Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM „Mieszkanie dla Młodych” cz. 1

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM Mieszkanie dla Młodych cz. 1

Od pewnego czasu sporo mówi się o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Trwają intensywne prace legislacyjne, aby jak najwcześniej wprowadzić zmiany w życie. Sam projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Dzisiaj przyjrzymy się, na jakie udogodnienia możemy liczyć.

Po pierwsze – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje rozwiać kontrowersje wokół nabywania mieszkań, wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie – banki dosyć niechętnie udzielają kredytów na zakup takich nieruchomości. Powodem takiego postępowania ma być głównie niemożność wyliczenia kwoty dopłaty, która bazuje na ostatecznej kwocie wartości mieszkania.

Nowelizacja ma umożliwić uczestnictwo w programie MDM nabywcom, którzy podpiszą ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o budowę lokalu. Podstawą do uzyskania prawa własności mieszkania będzie wniesienie do spółdzielni wkładu budowlanego. Wypłata dofinansowania wkładu własnego w ramach MDMu będzie dotyczyła ostatniej części płatności na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Po drugie – zmiany w ustawie mają doprowadzić do zwiększenia finansowego wsparcia dla rodzin wielodzietnych. W przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci kwota wsparcia zostanie zwiększona do 20% wartości odtworzeniowej mieszkania (obecnie mnożnik ten wynosi 15%). W przypadku beneficjentów z trojgiem lub większą liczbą dzieci mnożnik ten wyniesie 25% (obecnie 15%). Dodatkowym benefitem będzie zwiększenie powierzchni mieszkania wyznaczającej wysokość maksymalnego wsparcia. Obecnie jest to 50 m2, docelowo wartość ta wzrośnie do 65m2.

Po trzecie – zostanie zmodyfikowany warunek ograniczający zakres osób, które mogą przystąpić do kredytu razem z beneficjentem. Jest to szczególnie ważna zmiana dla osób żyjących w związkach nieformalnych. Dotychczas, zgodnie z Art. 6 Ust 3 Ustawy: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca lokalu mieszkalnego, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy lokalu mieszkalnego.”

Taka konstrukcja uniemożliwiała zaciągnięcie wspólnego kredytu np. przez narzeczeństwa. W docelowym projekcie ograniczenie w przystępowaniu do umowy kredytu członków najbliższej rodziny beneficjenta ma zostać zniesione. Ustawodawca rozważa jednak zachowanie wymogu, zgodnie z którym osoba trzecia będzie mogła przystąpić do kredytu jedynie w przypadku braku zdolności kredytowej beneficjenta programu.

Po czwarte – zostanie doprecyzowana możliwość udzielenia wsparcia w ramach MDM w związku z nabyciem mieszkania powstałego w wyniku przebudowy. Ponieważ obecna wersja ustawy jednoznacznie wskazywała, że dofinansowaniem mogą być objęte jedynie nowo wybudowane mieszkania, lokale powstałe w wyniku przebudowy były niechętnie finansowane. Nowelizacja zakłada wprowadzenie w ustawie zmian wskazujących, że dofinansowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą zostać objęte także mieszkania nowoutworzone w wyniku przebudowy. Warunkiem utworzenia takiego mieszkania ma być zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkaniowego wydane przez starostę.

Następną porcję proponowanych zmian przedstawimy w kolejnym artykule.
sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli jest to powierzchnia nieużytkowa – nie zostanie uwzględniona przy liczeniu limity powierzchni.

 • ciernik

  A jak sie ma do tego ta część nieużytkowa mieszkania (28m2) na poddaszu? Nie jest wliczana do pow. mieszkania i nie przekroczę limitu 75 m?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przewidujemy niewielkie wzrosty, rzędu kilkunastu złotych. Nie jest to jednak oficjalna analiza i proszę nie traktować tej informacji jako wiążącej.

 • Ana

  Dzień dobry,
  proszę o informację czy na czwarty kwartał 2015 r. przewiduje się wzrost czy spadek limitów dopłat w woj. wielkopolskim?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, no problem

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

 • Internauta

  Sorki, już doczytałem poniżej ” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.”

 • Internauta

  Witam,
  chodzi mi o fragment „do umowy kredytu mogą przystąpić (…), małżonkowie rodzeństwa (…) nabywcy lokalu mieszkalnego.”
  Czy jeśli podpiszę kredyt wraz z teściową – będę współwłaścicielem mieszkania wziętego w MDM? Warunki MDM teściowej (3 dzieci).

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mgd Urbnk

  Witam,
  czy będąc w narzeczeństwie możemy przystąpić do programu MdM??? Bardzo proszę o odpowiedź!

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przykro mi, ale niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), mogą Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Agnieszka

  Witam, w grudniu 2014 roku wzięliśmy dopłatę dla małżeństwa bez dzieci, w listopadzie 2015 urodzi nam się dziecko. Czy możemy się starać o zwiększenie dopłaty którą już dostaliśmy?

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Barbara

  Witam, jeśli dopłata została przyznana rok temu (1 dziecko, 15% dopłaty), a w lipcu tego roku urodzi się drugie dziecko – czy możemy starać się o dodatkowe pięć procent dopłaty?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przykro mi, ale obecnie nie są planowane zmiany, mające na celu objęcie programem MDM rynku wtórnego.

