Budowa domu z dopłatą w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Budowa domu z dopłatą w programie Mieszkanie dla Młodych

Program „Mieszkanie dla Młodych” oferuje dwa rodzaje pomocy. Pierwszy – to dofinansowanie przy zakupie domu lub mieszkania od podmiotu, który wybudował tę nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Należy wówczas skorzystać z kredytu, którego ostatnią transzą będzie wypłacana na konto dewelopera dopłata.

Sposób drugi – dotyczy budowy domu metodą gospodarczą. Inwestor ma wówczas możliwość zwrotu części podatku VAT. Beneficjenci mają więc ograniczone możliwości. Dofinansowanie przy zakupie lub zwrot VATu przy budowie. Niestety, zakres pomocy w obu przypadkach jest dalece niewspółmierny.

W przypadku zakupu domu lub mieszkania beneficjent programu MDM otrzyma spore wsparcie finansowe. Często są to kwoty sięgające nawet ponad 100.000 PLN. Wadą tego rozwiązania jest ograniczenie dostępnych ofert jedynie do dużych ośrodków miejskich, w których działają deweloperzy.

Osoby budujące systemem gospodarczym nie są ograniczone lokalizacją, mogą również wybudować dom dostosowany do indywidualnych potrzeb. Jednak zakres pomocy w ich przypadku jest dużo mniejszy i dotyczy jedynie zwrotu części podatku za wybrane materiały. W najlepszym wypadku możemy mówić o kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

Nasi czytelnicy zastanawiali się nad połączeniem obu sposobów. Program nie definiuje przecież, że dom koniecznie musi wybudować deweloper. W ustawie jest jedynie mowa o osobie budującej i sprzedającej nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. De facto oznacza to, że jeżeli dom razem z działką zostanie zakupiony od lokalnej firmy budowlanej, której status pozwala również na sprzedaż nieruchomości – zaistnieją przesłanki do skorzystania z programu MDM.

Niektórzy z naszych czytelników posuwali się nawet krok dalej. Zastanawiali się mianowicie nad sprzedażą swojej działki firmie, która mogłaby na niej wybudować dom. Następnie posesja razem z nieruchomością została by ponownie odkupiona przez zleceniodawcę.

Taka konstrukcja ma jednak pewne wady. Po pierwsze – rozwiązanie nie zabezpiecza interesów obu stron. Wzajemna umowa nie daje firmie 100% gwarancji, że zleceniodawca odkupi nieruchomość. Przyczyny losowe mogą sprawić, że firma pozostanie z ukończoną inwestycją, którą ciężko będzie sprzedać – szczególnie w małych miejscowościach. Zleceniodawca również nie ma pewności, że firma budowlana nie zdecyduje się na zapłacenie przewidzianej w umowie kary i sprzedaż nieruchomości innemu klientowi.

Nie zapominajmy także o podatku VAT lub podatku od czynności cywilno-prawnych, który będzie musiała zapłacić firma budowlana w momencie zakupu działki. Sprawy dodatkowo się komplikują, jeżeli nabywana działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Na szczęście odpada kwestia podatku od wzbogacenia przy sprzedaży nieruchomości – nawet jeżeli zbycie nastąpi w ciągu 5-ciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działki – będzie to następstwo działalności gospodarczej i nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Opisana powyżej czysto teoretyczna konstrukcja miło świadczy o kreatywności naszych czytelników i umiejętności adaptacji warunków programu do lokalnych warunków. Jeżeli mają Państwo inne doświadczenia lub pomysły, które mogą przybliżyć program MDM szerszemu gronu beneficjentów – serdecznie zachęcamy do podzielenia się nimi na naszym forum.
sprawdz_doplate150

 • Hmm, opinia z naszej strony raczej nie będzie wiążąca, ale może wystosowałby Pan oficjalne pismo do Ministerstwa Infrastruktury (na adres mail ich sekretariatu w sprawie MDMu). Odpowiadają w miarę szybko. Być może to pomoże w kwestii negocjacji z US.

 • Paweł

  Odpowiedź jest satysfakcjonująca 🙂 A więc rozwinę temat. Wniosek złożyłem 04.11.2017 w US Krosno, w dniu dzisiejszym 22.11.2017 otrzymałem informację, że mój wniosek zostanie odrzucony ze względu na to, że w domu znajduje się własnie takie pomieszczenie. Urzędnik zaproponował mi, żebym napisał wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ będę mógł złożyć kolejny wniosek, w którym mogę załączyć opinie KIPu. Teraz pojawiają się dwa problemy. KIP ma 3 miesiące na wydanie opinii (a ja mam czas do końca roku), drugi problem pojawił się po złożeniu pierwszego wniosku, ponieważ żona dostała od rodziców mieszkanie, co dyskwalifikuje mnie do złożenia wniosku następnego.

 • Nie sądzę, aby powierzchnia usługowa dyskwalifikowała Pańską inwestycję. Wg ustawy, aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Paweł

  Witam. Budowę zakończyłem w tym roku (2017). Powierzchnia użytkowa to 99 m2, ponad to mam jeszcze 8 m2 części usługowej (wymóg mpzp). Czy na taki domek również mogę wystąpić o zwrot części podatku VAT? W ustawie można odnaleźć zapis:
  „dom jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w
  zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
  potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
  całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”.
  Pytanie brzmi czy przez tą część usługową mój wniosek zostanie odrzucony?
  Można by również powyższy zapis zinterpretować, że garaż również nie stanowi celów mieszkaniowych i takie domki również się nie kwalifikują.

 • Owszem, jest to możliwe. Należy wystąpić w styczniu o kredyt z terminem wypłaty na czerwiec 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Qba “Qba”

  Witam, planuję kupić dom o powierzchni 87 m2, tylko że ten dom będzie wybudowany dopiero w czerwcu. Czy istnieje możliwość uzyskania dopłaty na dom którego jeszcze nie ma? Czy można złożyć wniosek o dopłatę w styczniu? Dom będzie kupiony od inwestora który buduje całe osiedle (to już 4 będzie) ale nie ma on statusu developera.

 • Polecałbym w takiej sytuacji przełożyć odbiór na styczeń…

 • johan

  wniosek o zwrot do końca roku kalendarzowego w którym nastąpił odbiór, co jeśli odbiór nastąpi w ostatnim dniu grudnia?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem – w przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • ania

  Witam,

  Mam zamiar rozpocząć budowę domu na własnej działce, systemem gospodarczym. Czytając poniższe wpisy rozumiem że budując w systemie gospodarczym forma pomocy przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane.
  Dofinansowanie kredytu nie jest w tej sytuacji możliwe?
  Kolejna kwestia, czy jeśli powierzchnia użytkowa domu przekracza 100 m2, forma dofinansowania w postaci zwrotu części z podatku VAT jest możliwa do uzyskania, czy też nie?

 • Witam. Powierzchnia użytkowa wymienionego domu jest trochę za duża. Limit dla domów wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci). Proszę jednak pamiętać, że nie wszystkie pomieszczenia powinny być traktowane jako użytkowe (np. pralnia, suszarnia, kotłownia nie powinny być zaliczane do ww.powierzchni).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Michał

  Dzień dobry, chcę zakupić dom z rynku wtórnego. Powierzchnia użytkowa wynosi 160 m. Czy mogę starać się o dofinansowania z programu MDM ?
  Pozdrawiam

 • Powinniście Państwo poczekać na odbiór budynku. Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów składamy raz – do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Anna Poznańska

  Dzień dobry, konczymy budowę domu. Warunki spełniamy. Czy możemy juz składać rozliczenie faktur czy musimy czekać na odbiór domu?

 • Budują Państwo ww. dom sami, na własnej działce?

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa lub zlecenie budowy domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Jagoda

  Witam. Czy jeśli planujemy postwaić domz bali możemy liczyć na dofinansowanie MDM? Kupujemy jakby gotowy dom (wybieramy projekt w firmie która stawia dom na działce do stanu deweloperskiego) czy może na zwrot Vat?

 • Nie ma druków dedykowanych dla programu MDM. Wnioski należy składać na drukach VZM dostępnych na stronach urzędów skarbowych.

 • Łukasz

  „Witam, niestety nie. VAT można odliczyć jedynie w przypadku budowy nowego lokalu.”
  Odpowiedź była bardzo precyzyjna. Nie bójmy się przyznawać do błędu 🙂 Ja w dalszym ciągu poproszę o namiar na druki, nawet wersję do wydruku (nie wypełnialną elektronicznie) aktualną VZM + załączniki. Bo na mój gust nie istnieją dedykowane druki dla MdM. Znalazłem jedynie te dotyczące odliczenia Vatu na starych zasadach – ulga budowlano remontowa.

 • Zgadza się. Moja odpowiedź nie była precyzyjna. Lokal może powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) – można skorzystać z programu MDM.

 • ok, kontekst pytania był zrozumiały.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Asia

  Mdm*

 • Łukasz

  Gdzieś czytałem inne stanowisko w tej sprawie. Jeżeli rozbudowa wymaga pozwolenia na budowę, to zwrot się należy. Jakby nie było w wyniku rozbudowy powstaje nowy lokal mieszkaniowy. Czyż nie? Opinia „zaczytana” nie pamiętam gdzie.
  Ja mam inny problem ze znalezieniem aktualnego wniosku VZM oraz załączników, które mógłbym wypełnić elektronicznie. Przy stosie faktur za całą budowę ręczne wypisywanie to jakaś syzyfowa praca, a w razie pomyłki czy korekty – dramat.

 • Asia

  Witam.Razem z mężem kupiliśmy działkę w tym roku. Planujemy w przyszłym roku zacząć budowę domu o powierzchni 109 m2 pow użytkowej. Czy mozemy skorzystać z jakiejkolwiek pomocy mam?

 • Witam, niestety nie. VAT można odliczyć jedynie w przypadku budowy nowego lokalu.

 • Piter

  Ja odziedziczyłem po babci 50% domu. Drugie 50% należy do moich rodziców- formalnie mam pół domu, ale dom jest za mały, żeby mogły w nim mieszkać 2 rodziny (dlatego mieszkają w nim tylko moi rodzice), więc dobudowujemy kilka pomieszczeń metodą gospodarczą- czy w takim przypadku mogę odliczyć Vat?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • dariusz szweda

  czyli lipa mówi sie trudno ale dzięki za odpowiedz

 • Dzięki za miłe słowa, polecamy się.

 • krótko i konkretnie opisane. Dzięki, teraz wiemy czego szukać

 • Wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych).

  Na fakturze może być aktualny adres zameldowania.

 • Marianna

  Witam,
  czy jest jakiś limit kwotowy jeżeli chodzi o zwrot vatu?
  Czy na fakturze, która jest składana do US musi być adres budowy, czy może być adres zameldowania?

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • dariusz szweda

  Witam czy możemy ubiegać się o zwrot podatku vat na materiały budowlane jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane w roku 2013,ale było na inna osobę.W roku 2017 działka wraz z pozwoleniem została przepisana na nas.Planowane zakończenie budowy to listopad 2018r.Wszystkie pozostałe warunki spełniamy.

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Weronika Salamon

  Witam, czy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane można złożyć tylko po skończonej budowie? Czy jest możliwość złożenia go np. raz w roku? Co jeśli spełniamy wszystkie kryteria powierzchni wieku itp. a nie zdążymy dostać odbioru przed końcem 2018 roku Z góry dziękuje za odpowiedź

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa lub zlecenie budowy domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu. Kredyt gotówkowy nie ma większego sensu, proponujemy w takie sytuacji zwykły kredyt hipoteczny, w uzyskaniu którego może pomóc nasz doradca.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa lub zlecenie budowy domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Szymon Kwitek

  WItam, co jeśli chcę zakupić działkę i zlecić firmie budowlanej budowę domu i zaciągnąć na to wszytsko kredyt to jest szansa na MDM?
  Pozdrawiam.

 • Limit powierzchni dla domu wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli wychowują Państwo troje lub więcej dzieci). Wniosek o dofinansowanie należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • ola

  Witam. Mam pytanie jeśli dostaliśmy już kredy w PKO BP podpisaliśmy umowę w piątek, wszystkie warunki spełniamy dom będzie mu al 94 M pow użytkowej to czy możemy skorzystać z mdm czy już nie ?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paulina Nycz

  Witam.
  Mam 19 lat, mój partner 23. W tym roku dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Chłopak ma swoją działkę, chcemy zacząć budowę. Czy kwalifikujemy się do tego aby dostać dofinansowanie MDM? Jeśli tak, proszę o pomoc, jak możemy to zrobić.
  Dziękuję bardzo i pozdrawiam!

