Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych

Przedstawiamy porównanie zmian jakie zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Zestawienie obejmuje warunki programu przed i po wprowadzeniu projektu nowelizacji.

Zmiana Przed nowelizacją Po nowelizacji
Inwestycja / cel kredytu Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej
(umowa o budowę lokalu)

Zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dotyczy wszystkich nabywców
(do dnia nabycia mieszkania nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub domu jednorodzinnego) lub właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny)

Nie dotyczy nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci
Maks. wiek nabywcy
(w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka)
35 lat Bez ograniczeń – dla nabywców wychowujących co najmniej 3 dzieci

Maks. 35 lat – dla pozostałych nabywców

Ograniczona lista osób mogących przystąpić do kredytu, gdy nabywca nie posiada zdolności

Zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie Brak ograniczeń
(dla umów podpisywanych od dnia wejścia w życie ustawy)
Powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowania Maks. 50 m2 Maks. 65 m2 dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci

Maks. 50 m2 dla pozostałych

Wysokość dofinansowania 10% dla nabywców nie wychowujących dzieci
15% dla pozostałych
10% dla nabywców nie wychowujących dzieci

15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko

20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci

30% dla nabywców wychowujących troje dzieci

Wypłata dofinansowania w sytuacji, gdy nabycie dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie była zawierana umowa deweloperska

Wypłata po zawarciu umowy przeniesienia lub ustanowienia własności Brak ograniczenia
(dla wypłat od dnia wejścia w życie ustawy)
Wysokość dofinansowania obliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 p.u. budynków Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie , który jako pierwszy wpłynął do BGK
(aktualnie w praktyce już to obowiązuje z uwagi na funkcjonalność BGK-Zlecenia, tzn. pierwszy złożony wniosek musi być pierwszym zaakceptowanym)

Wcześniejsza spłata kredytu lub części kredytu przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania Brak ograniczenia Konieczność zwrotu dofinansowania
(proporcjonalnie do okresu pozostałego do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności; Nie dotyczy umów podpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy)

Wprowadzenie nowelizacji planowane jest na koniec 2-go, początek 3-go kwartału 2015 r.

sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom. Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, no problem

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • luk

  ach juz znalazłem… jakby ktoś też szukał to jesto to artykuł 16 ustawy

 • luk

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Z czego ten punkt wynika? Nie widze tego wymogu w ustawie?

 • Owszem. Można ubiegać się o dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania) w związku z urodzeniem trzeciego dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • kasia

  Witam,
  Mam kredyt z MDM. W styczniu urodziłam trzecie dziecko a w kwietniu podpisałam umowę przeniesienia własności. Czy mogę starać się o dodatkowe dofinansowanie?

 • Witam. Nie grozi Pani konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na otrzymanie dopłaty z tytułu trzeciego dziecka.

 • Joanna

  Witam
  Mam pytanie gdyż rok temu wzięłam kredyt z MDM (rodzina z dwójką dzieci). W tej chwili planuję spłacić część kredytu do kwoty nie przekraczającej kwotę dopłaty. Ale nasuwa się pytanie co się stanie w momencie otrzymania dodatkowej wpłaty z BGK za urodzenie się trzeciego dziecka (gdyż jestem w ciąży)?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W tej kwestii nic się nie zmieniło. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Marek

  Czy jeśli mam kredyt (z MDM przed nowelizacją) z dopłata jako rodzina z dzieckiem. To czy teraz, gdy spodziewam się kolejnego dziecka mogę dostać kolejne 5%, wg nowych zasad? Czy obowiązują mnie zasady z przed nowelizacji?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania – zapraszam do korzystania z naszego forum.

 • Inka

  Bardzo dziękuję za pomoc i za wyrozumiałość. Mimo wszystko to są dosyć trudne tematy 🙂 dziękuję!!!

 • Zgadza się.

 • Inka

  Przeniesienie wlasnosci odbylo sie w lipcu 2014. Czyli mozna nadplacac do woli- zgadza sie?😊

 • W przypadku kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt przed nowelizacją obowiązuje pkt. 2 wymienionego powyżej cytatu. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie własności mieszkania, nie może Pani nadpłacić kredytu w takiej kwocie, że LTV spadnie poniżej 50%. Jeżeli przekazanie własności mieszkania już się odbyło – może Pani nadpłacać do woli.

 • Inka

  Jakich proporcjach? Nie rozumiem 😞

 • Wojtek

  Tak, to dokładnie to oznacza, ale należy pamiętać o proporcjach 🙂

 • Inka

  Bardzo Panu dziękuję, czyli rozumiem, że mogę nadpłacać i spać spokojnie? 🙂 Napisałam w tej kwestii do BGK, ale otrzymałam informację, że nie jest właściwy do interpretowania zapisów ustawy.

 • Wojtek

  Cytat z postu poniżej:

  „Jeżeli nastąpiło już przeniesienie prawa własności mieszkania i umowa została podpisana przed wejściem w życie nowelizacji (przed 2015-09) może Pani spłacić kredyt w dowolnej wysokości bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić jedynie w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania (obowiązuje dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM)”

 • Inka

  Dzień dobry,

  kieruję do Państwa pytanie, na które nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Kredyt MDM zaciągnęłam w II połowie 2014 roku (czyli przed wejściem w życie nowelizacji).
  Czy mogę nadpłacić więcej kredytu, niż wysokość udzielonego wsparcia, bez konieczności zwrotu dopłaty? Znalazłam taki zapis w Rozporządzeniu. Czy dobrze rozumiem, że osoby takie, jak ja – cały czas obowiązują zapisy z dnia podpisywania umów kredytowych?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • martaD.

  Bardzo dziękuję za pomoc:)

 • Tak. Po przeniesieniu własności mieszkania może Pani spłacić kredyt w dowolnej wysokości.

 • martaD.

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale o ile dobrze zrozumiałam, jeśli umowa kredytowa została podpisana przed dniem wejścia w życia nowelizacji, a przeniesienie własności mieszkania i uruchomienie kredytu już po (ponieważ miało to miejsce w październiku) to i tak mogę spłacić część kredytu w dowolnej wysokości, bez nowo wprowadzonych ograniczeń?

 • Witam. Jeżeli nastąpiło już przeniesienie prawa własności mieszkania i umowa została podpisana przed wejściem w życie nowelizacji (przed 2015-09) może Pani spłacić kredyt w dowolnej wysokości bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić jedynie w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania (obowiązuje dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM)

 • martaD.

  Dzień dobry. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie częściowej, wcześniejszej spłaty kredytu, ponieważ w banku, w którym braliśmy kredyt od 3 tygodni nie potrafią nam udzielić informacji. Chcielibyśmy spłacić pewną część kredytu, która przewyższa wysokość dofinansowania. Umowę kredytową podpisaliśmy w połowie czerwca 2015r., a więc przed wejściem w życie nowelizacji, ale ze względu na opóźnienia ze strony dewelopera kredyt został uruchomiony w październiku. Czy zatem obowiązują nas zmiany sprzed nowelizacji, wg których nie było ograniczeń dotyczących spłaty, czy jednak obowiązują nas nowe przepisy? Z góry bardzo dziękuję za informację.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Jeżeli otrzyma Pan 29.170 PLN dopłaty, w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu otrzymania własności mieszkania może Pan nadpłacić (poza zwykłymi ratami kapitałowo – odsetkowymi) maksymalnie 29.170 PLN.

 • pioterek

  Dzień dobry. Jak to jest z tymi nadpłatami kredytu? Podobno nie można dołożyć więcej niż wartość dopłaty. Ale doradca powiedział mi, że w tą wartość wpisuje się również spłaconą część kapitałową i z tego powodu w praktyce nic nie można nadpłacać. Moja rata będzie wynosiła 1600zł na 25 lat, dostanę 29170zł dopłaty, a 7 miesięcy po wzięciu kredytu będę miał duży wpływ na konto w wysokości 20000zł, który chciałbym przekazać na nadpłatę. Czy jeśli to zrobię, będę musiał zwrócić część dopłaty?

