Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy MDM

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy MDM

Rada Ministrów 3 marca 2015 r. przyjęła projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla Młodych”.

Nowe warunki programu wpłyną przede wszystkim na sytuację rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. W ich przypadku zniesiony został warunek „nieposiadania pierwszego mieszkania” i limitu wieku.

Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać rodziny wielodzietne, które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą nabyć większy lokal i poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Wymienionych rodzin nie będzie także dotyczył limit wieku – obecnie singiel-kredytobiorca lub młodszy z małżonków nie może mieć ukończonych 35 lat.

Rodziny wielodzietne otrzymają także dodatkowe wsparcie w postaci zwiększenia kwoty dofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Jeśli w rodzinie będzie dwoje dzieci, mnożnik dofinansowania wzrośnie z 15 do 20 proc., w przypadku trójki i większej liczby wychowanków, mnożnik na podstawie którego wyliczana jest dopłata, zwiększy się z 15 do 30 proc. Jednocześnie dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50 do 65 m kw. Wszystkie wymienione zmiany mogą spowodować zwiększenie kwoty wsparcia nawet o 160%.

Kolejne ułatwienie rozszerza katalog osób, które mogą przystąpić do umowy kredytu razem z kredytobiorcą. Obecnie może to być jedynie ktoś z najbliższej rodziny. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.” Po wejściu w życie nowelizacji, współkredytobiorcą będzie mogła być dowolna osoba. Rozwiązanie to pomoże zwiększyć udział w programie osób nie mających zdolności kredytowej, rozwiąże także kwestię wspólnego kredytowania w związkach partnerskich.

Zwiększy się limit mieszkań dostępnych w ramach programu. Dofinansowanie wkładu własnego będzie można uzyskać do nabycia lokali budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie podczas składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest podanie informacji na temat dokładnych parametrów mieszkania w celu określenia limitów cenowych i powierzchniowych. Spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka.

Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Jeżeli nie są znane koszty budowy mieszkania – nie ma możliwości skorzystania z kredytu w ramach MDMu. Po wejściu w życie nowelizacji z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni.

Dodatkowo program MDM po znowelizowaniu będzie dotyczył także nabycia mieszkań powstałych w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy nowego obiektu budowlanego. Dzięki temu, możliwe będzie objęcie programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, loftów, strychów i starych kamienic, pod warunkiem, że w wyniku takiej czynności powstanie nowe mieszkanie.

W beczce miodu trafi się niestety łyżka dziegciu. Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, nadpłaci całość lub część kredytu w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Projekt nowelizacji trafi teraz do prac w Sejmie. Znowelizowane regulacje będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada wejście zmian w życie w II-giej połowie 2015-go roku.
sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety, dofinansowanie w ramach programu MDM ma charakter jednorazowy. Po zakupie obecnego mieszkania w MDMie zostali Państwo wpisani do rejestru docelowych kredytobiorców i obecnie nie możecie powtórnie skorzystać z programu wsparcia.

 • Maria

  Witam
  Mamy mieszkanie kupione w MDM. Chcemy je sprzedać przed upływem 5 lat. Mieszkanie małe a spodziewamy się 3 dziecka. Czy możemy skorzystać z mdm z uwagi na polepszenie warunków mieszkaniowych?

 • Witam. Niestety dofinansowania nie można otrzymać w żadnym z wymienionych przypadków.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Jeżeli do budowy ww. domu potrzebny byłby kredyt hipoteczny – nasi doradcy są do dyspozycji. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zosia

  Witam,

  Czy dofinansowanie może obejmować również zakup działki wraz z postawieniem domu czy tylko samą budowę?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Aby otrzymać dofinansowanie w programie MDM należy skorzystać ze specjalnego kredytu w instytucji współpracującej z BGK i razem z kredytem złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.

 • Magda

  Witam,

  W ubiegłym roku zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, czy w tym roku mogę ubiegać się o dopłatę ze środków MDM?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kasia

  Witam ,
  Czy jak będę miała mieszkanie w mdm ,to czy problemem będzie zamieszkanie w nim z chłopakiem z związku nieformalnym ? (oczywiście bez żadnych opłat z jego strony )?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny, nie składają również Państwo żadnego wniosku o udział w MDMie w momencie rozpoczęcia budowy.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Szymon

  Witam,
  W najbliższym czasie otrzymamy z żoną działkę budowlaną(będzie ,,przepisana” na nas przez moich rodziców). Chcieli byśmy z żona wybudować na tej działce dom, i tu moje pytanie: od czego zacząć, gdzie w pierwszej kolejności się udać i na jakich warunkach możemy zacząć budowę z dofinansowaniem MDM.

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli działka zostanie wydzielona (tzn. będzie to oddzielna nieruchomość), a dom będzie ukończony, oddany do użytkowania w stanie nadającym się do zamieszkania – będą go Państwo mogli odkupić od rodziców w ramach programu MDM. Dom oczywiście powinien spełniać wymogi ceny i powierzchni.

 • Gabriela

  Witam. Rodzice budują dodatkowy dom na swojej działce. Czy w ramach MDM możemy go kupić? I w jakim stanie musi być kupiony?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta.

 • Melka

  Witam.
  Czy można uzyskać dofinansowanie do zakupu domu w stanie surowym zamkniętym?
  Dom o powierzchni 99m2

 • Owszem, jest taka możliwość. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Daniel

  Witam chcialbym zakupic mieszkanie w programie mdm od osoby ktora posiada prawo wlasnosciowe lecz mieszkanie jest od spoldzielni , oraz ta osoba kiedys w nim mieszkala , to czy jest mozliwosc zakupu takiego mieszkania ?

 • Witam. Niestety, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania przekracza wyznaczony limit, nie ma możliwości, aby zakupić lokal w ramach programu MDM. Polecam jednak sprawdzenie, czy wszystkie pomieszczenia wymienionego lokalu zostały prawidłowo opisane jako użytkowe: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Bozena

  witam,
  chcemy kupic mieszkanie 78m, mamy dwójkę dzieci, wiem ze maks metraż to w tym wypadku 75m ale czy można uzyskać np doplate jak do 75 m ale kupić 78 m, czy nie mamy możliwości kupna wiekszego mieszkania nizn 75m

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ważna jest powierzchnia użytkowa – ww. powierzchnia nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Sylwia

  Chciałabym dodać iż nasz dom ma 150 m2..

 • Sylwia

  Czyli podczas budowy powinniśmy z mężem zbierać fv i co dalej? Proszę o pomoc

 • Witam. Owszem, VAT nie jest zwracany z puli przeznaczonej na dofinansowanie.

 • Sylwia

  Witam,

  Wzięliśmy z mężem kredyt hipoteczny i jesteśmy w trakcie budowania domu.

  Czy możemy w jakikolwiek sposób skorzystać jeszcze z dofinansowania MdM?

  tzn. otrzymać zwrot VAT wybranych mat. bud.?

 • Tak – na zakup domu lub mieszkania spełniającego limity programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Serdecznie Panią zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • milena

  Dzień Dobry,
  mam pytanie czy jeżeli prowadzę działalność gospodarczą mogę skorzystać z dofinansowania? Pozdrawiam

 • Obowiązuje Państwa wyłącznie jeden warunek dot. wcześniejszej spłaty kredytu. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Jeżeli prawo własności zostało już na Państwa przeniesione – możecie spokojnie spłacić nawet cały kredyt. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • zl

  Witam, skorzystaliśmy z programu MDM przed 3 marca 2015r. – czy obowiązują nas nowe zapisy, głównie chodzi o ograniczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu. Rozumiem, że prawno nie powinno działać wstecz, lecz proszę jeszcze o potwierdzenie.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, ma Pani rację. Podczas konsultacji społecznych została poruszona kwestia wymienionych przez Panią osób – zmiany jednak nie zostały wprowadzone do programu. Być może uda się to zrobić podczas najbliższej nowelizacji.

 • Anna

  A gdzie dopłaty dla osób samotnie wychowujacych, którzy mają przekroczony wiek 35 lat i nigdy nie nabyli żadnej nieruchomości??? Dlaczego limit wiekowy został zniesiony tylko dla rodzin wielodzietnych? Uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla osób, które samotnie wychowują dziecko/dzieci.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Średni czas oczekiwania od złożenia wniosku do wypłaty kredytu zajmuje około 1 miesiąca. Okres może się zmienić w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji kredytobiorcy. Polecam kontakt z Pańskim doradcą i wyjaśnienie, co się dzieje z Pańskim wnioskiem.

 • Kamil Biegon

  Witam mam pytanie,jaki moze byc mniej wiecej czas oczekiwania na udzielenie kredytu w mdm?wniosek został złozony 11.09 ,mija 5 tydzień a umowa dalej w trakcie przygotowania,pozdrawiam

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Iwona

  Witam,
  Mam pytanie. Wzielismy już kredyt MDM na zakup mieszkania w 10.2014 r. ( kteryt już częściowo uruchomiony a dopłata będzie wyplacona po akcie notarialnym). Teraz urodzilo nam się drugie dziecko czy możemy ubiegać się o zwiększenie dopłaty i czy ewentualnie przed aktem czy po.

 • Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

  Jeżeli to Pani mąż jest osobą ponoszącą większe koszty związane z utrzymaniem dziecka z wcześniejszego związku i dziecko mieszka z Państwem, otrzymacie współczynnik dofinansowania jako rodzina wychowująca dwoje dzieci (20%).

 • Karolina

  Witam😃 wraz z mężem chcemy skorzystać z tego programu mamy wspólne jedno dziecko ale mąż ma jeszcze dziecko z poprzedniego związku, czy możemy liczyć na wsparcie jako rodzina z dwójką dzieci czy jednym?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli taki standard nie spowoduje, że cena 1 m2 mieszkania przekroczy limity wyznaczone w danej lokalizacji – może.

  Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
  przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów,
  na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

 • Józek Bobek

  Witam,
  czy deweloper może wykończyć mieszkanie w programie MDM pod klucz?
  nazywa się to chyba „stan deweloperski rozszerzony”

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to
  dofinansowanie MDM nie będzie możliwe gdyż celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy. Z kolei bank finansuje wyłącznie inwestycje, które zostaną zakończone.

 • igor

  Czy można kupić w programie MDM dom w stanie surowym zamkniętym od osoby fizycznej

 • Obawy w danej sytuacji powinien mieć raczej Pani partner. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji
  kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjent. Inna osoba nie jest współwłaścicielem mieszkania, jest jednak współkredytobiorcą, co oznacza, że bank będzie domagał się od niej spłaty kredytu w sytuacji, kiedy główny kredytobiorca (czyli Pani) zaprzestanie spłat.

 • Katarzyna B

  Witam,

  Przede mną niełatwa decyzja o zamieszkaniu z partnerem w nowo zakupionym mieszkaniu. Moja sytuacja przedstawia się następująco: jesteśmy w związku nieformalnym, partner chciał wziąć kredyt na nowo zakupione mieszkanie, ale z ustawy wynika jasno, że nie będzie mógł skorzystać z dofinansowania dlatego, że posiadał w przeszłości inne mieszkanie, które niedawno zostało sprzedane. Czyli jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie wzięcie kredytu na moje barki, a partner będzie osobą wpisaną i oficjalnie pomagającą mi ten kredyt spłacić, tak? Tylko, czy nie ma innego rozwiązania? Nie ukrywam, że boję się takiej decyzji. A co w przypadku jeżeli, za kilka miesięcy chcielibyśmy wziąć ślub? Po prostu chcę być w jakiś sposób zabezpieczona nie tylko danym mi słowem „pomogę”.

 • Niestety, stanowisko BGK jest w tej sprawie jednoznaczne. Jeżeli raz Pan skorzystał z programu wsparcia, nie może Pan skorzystać ponownie.

 • Tomasz M

  Owszem, widniejemy w rejestrze. Jednak w ustawie jest też mowa o tym, że w przypadku rodzin wielodzietnych, nie obowiązuje zasada dofinansowania/posiadania pierwszego mieszkania. Jest tu więc pewna sprzeczność, prawda?
  Kiedy podpisaliśmy umowę RnS, byliśmy rodzicami dwójki dzieci, a w tym roku urodziło nam się trzecie i rozumiem, że w myśl polityki prorodzinnej wobec rodzin wielodzietnych powinniśmy mieć możliwość polepszenia warunków mieszkaniowych dla 5-ciu osób. Jest oczywistym, że sprzedam obecne mieszkanie i tym sam zrezygnuję z dopłat RnS. <Mam trochę racji? Może prawnie da się to obronić?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania
  finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Tomasz M

  Witam, od posiadamy z żoną mieszkanie zakupione w programie RnS. W tym roku urodziało się nam trzecie maleństwo. Czy w takiej sytuacji możemy sprzedać posiadane mieszkanie i zakupić nowe, większe w programie MDM?

