficjent MDM zameldowałby w mieszkaniu inną osobę, ale sam by z lokalu nie korzystał.

 • tomciopaluch21

  Również mam podobna sytuacje i bank twierdzi ze nie moge zameldowac nikogo przez okres 5 lat poniewaz jest to forma uzyczenia mieszkania.Również kontaktowali sie w tej sprawie powołując się na to forum odpowiedz negatywna wiec jak to w końcu jest ??

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Iwona

  Dziękuję.

 • Witam. Owszem, może (wtedy wymienione dziecko będzie już traktowane jako oddzielne gospodarstwo domowe). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Z programu MDM mogą skorzystać także single.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • iwona

  Witam,
  Czy ktoś się może orientuje czy dorosłe dziecko małżeństwa, które skorzystało z MDM może kupić mieszkanie (już nie na MDM na przykład) bez ryzyka kary za złamanie zasad MDM? Małżeństwo to skorzystało z dofinansowania w roku 2015, ma trójkę dzieci, w tym jedno w przyszłym roku będzie pełnoletnie i być może będzie chciało kupić mieszkanie.

 • Basia

  Mdm a życie bez ślubu, jak to teraz wygląda?

 • Basia

  Men a życie bez ślubu , jak to teraz wyglada?

 • Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Jeżeli dziecko urodzi się po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania, otrzymają Państwo dodatkowe wsparcie w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania.

 • Zosia

  Dzień dobry, jestem w ciąży z 4 dzieckiem. Planujemy zakup mieszkania w ramach mdm. Proszę o podpowiedź, czy jak urodzę po podpisaniu umowy kredytowej, ale przed wypłatą MDM, to otrzymamy dodatkowo 5%, czy też poród musi odbyć się po wypłaceniu kwoty z MDM (jest określone ile dni minimum)?

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić jedynie 100% własności danego lokalu mieszkalnego. Aby skorzystać z MDMu powinna więc Pani pozbyć się swojego udziału na rzecz innego właściciela, a następnie odkupić całość wymienionego mieszkania. Moim zdaniem, trochę to zagmatwane, ale tak niestety zostały sformułowane warunki programu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli są wymienione dwa numery, najprawdopodobniej są to dwie oddzielne działki. Polecam ew. kontakt z naszym doradcą i rozmowę telefoniczną. Kolega sprawdzi, jak wygląda sytuacja. serdeczna prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Krzysiek

  Witam.Znalazłem nieruchomość z rynku wtórnego która spełnia warunki MDM.Jednak w księdze wieczystej zapisano dwa nr działek,ale jedną powierzchnię . Czy one stanowią jedną działkę składającej się z dwóch działek ewidencyjnych?

 • Ania

  Witam
  Jestem właścicielką 1/6 mieszkania w wyniku spadku. Czy mogę odkupić z mężem pozostałe 5/6 na kredyt hipoteczny z dopłatą MDM? Nie posiadamy żadnego innego mieszkania, jesteśmy małżeństwem bez dzieci

 • Osoba wspomagająca zdolność będzie poręczycielem kredytu i w sytuacji ew. problemów ze spłatą kredytu będzie musiała przejąć spłacanie zobowiązania.

 • jarek

  Jaką odpowiedzialność poniesie osoba wspomagająca zdolność beneficjenta , jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał na czas kredytu.

 • Witam. Nie sądzę, aby brak słowa „spółdzielczego” stanowił problem. Trochę większy kłopot będzie z drugą wątpliwością, bank z pewnością poprosi Pana o dostarczenie dokumentacji jednoznacznie stwierdzającej liczbę pomieszczeń i wielkość powierzchni użytkowej.