 • Darowizna działki nie będzie problemem i nie będzie Pani musiała zwracać dofinansowania. Art 14 określający możliwe sytuacje zwrotu dopłaty mówi o uzyskaniu własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego.

 • Katarzyna Rusin

  Tak jak pisałam wcześniej jestem już w programie MDM, ale mama chce podarować mi działkę niezabudowaną. Podpisując umowę była mowa, że przez 5 lat nie mogę otrzymać/kupić nieruchomości poza spadkiem.W związku z tym moje pytanie czy działka też by się w to wliczała, bo to przecież nieruchomość.

 • Prośba o doprecyzowanie pytania. Czy w ramach programu MDM chce Pani zakupić samą działkę?

 • Katarzyna Rusin

  Mam jeszcze jedno pytanie, czy działka jest wliczana jako nieruchomość, która nie kwalifikuje do programu MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Katarzyna Rusin

  Dziękuję za informację

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), mogą Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Katarzyna Rusin

  Witam,

  w marcu 2014 roku razem z mężem podpisaliśmy umowę kredytową z udziałem MDM, w marcu 2015 roku urodziło nam się dziecko i mam pytanie czy możemy starać się o kolejną dopłatę w wysokości 5%, jeśli nie to ile musielibyśmy mieć dzieci aby dostać kolejną dopłatę i ile to by było?

  z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Nowelizacja tego nie określa, jednak spotkaliśmy się już decyzjami odmownymi, jeżeli jedno z dzieci pracowało. Bank argumentował taką decyzję faktem, że jeżeli dziecko zarabia, to znaczy, że prowadzi własne gospodarstwo domowe.

 • Pytajacy

  Witam, ale czy ma znaczenie to czy dzieci ucząc się jednocześnie pracują?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wymieniona nieruchomość powinna należeć do kredytobiorcy, w innym przypadku bank może nie wyrazić zgody na udzielenie kredytu ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia.

 • Należy poinformować bank, że wypłata ostatniej transzy ma nastąpić przed przeniesieniem własności mieszkania.

 • moolek

  Witam, W nowelizacji ustawy doczytałem się zmiany odnośnie wypłaty transzy z BGK (przed przeniesieniem własności). Na dzień dzisiejszy jestem na etapie starania się o kredyt, umowa przedwstępna podpisana na starych zasadach (transza z BGK po przeniesieniu własności na mnie). Proszę o poradę co muszę zrobić aby otrzymać transzę z BGK wcześniej – zgodnie z nowelizacją.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • aga

  Witam, nie długo się pobieramy i chcielibyśmy „pójśc na swoje”; jakie warunki musimy spełnic?
  Dzieci nie mamy

 • Jeżeli wypłata dofinansowania została przewidziana na 2016.01 – środki na nią zostały zarezerwowane z przyszłorocznego budżetu. Nie ma możliwości, aby „przesunąć” je na bieżący rok. Jedyne wyjście, to rezygnacja z tego kredytu i złożenie nowego wniosku, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami i całą procedurą kredytową od nowa. Generalnie – nie polecam.

 • marcin.j

  Witam,
  Mam ustawioną wypłatę ostatniej transzy dla dewelopera przez BGK na 01.2016. Deweloper chce wcześniej oddać klucze mieszkańcom- jeszcze w tym roku, a co za tym idzie chce aby ostatnia transza z dopłatą została przelana jeszcze w tym roku. Czy jest taka możliwość? Jeżeli tak jaka jest procedura załatwiania takiej dyspozycji?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, polecamy się.

 • Rafał

  Ok, dziękuję za rozwianie wątpliwości. Pozdrawiam

 • Chodzi o ew. nadpłatę kredytu? Obowiązują Państwa zasady sprzed nowelizacji.

 • Rafał

  Witam, zastanawia mnie jedna kwestia, otóż jeżeli wniosek o przyznanie dofinansowania złożyłem z żoną w lutym tego roku a środki z BGK zostaną wypłacone w 2016 r (kiedy inwestycja zostanie ukończona), to czy zasady odnośnie wcześniejszej spłaty/nadpłaty obowiązują nas „stare” czy po nowelizacji?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nowelizacja została już uchwalona. Czekamy teraz na publikację w Dzienniku Ustaw (maks termin 26.08) i uprawomocnienie (ostateczny termin 09.09)

 • Natalia

  Witam, jak wygląda sprawa nowelizacji, czy już coś wiadomo, kiedy będzie uchwalona ? Dziękuje za odpowiedź

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje
  dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Mieszkanie 63 m2 mieści się w limicie. Wartość 50 m2 odnosi się do wyliczenia kwoty dofinansowania.

 • MAREK Rybicki

  Witam
  Mam pytanie czy do mieszkania o powierzchni 63 m2 będzie przyznawane dofinansowanie dla małżeństwa na chwilę obecną bez dzieci. Czy mieszkanie może być tylko do 50 m2

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Nie trzeba korzystać z kredytu.

 • Ilona25

  Witam 🙂 mam pytanie jestem w związku nie formalnym.i razem z partnerem planujemy budowę domu jednorodzinnego czy biorąc kredyt w banku będziemy mogli go wziąć razem w ramach MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przy drugim dziecku nie otrzymają już Państwo zwrotu, przy trzecim tak, ale jest to zwrot jednorazowy, co oznacza, że jeżeli pojawi się czwarty maluch, to kolejnego zwrotu 5-ciu procent już nie będzie.

 • Agnieszka Sozańska-Ławniczak

  Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Rozumiem więc, że każde kolejne dziecko dotyczy czwartego, piątego itd? jeśli w okresie 5 lat od zamieszkania urodzi nam się drugie dziecko 5 procentowy dodatek nie obowiązuje?

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie
  otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Agnieszka Sozańska-Ławniczak

  Witam,
  A jak wygląda kwestia dopłat do dzieci, które urodzą się już po wprowadzeniu do zakupionego w Mdm mieszkania? jeśli urodzę pierwsze dziecko już po podpisaniu umowy, czy dostanę dodatkowe 5 procent? czy po urodzeniu następnych dzieci – drugiego i trzeciego, w przeciągu 5 lat od podpisania umowy, dostanę kolejno 5 i 10 procent wartości mieszkania?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • kurs abacki

  Witam, odnosząc się do nowej nowelizacji. Rodzice 48 lat i 51 lat.
  Czwórka dzieci w wieku: 27 lat (student), 24 lat (szkoła policealna), 21 lat (pracujący) oraz 20 lat (student), posiadamy już swoje własne mieszkanie. Czy istnieje możliwość skorzystania z programu MDM oraz uzyskania dopłaty w kwocie dofinansowania 30%.
  Czy może jest jakieś ograniczenie co do wieku dzieci oraz czy ma znaczenie to czy dzieci już pracują?

 • Tak – po uprawomocnieniu się nowelizacji będzie Pan mógł złożyć wniosek na nowych zasadach (oczywiście banki muszę do tego czasu dostosować swoje systemy informatyczne).

 • Damiann

  Jeżeli prezydent podpisze nowelizację np w środę 29.07 to ustawa juz będzie prawomocna od 12.08 i wtedy mogę złożyć wniosek ma nowych zasadach ? Rozumiem ze prezydentowi pozostał ostatni tydzień na podpis ?

 • Będą obowiązywały Pana warunki na moment złożenia wniosku kredytowego. Jeżeli ustawa nie będzie jeszcze prawomocna – złoży Pan wniosek na „starych” zasadach.