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Zebrane dokumenty powinny jedynie dotyczyć wydatków, które może Pan odliczyć.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Stanisław

  Witam.
  Na jakiej zasadzie są rozliczane wydatki poniesione na budowę domu po dofinansowaniu MDM? Musze przedstawić faktury na co wydałem i ile. Muszę mieć dokumenty na pełną zakładaną kwotę kosztu budowy?
  Czy wystarczy ze biorę kredyt hipoteczny na budowę domu w banku który wspiera MDM i tyle??

 • Stanisław

  Witam.
  Na jakiej zasadzie są rozliczane wydatki poniesione na budowę domu po dofinansowaniu MDM? Musze przedstawić faktury na co wydałem i ile. Muszę mieć dokumenty na pełną zakładaną kwotę kosztu budowy?
  Czy wystarczy ze biorę kredyt hipoteczny na budowę domu w banku który wspiera MDM i tyle?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Gosiek

  Witam. Jeśli mam troje dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, posiadam dwa mieszkania na własność wspólnie z małżonkiem to mogę skorzystać z mdm, pomocy w budowie domu?

 • Zapewniam, że wymienione informacje zostały zweryfikowane w bankach z którymi współpracujemy. Dla doprecyzowania mogę jedynie dodać, że chodzi o nieznaczne opóźnienie (powiedzmy do około 1 – 1,5 miesiąca).

 • Ja

  Niestety informacje których Państwo udzielacie na tej stronie odnośnie przesunięcia wypłaty MDM z roku 2017 na przyszły rok, nie są zgodne z prawda. Wystarczyło zadzwonić do BGK lub na infolinie któregokolwiek z banków, żeby większość z tego
  co jest napisane powyżej okazało się kłamstwem. Zanim zaczniecie udzielać jakichkolwiek informacji i robić ludziom złudna nadzieje, że wszystko się uda i nie ma się o co martwić, poczytajcie lub tez skonsultujcie się z kimś kto jest lepiej doinformowany.
  Dla ludzi którzy poszliby i zrobili tak jak jest napisane powyżej, mogliby się zdziwić jakby okazało się, że stracili dofinansowanie.

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Polecam zebrać wszystkie faktury za materiały budowlane, pozwolenie na budowę, dokumentację potwierdzającą odbiór budynku oraz wypełnić wniosek o zwrot wydatków VZM-1. Z wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do urzędu skarbowego.

 • M-agdalena B-ielenis

  Witam, budujemy dom systemem gospodarczym, jesteśmy już na końcówce, w październiku chcę złożyć dokumenty o zwrot podatku z mdm, proszę powiedzieć od czego mam zacząć bo nie mam zielonego pojecia

 • Witam. Przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania w ramach tego samego roku nie jest żadnym problem. Wystarczy złożyć dyspozycję wypłaty u Waszego doradcy. Gdyby zdarzyło się, że zakończenie budowy przesunie się na przyszły rok, należy powiadomić o tym fakcie bank kredytujący. Wystąpi on wówczas do BGK o wypłatę środków, które zostaną przechowane na koncie technicznym.

 • Ja

  Witam serdecznie,
  Chcielibyśmy dowiedzieć co w sytuacji jeżeli dostaliśmy MDM z 8.08.2017 r , na zakup lokalu mieszkalnego będącego jest w trakcie budowy, której koniec zaplanowany jest na koniec października 2017 roku.Niestety developer ma aktualnie małe (2 tyg) opóźnienie, mimo co zapewnia iż wyrobi się w czasie nakreślonym w harmonogramie.
  Obawiamy się jednak, że może się to trochę przeciągnąć (pogoda nas nie rozpieszcza), czy w związku z tym możemy stracić kwotę dofinansowania jeśli nie zakończą budowy zgodnie z podanym terminem?

 • Nie, lokal powinien być ukończony w stanie zapewniającym beneficjentowi warunki mieszkaniowe.

 • Niestety nie, zwrot VAT dotyczy wyłącznie budowy domów systemem gospodarczym.

 • Owszem, eliminuje. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki programu.

 • Ja

  A co jeśli chce kupić zaczętą budowę czy mogę starać się o dotacje?

 • Agnieszka

  Witam,
  czy w przypadku przebudowy lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny, mogę skorzystać ze zwrotu Vat-u na zasadach budowy domu?

 • Klaudia Diakowska

  Dzień dobry,
  Czy posiadanie mieszkania w przeszłości (już nie jestem właścicielem), również eliminuje mnie z udziału w programie MDM?

 • Mniej więcej tak to wygląda. Listę materiałów znajdzie Pan w dziale Dokumenty. Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31 (nie musi to być styczeń, bo zwrot VAT nie jest zależny od dostępności puli przeznaczonej na dofinansowania).

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Damian

  Dziękuję za odp. Czyli odnośnie tej różnicy w VAT, przykładowo idę do sklepu i kupuję okno 23% VAT, i ze wsparcia MDM VAT obniżony będzie do 8%, a więc dostanę zwrot 15%?

  Czy żeby dostać takie wsparcie, muszę złożyć wniosek w styczniu?

 • Andrzej

  Witam, posiadamy małe mieszkanko które chcemy sprzedać i zakupić działkę i budować dom systemem gospodarczym (oczywiście gdy sprzedamy mieszkanie chcemy zamieszkać tymczasowo w innym miejscu). Czy możemy liczyć na dofinansowanie? Czy po sprzedaży mieszkania mamy możliwość załapania się na program MDM?

 • Nie musi Pan kierować się jakimś określonym terminem przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, grunt, aby zostały spełnione warunki o których pisałem poniżej.

 • Witam. Zwrot podatku VAT dotyczy różnicy pomiędzy stawkami 23% i 8%. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Damian

  Potrzebne jest na styczeń pozwolenie na budowę?

 • Damian

  Witam, mam dwa pytania:
  1) Czy jeśli wybuduję dom samodzielnie, to zwrot VAT za materiały budowlane będzie wynosił 23%?
  2) Jakich formalności trzeba dokonać żeby załapać się na styczeń z budową domu z MDM?

 • Aby zakupić dany lokal w ramach programu MDM, powinien on spełniać limity ceny i powierzchni.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Tutaj można sprawdzić, czy limity są spełnione: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Lukas

  Witam czy mozna starać się o dofinansowanie do zakupu mieszkania nie objętego programem MdM? Czy jezeli mieszkanie ma 65 m a działka ok 90 m to jest to mozliwe ?

 • Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Dom powinien być przynajmniej po technicznym odbiorze budynku.

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Kasia

  Witam ,jesteśmy rodziną z 3 dzieci czy możemy kupić dom stan surowy ?

 • mariosw

  Witam
  Chciałbym rozpocząć budowę domu 100 m2 do kiedy muszę zakończyć budowę aby odzyskać podatek VAT z materiałów budowlanych ?

 • Nie, zwrot dotyczy różnicy pomiędzy stawkami VAT, 23% i 8%.

 • Samodzielnie nie macie Państwo szans na kredyt… My przy niespełna 4000 netto na 3 osoby musieliśmy złożyć wniosek o kredyt razem z rodzicami (a chcieliśmy pożyczyć od banku 161 000, nie licząc dofinansowania z MDMu).

 • toldi

  Ok, pytanie jest jeszcze jedno: jeżeli deweloper wystawi fakturę za usługę budowy domu na mojej działce (materiały po jego stronie) na np. 300k netto + 8%VAT tj 324k brutto to do zwrotu kwalifikuje się kwota 24k? (dom 110m2, wiek poniżej 30lat kredytobiorców, 3 dzieci)

 • Witam. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym także niestety obowiązuje limit powierzchni użytkowej.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Rafał Grudziński

  Witam,

  W raz z żoną budujemy dom na działce naszej własności. O ponownym uruchomieniu programu MDM usłyszeliśmy w radiu. Nasz dom jest na początkowym etapie budowy – wylany został główny strop. Dom będzie miał większą powierzchnie niż ta wskazywana przez Państwa (100m2), a mianowicie 200 m2. Jednakże na innej stronie dotyczącej programu znaleźliśmy informacje:

  „Budowa domu
  Ustawodawca daje również możliwość samodzielnego wybudowania domu jednorodzinnego. W tym przypadku beneficjent będzie mógł liczyć na zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane. By otrzymać zwrot, faktury muszą być wystawione od dnia otrzymania pozwolenia na budowę nieruchomości.

  Warto pamiętać, że osoba, która zdecyduje się na samodzielne budowanie domu nie musi brać kredytu hipotecznego, a o zwrot należy się starać we właściwym Urzędzie Skarbowym.

  Dofinansowanie do wkładu własnego można uzyskać do 50 m2, w przypadku większych nieruchomości dopłata naliczana jest również do 50 m2.”

  Proszę o informację, czy nasz dom może przekraczać podane wcześniej 100m2, lecz mimo to możemy starać się o zwrot podatku za zakupione materiały do 50 m2.

  Dodam iż niedawno urodziło nam się pierwsze dziecko i trochę ciężej pogodzić nam jest to wszystko. Nie ukrywamy iż częściowy zwrot środków za zakup materiałów bardzo by nam się przydał.

  Proszę bardzo o odpowiedź czy mamy szanse na zwrot i co musimy zrobić aby go uzyskać.

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Rafał Grudziński

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Karol Koper

  Witam chcemy z dziewczyną budować dom nie mamy dzieci, nie przekraczamy 25 roku życia nie jesteśmy po slubie raczej kredytu nie musimy brać czy jest możliwość dostania jakiekolwiek dotacji albo wsparcia na budowę domu jednorodzinnego na własnej działce?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Anka k

  Wraz z mężem chcemy budować dom,mamy jedno dziecko,nie mamy 30 lat,możemy liczyć na wsparcie?

 • Anka k

  Będę budować dom wraz z mężem,mamy jedno dziecko.nasz wiek nie przekracza 30lat,możemy liczyć na jakieś wsparcie??

 • Witam. Jako rodzice wychowujący troje dzieci mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jacek

  Witam. Mam 40 lat, moja żona 38 i mamy troje dzieci. Zarabiam najniższą Krajową, żona jest na rencie i jest niezdolna do pracy.

  Mieszkamy na 40 metrach kwadratowych. Dom nie jest moją własnością, chcielibyśmy kupić dom za 120 tyś. zł od prywatnego właściciela. Czy mamy szansę na dofinansowanie?

  Z góry dziękuję za odpowiedź!

 • witam. Budowa domu na Pana działce będzie potraktowana jako budowa systemem gospodarczym (nawet, jeżeli dom postawi deweloper) – czyli ew.można się będzie ubiegać zwrot podatku VAT. Z tym, że deweloper pewnie wystawi f-rę za usługę budowy (VAT 8%).

 • Jan

  Posiadam działkę, wybrany projekt i firmę, z którą planuję podpisać umowę na wybudowanie domu do stanu developerskiego.
  Powierzchnia użytkowa domu (103m2) mieści się w limicie, ponieważ posiadam 3 dzieci Uzgodniona cena również mieści się w limitach.

  Czy w takiej sytuacji – umowa z firmą, która wystawi mi fakturę za wybudowanie domu do stanu developerskiego na mojej działce – mogę starać się o kredyt z dofinansowaniem MDM? Jeśłi tak to na jakich warunkach – jako budujący met. gospodarczą, czy jako kupujący dom od firmy?


  Jan

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. Chodzi o zwrot podatku VAT? W zakładce Dokumenty można znaleźć listę materiałów podlegających odliczeniu.

 • Kkkkk

  witam
  mam pytanie czy jeśli posiadaliśmy z mężem dom w Wielkiej Brytanii,sprzedaliśmy go i teraz zamierzamy podubowac w Polsce,to czy należy nam się zwrot vat w przypadku budowy systemem gospodarczym?

 • Artur Chmielewski

  witam czy jest szansa na odliczenie okien? pozdrawiam

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Jeżeli Państwa dom spełnia wymienione warunki, możecie liczyć na zwrot podatku VAT.

