Jak przebiega udzielenie kredytu i dofinansowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Jak przebiega udzielenie kredytu i dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych

W nawiązaniu do zadawanych przez Państwa pytań na forum chcielibyśmy pokrótce przedstawić przykładowy przebieg procesu kredytowego i dofinansowania w jednym z banków biorących udział w programie MDM.

1. Weryfikacja na podstawie dokumentacji papierowej oraz informacji uzyskanych od Klienta. Weryfikacji podlega: powierzchnia i cena nieruchomości, parametry kredytu (np. długość okresu kredytowania), wiek kredytobiorcy, sprawdzenie, czy klient spełnia warunki MDM ( np. czy był właścicielem nieruchomości, czy jest najemcą lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i zrzecze się tego prawa / rozwiąże umowę najmu, liczba wychowywanych dzieci).

2. Decyzja wstępna banku kredytującego.

3. Przyjęcie od klienta wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentami. Klient wypełnia punkt I wniosku o dofinansowanie wkładu własnego oraz Oświadczenia i Zobowiązania Nabywcy, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku kredytowego.

4. Weryfikacja uprawnień klienta w systemie BGK Zlecenia. Bezwzględnym warunkiem wprowadzenia danych klienta do systemu BGK jest jego wcześniejsze wyrażenie zgody w formie Oświadczenia na przekazywanie danych do BGK. Weryfikacja negatywna klienta oznacza brak możliwości do skorzystania z kredytu w programie MDM.

5. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w portalu BGK Zlecenia. Rejestracja wniosku następuje w momencie przyjmowania wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku o dofinansowanie, weryfikacja uprawnień oraz rejestracja wniosku muszą nastąpić w tym samym dniu. Jeżeli klient ubiega się o kredyt w kilku bankach to:

a. kwota dofinansowania wkładu własnego jest ustalona w oparciu o datę zarejestrowania pierwszego wniosku o udział w programie MDM w dowolnym banku i nie podlega zmianom

b. wszystkie dane dotyczące nabywcy oraz nabywanej nieruchomości muszą być zgodne z wnioskiem zarejestrowanym przez pierwszy bank.

Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje kopię wniosku o dofinansowanie w programie MDM.

6. Weryfikacja i akceptacja wniosku w portalu BGK Zlecenia. Akceptacja wniosku musi nastąpić w ciągu 60 dni od daty zarejestrowania (wymóg ustawowy). BGK informuje doradcę kredytowego w danym banku o podjętej decyzji i kwocie dofinansowania wkładu własnego. Doradca generuje z portalu BGK-Zlecenia dokument zawierający informację o przyznanej przez BGK wysokości dofinansowania wkładu własnego i przekazuje go klientowi.

7. Rozpatrywanie wniosku w banku. W międzyczasie klient może zostać poproszony o dostarczenie brakującej dokumentacji lub wyjaśnienie wątpliwości powstałych w procesie analizy kredytowej (np. w kwestii osiąganych źródeł dochodu). Po zakończeniu analizy kredytowej przygotowywana jest umowa dla klienta.

8. Podpisanie umowy. Klient podpisuje umowę kredytu mieszkaniowego MDM wraz z załącznikami (w tym weksel oraz deklaracje wekslową na rzecz BGK).

9. Uruchomienie kredytu. Klient wraz z dokumentami do uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy składa wniosek o wypłatę dofinansowania. Dofinansowanie wypłacane jest zawsze jako ostatnia część świadczeń pieniężnych, bezpośrednio na konto zbywcy nieruchomości.

Zmiana terminu wypłaty jest możliwa ale tylko pod warunkiem, że rok wypłaty środków jest zgodny z rokiem wskazanym we wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego. Zmiana daty wypłaty dofinansowania jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania przez Bank pisemnego wniosku Kredytobiorcy złożonego nie później niż na 14 dni roboczych przed wskazaną planowaną datą wypłaty oraz dodatkowo pod warunkiem złożenia przez Nabywcę nowego wniosku o wypłatę dofinansowania wkładu własnego ze środków Funduszu Dopłat.

Brak wypłaty środków z tytułu dofinansowania w roku wskazanym we wniosku powoduje utratę prawa do dofinansowania. Konieczne jest ponowne wnioskowanie o przyznanie dofinansowania z funduszu na kolejny rok.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Najlepiej byłoby, gdyby skonsultował Pan ten temat z kupującym mieszkanie. Nie wiem, jaką datę wpisał on na wniosku. Napisałem że jeżeli złożyłby dyspozycję dzisiaj, środki na Pana koncie będą w maju. możliwe, że złożył ją już wcześniej.

 • Adam

  A to będzie zgodne z aktem notarialnym albo nie rozumiem co to znaczy 21 dni. Obowiązek zapłaty ceny sprzedaży w wyżej wymienionych kwotach i terminach kupujący poddają się z aktu rygorem egzekucji. Wiec dlaczego pieniądze mogą być w maju.

 • Jeżeli dyspozycja zostanie złożona np. jutro (2016-04-19), środki trafią na konto zbywcy mieszkania najprawdopodobniej na początku maja.

 • Adam

  A dziś jest 18 kwietnia

 • Adam

  Ok. A jeżeli w akcje notarialnym mam zaznaczone ze pieniądze mają znaleźć się na koncie w ciągu 21 dni od dnia podpisania aktu czyli 16 marca to jak to rozumieć.

 • ok

 • Dofinansowanie wpłynie w dniu wskazanym przez kupującego na wniosku o przyznanie dofinansowania. Proces można ew. przyspieszyć składając w banku dyspozycję wypłaty środków.

  BGK przekazuje do banku kredytującego środki 10-go, 20-go i ostatniego dnia każdego miesiąca, jednak taką dyspozycję trzeba zlecić w banku kilka dni roboczych wcześniej. Jeżeli dyspozycja zostanie złożona np. jutro (2016-04-19), środki trafią na konto zbywcy mieszkania najprawdopodobniej na początku maja.

 • Adam

  Zapomniałem dodać że jestem sprzedającym.

 • Adam

  Witam. 16 marca podpialismy akt notarialny w mdm. Bank ma 7 dni na przelew kredytu i 21 na wypłatę dofinansowania. Czy mogę się dowiedzieć kiedy przyjdzie dofinansowanie z Bgk?

 • Nowe mieszkanie musiałoby być identyczne pod względem powierzchni z poprzednim, a i nawet wtedy byłoby sporo zabawy z korektą w BGK. Generalnie – nie jest to praktykowane. Z reguły banki wymagają nowego wniosku.

 • Karolina Monika Bartko

  witam ,czy jest mozliość zmiany mieszkania do dofinansowania ktore otrzymalismy?

 • Witam – owszem, po Państwa ślubie lub po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania może Pani bez żadnych konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania zostać współwłaścicielką lokalu.

 • Angelika

  Witam, razem z narzeczonym chcemy wziąć kredyt z dopłatą MDM na mieszkanie, jednak tylko jeśli on wystąpi o kredyt sam jako singiel ma wystarczającą zdolność. Czy istnieje możliwość, żebyśmy byli współwłaścicielami mieszkania, na które tylko on weźmie kredyt?

 • Takie rzeczy nie są kontrolowane. Kredytobiorca składa po prostu odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • Polecam w tej sprawie kontakt z doradcami po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie, zada kilka uszczegóławiających pytań, sprawdzi zdolność i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Alo

  Witam,

  Mam pytanie czy zakupując mieszkanie 63m za 120tyś mogę starać się o kredyt mdm? W sierpniu będę się żenił nie mamy dzieci. Czy mogę liczyć na 10% dopłaty? Dodam że resztę warunków spełniam. Chciałem tylko się upewnić czy mam jakąkolwiek szansę na dofinansowanie przy takim mieszkaniu do remontu. Dodam że kredyt chcemy zaciągnąć na 25 lat. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • xyz

  Chodzi mi o to, czy będzie sprawdzane czy wynajmuje mieszkanie ? nie rozumiem tej weryfikacji.

 • xyz

  A co znaczy: „Weryfikacji podlega: (…) czy klient spełnia warunki MDM (…) czy jest najemcą?”

 • Ww. termin 60 dni dotyczy okresu, jaki bank ma na akceptację wniosku zarejestrowanego w systemie BGK Zlecenia (art. 10 ust. 9 Instytucja kredytująca po dokonaniu weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie wkładu własnego.). To jest czas dla banku na zbadanie Pani zdolności kredytowej, sprawdzenie stanu nieruchomości itd. Jeżeli bank dokonał już akceptacji wniosku o dofinansowanie, środki nie przepadną.

  Proszę się jeszcze upewnić w banku odnośnie jednej kwestii. Od momentu otrzymania decyzji ostatecznej o przyznaniu kredytu umowa kredytowa powinna być podpisana w określonym terminie. Zwykle jest to także 60 dni. Jeżeli deweloper się nie wyrobi, wniosek kredytowy zostanie anulowany.

 • wowo

  WŁAŚNIE NIE ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA BO BANK CZEKA NA OSTATECZNY ODBIÓR I NIESTETY NIE ZMIESZCZĘ SIE DO TEGO CZASU W BANKU SAMI NIE WIEDZĄ CO NASTĄPI CZY PRZEPADNĄ MI PIENIĄDZE.

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Po 60-ciu dniach od momentu zarejestrowania wniosku o dofinansowanie nastąpi automatyczne anulowanie Pana wniosku i środki wrócą do puli.

 • Jeżeli wniosek o przyznanie dofinansowania został już zaakceptowany w systemie BGK zlecenia – to środki nie przepadną. Są już dla Państwa zarezerwowane do momentu uruchomienia (oczywiście o ile została już podpisana umowa kredytowa). W ramach tego samego roku można bez problemu zmienić datę wypłaty dofinansowania poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w banku.

 • Eryk

  Witam, mam pytanie takie jeżeli złożyłem wniosek kredytowy z dofinansowaniem o mdm i otrzymałem pozytywną informacje o dofinansowanie lecz potem zmieniłem we wniosku że chce wziąć kredyt bez mdm i otrzymałem pozytywną decyzje i podpisałem umowę kredytową bez mdm to te środki z dofinansowania są wolne? Czy muszę pisać jakieś oświadczenie do BGK że zrezygnowałem z programu mdm i dofinasowania jakie przyznał mi BGK. Proszę odp

 • wowo

  Witam wniosek kredytowy oraz wniosek o dofinansowanie mija po 60 dniach od daty puszczenia w system w moim przypadku będzie to 12 maj.Czy dofinansowanie mi przepadnie już wiem ze deweloper spózni sie z oddaniem domu o 3 tyg.Co robić?

 • Dopłata nie przepadnie, polecam jedynie skontaktować się z bankiem kredytującym i złożyć dyspozycję zmiany daty wypłaty dofinansowania. Zmiana w ramach tego samego roku nie stanowi żadnego problemu.

 • Limity i kwota dofinansowania będą naliczane wg daty rejestracji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK Zlecenia.

 • wowo

  Mam zarezerwowane środki na dopłatę który mija 12 maja ale deweloper nie zdąży do tego czasu z ostatecznym odbiorem spóźni sie o 2 tyg czy dopłata mi przepadnie ?czy mogę ponowić wniosek.

 • Tak. Gdyby chciał Pan rozszerzyć współwłasność na małżonkę, polecam najpierw konsultację z Pańskim bankiem.

 • Przofi

  Czyli mam rozumieć, że nie muszę po ślubie składać do BGK żadnych dodatkowych dokumentów i po prostu podpisuję akt notarialny, kiedy mieszkanie będzie już gotowe? Zgodnie z normalnym trybem? Dzieki za odp.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Przofi

  Witam. Umowę deweloperską, kredytową i umowę MDM podpisałem w kwietniu 2016. Pieniądze z racji dopłaty MDM mają zostać przekazane do dewelopera w kwietniu 2017, czyli w momencie odebrania kluczy i przeniesienia na mnie własności. Przed tym terminem chcę wziąć ślub (narzeczona jest ob. Ukrainy). Czy jest niebezpieczeństwo utraty dopłaty? W końcu o MDM wnioskowałem sam, a za mieszkanie będę odbierał już po ślubie.

 • Piotr

  Witam. Mam podobne pytanie. Kredyt wraz z weryfikacją zdolności MDM podpisany w I kwartale 2015. Natomiast wniosek o wypłatę dofinansowania ze środków MDM złożony w I kwartale 2016 (dwa tygodnie później następuje wypłata środków MDM jako ostatnia transza kredytu). Z jakim okresem są w tym wypadku liczone limity za m2. I kwartał 2015 kiedy był podpisywany kredyt, czy też I kwartał 2016 kiedy był składany wniosek o wypłatę dofinansowania z środków MDM ?

 • Polecam kontakt z bankiem i ustalenie, co jest przyczyną opóźnia.

 • Pan K.

  Witam, co jesli wyplata dofinansowania miala byc do dnia 08.04.(piątek) a na koncie odbiorcy nie ma tych pieniedzy na dzien 10.04.(niedziela)?
  Pozdrawiam

 • Witam. Dopłata zostanie wypłacona wg daty wpisanej przez Państwa na wniosku o przyznanie dofinansowania. ew. jest możliwe wcześniejsze wypłacenie dofinansowania – wymaga o jednak złożenia dyspozycji wcześniejszej wypłaty dofinansowania u Państwa doradcy lub w banku.

 • Jendza

  Witam, wypłatę kredytu mam zaplanowaną na 15.04, na umowie przedwstępnej planowana data sprzedaży jest na 22.04. I taka też data była na wniosku z BGK, czy to oznacza że wypłata środków będzie 22.04 czy może wcześniej? Pytam bo sprzedawca nie chce przekazać kluczy dopóki nie dostanie całości pieniędzy…

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Bank kredytujący powinien zgłosić do BGK zapotrzebowanie na środki. BGK wypłaci je najprawdopodobniej 10-go kwietnia (wg ustawy BGK dokonuje takich transferów 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca). Następnie w terminie ok. 3 dni roboczych środki powinny być przekazane na konto sprzedającego.

 • Może Pan zapytać w banku lub sprzedającego mieszkanie. Wypłata środków powinna się odbyć zgodnie z wystawioną dyspozycją (data na wniosku o wypłatę dofinansowania).

 • inga

  Dzień dobry,
  czy jeśli jestem właścicielem nieruchomości otrzymanej w darowiźnie to kwalifikuję się do MDM-u
  inga

 • Łukasz Pietrucha

  a co w sytuacji jeśli minęła data z wniosku? miałem wpisany 31. marca, ale dopiero w tym tygodniu udało się podpisać umowę kredytową z bankiem – jak w takiej sytuacji zadziała BGK?

 • Franko

  Gdzie i jak sprawdzę czy właściciel mieszkania które kupiłem w programie MDM otrzymał już środki z MDMu. Już upłynęło 22 dni a termin wypłaty środków był do 21 dni…

 • Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00 pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status „Oczekujący”. BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne. Wbrew pozorom będzie to całkiem spora liczba, gdyż w ostatniej fazie banki rejestrowały wnioski bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Status „Oczekujący” będzie miał swój numer -€ im będzie on wyższy, tym mniejsze będą szanse na uzyskanie dopłaty. Tych wniosków nie obowiązuje termin ww. 60 dni. Status „Oczekujący” będzie aktywny do końca roku 2016, chyba że wcześniej zmieni się na „Dostępny” (np. w sytuacji gdy jakiś inny klient zrezygnuje z dofinansowania lub otrzyma decyzję negatywną). Klient może więc oczekiwać do końca roku, ale nie ma gwarancji, że otrzyma wsparcie. Zmiana statusu z „Oczekujący” na „Dostępny” będzie wysyłana na adres e-mail do osoby rejestrującej wniosek. W przypadku zmiany statusu na „Dostępny” , bank będzie miał 60 dni na podpisanie umowy i wprowadzenie do ewidencji daty podpisania umowy. Czas liczony będzie od dnia zmiany statusu. Kwota limitu również będą liczone wg daty ww. zmiany.

 • Program będzie trwał do 2018-go roku. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • jola999

  a co jeśli wniosek został zarejesttowany w marcu ale ma status oczekujący. zbywca zgodził się na wypłate w styczniu 2017. doradca mówi ze teraz ten wniosek z marca trzeba wycofac i złożyć nowy. składanie wniosku odbędzie się po 01.04. jak więc liczyć dofinasownanie? wg limitów z I czy II kwartału???

 • worwel

  To MDM jest jeszcze aktualne? Ja myślałem że z końcem 2015 roku się to skończyło

 • Witam. Szczegółowe dane na druku NWR nie oznaczają, że została zarezerwowana dla Pana dopłata. Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00: pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status „Oczekujący”. BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne. Wbrew pozorom będzie to całkiem spora liczba, gdyż w ostatniej fazie banki rejestrowały wnioski bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Status „Oczekujący” będzie miał swój numer -€ im będzie on wyższy, tym mniejsze będą szanse na uzyskanie dopłaty.

  Polecam dodatkowo uzyskać informację o ww. statusie Pana wniosku, pozwoli to podjąć decyzję, czy czekać, czy składać wniosek o przyznanie dofinansowania z puli przeznaczonej na 2017-ty rok.

 • Daniel Idzikowski

  Witam, otrzymałem od doradcy dokument z numerem NWR, a w nim wszystkie moje dane, cena zakupu mieszkania, wysokość dopłaty mdm, dane mieszkania (powierzchnia, numer księgi wieczystej) itd na dokumencie jest napisane ze jest to potwierdzenie rejestracji z dnia 15.03.2016 jak mogę sprawdzić status mój doradca powiedział mi ze jezeli w tym dokumencie są wszystkie szczegółowe dane to oznacza ze mam zarezerwowane środki czy to prawd. Czy jest to moze tylko informacja o zarejestrowaniu wniosku?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Marcelina Góras

  Bardzo dziękuję :)))

 • Przed ślubem do programu może przystąpić jedynie jedno z Was. Ta osoba będzie jedynym właścicielem i beneficjentem programu MDM. Drugie jedynie wspomoże zdolność.

  Jeżeli chcecie być Państwo oboje właścicielami mieszkania, to najpierw powinniście wziąć ślub, a potem wnioskować o kredyt w programie MDM.

 • Jeżeli wniosek został zaakceptowany 01.04 – limity będą liczone wg wskaźników na II-gi kwartał.

 • Marcelina Góras

  Dziękuję za odpowiedź ale niestety nic z niej nie zrozumiałam. Zadaję pytania, żeby usłyszeć logiczną odpowiedź a nie cytaty z ustaw… chcę z narzeczonym mieć wspólny kredyt, nie chcemy żeby któreś z nas brało go wraz z dopłatą jako singiel. więc logiczne dla mnie, że musimy wziąć ślub. Skoro jednak już teraz można składać wnioski na mieszkanie w 2017 myślałam, że wniosek można złożyc wcześniej. Proszę o jasną, logiczną i ludzką odpowiedź.