 • Marta

  Witam.
  Czy jakiekiolwiek widoki na to ze niedalekiej przyszlosci (do 2 lat) dofinansowaneim objete bylyby nieruchomosci na rynku wtórnym? Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, jeżeli bank wyrazi zgodę – do kredytu będzie mógł przystąpić Pani partner.

 • Zuzia

  Witam,
  moje pytanie odnosi się do nowelizacji w zakresie:”Po trzecie”. Skorzystałam z programu MdM jako singielka (w zeszłym roku). Czy w związku z tym, jeżeli straciłabym pracę (i jednocześnie utraciła zdolność kredytową) , do kredytu mógłby przystąpić mój partner? Czy w takim przypadku nowelizacja ustawy dotyczy osób, które już skorzystały z programu?

 • Tak, po wejściu w życie nowelizacji będą Państwo mogli wziąć kredyt wspólnie

 • marta

  Narzeczony ma zdolność kredytową, ale niewystarczającą na zakup interesującego nas domu. Ja również taką zdolność posiadam-prowadzę własną działalność. Każde z nas osobno jednak ma za mało zdolności by kupić daną nieruchomość. Czy w związku z nowelizacją ustawy, w czerwcu lub lipcu będę mogła być współkredytobiorcą dla narzeczonego?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, prace legislacyjne niestety się przeciągają. Realny termin wejścia w życie nowelizacji to bardziej czerwiec 2015 niż kwiecień (pracownicy Ministerstwa Infrastruktury na wszystkich konferencjach podają, że prace nad nowelizacją jeszcze się przeciągną)

 • Witam, prace legislacyjne niestety się przeciągają. Realny termin wejścia w życie nowelizacji to bardziej czerwiec 2015 niż kwiecień (pracownicy Ministerstwa Infrastruktury na wszystkich konferencjach podają, że prace nad nowelizacją jeszcze się przeciągną).

 • eddysz

  Na początku była mowa o wejściu ustawy od września, teraz jest już chyba mowa o kwietniu.. jaki jest więc ten właściwy termin ? I czy możemy mieć pewność że od kwietnia wszystko to już będzie funkcjonować ? Bardzo zależy mi na informacji, ponieważ zastanawiam się czy jest sens czekać.
  Z góry dziękuję 🙂

 • eddysz

  Witam, czy wiadomo juz może coś więcej na temat nowelizacji ? Chciałabym wziąć kredyt nie będąc malzenstwem, mamy już nawet wybrane mieszkanie ale ogranicza nas czas wiec zastanawiam się czy jest sens czekać na nowelizację czy tez wziąć od razu ślub cywilny.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Uzyskaliśmy informację, że nie ma przeszkód, aby mieszkanie weszło w skład współwłasności małżeńskiej. Również wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Poniżej oficjalna odpowiedź BGK:

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytania Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zasady obsługi wniosków o dofinansowanie wkładu własnego uregulowane zostały Ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz umowami o współpracy z BGK wraz z Instrukcją użytkownika portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA. We wszystkich wypadkach nie określonych w/w regulacjami, mają zastosowanie ogólne przepisy prawa oraz wewnętrzne procedury banku kredytującego.

  Z poważaniem,
  Zespół Banku Gospodarstwa Krajowego

 • Paulina

  Witam. Proszę mi powiedzieć, skoro w ustawie nie ma konkretnych informacji oraz nie udziela ich BGK gdzie mam dowiadywać się czegoś na temat tego, czy mieszkanie zakupione przez singla po ślubie może wejść w skład wspólności małżeńskiej?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  prawdopodobnie zmienią się limity jedynie dla woj. pomorskiego – chociaż deweloperzy dosyć mocno naciskają na podwyżki.

  Wniosek zawsze można złożyć i ew. wycofać, jeżeli limity pójdą w górę.

 • Gary

  Witam, mam do kupienia mieszkanie we Wrocławiu za 5110 za m2. Dopłata jest obecnie do 5112 za m2. Pytanie: czy muszę się spieszyć z wnioskiem do końca miesiąca? Dokładniej – jakie są przewidywane tendencje na następny kwartał – spadek czy wzrost limitów? Pozdrawiam.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Do kwietnia powinna już wejść w życie (piszę powinna, bo spodziewaliśmy się jej już w styczniu ;-(

 • bj

  Witam
  Mam pytanie czy jest już wiadomo kiedy nowelizacja powinna wejść w życie? Mam zamiar wziąć kredyt w kwietniu 2015 r. czy będę mógł już starać się o niego na nowych warunkach?
  Pozdrawiam

 • arfer

  widzisz, nikt nie nakazuje Ci korzystać z tego wariantu, taki jest pomysł (ma wady i zalety z punktu widzenia mieszkaniowej strategii kraju), w pewnych elementach lepszy niż poprzedni program Rodzina na Swoim (a już tym bardziej lepszy od ulg sprzed 10-15 lat, na których korzystali w ogromnej większości zamożni, ulgi kompletnie nie potrzebujący)

 • arfer

  a dlaczego sama wypłata środków miałaby być uzależniona od wydzielenia mieszkania do odrębnej, zakładanej KW (bo tak rozumiem pytanie) ?

