• Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Obecnie nie mogą wziąć Państwo kredytu razem, nie będąc w formalnym związku. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej
  nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli jedno z Państwa weźmie kredyt w programie MDM, nie będzie go można sprzedać w okresie karencji – 5 lat od momentu przekazania własności mieszkania.

 • asia

  jesli biore kredyt z narzeczonym i po jakim czasie bedziemy chcieli sprzedac mieszkanie czy bedzie to mozliwe?

 • Usługi doradcy finansowego są bezpłatne. Dodatkowo doradca finansowy w 1 miejscu ma ofertę wszystkich banków dostępnych na rynku, może więc wybrać najlepsze oferty.
  Z racji tego, że doradca sprzedaje wiele kredytów jest w stanie wynegocjować lepsze warunki kredytowe dla swoich klientów w bankach.

 • asia

  A jeśli wybierze sie ,doradce finansowego to jaka kwotę trzeba mu zapłacić za jego usługi??

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Tak, bez problemu. Zwrot dopłaty grozi jedynie w warunkach opisanych w Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu
  mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania
  wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Kazik

  Czy w przeciągu tych pięciu lat od momentu wypłaty dopłaty mdm mogę zostać właścicielem działek rolnych? Kupno, darowizna

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie. nawet lepiej, jeżeli nie jesteśmy właścicielem gruntu. Jeżeli deweloper buduje dom na naszej działce – bank traktuje to jako budowę systemem gospodarczym – czyli pozostaje jedynie możliwość zwrotu części podatku VAT. Jeżeli grunt nie jest nasz – kupujemy mieszkanie/dom i otrzymujemy dopłatę w ramach programu MDM.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • kefir

  czy trzeba być właścicielem gruntu na którym powstaje nieruchomość?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  O ile dom będzie spełniał założenia obu programów – tak.

 • kefir

  czy można połączyć program MDM na budowę domu czyli zwrot VAT z dofinansowaniem na budowę domu pasywnego NF15?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/