Program „Mieszkanie dla Młodych” MDM 2016 podstawowe zagadnienia – najczęstsze pytania cd.

MDM 2016 Program Mieszkanie dla Młodych podstawowe zagadnienia – najczęstsze pytania cd.

Kolejna część odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z podstawowymi zagadnieniami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

– Posiadam dom / mieszkanie, które chciałbym sprzedać i skorzystać z MDM? Czy jeżeli sprzedam lub przepiszę ja na kogoś, mogę skorzystać z MDM?

Niestety, posiadanie domu lub mieszkania eliminuje Państwa z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ponowne przepisanie także nic nie da. warunek nieposiadania własnego domu lub mieszkania odnosi się także do przeszłości.

Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

– Jestem w związku małżeńskim i nie posiadamy żadnego mieszkania. Jednakże, przed ślubem mój małżonek kupił, a później sprzedał mieszkanie. Czy to dyskwalifikuje Nas z programu?

Niestety to Państwa dyskwalifikuje, gdyż małżonek był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (Art. 4 pkt 2 a Ustawy MDM). Istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

– Buduję dom, moja dziewczyna przystępuje do programu MDM jako singiel. Co się stanie, jeżeli zawrzemy związek małżeński? Czy dopłatę trzeba będzie zwrócić?

Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

W takiej sytuacji nabywca w programie MDM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

– Czy istnieje taka możliwość, aby jedno z Partnerów w związku nieformalnym ubiegało się o kredyt z dopłatą w programie MDM ale oboje byli współwłaścicielami nieruchomości z racji wspólnej inwestycji? Czy oboje możemy być zameldowani w tej samej nieruchomości, jeśli jesteśmy oficjalnie singlami?

Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła zmiany w  art. 6 ust. 3 „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

Zapis ten oznacza jednak jedynie możliwość wspólnego przystąpienia do kredytu dowolnej – innej osoby. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań nadal mogą być jedynie małżeństwa lub single.

– Pracuję za granicą legalnie i tam jestem zarejestrowany. Opłacam wszystkie składki, podatki itd. czy będę mógł w Polsce wziąć kredyt w ramach programu MDM?

Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom. Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Dołączenie żony do kredytu nie jest konieczne – w końcu Pan, jako singiel miał zdolność kredytową i dochody żony mogą ją tylko poprawić. Polecam po prostu kontakt z notariuszem – akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Bartek

  Witam, w 2017 r. dostałem kredyt na mieszkanie wraz z MDM. Wypłata środków MDM stanowi ostatnią transzę za mieszkanie i zostanie wypłacona w styczniu 2018 r. Kredyt wziąłem jako singiel lecz pod koniec 2017 r. wziąłem ślub. Po wypłacie ostatniej transzy chciałbym, razem z żoną być współwłaścicielami mieszkania. Chciałbym się dowiedzieć jak najprościej można to zrobić?? W banku powiedziano mi, że żona koniecznie musi dołączyć do kredytu i od nowa będzie badana moja zdolność kredytowa i zdolność kredytowa żony…. W jaki inny sposób można rozwiązać tę sprawę??

 • Witam.

  Ad 1. Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ad 2. Owszem, wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ad 3. Nie będzie – powyżej opisałem podstawę prawną.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt jak najszybciej, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Pytanie

  – Czy wraz z narzeczonym możemy ubiegać się o kredyt z MDM wspólnie, pomimo tego, że właścicielem nieruchomości będzie jedna osoba?
  – Czy po ślubie istnieje możliwość przepisania/ dokonania darowizny na rzecz małżonka? Jeśli tak, po jakim czasie można dokonać wspomnianej darowizny?
  – Czy dokonanie takiej czynności nie będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Sprawdzaliśmy już ten temat. Jeżeli mieszkanie zostanie przepisane na jedno z Was i ta osoba będzie dalej regulowała zobowiązania kredytowe – nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Gabi

  Wraz z mężem wzięliśmy kredyt z dopłatą MDM. Nie minęło jeszcze 5 lat od podpisania umowy i jesteśmy w trakcie rozwodu. Czy musimy oddać dopłatę w momencie, gdy mieszkanie z MDM, którego jesteśmy współwłaścicielami będzie przepisane na jednego z nas?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W przypadku budowy domu samodzielnie mamy do czynienia z klasycznym przykładem budowy systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Jeżeli do budowy ww. domu potrzebny byłby kredyt hipoteczny – nasi doradcy są do dyspozycji. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Natalia

  Witam. Mam pytanie odnośnie budowy domu jednorodzinnego. Czy dom można wybudować częściowo samodzielnie? Czy całość musi być wykonana przez firmę budowlaną? Oraz czy budowa musi się zakończyć wraz z zakończeniem programu MDM aby uzyskać zwrot Vatu za materiały?

