Czy dopłatę w programie MDM „Mieszkanie dla Młodych” można utracić?

Czy dopłatę w programie MDM Mieszkanie dla Młodych można utracić

Na forum MDM użytkownicy coraz częściej zadają pytania dotyczące konieczności zwrotu dopłaty w różnych życiowych przypadkach.

Postaramy się w niniejszym artykule przybliżyć odpowiedź – kiedy może nam grozić taka sytuacja.

Wg zapisów ustawy MDM Osoba, która dostanie dofinansowanie, w okresie pięciu lat nie może sprzedać subsydiowanego mieszkania, wynająć go lub użyczyć, ani też zmienić przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (np. na lokal usługowy). Zwrot dopłaty obejmuje proporcjonalną część za czas jaki upłynie od zajścia którejś w/w sytuacji do końca pięcioletniego okresu karencji.

Liczymy go dzieląc liczbę pełnych miesięcy pozostających do zakończenia pięcioletniego okresu ochronnego przez liczbę 60 (liczba miesięcy w pięciu latach). Przykładowo – beneficjent MDM, która otrzymał 50 tys. PLN dopłaty i po trzech latach sprzedał mieszkanie musi oddać 20 tys. PLN (24 miesięcy do końca okresu karencji podzielone przez 60 mies. i pomnożone przez 50 tys. PLN). Nie można także zostać właścicielem innego lokalu mieszkaniowego. Na zwrot wyliczonej kwoty na konto funduszu dopłat beneficjent ma 60 dni od momentu wystąpienia ww. zdarzenia. Po upływie tego okresu mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

A jak wygląda konieczność zwrotu w praktyce?

– Czy powinienem zwrócić dopłatę – jeżeli po wypłacie dofinansowania w ramach MDM otrzymałem w spadku inne mieszkanie?

Nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy, ust. 4, jeżeli po wypłacie dofinansowania uzyskaliśmy prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w drodze spadku – nie ma konieczności zwrotu dofinansowania.

– Jestem beneficjentem programu. Zamierzam wstąpić w związek małżeński z właścicielem / właścicielką mieszkania. Czy obejmuje mnie konieczność zwrotu dopłaty?

Nie. Na podstawie objaśnień do ustawy MDM: „Zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.”

sprawdz_doplate150

 • Przenocowanie członka rodziny nie jest użyczeniem. Jeżeli natomiast beneficjent nie mieszka w lokalu zakupionym w ramach MDMu, ale lokal zamieszkuje ktoś inny – możemy się liczyć z koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • Szymon Franz

  Witam, proszę o informację co to znaczy w praktyce że nie można nikomu użyczyć mieszkania pod rygorem zwrotu dopłaty mdm. Czy przenocowanie członka rodziny to użyczenie. Czy ktoś miał zwrot dopłaty z tytułu użyczenia (zgodnie z prawem umowa użyczenia dla swej ważności nie musi być zawarta na piśmie).

 • Nie. Uzyskanie prawa własności obywa się na podstawie umowy przeniesienia własności lokalu. W podanym przypadku przeniesienie odbyłoby się po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM, czyli nie groziłby zwrot dofinansowania.

 • Robert

  „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia
  zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu
  mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego […]”
  Co powyższe oznacza? Czy uzyskaniem prawa własności jest podpisanie umowy deweloperskiej czy może umowa przeniesienia własności?
  Jeśli po 3 latach podpiszę umowę deweloperską na nowe mieszkanie, które jest w budowie i po kolejnych 2 latach podpiszę umowę przeniesienia własności to muszę zwrócić 40% dopłaty?

 • Polecam po prostu złożyć wniosek. Jeżeli to Pani będzie głównym użytkownikiem mieszkania i nie będzie Pani czerpała korzyści majątkowych z faktu, że partner będzie z Panią mieszkał, nie będzie to jednoznaczne z użyczeniem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Emilia

  Dodam, że ślub to ostateczność. Chciałabym aby mieszkanie było tylko na mnie i zakupione przed ślubem. Jak należy to załatwić aby ew mąż nie był współwłaścicielem i mógł partner mieszkać ze mną przez 5 lat lub więcej?

 • Emilia

  Witam,

  Planuję zakupić kawalerkę na MDM. Mieszkanie i kredyt zakupione będzie tylko na mnie. Żyję w nieformalnym związku. Chciałabym móc tam mieszkać z moim partnerem a jednoczesnie zastanawiam się czy w momencie jak nie mamy ślubu czy nie jest to forma użyczenia mieszkania? Czy grozi mi za to utrata dopłaty MDM? Ew czy ślub cywilny z partnerem rozwiązałby problem?

  Pozdrawiam

 • Witam ponownie, sprawdziłem. Jest jak pisałem, jeżeli komórka będzie miała oddzielną KW, nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Err

  PKO

 • Witam. Jeżeli można – sprawdzę ten przypadek. Jeżeli komórka miałaby własną KW, teoretycznie nie byłaby pomieszczeniem przynależnym. Nie jest również lokalem mieszkalnym, więc nie obowiązywałyby zapisy art. 14 dot. zwrotu dofinansowania. Sprawdzę i jutro dam znać.

 • Nie całkiem, w takim przypadku trzeba będzie zwrócić część otrzymanego dofinansowania.

 • Czy mogę spytać, co to za bank? Być może w oddziale nie mają pełnej informacji, spróbujemy sprawdzić poprzez naszych doradców.

 • Kamel

  Witam,

  Na początku roku kupiłem mieszkanie z dopłatą w
  programie MdM. Zastanawiam się teraz nad dokupieniem komórki
  lokatorskiej. Z tego co już zdążyłem wyczytać to zakup ten wiązałby się
  ze zwrotem dopłaty (cena za m2 przekroczyłaby limit). Czy ta sama zasada obowiązuje gdyby komórka posiadała własną, osobną KW? Jeśli tak, to czy okres w którym nie mogę dokonać zakupu również wynosi 5 lat jak w przypadku innych zastrzeżeń?

 • osusyn

  to całkiem dobra opcja 🙂

 • Err

  Niestety w banku z którym mam podpisaną umowę nie stosują takiej procedury…

 • Tak, jest stosowana. Bank występuje do BGK o wypłatę środków na rachunek techniczny, po zakończeniu inwestycji są one przekazywane na konto dewelopera.

 • Err

  Dziękuję za informację. A czy taka procedura jest stosowana w przypadku gdy przesunięcie wypłaty następuję na następny rok kalendarzowy? W ustawie jest napisane „Instytucja kredytująca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, może wnosić o przekazanie środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego z uwzględnieniem innego terminu wypłaty niż termin, o którym mowa w
  art. 10 ust. 2, jeżeli wypłata wsparcia z Funduszu Dopłat nastąpi w roku, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego jako przewidywany rok wypłaty wsparcia.”

 • Witam ponownie. Kontaktowałem się z doradcą. Jeżeli pewne jest, że deweloper ukończy inwestycję z kilkumiesięcznym opóźnieniem, należy skontaktować się z bankiem kredytującym i poinformować o takiej sytuacji. Bank wystąpi do BGK o wypłatę dofinansowania i przetrzyma je na rachunku technicznym, a następnie wypłaci na konto dewelopera po zakończeniu realizacji inwestycji. Bank ni przewiduje żadnej konwersji umowy MDMowej na „zwykłą” umowę hipoteczną, aczkolwiek w sytuacji kiedy środki nie zostaną wypłacone trudno mówić o egzekwowaniu warunków programu MDM (np. dot. wynajmu mieszkania).

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Sprawdzę taki scenariusz w poniedziałek, w zaprzyjaźnionym banku. Sądzę, że bank nie zmieni umowy.

 • Err

  Tak dokładnie. Czy w takiej sytuacji gdy nie otrzymam MDM i pokryje brakująca kwotę z własnej kieszeni co de facto spowoduje że to już nie będzie umowa kredytowa z finansowym wsparciem to czy wtedy bank zaproponuje zmianę umowy na zwykły kredyt hipoteczny?

 • Witam. Prośba o doprecyzowanie. Umowa została kredytowa z bankiem, ale środki MDM nie mogą zostać wypłacone ze względu na opóźnienie w oddaniu inwestycji do użytku? W takim razie dofinansowanie MDM przepada, a kredytobiorca będzie musiał dostarczyć brakującą kwotę z własnej kieszeni.

 • Err

  Witam,
  czy w przypadku utraty dofinansowania MDM z powodu niewypłacenia MDM w terminie do końca danego roku umowa kredytowa z bankiem nadal pozostaję umową KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z FINANSOWYM
  WSPARCIEM PRZEZ BANK GOSPODARSTWA
  KRAJOWEGO czy bank zmienia rodzaj umowy i warunki na takie jakby były w umowie bez dofinansowania?

 • Z wieloma zapisami ustawy można polemizować – np. dlaczego wprowadzono kryterium wieku, albo dlaczego nie można uzyskać dopłaty do dowolnego mieszkania. Tak po prostu zaplanował ustawodawca.

 • Iwona

  I to jest nielogiczne. U nas też jest taka sytuacja, że minął rok od wzięcia kredytu do przeniesienia własności. Mieszkanie ma wady i trzeba będzie wcześniej je sprzedać a tu dopiero zaczął się okres karencji.

 • Witam. Okres karencji MDM liczony jest od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • ralf

  witam w marcu 2014roku kupiliśmy z żoną mieszkanie od dewelopera na kredyt hipoteczny z MDM jednak deweloper baaaardzo opóźnia czas przeniesienia własności i do dzis nie mamy oddanego mieszkania do użytku a od marca 2014r.płacimy juz kredyt. Pytanie moje jest następujące od kiedy liczy się MDM od podpisania umowy kredytu (tym samym spłacania go) czy od momentu przeniesienia własności???

 • Ostatnio docierają do nas informacje, że BGK otrzymuje bardzo dużo anonimowych zgłoszeń, że dany beneficjent MDMu wynajmuje część lub całość mieszkania. W takich przypadkach kredytobiorca może zostać poproszony o złożenie oświadczenia, że nie prowadzi wynajmu.

 • Natalia

  Super i nie muszę powiadamiać pisemnie banku o tym fakcie?

 • Witam. Jeżeli podobna czynność nie spowoduje ograniczenia Pani możliwości mieszkaniowych – narzeczony może zarejestrować działalność w Pani lokalu.

 • Natalia

  Witam, jestem właścicielką domku w zabudowie szeregowej, które zakupiłam w tym roku w programie MDM. Mój narzeczony jest współkredytobiorcą, ale nie jest właścicielem mieszkania, ponieważ nie jesteśmy małżeństwem. Wiem, że mogę go zameldować, natomiast zastanawiam się, czy mój narzeczony może zmienić adres siedziby swojej działalności gospodarczej na adres tego domku zakupionego w programie MDM. Podkreślam,że jest to rodzaj działalności gospodarczej, w której usługi nie są wykonywane w domu,a jedynie przechowywane dokumenty związane z firmą. Jest to bowiem Akademia Sportu, a narzeczony prowadzi zajęcia sportowe na boiskach i salach gimnastycznych. Proszę o odpowiedź, dziękuję.

 • Tak, ustawa MDM nie narzuca obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Przemo

  Witam, czy jeśli jestem zameldowany w mieszkaniu, które w tamtym roku kupiłem w programie MDM, to mogę zmienić adres mojego zameldowania na jakiś czas?

 • Witam. Wniosek o kredyt jest składany razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach programu MDM. Jeżeli zostanie podpisana umowa kredytowa, ma Pan pewność, że sprzedawca mieszkania otrzyma dofinansowanie w ramach MDMu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wojtek Jasinski

  Chcę kupić mieszkanie z dopłatą MDM na rok 2018. Jeśli kredyt zostanie mi przyznany to znaczy że dostane „MDM” na 100% ? Co jeśli dostane kredyt a dopłata nie zostanie mi przyznana?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość.

 • witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania Nowak

  I czy realnie są szanse na otrzymanie mdm dochody netto 1700-2000. 3 osoby na utrzymaniu i jeden kredyt rata 380zł.

 • Ania Nowak

  Dzień dobry. Czy można starać się o zakup mieszkania mdm w innym mieście?? Oddalonym o około 100km od miejsca pracy? I czy po otrzymaniu mdm przeprowadzić się i zmienić pracę-na początku na
  Pewno będzie umowa na czas określony?

 • Proponuję kontakt na naszym forum lub rozmowę z doradcą po rejestracji na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  W przypadku, kiedy beneficjent wychowuje min. troje dzieci, powierzchnia użytkowa domu może wynosić 110 m2. Projekt Pani budynku mieści się w tej wartości. Odnośnie ew. adaptacji strychu – nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Okres 5 lat liczony jest od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

 • kecaj77

  Chciałbym wybudować dom wg. projektu FLAWIA III który w opisie posiada powierzchnię użytkową 107,6 m kw. oraz strych 64,9 m kw. z możliwością jego późniejszej adaptacji. Czy ten projekt domu kwalifikuje się do programu MDM w celu uzyskania zwrotu podatku VAT. Nadmienię, iż posiadam trójkę dzieci.
  Z kim mógłbym skontaktować się w celu jego konsultacji.

 • termitz

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie Państwa wpisu: „Wg zapisów ustawy MDM Osoba, która dostanie dofinansowanie, w okresie pięciu lat nie może sprzedać subsydiowanego mieszkania, wynająć go lub użyczyć” – jest to 5 lat liczone od jakiej daty?

 • Witam. Jeżeli otrzymają Państwo nieruchomość mieszkalną w ciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Czy BGK sprawdza fakt nabycia takiej nieruchomości? Nie. Proszę jednak pamiętać, że w momencie podpisywania umowy kredytowej składaliście Państwo także zobowiązania dot. cytowanego art 14.

 • Marta

  Witam, Wraz z mężem jesteśmy właścicielami mieszkania zakupionego w 05.2015 z dopłatą MDM. Moi Rodzice planują jednak przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą w tym roku,w związku z tym muszą przekazać gospodarstwo rolne wraz z budynkami (w tym także z małym drewnianym domem w którym zameldowany jest Stryj oraz Ojciec). Dodatkowo Tato w akcie notarialnym planuje zostawić sobie prawo do mieszkania w tym domu do śmierci. Moje pytanie brzmi w jaki sposób sprawdzane jest przez BGK czy korzystający z dopłaty z MDM uzyskał prawo własności do lokalu mieszkalnego w którym i tak nie można zamieszkać? Oraz czy trzeba zwracać dopłatę z MDM?

 • Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • nie_żaden_podrabianiec

  a co można dzięki temu zyskać 🙂 ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, takie są jednak zapisy w ustawie, 5-cio letni okres karencji rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

 • Jaro

  tak deweloper konczy inwestycje wiec przedzial czasowy miedzy tymi dwoma aktami notarialnymi jest znaczny czyli w praktyce pomimo placenia rat od poczatku podpisania umowy z bankiem 5’cio letni okres moze trwac w praktyce nawet lat 7

 • Chodzi o umowę przeniesienia własności mieszkania. Sądzę jednak, że trochę Pana nie zrozumiałem. Ww. dokument jest wymagany przy ukończonych inwestycjach, w Pana przypadku mieszkanie jest w trakcie budowy?