 • Paweł Guzmann

  Witam, kupuję mieszkanie z rynku wtórnego (spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu bez ksiegi wieczystej). Spółdzielnia wystawiła zaświadczenie, w którym nazwała formę własności „własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” – czy slowo „spóldzielcze” jest istotne? Dodam ze na akcie notarialnym i umowie przedwstepnej jest pelna nazwa prawa „spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu”. Dodatkowo mam watpliwosc co do ilosci pomieszczen: w akcie notarialnym z 2004 roku jest wyszczegolniony 1 pokoj z lazienka a w umowie przedwstepnej sprzedazy i zaswiadczeniu ze spoldzielni 2 pokoje, lazienka i przedpokoj. Ilosc pomieszczen mogla sie zmienic przez 12 lat ale czy bank w takim razie nie odrzuci wniosku kredytowego?
  Pozdrawiam i z gory bardzo dziekuje za pomoc

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Asia

  Witam,
  chcemy razem z narzeczonym wziąć kredyt na zakup mieszkania. Czy otrzymamy dopłatę MDM nie będąc małżeństwem? Czy możemy kredyt wziąć razem, czy tylko jedno z nas? Pozdawiam

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ano nimka

  Witam. Ani ja ani maz nie mamy umowy o prace (ja jestem na stazu a maz pracuje na czarno). Czy mamy szansę na kredyt z dofinansowaniem np wspolnie z rodzicami?

 • Niestety, nie ma takiej opcji, wniosek o dofinansowanie MDM powinien być złożony razem z wnioskiem kredytowym. Może Pan złożyć te wnioski w tym roku, ale wtedy dopłata MDM będzie wypłacona na konto sprzedającego dopiero w 2018-tym.

 • Aenema

  Takie informacje rozpowszechniają np niedoinformowani pośrednicy nieruchomości. Szukamy mieszkania już jakiś czas i kilkakrotnie się spotkaliśmy z taką pogłoską:/ dzisiaj z kolei pośrednik powiedział że mogę teraz wystąpić o kredyt a w styczniu o dopłatę MDM:/

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wojtek

  Witam. Czy na 2017 są jeszcze dofinansowania

 • Dokładnie tak. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z 1 dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie drugiego malucha i otrzymać 20%.

 • TW

  Czyli mając teraz 1 dziecko otrzymamy dopłatę 15%. W Maju 2017 roku urodzi się nam drugie dziecko, ale wniosek będziemy składać w styczniu, więc ono dopłaty nam nie zwiększy. Ewentualne urodzenie trzeciego dziecka zwiększy nam za to dopłatę o 5%. Dobrze zrozumiałem powyższy post? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Odnośnie pierwszego pytania – owszem, może Pan zakupić działkę bez żadnych konsekwencji ze strony programu MDM.

  Odnośnie drugiego pytania – z puli na każdy rok rezerwowany jest 10 procent środków z przeznaczeniem na dodatkowe dofinansowanie z tytuły narodzin 3-go i kolejnego dziecka.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Odnośnie drugiego pytania – kwota dofinansowania jest w obu przypadkach taka sama. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • zaq

  Witam,
  Jestem posiadaczem kredytu z dofinansowaniem w programie MDM. Czy jeśli jestem użytkownikiem tego programu to czy mogę zakupić działkę budowlaną ez żadnych konsekwencji ???
  Drugie pytanie, gdzieś czytałem że w mdm jest określona pula pieniędzy na dofinansowania własnego m. W 2018 program ma się skończyć. Ale chodzi mi o to że jeśli urodzi się 3cie lub kolejne dziecko w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania to można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Czy na te dodatkowe dofinansowanie również jest określona pula? Czy to też zależy od tego kto pierwszy ten lepszy??? Czy po prostu jest to zagwarantowane w 100%?

 • TW

  jak to jest z urodzinami dzieci w momencie posiadania mieszkania z dopłatą. Teraz mamy jedno dziecko, więc teoretycznie otrzymamy około 35k zł. Drugie dziecko będziemy mieć w maju 2017. Czy to drugie dziecko także zwiększa dopłatę, czy dopiero trzecie dziecko?

  I drugie pytanie: wysokość dopłaty z rynku pierwotnego i wtórnego jest taka sama? Załóżmy, że kupujemy mieszkanie powyżej 50 metrów którego limit cenowy za m2 mieści się w MDM, to niezależnie od rynku możemy się spodziewać około 35k zł dopłaty? Mówimy o Wrocławiu.

