Czy dopłatę w programie MDM „Mieszkanie dla Młodych” można utracić?

Czy dopłatę w programie MDM Mieszkanie dla Młodych można utracić

Na forum MDM użytkownicy coraz częściej zadają pytania dotyczące konieczności zwrotu dopłaty w różnych życiowych przypadkach.

Postaramy się w niniejszym artykule przybliżyć odpowiedź – kiedy może nam grozić taka sytuacja.

Wg zapisów ustawy MDM Osoba, która dostanie dofinansowanie, w okresie pięciu lat nie może sprzedać subsydiowanego mieszkania, wynająć go lub użyczyć, ani też zmienić przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (np. na lokal usługowy). Zwrot dopłaty obejmuje proporcjonalną część za czas jaki upłynie od zajścia którejś w/w sytuacji do końca pięcioletniego okresu karencji.

Liczymy go dzieląc liczbę pełnych miesięcy pozostających do zakończenia pięcioletniego okresu ochronnego przez liczbę 60 (liczba miesięcy w pięciu latach). Przykładowo – beneficjent MDM, która otrzymał 50 tys. PLN dopłaty i po trzech latach sprzedał mieszkanie musi oddać 20 tys. PLN (24 miesięcy do końca okresu karencji podzielone przez 60 mies. i pomnożone przez 50 tys. PLN). Nie można także zostać właścicielem innego lokalu mieszkaniowego. Na zwrot wyliczonej kwoty na konto funduszu dopłat beneficjent ma 60 dni od momentu wystąpienia ww. zdarzenia. Po upływie tego okresu mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

A jak wygląda konieczność zwrotu w praktyce?

– Czy powinienem zwrócić dopłatę – jeżeli po wypłacie dofinansowania w ramach MDM otrzymałem w spadku inne mieszkanie?

Nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy, ust. 4, jeżeli po wypłacie dofinansowania uzyskaliśmy prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w drodze spadku – nie ma konieczności zwrotu dofinansowania.

– Jestem beneficjentem programu. Zamierzam wstąpić w związek małżeński z właścicielem / właścicielką mieszkania. Czy obejmuje mnie konieczność zwrotu dopłaty?

Nie. Na podstawie objaśnień do ustawy MDM: „Zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.”

sprawdz_doplate150