 • Jaro

  czyli „akt notarialny – umowa deweloperska oraz przedwstępna sprzedaży”, na ktory nalega bank czy „akt notarialny – umowa przeniesienia i ustanowienia odrebnej wlasnosci i ustanowienia sprzedazy”, która moze być podpisana i po roku od wspomnianej umowy przedwstepnej i rozpoczecia spłat ?

 • 5-cio letni okres karencji rozpoczyna się od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM. Bank będzie nalegał na jak najszybsze podpisanie aktu notarialnego – zwykle w okresie około 1 miesiąca od podpisania umowy kredytowej.

 • Jaro

  Czy pięcioletni okres ochronny rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z bankiem czy z dniem przeniesienia wlasności przez dewelopera ? Ubiegając się o kredyt i podpisując umowę z bankiem np. 10.2016 i rozpoczynając spłatę kredyty okres ochronny rozpocznie się od 01.2017-01.2022 ? czy np przy przeniesieniu wlasnosci z dewelopera 06.2017 i płacąc kredyt juz 8 miesięcy pięcioletni okres ochronny rozpocznie się od 01.2018 – 01.2023?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Ada8787

  Witam, na początku tego roku zakupiłam mieszkanie w MDM i chciała bym w nim zameldować mojego partnera, ja sama nie jestem zameldowana w tym mieszkaniu, ale oczywiście mieszkamy razem. Czy meldunek osoby trzeciej (tzn nie biorącej udziału w kupnie mieszkania kredyt też jest tylko na mnie) spowoduje konieczność zwrotu dopłaty?

 • Nie, zakup działki nie wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania. Dodatkowo – rozpoczęcie budowy domu również nie powoduje takiej konsekwencji. Nie mogą Państwo jednak dokonać odbioru technicznego ww. budynku przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

 • Ewa

  Witam, w 2014r zakupiliśmy z mężem mieszkanie z dopłata mdm. Jest ono jednak dla nas zbyt małe i chcemy pobudować dom. czy zakup działki budowlanej przed upływem 5 lat będzie wiązał się z koniecznością zwrotu otrzymanej dopłaty?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wynajem mieszkania nabytego w ramach programu MDM może skończyć się dla Państwa koniecznością zwrotu części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Natomiast samo zawarcie aktu małżeństwa nie spowoduje konieczności zwrotu otrzymanej dopłaty Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Joanna

  Witam kupiłam mieszkanie z dopłatą MDM po roku poznałam chłopaka ktory równeż ma własne mieszkanie na kredyt z MDM’em czy po zawarciu związku małżeńskiego ( chcieli byśmy mieszkać razem) to króeś z nas bedzie musiało zwrócić dopłatę? dodam ze mniejsze mieszkanie chcielibyśmy wynająć albo odstąpić mojej siostrze w zamian za opłaty czynsz itd. ogolnie chcielibysmy uniknac sprzedazy mniejszego mieszkania, moze jest taka mozliwosc? ewentualnie zeby je opłacac a ono stałoby puste?

 • W przypadku darowizny – tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Kasia.k

  Witam, jeżeli po otrzymaniu dofinansowania z mdm, uzyskam prawa do innej nieruchomości (np. poprzez darowiznę) będę zobowiązana do oddania uzyskanej dopłaty?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie sprawdza.

 • Majkel

  Witam, w jaki sposób BGK sprawdza, że kupione w ramach MdM mieszkanie zaspokaja mieszkaniowe potrzeby nabywacy?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Witam. Zbycie mieszkania będzie się wiązało z koniecznością zwrotu części otrzymanego dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Przemek

  Witam, czy mogę zameldować tymczasowo osobę trzecią w mieszkaniu zakupionym w programie mdm? oczywiście nie będę pobierać żadnych korzyści finansowych z tego tytułu

 • marika k

  Witam, wraz z męże kupiliśy mieszkanie od developera z programem mdm 1,5 roku temu, obecnie ja dostałam prace w innym mieście i myślimy o przeprowadzeniu się … pytanie czy możemy z mdm zamienić się na mieszkania i przepisać kredyt na inną nieruchomość ?? czy będziemy musieli oddać dofinansowanie i czy można jakoś to obejść?

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Agata Rugala

  Witam. Jestem właścicielka mieszkania z kredytem mdm 4lata i 7 m. Czy mogę je wymienić na inne mieszkanie w innym mieście?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Agnieszka

  Witam, zakupiłam mieszkanie z programu MDM jako singielka, teraz jestem już po ślubie i chciałabym by mój mąż był współwłaścicielem mieszkania. Jakie kroki mam poczynić by mąż został współwlaściecielem bez konieczności zwrotu dofinansowania?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, tak, możecie być Państwo zameldowani w ww. mieszkaniu przed transakcją. Nie możecie być jedynie właścicielami ww. mieszkania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Dorota

  Witam, chciałabym kupić wraz z mężem mieszkanie w programie MDM. Właścicielką mieszkania jest moja babcia. Czy przed kupnem mieszkania możemy być już w nim zameldowani?

 • anna

  Witam, Kupiłam mieszkanie od dewelopera w lutym tego roku, zaczęłam mieszkać od kwietnia. Czy mam obowiazek zameldować się w tym mieszkaniu, żeby nie stracić części dofinansowania, czy mój meldunek może pozostać w domu rodziców, jeśli mieszkam w mieszkaniu, które kupiłam w lutym?

 • Majakowa

  Witam, kupiłam rok temu mieszkanie z dopłatą w mdm jeden pokoik. Czy można w jakiś sposób zamienić to mieszkanie na większe nie tracąc dopłaty?

 • Może Pan dokonać po ślubie rozszerzenia własności mieszkania na żonę. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Łukasz

  Dziekuje za odpowiedź. A czy mogę po slubie (ktory będzie poltorej roku od skorzystania z dopłaty mdm) przepisac na żonę polowe mieszkania? Czy musimy odczekać 5 lat ?

 • Może Pan. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Łukasz

  Witam. Nabylem mieszkanie w ramach mdm. Czy moge zameldowac w nim narzeczoną mimo że nie mamy ślubu?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • z.

  Witam, czy w mieszkaniu może być zameldowana inna osoba poza właścicielem? Czy jest konieczność meldunku właściciela i ewentualne zameldowanie osoby nie związanej z z mdm?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzna, że kilkumiesięczne zameldowanie poprzednich właścicieli w wymienionym mieszkaniu będzie mogło stanowić powód do zwrotu dofinansowania.

 • Patryk

  Witam zakupiłem mieszkanie w programie MDM ale nie jestem w nim zameldowany a są zameldowani jeszcze poprzedni właścicielowie na czas paru miesiecy jeszcze czy będę musiał w tym przypadku zwrócić dopłatę ?

 • Pierwszy cytowany zapis dotyczy sytuacji, kiedy czerpnie Pani korzyści majątkowe z tytułu wynajmu mieszkania zakupionego w ramach programu MDM lub też użycza Pani mieszkanie osobie trzeciej, ale sama Pani w tym lokalu nie mieszka (chodzi np. o sytuację w którym rodzice – beneficjenci MDMu kupują dziecku-studentowi mieszkanie, ale sami z niego nie będą korzystać). Jeżeli jest Pani głównym użytkownikiem mieszkania, partner może z panią mieszkać. MDM ma mieć w końcu charakter prorodzinny 😉

 • Witam. Niestety tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jolanta

  Witam serdecznie,

  Posiadam mieszkanie zakupione w ramach progamu MDM, jestem singielką, mieszkam w zakupionym mieszkaniu jednak nie jestem tutaj zameldowana, ale chciałabym zameldować w nim tymczasowo swojego partnera (nie jesteśmy w związku małżeńskim). Jak wygląda sytuacja prawnie ponieważ w ART. 14 wyraźnie napisane jest, że zwrot dopłaty następuje gdy lokal zostanie wynajęty lub użyczony. Jednak znalazłam również coś takiego: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.” – Czym mam się sugerować i jak naprawdę wygląda ta sytuacja? Chciałabym żeby była ona jasna i klarowna ponieważ jedno przeczy drugiemu. Czy mogę zameldować w obecnym mieszkaniu kogoś na okres tymczasowy sama mieszkając tutaj i przebywając (ale nie będąc zameldowana) czy nie?

 • Dominika

  Witam. Kupiliśmy z mężem mieszkanie w ramach MDM. Mąż dostał ofertę pracy w innym mieście. Czy będziemy musieli zwrócic dofinansowanie, jeżeli sami będziemy wynajmować mieszkanie w tym mieście, a te zakupione w ramach MDM również wynajmiemy?

 • Tak, może Pan nabyć działkę budowlaną. Konieczność zwrotu dofinansowania może zajść tylko przy uzyskaniu własności lub współwłasności nieruchomości o charakterze mieszkaniowym.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Wiktro

  Witam
  Jestem beneficjentem MDM od XI 2015 mam 4 dzieci czy w obecnej systuacji mogę nabyć działkę budowlaną?

 • Krótsza wersja odpowiedzi – nie będą Państwo musieli zwracać dopłat.

  I dłuższa – z masą paragrafów: wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Maciej

  Zakupiłem mieszkanie w programie MDM. W tej samej sytuacji jest moja narzeczona.

  Jak się ma ta sytuacja do programu MDM? Będziemy musieli po ślubie zwrócić dopłaty? Będziemy mieli jakieś formalności do wykonania względem BGK/Banku kredytującego?

 • Np. narzeczonego? Szczerze odradzam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Paula

  Czy osoba, któa bierze kredyt i korzysta z MDM może wpisać w zakup współwłaściciela ?

 • Powinien być Pan po prostu głównym użytkownikiem mieszkania – nie jest wskazane, aby mieszkanie było kupione dla kogoś (np. rodzice nie mogą zakupić w ramach programu MDM mieszkania dla swojego dziecka – studenta).

 • Przemysław

  Dziękuje bardzo za odpowiedź. Czy mógłbym prosić o rozwinięcie w prostych słowach co oznacza „Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy”. Dziękuje z góry za odpowiedź.

 • Witam. Może Pan. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Przemysław

  Witam, czy jeżeli nabyłem dom jako kawaler w programie MDM, to czy mogę zameldować swoją narzeczoną z dzieckiem? Czy nie utracę dofinansowania?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie, o własności nieruchomości mieszkalnej mówimy dopiero po odbiorze technicznym budynku.

 • Barbara

  A co jeśli się na tej działce wybuduje dom, to kiedy ustanawiana jest własność tego lokalu,albo czy pozwolenie na budowę nie powoduje „nabycia” takiego lokalu?

 • Niestety nie. Próba przekazania części własności może zakończyć się zwrotem części przyznanego dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Kuba

  Mam mieszkanie nabyte z kredytem mdm , czy mogę dopisać do księgi wieczystej np teściową na dożywotnie prawo do zajmowania lokalu bez konsekwencji oddawania dofinansowania mdm ?
  pozdrawiam

 • Witam. Jeżeli są już Państwo po ślubie – mąż może ustanowić Panią współwłaścicielką mieszkania bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Zakup działki budowlanej nie spowoduje konsekwencji w postaci utraty dofinansowania. Takie zagrożenie stwarza jedynie nabycie innego lokalu mieszkalnego lub jego części.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Paulina

  Witam,
  mój Mąż nabył mieszkanie w kredycie w zeszłym roku i uzyskał mdm jako kawaler przed ślubem. Rozumiem, że jeżeli przepisze na mnie teraz całkowicie mieszkanie to straci dofinansowanie mdm i będzie musiał zwrócić. Pytanie brzmi w jakiej wysokości będzie musiał zwrócić dofinansowanie ? I jeżeli straci dofinansowanie mdm to czy będzie nadal kredyt z mdm czy przekształci się w zwykły kredyt?
  pozdrawiam
  dziękuję za pomoc 🙂

 • Hanna

  Witam, zakupiłam mieszkanie z dofinansowaniem z MDM. Chciałabym zakupić działkę budowlaną, na której na razie nie będę nic budować. Czy ze względu na zakup działki nie stracę dofinansowania?
  Pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Polecam aktualizację do artykułu: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  Ministerstwo wypowiedziało się negatywnie w przypadku takiej konstrukcji transakcji.

 • Kasia

  Dzień dobry, chciałabym zapytać czy w przypadku, gdy wypłata środków z mdm nastąpi w przyszłym roku, a wydanie lokalu uzależnione jest od zapłaty całej ceny, to czy mogę ze środków własnych uiścić ostatnią ratę na rachunek dewelopera jeszcze w tym roku (aby lokal został mi wydany), a wówczas w przypadku wypłaty środków z mdm deweloper zwróci mi nadpłaconą kwotę stanowiącą równowartość ostatniej raty?

 • Wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Rozwoju: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Karol M

  Witam. Czy moge zameldowac poprzedniego wlasciciela od ktorego kupilem mieszkanie ( kupilem od babci przyrodniej ) ? Mieszkanie z MDM .

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Raczej odradzam taki wpis. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Własność można będzie rozszerzyć dopiero po Państwa ślubie lub po upływie okresu ww. 5-ciu lat.

 • Monia

  Czy mogę być dopisana do księgi wieczystej jak narzeczony skorzystał z dopłatą MDM?

 • Witam. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta takiego obowiązku.

 • Sgaw

  Czy istnieje obowiązek zameldowania się w mieszkaniu zakupionym z dopłatą MDM?

 • Prawie połowa wniosków o przyznanie dofinansowania została zarejestrowana jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Po umożliwieniu sfinansowania w programie MDM nieruchomości na rynku wtórnym popularność programu znacznie wzrosła.

 • meriene

  A w tym roku to już MdM się skończyło i ja się pytam jak to możliwe całe fundusze rozwalić w 3 miesiące …

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Damian Kamieniak

  Witam, czy mogę mieszkać z kolegą w mieszkaniu, na które dostałem dopłatę MDM? I czy mogę go zameldować w tym mieszkaniu bez utraty dopłaty? Nie jest to płatny wynajem.

 • Witam. W momencie ubiegania się o kredyt kredytobiorca składa odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i podpisuje weksel oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  „[§ 1],
  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
  jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,przerobiony,poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
  wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  [§ 2]

  Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie
  powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

  [§ 3]

  Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. „

  ART. 297 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 KODEKS KARNY
  (DZ.U. Z 1997 R. NR 88 POZ 553, Z PÓŹN. ZM.)

 • Tomasz

  Witam!

  Wynajmujemy z żoną mieszkanie socjalne i staramy się o kredyt z MDM (3 dzieci).
  Nie chcemy jednak stracić prawa do najmu aktualnego mieszkania – czy bank lub BGK ma jakąś fizyczną możliwość sprawdzenia czy zrzekniemy się prawa najmu do tego lokalu po 6 miesiącach od przeniesienia własności nowego lokalu?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • asx

  Witam. Skorzystałam z programu mdm-jako singielka z dzieckiem,a mój partner podciągnął mi zdolność kredytową. Czy zameldowanie współkredytobiorcy będzie skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania?

 • Witam. Nie ma takich ograniczeń. Jeżeli mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni – może je Pan także zakupić od rodziców.