 • Witam. Powierzchnia piwnicy nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej ww. mieszkania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • TW

  Witam, mam na oku mieszkanie z rynku wtórnego o powierzchni 74,6 m2. Do mieszkania przynależy piwnica. Czy jej metraż jest doliczany do metrażu mieszkania? Czy przez tą piwnicę mieszkanie nie kwalifikuje się do MDM? Cena mieszkania + piwnicy mieści się w limicie za m2.

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku roku, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego. Wypłata dofinansowania ma charakter jednorazowy. BGK przekazuje środki do banku kredytującego (każdego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca). Bank kredytujący z kolei przekazuje je na konto sprzedającego mieszkanie.

 • Michał

  Witam. Chcę skorzystać z dofinansowania z drugiej puli na rok 2017. Z bankiem jestem umówiony tak, że przed końcem roku przejdziemy przez wszystkie formalności, tak aby 2 stycznia obrazu złożyć wniosek. I tu dwa pytania. Kiedy najpóźniej zostaną wypłacone pieniądze (jaka bezpieczna datę wpisać na umowie przedwstępnej? Chodzi o mieszkanie z rynku wtórnego), oraz jak wygląda wypłata tego dofinansowania? Odbywa się w transzach? Osobno wypłacana jest kwota dopłaty? Z góry dzięki za odpowiedź 🙂

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Wniosek o udział w programie MDM powinien zostać złożony razem z wnioskiem kredytowym.

 • Michał

  Witam czy po kupnie domu i załatwieni sobie kredytu moge sie starać o mdm na wzięty ju
  z kredyt

 • Witam. Spłata kredytu rozpocznie się po dacie wypłaty pierwszej transzy. Wymienioną datę może Pani dowolnie ustalić z bankiem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania

  Witam, jeśli będę chciała skorzystać z programu mdm z środków na 2018 rok aby kupić mieszkanie pierwotne (które zostanie oddane do użytku również w 2018) to czy kredyt spłacam dopiero od momentu przelania środków (czyli na poczatku roku 2018) czy zaczynam spłacać już wcześniej?

 • Ponad 300 mln PLN środków, które można zarezerwować przed 2018-tym rokiem.

 • ASIA

  Witam, ile jeszcze zostało środków z puli na 2018 r?

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Michał

  Witam ponownie,
  Dziękuje za odpowiedź. Na stronie zarejestrowałem się wcześniej i oczekuję teraz na kontakt.
  Mam inne pytanie, zadane pewnie tutaj już nie raz – w jaki sposób jest wyliczana wartość mdm? Od kwoty całego kredytu? Czy od kwoty kredytu pomniejszonej o wkład własny?

 • Witam. Teoretycznie jest to możliwe. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Polecam kontakt z naszym doradcą, sprawdzi, jakie macie Państwo możliwości. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Ww. opłata dla dewelopera (o ile jest to część płatności za mieszkanie) zostanie zaliczona na poczet Państwa wkładu własnego.

 • Nie sądzę, rekomendacja BGK wysłana do banków kredytujących dopuszcza sytuację niewielkich zmian powierzchni użytkowej wynikającą z naturalnego procesu budowlanego.

 • Witam. Nie dysponujemy takimi statystykami. Jedyne, co mogę doradzić w kwestii obejścia zwrotu dofinansowania to nie spełniać warunków opisanych w art. 14 ustawy MDM.

 • Michał

  Witam,
  Planujemy z Żoną zakup mieszkania w programie MDM – Jaka jest realna szansa na otrzymanie kredytu bez wkładu własnego przy założeniu brania kredytu z dopłatą na 2018r? Nadmienię tutaj o ile ma to znaczenie że zdolność kredytowa ponad dwa razy przekracza kwotę kredytu. Pytanie drugie, czy jeśli podpisuje z developerem umowę rezerwacyjną dajmy na to w kwocie 5tys zł to czy to może zostać zaliczone na poczet wkładu własnego?

