Już w sierpniu 2017 r. będą dodatkowe środki na dopłaty w programie MDM „Mieszkanie dla Młodych”

Aktualizacje:
20.07.2017 »    24.07.2017 »

Już w sierpniu 2017 r. będą dodatkowe środki na dopłaty w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Prace nad nowelizacją ustawy MDM intensywnie postępują. Projekt został już skierowany do czytania w komisjach: Finansów Publicznych oraz Infrastruktury.

Przy obecnym tempie prac ustawa ma szansę zostać podpisana w dniu 8 sierpnia 2017, po czym banki wznowią przyjmowanie wniosków o dofinansowanie.

Przypomnijmy pokrótce cel zmiany. W dotychczasowej wersji ustawodawca założył, że w danym roku kalendarzowym można wykorzystać jedynie 95% zabudżetowanej puli. Pozostałe 5% (czyli 37 mln PLN z puli 2017 i 38 mln PLN z 2018) miało zostać przeznaczone na wypłaty dodatkowego wsparcia dla beneficjentów z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka. W momencie osiągnięcia pułapu 95% rezerwacji, banki zaprzestawały przyjmowania wniosków, bez możliwości wznowienia procesu.

Świat nie jest jednak czarno-biały. Bardzo często zdarzało się, że klient otrzymał decyzję negatywną i nie mógł podpisać umowy kredytowej lub też po prostu jedna ze stron wycofała się z transakcji. W efekcie ponad 30 mln PLN z 2017 roku powróciło do puli. Wg obecnie obowiązującej wersji ustawy kwota ta by przepadła.

W połowie sierpnia beneficjenci dostaną więc w sumie do dyspozycji dodatkowo ponad 69 mln PLN. Przy średnim poziomie dofinansowania na poziomie około 26 tys. PLN pozwoli to na przyznanie wsparcia dla około 2,7 tys. dodatkowych wniosków.

Jest to szczególnie optymistyczna wiadomość dla osób, które nie uzyskały wsparcia, a nie będą mogły o nie wnioskować w przyszłym roku ze względu na przekroczenie kryterium wieku 35 lat. Zła wiadomość jest natomiast to, ze środków nie wystarczy zapewne na długo.

W szczytowym okresie zainteresowania MDMem taka kwota była rezerwowana przez beneficjentów w ciągu zaledwie jednego dnia. Warto się więc pospieszyć i już dzisiaj zweryfikować swoją zdolność kredytową oraz sprawdzić, jakich dokumentów będą wymagały banki: Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych już teraz »

Aktualizacja 20.07.2017

W dniu 20.07.2017 Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa po akceptacji Sejmu trafiła na ręce Prezydenta, Senat nie wniósł poprawek. Prezydencki podpis został złożony pod pierwotną wersją projektu, umożliwiającą wypłatę do 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym roku. Podczas prac na projektem zgłoszona została ciekawa propozycja udostępnienia beneficjentom dodatkowych 800 mln PLN dopłat corocznie, aż do 2023-go roku. Poprawka została jednak odrzucona. Po podpisie Prezydenta nowelizacja ustawy oczekuje na wpis do Dziennika Ustaw. Przewidywany termin wpisu to 1 sierpnia 2017. Banki powinny rozpocząć przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z reaktywowanej puli począwszy od 8 sierpnia 2017 r. Wszystkich chętnych już dzisiaj zapraszamy do kontaktu z doradcami w celu sprawdzenia zdolności i zebrania dokumentów niezbędnych w procesie kredytowym.

O tym, czy dofinansowanie zostanie przyznane, czy też nie, decydować będzie kolejność rejestracji. Nasi doradcy są dla Państwa dostępni po wypełnieniu formularza na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

Aktualizacja 24.07.2017

Zgodnie z oficjalnym komunikatem BGK potwierdził termin wznowienia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w programie MDM z dniem 8 sierpnia 2017 r.

sprawdz_doplate150