 • Jeżeli ślub nastąpił po podpisaniu umowy kredytowej, może Pani akt podpisać z mężem.

 • Bank może poprosić o taki dokument (zdarzały się takie przypadki), sama ustawa nie precyzuje takiego wymagania.

 • Paulina

  Czy jeżeli wniosek o mdm złożyłam sama to akt notarialny będę podpisywała po ślubie sama czy z mężem?

 • Paulina

  A czy konieczne jest skladanie w banku oswiadczenia ze współkredytobiorca nie bedzie zamieszkiwal mieszkania zakupionego w ramachmdm?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Jeżeli chodzi o meldunek: zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Paulina

  Witam Chciałabym złożyć wniosek o mdm jako osoba samotnie wychowująca dziecko z współkredytobiorcą ( współkredytobiorcą będzie mój przyszły mąż, ojciec dziecka). Akt notarialny podpisywałbym w 2018r., ale wtedy będę już po ślubie . Czy to przeszkadza w dopłacie mdm? Czy akt notarialny będę mogła podpisać sama czy razem z mężem? Ponadto w banku kazano nam napisać oświadczenie że współkredytobiorca nie będzie zamieszkiwał lokalu, czy to konieczne? Czy nie moge innych obcych osób meldować do mieszkania zakupionego w ramach mdm? Dziękuję za pomoc

 • Witam. Nie. Jeżeli deweloper wyrazi zgodę, przekazanie własności mieszkania może się odbyć wcześniej.

 • Klaudia Małyszka

  czy jeśli środki dzisiaj są bookowane na 2018 r, to odbiór domu od dewelopera muszę mieć dopiero na 2018 r?
  Z góry dziękuję za pomoc

 • Wszystko zależy od tego, jaki bank został wybrany. Generalnie – proces od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy trwa około 1 do 1-5 miesiąca.

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jessika Waszczuk

  Witam czy wnioski z 16-17 stycznia na przyznanie Mdm były już może rozpatrzone?Ktoś coś wie ma jakieś informacje bo ja od tego dnia czekam na decyzję o blokadzie środków dla mnie . . .

 • BGK może mieć w takim wypadku zastrzeżenia, że nastąpiło celowe zaniżenie wartości lokalu, aby umożliwić Panu zakup go za pomocą programu MDM. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy taka transakcja była realizowana.

 • Dominik

  Witam,
  chciałbym zakupić mieszkanie dofinansowane MDM.
  Cena mieszkania mieści się w limicie MDM. Jednak chciałbym zakupić mieszkanie „wykończone pod klucz” i w tym wypadku cena już się nie mieści.
  Jeżeli dogadam się z deweloperem i rozpiszemy zakup na 2 umowy:
  1. Zakup mieszkania (wtedy cena miesci się w limicie MDM)
  2. Wykończenie mieszkania pod klucz
  Czy nie będzie problemu aby na sam zakup mieszkania w stanie deweloperskim otrzymać MDM?
  Pozdrawiam

 • Chodzi o dofinansowanie z programu MDM, które będzie stanowić część lub całość Państwa wkładu własnego. Bank je wyliczy wg limitów obowiązujących na dzień rejestracji wniosku. Po podpisaniu umowy kredytowej kwota dofinansowania zostanie przekazana na konto sprzedającego mieszkanie.

 • Damian

  Witam,
  czy w powyżej opisanej sytuacji:
  – Wkład własny dla banku należy wpłacić z własnej kieszeni i w 2018 roku otrzyma się coś w stylu zwrotu tych pieniędzy, czy nie trzeba tego wpłacać i po prostu bank dostanie pieniądze później(w takiej sytuacji napewno potrzebna jest dodatkowa zgoda banku)?
  Czy jest to tylko teoretyczna sytuacja czy raczej bezproblemowo do zrealizowania?
  Pozdrawiam.