 • Filip

  Witam,
  Czy istnieją jakieś dodatkowe ograniczenia w związku z tym
  od kogo można kupić mieszkanie na rynku wtórnym? Chodzi o kwestię wykupu
  mieszkania np. od rodziców. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Wg informacji z Ministerstwa Rozwoju: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Marcin

  Witam, jeżeli kupiłem mieszkanie od dewelopera z dofinansowaniem dla młodych jako singiel a poznałem w między czasie kogoś z kim chciałbym zamieszkać to jeżeli ta osoba będzie mieszkała ze mną w tym mieszkaniu to stracę dofinansowanie , bądź jego część ??

 • Witam. Okres 5-ciu lat jest liczony od momentu przekazania własności mieszkania. W tym czasie nie powinien Pan dokonać odbioru nowo budowanego domu.

 • fox

  Witam

  Od kiedy dokładnie liczy się 5 lat od daty aktu notarialnego mój akt 2.2.2015r czy od początku roku 2016. Mam mieszkanie w Mdm ale chce kupić działkę i wystartować z budową strace dofinansowanie ? Kiedy dokładnie dom stanie się formalnie domem mieszkalnym ? Pozdraiwam

 • Witam. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Szymon

  Witam,

  Odnośnie tematu zameldowania. Czy po uzyskaniu dofinansowania wymagane jest zameldowanie się właściciela w mieszkaniu zakupionym z dopłatą? Czy wystarczy, że realnie tylko tam mieszka, a zameldowany jest w innym miejscu?

  Pozdrawiam

 • Po upływie 5-ciu lat od otrzymania własności mieszkania można kredyt spłacić w całości – bez konsekwencji ze strony MDMu.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • kiemot

  W takiej sytuacji lepiej zainwestować te środki i spłacić kredyt zgodnie z harmonogramem?

 • Po zakupie mieszkania w programie MDM, powinniście w nim Państwo zamieszkać. Poprzednie mieszkanie można ew. zbyć lub wynająć.

 • GK

  jak to rozumieć? jesli kupujemy mieszkanie jako rodzice 3ki dzieci, mając juz jedno mieszkanie w którym obecnie mieszkamy, to kto tam – w tym nowym – ma byś zameldowany, kto ma tam mieszkać, czy jak to Pan napisał KTO „powinien być głównym użytkownikiem wymienionego mieszkania.”??
  GK

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Odnośnie drugiej części – przekazanie części własności mieszkania mężowi po ślubie nie będzie się wiązało ze zwrotem dofinansowania.

  Uzasadnienie: Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Klaudia

  Witam,
  Zakupiłam mieszkanie z dopłatą mdm jako singiel. Moje pytanie jest taki, czy będę mogła od razu zameldować mojego narzeczonego? Oraz czy po ślubie stanie się on również właścicielem mieszkania bez konieczności zwrotu dofinansowania przez mdm.
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

 • Ann

  Właśnie też tak myślałam… Jakby nie patrzec mieszkanie jeszcze nie jest nasze, bo przeniesienie własności nastąpi dopiero w maju/czerwcu… W październiku faktycznie byla umowa ale deweloperska (tak jak pisalam w drugim bądź trzecim komentarzu), ktora zobowiazuje nas do zakupu ale nie ustanawia nas jeszcze właścicielami 🙂 Ale widocznie umowa deweloperska tez ma w tym przypadku znaczenie… pozdrawiam 🙂

 • Wg tego, co pisze Ann, umowa została zawarta w październiku 2015. Jeżeli teraz nastąpi przekazanie ułamkowej części nieruchomości, beneficjenci będą musieli zwrócić część dofinansowania.

 • m_kaziu

  Przecież sami Państwo cytują, że „od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego”. Opisany przez panią przypadek wyraźnie dotyczy uzyskania współwłasności PRZED przeniesieniem własności.

 • Czy chodzi o spadek? W przypadku otrzymania części mieszkania w spadku nie grozi Państwu konieczność zwrotu dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • zaharka

  Dzień dobry! Staram się razem z mężem o MDM ale w przyszłym roku prawdopodobnie otrzymamy 1/2 mieszkania po dziadku. Czy możemy rozwiązać to w taki sposób aby nie utracić dopłaty?

 • Dodałem informację w komentarzu powyżej.

 • To nic, jeżeli byłą umowa, sugeruję, aby mąż nie przyjmował ww. darowizny. Proszę przekazać ew. teściowi, że lepszym rozwiązaniem będą środki pieniężne.

 • Owszem. W ww. puncie ustawy jest mowa o uzyskaniu własności lub współwłasności (czyli 1/5 własności mieszkania także się kwalifikuje)

 • Ann

  Zapomniałam dodać, że lokal na który otrzymaliśmy dofinansowanie jeat w trakcie budowy a zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja tego roku. Nie mamy jeszcze umowy przeniesienia własności lokalu. Poki co podpisana jest tylko umowa deweloperska.

 • Ann

  Zapomniałam dodać, że lokal, na który otrzymaliśmy dofinansowanie pozostaje w trakcie budowy a zakonczenie prac przewidziane jest na koniec maja. Nie mamy jeszcze umowy przeniesienia własności. Mamy podpisaną umowę deweloperska.
  Pozdrawiam

 • Ann

  Mimo to, ze ta 1/5 nie stanowi odrebnego lokalu mieszkalnego? 🙂 Przepraszam, za takie pytania ale chcialabum zeby to bylo jasne dla mnie 🙂 pozdrawiam 🙂

 • Witam. Tak, mąż będzie musiał zwrócić dofinansowanie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  W Państwa przypadku byłoby lepiej, gdyby to teść sprzedał mieszkanie i ew. przekazał Państwu część środków ze zbycia.

 • Ann

  Witam, mam pytanie odnośnie zwrotu środków z Mdm. W październiku 2015 wraz z mężem dostaliśmy kredyt na zakup mieszkania, ostatnia transza ma być wypłacona w ramach dofinansowania pod koniec kwietnia 2016. Teść chce przekazać mężowi w ramach darowizny cześć mieszkania (tj. 1/5), którą on otrzymał w spadku w roku 2014 po swoim ojcu (tj. Po dziadku męża). Mąż wraz z innymi spadkobiercami chcą sprzedać mieszkanie i rozdzielić pieniądze ze sprzedaży między sobą (zgodnie z tym ile każdemu się należy w drodze spadku). Czy w tym przypadku jeżeli mąż stanie się współwłaścicielem mieszkania będziemy zobowiązani oddać środki pochodzące z dofinansowania?
  Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie 🙂

 • Owszem, dopisanie Pani do własności mieszkania przed Państwa ślubem może skutkować koniecznością zwrotu części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

 • elamkm

  Witam, mam pytanie odnośnie zwrotu dofinansowania. Narzeczony wziął kredyt na siebie i obecnie jest jedynym właścicielem mieszkania. Czy jeżeli narzeczony dopisze moje dane do księgi wieczystej, czy będzie musiał zwrócić dofinansowanie? Chodzi nam o to, abyśmy oboje figurowali jako właściciele lokalu.

 • W przypadku darowizny otrzymanej w przeciągu 5-ciu lat od momentu otrzymania własności mieszkania – część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Katarzyna Gryta

  A co się stanie jeśli w ciągu 5 lat od skorzystania z Mdm otrzymam nieruchomość od rodziców w formie darowizny.?

 • Jeżeli można prośba o rejestrację na naszej stronie. Doradcy mają nieco większe doświadczenie w tego typu przypadkach – nie chciałbym Panu źle doradzić.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tomek

  ok jeśli chodzi o bank to rozumiem, Chodzi mi o co innego: jesli na umowie deweloperskiej będzie inny nr DO niż na umowie sprzedaży podpisywanej z deweloperem, czy nie będzie problemu u notariusza.

 • Bank będzie miał kopie obu dokumentów.

 • Tomek

  a jesli na umowie deweloperskiej będzie inny nr DO niż na umowie końcowej?

 • Nie będzie to problemem, bank poprosi po prostu o dostarczenie kopii nowego dokumentu tożsamości.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomek

  mam jeszcze pytanie (może trochę śmieszne i banalne), ale muszę o to zapytać: Mam dowód osobisty ważny do 04/2016. Czy jesli złoże teraz wniosek o kredyt hipoteczny podając jeszcze ważny nr DO, a Bank wyda decyzję kredytową i będę podpisywał umowę o KH mając już nowy DO to czy to nie będzie jakis problem (niezgodność nr DO)?

 • Tomek

  Proszę o informację, czy po kupnie mieszkania z prgramu mdm dla singli (ja jestem właścicielem mieszkania), będę mogła zameldować w nim mojego przyszłego męża? oraz czy meldunek jest mozliwy przed ślubem?

 • Proszę pamiętać, że ponadharmonogramowa spłata kredytu w programie MDM nie może przekroczyć wartości otrzymanego dofinansowania (w ciągu 5-ciu lat od otrzymania własności mieszkania). Jeżeli nie przekroczą Państwo tej kwoty – można nadpłacić kredyt bez konsekwencji.

  Reasumując – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Agata

  Dziękuję za odpowiedź. Uprzejmie proszę także o informację, co w sytuacji jeśli środki otrzymane ze sprzedaży domu, nabytego w drodze spadku zostaną przeznaczone przez mojego chlopaka na spłatę kredytu hipotecznego. Czy wówczas także będziemy musieli zwrócić dopłatę? Kredyt jest na nas oboje natomiast mdm jest tylko na mnie.

 • Mieszkanie nabyte w trakcie Państwa małżeństwa będzie stanowić wspólną własność (nawet, jeżeli środki zostały pozyskane ze sprzedaży domu przez Pani męża). Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Nie ma niestety takiej możliwości. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jeżeli środki miały być przekazane na konto sprzedającego 18.02 (wg deklaracji beneficjenta), to w wymienionym dniu zostaną przelane (o ile oczywiście zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z umowy).

 • Agata

  Dodam jeszcze, że kredyt hipoteczny bierzemy oboje.

 • Agata

  Proszę o informację w następującej sprawie: nie jesteśmy małżeństwem. planujemy kupić mieszkanie w programie mdm. Mój chłopak jest współwłaścicielem domu (spadek) dlatego to ja biorę mdm. Po ślubie, chcemy rozszerzyć wspólność małżeńską. Czy jeśli mój chłopak sprzeda dom po ślubie, będzie mógł kupić inne mieszkanie za te środki i czy nie będzie to wiązało się ze zwrotem dopłaty mdm (czy kupując dom za środki ze spadku nie stanę się współwłaścicielem tego mieszkania co automatycznie wykluczy mnie z programu)?

 • kasia

  witam,
  mam pytanie odnośnie dofinansowania wypłacanego przez BGK. 18.02, według umowy, upływa termin kiedy BGK powinno wypłacić dofinansowanie.
  Co jeśli nie stanie się to w tym terminie. Kto ponosi koszty odsetek karnych za niewywiązanie się z umowy. Ja jako nabywca czy BGK?

 • Nie ma problemu, gdyby pojawiły się dalsze wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 • Maciej

  Bardzo dziękuję za odp. Pozdrawiam

 • Nie. Mieszkanie zakupione w ramach programu MDM powinno spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Innymi słowy – to Pan powinien być głównym użytkownikiem wymienionego mieszkania.

 • kryos

  Witam chciałbym się zapytać, czy w ramach mdm mogę kupić mieszkanie w którym mieszkałby mój ojciec, ja mieszkałbym nadal w domu rodzinnym i ojca tylko odwiedzał, oczywiście czynsz, i rachunki byłyby na mnie.
  Jeśli nie to czy wystarczyłoby to że w mieszkaniu byłoby trochę moich rzeczy.

 • Witam. Większość tematów była już przerabiana, ale proszę nie przepraszać, po to powstała ta strona, aby pomagać Państwu z wątpliwościami dot. MDMu.

  W sprawie Pańskiego pytania: w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Staracie się więc Państwo o kredyt razem, ale jedynie narzeczona (lub Pan) będzie właścicielem mieszkania i beneficjentem MDMu. Drugie z Państwa pomoże ew. w uzyskaniu zdolności kredytowej.

  Po ślubie będą Państwo mogli dokonać rozszerzenia własności ww. mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Krótsza wersja – tak 😉

  Wersja dłuższa: wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Tak, małżonek będzie mógł z Panią zamieszkać, a nawet być zameldowanym. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Nie musi Pani zgłaszać faktu zamieszkania z Panią małżonka – ani do banku kredytującego, ani do BGK.

 • Maciej

  Witam serdecznie!
  Z góry przepraszam bo pewnie temat był już przerabiany ale chciałbym mieć 100% pewność. Razem z narzeczoną chcielibyśmy wziąć kredyt (ona byłaby współkredytobiorcą). Czy po nowelizacji ustawy o MDM możemy starać się o dofinansowanie? Jeżeli tak to jak to wygląda w praktyce – staramy się o nie osobno jako single czy razem jako narzeczeni? Czy pierwsza opcja nie wyklucza tego, że kredyt chcemy zaciągnąć wspólnie? Z góry dziękuję za odp i rozwianie wątpliwości. Pozdrawiam

 • marcelina

  czy jezeli narzeczony wezmie przystapi do mdm jako singiel a za kilka miesiecy wezmiemy slub to czy bede mogla byc wspolwlascicielem mieszkania ?

 • kasia

  Witam. Mam kredyt w mdm jako singiel. Wiosną planuję ślub, będziemy mieć w małżeństwie rozdzielność majątkową. Czy dobrze rozumiem, że mieszkanie pozostanie moim majątkiem odrębnym (nabyty przed ślubem), ale małżonek będzie mógł w nim zamieszkać razem ze mną i być zameldowany bez konieczności utraty przeze mnie dofinansowania z programu Mdm? Art. 28(1) kro wskazuje wprawdzie na uprawnienie małżonka do korzystania z mieszkania drugiego małżonka w celu zaspokajania potrzeb rodziny, ale lepiej zawsze się upewnić. Czy muszę fakt zamieszkania małżonka w tym mieszkaniu ze mną po ślubie zgłaszać do BGK czy banku kredytującego, czy do innej instytucji (poza administracją wspólnoty, bo to wiem że konieczne), żeby nie utracić dofinansowania czy nie mieć innych konsekwencji?

 • Witam. Zgodnie z tym co napisałem powyżej – nie podpada to pod użyczenie mieszkania (bo głównym użytkownikiem mieszkania nadal będzie partner).

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Kola

  Mój partner figuruje w systemie MDM jako singiel .. czy w takim razie gdybym z nim zamieszkała to nie podpada pod użyczenie mieszkania lub jego części osobie trzeciej?

 • Tak, może. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • kaska

  Witam,
  chciałabym wziąć kredyt jako singiel, posiadam zdolność kredytową, chciałabym jednak zaciągnąć kredyt wspólnie z partnerem, czy pomimo pozytywnej oceny zdolności kredytowej, partner może wspomóc mnie przy kredycie?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Phun Ter

  Witam,

  Czy po zakupie mieszkania w ramach MDM będę mógł zameldować w nim na pobyt czasowy moją obecną partnerkę? (ja jestem kredytobiorcą) Czy w ogóle będę mógł z nią mieszkać?