 • rsuper

  Witam, w styczniu 2018r. z żoną (32 lata) będziemy mieć dwójkę dzieci. Do sierpnia 2018r. powinna zakończyć się budowa naszego domu 84m2 mieszkalne + 24 m2 garaż w kubaturze budynku. Czy będzie nam przysługiwał zwrot VAT?

 • Witam. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • lena

  witam staramy sie o kredyt na budowę domu, czy tez mozemy sie starac o zwrot podatu VAT po zakonczeniu budowy?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Mogą Państwo także złożyć wniosek kredytowy i za jego pomocą otrzymać dofinansowanie MDM. Szczerze mówiąc, takie rozwiązanie jest finansowo korzystniejsze, gdyż kwota dofinansowania może wynieść nawet ponad 100 tys. PLN.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sabina

  Witam, mamy z mezem 3 dzieci, mieszkamy w domu moich rodzice. Masz ma zaczeta budowe czy jest mozliwosc dofinansowania na skonczrnie budowy. Mamy tez syna niepelnosprawnego

 • Witam. Wniosek o zwrot VAT jest składany raz – po zakończeniu procesu budowlanego i po odbiorze budynku do użytkowania. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

 • Ewelina

  Witam:)
  Mam pytanie: rozpoczęliśmy budowę domu jednorodzinnego w 2014r, budowa trwa nadal i chcieliśmy skorzystać z ulgi zwrotu podatku VAT, czy ktoś się orientuje czy jeżeli złożyłabym wniosek teraz mogłabym pożnij dołączyć pozostałe faktury z kolejnym usług i materiałów budowlanych włożonych w tą budowę?
  I może ktoś się orientuje jeszcze jak to jest z zameldowaniem, Czy jeżeli zameldujemy się tam to również możemy składać wniosek ? Teraz wszystkie dokumenty działka pozwolenie jest na nas tylko brak zameldowania
  z góry dziękuje za pomoc , Pozdrawiam 😉

 • Witam. Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • kamil

  Cześć, mam pytanie: chcemy z żoną nabyć mieszkanie z dopłatą MDM. Ile mamy czasu, aby się do niego wprowadzić, jeżeli umowa kupna sprzedaży będzie podpisana około 30.08.17 (data dostosowana do daty przyjmowania wniosków). Obecny właściciel prosi aż o 6 miesięcy czasu na wyprowadzkę (ma w tym czasie urządzić przeprowadzkę do innego miasta). Czy ustawa doprecyzowuje termin wprowadzenia się do kupionego z dopłatą MDM mieszkania? Np. 3 lub 6 miesięcy od daty zakupu mieszkania trzeba się definitywnie do niego wprowadzić? Czy bank i BGK mogą o to dopytywać? Pozdrawiam Kamil

 • Witam. Pozwolenie na budowę powinno być wystawione na Państwa.

 • Justyna Burdzy

  A jesli pozwolenie na budowe jest na tate (bo dzialka ma byc dopiero przepisana) faktury beda juz na mlodych czy mozna starac sie o zwrot za materialy?

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • natalia

  Witam mam rozumieć że trzeba mieć minimum 3 dzieci ?

 • Karol Poprawa

  Witam,

  Jesteśmy zainteresowani kupnem domu od firmy która nie jest deweloperem spełniam wszystkie warunki brzegowe programu, dom również je spełnia, sęk w tym że dom nie jest jeszcze wybudowany( jest już wydane pozwolenie na budowę) budowa zajmie około roku.chciałbym załapać się na dopłatę w styczniu 2018 dom będzie gotowy najpóźniej w Czerwcu 2018 Mam 2 pytania 1. Jaki rodzaj umowy muszę podpisać ze sprzedającym aby została zaakceptowana? (biorąc pod uwagę że nie jest deweloperem) 2. Czy jeśli złoże wniosek w styczniu 2018 to mogę odebrać dom w czerwcu 2018?

 • Sprostowanie: nowelizacja ustawy MDM wprowadza możliwość wypłaty dofinansowania PRZED oddaniem mieszkania do użytkowania, o ile deweloper i bank kredytujący wyrażą na to zgodę. Reasumując – istnieje jednak możliwość, aby złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania po sierpniowej nowelizacji w przypadku lokali oddawanych do użytkowania po 2018-tym roku, o ile wypłata kredytu i dofinansowania nastąpi w roku bieżącym

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Jeżeli jest Pani właścicielką mieszkania, nie możecie Państwo niestety skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT.

 • Anka Buu

  Rozpoczynamy z mężem budowę domu, ja jestem właścicielem mieszkania – ale otrzymałam je w spadku tzw umowę dożywocia, jest to kawalerka nie mieszkamy tam i mieszkać nie będziemy (27 m2) a mamy z mężem intercyzę zawartą przed ślubem, czy mimo to możemy sie starać o zwrot? Dom buduje mąż (dokumentacja etc) jak jest w naszym przypadku?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Poza tym – nie muszą Państwo tego inaczej zgłaszać.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Zwrot podatku VAT odbywa się z innej puli środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Planuję z mężem wybudować dom w systemie gospodarczym. Działkę już mamy, dom będziemy budować na kredyt.
  Czy przy braniu kredytu powinniśmy to jakoś zgłosić?
  Czy w związku z tym, że jest tak dużo chętnych na dofinansowanie w ramach MDMu przy zakupie mieszkania / gotowego domu, powinniśmy te faktury złożyć wcześniej niż w sierpniu 2018, kiedy kończy się ten program, czy zwrot VATu a dofinansowanie kredytu są pobieranej z innej puli pieniędzy?

 • O ile dobrze pamiętam, można ew. złożyć informację o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy (potwierdzenie braku wniesienia sprzeciwu na rozpoczęcie budowy – na kopii zgłoszenia budowy lub na odrębnym dokumencie, potwierdzony przez stosowny urząd: starostwa powiatowe, urzędy miast, urzędy dzielnic). Ten dokument także jest respektowany.

 • Kwota Państwa własnych środków + kwota dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanej nieruchomości. Jeżeli wartość dofinansowania przekracza wymienione 50%, dopłata będzie pomniejszona. Kredyt może być przeznaczony na zakup mieszkania, remont należy wykonać w ramach własnych środków.

  Czy ew. rozważali Państwo scenariusz, w którym sprzedający wykona remont wg Państwa potrzeb, a następnie zwiększy wartość wymienionego domu o koszt remontu?

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Izabella Bielska

  Witam za msc będę kupować dom w stanie deweloperskim 100m2.

 • Marcin Marcin

  Budując dom w systemie gospodarczym i starając się o zwrot części podatku VAT to jak to zrobić jeśli dom wybudowało się nie drogą pozwolenia na budowę a zgłoszeniem z projektem? Wszelkie dostępne formularze nie bardzo przewidują taką opcję. Jak w takim razie rozliczyć faktury?

 • mirela

  Dzień Dobry, mam pytanie: Chcę kupić dom 103 m2 powierzchni użytkowej, mamy z mężem 3 dzieci. Koszt zakupu to 110 000 zł. Jaki minimalnie musi być kredyt aby uzyskać dofinansowanie z MDM? W województwie zachodniopomorskim (okolice Koszalina) dopłata może wynieść ponad 68 000 zł, ale gdzieś czytałam, że kredyt musi zaciągnięty na minimum 2 x dopłata z MDM czyli około 137000 zł. I co teraz, muszę wziąć 137 tyś, chociaż domek jest za 110 tyś? Czy można otrzymać kredyt na zakup i na remont domu? Jeżeli nie to jak to zorganizować? Umówić się ze sprzedającym, że otrzyma 137 000, i że odda różnicę między 137 tyś a 110 tyś. czyli 27 tyś „pod stołem”? Jak to sprawnie zorganizować aby nie zostać oszukanym? Pozdrawiam Mirela

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Wiktor Bubicz

  Witam jestem od 3 dni tatą, z narzeczoną dopiero planujemy ślub w przyszłym roku. Chciałbym zacząć budowę domu, mam swoją działkę, kupiłem już kilka materiałów m.i stal, bloczki fundamentowe oraz pustaki. Czy mogę starać się jakoś o zwrot vatu? Na razie mam na wszystko paragon więc mogę w każdej chwili wypisać fakturę. Co najlepiej zrobić w mojej sytuacji proszę o podpowiedzi z góry dziękuje.

 • Jeżeli jest pan w wieku poniżej 35 lat i nie posiada innej nieruchomości mieszkalnej (lokal handlowy nie jest lokalem mieszkalnym), może Pan skorzystać z programu MDM.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Darek Surowiec

  Czy posiadając lokal handlowy (sklep który prowadzę) kwalifikuję się do budowy domu metodą gospodarczą i uzyskanie częsciowego zwrotu vat za mat budowlane?

 • To nie tak. Dofinansowanie może zostać wypłacone po oddaniu lokalu do użytkowania, ale jeżeli dobrze pamiętam, korzystała Pani z dopłaty z puli 2018, więc ma Pani czas teoretycznie do końca przyszłego roku.

 • Azurra

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli termin oddania do uzytkowania i podpisania aktu notarialnego to już sprawa pomiędzy nami a bankiem i nie ma wpływu na dofinansowanie?

 • owszem, można zmienić metraż użytkowy, także na etapie stanu surowego – zamkniętego, ale będzie to wymagało m. in. przerobienia projektu lokalu.
  Odnośnie drugiego pytania – dom musi być przynajmniej po odbiorze technicznym (a najlepiej w stanie umożliwiającym zamieszkanie).

 • Nie. Okres 60 dni dotyczy terminu na podpisanie umowy kredytowej. Jeżeli umowa została podpisana, mają Państwo zaklepaną dopłatę. Powinni Państwo natomiast skontaktować się z bankiem i powiadomić o opóźnieniu.

 • malik

  ok, ale czy nie można zmniejszyć tą powierzchnię użytkową np. zamieniając jeden pokój na suszarnię? Czy deweloper może to w tym momencie zmienić (stan surowy zamknięty)? Druga sprawa, pomijając metraż domu: jaki musi być stan domu, aby obowiązywał kredyt z dopłatą MDM? Czy stan surowy zamknięty (tak jest teraz)+zainstalowana sieć elektryczna+ woda+ścieki+gaz+piec ale bez gładzi, białego montażu, drewnianych podłóg kwalifikuje się do programu MDM? Chciałbym przekonać dewelopera aby podłączył mi wszystkie instalacje i zdobył zgodę na użytkowanie domu. Czy wówczas mogę liczyć, że dom zakupię z dopłatą MDM?

 • Azurra

  Witam. Otrzymałam dofinansowanie ma zakup domu w stanie deweloperskim od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Do końca ważności wniosku w BGK osoba ta nie uzyska prawdopodobnie pozwolenia na użytkowanie domu. Czy to oznacza że tracimy dofinansowanie?

 • Już wkrótce rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” MDM w II kwartale 2017 r.

 • Witam. Ułamkowa część własności nieruchomości – o ile nie stanowi osobnego lokalu, nie jest przeszkodą przy skorzystaniu z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Seba

  Witam chcę wybudować dom w przyszłym roku z możliwością odliczenia podatku. Jednak w 1/6 jestem właścicielem mieszkania (spadek). Czy w tym wypadku będę musiał przepisać swoją część na któregoś z pozostałych właścicieli? Czy warunkiem jest jedynie nie posiadanie całości własności innego mieszkania bądź domu? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

 • Wymieniona nieruchomość nie może zostać zakupiona w ramach programu MDM. Ustawa umożliwia zakup lokali mieszkalnych, czyli ww. dom musiałby być przynajmniej po odbiorze technicznym. Druga kwestia to wielkość powierzchni. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Możemy natomiast polecić zwykły kredyt hipoteczny z niezła marżą. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • mk

  Dzień Dobry, mam taki problem. Znalazłem dom w stanie surowym zamkniętym o powierzchni użytkowej 128 m2. Co i w jakiej kolejności zrobić, abym w styczniu 2018 mógł się ubiegać o kredyt z dopłatą MDM? Mamy z żoną 3 dzieci.

 • Nie, taki mechanizm jest stosowany jedyni w wyjątkowych przypadkach. Przechowanie środków na koncie technicznym to maksymalnie kwestia kilku tygodni. W umowie powinien widnieć termin oddania mieszkania w 2018-tym roku.