 • Wyliczenia będą dokonane na podstawie limitów obowiązujących w dniu rejestracji wniosku o dofinansowanie.

 • Damian

  Jaki w takiej sytuacji brać pod uwagę limit za m2 (w momencie zakupu mieszkania czyli przykladowo 1Q’2017 czy w momencie otrzymania dofinansowania czyli 1Q’2018? Limity na 2018 są nie znane więc czy istnieje możliwość utraty dofinansowania w przypadku obniżenia progu MDM?

 • Witam. Owszem, taka transakcja jest możliwa. Wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania nastąpi jeszcze w tym roku, wypłata dofinansowania z MDM na konto sprzedającego odbędzie się po 2018-01-02. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Damian

  Witam,
  mam pytanie odnośnie puli MDM na 2018?
  Czy istnieje możliwość kupna mieszkania na początku 2017 roku i skorzystanie z puli 2018? Jeżeli jest to możliwe to czy wtedy muszę zapłacić wkład własny z własnej kieszeni a w 2018 roku otrzymam zwrot tych pieniędzy z puli MDM? Proszę o informację czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa.
  Dziękuję za odpowiedź.
  Damian

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

  W przypadku budowy domu kredyt nie jest konieczny. Nie ma czegoś takiego jak lista oczekujących. Po prostu składa Pan w US druk VZM1 i faktury.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam,
  Chcemy z żoną budować dom jednorodzinny do 100m2, mamy 2 dzieci. W jaki sposób można się ubiegać o MDM, jak długa jest lista oczekujących i kiedy taka dopłata miałaby miejsce? Jak jest liczona kwota wsparcia do domu ok 100m2? Czy bank PKO S.A. udziela takiego kredytu? Dziękuję

 • Witam. Odnośnie własności działki – nie umiem niestety jednoznacznie odpowiedzieć. Wg mnie powinna być ona Pani własnością.

  Nie jest wymagane posiadanie faktur na wszystkie materiały – po prostu nie będzie Pani mogła odliczyć VATu za te elementy, na które nie posiada Pani potwierdzenia nabycia.

  Garaż w bryle budynku nie jest wliczany do powierzchni użytkowej.

  W kwestii późniejszej rozbudowy strychu- nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  W przypadku budowy domu nie jest możliwa weryfikacja ceny 1 m2, dlatego też wymagane jest jedynie spełnienie limitu dot. powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci).

  Maksymalna kwota zwrotu VATu: wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych).

  Ogrodzenie może Pani zrobić od razu. O ile pamiętam, nie podlega ono odliczeniu podatku VAT.

 • Sylwia

  Witam,
  chcę skorzystać z programu MDM jako singiel i interesuje mnie budowa domu. Stąd mam kilka pytań, otóż, czy działka na której będzie stał dom musi być moją własnością, czy może być mi tylko użyczona na rzecz budowy domu (pozwolenie na budowę byłoby wydane na mnie). Poza tym, czy faktury za materiały budowlane muszą być na wszystko tzn – posiadam już część materiałów i nie mam na nich faktury. Czy garaż, który byłby połączony z domem nadal nie wchodzi w powierzchnię użytkową? Ważnym dla mnie pytaniem jest również możliwość rozbudowy strychu, powiedzmy, że całe poddasze to byłby strych, czy po otrzymaniu zwrotu VAT mogę dowolnie dzielić i urządzać to pomieszczenie? Doczytałam gdzieś, że całkowity koszt budowy domu nie może przekroczyć pewnej kwoty, co to oznacza skoro nie będę mieć wszystkich faktur i nie będę w stanie wyliczyć ile wydałam na dom?? Jaka część VAT-u jest zwracana i od czego jest to zależne?? I moje ostatnie pytanie dotyczy ogrodzenia oraz podwórka, czy ogrodzenie można zrobić od razu i od niego również odliczyć VAT, tak samo z kostką wokół domu?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli wymieniony dom ma status budynku mieszkalnego, nawet jeżeli jest ruiną – po jego zakupie część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Polecam ew. postarać się o dokumentację dot. stanu technicznego budynku przed jego zakupem i poinformować o tym fakcie bank kredytujący.