  Pozdrawiam, Paweł

 • Owszem, mogą Państwo sprzedać wymienione mieszkanie, ale będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • ok, jeżeli zawarcie związku będzie już po podpisaniu umowy, nie będzie problemów. Również zmiana nazwiska nie będzie problematyczna, proszę jedynie złożyć informację w Państwa banku.

 • Sylwia

  Witam, w na początku roku 2015 razem z mężem zakupiliśmy mieszkanie z dofinansowaniem MDM i chcielibyśmy je sprzedać, z uwagi na to, że planujemy się przeprowadzić do innej miejscowości, czy jest taka możliwość?? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.

 • Magda

  Niestety nie ma możliwości zmiany daty ślubu. Ślub będzie w lipcu 2017, natomiast ostatnia transza kredytu w sierpniu 2017 (wraz z dopłatą MDM jak mniemam). Umowa kredytowa będzie podpisywana w ciągu najbliższego miesiąca, więc teoretycznie nie powinien to być problem? Zwłaszcza, że dopłata dla singla a małżeństwa jest identyczna a MDM jest prorodzinny?

  Jednocześnie chciałabym się upewnić czy zmiana nazwiska w lipcu 2017 nie spowoduje żadnych problemów ?

 • Moim Moim zdaniem analityk trochę na wyrost przedstawił prośbę o zmianę powierzchni. Polecam ew. rekomendację BGK wg której szafa w ścianie nie powinna być traktowana jako powierzchnia użytkowa: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Proszę się ew. podeprzeć tym dokumentem.

  Jeżeli poprosił Pan o wypłatę z BGK na 15-go marca, środki powinny zostać przekazane na konto zbywcy w tym terminie.

 • Paweł Bobowicz

  Poprzedni właściciel korzystał przy zakupie mieszkania również z bliźniaczego programu Rodzina na Swoim z restrykcją 75m2 powierzchni użytkowej i podobno nie było problemów z kredytem. W naszym przypadku notariusz widział dokument z nowym pomiarem pow. użytkowej i jest ona rowniez wpisana w koncowym akcie notarialnym. Aby bank kredytujacy nam nieruchomosc mial podkladkę pomiar zrobiono jeszcze przed wydaniem decyzji kredytowej na prośbę pośrednika nieruchomości. Zastanawiam sie w takim razie po co tak pilnie każą dokonać zmiany w geodezji? skoro i tak jest tam podany tylko jeden pomiar 76,6m2. Czy ma to jakiś związek ze sfinalizowaniem zakupu czyli wypłaty ostatniej transzy czy z czym? Dofinansowanie z BGK planowane jest na 15 marca. Czy to oznacza ze tego dnia zostanie wyplacone czy trochę wcześniej?

 • Witam. Czy ww. zmiana powierzchni została Panu narzucona przez bank jako warunek do uruchomienia kredytu, czy jest to jedynie inicjatywa notariusza? W drugim przypadku, może warto przedstawić notariuszowi, jak wygląda sytuacja z powierzchnią?

  Ze strony programu MDM raczej nic Panu nie grozi. Analityk, sprawdzając powierzchnię użytkową kierował się zaleceniami BGK wg których szafa w ścianie nie kwalifikuje się jako pow. użytkowa. Wielkość powierzchni będzie jednak wykorzystywana np. do celów podatkowych.

 • Paweł Bobowicz

  Witam
  Bank przyznał mi i małżonce kredyt z dofinansowaniem MDM. Umowa kredytowa podpisana i akt notarialny końcowy również. Jestem właścicielem mieszkania od 21 stycznia 2016. Pieniądze z banku kredytującego już wypłacone dla zbywcy. Czekam jeszcze na wypłatę środków z BGK. W międzyczasie notariusz kazał mi złożyć w geodezji wniosek o zmianę powierzchni użytkowej mieszkania ponieważ wg ostatniego pomiaru geodety z listopada 2015 powierzchnia użytkowa wyniosła 73,8m2 a powierzchnia całkowita to 76,6m2 (3m2 to są szafy wnękowe nie wliczane do pow. użytkowej). na tej podstawie wystartowaliśmy do kredytu z dopłatą MDM. Notariusz poinformował, że powinna zostać naniesiona zmiana z tego tytułu w geodezji w spisie lokali oraz dalej w sądzie w księdze wieczystej (pierwotnie w księdze wieczystej jest tylko jeden pomiar powierzchni 76,6m2 bez rozgraniczenia na powierzchnię użytkową i całkowitą) . Z informacji uzyskanych telefonicznie przez osobę z geodezji zmiana ta nie będzie taka prosta. Czy jeśli w geodezji będzie odmowa naniesienia zmiany powierzchni użytkowej to dofinansowanie z MDMu może być wstrzymane pomimo, że bank przyznał kredyt na warunkach MDM i wypłacił już pieniądze dla zbywcy czy to jednak nie będzie miało znaczenia ? Zaznaczam, że do wniosku kredytowego został dołączony oryginał z pomiaru lokalu sporządzonego przez geodetę i na tej podstawie przyznano kredyt w MDM. Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Proszę nie przepraszać – te,at nie jest taki prosty. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z ich punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej, choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania.

 • Magda

  Witam.
  Decyduję się na dofinansowanie MDM dla singla, przy czym mój narzeczony będzie współkredytującym. Jak przeczytałam poniżej po ślubie jest możliwość ustanowienia własności mieszkania również dla niego bez potrzeby zwrotu dofinansowania. Sytuacja wygląda tak, że w lutym zamierzamy podpisać umowę na kredyt itp, ślub mamy wyznaczony na lipiec 2017, natomiast zakończenie budowy jest planowane na sierpień 2017 (+ okres około pół roku do momentu odebrania kluczy od dewelopera). W związku z tym czy przy wpisie do księgi wieczystej mój narzeczony (wtedy już mąż) może zostać wpisany od razu? Czy początkowo właścicielem muszę być ja, a dopiero w późniejszym terminie można ustanowić męża współwłaścicielem?

  Z góry dziękuję i przepraszam , że to kolejne pytanie z tej samej serii 🙂

 • Niestety nie. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • Przemek

  Witam.
  Chcę kupić mieszkanie na licytacji komorniczej. Czy przy zakupie takiego mieszkania przysługuje dopłata z MDM?

 • W przypadku wyburzenia ww. ściany nie grożą Panu żadne sankcje. Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Witam. Nabycie działki budowlanej nie pociągnie za sobą konsekwencji w postaci zwrotu otrzymanego dofinansowania. Mógłby Pan je stracić ew. gdyby nabył Pan część lub całość udziałów w innej nieruchomości mieszkalnej. Jeżeli przez 5 lat od otrzymania własności mieszkania w ramach programu MDM nie dokona Pan odbioru domu budowanego na wymienionej działce, nic Państwu nie grozi.

 • Magdalena Kondys Sadowa

  Witam. Kupilem mieszkanie z programu mdm i jestem jedynym wlascicielem mieszkania. Po pol roku wziolem slub i teraz wraz z zona chcielibysmy kupic dzialke budowlana czy jest to mozliwe i czy nie stracimy dofinansowania?

 • Slawek

  Witam,
  mam pytanie – gdybym wybudował dom z dotacją o wielkości np. 100m2 i za dwa lata wyburzył ścianę między suszarnią a pokojem, przez co powierzchnia użytkowa zwiększy się o wielkość suszarni, np. 5 m2. Co w takiej sytuacji? Czy domy te podlegają systematycznej kontroli?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W Ustawie nie ma takiego zapisu. Komentarz, który cytowałem poniżej otrzymaliśmy bezpośrednio z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w odpowiedzi na pytanie podobne do Pani pytania, cytuję: ” Kupuję mieszkanie jako singiel, czy mogę w nim zamieszkać ze swoją narzeczoną / narzeczonym?

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

  Jeżeli Pani bank wystawił inna odpowiedź, sugeruję arbitraż ze strony Ministerstwa. Polecam wysłać zapytanie bezpośrednio na ich skrzynkę, a następnie przekazać odpowiedź do Pani banku.

 • Problemy mogą pojawić się jedynie wówczas, kiedy zajdzie podejrzenie, że celowo rozbił Pan transakcję na 2 elementy, aby ominąć limit ceny. Jeżeli łączna wartość nieruchomości z komórką podzielona przez metraż użytkowy mieszkania będzie się mieścić w limitach – będzie ok.

 • Magda

  Dzień dobry,
  ja właśnie otrzymałam odpowiedź z banku, która wyklucza możliwość zameldowania osoby trzeciej.
  Mogłabym prosić o podanie w całości w jakiej ustawie znajdę podany ar.14 ust.1 pkt 2.

 • krzysiek

  Czyli jezeli kupilismy mieszkanie w 4 kwartale 2015 roku limit wynosil 5200 we Wroclawiu a za metr zaplacilismy 4850 to zmiescimy sie w limicie z komorka ktorej wartosc to 2000 za m2. Bank nie bedzie robil problemow po przyniesieniu aktu lasnosci z dopisana komorka?

 • Witam.

  Ad 1. Jeżeli są to udziały nie stanowiące oddzielnego mieszkania – nie będzie problemów. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Ad 2. Jeżeli w wyniku sprzedaży udziałów przez pozostałych współwłaścicieli zostałaby Pani właścicielką lub współwłaścicielką innej nieruchomości (już po otrzymaniu wsparcia ze strony programu MDM), część dopłaty należałoby zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Roksana

  Witam. Wspólnie z mężem chcemy zakupić mieszkanie z dofinansowaniem mdm. 1. Czy fakt, że przysługuje mi udział w 3 nieruchomościach otrzymany w ramach spadku eliminuje nas z udziału w programie? Oprócz mnie udział w każdej z tych 3 nieruchomości mają 3 inne osoby.
  2. Czy jeśli pomimo mojego udziału w spadku kwalifikujemy się do dofinansowania musielibyśmy je zwrócić jeśli wszyscy spadkobiercy podjęliby decyzję o sprzedaży którejkolwiek z tych nieruchomości?
  Pani z banku, w którym przyznaje się dofinansowanie mdm nie potrafiła stwierdzić czy kwalifikujemy się do programu, więc może to pytanie pomoże innym zainteresowanym.
  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

 • Niestety nie może Pan ustanowić taty współwłaścicielem mieszkania, chociaż może on oczywiście Pana wspomóc. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jednak jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Proszę także pamiętać, że kwota Pana środków własnych, powiększona o wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości mieszkania.

 • Łukasz

  Czy jesli chcę kupić mieszkanie od dewelopera i 50% płacę w gotówce a na 50% biorę kredyt, to czy istnieje możliwość aby rodzic wyłożył część gotówki, np. 25% a ja drugie 25% jednocześnie ustanawiając rodzica współwłaścicielem mieszkania i nie tracąc dofinansowania MdM? Czy współwłasność ustala się deweloperem czy notariuszem?

 • Jeżeli dokupienie komórki nie spowoduje, że łączna cena całej nieruchomości przekroczy wyznaczoną kwotę limitu – nie będzie problemu.

 • Krzysiek

  Wraz z żoną kupiliśmy mieszkanie z programu mdm 49,18m2 chciałbym się dowiedzieć czy istnieje opcja dokupienia komórki lokatorskiej o pow.2,6 m2 bez utraty dofinansowania. komórkę chcemy kupić za gotówkę. Komórka bedzie przynależna do mieszkania

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Elzbieta Szymanska

  Kupiłem mieszkanie i dostałem dofinansowanie z programu mdm. Czy może ze mną mieszkać mama i czy mogę ją u siebie zameldować.

 • Witam. Na wstępie – gratulacje. Życzymy Państwu wielu radosnych lat. Odnośnie Pani pytania – mąż może ustanowić współwłasność mieszkania od razu po ślubie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Kamila

  Witam! Wstępuje w związek małżeński z osobą, która zakupiła mieszkanie z programu mdm. Czy przyszły maz będzie mnie mógł ustanowić jako współwłaścicielke mieszkania? Jeżeli tak, to po jakim okresie? Dziękuję i pozdrawiam.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ustawa nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

 • Witam. Bank, w którym zdecydują się państwo wziąć kredyt przyjmie wartość powierzchni na podstawie księgi wieczystej, ew. wyśle rzeczoznawcę celem oszacowania. Mogą Państwo (a raczej obecny właściciel) dokonać zmiany kwalifikacji pomieszczenia. Chcąc zmienić powierzchnię użytkową trzeba przejść cały proces od zmiany projektu i inwentaryzacji zaczynając, a na księdze wieczystej kończąc.

 • Iza

  Witam.
  Kupując mieszkanie dostałam dofinansowanie z MDM. Ile mam czasu na zameldowanie się w nowym mieszkaniu, żeby nie stracić dofinansowania?

 • kalina

  Witam, Jesteśmy rodziną z trójką dzieci. Chcemy wziąć kredyt na dom w programie MDM. Mamy upatrzony dom na rynku wtórnym. Liczymy jego powierzchnię wg limitów i wychodzi „na styk” a może ok 2m2 za dużo. Nie jesteśmy pewni, czy liczymy dobrze. Pytanie – na jakim etapie i kto dokonuje takiego pomiaru. Kto może mi policzyć i zagwarantować, że wszystko jest wg warunków. Boje się, że w którymś momencie wyjdzie, że metraż był przekroczony i poniosę konsekwencje.
  Czy można zatrudnić architekta, który zmieni przeznaczenie jednego z pomieszczeń?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Ania Kuryłek

  Bardzo dziękuję za cenne informacje. Pozdrawiam

 • Ww. mieszkania powinno służyć przede wszystkim Pani narzeczonemu, nie ma jednak przeszkód, aby Pani mieszkała razem z nim.

 • Ania Kuryłek

  Czyli wystarczy, że będę mieszkać z chłopakiem w tym mieszkaniu i można go uznać jako główny użytkownik lokalu?

 • Pani narzeczony w ogóle nie musi się meldować w ww. mieszkaniu, powinien być jednak głównym użytkownikiem tego lokalu. W innym przypadku mówimy o użyczeniu lokalu, co jest jednoznaczne ze zwrotem części przyznanego dofinansowania.

 • Ania Kuryłek

  A jeśli mój chłopak zameldował by się tymczasowo, to czy ja mogę mieć meldunek stały?

 • Tak, jednak zaznaczam, że to Pani chłopak powinien być głównym użytkownikiem ww. mieszkania, a nie Pani.

 • Ania Kuryłek

  Czyli mimo że mój chłopak jest zameldowany w innym miejscu, ja mogę być zameldowana w jego mieszkaniu?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Ania Kuryłek

  Witam. Mój chłopak kupił mieszkanie w ramach MDM i jest jedynym właścicielem mieszkania. Czy może mnie zameldować w tym mieszkaniu?
  Dodam, że on jest zameldowany w innym miejscu i w kupionym mieszkaniu nie chce się meldować.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

 • Kajetan

  Witam, dostałem kredyt na mieszkanie + dotację z MDM, niestety na końcu dowiedziałem się, że zbywający muszą się wymeldować a kupujący zameldować w tym mieszkaniu. Tymczasem oni tam mieli mieszkać jeszcze przez 4 miesiące, jak to się ma do MDM i obowiązującego regulaminu? Czy mogę im pozwolić zamieszkiwać w tym mieszkaniu?