 • Damiann

  Czyli jak złoże wniosek o kredyt za tydzień a ustawa wejdzie za dwa tygodnie to moja wypłata w sytuacji gdy blok jest oddany do użytkowania będzie dopiero po przeniesieniu własności czy też wg nowych zasad będzie wypłacana bez ograniczeń ? Jeżeli złoże juz wniosek o kredyt to da się to jakoś obejść żeby mnie juz obowiązywał ten paragraf po nowelizacji ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Biorąc pod uwagę, że Prezydent jeszcze nie podpisał ustawy, a vacatio legis trwa 14 dni, będą obowiązywały Pana „stare” zasady programu MDM.

 • Damiann

  Witam składając wniosek w przyszłym tygodniu lub za 2 tyg. Obowiązują nie warunki nowej czy starej nowelizacji ?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Nowelizacja MDMu wprowadziła możliwość zakupu mieszkań na rynku wtórnym.

  Co najlepsze – z programu może skorzystać zarówno córka, jak i Państwo. W przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci (spełniających wymienione w ustawie warunki) program znosi kryterium wieku oraz nieposiadania wcześniejszego mieszkania.

 • BeataK

  Witam serdecznie. Mam 51 lat i czworo dzieci. Posiadamy swój dom, jednak najstarsza córka wybiera się na studia do Krakowa. Czy chcąc kupić mieszkanie z rynku wtórnego jest możliwość na uzyskanie dopłaty w programie MdM ?

 • W obecnej chwili z programu powinna jedynie skorzystać Pańska narzeczona – jako singielka samotnie wychowująca dziecko. po skorzystaniu z programu będą się Państwo mogli pobrać. Wg
  objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie
  współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia
  właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • jarek

  Mam pytanie mianowicie jestem wlascicielem domu, wraz z narzeczoną przyszla zona planujemy kupno mieszkania w programie MDM. Czy jako mażleństwo będziemy wykluczeni z możliwości skorzystania z MDM z racji tego ze będzie nas obowiązywać wspólność majątkowa i co za tym idzie będziemy właścicielami domu czy nie??? może warto zawrzeć intercyzę żeby móc skorzystać z MDM , ewentualnie zdecydować się na mieszkanie jeszcze przed małżeństwem???Mamy jedno dziecko:)czekam na odpowiedz 🙂

 • Witam. Najprawdopodobniej ze znowelizowanych zasad będzie można skorzystać na przełomie sierpnia i września.

 • Krzyś

  Witam

  Kiedy zapowiadane zmiany wejdą w życie i będzie możliwość skorzystania z mdm? Chodzi o pomoc przy kredycie ze strony osoby obcej.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli wymienione mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni – nie ma problemu. Proszę ew. o wpis w umowie przekazania własności, że ogródek stanowi bonus/ darowiznę / został przekazany nieodpłatnie w ramach promocji.

 • Witamy na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/ i zachęcamy do zadawania pytań.

 • Marlena

  Witam. Chcę kupić mieszkanie-jest to pierwsze piętro w domku dwurodzinnym. Rynek pierwotny. Mieszkanie ma miejsce postojowe oraz ogródek. Developer twierdzi, że ogródek będzie gratisem i przy mdm nie będzie problemu. Proszę o szczegółowe informacje jak wybrnąć z tej sytuacji aby skorzystać z mdm i spać spokojnie.

 • Marlena

  Marlena

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Młody

  Przysługuje mi prawo do 1/4 mieszkania. Jeżeli bede chcial skorzystać z programu MDM to bede musial z tego prawa do tej cześci mieszkania zrezygnować?

 • Zarejestruj się w programie „Mieszkanie dla Młodych” na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ad 1. Niestety, jeszcze ostatecznie nie wiadomo.

  Ad 2. Z programu MDM można skorzystać jedynie przy zakupie mieszkania. Najlepiej więc zakupić już wykończone.

 • Wszystko wskazuje na to, że tak. Polecam najnowszy artykuł na naszej stronie, który opisuje ten temat.

 • Przemek

  Witam, czy po nowelizacji ustawy będzie można zakupić mieszkanie z rynku wturnego?

 • Sylwia

  Witam
  Mam 2 pytania:

  1. Czy wiadomo już czy kupując mieszkanie jako narzeczeństwo, a nie małżeństwo akt własności będzie na nas oboje?

  2. Nawiązując do poprzedniego pytania odnośnie kupienia mieszkania od dewelopera z wykończeniem czy wykończenie może być wyszczególnione na fakturze czy po prostu doliczone do ceny za 1m2 mieszkania?

 • Jeżeli tylko cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieści siew wyznaczonej kwocie limitów – można skorzystać z programu MDM.

  wejście nowelizacji w życie jest zapowiadane na koniec lipca b.r.. Wymieniony zapis dotyczący sankcji za wcześniejszą spłatę kredytu będzie dotyczył umów kredytowych zawartych po wejściu nowelizacji w życie.

 • MS

  Mam pytanie – czy mieszkanie kupowane od dewelopera al z wykonczonymi podłogami, pomalowanymi scianami i zrobionymi gniazdkami nadal kwalifikuje sie na MDM ?

  Co do zmian to czy znana jest data ich wprowadzenia ?
  Bo po ich wejściu w życie rozumiem ze wczesniejsza splata sumy ponad te 10 % wartosci mieszkania powoduje koniecznosc zwrotu całego dofinansowania innymi slowy kredyu splacac szybciej sie za bardzo nie oplaca przy obecnych stawkach ?

 • Nie wliczają się. Zachęcam także do artykułu na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

 • ktos

  czy garaz i pom gospodarcze wliczaja sie do powierzni urzytkowej

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się. Odpowiadając na pytanie – można zakupić mieszkanie w ramach programu MDM, jeżeli miejsce postojowe będzie osobno wyszczególnione (może być na tym samym akcie notarialnym co mieszkanie, grunt, aby była to osobna pozycja) i sfinansowane gotówką lub przy pomocy odrębnego kredytu, poza MDMem.

 • Dokładnie tak. Osoby wychowująca dwoje dzieci może zakupić mieszkanie o powierzchni użytkowej do 75 m2 włącznie, Dofinansowanie zostanie wypłacone do pow. 50 m2.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • Patrycja

  Witam. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Wysokość udziału w garażu wielostanowiskowym (hala garażowa) zostanie określona w przyrzeczonej umowie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży. Miejsce postojowe w hali garażowej nie będzie finansowane z kredytu, tylko płatne gotówką.

  Natomiast jeśli chodzi o miejsce postojowe naziemne, deweloper zapewnia prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej na zewnątrz budynku oznaczonego jako miejsce postojowe naziemne w ramach udziału przysługującego nabywcy w nieruchomości wspólnej. Miejsce postojowe naziemne jest oferowane w cenie mieszkania.

  Rozumiem, że miejsce postojowe naziemne musi zostać wyodrębnione i być przedmiotem osobnej transakcji finansowanej gotówką?
  Prośba o potwierdzenie czy dobrze zinterpretowałam odpowiedź.

 • azi_87

  azi_87

  Powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowania

  Maks. 65 m2 dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci

  Maks. 50 m2 dla pozostałych

  NIe rozumiem powyższego tekstu. Jeśli mam 2 dzieci to mogę kipić mieszkanie do 75 m a dofinansowanie dostanę tylko na 50????

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu
  zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie).

  Miejsce powinno stanowić odrębny element transakcji, osobno wyszczególniony na f-rze i w akcie notarialnym – wtedy podobna konfiguracja transakcji jest jak najbardziej możliwa i można będzie skorzystać z programu MDM przy zakupie samego mieszkania.