 • paweł

  Witam. Wniosek kredytowy z MDM złożyłem w banku 24.03.2016 i ta data jest wpisana na potwierdzeniu rejestracji wniosku jednak data samej rejestracji to 01.04.2016. Czy w związku z tym limity ceny za m2 będą liczone zgodnie z 1 czy 2 kwartałem? Dodam, że zgodnie z nowymi limitami cena za m2 zostałaby przekroczona i boję się, że mogę przez to nie dostać dopłaty.

 • Nie znam niestety stanu na dzień dzisiejszy. Uwolnione środki wracają do ogólnej puli BGK.

 • Misia

  Akurat zdolność kredytową mamy. Czy znany jest stan na dzień dzisiejszy bo wiele mogło się zmienić? I jeszcze proszę o informację czy środki które się ‚zwalniaja’ wracają w ramach banku w którym jest uzyskiwany kredyt czy z calej puli BGK?

 • Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00 pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status „Oczekujący”. BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne. Wbrew pozorom będzie to całkiem spora liczba, gdyż w ostatniej fazie banki rejestrowały wnioski bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Status „Oczekujący” będzie miał swój numer -€ im będzie on wyższy, tym mniejsze będą szanse na uzyskanie dopłaty.

 • Misia

  Witam! Nasz wniosek został zarejestrowany 8 marca i dziś dowiedzieliśmy się że nasz numer oczekujący to 733. Proszę o informację czy jest jakaś realna szansa aby załapać się na środki z puli na 2016r.? Jak długo może to potrwać?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, nie można takiej sytuacji wykluczyć. System BGK jednak działa, centrale banków otrzymały listy numerów NWR ze statusami, być może warto, aby wymieniona osoba skontaktowała się ze swoją centralą i rozpoznała status sprawy.

 • Marcins1985

  Witam ostatniego dnia tzn 15.03.2016 został złożony wniosek mdm i niby do dnia dzisiejszego osoba skladajaca wniosek w banku nie otrzymala żadnej odpowiedzi od bgk . Czy to możliwe ?

 • Wg informacji, jakie uzyskaliśmy z Ministerstwa Rozwoju: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Witam ponownie. Niestety nie. Jeżeli status się zmieni, BGK będzie się kontaktowało z osobą, która zarejestrowała wniosek w systemie. Dopiero ta osoba może skontaktować się z Panią.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Witam. Jeżeli dyspozycja wypłaty środków została złożona na 15-go kwietnia, to zostaną one wypłacone wg tej daty. Można ew. przyspieszyć ten termin składając u Pani doradcy dyspozycję wcześniejszej wypłaty środków.

 • Marcin Żuchowski

  Witam chciałbym zapytać czy jeśli wraz z nami będzie zamieszkiwać ciotka mojej żony zostanie nam odebrane prawo do dopłaty.Oczywiście w grę wchodzi również meldunek stały.Kredyt jak i prawo do mieszkania będziemy posiadać tylko my.Mieszkanie to nie będzie wynajmowane ani w żaden sposób użyczane ciotce. Ciotka jest członkiem rodziny którego ze względu racji wieku nie chcemy zostawić samej.

 • Karolina Skuła

  mój wniosek ma status OCZEKUJĄCY, mam jego numer NMR. Czy sama mogę po numerze kontrolować czy jest szansa na dofinansowanie w tym roku?

 • Marcelina

  Dzień dobry, chciałabym zapytać o następującą rzecz: w przyszłym roku chcielibyśmy z narzeczonym wspólnie wziąć kredyt z dopłatą. W tym roku w listopadzie bierzemy ślub. Czy z wnioskiem o mieszkanie, które będzie oddane w 2017 musimy czekać do zawarcia związku małżeńskiego jeśli chcemy wziąć kredyt razem, czy możemy złożyć wniosek wcześniej?

 • Ewa

  Witam.
  Jak długo idą środki MDM na konto dewelopera? Wczoraj został uruchomiony kredy, mieszkanie gotowe, a deweloper nie chce dać kluczy przed wpływem dopłaty a mnie „czas goni”. W umowie mamy 15 kwietnia, ale czy jest szansa że będą one wcześniej?
  Dziękuję.

 • Witam. Na przełomie roku banki niestety dosyć drastycznie zmodyfikowały swoje modele ryzyka. Przyczyną był m.in. podatek bankowy, który instytucje finansowe płacą od wielkości posiadanych aktywów.

  Odnośnie Pani pytania o wysokość dochodów – zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Absolutnie nie grozi Pani, że środki nie zostaną przelane. Ma Pani podpisana umowę i gwarancję wypłaty środków przez BGK.

  W pewnym momencie co trzeci wniosek MDM na rynku był składany w BZ WBK ze względu na warunki cenowe. Bank niestety się przytkał, stąd także pewna liczba negatywnych opinii.

 • Witam, owszem, limity cen 1 m2 zmieniają się co pół roku, najbliższa zmiana nastąpi w dniu 2016-03-31.

 • rutka899

  witam chcialam zapytać o kredyt …moja sytuacja wyglada tak w tamtym roku jak bylam w banku pytac sie o zdolnosc moja i męza zeby dostać kredyt z programu mdm wychodzilo nam ze z dochodów jakie mamy mozemy wziąć kredyt nawet nna 200tys a dzis bylam w banku i przy dochodach ja mam umowe na pół etatu czyli jakies 670zl netto a mąż ma 2870zł netto oboje umowa na czas nieokreslony dzis nasza zdolnosc wyszla tylko 60 tys…i nie rozumiem co jest zeby az tak spadla nasza zdolnosc kredytowa…ze przy takich samych dochodach w tamtym roku nasza zdolnosc jest na 200tys a dzis w banku mowią ze przy tych dochodach tylko na 60tys…wiec pytam ile trzeba zarabiac zeby dostac kredyt w programie mdm…ja i mąz ile razem musimy miec netto zeby miec zdolnosc…bo troche to jest dziwne zeby z 200tys spasc na 60tys….blagam o pomoc.

 • Agnieszka

  Dzień dobry.
  18.03.2016 podpisałam umowę z WBK z dyspozycją uruchomienia kredytu na 5.04.2016. Otrzymałam dofinansowanie z MDM. Teraz cierpliwie czekam aż deweloper otrzyma pieniążki z banku. Podpisałam też weksel in blanco wystawionego na rzecz BGK. Czytając Wasze komentarze odnośnie banku BZWBK boję się, że pójdzie coś nie tak i np BGK cofnie moje środki z MDM. Czy mam się bać?

 • Tomasz

  Witam.
  Jestem w trakcie składania wszystkich dokumentów w banku. Słyszałem plotkę, że za dwa dni mają zmienić się warunki MDM, ceny za metr itd. Czy jest to prawdą?

 • program MDM rzeczywiście cieszył się w ostatnim okresie rekordowym powodzeniem, tak długi okres oczekiwania jest jednak ewenementem. Polecam poprosić Państwa doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • kk

  Witam, minął miesiąc odkąd złożyliśmy dwa wnioski o kredyt z MDM. Do tej pory nie mamy żadnego odzewu? Czy istnieje jakaś możliwość sprawdzenia, na jakim to jest etapie? Czy dłuższe oczekiwanie może być wynikiem dużej kumulacji wniosków w ostatnim czasie?

 • W odniesieniu do wniosków zarejestrowanych w dniu 2016-03-15, nie jest to niestety takie pewne…

 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony 2016-03-15, później niż około godziny 10-tej, może być problem z otrzymaniem dopłaty. Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00 pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status „Oczekujący”. BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne. Wbrew pozorom będzie to całkiem spora liczba, gdyż w ostatniej fazie banki rejestrowały wnioski bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Status „Oczekujący” będzie miał swój numer -€ im będzie on wyższy, tym mniejsze będą szanse na uzyskanie dopłaty.

  Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR) oraz zapytać o wymieniony powyżej status wniosku (oczekujący lub dostępny). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Witam. O ile wypłata dofinansowania wystąpi w tym samym roku, na który była wnioskowana – nie grozi jej utrata. Proszę spokojnie oczekiwać na zakończenie budowy.

 • Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marek

  Jak masz rezerwacje środków, to nie masz sie czym martwić. Nikt Ci ich nie odbierze.

 • Monika

  Witam, Podpisałam 23.03 umowę z bankiem PKO SA o kredyt MDM. Mam również potwierdzenie z BGK o złożonym wniosku o dofinansowanie z dnia 15.03. 25.03 idę do notariusza podpisać akt notarialny i chce się upewnić czy w takim przypadku mogę być pewna że dofinansowanie zostanie wypłacone? W banku nie mówią konkretów. Uzyskałam informację że nie powinno być problemu, ale BGK skrupulatnie sprawdza wszystko żeby zaoszczędzić fundusze. Jak mam na to patrzyć ? Że mimo podpisanej umowy kredytowej podpisanie aktu notarialnego może nie zostać wypłacone dofinansowanie?

 • Grzesiek

  Witam,
  Co w sytuacji gdy developer spóźnia sie z zakonczeniem budowy? Miało być gotowe na luty, a jest koniec marca i konca jeszcze nie ma. Czy grozi utrata dopłaty, czy moze trzeba wykonać jakieś kroki formalne. Proszę o pomoc co powinienem zrobić w takiej sytaucji.

 • Witam. Owszem – Klienci, którzy już zarejestrowali wnioski w systemie BGK, mogą dodatkowo składać wnioski w innych bankach (np. w celu uzyskania lepszej lub szybszej oferty). Banki będą mogły je akceptować w portalu BGK Zlecenia, o ile klient ma zaakceptowany wniosek o dofinansowanie w systemie BGK. Akceptacja w kolejnym banku musi odbyć się w terminie ważności wniosku złożonego w pierwszym banku, czyli w ciągu 60 dni. Klient, który chce złożyć wniosek w innym banku powinien dostarczyć potwierdzenie zarejestrowania wniosku w systemie BGK. W żadnym przypadku nie należy przy pobraniu potwierdzenia zamykać wniosku o dopłatę w pierwszym banku.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • karoln

  Witam, otrzymałem dofinansowanie kredytu MDM niestety bank w którym się starałem kredyt hipoteczny stwierdził iż nie mam zdolności, chce teraz iść do innego banku czy potwierdzenie rejestracji środków jest ważne w każdym banku mimo tego iż jest wygenerowane np w pekao.

 • Lokal kupowany w ramach programu MDM powinno zapewniać beneficjentowi warunki do zamieszkania. Ocena ww. warunków należy do banku kredytującego. Jeżeli bank odmówił Pani udzielenia kredytu na ww. mieszkanie – ma do tego pełne prawo. Można ew. próbować w innych instytucjach. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Eeee

  Witam, proszę o pomoc,złożyłam wniosek na MDM, mieszkanie kwalifikuje
  sie do dofinansowania. Pochodzi z rynku wtórnego, poprzedni właściciel
  zaczął w nim remont. Dostałam odmowe gdyż w mieszkaniu brakuje urządzeń
  sanitarnych (poprzedni właściciel po prostu je wyrzucił z myślą ze
  zostaną zakupione nowe). Czy od takiej decyzji można się odwołać? Czy
  jest gdzieś zapis że mieszkanie musi być wyposażone.
  bardzo proszę o szybka pomoc
  pozdrawiam

 • Raczej zachęcić, dobre otwarcie do ew. negocjacji z bankiem.

 • uu

  Uzyskałam informację z banku Pekao, że zwolnienie przez nich środków też trochę trwa i inny bank może nie zdążyć z kredytem? Mam wrażenie, że próbują mnie nastraszyć by wziąć u nich kredyt …

 • Klienci, którzy już zarejestrowali wnioski w systemie BGK, mogą dodatkowo składać wnioski w innych bankach (np. w celu uzyskania lepszej lub szybszej oferty). Banki będą mogły je akceptować w portalu BGK Zlecenia, o ile klient ma zaakceptowany wniosek o dofinansowanie w systemie BGK. Akceptacja w kolejnym banku musi odbyć się w terminie ważności wniosku złożonego w pierwszym banku, czyli w ciągu 60 dni. Klient, który chce złożyć wniosek w innym banku powinien dostarczyć potwierdzenie zarejestrowania wniosku w systemie BGK Zlecenia. W żadnym przypadku nie należy przy pobraniu potwierdzenia zamykać wniosku o dopłatę w pierwszym banku.

 • uu

  Witam, Mam potwierdzenie zarezerwowania wniosku o MDM z 08.03. i kredyt przyznany w Pekao, chciałabym jednak wziąć kredyt w BZ WBK ze względu na lepsze warunki kredytowe czy mogę utracić zarezerwowane środki ze względu na zmianę banku?

 • Nie bardzo. Wg Ustawy bank ma 60 dni na wprowadzenie wniosku do systemu BGK Zlecenia

 • Żani

  Można się odwołać w takiej sytuacji?

 • W takim razie – wszystko powinno być ok

 • Środki były, bank po prostu nie zdążył przeprocesować wniosków.

 • NN

  Taki numer istnieje na potwierdzeniu.
  Dziękuję bardzo za informację.

 • Żani

  Nasz znajomy dzisiaj dostał taka sama informacje. Wniosek złożył na początku lutego. Coś tu jest nie tak. To po co jeszcze w marcu wnioski przyjmowali skoro wiedzieli że nie mają środków . Oszukują tylko ludzi

 • Magda

  My mamy podobna sytuację, nie wiem co nas pokusiło żeby składać w BWK, zadatek 10 tys wpłacony a wniosek o dopłate mdm, które mieliśmy „jak w banku” odrzucony, z powodu wyczerpania środków. Dziwne ze osoby które składały wnioski w marcu dostały mdm, brak słów….

 • Żani

  Podejrzewam że znajdzie się więcej takich osób.

 • Żani

  Tak. Niestety :-/

 • Magda

  Niech zgadnę , składaliście w WBK?

 • Jeżeli potwierdzenie było z numerem NWR – może Pan być spokojny. Gratulacje!

 • NN

  Witam,
  otrzymałem potwierdzenie rejestracji wniosku o dofinansowanie 15.03.2016,
  wniosek złożony 14.03.2016.
  Czy mogę być spokojny o dofinansowanie?

 • Nie ma problemu, jeżeli będziemy mogli w jakiś sposób pomóc, zapraszam na nasze forum.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Trzymamy kciuki, oby się udało.

 • Żani

  Dziękuję za udzielenie informacji. Mam nadzieje że uda nam się wyjść z tej przykrej I trudnej dla nas sytuacji.

 • Żani

  Dziękuję bardzo za udzielenie informacji. Mam nadzieje że uda nam się wyjść z tej przykrej I trudnej dla nas sytuacji.

 • Proszę szczegółowo opisać Państwa sytuację oraz odpowiedzi, jakie uzyskali Państwo z banku na poszczególnych etapach procesowania (z ww. informacją o urlopie włącznie). Może chociaż ktoś dostanie po głowie za niedopatrzenie w Państwa sprawie.

 • Żani

  Powiem szczerze że jesteśmy załamania ta sytuacja. Będziemy próbować wszystkiego żebyśmy mogli zakupić mieszkanie i dostać dofinansowanie na wkład własny. Niestety nie uda nam się uzbierać w najbliższym czasie 15% wkładu własnego dlatego liczyliśmy na dopłatę. Dodam jeszcze ze w momencie kiedy przypominalismy o upływie terminu na umowie przedwstępnej to bank wytłumaczył się tym że osoby zajmujące się naszym wnioskiem są na urlopie i nie zostanie nam udzielona żadna informacja do czasu aż te osoby nie wrócą. Nawet nie raczyli nas poinformować ile to może potrwać. Myśleliśmy ze każdy musi tak długo czekac dlatego byliśmy cierpliwi i czekaliśmy . A dowiedzielismy się zostaliśmy bez dachu nad głową i dofinansowania . Co w takim piśmie powinno być zawarte ?

 • Serdecznie przepraszam, ale Państwa komentarz mnie zamurował. Opisana sytuacja nie świadczy najlepiej o profesjonaliźmie ww. banku. Czy ew. próbowali Państwo kierować pismo do dyrekcji Departamentu Produktów Hipotecznych? Jeżeli nie – polecam takie rozwiązanie.

  Ew. czy rozważali Państwo taką opcję: Klienci mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania z puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Płatność dla sprzedającego zostanie podzielona na dwie transze – pierwsza z nich, pochodząca z kredytu, może być wypłacona w dowolnym momencie (także w roku 2016-tym). Druga część – pochodząca z dofinansowania MDM będzie wypłacona po 2017-01-02. należy jedynie zawnioskować o termin wypłaty dofinansowania po 2017-01-02

 • W momencie, kiedy zrezygnuje Pan z kredytu lub upłynie 60 dni od akceptacji Pańskiego wniosku w portalu BGK Zlecenia – wniosek wygaśnie.

 • Żani

  Cały czas tłumaczył się ze ma dużo wniosków i trzeba czekać . Dwukrotnie prosił o przedłużenie daty na umowie przedwstępnej. A co jeśli z winy banku wniosek mdm jest juz nie ważny? Czy istnieje jakaś możliwość odwołania się ?wszystko załatwiane zostało w wbk. Sytuacja jest o tyle nie ciekawa ze musieliśmy się wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania i termin na umowie przedwstępnej tez juz minął a bank do tej pory nie ustalił daty podpisania umowy pomimo złożonych i kompletnych dużo wczęśniej dokumentów . Teraz nie mamy gdzie mieszkać.

 • Również nie potrafię tego zrozumieć, na logikę – bankowi powinno zależeć na pozyskaniu klienta.

 • Żani

  Pismo oczywiście zostanie skierowane do banku . Nie potrafię jednak zrozumieć dlaczego tak nagle nie dostaniemy dofinansowania pomimo tego że wniosek został wysłany w styczniu i dostaliśmy pozytywna decyzję w tej sprawie

 • Żani

  Jeszcze nie minęło 60 dni.

 • Err

  Jeżeli w ciągu 60 dni od złożenia wniosku nie zostanie podpisana umowa kredytowa to wniosek wygasa…

 • Żani

  Właśnie bank bardzo zwlekal z podpisaniem umowy . W przyszłym tygodniu mieliśmy dostać informacje odnośnie terminu. A dzisiaj dowiedzielismy się ze z MDM nie dostaniemy pieniedzy pomimo pozytywnej decyzji.

 • Bank na wniosek klienta ma obowiązek udzielić informacji nt. powodu negatywnej decyzji. Serdecznie polecam Państwu skierować do banku oficjalne pismo w tej sprawie.

 • Err

  A umowa kredytowa z bankiem została zawarta? Bank w którym został złożony wniosek powinien udzielić informacji.

 • Polecam złożyć wniosek w innym banku / bankach przed wydaniem decyzji w tym pierwszym. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Żani

  Witam. W styczniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie MDM. Dostaliśmy 6
  pozytywna decyzję przedwstępna . Wniosek został zarejestrowany i wszystko było ok do dzisiaj. Właśnie dowiedzielismy się ze nasze dofinansowanie zostało cofniete. Nie znamy powodu. Wszystkie dokumenty są w porządku i spełniamy warunki programu. Gdzie można dowiedzieć się o przyczynie cofnięcia wniosku i czy można odwołać się od decyzji ? Proszę o pomoc

 • Magda

  czy u was już coś wiadomo? my mamy wniosek odrzucony bo jest za mało środków…. wniosek czeka od
  22-02….