 • W przypadku dwójki dzieci maksymalny metraż powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2. Jeżeli powierzchnia przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową, sporo pomieszczeń wg zaleceń BGK nie jest do niej zaliczanych. Tutaj znajdzie Pan dokładne informacje:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Piotr Milczarek

  Mam dwoje dzieci, czy dom z rynku wtórnego może mieć maksymalną powierzchnie 100m2? Czy przy większych nieruchomosciach np 135m2 tez mozna dostac dopłatę ale proporcjonalnie mniejsza? Z góry dziekuje za odpowiedz

 • Witam. Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

 • Piotr Milczarek

  Witam. Chciałem zapytać o zmiany jakie nastapiły w 2015 a dokładniej a możliwość zakupu z rynku wtórnego. Czy istnieje możliwość skorzystania z programu MDM przy zakupie domu z rynku wtórnego?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • bonusbgc

  Witam,
  a jak w przypadku budowy domu czy jest możliwość uzyskania 10% wkładu własnego na cel budowy dom+zakup działki ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie, ponieważ posiada Pan mieszkanie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w
  przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • cino_pl

  Witam

  Ja singiel bezdzietny. W kwietniu 2015r.wziąłem kredyt i kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym. Czy mogę liczyć na dopłatę na nowych zasadach??

 • Analogicznie jak w przypadku małżeństw:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

 • Kasia Brzeczko

  a jak z kredytem dla dwóch osób ? narzeczenstwo? jakies % doplaty?

 • Niestety nie.

 • Tak. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Kasia Brzeczko

  czy jest jakaś inna mozliwosć? malzenstwo bez rozdzielności….
  3 dzieci zameldowanych ale 2 spelniajace wymagania.

 • Kasia Brzeczko

  wychowywac czyli małoletnie lub uczace sie do 25 r.z?

 • Osoba posiadająca mieszkanie musi wychowywać min. troje dzieci, aby móc skorzystać z programu MDM.

 • Kasia Brzeczko

  witam.
  a co z osobami które maja juz mieszkanie?
  na jakich zasadach mogą wziąć drugie? aby dostac mdm?

 • Nie. Wsparcie otrzymane w ramach programu MDM jest zwolnione z opodatkowania.

 • Kamil Biegon

  Witam ,czy dotacja w progamie Mdm jest opodatkowana?

 • ewacz8

  witam ponownie
  to już nic nie rozumie czyli, że kredyt hipoteczny to odrębna sprawa (możemy go mieć na dwie osoby??) a dopłatę realizujemy odliczając VAT po zakończeniu budowy?? niezależnie od finansowania kredytowego czy nie? i faktury muszą być na jedną osobę
  prosze o podanie najnowszej podstawy prawnej
  dziekuję

 • Pozwolenie i kredyt (poza programem MDM) są odrębną sprawą. Warunki zwrotu VAT w programie MDM podałem powyżej.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ewacz8

  a skoro pozwolenie na budowę jest na nas oboje (oba osoby z imienia i nazwiska widnieją w pozwoleniu) i ewentualny kredyt będziemy brali na dwójkę to faktury na jedną osobę???

 • Beneficjentami programu MDM i właścicielami mieszkań lub domów mogą być jedynie małżeństwa lub single. Muszą Państwo wybrać jedno z Was i podawać dane tej osoby przy wystawianiu faktur.

 • ewacz8

  ostatnie pytanie:) i z góry dziekuję za fachową poradę mamy wspólną działkę, pozdwonie na budowę też na nasza dwójkę i mamy dwójkę dzieci, ale nie jesteśmy małżeństwem czy kwalifikujemy się do odpisu VAT w ramach programu, a jeśli tak to co z fakturami czy muszą być wystawiane na dwie osoby ujęte w pozwoleniu

 • Proszę przejrzeć Pani projekt architektoniczno-budowlany, z pewnością znajdzie w nim Pani informację o wielkości powierzchni użytkowej domu.

 • ewacz8

  jak na pozwoleniu na budowę domu mamy 101 m2 co wchodzi w powierzchnie użytkową???

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Odnośnie wyliczenia kwoty dofinansowania zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Zapraszamy również do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • kamilia

  Witam.
  Nie jestesmy malzenstwem ale mamy razem dziecko. Chcielibysmy skorzystac z MDM. Znalezlismy mieszkanie deweloperskie w Elblagu. Cena 4,221zl brutto za metr. Czy mozemy skorzystac z MDM?
  Pozdrawiam

 • 31.08-go

  Od 01.09 większość banków zacznie przyjmować wnioski wg nowych zasad.

 • dwaid nowak

  Witam kiedy uprawomoci sie nowelizacja programu?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Nadal macie Państwo szanse na skorzystanie z programu MDM. Na
  podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki (w skrócie – wiek poniżej 25 lat, dzieci uczące się).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Monika

  Witam,
  Jesteśmy małżeństwem z trójką dzieci.Mamy małe własnościowe mieszkanie i w maju podpisaliśmy akt notarialny na zakup mieszkania piętro pod nami.Wpłaciliśmy pierwszą ratę 50 tys. a ostatniego października mamy wpłacić pozostałą kwotę .Planowaliśmy wziąć kredyt i niedawno dowiedziałam się o dofinansowaniu .Czy z racji tego ,że oboje z mężem przekroczyliśmy 40 lat nie mamy na to szans?

 • ewacz8

  Zaczynamy budowę domu, posiadamy część pieniędzy o kredyt chcemy się starać na wiosnę,mamy dwójkę dzieci, budujemy systemem gospodarczym czy przysługuje nam dopłata w ramach MDM (bo pani z banku twierdzi, że domy budowane systemem gospodarczym nie wchodzą w program).??? z góry dziękuję za rozmowę

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Korzystanie z ulgi budowlanej – oszczędzanie w kasie mieszkaniowej nie koliduje z możliwością skorzystania z programu MDM. Poza tym – w przypadku rodzin wielodzietnych (wychowujących min. troje dzieci) nie jest stosowane kryterium wieku ani nieposiadania domu lub mieszkania. Przeszkodą mogłoby być jedynie, gdyby Państwo korzystali z programu RnS. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • michal

  Czy jesli kiedys korzystalismy z ulgi budowlanej-oszczedzanie w kasie mieszkaniowej- to czy teraz mozemy skorzystac z programu mieszkanie dla mlodych? Jesteśmy rodziną wielodzietna.

 • Tak, proszę jedynie pamiętać, że kwota kredytu (po odjęciu kwoty dofinansowania) nie powinna być mniejsza niż 50% wartości
  kredytowanego mieszkania.

  czyli jeżeli mieszkanie kosztuje 150 tys. PLN kredyt powinien wynieść minimum 75 tys. PLN

 • ada

  jestesmy malzenstwem z trojgiem dzieci. chcemy zakupic mieszkanie 60 m2 tj. mniejsze niz mamy ale w nowym budownictwie. limit cenowy jest u nas ok 4300 m2 a deweloper ma cene m2 5000. czy mozliwe jest skorzystanie z programu mdm majac oszczednosci na wklad wlasny i wziecie kredytu na 50 % wartosci nieruchomosci?

 • Tak, otrzyma Pani dofinansowanie. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Kwota kredytu po odliczeniu dofinansowania nie może być mniejsza niż 50% wartości mieszkania. Pozostałe środki może Pani dopłacić z własnej kieszeni.

  Posiadany kredyt wpłynie na Pani zdolność kredytową (rata kredytu zostanie ujęta w Pani zobowiązaniach). Zyski z umowy o pracę (o ile nie jest to okres próbny) zostaną ujęte w liczeniu Pani zdolności (większość banków je akceptuje).

 • Pytanie – jak chcecie to Państwo przeprowadzić? Jedna osoba kupuje udział 50% we własności od drugiej?

 • Marta

  WITAM, i ja się zapytam przy okazji. 5 lat temu kupiłam mieszkanie 2 pokojowe. W między czasie urodziły mi się dzieci. Łącznie 3.Mam kredyt na to mieszkanie. Chciałabym dostać kredyt na nowe, większe w celu poprawy warunków bytowych. Mieszkanie chciałabym 4 pokojowe. Większość mieszkań jest powyżej 65 m2. czy dofinansowanie dostanę jeśli wybiorę mieszkanie z rynku wtórnego które przekroczy te 65m2? czy resztę będę mogła jakoś sama dopłacić? Czy na moją zdolność finansową wpłynie już posiadany kredyt? Jeśli pracuję na umowę o prace i posiadam własną działalność, która póki co nie generuje większych zysków jest również brana pod uwagę? Bardzo dziękuję.

 • sahera

  Czyli w naszej sytuacji, kiedy każde z nas w świetle prawa jest singlem i posiada 50% własności mieszkania na które mamy zaciągnięty wspólny kredyt hipoteczny możemy skorzystać z MDM właśnie na to konkretne mieszkanie (nie chodzi mi o zakup kolejnego mieszkania)?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nowelizacja nie nakazuje sprzedać Pani poprzedniego mieszkania. Mogą je Państwo wynająć i zapewnić sobie w ten sposób stabilność finansową. Mieszkanie w którym mieszka Pani babcia także nie będzie stanowiło problemu. Na podstawie nowelizacji programu MDM
  ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się,
  jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje
  własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Niestety nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w
  charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Anna

  Witam, mamy z mężem małe mieszkanie na kredyt. Niedawno urodziło nam się trzecie dziecko i chcielibyśmy kupić większe mieszkanie, natomiast to, które obecnie spłacamy, wynająć (spłata kredytu we frankach szwajcarskich jest dla nas w tym momencie zupełnie nieopłacalna). Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z programy MdM czy musimy jednak spłacić wcześniejszy kredyt i sprzedać mniejsze mieszkanie? Dodatkowo ja sama jestem formalnie właścicielką mieszkania, które jednak dożywotnio ma prawo użytkować moja babcia (nie mam możliwości ani oczywiście takiej chęci, aby z mieszkania obecnie korzystać lub je sprzedać). Czy to przeszkoda dla skorzystania z programu? Z góry dziękuję za odpowiedź!

 • Rafał

  Witam, niedawno sprzedaliśmy z żoną mieszkanie zakupione w programie Rodzina na swoim. Mamy teraz dwójkę dzieci i chcemy wybudować mały dom. Czy możemy skorzystać z programu ?

 • Z programu możecie Państwo skorzystać jedynie taraz – jako single nie posiadający 100% własności mieszkania. Po ślubie będziecie jako para dysponować całym mieszkaniem, co wykluczy Was z programu MDM.

  zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • sahera

  Witam, jesteśmy parą w związku nieformalnym, nie mamy dzieci, żadne z nas nie przekroczyło 35 lat. Wzięliśmy kredyt wspólnie na mieszkanie z rynku wtórnego w 2014 r. i obecnie go spłacamy. Planujemy się pobrać i założyć rodzinę. Czy po ślubie będziemy mogli skorzystać z programu w ramach kredytu już zaciągniętego? Tzn. czy będziemy mogli otrzymać pomoc na mieszkanie, których jesteśmy właścicielami ale mamy na nie hipotekę? I gdzie musielibyśmy się zgłosić w tej sprawie.

 • Niestety nie mogą skorzystać Państwo z programu MDM- gdyż mąż był właścicielem mieszkania.

  Warunku dot. posiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniajacych wymienione w ustawie warunki. Jeżeli są Państwo taką rodziną – wtedy możecie skorzystać z programu MDM

 • Niestety nie mogą skorzystać Państwo z programu MDM- gdyż mąż był właścicielem mieszkania.

  Warunku dot. posiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniajacych wymienione w ustawie warunki. Jeżeli są Państwo taką rodziną – wtedy możecie skorzystać z programu MDM.

 • aneta65

  Witam, ja i mąż chcielibyśmy się starać o dofinansowanie z MDM. Kilkanaście lat temu mama męża sprzedała mieszkanie z powodu przeprowadzki a nowe zostało z tych pieniędzy zakupione przez meza. Po 2 latach zostało z powrotem przepisane na mamę. Czy w związku z tym iż mąż przez 2 lata był właścicielem mieszkania formalnie ale w rzeczywistości jest to mieszkanie mamy to możemy starać się o dofinansowanie? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • aneta65

  Witam, ja i mąż chcielibyśmy się starać o dofinansowanie z MDM. Kilkanaście lat temu mama męża sprzedała mieszkanie z powodu przeprowadzki a nowe zostało z tych pieniędzy zakupione przez meza. Po 2 latach zostało z powrotem przepisane na mamę. Czy w związku z tym iż mąż przez 2 lata był właścicielem mieszkania formalnie ale w rzeczywistości jest to mieszkanie mamy to możemy starać się o dofinansowanie? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Czyli rozpoczęli Państwo budowę jeszcze przed programem MDM. Wtedy jeszcze obowiązywały inne zasady(np. bark limitów). Powinni Państwo spróbować złożyć wniosek w urzędzie skarbowym.

 • Lucyna 121

  Witam, zaczeliśmy budowę domu w 2014 roku jeszcze nie jako małżeństwo. w tym momencie jesteśmy już po ślubie. mamy dwójkę dzieci. Metraż naszego domu wynosi 140m2. Czy należy nam sie zwrot podatku chociaż do 100m2?

 • Pewnie, może Pan być właścicielem 99% i nadal móc skorzystać z programu MDM, gdyż wciąż będzie to własność ułamkowa.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Arek

  witam, jestem aktualnie współwłaścicielem mieszkania w 49%, czy nadal moge skorzystac z programu mdm ?

 • Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać
  z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Przy transakcji, którą opisała Pani w drugiej części komentarza trzeba współpracować z naprawdę zaufanym deweloperem. Polecam także przeliczyć, co się Państwu bardziej opłaca (zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na:
  stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ania

  Witam, mam pytanie czy w wieku 24 lat razem z mężem możemy skorzystać z programu MDM posiadając swoją działkę budowlaną? Na budowę domu bez pomocy państwa raczej nas nie stać, więc chcielibyśmy starać się o jakąś pomoc no i oczywiście o kredyt z tym, że nie chcemy brać kredytu nie wiedząc czy program MDM nas może objąć.

  Z tego co już wyczytaliśmy jeśli chodzi o budowę domu to przy projekcie który wybraliśmy (dom z użytkowym poddaszem o pow. 94,2 m2) możemy liczy na zwrot vatu czyli max 20 tys. Myśleliśmy również o tym aby sprzedać działkę firmie zajmującej się budowaniem domów i kupić od niech już wybudowany dom i wtedy można liczyć chyba na większą pomoc Czy to prawda? Proszę o poradę co było by najlepsze? I gdzie mamy się udać z naszymi pytaniami?

 • Chcą Państwo na wymienionej działce postawić dom? W
  przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Jeżeli jednak chcą Państwo kupić mieszkanie i zastanawiacie się jedynie, czy wymieniona działka nie stanowi przeszkody – mogę Państwa uspokoić – pomimo posiadania działki możecie skorzystać z programu MDM.

  Jeżeli chcieliby Państwo sprawdzić swoją zdolność kredytową, zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • rafal

  Jesteśmy rodzina wielodzietna ,chcemy skorzystać z mdm posiadamy własną działkę budowlaną czy możemy ?

 • Kwota kredytu po odjęciu dofinansowania i ew. środków własnych beneficjenta nie może być mniejsza niż 50% wartości mieszkania nabywanego w ramach programu MDM. Jeżeli mieszkanie kosztuje 300 tys. PLN, kredyt nie może być mniejszy niż 150 tys. PLN.

  Dopłatę wylicza się trochę inaczej. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

 • Anna

  Czy dopłata zależy od wartości kredytu czy tylko od wartości mieszkania? Np. Mieszkanie 50 m2 o wartości 300 000 pln (tj. 6000/m2), zeby zmieścić sie w programie mdm wartość m2 nie moze przekraczać 5000 pln. Do kredytu 300 000 pln dodaje swoje środki tj 50 000 pln, wtedy kredyt stanowi 250 000 pln (tj. 5000/m2). Czy mozna liczyć w takim przypadku na dopłatę ?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ani powierzchnia garażu, ani pomieszczenia gospodarczego nie jest wliczana do metrażu użytkowego domu. Zachęcam do lektury artykułu: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

 • evelinka

  Czy garaż, lub pomieszczenie gospodarcze jest wliczane w metrapż domu

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Reasumując – jeżeli spełniają Państwo wymienione powyżej warunki – mogą Państwo przystąpić do programu MDM. Nie muszą Państwo pozbywać się dotychczasowego mieszkania.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Niestety nie. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba (partner) wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, ale nie będzie właścicielem mieszkania.

 • Anna

  Jesteśmy rodziną wielodzietną- czworo dzieci- posiadamy mieszkanie własnościowe 62m,w małym mieście, chcielibyśmy kupić mieszkanie w Gdyni 53m, czy po nowelizacji moglibyśmy skorzystać z MDM czy musimy pozbyć się mieszkania, które mamy np. przepisując je na pełnoletnią córkę.

 • Dominika

  Dzień dobry

  Jeżeli dobrze zrozumiałam i nowelizacja wejdzie w życie, to razem z partnerem będąc w związku nieformalnym, będziemy mogli wziąć wspólnie kredyt i nabyć takie samo prawo mieszkaniowe ?

 • Niestety nie ma takiej możliwości – chyba, że wychowują Państwo minimum troje dzieci – wtedy możecie Państwo skorzystać z programu MDM i kupić kolejne mieszkanie.

 • Owszem, dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać jedynie biorąc specjalny kredyt w banku współpracującym z BGK. Proponuję więc wziąć kredyt na min 50% wartości nieruchomości, a własne środki przeznaczyć na wykończenie mieszkania oraz późniejszą nadpłatę kredytu (po upływie 5-ciu lat od przeniesienia własności mieszkania można kredyt nadpłacić bez konsekwencji ze strony programu MDM).

 • Paula

  Witam. we wrześniu 2014 roku kupiliśmy mieszkanie na rynku wtórnym nie korzystając z dopłaty w MDM ze względu na to że nie było możliwości zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Nie stać nas było na zakup na rynku pierwotnym( nawet z dopłatą ) ze względu na to że stan deweloperski wymaga dużego wkładu w urządzenie mieszkania. Czy istnieje jakaś szansa żeby się odwołać lub zrobić coś żeby skorzystać teraz dopłaty?

 • Dawid

  Witam chciałem zapytać czy dofinansowanie do mieszkania istnieje tylko z kredytem? Mając wkład własny w wysokosci 100000 złoty bede potrzebował 20-30 tysięcy jeszcze czy istnieje taka pomoc od państwa dodam że jestesmy małżeństwem i mamy 1 dziecko wspólne w tym ja mam z poprzedniego związku drugie ale nie pod moja opieka.Dodam że będziemy mieszkać już w nim na stałe a ze zwględu na to że jestem w bik chociaż mam wszystko spłacone nie mogę sie starać o kredyt w banku. Mój wiek 25 lat .Proszę o udzielenie odpowiedzi.Z góry dziękuje i pozdrawiam.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie – ponieważ w przeszłości była Pani właścicielką mieszkania.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Gosia Tomek

  Witam mam pytanie,czy jeśli w 2010 roku byłam właścicielka mieszkania(obecnie nie posiadam wlasnego)jestem mężatką z jednym dzieckiem czy możemy liczyć na skorzystanie z programu???

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, na przełomie sierpnia i września powstanie możliwość skorzystania z programu MDM podczas nabycia mieszkania pochodzącego z rynku wtórnego.

 • Anna

  Witam, mam pytanie, właśnie rozmawiałam z osobą zainteresowaną kupnem mojego mieszkania, która twierdzi,że w okolicy przełomu sierpnia i września w programie MDM będzie możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym, dodam,że para nie jest małżeństwem, czy to prawda?

 • Zarejestruj się w programie „Mieszkanie dla Młodych” na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Życzymy powodzenia. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Natalia

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. W takim razie zaczynami szybko działać, ale jako singiel 🙂 Pozdrawiam, Natalia

 • Witam. Obawiam się, że nasi ustawodawcy nie wyrobią się z wprowadzeniem nowelizacji do 1-go lipca. Koniec lipca b.r. to raczej wszystko, na co możemy liczyć.

 • Natalia

  Wspólnie z partnerem zarezerwowaliśmy mieszkanie, które ze względu na obecnie obowiązujące przepisy, może wziąć na siebie jedno z nas bo nie jesteśmy małżeństwem. Rezerwację mamy do 1 sierpnia. Nasz doradca poradził nam, by wstrzymać się z załatwianiem kredytu do 1 lipca, abyśmy dzięki nowym przepisom, mogli skorzystać razem z dopłaty i od razu wziąć kredyt i mieszkanie na nas dwóch. Obawiam się tego okresu 14 dni. Jeśli przepisy weszłyby w życie od początku lipca to do połowy lipca byśmy nie mogli działać z kredytem, a później na uzyskanie jego mielibyśmy 2 tygodnie. Umowę przedwstępną rzekomo można aneksować, ale różnie bywa. Czy nowe przepisy będą już miały moc od 1 lipca, czy też w późniejszym terminie (np. 14 lipca) i lepiej nie czekać i brać na 1 osobę kredyt i mieszkanie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Natalia

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No niestety. 10.06 miało być posiedzenie w Sejmie w sprawie MDMu. Zostało odwołane, bez podania kolejnego terminu ;-(

 • Andrzej

  Czas mija i nic nowego nie słychać?

 • Łukasz Janiak

  Co jeśli 70m2 kosztuje 195 tyś, a mój wkład własny wynosi 140 tyś. Czy w tedy też przysługuje dofinansowanie 10%?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, polecamy się.

 • Karola Mejer

  Dziękuję za szybką odpowiedz.

 • BGK poleca bankom przygotować się na wejście nowelizacji w życie w lipcu br..

 • Karola Mejer

  Kilka dni temu usłyszałam w tv, ze dyskusja na temat nowelizacji ustawy o mdm utknęła w martwym punkcie. Z kontekstu zrozumiałam, że zmiany jeszcze nie zostały przyjęte i nie są pewne. Więc jak to w końcu jest? Nowelizacja wejdzie w życie, tylko nie wiadomo jeszcze kiedy czy nie wiadomo jeszcze czy w ogóle wejdzie?

 • Jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna (właściciel firmy), a nie firma, będzie to transakcja na rynku wtórnym. Niestety w takim wypadku nie można skorzystać z programu MDM. Wsparciem
  objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu
  jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej
  działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Go

  Czy jeśli mieszkanie jest z rynku pierwotnego, jednak w Księdze Wieczystej jako obecny właściciel jest wpisana osoba fizyczna mam prawo do dopłaty przy zakupie? Dodam tylko, że właściciel jest właścicielem firmy budowlanej, mieszkanie jest w stanie surowym zamkniętym (zaadaptowany strych).

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przedstawiciele Ministerstwa podawali lipiec 2015 jako termin wejścia nowelizacji w życie. Miejmy nadzieję, że ta data będzie ostateczna.

 • White-tea

  „Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada wejście zmian w życie w II-giej połowie 2015-go roku”- wiadomo już kiedy dokładnie to nastąpi? Chcemy z Chłopakiem kupić mieszkanie, ale nie wiemy, czy zaryzykować i poczekać (tak na dobrą sprawę do nie wiadomo kiedy, bo druga połowa roku to także grudzień i możemy nie zdążyć z wzięciem kredytu i kupnem mieszkania), aż nowelizacja wejdzie w życie, czy po prostu brzydko mówiąc „pójść na łatwiznę” i wziąć ślub cywilny, co bardzo ułatwiłoby formalności.

 • Ad 1. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli dom będzie podzielony na 2 mieszkania, maksymalna powierzchnia Państwa lokalu może wynieść 85 mkw powierzchni użytkowej. Polecam ew. stronę: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Ad 2. Polecam, abyście Państwo zakupili od dewelopera dom 110 m2. Przypominam, że ew. formalnego podziału na dwa mieszkania można dokonać po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności domu.

  Ad 3. Wg zaleceń BGK strych nie jest traktowany jako powierzchnia użytkowa. Polecam ew. artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchniażytkowa.pdf. Po upływie 5-ciu latod momentu przeniesienia własności domu możecie państwo formalnie dokonać dowolnej adaptacji.

  Ad 4. Zlecenie firmie budowy domu na Państwa działce będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym. W takim wypadku możliwy będzie jedynie zwrot części podatku VAT.

  Jeżeli chciałaby Pani rozwinąć któryś w wymienionych wątków, prośba o info.

  Polecamy się.

 • Marta

  Dzień dobry,

  jesteśmy rodziną z 3 dzieci. Po wejściu w życie nowelizacji zasad programu chcielibyśmy zamieszkać w nowym domu, który będzie podzielony na 2 niezależne mieszkania: dla nas max. 110 m i ok. 40 m dla mojej Mamy.

  W związku z tym mam 4 pytania:

  1. Czy w takiej sytuacji przysługuje nam dopłata MdM do 110m?
  2. Czy budynek od początku mógłby być podzielony na takie 2 mieszkania, czy też byłoby konieczne, by w momencie uzyskania dotacji dom miał powierzchnię całkowitą 150 m, z czego 110 byłoby powierzchnią użytkową, a pozostałe 40 m np. garażem, pralnią, kotłownią i dopiero potem pomieszczenia te zostałyby przekształcone w pomieszczenia mieszkalne tworzące drugie mieszkanie? Po jakim czasie takie przekształcenie byłoby możliwe?
  3. Jak traktowane są domy z poddaszem do ewentualnej przyszłej adaptacji? Czy powierzchnia użytkowa poddasza nieadaptowanego w chwili przyznawania dotacji jest brana pod uwagę przy obliczaniu powierzchni użytkowej domu?
  4. Czy musimy kupić dom razem z działką czy możemy zlecić firmie deweloperskiej budowę domu na posiadanej działce – gdzieś czytałam, że to byłoby traktowane jako budowa systemem gospodarczym i przysługiwałby nam wyłącznie zwrot VAT.

  Dzięki za odpowiedzi!
  Marta

 • Maksymalny limit powierzchni użytkowej dla domów w przypadku rodziny wychowującej min. troje dzieci wynosi 110 m2. Wymienione 118 m2 to trochę za dużo, aby móc skorzystać z programu. Polecam ew. artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Dodatkowo, proszę upewnić się w wybranym przez Państwa banku, jaki standard wykończenia domu zostanie zaakceptowany. Ustawa wprawdzie tego nie precyzuje. O ile cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieści się w limicie ceny dla danej lokalizacji – istnieje możliwość skorzystania z MDMu. Spotkaliśmy się jednak z przypadkiem, kiedy Klientowi omówiono udzielenia kredytu z dofinansowaniem, gdyż stan wykończenia nie zapewniał możliwości zamieszkania w danej nieruchomości.