 • Katarzyna

  Witam,
  dopłatę MDM na mieszkanie otrzymałam w styczniu 2016, zaś akt
  notarialny podpisałam we wrześniu 2016. Teraz rozważam zakup ziemii
  rolnej, na której stoi dom i budynek gospodarczy. Dom jest do
  całkowitego remontu, ma wybite okna, zerwany dach, zostało w nim
  totalnie wszystko zniszczone gdyż nie był zamieszkiwany i kilkakrotnie
  były do niego włamania. W żadnym wypadku nie jest możliwe w nim
  zamieszkanie na dzień zakupu. Czy w związku z tym będę musiała zwrócić
  dopłatę mdm? Czy po zakupie mam to zgłosić do bgk, ale ewentualnie
  dołączyć jakąś opinię budowlaną, że ten dom w żaden sposób nie spełnia
  warunków i potrzeb mieszkaniowych?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • iza

  witam jestem samotna mamą 3 dzieci moje wynagrodzenie wynosi najnizszą krajową posiadam swiadczenia 500+ i alimenty na dzieci czy przy takich dochodach mogę sie starac o kredyt mieszkaniowy i mdm??

 • Tak, termin w połowie lutego wydaje się realnym.

 • Kinga Wróbel

  Ok dziękuję, czyli w całości wypłata by była możliwa już w lutym (połowa?)?

 • Procedura powinna być trochę inna. Najpierw powinni Państwo złożyć wniosek (na początku stycznia) i przeprocesować kredyt (około 1 miesiąca). Po podpisaniu umowy kredytowej można dokonać przeniesienia własności mieszkania i nastąpi przekazanie środków MDM na konto sprzedającego. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kinga Wróbel

  Witam. Pod koniec października podpisujemy umowę przedwstępną na mieszkanie z rynku wtórnego, gdzie będzie ono dofinansowane z MdM (zbieramy całą dokumentację do 2 stycznia) Do kiedy najwcześniej by były wypłacone pieniążki gdybyśmy mieli akt przeniesienia na początku stycznia?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Odnośnie kwoty dofinansowani: na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Dokładną kwotę może Pani sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kuba

  Witam, jesteśmy w Związku Partnerskim. On poniżej 35 roku życia, Ona powyżej. Wychowujemy jedno dziecko. Nie mamy na własność żadnego mieszkania. Czy możemy ubiegać się o MDM? Jeśli tak to czy wspólnie, czy tyłko młodsza osoba? Do jakiego metrażu będzie w tym wypadku dofinansowanie? 75m2? Ile wyniesie kwota dofinansowania?

  Dziękuję i pozdrawiam.

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Pewnie. Ustawa MDM nie określa, kto może być zbywcą mieszkania. Proszę jedynie pamiętać, że po kupnie ww. lokalu spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • charlie37

  Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania mdm przy kupnie mieszkania od brata?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Narzeczony bez problemu może ustanowić współwłasność ww. mieszkania po Państwa ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Proces ten jest całkowicie dobrowolny (nie ma wymogów ze strony programu MDM, aby ustalać współwłasność).

 • Pytanie AS

  Witam, narzeczony podpisał umowę kredytu mieszkaniowego MdM z finansowym wsparciem Funduszu Dopłat. Czy po ślubie może mnie dopisać jako współwłaściciela mieszkania i jeśli tak to czy jest dopisania mnie
  jako współkredytobiorcę kredytu czy też nie ma takiej potrzeby.

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Czyli beneficjentką może być Pani, a narzeczony poświadczy zdolność, ew. narzeczony może sam skorzystać z MDMu.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Pytanie

  Ja – kobieta niepracuje, bo kończę edukację. Narzeczony – pracuje i osiąga dochód. Czy możemy skorzystać z mdm jako para? Czy jest możliwość, żeby moi rodzice wzięli za mnie kredyt i mój narzeczony razem?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wg informacji, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Olga Hoffmann

  Kredyt mieszkaniowy wzięła konkubina w programie mdm, która twierdzi, że nie może zameldować w lokalu swojego konkubenta, gdyż zakazuje jej to umowa przez 5 lat. Czy jest to prawdą i jak to się ma do obowiązujących przepisów meldunkowych?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • KR