 • Ewa

  A czy jest taka opcja jeśli z góry wiemy, że oddanie mieszkania nastąpi w 1 kw. 2019 r? Czyli składamy wniosek o kredyt i MDM w styczniu 2018 a pod koniec 2018 prosimy BGK o przelanie MDM na konto techniczne banku kredytującego do momentu oddania mieszkania, które nastąpi za 2-3 mies. Jak długo bank kredytujący może trzymać pieniądze z MDM na swoim koncie technicznym? Czy jednak w umowie musi być data oddania mieszkania w 2018?

 • Limity powierzchni w programie MDM dotyczą powierzchni użytkowej. Dodatkowych pomieszczeń można wybudować ile dusza zapragnie…

 • Mateusz

  Program pomocy z kosmosu. Mając własną działkę i chcąc wybudować dom w NORMALNYM rozmiarze (ok 110-150 m2), a nie kolejna 3 pokojową klatkę jak na bloku, nie ma szans na żadną pomoc. Ludzie wolą nie korzystać z tego programu i wybudować po swojemu, niż całe życie się tłoczyć i cierpieć z powodu jakiś tam kompromisów.

 • Witam. Przekazanie własności mieszkania powinno się odbyć do końca 2018-go roku (czyli inwestycja powinna być ukończona odpowiednio wcześniej). Jeżeli deweloper będzie się spóźniał, polecam koniecznie skontaktować się wcześniej z bankiem kredytującym i poinformować o opóźnieniu. Bank wystąpi wówczas do BGK o wypłatę środków i przechowa je dla Państwa na koncie technicznym do czasu ukończenia inwestycji.

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Justyna Kępczyńska

  Witam. Chcemy z mężem złożyć wniosek w styczniu 2018r. na kupno mieszkania, którego ukończenie przewidywane jest na IV kwartał 2018r. W związku z tym, zastanawiamy się jaka data jest ważna dla BGK czy data pozwolenia do użytkowania budynku odebrana przez dewelopera czy podpisania przez nas ostatecznego aktu notarialnego?
  Co w przypadku, gdy deweloper z powodu opóźnienia nie uzyska w 2018r. pozwolenia na użytkowanie bloku mieszkalnego? Czy będziemy musieli zwrócić dofinansowanie i uzupełnić wkład własny z własnych środków?

 • Jeżeli nieruchomość spełnia limity ceny i powierzchni – można ją odkupić w ramach kredytu z dofinansowaniem MDM. Limity można sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  A co gdy odkupię cały dom i będę chciał go dobudować? Dodam, że dom ma 62mkw i nie będzie problemu z odkupieniem całości.

 • Witam. Niestety nie. aby skorzystać z programu MDM należałoby zakupić 100% własności danej nieruchomości.

 • Kamil

  Witam. Chciałbym odkupić połowę domu i dobudować w nim piętro. Czy pobierając kredyt na obie te przedsięwzięcia otrzymam coś od MDM, jako przyszły ojciec?

 • Chodzi o skosy? Według normy PN-070 B-02365, powierzchnia netto poddasza obliczana jest z uwzględnieniem różnych wysokości w pomieszczeniu. Część pomieszczenia o wysokości 2,20 m wliczana jest w całości, część o wysokości od 1,40 m do 2,2 m wliczana jest już tylko w połowie, natomiast część o wysokości poniżej 1,4 m nie jest wliczana w ogóle.

  Nowsza norma PN ISO 9836 nie uwzględnia już wysokości pomieszczeń – obliczana jest w stanie wykończonym. Jeżeli poddasze obliczone jest według tej normy, powyżej 1,9 m = powierzchnia użytkowa.

  Samo poddasze, jeżeli nie jest określone jako użytkowe – nie powinno być wliczane do powierzchni użytkowej. Piwnica również nie powinna być traktowana jako powierzchnia użytkowa.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Urszula Gleb

  Witam Jak liczona jest powierzchnia domu z poddaszem do późniejszej aranżacji? Czy jeśli na karcie projektu podany jest metraż 70m kwadratowych to dom zalicza się do zwrotu podatku ? Powierzchnia poddasza do późniejszej aranżacji 39m. A jak jest z piwnicą ? dziękuję za odpowiedź😊

 • Przy stawce VAT na poziomie 8% nie bardzo będzie co odliczać.

 • Kamila

  Rozumiem. Jednak mam jeszcze jedno pytanie: Firma, od której będziemy kupować postawiony dom wystawiać nam będzie fakturę na 8% VAT, ponieważ zakup całości jest wraz z montażem – czy wtedy jest w ogóle co odliczać? Jeżeli tak to w jaki sposób firma musiałaby wystawić nam tą fakturę, powinna wymienić na niej wszystkie zużyte do domu materiały budowlane z listy podanej w dziale „dokumenty”?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamila

  Witam serdecznie,
  jesteśmy z narzeczonym w trakcie kupna działki budowlanej (działkę kupuję ja, ale narzeczony będzie współwłaścicielem), będziemy starać się o wydanie pozwolenia na budowę na nas dwoje, ale to narzeczony będzie starał się o kredyt na budowę domu. Jesteśmy zainteresowani kupnem domu prefabrykowanego. Kupujemy dom od firmy podpisując z nią umowę na zakup oraz montaż na naszej działce. Dom będzie postawiony od razu do stanu deweloperskiego. Dom ma 73 m2 użytkowe. Oboje mamy poniżej 30 lat. Czy przysługuje nam dofinansowanie mdm do zakupu takiego domu? Jeżeli tak to w styczniu 2018 chcemy złożyć wniosek o kredyt. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Jeżeli spełnione będą pozostałe warunki, możecie się Państwo ubiegać o zwrot VAT. Faktury mogą być wystawione na jedno z Was.

 • Witam. Konieczny jest niestety odbiór techniczny budynku przed końcem roku 2018.

  Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Marta

  Dzień dobry! Mam wątpliwość, czy będzie nam przysługiwał zwrot VAT-u w ramach MDM. Wspólnie z przyszłym mężem planujemy budowę domu jednorodzinnego (on kończy w tym roku 36 lat, ja 31). Spełniamy wszystkie warunki (poniżej 100 m2 pow. użytkowej, brak prawa własności do innych nieruchomości). Tyle, że działka budowlana jest własnością mojego przyszłego męża i pozwolenie zostało wydane w tym roku na niego. Budowę planujemy rozpocząć jak najszybciej (czerwiec) a ślub w sierpniu tego roku. Działka będzie wniesiona do majątku wspólnego. Czy będziemy mogli ubiegać się o zwrot VAT jako małżeństwo albo ja jako osoba „samotna”? Na kogo powinny być wystawione faktury za zakupy materiałów (na mnie?) Będę wdzięczna za pomoc! pozdrawiam.

 • Kasia

  Witam, w lipcu zaczynam budować dom metoda gospodarczą spełniające warunki MDM. Jednak odbiór budynku do użytkowania przewiduje na rok 2019. Pytanie brzmi czy wszystkie faktury wystawione do dnia 31-12-2018, będę mogła odliczyć i obiegać się o zwrot VAT mimo że odbiór budynku mam w 2019 roku? Czy konieczny jest odbiór budynku do końca roku 2018?? Dziękuje za odpowiedz Pozdrawiam

 • Nie, 70 m2 to maksimum.

  Art 21 ust. 3: Kwota zwrotu wydatków dla staw i 22% jest równa 68,18% kwoty podatku VAT
  wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
  mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej
  przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

 • Ania

  Czyli dla domu 100m będzie to 100m2*3930,38*12,259%=48.182,53 zł ?

 • Tak. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Zwrot podatku VAT nie jest dokonywany z puli przeznaczonej na dany rok, proszę się nie obawiać, będzie dokonywany nawet pomimo wyczerpania puli dopłat.

 • Wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych).

 • Ania

  Witam! Czy o zwrot podatku można się ubiegać dopiero po zakończeniu budowy domu i formalnym odbiorze?

 • Ania

  Witam! Czy zwrot VAT ma cokolwiek wspólnego z pulą dopłat na dany rok? Tzn czy jeśli pula dopłat się wyczerpie w styczniu 2018 to nie wyklucza to zwrotu VAT nawet jeśli faktury zostaną złożone w US w 4 kwartale 2018?

 • Ania

  Witam! Czy jest jakiś limit (kwota?%?) zwrotu podatku VAT którego nie można przekroczyć? Na przykład dom budowany z bardzo wysokiej jakości materiałów które są kosztowne moze generować duży zwrot VAT / jakie są tu ograniczenia?

 • Witam. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym nie musi Pan składać wniosku o dofinansowanie. Pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • grzes

  Witam, chciałbym złożyć wniosek w styczniu 2018r o dofinansowanie wkładu własnego do budowy domu systemem gospodarczym do 110m (mam 3 dzieci) z tym ze na pewno nie zdążę zakończyć budowy do 31.12.2018r bo z tego co czytam to jednym z warunków korzystania z dopłat do wkładu własnego jest odebranie ostatniej transzy do 31.12.2018r i nie wiem co mam robić.

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31 (data wystawienia faktur – analogicznie)

 • Kkkkk

  mam na myśli budowa domu systemem gospodarczym,zwrot vat,czy f-ry muszą być wystawione do 09.2018 ? a złożenie ich w US do końca roku 2018?czy faktury też do grudnia?pozwolenie na budowę będziemy mieli za miesiąc

 • Wnioski o kredyt z dofinansowaniem będzie można teoretycznie składać do września 2018.

 • Kkkkk

  witam
  dawno mnie tu nie było,widzę że termin był do września 2017 a teraz jest wydłużony do grudnia?od kiedy taka zmiana?

 • Witam. W moim przypadku to przeszło, ale wiem, że US różnie do tego podchodzą.

 • Michal

  Witam,

  zamierzam rozpocząć budowę domu systemem gospodarczym. Czy uzyskam zwrot VAT jeżeli materiały na budowę zostały zakupione przed wydaniem pozwolenia na budowę ?

  Pozdrawiam.

 • Witam. aby odzyskać część podatku VAT należy złożyć w urzędzie skarbowym druk VZM-1 oraz wszystkie faktury objęte możliwością odliczenia podatku.

 • Marcin Adamski

  Na jakim formularzu trzeba wpisać faktury które chce odliczyć budowa skończona wymogi spełniłem pozwolenie uzyskałem po 2014 powierzchnia użytkowa tej jest do 100 m2 . proszę o pomoc co teraz muśże uczynić aby odzyska cześć podatku

 • Witam. Ustawa nie wspomina o konieczności budowy na własnej działce. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Sylwester

  Witam, końcem tego roku rozpocznę budowę domu jako inwestor na działce należącej do rodziców żony. Dopiero po ukończeniu budowy przepiszemy działkę wraz z domem na żonę.Czy w takim wypadku mogę skorzystać ze zwrotu VAT (budowa jako inwestor na nieswojej działce) ?

 • Jeżeli to tata jest inwestorem i faktury są wystawiane na niego – to on może ew. ubiegać się o zwrot podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Kamila

  Za faktury taty

 • Prośba o doprecyzowanie – chce Pani ubiegać się o zwrot podatku VAT za f-ry taty, czy też będzie Pani budować własny dom systemem gospodarczym?

 • Kamila

  Witam, mieszkam z rodzicami i niepełnosprawną siostra (24 lata, uczy się jeszcze w szkole specjalnej) w domu jednorodzinnym, ja mam 27 lat. Mój tata uzyskał już pozwolenie na robudowę istniejącego domu o 90m2. Czy ja jako jego córka, mogę się później ubiegać o zwrot podatku VAT za materiały budowlane? Mój tata ma 57 lat.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Lidia Kalitka

  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 • Jeżeli mąż lub Pani nie jesteście ( i nie byliście w przeszłości) właścicielami 100% lokalu mieszkalnego – możecie skorzystać z możliwości zwrotu części podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Lidia Kalitka

  Witam, Mój mąż ( przed ślubem ) po śmierci ojca odziedziczył 1/5 z połowy mieszkania. Chciałabym się dowiedzieć czy będziemy mogli skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych?

 • Witam. Nie. Do US zgłasza się Pan po zakończeniu budowy.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Odnośnie powierzchni użytkowej – wszystkie detale może Pan znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów mogą zostać złożone jedynie raz – do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31.

 • Witam. Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów mogą zostać złożone jedynie raz – do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Grzegorz Pilarczyk

  Witam, czy chcąc skorzystać z częściowego zwrotu podatku VAT muszę przed przystąpieniem do prac budowlanych zgłosić się w Urzędzie Skarbowym? I czy do powierzchni użytkowej wlicza się kotłownie? Na projekcie domu jest 106m2 w tym 7m2 to kotłownia.