 • Patrycja

  Witam. Developer oferuje sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym naziemnym w cenie mieszkania. Miejsce w hali garażowej jest do zakupienia osobno. Czy jest możliwość zakupu mieszkania z dopłatą, jeśli miejsce naziemne jest dołączone do mieszkania w cenie?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Kredyt w ramach programu MDM można przeznaczyć jedynie na zakup domu lub mieszkania. Dofinansowanie jest ostatnią transzą kredytu wypłacaną na konto dewelopera.

 • KC

  Witam. Czy częsć kwoty z dofinansowania można przeznaczyć na wykończenie mieszkania czy całośc idzie na wklad wlasny?

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • azi_87

  azi_87
  Witam jestem mężatką z 2 dzieci moje pytanie brzmi na jaki metrarz przysługuje nam dofinansowanie???

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Single i małżeństwa bezdzietne mogą liczyć na ten sam poziom dofinansowania: 10%

 • Ewa

  Hi hi podoba mi się Wasz tok rozumowania 😀 Wielkie dzięki za odpowiedzi.

  Kolejne pytanie: czy bardziej opłaca się mieszkanie/dom MDM singlowi czy małżeństwu bez dzieci? Słyszałam różne opinie, głównie dotyczą one nie samego programu lecz kredytu. Singiel z wysoką zdolnością kredytową musi się liczyć z np. wyższym ubezpieczeniem kredytu niż osoba występująca w związku. Obiło mi się o ucho też, że małżeństwo dostanie więcej dopłaty. Jak wygląda to rzeczywiście…?

 • Ewa

  Hi hi podoba mi się Wasz tok rozumowania 😀 Wielkie dzięki za odpowiedzi.

  Kolejne pytanie: czy bardziej opłaca się mieszkanie/dom MDM singlowi czy małżeństwu bez dzieci? Słyszałam różne opinie, głównie dotyczą one nie samego programu lecz kredytu. Singiel z wysoką zdolnością kredytową musi się liczyć z np. wyższym ubezpieczeniem kredytu niż osoba występująca w związku. Jak to wygląda w rzeczywistości…?

 • Jeżeli komórka lokatorska stanowi przynależność do mieszkania, niestety jej cena może zwiększyć wartość transakcji, a powierzchnia nie dolicza się do użytkowej, co wpływa na limity. Jest jednak pewne rozwiązanie.

  Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu
  zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „komórka lokatorska lub miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego
  odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania
  z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie).

  Polecam zatem wymienić ww. komórkę jako oddzielny element transakcji, wyszczególniony w akcie notarialnym, za który zapłaci Pan z własnych środków lub na podstawie innego kredytu, poza programem MDM. Polecam także nasz artykuł:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Proszę dać znać, czy bank zaakceptował wymienione powyżej postanowienie Sądu.

 • ok, wkraczamy na grząskie grunty hipotez. reasumując – raczej nie polecamy spalenia mieszkania w kontekście korzystania z programu MDM.

 • Tomasz

  Witam, mam na oku mieszkanie, które teoretycznie kwalifikuje się na dopłatę z programu MDM.
  Cena za mieszkanie podzielona przez metraż mieszkania wynosi 5303zł/m^2.
  Jak się jednak okazuje, do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Czy to prawda że koszt komórki wlicza się do ogólnej ceny, ale metraż już nie?
  To oznaczałoby, że mieszkania nie spełnia warunków.
  Co w takim przypadku?

 • Magda

  Spalenie zakłada całkowite zniszczenie, ścian wewnętrznych, zewnętrznych, stropów, linii elektrycznych, pionów itp. Mieszkanie jest ściśle powiązane z budynkiem w którym się znajduje, jego umyślne spalenie zagraża innym lokalom, nawet przyjmując abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, jest to karalne. Zgodzę się jednak, że spalenie domu jest możliwe.

 • Ad 1. Niestety, brak jeszcze precyzyjnych ustaleń.

  Ad 3. Gdyby była to opcja nr 2 (mieszkanie należące do 1 osoby) – to po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności.

  Ad 2. Tak. Nowelizacja mówi o przystąpieniu do kredytu „innej” osoby, jeżeli główny wnioskujący nie posiada wystarczającego dochodu.

 • Robert

  Witam,
  mam pytania dot. zmian w zakresie przystąpienia do kredytu przez narzeczeństwo po wejściu w życie nowelizacji:

  1) czy wiadomo jak zostanie rozwiązania kwestia współwłasności mieszkania (czy nieruchomość należeć będzie do dwóch osób czy może właścicielem będzie tylko jeden wnioskodawca, a druga osoba jedynie dostarczycielem dochodu?) ?

  3) jeżeli byłaby to opcja nr 2 (mieszkanie należące do 1 osoby) to czy w ogóle i po jakim okresie mógłby zostać dopisany do mieszkania drugi kredytobiorca ?

  2) czy bank może nie wyrazić zgody na przystąpienie do kredytu drugiej osoby jeżeli jedna będzie posiadała samodzielną zdolność na uzyskanie kredytu ? (na jednej ze stron opisujących wejście w życie nowelizacji zmiana dot. osób przystępujących do kredytu informowała, że będzie to możliwe jedynie w przypadku stwierdzenia przez bank braku zdolności „głównego” wnioskodawcy)

  Z góry dziękuję za odpowiedzi.

 • Dokładnie tak.

 • Spalenie własnego mieszkania nie jest racjonalne, ale – o ile nikt przy tym nie ucierpi – nie jest także karalne.

 • Magda

  Po 5 latach możesz zrobić z mieszkaniem co chcesz, ale palenia nie zalecam. Wtedy mamy do czynienia z kodeksem karnym i wysokimi karami.

 • Ewa

  Ok, czyli obowiązujący jest okres pierwszych 5 lat. Później mieszkanie/dom mogę spłacić w całości jako jedna rata, zbyć, wynająć, oddać jako darowizna albo spalić?

 • Po upływie 5-ciu lat od momenty przekazania własności mieszkania może Pani spłacić cały kredyt bez konsekwencji zwrotu dofinansowania.

  Po programie MDM będzie prawdopodobnie inny, nie znam jednak niestety założeń nowego programu.

 • Ewa

  pisząc ” ponad-harmonogramowe nadpłaty przekroczą w ciągu 5-ciu lat kwotę dofinansowania” ma Pan myśli pierwsze 5 lat a później można w razie możliwości wpłacać więcej bez obaw o konieczność oddania pewnej kwoty. Czy jakieś inne 5 lat. Czy jeżeli program MDM przestanie być realizowany i zastąpi go inny program bądź nie będzie innego nadal będzie obowiązywała taka zasada?

 • Witam. Odnośnie pytań:

  Ad 1. Wiążący jest stan na moment rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Ad 2. Niekoniecznie. rata może być także malejąca. Zapis będzie dotyczył sytuacji, kiedy ponad-harmonogramowe nadpłaty przekroczą w ciągu 5-ciu lat kwotę dofinansowania. Jeżeli będą Państwo spłacać zgodnie z harmonogramem – nic Państwu nie zagraża.

 • Ewa

  Dzień dobry,
  ma dwa pytania.
  #1 Obecnie jesteśmy małżeństwem bezdzietnym. Możemy skorzystać z dopłaty 10%. Czy jeżeli w ciągu 5 lat pojawi się dziecko można się ubiegać o zwiększenie dopłaty do 15 %? Czy stan z chwili podpisania umowy jest wiążący?
  #2 Dotyczy ostatniego punktu tabeli/artykułu. Jeżeli znajdą się w naszej kieszeni środki na szybszą spłatę rat kredytu (przy np. 20 letnim okresie spłaty) należy się liczyć z koniecznością oddania całości/ części dopłaty. Czy rata ma być stała przez pierwsze 5 lat kredytu?