 • paulo

  witam jeżeli nie podpisze umowy kredytowej z bankiem a mdm mam przyznany to muszę anulować dofinansowanie w BGK czy sam wygaśnie.

 • Lidia

  Witam, mam jeszcze jendo pytanie odnosnie tej sprawy. Otoz rozumiem, ze na bazie zarejstrowanego w BGK wniosku o dopłate, rowniez mozna sie w
  tym momencie starac o kredyt w innych bankach. Co w sytuacji, kiedy
  jakis bank wyda decyzje negatywna, co powoduje automatuczne anulowanie
  rezerwacji w BKG. Skoro wszystkie banki bazuja na jednym wniosku w BGK i
  jeden bank anuluje go, to w tym momencie nie mamy szans na doplate??

 • Proces w WBK zakłada wprowadzenie wniosku do systemu BGK dopiero po wstępnej analizie – czyli po około tygodniu czasu od złożenia wniosku. W Pańskim przypadku jest szansa, że się wyrobili, polecam jednak poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR), najlepiej ze statusem wniosku. Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Wojtek

  Nie posiadam takich informacji, najlepiej sprawdzić, czy w umowie (o ile została jakaś podpisana) jest wspomniane cokolwiek o rezygnacji lub anulowaniu rezerwacji.

 • mj

  Witam , tylko tutaj chodzi o lokal, który już „stoi”, czyli jest gotowy do odbioru wtedy chyba takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Proszę podpowiedzieć jak rozwiązać ten problem, nie stać nas na wkład własny równy kwocie dofinansowania. Czy Deweloper może rościć sobie jakieś koszty w zawiązku z takim faktem? Pozdrawiam

 • Jakub Mizera

  Witam,

  mam ten sam problem. Mianowicie wniosek o kredyt został złożony 1.03 u doradcy w BZ-WBK. Czy wnioski złożone są również rejestrowane i otrzymują blokadę środków na poczet wypłaty? Doradca choć w banku wszystkie parametry spełnione w dalszym ciągu oczekuje na decyzję z BGK. Będę wdzięczny za udzielenie informacji! Pozdrawiam

 • Wojtek

  MDM to dofinansowanie, więc jego brak raczej nie rozwiązuje automatycznie umowy z deweloperem. Można wpłacić deweloperowi kaucję w wysokości dofinansowania z MDM z puli na 2017 rok, a po 2.1.2017 odzyskać tę kaucję po otrzymaniu przez dewelopera drugiej transzy kredytu, zawierającej dofinansowanie.

 • mj

  Witam , mam pytanie, otóż otrzymaliśmy odmowę dofinansowania MDM czy jest to jednoznaczne z anulacją rezerwacji mieszkania u Dewelopera? Czy wiąże się to z jakimiś kosztami? Pozdrawiam

 • Wojtek

  Wczoraj na komentarze odpowiadałem w czynie społecznym, a nie po to, żeby ktoś mi za to płacił, chociaż widzę, że z Państwa strony jest jakaś chęć nawiązania współpracy 🙂

 • Taka informacja została podana na dzisiejszej konferencji BGK. Jeżeli dostaniemy materiały w formie pisemnej, umieścimy je w zakładce Dokumenty.

 • Lidia

  Witam, a moglabym poprosic o podanie zrodla tej informacji. Gdzie jest to zapisane, chcialabym sie zapoznac i wyslac naszemu doradcy.
  dziekuje z gory

 • Owszem. Gdyby Pan lub nabywany lokal nie spełniali warunków programu MDM, wniosek zostałby odrzucony.

  Na etapie umowy ma już Pan określoną zdolność kredytową i decyzję banku. W tym momencie nie ma przeciwwskazań do braku wypłaty dofinansowania.

 • PiotrekKrk

  Witam, Ponawiam pytanie bo nasza korespondencja znikła….
  Czy fakt że wniosek jest zarejestrowany i są zablokowane środki oznacza że będą one napewno wypłacone? czy jeżeli z wnioskiem było by coś nie tak to BGK już na wstępie wniosku by nie zarejestrował i odrzucił? Innymi słowy czy rejestracja i rezerwacja środków oznacza pozytywną weryfikację i decyzję wypłaty dofinansowania mdm?

 • Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00 pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status O (oczekujący). BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne.

  Wnioski, które zostały zaakceptowane wczoraj, ale nie otrzymały dofinansowania – dostały status O (Oczekujący). Tych wniosków nie obowiązuje termin 60 ww. 60 dni. Status O będzie aktywny do końca roku 2016, chyba że wcześniej zmieni się na D (Dostępny- np. w sytuacji gdy jakiś inny klient zrezygnuje z dofinansowania lub otrzyma decyzję negatywną). Klient może więc oczekiwać do końca roku, ale nie ma gwarancji, że otrzyma wsparcie. Zmiana statusu z Oczekujący na Dostępny będzie wysyłana na adres e-mail do osoby rejestrującej wniosek. W przypadku zmiany statusu na D bank będzie miał 60 dni na podpisanie umowy i wprowadzenie do ewidencji daty podpisania umowy. Czas liczony będzie od dnia zmiany statusu.

  Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku NWR. Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • To zależy, jeżeli wniosek był złożony w oddziale BZ-tu, to także mógł zostać zarejestrowany (nieco inny proces).

 • Klienci, którzy już zarejestrowali wnioski w systemie BGK, mogą dodatkowo składać wnioski w innych bankach (np. w celu uzyskania lepszej lub szybszej oferty). Banki będą mogły je akceptować w portalu BGK Zlecenia, o ile klient ma zaakceptowany wniosek o dofinansowanie w systemie BGK. Akceptacja w kolejnym banku musi odbyć się w terminie ważności wniosku złożonego w pierwszym banku, czyli w ciągu 60 dni. Klient, który chce złożyć wniosek w innym banku powinien dostarczyć potwierdzenie zarejestrowania wniosku w systemie BGK. W żadnym przypadku nie należy przy pobraniu potwierdzenia zamykać wniosku o dopłatę w pierwszym banku.

 • Po wyczerpaniu środków – chyba nie mielibyśmy czym Panu płacić 😉

 • Witam – jest to możliwe. Klienci mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania z puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Płatność dla sprzedającego zostanie podzielona na dwie transze – pierwsza z nich, pochodząca z kredytu, może być wypłacona w dowolnym momencie (także w roku 2016-tym). Druga część – pochodząca z dofinansowania MDM będzie wypłacona po 2017-01-02.

 • Alice

  Witam, liczę na łatwą odpowiedz która mi wyjaśni… Nerwy…
  Złożony wniosek ostatniego mozliwego dnia 15.03 do godz.14.
  Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Teraz komplet dokumentow idzie do banku, który to On dopuszcza tylko do kredytu, wszystko jeszcze nie jest pewne? czy dostane kredyt, tak?? Pierw BGK, nastepnie bank który udziela kredytu.
  Pozniej, wycena mieszkania… i jak po kolei ? moglby mi ktos po krótce opisac etapy realizowania przyznania kredytu ?

 • Lidia

  ok dzieki, poszukam jeszcze info na ten temat. dzieki jeszcze raz za pomoc:) zatrudnij sie tutaj:)

 • Wojtek

  Wnioskowanie w kilku bankach musi być przeprowadzone z głową ze względu na prostą komplikację wprowadzoną przez BGK. Banki nie mają możliwości równoległej rejestracji wniosków na platformie BGK. Każdy bank ma swoją indywidualną politykę w tej kwestii. Są banki, które rejestrują wniosek na samym początku, są banki, które otwierają aplikację na początku i zamykają po wydaniu decyzji kredytowej, są banki, które rejestrują aplikację już po wydaniu decyzji kredytowej.

 • Wojtek

  Oto, co udało mi się znaleźć:

  „Wniosek rejestrowany w jednym banku będzie zablokowany dla innych instytucji. Z tego też powodu może się zdarzyć sytuacja w której źle złożony wniosek znacznie wydłuży uzyskanie decyzji kredytowej poprzez blokadę wniosku. Drugi i trzeci bank będą usiały poczekać do momentu w którym rejestracja w pierwszym zostanie zakończona a więc realnie do uzyskania decyzji kredytowej co nierzadko trwa 3/4 tygodnie.”

 • Lidia

  pierwszy tez rezerwowal wiec calkiem na lodzie nie zostalismy. ale nam bardziej zalezalo na pko bp a tam ponoc automatem jest usuwana rezerwacja w bgk w przypadku negatywnej decyzji kredytowej. liczylam ze doradca nie ma racji ale chyba niestety nie ma juz tam zadnych szans na kredyt z mdm

 • Wojtek

  Być może ten drugi bank, na którym Wam bardziej zależało, dokonał rezerwacji w BGK, ale po odmowie rezerwacja została anulowana. Ciekawe, czy pierwszy bank też od razu rezerwował w BGK, czy jak to wyszło…

 • Lidia

  tzn chyba wyrazilam sie niejasno…zarezerwowane srodki w bgk mamy w banku x gdzie dostalismy juz wstepna decyzje kredytowa na TAK. Ale nam bardziej zalezalo aby otrzymac kredyt w innym banku poniewaz tam sa lepsze warunki i mniejsza marza/prowizja. Niestety tam dopatrzyli sie niescislosci w dokumentach dewelopera i odrzucil nam od razu bez wyjasnien wniosek w piatek. Chcielismy ponownie zlozyc bo najpierw doradca twierdzil ze mamy i z tego banku zarezerwowane srodki na doplate a teraz dostal informacje, ze w piatek z automatu zostala rezerwacja w bgk rowniez anulowana

 • Wojtek

  Jeżeli możesz, to zapytaj doradcy, czy faktycznie odmowa w jednym banku anuluje rezerwację dopłaty. Byłoby to mocno niesprawiedliwe…

 • Wojtek

  To zależy od banku, z komentarzy wiem, że PKO BP rezerwowało środki w BGK od razu z wnioskiem o kredyt, a np. BZ WBK nie.

 • Wojtek

  Polecam się 🙂 Może mnie właściciele tego portalu przyjmą do swojej grupy… Też miałem nadzieję na skorzystanie z MDM w tym roku, ale takie jaja wyszły z mieszkaniami, że dałem sobie na razie spokój…

 • Lidia

  dzieki za odpowiedz…

 • Marek

  wniosek złożony 22 lutego 🙂 Pytanie tylko, czy jak już przyjęli wniosek to „rezerwacja” jest pewna i czeka na umowę w sprawie kredytu z bankiem.

 • Wojtek

  Jeżeli rejestracja w BGK została zakończona pomyślnie, to masz zagwarantowane środki.

  Jeżeli chcesz teraz iśc do banku i składać wniosek do banku o kredyt z MDM i dofinansowaniem w 2016 roku, to sobie odpuść, bo banki nawet nie przyjmą Twojego wniosku. Pula na 2016 rok już się wyczerpała.

 • Wojtek

  Jeżeli wniosek został anulowany, to przepadła Wasza rezerwacja, a powtórne składanie nic już nie da, bo banki nie przyjmują wniosków na 2016.

 • Marek

  Witam,

  mam pytanie co do MDM. Czy jak wniosek czeka już na wydanie decyzji kredytowej to „rezerwowane” środki z BGK są juz zapewnione?

  Czy od podpisania umowy z bankiem w sprawie kredytu, trzeba się spieszyć z podpisaniem dokumentów przez Notariusza, czy moge wykorzystać przewidziany czas 30 dni na wykonanie tego bez utraty środków z BGK (chodzi o to ze pula się wyczerpuje, czy mając rezerwacje to nie ma znaczenia) ?

 • Lidia

  jeju tak…jakas literowka, chyba z nerwow;) bank wydal nam negatywna decyzje w piatek. mielismy od nowa skladac a teraz nasz doradca twierdzi ze po ptakach bo srodki w bgk sa anulowane. w drugim banku mamy decyzje pozytywna ale na gorszych warunkach jest kredyt;//

 • Wojtek

  Pan = bank? Wtedy doradca ma rację.

 • Lidia

  Witam

  mam pytanie. Pan wydal nam negatywna decyzje z powodu niezgodnosci
  jednego dokumentu. Nasz doradca twierdzi ze po wydaniu negatywnej
  decyzji automatycznie znika rowniez rezerwacja srodkow w BGK

 • Wojtek

  Tak, można tak zrobić, o ile deweloper się zgodzi na takie rozwiązanie.

 • Iga

  Witam
  mam pytanie odnośnie możliwości skorzystania z środków mdm z 2017r. Otóż w maju będziemy rodziną wielodzietną i chcemy zakupić mieszkanie z rynku pierwotnego, które już zostało ukończone. Czy możemy złożyć dokumenty kredytowe w maju, większa część kredytu zostanie wypłacona w tym roku, a samą dopłatę deweloper dostanie w styczniu 2017r.?

 • Możliwość sfinansowania zakupów mieszkań na rynku wtórnym ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok została chwilowo wstrzymana. Chodzi o to, aby sprzedawca mieszkania mógł otrzymać część środków z kredytu wypłaconego w 2016-tym, natomiast na część z dofinansowania będzie czekał przynajmniej do 2017-01-02.

  W najbliższych dniach odbędzie się konferencja na ten temat. Zostanie na niej podjęta decyzja, czy można stosować opisany powyżej mechanizm. Osobiście sądzę, że ta propozycja przejdzie. Napiszemy o tym niebawem.

 • PJ

  Witam,
  a co w przypadku, gdy teraz złożę wniosek o dofinansowanie mieszkania ze środków na 2017r. Mieszkanie jest z rynku wtórnego i właściciel zgodziłby się na wypłatę części kwoty w przyszłym roku. Czy mogę tą kwotę otrzymać na swoje konto w 2017r. czy musi iść bezpośrednio do właściciela?

 • Wniosek o dofinansowanie będzie wtedy składany razem z nowym wnioskiem o przyznanie kredytu.

 • Witam, tak. Po rejestracji w wniosku o dopłatę w systemie BGK środki są „rezerwowane” dla beneficjenta.

 • Piotr Grabowski

  Witam,
  podłączę się pod temat. Czy pod stwierdzeniem „składanie wniosku od nowa” znaczy, że muszę składać nowy wniosek na cały kredyt hipoteczny, czy tylko ten o dofinansowanie z BGK?

 • Elżbieta

  Witam

  Czy w momencie rejestracji wniosku przez bank kredytujący w banku BGK-zlecenia pieniądze są zablokowane na dopłatę?

 • Niestety możliwe, WBK ma lekki korek.

 • Witam. Jeżeli ma Pan już złożony wniosek o dopłatę w programie MDM i proces kredytowy w banku zakończy się umową, środki zostaną wypłacone. W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania kwota dopłaty jest „rezerwowana” dla beneficjenta.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Magda

  To jakaś masakra, nas wbk zapewniał ze decyzja o mdm najdłużej 2 tygodnie…
  My składaliśmy wstępny wniosek 22.02, w tym samym tygodniu rzeczoznawca pojechał obejrzeć nieruchomość, 29.02 wniosek przesłany do decyzji ostatecznej i czekamy….doradca rozkłada ręce, a z tego co czytam to bez decyzji ostatecznej nie ma gwarancji że dotacja zostanie przyznana, co więcej niektóre banki od przyszłego tygodnia wstrzymują przyjmowanie wniosków…

 • Karolina

  Ja złozyłam wniosek do banku WBK 25.01, dopiero 26.02 otrzymałam wstępna decyzję, i teraz dalej ciągle cisza. Czy to możliwe że to wszystko trwa tak długo?

 • Lukasz

  Dzien dobry,

  Mam juz podpisana umowe z deweloperem, ostatnia transza musi zostac wplacona w dniu 31 lipca, czy jesli okaze sie ze zabraknie dla mnie srodkow w programie MdM, bede musial wylozyc brakujaca kwote z wlasnej kieszeni, czy to oznacza to ze dofinansowanie zostanie przeze mnie calkowicie utracone i nie zostanie wyplacone nawet w kolejnym roku?

 • witam. Polecam w tej sprawie kontakt z naszymi doradcami – po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Są oni na bieżąco z ofertami poszczególnych banków. Niewykluczone, że mimo wszystko będzie Pani mogła złożyć wniosek już teraz.

 • Witam. Polecam kontakt z Państwa doradcą i nękanie go o status wniosku. Banki co prawda są obecnie zapchane wnioskami osób, które chcą zdążyć uzyskać dofinansowanie, jednak doradca powinien udzielić Państwu takiej informacji.

 • WBK odrobinę się zakorkował, otrzymałem dzisiaj jednak zapewnienie, że postarają się przyspieszyć procesowanie wniosków.

 • Witam. Odnośnie Pani pytań – można przyspieszyć datę wypłaty kredytu i dofinansowania. Wymaga to kontaktu z Pani doradcą i złożenia dyspozycji wcześniejszej wypłaty. Przesunięcie terminu w ramach tego samego roku, na który wnioskowała Pani o środki, nie stanowi problemu.

  Odnośnie przekazania kluczy do mieszkania – to już zależy od umowy, jaką zawarła Pani ze sprzedawcą. Generalnie – stanowisko Ministerstwa jest następujące: „Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.”

 • inga

  Dzień dobry,
  podpisałam umowę na zakup mieszkania. Mieszkanie będzie z rynku pierwotnego, ale nie buduje tego Developer tylko mała firma – osoba fizycznaQ prowadząc dg. Generalnie w tej sytuacji banki twierdzą że wniosek można składać dopiero po tym jak sprzedający uzyska zaświadczenie o samodzielności lokalu. A to będzie dopiero za 5 tygodni i obawiam się że już nie będzie środków na dopłaty z MDM. Czy macie Państwo wiedzę czy można by złożyć wniosek teraz bez tego dokumentu, ale żeby już był zarejestrowany i był zarezerwowana kwota na dopłatę.

 • Tatiana Liedke

  W Eurobanku, a wniosek składaliśmy jakoś w połowie lutego.

 • Magda

  Hm, a mogę zapytać w jakim banku Pani brała kredyt? I w jakim miesiącu składaliście? U nas od wysłania do ostatecznej decyzji minęły już 8 dni i cisza, nie wiem o co chodzi, tym bardziej, że cały komplet dokumentów dostarczony i niczego nie brakuje.
  Pozdrawiam

 • Tatiana Liedke

  Po wysłaniu wniosku do ostatecznej analizy, umowa była tak naprawdę już po 2 dniach. U nas sytuacja troszkę inaczej wygląda, bo zbywca również posiada kredyt hipoteczny, więc dopiero po dostarczeniu przez nich zaświadczenia z kwotą do spłaty umowa była korygowana, w sumie nie trwało to dłużej niż tydzień. A całość od momentu pierwszej wizyty w banku chyba ok. 3 tyg.