 • paulina124

  witam
  czy wniosek o zwrot musze złożyć do końca 2018 r., a jeśli odbiór budynku będzie w 2019 r. to mogę wtedy rozliczyć wszystko co zakupiłam do końca 2018?

 • Arkadiusz Andrzejewski

  Witam! W tym roku rozpoczynam budowę i będe się budował przez 2 lata. Czy o zwrot podatku mogę się ubiegać 2 razy? Pierwszy raz przed datą 31 grudnia 2017( pierwsza część faktur) i drugi raz przed zakonczeniem budowy w roku 2018 (pozostałe faktury po 01.01.2018)?

 • Tak, otrzymywanie alimentów nie jest przeszkodą do udziału w programie MDM.

 • marica

  Nawet jeśli otrzymuje alimenty rownież mogę sie starać o kredyt z dopłatą dla osoby samotnie wychowującej?

 • W przypadku budowy lub zlecenia budowy na własnej działce pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Jeżeli natomiast dom z działką będzie zakupiony w ramach programu MDM, można uzyskać wsparcie w formie dofinansowania.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Żyrantem może być osoba, która posiada inny kredyt (również z dopłatą).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • marica

  witam

  czy jako samotnie wychowujaca matka dostane kredyt na zakup dzialki i budowe domu z czesciowym (bo nie bedzie pokrywał całosci) wkładem z mdm?
  jak to wyglada w takiej sytuacji gdzie nie ma dzialki?
  czy powierzchnia domu maksymalnie wynosi 100 metrow ale czy moge budowac wiekszy dom ?
  czy zyrantem w kredycie moze byc osoba ktora tez posiada kredyt z doplata?

 • Witam. Nie mamy takiego wniosku na naszej stronie, ale polecam wpisać w wyszukiwarce vzm-1. Oprócz wniosku wymagane będą faktury.

 • paweł

  witam
  proszę podać mi link do wniosku który musze pobrac i wypełnic oraz jaką dokumentacje musze ze sobą zabrać do urzędu skarbowego, wiem że musze miec ten wniosek oraz kopie faktur
  prosze o pomoc

 • Witam. Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Anna

  Witam,

  Buduję dom systemem gospodarczym do 100m2. Spełniam warunki dopłaty MDM. Faktury na materiały budowlane zbieram od 09.2016r. Moje pytanie brzmi kiedy mam starać się o zwrot VAT? Przewidywany termin zakończenia budowy to 11.2017, ale nie wiadomo jak długo potrwają urzędowe sprawy z odbiorem. Może się zdarzyć że numer dopiero otrzymam w 2018r. Czy mogę wtedy złożyć łącznie faktury z 2016 i 2017?

 • Tak. Proszę jedynie pamiętać, aby wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Czy ew. rozważał Pan wariant sprzedaży działki ww. firmie, na której zostanie wybudowany dom. jeżeli potem okupi Pan całą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM, jest szansa na otrzymanie dofinansowania, które będzie wyższe niż kwota zwrotu VAT.

 • Tomek

  Witam,
  Chciałbym skorzystać z programu na budowę domu.
  Czy mogę starać się o zwrot VAT za materiały zakupione po dniu, w którym budynek został oddany do użytkowania ?

 • az

  No i właśnie tu jest problem, bo wykonawca kupuje materiały ze stawką 23% i wlicza mi kwotę brutto materiałów budowlanych do wartości umowy, jaką z nim podpisałam. A ja nie mogę tego odliczyć, bo faktura wystawiona przez Wykonawcę jest wg niższej stawki. Widać Państwo woli wspierać deweloperów aniżeli lokalne firmy budowlane…

 • W takiej sytuacji podatek VAT za usługę budowy jest już wg niższej stawki – czyli nie bardzo jest co odliczać.

 • az

  Dziękuję za info, ale dalej mi to nie rozjaśniło sprawy. Z reguły Wykonawca wystawia fakturę za roboty budowlane, a nie za materiały – jak w związku z tym skorzystać z MdM? Czy ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji?

 • Witam. Może Pani uzyskać dofinansowanie w ramach programu MDM jeżeli deweloper wybuduje dom na swojej działce, a następnie sprzeda Pani całą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM. Jeżeli będzie to budowa na Pani działce – możliwy będzie zwrot podatku VAT.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • az

  Witam,
  Generalnie spełniam warunki MdM, więc chciałabym skorzystać z programu na budowę domu jednorodzinnego. Budową zajmie się kompleksowo firma budowlana (zakup materiałów + robocizna), więc to nie będzie budowa metodą gospodarczą. W jaki sposób mogę się w takim razie starać o zwrot podatku VAT? Jeśli w MdM przewidziano tylko zwrot VATu od materiałów, to co w sytuacji jeśli będę miała fakturę za usługę i materiały łącznie? Jaki przyjąć sposób rozliczenia z wykonawcą, aby była możliwość zwrotu VATu?

 • Nie. Jeżeli jest to budynek oznaczony w KW jako mieszkalny – nie ma możliwości skorzystania z programu MDM (chyba, że wychowują Państwo min. troje dzieci).

 • Katarzyna

  Nie ma znaczeni, że ten budynek nie był nigdy dla nas mieszkalny, od momentu nabycia nieruchomości nie nadawał się do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i nie było możliwości zrobić z niego takowego??

 • Witam. Niestety nie (chyba, że wychowują Państwo min. troje dzieci). jednym z warunków dot. możliwości zwrotu jest, aby do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

 • Katarzyna

  Czy zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nam również gdy mąż jeszcze przed ślubem nabył nieruchomość – działkę z domem mieszkalnym przeznaczonych do rozbiórki (taka też informacja widnieje w akcie notarialnym zakupu). Jest również pozwolenie na rozbiórkę w/w domu. W związku z tym, że budynek ten nigdy nie zaspokajał – nie był zdolny do zaspokajania naszych potrzeb mieszkaniowych od momentu nabycia nieruchomości kwalifikujemy się do zwrotu VAT spełniając pozostałe warunki?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wymieniony zwrot podatku VAt odbywa się właśnie w ramach programu MDM. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać: wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych)

 • Katarzyna

  Czy możemy skorzystać ze zwrotu Vat za materiały budowlane przy budowie domu jeśli małżonek przed ślubem nabył nieruchomość – działkę, na której w trakcie zakupu był budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki (taka informacja jest zawarta w akcie notarialnym przy zakupie) i jest wydane zezwolenie na tę rozbiórkę – więc w momencie zakupu nie spełniał warunków służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych – w związku z tym od tamtego momentu nie był budynkiem użytkowym, nie nadawał się do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Czy w związku z tym spełniając pozostałe warunki możemy ubiegać się o zwrot?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione powyżej warunki – serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paulina J

  Witam,
  Z mężem mamy dwoje dzieci, nie posiadamy żadnej nieruchomości na własność. Chcielibyśmy zaciągnąć kredyt na ziemię i dom. Czy jet możliwość otrzymania dopłaty?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Stefcia

  Witam. Czy jako singiel nie majacy dzieci ani nie ukonczony 35 roku życia dorabiający za granicą mogę skorzystać z dopłaty na budowę domu?

 • Witam. Nie ma takiej możliwości (bez sprzedaży i ponownego odkupienia nieruchomości). W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny, nie składają również Państwo żadnego wniosku o udział w MDMie w momencie rozpoczęcia budowy.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tomasz

  Dzień dobry,

  -Czy zlecenie budowy domu na mojej działce developerowi kwalifikuje się do skorzystania z programu dofinansowującego? (Mam jedno dziecko, nie mam skończonych 30 lat, nie posiadałem nigdy żadnej nieruchomości mieszkalnej)

  -Czy jako właściciel działki zostaje mi tylko możliwość skorzystania ze zwrotu części podatku vat?

  -Innymi słowy czy jest możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę domu na mojej działce? (nie uwzględniając jej sprzedaży i ponownego odkupu)

  Z pozdrowieniami
  Tomasz

 • Witam. Jeżeli ww. dom mieści się w limitach ceny, można go zakupić w ramach programu MDM (ew. remont można zrobić w ramach własnych środków, po zakupie lokalu). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sebastian Szymczak

  witam,
  planujemy zakup starego domu do generalnego remontu.
  dom <100m2
  musimy zrobić projekt budynku
  pozwolenie na budowe
  mamy 2 dzieci
  mamy mniej niż 30 lat
  w planach mamy wzięcie kredytu ok 100 000 na remont
  zakup domu we własnym zakresie finansowym
  remont systemem gospodarczym
  czy w jakiś sposób skorzystać z programu MDM?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny, nie składają również Państwo żadnego wniosku o udział w MDMie w momencie rozpoczęcia budowy.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny, nie składają również Państwo żadnego wniosku o udział w MDMie w momencie rozpoczęcia budowy.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Mariusz Urbański

  Witam,
  planujemy z żoną rozpoczęcie budowy domu. W ramach wkładu własnego kupujemy działkę. i teraz tak, co musimy spełnić żebyśmy otrzymali takie „DOFINANSOWANIE” mamy poniżej 35 lat oraz nie posiadamy i nie posiadaliśmy nigdy żadnej nieruchomości. mamy 2 dzieci, na jakie dofinansowanie możemy liczyć. Czy budowany dom może być większy niż 100m2 ale oczywiście dopłata obejmie tylko 100m2?

  Dziękuje z góry i pozdrawiam

 • Magdalena

  Budujemy z mężem dom systemem gospodarczym projekt domu jest objęty programem MDM. Od czego należy zacząć? Gdzie się udać i czy zbierać faktury? Gdzie się dowiadywać cokolwiek.

 • Niestety nie. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Nie można tego niestety powiedzieć o domu w trakcie budowy (bez odbioru technicznego). Może Pani natomiast sfinansować taki zakup zwykłym kredytem hipotecznym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paula

  Czy można z programu skorzystać kupując rozpoczętą budową (od osoby prywatnej) i chcąc otrzymać kredyt na zakończenie budowy? Projekt domu 90m2. Reasumując skorzystać z programu na zakup budowy i zakończenie budowy?

 • witam. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Wymieniony dom powinien być przynajmniej po odbiorze technicznym, aby móc go zakupić w ramach programu MDM.

 • Ważne, aby jedno z Państwa miało poniżej 36 lat w momencie uzyskania pozwolenia na budowę.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Krzysztof Nowak

  I właśnie tutaj pojawia się pytanie Za rok będę miał 35 lat właśnie i Za rok będę starał się o zwrot podatku Czy wiek 35 lat jest dopuszczalny bo we wcześniejszych wypowiedziach widziałem wiek 36 lat i teraz nie bardzo rozumiem Czy w końcu załapię się czy nie

 • O zwrot może się starać również Pan, ważne, aby przynajmniej jedno z małżonków było w wieku poniżej 35 lat.

 • Krzysztof Nowak

  Proszę odpowiedzieć jednoznacznie, czy zawsze brany jest pod uwagę wiek młodszego z małżonków? Moja żona dostała w spadku działkę z domem ma teraz 26 lat, ja mam 34, czy żona musi starać się o zwrot czy mogę ją?

 • Tak, bez problemu – to klasyczna budowa systemem gospodarczym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Kwota zwrotu jest zależna od ilości zakupionych materiałów, które spełniają warunki odliczenia. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty

 • Marek

  Witam, zamierzam wybudować dom 90m2 w połowie roku chcemy rozpocząć budowę. Chciałbym dowiedzieć się czy budując samodzielnie bez firmy mogę uzyskać zwrot podatku?

 • Krzysztof Nowak

  Witam. Mam 34 lata w czerwcu zaczynam budowę domu 90M2. Koszt materiałów 150tys brutto. Jaki dostanę zwrot, ile procent.Czy kwalifikuje się do przyznania zwrotu. Czy muszę się gdzieś się zarejestrować? Żona dostała w spadku stary dom czy to będzie przeszkodą?