 • Jak najbardziej. Mogą Państwo zakupić mieszkanie w dowolnym miejscu Polski. Grunt, aby było to nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Magdalena

  Witam,
  Czy w ramach programu mdm będziemy mogli, wraz z mężem, kupić mieszkanie znajdujące się w innym mieście? (w niedalekiej przyszłości planujemy przeprowadzkę do innego miasta)

 • Tak, dotarłem do pisma BGK nr DUA-DD.0632.95.2015.MC z dnia 2015-05-11. BGK informuje w nim bank współpracujący w zakresie MDM, że w związku z trwającymi nadal pracami sejmowymi mogą nastąpić zmiany w treści nowelizacji, natomiast podtrzymywane jest założenie o zakończeniu prac sejmowych przed końcem lipca b.r.

 • Robert

  Witam, czy w/w rozmowa doszła do skutku ? Jakie informacje udało się uzyskać ? Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Marta

  Witam! Chciałam zapytać o kredyt mdm i 10% wkład własny. Chcemy z mężem ubiegać się o kredyt hipoteczny z mdm, czy dopłata funkcjonuje jako 10% wkład własny, czy mimo wszystko musimy posiadać 30 tysięcy zł jako wkładu własnego? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź!

 • Niestety nie. Mogą
  Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik
  dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać
  15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie
  otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Aga

  Witam! Czy jeżeli spodziewamy się pierwszego dziecka i jeżeli zdecydujemy się na zakup mieszkania z MDM przed terminem porodu to czy dostaniemy dofinansowanie 15 %?

 • Niestety, po nowelizacji program MDM będzie nadal dotyczył jedynie rynku pierwotnego. Jeżeli wymienionej przebudowy dokona firma i w jej wyniku powstaną nowe mieszkania – wówczas będzie możliwość wykupienia ich w ramach programu MDM.

 • Magda

  Witam,
  czy po wejściu nowelizacji w III kwartale 2015 będzie możliwość zakupu
  mieszkania z rynku wtórnego w starej kamienicy czy dotyczy to wyłącznie
  przerobionych lub zaadaptowanych lokali np. poddasza? Mieszkanie, którym
  jestem zainteresowana posiada 48,5 m2 i podsiada możliwość adaptacji
  strychu. Pozdrawiam

 • Dofinansowania nie trzeba spłacać, stanowi ono ostatnią transzę płatności wpłacaną na konto dewelopera. Można ją traktować
  jako nasze własne środki wpłacane w ostatniej fazie transakcji.

  Nie może Pani natomiast skorzystać z programu MDM przy kupnie starego mieszkania. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • paulina

  Witam, jestem singielką chcę kupić stare mieszkanie 46m. Koszt jego wynosi 120 tysięcy . Wkładu mam 50 tysięcy czy mogę starać się o mdm i jaka by byla kwota dofinansowania ?Zarabiam 2tysiące złotych miesięcznie. Czy dofinansowanie mdm trzeba spłacać?

 • Warunki dla bezdzietnych singli po wejściu w życie nowelizacji nie zmienią się.

  ad 1. Tak, max metraż mieszkania nadal będzie wynosił 75 m2 powierzchni użytkowej.
  ad 2. Tak. Wg obecnych wskaźników: 21.067,25 PLN
  ad 3. Niestety nie. Kredyt w ramach MDM można wziąć jedynie na zakup domu lub mieszkania.

 • Wito

  Witam,

  w jaki sposób zmienią się warunki dla singli po nowelizacji?

  Czy dalej metraż mieszkania będzie max 75m2?
  Czy dalej będzie dopłata np. w gminach Warszawy (ok 21tyś)
  Czy jest możliwość wzięcia kredytu hipotecznego w MDM razem z kredytem tzw. remontowym (powiązane razem z hipoteką)

 • No problem, polecamy się.

 • :)

  dziękuję za odp.:)

 • Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze
  własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Garaż nie jest lokalem mieszkalnym – bez problemu można skorzystać z programu MDM.

 • matthew

  Czy będąc właścicielem garażu (nie jest to lokal mieszkalny) który jest zapisany na mnie mogę się ubiegać o kredyt MDM ?

 • Nie możemy napisać, że zmiany wejdą we wrześniu, jeżeli Ministerstwo i BGK forsują termin lipcowy. Powiem tak – idą wybory, mam nadzieję, że chłopaki wezmą się do roboty i nowelę rzeczywiście zobaczymy w lipcu.

 • Raczej nie. Bank, który otrzymał to pismo zlecił koledze modyfikację systemu, aby znowelizowane wnioski można było przyjmować od lipca.

 • Paweł

  Czyli de facto powinniście rzetelnie poinformować zainteresowanych że raczej nie ma szans aby skorzystać ze zmian w okresie wakacji i termin wrześniowy jest bardziej prawdopodobny. Zakończenie prac sejmowych nie jest równoznaczne z wprowadzeniem zmian, a jesteśmy dopiero po pierwszym czytaniu. Gdzie jeszcze kolejne czytania, a w przypadku zmian to już w ogóle utknie na dobre. W dalszej kolejności senat i prezydent i jeszcze vacatio legis. Nie wspominam o tym, ze zbliża się okres wakacji dla naszych szanownych, zapracowanych posłów 🙂 także może się okazać, że zmiany w ogóle wejdą na koniec roku. Należy głośno o tym napisać na Waszej stronie, bo zainteresowani są nakręcani zmianami (głównie narzeczeństwa), a prawdopodobnie będzie tak, że jeszcze kilka miesięcy nie będzie można z tego skorzystać. Nie mieszkamy od dzisiaj w Polsce, żeby wiedzieć, że to że ktoś powiedział iż zmiany będą w lipcu nie oznacza nic tak naprawdę.

 • Nowelizacja

  Czyli jednak opóźnienie? W sejmie do końca lipca, następnie senat i prezydent (pewnie wrzesień). Dobrze myślę?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, osoby z takimi zarobkami także mają szansę na skorzystanie z programu Mieszkanie dla Młodych, gdyż w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Odnośnie pytania o wkład własny. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Witam ponownie. Dotarłem dzisiaj do pisma BGK nr DUA-DD.0632.95.2015.MC z dnia 2015-05-11. BGK informuje w nim bank współpracujący w zakresie MDM, że w związku z trwającymi nadal pracami sejmowymi mogą nastąpić zmiany w treści nowelizacji, natomiast podtrzymywane jest założenie o zakończeniu prac sejmowych przed końcem lipca b.r.

 • Witam ponownie. Dotarłem dzisiaj do pisma BGK nr DUA-DD.0632.95.2015.MC z dnia 2015-05-11. BGK informuje w nim bank współpracujący w zakresie MDM, że w związku z trwającymi nadal pracami sejmowymi mogą nastąpić zmiany w treści nowelizacji, natomiast podtrzymywane jest założenie o zakończeniu prac sejmowych przed końcem lipca b.r.

 • Gdańszczanko-obca

  Witam,
  Chciałam zapytać czy osoba która zarabia „na rękę” 2500zł ma szanse na zakup mieszkania w kredycie MDM ? I czy potrzebny jest wkład własny ? Jakie są przesłanki do tego by nie musieć posiadać wkładu własnego.

 • Jutro będę rozmawiał ze znajomym, który wprowadza właśnie zmiany związane z nowelizacją w jednym z największych banków. Skontaktujemy się z BGK i postaramy się uzyskać jednoznaczną odpowiedź.

 • Nowelizacja

  Dziękuję, będę wdzięczny 🙂 Fakt, nasi ustawodawcy już nie mają wstydu, każdy z nas, co jest na bieżąco z informacjami łapie się za głowę jak duże to opóźnienia… Pamiętam jak styczeń był wymieniany za pewniaka, później koniec kwartału, a teraz pół roczne opóźnienie jest pod znakiem zapytania… Trzeba mieć to na uwadze idąc na wybory;)

 • Dokładnie. 30% z 200.000 to kwota dofinansowania równa 60.000 PLN. Kredyt nie może być mniejszy niż 100.000 PLN. Oznacza to, że na wkład własny nie można przekroczyć więcej niż 40 tys. PLN.