 • Witam. Nie musi się Pan obawiać konsekwencji. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” domu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem lokalu w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyty lokal mieszkalny zaspokajał potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Michał

  Witam,

  kupiłem mieszkanie w MDM w 2014 roku. Jestem jedynym właścicielem mieszkania. Czy jeżeli , zamelduje na mieszkaniu moją siostrę, będzie się to wiązało z jakimis konsekwencjami?

  Pozdrawiam,

  Michał

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Pani obawy są jednak uzasadnione – inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania. W przypadku ew. rozstania właścicielką mieszkania zostanie narzeczona Pani syna, a w przypadku problemów ze spłatą, bank zwróci się do Państwa.

  Sugeruję, abyście szczerze Państwo powiedzieli młodym, jakie macie obawy. Decyzja o wzięciu kredytu nie jest łatwa, należy ją bardzo starannie rozważyć. Jeżeli postanowią Państwo pomóc w zaciągnięciu kredytu, Państwa interesy może zabezpieczyć umowa notarialna uwzględniająca wariant rozstania ew. umowa określająca termin zawarcia związku małżeńskiego przez młodych. Ustalenie współwłasności po zawarciu związku małżeńskiego nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania (nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583)).

  W przypadku takiej umowy prosiłbym jednak o kontakt z notariuszem – z pewnością ma znacznie większe doświadczenie prawne niż ja.

  Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w programie MDM, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dagmara Sowińska

  Witam . Mój syn z narzeczoną chcieliby skorzystać z programu MDM. Jednakże syn jest zadłużony (BIK) i nie dostanie kredytu. Zaproponował nam za kredyt jako singielka(kryterium wieku spełnione, nie ma te innego mieszkania na własność) wezmie jego narzeczona, ale ona zarabia najniższa krajowa i nie ma zdolnosci, wiec do kredytu chcą dopisać mnie i męża. Obawiam sie takiego czegoś bo to jednak obca osoba,my jako wspołkredytobiorcy nie mamy praw współwlasności mieszkania wiec wlaścicielka mieszkania zostanie tylko ta dziewczyna. Nawet jezeli syn teraz spłaci dlug to w banku przez pare lat nie bedzie mogł wziąc kredytu hipotecznego. nie wiem co im powiedziec , ze maja czekac i za pare lat wziać slub i kredyt(zeby obydwoje na papierze figurowali jako wlasciciele mieszkania), czy tez teraz gdy zaciagniemy kredyt , można dopisać kogoś (syna/mnie/męża )jako wspolwłasciciela mieszkania?, Obawiam sie ze jako wspołkredytobiorcy możemy sie znalezc w takiej sytuacji, ze mlodzi sie rozstana, a my bedziemy zmuszeni splacac kredyt obcej dla nas osoby…

 • W takim przypadku głównym beneficjentem programu i właścicielem lokalu zakupionego w ramach programu MDM byłby brat. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i sprawdzi możliwości kredytowania.

 • JoAnna

  Dziękuję za odpowiedź, a jeśli zaszła by sytuacja iż biorę kredyt z bratem, który spełnia wszystkie kryteria i jest singlem, czy jest możliwość otrzymania choć 10 % dopłaty?

 • Witam. Ustawa traktuje niestety tego typu sytuacje bardzo „zerojedynkowo”. Jeżeli była Pani właścicielą 100% wymienionego mieszkania, nie ma niestety możliwości, aby skorzystała Pani z programu MDM.

 • JoAnna

  Witam, mam bardzo skomplikowany problem. Chcę wziąć kredyt w programie MDM, jednakże przed laty zostało zakupione na moje nazwisko mieszkanie, którego byłam właścicielem przez 9 miesięcy. Były partner „odebrał: mi prawo własności po rozstaniu aktem notarialnym „umowa przeniesienia własności w zamian za zwolnienie z długu” -formalnie nigdy nie miałam żadnych przychodów, pieniedzy ani nigdy nie zamieszkalam w tym mieszkaniu… a teraz po latach gdy nie mam gdzie mieszkac i chcialabym zbudować dom i dostac dopłatę, czy jest jakaś szansa? nigdy nie miałam ani 1 złotówki z tytułu tego mieszkania, pieniądze na nie przelał były partner. Prosze o pomoc? czy jest jakaś szansa dla mnie? Dodam, że sama wychowuje 8 letniego synka -to nasza jedyna szansa….

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  O użyczeniu mieszkania mówimy, gdyby w lokalu zakupionym w ramach programu MDM mieszkała wyłącznie Pańska partnerka.

  Czasowy pobyt rodziców narzeczonej nie narusza warunków ustawy MDM i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

 • MMD

  Witam. Partycypuję w programie MDM. Aktualnie pozostaję w związku nieformalnym z obcokrajowcem. Kredyt mam na siebie, podobnie jak mieszkanie. Jak rozumiem z poprzednich odpowiedzi, mogę partnerkę zameldować i mieszkać razem bez konieczności zwrotu dofinansowania. Na czym w takim razie polega „użyczenie” opisane w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…).?

  Co w sytuacji gdy w odwiedziny przyjadą do nas jej rodzice? Czy podczas pobytu muszą zatrzymywać się po za mieszkaniem?

 • Witam. Jeżeli związek został zawarty już po podpisaniu umowy kredytowej – nie powinno być problemów.

 • Ewa Sitkowska

  Witam umowe kredytowa mdm podpisalam w kwietniu jako singiel, w sierpniu wyszlam za mąż, w grudniu bedzie wyplacona ostatnia transza i tym samym dopłata mdm. Czy zmiana stanu cywilnego nie bedzie miala negatywnego wplywu na wyplate doplaty mdm?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki, zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • michal

  Witam mam 28 lat posiadam gospodarstwo w dzierzawie zameldowany jestem na wsi po skonczeniu dzierzawy chce wyprowadzic sie do miasta czy moge wziac doplate na mieszkanie i jakie sa w moim przypadku warunki mam zone i dwoje dzieci

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli będzie to nabycie nieruchomości w formie spadku – nic się nie stanie. W art. 14 ust. 4 można znaleźć potwierdzenie: ” …z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,”

 • mdmka

  Proszę jeszcze o informację, co się może zdarzyć jeżeli w ciągu tych 5 lat od skorzystania z MDM odziedziczę jakąś nieruchomość.

 • Jeżeli zakup miejsca postojowego zostanie sfinansowany z Pani własnych środków lub za pomocą kredytu poza programem MDM – nie będzie problemu. Samo miejsce postojowe nie wpływa na limity ceny i powierzchni mieszkania, gdyż nie powinno być traktowane jako przynależność.

  Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/ garażowego/ parkingowego za przynależność.

  Odnośnie zamieszkania z Panią siostry – o ile to Pani będzie główną użytkowniczką mieszkania, również nie będzie problemu. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • MDMka

  Witam,
  Biorę kredyt na MDM właściciel narzucił mi obowiązkowy zakup miejsca postojowego na zewnątrz, czy to w jakikolwiek sposób utrudni mi pozyskanie środków? Sfinansuje te miejsce z własnych środków, ale czy to nie wpłynie na formalności?
  Dodatkowo mam pytanie jak się ma sytuacja z udostępnieniem jednego pokoju siostrze nieodpłatnie, czy istnieje zagrożenie cofnięcia dofinansowania?
  Czekam na odpowiedź,

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Obie są poprawne – gdyż są to różne sytuacje. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Innymi słowy – po ślubie może nastąpić rozszerzenie własności mieszkania na współmałżonka i nie będzie to skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Cytat, który Pan przytacza dotyczy innej sytuacji – mianowicie pary żyjącej w związku nieformalnym. W świetle programu MDM nie tworzą oni formalnego związku. Rozszerzenie współwłasności będzie więc dotyczyło „obcej” osoby, co z kolei pociąga za sobą opisaną w §14 Ustawy konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Krzysztof

  Dzień Dobry,.
  Włąsnie zakupiłem mieszkanie z dopłatą MDM. Wziąłem kredyt jako singiel, tylko na siebie. Aktualnie od paru lat mam narzeczoną, z którą planuje wejść w związek małżeński.
  Czy mogę zameldować moją narzeczoną tymczasowo u siebie, lub bez meldunku tylko zgłosić ją do wspólnoty? Czy w takiej sytuacji nie stracę dofinansowania MDM?

  Pozdrawiam

 • Owszem, nabycie dodatkowego składniku nieruchomości (np. komórki lokatorskiej) zwiększającej wartość mieszkania powyżej wyznaczonego limitu będzie skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania lub nawet rozwiązania umowy kredytowej.

 • Zbyszek Łapczyński

  Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć czy nie utraciłbym dofinansowania MDM w przypadku poniższej sytuacji:
  -podpisuję umowę deweloperską na mieszkanie,
  -podpisuję umowę kredytową,
  -zostaje wypłacony MDM,
  -decyduję się na komórkę lokatorską, stanowiącą przynależność,
  -podpisuję ostateczny akt notarialny, na którym widnieją inne dane związane z nabyciem dodatkowo komórki, np. powiększona wartość mieszkania o wartość komórki (czyli akt różni się od umowy deweloperskiej na podstawi której został przyznany MDM).
  Zastanawiam się czy działanie takie nie odebrałoby mi dofinansowania.
  Bardzo proszę o pilną odpowiedź.

 • Witam. Ministerstwo nie określiło, co rozumie poprzez krótkookresowe zajmowanie mieszkania. Okres do około miesiąca nie powinien przysporzyć kłopotów.

 • theGame

  Witam z tego co tu przeczytałem rozumiem, że kupując mieszkanie z kredytu MDM poprzedni właściciele mogą krótkookresowo zajmować swoje mieszkanie już po udzieleniu kredytu MDM ? Jeśli tak to tu pytanie co znaczy krótkookresowo jaki to maksymalny termin ? Pozdrawiam

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Asia Nowakowska

  Dzień dobry,

  kupiłam sama mieszkanie w MDM, muszę zgłosić administarcji liczbę osób zamieszkujacych w mieszkaniu, czy mogę zgłosić chłopaka, z którym mieszkam?

 • Witam. Będzie Pani mogła zostać współwłaścicielką ww. mieszkania od razu po ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z państwem telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Witam. partner będzie mógł zostać współwłaścicielem mieszkania po ślubie lub po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania przez Państwa własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  Jeżeli Państwo wynajmujecie ww. mieszkanie jako pierwsi użytkownicy po wybudowaniu lokalu – jak najbardziej można je kupić w ramach programu MDM i powinno być nawet rozpatrywane jako rynek pierwotny (czyli wyższe limity cenowe). Szczerz e zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Kamila Szmidtka

  Dzień dobry,

  Wraz z narzeczonym chcemy kupić mieszkanie w programie MDM. Niestety ze względu na to, że posiadam już jedną nieruchomość nie dostanę dofinansowania z MDM w ziązku z czym narzeczony musi wziąć kredyt sam jako SINGIEL aby dostać dofinansowanie MDM.

  Niestety jego dochody były zbyt niskie aby uzyskac kredyt więc ja jako jego partnerka jestem dopisana do kredytu ale niestety mieszkanie notarialnie może być zapisane tylko na niego.

  Za rok bierzemy ślub, kiedy narzeczony mógłby mnie dopisać do mieszkania jako współwłaściciela?

 • natalia

  Witam,

  dołączam do tematu, bo mam podobną sytuację; razem z partnerem od dwóch lat wynajmuję mieszkanie od dewelopera.
  Chcielibyśmy je wykupić, a ponieważ nie chcemy brać ślubu tylko ze względu na
  kredyt, to mam pytanie: czy jeśli dopłatę w ramach MdM wzięłabym tylko ja (mam
  sporo niższe zarobki od partnera) ze wsparciem zdolności kredytowej właśnie
  przez partnera, to kiedy mogę ustanowić go współwłaścicielem mieszkania? Czy w
  ogóle w trakcie spłacania kredytu będzie to możliwe? Deweloper nie ogłasza
  nigdzie, że mieszkania można kupić u niego w ramach MdM, czy zatem może
  odmówić sprzedaży nieruchomości, która miałaby być finansowana w ten sposób? Z
  góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”_ określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Radej

  Mam pytanie co do kredytu MDM co w sytuacji gdy:
  Kupuję mieszkanie gdzie przy umowie przedwstępnej jest w niej zaznaczone, że sprzedawca mieszkanie zwalnia w grudniu ( kończy budowę swojego domu i musi przeczekać), a akt notarialny będę podpisywał w listopadzie.
  Umowę przedwstępną okazałem w banku (tym samym wgląd miał MDM) i dostałem zgodę na kredyt
  Nie jest to traktowane jako użyczenie mieszkania od momentu podpisania aktu do momentu wydania mieszkania skoro było to zaznaczone w umowie, a wgląd do niej miał bank?
  Oczywiście w umowie jest zaznaczone, że wydanie mieszkania nastąpi do i do tego czasu on ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaniem tego mieszkania.
  Ja rozumiem, że skoro nie nastąpiło wydanie tego mieszkania to nie mogę go użyczyć komukolwiek bo nie jestem w jego posiadaniu do określonego w umowie czasu.
  Czy mogę spodziewać się sytuacji w której najpierw dostałem zgodę i dopłatę, ale jednak wycofana zostanie ta zgoda i będę musiał zwrócić część dopłaty ?

 • Nie. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Mieszkanie powinno przede wszystkim spełniać potrzeby beneficjentów. W praktyce wyglądałoby to tak – jeżeli w mieszkaniu mieszkaliby przede wszystkim Państwo, a dziecko dodatkowo – nie byłoby żadnych problemów. Jeżeli mieszkanie byłoby wykorzystywane wyłącznie przez dziecko – mówimy o użyczeniu. Oczywiście mowa o okresie do 5-ciu lat o momentu otrzymania własności mieszkania. Po tych 5-ciu latach mieszkanie może być dowolnie wykorzystywane.

 • karina

  Jeszcze mam pytanie dla osoby mającej tróję dzieci z 30 dopłatą: Kupując mieszkanie np. za 300.000 zł mając wkład własny 100.000 zł dopłata jest od 300.000 zł? Czyli 100,000 wkład własny, dopłata 90.000 i kredyt 110.000 zł? Dobrze rozumuję?

 • karina

  Dziękuję za odpowiedź. Czy nasze dziecko tam może mieszkać?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Okres karencji liczony jest od momentu przekazania własności mieszkania (akt notarialny).

  BGK nie przeprowadza kontroli. Kredytobiorca składa odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i podpisuje weksel oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • Owszem, może Pani kupić wymienione mieszkanie. Ustawa nie nakłada obowiązku meldunkowego. Proszę jedynie pamiętać, że celem programu MDM ma być pomoc beneficjentom w poprawie warunków mieszkaniowych. Wymienione mieszkanie ma służyć przede wszystkim Państwu. Jeżeli mieszkanie będzie użytkował głównie ktoś inny w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu, kwotę dofinansowania będzie trzeba częściowo zwrócić ze względu na użyczenie mieszkania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Radzio

  Witam, czytam pytania na forum i porównuje z tymi w „najczęściej zadawane pytania”
  to w końcu jak to jest?
  W sytuacji gdy biorę sam na siebie kredyt MDM na mieszkanie 3 pokojowe
  to mogę zameldować w nim narzeczoną ? i razem z nią mieszkać w tym mieszkaniu przed upływem 5 lat? Ona będzie się wtedy dorzucać pewnie do czynszu czy coś takiego
  ale to nie będzie wynajem całości ani części
  ani
  użyczenie mieszkania..
  czyli nie będę łamał regulaminu ? dobrze rozumiem ?:) dzięki z góry za odpowiedź

 • karina

  I jeszcze pytanie od jakiego czasu liczy się 5 lat trwałości projektu (zakazu sprzedaży, wynajmu) czy od daty zakupu mieszkania (podpisania umowy z bankiem i developerem), czy od daty podpisania aktu notarialnego. który de facto może być nawet dwa lata później?
  W jaki sposób bank? czy ktoś inny, Ministerstwo? sprawdza w jaki sposób jest wykorzystywane mieszkanie?