 • Magda

  Witam, też ubiegamy się o mdm, czy może mi Pani napisać ile czasu czekaliście na decyzję ostateczną o dotacji mdm i ile póżniej na decyzję odnośnie udzielenia kredytu ? U nas już minie miesiąc niedługo….a termin wpłaty kasy za mieszkanie coraz bliżej 🙁 Doradca zapewniał ze max 3 tygodnie całość zajmie…
  Z tego co mówił mi doradca banku WBK termin wypłaty dotacji mdm można przyspieszyć, trzeba tylko napisać wniosek w tej sprawie 14 dni przed terminem wypłaty który by Pani odpowiadał. Jeśli chodzi o przekazanie kluczy to raczej zależy od umowy ze zbywcą nieruchomości. My mamy umowę ze SM i klucze dostaniemy dopiero jak wpłacimy całość – tak było określone w umowie.
  Pozdrawiam Magda

 • Magda

  Witam, 22.02 złożyliśmy wniosek o dopłatę mdm, wszystkie dokumenty wymagane przez bank dostarczone tego dnia. Rzeczoznawca wycenił nieruchomość 25.02. Wniosek do analizy ostatecznej został przesłany 29.02 i od tamtego dnia cisza…..Pani zapewniała, że jeśli są wszystkie dokumenty to decyzja ostateczna zajmie parę dni, a to już ponad tydzień. Czy to normalne? Niedługo minie termin wpłaty całości środków za mieszkanie, a my nawet umowy kredytowej jeszcze nie widzieliśmy…:(

 • Tatiana Liedke

  Witam,
  otrzymaliśmy pozytywną decyzję banku o przyznaniu kredytu z dopłatą MDM. Po wstępnym zapoznaniu się z umową mam kilka pytań. Czy data wypłaty transzy dofinansowania na umowie jest wiążąca, czy po spełnieniu wszystkich warunków może być wypłacona wcześniej? Jak to się ma do przekazania mieszkania? Czy zbywca (mieszkanie z rynku wtórnego) może nam nie przekazać kluczy przed otrzymaniem wszystkich transz kredytu? Jeśli przekazanie mieszkania w AN określimy np. na 01.04. to musi się do tego dostosować, a pozostałe pieniądze otrzyma w terminie późniejszym?

 • Witam. Dzięki nowelizacji programu MDM nie trzeba obecnie czekać z wypłatą dofinansowania na przeniesienie własności nabywanego lokalu. Można to zrobić zarówno przed jak i po podpisaniu aktu notarialnego. Są Państwo w o tyle komfortowej decyzji, że możecie skorzystać z puli na ten, jak i na przyszły rok. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Krzysztofa

  Witam,
  Mam pytanie chcę skorzystać z MDM dla singli w marcu 2016 mieszkanie odbiorę od dewelopera dopiero styczeń/luty 2017. W miedzy czasie w lipcu 2016 biorę ślub i będzie rozdzielność majątkowa więc nie ma możliwości dołączenia przyszłego męża do kredytu. Czy nie będzie problemu z dopłatą? Skoro wezmę ją jako singielką a przed ostatnia transza będę już mężatka?

 • Wiola

  Witam. Chcemy kupić dom wybudowany przez dewelopera. Wypłata środków z mdm następuje jako ostatnia transza przed przeniesieniem własności czy po? Chcielibyśmy złożyć wniosek z wypłatą dofinansowania początkiem 2017r., ale wybudować dom w tym roku. Czy musimy czekać na przeniesienie własności do przyszłego roku? Pozdrawiam!

 • Witam. Jeżeli zakończenie inwestycji będzie w połowie przyszłego roku, dofinansowanie będzie udzielone z przyszłorocznej puli.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  Witam,
  mam pytanie czy jeśli chcemy kupić mieszkanie z rynku pierwotnego, które będzie gotowe dopiero w połowie przyszłego roku (2017) to czy starając się o kredyt i dopłatę mamy starać się o dopłatę z puli 2016 czy z 2017 bo wtedy będzie gotowe mieszkanie?
  Bo jeśli z pieniędzy z tego roku to wiem, że trzeba się śpieszyć bo kończą się pieniądze, ale jeśli z 2017r to chyba spokojnie możemy starać się o kredyt z dopłatą w drugiej połowie roku?
  Pozdrawiam,
  Joanna

 • Witam. Nie. Wyliczana jest kwota dofinansowania, o to kwotę jest pomniejszany kredyt, który chce Pan wziąć, następnie kwota kredytu oraz dofinansowania są przekazywane na konto dewelopera.

 • Witam. Odnośnie Pani pytań:

  Ad 1. Tak, jednak przed zawarciem umowy przedwstępnej polecam zorientować się, jakie bank będzie miał wymagania. Pozwoli to uniknąć późniejszych kosztów aneksowania umowy. Polecam kontakt z naszymi doradcami.

  Ad 2. Najlepiej, aby to była forma pisemna, ew. akt notarialny pozwoli zabezpieczyć zarówno interesy Pani, jak i sprzedawcy.

  Ad 3. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu inwestycji, proszę się jednak nie obawiać. W momencie rejestracji wniosku o kredyt z dofinansowaniem środki będą zarezerwowane dla Pani na poczet wypłaty ostatniej transzy.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna Kłosowska

  Witam,
  chcę kupić dom od dewelopera, który rozpoczyna budowę. Na dniach mam zawrzeć umowę przedwstępną celem rezerwacji i w związku z tym mam pytania:
  1. Czy można złożyć wniosek o MDM po zawarciu umowy przedwstępnej i czekać na skończenie/odbiór budynku?
  2. W jakiej formie może/nie może być zawarta umowa przedwstępna
  3. Czy jeśli dom będzie do odbioru w lipcu/sierpniu, to dopiero po odbiorze jest wypłata dofinansowania? Czy grozi mi szansa na to, że braknie środków na dopłatę?

 • Bartłomiej Łabudzki

  Jak wygląda wypłata środków dopłaty mdm: biorę kredyt na 90000 to na konto dewelopera bank wypłaca tą kwotę a na moje dopłatę mdm?

 • Tak, jest taka możliwość. Pani zdolność może wspomóc dowolna osoba. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Anna

  Witam. Wychowuje sama jedno dziecko chciała bym ubiegać się o kredyt ale nie mam zdolności kredytowej.Moja mama nie pracuje a tata zarabia najniższa krajowa i ten dochód jest zbyt niski aby mogli wziąć ze mną ten kredyt. Czy w tej sytuacji ojciec dziecka może przystąpić wspólnie ze mną do kredytu żeby podnieść moją zdolność? Nie żyjemy razem ale zgodził się na to aby zabezpieczyć córkę.

 • Witam. Aby otrzymać dofinansowanie powinien Pan złożyć wniosek o kredyt z dopłatą na zakup nowego mieszkania w instytucji współpracującej z BGK. Nie ma niestety możliwości aby otrzymać wsparcie do już posiadanego kredytu.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • David

  Witam. 2lata temu wraz z żoną wziąłem kredyt hipoteczny na rynku wtórnym. Wtedy z programu mogły skorzystać osoby które kupowały na rynku pierwotnym, od kiedy przepisy sie zmieniły moge złożyć wniosek o dofinasowanie?

 • Dokładnie. Środki z MDMu są przekazywane bezpośrednio na konto sprzedającego, jako ostatnia transza płatności.

 • Sylwek

  Aha. Rozumiem . A pieniądze z mdm są wypłacane bezpośrednio sprzedającemu na konto tak?

 • Niekoniecznie. Może się Pani umówić ze sprzedającym, że otrzyma wpłatę w 2016, ale poza częścią z MDMu. Reszta zostanie wypłacona na początku 2017. Wkład własny będzie stanowiło dofinansowanie z programu MDM.

 • Sylwek

  Nie do końca rozumiem. Czyli mogę np zaciągnąć kredyt w lipcu,zapłacić z własnych środków wkład własny,resztę zapłacić z kredytu a z mdm pieniądze zarezerwować na początek 2017 r.? Czy muszę poczekać z zakupem mieszkania do przyszłego roku???

 • Może Pan poprosić o udział w liczeniu zdolności inną osobę. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Druga ewentualność – to wniosek o wypłatę środków z dofinansowania na początku 2017 (czyli z przyszłorocznej puli).

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Sylwek

  Witam. Jestem singlem w wieku 30 lat. Pieniędzy z mdm wystarczy prawdopodobnie do połowy maja. Wniosek o kredyt będę składał w połowie czerwca (wcześniej nie będę posiadał zdolności kredytowej). Co zrobić aby dostać dofinansowanie mdm???

 • Jest to raczej kwestia indywidualnej umowy z bankiem, bardzo możliwe, że będą w stanie przychylić się do Pani prośby

 • Ewa Jurkowska

  Czyli tylko przesunięcie na styczeń jest możliwe.
  Luty i marzec juz odpada?

 • Wtedy utraci Pani dofinansowanie.

 • Ewa Jurkowska

  a jeżeli budowa ukończona zostanie w marcu?

 • Tak. W tym roku było podobnie.

 • Ewa Jurkowska

  I wypłata dofinansowania nastąpi wtedy na początku stycznia? Bez żadnych konsekswencji?

 • Jeżeli budowa będzie ukończona na początku przyszłego roku (styczeń), również nie grozi Pani nie grozi. Polecam wtedy kontakt z Pani bankiem i uczciwe poinformowanie o sytuacji. Bank wystąpi do BGK o wypłatę dofinansowania i przetrzyma ją dla Pani na koncie technicznym.

 • Ewa Jurkowska

  No to niestety nie godzi się Developer. Wnioski mają być składane na ten rok, a ja mam wierzyć na słowo, że budowa zostanie oddana. Tak naprawdę wynika, z tego iż najbezpiecznej jest składać wniosek z terminem wypłaty ostatniej transzy przypadającej na poczatek roku lub ewentualnie do pierwszej połowy roku?
  Co Państwo radzą w mojej sytuacji?

 • Jeżeli inwestycja będzie zakończona w 2016, nie grozi Pani utrata dofinansowania. termin wypłaty dopłaty MDM można swobodnie przesuwać w ciągu danego roku kalendarzowego. Jeżeli natomiast wnioskowała Pani o wypłatę dofinansowania w 2016, a inwestycja zostanie ukończona w marcu 2017, może Pani stracić dofinansowanie. Jedynym rozwiązaniem byłoby składanie wniosku od nowa, z terminem wypłaty środków na 2017.

 • Ewa Jurkowska

  Pytanie odnośne ryzyka utraty dofinasowania:
  Harmonogram płatności (i ukończonych prac developera) przewiduje, że ostatnia transza zaplanowana jest na 31.10.2016 proszę o informację co w przypadku kiedy termin realizacji poprzednich transz przedłuży się (nawet o te 2 miesiące), czy wtedy utracę dofinansowanie? W akcie notarialnym developer ma ostateczny czas na oddanie inwestycji w marcu 2017 (a więc już w kolejnym roku), jednak wnioski mają składane na ten rok ponieważ „przewiduje” wcześniejsze ukończenie inwestycji. Co Państwo radzą?

 • Po podpisaniu aktu notarialnego.

 • luka

  a kiedy dostaje sie takie otrzymanie własności mieszkania ?

 • Takie przekazanie własności mogłoby nastąpić dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu otrzymania własności mieszkania w ramach MDMu. Wcześniejsze uzyskanie własności innego mieszkania wiązałoby się z koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • luka

  a zapytam dla przykładu jakbym mieszkał z rodzicami byłbym tylko zameldowany (nie był właścicielem) i skorzystał z programu MDM to czy pozniej mogliby rodzice przepisac to mieszkanie na mnie? dziekuje z odp

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan posiada obecnie mieszkanie – nie może więc pan skorzystać z programu MDM.

 • luka

  Witam mieszkam obecnie z rodzicami i jestem singlem, mam przepisane mieszkanie notarialnie na mnie po rodzicach. Czy moge starac sie o MDM ?

 • Data wypłaty środków z BGK będzie zgodna z terminem, jaki został wpisany na wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • W

  Jaki jest czas oczekiwania na przelew z BGK jak już wszystkie inne środki są zapłacone?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W programie MDM i tak by Państwo kupili mieszkanie o powierzchni max 85 m2. Państwa obecne mieszkanie jest trochę większe.

 • paty

  Nie mamy zdolności na kolejne mieszkanie w kredycie. Miałam nadzieje, że uda nam się skorzystać z dofinansowania do obecnego mieszkania. Wychodzi na to, że pospieszyliśmy się o kilka miesięcy. 🙁

 • Mogą Państwo skorzystać z programu MDM kupując kolejne mieszkanie. Nie muszą Państwo sprzedawać obecnie posiadanego.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • paty

  Jesteśmy rodziną z trójką dzieci. Na początku zeszłego roku kupiliśmy mieszkanie 92m2 na kredyt na 30 lat. Czy jest możliwość, żebyśmy przystąpili do programu MdM i otrzymali dofinansowanie, np. przenosząc kredyt do innego banku? Czy pozostaje nam sprzedać mieszkanie i kupić następne?

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • zaharka

  Jakie trzeba mieć udokumentowane zarobki(tak około) żeby móc starać się o 200000 zł na 30 lat?

 • Tak. Może Pan złożyć wniosek do końca bieżącego roku, a termin wypłaty dofinansowania ustalić nawet na 2018-ty. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał Szczecin

  Witam,
  Co w sytuacji, gdy jestem singlem, kończę w tym roku 35 lat i złożę wniosek w tym roku, ale się nie załapię z powodu wyczerpania limitu środków na ten rok? Czy dofinansowanie będę mógł dostać w przyszłym roku?

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietna para i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  I jeszcze jedna sprawa – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agnieszka Wrocław

  Witam, chcemy z partnerem (nie jesteśmy małżeństwem) kupić mieszkanie. Planujemy zrobić to przed narodzinami dziecka aby po prostu, mieć gdzie mieszkać. Czy jest możliwość, aby wziąć kredyt wcześniej, a dopłątę dostać dopiero po narodzinach dziecka? Z góry dziękuję za odpowiedź. Alicja Wrocław

 • Witam. Wybrane przez Pana mieszkanie jest trochę zbyt duże, aby je zakupić w ramach programu MDM. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Druga sprawa – program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

 • Łukasz N.

  Witam. Mam pytanie. Chcę kupić mieszkanie o powierzchni 97m z rynku pierwotnego za cena 270tys. chciał bym tez otrzymać ok 20tys. na umeblowanie mieszkania. Nie mam wkładu własnego i dziecko 3tylnie. Moje dochody to ok 4tys netto. Umowa na czas nieokreslony. Proszę o pomoc

 • Witam. Nie jest to prawda. Środków jest jeszcze sporo – najprawdopodobniej wystarczy ich przynajmniej do końca maja.

 • Witam. Jeżeli otrzymaliście już Państwo kredyt z dopłatą, automatycznie zostaliście wpisani do rejestru docelowych kredytobiorców BGK. Nawet, jeżeli odstąpicie Państwo od umowy, nie będzie możliwe ponowne wystąpienie o udział w programie MDM. Polecam jeszcze ew. skonsultować ten temat z Państwa bankiem – jest to bardzo rzadki przypadek, przyznam, że jeszcze podobnego nie mieliśmy.

 • diana

  Od swojego doradcy kredytowego dowiedziałam się, że już może nie być środków na dofinansowanie? Czy to jest prawda? W styczniu składaliśmy papiery ale niestety musieliśmy zmienić nieruchomość i teraz składamy wszystko od nowa, czy jest juz za późno na dofinansowanie?

 • kasia

  złożyliśmy wniosek o dofinansowanie MDM na domek od dewelopera i otrzymaliśmy kredyt i dopłatę. kredyt został uruchomiony i dopłata również. Mamy podpisana umowę z deweloperem, ale jeszcze nie mamy aktu notarialnego ponieważ nie było jeszcze przeniesienia własności. W międzyczasie trafiła nam się bardzo dobra oferta na inny dom. Czy istnieje jakakolwiek mozliwośc żeby zrezygnować z tego kredytu i dopłaty i złożyć wniosek od nowa? Wiem że przez 5 lat nie możemy sprzedać nieruchomości, ale przecież jeszcze nie jesteśmy jej właścicielami. Czy w przypadku rezygnacji tracimy doplate bezpowrotnie?

 • Dlatego właśnie zasugerowałem Państwu rejestrację na stronie. Doradca sprawdzi dla Państwa, w jakich bankach możecie się Państwo ubiegać o kredyt dla obcokrajowców.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Елена Тимошенко

  Dziękuje
  Ale dziecko nie ma Pesel I nie ma podstawy prwanej zeby jego otrzymac. Dla tego pytam jak w tem razie otrzumac dofinansowanie na dziecko. Wiek dziecka mozna sprawdzic I po numeru passporta. Jako cudzoziemcy mamu prawo na nadannia pasportu zamiast Peselu zgodno z usrawamy.

 • Konrad

  Kiedy w programie MDM musi nastąpić wydanie lokalu? w dniu podpisywania aktu notarialnego czy może to nastąpić później?

 • Witam. Na podstawie nr PESEL dokonywana jest weryfikacja wieku dziecka – dlatego Państwa poproszono o ten numer. Sugeruję rejestrację na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem i sprawdzi możliwości udzielenia Państwu kredytu w poszczególnych bankach.

 • Елена Тимошенко

  Witam,
  Mamy z mężem Karty Czasowego Pobytu i numery Pesel, ale dziecko nia ma PESEL.
  Jak to zrobić żebu otrzumac doplate po MDM na dziecka?
  Od departamentu ewidencji ludnosci mamy odpowiedź ze mozna skorzystac sie z numera pasportu dla dziecko ale bank movi że Numer PESEL jest obowjonzkowyj i nie moge dodac do wniosku dziecko bez Pesela.

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Witam. W zaprzyjaźnionych bankach – około 4-5 tygodni od momentu złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania. Zdarzają się jednak dużo szybsze procesowania – w prostszych przypadkach.

 • Pyniuxd

  Witam,
  Ile na chwilę obecną trwa wypłata dofinansowania MDM od momentu złożenia wniosku do momentu wypłaty ? Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej, choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania.

  Odnośnie Pani dokumentów, zalecam dostarczyć do banku kopię aktu małżeństwa, powinna załatwić sprawę innego nazwiska.

 • waRkanka

  Witam, podpisaliśmy z narzeczonym umowę przedwstępną kupna nieruchomości. Staramy się o kredyt z dopłatą MDM. W tak zwanym „międzyczasie” czekamy na ślub cywilny. Czy umowę przedwstępną (zawartą przed ślubem) będziemy musieli napisać jeszcze raz- z datą poświadczającą, że jesteśmy małżeństwem, czy może będzie potrzebny aneks do umowy? A może sam akt ślubu wyjaśni sprawę? I jak wówczas posługiwać się dokumentem tożsamości- chodzi o mnie- przyjmę nazwisko męża, ale nie od razu po ślubie będę posiadała dokument ze zmienionym nazwiskiem.
  Dziękuję z góry za pomoc!

 • Czas oczekiwania na wypłatę dofinansowania jest różny i zależny od daty, którą Państwo wpisali we wniosku o przyznanie dopłaty.