  Jeżeli chodzi o pozostałe wymogi – nie ma przeszkód, aby skorzystali Państwo z programu. Nowelizacja zniesie wymóg nieposiadania wcześniejszego mieszkania oraz limit wieku w przypadku rodzin wielodzietnych – więc Państwa obecne mieszkanie nie będzie stanowiło problemu.

  Proszę jedynie pamiętać, że kwota kredytu, za jaki kupicie dom, po uwzględnieniu dofinansowania nie powinna być niższa niż 50% wartości domu.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam po nowelizacji do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Sławek

  Witam! Dzisiaj umówiliśmy się z developerem na budowę domku jednorodzinnego. Developer doprowadza go do stanu surowego zamknietego(wrzesień 2015), po czym my go odkupimy i dokończymy budowę we własnym zakresie. Obecnie posiadamy mieszkanie kupione na kredyt, które zamierzamy sprzedać a nasza rodzinka to mąż, żonka i trójka dzieci. Oboje mamy też więcej niż 35 lat. Czy w takiej sytuacji będziemy mogli skorzystać z MDMu na nowych zasadach?
  P.S. Powierzchnia domu to 118m.

 • Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W najbliższym czasie program nie zostanie rozszerzony o zakup mieszkań od osób fizycznych.

  Odnośnie spółdzielni mieszkaniowych – zgodnie z art. 1. § 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”.

  Zatem – o ile jesteśmy pierwszym nabywcą, który zasiedla to
  mieszkanie, a sam lokal spełnia kryteria powierzchni i limitu ceny
  obowiązujących w programie MDM, można skorzystać z dofinansowania.

  Jest natomiast jedno ale – podczas składania wniosku o
  dofinansowanie konieczne jest podanie informacji na temat dokładnych parametrów mieszkania w celu określenia limitów cenowych i powierzchniowych. Spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

  Reasumując – powyższy zapis oznacza, że nie ma możliwości
  uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego jedynie na podstawie umowy o budowę mieszkania w ramach spółdzielni. Jeżeli jednak lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone i informacja na ten temat znajdzie się w umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania – istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu MDM.

 • reniaz

  witam, czy z dofinansowania będzie można skorzystać na zakup mieszkania od spółdzielni bądź od osoby fizycznej po nowelizacji ustawy ?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia
  zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani narzeczony jest obecnie właścicielem domu, nie może więc skorzystać z programu MDM. Co gorsza, po ślubie Pani również straci tę możliwość, gdyż wg art 6 ustawy MDM małżeństwa muszą wspólnie skorzystać z kredytu z dofinansowaniem.

  Jedyna opcja, aby wzięli Państwo udział w programie to skorzystanie z MDMu przez Panią już teraz – tzn. powinna Pani zakupić mieszkanie jako singielka.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – po ślubie nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Paula

  Witam,
  narzeczony otrzymał dom w spadku, zostanie on sprzedany za miesiąc. Czy w przyszłym roku będziemy mogli skorzystać z MDM?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Część banków kredytuje także koszty dodatkowe (np. prowizję lub opłatę za wycenę).

 • Tomasz

  Witam,
  Czy nie posiadajac żadnych funduszy na wkład własny mogę dostać kredyt z programu MDM? Pozostałe warunki wiekowe itp spełniam.

 • Planowana nowelizacja ma umożliwić zakup większego mieszkania rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci, nawet jeżeli posiadają już mieszkanie.

  Proszę pamiętać, że dofinansowanie w formie dopłaty otrzymają Państwo jedynie przy zakupie domu lub mieszkania.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Jacek

  Dzień dobry,
  Mam trójkę dzieci, ale posiadam również z żoną nieruchomości: mieszkanie z kredytem hipotecznym, kawalerkę nabytą w drodze spadku i 1/4 domu rodziców – darowizna. Czy na nowych zasadach będziemy się łapać na dofinansowanie z MDM przy kupnie większego mieszkania lub budowy domu?

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • gość

  Jezeli nie pracuje a moi teściowe chcą nas wesprzeć w kupnie nowego mieszkania to jest w ogóle jakaś szansa abyśmy mogli skorzystać z tego programu…. Wszystkie warunki spełniamy…

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Powinna jednak spełniać warunki programu MDM, a mieszkanie powinno być położone na terytorium Polski.

  Jest jednak jedno „ale”. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN, a Rekomendacja S nakazuje bankom udzielać kredytów w tej samej walucie, której kredytobiorca osiąga główny dochód.

 • Ola

  Czy osoby mieszkajace za granica ale zameldowane w Polsce moga korzystac z programu MDM? Mam 30 lat.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Planowana nowelizacja wprawdzie zniesie warunek nieposiadania mieszkania, jednak taka możliwość będzie dotyczyła jedynie beneficjentów wychowujących min. troje dzieci.

 • magda

  Obecnie mamy z mężem dzieci i mieszkaniez hipoteka. w ciągu pięciu lat chcielibyśmy mieć trzecie dziecko. Czy mimo posiadanego mieszkania ktore chcemy sprzedać możemy liczyć na dopłatę przy zakupie domu już teraz?

 • W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
  szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane
  wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki
  wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała.

 • jola

  Witam. Chciałabym zapytać czy posiadanie domku letniskowego przez jednego z małżonków wyklucza skorzystanie z dofinansowania ? Ponieważ gdzieś taką informacje przeczytałam tylko nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie skoro taki domek nadaje sie TYLKO do zamieszkania latem bo są to zazwyczaj domki drewniane i nieocieplone. Czy ustawodawca uważa ze takie domki spelniaja funkcje mieszkalne?

 • Witam. Chodzi o nowe wnioski kredytowe złożone w banku po uprawomocnieniu się zapisów nowelizacji. Dziękuję za zwrócenie uwagi, czasami skróty myślowe prowadzą do nieporozumień.

 • agata

  „Zmiana będzie dotyczyła osób, które złożą wnioski po uprawomocnieniu zapisów nowelizacji.” – chodziło Państwu o NOWE wnioski kredytowe po nowelizacji, czy o wnioski na dodatkowe dofinansowanie dla osób, które kredyt z dopłatą MDM już posiadają i podpisali umowy na starych warunkach – pytam ponieważ nie wynika to jednoznacznie dla mnie z tej odpowiedzi 🙂 Pozdrawiam serdecznie

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani nie może więc skorzystać z programu MDM. Pani małżonek także nie może, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

  ew. jeżeli wychowują Państwo przynajmniej troje dzieci – planowana nowelizacja zniesie wymóg nieposiadania mieszkania w przypadku rodzin wielodzietnych.

 • Jolanta

  Dzień dobry,
  Czy możemy skorzystać z Mdm w obecnej sytuacji lub, jeśli obecnie to problematyczne, to czy da się coś zrobić, aby z Mdm skorzystać: w drodze darowizny został mi przekazany dom, jeszcze przed ślubem, stanowi więc moją wyłączną własność. Mąż nie posiada i nie posiadał w przeszłości żadnej nieruchomości.

 • Witam. Jeżeli mieszkanie będzie położone na terytorium Polski – w świetle ustawy MDMu nie będzie problemu.

  Nowelizacja zmieni zapis art 6 ust 3 na: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70
  ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Zapis inne osoby wskazuje, że możemy mówić także o osobie z rodziny mieszkającej za granicą.

  Jest jednak kilka zastrzeżeń. Dominującą walutą dochodu kredytobiorców powinien być PLN (rekomendacja S nakłada na banki wymóg udzielania kredytów w walutach, w których kredytobiorcy osiągają dochód – a kredyty w ramach MDM są udzielane wyłącznie w PLN). Po drugie – bank kredytujący musi wyrazić zgodę na zaakceptowanie dochodów osiąganych za granicą.

 • Sławek

  Witam,

  sprawa dotyczy sytuacji, w której: „Po wejściu w życie nowelizacji, współkredytobiorcą będzie mogła być dowolna osoba”

  ze względu na mój wiek i brak wystarczającej zdolności postanawiam mieszkanie kupić z kimś z rodziny mieszkającym za granicą i posiadającym obywatelstwo tamtego kraju.
  ewentualny współkredytobiorca i już niebawem współwłaściciel mieszkania, spełnia kryterium wieku

  czy będzie możliwość skorzystania z programu?

 • Owszem, po wejściu w życie nowelizacji, dla beneficjentów programu, którzy wychowują dwoje dzieci mnożnik dofinansowania wyniesie 20%. Zmiana będzie dotyczyła osób, które złożą wnioski po uprawomocnieniu zapisów nowelizacji.

 • agata

  Mam pytanie, znalazłam w tym artykule zapis: ” Jeśli w rodzinie będzie dwoje dzieci, mnożnik dofinansowania wzrośnie z 15 do 20 proc.” –
  W zeszłym roku dofinansowanie 20% dotyczyło trójki i większej ilości dzieci (np jak ktoś posiadał dwójkę przy podpisywaniu umowy to dofinansowanie było i tak 15%, w ciągu 5ciu lat musiało urodzić się trzecie lub więcej dzieci aby otrzymać kolejne 5% co łącznie dawało max20% dopłaty). Czy to oznacza, że teraz będzie 20% dofinansowania przy dwójce od razu??? I czy to będzie dotyczyło nowych chętnych, którzy podpiszą umowę kredytową z dofinansowaniem MDM dopiero czy również tych, którzy mają już kredyt z MDM? – z góry dziękuję za odp.

 • Pytanie z kategorii ciężkich ;-). Zgodnie z art. 3 ustawy MDM: dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Mieszkanie powinno więc być nowo wybudowane, a sprzedaży musi dokonać osoba prowadząca działalności gospodarczą polegającą na budowie domów. Dodatkowy warunek wymaga, aby nabywane mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę (na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy). Warunek ten jest weryfikowany wg oświadczenia osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy).

  Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, traci on prawo rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. Upadły nie zostaje jednak pozbawiony prawa własności mienia wchodzącego do masy upadłości, natomiast jego zakres ulega ograniczeniu na rzecz syndyka. Należy przy tym zaznaczyć, że syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego, ale we własnym imieniu. Skoro syndyk działa na rachunek upadłego, a upadły nie traci prawa własności wybudowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieszkania, w sytuacji, gdy syndyk dokona sprzedaży tego mieszkania, przesłanki wynikające z art. 3 i 10 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi będą spełnione (czyli byłaby to sprzedaż na rynku pierwotnym).

  W przedstawionej sytuacji transakcja sprzedaży mieszkań dokonywana byłaby przez spółkę, która nie jest podmiotem, który wybudował mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Reasumując – gdyby wymieniona spółka (która zakupiła mieszkania od syndyka) działała w strukturze kapitałowej, w której jeden podmiot realizuje proces budowy, a drugi – proces sprzedaży – nie byłoby żadnych przeciwwskazań, aby skorzystać z MDMU, podobnie, gdyby mieszkania sprzedawał sam syndyk.

  Tutaj jednak mamy do czynienia z konstrukcją: spółka upadła -> syndyk -> nowa spółka sprzedająca mieszkania->Klienci. Szczerze mówiąc, mam wątpliwości, czy takie nieruchomości można zakupić w ramach MDMu.

  Na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znalazłem jednak informację: ” Intencją ustawodawcy było określenie warunku dotyczącego finansowania inwestycji realizowanych na rynku pierwotnym, a nie przesądzanie o formie funkcjonowania podmiotu sprzedającego mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. ” co sugeruje, że mieszkania można nabyć w ramach programu (co nie zmieni się zapewne także po nowelizacji).

  Dodatkowo, wśród dokumentów wymaganych w procedurze ubiegania się o kredyt w ramach MDMu jest pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, że sprzedawane mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Oświadczenie takie składane jest w banku kredytującym. prawdopodobnie bank poprosi także o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu realizacji sprzedaży mieszkania w wymienionym przypadku.

 • Maciek

  Witam,
  obecna ustawa wskazuje iż zakup powinien być od osoby która wybudowała nieruchomość. Na rynku są wiec nieruchomości posiadające włąściwość rynku pierwotnego ale jendak sprzedawane przez nie tą osobę która ją wzniosła (przykład: spółka kupuje od syndyka dysponującego majątkiem dewelopera upadłego, blok z kilkudziesięcioma mieszkaniami które wcześniej nie były zasiedlone i reprezentują zdecydowanie rynek pierwotny). Czy orientujecie się Państwo czy w znowelizowanym dokumencie taka mozliwość będzie? P:o rozmowie z przedstawicielem ministerstwa mam informację że tak ale chciałbym wiedzieć coś bardziej konkretnego. Prośba o odniesienie się do przytoczonego przykładu. Z góry dziękuję.
  Maciek

 • Witam. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Przekroczenie limitu oznacza brak możliwości zakupu danej nieruchomości w ramach programu MDM.

  Polecam także artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Łukasz Przykucki

  witam,
  spodziewamy się z żoną trzeciego dziecka i chcieliśmy kupić dom.
  jaki będzie metraż maksymalny po zmianach i czy przekroczenie go oznacza dyskwalifikacje?

