Czy BGK wznowi przyjmowanie wniosków w programie „Mieszkanie dla Młodych” jeszcze w 2017?

Aktualizacja 13.06.2017 »

Czy BGK wznowi przyjmowanie wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych jeszcze w 2017

Na podstawie informacji, do których udało nam się dotrzeć, istnieje możliwość, że jeszcze w tym roku pojawi się sposobność złożenia dodatkowych wniosków o udział w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

BGK zastanawia się nad zmianą ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W znowelizowanej formie proponuje modyfikację art. 37 dotyczącego wielkości puli dostępnej dla klientów. Docelowo beneficjenci będą mieli możliwość wykorzystania 100% kwoty zabudżetowanej na dany rok (obecnie wartość ta wynosi 95%).

Zmiana umożliwi przekazanie do dyspozycji beneficjentów kilkudziesięciu mln PLN środków, które do tej pory były przeznaczone na dodatkowe wsparcie związane z urodzeniem trzeciego lub kolejnego dziecka. Jednocześnie uspokajamy, wymieniony przywilej dla rodzin wielodzietnych zostanie zachowany. Najprawdopodobniej posłużą do tego celu niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

W najbliższych dniach pracownicy BGK będą na ten temat rozmawiać z przedstawicielami banków komercyjnych. Jeżeli projekt uzyska aprobatę, w trybie pilnym rozpoczną się prace nad nowelizacją ustawy. Jest szansa, że po wakacjach otrzymamy dodatkową możliwość uzyskania dofinansowania ze środków MDM.

Propozycja BGK jest szczególnie ciekawa dla osób, które złożyły wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok, ale ze względu na wyczerpanie dostępnej puli, nadal oczekują na przyznanie dofinansowania. Najprawdopodobniej te osoby będą uzyskają możliwość ponownego złożenie wniosków, tym razem z puli 2017.

Nowelizacja da także dodatkową szansę osobom, które ze względu na kryterium wieku nie będą mogły wnioskować o „Mieszkanie dla Młodych” w przyszłym roku. Dla nich to naprawdę ostatni dzwonek, aby skorzystać z rządowego wsparcia. Jeżeli chcieliby w tym celu korzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego – nasi pracownicy chętnie udzielą pomocy po rejestracji na stronie: Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

Proponowana zmiana jest ciekawa jeszcze z jednego powodu. Być może proponowana nowelizacja stanowi zapowiedź kontynuowania programu w kolejnych latach?

Aktualizacja 13.06.2017

W dniu 13.06.2017 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Projekt zakłada możliwość wykorzystania do 100% środków, które powróciły do puli zabudżetowanej na 2017 rok w sytuacji, kiedy część beneficjentów z przyznanym dofinansowaniem wycofała się z transakcji. Wg szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dzięki zmianie ustawy z pomocy państwa będzie mogło skorzystać dodatkowo około 4 tys. rodzin.

Data wejścia projektu w życie została zaplanowana na 01.08.2017, co oznacza ogłoszenie informacji o wznowieniu przyjmowania wniosków najpóźniej w dniu 16.08.2017. Po tym terminie beneficjenci ponownie otrzymają możliwość wnioskowania o kredyty z terminem wypłaty dofinansowania w 2017 roku.

sprawdz_doplate150