 • PatrycjaBy

  Witam , staram sie wraz z chłopakiem o kredyt na mieszkanie. Dostaliśmy juz zdolnosc finansowa jednaj jeszcze czeka nas rzeczoznawca no i dopłata mdm. Czy wypłacenie dotacji jest 14 dni po dostaniu kredytu? Czy ten czas jest różny i zależny od czegoś?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Podczas procesowania wniosku bank kredytujący poprosi Pan o dostarczenie odpisów aktu urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach, wyciągi bankowe z ostatnich kilku miesięcy itd.

  Dostarczenie nieprawdziwych informacji wiąże się z wyłudzeniem kredytu i odpowiedzialnością karną.

  Odpowiadając na drugą część pytania, BGK poza limitami ceny i powierzchni weryfikuje jedynie fakt, czy kredytobiorca brał już udział w rządowych programach wsparcia. Całą resztę analizy pozostawia bankowi kredytującemu.

 • Łukasz

  Witam.
  Z tego co się orientuję banki nie mają możliwości weryfikacji naszych dochodów ani ilości dzieci ,jedynie za naszym posrednictwem moga takie informacje otrzymac (ZUS,pit). A jak wygląda sprawa z bankiem gospodarstwa krajowego? Jest to instytucja rządowa więc czy ma uprawnienia do samodzielnego sprawdzenia nas w urzędzie skarbowym czy też zusie?

 • Witam. Jeżeli prace zostały już zakończone i ma już Pani podpisana umowę kredytową, może Pani przesunąć termin wypłaty kredytu i dofinansowania składając u Pani doradcy odpowiednią dyspozycję wypłaty kredytu.

 • Judyta

  Witam,
  w umowie przedwstępnej, która zawarłam z deweloperem wskazano, że zapłata za lokal odbywa się w dwóch transzach. Pierwsza została przeze mnie opłacona ze środków własnych, natomiast druga zakłada kredytowanie nieruchomości przez bank, z którym mam zawartą umowę kredytową oraz dofinansowanie wkładu własnego poprzez dopłatę w ramach MdM.
  Z treści umowy wynika, że:
  1. lokal zostanie wydany nabywcy pod warunkiem zapłaty całości kwoty;
  2. druga transza powinna zostać opłacona w terminie do dnia 15 kwietnia br.
  Bardzo zależy mi, aby uzyskać klucze do lokalu jak najszybciej i zacząć go wykańczać. Zastanawia mnie przy tym jedna rzecz: czy w świetle powyższych informacji jako termin wypłaty dofinansowania w ramach MdM mogę podać np. 1 marca br. (będzie to już po zakończeniu prac budowlanych i wypłacie przez bank ostatniej części kredytu spoza puli MdM) czy też zapis wskazany w punkcie 2 obliguje mnie do określenia tego terminu na 15 kwietnia br.?
  Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

 • Nie znam niestety warunków Państwa umowy kredytowej. Być może pani bank zawarł w niej klauzule dot. warunków, które powinna spełniać Pani po umowie. Niedopełnienie tych warunków może być powodem do rozwiązania umowy.

  Dyspozycja dot. przesunięcia wypłaty dofinansowania powinna być raczej zgłoszona przed planowaną datą wypłaty.

 • Maria

  W banku doradca w stwierdził, że jest to jedyne wyjście. Czy taką dyspozycję wypłaty dofinansowania w późniejszym terminie możemy złożyć jeśli jest już po dacie w której dopłata miała zostać wypłacona? Dokładnie wczoraj był termin i wczoraj się dowiedzieliśmy że inspekcja nie zezwoliła na wypłatę transzy, a zdolność kredytową chcą przeliczać na nowo ponieważ do 19 lutego mamy „okres wykorzystania kredytu” a niestety do tego czasu developer nie wykona całości prac na klatce schodowej – co według banku już powinno być wykonane. W marcu developer odda klucze do mieszkań.

 • Witam. Nie bardzo rozumiem – umowa została podpisana, zostały wypłacone transze (poza ostatnią), a bank prosi Państwa o ponowne złożenie wniosku? Obawiam się, że zaszło jakieś nieporozumienie. Zalecam kontakt z wymienionym bankiem i raczej przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania. W ramach tego samego roku można to zrobić bez problemu, składając odpowiednią dyspozycję wypłaty. Nie ma potrzeby składania wniosku od nowa, tym bardziej, że obecnie uzyskaliby Państwo gorsze warunki niż jeszcze kilka tygodni temu (nie mówiąc już o zdolności).

 • Nie ma czegoś takiego jak „czyszczenie” BIK. Jedyne, co może zrobić ww. firma, to złożyć w imieniu kredytobiorcy odpowiednie oświadczenie.

  https://www.bik.pl/akademia/czyszczenie-bik

 • Maria

  Witam, w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na kredyt z dopłatą MDM. 29 Stycznia minął termin wypłaty ostatniej transzy, razem z którą miała zostać przelana dopłata MDM. Bank stwierdził podczas ostatniej inspekcji nieruchomości, że developer nie wywiązał się z harmonogramu prac i wypłaci ostatnią trasznę dopiero gdy całość prac zostanie zakończona. Czy w związku z tym istnieje ryzyko utraty przez nas dofinansowania? Co musimy zrobić aby tak się nie stało? Generalnie dostaliśmy od banku informację, że wniosek musimy złożyć raz jeszcze i raz jeszcze będzie sprawdzana nasza zdolność kredytowa.

 • moim zdaniem będzie problem. Są firmy które czyszczą bik więc w pierwszej kolejności tam bym się wybrał tylko proszę płacić dopiero po usunięciu wpisów.

 • ok, ale negatywna weryfikacja w BIK nie zawsze oznacza odrzucenie wniosku. Jeżeli szczegółowo opiszą Państwo sytuację, analityk może wnioskować o odstępstwo.

 • ok, ale negatywna weryfikacja w BIK nie zawsze oznacza odrzucenie wniosku. Jeżeli szczegółowo opiszą Państwo sytuację, analityk może wnioskować o odstępstwo. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • M.M

  Z grubsza to tak wygląda: ok. 1300 zł. powyżej nawet 90 dni. w ubiegłym roku w maju zostało spłacona. windykacja wynikła z niewiedzy zadłużenia oraz brak informacji z banku (zły adres korespondencji ze strony banku). uzasadniając powyższe argumenty napisałyśmy już 3 razy. Za trzecim razem bank wykreśliła z listy BR u. To jednocześnie otwiera możliwość składanie wniosku o kredyt, choć szanse są małe, ponieważ dalej ta zła historia widnieje w rejestrze BIK u.

 • M.M

  Z grubsza to tak wygląda: ok. 1300 zł. powyżej nawet 90 dni. w ubiegłym roku w maju zostało spłacona. windykacja wynikła z niewiedzy zadłużenia oraz brak informacji z banku (zły adres korespondencji ze strony banku). uzasadniając powyższe argumenty napisałyśmy już 3 razy. Za trzecim razem bank wykreśliła z listy BR u. To jednocześnie otwiera możliwość składanie wniosku o kredyt, choć szanse są małe, ponieważ dalej ta zła historia widnieje w rejestrze BIK u.

 • Witam. owszem, nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość wypłaty kwoty dofinansowania także przed podpisaniem aktu notarialnego. Pragnę jednak zauważyć, że ostateczna decyzja należy w takiej sytuacji do banku kredytującego.

 • Kuba_k

  czy wypłata środków może nastąpić przed podpisanie aktu notarialnego, gdyż jest to mieszkanie z przetargu i najpierw cała kwota musi być na koncie sprzedawcy a dopiero potem może być podpisany akt. Są to przepisy WAMu.

 • Witam. Niestety nie. Niektóre banki finansują kredytowanie prowizji za udzielenie kredytu, koszty notarialne nie wchodzą jednak w grę.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Witam. Dofinansowanie udzielane w ramach programu MDM może zostać wypłacone także na zwykłe konto należące do dewelopera.

 • ok, wniosek zawsze można anulować i rozpocząć ponownie procedurę po urodzeniu dziecka. Zawsze to parę groszy…

 • Kasia

  Witam
  Chcemy kupić mała szeregowka ok 70m od przedsiębiorcy który jest małym developer em – buduje 1 szeregowka z 4 mieszkaniami. Mieszkanie będzie gotowe ok lipca 2016 ale wiadomo zwasze moze cos opóźnic oddanie. Czy istnieje możliwość żeby nabyć ta nieruchomość bez konieczności zakładania przez developera rachunku powierniczego którego koszty developer i tak przerzuci na nas. Żeby nie straszenie ze dopłat z mdm na 2016 może niedługo zabraknąć poczekalibysmy na zakończenie inwestycji. Czy mdm wypłacany jest tylko na rachunek powierniczy czy też na zwykłe konto które posiada developer

 • Patrycja

  Czy kredyt z programem MDM może byc powiekszony o koszty zwiazane z zakupem mieszkania dokladnie chodzi mi o oplaty zwiazane z notariuszem, podatkiem od wzbogacenia, prowizja dla banku?? Sa to koszty ok 10 tys zl.

 • Anna

  Witam,
  niedługo biorę ślub i jako małżeństwo będziemy starali się o kredyt, gdyż chcemy wybudować dom. Czy możemy dostać kredyt wraz z dotacją mdm na zakup działki i wybudowanie na niej domu? Jeśli tak – w jaki sposób się to odbywa? O jaką kwotę maksymalnie możemy się starać ? Czy musimy posiadać już konkretny projekt domu? Czy wystarczy podać przypuszczalne koszty? O ile wartość działki będziemy znali od sprzedającego, o tyle kosztu budowy domu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Moglibyśmy np. otrzymać 250 tys. kredytu na budowę domu 100m2 ?

 • m

  pisałam na początku, że wniosek jest już złożony więc czekanie na urodzenie dziecka odpada. Dziękuję za odpowiedź, szkoda, że w tym momencie 3- cie dziecko będzie u nas pominięte

 • Przy umowach na czas określony banki wymagają 3/6 miesięcy u obecnego pracodawcy, niejednokrotnie musi być to druga umowa z pracodawcą oraz wskazana jest promesa przedłużenia zatrudnienia. Jeżeli umowa męża spełnia ten warunek – zachęcam Państwa do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie, sprawdzi zdolność kredytową i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • moniok0303

  Chcemy z męzem kupic mieszkanie w ramach MDM, mamy 3-miesieczne dziecko, mąz w grudniu 2015r. dostal umowe na 2 lata, ja jestem w tym momencie na macierzyskim, ale umowa skonczyla mi sie w grudniu 2015r. Jaką mamy szanse dostac dofainansowanie? Mamy też możliwosc dostać od teśćów dzialkę rolną w ramach darowinzny i potem przeksztalcić ja w budowlana i zabrać się za budowę. Czy w takim przypadku mamy szanse dostać jakąś pomoc w ramach tego programu? Na jaką pomoć możemy liczyc w tych dwóch przypadkach? i który bylby bardziej oplacalny dla nas?

 • Podczas rejestracji wniosku odbywa się weryfikacja wieku kredytobiorcy i warunków programu MDM (sprawdzenie limitów ceny i powierzchni) – w pewnym sensie, jest to decyzja systemu BGK.

 • jeśli jest windykacja to może być bardzo duży problem z kredytem. Na jaką kwotę była zaległość?

 • to system przy rejestracji wniosku odrazu daje decyzję.

 • Witam. Ocenę moralną pozostawiamy samym beneficjentom. Na forum odpowiadamy jedynie co jest zgodne, a co nie z treścią przepisów Ustawy MDM.

 • zniesmaczona

  Mieszkanie dla Młodych MDM
  MDM

  Izabela

  17 dni temu

  „Witam. Ustawa nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.
  Proszę jednak pamiętać, że głównym celem programu MDM jest pomoc w
  zapewnieniu osobom potrzebującym odpowiednich warunków mieszkaniowych. „Czy w danym przypadku ta pomoc w zapewnieniu lepszych warunków mieszkaniowych jest wskazana ? Chyba już Ci Państwo mają odpowiednie warunki ? MAJĄ DOM !!! I co ważne chcą nadal z domu korzystać ale też chyba chcą naciągnąć podatników na dopłatę bo im się należy? I jeszcze się ich tu do tego zachęca ?

 • Tak niestety ustawodawca sformułował ten warunek. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Z drugiej strony, jeżeli się Państwu nie spieszy, może warto poczekać na urodzenie dziecka i skorzystać z dofinansowania dla rodziny z trójką pociech. Można wówczas zakupić mieszkanie/dom o większym metrażu, a i kwota dofinansowania będzie sporo wyższa. Proszę to sobie na spokojnie przeliczyć: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Jeżeli potrzebują Państwo porady profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • m

  to znaczy że jeżeli ostateczny akt notarialny będzie po narodzinach dziecka to nie ma szans na dopłatę? to trochę bez sensu skoro wszystkie inne warunki zależą od daty złożenia wniosku

 • Bardzo proszę, przykro mi jedynie, że ta odpowiedź akurat taka ;-(

 • Anna

  dziękuję za odpowiedź

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Tomek

  Chcę zakupić mieszkanie z rynku wtórnego w systemie MDM. W mieszkaniu, które chcę zakupić przebywają lokatorzy ( córka z mężem właścicieli mieszkania ), którzy czekają z kolei na odbiór swojego mieszkania w syst. MDM przypadający na koniec października tego roku. Czy mogę teraz złożyć wniosek o kredyt do banku i określić termin odbioru mieszkania np. na na 2 listopada br. Czy oni będą musieli się wyprowadzić po tym jak rodzice otrzymają pieniądze w drodze podpisania aktu? Sęk w tym, że nie mają gdzie do tego terminu iść, a ja zwracać dopłaty.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • k.s.

  jaki jest maksymalny termin wyprowadzenia się z mieszkania przez sprzedajacych, jeśli jutro podpisujemy akt notarialny. Sprzedający dopiero po otrzymaniu pieniędzy od nas będzie mógł kupić sobie inne mieszkanie. Chodzi mi o to, czy jesli akt notarialny podpiszemy jutro, a ostateczny termin opuszczenia mieszkania wpiszemy do konca kwietnia, to nie bedzie to jako uzyczenie? i czy nie bedziemy zwracac dofinansowania? dodam ze wlasciciele juz sie wymeldowali z mieszkania.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Sprzedający powinien podać swój numer konta. Taki też numer powinien zostać umieszczony w akcie notarialnym.

 • Witam. Na wstępie – serdeczne gratulacje. Odnośnie Państwa pytania – jeżeli dziecko urodzi się po zawarciu umowy przeniesienia własności mieszkania – oczywiście, że tak. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • ilka

  Witam. Mam pytanie co oznacza sformułownie” przelew bezpośrednio na konto sprzedającego”. Czy sprzedający moż podać nr konta koniecznie swój czy może podać obojętnie jaki..np. partnerki życiowej. Co jeśli nr konta wpisany jest w akt notarialny a nie jest on osobistym kontem soprzedającego?

 • m

  Witam, we wrześniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach MDM. Mamy 2 dzieci. Mieszkanie będzie do odbioru w okolicy wrzesień/październik 2016 roku (dokończenie spraw notarialnych itp). Po złożeniu wniosku okazało się że się spodziewamy kolejnego dziecka, które przyjdzie na świat w czerwcu- czy będziemy mogli starać się o dodatkowe 5%?

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Odnośnie drugiego pytania – może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  ze swojej strony, serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marek

  Witam.
  Moja zona jest w 3 miesiacu ciazy ale stramy sie o dofinansowanie z MDM juz teraz czy we wniosku uwzglednic 2+1 czy tylko 2 osoby? W ilu bankach mozna jednoczesnie zlozyc wniosek o dofinansowanie?

 • Kwota dofinansowania i poziom limitów są sprawdzane wg daty złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

 • Wojtek

  Czy limity ceny 1m2 są brane z dnia (kwartału) złożenia wniosku o MdM czy z dnia przyznania kredytu? Chodzi mi o sytuację, gdy wniosek zostaje złożony w jednym kwartale, a decyzja o kredycie w kolejnym.

 • Proces kredytowy od momentu złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania trwa obecnie około 1-go miesiąca. Podczas składania wniosku kredytowego kredytobiorca definiuje datę wypłaty kredytu oraz dofinansowania.

 • Ostateczna decyzja należy do banku kredytującego. Może Pan ew. próbować w innej instytucji. Polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca postara się Panu pomóc.

 • sebastian

  Witam,mam taka sytuację,mianowicie żona ma córkę z pierwszego małżeństawa ,a ja syna tez z pierwszego małżeństwa. Z obecnego małżeństwa mamyrównież syna. Łącznie mamy troje dzieci. Dodam że mam 40 lat , a żona 38 więc łapiemy sie teoretycznie na dotacje 30% z trójką dizeci. Złożyłem wniosek i wszytko przebiegało bez problemów do momentu kiedy analityk zakwestionował wychowywanie mojego pierwszego syna z pierwszego małżeństwa (chłopak ma 17 lat) Napisałem oświadczenie,że syn jest na moim utrzymaniu,uczestnicze w jego codziennym wychowwywaniu i życiu. Dostałem odmowe, na zasadzie nie bo nie. Proszę o opinie i o radę.

 • Madlen

  Witam,
  Mam pytanie, ile czeka się na wypłatę dofinansowania dla młodych? To znaczy ile czasu ma czekać sprzedawca na wypłatę pieniędzy na konto?

 • Jeżeli otrzymali już Państwo dofinansowanie – odwołanie nic nie da. Znajdują się Państwo obecnie w rejestrze docelowych kredytobiorców BGK. Można jednak składać reklamację w banku kredytującym, powołując się na warunki programu. analityk podczas procesu badania zdolności z pewnością ujął w Państwa gospodarstw domowym cztery osoby (Was + dzieci). Powinien porównać tą liczbę z ilością dzieci na wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • Beata Styka

  Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie kwoty dopłaty: Czy można się odwołać od kwoty dofinansowania mieszkania? Jeżeli przy dwójce dzieci dostaliśmy tylko 10% dofinansowania?

 • Może Pani złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pani zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pani otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pani musiała zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Zachęcam Panią do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam
  Czy możemy złożyć wniosek kredytowy w dwóch bankach jeśli chcemy ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem MDM?

 • Nie musi. Główne źródło deklarowanego dochodu powinno być jednak w PLN.

  Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

 • Dorota kaczorowska

  Czy osoba która chce starać się o dofinansowanie musi pracować w Polsce?

 • Niestety, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Anna

  Witam,
  chciałabym kupić mieszkanie z dopłatą MDM i mam pytanie czy jest to możliwe w moim przypadku. Mój mąż jeszcze jako kawaler nabył mieszkanie bez dopłaty MDM teraz po naszym ślubie to mieszkanie jest ciągle oczywiście jego. Ja nie jestem w jego lokalu nawet zameldowana więc czy mogę skorzystać z dopłaty jeśli sama bym chciała kupić dla siebie mieszkanie czy to, że mój mąż ma mieszkanie jest już przeszkodą?

  Pozdrawiam
  Anna

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, najbezpieczniej skonsultować ten temat z Pana bankiem. Jeżeli wyrażą zgodę na tak długi okres, nie będzie problemów.