 • arfer

  pytanie także czy deweloper w ogóle się zgodzi na podpisanie takiej umowy bez gwarancji pokrycia środków na całą transakcję (wkład+kredyt), dla mnie mimo wszystko zbyt duże ryzyko a i sens wątpliwy takiej koncepcji

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Polecam skonsultować sprawę z Państwa bankiem. Jeżeli dokonają Państwo wpłaty, a bank odmówi udzielenia kredytu (np. ze względu na problemy ze zdolnością) – ryzykują Państwo utratę własnych środków.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Polecam zgłosić się do banku i poprosić o przesunięcie terminu wypłaty kredytu. W przypadku nieznacznego opóźnienia (np. w obrębie tego samego kwartału) nie powinno być problemów.

 • wk

  Witam,
  Z partnerką chcemy kupić mieszkanie. Mamy rezerwację, która za dwa dni wygaśnie. Mamy spory wkład własny (ok 40%). Czy możemy zrobić tak, że podpiszemy umowę i z własnych oszczędności pokryjemy pierwszą lub pierwsze dwie transze, a po kredyt udamy się np dopiero w kwietniu ? Nie jesteśmy w formalnym związku, a jest szansa, że wtedy skorzystamy z MDM. Czy to, że podpisaliśmy umowę w 2014 będzie nas dyskwalifikowało w MDMie?

 • ewa8811

  Dzień dobry, mam planowaną wypłatę z MDM na 20.02.2015 jednak sąd który wydziela KW dla tej instytucji działa opieszale i od września wydzielił dopiero 115 ksiąg z 240, co rodzi podejrzenie, że KW (jedna z ostatnich w instytucji) mojego mieszkania może nie zostać wydzielona w odpowiednim czasie, czy w związku z tym można przesunąć planowaną datę wypłaty na kwiecień/maj? w jaki sposób należy to zrobić i kiedy?

 • michał Chm

  Witam mam kilka watpliwosci odnosnie tego projektu. Po pierwsze taka doplata powoduje wzrost ceny mieszkania( zawyza ja deweloper) co de facto skutkuje wiekszym zaciagnietym kredytem i nic na tym nie zyskujemy jedynie ten kto buduje i sprzedaje mieszkania. Po drugie dlaczego nie ma doplat dla ludzi majacych swoje oszczednosci, pomoc rodzicow i nie musza brac kredytow? Dlaczego tak sie dzieje, wydaje mi sie ze na tym programie maja zarobic jedynie BANKI I DEWELOPERZY , ZWYKLY szary czlowiek nic nie zyska jedynie poniesie wieksze koszty

 • arfer

  nie do końca, regularnie obchodzi się płatności podatków, unikając i dochodowego, i VAT

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli poprzez początek roku 2015 rozumiemy przełom marca/kwietnia – to tak 😉

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Mówimy o 100 m2 powierzchni użytkowej. Listę pomieszczeń, które się do niej nie zaliczają można znaleźć na naszej stronie – w zakładce dokumenty. Polecam „Wyjasnienia do MDM – powierzchnia użytkowa.pdf”

 • Bp

  Razem z partnerką, wstrzymaliśmy się z kupnem mieszkania w programie mdm czekając na nowelizację ustawy. Czy są jakieś szanse że zmiany, konkretnie zapis o możliwości przystąpienia do kredytu z dodatkową niespokrewnioną osobą, wejdą w życie od początku roku 2015?

 • tweey

  wszystko pięknie i ładnie tylko kto teraz buduje dom jednorodzinny DO 100 m2? nie mowie o budynku na 200-300m2 bo skoro ktos buduje takiego kolosa to stac go i na wykonczenie, ale zeby powierzchnia została taka jak w projekcie „rodzina na swoim”. niestety przez to ograniczenie nie załapie na dofinansowanie 🙁 przykre…

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  To prawda, dlatego uważam, że nie powinien Pan zwracać dopłaty. Serdecznie przepraszam za milczenie, ale nie odnalazłem tego maila z BGK, napisałem natomiast ponownie prośbę o wyjaśnienie tematu.

 • georgu2

  Przeanalizowałem te objaśnienia i wynika z tego, że gdyby moja żona miała mieszkanie przed ślubem, i ja kupiłbym mieszkanie z mdm też przed ślubem, to po ślubie ona może się podzielić zemną swoim mieszkaniem i ja nie będę musiał zwracać dofinansowania. Natomiast w przypadku, gdy ja bym chciał podzielić się z żoną mieszkaniem z mdm to zwracam dofinansowanie… bezsens.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam. Trwają obecnie społeczne konsultacje w wyniku których zostanie podjęta decyzja, czy z tego benefitu powinny korzystać jedynie rodziny wielodzietne, czy też wszyscy uczestnicy programu MDM.

 • justyna

  „Dodatkowym benefitem będzie zwiększenie powierzchni mieszkania wyznaczającej wysokość maksymalnego wsparcia. Obecnie jest to 50 m2, docelowo wartość ta wzrośnie do 65m2” wyczytałam gdzieś w internecie że 65 m ma dotyczyć tylko rodzin z 3 dzieci.?

 • Kamil

  Co za bzdura! Przecież nikt nie wybuduje domu własnymi rękami. Prace zleca się różnym firmom budowlanym i w ten sposób wspiera się lokalne małe i średni przedsiębiorstwa które dostaną więcej zleceń.

  Oczywiście wyjdzie to taniej bo bez zarobku dewelopera ale tego przecież nie można pominąć.