 • karina

  Czy jako mama trójki dzieci posiadająca dom i mieszkanie mogę kupić mieszkanie z dopłatą 30% po nowelizacji? Czy w mieszkaniu musi być ktoś zameldowany przez te 5 lat? Np. mąż? Mieszkanie ma być dla najstarszego dziecka w przyszłości.

 • Ustawa nie precyzuje takich kroków. Mowa jest jedynie, że mieszkanie powinno służyć beneficjentowi. Gdyby mieszkał Pan i był zameldowany w wymienionym mieszkaniu sam – byłoby to użyczenie, co naruszałoby przepisy programu MDM. Jeżeli natomiast mieszkanie będzie zamieszkana przez Pana narzeczoną, to Panu pozostaje jedynie nie bałaganić i słuchać swojej kobiety, a będzie ok 😉

  A poważniej – wg oficjalnej informacji z MIiR: Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Łukasz

  Dzień dobry,
  jestem w podobnej sytuacji. Moja narzeczona kupiła mieszkanie z dofinansowaniem MDM, ślub chcemy wziąć za rok. Chciałbym legalnie mieszkać w tym mieszkaniu, być zameldowanym. Co oznacza w takim razie, że „nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM”? Jakie kroki trzeba podjąć, abym mógł legalnie mieszkać w takim mieszkaniu?

 • Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

 • Michał

  Witam. Moja partnerka kupiła mieszkanie w programie MDM. Ja jestem tylko współkredytobiorcą. Czy mogę w tym mieszkaniu mieszkać i ewentualnie się zameldować? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Niestety nie. Dofinansowanie ma charakter jednorazowy. Ustawodawca zakłada poprawę warunków życiowych beneficjenta.

 • madzia

  Rodzina z trójką dzieci może się starać niezależnie od tego czy ma jakieś inne nieruchomości. A czy może się starać o dopłatę kilka razy, czyli np zakupić 3 mieszkania, każde z dopłatą? dziękuję

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Ustawa nie nakłada takiego obowiązku, aczkolwiek proszę pamiętać, że głównym celem programu jest zapewnienie Pani odpowiednich warunków mieszkaniowych.

 • Magda

  Witam. Kiedy trzeba zameldować się w mieszkaniu zakupionym poprzez mdm jako singiel ?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zakaz wynajmu mieszkania zakupionego w ramach programu MDM dotyczy również rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. Program ma mieć charakter wsparcia dla osób potrzebujący zmienić warunki mieszkaniowe. Kredytobiorca składa odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i podpisuje weksel oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku stwierdzenia, że mieszkanie zakupione w ramach MDMu jest wynajmowane, wymagany będzie zwrot części dofinansowania.

 • Nie ma takich przeszkód. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Roman

  Witam
  Posiadamy z żoną 4 dzieci dom oraz kawalerkę, wiem że obecna nowelizacja przepisów umożliwia zakup mieszkania, bez konieczności zrzeczenia się praw do obecnie posiadanych nieruchomości. Mieszkanie kupujemy z myślą o dzieciach, cy dobrze rozumiem że przez 5 lat nie mogę tego mieszkania wynająć ani użyczyć czy też przepis ten nie dotyczy rodzin wielodzietnych.

  Cz będą jakieś kontrole i co ew grozi za użyczenie mieszkania.
  Z góry dziękuje

 • Bożena

  Witam
  Mój narzeczony bierze kredyt na mieszkanie Singiel na swoim. Czy jak już go dostanie to nie będzie żadnych problemów ze ślubem? tzn czy są jakieś przeszkody żeby wziął ślub i żebym ja zamieszkała z nim w tym mieszkaniu?

 • To zdarzenie precyzuje art .14 ust. 4, 5 i 6:

  4. Nabywca jest obowiązany do pisemnego poinformowania instytucji kredytującej
  o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego wystąpienia.

  5. Nabywca w terminie 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, wpłaca środki z tytułu zwrotu części finansowego wsparcia na rachunek instytucji kredytującej wskazany w tym celu w umowie kredytu.

  6. Nabywca, który nie poinformował instytucji kredytującej o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu na rachunek instytucji kredytującej wskazany w tym celu w umowie kredytu kwoty, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia, z którym przepisy ustawy wiązały obowiązek złożenia stosownej informacji.

 • Damian

  Dziękuje za odpowiedź, a jak z faktem zgłoszenia nabycia kolejnego mieszkania? Czy muszę zrobić to jeszcze przed zamiarem podpisaniu aktu na stare mieszkanie? Czy mogę to zrobić po fakcie?

 • Witam. Tak, jeżeli obecnie nie jesteście Państwo właścicielami domu lub mieszkania i przynajmniej jedno z Was ma poniżej 35 lat – możecie skorzystać z programu MDM. jeżeli w ciągu 5-ciu lat od przeniesienia własności mieszkania otrzymanego w ramach MDMu staniecie się właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, część dopłaty trzeba będzie zwrócić. Możecie Państwo poinformować bank o Państwa sytuacji, w niczym to nie koliduje z MDMem, ale może mieć znaczenie podczas liczenia zdolności kredytowej.

 • Damian

  Witam, mam pytanie: na tą chwile wraz z żoną nie jesteśmy właścicielami mieszkania mamy podpisaną tylko umowę przedwstępną a ostateczną umowę przekazania własności nie wiemy kiedy podpiszemy(deweloper upadł, syndyk dokańcza nam inwestycję) czy jeśli teraz skorzystamy z MDM na nową nieruchomość a akty na stare mieszkanie podpiszemy np. za rok rozumiem, że będziemy musieli za te 4 lata oddać część dofinansowania, oczywiście będziemy mieć na to 60 dni od daty dnia podpisania aktu o przeniesienie własności? I czy przed podpisaniem aktu będziemy musieli poinformować o tym bank który załatwiał MDM? Czy może się to stać w ciągu tych 60 dni?
  Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

 • Po naszej dyskusji kontaktowaliśmy siw tej sprawie z Ministerstwem, gdyż kwestia zameldowania innej osoby w mieszkaniu nabytym w ramach MDMu jest dosyć kiepsko wyjaśniona. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy (czyli beneficjent musi mieszkać w wymienionym mieszkaniu).

  Jeżeli mieszkanie zostanie zakupione dla kogoś i beneficjent programu MDM w nim nie mieszka – będzie to traktowane jako użyczenie. Jeżeli natomiast zameldowanie innej osoby nie ogranicza możliwości mieszkaniowych beneficjenta (np. w przypadku narzeczonych) – można zameldować inną osobę. MDM ma mieć charakter prorodzinny 😉

 • tab

  To jak to w końcu jest? Poniżej odpowiadacie Państwo na takie samo pytanie Kamili następująco:

  „W obecnej chwili oficjalnie nie łączą Panią z narzeczonym żadne prawne relacje. w świetle prawa – nie stanowi on rodziny.
  Na podstawie Art. 14 ust 3 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie– część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego
  ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  To można zameldować narzeczonego czy nie? I jakie ma znaczenie, czy to formalnie rodzina, czy nie rodzina?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Anna Struk

  A czy jeżeli rok po zawarciu umowy weźmiemy ślub jest możliwość wpisania go jak wspolwlasciela i czy w takim przypadku nie trzeba bedzie zwracać dofinansowania ?

 • Odradzam, będzie to ustanowienie współwłasności mieszkania na rzecz innej osoby i zakończy się zwrotem dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Anna Struk

  Witam czy jeżeli dostanę dofinansowanie i jestem głównym kredytobiorca a moj chłopak jest dopisany do kredytu ale nie jesteśmy małżeństwem to czy w czasie spisywania katu notarialnego moge wpisać go rownież jako właściciela?

 • Marta

  Nie. Dopłata MDM przysługuje tylko osobom, które nie posiadały wcześniej swojego mieszkania (chyba, że ma się co najmniej trójkę dzieci, wówczas to ograniczenie nie obowiązuje).

 • Darri

  A czy jeśli ktoś ma mieszkanie w mieście A ale chce się przeprowadzić do miasta B i sprzeda swoje mieszkanie, a po powiedzmy dwóch latach jako nie posiadający mieszkania 30-latek wystąpi o dopłatę do MdM to ona też mu przysługuje? Różne są sytuacje, czasami ktoś wyjeżdża za granice, sprzedaje mieszkanie w kraju a potem wraca i nie ma gdzie mieszkać. Czy w takim wypadku (wcześniejsza sprzedaż mieszkania) dopłaty MDM też przysługują?

 • W obecnej chwili jest to martwy zapis, takie kontrole nie są przeprowadzane. Kredytobiorca składa jednak odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i podpisuje weksel oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  „[§ 1],
  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,przerobiony,poświadczający
  nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  [§ 2]
  Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

  [§ 3]
  Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.„

  ART. 297 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 KODEKS KARNY

  (DZ.U. Z 1997 R. NR 88
  POZ 553, Z PÓŹN. ZM.)

 • Ania

  Witam, ponowię pytanie – na jakiej zasadzie i kto miał by sprawdzać i kontrolować czy mieszkania nie są wynajmowane? Czy ktoś nas będzie nachodził w mieszkaniu przez 5 lat, żeby sprawdzić czy nie złamaliśmy żadnego warunku MdM?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, polecamy się.

 • Edyta Szeląg

  Dziękuję za odpowiedź 😉

 • Art 14 ustawy precyzuje możliwe sytuacje, kiedy może nastąpić konieczność zwrotu dofinansowania.

  „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Narzeczony w momencie ślubu może rozszerzyć na Pani współwłasność swojego mieszkania i zgodnie z pkt 1 zacytowanego powyżej artykułu nie utraci dofinansowania. Jednocześnie nie zostanie współwłaścicielem Pani mieszkania, gdy Pani już go nie posiada. sytuacja wymuszająca konieczność zwrotu dofinansowania nie zajdzie.

 • Edyta Szeląg

  Czyli nie będziemy musieli czekać, aż 5 lat żebym mogła zostać dopisana jako współwłaściciel mieszkania? Boimy się, że narzeczony może utracić dopłatę, gdyż posiadałam mieszkanie,a jednocześnie chcielibyśmy od razu po ślubie mnie dopisać jako współwłaściciela, a nie czekać aż 5 lat.

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Edyta Szeląg

  Witam, razem z narzeczonym chcemy wziąć kredyt i skorzystać z programu MDM. Właścicielem mieszkania będzie mój narzeczony, gdyż ja w przeszłości posiadałam mieszkanie. Czy po zawarciu związku małżeńskiego będę mogła zostać dopisana jako współwłaściciel mieszkania, czy utracimy dopłatę, bo posiadałam mieszkanie?

 • Niestety, takie rozwiązanie także odpada (pkt 4 cytowanego powyżej art. 14: „4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,”)

  A czy ew. jest opcja, aby Pańska mama została właścicielką 100% tego mieszkania i przekazała Panu własność za 5 lat?

 • Tomasz

  Wszsytko niestety odpada bo jest to „babcia” czyli nie ma pokrewieństwa 🙁
  jeszcze tylko zapytam czy współwłasność także – jeżeli zapisalibyśmy umowę o dożywocie z mamą ( brak pokrewieństwa) i na mnie na 75% mieszkania i mama 25 % to także odpada? bo jestem jakimś tam włascicielem?

 • ok, tym bardziej, rozmawiajcie Państwo raczej o wpisie w testamencie.

 • ok, to nie będzie spadek, mówimy raczej o darowiźnie. Jeżeli zostanie Pan właścicielem drugiego mieszkania po skorzystaniu z programu MDM i nie będzie to spadek, na podstawie zacytowanego powyżej artykułu dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. Proponuję raczej, aby babcia wyznaczyła Państwa na spadkobierców w testamencie. Obędzie się bez podatku i nie będzie problemów z MDMem.

 • Tomasz

  ma to byc dla nas niespodzianka ale podatek zrujnuje nam budzet 🙁

 • tomasz

  nie napisałem dokładnie, chodzi o drugie mieszkanie jakby spadek, tylko ze jest o osoby obcej i aby uniknac podatku 19 % chcemy spisac z babcia umowe dozywocia

 • Będzie problem – zgodnie z pkt 4 art 14.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  W Państwa przypadku to nie będzie spadek. Jeżeli nastąpi przekazanie własności mieszkania, stracą Państwo dofinansowanie.

 • Meldunek
  partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie
  wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych
  beneficjenta programu MDM.

  Głównym celem programu MDM jest zapewnienie warunków mieszkalnych beneficjentowi – czyli Panu. O ile jednak nie będzie to użyczenie całego mieszkania (w sensie, będzie Pan mieszkał z narzeczoną), nie będzie problemu.

 • Tomasz

  Witam
  czy jak kupiliśmy mieszkanie, które się „buduję” i wpłaca w transzach a ost. transza to własnie MDM, która ma być gdzieś w okolicach na 4 stycznia wpłacona. to czy nie stracimy prawa do jeżeli z babcią spiszemy akt notarialny „umowa o dożywocie” i przekaże nam ona mieszkanie

 • Krzysztof

  Witam, chciałbym kupić dom z programu mdm jako singiel. Czy będę mógł tam zameldować w okresie krótszym niż 5 lat swoją narzeczoną na pobyt stały lub tymczasowy? I jeżeli będzie miała dziecko to czy też bez problemu je zamelduje?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli będzie to wynajem części lub całości mieszkania nabytego w ramach programu MDM i będzie Pan czerpał z tego tytułu korzyści majątkowe – nie mogą.

 • Arczi

  Przepraszam za zle sprecyzowanie, chodzi mi czy razem ze mną w mieszkaniu mogą mieszkać inne osoby które dla mnie sa obce.
  Pozdrawiam

 • Prośba o doprecyzowanie. Zrozumiałem, że chciałby Pan wynająć komuś pokój w mieszkaniu nabytym w ramach programu MDM? W takiej sytuacji ma zastosowanie wymieniony powyżej art 14.

  Jeżeli natomiast Pan chciałby wynająć od kogoś pokój w innym mieszkaniu, posiadając jednocześnie prawa do mieszkania nabytego w programie MDM – nie ma problemu.

 • Arczi

  Czyli reasumując, nie może ze mną nawet nikt zamieszkać bez umowy i opłaty, bo jest mowa ze nie mogę nawet użyczyć a nwm jak dokladnie rozumieć ten zapis.