  Pozdrawiam
  Michał,

 • Mateusz Biernacki

  Witam,

  Kupiłem mieszkanie o metrażu 60 m2 w MDM. Był już obmiar powykonawczy i wyszło że mieszkanie jest większe 0,2 m2. Muszę teraz zgodnie z umową tą różnicę zapłacić. MDM będzie wypłacany w styczniu. Czy jak wykonam tą dopłatę to jest zagrożenie że nie otrzymam dopłaty MDM??

 • Ewelina

  Witam. Czy są dostępne jakieś dane, statystyki o tym jakie kwoty i ile osób musiało zwrócić otrzymane dofinansowania mdm przed upływem 5 lat? Mam jeszcze pytanie czy można jakoś obejść wymóg oddania mdm przy sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? Tak jak jest z podatkiem jak się kupi kolejne mieszkanie to nie trzeba go płacić. Pozdrawiam

 • Witam. Owszem, wystarczy, kiedy młodsze z małżonków ma poniżej 35-go roku życia. Kredyt studencki nie będzie problemem, jego rata zostanie po prostu uwzględniona w analizie zdolności kredytowej. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aleksandra

  Witam,
  czy jeśli nie jesteśmy po ślubie, ja mam 26 lat, a mój partner 42 lata to kwalifikujemy się, chodzi mi o jego wiek?
  I jeszcze czy to, że na studiach wzięłam kredyt studencki i zacznę go spłacać dopiero w październiku 2017 roku jest jakimś problemem?

 • Tak. Dopłata w obu przypadkach jest identyczna. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Tak, inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2018-go roku.

 • Ewelina

  Witam. Czy dopłata do mieszkania z rynku wtórnego a pierwotnego jest identyczna? Przy tym samym metrażu i miejscowości? Pozdrawiam

 • marek

  Czyli deweloper nie ma racji? Budowa najpóźniej musi zakończyć się do końca 2018? Bo później juz mdm nie będzie zgadza się?

 • Inwestycja powinna być w takim razie ukończona do końca 2018-go roku.

 • Niekoniecznie. Jeżeli deweloper ukończy inwestycję, wszystko będzie ok. Chodzi o to, że środki z dofinansowania MDM mogą wpłynąć na konto sprzedającego po zakończeniu realizacji inwestycji. Przekazanie własności może odbyć się w późniejszym terminie. Jeżeli ma pani wymieniony zapis w swojej umowie i nie ma opcji na zmianę, nie ma innego wyjścia, jak tylko składać wniosek na początku 2017.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

  Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Jeżeli zostanie podpisana umowa kredytowa, środki na pewno wpłyną na konto zbywcy mieszkania.

 • Witam. Tak, 31.12 zmienią się stawki limitów dla woj. pomorskiego. Przewidujemy nieznaczną obniżkę kwot.

 • marek

  Witam. Deweloper od którego chcę kupić mieszkanie zakończy budowę na początku 2019 roku. Czy mogę się ubiegać o mdm z puli na 2018? Deweloper twierdzi, że tak wystarczy aby zarezerwować środki podchodzące na 2018 roku. Pozdrawiam

 • Martyna

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Dodam jeszcze, że na umowie rezerwacyjnej mamy także informację, że za mieszkanie mamy zapłacić najpóźniej do dnia 31.12.2017r. Czy skonstruowana w ten sposób umowa wyklucza udział w programie MDM skoro deweloper oczekuje pełnej wpłaty do 31.12.2017r a przeniesienie praw własności nastąpić może najpóźniej do 28.02.2018r? Przyznam, że się w tym pogubiłam…

 • Krzysztof

  Witam,

  jakie warunki (dokumenty) trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 15% dla samotnego ojca z dzieckiem?

 • Paweł

  Witam, jestem w podobnej sytuacji co Bartek. Jeżeli złożę taki wniosek to jaką mam pewność, że te pieniądze będą na mnie czekać do maja?

 • Mir Max

  Witam

  Mam pytanie. Czy nastąpi zmiana w 1Q 2017 cen limitów i dofinansowania do 1m2 dla województwa pomorskiego. Jezeli tak to jak to rokuje dla pozostałych miast. Dalszy spadek? czy wzrost? pozdrawiam

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • ASIA

  Witam
  Mam pytanie jak wygląda sprawa jeżeli sam bym się budował czy rownież mozna sie ubiegac o MDM ??