  Gołym okiem widać jak tendencyjna jest ta ustawa!

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Tak – VAT. Do tego dojdzie jeszcze PCC.

 • Natalia

  W TRADYCYJNYM ZAKUPIE MIESZKANIA LUB DOMU, DEWELOPER TEŻ MUSI ZAPŁACIĆ PODATEK TAK?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Program, oprócz pomocy młodym w nabyciu pierwszego mieszkania ma pełnić również rolę stymulatora gospodarki. dofinansowanie dla mieszkań z rynku pierwotnego oznacza również promowanie rynku budowlanego, firm wytwarzających materiały, co z kolei przekłada się na miejsca pracy.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Po odkupieniu takiego domu z działką – tak. Pytanie tylko, czy taka operacja się opłaci. Jeżeli deweloper odkupi działkę, wybuduje dom, a potem nieruchomość odsprzeda, będzie musiał zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, którego koszty z pewnością przerzuci na Panią.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Program, oprócz pomocy młodym w nabyciu pierwszego mieszkania ma pełnić również rolę stymulatora gospodarki. dofinansowanie dla mieszkań z rynku pierwotnego oznacza również promowanie rynku budowlanego, firm wytwarzających materiały, co z kolei przekłada się na miejsca pracy.

 • krytyk

  Powiem szczerze że nie podoba mi się ten program. Dlaczego wiejska nie chce zmienic podstawowego warunku aby ten program zaczął funkcjonować tak jak należy ! Myślą przewodnią programu ma być pomoc w kupnie pierwszego mieszkania. OK fajnie ! Ale dlaczego musi być nowe ? Wspieramy młodych czy deweloperów ??!! Przecież to jest absurd…. może w warszawie budują się nowe mieszkania i nie ma problemu z ich kupnem ale ludzie przecież nie jest tak wszędzie !! Program jest bo jest :/ niewykorzystane pieniądze pewnie nasz kochany rząd wykorzysta na nowe obicia swoich foteli i remont sali. Smutne to jest ze program który ma pomagać tak naprawdę przeszkadza i bardzo utrudnia…

 • Natalia

  TAK CZY SIAĆ MUSZE WYNAJĄĆ FIRMĘ, KTÓRA MI POSTAWI DOM, WIEC UWAŻAM ŻE ZAMIAST NAZWY” MIESZKANIE DLA MŁODYCH” POWINNA BYĆ NAZWA MIESZKANIA DLA DEWELOPERA” SKORO SĄ TAK OKROJONE ZASADY . CO WIĘCEJ TO TEZ POWINNO ZOSTAĆ ZNOWELIZOWANE. ANPEWNO BY SIE WIECEJ OSOB BUDOWAŁO…

 • Natalia

  Jeżeli sprzedam działkę deweloperowi, a on mi postawi na niej dom, czy wobec tego uzyskam dofinansowany kredyt przed budową domu.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli będzie to budowa domu na Waszej działce, bank będzie to traktował jako budowę systemem gospodarczym.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w
  związku z ZAKUPEM domu lub mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Na chwilę obecną nie możecie Państwo wziąć kredytu razem. Takie rozwiązanie umożliwi dopiero planowana nowelizacja ustawy, która powinna wejść w życie w II kwartale przyszłego roku.

  Możecie natomiast skorzystać z kredytu oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeszcze jedna sprawa, jeżeli jest Pani właścicielką domu – po ślubie stracicie oboje możliwość skorzystania z programu MDM (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom). Jedyna opcja to kredyt teraz, jedynie na narzeczonego, przy wsparciu jego rodziny.

 • Natalia

  planujemy budowę domu na własnej działce. Dom byłby budowany przez developera, czy kwalifikujemy się do programu mdm?

 • Monika

  Witam. Chcielibyśmy z narzeczonym a już wkrótce mężem zakupić mieszkanie
  korzystając z MDM. Niestety sam narzeczony nie ma wystarczającej
  zdolności kredytowej ja zaś jestem właścicielką domu (darowizna). Czy
  istnieje jakaś możliwość w takiej sytuacji zaciągnięcia wspólnie
  kredytu korzystając MDM??

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Podstawą naszej odpowiedzi była informacja ze strony BGK. Spróbuję odnaleźć tego maila i ew. podeślę.

  Szczerze mówiąc – wobec zapewnień o prorodzinnym charakterze MDMu okres karencji 5 lat w przypadku małżeństw jest trochę dziwny.

  Jest także zapis na 12-tej stornie objaśnień do MDMu, które można znaleźć na naszej stronie w sekcji dokumenty.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku
  małżeńskiego.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Odnośnie 1 części pytania – tak, wg obecnej wersji nowelizacji dofinansowanie będzie liczone od 65 m2 (ale rozważana jest także wersja, że tylko w przypadku rodzin wielodzietnych).

