Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM „Mieszkanie dla Młodych” cz. 2

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM Mieszkanie dla Młodych cz. 2

Przedstawiamy kolejną porcję proponowanych zmian zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wszyscy liczyliśmy na wprowadzenie nowelizacji z początkiem 2015 r. Projekt jednakże w dalszym ciągu znajduje się w przygotowaniu i fazie konsultacji społecznych, a jego data wprowadzenia nie została ogłoszona.

Zapraszamy do zapoznania się również z pierwszą częścią artykułu na stronie »

Po piąte – z ustawy zostanie wykreślony warunek wypłaty dofinansowania wyłącznie po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Rezygnacja z tego warunku uprości życie wielu kupującym mieszkanie od dewelopera, który sam także zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. W takiej sytuacji mieszkanie jest obciążone hipoteką, której wykreślenia wymaga bank przed wypłatą środków pochodzących z dopłaty. Z kolei deweloper nie jest skłonny ubiegać się o wykreślenie hipoteki, zanim nie otrzyma całości zapłaty.

Nowelizacja zakłada rezygnację z warunku podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą środków pochodzących z funduszu dopłat. Nadal jednak pozostaje w mocy warunek, wg którego wsparcie w ramach MDMu ma być ostatnią transzą przelewana na konto firmy sprzedającej mieszkanie.

Po szóste – zostaną wprowadzone zmiany usprawniające korzystanie z programu „Mieszkanie dla Młodych” i wyjaśniające wątpliwości związane z częścią warunków programu. Uściślenia dotyczą m. in. doprecyzowania definicji domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego oraz wyjaśnienia, czy pary wychowujące biologiczne dziecko jednego z małżonków mogą ubiegać się o wsparcie. Ustawodawcy wyjaśnią także kwestię wynajmu części mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

Dodatkowo, w wyniku konsultacji społecznych zostaną wprowadzone dodatkowe udogodnienia:

 • W szczególnych przypadkach będzie możliwość nabycia mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego, będących przedmiotami obrotu pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz mieszkań sprzedawanych np. przez syndyka masy upadłościowej.
 • W przypadku beneficjentów wychowujących co najmniej troje dzieci zniesiony zostanie warunek pierwszego mieszkania (takie rodziny będą mogły skorzystać z programu, nawet jeżeli w przeszłości posiadały dom lub mieszkanie).

Jest także łyżka dziegciu – zostaną wprowadzone sankcje dotyczące spłaty całości lub części kredytu udzielonego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” w ciągu 5-ciu lat od daty nabycia mieszkania (obecnie kredyt można spłacić bez konsekwencji wobec Ustawy MDM w dowolnym terminie).

Oprócz wyżej wymienionych planowana była jeszcze jedna, dosyć istotna zmiana. Ustawodawcy planowali uchylić warunek udzielania kredytów w ramach MDM wyłącznie w walucie polskiej. Otwarta byłaby wówczas możliwość skorzystania z programu przez osoby osiągające dochód w walucie innej niż polski złoty (np. marynarze lub osoby pracujące poza granicami Polski). Niestety, ze względu na rekomendacje NBP oraz KNF, projekt tej zmiany został wycofany.

Do Ministerstwa wpłynęły także propozycje:

 • Wprowadzenia możliwości finansowania programem MDM zakupu mieszkań na rynku wtórnym.
 • Zróżnicowanie wysokości wsparcia dla rodzin wychowujących więcej niż troje dzieci.
 • Zniesienie kryterium wieku (obecnie jest to 35 lat, w przypadku małżeństw warunek dotyczy młodszego z małżonków).
 • Wprowadzenie limitów dochodu dla potencjalnych uczestników programu Mieszkanie dla Młodych.
 • Zniesienie warunku pierwszego mieszkania (beneficjenci będą mogli skorzystać z programu MDM, nawet jeżeli w przeszłości posiadali dom lub mieszkanie.
 • Wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Zmiany limitów powierzchni.
 • Zniesienie wymogu wzięcia kredytu w celu skorzystania z programu.
 • Przeniesienie niewykorzystanych środków programu na kolejny rok.
 • Możliwość otrzymania dodatkowej kwoty kredytu na wykończenie mieszkania.

Trwają obecnie dyskusje nad możliwością włączenia wymienionych propozycji do zapisów ustawy.

sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo powyższe warunki – możecie skorzystać z programu MDM. Wprawdzie pula środków, które można zarezerwować w obecnym roku wyczerpała się, ale od stycznia 2018 rusza nowa. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paula Oleskow

  Witam. Wraz z mężem od kilku lat mieszkamy za granicą, mamy jedno malutkie dziecko. Postanowiliśmy wrócić do kraju. Nie posiadamy żadnej nieruchomości mamy po 26 lat. Jednak posiadamy zdolność kredytową i każdego roku wykazywalismy dochody w urzędzie skarbowym w Polsce. Czy możemy liczyc na wsparcie programu MDM? Pozdrawiam

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Krystyna

  Odbieram niedługo mieszkanie z MDM, proszę o odpowiedź, czy mogę w tym mieszkaniu zameldować moją babcię, którą muszę się zaopiekować?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, ma Pan taką szansę, o ile Pan lub Pańska ew. małżonka macie mniej niż 35 lat. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michael

  Witam, czy mam szanse na kredyt w MDM jezeli w przeszlosci bylem wspolwlascicielem (wraz z siostra) mieszkania odziedziczonego po zmarlym ojcu. a ktore zostalo sprzedane?. Dodam ze mieszkanie przeszlo w nasze posiadanie po ukonczeniu przez nas pelnoletnosci. Wczesniej byla nim nasza mama ( rozwiedziona z ojcem ) Dziekuje, pozdrawiam…

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, jeżeli ktoś posiadał mieszkanie, a potem je zbył – nie może się ubiegać o udział w programie MDM (chyba, że wychowuje min. troje dzieci).

  Odnośnie drugiego pytania – bank tego nie sprawdza. Kredytobiorca podpisuje odpowiednie oświadczenia wiążące się z konsekwencjami karnymi włącznie.

 • Jack

  W takim razie jeśli ktoś kiedyś posiadał mieszkanie, a potem je zbył to rozumiem, że nie może nabyć innego w programie MDM. Jakie są zatem procedury sprawdzenia tego? Skąd bank czy BGK będą wiedzieć, że w przeszłości byłem właściecielem nieruchomości, jeśli oświadczę że nie byłem i nie podam żadnych danych.

 • Proponowaliśmy wprowadzenie innego zapisu – np. beneficjent RnS oddaje otrzymane wsparcie i korzysta wtedy z MDMu – niestety propozycja nie uzyskała aprobaty.

 • GoSC

  Dzięki
  Pozostaję szukać mieszkania, które nie ‚łapie się’ w MdM, bo w takich przypadkach lepiej o dobrą ofertę. Chociaż w części zrekompensuję to brak możliwości ubiegania się o dopłatę.

  Nawiasem. W ciągu 5 lat dostałem w ramach RnS jakieś 23tys dopłaty. Mieszkania (domy) które oglądam, pozwoliłyby na prawie 100tys zl dopłaty… Wg mnie wystarczyłby zapis w ustawie, że dopłata MdM będzie pomniejszona o ewentualne wcześniejsze wsparcie….