 • Witam. Polecałbym zarezerwować środki z puli 2018 (jeżeli nastąpi opóźnienie w ukończeniu inwestycji , rezerwacja środków z puli 2017 mogłaby przepaść). Środki pochodzące z kredytu mogą być w takiej sytuacji wypłacane wcześniej. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Polecam Panu złożyć wniosek na początku roku z terminem wypłaty kredytu w okolicach kwietnia/maja. Zainteresowanie programem jest naprawdę duże. Istnieje spora szansa, że środki z puli 2017 skończą się w przeciągu max 2 miesięcy przyszłego roku (a być może, nawet wcześniej).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Martyna

  Dzień dobry,
  Co zrobić w sytuacji, gdy na umowie rezerwacyjnej z deweloperem mam zaznaczone, że mieszkanie zostanie wykonane w terminie do 31.12.2017, natomiast przeniesienie praw własności lokalu nastąpi najpóźniej do 28.02.2018r. Powinnam zarezerwować środki z puli na 2017 czy 2018 rok? Dodam, że zapłata za mieszkanie będzie następować w kilku transzach, czyli zacznie się w 2017 roku.
  Pozdrawiam

 • Bartek

  Witam,

  Wcześniej nie można bo pieniądze są zamrożone.

  Pozdrawiam,

 • Ania

  Dzień dobry, chciałabym zakupić mieszkanie z dopłata mdm. Deweloper kończy budowę w przyszłym roku. Czy wniosek o kredyt i mdm muszę złożyć dopiero w styczniu (z uwagi na wyczerpanie 50% dopłat na 2017 r.) czy mogę wcześniej?

 • Bartek

  Witam,

  Chciałbym kupić mieszkanie w okolicach kwietnia/maja 2017, czyli zaciągnąć kredyt w tym czasie.
  Kiedy powinienem złożyć wniosek?
  Czy mogę złożyć już na początku roku 2017 żeby mieć względną pewność o dostępne środki z programu MDM?
  Proszę o poradę.

  Dziękuję
  Pozdrawiam,

 • Witam. Prośba o informację, czy ma Pan już zarejestrowany wniosek o udział w programie MDM (z puli 2016)? Jeżeli tak, przesunięcie wypłaty dofinansowania na przyszły rok oznacza konieczność ponownego złożenia wniosku i rozpoczęcie całej zabawy od nowa. Proszę ew. porozmawiać ze zbywcą, być może możliwe byłoby rozwiązanie, kiedy wypłata kredyty i dofinansowania MDM mogłyby się odbyć w ostatnich dniach grudnia, a jedynie przekazanie własności mieszkania nastąpiłoby na początku 2017-go roku?

  Jeżeli złożyłby Pan jednak wniosek od nowa, na początku stycznia, podejrzewam że środki z MDMu zostałyby wypłacone najwcześniej w połowie lutego 2017.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie drugiej części pytania, środki z dofinansowania MDM powinny wpłynąć na konto dewelopera do końca roku 2018 (i w tym okresie powinno się także odbyć przekazanie własności mieszkania).

 • marek

  Witam. Jeżeli jestem w 1/4 właścicielem mieszkania to czy mogę ubiegać się o mdm? Inwestycja dewelopera musi zostać ukończona najpóźniej w grudniu 2018? Czy wystarczy zarezerwować środki z 2018 a budowa może zostać ukończona później? Pozdrawiam

 • Dawid Dota

  Witam, mam taką sytuację, jestem na etapie kupna mieszkania z rynku wtórnego, 47m2, Opolskie, gminy sąsiadujące. Byłem już w banku załatwiać kredyt, w mieszkaniu był rzeczoznawca, wszystko jest okej, zdolność itp jest okej, takze kredyt mam ” jak w banku”. Dostałem wczoraj telefon od właścicielki, ze chciała by ” opóźńić” sprzedaż do stycznia 2017, teraz pytanie. Żeby załapać się na MDM muszę złożyć NOWY wniosek na początku stycznia? Czy mając za sobą już całą procedurę z wyceną mieszkania przez rzeczoznawcę itp mogę poprostu przeczekać do stycznia i starać się o dofinansowanie? W przypadku gdybym sie załapał na tą pulę z 2017 kiedy pieniądze są wypłacane? Dodam że ten kredyt chciałem wziąć bez żadnego dofinansowania, bo właścicielce sie spieszyło ze sprzedażą..