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

 • georgu2

  Pytałem już jakiś czas temu i odpowiedzieliście mi, że jest to możliwe.
  Dzisiaj dzwoniłem do banku Pekao w celu potwierdzenia tej informacji, i na początku babka stwierdziła też, że nie będzie problemu. Ale po 5 min oddzwoniła, bo jej to nie dało spokoju, i dowiedziała się w centrali że nie ma takiej możliwości w pierwszych 5 latach od pobrania kredytu.
  Poniżej opis problemu:
  W maju wziąłem kredyt mdm jako singiel. W sierpniu wziąłem ślub. Razem z żoną zamieszkałem w mieszkaniu. Chciałbym zrobić ją współwłaścicielem, gdyż teraz razem w nie inwestujemy, i będzie lepsza swoboda psychiczna dla obu z nas. Chciałbym też dopisać ją do kredytu. Czy jest taka możliwość? Czy BGK ma jakieś zastrzeżenia co do tego typu operacji. Wy w odpowiedzi na to pytanie odpowiedzieliście 2 miesiące temu, że spoko, nie ma problemu. możecie podeprzeć swoją jakimś zapisem? W banku mówią, że nie ma takiej możliwości przez pierwsze 5 lat. Trochę bez sensu bo to brak wsparcia dla małżeństwa, na którym im tak „zależy”.

 • adam

  witam,
  w przyszłym roku chcielibysmy z żona zakupić mieszkanie ok 70 m2.
  w tej chwili posiadamy 1 dziecko i według obecnego mdm przysługiwałoby by nam 15% dopłaty do powierzchni 50 m2.
  czy decydując sie na zakup po nowelizacji otrzymalibyśmy 15% wartości do powierzchni 65 m2? i czy jesli w przeciagu 5 lat urodzi nam sie drugie dziecko, to doplata zostanie zwiekszona o 5%?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • ewa

  Czy podczas budowy nowego domu również mogę skorzystać z programu MDM?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Obecnie – nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Aby skorzystać ze wsparcia osoby spoza rodziny trzeba niestety poczekać na nowelizację.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nowelizacja powinna wejść w życie na przełomie I i II kwartału przyszłego roku.

 • DB

  I mam też prośbę o wyjaśnienie mi pozycji nr 3. Ja nie mam zdolności kredytowej, czyli mogę wziąć kredyt z osobą nie z rodziny, tak?

 • DB

  Witam, mam pytanie kiedy wejdzie i czy w ogóle wejdzie ta nowelizacja ustawy?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli można – spróbuję zapytać w BGK o oficjalne stanowisko w tej sprawie. Konieczność zwrotu dopłaty, związane z zawarciem małżeństwa stałaby w sprzeczności z prorodzinnym charakterem programu. Poza tym – w drugą stronę nie ma żadnych konsekwencji (tzn. jeżeli skorzystamy z programu MDM i w wyniku małżeństwa staniemy się właścicielem domu lub mieszkania). Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Okres 5-ciu lat karencji jest liczony od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania (art 8, ust 1, pkt 1 Ustawy)

 • arfer

  współwłasność – zależy od interpretacji, ale w mojej ocenie będzie powodować zwrot dopłaty (jako darowizna czy uwspólnienie)

 • AP

  A patrząc na warunki MDMu, po zawarciu związku małżeńskiego ( nim upłynie 5 lat ) , nie będzie żadnego problemu z zameldowaniem i współwłasnością?

 • tomek

  witam. Od jakiego momentu liczy się okres 5 lat gdzie trzeba zwrócić dofinansowanie? Od momentu końcowego aktu? umowy deweloperskiej? Czy może podpisaniu umowy kredytowej w banku?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  O ile w wyniku działalności dewelopera powstało nowe mieszkanie i mieści się ono w limitach ceny i powierzchni programu MDM – można skorzystać z dopłaty.

 • Ania

  Witam, czy zmiany te dotyczą mieszkań-loftów w stanie deweloperskim od dewelopera >

 • arfer

  z tej prostej przyczyny, że jednym z założeń programu miało być to, by ułatwiał założenie lub powiększenie rodziny. A statystyki (polecam uzasadnienie ustawy + lekturę sprawozdań komisji) są tutaj nieubłagane – w przypadku, w którym oboje małżonków jest starszych niż 35. rok życia, dzieci z takich związków jest niewiele. Wobec ograniczonych środków pracodawca – i po doświadczeniach z RnS, zwłaszcza wersją sprzed reformy, gdzie na potęgę wykorzystywano małżeństwa rodziców a bywa, że i babci (np. nabywcami nieruchomości było małżeństwo 80-letnich staruszków, zdolność kredytową zapewniały wnuczki, oczywiście nie muszę tłumaczyć, kto faktycznie zamieszkiwał tą nieruchomość), by dostać dopłatę tam, gdzie nie powinna zostać utrzymana.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie napisałem, że wszyscy mają mieć po równo. Dlaczego jednak ktoś, kto przekroczył już wiek 35 lat nie może skorzystać ze wsparcia Państwa?

 • arfer

  🙂 fajny żart. Konstytucja mówiąc o równości nie traktuje tego w taki sposób, że wszyscy mają mieć po równo 😉 MDM jest – gdyby się już konstytucji czepiać – realizacją innego obowiązku państwa, w postaci wsparcia mieszkalnictwa. Z racji ograniczonych środków wybrano taką, a nie inną opcję i mimo wszystko lepsze to niż np. ulgi podatkowe sprzed nastu lat – ta pozwalająca odliczanie wydatków od podstawy opodatkowania bądź zmniejszanie samego podatku, z których na potęgę korzystali zamożni, bo Ci faktycznie potrzebujący w minimalnym stopniu. Program nie jest idealny, ale lepszy taki, niż żaden.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg obecnego projektu nowelizacji – w Pana przypadku warto poczekać na wprowadzenie zmian. Przy zwiększeniu udziału limitu powierzchni oraz % dopłaty dla rodzin 2+2 Pańskie wyliczenia są poprawne. Przy mnożniku 20% i powierzchni mieszkania 56 m2 dopłata w ramach MDMu powinna wynieść dla wymienionej lokalizacji 46.592,00 PLN. Kwota dopłaty do kredytu z BGK, w przypadku powiększenia rodziny w ciągu 5 lat od przeniesienia własności mieszkania: 11.648,00 PLN