 • kwota kredytu po odjęciu otrzymanego dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości nieruchomości.

 • Nie chodzi o terminowe spłaty, ale nadpłatę kredytu. Jeżeli nadpłacone poza harmonogramem środki przekroczą kwotę dofinansowania, kredytobiorca powinien liczyć się z koniecznością zwrotu części dopłaty.

  Nie mogę podać przykładu – gdyż nowelizacja jeszcze nie weszła. Przytoczony powyżej zapis jest jedynie propozycją. Program w obecnej postaci nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Jedność

  40tys;) bo mdm zalicza się do wkładu własnego, a nie możesz przekroczyć 50% wartości mieszkania;)

 • Decyzja o przyznaniu kredytu rzeczywiście jest czasowa, ale ten czas dotyczy terminu podpisania przez Pana umowy (tzn. pomiędzy ostateczną decyzja analityka, a podpisaniem umowy o kredyt (pomiędzy Panem i bankiem nie powinno minąć więcej niż 60 do 90 dni). Transze może Pan rozpisać dowolnie.

 • Kolejne przesunięcie terminu noweli byłoby bardzo nieprofesjonalne. Zmiany miały oryginalnie wejść w styczniu, potem przesunięto je na koniec I i następnie – na koniec II kwartału. Kolejna zmiana kiepsko będzie świadczyła o naszych ustawodawcach. Jutro postaram się zweryfikować tę informację.

 • W nawiązaniu do kwestii współwłasności mieszkania – prace nad nowelizacją nadal trwają. Zwracaliśmy uwagę na kwestię współwłasności, mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie uwzględniony.

  Odnośnie terminu nowelizacji – przesunięcie daty jej wprowadzenia na wrzesień byłoby bardzo niefortunną informacją. Jutro postaram się zweryfikować tę datę. Większość z moich znajomych w bankach przygotowuje systemy informatyczne na lipiec.

 • kasia

  Przy zakupie mieszkania o wartości np. 200tys, skorzystaniu z 30% dofinansowania, wkład własny maksymalny powinien być w wysokości 40tys, czy może być 100tys?

 • Nowelizacja

  Nie mogę znaleźć wywiadu… ale wypowiedź była jednoznaczna, że do lipca nie da rady. Pozostało 2 i 3 czytanie (mija miesiąc od 1), senat, prezydent i ustawowy czas 14 dni… Do lipca mamy zaledwie 50 dni. Jedyne co jest pewne, to że przed wyborami, by zdobyć poparcie młodych.

 • Krzysiek

  Wcześniejsza spłata kredytu lub części kredytu przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania.

  Prosze sprecyzowc…to oznacza ze dla Warszawy przy dofinansowaniu 15% przez piec lat nie moge splacic ok 44 tys ?
  Prosze podac przyklad.

 • Krzysztof

  Dziękuję za dotychczasowe informację.
  Zastanawiałem się nad zawnioskowaniem teraz, z tym że doradca mnie od tego odwiódł ponieważ decyzja kredytowa jest podobno ważna przez określny czas ( w zależności od banku 1-3 m-ce). A ja transzę przekraczającą 40 % całości (czyli moich środków) mam do zapłaty w listopadzie br. Więc otrzymując decyzję o przyznaniu kredytu środki by poszły na transzę listopadową, a do listopada decyzja o kredycie straci swoją ważność. Mam rację, czy jest jakieś inne rozwiązanie ?

 • Pawel

  Również uzyskałem takie informacje z wiarygodnego źródła więc chyba wprowadzacie ludzi w błąd że zmiany będą miały miejsce w lipcu. Wrzesień to wersja optymistyczna podobno…mało tego zmiany nie sprecyzuja po raz kolejny własności mieszkania gdy będę się ubiegał o kredyt z narzeczoną i będę właścicielem sam, a narzeczona tylko żyrantem. Jak można po raz kolejny tworzyć bubel?

 • Dofinansowanie będzie mogło zostać udzielone, jeżeli
  potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje:

  a) małoletnich dzieci,
  b) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z
  odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  c) dzieci do ukończenia przez nie 25-go roku życia,
  uczących się w szkołach

  Metraż posiadanego domu nie ma znaczenia. Jeżeli wnioskodawca wychowuje troje dzieci – będzie mógł skorzystać z programu MDM.

 • Jeżeli skorzysta Pan z kredytu przed urodzinami drugiego dziecka otrzyma Pan mnożnik 15%. Jeżeli wniosek zostanie złożony po jego urodzinach (i po nowelizacji) – mnożnik wyniesie 20%. Bank zażąda m.in. aktu urodzenia dziecka.

 • kasia

  Jestem zainteresowana dopłatami na podstawie znowelizowanej ustawy. Jaki jest limit wiekowy dla uczących się dzieci? Czy jeżeli osoba samotnie wychowująca dzieci ma już dom, o powierzchni przewyższającej metraż „upatrzonego” mieszkania, to czy jest możliwość skorzystania z dopłat?

 • Adrian Nowak

  Witam czy w nowym programie MDM. Jeśli posiadam jedno dziecko a drugi jest w drodze to będę miał 15 % czy 20 % dofinansowania.

 • Na wszystkich spotkaniach w których ostatnio uczestniczyłem przedstawiciele Ministerstwa konsekwentnie mówią o lipcu 2015. Ew. prośba o źródło tej informacji – postaram się ją sprawdzić.

 • Nowelizacja

  Dochodzą mnie słuchy, że nowelizacja się opóźni… Że najprawdopodobniej będzie to wrzesień… Czy ma Pan jakieś wiadomości na ten temat?

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Szymon POL

  Witam
  Jesteśmy małżeństwem ktore spodziewa sie pierwszego dziecka. Czy w zwiazku z tym otrzymamy pozniej różnice w dofinansowaniu która wynosi 5 % ? Małżeństwa bezdzietne otrzymują 10 % natomiast z choćby jednym dzieckiem juz 15 %

 • Ad a) Jeżeli ma Pan poniżej 35 lat- może Pan skorzystać z programu MDM.

  Ad b) Może Pan wnioskować w dowolnym momencie. Wpłacone przez Pana środki i tak będą traktowane jako wkład własny. Harmonogram wypłaty transz z kredytu może Pan ustawić dowolnie. Ratę odsetkową zacznie Pan płacić w momencie wypłaty pierwszej transzy, a ratę kapitałowo-odsetkową, po wypłacie całości kredytu. Jeżeli miałbym Panu radzić – polecałbym wybrać się po kredyt jak najszybciej. Jak wspomniałem, płacić zacznie pan dopiero po wypłacie kredytu, a składając wniosek wcześniej zarezerwuje Pan sobie dopłatę z MDMu, a jednocześnie zaoszczędzi Pan sobie nerwówki wynikającej z brania kredytu na ostatnią chwilę.

  Ad c) O ile wpłata pierwszych transz nie oznaczała przeniesienie na Pana własności mieszkania – nie będzie problemu. Bank po prostu potraktuje Pana wpłaty jako wkład własny.

  Ad d) Tym bardziej polecam składać wniosek już teraz. Program
  nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę. Umowa kredytowa podpisana po wejściu w życie nowelizacji będzie się już wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania w momencie nadpłaty kredytu.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Krzysztof

  Wit

 • Współpracujemy również z bankami, które akceptują dochody z tytułu rent i emerytur. Ew. jeżeli odrobinę braknie do zdolności, do kredytu może przystąpić ktoś z najbliższych. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności
  kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Wymianka Warszawa

  Witam!
  Chciałabym zapytać czy mam szanse na kredyt na mieszkanie jeśli pobieram tylko rente w wysokości około 1200zł ale nie jestem nigdzie zatrudniona. I miałabym wpłatę własną +/- 90tys

 • Okres jest różny w zależności od wybranego banku. Generalnie – historia zatrudnienia od 6-ciu do 12-tu miesięcy wystarczy.