 • Tak, można. Proszę jedynie pamiętać, że kwota Państwa środków własnych + kwota dofinansowania MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanej nieruchomości.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, jeżeli mieszkanie będzie spełniało Pani potrzeby, nie ma takich przeciwwskazań.

 • Beata Połaska

  W takim razie rozumiem, że nie ma przeciwwskazań, aby zameldować inną osobę, jeśli mieszkanie, w moim odczuciu, nadal będzie zaspokajało moje potrzeby mieszkaniowe, tak?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Beata Połaska

  Dzień dobry,
  Wzięłam kredyt z MDM, i chciałam się upewnić jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o meldunek w nowo zakupionym mieszkaniu.
  Jestem obecnie w związku partnerskim i w nowym mieszkaniu chciałabym zameldować partnera. Jest to możliwe?
  Czytałam zapis, że w pierwszych 5 latach, nie mogę ‚dokonać zmiany sposobu użytkowania przedmiotu kredytowania lub jego części w sposób uniemożliwiających zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych.’

  Jeśli w moim osobistym odczuciu, zameldowanie partnera nie uniemożliwi mi ‚zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych’ to czy inna osoba może być zameldowana w mieszkaniu?
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

 • Anna Matanina

  Chcemy skorzystać z MDM na rok 2017 w styczniu, w tym tygodniu podpisujemy umowe rezerwacyjną i opłata, która w związku z tym zażyczył sobie deweloper jest dosyć spora. Czy można ją zaliczyć na poczet wkładu własnego?

 • Owszem, jest taka opcja. Wystarczy skontaktować się z Pani doradcą lub bankiem i złoży dyspozycję wcześniejszej wypłaty transzy. W ramach tego samego roku kalendarzowego nie ma problemu z przesuwaniem daty wypłaty.

 • Małgosia Marcin Babieraccy

  Witam deweloper konczy budynek szybciej prawdopodobnie w lutym a ja mam ustalona wyplate mdmu na maja czy jest mozliwosc przyspieszenia wyplaty mdmu i jak to zrobic jezeli jest taka opcja

 • O ile ww. umowa nie przeniesie własności lokalu – nie ma problemu. Może Pan dokonywać wypłaty pierwszych transz z własnej kieszeni, będzie to traktowane jako wkład własny. Proszę jedynie pamiętać, że kwota dofinansowania MDM + kwota własnych środków nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu.

  Wniosek o udział w programie MDM jest składany razem z wnioskiem kredytowym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W ramach programu MDM możecie Państwo zakupić jedynie nieruchomość spełniającą warunki mieszkaniowe (czyli m.in. po odbiorze technicznym). Dom bez przyłącza wod. – kan. nie będzie mógł zostać odebrany, tym samym nie ma możliwości sfinansowania tego zakupu przy pomocy MDMu.

  Odnośnie drugiego pytania. Wypłata środków w ramach programu MDM może się odbyć zarówno przed, jaki i po przekazaniu własności lokalu.

 • Wiola

  Witam. Chcemy kupić dom z rynku pierwotnego. Czy w umowie deweloperskiej ( w prospekcie informacyjnym) może być zapis, że w przypadku wykonania we własnym zakresie przez nabywcę np. przyłącza wody cena ulega pomniejszeniu o.. jakąś kwotę?
  I jeszcze jedno pytanie: czy przeniesienie własności musi, czy może być dokonane przed wypłatą mdm. Planowaliśmy wypłatę środków w styczniu 2018r, a w umowie data zakończenia budowy to czerwiec 2018r, czy jest to poprawnie? Pozdrawiam!!!

