Doradca kredytowy „Mieszkanie dla Młodych” cz. 2

Doradca kredytowy powinien, co oczywiste, doskonale orientować się w sytuacji na rynku.

Naszą czujność powinien wzbudzić fakt, jeżeli doradca kredytowy nie pozostawia nam faktycznego pola wyboru. W szczególności, jeżeli z góry, już na pierwszym spotkaniu przedstawia on najlepszą jego zdaniem ofertę.

Nie jest to dobry sygnał. Także należy zachować ostrożność, kiedy doradca, co prawda przedstawia nam kilka ofert bankowych, ale w sposób wyraźnie tendencyjny, by zachęcić nas do wyboru jednej z nich. Takich doradców omijajmy szerokim łukiem.

Do przeanalizowania doradca ma dużo danych (oprocentowanie, koszty dodatkowe, warunki spłaty, zabezpieczenie etc.) oraz wiele banków. Stąd też rzetelna analiza musi potrwać. Szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych może istnieć szansa negocjacji z bankiem korzystniejszych warunków. To także wymaga czasu.

Prezentując oferty kredytowe banków doradca powinien w sposób przejrzysty poinformować nas o najważniejszych aspektach każdej z nich. Powinniśmy zostać zapoznani z symulacją rat oraz wyraźnie mieć wskazane dodatkowe koszty wynikające z kredytu.

Dobry doradca kredytowy pomoże nam przygotować dokumentację kredytową oraz złożyć wniosek. Zanim dokumenty zostaną przekazane bankowi, powinien on sam zweryfikować ich kompletność w celu wychwycenia podstawowych braków.

Na tym etapie współpracy jego aktywność bynajmniej nie powinna się kończyć. Mamy prawo oczekiwać od naszego doradcy, by pilotował proces podejmowania decyzji kredytowej. Rzecz jasna nie można oczekiwać cudów.

Pewne procedury w banku muszą trwać i pracownicy wówczas nie będą ulegali wpływom nawet najbardziej przekonywującego doradcy. W takich przypadkach, jeżeli nasz doradca jest w stanie poinformować nas o faktycznych przyczynach przedłużania się decyzji kredytowej i poda nam konkretne informacje na ten temat, powinniśmy przyjąć to do wiadomości.

Zadaniem doradcy kredytowego jest przedstawienie klientowi rzetelnie sprawdzonej i obiektywnej wiedzy. Dzięki niej, klient będzie mógł dokonać świadomego wyboru. Takiej porady nie uzyskamy u doradcy bankowego, którego zadaniem jest sprzedawanie usług swojego banku w jak największej ilości i bez względu na ich opłacalność dla nas.

To, że doradca kredytowy nie pobiera pieniędzy za swoje usługi nie oznacza, że nie mamy wobec niego prawa oczekiwać rzetelności. Pamiętajmy, że na zawieranych przez nas umowach kredytowych doradca zarabia. Niech zatem zapracuje on na należne sobie wynagrodzenie.

W momencie, kiedy wypłacona zostaje nam przez bank kwota kredytu, zadanie doradcy kredytowego jest zakończone. Jeżeli jednak zależy mu na utrzymaniu klientów oraz na ich pozytywnych rekomendacjach, powinien służyć im radą również w czasie trwania umowy kredytowej.
sprawdz_doplate150