Budowa domu z dopłatą w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Budowa domu z dopłatą w programie Mieszkanie dla Młodych

Program „Mieszkanie dla Młodych” oferuje dwa rodzaje pomocy. Pierwszy – to dofinansowanie przy zakupie domu lub mieszkania od podmiotu, który wybudował tę nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Należy wówczas skorzystać z kredytu, którego ostatnią transzą będzie wypłacana na konto dewelopera dopłata.

Sposób drugi – dotyczy budowy domu metodą gospodarczą. Inwestor ma wówczas możliwość zwrotu części podatku VAT. Beneficjenci mają więc ograniczone możliwości. Dofinansowanie przy zakupie lub zwrot VATu przy budowie. Niestety, zakres pomocy w obu przypadkach jest dalece niewspółmierny.

W przypadku zakupu domu lub mieszkania beneficjent programu MDM otrzyma spore wsparcie finansowe. Często są to kwoty sięgające nawet ponad 100.000 PLN. Wadą tego rozwiązania jest ograniczenie dostępnych ofert jedynie do dużych ośrodków miejskich, w których działają deweloperzy.

Osoby budujące systemem gospodarczym nie są ograniczone lokalizacją, mogą również wybudować dom dostosowany do indywidualnych potrzeb. Jednak zakres pomocy w ich przypadku jest dużo mniejszy i dotyczy jedynie zwrotu części podatku za wybrane materiały. W najlepszym wypadku możemy mówić o kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

Nasi czytelnicy zastanawiali się nad połączeniem obu sposobów. Program nie definiuje przecież, że dom koniecznie musi wybudować deweloper. W ustawie jest jedynie mowa o osobie budującej i sprzedającej nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. De facto oznacza to, że jeżeli dom razem z działką zostanie zakupiony od lokalnej firmy budowlanej, której status pozwala również na sprzedaż nieruchomości – zaistnieją przesłanki do skorzystania z programu MDM.

Niektórzy z naszych czytelników posuwali się nawet krok dalej. Zastanawiali się mianowicie nad sprzedażą swojej działki firmie, która mogłaby na niej wybudować dom. Następnie posesja razem z nieruchomością została by ponownie odkupiona przez zleceniodawcę.

Taka konstrukcja ma jednak pewne wady. Po pierwsze – rozwiązanie nie zabezpiecza interesów obu stron. Wzajemna umowa nie daje firmie 100% gwarancji, że zleceniodawca odkupi nieruchomość. Przyczyny losowe mogą sprawić, że firma pozostanie z ukończoną inwestycją, którą ciężko będzie sprzedać – szczególnie w małych miejscowościach. Zleceniodawca również nie ma pewności, że firma budowlana nie zdecyduje się na zapłacenie przewidzianej w umowie kary i sprzedaż nieruchomości innemu klientowi.

Nie zapominajmy także o podatku VAT lub podatku od czynności cywilno-prawnych, który będzie musiała zapłacić firma budowlana w momencie zakupu działki. Sprawy dodatkowo się komplikują, jeżeli nabywana działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Na szczęście odpada kwestia podatku od wzbogacenia przy sprzedaży nieruchomości – nawet jeżeli zbycie nastąpi w ciągu 5-ciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działki – będzie to następstwo działalności gospodarczej i nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Opisana powyżej czysto teoretyczna konstrukcja miło świadczy o kreatywności naszych czytelników i umiejętności adaptacji warunków programu do lokalnych warunków. Jeżeli mają Państwo inne doświadczenia lub pomysły, które mogą przybliżyć program MDM szerszemu gronu beneficjentów – serdecznie zachęcamy do podzielenia się nimi na naszym forum.
sprawdz_doplate150