 • julia

  Chciałam zapytac jeszcze ile miesięcy mąż musiałby miec przepracowane jeśli chciałby zabrac kredyt z rodzicem.

 • Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • julia

  Witam jesteśmy świeżo upieczonym małżeństwem ale bez zdolnosci kredytowej (ja studiuje, mąż pracuje ok 2000zł na mc) czy mielibysmy możliwosc zabrania kredytu na mieszknie zabezbieczeniem był by rodzic?

 • Niestety nie. w przypadku singli nowelizacja praktycznie niczego nie zmienia (można będzie ew. przystąpić do kredytu z inną osobą). Ale polecam poprosić o pomoc kogoś z najbliższych w procesie wyliczania zdolności kredytowej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Singiel

  Witam, jeżeli chcę wziąć kredyt np. 130tyś, a moja zdolność jest niższa, to czy po nowelizacji z mniejszą zdolnością będę mógł się ubiegać o kredyt np. 130tyś nie mając takiej zdolności jako singiel? Pozdrawiam Serdeczni.

 • Mieszkanie w ramach programu MDM nabędzie Pan jako osoba prywatna. Lokal na prowadzenie działalności jako firma – czyli osoba prawna. Naszym zdaniem – nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Doradcy nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć, gdyż nowelizacja jeszcze nie reguluje kwestii współwłasności gdy do programu przystąpią np. narzeczeni. Nadal trwają prace nad dokumentem, mam nadzieję, że ustawodawcy wypracują rozwiązanie, które zabezpieczy interesy obu osób przystępujących do kredytu.

 • W nowelizacji do programu MDM znajdzie się zapis, że tzw. „inne” osoby będą mogły przystąpić do programu razem z kredytobiorcą, jedynie w przypadku kiedy on/ona nie będzie posiadała wystarczającej zdolności kredytowej. Sugeruję zatem, aby to Pańska narzeczona była głównym kredytobiorcą, a Pan jedynie „uzupełniał” jej zdolność, ew. Pan sam weźmie udział w programie – jako singiel. Nowelizacja nie precyzuje (jeszcze) kwestii współwłasności mieszkania, jeżeli do kredytu przystąpią dwie – nomen omen – „obce” osoby.

 • Dom w Braniewie, czyli wyliczamy limit dla województwa warmińsko-mazurskiego, pozostałe gminy, nie sąsiadujące ze stolicą województwa. Stawka limitu ceny 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi dla Braniewa 3.444,65 PLN, co niestety oznacza, że aby wziąć udział w programie MDM może Pan zapłacić za wymieniony dom maks. 378.911,50 PLN. Polecam negocjacje z deweloperem i nasz artykuł na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Raty kredytu niestety nie mogę Panu podać na stronie, to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

  Mogę natomiast wyliczyć Panu kwotę dofinansowania. Przy trójce dzieci powierzchnia, wg której będziemy wykonywać wyliczenia wyniesie 65 m2. Mnożnik dofinansowania 30%. Kwota dopłaty do 1 m2: 3.131,50 PLN. Całość składa się na kwotę 64.064,25 PLN.

  Jeszcze jedna kwestia na koniec. Kwota kredytu pomniejszona o kwotę dofinansowania nie może być mniejsza niż 50% wartości domu. Polecam więc część własnych środków odłożyć i przeznaczyć na wykończenie domu lub ew. na wcześniejszą spłatę kredytu. Przy tej drugiej wersji proszę pamiętać, że w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności domu, nie może Pan nadpłacić kredytu w kwocie większej niż kwota dofinansowania, bo może Pan zostać zmuszony do zwrotu części dopłaty.

 • Stoog

  Jako singiel, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, chcę skorzystać z programu MDM. Co się stanie, jeśli w okresie 5 lat od wypłaty dofinansowania kupię mieszkanie na moją firmę? Przeznaczeniem tegoż mieszkania może być utworzenie w nim siedziby/oddziału mojej firmy lub opcja wynajmu innej osobie.

 • Paweł

  Ja również mam takie same wątpliwości jak niektórzy piszący tutaj. Po zmianach będzie można przystąpić do kredytu z osobą obcą w świetle prawa (partner/partnerka), ale co z własnością mieszkania na które brany będzie kredyt ? Obecnie singiel przystępujący z członkiem rodziny gdy nie ma zdolności to staje się sam właścicielem nieruchomości. Natomiast osoba z którą przystępuje do kredytu jest przysłowiowym żyrantem i ma co najwyżej prawo spłacać kredyt ale nie ma praw do nieruchomości. Chciałbym się dowiedzieć czy dwie obce względem siebie osoby przystępując do kredytu w MDM po zmianach będą zarówno współkredytobiorcami jak i współwłaścicielami nieruchomości. Ewentualnie jakie przepisy mogą to regulować ? Niestety doradcy kredytowi nie potrafią udzielić odpowiedzi na to pytanie.

 • Łukasz

  Mam już wybrane mieszkanie. Po nowelizacji ustawy mogą ubiegać się o kredyt też inni niż rodzina, jednak Moja narzeczona nie może przystąpić ze mną do kredytu ze względu na zbyt małe dochody. To nie jest dla nas problemem, bo mój dochód wystarczy. Jednak czy będzie ona mogła być współwłaścicielem mieszkania razem ze mną?

 • Tomasz

  witam , posiadam 3 dzieci i chciałbym kupic dom do 110m2 po nowelizacji ustawy, koszt domu 400 tys ,kredyt 200 tys. na 27 lat, ( dom w miejscowości Braniewo)
  jaka będzie rata kredytu wg MDM po nowelizacji ustawy , dziekuje pozdrawiam

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego
  wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako
  osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
  małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Małżonek może po ślubie dołączyć do kredytu i stać się współwłaścicielem mieszkania.

 • Dorota Wolińska

  Jeżeli singiel (narzeczona) przystąpi do kredytu z rodzicem np. w czerwcu, ale we wrześniu zawierany będzie akt małżeństwa, to czy małżonek może dołączyć do kredytu oraz stać się współwłaścicielem mieszkania?

 • Kredyt pozyskany w ramach programu MDM można przeznaczyć jedynie na zakup mieszkania. Sfinansowanie remontu odpada. Analogiczna sytuacja dotyczy kwoty dofinansowania.

 • W nowelizacji wymienione są „inne osoby” – czyli będzie można dołączyć rodziców z obu stron (oczywiście o ile Państwo nie będziecie mieli zdolności kredytowej). Proszę jedynie pamiętać, że ze względu na wiek rodziców skróceniu może ulec okres kredytowania. W większości banków wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania nie mogą przekroczyć granicy 70-75 lat.

 • Na to pytanie niestety nie znajduję odpowiedzi. W świetle ustawy wymienione szeregowce powinny być traktowane jako domy. Być może deweloperowi nie pozwalają na to plany zagospodarowania przestrzennego? Czy ew. próbował Pan się z nim porozumieć? jeżeli w projekcie budowlanym lub prospekcie informacyjnym nieruchomości zostaną opisane jako domy – będzie można skorzystać z programu MDM przy większym dostępnym limicie powierzchni użytkowej. Rozwiązanie 2 to ew. zmniejszenie powierzchni użytkowej. Być może pomocny będzie w tej sprawie artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Nawet, jeżeli pozbędzie się Pani mieszkania – będzie Pani jego byłą posiadaczką i jako taka, nie może Pani skorzystać z programu MDM.

  Ew. jeżeli wychowuje Pani przynajmniej troje dzieci – planowana nowelizacja programu MDM zniesie warunek nieposiadania własnego mieszkania w przypadku rodzin wielodzietnych.