 • Owszem. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego
  mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa
  w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych
  miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Arczi

  Witam
  Zamierzam skorzystać z dofinansowania MDM
  Czy grozi mi utrata dofinansowania jezeli mieszkając w zakupionym mieszkaniu chciałbym wynająć np jeden pokój i mieszkać tam razem z osobą wynajmująca??
  Z góry
  Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli dom będzie własnością ww. firmy – nie. W art. 14 dotyczącym konieczności zwrotu dofinansowania jest mowa, że to nabywca lokalu nie może w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu
  lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego nabyć prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku.

 • Paulaaa

  Pytanie dotyczace doplaty MDM- kupilismy z mezem mieszkanie w grudniu zeszlego roku-z doplata MDM.
  Prowadze firme , chcialabym kupic w niedalekiej przyszlosci dom -przeznaczony na dzialalnosc gospodarcza. Jesli dom bedzie zakupiony pod firme-czy bede muiala zwrocic doplate MDM ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak.Od 01.09 będzie można zakupić także mieszkanie od rodziców. Aby wyliczyć kwotę dofinansowania zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Zuza

  Czy będzie można kupić mieszkanie z rynku wtórnego, od rodziców?
  Mieszkamy w nim od roku, ale nie jest nasze. Ile wyniesie dopłata , mieszkanie 51m2, cena 170000, Kraków,2 dzieci.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie art 4. ust 3: „Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie, o którym mowa w art. 3, lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
  1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu
  – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, o którym mowa w art. 3.”

 • Marta

  Czy wynika to z zapisów umowy kredytowej w ramach MDM czy zapisów ustawy o TBS? Czy to oznacza obowiązek zameldowania w domu zakupionym przez MDM?
  Czy można prosić o przytoczenie konkretnych zapisów prawnych?

 • Po kupnie mieszkania w ramach programu MDM będą Państwo mieli 6 miesięcy na rozwiązanie umowy najmu.

 • Marta

  Witam serdecznie,
  Jesteśmy z mężem zaintersowani
  kupnem domu przy uzyskaniu dopłaty z MDM. Obecnie mieszkamy w TBS. Czy po kupnie domu musimy się z wymeldować. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Dopłatę otrzymają Państwo w momencie wypłaty kredytu – będzie to ostatnia transza płatności przekazywana bezpośrednio na konto dewelopera.

  Po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM mogą Państwo dokonać przeniesienia własności mieszkania na rodziców bez groźby utraty dofinansowania MDM.

 • dorota

  Rozumiem, że jak przeniesiemy własność na rodziców po 5 latach otrzymamy dopłatę i nie będziemy musieli nic zwracać?

 • Nie, jeżeli dokonają Państwo przeniesienia własności mieszkania na rodziców, to na podstawie art. 14 Ustawy będziecie musieli zwrócić część dofinansowania.

 • dorota

  Nie zrozumieliśmy się. Nie posiadamy mieszkania które chcielibyśmy przepisać. Chcielibyśmy zapisać mieszkanie które kupimy na rodziców. Czy w takiej sytuacji kiedy to ja z mężem jesteśmy kredytobiorcami a mieszkanie będzie na rodziców możemy skorzystać z programu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Rozumiem, że obecnie posiadacie Państwo mieszkanie, chcecie je przepisać na rodziców, a następnie skorzystać z programu MDM? Nie ma niestety takiej możliwości (chyba, że jesteście rodziną wielodzietną – o czym poniżej).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Jeżeli jesteście Państwo taką rodziną – nie ma wówczas potrzeby przepisywania mieszkania na rodziców. Możecie wnioskować o kredyt w programie MDM. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • dorota

  Chcemy kupić z mężem mieszkanie i skorzystać z MDM. Czy jeśli my jesteśmy kredytobiorcami a nowo zakupione mieszkanie będzie zapisane na rodziców możemy skorzystać z programu?

 • Przewidział. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz (na to dziecko), co otwiera jednocześnie drogę do uzyskania zwrotu na 4-te dziecko 😉

 • robin

  Czy ustawodawca przewidział sytuację, w której dwoje singli bierze kredyt z dopłatą z MDM na dwa mieszkania (osobno), następnie biorą ślub i w ciągu 5 lat rodzi im się 3 dziecko? Czy obydwoje dostaną dopłatę w wysokości 5% do swoich kredytów?

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), będą mogli Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • szyszuniaa123

  Witam, chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego jako singiel. Dostaję dopłatę do kredytu w kwocie 10% wartości mieszkania. Dajmy na to że za rok biorę ślub i rodzę dziecko. Mąż ma swoje mieszkanie. Czy z racji urodzenia dziecka mogę się starać o zwiększenie wartości dopłaty do mieszkania z tytułu urodzenia dziecka? POzdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem. Może Pan skorzystać z programu MDM. Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

  Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Dawid

  Razem z narzeczoną mamy 3 miesięcznego synka. Chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania. Mógłbym jedynie starać się o dofinansowanie jako singiel, ponieważ narzeczona miała kiedyś już mieszkanie, Czy mógłbym skorzystać z dopłaty z dzieckiem? Czy muszę mieć jakieś dokumenty sądowe o tym, że sam wychowuję dziecko?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, po nowelizacji zaistnieje taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  W kwestii wyliczenia zdolności – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Paweł

  Czy jest szansa,aby po nowelizacji MDM otrzymać kredyt wraz z narzeczona? Oboje posiadamy zdolnośc kredytową?

 • Owszem, nie ma takiego obowiązku.

 • EEN

  Dziękuję za odpowiedź. Czyli jak dobrze rozumiem, nie ma obowiązku wymeldowywania się z mieszkania rodziców i zameldowania w wykupionym przeze mnie mieszkaniu w programie MDM, jeśli prawo własności mieszkania rodziców, (w którym mam meldunek) nie ulega zmianie, właścicielami są i będą nadal rodzice?

 • W ustawie wymieniony jest jedynie obowiązek zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu
  własności mieszkania,

 • EEN

  Mam pytanie a propos meldunku. Czy jest jakiś przepis mówiący o tym, że należy zameldować się w określonym czasie w wykupionym mieszkaniu w programie MDM, a wymeldować się z dotychczasowego np. mieszkania rodziców?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli nie ograniczy to Pana możliwości mieszkaniowych – tak.

 • Krzysztof Kowalski

  Czy jak kupie mieszkanie z rynku pierwotnego korzystajac z mdm to czy bede mogl zameldowac swoja narzeczona na meldunek tymczasowy?

 • Ustawa tego nie definiuje – więc pewnie to właściciel decyduje, co ogranicza jego możliwości, a co nie ;-).

  Nie istnieje również proces mówiący o tam, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby oświadczyć, że współmieszkanka nie ogranicza Pana przestrzeni życiowej.

 • Marek

  Jak i kto określa iż współmieszkanie (w tym wypadku zameldowanie narzeczonej) nie ogranicza możliwości mieszkaniowych ?
  Czy istnieje jakiś proces w którym należy przedstawić odpowiedniemu organowi iż zameldowanie narzeczonej nie ogranicza moich możliwości mieszkaniowych ?

 • Od czasu naszej ostatniej rozmowy – udało się nam otrzymać odpowiedź z Ministerstwa. Jeżeli beneficjent MDMu nie czerpie korzyści majątkowych, a współmieszkanie nie ogranicza jego możliwości mieszkaniowych – można zamieszkać z narzeczoną.

 • Owszem, nowelizacja umożliwi wspólne kredytowanie i skorzystanie z programu MDM parom pozostającym w związkach nieformalnych. Dodatkowo – od czasu naszej ostatniej rozmowę udało się nam otrzymać odpowiedź z Ministerstwa. Jeżeli beneficjent MDMu nie czerpie korzyści majątkowych, a współmieszkanie nie ogranicza jego możliwości mieszkaniowych – można zamieszkać z narzeczoną.

 • Piotr

  Kris, przykre to ale wg regulaminu MDM nie będziesz mógł mieszkać z konkubiną i jej zameldować 🙂

 • Piotr

  Więc jednym słowem mając mieszkanie w MDM i narzeczoną, do dnia ślubu nie można z nią mieszkać i jej zameldować bo będzie trzeba oddać dopłatę?
  Czy nowela coś zmieni w tym zakresie? Z tego co ja z niej rozumiem, będzie można wziąć razem kredyt jak jednego z partnerów nie stać ale nie widzę nic o wspolnym zamieszkaniu.

 • Owszem, nowelizacja doprecyzuje zapisy, ale problemu nie ma już teraz. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać
  dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach
  Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków.
  Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw
  majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”.
  Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

 • Marek

  Czy w planowanej nowelizacji zostało coś wyjaśnione ?
  Jeśli zakupiłem mieszkanie z dofinansowaniem MDM jako singiel to po oświadczynach mogę zamieszkać ze swoją narzeczoną ? Czy moja przyszła żona może zameldować się w mieszkaniu którego jestem właścicielem ?

 • Jeżeli wymieniony obiekt jest budynkiem mieszkalnym to
  dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała.

 • Krzysiek Ustaszewski

  Witam, z co jeżeli na tej ziemi rolnej oprócz zabudowań gospodarczych chlewów itp. znajduje się drewniany dom mieszkalny o praktycznie zerowej wartości? czy jest on jednym z ww. nieruchomości. czy będzie nam to kolidowało z MDM???

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W przypadku programu MDM rozdzielność majątkowa nie ma znaczenia.

 • AS

  Czyli mój mąż będzie mógł się zameldować po ślubie bez problemu, a czy rozdzielność majątkowa nie będzie miała tutaj nic do rzeczy?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Dodatkowo – planowana nowelizacja ustawy doprecyzuje kwestie współwłasności mieszkania.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • AS

  Witam żyję z moim partnerem bez ślubu i mamy dziecko. Kredyt chciałabym wziąć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Czy po otrzymaniu kredytu możemy normalnie wziąć ślub i mieszkać razem, i mogę go zameldować (bez wpisywania jako współwłaściciela) czy musimy czekać 5 lat? Dodam, że mój partner po ślubie nie może przyłączyć do kredytu, bo pracuje za granicą.

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Posiadacz ziemi rolnej jak najbardziej może skorzystać
  z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • Justa

  Mąż przed ślubem otrzymał darowiznę w postaci nieruchomości rolnej, wraz z budynkiem gospodarczym połączonym z lokalem mieszkalnym. Dodatkowo, rodzice mają ustanowioną służebność osobistą. Czy jest dla nas szansa na dołączenie do programu ?

 • Tak, jeżeli domelduje Pani współmałżonka, nie będzie konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Katarzyna Adamska

  – Jestem beneficjentem programu. Zamierzam wstąpić w związek
  małżeński z właścicielem / właścicielką mieszkania. Czy obejmuje mnie
  konieczność zwrotu dopłaty?

  Nie. Na podstawie objaśnień do ustawy
  MDM: „Zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany
  każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał
  zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w
  drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu
  mieszkalnego związku małżeńskiego.”

  czyli jestem wlascicielem mieszkania na mdm wezme slub i bede chciala zamedlowac wspolmalzonka to nie bede musiala zwracac kosztow dofinansowania??? i czy w razie mojej smierci jako wspolmalzonek bedzie dziedziczyl to mieszkanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W momencie złożenia wniosku kredytowego beneficjent zostaje poproszony o złożenie oświadczenia, że spełnia warunki programu MDM (w tym także, że nie posiada mieszania).

 • Shaquy

  Witam, jestem singlem. Kilka lat temu rodzice darowali mi mieszkanie, w którym do dnia dzisiejszego mieszkamy razem. Opłaty ponoszą rodzice. Aktualnie chciałbym kupić własne mieszkanie i skorzystać z MDM. Czy jest taka możliwość? Czy ewentualne cofnięcie darowizny coś pomoże? Jak BGK weryfikuje czy kredytobiorca posiadał mieszkanie?

 • Ustawa MDM ma mieć charakter prorodzinny, nie sankcjonuje małżonków groźbą utraty dopłaty. Po legalizacji związku współmałżonek może przystąpić do kredytu oraz stać się współwłaścicielem mieszkania (o ile ma taką wolę). Dopłaty nie trzeba będzie zwracać.

 • Wg wyjaśnień, na jakie natrafiłem – zameldowanie innej osoby z ograniczyłoby potrzeby mieszkaniowe beneficjenta MDMu. Dodatkowo, taka opcja stworzyłaby możliwość czerpania korzyści majątkowych z wynajmu. Celem ustawodawcy miała być przede wszystkim pomoc potrzebującym rodzinom w sfinansowaniu własnego mieszkania.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Piotr

  lipskc chyba pytał o inną sytację. Napisali Państwo: ” przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związkumałżeńskiego.”
  a pytanie dotyczy przypadku uzyskania prawa własności przez małżonka nabywcy lokalu. W jaki sposób ominąć 5letnia karencję

 • Piotr

  ale jak to? Meldunek partnera/partnerki nie zmienia prawa własności. Nie zachodzi tu także wynajęcie ani użyczenie mieszkania. Własne potrzeby mieszkaniowe nadal są realizowane

 • ok, przepraszam, umknęła mi druga część pytania. W obecnej chwili oficjalnie nie łączą Panią z narzeczonym żadne prawne relacje. w świetle prawa – nie stanowi on rodziny.

  Na podstawie Art. 14 ust 3 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie– część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • kamila

  a druga część pytania? Czy do momentu zawarcia związku małżeńskiego nie ma możliwości zameldować narzeczonego nawet tymczasowo?

 • Tak. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Kamila

  Witam. Właśnie zakupiłam mieszkanie w programie MDM jako singiel, W czerwcu wychodzę za mąż. Rozumiem, że po zawarciu związku małżeńskiego mąż może się bez problemu zameldować w mieszkaniu i stać się współwłaścicielem mieszkania? nie muszę czekać 5 lat? Czy do momentu zawarcia związku małżeńskiego nie ma możliwości zameldować narzeczonego nawet tymczasowo? Z góry dziękuję za szybką odpowiedź, Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Po pierwsze, kredyt w ramach MDM mogą wziąć Państwo jedynie na zakup wymienionego mieszkania (remont, czy kupno mebli można sfinansować oddzielnym kredytem, poza programem MDM). Po drugie – tylko jeżeli mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez Państwa, zasiedlenie nastąpiło po 31 grudnia 2012 r. oraz do dnia nabycia lokalu mieszkalnego jest on wynajmowany na podstawie umowy najmu zawartej przez nabywcę z osobą, która wybudowała
  ten lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Reasumując, zarówno mieszkanie jak i Państwo powinniście spełniać kryteria programu, wynajmujecie obecnie mieszkanie od dewelopera, który je wybudował, wynajem nastąpił po 2012-12-31.

 • Iza

  Witam,Chcielibyśmy kupić mieszkanie , które obecnie wynajmujemy.Jest warte ok.80000tyś. ale chcielibyśmy wziąć kredyt 10000tyś z myślą o remoncie i zakupie mebli.Czy istnieje taka możliść w MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bardzo dobre pytanie. Proszę o chwilę zastanowienia – kto miałby kontrolować takie mieszkania i kto ew.mógłby za takie kontrole zapłacić…

 • Cichy

  Witam
  Chciał bym się dowiedzieć na jakiej zasadzie i kto miał by sprawdzać i kontrolować czy mieszkania nie są wynajmowane . Czy jest ktoś tylko zapis do którego trzeba się stosować , ale jak ktoś nie będzie to i tak nikt tego nie skontroluje i nie sprawdzi .