  Pozdrawiam,

 • Witam. Niestety tak. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • GoŚĆ

  Czy posiadanie kredytu z dopłatą RnS wyklucza całkowicie z możliwości ubiegania się o dopłatę MdM?
  Sytuacja wygląda tak. Mam małe M2, ale w ciągu 5 lat moja sytuacja zmieniła się dość znacznie (3 dzieci) i myślę o zmianie. Tzn i tak zmienie, ale jakby dało radę skorzystać z MdM to czemu nie 🙂 W momencie składania wniosku nie będziemy z żoną właścicielami żadnego mieszkania, będziemy mieli po 29lat i trójkę dzieci?
  Czy RnS wyklucza nas całkowicie z MdM?

  Z góry dzięki za odpowiedź

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli umowę podpisał Pan w maju, może Pan nadpłacać kredyt w dowolnej kwocie, poza jednym wyjątkiem.

  Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

 • ala

  witam. ja podpisałam umowę z bankiem w maju objętą dofinansowaniem mdm. odbiór mieszkania planowany jest na listopad. kwota dofinansowania wynosiła ponad 16 tys. Czy oznacza to, że do listopada 2020 r? nie mogę nadpłacić kredytu o więcej niż 16 tys?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety, jeżeli zakupił Pan już mieszkanie – nie otrzyma Pan wyrównania, ani wsparcia w formie dopłaty ze strony programu MDM. Ew. jeżeli wychowuje Pan min. troje dzieci – istnieje możliwość otrzymania dofinansowania przy zakupie kolejnego mieszkania.

 • KrzysiekJ

  Witam serdecznie,
  w 2014 roku zakupilem mieszkanie ktore spelnialo wszystkie warunki programu poza jednym – bylo z rynku wtornego.
  czy przy nowelizacji ustawy, rozwazane jest rowniez objecie tego typu doplata osob, ktore wczesniej zakupily mieszkania ale nie spelnialy niestety ktoregos z warunkow?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Udział we własności gruntu jest nierozerwalnie związany z mieszkaniem – więc powinien być objęty programem MDM. Wątpliwości budzi ew. piwnica. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. piwnica oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

 • kamila

  witam.
  jestesmy w trakcie zakupu mieszkania w programi mdm. mam pytanie odnośnie gruntu pod nieruchomością i piwnicy, ponieważ w umowie kupna mieszkania mamy zawarte iz jestesmy wspolwlascicielami działki użytkowej pod nieruchomoscią oraz piwnicy ktora jest zawarta juz w cenie zakupu mieszkania (miesci sie w limicie mdm). natomiast dowiedzielismy sie od doradcy iz musimy za „uzytkowanie gruntu” i piwnice zaplacic z wlasnej kieszeni. czy jest taki warunek w programie mdm?

 • Witam. Bardzo chętnie Państwu pomożemy, jeżeli pytanie będzie dotyczyło kwestii związanych z programem MDM.

 • edzio

  witam
  mam pytanie w 2009 roku kupiłem z zona mieszaknie z dopłatami w banku pocztowym , na chwile zawierania umowy był wymog aby nie mieć wcześniej zadnej nieruchomości i tak było po czym 3 lata później w rodzinie było kupowane mieszkanie do babcie wiec od razu zostało na nas kupione i tym sposobem mamy 2 mieszania jedno z dopłatami z 2009 roku i 2 kupione w 2012 roku w marcu 2015 dostaliśmy od banku pocztowego informacje iż musimy przyjąć do wiadomości ze nasza umowa z 2009 jest aneksowana tak aby spelniala warunki ustawy z 8 września z 2006 z późniejszymi zmianami
  dziś dostałem pismo ze mam się przyznać ze posiadam inna nieruchomość bo jak bank to wykryje to zerwie kredyt ?
  jak to rozumieć warunki w 2009 roku spełniałem co będzie jak się przyznam ? czy anulują dopłaty czy będę musiał zwrócić dopłaty?
  a co będzie jak się nie przyznam cofna mi kredyt a dopłaty będę musial zrocic – jeśli tak to z jakiego okresu od 2009 roku czy od podpsiania aneksu marzec 2015?
  proszę o pomoc i z gory dziekuje

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Także mam taką nadzieję, że będą Państwo mogli w spokoju cieszyć się swoim mieszkaniem.

 • muchal

  W takim razie dziękuję bardzo mam nadzieje ze tak będzie i nie wyjdą żadne problemy z tego.

 • Bank sprawdzi zapisy w akcie notarialnym lub w księdze wieczystej, prawie na pewno jednak nie wyśle do Pana nikogo z miarą, aby dokonał sprawdzenia stanu rzeczywistego.

 • michal

  Dziękuję bardzo za wyczerpująca odpowiedz. A mam jeszcze jedno pytanie jak wygląda kontrola ze strony banku gdy mieszkanie zostanie już wykończone? Czy bank jakoś weryfikuje czy metraż mieszkania zgadza się z metrażem który widnieje na umowie ? I na który mamy otrzymać dofinansowanie? Bo nie daje mi to spokoju ze bank może robić problemy ze mieszkanie jest większe o te 2,3 m2

 • Możliwość utraty dofinansowania dotyczy ściśle określonych przypadków. Na postawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  W Pana przypadku nie nastąpiło ograniczenie możliwości mieszkaniowych (a wręcz przeciwnie). Jeżeli doszło już do podpisania umowy i kwota dofinansowania nie uległa zmianie – wg mojej interpretacji zapisów ustawy nie ma podstaw do odebrania Panu dofinansowania.

 • michał

  a co w przypadku jeśli już uległa zmianie i powierzchnia się zwiększyła o te 2,3 m2? co w takim przypadku zrobić? i czy jest obawa że odbiorą nam dofinansowanie mdm?

 • Powierzchnia użytkowa mieszkania wpisana we wniosku w momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem nie powinna ulec zmianie.

 • No problem, polecamy się.

 • Wg zapisów nowelizacji – nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z takiego rozwiązania.

 • michał

  Mam pytanie odnośnie powierzchni mieszkania. Nasze mieszkanie ma 50m2, a przy mieszkaniu znajduje się garaż 15 m2. Kredyt dostaliśmy na mieszkanie o powierzchni 50 m2, a za garaż nie płaciliśmy, ponieważ mdm nie finansuje garażu. Okazało się że łazienka w mieszkaniu jest bardzo mała i chcieliśmy ją powiększyć troszkę kosztem garażu- garaż by się zmniejszył a łazienka zwiększyła. Czego efektem byłoby zwiększenie się powierzchni użytkowej mieszkania o 2,3 m2,czyli mieszkanie miałoby 52,3 m2. czy możemy tego dokonać przed odbiorem mieszkania? i nie będzie żadnych problemów podczas końcowych pomiarów mieszkania? i czy bank nie będzie robił nam problemów?

 • załamana

  No to dziękuję bardzo trochę się uspokoiliśmy z mężem, ponieważ ciągle o tym myśleliśmy ostatnio.

 • iktorniasty

  Czy będzie można zakupić mieszkanie w ramach MDM, jeśli się skorzystało wcześniej z RNS, przy założeniu posiadania 3 dzieci?

 • Mechanizm ew. kontroli nie jest opisany w ustawie, proszę jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Nie zmieniają Państwo przeznaczenia powierzchni, to nadal będzie garaż, tyle, że umeblowany. Na koniec jeszcze jedno pytanie – kto miałby przeprowadzić wymienioną kontrolę? Bank, któremu nikt za to nie zapłaci, czy BGK, który nie ma odpowiednich środków?