  Jeżeli pojawią się dalsze pytania – pozostajemy do Pańskiej dyspozycji.

 • Dawid

  Witam serdecznie

  Dziękuję bardzo za dokładną i rzeczową odpowiedź

  Właśnie gdzieś tu kiedyś o tym przeczytałem (nie mogłem tego ponownie odszukać stąd moje zapytanie)

  Sprzedający może krótkookresowo zamieszkiwać w sprzedanym mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania jednak wydaje mi się że okres 6 – 7 miesięcy raczej nie można nazwać krótkowokresowym, agent nieruchomości twierdzi że nie stanowi to problemu ponieważ nie ma nigdzie zapisu że po zakupie muszę się od razu wprowadzić i zameldować się w zakupionym mieszkaniu

  Czyli podsumowując najlepiej dowiedzieć się w banku, jak długo może trwać ten „krótkookresowy” czas zamieszkania poprzedniego właściciela potrzebny do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości i czy w ogóle bank przewiduje taki okres?

  Jeszcze raz Dziękuję za odpowiedź

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”_ określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Jeżeli ma Pan wątpliwości odnośnie terminowości podpisania aktu notarialnego, polecam kontakt z Pana doradcą i powiadomienie banku. Termin wypłaty dofinansowania można przesunąć – o ile nastąpi ono w ciągu tego samego roku w którym było oryginalnie deklarowane.

 • Dawid

  Witam
  zastanawiam się nad zakupem mieszkania na rynku wtórnym – jednak mam problem ponieważ mieszkanie wydane mi zostanie dopiero w lipcu i tu mi się nasuwa pytanie czy w związku z tym nie stracę dopłaty MDM skoro nie będę zamieszkiwał/ zajmował lokalu od razu po jego zakupie?

 • orithelion

  Szanowni Państwo,
  Co w sytuacji, gdy nie zdążę z aktem notarialnym w odpowiednim czasie przed planowaną datą wypłaty środków, i nie złożę podania o przesunięcie tej daty? Po prostu formalności z aktem notarialnym się przedłużają, a o konieczności złożenia podania o przesunięcie daty wypłaty środków nie wiedziałem… Czyli w tej sytuacji wypłata miałaby nastąpić po pierwotnej planowanej dacie. Martwimy się z żoną o kredyt, więc będę bardzo wdzięczny za informacje.

 • Nie znam jeszcze terminu kolejnej nowelizacji, nie wiem nawet czy takowa będzie. Odnośnie Pani pytania – politycy obradujący nad Ustawą podkreślali prorodzinny charakter programu, skierowany do ludzi młodych. Wg twórców ustawy młodość (z czym absolutnie się nie zgadzam) kończy się po 35 roku życia 😉

 • Witam. Jak Pan słusznie zauważył, stwierdzenie jest bardzo ogólne. Wg Ustawy ma Pan być głównym użytkownikiem mieszkania. Nie może Pan go oczywiście wynająć, ale w niczym ustawodawcy nie przeszkadza, jeżeli przez jakiś czas nikt w mieszkaniu nie będzie zamieszkiwał.

 • Konrad

  Witam,
  Wychowujemy 3 dzieci małoletnich, posiadamy dom, Z zapisów ustawy wynika że możemy się ubiegać o dofinansowanie 30%mdm. Mam jednak interpretacje zapisu ustawy o mdm –

  „1) mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy; ” że jeżeli nabywca nie będzie faktycznie mieszkał w zakupionym przy udziale środków mdm można wobec niego wyciągnąć konsekwencje karne i finansowe. Dla mnie jest to dalej zbyt ogólne stwierdzenie, zakładając że będę jednocześnie wykorzystywał i obecnie posiadany dom i mieszkanie – czyli od czasu do czasu w mieszkaniu pomieszkiwał – czy wtedy będzie spełniony warunek?
  Rozumiem że nie można takiego mieszkania podnająć, ale czy przez część roku może stać puste?
  Pozdrawiam

 • Anna

  Zatem kiedy przewidywana jest kolejna nowelizacja??? Proszę mi wyjaśnić dlaczego zmiany wprowadzone do programu nie uwzględniły osób samotnie wychowujących, które przekroczyły wiek 35 lat?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie. weryfikacja BGK odbywa się na etapie złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem i dotyczy sprawdzenia limitów ceny i powierzchni.

 • NieDM

  Decyzja co do zdolności kredytowej i uzyskania kredytu jest pozytywna a wszystkie dokumenty potwierdzają możliwość dofinansowania kredytu w programie MDM czy na tym etapie BGK może odrzucić wniosek?

 • Tak. BGK pozostawia bankom kredytującym dużą swobodę w kwestii sprawdzania zdolności kredytowej beneficjenta oraz stanu samego mieszkania. Jeżeli dany bank odrzucił wniosek, można ponownie wnioskować o kredyt w kolejnej instytucji. Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli jest to stare zobowiązanie, istnieje szansa, że się przedawniło (ew. mogą je Państwo uregulować).

 • NieDM

  Witam, czy BGK lub jakikolwiek urzędnik odpowiedzialny za program MDM weryfikuje wniosek poprzez analityka, który przeprowadza wizję nieruchomości? i czy pomimo faktu, że we wszystkich dokumentach (pozwolenia, projekt, umowa itd.) wykazana powierzchnia użytkowa nieruchomości spełnia warunki MDM taki analityk może interpretować dokumenty na swój sposób i odrzucić złożony wniosek?

 • M.M

  Dziękuje, już się zarejestrowałem. A żona ma wpisane windykacja co prawda na małą kwotę.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Na podstawie art. 6 Ustawy małżeństwa muszą przystąpić do kredytu MDM wspólnie. Zachęcam jednak do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca zweryfikuje, czy BIK Pańskiej małżonki rzeczywiście tak nieciekawie wygląda.

 • Polecam złożyć wniosek – niczym Państwo nie ryzykujecie, a możecie uzyskać niebagatelną kwotę dofinansowania.

  Zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni do Państwa, zbada zdolność kredytową, a następnie poleci ofertę banku najbardziej dopasowaną do Państwa potrzeb.

 • M.M

  Witam, Czy po uzyskaniu kredytu sam (po zakupie już mieszkanie), razem z zoną możemy starać się o dopłatę?. problem polega na tym że wspólnie nie możemy składać wniosek o kredyt, ponieważ żoną widnieje w Bik ‚u. Z tego powodu jest odmowa udzielenie kredytu hipotecznego przez banki. A jeśli sam bym złożył, to jest szansę że dostanie kredyt i zakup naszego wymarzonego mieszkanie. Dziękuję z góry za odpowiedz.

 • g

  Witam. Jesteśmy z mężem młodym małżeństwem. On pracuje na kontrakty, ja od stycznia zacznę pracowac na um. o prace. Znajomi mają na sprzedaż mieszkanie ok. 55m2 za 150-160tys. Czy możemy się w ogole starac o dofinansowanie?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki – zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • A

  dzień dobry, wraz z narzeczonym chcielibyśmy kupić dom z rynku pierwotnego bądź wtórnego do kwoty 280 tys. o pow do 100m2, nie mamy dzieci. Oboje pracujemy. Ja otrzymałam darowiznę pieniężną i moje pytanie czy ja moge się starac o MDM i czy dostaniemy dofinansowanie?

 • Jak najbardziej mają Państwo szansę, udział w kredycie nie czyni z Pani męża właściciela 100% ww. nieruchomości.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paulina

  Witam, mąż ma z rodzicami wspólny kredyt hipoteczny na dom ( okres spłaty za 33 lata). W kredycie jest zapisany jako trzecia osoba. Czy mamy szansę starać się o MDM? Jakie są szanse, że przyznają nam dofinansowanie. (Szukamy mieszkania w kwocie do 120 tyś

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione warunki, zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Misia

  Witam. Czy możemy starać się o mieszkanie w Programie MDM jeśli mąż ma na siebie mieszkanie po rodzicach, ale zamiast spłacać brata z niego woli mu go przepisać i kupić coś innego. A mamy trójkę dzieci i mąż jeszcze ma trochę kredytu firmowego na zakład do spłacenia.?
  Jeśli tak to jak to najlepiej rozwiązać?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To prawda, że kwoty limitów znaczącą odstają od realnych cen rynkowych – na szczęście coraz częściej mówi się o zmianie sposobu ich wyliczania. Wracając do Pańskiego pytania – potraktowaliśmy je jako czysto teoretyczny przypadek. Ze względu na opisane powyżej konsekwencje – nie polecamy takiego rozwiązania.

 • mlody

  Pytam jako osoba świadoma tego że niektórych miastach z rynku wtórnego mieszcząc się w limitach można kupić tylko ruinę w kiepskiej lokalizacji. Prawdą jest jednak to że nie miałem pojęcia o takich konsekwencjach.

 • Rozumiem, że Pańskie pytanie jest żartem – ponieważ pyta Pan na publicznym forum, czy może Pan wyłudzić dopłatę i kredyt?

  Konsekwencje takiej hipotetycznej umowy pomiędzy stronami transakcji są bardzo poważne. Kredytobiorca składa odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i podpisuje weksel oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  „[§ 1]
  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,przerobiony,poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  [§ 2]
  Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie
  powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

  [§ 3]
  Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. „

  ART. 297 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 KODEKS KARNY
  (DZ.U. Z 1997 R. NR 88 POZ 553, Z PÓŹN. ZM.)

 • mlody

  Czy możliwe jest podczas zakupu mieszkania z rynku wtórnego w przypadku gdy wartość m2 nieznacznie przekracza limity aby dogadać się ze sprzedającym że różnica ta zostanie przekazana gotówką na jego ręce w momencie podpisania aktu notarialnego? Jakie wiążą się z tym ewentualne konsekwencje ?

 • Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie, sprawdzi Państwa historię w BIKu i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • are

  Około 5 lat temu mieliśmy z mężem kredyt i problem ze spłata czy mamy szansę teraz na kredyt mdm

 • Jeżeli pierwszy wniosek byłby procesowany, a w tym czasie złożyłby Pan nowy wniosek (bez wycofywania poprzedniego) na to samo mieszkanie w innym banku.

 • ER

  W takim przypadku co oznacza zapis w pkt 5 a. „kwota dofinansowania wkładu własnego jest ustalona w oparciu o datę zarejestrowania pierwszego wniosku o udział w programie MDM w dowolnym banku i nie podlega zmianom”?

 • Tak, możecie Państwo skorzystać z takiej opcji.

 • ER

  Dzień dobry.
  Wniosek o kredyt MDM złożyliśmy w jednym banku, umowy o kredyt jeszcze nie zawieraliśmy. Czy w przypadku gdyby od stycznia wzrósł wskaźnik i kwota dofinansowania wychodziłaby większa to można wycofać wniosek o kredyt i złożyć go ponownie w tym czy innym banku i ubiegać się o wyższe dofinansowanie?

 • Niestety nie. Formalnie – będą Państwo traktowani przez bank jako małżeństwo. Polecam uregulować prawnie Państwa status i dopiero wtedy występować o kredyt w programie MDM.

 • ok

 • M.M

  jeszcze dodam że mamy 1 dziecko.

 • M.M

  Witam, Czy będąc w separacji z małżonką, mogę ubiegać się o kredyt z dopłatą mdm? czy ja wtedy będę traktowany jako singiel?

 • Wątpię, aby BGK odmówił wypłaty dofinansowania. Przyczyna zmiany nr konta dewelopera nie jest zależna od Pani, a cała sprawa zostanie – jak Pani pisze – wkrótce wyprostowana aneksem.

 • MagdaT

  Umowa kredytowa zamiast w listopadzie zostałaby podpisana w grudniu.

 • MagdaT

  Witam.
  Mam skomplikowaną sprawę. Do 30 listopada na konto dewelopera powinny wpłynąć pieniądze za mieszkanie. Jednak bank w którym deweloper miał konto upadł. W związku z tym czekam na aneks do umowy i nowy numer konta do wypłaty. Nie mogę podpisać umowy z bankiem, muszę mieć aneks aby została wydana dyspozycja. W związku z tym kredyt zostanie uruchomiony w grudniu a nie w listopadzie – w następnym tygodniu prawdopodobnie podpiszemy umowę z aneksem. Czy w tej sytuacji BGK może odmówić wypłaty dofinansowania?

 • Magdalena Trojanowska

  Witam.
  Mam skomplikowaną sprawę. Do 30 listopada na konto dewelopera powinny wpłynąć pieniądze za mieszkanie. Jednak bank w którym deweloper miał konto upadł. W związku z tym czekam na aneks do umowy i nowy numer konta do wypłaty. Nie mogę podpisać umowy z bankiem, muszę mieć aneks aby została wydana dyspozycja. W związku z tym kredyt zostanie uruchomiony w grudniu a nie w listopadzie – w następnym tygodniu prawdopodobnie podpiszemy umowę z aneksem. Czy w tej sytuacji BGK może odmówić wypłaty dofinansowania?

 • Witam. Wystarczy, że wniosek został złożony w roku, w którym młodsze z Państwa kończy 35 lat. Nie muszą Państwo finalizować pozostałych formalności w bieżącym roku. chociaż oczywiście polecam jak najszybsze doprowadzenie do podpisania umowy (gdyby coś, odpukać, nie wyszło, nadal może Pani złożyć drugi wniosek, chociażby nawet 31-go grudnia).

 • Nie, opis czynności jest zrozumiały. Umowa przedwstępna będzie potrzebna – nawet, jeżeli nie będzie to umowa spisana notarialnie.

 • AgaB.

  Witam, W tym roku skończyłam 35 lat. Razem z mężem podpisaliśmy umowę na zakup mieszkania w nowym budownictwie, które powstanie w 2 kwartale 2017 roku. Obecnie podpisaliśmy umowę przedwstępną notarialną i w październiku br.uruchomiliśmy procedurę związaną z uzyskaniem kredytu. Moje pytanie jest następujące: kiedy musimy podpisać umowę kredytową aby móc skorzystać z programu MDM? W przyszłym roku nie będziemy już spełniać kryterium wiekowego. Czy, jeżeli wniosek o dopłatę jest już przez bank zarejestrowany w BGK jest to już dla nas wystarczające? Czy raczej musimy podpisać umowę z końcem roku aby skorzystać z dopłaty? Czy ma to jakieś znaczenie? Czy powinnam wszystkie formalności sfinalizować jeszcze w tym roku?

 • aska

  Witam,
  chciałabym trochę uporządkować:)
  składam wniosek, w nim określam nieruchomość (metraż, adres nr kw .. ) jeśli spełniam warunki dostaję zgodę. Czy do podpisania umowy kredytu niezbędna jest umowa przedwstępna, czy ogranicza się wszystko do umowy u notariusza (przekazanie praw własności).
  mam nadzieję, że nie masło maślane.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie. Minimalna wysokość wymaganego wkładu własnego obowiązuje wg daty złożenia wniosku kredytowego (tak przynajmniej było w zeszłym roku).

 • Andrzej

  Witam, dziś złożyłem wniosek kredytowy w MDM, czy jeśli Bank nie zdąży wypłacić mi dopłaty do końca roku będę musiał dopłacić dodatkowe 5% wkładu własnego?

 • Może Pan ubiegać się o udział w programie MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć.

 • To nigdy tak długo nie trwa. Podziwiam Pani cierpliwość, ale jakąś odpowiedź powinna jednak Pani otrzymać. Polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią i postara się pomóc.

 • Super, bardzo fajnie, że się Panu udało. Pańska historia trochę kiepsko świadczy o pierwszym banku. Niska kwota kredyt nie powinna być przyczyną rezygnacji z obsługi Klienta.

 • ela

  Dzień dobry, od wysłania zapytania do BGK minęły 2 miesiące – czy to zawsze tak długo trwa?

 • Grzegorz

  Witam.
  Obiecałem, że dam znać więc jestem 🙂 Otóż dziś podpisałem umowę z drugim bankiem. Decyzja bez żadnego „ale” więc wszystko wskazuje na to, że niestety Doradca z PKO BP nie miał chęci pracować nad moim wnioskiem, prawdopodobnie dlatego, że kwota jak na kredyt mieszkaniowy była dość niska (w naszym regionie ceny są dość niskie). Gratuluję podejścia i jednocześnie dziękuję Doradcy z BZ WBK za zaangażowanie 🙂

 • Łukasz

  Witam, Po śmierci ojca kilka lat temu, mieszkanie spółdzielcze własnościowe które było zapisane na niego zostało podzielone na mamę, mnie i rodzeństwo po 25% poprzez sprawę o udzielenie spadku. Na mieszkanie nie ma aktu notarialnego. Czy w takim wypadku mogę ubiegać sie o dotacje z programu MDM czy musiałbym przepisać moją część mieszkania na mamę? Nigdy wcześniej nie byłem właścicielem 100% żadnej nieruchomości

 • Witam. Środki z dofinansowania najpierw trafiają z BGK do banku kredytującego, z kolei bank przekazuje je sprzedającemu (w międzyczasie powinna Pani otrzymać powiadomienie, że środki zostały przekazane).

 • Bank nie wliczy dochodów z tytułu darowizny do zdolności kredytowej (ponieważ ten „dochód” w każdej chwili może ustać), nie będzie to również powód, aby uznać, że dzieci prowadzą własne gospodarstwo domowe (to mniej więcej tak, jakby bank uznał, że oddzielne gospodarstwa mają dzieci, jeżeli otrzymują kieszonkowe).

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Błędna decyzja wykryta np. w postępowaniu audytorskim bardzo rzadko obciąża klienta. Dzieje się tak jedynie w przypadku ewidentnych wyłudzeń. Działalność banku, jako instytucji zaufania publicznego jest oparta na budowie stabilnych relacji z klientami. Weksel stanowi jedynie zabezpieczenie transakcji.

 • Asia

  Witam chciałam zapytać czy BGK przelewa dofinansowanie bezpośrednio do SPRZEDAJĄCEGO czy najpierw do banku w którym brałam kredyt a następnie bank osobie sprzedającej. Czy w ogóle jest możliwość abym wiedziała kiedy sprzedający otrzyma dofinansowanie ponieważ w Akcie mamy zawarte ze klucze otrzymamy po wpłaceniu całej kwoty.

 • jolanta

  mam jeszcze jedno pytanie a gdyby dziadkowie comiesięcznie w formie darowizny wspierali dzieci pełnoletnie ale uczące się, a dzieci przyjmowały darowiznę do wspólnego gospodarstwa rodziny to czy bank zaliczy te dochody do zdolności kredytowej, czy jednak stwierdzi że prowadzą odrębne gospodarstwo domowe ?

 • Kasia

  Witam czy można otrzymać dopłatę 5% jeśli w ciągu 5 lat pojawi się dziecko,kredyt bierzemy jako małżeństwo bez dzieci.