 • Witam. Niestety pewne są tylko śmierć i podatki. Odpowiem w ten sposób – patrząc na postęp prac legislacyjnych jest bardzo duża szansa na to, że od lipca będzie można składać wnioski wg nowych zasad.

 • Tomek

  witam,
  czy to już pewne, że zmiany wejdą w życie od lipca ?
  Pozdrawiam
  Tomek

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nowelizacja dotycząca zwiększenia pomocy dla rodzin wielodzietnych powstała m.in. po serii listów, jakie dotarły do Ministerstwa Infrastruktury. Być może powinni Państwo spróbować wysłać swoją opinię do Ministerstwa?

  Moim skromnym zdaniem, włączenie rynku wtórnego do programu uczyni go znacznie atrakcyjniejszym.

 • dubinka

  witam mieszkamy w małej miejscowości tu nikt nie buduje nowych budynków mieszkalnych pozostaje tylko rynek wtórny jak zatem skorzystać z dofinansowania??? najbliższe miasto gdzie coś nowego powstaje oddalone jest o 70 km. jak młodzi mają korzystać z takich programów jak tylko w dużych miastach powstają nowe mieszkania????? tu mogę kupić 65m2 za 150000 a tam 45m2 za trzy razy tyle. czy ktoś w końcu uzmysłowi tym baranom ze rynek wtórny tez wypadałoby otworzyć. nie wszyscy chcą mieszkać w molochach a w małych miasteczkach tez mozna znaleźć dobrą pracę i spokojnie żyć. dla takich ludzi jak my juz pomocy nie ma……

 • Można otrzymać dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania) w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Franek

  urodzenie drugiego dziecka w przeciągu 5 lat też nic nie daje?

 • Niestety tak. W przypadku rodzin wychowujących jedno dziecko nowelizacja niczego nie zmieni.

 • Należy poczekać na urodziny malucha. Wśród dokumentów o które poprosi bank będzie m.in. wymagany akt urodzenia dziecka.

 • Franek

  Dla małżeństwa z jednym dzieckiem nowelizacja nic niestety nie daje ? W dalszym ciągu zostaje 15% dofinansowania do 50m2 ?

 • s.a.

  Witam,
  obecnie mamy 2 dzieci a trzecie urodzi się pod koniec roku. Mamy małe mieszkanie i po wejściu nowelizacji będziemy chcieli skorzystać z programu MDM. Czy trzeba czekać aż urodzi się trzecie dziecko czy będąc w ciąży możemy po wejściu nowelizacji zaraz ubiegać się o kredyt?
  Będę wdzięczna za informację
  Pozdrawiam

 • ok, w przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci, warunek nieposiadania własnego mieszkania ma zostać zniesiony przy najbliższej nowelizacji.

  Nie ma jeszcze dokładnych ustaleń odnośnie konieczności sprzedaży poprzedniego mieszkania.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiadacie Państwo mieszkanie i nie wychowujecie min. trójki dzieci – nie możecie niestety skorzystać z programu MDM.

 • kowal

  Mamy trójkę dzieci

 • kowal

  Mam z żoną mieszkanie, otrzymałem je jako darowzinę. W nowym programie mdm będzimemy mogli również uczestniczyć. Czy będziemy musieli sprzedac to mieszkanie, żeby kupic wieksze w ramach programu MDM?

 • Jeżeli deweloper korzystał z kredytów i mieszkania mają wpis dot. hipoteki w dziale III KW, sytuacja staje się trochę skomplikowana. Jak wiadomo, dopłata w ramach MDMu wypłacana jest w formie ostatniej transzy. Bank nie chce dokonać płatności, jeżeli na I miejscu w dziale obciążeń KW widnieje inny bank. Z kolei deweloper nie wystąpi o bezciężarowe wydzielenie hipoteki, jeżeli nie dostanie całości zapłaty. Impas może przełamać wystawienie przez dewelopera promesy bezciężarowego wydzielenia hipoteki. Na tej podstawie bank dokona transferu środków i zakup będzie możliwy. dodatkowo ma ten temat doprecyzować planowana nowelizacja.

 • Monika Redel

  Dziękuje za odpowiedź. Co jednak dzieje się w przypadku jeśli deweloper swoja budowe finansuje nie z wlasnych srodków ale z kredytu?

 • Jeżeli zakończenie budowy wymienionego domu odbędzie się po upływie 5-cio letniego okresu karencji – nie będą Państwo musieli zwracać dopłaty.

  Polecam art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli wymienione mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni – tak, bez problemu.

 • Artur

  Witam,
  Jesteśmy z żoną zainteresowani zakupem mieszkania w programie MDM. Warunki spełniamy. Dostałem też kilka lat temu działkę budowlaną w formie darowizny. Pytanie brzmi czy gdybyśmy w przyszłości chcieli wybudować dom systemem gospodarczym to czy to nie będzie kolidowało z mieszkaniem w ramach MDM?

 • monika

  Witam, czy w ramach programu MDM można zakupić mieszkanie będącego na etapie budowy (od dewelopera)? mieszkanie ma na dzień dzisiejszy określoną docelową powierzchnię oraz cenę mieszczącą się w ramach programu. Planowany termin oddania budynku listopad 2016.

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • nasze obliczenia są ok.

  4.912,88 PLN to kwota limitu dla gmin sąsiadujących z Gdańskiem. Kwota dofinansowania 1 m2 w tej lokalizacji wynosi 4.466,25 PLN. Dalszy wzór jest taki, jak Pan napisał:

  4.466,25 PLN * 30% * 65m2 = 87.091,88 PLN

 • sawek68

  czy w punkcie 1 nie powinno być 30% * 4912,88 * 65m2 a nie 50m2 ?? wtedy dofinansowanie wyniesie 95.801,16 ?? według nowelizacji dofinansowanie metrażu wzrasta przy trójce i więcej dzieci z 50 do 65 m2 prawda ?

 • Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu
  jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Zgodnie z art. 1. § 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r.
  Prawo spółdzielcze „spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem
  nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”.

  Zatem – o ile jesteśmy pierwszym nabywcą, który zasiedla to
  mieszkanie, a sam lokal spełnia kryteria powierzchni i limitu ceny
  obowiązujących w programie MDM, można skorzystać z dofinansowania.

  Jest natomiast jedno ale – podczas składania wniosku o
  dofinansowanie konieczne jest podanie informacji na temat dokładnych parametrów mieszkania w celu określenia limitów cenowych i powierzchniowych. Spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu
  nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

  Reasumując – powyższy zapis oznacza, że nie ma możliwości
  uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego jedynie na podstawie umowy o budowę mieszkania w ramach spółdzielni. Jeżeli jednak lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone i informacja na ten
  temat znajdzie się w umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania – istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu MDM.

 • Będzie gotowa na koniec II-go kwartału 2015.

 • kaczucha

  witam.
  mam pytanie czy spółdzielnie mieszkaniowe po ewentualnym wejściu zmian w programie MDM będą obligatoryjnie dopisane?

 • tom

  Co z tą nowelizacją?

 • Owszem – będzie mogła, nawet jeżeli nie spełnia kryterium wieku lub posiada mieszkanie.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Elka

  Mam takie pytanie, czy matka trójki dzieci, po rozwodzie, ale posiadająca zdolność lub też z kimś z rodziny będzie też mogła skorzystać z dofinansowania po planowanych zmianach w lipcu?

 • Informacja od doradcy jest prawdziwa dla udziału w programie MDM w obecnej chwili.

  Kredyt z partnerką (a co za tym idzie także ustanowienie współwłasności) będzie możliwe dopiero po wejściu w życie nowelizacji ustawy MDM.

 • Niestety nie. Po urodzinach 3-go dziecka otrzymacie Państwo jedynie wsparcie w formie spłaty części kredytu w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania.

  Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Paweł

  Pytam dlatego, że uzyskałem informację od doradcy finansowego iż osoba przystępująca do kredytu ze mną (w tym wypadku moja partnerka) będzie współkredytobiorcą, ale nie współwłaścicielką nieruchomości co było dla mnie niezrozumiałe i w zasadzie było pozbawione sensu. Zatem mogę być spokojny o to iż oboje będziemy właścicielami ? Dziękuje za odpowiedź.

 • Krzysztof

  Mamy 2 dzieci kupujemy mieszkanie Warszawie 65 m2 za 422500 (6500 zł/m2) otrzymujemy dofinansowanie 15% do 50 m2 czyli 48750 zł. Jeżeli w ciągu 5 lat urodzi nam się 3 dziecko otrzymamy tylko kolejne 5% liczone do 50 m2 tj. 16500 zł. czy nasze dofinansowanie będzie w tym przypadku powiększone o 30% z 15m2 tj. 15x6500zł/m2x30%=29250 zł

 • bardzo proszę i zachęcam do dalszych odwiedzin na naszej stronie. Odnośnie kolejnego pytania – niestety nie, to już rynek wtórny, którego program MDM nie obejmuje.

 • jeżeli po nowelizacji zdecyduje się Pan wziąć kredyt razem z partnerką, zostanie ona współkredytobiorcą i jednocześnie współwłaścicielką nieruchomości. Oczywiście zostanie to także zatwierdzone notarialnie.

 • Paweł

  A ja mam pytanie odnośnie zmiany dotyczącej współkredytobiorcy. Czy jeżeli nie będę miał zdolności kredytowej i chciałbym, aby bank wziął pod wzgląd dochody mojej partnerki to czy stanie się Ona automatycznie współwłaścicielką kupowanej nieruchomości czy tylko współkredytobiorcą ? Ponieważ jeżeli jest to przysłowiowy żyrant do kredytu to jaki to ma sens tak naprawdę ? W przyszłości po zawarciu małżeństwa taka nieruchomość nie wejdzie nawet w skład majątku wspólnego ponieważ będzie nabyta przed zawarciem małżeństwa. Czy istnieje może jakaś możliwość wykorzystania notariusza w takiej sytuacji ?

 • Jacek

  Dziekuje za odpowiedz, ale mam kolejne pytanie?
  Czy w ramach mdm-u mozna kuipic nowy dom nigdy nie zamieszkany ale wybudowny przez osobe prywatna?

 • Witam

  Ad 1. Budowa domu (lub zlecenie wybudowania) na własnej działce będzie potraktowane jako budowa systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Ad 2. To także będzie system gospodarczy. Gdyby wymienioną powierzchnię zakupiła firma, przekształciła ją w nowe mieszkanie, a następnie Panu sprzedała – mógłby Pan skorzystać z kredytu w programie MDM i otrzymać dofinansowanie (oczywiście pod warunkiem, że spełnia Pan pozostałe warunki programu).

 • Na razie rzeczywiście doradca nie ma takiej informacji. Zniesienie limitu wieku dla rodzin wychowujących min. troje dzieci zostanie wprowadzone dopiero po wejściu w życie zapisów nowelizacji.

  Rozumiem Pana niecierpliwość, jednak będzie Pan mógł złożyć wniosek dopiero w lipcu bieżącego roku – do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Mam nadzieję, że zobaczymy Pana jeszcze na naszej stronie.

 • Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Proszę się jednak nie martwić. Pkt 3 tego samego artykułu Ustawy MDM stwarza możliwość skorzystania z pomocy najbliższych podczas wyliczania zdolności kredytowej. „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Jacek

  Dzień Dobry mam 2 pytania.

  Posiadam Działkę budowlana czy
  jeżeli zlecę deweloperowi postawienie domu na tej działce to czy ten dom będzie
  podlegał pod MDM?

  Innymi słowy działka wartości
  300tys zł koszt budowy domu będzie wynosił ok 400tys zł. Dom będzie miał poniżej
  110m2 a my mamy 3 dzieci. Czy w takim razie na kwotę 400tys (wartość domu) będę
  mógł dostać dofinansowanie MDM?

  2 pytanie, jeżeli kupie lokal przemysłowy/magazynowy/handlowy
  I zlecę firmie przebudowę tego lokalu do standardu odpowiadającego budynkowi
  mieszkalnemu to czy będę mógł dostać dotacje na w/w modernizacje?

  Dziękuje
  Jacek

 • Piotr

  doradcy do dupy
  przed chwilą zadzwoniła i poinformowała, że nie ma informacji o zniesieniu limitu wieku rodzica przy 3 i więcej dzieci

 • Ela

  Czy jest możliwość, ew.przewidziana zmiana aby do kredytu przystąpiło jedno z małżonków? Przy rodzinach wielodzietnych jest czesto tak, że tylko jedna osoba zarabia wystarczająco na całą rodzinę, a druga zajmuje się w wiekszej części domem. Czy rodzina taka jest już zdyskwalifikowanaw MDM? Może być też tak , że umowa drugiej osoby jest na tyle skomplikowana, że bank jej nie weźmie pod uwagę (zmiana pracy) i jeden z małżonków mógłby sam wystarczyć do kredytu?

 • Jeżeli po przebudowie dom będzie spełniał kryteria MDMu i będzie zawierał nowo powstały lokal lub lokale (z nową KW) to Pańscy klienci – nabywcy lokali będą mogli skorzystać z programu MDM. Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne.

  Jeżeli po przebudowie nie będzie nowej KW, nie będzie to lokal z rynku pierwotnego, czyli klienci nie będą mogli go zakupić w ramach programu MDM.

