Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych

Przedstawiamy porównanie zmian jakie zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Zestawienie obejmuje warunki programu przed i po wprowadzeniu projektu nowelizacji.

Zmiana Przed nowelizacją Po nowelizacji
Inwestycja / cel kredytu Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej
(umowa o budowę lokalu)

Zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dotyczy wszystkich nabywców
(do dnia nabycia mieszkania nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub domu jednorodzinnego) lub właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny)

Nie dotyczy nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci
Maks. wiek nabywcy
(w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka)
35 lat Bez ograniczeń – dla nabywców wychowujących co najmniej 3 dzieci

Maks. 35 lat – dla pozostałych nabywców

Ograniczona lista osób mogących przystąpić do kredytu, gdy nabywca nie posiada zdolności

Zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie Brak ograniczeń
(dla umów podpisywanych od dnia wejścia w życie ustawy)
Powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowania Maks. 50 m2 Maks. 65 m2 dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci

Maks. 50 m2 dla pozostałych

Wysokość dofinansowania 10% dla nabywców nie wychowujących dzieci
15% dla pozostałych
10% dla nabywców nie wychowujących dzieci

15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko

20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci

30% dla nabywców wychowujących troje dzieci

Wypłata dofinansowania w sytuacji, gdy nabycie dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie była zawierana umowa deweloperska

Wypłata po zawarciu umowy przeniesienia lub ustanowienia własności Brak ograniczenia
(dla wypłat od dnia wejścia w życie ustawy)
Wysokość dofinansowania obliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 p.u. budynków Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie , który jako pierwszy wpłynął do BGK
(aktualnie w praktyce już to obowiązuje z uwagi na funkcjonalność BGK-Zlecenia, tzn. pierwszy złożony wniosek musi być pierwszym zaakceptowanym)

Wcześniejsza spłata kredytu lub części kredytu przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania Brak ograniczenia Konieczność zwrotu dofinansowania
(proporcjonalnie do okresu pozostałego do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności; Nie dotyczy umów podpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy)

Wprowadzenie nowelizacji planowane jest na koniec 2-go, początek 3-go kwartału 2015 r.

sprawdz_doplate150