 • Kihob

  Jak wygląda sprawa gdy deweloper chciałby wcześniej podpisać umowę deweloperska np. w listopadzie a ja dalej chciałbym aplikować o dofinansowanie MdM w 02.01.2017? Czy dopuszczalna jest taka opcja, że dogadam się co do transz realizując pierwszą do końca tego roku i finansując ją ze swojego wkładu własnego a drugą ustawiając na przykład na koniec stycznia gdzie dopiero wtedy będę się starał o kredyt zgodnie z wytycznymi MdM?
  Czy może, jest możliwość podpisania umowy kredytowej przed wnioskiem MdM?

 • Owszem, mieliśmy, nie było problemów z uzyskaniem kredytu.

 • Anulla

  Witam, z mojego doświadczenia wiem, że Bank powinien wziąć pod uwagę zarobki Pana żony (tak było w moim przypadku) chcieli tylko oświadczenie, iż po macierzyńskim wrócę do pracy. Powodzenia.

 • Janek

  Rozumiem, a czy mieliście Państwo styczność z taką sytuacją? Czy jest to przeszkoda w uzyskaniu kredytu?

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, ustawa MDM nie narzuca obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Adi

  Witam,
  Czy jeśli w 2015r. kupiłem mieszkanie z MDM i jestem jedynym właścicielem, to mogę zmienić adres zameldowania na inny?

 • Janek

  Dzień dobry, mam pytanie. Z żoną chcielibyśmy ubiegać się o kredyt w ramach MDM na początku roku. Małżonka jest w ciąży, 3 miesiąc, właśnie przeszła na L4. Dotychczas była zatrudniona o umowę na pracę na czas nieokreślony za minimalną krajową. Ja zarabiam 4 tys. netto (umowa o pracę na czas nieokreślony + co miesięczne umowy o dzieło z tą samą firmą od kilku lat). Wartość nieruchomości to 290 tys., z czego wkład własny 70 tys. + MDM. Rynek pierwotny, nieruchomość już stoi, wkład na wykończenie jest. Czy w zaistniałej sytuacji (ciąża z L4) będzie możliwość uzyskania kredytu? Jak będzie wyglądała zdolność?

 • Witam. Owszem, jeżeli własność mieszkania nie zostanie przekazana Panu w 2018-tym roku (a właściwie, jeżeli środki z MDMu nie zostaną przekazane w ww. roku co jest implikacją przekazania własności mieszkania) kwota dofinansowania przepada. Może Pan ew. tak sformułować umowę, że jeżeli deweloper sienie wyrobi, utraci kwotę pochodzącą z programu MDM.

 • Owszem, nie więcej niż 50% środków z puli 2018 można zarezerwować wcześniej, pozostała część będzie dostępna dla beneficjentów na początku 2018-go roku.

 • Odblokowanie środków oznacza udostępnienie ich kredytobiorcą. II część puli dofinansowania na 2017-ty rok będzie dostępna od 2017-01-02.

 • asdsad

  Ludzie, skąd wy bierzecie takie informacje? Z plotka? Wszystko jest napisane jak krowie na rowie w BIP BGK!

 • asdasd

  Za takie pytania powinno z góry otrzymywać się bana na kredyt. Wiedza nie boli, szukanie tym bardziej.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dorota

  Witam, czy pula na 2018 rok również została podzielona na dwie części? Czy mam szansę wziąć udział w programie jeśli złożę w niosek w lipcu 2017 roku? Pozdrawiam

 • Jakub Rydzynski

  Czy druga połowa dofinansowania przewidziana na 2017 rok, która zostanie odblokowania od 02 stycznia 2017 będzie wypłacana od początku roku czy dopiero od czerwca? Juz kilka razy spotkałem się z komentarzami ze te pieniądze byłyby wypłacane dopiero od połowy roku 2017…

 • marluk

  mam pytanie. Co jesli kupie mieszkanie w ramach puli na 2018 rok a deweloper nie zdazy ukonczyc budowy w 2018 roku? Czy utrace dofinansowanie? Da sie jakos to rozwiazac?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/