Czy warto kupić mieszkanie w 2013 roku? cz. 1

Czy warto kupić mieszkanie w 2013 roku

Nadchodzący rok zapowiada się bardzo ciekawie dla osób pragnących nabyć własne mieszkanie. W pierwszym kwartale 2013 Komisja Nadzoru Finansowego powinna zakończyć pracę nad nowelizacją rekomendacji S.

Komisja w swoich pracach przyjęła trzy główne założenia: złagodzenie rekomendacji, wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony Klienta oraz zwiększenie długoterminowej stabilności sektora bankowego i całej gospodarki.

Dla większości potencjalnych kredytobiorców istotne jest, że w projekcie rekomendacji znalazł się zapis wydłużający do 30 lat maksymalny okres przyjmowany do wyliczania zdolności kredytowej. Obecnie okres ten wynosi 25 lat.

Do tej pory oznaczało to, że nawet jeżeli bank, w którym chcemy wziąć kredyt – udziela kredytu na np. 35 lat, to przy obliczaniu zdolności kredytowej przyjmował okres 25-letni. Takie podejście bardzo obniżało zdolność Klienta. Dla przykładu – kredytobiorcy, którzy chcieli zaciągnąć kredyt na 30 lat w wysokości 300.000 PLN (oprocentowanie kredytu = 6,5% w skali roku, raty równe) powinni zarabiać przynajmniej 4.400 PLN. Złagodzenie rekomendacji spowoduje obniżenie tego progu nawet o 300 PLN – czyli o prawie 7%.

Aby wzmocnić ochronę Klienta, Komisja planuje zmianę podejścia do wyliczania wskaźnika DtI (debt to income) – oznaczającego stosunek wydatków Klientów do kwoty ich dochodów. Obecnie – w przypadku osób uzyskujących dochody poniżej przeciętnego poziomu w gospodarce narodowej (większość banków przyjmuje tą kwotę na poziomie 2.500 PLN na osobę), wskaźnik nie powinien przekraczać 50%. W przypadku osób lepiej zarabiających wymagane DTI wynosi 65%. W praktyce wskaźnik ten oznacza, że np. małżeństwo zarabiające łącznie 5.000,00 PLN może uzyskać kredyt z ratą w wysokości maksimum 2.500 PLN.

Zmieniony projekt Komisji zakłada, że banki powinny ustalać limity DtI na poziomie 40% dla Klientów o dochodach niższych niż przeciętne w danym regionie i 50% dla pozostałych osób.

Trwają także prace nad zaleceniem, aby banki nie kredytowały pełnej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Zgodnie z propozycją KNF maksymalny limit dot. LtV (Loan to value) przez pierwszy rok obowiązywania rekomendacji powinien wynosić 100%, w drugim roku 90%, w kolejnych latach – od 80% do 90% (z wymogiem ubezpieczenia nieruchomości u wiarygodnego ubezpieczyciela). Osoby, które chcą nabyć własne mieszkanie, a nie posiadają wkładu własnego – powinny więc się pospieszyć.
sprawdz_doplate150