 • załamana

  czyli nie musimy się obawiać żadnych kontroli w ciągu tych 5 lat i odbioru dofinansowania? A jak w ogóle wyglądają ta ewentualna kontrole w ciągu 5 lat? czy ktoś z banku przyjeżdża i wchodzi do domu i sprawdza
  czy jakieś zmiany zostały wprowadzone?

 • Opisana czynność w żaden sposób nie zakłóci Państwa możliwości mieszkaniowych (a wręcz przeciwnie), nie spowoduje przekroczenia limitu ceny ani powierzchni mieszkania. Jeżeli dobrze zrozumiałem – to nie zmieni się również kategoria powierzchni. To nadal będzie garaż, tyle, że umeblowany.

 • załamana

  Witam
  Mam pytanie w tamtym roku w grudniu wzięliśmy kredyt MDM. Kredyt ma być przelewany w transzach, ponieważ jest to kredyt na mieszkanie od dewelopera. Ostatnia transza ma być wypłacona 15 lipca 2015r., wraz z dofinansowaniem. Mieszkanie ma 55 m2 a do mieszkania w gratisie od dewelopera otrzymaliśmy garaż 15 m2, który nie jest doliczany do powierzchni użytkowej mieszkania, zgodnie z założeniami kredytu MDM. I teraz moje pytanie brzmi czy możemy ten garaż „przerobić” w pokój? Czy możemy tego dokonać teraz jeszcze przed oddaniem mieszkania przez dewelopera? Czy jest to nie możliwe(ponieważ teoretycznie zmieni się powierzchnia mieszkania z 55 m2 na 70 m2, chociaż garaż nie jest finansowany przez MDM),Czy jeśli wprowadzimy te zmiany to nie zostanie nam cofnięte dofinansowanie MDM? Czy może lepiej poczekać ze zmianą garażu w pokój po oddaniu mieszkania? Chociaż zgodnie z umową w ciągu 5 lat nie można wprowadzać żadnych zmian w mieszkaniu, jednak są to zmiany związane ze zmianą cytuję”sposobu użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep)”. Więc czy te zmiany obejmują również zmianę garażu w pokój? Bardzo proszę o odpowiedź.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym przy jednoczesnym skorzystaniu z odpowiedniego kredytu. W najbliższym czasie nie jest planowane objęcie programem MDM rynku wtórnego.

 • Kamil

  Dzień dobry, jesteśmy rodziną z trójką dzieci i chcemy kupić pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego. Czy w związku z tym program MdM nas obejmuje? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiadała w przeszłości mieszkanie – nie ma więc niestety możliwości, aby obecnie mogła Pani skorzystać z programy MDM (chyba, że wychowuje Pani przynajmniej troje dzieci – wtedy jest taka możliwość).

 • Basia

  Witam. Czy mogę skorzystać z programu MDM, jeśli miałam wcześniej mieszkanie nabyte w drodze darowizny? Bardzo dziękuję za podpowiedź.

 • Witam. Opisaną sytuację precyzuje art 14 ust 4 ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Krzysztof

  Witam, czy po skorzystaniu z MDM, możemy razem z żoną kupić np. w tym samym roku, lub 2-3 lata później kolejne mieszkanie, oczywiście już korzystając z normalnego kredytu hipotecznego? Czy wtedy będziemy musieli zwrócić dofinansowanie z pierwszego mieszkania? Warunek nieposiadania wcześniej mieszkania własnościowego spełniamy, ale czy dotyczy to również przyszłości po skorzystaniu z programu? Oczywiście mieszkalibyśmy dalej w pierwszym, dofinansowanym mieszkaniu, a kolejne mogłoby służyć np. jako inwestycja pod wynajem. Pozdrawiam, Krzysztof.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak.

 • Nie mają państwo obowiązku informować banku o zmianie.

 • jerzy

  Czyli rozumiemy, że po przeniesieni własności przez dewelopera na nas możemy śmiało zacząć adaptować poddasze, nie musimy się wiec obawiać jakiś dzikich kontroli z banku np. inspekcji po 5 latach, utraty MDM a tym bardziej jego oddania z %. bo całość powierzchni używkowej nie przekroczy 100 m 2. Nie miej jednak czy mamy obowiązek informować bank, że zrobiliśmy sobie 2 pokoje i sypialnie na strychu ?

 • Groźba utraty dofinansowania absolutnie Państwu nie zagraża. Dofinansowanie będzie liczone wg stanu na moment rejestracji wniosku. W żaden sposób nie zwiększają Państwo kwoty dofinansowania. Powierzchnia użytkowa, nawet po zwiększeniu o wymienione 35 m2 nadal plasuje dom w limicie powierzchni.

 • jerzy

  Witam, mam pytanie nieco z innej beczki:
  Kupujemy dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni powiedzmy 65 m2 i mamy do tego poddasze nie użytkowe 35 m2. powiedzmy, że z żoną chce zagospodarować w przyszłości te 35 m2 i z nie używkowego robimy użytkowe. Oczywiście otrzymujemy też kredyt hipoteczny wraz z MDM, czy w świetle przepisów bank nas ukarze i odbierze MDM zgodnie z art. 14 MDM zaspokajamy swoje potrzeby …

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Najbardziej prawdopodobny termin to przełom II-go i III-go kwartału 2015.

 • Robert

  Wiadomo już kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety, ani w chwili obecnej, ani w perspektywie najbliższego roku MDM nie obejmuje i nie będzie obejmował rynku wtórnego.

 • pawel

  Witam, czy wiadomo coś o rynku wtórnym? Kupno z rynku pierwotnego w przypadku wkładu własnego na poziomie 10-15% nie ma sensu. Proszę o info.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • d85

  Witam
  Kilka miesięcy temu skorzystałam z programu mdm i wzięłam kredyt z dofinansowaniem na zakup pierwszego mieszkania. Mieszkanie jest w trakcie budowy. Niedawno otrzymałam zastrzyk gotówki i chciałbym kupić, tym razem za gotówkę i wspólnie z partnerem kolejne mieszkanie. Czy w tym przypadku będę musiała zwrócić dofinansowanie?

 • ok, w taki razie mogą państwo skorzystać ze „zwykłego” kredytu hipotecznego. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z państwem i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

 • Angela933

  Tak chcemy postawić dom na działce którą dostałam od mojej mamy. Wiadomo ze bez kredytu się nie uda tego wykonać. Dziękuję za odpwiedź

 • W takim razie nie może pan niestety skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Miki

  Tak 100 % bo nabyłem prawo do lokalu spółdzielczego, który potem sprzedałem. Musiałem się tam zameldować na pół roku , bo tak by go przejęła spółdzielnia i wymeldować po pół roku przy sprzedaży.

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie rynku pierwotnego.

 • Marzena

  witam,
  Planujemy wraz z mężem zakup domu jednorodzinnego z rynku wtórnego, czy jest możliwość otrzymania dopłaty? Nadmieniam, iż spełniamy wszystkie pozostałe kryteria.

 • To zależy. Czy był Pan 100% właścicielem wymienionego mieszkania?

 • Miki

  Mam 2 dzieci z obecnego małżeństwa. 1 dziecko na które płacę alimenty i jestem jego ojcem, ale go nie wychowuję. Miałem kiedyś mieszkanie w spadku jako wnuk po zmarłym. Mieszkanie było wpisane na mnie i po pół roku sprzedane a kwota podzielona na wszystkie wnuki. Mdm nie dla mnie ?

 • Chcą Państwo wybudować dom samodzielnie, na własnej działce? W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Angela933

  Witam.
  Chcemy postawić własny dom, mamy dziecko ale nie mamy ślubu. Czy możemy liczyć na pomoc?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, polecamy się.