 • Andrzej

  Witam,
  pytanie teoretyczne. W dyskusjach przewija się wiele warunków jakie umowa musi spełnić aby zostały dochowane wymogi dofinansowania MDM (metraż, limit ceny za 1m) oraz ewentualne sugestie jak można dane parametry osiągnąć. Czy jeżeli otrzymam pozytywną decyzję dot. przyznanie kredytu i dofinansowania MDM z BGK, kredyt zostanie wypłacony/ przelany na konto dewelopera to temat jest zakończony i decyzji o dofinansowaniu nie można unieważnić podając powód, że była ona jednak błędna? Tzn. czy bank/BGK bierze pełną odpowiedzialność za swoją decyzję kredytową? Czy czasem weksel inblanco nie jest furtką aby za ewentualną błędną decyzję obciążyć Klienta?

 • Niestety nie. Jeżeli dzieci osiągają już dochody, bank może stwierdzić, że prowadzą odrębne gospodarstwa domowe.

 • jolanta

  witam posiadam trójkę dzieci w tym dwoje powyżej 18 roku życia uczących się, chciałabym uzyskać dopłatę z MDM, ale problem jest z uzyskaniem kredytu na całą piątkę rodziny. Czy jest możliwość że dorosłe dzieci utrzymują się same ( stypendia ) a do uzyskania zdolności kredytowej wykażę jedno dziecko czyli razem trójkę. całą trójkę wychowujemy, ale dwójka utrzymuje się sama. czy taka kombinacja jest możliwa

 • Julia Sosna

  Nam doradca mowil ,ze powinno byc ,ze np podpisanie aktu notarialnego do dnia 15.12.2015 ,uruchomienie do 2 tyg od podpiasania tzn do dnia 29.12.2015. , doplata z BGK najpozniej 3 tyg od podpisania aktu tzn do dnia …, ale najlepiej zapytac dokladnie w danym banku w jakim sie starac bedziecie o kredyt.. bo jesli macie w formie natarilaej umowe przedwstepna to potem bedzicie za kazda zmianke placic..

 • Witam ponownie, dodałem informację do Pani komentarza poniżej.

 • Istnieje możliwość, aby dofinansowanie zostało wypłacone z BGK ostatniego dnia grudnia, a bank przechował je na koncie technicznym przez kilka dni stycznia. Jest to kwestia indywidualnej umowy z danym bankiem. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy w tej kwestii, prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bank poprosi o akt urodzenia i PESEL dziecka. Dodatkowo potrzebne będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”.

 • Tak. Jeżeli był Pan jedynie współwłaścicielem ułamkowej części nieruchomości (nawet, jeżeli było to 99%) – może Pan skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • edyta

  Witam, kupujemy mieszkanie, będziemy podpisywać umowe przedwstępną bo chcemy się załapać na 10% wkład własny. Już wiemy że do końca roku banki nie wyrobią się z wypłatą dofinansowania mdm. Jednak deweloper nie chce sie zgodzić aby cała kwota kredytu została przelana w przyszłym roku, dodam że mieszkanie już jest ukończone i oddane do użytku. Czy jest możliwość aby kredyt został przelany w grudniu a samo dofinansowanie w styczniu, na taką opcje zgadza sie deweloper, ale czy w bankach nie bedzie z tym problemu?

 • edyta

  Witam, kupujemy mieszkanie, będziemy podpisywać umowe przedwstępną bo chcemy się załapać na 10% wkład własny. Już wiemy że do końca roku banki nie wyrobią się z wypłatą dofinansowania mdm. Jednak deweloper nie chce sie zgodzić aby cała kwota kredytu została przelana w przyszłym roku, dodam że mieszkanie już jest ukończone i oddane do użytku. Czy jest możliwość aby kredyt został przelany w grudniu a samo dofinansowanie w styczniu, na taką opcje zgadza sie deweloper, ale czy w bankach nie bedzie z tym problemu?

 • radek

  Witam. W jaki sposob weryfikowana jest samotnosc osoby wychowujacej nowo narodzone dziecko kiedy osoba ta nie jest w stanie pokazac PITu z uwzgledniona ulga na dziecko (bo nie minal jeszcze rok rozliczeniowy od urodzenia dziecka)?
  Pzdr.
  Radek.

 • radek

  A jezeli bylo sie wspolwlascicielem tylko czesci nieruchomosci to mozna z mdmu skorzystac?
  Pzdr.

 • Witam. Jeżeli była Pani w przeszłości właścicielką 100% nieruchomości, nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM.

 • Witam. Dofinansowanie powinno zostać wypłacone zgodnie z datą, jaką wpisała Pani we wniosku. Jeżeli zachodzi taka konieczność, wypłatę można przyspieszyć poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji. Jeżeli dyspozycja zostanie złożona do końca miesiąca, BGK powinien się wyrobić z wypłatą środków do 10-go grudnia

 • Witam. Wymienione wymagania są zależne od banku kredytującego. W Państwa przypadku sugerowałbym rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi listę banków, które będą w stanie zaoferować Państwu swoje usługi.

 • Witam. Jeżeli złożą Państwo wniosek w tym roku, obowiązują Was tegoroczne warunki (czyli wkład własny w wysokości 10% wartości nieruchomości).

 • Dominika

  Witam byłam kiedyś właścicielka nieruchomości ale obecnie ta nieruchomość jest współwłasnościa z rodzicami czy mogę skorzystać z mdm-u? I czy należy się 5% dopłaty jeśli w ciągu 5 lat urodze dziecko,zaznaczam,że jeszcze dzieci nie mam byłoby to pierwsze dziecko.Bardzo proszę o odpowiedź

 • Asia

  Witam. Chciałam zapytać ile mniej wiecej trwa wpypłacenie dofinansowanaoa z BGK. 19.11.2015 bedziemy podpisywac akt notarialny i zaraz po podpisaniu
  zanosze papiery do banku czy BGK zdazy wypłacic pieniadze do 10 grudnia

 • jurek

  Czy przy składaniu wniosku kredytowego w banku, w programie MDM, przy umowach na czas nieokreślony (i mojej i małżonki) konieczne jest odczekanie 3 miesięcy w aktualnej pracy? W aktualnej firmie pracujemy od 1 września. Wcześniej pracowaliśmy również z umowami na czas nieokreślony przez dłuższy niż 3 miesiące okres. Pozdrawiam

 • dariaaa222

  Czy jezeli wniosek kredytowy i wniosek o doplate MDM zlozymy 20.11.15, a mieszkanie bedzie oddane do uzytku w styczniu 2017 to obowiazuje nas 10% wkladu wlasnego finansowanego przez MDM? czy musimy to byc 10% od MDM i 10% od nas (2017)?

 • Weksel jest standardową formą zabezpieczenia w przypadku wielu produktów bankowych. jeżeli w żaden sposób nie naruszy Pan zawartych w umowie warunków – nie ma czego się obawiać.

 • Adi

  Nikt nie piszę ani nie pyta o weksel w programie MDM BGK ?? Czy to konieczne ? Strach się bać ?

 • Witam. Ustawa nie określa, że rachunek musi być prowadzony w polskim banku.

 • Przelew środków z BGK zostanie przesłany poprzez bank kredytujący bezpośrednio na konto sprzedawcy mieszkania. Może Pan sprawdzić, czy rzeczywiście tak się stało kontaktując się z Pańskim doradcą.

 • Jola

  Jeszcze jedno pytanie: czy daty aktu notarialnego, uruchomienia kredytu i wypłaty dofinansowania zawarte w umowie przedwstępnej muszą być precyzyjne co do dnia, czy mogą być podane w formie „nie później niż” np. akt notarialny do dnia 15 grudnia, uruchomienie do 31.12, dopłata BGK – wypłata środków do 10 stycznia? itd.

 • Jola

  Witam,
  zamierzamy z mężem kupić mieszkanie z dopłatą MDM na rynku wtórnym. Właściciele mieszkają poza Polską. Czy Sprzedający musi mieć rachunek bankowy w polskim banku (kredyt w PEKAO), czy może to być zagraniczny bank?

  Bardzo liczę na odpowiedź

 • Szymon

  Witam. Mam pytanie- czy przelew z BGK będzie widoczny na moim koncie? Na 12/11 miałem ustalony w banku termin wypłaty z BGK (kilka dni wcześniej poszedł przelew z banku) natomiast nie mam na swoim koncie bankowym żadnych śladów tej transakcji. Jak sprawdzić czy BGK przelało pieniądze?

  Pozdrawiam.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W takim przypadku drugi bank widziałby powód odrzucenia.

 • Grzegorz

  Według informacji, które dostałem zdolność kredytowa była a został odrzucony wniosek w BGK ale dlaczego nie wiadomo (według doradcy)

 • Przy umowach na czas określony banki wymagają 3/6 miesięcy u obecnego pracodawcy, niejednokrotnie musi być to druga umowa z pracodawcą oraz wskazana jest promesa przedłużenia zatrudnienia.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie:http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

  Ew. może Pani sprzedać działkę ww. firmie, oni wybudują dom, a następnie odsprzedadzą całą nieruchomość. Wtedy można zakupić dom przy pomocy kredytu z dopłatą. Proszę tylko dobrze skalkulować opłacalność całej operacji uwzględniając kwestie podatkowe.

 • Ewelina

  Czy aby uzyskać kredyt MDM trzeba mieć umowę o prace na czas nieokreślony? czy może być na czas okreslony?

 • Ewelina

  Witam
  Mam zamiar budować dom. Działkę mam przepisaną od rodzicow. Czy jest możliwość uzyskania kredytu MDM ?

 • Decyzja odmowna, którą Pan uzyskał wcale nie musiała dotyczyć warunków programu MDM i systemu BGK. Być może odpadł Pan w wyniku liczenia scoru w wymienionym banku.

 • Grzegorz

  jeszcze nie ma decyzji ale dostałem zapewnienie, że to kwestia czasu aż BGK zaalokuje środki. Doradca z BZWBK również był zdziwiony bo oni w systemie widzą wszystko na „TAK” i dostali zielone światło do działania 🙂 nie rozumiem postępowania Pani z PKO ale cóż… czekam na ostateczną decyzję, na pewno dam znać 🙂

 • Ad 2. Bank, który analizował Pana wniosek nie ma takiej informacji? Ta odpowiedź jest co najmniej dziwna. Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć.

 • Tak, informacje z BGK są takie same, to jest jeden system dla wszystkich banków (nawiasem mówiąc – banki widzą, w jakich instytucjach kredytobiorca składał wnioski)

 • Julia Sosna

  Daj znac jaka dostales odpowiedz w 2 banku., bo jesli zasnialaja sie odmowa dofinansowania z BGK to chyba w drugim Banku powinni miec taka sama decyzje? bo te same dane ida do BGK obojetnie w jakim banku..

 • Grzegorz

  Witam.
  Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
  1. mieszkanie wycenione zostało na około 70 tys. więc to nie ten problem 🙂
  2. gdy zapytałem o przyczynę, usłyszałem że oni nie mają takich informacji..
  3. według doradcy z pko bp ma to znaczenie i jest negatywnie punktowane.

  Zakładam, że osoba, która zajmowała się moim wnioskiem jest osobą niekompetentną stąd omijam ten bank szerokim łukiem…
  Dziś powinna być decyzja z drugiego banku, mam nadzieję, że pozytywna

 • Ad 1. Może, jeżeli wycena znacząco różniła się od wyceny sprzedaży, zostanie sprawdzone, czy mieszkanie spełnia limity ceny. jeżeli limity nie zostaną spełnione, wniosek może zostać odrzucony.

  Ad 2. Owszem, ma takie prawo. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że jest to instytucja komercyjna, zarabiająca na udzielaniu kredytów. nawet, jak wniosek jest odrzucany bank przedstawia powód. w przypadku takiej ewentualności polecam zapytać w banku, co przyczyniło się do decyzji odmownej – w 99% przypadków dostaniemy odpowiedź.

  Ad 3. Nie bierze. Może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

 • Grzegorz

  Witam.
  Złożyłem nioski w 2 bankach, w obydwu jest zdolność kredytowa. Rzeczoznawca wycenił mieszkanie wyżej od ceny zakupu.. Dziś dostałem odpowiedź z jednego banku (PKO BP) z decyzją odmowną z BGK. nie mam jeszcze informacji z drugiego banku ale doradca zapewniał, że na tym etapie nie ma obaw o odrzucenie a tu jednak… w związku z tym kilka istotnych pytań:
  1. czy wniosek do BGK podlega dodatkowej weryfikacji i może zostać odrzucony na tym etapie ?
  2. Czy bank ma prawo odmówić podania powodu odrzucenia wniosku ?
  3. Czy prawdą jest, że w BGK bierze się pod uwagę w ilu bankach złożyłem wnioski ? (według „doradcy” to wpływa negatywnie na ocenę ….)

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

 • Niekoniecznie. W nowym wniosku mogą Państwo wyznaczyć ten sam termin wypłaty dofinansowania, co w poprzednim. Polecam wcześniej kontakt z doradcą w kwestii ustalenia, czy bank kredytujący zdąży z wypłatą.

 • Czas oczekiwania zależy oczywiście od stopnia skomplikowania Pańskiej sprawy, powinno się jednak udać. Średni czas oczekiwania od momentu zarejestrowania wniosków do wypłaty kredytu to wg naszych doświadczeń czas około 4 tygodni.

 • 2dominia .

  A czy to wiąże się ze zmiana terminu wyplaty tych pieniędzy?

 • krzysiek

  witam. złożyłem 4.11.2015 wnioski o kredyt MDM w PEKAO oraz Eurobank przez doradcę związanym z Expanderem. Z waszego doświadczenia ile trwa weryfikacja wniosków w tych bankach??Jest szansa na decyzję jeszcze w tym miesiącu??

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. weryfikacja wielkości powierzchni użytkowej może zostać sporządzona na podstawie projektu lub wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli podczas budowy nastąpiły zmiany, sugeruję korektę projektu – jest to dla Pana korzystne także ze względów podatkowych (podatek będzie naliczany od wielkości powierzchni użytkowej).

  Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50 %, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

  Więcej szczegółów może Pan znaleźć tutaj:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Moment rozpoczęcia spłaty kredytu określi Pan sam – podczas składania wniosku. Z reguły spłata rat kapitałowo- odsetkowych rozpoczyna się po wypłacie ostatniej transzy kredytu (samych rat odsetkowych – po wypłacie pierwszej transzy). Może Pan jednak uzgodnić z bankiem pewien okres karencji. Jeżeli mieszkanie będzie oddane do użytku w marcu 2017, proponuję ustawić wypłatę kredytu mniej więcej w tym okresie i potem rozpocząć spłatę.

  Odnośnie drugiej części pytania – tak. Dopłata w ramach programu MDM może pokryć część wymaganego wkładu własnego.

 • Wojtek

  Mam następujące pytanie, ponieważ zupełnie nie orientuje się w tej tematyce:
  jeśli mieszkanie ma zostać oddane do użytku w marcu 2017 roku, kiedy będę musiał zacząć spłacać kredyt?
  Czy jeśli umowę podpiszę w 2016 roku, a muszę wpłacić 5% na rachunek powierniczy, to pozostałe 10% wymagane do 15% wkładu własnego zostanie wypłacone z MDM?
  Z góry dziękuje za odpowiedź!

 • Michał

  Witam, Pytanie dotyczy weryfikacji przez Urząd Skarbowy powierzchni użytkowej domu. US weryfikuje powierzchnie według projektu? Czy według danych podanych przez inwestora? Pytam ponieważ rozmieszczenie pomieszczeń, wielkość oraz ich przeznaczenie zostało zmienione podczas budowy? na podstawie projektu nie odejmą również powierzchni np. szaf wnękowych.
  Drugie pytanie. Jak obliczyć powierzchnię użytkową poddasza zgodnie z zasadami MDM? (chodzi mi tu od jakiej wysokości stropu liczymy powierzchnie użytkową)

 • Witam. Metrażu niestety nie da się skorygować, konieczne jest wycofanie obecnego i nowy wniosek.

 • 2dominia .

  Witam. Czy jesli do bgk poszedł z banku wniosek z bledem w metrażu to należy taki wniosek wycofać i złożyć na nowo czy wystarczy korekta wniosku?

 • Witam. Zdolność małżonków jest wyliczana wspólnie. Na podstawie art. 6-go ustawy małżeństwa przystępują do kredytu razem.

 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”.

  Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • hania

  Jeszcze chciałabym się dowiedzieć jak wygląda kwestia podejścia do transakcji w przypadki małżeństwa posiadającego rozdzielność majątkową, tak jak ja i mój małżonek i czy oboje z małżonków muszą mieć zdolność kredytową ? czy może 1 z nich mieć wystarczającą zdolność (np. wieloletni przedsiębiorca)?

 • hania

  Pytanko jest następujące: nie rozumiem zagmatwanej definicji domu jednorodzinnego wg programu MDM. Chodzi mi o to, czy mogę nabyć połowę bliźniaka, który ma wspólną ścianę z sąsiadem i połączony dach (wiadomo jaki jest bliźniak), bo wg. definicji ustawowej występuje jakiś problem (chyba są wyeliminowane takie domy). Powtórzę, chciałabym nabyć 1 część bliźniaka, która ma osobne wejście i osobną działkę, oraz wspólną jedną ścianę z sąsiadem, który mieszka tam już 30 lat

 • Niecały miesiąc od wniosku, do wypłaty – gratulacje.

 • Bartek

  Zapomnialem dodac ze rynek wtorny a bank to pko bp :))

 • Bartek

  23.10.2015 zlozone wnioski do banku, 27.10.2015 decyzja pozytywna, 4.11.2015 podpisanie umowy kredytowej, 6.11.2015 akt notarialny wraz z reszta dokumentów do banku i czekamy na wyplate srodkow z kredytu, z czego 10 lub 12 ma byc juz wyplacony kredyt a po 20 dofinansowanie 🙂

 • Może Pan wnioskować o wcześniejszy termin wypłaty dofinansowania, ale proszę złożyć wniosek jak najszybciej. Bank wystąpi do BGK o przekazanie środków 10-go listopada. Od tego dnia należy liczyć 3 dni robocze – czyli na 14-go środki z dopłaty mogłyby być na koncie sprzedawcy.

 • ja

  Sądzę, że chodzi o termin zapłaty zawarty w akcie. Jest wyznaczony 25.11 (14 dni roboczych od zawarcia aktu). Pytanie czy będzie szybciej? Na ostatnia chwile czy może się przedłużyć wypłata dofinansowania?

 • Nie znam warunków Pańskiego kredytu, ani dat które Pan wpisał we wniosku kredytowym. Jeżeli chce Pan konkretnej daty, proszę o kontakt z Pańskim doradcą.

 • Ja

  dzieki tyle tez wiem. moje pytanie nadal brzmi tak samo. ILE CZASU CZEKAĆ TRZEBA ? bo za wyplaceniem kredytu to wiem ze ok. 3-4 dni od doniesienia aktu do banku ale nie wiem ile za wyplatą dofinansowania.
  MOZE TYM RAZEM DOSTANE ODPOWIEDZ NA MOJE PYTANIE 🙂

 • Dofinansowanie jest wypłacane w formie ostatniej transzy bezpośrednio na rachunek osoby sprzedającej lokal.