 • Basia

  Witam, ja mam pytanie związane z tym czy te 10% dofinansowania w przypadku singla można przeznaczyć na remont mieszkania? czy to tylko na wkład własny?

 • Dorota Wolińska

  Jeżeli po 1 lipca para w nieformalnym związku przystąpi do kredytu w MDM to mogą dodatkowo dołączyć rodziców jednej z tych osób jako współwnioskodawców?

 • KrzychuG

  Dziękuję za odpowiedź. To wszystko już doczytałem zarówno w ustawie o MdM jak i Prawie budowlanym. Problem w tym, że nie znalazłem żadnych wzmianek nt. budowy domów np. w zabudowie szeregowej na wspólnej (jednej) działce. Nie potrafię stwierdzić na jakiej podstawie prawnej deweloper informuje, że klasyfikuje budynki jako mieszkania, a nie domy. Każdy segment szeregowca ma oddzielne wejście, niezależne instalacje, liczniki, ma wydzielony i opłotowany ogród oraz służy jednej rodzinie, stanowi odrębną całość, czyli wg. mnie wszystko zgodnie z ustawami. I tu jest właśnie pytanie – dlaczego sprzedający traktuje swoje domy jako mieszkania w związku z czym wersja 98m2 przekracza limit maksymalny? Jak się upewnić czy wersja 98m2 jest domem i można ubiegać się o dopłatę MdM? Dziękuję i pozdrawiam.

 • Klementyna

  W chwili obecnej jestem właścicielem mieszkania, choć tylko na papierze. Czy jeśli mieszkanie zostanie „przepisane” na kogoś innego, to czy będę mogła skorzystać z dofinansowania? Dodam, że chodzi o opcję singiel.

 • Po zawarciu umowy kredytowej możliwe jest jedynie otrzymanie jednorazowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania). Można je otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy stanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty
  potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Planowana nowelizacja nic w tej kwestii nie zmienia.

 • Kemot

  Witam, czy nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w odniesieniu do zasady, że wypłacana jest dodatkowa kwota dofinansowania w przypadku urodzenia dziecka już po zawarciu umowy kredytowej, dokonaniu transakcji i otrzymaniu dofinansowania MDM?? Na starych warunkach mieliśmy do czynienia z dwoma progami zależnymi od urodzin dzieci. W nowelizacji jak rozumiem pojawiają się trzy progi.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi już teraz 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. Nie musi Pan czekać na wejście w życie nowelizacji, aczkolwiek szczerze – ze względu na zwiększone dofinansowanie, które będzie dla Pana dostępne od lipca br.

  Odnośnie pytania o dom w zabudowie szeregowej. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2:
  „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako
  „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • Może Pan pomóc dziewczynie w procesie liczenia zdolności, odradzam jednak ubieganie się o współwłasność mieszkania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia
  umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub
  współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal
  mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia
  udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu
  własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających
  do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • KrzychuG

  Witam. Interesuje mnie zakup domu od dewelopera na nowych zasadach. Wielkość domu to 98m2 i według sprzedającego nie kwalifikuje się on do dopłaty MdM. Patrząc na nowe warunki max. pow. to 110m2. Dodam, że posiadam trójkę dzieci. Dom jest budowany przez dewelopera w systemie szeregowym i ponoć całe osiedle jest budowane na wspólnym gruncie (co ponoć jest powodem kwalifikowania w/w domu przez sprzedającą firmę jako mieszkania-max. pow. dopłaty do 85m2). Dodam, że deweloper na swoim osiedlu buduje 3 rodzaje budynków (75m2, 84m2, 98m2-dwa pierwsze z możliwymi dopłatami). Każdy z domków posiada odrębne wejście i dwie kondygnacje plus strych oraz miejsca parkingowe przed domem i mały ogród na tyle. Czy deweloper ma rację i z uwagi na rodzaj gruntu (prawdopodobnie wspólnego dla całego osiedla) dom taki nie kwalifikuje się do MdM?

 • Jarosław

  czy jeżeli mam już zakupione mieszkanie w MDM, a moja dziewczyna chciałaby zakupić mieszkanie (po nowelizacji, pozostajemy w związku nieformalnym), ale nie ma zdolności to mogę z nią przystąpić do kredytu w celu podwyższenia tej zdolności? czy będę wtedy w 1/2 właścicielem tego mieszkania, czy będzie ono w całości jej?

 • Oczywiście. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania. Zmiana będzie dotyczyła umów podpisanych po wejściu nowelizacji w życie. W stosunku do umów podpisanych wcześniej nie będzie takich konsekwencji.

 • Radek

  Czy dokonujac zakupu nieruchomosci w programie MDM w maju 2015r a dokonujac nadplaty kredytu powyzej doplaty w grudniu 2015r bede musial zwrocic doplate? Jesli tak to w jakiej wysokosci? Czy nowelizacja ustawy o MDM obejmuje kredytobiorcow ktorzy juz wzieli kredyt przed nowelizacja ( przypadek opisany powyzej)?

 • Jak na razie, wszystko wskazuje na to, że wnioski wg nowych zasad będzie można składać od lipca.

 • Po wejściu w życie nowelizacji, potencjalny beneficjent będzie mógł skorzystać z programu MDM z dowolną osobą, pod warunkiem, że sam nie będzie posiadał zdolności kredytowej. Zapis ten otwiera drogę, aby z programu MDM mogły skorzystać osoby pozostające w związkach nieformalnych.
  Dodatkowe dofinansowanie w formie 5% spłaty kwoty kredytu można otrzymać po urodzeniu 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Dav Jar

  Witam. Kiedy nowelizacja wejdzie w życie? Czy Lipiec to aktualny termin?

 • Marcin

  Witam, mam pytanie. Czy po wejściu nowelizacji ustawy para nie będąca w związku formalnym będzie mogła razem przystąpić do umowy kredytowej? I czy jeżeli w dniu podpisania umowy niebędzie się posiadało dziecka, ale np w przeciągu dwóch lat się urodzi to będzie przysługiwało dodatkowe 5% dofinansowanie?

 • Nowelizacja nie precyzuje dokładnie kwestii współwłasności mieszkania przy skorzystaniu z programu MDM przez osoby pozostające w związkach nieformalnych. Moim zdaniem, w takim przypadku współwłaścicielami mieszkania powinno być oboje współkredytobiorców.

 • Robert

  Witam , mam pytanie dotyczące wnioskowania o kredyt w ramach programu MDM przez parę pozostająca w związku nieformalnym (no nowelizacji).
  Czy jeżeli jedna osoba nie ma zdolności i przystepuje z nią partner, to czy właścicielem mieszkania będą oboje, czy tylko jedno z nich?

 • ad a) Nie. Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia mieszkania beneficjent MDM może dowolnie rozporządzać nabytym lokalem.

  ad b) analogicznie

  ad c) Program w obecnej postaci nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Kalkulator przedstawia przybliżoną ratę. Różne banki mają odmienne marże i narzuty kosztowe. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Ministerstwo tłumaczy taką decyzję przesłankami ekonomicznymi. Program MDM oprócz pomocy dla młodych ludzi ma także rozruszać rynek budowlany w Polsce.

 • d.t.

  Czy będę musiała zwrócić dofinansowanie jeżeli:
  a) po 5 latach od kupna mieszkania nabędę prawo do innego lokalu.
  b) po 5 latach od kupna mieszkania będę je chciała wynająć
  c) po 5 latach od kupna mieszkania będę chciała wcześniej spłacić kredyt?
  Czy kalkulator przedstawia faktyczną ratę jaką zapłacę czy należy uwzględnić jeszcze jakieś dodatkowe koszty narzucone przez bank?

 • lock

  Tylko dlaczego noe zmienili zeby dostac doplate do domu lub mieszkania z rynku wtornego

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/