 • KAROLINA

  Dziękuję za odpowiedź:)

 • Niestety nie. Ustawa nadal będzie obejmowała jedynie rynek pierwotny.

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

 • KAROLINA

  Witam, czy po nowelizacji będzie można zakupić dom w połowie wybudowany-w stanie surowym od osoby prywatnej?Bądź dom,który był już zamieszkiwany przez osobę prywatną?Ile wynosi minimalny wkład własny? pozdrawiam

 • Po wejściu w życie nowelizacji – prawdopodobnie będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Nowelizacja ma znieść wymóg nieposiadania mieszkania w przypadku rodzin wielodzietnych.

 • Mateusz

  Dzien Dobry, Jestesmy rodzina wychowuja troje dzieci. Bardzo liczymy na te zmiany bo posiadamy male mieszkanie. (36m). Jestesmy juz beneficjentami programu rodzina na swoim. Nasze pytanie brzmi. Czy jako uczestnicy programu rodzina na swoim bedziemy mogli po zmianach ustawy starac sie o doplate w ramach MDM? I drugie pytanie kiedy realnie mozna liczyc na wprowadzenie tych zmian w ustawie i korzystanie z nich. Pozdrawiam

 • No problem, polecamy się. Mimo wszystko polecam spróbować, poza czasem, nic to Pana nie kosztuje, a kwota dofinansowania jest całkiem nęcąca.

 • Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą
  przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Proszę jednak wziąć pod uwagę, że wiek Pana taty spowoduje skrócenie okresu kredytowania (z reguły, wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania nie mogą przekroczyć 75 lat)

 • Nie ma znaczenia, że córka nie jest Państwa wspólnym dzieckiem – ważne, że ją oboje wychowujecie (zarówno od strony zapisów MDM jak i codziennego życia 😉

  Mogą państwo liczyć na mnożnik dofinansowania w wys. 15%

 • Tomasz

  Dzien Dobry czy ojciec rencista moze zwiekszyc zdolnosc kredytowa.

 • Tomek

  Dziękuję za odpowiedz,
  prowadze dzialalnosc,
  mam 30 lat,
  5 kredytow-1800zl raty,mimo zadnych opóznien
  ze zdolnoscia moze byc ciezko…
  Pozdrawiam

 • Magda

  Razem z mężem będziemy brać kredyt hipoteczny na zakup nowego mieszkania od dewelopera. Mam córkę z poprzedniego małżeństwa. Jakie będzie przysługiwało nam dofinansowanie w ramach MDM? 10% czy 15% ? Czy ma to znaczenie, że córka nie jest naszym wspólnym dzieckiem?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie – z programu wyklucza jedynie 100% własność domu lub mieszkania. jeżeli spełnia Pan pozostałe warunki, zachęcam do udziału w programie.

 • Tomek

  Witam,posiadam lokal handlowy do prowadzenia dzialalnosci 13m2 na wlasnosc czy to mnie skresla z MDM.?

 • Zniesienie warunku pierwszego mieszkania ma dotyczyć jedynie rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci. W pozostałych przypadkach posiadanie mieszkania przez jednego z małżonków wyłącza z udziału w programie oboje (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom).

 • ccc

  Witam,chodzi mi o zniesienie warunku pierwszego mieszkania.Żona jest właścicielem już jednego mieszkania zakupionego przed ślubem,czy to też znaczy że nie zaliczamy się do MDM.Jeśli tak to kiedy ma wejść w życie nowelizacja tej ustawy?Dziękujęi pozdrawiam

 • Zapis nowelizacji dot. sankcji za wcześniejszą spłatę kredytu nie będzie miał skutku wobec już zawartych umów.

 • Tomek

  Czyli tym samym nowelizacja nie będzie miała wpływu na umowy już zawarte?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg najnowszych prognoz – koniec II-go kwartału 2015.

 • Iwona

  Kiedy nowelizacja?

 • Będzie można skorzystać po wejściu w życie nowelizacji Ustawy MDM (II kwartał 2015).

 • Marcin279

  Czy kupując nowo wybudowane mieszkanie przez TBS w Boguchwale na własność można skorzystać z programu MDM?

 • Bardzo dziękuję za informację,chętnie zajrzę do tej opinii. Trochę dziwi takie podejście. Niby program ma pomóc młodym – ale może nie wszystkim. Trochę to niekonstytucyjne.

 • Wiktor

  W razie co znalazłem informację o tym w opinii UOKiK do projektu zmian. W tej opinii padła informacja, że osoby mogące sobie pozwolić na kredyt mieszczą się w V decylu wynagrodzeń (jak sprawdziłem, mediana w 2013r wyszła 4050zł brutto). Wniosek taki, że wg UOKiK osoby będące w V medianie nie powinny być objęte programem MdM. Czyli mniej więcej osoby zarabiające właśnie niecałe 4000zł brutto.
  Mam nadzieję, że ta opinia nie zostanie uwzględniona w projekcie zmian. Nie widzę jak singiel 4000zł brutto, płacąc 1500zł za wynajem mieszkania może sobie pozwolić na odłożenie na koszty okołokredytowe, garaż który niejednokrotnie musi być zakupiony wraz z mieszkaniem, odłożenie na wykończenie mieszkania itp..

 • No problem, polecamy się.

 • Wiktor

  Dziękuje bardzo za informację 🙂

 • Raczej tak, w projekcie nowelizacji nie znalazłem żadnych odniesień na ten temat.

 • Wiktor

  Sugerowałem się cytatem z powyższego artykułu:

  „Do Ministerstwa wpłynęły także propozycje:
  […]
  Wprowadzenie limitów dochodu dla potencjalnych uczestników programu Mieszkanie dla Młodych.”
  Rozumiem jednak, że jest to mało prawdopodobne.

 • Program MDM nie przewiduje żadnych ograniczeń ze względu na dochody – to już kwestia badania zdolności kredytowej w instytucji kredytującej.

 • Wiktor

  Czy znane są potencjalne limity dochodu dla uczestników programu MDM?
  Jeśli one zostaną wprowadzone na „rygorystycznym” poziomie, to osób kwalifikujących się do udziału w programie zostanie zaledwie garstka. Nie ma co ukrywać, że duża grupa chętnych osób zarabia ponad średnią krajową (bo niestety nawet średnia krajowa nie umożliwia swobodnego wzięcia kredytu – przynajmniej przy warszawskich cenach mieszkań).

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dopłata będzie liczona od kwoty wartości odtworzeniowej 1 m2 dla danej lokalizacji. Jeżeli wytargował Pan u dewelopera mniejszą kwotę- tym lepiej dla Pana. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • Rafalll

  Witam, znalazłem mieszkanie 56 metrów, cena za metr to 2680 zł oczywiście rynek pierwotny, i mam takie pytanie jaka będzie dopłata?? Małżeństwa z jednym dzieckiem, a średnia cena za metr jak podają źródła to 3450 zł. Czy dopłata bedzie 15% po cenie jaką ustaliłem z deweloperem czy 15% od tej średniej ceny??

 • Tak, wszystkie umowy zawarte po wejściu w życie nowelizacji MDMu zostaną objęte 5-cio letnim ograniczeniem możliwości spłaty (pod groźbą zwrotu części dofinansowania). Ministerstwo tłumaczy tą decyzję chęcią pomocy jedynie naprawdę potrzebującym wsparcia…

 • No problem, polecamy się

 • No problem, polecamy się.