 • Ww. pomieszczenia nie powinny wchodzić w skład powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Mirek

  Witam. Czy takie pomieszczenia jak suszarnia, pralnia wchodzą w sklad metrażu uzytkoweogo i czy jest określony metraż tych pomieszczeń

 • Witam. Brat nie musi rezygnować ze swojej części własności ww. domu. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny, nie składają również Państwo żadnego wniosku o udział w MDMie w momencie rozpoczęcia budowy.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paulina Rutkowska

  Mój brat jest współwłaścicielem domu, który mama spisała, żeby potem nie było tych spraw spadkowych. Brat jest rocznik 1982 jego żona też, chcieliby starać się o możliwość wybudowania domu ze środków MDM, czy mają szanse?
  Jeśli brat odpisał by swoją część domu na mnie to będzie miał możliwość ?
  I czy jeśli rozpoczęliby formalności w tym roku to do kiedy muszą wybudować dom ?

 • Tak naprawdę, konieczna będzie zmiana w projekcie dokonana przez uprawnionego architekta. Polecam w takim przypadku zapytać ww. architekta, czy konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę od nowa.

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Magdalena Koziarz

  witam,
  rozpoczynamy budowe domu systemem gospodarczym , uzyskaliśmy pozwolenie na budowe. Powierzchnia urzytkowa to 113m2. Czy jest jeszcze możliwość (jeśli jest pozwolenie na budowe) przerobić jakieś pomieszczenie na gospodarcze żeby nie przekroczyć limitu 100m2??

 • Witam.

  ad 1. Tak (do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31)

  ad 2. Tak.

  ad 3. Nie. ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. Taka opcja jest możliwa, kredyt zostałby wówczas przyznany na kupno ww. domu. Jest jedno ale – znajomy musiałby się mocno pospieszyć z budową, środki MDM powoli się kończą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jarek

  Witam,

  w tym roku uzyskałem pozwolenie na budowę. Inwestycje zamierzam rozpocząć w maju. 1. Czy faktury za materiały składam jednorazowo po zakończeniu budowy, czy może na koniec roku (do kiedy mam czas) ? 2. Aby otrzymać zwrot VAT, budynek musi zostać oddany do zamieszkania ? 3. Czy dokumenty muszę złożyć przed ukończeniem 35 lat ?

 • Magda

  Witam,
  posiadamy z mężem działkę budowlaną. Interesowała by nas bardziej dopłata niż zwrot podatku. Zastanawiamy się czy możliwe by było dofinansowanie w takiej opcji.
  Sprzedajemy działkę znajomemu, który ma firmę budowlaną, on stawia tam dom ( metraż do 100m2, mamy dwójkę dzieci i po 31 lat). Teraz pytanie: czy kredyt z dofinansowaniem uzyskamy na kupno czy na wybudowanie tego domu.
  Jaka byłaby wysokość dopłaty MDM?

 • Owszem, jest taka możliwość.

 • Natalia

  Witam, czy budując dom systemem gospodarczym na działce rolnej z możliwością zabudowy jednorodzinnej mogę starać się o zwrot podatku VAT?

 • Witam. Niestety nie. W ramach programu MDM można jedynie zakupić lokal mieszkalny.

 • daria

  Witam,
  Z narzeczonym mieszkamy w jego rodzinnym domu, chcemy wyremontować poddasze, dobudować ganek i jedno pomieszczenie.
  Czy zalicza się do MDM ?

 • Dawid Czopek

  Witam. Zamierzam stawiac dom do 100m2 powierzchni uzytkowej. Chcialbym pozniej starac sie o czesciowy zwrot podatku za materiały.
  – Czy dom ktory bede stawial moze byc postawiony na dzialce rolnej czy konieczne jest przerobienie dzialki na budowlana?
  – Czy jest możliwość zakupu materiałów wcześniej od daty w której działka będzie przepisana na mnie i na żonę? W chwili obecnej są niższe koszty materiałów.
  – Czy na fakturze za materiały wystarczą dane jednego małżonka?

 • Witam. Tak, program MDM będzie trwał jedynie do końca 2018-go roku. Wniosek o zwrot podatku VAT powinien zostać złożony po zakończeniu budowy domu.

 • Termin który podałem, jest data ostateczną. Wniosek o zwrot podatku VAT składa się jedynie raz, po zakończeniu budowy, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Artur

  Witam,
  Czy program trwa tylko do końca 2018 roku?? i czy możemy się ubiegać o zwrot jeżeli pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w 2017 roku, ale do końca 2018 roku raczej tej budowy nie uda nam sie zakończyć??

 • Arkadiusz Andrzejewski

  Dziękuje za bardzo szczegółową odpowiedź.
  Mam jeszcze ostatnie pytanie odnośnie daty 2018-12-31, myślałem że faktury trzeba zbierać przez rok aby się ubiegać o zwrot a nie przez 2 lata.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z MDMu.

 • Karolina

  Witam,
  Czy w przypadku budowy domu o powierzchni użytkowej 130m2 jest możliwość ubiegania się o zwrot części podatku? Czy dotyczy to tylko domów jednorodzinnych o powierzchni 100m2 i jest to bariera nie do pokonania?

 • Witam. Tak, wniosek o zwrot podatku VAT składa Pan po zakończeniu budowy (do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31).

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Nie ma żadnych przeliczników, jest to kwestia kwoty, którą wyda Pana na budowę. Maksymalna kwota to wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych).

  Powinien być Pan właścicielem działki budowlanej.

 • Arkadiusz Andrzejewski

  Witam! Rozpoczynam budowę domu i przeczytałem dziś o zwrocie części podatku na poniesione zakupy materiałów, warunki wszytskie spełniam jednak że mam pytanie odnośnie tego:
  w jakim momencie mogę złożyć wniosek o zwrot? (po całkowitym zakończeniu budowy?)
  -czy jest jakiś przelicznik gdzie mogę samemu wyliczyć ilość zwrotu podatku?
  -czy muszę być właścicielem działki czy wystarczy samo pozwolenie?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Natalia

  Dziękuję za odpowiedź

 • Zgadza się.

 • Raczej nie. Możliwość zwrotu podatku VAT jest jedynie możliwa w przypadku budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym. W Pani przypadku mowa jest raczej o przeróbce istniejącego domu + generalny remont.

 • Tak. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Piotrp

  Witam
  Czy budując budynek o powierzchni 250 m2 całkowitej a 99 m2 użytkowej w dalszym ciągu mogę liczyć na zwrot vatu w przypadku budowy systemem gospodarczym

 • Natalia

  Witam. Czy mogę liczyć na dofinansowanie, jeśli kupię stary domek o powierzchni 40m2 z działką i połączę go z pomieszczeniem gospodarczym. To dałoby max. 100m2 powierzchni użytkowej. Cała inwestycja wyniosłaby około 200 tysięcy.

 • Saimon

  A proszę mi powiedzieć czy jeśli w tym roku zaczoł bym budowę a resztę wykańczał w przyszłym tzw 2018 roku to do kiedy mogę złożyć wizytę w urzędzie skarbowym? Bo słyszałem że ten vat niby tylko można odliczać do 2017 czy to prawda ??

 • Dachy Poznań

  Pozwolenie na budowę to raczej nie zgłoszenie.

 • Witam. W ustawie jest mowa o podjęciu czynności po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • To zależy. Limit dotyczy powierzchni użytkowej, nie wszystkie pomieszczenia się do niej zaliczają. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym dziale Dokumenty,

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Bartek

  Witam , czy budując dom „na zgloszenie” mogę się ubiegać o zwrot podatku za materiały budowlane czy muszę starać się o pozwolenie ?

 • Marcin

  Rozumiem że budując dom systemem gospodarczym o powierzchni 160m2 nie należy mi się dofinansowanie i zwrot VAT?

 • Ania

  Witam, czy aby ubiegać o zwrot podatku VAT trzeba spełniać jakieś warunki? Czy wystarczą faktury złożone do urzędu skarbowego? Do kiedy jest możliwość, aby ubiegać się zwrot VAT?

 • Witam. Zwrot podatku VAT nie jest dokonywany z puli przeznaczonej na dofinansowania.

  Odnośnie zwiększenia powierzchni użytkowej – nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  W kwestii zlecenia budowy firmie – jeżeli będzie to budowa na Państwa działce, będzie to nadal budowa systemem gospodarczym (czyli jedynie zwrot VAT). Aby uzyskać dofinansowanie,musieliby Państwo sprzedać działkę firmie, a potem odkupić całą nieruchomość mieszkalną za pomocą kredytu w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika Senderek

  Witam, planujemy z mężem zacząć budowę domu. Głośno jest teraz o wyczerpaniu puli dofinansowań w zakresie Mdm, czy chodzi tu również o dofinansowanie na budowę domu ? Czy może jest to osobna pula ? Nie wiemy czy się załapiemy.

  Projekt mamy wybrany na dom o powierzchni użytkowej 76,2 metry2, także w tym akurat spełniamy kryteria. Dom posiada poddasze do własnej adaptacji, które przez parę lat nie będzie adaptowane. Ale chodzi o pytanie po jakim okresie od otrzymania dotacji można już powiększyć powierzchnię użytkową domu o te poddasze, zaznaczam , że bedzie to ponad 100 m2.

  Na budowę domu będziemy się ubiegać o kredyt, w jaki sposób są wypłacane środki na budowę systemem gospodarczym ? Już po zakończeniu budowy czy można w trakcie na podstawie kosztorysu ?

  Zaś jeśli budowę zleci się firmie budowlanej te środki są wypłacane wraz z kredytem prosto na ich konto ?

  Bardzo dziękuje za pomoc.
  Pozdrawiam.

 • Witam. W moim przypadku miałem kilka faktur wystawionych przed uzyskaniem pozwolenia i US nie robił problemów. Nie wiem jednak, czy nie jest to indywidualna decyzja każdego z urzędów.

 • Michał

  Witam,
  w tym roku zamierzam rozpocząć budowę domu który spełnia warunki do zwrotu części vat-u. Nie mam jeszcze pozwolenia na budowę, a chciałbym kupić część materiałów, bo teraz poza sezonem są w lepszej cenie. Czy jest szansa na zwrot części vat-u z faktur wystawionych przed uzyskaniem pozwolenia? Dodam iż materiał będzie dostarczony na budowę dopiero w momencie jej rozpoczęcia i będę miał na to dokument.

 • Witam.
  Ad 1. Bank wypłaca 100 tys., Pan wykłada resztę.
  Ad 2. Jeżeli firma będzie świadczyła usługi budowlane na zasadach opisanych w tzw. ustawie deweloperskiej (np. założony rachunek powierniczy) – nie ma problemu.

 • andre

  A więc tak :
  opcja 1 )Sprzedaję działkę zaprzyjaźnionej firmie, budują mi dom , później sprzedają całość. Jak wygląda forma dofinansowania ? – biorę kredyt i państwo dokłada się do rat czy jednorazowo np., kupuję dom za 300 tys, bank wypłaca 100tys sprzedawcy a ja muszę zapłacić pozostałe 200 tys czy to gotówką czy z kredytu tak ??
  opcja 2) firmę zakłada brat… dalej wszystko tak jak wyżej ?
  pozdrawiam

 • Witam. Jeżeli nie byli Państwo właścicielami ww. mieszkania (brak wpisu do KW), nadal mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Dominika

  Witam, w najblizszym czasie zamierzam wraz z mezem zaczac budowac dom metoda gospodarcza i w przyszlosci chcielibysmy starac sie o zwrot VAT. Spelniamy wszystkie wymogi programu MdM, z tym ze rok temu kupilismy za gotowke mieszkanie od dewelopera, ale musielismy je zwrocic, gdyz po paru dniach od odbioru mieszkania i notarialnego przeniesienia wlasnosci wykrylismy znaczaca wade. Jednak nigdy nie bylismy wpisani w ksiege wieczysta mieszkania jako wlasciciele. Czy wg prawa bylismy wiec prawnymi wlascicielami mieszkania i nie bedziemy mogli starac sie zwrot VAT?

 • Tak, z tym, że w przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Wojek

  Witam. Jeżeli mój tata zmarł i spadek odziedziczyłem w 1/3 (w tym dom jednorodzinny) czy mam możliwość na dofinansowanie z MDM budowy nowego domu jednorodzinnego?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Saimon

  Witam. Zamierzam budować parterowy powierzchnia użytkowa 99 m2. W tym roku na razie chciał bym wylać fundamenty postawić mury i go zadaszyć jak wygląda kwestia dopłat z programu MDM ??

 • Owszem, składa się. Nie bardzo rozumiem, jak ta informacja nawiązuje do pytania @Ustyssi lub naszej odpowiedzi, ani dlaczego zarzucane jest nam kłamstwo?