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Pani narzeczony może skorzystać z programu, a następnie mogą Państwo zawrzeć związek małżeński.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Kopcia

  Witam, jestem właścicielka mieszkania mój narzeczony nie jest chcielismy wziąć ślub ale wstrzymujemy się ponieważ chcemy skorzystać z dofinansowania mdm na kupno nowego większego mieszkania. Ponieważ po ślubie ja posiadam już mieszkanie nie moglibyśmy jako małżeństwo z tego skorzystać. moje pytanie : Czy gdy sprzedam i wyzbędę się mieszkania przed ślubem nie wnosząc go do wspólnoty małżeństwa będziemy mogli skorzystać z MDM?

 • Druga osoba nie musi się zrzekać praw do dziecka, nie będzie po prostu mogła skorzystać z MDMu z dofinansowaniem 15%. Ślub w przeciągu 5-ciu lat nie spowoduje otrzymania 5% dofinansowania.

 • Artur

  Rozumiem, tylko że prawdopodobnie ta druga osoba (ja, lub moja narzeczona) musiała by zrzec się praw do dziecka na drodze sądowej…. A czy była by możliwość wystąpienia o dofinansowanie jako singiel (10% dofinansowania) i w ciagu pierwszych 5 lat wziąć ślub i dostać dodatkowo 5 % ?

 • Jeżeli jedno z Państwa wystąpi o kredyt jako osoba samotnie wychowująca dziecko – otrzyma mnożnik dofinansowania w wysokości 15%.

 • Artur

  Witam, posiadam razem ze swoja narzeczoną dziecko. Nie jesteśmy jeszcze w formalnym związku. Czy jest możliwość dostania 15% dofinansowania ? Lub czy żeby dostać te 15% lepiej by było wystąpić jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety meldunek odpada. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb
  mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Monika

  Czy jeśli kupię mieszkanie jako singielka to będę mogła zameldować w nim swojego narzeczonego zanim weźmiemy ślub? Czy może po zameldowaniu narzeczonego będę zmuszona zwrócić dofinansowania?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Związku partnerskie będą mogły wspólnie przystępować do kredytu po wprowadzeniu nowelizacji MDMu.

 • lipaskc

  Czy jeśli kupię mieszkanie z MDM jako singiel i w trakcie trwania 5 lat po zakupie wezmę ślub i będę chciał, aby żona stała się współwłaścicielką mieszkania to będę musiał zwrócić dopłatę?

  Czy już wyjaśniona została kwestia mieszkania osób tzecich, tj. partner/w.w. żona?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania
  tych praw w drodze spadku – część finansowego
  wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej
  iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Zapytaliśmy w BGK odnośnie tego zapisu w przypadku związków partnerskich – otrzymaliśmy odpowiedź, że jeżeli ze współzamieszkania nie są czerpane korzyści materialne – nie powinno być problemów

 • ja

  Witam, mój narzeczony zakupił mieszkanie z programu mieszkanie dla młodych jako singiel. Czy dopóki nie wezmiemy slubu to nie mam prawa z nim mieszkac?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Ten zapis powoduje bardzo dużo kontrowersji. Kwestia wynajmu ma być jednoznacznie określona w planowanej nowelizacji. W odniesieniu do ew. kontroli – nie bardzo przychodzi mi do głowy, kto mógłby je wykonywać, na jakiej podstawie prawnej i za czyje pieniądze. Jest to przede wszystkim forma zabezpieczenia się ustawodawcy przed ew. nadużyciami.

 • What?

  Czy ja dobrze na oczy widze? Powaznie – kupujac mieszkanie jako singiel nie moze nikt u mnie mieszkac?
  A jak siostrze splonie mieszkanie i nie bedzie miala sie gdzie podziac, to bede musial udowadniac jakims kontrolom ze to moja siostra, i ze faktycznie w miejscu jej domu stoi pogorzelisko?
  Rozumiem ze skoro ustawa to przewiduje to w swietle prawa sa zaplanowane jakies kontrole i monitoring singli?
  Przeszukiwanie mieszkania, tudziez sprawdzanie szaf w moim przypadku za damskimi ubraniami? Czy czasem ktos nie zamieszkauje przez 5 lat w tym miejscu? Przeciez to jest jakis absurd…

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

 • natalia

  Witam, chcę kupić mieszkanie w MDM. Za rok biorę ślub. Czy jak w ciągu 5 lat urodzę dziecko dostanę dodatkowe 5% z programu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie – podstawowym warunkiem do skorzystania z programu MDM jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, potencjalni beneficjenci MDMu nie byli właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan posiada mieszkanie – więc nie może Pan skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Niestety, z programu nie może także skorzystać Pana małżonka, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Artur

  Witam. Kupiłem mieszkanie jako kawaler, od 4 lat jestem po ślubie. Czy program mdm obejmie nas a jakiś sposób, jeżeli żona nie jest dopisana do mieszkania jako współwłaściciel, więc nie posiada i nie posiadała wcześniej żadnego mieszkania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W odniesieniu do art 2 ust. 2 ustawy MDM:

  „osoba samotnie wychowująca dziecko – jedno z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci;”

 • kris

  A jaka jest definicja „osoby samotnie wychowującej dziecko”?? Żeby później nikt mnie nie śledził i z lornetką w krzakach sie nie chował 🙂

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Można się starać o udział w programie MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko. Otrzymamy wtedy mnożnik dopłaty w wysokości 15%.

 • Kris

  Żyjąc w konkubinacie i posiadając dziecko, czy można starać się o dofinansowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli nie to czy po małżeństwie można liczyć na dodatkowe 5% zwrotu z racji posiadania dziecka??

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Program Mieszkanie dla Młodych z założenia ma pomóc zaspokoić potrzeby mieszkaniowe beneficjentowi programu. nie powinien służyć np. celom zarobkowym (tzn. dana osoba korzysta z programu, a następnie wynajmuje zakupione mieszkanie). Z drugiej strony rozumiem Pani zaniepokojenie, od stycznia 2015 ma zostać wprowadzona nowelizacja ustawy, które rozwiąże takie kwestie.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W mieszkaniu powinien zamieszkać beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych. Jeżeli to Pani bierze kredyt – mieszkanie powinna zamieszkiwać Pani.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania
  wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ponieważ do momentu zawarcia związku z narzeczonym nie wiążą Pani żadne prawne relacje – raczej nie powinien mieszkać z Panią w mieszkaniu zakupionym w ramach MDMu.

 • Agnieszka

  Też mnie interesuje to całe zajście o mieszkanie o mieszkanie z partnerem, rozumiem ze zameldowanie nie wchodzi w grę przed ślubem, ale jak kolega napisał wcześniej to wychodzi na to ze nawet nie mogą mieszkać razem bo osoba traktowana jest jak użyczenie jej mieszkania. Czyli wychodzi na to ze w mieszkaniu może przebywać właściciel bo inaczej musi zwracać dofinansowanie ? a jeżeli tak jest to jest chore, uważam ze co kogo obchodzi czy właściciel z kimś mieszka po zakupie mieszkania, oczywiście nie meldując go, czy mieszka w swoim mieszkaniu sam.

 • Magda

  czyli narzeczony może tam zamieszkać, a ja muszę np. w innym miejscu? może pytanie głupie ale różne są opinie na ten temat, wiec już się gubimy, w bankach tez różnie mówią??

 • magda

  witam jezeli mój narzeczony skorzysta z mdm przed naszym slubem to oznacza ze do slubu nie mogę z nim mieszkac???

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Można. W świetle ustawy, nie łączą Pana z Pańską dziewczyną żadne relacje prawne. Jeżeli rozpatrzymy jej mieszkanie z Panem jako użyczenie – należy się liczyć z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg objaśnień do ustawy, małżeństwo nie obliguje do zwrotu dofinansowania.

 • Paweł

  Kupiłem mieszkanie w ramach kredytu MDM. Czy ustawa przewiduje zwrot dopłaty w momencie kiedy zamieszka ze mną moja dziewczyna?

 • Mateusz

  witam, właśnie podpisałem umowe w ramach programu MdM (Pekao S.A.). do kredytu podchodziłem sam, w przyszły wtorek ide podpisywać akt itd, za rok planuje wziac ślub z moją narzyczoną i teraz moje pytanie, Czy po śluie będę musiał oddawać dofinansowanie? czy bez problemu mogę wziąć slub? i Czy będę mógł notarialne przepisać jej połowę mieszkania i ew. dopisać ją do kredytu? Będzie już moją żoną,

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  jak napisałem poniżej – nie będą Państwo musieli zwracać dopłaty.

  Może Pan dopisać żonę do kredytu.

 • Rob

  Tak, kupiłem mieszkanie jako singiel, za dwa miesiące biorę ślub, ale nie pytałem o to czy będę musiał zwracać dofinansowanie tylko o to czy po ślubie mogę ustanowić żonę współwłaścicielem i czy ewentualnie mogę ją dopisać do kredytu?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Rozumiem, że kupił Pan mieszkanie w ramach MDM jako singiel, po czym się ożenił?

  Wg objaśnień do ustawy – Zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania
  prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Rob

  Witam, kupiłem mieszkanie z dopłatą MDM, mam pytanie czy po ślubie mogę ustanowić żonę współwłaścicielem mieszkania, czy muszę poczekać 5 lat??

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Takie rozwiązanie nie stoi w sprzeczności z zapisami w ustawie o MDM. Rozumiem, że rodzice kupują kawalerkę raczej poza programem MDM (limit wieku i warunek nieposiadania własnego mieszkania)?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kacper

  Witam, wraz z żoną chcielibyśmy kupić mieszkanie korzystając z dopłaty MDM. Niestety zostały tylko mieszkania 2 pokojowe i kawalerki. Największe dostępne mieszkanie 2 pokojowe ma ok. 45 m2 co jest dla nas mało (posiadamy już jedno dziecko i drugie w drodze). Istnieje możliwość połączenia 2 pokoi z kawalerką ale zostanie przekroczony limit metrów (w sumie wyszło by 78 m2). Czy jest taka możliwość żeby kupić mieszkanie 2 pokojowe a przyległą kawalerkę kupią moi rodzice. Mieszkania połączymy fizycznie, a po 5 latach zostanie przepisana na nas?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Środki powinny wpłyną na konto techniczne w Pani banku i oczekiwać na zakończenie inwestycji. Dopłata nie powinna przepaść.

 • Ewelina

  W banku dostaję sprzeczne informacje. Składam wniosek o dopłatę. Zakup mieszkania jest finansowany w transzach. Ostatnia transza, którą jest dopłata ma być wypłacona w grudniu przyszłego roku. Co się stanie, jeśli z różnych powodów będzie ona przeniesiona na 2016 rok? Czy w takim przypadku dopłata mi przepadnie i będę musiała brakującą część pokryć z własnych środków? Dwóch doradców z jednego banku podaje mi różne informacje. Jeden twierdzi, że tak się stanie, drugi z kolei uważa, że nie stracę przyznanej dopłaty.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie, ustawa nie zabrania tego rodzaju transakcji.

 • Paweł

  Witam,
  Kupiłem mieszkanie w programie mdm w marcu. Teraz chcę dokupić do niego komórkę lokatorską. Komórka jest przynależna do mieszkania i nie można jej kupić osobno tylko musi być przypisana do mieszkania. Wiąże się to z korektami w księgach wieczystych mieszkania kupionego w programie mdm itp.

  Po dokupieniu komórki, dalej nie będą przekroczone żadne limity (cena za m2, wielkość mieszkania, wysokość kredytu itp).

  Czy przez dokupienie takiej komórki i przypisanie jej do mieszkania, powinienem się obawiać zwrotu dopłaty?

 • s

  cenzura powinniście się nazywać

 • s

  haha cenzurka tutaj mogą byc tylko wpisy kłamliwe

 • s

  sprawa sie juz wyjaśniła a tu jeszcze odpowiedzi nie ma, co za żenujący portal.

 • adrian

  i co wtedy ? grozi mi że nie wypłacą mi dopłaty ?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Owszem – mogło się tak zdarzyć, polecam sprawdzić w banku, czy środki zostały przekazane na konto dewelopera.

 • adrian

  dostałem fakturę od dewelopera na kwote niedopłaty , termin był do 20.06 tzn. że bank nie zapłacił dopłaty?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety, tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego: 4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Polecam, aby Pana tata poczekał chwilę z tą darowizną.

 • szymek

  Witam, kupilem miesiąc temu mieszkanie z MDM. A kilka dni temu ojciec poinformowal mnie ze chce w tym roku zapisac mi swoj dom. Czy będę musiał zwrocic MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  To faktycznie problem. Orientował się Pan w cenniku zwykłych kredytów hipotecznych. Jeżeli ma przepaść zadatek – to trzeba machnąć ręką na dopłatę i rozglądać się za zwykłym kredytem.

  Jeżeli potrzebuje Pan porady w kwestii wyboru banku – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panem i poleci najbardziej odpowiednią ofertę.

 • Kuba

  Niestety, umowa jest deweloperska jest jeszcze z czerwca, a wniosek kredytowy miałem składać wczoraj, czyli 1 lipca i już jest problem, bo mieszkanie nie spełnia warunków.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W kwestii przypisania limitów i naliczenia dofinansowania – liczy się data złożenia wniosku kredytowego.

  Pana mieszkanie powinno nadal mieścić się w poprzednio obowiązujących limitach.

 • Kuba

  W dniu dzisiejszym zmieniły się limity cenowe dla mieszkań łapiących się pod MDM – cena za m2 mojego mieszkania jest za wysoka i nie łapię się na dofinansowanie.

  I teraz pytanie: czy podczas składania wniosku do BGK o dofinansowanie, liczy się data złożenia wniosku, czy data umowy notarialnej – gdy ją podpisywałem moje mieszkanie spełniało jeszcze warunki MDM, a teraz już jest „za drogie”.

  Co w takim wypadku?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Dodałem informację przy drugim komentarzu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. Nowy kredyt (refinansowy) spłaci kredyt z dopłatą MDM.

 • Kam

  Witam, mam pytanie do wszystkich odnośnie ostatniej transzy przelewanej kwoty kredytu do dewelopera? Jak rozwiązać sytuacje, gdy w umowie przedwstępnej w formie aktu notarialnego ostatnia transzę trzeba wpłacić przed samym oddaniem mieszkania, własność zostanie przeniesiona do pół roku później (jest określony termin) Czy we wniosku o dopłatę powinien być wpisany ten termin przeniesienia własności? Jeśli tak, to w jaki sposób pokrywana jest ostatnia rata? Bank jako inwestycja kredytująca pokrywa środki, które odbierze w ramach mdm?

 • Przemek

  Witam, mam pytanie odnośnie refinansowania kredytu. Czy mogę stracić dopłatę (lub jej część) jeśli kredyt MDM przeniosę do innego banku w trakcie 5-letniego okresu karencji?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie.

 • Julia

  A czy dopłatę MDM można zamienić na inne mieszkanie np. w przypadku konieczności zmiany miejsca zamieszkania i przeprowadzki?