 • Radek

  „…zostaną wprowadzone sankcje dotyczące spłaty całości lub części kredytu udzielonego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” w ciągu 5-ciu lat od daty nabycia mieszkania…” – czy to oznacza, że wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu będzie karana zwrotem dofinansowania do mieszkania? W jakiej wysokości będzie należało zwrócić dofinansowanie? Jaki jest merytoryczny powód takiej decyzji?

 • payday

  Po pierwszych rozmowach w banku: zdolność jest, raty z bólem, ale do zaakceptowania… a jak to będzie wyglądać po ślubie, bo teraz bym wziął kredyt jako singiel a czy w kwestiach własności do mieszkania po ślubie bylibyśmy na równi? bo nie chcę by to jakoś głupio wyszło wobec drugiej strony…

  dziękuje za odpowiedzi… dużo wątpliwości rozwianych 🙂

 • Dawid

  Dziękuję za odpowiedź

 • Dopłata w ramach programu MDM jest taka sama dla singli i bezdzietnych małżeństw. W kwestii zdolności – do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni,
  rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

  Po ślubie może Pan oczywiście ustalić małżonkę jako kredytobiorcę – nie wiem tylko, czy jest sens. Ratę i tak będziecie Państwo płacić ze wspólnego budżetu, wyda Pan tylko niepotrzebnie pieniądze na aneks do kredytu.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • payday

  No cóż to w obecnej sytuacji chyba muszę złożyć jako singiel (czas leci na rezerwację, a po ślubie chciałbym już z żoną zamieszkać), trochę kiszka bo mniejsza będzie zdolność kredytowa… bo w racie kredytu to chyba nie ma znaczenia singiel a małżeństwo bez dzieci? to tak już pozostanie do końca, że to tylko ja będę korzystał z tego kredytu czy po ślubie będzie można dopisać małżonkę?

 • Ad 1. Nie, musicie Państwo poczekać na nowelizację. Teraz wniosek o kredyt może złożyć jedynie jedno z Was.
  Ad 2. Tak, można kredyt rozłożyć na transze. Do momentu wypłaty ostatniej transzy będzie Pan spłacał wyłącznie odsetki od wypłaconej kwoty kredytu.

 • payday

  W sumie to sprawdziłem i jakoś aż tak drogie nie są… upatrzyłem sobie jedno mieszkanie… ma być oddane w IV kwartale tego roku.. czyli teoretycznie już muszę starać się o kredyt by je dostać… pytania:
  1. ślub mam dopiero w październiku czy mogę wystąpić o ten kredyt wspólnie z przyszłą małżonką już teraz?
  2. Jeżeli firma u której kupie mieszkanie na MDM będzie chciała na poczet rezerwacji jakąś kwotę to czy mogę ją uiścić z kredytu, jak go już otrzymam, ale zacząć spłacać raty dopiero gdy uzyskam mieszkanie? czyli obecnie dostać z kredytu tylko kwotę potrzebną na rezerwację, a pozostałą cześć pieniędzy i spłacać kredyt dopiero gdy otrzymam mieszkanie?

 • Niestety – na chwilę obecną MDM dotyczy wyłącznie rynku pierwotnego.

 • payday

  Byłem przekonany, że dotyczy to również rynku wtórnego… ale jak widać zamiast dać młodym ich pierwsze mieszkanie to trzeba kręcić biznes na budowie nowych mieszkań, na które mnie po prostu nie stać…

 • z tego, co wyczytałem na podanej przez Pana stronie, nowelizacja umożliwi rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci skorzystanie z programu MDM nawet, jeżeli posiadają już mieszkanie. Możliwość zwrotu części podatku VAT to także cześć ustawy. Zobaczymy, co będzie w ostatecznej wersji, ale sądzę, że możliwość zwrotu podatku VAT także będzie wchodziła w grę.

 • Hazo

  Wydaje mi się, że rodziny z 3ką dzieci będą mogły liczyć tylko na tzw. dofinansowanie wkładu własnego, czyli sytuacja kupna mieszkania/domu od dewelopera. zapisy o zwrocie VAT są w innym miejscu ustawy i tu nie będzie żadnej zmiany dla rodzin wielodzietnych

 • Hmm, bardzo dziękuję za podpowiedź, wygląda na to, że umknął mi ten zapis. Ma pan oczywiście rację. Po wejściu nowelizacji w życie na podstawie tego punktu będzie się Pan mógł ubiegać o zwrot podatku VAT, nawet jeżeli obecnie posiada Pan mieszkanie.

 • Witam. Planowane wejście nowelizacji w życie zostało przesunięte na II kwartał 2015. Wymieniony zapis na 99% znajdzie się w planowanej nowelizacji 😉

 • Dominika

  Witam ponownie,
  Czy wiadomo coś więcej o terminie wejścia w życie nowewelizacji? I czy w 100% będzie można wziąć kredyt nie będąc małżeństwem?

 • Zapisów o zniesienie wymogu nieposiadania własnego mieszkania dla rodzi wielodzietnych jeszcze nie ma. Nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej formie i czy w ogóle zostaną one wprowadzone. w chwili obecnej – jeżeli mają Państwo mieszkanie – nie możecie skorzystać z programu MDM – nawet w kwestii odliczenia różnicy w podatku VAT.

 • arfer

  MIR twierdzi, że nie powinno być problemów, myślę, że bank, którego interpretacja będzie przesądzać nie musi zatem nic wiedzieć o tym kolejnym najmowanym mieszkaniu

  mieszkanie wynajmuje firma w tym sensie, że koszt najmu jest kosztem prowadzenia DG, natomiast w imieniu jednoosobowej DG zobowiązania zaciąga przedsiębiorca, tak samo, jak spółka cywilna sama w sobie nie może ich zaciągać, a robią to w jej imieniu jej wspólnicy

 • arfer

  nie, bo budowa na własnej działce nie będzie potraktowana jako budowa/zakup od dewelopera

 • Hazo

  Witam. ok, czyli planowane zniesienie wymogu nieposiadania żadnego mieszkania dla rodzin z 3ką dzieci, dotyczy tylko dofinansowania wkładu własnego, tj. sytuacji, w której kupuje mieszkanie lub dom od dewelopera? i w przypadku gdy zlecam budowę deweloperowi na własnej działce to również nie mogę się starać o dofinansowanie wkładu własnego na w/w zasadach(?)

 • Witam. Umożliwienie rodzino wielodzietnym, które już posiadają mieszkanie, skorzystania z programu MDM jest dopiero planowane. w najbliższej nowelizacji raczej nie ma szans na tę zmianę. Jeżeli więc posiadają Państwo mieszkanie i planujecie budowę domu – nie ma niestety możliwości odliczenia części podatku VAT.

 • Hazo

  Witam

  Moja sytuacja jest następująca. Mieszkanie własnościowe, żona 34 lata, 3 dzieci. Posiadamy działkę i planujemy rozpocząć budowę domu w tym roku.
  Moje pytanie jest następujące. W przypadku wejścia w życie planowanej
  nowelizacji rozumiem, że będę mógł ubiegać się o zwrot części VAT z tyt. zakupu materiałów budowlanych (aktualnie się nie łapie z powodu posiadania mieszkania). Rozumiem, że jest to jedyne wsparcie możliwe w moim przypadku, nawet jeśli zlecę budowę całości domu 1 deweloperowi i dostanę 1 fakturę? kiedy należałoby wystąpić o pozwolenia budowlane przed/po wejściu w życie nowych przepisów – czy to ma znaczenie w moim przypadku? czy raczej faktury zakupowe powinny być wystawione na mnie dopiero po uzyskaniu pozwolenia i wejściaw życie nowelizacji ustawy? czy są jakieś dodatkowe ograniczenia programu MDM przy budowie domu oprócz powierzchni i terminu realizacji?
  dziękuje pozdrawiam

 • Jeżeli mieszkanie wynajmuje firma – a nie Pan (jako osoba prywatna) – nie będzie problemu. Jesteście dwoma odrębnymi podmiotami prawnymi. Pan może skorzystać z MDMu, a firma nadal wynajmować wymienione mieszkanie.