 • Nie bardzo rozumiem, w którym miejscu udzieliliśmy nieprawidłowej informacji? Przy okazji, zwrot podatku VAT nie odbywa się z puli przeznaczonej na dofinansowanie.

 • W grę wchodzi jedynie zwrot VAT, ale tylko za materiały zakupione przy stawce VAT 23%, znajdujące się na liście materiałów podlegających odliczaniu (można ją znaleźć w dziale Dokumenty na naszej stronie).

 • Tak. Za wszystkie materiały zakupione przy stawce VAT23%, znajdujące się na liście materiałów podlegających odliczaniu (można ją znaleźć w dziale Dokumenty na naszej stronie) można będzie uzyskać zwrot.

 • Kasia

  Rozumiem zatem, że za tą część prac, którą wykonamy sami będziemy mogli starać się o zwrot podatku, w wyjątkiem etapu budowy do stanu surowego przez firmę? Czy tak?

 • Ka Wi

  Zamierzamy postawić dom prefabrykowany. Firma wylewa płytę fundamentową, w fabryce wytwarza dom w stanie surowym zamkniętym i stawia go na działce. My, systemem gospodarczym doprowadzamy dom ze stanu surowego zamkniętego do stanu pod klucz. Czy w takim przypadku przysługuje nam dopłata MDM?

 • Agata

  bzdura… wniosek o zwrot składa się do 31-12 roku w którym oddaje się dom do użytkowania. Wiemy że pieniążki się kończą ale nie wypada kłamać

 • BOB

  bzdura… wniosek o zwrot składa się do 31-12 roku w którym oddaje się dom do użytkowania. Wiemy że pieniążki się kończą ale nie wypada kłamać

 • Witam. Tak, będzie można. Chodzi o to, że mają Państwo teraz mieszkanie? Jeżeli będą Państwo wychowywać trójkę dzieci w momencie złożenia wniosku o zwrot VAT – nie będzie problemu.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Usstysia

  Witam,
  mam pytania odnośnie zwrotu Vatu na budowę domu systemem gospodarczym. Jesteśmy na etapie załatwiania dokumentów i w tym roku ruszamy z budową. Możemy skorzystać z MDM w przypadku posiadania trójki dzieci – a trzecie urodzi się w maju. Czy jeśli teraz weźmiemy fakturę na zakup materiałów, to będzie można ją rozliczyć?

 • Agata

  Dziękuję za usunięcie mojego wpisu… to takie profesjonalne kasować posty ludzi którzy wytykają olbrzymie braki w wiedzy i wprowadzanie ludzi w błąd. Do wszystkich budujących dom… wasze dofinansowanie będzie naprawdę minimalne w porównaniu do dofinansowania za zakup mieszkania. Nie wspomnę o konieczności zbierania faktur i profesjonalnego odliczenia ps. zwrot VAT za materiały (skromna lista) możliwy TYLKO do końca roku w którym oddano budynek do użytkowania, więc proszę nie czytać bzdur które są tu wypisywane…

 • Raczej nie. W cytowanej odpowiedzi jest informacja, że ww. firma musi dokonać odbioru technicznego (czyli to już nie będzie stan surowy). Potem może Pan oczywiście dokończyć budowę, jednak odbiór techniczny to niezbędne minimum.

 • malik22

  Do PKO BP napisałem takiego maila:

  1) Czy uzyskam kredyt z dopłatą MDM na rozpoczęcie budowy nowego domu przez dewelopera na posiadanej przez niego działce? W nowowybudowanym domu zamieszkałabym w lipcu 2017 r.

  2) Czy uzyskam kredyt z dopłatą MDM na kontynuowanie rozpoczętej przez dewelopera budowy domu na posiadanej przez niego działce? Aktualnie dom jest w stanie surowym otwartym. W domu zamieszkałabym w maju 2017 r.

  Odpowiedziano mi:

  Jeżeli firma budowlana jest developerem to uzyska Pan kredyt z MDM z tym że wszystkie odbiory dokona firma developerska .

  Czy to nie jest w opozycji do Pana komentarza?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli zakupu działki dokona firma męża (osoba prawna) i wybuduje na niej dom, a Państwo (jako osoby fizyczne), zakupicie go w ramach kredytu przy pomocy programu MDM – jest szansa na uzyskanie dofinansowania. Polecam jeszcze ew. skonsultować temat z naszym doradcą – mają większe doświadczenie w podobnych przypadkach. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Paulina Musiał

  Witam,maz posiada swoja firme budowlana,chcemy zakupic dzialke I wybudowac dom,czy maz bedac wlascicielem firmy moze skorzystac z dofinansowania mdm stawiajac samemu jako firma??

 • Tak, nadal będzie można skorzystać ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok, z tym, że przed ww. rokiem można zarezerwować max. 50% przyszłorocznej puli. Na chwilę obecną pozostało 237 mln PLN przyszłorocznych środków.

 • Niestety nie do końca. W ramach programu MDM (ani w przypadku finansowania kredytem) nie jest możliwy zakup domu w stanie surowym. Zakupiony lokal powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (a przynajmniej być po odbiorze technicznym). Zakup w stanie surowym-otwartym definitywnie odpada. Bank nie udzieli kredytu.

  Druga sprawa – powierzchnia użytkowa. W przypadku domu limit wynosi 100m2 (110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci).

  Pisze Pan, że dofinansowanie będzie wypłacone na początku 2018 – czyli zakup będzie z przyszłorocznej puli. To dobra decyzja, środki z 2017 za chwilę się skończą.

  Odnośnie doprecyzowania schematu postępowania – naprawdę polecam rejestrację na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca do Pana oddzwoni i uzgodnicie Panowie szczegóły.

 • Witam. Limit powierzchni użytkowej domu w przypadku MDMu wynosi 100 m2 (110 m2 w przypadku beneficjentów wychowujących min. troje dzieci). Jeżeli nie zamierzają Państwo w najbliższym czasie wykańczać poddasza, proponuję skorzystać z usług architekta i zmienić w projekcie te pomieszczenia na nieużytkowe. wtedy będzie możliwe skorzystanie z odliczenia podatku VAT w ramach MDMu.

  Odnośnie drugiego pytania. Wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych)

 • malik22

  czy pomimo tego, że pula na 2017 zostanie wyczerpana „na dniach”, to przyjmowanie wniosków na 2018 będzie trwało nieprzerwanie? Czyli np. w lutym 18 będę mógł papiery złożyć, czy raczej będzie przerwa „techniczna” w przyjmowaniu wniosków?
  pozdrawiam
  Krzysztof

 • malik22

  Dziękuję za odpowiedź. Zaplanowałem to sobie tak: Mam konkretną sytuację: 11.01.2017 podpisuję umowę z deweloperem na kupno domu 105m2 w stanie surowym otwartym w mojej miejscowości. Zgodnie z umową wprowadzam się do nowego domu 1.05.17. Deweloper dostaje kasę w dwóch transzach: 12.02.17 (bank) i 15.01.18 (bank BGK) (terminy doprecyzowuję z Wami i za waszym pośrednictwem z BGK).
  12.01.17 idę z tą umową do waszej firmy i składam wniosek o kredyt z dopłatą MDM. Odpowiedź przychodzi po 2 tygodniach na tak (spełniam wszystkie warunki ustawowe). Podpisuję umowę z Wami/z wybranym bankiem. Przez 4 miesiące mieszkam w obecnym lokum a potem się przeprowadzam. Od marca opłacam ratę kredytu na nowym dom. Czy tak to będzie wyglądało w praktyce?
  Pozdrawiam Krzysztof

 • Marcin

  Witam Państwa, mam kilka pytań;
  Jesteśmy na etapie projektowania domu. Parter plus poddasze. Jak większość osób planujemy najpierw wykończyć dół a ewentualnie po paru latach adaptować poddasze. Parter ok 80 m Czy w tym przypadku automatycznie nie łapiemy się na mdm? Dodam że jesteśmy małżeństwem z 2 dzieci. Mam jeszcze prośbę o podanie kwoty jaką ewentualnie można ,,zaoszczędzić” przy budowie systemem gospodarczym za zwrot vat.
  Pozdrawiam Marcin

 • Ok, w takim przypadku mogą Państwo liczyć na wyższą kwotę dopłaty, a powierzchnia użytkowa ww. domu może wynieść maks 110 m2. W Państwa sytuacji możliwe by było chyba skorzystanie z puli 2018. Na 2017-ty rok zostało zaledwie 251 mln PLN, co oznacza wyczerpanie środków pod koniec przyszłego tygodnia.

 • Witam. W nawiązaniu do Pana pytań:
  Ad 1. Tak, można. Jeżeli zakupi Pan ww. dom w ramach kredytu w programie MDM, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania.

  Ad 2. Prace wykończeniowe powinny zostać wykonane przed transakcja sprzedaży. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien zapewnić beneficjentowi możliwości mieszkaniowe (a przynajmniej być po odbiorze technicznym budynku).

  Ad 3. W ramach programu MDM można sfinansować także dopiero rozpoczętą inwestycję (kredyt z dofinansowaniem zostaie uruchomiony po jej ukończeniu).

  Ad 4. Tak.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • malik22

  Dodam jeszcze, że mamy z żoną 3 dzieci – ubiegalibyśmy się o dopłatę. Powyższy post nie dotyczy zwrotu VAT przy budowaniu metoda gospodarcza, tylko ubiegania się o dopłatę MDM.

 • malik22

  Dzień Dobry, piszę z pilnymi pytaniami:

  czy jest można podpisać umowę z firmą budowlaną posiadającą działkę budowlaną w moim mieście, która wybuduje nowy dom dla mnie? Firma wyceni koszt i czas budowy nowego domu. Te informacje zawarte zostaną w umowie, którą dołączę Państwu do wniosku celem uzyskania kredytu z dopłatą MDM.

  Co w sytuacji, gdy inna firma budowlana posiada dom w stanie surowym otwartym ale chce mi sprzedać dom i prowadzić dla mnie dalsze prace budowlana. Czy tutaj mogę także podpisać umowę, gdzie wskazane zostaną koszty budowy, terminy płatności i terminy odbioru domu przeze mnie?

  Czy kredyt z dopłatą MDM przyznawany jest na budowę nowych domów, gdy deweloper posiada ziemię, ale jeszcze nie rozpoczął budowy? Czy podpisana umowa, którą dostarcza się bankowi daje podstawę do rozpoczęcia procedur kredytowych: przyznania kredytu i dopłaty MDM?

  Czy firma budowlana posiadająca działkę lub działkę i dom w stanie surowym jest przez bank traktowana jako wspomniany w ustawie o MDM deweloper? Czy mogę z nią podpisać uznawaną przez bank umowę, gdzie określę zakres robót, koszt, czas trwania prac, itp.?
  Z góry dziękuję za pomoc;

  Pozdrawiam
  Krzysztof (malik22@wp.pl)

 • Łukasz

  Witam, planuję budowę domu. Obecnie jestem posiadaczem mieszkania które zakupiłem biorąc kredyt hipoteczny bez dopłaty w ramach MdM. Czy jeśli sprzedam to mieszkanie i wybuduję dom to będę mógł się ubiegać o zwrot Vat?

 • Nie. Będzie to nadal budowa systemem gospodarczym – czyli zajdzie możliwość otrzymania zwrotu części podatku VAT. Z tym, że jeżeli budowy dokona firma, będzie to usługa opodatkowana wg stawki 8% (czyli nie będzie różnicy pomiędzy stawkami 23% i 8%).

 • Witam. Nie. Nadal mogą Państwo nabyć lokal przy pomocy kredytu i uzyskać dofinansowanie lub dokończyć dom systemem gospodarczym i otrzymać zwrot części podatku VAT. Z programu wyklucza jedynie własność lokalu mieszkalnego lub ukończenie przez beneficjenta wieku 35 lat.

 • Tak. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa na swojej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Norbert

  Rozumiem, że podczas gdybym chciał postawić dom na działce, która odkupilem od rodziny dostane zwrot podatku VAT?

 • Kasia

  Doprecyzuję może pytanie: jeśli zlecimy firmie budowlanej wylanie płyty fundamentowej i postawienie domu z prefabrykatów do stanu surowego zamkniętego, a następnie wykończymy go wewnątrz we własnym zakresie, wówczas wykluczy to możliwość skorzystania z programu MDM?