 • jasiek

  tak w/w dom 45m2 jest własnością mojej firmy, po przebudowie będzie to dom 100 m2, i czy wtedy jeśli sprzedam ten dom, nabywcy otrzymają do niego dofinansowanie z mdm?? (zakładam, że klienci spełniają wymagania jako osoby – mnie interesuje czy dom po przebudowie będzie się te wymagania spełniał)

  z pierwszej odpowiedzi wynika że może tak.

  z drugiej już nie.

  to jak to mam rozumieć?????

  jeśli z domu jednorodzinnego po przebudowie powstanie drugi lokal mieszkalny i dla tego nowego lokalu zostanie założona nowa KW (lokal ten traktowany jest jako mieszkanie do 75m2 ?) to dopłata z MDM będzie.

  Jeśli po przebudowie domu jednorodzinnego 45 m2 powstanie dom 100 m2 i nie będzie nowej KW,
  to co wtedy???????

 • Aby skorzystać z MDMu – wymieniony dom musiałby być własnością firmy dokonującej przebudowy. W wyniku tej czynności powinien powstać nowy lokal (lokale) z nowymi KW. Pan powinien jeden z tych lokali od firmy odkupić przy użyciu kredytu w programie MDM.

  Nie może Pan – jako firma – dokonać przebudowy i uzyskać dofinansowania MDM.

 • jasiek

  Może bardziej konkretnie bo nie do końca mnie odpowiedz satysfakcjonuje, tzn. zamiast odpowiedzi mam więcej pytań.

  Jestem jako firma, mam budynek (dom jednorodzinny) parterowy 45 m2, mam pozwolenie na przebudowę (nadbudowa i zmiana poddasza na mieszkalny) i po tych pracach budynek będzie miał 100 m2 pow użytkowej. Dalej bedzie to jeden lokal mieszkalny (dom jednorodziny), a nie dwa lokale wydzielone z jednego budynku (tak jak to dopuszcza prawo).

  nie będzie nowej księgi wieczystej, adresu typu 12/1 lub 12/2 itp. (a w starej jest budynek z 1912 r.)

  wydaje mi się, że dopłata z MDM była by jeśli z budynku został by wydzielony nowy lokal (1 lokal: stary parter 45 m2, 2 lokal: nowe poddasze 45 m2) i do tego 2 lokalu należała by się dopłata.
  ale nie ukrywam, że wolał bym aby do tego jednego lokalu (domu jednorodzinnego) 100 m2 pow. użytkowej udał się dopłatę MDM uzyskać.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Te akurat zmiany obejmą osoby, które złożą wnioski po wejściu nowelizacji w życie.

 • Witam. Kwota dofinansowania nie zależy ani od wielkości kredytu, ani od wysokości wkładu własnego.

  Oprocentowanie kredytu już jednak tak – im więcej będzie Pan miał własnych środków, tym mniejsza będzie marża banku. Proszę pamiętać, że kwota kredytu pomniejszona o kwotę dofinansowania nie może być mniejsza niż 50% wartości nieruchomości.

 • Michał

  Czy zmiany dotyczące zwiększenia dopłaty dla rodzin z dwójką dzieci będą dotyczyć tylko osób które kupiły mieszkanie po wejściu zmian czy obejmie również osoby, które już są w programie? Czyli innymi słowy czy osoby, które kupiły mieszkania z dopłatą MDM na starych zasadach mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku urodzenia się drugiego dziecka?

 • Marcin

  Dziękuję za odpowiedź. Ale chciałem się jeszcze upewnić czy wielkość dotacji zależy od tego jaka część na mieszkanie zostanie pokryta z wkładu własnego a jaka z kredytu? Czy też nie ma znaczenie czy kupuję na kredyt czy za „gotówkę”.

 • Być może rodzice Państwa są w wieku, w którym procedura wskazanego banku nie pozwala udzielić kredytu.

  Nie jest natomiast prawdą, że rodzice także powinni spełniać kryteria wieku programu MDM. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

  Gdyby potrzebny był dokładny cytat z ustawy MDM (do przedstawienia w banku), w Art. 6 pkt 3 ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku w którym nie będą mieli Państwo podobnych problemów, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • W tym punkcie nowelizacja nic nie zmienia. W związku z urodzeniem się (lub przysposobieniem) trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka otrzymamy dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania). Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Kasia

  Witam, w jednym z banków powiedzieli nam, że w ich banku rodzice nie mogą dołączyć do kredytu w programie MDM. Czy mogą tak zrobić?

 • Pablo

  Witam,
  W artykule o nowelizacji oraz w komentarzach nie widziałem nic na temat tego jakie będą korzyści w wypadku gdy w ciągu 5 lat od skorzystania z programu MdM pojawi się drugie/trzecie dziecko. Oczywiście mam na myśli przygotowywaną nowelizację, która rozróżnia rodziny z jednym(15%), dwójką(20%) i 3+(30% 65m2) dziećmi. Mógłbym prosić o przybliżenie tematu?

 • Jeżeli adaptację przeprowadzi osoba fizyczna – niestety nie.
  Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeżeli taką adaptację
  dokona wymieniona powyżej firma. Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy,
  adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) i taki lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę – można skorzystać z programu MDM.

  Niemniej – nadal obowiązują limity powierzchni.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  W przypadku lokalu 100 m2 powierzchni użytkowej – nie ma opcji na skorzystanie z programu MDM.

 • Obecnie – na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
  mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  Jeżeli limit wynosi około 4.400 PLN to kwota dofinansowania do 1 m2 będzie oscylowała wokół 4.000 PLN. Dajmy na to, że chodzi np. o Białystok. Kwota dofinansowania wynosi dokładnie 3.996,50 PLN

  W przypadku mieszkania 85 m2 przy trójce dzieci kwota dopłaty obecnie wynosi: 15% * 50 m2 * 3.996,50 PLN = 29.973,00 PLN

  Po nowelizacji, dla osoby wychowującej troje dzieci, wzór będzie wyglądał następująco: 30% * 65 m2 * 3.996,50 PLN = 77.931,75 PLN

 • jasiek

  czy jeśli w wyniku przebudowy/nadbudowy budynku (obecnie 45m2), po której pow. użytkowa wzrośnie do 100 m2 będzie można uzyskać dopłatę z programu.
  będzie to jeden wielki lokal 100 m2, a nie dwa (1-45m2, 2-100m2)

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje
  dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Oczywiście chodzi o powierzchnię użytkową. Co się do niej zalicza – mogą się Państwo dowiedzieć z artykułu w sekcji Dokumenty na naszej stronie.

  W Państwa przypadku 74 m2 powierzchni użytkowej umożliwia skorzystanie z programu MDM.

 • Nie. To już będzie budowa systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych.

  Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • radx

  Maksymalna powierzchnia mieszkania / domu 75 m2, to powierzchnia użytkowa czy całkowita?

  Dom ma 90 m2 całkowitej, 74 użytkowej.
  Czy możemy z żoną i dzieckiem starać się o dofinansowanie w programie MDM?

 • marek4te

  Czy jeżeli sam wybuduję dom, dopłata mi się należy?

 • azi

  posiadając 2 dzieci na ile metrów można otrzymać dotacje??

 • Pod koniec II-go kwartału 2015. Od lipca 2015 wnioski powinny być już przyjmowane wg nowych zasad.

 • mm

  Kiedy nowelizacja wchodzi w życie?

 • miodek

  ni h*uja. nie da się „wziąść”. tego nie pomalujesz.

 • Nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z
  zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Nie, Pan może nadpłacać bez przeszkód. Ta zmiana będzie dotyczyła jedynie osób, które złożą wnioski i podpiszą umowy po nowelizacji.

 • Na początek założenia. Wychowują Państwo troje dzieci, więc mogą Państwo zakupić lub wybudować dom o powierzchni użytkowej do 110 m2. Dopłata – po nowelizacji – będzie liczona do 65 m2. Mnożnik dopłaty (również po nowelizacji) wyniesie w Państwa przypadku 30%. Kwota dofinansowania 1m2 dla gminy sąsiadującej z Gdańskiem obecnie wynosi 4.466,25 PLN. Teraz wyliczenia:

  1. Zakup od dewelopera. Jeżeli zakupią Państwo dom po max kwocie limitu, zapłacicie 110 m2 * 4.912,88 PLN = 540.416,80 PLN. Dofinansowanie wyniesie 87.091,88 PLN.

  2. Budowa własnymi siłami. Nie ma takich pieniędzy, których by nie można włożyć w dom, ale liczmy optymistycznie cenę 4.000 m2 do stanu pod klucz. Wydadzą więc Państwo 440.000 PLN. Z tego odzyskacie przy najbardziej optymistycznym wariancie ok 40 tys. VATu.

  Z grubsza wychodzi na to samo. W pierwszym wariancie ma Pan dom dostępny szybciej i bez większych nerwów, co – proszę mi wierzyć jest bardzo istotne. W drugim, macie do wg własnego gustu i upodobań.

 • Grzesiek

  Witam chciałem kupić dom po sasiadach czy mógłbym wziąść kredyt mdm na używany dom ?

 • Tomek

  Witam. Kupiłem już mieszkanie i dostałem dofinansowanie. Za jakiś czas chciałbym nadpłacić kredyt. Czy zmiany w ustawie,mówiące o nadpłacie, będą też mnie dotyczyły czy tylko osoby, które dostaną dofinansowanie po nowelizacji?

 • Jacek Rydzewski

  Mamy z żoną po 37 lat i 3 dzieci, wiedzę że po nowelizacji będziemy mogli skorzystać z programu MDM. Zastanawiamy się dom od developera i dopłata czy budowa systemem gospodarczym i odliczenia VAT. Proszę o radę o jaką kwotę dopłata może być większą o zwrotu VAT? Chcemy zamieszkać w gminie sąsiadującej z Gdańskiem.

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No niestety. Najpierw ślimaczyła się sama ustawa (rok opóźnienia), teraz nowelizacja – pół roku. Robią chłopaki postępy.

 • tomek

  Oby tak było, bo czekamy z niecierpliwością, tylko te terminy ciągle są przesuwane.

 • Zamierzeniem twórców ustawy było dofinansowanie zakupu jednego mieszkania dla jednej rodziny.

 • mariusz

  No tak, dom o którym myślimy to dom „jednorodzinny dwulokalowy”, choć za bardzo nie wiem czemu tego Państwo nie chce sfinansować.

 • Taki zapis jest w obecnej wersji nowelizacji, zobaczymy, czy nie zmieni się podczas prac w Sejmie.

 • Marcin

  Czy jest już potwierdzone, że wymóg ten zostanie zniesiony tylko dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci?

 • Po urodzeniu dzieci będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Planowana nowelizacja ma znieść wymóg nieposiadania wcześniejszego mieszkania w przypadku rodzin wielodzietnych.

 • Ok, limit wieku w przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci ma zostać zniesiony podczas nowelizacji ustawy.

 • Owszem, ale przebudowy, o której Pan pisze, powinna dokonać firma w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Może Pan skorzystać z MDMu jeżeli zakupi Pan już przekształcone mieszkanie od ww. firmy.

 • Najprawdopodobniej od lipca 2015.

 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
  1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako
  „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach
  programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • Wioletta

  Zapominałam dodać ze mamy 36 lat.

 • Wioletta

  Sprzedałam z mężem mieszkanie w marcu. Mamy już jedno dziecko i spodziewamy się bliźniaków czy będziemy mogli się starać o dopłatę na nowe mieszkanie we wrześniu?

 • Franutek

  Witam

  Państwo odpowiadacie ,że w moim przypadku nie ma szans na dopłatę, a dla kogo są następujące warunki : Dodatkowo program MDM po znowelizowaniu będzie dotyczył także nabycia mieszkań powstałych w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy nowego obiektu budowlanego. Dzięki temu, możliwe będzie objęcie programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, loftów, strychów i starych kamienic, pod warunkiem, że w wyniku takiej czynności powstanie nowe mieszkanie.

 • Maniek

  II połowa roku, szacuję, że będzie to dopiero najwcześniej lipiec

 • tomek

  Od jakiego miesiąca wejdzie nowelizacja?

 • mariusz

  Dlaczego domków typu bliźniak nie obejmuje MDM?
  Jestem zaintersowany zakupem takiego domku z rynku pierwotnego, jego metraż to 83m a cena nie przekracza limitów, pomimo to nie „wpada” on do tego programu?

 • Witam. Przy opisanym rozwiązaniu nie ma niestety szans na MDM. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem domu lub mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego
  lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Franutek

  Witam
  Chciałbym zakupić budynek garażowo-gospodarczy,a następnie przebudować i zaadoptować go na dom 110 metrów. Posiadam czwórkę dzieci . Co musiał bym zrobić, aby otrzymać dofinansowanie w/g nowych zasad

 • Tak, aby mógł Pan otrzymać mnożnik dofinansowania 15% (jako singiel samotnie wychowujący dziecko), wystarczy „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Pana partnerka nie może obecnie przystąpić z Panem do kredytu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem:
  „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez
  problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

 • asad

  Powodzenia z dojazdami, do centrum dłużej niż z Gniezna 😀 Naramowice to jakaś porażka… Dodatkowo bez szans na tramwaj o czym każdy mieszkaniec tam wie.