 • Dawid

  Tak i nie wiem jak to będzie traktowane po zakupie mieszkania w mdm.

 • arfer

  rozumiem, że to mieszkanie obecnie formalnie wynajmuje Twoja firma (indywidualna DG?) ?

 • Dawid

  Ale ja chcę kupić mieszkanie w mdm i jednocześnie być NAJEMCĄ innego mieszkania, które jest mi niezbędne do prowadzenia działalności w delegacji (mieszkanie wynajęte na firmę).

  W ustawie jest taki zapis: „Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest NAJEMCĄ lokalu mieszkalnego, innego niż lokal, o którym mowa w art. 3, lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się do:
  1) ROZWIĄZANIA umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego,”

  Czy oznacza to, że korzystając z mdm jestem zmuszony wypowiedzieć umowę najmu mieszkania, z którego korzystam w delegacji?

 • arfer

  twoja firma zarejestrowana może być w kupionym M, ale nie masz prawa go w ciągu pierwszych 5 lat wynajmować bez utraty dopłaty

 • Dawid

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierzam kupić mieszkanie w mdm i tam zarejestrować i prowadzić działalność (praca przy biurku, nie wpływająca na funkcje mieszkalne). W projekcie nowelizacji istnieje taki zapis: „Sankcje ustawowe nie dotyczyłyby osób rejestrujących lub prowadzących w
  zakupionym w ramach programu mieszkaniu działalności gospodarczej.
  Warunkiem jest jednak, aby prowadzona działalność gospodarcza nie
  powodowała zmiany podstawowej funkcji mieszkania (zaspokajanie potrzeb
  mieszkaniowych nabywcy).” Czy w związku z tym przed nowelizacją nie ma możliwości zarejestrowania/prowadzenia działalności w mieszkaniu?
  I druga sprawa: Często w ramach prowadzonej działalności wyjeżdżam na długi czas w delegacje do innego miasta, gdzie muszę wynajmować (na firmę) inne mieszkanie. Czy wolno mi to robić będąc beneficjentem programu? (Zapis mówiący o wypowiedzeniu umowy najmu). Dziękuję i pozdrawiam

 • Jeżeli spełniają Państwo kryteria programu – jak najbardziej. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Współpracujemy ze wszystkimi sygnatariuszami programu MDM, nasi doradcy z pewnością będą w stanie przedstawić najbardziej optymalne oferty.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Asi@

  Czy jak mąż ma własną działalność gospodarczą i zarabia około 5000zł od dwóch lat a ja jestem do lipca na macierzyńskim to jest szansa na mdm?

 • Na szczęście rząd zaczyna dostrzegać potrzebę pomocy rodzinom wielodzietnym, czego znakomitym przykładem są proponowane zapisy w nadchodzącej nowelizacji MDMu. Do Zachodu trochę nam jeszcze brakuje, ale jest coraz lepiej.

 • Możliwe do realizacji, pod warunkiem, że rewitalizacji kamienic dokona firma w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa), a mieszkanie zostanie zakupione przez państwa – jako osoby prywatne (przy czy zarówno mieszkanie jak i Państwo musicie spełniać kryteria programu MDM).

 • W obecnej wersji nowelizacji – nie zmienią się. Jedyne zmiany do projektu mogą zostać wprowadzone podczas dyskusji nad projektem w Sejmie, jednak szanse na zmianę parametrów powierzchni są prawie zerowe

 • W obecnej wersji nowelizacji – nie zmienią się. Jedyne zmiany do projektu mogą zostać wprowadzone podczas dyskusji nad projektem w Sejmie, jednak szanse na zmianę parametrów powierzchni są prawie zerowe.

 • arfer

  ulga odsetkowa skończyła się z końcem 2006 roku, więc „ciut” dawno jeśli mówimy o faktach. RnS miał zalety, których – dla części klientów – nie ma MDM i vice versa. Nigdy nie dogodzi się wszystkim.

 • bialy97

  Nie, no super rząd zniósł w 2014 ulgę budowlaną a wprowadził MDM. Jaka jest różnica przy budowie domu? Taka, że przy MDM mniej ludzi dostanie zwrot z Urzędu Skarbowego, bo trzeba spełnić kilka warunków. Np. w moim przypadku jest to powierzchnia użytkowa (projekt mojego domu ma 135 m kw. a MDM zakłada max. 100 m kw.). Jedna wielka bzdura medialne show dla rządu ile to oni nie robią dla młodych małżeństw. A diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku poprzedniego programu była możliwość dopłaty do kredytu (tj. spłaty części odsetek) oraz była możliwość wspomnianej ulgi.

 • arfer

  Lucy, bez urazy, ale „na zachodzie” są „ciut” bardziej zamożne społeczeństwa, które nie trwały pół wieku w deklarowanym socjaliźmie i nie były tak zniszczone przez wojny światowe, o zaborach nie wspominając, a więc i zasoby i możliwości mają większe

 • arfer

  jeśli formalnie będzie to adaptacja, jest szansa. Projekt nowelizacji będzie ułatwiał finansowanie MDM właśnie w przypadku rewitalizowanych kamienic.

 • arfer

  cieżko powiedzieć na tym etapie – bardzo wstępnym – prac nad projektem

 • arfer

  uważasz, że program, którego motywem jest wsparcie budownictwa ale przede wszystkich młodych osób (z potencjałem demograficznym, często dopiero wchodzące na rynek pracy) wobec ograniczonych środków miałby dotyczyć np. dopłaty do 200 m2 penthouse osób, które kupują ją po 15k / m2 ? Naprawdę ?

 • Kupuję mieszkanie

  co za różnica czy osoby chcą kupić mieszkanie większe patrząc na przyszłość. Powinny być zniesione limity powierzchni – większa powierzchnia = większy komfort życia a i tak państwo doplaca i tak tylko do 50 metrów więc bezsensu, że limity zostały wprowadzone. Dodatkowym dużym minusem jest to że osoby kupujące mieszkanie od spłódzielni mieszkaniowej (nowowybudowane) nie mogą skorzystać z dopłat – pachnie to faworyzowaniem deweloperki, która pobiera większe opłaty za metr kwadratowy.

 • Mateusz

  Czy zmienią się limity metrów z 75 na mieszkanie i 100 m na dom w nowelizacji?

 • Magduch

  Witam; mamy z mężem na oku pewną inwestycję deweloperską złożoną z dwóch nieprzylegających do siebie budynków – odrestaurowanej kamienicy oraz nowo budowanego budynku; jeżeli zdecydowalibyśmy się na zakup mieszkania w kamienicy, to czy możemy liczyć na dopłatę? Wszystkie warunki programu poza faktem, iż jest to nowo wybudowany budynek, są spełnione…
  Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam!