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Sytuacja zależna od banku, w którym Pani narzeczony bierze kredyt. Jeżeli bank się zgodzi, konieczny będzie aneks i dodatkowe badanie zdolności – dla Państwa oznacza to po prostu dodatkowe koszty – czy jest sens takiej operacji? Może Pani rozważać ew. dokładanie się do raty kredytu lub współwłasność w przyszłości, po formalizacji związku.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  W obecnym momencie nie ma takiego zagrożenia. Do wykorzystania pozostało ponad 60% środków z puli przeznaczonej na bieżący rok. Z puli na rok 2015 zarezerwowanych zostało nieco ponad 10% środków.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Witam, niestety nie. Aby otrzymać dofinansowanie powinien Pan zakupić mieszkanie za pomocą kredytu w ramach MDMu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg stanu na chwilę obecną, takie zmiany nie są przewidziane w nadchodzącej nowelizacji.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Zniesienie kryterium wieku raczej nie wyjdzie, a szkoda – przydałoby się. Jest to jeden z głównych elementów, które czynią całą ustawę niekonstytucyjną.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Przepraszam za nieprawidłową informację – sugerowaliśmy się informacją, że część zapisów nowelizacji będzie działała także dla procesowanych wniosków.

  @arfer – dziękuję za sprostowanie
  @Lucasth – dzięki za dodatkowe informacje

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Pani Justyno – sprawdziłem temat. Po wypłacie pierwszej transzy kredytu warunki umowy nie mogą zostać zmienione. Przepraszam za nieprawidłową informację – sugerowaliśmy się informacją, że część zapisów nowelizacji będzie działała także dla procesowanych wniosków.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Hmm, pytaliśmy w Mille, BZWBK i PKO BK – nie ma problemu z dodatkowym kredytem na wykończenie mieszkania (oczywiście – o ile zdolność pozwoli).

 • arfer

  możecie zrefinansowąć kredyt. pytanie tylko jakie korzyści daje dołączenie Ciebie jako drugiego kredytobiorcy ?

 • AP

  Witam. W tym roku mój chłopak kupuje mieszkanie w mdm jako singiel, bo dotychczasowe warunki nie pozwalają nam wziąć kredytu razem. Czy po wejściu w życie zmian o możliwości wspólnego zakupu, będę mogła przystąpić jako druga osoba do umowy kredytowej oraz zameldować się w naszym mieszkaniu?

 • Lucasth

  W niektórych przypadkach nowelizacja będzie miała zastosowanie zastosowanie w również do umów kredytu zawieranych na podstawie wniosków składanych przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizacji. Chodzi o:

  a) przystąpienie do kredytu osób trzecich
  b) modyfikacja zasad określających termin wypłaty wsparcia w przypadku finansowania zakupu mieszkania oddanego do użytkowania

 • arfer

  no właśnie z grubsza różnica taka, czy tylko będzie rejestracja na firmę i nic poza tym (papierologia prowadzona przez np. biuro rachunkowe), czy fizycznie w tym mieszkaniu działalnosć będzie prowadzona a tym bardziej – odliczane koszty firmowe (net, media, amortyzacja nieruchomości itd itp)

 • arfer

  nie, nie będzie działać wstecz

 • Katarzyna Samojluk

  Witam czy moze byc jakis problem z MDM-em?? czy moze sie okazac ze w najblizszym czasie zabraknie funduszy??

 • tomek

  Pytanie co to jest faktyczne prowadzenie? Ja po prostu pracuję tam gdzie jestem więc praktycznie bym pracował we własnym mieszkaniu i to niezależnie od tego czy przerejestruję DG czy nie. Jak przerejestruję to po prostu będę mógł wziąć sobie np. Internet na firmę i wrzucać go w koszty jak i inne rzeczy jak np. materiały na wykończenie pokoju w którym będę pracował.

 • ciernik

  OK, ale prośba o odpowiedź na poniższy mój post i zawarte w nim pytania. Sama rejestracja nie rozwieje wszystkich wątpliwości.

 • Zapraszamy do bezpłatnego zarejestrowania się w programie. Sprawdź dopłatę i warunki już teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Łukasz

  Witam, Złożyłem wniosek o dopłatę w lutym 2014 o dofinansowanie zakupu mieszkania budowanego przez spółdzielnie. Wniosek oczywiście został odrzucony. Mieszkanie mimo to zakupiłem a raczej finansuję jego budowę pieniędzmi z kredytu w PKOBP. Odbiór mieszkania ma m do końca roku 2014. Czy mają Państwo informacje czy będę mógł się starać się o dofinansowanie wkładu własnego? Czy te zmiany będą dotyczyc wyłącznie mieszkań zakupinych od dnia wprowadzenia zmian w życie?