 • Tadeusz

  Ale moje pytanie dotyczy czegoś innego, a mianowicie czy wnioskowanie o 15% musi być związane z rozwodem lub jakąś inną decyzją sądu, czy też w przypadku pary żyjącej bez ślubu i mającej dziecko, jak jedna z osób złoży wniosek, wystarczy tylko oświadczenie o wychowaniu i akt urodzenia dziecka? Inne dokumenty w tym przypadku nie będą miały przecież zastosowania…

 • w obrębie jednego kwartału rzeczywiście to nie jest większy problem.
  Zgadzam się, że i w pozostałych przypadkach też nie powinno być problemów (oczywiście o ile dopłata jest wypłacana w ciągu tego samego roku, na który została zaplanowana)

 • Bernadetta

  No właśnie. A szkoda, bo przecież wiadomo, jak mało środków do tej pory zostało wykorzystanych i to nie powinien być taki problem.

 • Niestety, opisana przez Państwa sytuacja nie będzie przedmiotem zapisów najbliższej nowelizacji ustawy MDM.

 • Budowa domu na własnej działce jest traktowana jako system gospodarczy. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Zupełnie inaczej wyglądałaby sprawa, gdyby deweloper postawił dom na swojej działce, a Pan by kupił tą nieruchomość – wtedy możliwa jest do uzyskania kwota dopłaty (oczywiście należy wówczas wziąć kredyt w programie MDM).

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Jeżeli posiadają Państwo obecnie mieszkanie – ze złożeniem wniosku musicie poczekać na wejście w życie nowelizacji ustawy MDM.

 • Bernadetta

  A czy nie szykuje się nowelizacja dotycząca możliwości przenoszenia terminu dopłaty z roku na roku ( np. z lutego 2016 na wrzesień 2015). Mamy taki problem właśnie. Złożyliśmy wniosek o kredyt i dofinansowanie MDM, w umowie deweloperskiej jako ostateczny termin przeniesienia własności był luty 2016. Okazuje się, że mieszkania będą oddawane już od czerwca tergo roku. Dopłaty nie da się przesunąć, pozostaje nam składanie nowego wniosku o kredyt. Bank poinformował nas, że po raz kolejny wcale nie musimy otrzymać decyzji pozytywnej. Porażka jakaś. Musimy kolejne pół roku płacić komuś za wynajmowanie, gdzie nasze mieszkanie będzie stało puste.

 • Bolesławiec – woj. dolnośląskie, gmina nie sąsiadująca ze solicą województwa. Kwota dopłaty do 1 m2 powierzchni użytkowej w I kw 2015 wynosi 3.586,00 PLN

  Po wejściu w życie nowelizacji: 30% * 65 m2 (maks wskaźniki dla rodziny wychowującej 3 dzieci) * 3.586,00 PLN. Kwota dofinansowania = 69.927,00 PLN

  Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Nie, 4.621,00 PLN to kwota dopłaty do 1 m2 powierzchni użytkowej dla Krakowa w I kw 2015.

 • Przykro mi, że odpowiedź akurat taka, a nie inna. Niemniej, polecamy się na przyszłość.

 • Lista dokumentów jest zależna od wybranego banku, ale tak, najczęściej wystarczy wymienione przez Pana oświadczenie.

 • Jeżeli są Państwo pewni, że bank wyrobi się z analizą wniosku do września (moment Państwa ślubu) -możecie wnioskować jako single. Z punktu widzenia programu MDM nie ma to żadnego znaczenia.

 • godar

  Witam,
  Jesteśmy rodziną 2+3. Czekamy na nowelizację ustawy. Co w sytuacji gdy posiadam działkę i zlecam developerowi lub firmie budowlanej budowę domu na własnej działce? Czy mogę liczyć na dopłatę MDM czy tylko zwrot VAT-u, który to jest mniej korzystny.
  Będę wdzięczny za odpowiedź.

 • Aneta

  Łał to super wiadomość! Chcemy się z mężem zdecydować na zakup mieszkania na osiedlu Ecoria w Poznaniu. Oboje maamy skończone 35 lat, dlatego właśnie baliśmy się, że nie będziemy się kwalifikować pod Mdm. Mamy trójkę dzieci, ale pytanie czy możemy już podpisać umowę z deweloperem, a Mdm załatwimy jak zmiany wejdą w życie?

 • krystian

  Witam

  Wychowuję z żoną 3 dzieci w tym 2 własnych i 1 dziecko w rodzinie zastępczeń czy program także nas obowiązuje?? Zastanawiamy się nad kupną domu w Bolesławcu na dolnym śląsku. Posiadamy mieszkanie ale metraż zrobił się za mały na taką rodzinę. Jesli tak to na jakie dofinansowanie możemy liczyć??

 • we

  Witam,

  4621 to jakas przykladowa cena metra kw?

 • Kamil

  Tak tez myślałem, w każdym razie dziękuję za odp na moje pytania. I nie pozostaje nam nic innego jak znowu radzić sobie samemu. Pozdrawiam

 • Tomasz

  Rozumiem, że te dodatkowe dokumenty nie są obligatoryjne w przypadku związku nieformalnego, gdzie nie było zasądzanych alimentów, tylko para żyje sobie razem zgodnie, a jedna z osób wnioskuje o udzielenie kredytu w ramach mdm w wysokości 15%? W tym przypadku wystarczy oświadczenie o wychowaniu i akt urodzenia dziecka?

 • Michalina

  Witam, mam pytanie, razem z narzeczonym planujemy kupić mieszkanie w programie MDM. Odbiór mieszkania oraz cały akt przewidziany jest na czerwiec 2015 r., a ślub mamy zaplanowany dopiero na wrzesień. Otrzymałam informację, że abyśmy mogli otrzymać dofinansowanie musimy zawnioskować o kredyt już jako małżeństwo. Czy po nowelizacji, nadal musimy czekać z wnioskiem do zawarcia związku małżeńskiego, czy możemy zawnioskować jako dwóch singli?

 • Na podstawie art 10, §13 ust 5 ustawy MDM, jeżeli po zawarciu umowy o kredyt w programie MDM kredytobiorca otrzyma mieszkanie w spadku – nie podlega konieczności zwrotu dopłaty.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Justyna

  Witam,
  chciałabym zapytać czy są jakieś konsekwencje jeśli wspólnie z mężem skorzystamy z Programu MDM po czym po pewnym czasie otrzymamy w spadku inną nieruchomość np. mieszkanie?

 • kama1

  Witam, wraz z zona mieszkamy u rodziców z rocznym dzieckiem, zona spodziewa sie drugiego dziecka, mamy działke i bedziemy budowac dom bez kredytu, w jaki sposob program nam bedzie pomocny?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Obawiam się, że termin na zgłaszanie wniosków dotyczył okresu konsultacji społecznych. Czy teraz można zgłaszać wnioski – tak, ale wątpię, czy zostaną uwzględnione. Przy zwiększeniu kwot wolnej od podatku lobbowało całkiem sporo ludzi, a jednak wniosek nie przeszedł.

 • Kamil

  Czy na tym etapie nie można jeszcze „zaprotestować” decyzji rządzących aby ta zmiana dotyczyła także tych z dwójką dzieci posiadających mieszkanie? Bo jak mam zdecydować się na trzecie dziecko kiedy warunki mieszkaniowe mi na to nie pozwalają?! a Państwo skutecznie blokuje mi tą możliwość. Ktoś miał problem z myśleniem albo po prostu ta pomoc jest dla wybranych. Standard w PL, pod górę obywatelom

 • Tak. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • jeżeli spełnia Pani warunki programu (wiek poniżej 35 lat) i nie posiadała pani wcześniej 100% własności domu lub mieszkania, natomiast samo mieszkanie spełnia wymogi limitu, powierzchni oraz pochodzi z rynku pierwotnego – tak, może pani skorzystać z programu MDM.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Program MDM nie obejmuje rynku wtórnego. Być może jednak zastanowią się Państwo nad kupnem domu z rynku pierwotnego. Ponieważ wychowujecie trójkę dzieci, dom może mieć do 110 m2 powierzchni użytkowej. Kwota dofinansowania dla Państwa po nowelizacji wyniesie 30% * 65 m2 * 4.621,00 = 90.109,50 PLN (wg kwot na chwilę obecną, które prawdopodobnie pod koniec marca odrobinę wzrosną).

  Może Pan wziąć kredyt pod zastaw nowo kupowanego domu.

  Dodatkowo, w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • jbkf

  kwestia ślubu i co się z tym wiąże utrata możliwości uczestniczenia w programie jest dla mnie jasna 🙂
  ….. pytanie brzmi czy jako ojciec dwójki dzieci mogę starać się o 15% dofinansowania

 • kama

  witam jestem matka samotnie wychowujaca dziecko bylam w rodzinie zastepczej czy ja rowniez moge wziac udzial w takim projekcie?czyjezeli mam jakies mieszkanie na oku i chciala bym je kupic wlasnie zeby dostac kredyt pod zastaw mieszkania?

 • Michcik

  Mamy z żoną trójkę dzieci. Obecnie nie mamy zdolności
  kredytowej. Mieszkamy w Krakowie. Chcielibyśmy kupić dom z rynku wtórnego poza
  Krakowem. Czy mogę wziąć kredyt z dofinansowaniem MDM pod zastaw mieszkania?

 • Kupno kilku mieszkań, nawet z dofinansowaniem MDM, to jednak spory wydatek (duży koszt odsetek od kredytów). Obawiam się, że można osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego

 • Ewa

  Optymalne rozwiazanie gdyby mozna bylo kupic tyle mieszkan ile dzieci sie posiada. Wtedy dzieci z rodzin wielodzietnych mieliby szanse nie byc biedakami.

 • Jeżeli wychowują Państwo troje dzieci – mogą Państwo się starać o kupno mieszkania do 85 m2 lub domu do 110 m2 (w obu przypadkach chodzi o powierzchnię użytkową). Dofinansowania będzie liczone jako iloczyn 65m2 * 30% * kwota dofinansowania do 1 m2 w Państwa lokalizacji. Jeżeli otrzymam namiary Państwa miejscowości, wyliczę dokładną sumę.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki

 • Dopóki nie są Państwo w formalnym związku – może się Pan ubiegać o udział w programie MDM. Po ślubie straci Pan taką możliwość, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, a narzeczona ma przecież mieszkanie – co wyklucza jej możliwość udziału w programie.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Anna

  Jestesmy malzenstwem z trojka niepelnoletnich dzieci. Czy dobrze rozumiem, ze jesli np. chcemy w programie kupic mieszkanie o powierzchni np. 75 m2 to dofinansowane bedzie tylko 65 m2 tego mieszakania? Czy musimy zakupic mieszkanie max do 65 m2?

 • jbkf

  wraz z narzeczoną wychowujemy dwójkę dzieci…. Zastanawiam się czy mogę starać się o dofinansowanie w przypadku gdy narzeczona posiada kawalerkę?????

 • Nie, ten zapis będzie dotyczył wniosków złożonych po uprawomocnieniu nowelizacji.

 • Była taka propozycja, na chwilę obecną została zarzucona, co nie wyklucza powrotu do tego tematu w przyszłym roku.

 • Nie ma takich pytań. Jeżeli ma Pan jakąkolwiek wątpliwość – proszę pisać. Po to tutaj jesteśmy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

 • Byłoby miło, gdyby mieszkanie (lub jego ekwiwalent) był dodawany do każdego dziecka.

 • massi

  Czy jesli ktos podpisze umowe zanim nowe zmiany wejda w zycie, to czy po ich wejsciu w zycie tez bedzie podlegal zasadzie ze nie bedzie mozna nadplacic kredytu ???

 • Krzysiek

  Witam, czy jest szansa, że w przyszłości dopłata finansowa w ramach MDM obejmie również budowę domu jednorodzinnego systemem gospodarczym? Czy są takie propozycje i czy jest to w ogóle rozważane?

 • Marian

  Dziękuję za rady. Robię dopiero pierwsze kroki w MDM, więc proszę o wyrozumiałość jeśli chodzi o moje banalne pytania;-) Jeśli dany problem był już poruszany, proszę o linki. Pozdrawiam gorąco.

 • Wojtek

  Doczekaliśmy czasów… Trzecie dziecko = mieszkanie w prezencie 😉

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) i taki lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę – można skorzystać z programu MDM.

 • Radek K

  Czy w przypadku, kiedy w wyniku remontu i modernizacji starej kamienicy oddanej do użytku w roku 1905 powstaną nowe lokale mieszkalne na poddaszu to istnieje możliwość skorzystania z dopłaty na ich zakup?

 • Dokładnie tak. Jestem w podobnej sytuacji i także nie uważam tego za sprawiedliwe rozwiązanie. Na pocieszenie dodam, że od kiedy zacząłem mówić o trzecim dziecku i nowym mieszkaniu – żona dziwnie się na mnie patrzy 😉

 • Bank nie sprecyzował o co prosi? Trochę trydne pytanie, bo w każdym banku proces inaczej wygląda i mogą prosić o różne dokumenty. To co jest wymagane najczęściej to:

  – pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia
  wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, wraz z pisemnym zobowiązaniem, że warunek ten będzie spełniony
  także w dniu nabycia mieszkania (czyli, że mamy poniżej 35 lat oraz nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny).