 • Lucy

  Wszystko pięknie wygląda w teorii, bo rodzina z trójką dzieci nie ma żadnych, innych przywilejów jak 10 m2 większego metrażu. A dopłata wciąż tak sama. Uważam, że to dyskryminacja większych rodzin, które mają duży problem z kupnem mieszkania i nie mają innych alternatyw jak np. komunalne. Program jest tak sformułowany, że wydaje się, że za każde dziecko powinna być dopłata 5%, co innego okazuje się w praktyce. Wielkim pocieszeniem ma być to 5% po urodzeniu dziecka już po wzięciu kredytu, ale tylko raz…Tymczasem na zachodzie rodziny otrzymują nawet do 80% jako wsparcie, a u nas 15%. Kolejny słaby program po rodzinie na swoim…,chyba najbardziej skorzystają na tym znowu banki

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, podczas konsultacji społecznych padła propozycja włączenia do programu MDM także rynku wtórnego – niestety nie zyskała aprobaty. Na 99,9% zapis ten nie pojawi się w nowelizacji.

 • Andrzej

  Witam,
  Czy będzie możliwość skorzystania z programu przy kupnie mieszkania
  z rynku wtórnego w 2015 roku ? Może już coś wiadomo ?

 • Także zadaliśmy to pytanie i dostaliśmy informację, że o ile nie jest to działalność zarobkowa – nie powinno być problemu.

 • yosanne

  No tak, tylko pytanie, czy to rozwiązanie obejmie też osoby, które dostały kredyt i dotację w ramach obowiązujących obecnie zasad. Na chłopski rozum, to „użyczając” mieszkanie mojemu partnerowi ani na tym nie zarabiam, ani nie użytkuję go „w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych”, bo sama też tam będę mieszkać. Ale tak się czaić przez 5 lat (ewentualnie do czasu, aż weźmiemy ślub…).

 • Nie, ta propozycja odpadła w czasie prac legislacyjnych, w najbliższej nowelizacji na pewno nie zostanie wprowadzona.

 • kkk

  Witam,
  czy propozycja wprowadzenia możliwości zakupu mieszkań z rynku wtórnego w ramach MDM również ma zostać rozpatrzona na przełomie I i II kwartału?

 • Nowelizacja nie będzie działać wstecz, ale z pewnością zostanie wypracowane rozwiązanie umożliwiające wspólne mieszkanie w przypadku związków partnerskich.

 • yosanne

  A czy ta nowelizacja będzie działać „wstecz” w zakresie użyczania/wynajmu? Ja również wnioskuję o kredyt na mieszkanie w ramach MdM, jako singiel, bo nie mamy ślubu z moim partnerem (poza tym, on jest właścicielem nieruchomości), ale, oczywiście, w mieszkaniu nabytym przeze mnie mieszkać będziemy we dwoje. On nadal zameldowanie będzie miał w swoim mieszkaniu, umowy wynajmu/użyczenia nie będziemy podpisywać, bo nie ma tu mowy o wynajmie/użyczeniu w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Co w tej sytuacji? Jak na przykład życzliwi sąsiedzi zrobią donos? Czy faktycznie ktoś będzie robił dochodzenie, że ktoś u mnie mieszka i to bez umowy?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. nawet, jeżeli nie spłacił kredytu – był właścicielem mieszkania, co niestety skutecznie eliminuje męża z możliwości uczestniczenia w programie MDM.

 • No problem, dodatkowo ten temat ma wyprostować planowana nowelizacja.

 • Sorry, późna pora, nie doczytałem. Kredyt w ramach MDMu można wziąć jedynie na zakup mieszkania, dodatkowa gotówka na remont/wykończenie niestety odpada. Możemy jednak zaproponować Panu dodatkowy, zwykły kredyt hipoteczny. Jeżeli jest pan zainteresowany, prośba o rejestrację na stronie. Współpracujemy z wieloma bankami, coś na pewno uda się znaleźć.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Ewelina

  Witam, mój mąż przed ślubem zakupił mieszkanie na kredyt jako osoba samotna. Kredyt jest ciągle spłacany, jeżeli znajdzie nabywcę na to mieszkanie i „wyczyści kartę” to czy będzie mógł skorzystać z MDM z żoną, jeśli teoretycznie nigdy nie był właścicielem tego mieszkania, ponieważ nie zostało spłacone?

 • Szymon

  Właśnie dlatego wydawało mi się to dziwne, gdyż program ma charakter prorodzinny a w ustawie są zapisy (zacytowane) zabraniające użyczenia pod groźbą zwrotu dopłaty. Wolałem więc zapytać i uzyskać inną niż moja opinię. Skoro jednak użyczenie należy rozumieć w kontekście zarobkowym to moje wątpliwości zostały rozwiane. Serdecznie dziękuję 🙂

 • Szymon

  Bardziej myślałem o szybszym wykończeniu obecnego mieszkania, gdyż jak już pisałem wcześniej, mieszkanie w ramach programu kupiłem. Zostało tylko wykończenie i dodatkowa suma na warunkach kredytu mieszkaniowego byłaby sporym ułatwieniem. Jak wiadomo kredyt mieszkaniowy ma o wiele niższe oprocentowanie niż gotówkowy. Tak czy inaczej dziękuję za odpowiedź 🙂

 • yosanne

  Ślicznie dziękuję!

 • Na razie to tylko propozycja. Na 99% nie zostanie uwzględniona w planowanej nowelizacji. Dlatego proponuję szukać mieszkania już wykończonego, którego cena za 1m2 mieści się jednocześnie w kwocie limitu.

 • Ad 1. Teoretycznie tak – ale nie popadajmy w przesadę, MDM ma mieć przecież prorodzinny charakter. Na podstawie wypowiedzi, które otrzymaliśmy z BGK nie może Pan użyczyć mieszkania,jeżeli czerpie Pan z tego tytułu korzyści. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny,z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika
  równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 2. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

 • Szymon

  3. Mignęła mi gdzieś informacja, że jest propozycja zmiany aby w ramach MDM można było wziąć kredyt również na wykończenie. Jest to póki co tylko propozycja czy pojawiły się już jakieś dodatkowe szczegóły na temat tej zmiany?

 • Szymon

  Witam. Skorzystałem z programu MDM w tym roku. Jestem singlem, mieszkanie odebrałem i już od pół roku zamieszkuję (mimo, że nie jest w pełni wykończone). Wszystkie „papiery” już za mną 🙂
  W związku z tym, że ustawa nakłada pewne ograniczenia przez pierwsze 5 lat, mam kilka pytań:
  1. Jeśli chciałbym w tym czasie zamieszkać z partnerką pozostając w związku nieformalnym, to czy będę musiał zwrócić proporcjonalnie część dopłaty?
  2. Obecnie nie mam dzieci i tak też było zgłoszone we wniosku. Czy jeśli „dorobię się” dziecka (jednego, max dwóch) w ciągu tych 5 lat to również będzie mi przysługiwać dodatkowe kilka procent dopłaty? Jeśli tak to według zasad z momentu otrzymania dopłaty czy według zasad obowiązujących w momencie urodzenia dziecka?

 • W najbliższej nowelizacji nie będzie szansy na taki zapis. Z pewnością będzie kolejna, ale kiedy – nie potrafię niestety powiedzieć.

 • Monika

  Jaka jest szansa ,zeby dopłata również obejmowała osoby, rodziny. które miały juz wcześniej mieszkanie lub dom na własność.Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się decyzji?

