Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM „Mieszkanie dla Młodych” cz. 2

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM Mieszkanie dla Młodych cz. 2

Przedstawiamy kolejną porcję proponowanych zmian zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wszyscy liczyliśmy na wprowadzenie nowelizacji z początkiem 2015 r. Projekt jednakże w dalszym ciągu znajduje się w przygotowaniu i fazie konsultacji społecznych, a jego data wprowadzenia nie została ogłoszona.

Zapraszamy do zapoznania się również z pierwszą częścią artykułu na stronie »

Po piąte – z ustawy zostanie wykreślony warunek wypłaty dofinansowania wyłącznie po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Rezygnacja z tego warunku uprości życie wielu kupującym mieszkanie od dewelopera, który sam także zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. W takiej sytuacji mieszkanie jest obciążone hipoteką, której wykreślenia wymaga bank przed wypłatą środków pochodzących z dopłaty. Z kolei deweloper nie jest skłonny ubiegać się o wykreślenie hipoteki, zanim nie otrzyma całości zapłaty.

Nowelizacja zakłada rezygnację z warunku podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą środków pochodzących z funduszu dopłat. Nadal jednak pozostaje w mocy warunek, wg którego wsparcie w ramach MDMu ma być ostatnią transzą przelewana na konto firmy sprzedającej mieszkanie.

Po szóste – zostaną wprowadzone zmiany usprawniające korzystanie z programu „Mieszkanie dla Młodych” i wyjaśniające wątpliwości związane z częścią warunków programu. Uściślenia dotyczą m. in. doprecyzowania definicji domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego oraz wyjaśnienia, czy pary wychowujące biologiczne dziecko jednego z małżonków mogą ubiegać się o wsparcie. Ustawodawcy wyjaśnią także kwestię wynajmu części mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

Dodatkowo, w wyniku konsultacji społecznych zostaną wprowadzone dodatkowe udogodnienia:

 • W szczególnych przypadkach będzie możliwość nabycia mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego, będących przedmiotami obrotu pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz mieszkań sprzedawanych np. przez syndyka masy upadłościowej.
 • W przypadku beneficjentów wychowujących co najmniej troje dzieci zniesiony zostanie warunek pierwszego mieszkania (takie rodziny będą mogły skorzystać z programu, nawet jeżeli w przeszłości posiadały dom lub mieszkanie).

Jest także łyżka dziegciu – zostaną wprowadzone sankcje dotyczące spłaty całości lub części kredytu udzielonego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” w ciągu 5-ciu lat od daty nabycia mieszkania (obecnie kredyt można spłacić bez konsekwencji wobec Ustawy MDM w dowolnym terminie).

Oprócz wyżej wymienionych planowana była jeszcze jedna, dosyć istotna zmiana. Ustawodawcy planowali uchylić warunek udzielania kredytów w ramach MDM wyłącznie w walucie polskiej. Otwarta byłaby wówczas możliwość skorzystania z programu przez osoby osiągające dochód w walucie innej niż polski złoty (np. marynarze lub osoby pracujące poza granicami Polski). Niestety, ze względu na rekomendacje NBP oraz KNF, projekt tej zmiany został wycofany.

Do Ministerstwa wpłynęły także propozycje:

 • Wprowadzenia możliwości finansowania programem MDM zakupu mieszkań na rynku wtórnym.
 • Zróżnicowanie wysokości wsparcia dla rodzin wychowujących więcej niż troje dzieci.
 • Zniesienie kryterium wieku (obecnie jest to 35 lat, w przypadku małżeństw warunek dotyczy młodszego z małżonków).
 • Wprowadzenie limitów dochodu dla potencjalnych uczestników programu Mieszkanie dla Młodych.
 • Zniesienie warunku pierwszego mieszkania (beneficjenci będą mogli skorzystać z programu MDM, nawet jeżeli w przeszłości posiadali dom lub mieszkanie.
 • Wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Zmiany limitów powierzchni.
 • Zniesienie wymogu wzięcia kredytu w celu skorzystania z programu.
 • Przeniesienie niewykorzystanych środków programu na kolejny rok.
 • Możliwość otrzymania dodatkowej kwoty kredytu na wykończenie mieszkania.

Trwają obecnie dyskusje nad możliwością włączenia wymienionych propozycji do zapisów ustawy.

sprawdz_doplate150