 • ciernik

  OK, dzięki. Ale czy zgadzają się wyliczone wyżej kwoty? Czy rodzina 2+2 będzie mogła liczyć na dofinansowanie liczone do 65m2, tak jak rodzina 2+3?

 • arfer

  ale samo zarejestrowanie DG bez jej faktycznego prowadzenia nie powinno być ograniczeniem

 • arfer

  bo celem ustawy (jasno określonym w uzasadnieniu) było pobudzenie tego segmentu rynku, deweloperzy gwarantują choćby odprowadzanie VATu od całości inwestycji, Kowalski budujący systemem gospodarczym część prac (czasem sporą) robi bez faktur, bo tak bywa taniej (choć oczywiście z punktu widzenia fiskusa – nie do końca legalnie)

 • arfer

  możesz poczekać, pytanie tylko :
  – czy deweloper podpisze z Tobą umowę deweloperską, nie mając zapewnionego finansowania całości inwestycji (no bo nie będziesz miał umowy kredytowej/decyzji)
  – ryzykujesz, jakie będą warunki w bankach (marże, opłaty) za rok – a spodziewać się można (taki trend od dawien dawna), że taniej nie będzie
  – jeśli wniosek będzie składany na obecnych warunkach, umowa będzie także na obecnych warunkach, nawet jeśli ustawa wejdzie w życie w miedzyczasie – więc nic Ci to nie daje, wniosek musiałby zostać zarejestrowany po wejściu w życie nowelizacji – czyli nie wcześniej niż połowa 2015 r. + miesiąc analiza – pytanie, czy do tego czasu starczy Ci środków własnych na wpłaty transz
  – jak wniosek będzie po noweli ustawy – tak, będą nowe wyższe wysokości dopłat

 • ciernik

  Witam,
  (pomorskie, pozostałe gminy, rodzina 2+2),
  Planuję zakup mieszkania 56m2 + poddasze nieuzytkowe, które jest jeszcze w budowie i zostanie oddane do użytku najwcześniej w pazdzierniku-listopadzie 2015 lub wiosna 2016. Dysponuję wkładem własnym w wys.60-80 tys. zł i z tego źródła będą pochodziły pierwsze zaliczki/transze dla dewelopera. Czy w związku z planowanymi zmianami:
  1) powinienem poczekać z podpisaniem umowy kredytowej do czasu ich wprowadzenia?
  2) będzie przysługiwała nam dopłata z MDM w wys. 20% liczona od 56m2 + ewentualnie dodatkowe 5% za urodzenie kolejnego dziecka w ciągu 5 lat?
  (czyli 46 592 zł + 11 648 kolejne dziecko, łącznie max.58 240 zł)?
  3) czy istnieje szansa, że w połowie 2015r. skończą się środki zarezerwowane na dopłaty MDM i nie zdążę z nich skorzystać?
  Z góry dzięki za pomoc., pozdrawiam

 • bob

  Czy będą jakieś zmiany odnośnie zakupu lub budowy domu systemem gospodarczym ? Obecne przepisy są tak zawiłe (zwłaszcza w kwestii odliczenia VAT-u) że nawet specjaliści w bankach nie są w stanie jasno wytłumaczyć kiedy i jak można ten vat odliczać. Druga kwestia – to ta forma wsparcia budowy domów w obecnym kształcie zbytnio preferuje budowę za pośrednictwem developerów, a Ci jak wiadomo nieźle kasują za budowę domu. Systemem gospodarczym można wybudować niekiedy 30% taniej…

 • Bezpłatnie zarejestruj się w programie. Sprawdź dopłatę i warunki już teraz: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • tomek

  Czy jeśli mam własną działalność gospodarczą, pracuje z domu zdalnie, czy mogę przerejestrować działalność na adres mieszkania kupionego w MDM? Z tego co słyszałem lokal z MDM ma służyć tylko mieszkaniu.

 • arfer

  nie, ale wiedz, że w niektórych krajach Europy to automat – kupujesz mieszkanie w mieście, musisz wykupić miejsce parkingowe, bo ktoś – słusznie – zakłada, że jeśli go nie masz, to będziesz gdzieś na dziko parkował. No i sprawa obchodzenia limitów cenowych tam, gdzie to możliwe.

 • arfer

  wartościowe i kluczowe zmiany, o które od lat się domagano to zniesienie absurdalnego ograniczenia, że kredytobiorcy w nieformalnym związku nie mogą się razem kredytować, reszta to niuanse, zobaczymy, co będzie z kwestią podwyższenia wieku. Sprawa wyłaczenia możliwości posiadania nieruchomości będzie prowadziła do gigantycznych nadużyć, jak w innych programach dopłatowych z przeszłości.

 • arfer

  tak? po zawarciu umowy na „starych” zasadach i wypłacie kredytu ? hmmm….

 • arfer

  nie, nie działa to aż tak wstecz

 • arfer

  liczyć się będzie – jak dla RnS – data rejestracji wniosku w BGK, choć oczywiście można anulować aplikację kredytową i zarejestrować formalnie raz jeszcze na nowych zasadach

 • arfer

  rozwiązaniem jest co prawda zaciągnięcie kredytu MDM i ekspresowy refinans z podwyższeniem o wykończenie, ale nie rozwiązuje to problemu w 100%

 • arfer

  ale faktem jest, że poza GNB, dziś jakby do czasu odnowienia oferty, warunki ma hmmm nierynkowe, żaden inny bank nie wyda 2 łącznie decyzji i nie podpisze 2 łącznie umów – na zakup MDM i wykonczenie drugą hipoteką, a to dla kredytobiorcy na styk zdolności mega ważne, bo perspektywa, że kupi M w deweloperskim i dalej będzie musiał najmować/mieszkać z mamą ,nie mając na wykończenie, jest średnio zadowalająca..