 • Witam. Chodzi o 100 m2 powierzchni użytkowej. Serdecznie zachęcam do lektury artykułu na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Dokładnie tak. Warunki kredytowe z momentu rejestracji wniosku, wypłata dopłaty do kredytu z przyszłorocznych środków.

 • mi.minka

  poniżej 100 m2 na dom jednorodzinny to kpina… No chyba że mam urodzić 1 dziecko to proszę bardzo – DROGI RZĄDZIE to nie jest polityka prorodzinna, bo ja nie mam zamiaru upychać 5 dzieci w jednym pokoju!!

 • yosanne

  Wnioski zostały złożone bardzo niedawno i dopiero w poniedziałek/wtorek będą w ogóle zarejestrowane, bo developer ma dosłać resztę dokumentów. Decyzja i wypłata środków na 100% dopiero w przyszłym roku, ale zależało mi, żeby w tym roku złożyć wnioski, by załapać się na aktualne warunki w bankach. Czyli rozumiem, że w banku będę traktowana na warunkach z 2014 roku, ale program MdM – warunki i pieniądze – obwiązywać mnie będzie ten z I kwartału 2015?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Pieniądze się nie skończyły, banki po prostu wstrzymały akcję kredytową, ponieważ fizycznie nie wyrobią się z analizą wniosków grudniowych przed końcem roku, a środki z MDMu nie mogą być przeniesione na kolejny rok. Proszę sprawdzić, na kiedy miała Pani zaplanowaną wypłatę kredytu i na jakim etapie znajdują się obecnie Pani wnioski. Jeżeli wypłata miała być w przyszłym roku- może Pani spać spokojnie. Jeżeli miała być w tym, ale wnioski są już zaawansowane w procesie udzielania kredytu – również nie ma powodu do obaw. Bank kredytujący powinien wystąpić do BGK o wypłatę środków z MDMu i przechować je dla Pani na koncie technicznym. Jeżeli mimo wszytko nie uda się otrzymać kredytu z dopłatą – trzeba będzie ponownie złożyć wniosek w przyszłym roku.

 • yosanne

  Proszę o pomoc,
  złożyłam wnioski kredytowe z dopłatą MDM (w dwóch bankach), ale wczoraj dowiedziałam się, że podobno skończyły się pieniądze na dopłaty w tym roku. Co teraz? Czy skoro wnioski są złożone z datą grudniową w bankach, to jest szansa skorzystać z funduszy przyszłorocznych, czy po prostu nie dostanę kredytu?

 • No problem, polecamy się.

 • Renata

  Bardzo dziękuje za udzielenie informacji:)

 • Tak, z tym, że w przypadku domów jednorodzinnych budowanych
  systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Renata

  Witam. Mam pytanie: posiadamy z mężem działkę budowlaną i na niej właśnie chcielibyśmy wybudować dom czy z programem MDM jest to możliwe?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • arfer

  jak w przypadku RnS – prawo nie działa wstecz, nie będą Cię obowiązywać nowe przepisy

 • Nie wiem jeszcze, jak ta zmiana zostanie sformułowana w nowelizacji. Sądzę, że powinny mieć zastosowanie warunki obowiązujące w momencie podpisania przez Panią umowy – teoretycznie prawo nie działa przecież wstecz.

 • Nie ma problemu, polecamy się

 • Justyna

  Posiadam już kredyt z dopłatą mdm.
  Będę nadpłacała lub całkowicie spłacała go w przyszłym roku w okolicach września.
  Rozumiem że po nowelizacji nie będą mnie obowiązywały sankcje dotyczące spłaty całości lub części kredytu udzielonego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” w
  ciągu 5-ciu lat od daty nabycia mieszkania (obecnie kredyt można
  spłacić bez konsekwencji wobec Ustawy MDM w dowolnym terminie)?

 • Monika

  Dziękuję bardzo za konkretne i szybkie udzielenie odpowiedzi.

 • ok, mam już odpowiedź – jeżeli działalność nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – nie ma problemu

 • ok, mam już odpowiedź – jeżeli działalność nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – nie ma problemu.

 • Niestety nie. Limit powierzchni użytkowej dla mieszkań wynosi 75 m2 (85 m2 jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci).

 • Arek

  Witam,czy wydzielone mieszkanie w szeregowcu o pow. 90 mkw będzie kwalifikowało się na dopłatę?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Sądzę, że nie powinno być problemów, ale nie chcę wprowadzać w błąd. Prześlę to pytanie do BGK i postaram się o jak najszybszą odpowiedź.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Najbardziej optymistyczne prognozy to początek II-go kwartału 2015.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  O ile nie naruszona zostaje powierzchnia użytkowa – nie powinno być problemów.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli ta połowa domu nie stanowi odrębnego mieszkania – tak, możecie się Państwo ubiegać o kredyt z MDMem. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw
  – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na
  spółkę z żoną).

 • Monika

  Czy otrzymując dofinansowanie na zakup lokalu mieszkalnego, można zarejestrować pod tym adresem działalność gospodarczą? Dodam, iż NIE zmieni się sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający
  zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (mieszkanie NIE będzie przerobione na lokal usługowy, sklep itp.). Będzie to w dalszym ciągu lokal mieszkalny, pod adresem którego zarejestrowana będzie dodatkowo działalność gospodarcza (adres zameldowania, zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej będzie taki sam).

 • aswl

  Witam kiedy będą znane już ostateczne zmiany które wejdą w życie ( chodzi o konkretny termin ) , gdyż deweloper nie może zarezerwować mi mieszkania nie mając pewności że zapis o możliwości posiadania wcześniej mieszkania przy trójce dzieci faktycznie wejdzie w życie

 • Monika

  Witam!
  Czy w przypadku dofinansowania zakupu mieszkania w bloku możliwe jest prowadzenie małej działalności gospodarczej w piwnicy, polegającej na serwisowaniu komputerów? Czy w takim przypadku istnieje ryzyko utraty dofinansowania, czy też nie – ze względu na fakt, iż piwnica jest pomieszczeniem przynależnym, nie jest pomieszczeniem użytkowym, mieszkalnym?

 • Kasia

  Witam,
  Czy jeśli małżonka jest właścicielem połowy domu to możemy się ubiegać o dofinansowanie?

  Pozdrawiam

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nowelizacja powinna wejść w życie pod koniec I-go kwartału 2015. Powinni Państwo zdążyć z kredytem.

  Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Nasz doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

 • zuza

  Narzeczonego i mnie czeka wzięcie kredytu w okolicach czerwca/lipca na mieszkanie spółdzielcze, które mają być włączone do programu po nowelizacji. Czy jest realna szansa na wejście w życie nowelizacji do tego czasu? Pierwszą transzę musimy przelać w sierpniu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie. Wniosek należałoby złożyć po wejściu w życie nowelizacji MDMu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wkładem własnym może być dofinansowanie w ramach programu MDM.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5%
  wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

 • test

  Jeżeli ktoś w tym roku złożył podanie i dostanie w styczniu dofinansowanie to obejmą go zmiany od następnego roku? Bo kasa na wykończenie to by głupia nie była nawet te 30 tys….

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • xyz

  Gorzej bedzie za 2 lata …wymagane 15 % a dostajesz np na singla 10%

 • gosc

  Tak samo kak teraz …wymagane jest 5% a dostajesz minimum 10% – singiel

 • Łukasz

  Od stycznia 2015 r. wymagany będzie wkład własny co najmniej 10% przy ubieganiu się o kredyt na kupno mieszkania lub domu. Czy wkład ten będę mógł pokryć z dofinansowania MDM ?