 • Ja

  napisane zostało przeze mnie, że czekam za wypłatą kredytu więc zostały spełnione wszystkie warunki akt notarialny i teraz czas na kase 🙂
  więc kasa moze do tego 10.11 byc juz ale nie wiem ile czekać za wyplatą dofinansowania, moze ktoś juz z doświadczenia wie ile mniej wiecej to trwa.
  a więc CHODZI TYLKO O POINFORMOWANIE MNIE ILE MNIEJ WIECEJ CZASU OD WYPLATY KREDYTU WYPŁACĄ MI DOFINANSOWANIE.

 • Bank potrzebuje około 3 dni roboczych na realizację dyspozycji wypłaty dofinansowania (po wcześniejszej rezerwacji).

 • Eve

  Bank potrzebuje około ilu dni roboczych? Bo akurat ilosć tych dni pominięto w odpowiedzi.

 • W kwestii doprecyzowania – 4.11 został złożony wniosek, czy spełnione warunki do wypłaty kredytu? W pierwszym przypadku – raczej nie ma szans na wypłatę kredytu do 10.11.

 • Niestety nie jest to aż tak szybki proces. Bank potrzebuje około dni roboczych na realizację dyspozycji wypłaty dofinansowania. Polecam kontakt z Pani doradcą w celu omówienia szczegółów wcześniejszej wypłaty transzy.

 • Ustawa nie definiuje takiego sposobu wypłaty, odpowiedź została udzielona na podstawie informacji którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Bank zamówi kwotę dofinansowania na podstawie złożonego przez Panią wniosku. Datę można zmienić – składając dyspozycję wcześniejszej wypłaty.

 • Ja

  Dnia 4.11.2015r złożyłem wszystkie papiery do banku i czekam za wypłatą kredytu. W banku twierdzą, że potrwa to 3-4 dni. zakładam, że dzien wypłaty pieniedzy bedzie to 10.11 pytanie ile moze potrwać wypłata dofinansowania z mdmu ?

 • Eve

  Ale jeśli bank kredytujący poinformuje BGK o wypłacie 20 to możliwa jest wypłata już 21? Zaznaczam, że wtym przypadku trzeba również przyspieszyć datę wypłaty podaną we wniosku – przykładowo we wniosku o dofinansowanie jest data wypłaty do 9 grudnia a my byśmy chcieli wypłate w listopadzie.

 • Eve

  Czy jest jakaś podstawa prawna do udzielonej odpowiedzi? Rozumiem, że to kwestia zamówienia przez bank środków dofinansowania. Czy bank może zamówić dofinansowanie na podstawie umowy ostatecznej? Jesli umowa ozstanie podpisana 13 listopada, bank zamówi środki 18 listopada to kiedy może być najwcześniej wypłata?

 • ok, w Pańskim przypadku najwyraźniej coś nie zagrało. Jeżeli można, prośba o powtórną rejestrację.

 • Owszem, dofinansowanie może być wypłacone razem ze środkami z kredytu w ramach jednej transzy. Nie ma określonego minimalnego czasu od podpisania umowy do momentu uruchomienia środków. Jeżeli wypłata ma się odbyć na dany dzień, składa Pani w banku odpowiednią dyspozycję.

 • Banki kredytujące informują BGK o planowanych wypłatach 10-go, 20-go i ostatniego dnia każdego miesiąca. BGK stawia wtedy środki do dyspozycji na dany dzień.

 • 10-go, 20-go i ostatniego dnia każdego miesiąca banki kredytujące przekazują do BGK informacje, ile środków będą potrzebowały w kolejnych dniach. BGK przekaże do banku kredytującego środki w takim terminie, aby zostały one wypłacone na rachunek sprzedającego mieszkanie przed dniem wolnym (taka jest rekomendacja BGKu). W pańskim przypadku powinien to być piątek, 8-go stycznia.

 • Julia Sosna

  Skorzystaj z porady doradcy kredytowego lub Sam sie dowiedz w tym konkretnym banku co bedziesz staral sie o kredyt co wymagaja… Bo jak doczytasz juz tu na forum padaly informacje ,ze banki sie czepiaja zapisow w umowie przedwstepnej ,ze czegos im brakuje jak np powierzchni mieszkania, dat do kiedy co ma byc wyplacone, to ,ze masz mozliwosc mieszkani od razu po podpisaniu aktu (to zalezne jest od banku ale ogolem wychodzi na to ,ze im szybciej tym lepiej.. ) Jesli bedziesz podpisywac w formie notarilanej pamietaj ,ze potem kazde aneksowanie = koszt… A tylko pewnie jeszcze kwestia najwazniejsza czy mieszkanie jest na rynku pierwotnym czy wtornym bo wtedy wiadomo inaczej wygalda wyplata transz etc. Jesli podpisujesz bez notariusz to jestes w o tyle lepszej sytuacji, ze jesli Bankowi cos sie nie spodoba to mozesz to aneksowac bez dodatkowych kosztow..

 • Julia Sosna

  Ale jak to siema do wpisow tutaj? Jedna Pani pisala ,ze Bank kazal aneksowac umowe wlasnie przedwstepna z uwagi na brak konrketnych dat wyplat … plus robil problem , ze ma byc zapis wlasnie ,ze mieszkanie zostanie udostepnione wraz z podpisanuem aktu notarialnego.. wiec z tego wynika, ze jednak nie jest tak do konca ,ze to storny ustalaja co chca.. bo gdyby tak bylo to by Bank nie kaal poprawiac.. dodam ,ze Ta Pani podpisala ta umowe w formie notarilanej wiec kazde aneksowanie= koszt.. w zwiazku z tym ja bym przeszla sie do banku (czy tez sprawdzi to doradca) co w danym banku oczekuja w umowie przedwstepnej by oszczedzic sobie nerwow.. lub i Kosztow jesli bedzie podpisana notarialnie.

 • Julia Sosna

  Dla Bankow z marszu przedsiebiorcy sa bardziej ryzykowni.. wiec moze dlatego Cie bardziej przeswietlaja… A jakie masz terminy w umowie przedwstepnej? moze warto ja aneksowac zeby nie miec problemow?

 • Julia Sosna

  moj Mail moze bedzie teraz widac. julciajulek@gmail.com

 • Bartłomiej

  Jestem przedsiębiorcą, ale firmy nie prowadzę od wczoraj tylko od prawie 10 lat i w papierach wszystko się zgadza co do grosza, gdyż bardzo o to dbam. Żona z kolei ma etat. Bezpośrednio w banku pytałem i podobno w tym tygodniu ma być odpowiedź. Może po prostu są zawaleni wnioskami? 🙁 Niemniej jak czytam w różnych miejscach, że np. „wniosek złożony 20 października i kasa już na koncie” to po prostu się zacząłem zastanawiać. U mnie ciągle brak decyzji, zatem gdzie tam podpisanie umowy i wypłata środków… Patentia vincit omnia, ale umowa przedwstępna też ma swoje terminy. Dziękuję wszystkim za opinie, pozostaje walczyć dalej.

 • Bartłomiej

  Nie pisałem tego, ale na Państwa stronie zarejestrowałem się jeszcze w sierpniu, a cały wniosek jest składany przez poleconego w ten sposób doradcę firmy Expander, który twierdzi, że trzeba czekać.

 • Eve

  Witam,
  Czy jest możliwość, żeby bank wypłacił w jednej transzy kredyt i dofinansowanie? Czy podstawą wypłaty dofinansowania jest informacja, że kredyt został już uruchomiony i pieniądze są na koncie właścicieli.
  Czy jest określony jakiś minimalny czas, od momentu podpisania umowy ostatecznej do wypłaty mdm. Przypadek – podpisujemy umowę ostateczna 13.11, w dniu 16.11 mamy wszystkie dokumenty – zanosimy do banku, bank deklaruję wypłatę środków z kredytu na drugi dzień – tj. 17.11. Czy jest szansa, żeby MDM został wypłacony np. 23.11? Czy musi być minimum X dni od podpisanai umowy ostatecznej? Albo minimum X dni od wypłaty kredytu?
  Prosze o pilną odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Eve

  A kiedy bank musi złożyć dyspozycję wypłaty środków dla danego beneficjenta, żeby ten mógł dostać dofinansowanie np. 21 dnia miesiąca? Czy bank musi złożyć wniosek o przelew 10 dni wcześniej?

 • Może Pani podać mail, spróbuję zmoderować komentarz, aby się pojawił.

 • Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Odpowiadając na Państwa pytanie – wymieniony dom jak najbardziej można zakupić w ramach programu MDM. Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Mieszkanie zakupione w ramach programu MDM powinno zaspokajać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta od momentu zakupu. Ew. proponuję nie zdradzać się ze swoimi zamiarami, zakupić mieszkanie w ramach MDMu, a następnie przeprowadzić remont za pomocą własnych środków. Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Dokładnie tak jak pisze Pani Julia poniżej. Mieszkanie zakupione w ramach programu MDM powinno zaspokajać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Ew. proponuję nie zdradzać się ze swoimi zamiarami, zakupić mieszkanie w ramach MDMu, a następnie przeprowadzić remont za pomocą własnych środków. Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego /garażowego /parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie). Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce postojowe oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

 • Do dzisiejszego dnia Pański kredyt powinien już zostać wypłacony. Szczerze zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Witam ponownie. Tak. Żaden ze współpracujących z nami banków nie ma wprowadzonej opłaty za rozpatrzenie wniosku. Mają natomiast opłaty z tytułu udzielenia kredytu, ale te są już płatne po umowie.

 • Forma umowy przedwstępnej zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Polecam poszukać w necie, można znaleźć masę przykładów. Harmonogram transz zostanie szczegółowo rozpisany przy okazji złożenia wniosku kredytowego.

 • Ma Pan rację, rzeczywiście szkoda nie skorzystać. Ma Pan dwie opcje – pierwsza – dokończyć budowę domu i kupić mieszkanie z dopłatą – nie grożą Panu wtedy państwu żadne konsekwencje ze strony MDMu. Druga opcja – najpierw kupuje Pan mieszkanie w MDMie, wtedy z dokończeniem budowy należy się wstrzymać przez okres 5-ciu lat.

  Spotkaliśmy się z przypadkiem, kiedy jedna z rodzin wielodzietnych posiada rozpoczętą budowę domu. Jeżeli dokonają odbioru budynku przed skorzystaniem z programu MDM, będą mogli skorzystać z uprawnień wprowadzonych przez nowelizację i otrzymać dofinansowanie przy zakupie innego lokalu, pomimo posiadania budynku. Jeżeli jednak dokonają odbioru po otrzymaniu dofinansowania, kwotę dopłaty będą musieli zwrócić, gdyż na podstawie art. 14 weszli w posiadanie innego lokalu mieszkalnego już po otrzymaniu dofinansowania.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Dopłata w programie MDM powinna zostać przekazana na konto sprzedającego jako ostatnia transza płatności po zakończeniu inwestycji. Jeżeli opóźnienie będzie nieznaczne, nic się nie stanie, bank przechowa kwotę dofinansowania na koncie technicznym. jeżeli natomiast będzie to znaczne opóźnienie (np. powyżej 2 miesięcy), dofinansowanie przepadnie.

 • Julia Sosna

  Wejdz sobie w zakladke „Kalkulator”

  wpisz swoje parametry i Ci wyskoczy 😉 bo trzeba podac region, etc

 • Julia Sosna

  z tego co tutaj juz padaly informacje to Bank moze Ci wogole odmowic kredytu w ramach MDM na mieszkanie do kompletnego remontu.. Bo z zalozenia ma to byc mieszkanie zdatne do zamieszkania.. wiec moze wymagac jakiegos drobniejszego remontu ale nie kapitalnego ma zaspokoic Twoje potrzeby mieszkaniowe.

 • Julia Sosna

  A nie jestes przypadkiem przedsiebiorca na wlasnej dzialalnosci..? kurcze brzmi troche kiespki ,ze miales wyliczona tak duza zdolnosc a oni maja problem.. hmm

  a byles sie dopytac? moze gdzies zaginal Twoj wniosek? takie rzeczy tez sie zdarzaja..

 • Bartłomiej

  Miałem mały problem z BIK, ale wyjaśniłem to w ciągu paru dni i później dostałem informację zwrotną, że „już jest OK”. Po tej informacji zwrotnej zostałem poproszony o dodatkowe dokumenty, ich zdobycie zajęło mi tydzień. Po ich dostarczeniu było to drugie zapytanie do BIK i znowu mija tydzień i cisza. Myślałem, że to normalne, ale czytam, że ludzie mają decyzje nawet w parę dni. Doradca wyliczył mi zdolność na 3-krotnie przekraczającą wnioskowaną kwotę, a kredyt jest na kwotę poniżej 200 tysięcy.

 • Jarod

  10 stycznia 2016 przypada na niedzielę. Czy BGK przekaże bankom pieniądze w piątek 8 stycznia czy 11 stycznia w poniedziałek?

 • Julia Sosna

  Poszukaj mnie po danych na fejsie., bo jak podalm maila to nie wyswietlil sie ten post.

 • RodzinkaZ3

  Witam, wraz z mężem upatrzyliśmy w internecie dom wolnostojący z działką o pow. użytk. 110m2 aktualnie w stanie surowym otwartym, który jak się okazuje buduje prywatna firma budowlana-inwestor nie będący deweloperem. Pytanie brzmi czy możemy starać się o MDM od tego inwestora? Ewentualnie co on lub my musielibyśmy uczynić aby ten dom kupić z dofinansowaniem MDM-u (mamy trójkę dzieci). Dziękuję za możliwie szybką odpowiedź.

 • maciej740

  Witam w jakim czasie od podpisania umowy notarialnej musi być spełniony warunek aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy. chodzi mi o to czy mogę spokojnie przeprowadzić remont nie mieszkając tam

 • lukasr25

  Witam,

  Mam pytanie. Zakładam, że mieszkanie (rynek wtórny) kupię 30.11.2015 roku. Lokal wymaga kompletnego remontu, który chcę wykonać na własną rękę. Myślę, że zajmie mi to kilka miesięcy. Pytanie brzmi. Czy jest jakieś ograniczenie czasowe, jeśli chodzi o termin zamieszkania w zakupionym mieszkaniu. Czy mogę sobie spokojnie remontować lokal nawet kilka miesięcy?

  Dziękuję za odpowiedź

 • Grzegorz

  Wydaje się, że czekasz zdecydowanie za długo. Dla porównania, ja złożyłem wniosek w PKO BP w czwartek i po doniesieniu dokumentów, w poniedziałek rzeczoznawca już był w mieszkaniu 🙂 Zgodnie z informacjami od Doradcy, już złożyli wniosek o alokację środków z BGK. Brakuje mi niestety jednego dokumentu, którego bank może wymagać (ale nie musi) ale i bez tego całość się procesuje a bank może uzależnić podpisanie umowy od tego dokumentu. Nie mniej jednak całość idzie bardzo żwawo 🙂

 • Milena Jarczewska

  Witam
  Czy orientuje się ktoś ile % dopłaty mogę otrzymać wraz z mężem na zakup domu jednorodzinnego?
  Nie posiadamy dzieci.
  Pozdrawiamy

 • Julia Sosna

  miesiac juz ponad minał i nic? o to bardzo dlugo.. Masz jakas nietypowa sytuacje? a niby ten bank chwali sie szybkimi decyzjami kredytowymi.. Doradca mi mowil ,ze sa jednymi co najszybciej rozpatruja.. a ksladales tez do innych bankow czy tylko tam? bo jesli tylko tam to ja bym sie dopytywala o co chodzi.. bo przeciez bedziesz mial potem problem z wyrobieniem sie do konca roku z formalnosciami.. My tez chcemy tam skladac bo mamy tam konta ale nie sadzilam ,ze mozna tam tak dlugo czekac na decyzje..

 • seba

  Jak to jest z miejscem garazowym/postojowym ?? Czy może byc ono kredytowane w ramach MDM??

 • Bartłomiej

  Witam, 30 września złożyłem wniosek do Pekao SA o kredyt z dofinansowaniem MdM, od tego czasu dostarczyłem bankowi różnych dodatkowych dokumentów, których żądał, bank sprawdzał mnie dwukrotnie w BIK (za każdym razem widać to jako „centrala”) i nadal nic, nawet rzeczoznawcy jest nie było. Czy to normalne że to tyle trwa, czy powinienem zacząć się martwić? 🙁

 • Julia Sosna

  Numer rachunku bankowego? a to mnie zastrzelilas… Nikt nam o tym nie wspomnial Ba notariusz robila wielkie oczy, ze my jakies daty wyplat podajemy bo Wedlug Niej tylko data podpisania umowy przyzeczonej powinna byc a reszta juz w samym akcie notarialnym… no to pewnie tez bedziemy musieli to uzupelnic- i zaplacic zas kolejna kase… eh . Prosze o odzew na julciajulek@gmail.com Pozdrawiam:)

 • Grzegorz

  Witam.
  Dziękuję za odpowiedź. Czy udało się to zweryfikować ? 🙂

 • DD

  Witam, chcialbym dowiedziec sie jakie zapisy powinny byc zawarte w umowie przedwstepnej. Czy musi byc tam informacja, ze po akcie notarialnym jestem juz wlascicielem mieszkania oraz czy musi byc zawarta informacja odnosnie wyplacanych transz? Jak to ma wygladac?

 • Kaeste85

  Witam mam pewne pytanie a mianowicie mam trójkę dzieci mieszkanie na własność i zdolność kredytowa rowniez w związku z tym chciałbym o ile jest taka możliwość skorzystać z programu mdm i kupić kolejne mieszkanie z dopłata ale jeszcze dodatkowo jesteśmy z żona w trakcie budowy domu. Pytanie moje czy kupując mieszkanie z dopłata moge jeszcze wybudować dom. Dlaczego taki plan a mianowicie szkoda nie skorzystać z takiej dopłaty ok 88000 pozdrawiam

 • Krzysztof

  Rozumiem tylko, że wg. umowy ze spółdzielnią wybudowanie lokalu nastąpi do 30.09.2017, a wydanie lokalu do 30.10.2017. Środki z programu BGK rezerwuję na 2017 rok. Wartość mieszkania podzielona jest na VI rat. Ostatnia rata przypada na 15.03.2017r. Dopłata MDM zostanie przekazana wraz z ostatnią ratą w dniu 15.03.2017. Czy w takim wypadku gdyby okazało się, że będzie opóźnienie w budowie i zamiast wydania lokalu w dniu 30.10.2017r zostanie on wydany dopiero w 2018 roku to czy dopłatę będzie trzeba zwrócić?

 • Witam. Jeżeli termin wypłaty dofinansowania znacząco przesunie się na kolejny rok – dofinansowanie przepadnie.

 • Tak. Bez problemu, można nawet na tej działce rozpocząć budowę (ale bez kończenia w przeciągu 5-ciu lat od uzyskania praw własności do lokalu nabytego w ramach programu MDM). Artykuł 14-ty określający możliwe sytuacje zwrotu mówi jedynie o uzyskaniu praw własności do całości lub części domu lub mieszkania.