  – pisemne zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub jeżeli przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – że rozwiążemy umowę najmu i opróżnimy lokal mieszkalny lub zrzeczemy się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnimy lokal, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o
  ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,

  – pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, że zostało przez nas po raz pierwszy zasiedlone, a jego powierzchnia i cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej nie przekraczają limitów wynikających z ustawy oraz że lokal znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  – pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

 • Jeżeli jesteście właścicielami mieszkania w części ułamkowej – oboje możecie skorzystać z MDMu jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób pozostających w związku małżeńskim
  umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Odnośnie tej kwestii nie ma jeszcze sprecyzowanych przepisów. Ustawodawca będzie pewnie chciał w jakiś sposób zabezpieczyć się przed przyznawaniem dopłat osobom, które wg rządu tego nie potrzebują. Nie bardzo jednak wyobrażam sobie przepis nakazujący zbycie mieszkania. Przecież nie musi Pan w ustalonym terminie znaleźć nabywcy na poprzednie mieszkanie. Będę śledził ten temat i w najbliższym czasie opublikujemy stosowny artykuł.

 • Tak, jeżeli pełnoletnie dzieci spełniają jeden z dwóch warunków:

  – dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  – dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo
  wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

 • Głównym celem programu MDM jest pomoc w zwiększeniu warunków mieszkaniowych dla beneficjentów. Dokładnych zapisów jeszcze nie ma, ale obawiam się, że kupno mieszkania będzie wiązało się np. z koniecznością zbycia domu. Nie chcę na razie gdybać, serdeczna prośba o kontakt np. za miesiąc, powinienem już wtedy znać dokładne uwarunkowania związane z opisaną sytuacją.

 • Kamil

  Witam,
  czyli jeśli mam dwójkę dzieci i mam już mieszkanie i chciałbym zamienić na większe to nie mogę? bo zniesienie nieposiadania mieszkania dotyczy tych co maja trójkę dzieci?

 • aga

  Witam. Chcę skorzystać z MdM-u, mam już wybraną nieruchomość, jest to mieszkanie w kamienicy (w wyniku jej przebudowy powstały nowe mieszkania), bank w którym chcę złożyć wniosek prosi o dokumenty od dewelopera by sprawdzić czy wybrane przeze mnie mieszkanie spełnia wymogi MDM-u. Proszę napisać o jakie dokumenty poprosić dewelopera by móc przesłać do wybranego banku ??

 • Ewe

  Czy jeśli jestem współwłaścicielem mieszkania ze swoim facetem , ale nie mamy ślubu, czyli tzw. związek partnerski z jednym dzieckiem i chcemy zmienić mieszkanie na wieksze to czy możemy starać się dofinansowanie MDM? Czy któreś z nas musiałoby samo starać się o dofinansowanie a ewentualnie brać razem kredyt?

 • rafał

  Według nowelizacji ustawy będe mógł starać się o dofinansowanie. Mam trójkę dzieci i mieszkanie 50m2. Chce kupić 84m2. Czy według nowej ustawy mniejsze mieszkanie będę mógł zostawić czy muszę je sprzedać?

 • kasia

  Czyli posiadając mieszkanie około 50 m2, z dwójką dzieci niepełnoletnich i dwójką dzieci pełnoletnich są jakieś szanse na wzięcie udziału w programie ?

 • Ewa

  Posiadamy dom o pow. 160 m .kw. Mieszkanie chcemy zakupić dla córki. Jest szansa?

 • Ewa

  Czy rodzina z trojgiem dzieci posiadająca dom o pow. użytkowej będzie mogła w ramach programu MDM zakupić mieszkanie. o pow. 50 m. kw. ?

 • W
  przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Renata

  Czy na budowę domu będzie można skorzystać z dofinansowania w ramach MdM. Prowadzę gospodarstwo rolne z moim mężem ale nie posiadamy własnego domu poza przepisanym wraz z gospodarstwem domem nie nadającym się do zamieszkania. mamy troje dzieci . Czy moglibyśmy skorzystać z dofinansowania? Bardzo proszę o odpowiedź.

 • Nie. Jako singiel otrzymuje Pan mnożnik dofinansowania 10%. W momencie, kiedy urodzi się trzecie dziecko (ale w terminie 5-ciu lat od umowy przeniesienia własności mieszkania) otrzyma Pan dodatkowe,
  jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5%
  wartości odtworzeniowej mieszkania).

  Jeszcze Parę słów o wyliczeniu dofinansowania. Powiedzmy, że nabywa Pan mieszkanie o wartości 100 tys. PLN. Mnożnik 10% nie oznacza, że otrzyma pan 10 tys. PLN wsparcia.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy
  dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
  mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • Chodzi o minimalny limit kwoty kredytu w programie MDM. Wg Ustawy, kwota kredytu nie powinna być mniejsza niż 50% wartości nabywanej nieruchomości (uwzględniając dofinansowanie).

 • Wymieniony doradca nie ma racji. Minimalna kwota kredytu w przypadku nieruchomości o wartości 100 tys. PLN wynosi 50 tys. PLN. Jeżeli korzystała Pani z pomocy naszych doradców, proszę o podanie danych w liście do administratora strony. Postaramy się wyjaśnić sprawę.

 • Prawda, nie ma, może chodzi o ofertę „zwykłego” kredytu hipotecznego.

 • Szymon

  Czyli po podpisaniu umowy MDM przy trójce dostaje się dodatkowe 5% (z 10 już otrzymanych „dopełnienie” do 15%) ? Czy dostaje się dodatkowe 20 % (z 10% już otrzymanych „dopełnienie” do 30% wg. nowej ustawy) ?? Trochę zagmatwane ale mam nadzieję, że zrozumiale.

 • aga

  ale w ing nie ma MDM-u

 • W ramach usprawiedliwienia @Dominik’a, treść artykułu była odrobinę inna i mogła prowadzić do różnych interpretacji. Zmieniliśmy ją ma na bardziej jednoznaczną.

 • To prawda, opisane podejście byłoby dużo bardziej sprawiedliwe. Gradacja dofinansowania ze względu na liczbę wychowywanych dzieci jest bardzo logiczna. Nie wiem, dlaczego rząd przyjął model rodziny z trójką dzieci za ostateczny (tzn. jeżeli ktoś wychowuje czworo lub więcej, ma takie samo dofinansowanie jak w przypadku trójki).

  To niezły pomysł, który postaramy się przekazać do ministerstwa infrastruktury. Być może umieszczą go w programie w przyszłym roku. Bardzo dziękuję.

 • Nie, wymieniona rodzina może otrzymać jedynie dodatkowe,
  jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania). Uprawnienie
  przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Rozumiem, że chodzi o dodatkowe 5% wartości
  odtworzeniowej mieszkania przeznaczone na spłatę części
  kredytu? Tak, beneficjent który skorzystał z programu MDM w momencie, kiedy nie wychowywał dzieci, aby otrzymać dodatkowe dofinansowanie, powinien postarać się od razu o trójkę. Wg mnie polityka prorodzinna jak najbardziej się sprawdza 😉

 • Niestety nie. Ten zapis nowelizacji nie będzie miał odniesienia w stosunku do zawartych wcześniej umów.

 • Nowelizacja powinna wejść w życie na początku II połowy 2015. Większość zapisów o których Pani wspomina będzie dotyczyła wniosków zarejestrowanych po wejściu ustawy w życie. Jeżeli bardzo pani zależy na czasie, można się wybrać do wybranego banku i zapytać, jakich dokumentów będą od Pani potrzebować w procesie badania zdolności. Potem może Pani zacząć gromadzić tą dokumentację i złożyć całość tuż po wejściu w życie nowelizacji. weryfikacja i zbieranie dokumentów to około 40% czasu analizy kredytowej – to czas, który może Pani zyskać już teraz.

 • Cenna wskazówka, polecam, aby taka modyfikacja została dokonana przez uprawionego architekta.

 • Jeżeli można, polecam także nasz artykuł na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Przypominam, że chodzi limit ceny dotyczy powierzchni użytkowej – co się do niej zalicza może się Pan dowiedzieć z artykułu w sekcji Dokumenty.

 • arfer

  zmiana projektu / inwentaryzacja, przerobienie jednego z pomieszczeń użytkowych na nieużytkowe itd itp 😉

 • piotr

  ing- 40tys min kred hip.
  pozdr…

 • aga

  Witam.
  Bardzo proszę o pomoc. Mam zarezerwowaną nieruchomość o wartości 100 tyś. (singiel z dzieckiem) chciałabym wziąć minimalną wartość kredytu tj 50 % wartości czyli 50 tyś.
  Doradca kredytowy sugeruje że nie mogę wziąć takiej kwoty, tylko kredyt musi być wyższej wartości.
  Bardzo proszę o pomoc.

 • janekws

  Również proszę o odpowiedź na to pytanie, trochę niesprawiedliwe jest to iż singiel dostaje dopłatę do 50m a rodzina z dwójką dzieci do takiego samego metrażu, na gdy jest 3 dziecko to już do 65m, powinno to być jakoś rozgraniczone np.1 dziecko + 5m 🙂

 • janekws

  A co tu jest niejasne? Przez 5 lat musisz spałacać kredyt zgodnie z harmonogramem spłat.Dopiero po 5 latach jak będziesz chciał możesz spłacić cały kredyt. Teraz biorąc kredyt możesz spłacić go np. po roku i nie masz żadnych konsekwencji z tego tytułu.

 • Seweryn

  Czy jak rodzina z 2 dzieci weźmie kredyt i w ciagu 5 lat urodzi się im 3 dziecko to dofinansowanie wzrośnie z 20% do 30%? Czy rowniez zoatnie zwiekszony metraz uzyty do wyliczenie z 50m na 65m?

 • Szymon

  Ktoś kto podpisał umowę w 2014 roku nie mając dzieci, planuje w niedalekiej przyszłości je mieć – musi od razu starać się o trójkę aby otrzymać dopłatę. Dlaczego małżeństwa zaraz po podpisaniu MDM chcąc mieć np. dwójkę dzieci – nie otrzymają nic. Polityka prorodzinna chyba tu się nie sprawdza.

 • Robs

  Skorzystałem w 2014r z programu MdM a więc na starych zasadach . Mam jedno dziecko i w planach drugie. Czy po wejściu nowelizacji po urodzeniu drugiego dziecka otrzymam dodatkowe 5% z tego tytułu tak jak to miało miejsce w przypadku trzeciego wg starych zasad? Oczywiście przy zachowaniu obowiązującego okresu 5 lat od przystąpienia do programu.

 • Aga Kot

  Czy wiadomo kiedy wejdzie w zycie nowelizacja ustawy? Mam 2 dzieci i czekam z zakupem na nowelizacje, bo zwiekszy to doplate o ok.10 tys zl. Jednoczesnie mam upatrzone mieszkanie i wiadomo, ze nie moge czekac w nieskonczonosc. Co byloby w sytuacji, gdybym zlozyla wniosek kredytowy i w trakcie jego rozpatrywania, ktore trwa nawet do 2m-cy weszlaby w zycie nowelizacja? Czy zostaloby mi wtedy przyznane 15 czy juz wg. nowych zasad 20% dofinansowania?

 • Marian

  Mam namierzony domek w szeregowcu o powierzchni 111,5 lub 114,1 mkw. Limity cenowe za mkw są spełnione. Co można zrobić, żeby taką nieruchomość kupić przy pomocy MDM?

 • Wszystko wskazuje na to, że pula środków nie zostanie zwiększona. Obawiam się, że zadecyduje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

 • Dokładnie. Za chwilę poprawimy treść artykułu.

 • Dominik

  Czyli powinno być „wcześniejszej spłaty”. Teraz rozumiem.

 • puszka

  Mam troje dzieci i jestem zainteresowana MdM. Czy jest przewidziana jakas pula środków na te grupę beneficjentów np.30 proc.? Czy kto pierwszy, ten lepszy?

 • Jeżeli kredytobiorca dokona ponadharmonogramowej nadpłaty kredytu w kwocie przekraczającej kwotę dofinansowania (jednorazowo lub w ciągu 5-ciu lat) będzie musiał oddać część przyznanego wsparcia.

 • Dominik

  Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci (…) część kredytu w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.

  Może to ktoś wytłumaczyć??

 • To prawda. Ustawa już na obecnych zasadach dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) i taki lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę – można skorzystać z programu MDM.

  Niemniej – rząd bardzo mocno promuje powstawanie takich mieszkań, wspominała o tym w swoim wystąpieniu Pani minister Wasiak, więc i my o tym napisaliśmy 😉

 • Łączymy przyjemne z pożytecznym i mamy jeszcze za to pieniądze od rządu 😉

 • yosanne

  „Dodatkowo program MDM po znowelizowaniu będzie dotyczył także nabycia mieszkań powstałych w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy nowego obiektu budowlanego.” – a to ciekawe, bo w zeszłym roku dostałam kredyt z MDM (na warunkach z 2014), a mieszkanie właśnie powstało w wyniku adaptacji lokalu użytkowego. Także nie wiem, co to za nowelizacja, skoro już wcześniej można było takie mieszkania z MDMem kupować.

 • Mariusz

  Nic tylko teraz starać się o gromadę dzieci 🙂