 • Kasia

  Witam.
  Czy skorzystanie z usługi wylania fundamentów i postawienia domu prefabrykowanego wyklucza nas z programu MDM? Dodam, że zamierzamy wykończyć dom we własnym zakresie.

 • Witam. Nadal mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Jeżeli jest Pani właścicielką części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kamila

  Witam, mam pytanie 🙂
  Chciałabym skorzystać z programy mdm. Chcemy z mężem wybudować dom. Problem jest w tym, że w tym roku zmarła moja mama i dostałam w spadku pół mieszkania oraz pół działki letniskowej z domkiem. Czy to nas dyskwalifikuje? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 • Witam. Niestety nie. Program MDM obejmuje zakup lokalu mieszkalnego lub budowę domu systemem gospodarczym.

 • dominik

  witam czy program mdm obejmuje również rozbudowe domu dobudowanie piętra dla drugiej rodziny

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Teoretycznie tak, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie wtedy taka możliwość. Program MDM trwa jedynie do końca 2018-go roku, a nie ma innej ustawy, która dawałaby podobną możliwość.

 • Tomasz Stokłosa

  Czyli odbiór techniczny mogę zrobić w 2019 roku i dopiero wtedy iść po zwrot, ważne żeby faktury były wystawione do końca 2018 roku ?

 • Witam. Zmiana pokoju na suszarnię musi się odbyć już na etapie projektu (tzn. polecam skorzystać z usług uprawnionego architekta i zmienić w projekcie przeznaczanie wymienionego pomieszczenia).

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

  Po zakończeniu budowy zbiera Pan faktury, wypełnia druk VZM1 i z dużą porcją cierpliwości kieruje kroki do najbliższego urzędu skarbowego.

  Odnośnie drugiej sprawy – o fakturach napisałem powyżej, dom musi być po odbiorze technicznym.

 • Tomasz Stokłosa

  Mam 2 pytania :
  Czy jeśli przy adaptacji zmienię jeden pokój na suszarnie ( w celu zmniejszenia pow. użytkowej poniżej 100m2) muszę wypełniać jakieś dodatkowe dokumenty, żeby móc skorzystać z ulgi na zwrot Vat za mat. budowlane i jakie w ogóle trzeba dokumenty dostarczyć, żeby z tego programu skorzystać, bo jestem na etapie kupna projektu i nie wiem co dalej muszę zrobić, żeby skorzystać.
  Druga sprawa to do kiedy muszę ostatecznie złożyć faktury do zwrotu i czy wtedy dom musi być już po odbiorach ?

 • Witam. Warto, aby doradca zerknął na dokumentację ww. nieruchomości. Bazując na samym wpisie, nie sądzę, aby był problem. Jeżeli dobrze rozumiem, chodzi o budynek gospodarczy, który ma jedynie funkcje mieszkalne.

 • Nina

  Witam,
  w wyniku darowizny mąż stał się właścicielem działki z budynkami gospodarczymi, z których jeden w akcie notarialnym określony jest jako „budynek gospodarczy z częścią mieszkalną”. Na rzecz wuja męża dokonany jest wpis nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej polegający na prawie do wyłącznego korzystania ze wszystkich pomieszczeń części mieszkalnej w tym budynku. Czy w związku z tym możemy się starać o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych zakupionych na budowę domu na tej samej działce (resztę warunków spełniamy)? Czy Urząd Skarbowy może uznać, że w momencie darowizny mąż stał się już właścicielem jednego lokalu mieszkalnego i to go dyskwalifikuje jako beneficjenta programu MDM?

 • Szczegółowe zasady dot. zwrotu podatku zostały opisane w art. 21 Ustawy. Dokument można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Ustawa_MdM_Dziennik_Ustaw_pozycja_1304_z_27.09.2013.pdf

 • Marianna

  Witam,
  dziękuję za częściową odpowiedź, jednak nadal nie uzyskałam odpowiedzi na zadane pytanie, dotyczące podatku VAT. Jaka jest to część podatku, od czego to jest zależne? Ewentualnie, gdzie można znaleźć informacje na ten temat.

 • Witam. Zwracana jest jedynie część podatku VAT. W ramach programu MDM możliwe będzie uzyskanie zwrotu podatku VAT od faktur złożonych do 2018-09-01.

 • Marianna

  Witam,
  czy zwracany jest cały podatek VAT od wskazanych materiałów, jeżeli nie jaki %, kiedy najpóźniej trzeba skończyć budowę, by móc skorzystać jeszcze z programu MDM?

 • Własność nieruchomości powinna być związana z własnością działki.Jeżeli syn spełnia wymogi programu MDM i chciałby skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT – działka powinna być raczej jego własnością.

 • Jacek

  Witam serdecznie,
  Jestem właścicielem działki budowlanej, czy mój syn może wybudować na niej dom i skorzystać ze zwrotu podatku w ramach programu MDM?

 • Limit wynosi równo 100 m2 powierzchni użytkowej. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Łukasz

  Witam serdecznie, Czy budowa domu o powiechrzni 100 m2 kwalifikuje się do zwrotu VAT. Mamy właśnie taki projekt i nie wiemy czy koniecznie musimy zmniejszyć powierzchnię użytkową domu do 99m2 czy 100m2 się jeszcze kwalifikuje?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W warunkach uprawniających do zwrotu podatku VAT wymienionych w Ustawie nie ma doprecyzowanej kwestii własności działki. Jeżeli uzyska Pani pozwolenie na budowę w takich warunkach (budowa na dzierżawionej działce), sądzę, że nie powinno być problemu ze zwrotem dofinansowania.

 • Anna

  Dzień dobry,
  W 2017 roku planuje rozpocząć budowę domu. Mam 33 lata, jestem osobą niezamężną, mam 1 dziecko. Dom będzie miał powierzchnię użytkową 98m2. Planuję zbudować go na działce należącej do znajomego (w ramach dzierżawy gruntu). W związku z tym we wniosku o PB jego nazwisko musi pojawić się chociażby we wnioskach o warunki przyłączenia do sieci gazowej, elektrycznej itd. Kolega posiada inne nieruchomości, więc nie kwalifikuje się do programu MDM. Rozumiem, że by odzyskać VAT na część materiałów budowlanych w ramach programu, muszę złożyć kopię wniosku o PB do urzędu skarbowego. Czy jeżeli w dokumentach będą widniały różne nazwiska, ja nadal będę kwalifikować się do programu? Dodam, że mam dużą część wkładu własnego i planuje wziąć kredyt na dokończenie budowy domu. Możliwe, że będę współkredytobiorcą wraz z kolegą, który jest właścicielem działki. W dokumentach do banku, jako inwestor musiałby się pojawić również on. Czy to dyskwalifikuje mnie z programu?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź na to pewnie trochę zawiłe pytanie;-).

 • ok, jeżeli nie ma wzmianki o budynku mieszkalnym, możecie Państwo skorzystać z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • woytas

  w KW nie ma wpisu o domu tylko o terenach rolnych

 • Witam. Czy w KW wymienionej nieruchomości dom był wskazany jako lokal mieszkalny? Jeżeli tak, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM (chyba, że wychowujecie min. troje dzieci).

 • woytas

  witam chodzi mi o zwrot Vat-u. Otrzymalismy działke z domem drewnianym, który nie nadawał się nawet do remontu ( został zburzony i w na jego miejscu powstaje nowy). Znaczy to, ze byliśmy właścicielami domu jednorodzinnego? Przez co nie kwalifikujemy sie na MDM?

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Agnieszka

  Witam,
  rozpoczęliśmy z mężem budowę domu 25.06.2016r. Wtedy działka na której jest budowa domu była na babcię męża.Pozwolenie na budowę domu otrzymaliśmy na początku czerwca 2016r. Dopiero we wrześniu działka wraz z fundamentami (bo to do tej pory zostało zrobione) zostało przepisane na męża i na mnie. Dopiero po akcie darowizny rozpoczęliśmy budowę murów domu. Czy możemy się starać o zwrot za materiały budowlane w MDM? I od jakiego okresu? Dom budujemy systemem gospodarczym i póki co bez kredytu.

 • Witam. wszystkie szczegóły na ten temat znajdzie Pani tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Patrycja

  Witam, Czy maksymalna powierzchnia domu obejmuje garderobę? Wiem, że nie liczy się garaż i pralnia…. Proszę podać akie pomieszczenia jeszcze nie sa wliczane do powierzchni użytkowej… 🙂

 • Powierzchnia garażu nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej domu. Więcej szczegółów znajdzie Pan tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Krzych

  Witam , jesli chodzi o max powierzchnię domu ktory bedzie budowany to te 100m2 to jest powierzchnia domu z przylegającym garazem czy bez?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W takim przypadku f-ry powinna być wystawione na jedno z Państwa do momentu ukończenia inwestycji. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

 • Daria Rogoziska

  Witam. Czy jeśli nie jestem małżeństwem na razie z moim partnerem to ma jakieś znaczenie przy uzyskiwaniu zwrotów vat? i czy jesli w czasie budowy wezmiemy ślub to coś zmieni? Oraz czy przed kupnem materiałów należy złożyć jakiś wniosek czy dopiero przy okazywaniu faktur składamy wniosek? i czy projekty oraz pozwolenia też można rozliczać?

 • Niezupełnie, odliczenie VATu zostało obecnie „podciągnięte” pod program MDM.

 • karolina

  „pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane” JEST TO ZWYKŁA ULGA BUDOWLANA niezalezna od mdm!!! Śmiech i kpina…

 • Witam. Znalazła Pani właściwy fragment. Beneficjent powinien wychowywać min. troje dzieci w momencie wydania pozwolenia na budowę.

 • Barbara Biskup

  Witam, mam pytanie odnośnie limitu wielkości domu do 110 mkw. Czy ta trójka dzieci musi być już w dniu zbierania faktur itd czy wystarczy dopiero przy składaniu wniosku do US? Rozumiem też,że nie później niż wrzesień 2018 bo wtedy przewiduje się koniec programu?

 • Tak, jest taka możliwość.

 • Łukasz

  i w takim przypadku gdy firma kupuje nasza dzialke buduje dom i go nas sprzedaje jest mozliwosc dofinansowania?

 • Owszem, spotkaliśmy się już z tego typu transakcjami.

 • lukasz

  Witam

  Mam pytanie odnosnie artykuly powyzej, bo nie wiem czy dobrze zrozumialem.Opisany jest przykład jest teoretyczny (czyli bodowa domu z wczesniejszm kupmem firmy budowlanej dzialki i budowy domu) tsak jak napisane jest na koncu czy jezeli te warunki zostana zachowane jest to mozliwe do zrobienia?

 • Witam. Nowelizacja Ustawy MDM nie zmieniła niestety zapisów art. 20 ust. 4: ” osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;”

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ela

  Witam! Planuję budowę domu, jestem samotną matką, wychowuję samotnie dwoje dzieci. Chciałabym zapytać czy mogę skorzystać z programu MDM, w 2013 roku rodzice przepisali na mnie gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem i starym domem czy to może mnie już wykluczać z tego programu??

 • Katarzyna

  Witam, planuję budowę domu i mam pytanie czy przy budowie systemem gospodarczym , wiek osoby samotnie wychowującej troje dzieci nie podlega ograniczeniu jak w przypadku dopłat? Pozdrawiam

 • Witam. Owszem, wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Jedna ważna kwestia. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Kasia

  Witam. planujemy z mezem budowe domu o powierzchniu uzytkowej 99m. rowniez chcielibysmy skorzysta z MDM maz ma 25 lat. mamy jedno dziecko. czy prawda jest ze korzystajac z tego projeku , nie trzeba miec wkladu wlasnego ktory wynosi 10 proc., kwoty kredytu hipotecznego.. pozdrawiam i czekam na odpowiedz

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Magda Pie

  Witam. Chciała bym wybudować dom i starać się o dofinansowanie z MDM. Jak to dokładnie jest? Własnych środków nie mam tylko chce wziąść z mężem kredyt i zbudować ten dom własnymi rękami ( bez żadnych firm budowlanych) jak to jest wtedy z tymi dopłatami? Moja koleżanka ostatnio brała kredyt na mieszkanie 180 tym z czego państwo jej dofinansowalo 30 tys. Czy z domami też tak jest? I czy działka musi być na mnie, bo jest to rodziców działka