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety tak, posiadanie mieszkania w przeszłości wyłącza Pan z udziału w programie. Być może zmieni to planowana nowelizacja. Jeden z projektów zakłada zdjęcie warunku posiadania mieszkania.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Tak, powinni.

 • rysiek

  Mam 34 lata , zonę , 3 dzieci . Zbankrutowałem , straciłem wszystko łącznie z mieszkaniem . Długi spłaciłem i chciałbym kupić mieszkanie . Rozumiem , ze MDM nie dla mnie , no kiedyś miałem mieszkanie

 • justyna

  Czyli jesli złoźę wniosek w styczniu i np. 1 transza będzie w lutym a ostatnia załóźmy w poździerniku, to jeżeli nowelizacja wejdzie w maju to powinni mi wyrównać te 5 procent??

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Propozycja rezygnacji z kryterium wieku jest w tym momencie w fazie konsultacji społecznych.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Ta akurat część nowelizacji ma obowiązywać także dla wniosków w procesie. Taki jest projekt, tego, co przyniesie ostateczna wersja – nie jestem w stanie zagwarantować.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Raczej to kwestia kwietnia – maja przyszłego roku.

 • MANIEK

  Wiecie coś może co z limitem wieku mam 41 lat a zona 39 i niestety jestesmy zastarzy. I nic się pewnie nie da z tym zrobić aby uzyskać dopłatę. Było korzystać z Rodzina Na Swoim ale wtedy nie myśleliśmy o zakupie własnego mieszkania

 • kinga

  Kilkumiesięczne to znaczy 2-3 miesiące (ok marca) czy 8-9? Jest to dla mnie dość istotna informacja…

 • justyna

  Zamierzam starać się o mdm w styczniu, mam dwójkę dzieci. Czy wzrost tych 5% jak wejdzie ta nowelizacja np. w maju to czy będzie mnie to obowiązywało czy nie. Czy powinnam się wstrzymać z mdm do wejścia tej nowelizacji??

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Limity MDMu nie zawsze odpowiadają realiom rynku. Deweloper robi co może, aby zmniejszyć cenę mieszkania i umożliwić skorzystanie z programu – stąd te absurdalnie drogie piwnice i „obowiązkowe” garaże.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Czyli – dopłata w ramach programu MDM może stanowić wkład własny – nie musimy wydawać własnych pieniędzy. Kredytobiorca powinien jednak posiadać środki na opłacenie kosztów około kredytowych (prowizje, ubezpieczenia, opłaty notarialne).

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Czy aby na pewno te zmiany nie są znaczące? Nowelizacja rozwiązuje problemy związków nieformalnych, wprowadza dodatkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych, umożliwi zakup mieszkań od spółdzielnie mieszkaniowych i zadłużonych deweloperów. Poza tym, zostawiliśmy trochę materiału na drugą część artykułu.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg pierwotnego projektu zmiany miały wejść w życie od 2015-01-01. Ze względu na niewielki poślizg w pracach legislacyjnych należy liczyć się z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

 • Kejsi

  Teraz pierwsze co robię jak szukam/oglądam mieszkanie to pierwsze moje pytanie – czy garaż/miejsce postojowe naziemne/podziemne OBOWIĄZKOWE ?

 • asddsd

  a piwnice po 10 tys 🙂 czasami nawet kupno garażu OBOWIĄZKOWE, również potwierdzam, bo właśnie szukam 🙂 chyba jednak przeniosę się poza miasto, gdzie garaż podziemny mam gratis i za metr taniej 🙂

 • Kejsi

  Otóż to! Oglądaliśmy z mężem już trochę mieszkań – NIBY w „MdM” – ale to są cwaniaczki – jak już ktoś napisał – garaż prawie zawsze obowiązkowy za niską cenę mieszkania – niby zakupi się mieszkanie w MdM, dostanie się te 20000 dopłaty i co z tego jak OBOWIĄZKOWY jest wykup garażu/miejsca postojowego(które normalnie kosztuje ok.20000-25000zł) ale nas by wyniósł ok. 50 000zł bo oni muszą sobie od każdego metra odliczyć to co zeszli-żeby być w MdM i garaż wtedy wynosi drugie tyle 😐

 • asdwe

  tak jak ktoś pisze poniżej, mam na wkład własny, ale muszę wybrać, czy mam za to wykończyć, czy też wrzucić w koszta kredytu. Ok, dostanę zdolność, ale na betonie mieszkać nie można 🙁

 • doradca

  same nic nie wnoszące wzmiany, a młodzi bez wkłądu i tak nie wezmą MDM, bo skąd na wykończenie? na garaż (prawie zawsze dorzucany w zamian za niską cenę mieszkania)? to są zmiany, które trzeba wprowadzić, bo młodych z minium 50.000 PLN na koncie nie ma zbyt wielu!

 • Julia

  A czy już wiadomo kiedy wejdą w życie powyższe zmiany?