  Dzień dobry, W kwietniu 2014 roku zawarłam umowę kredytu mieszkaniowego MdM z finansowym wsparciem Fundusz Dopłat. W tym okresie zawarłam też umowę deweloperską z deweloperem. W momencie podpisywania umowy deweloperskiej byłam stanu wolnego. Budowa mieszkania zakończyła się i pod koniec kwietnia 2016 planowany jest akt notarialny- przeniesienie własności. Między czasie- w czerwcu 2014 roku wyszłam za mąż. Mąż posiada mieszkanie, które zakupił przed zawarciem związku małżeńskiego. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy jeżeli do planowanego aktu notarialnego przystąpimy wspólnie i dokonamy nabycia mieszkania tak aby było naszą wspólną własnością nie będziemy musieli zwrócić przyznanej dopłaty z Funduszu Dopłat?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, można. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr F

  Witam, Czy będąc w związku partnerskim i posiadając jedno dziecko mogę skorzystać z MDM i dopłaty również na dziecko (15%) czy jedynie jako singiel (10%)? Jakie dokumenty będą potrzebne na udokumentowanie dopłaty na dziecko (jedynie akt urodzenia, czy jakiś inny dokument)?

 • Nie, zwrot wpływa na konto podatnika. kredyt nie jest konieczny, aby zwrot otrzymać.

 • pit er

  jak dobrze zrozumiałem zwrot Vat wchodzi na konto spłaty kredytu a nie jak było do 2014 roku na konto podatnika składającego pit

 • Tak. Jeżeli Wasz dom spełnia limity programu MDM, możecie Państwo ubiegać się o zwrot podatku VAT. Państwa bank (poza przyjęciem przelewu z urzędu skarbowego) w ogóle nie bierze udziału w tym procesie.

 • pit er

  nie zrozumieli mnie Państwo, chodzi mi o to czy każdy kto zbuduje dom spełniając oczywiście warunki powierzchniowe i wiekowe może starać się o zwrot VAT za materiały budowlane niezależnie od tego czy jego bank jest czy nie jest w programie MDM. Nasz bank nie uczestniczy w programie MDM czy mozemy starać sie o zwrot części VAT

 • Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Tak, w przypadku budowy systemem gospodarczym nie jest konieczne korzystanie z kredytu. Jeżeli mimo wszystko chcieliby Państwo skorzystać z kredytu – polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • pit er

  Mój bank nie bierze udziału w programie MDM. Z żoną chcemy budować dom i czy w związku z tym możemy liczyć na zwrot cześci VAT za materiały budowlane.

 • Witam. Po podpisaniu umowy kredytowej w banku nabywca powinien podpisać ze sprzedawcą akt przekazania własności mieszkania. Po podpisaniu aktu bank wypłaci kredyt, po czym powinno niezwłocznie nastąpić wydanie lokalu w ręce nabywcy.

 • Ewelina Killich

  Witam, mam pytanko, chciałabym skorzystać z dofinansowania Mdm z puli 2017. Kiedy w takim przypadku następuje przepisanie własności mieszkania przez developera i jego odbiór?

 • Witam. Rozumiem, że jedno z państwa skorzystało z programu MDM jako singiel, a teraz ma nastąpić rozszerzenie współwłasności mieszkania na małżonka?

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Wiola

  Witam, mam pytanko, kupiliśmy nieruchomość korzystając z programu mdm, chcielibyśmy się dowiedzieć jak wyglądała by sprawa przepisania na jednego z współmałżonków mieszkania jako darowiznę, kredyt mdm wzięty był w 10.2015 w tym roku byłaby możliwość otrzymania w ramach darowizny mieszkania, czy w takiej sytuacji będziemy musieli zwracać dopłatę?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Jeżeli więc małżonka nabędzie mieszkanie, Pan zostanie współwłaścicielem, co wg art. 14-go Ustawy MDM może stanowić przyczynę do konieczności zwrotu części dofinansowania.

 • Piotr

  Witam, zakładając następującą sytuację: Kupuję mieszkanie jako singiel, po jakimś czasie wchodzę w związek małżeński, ale bez wspólnoty majątkowej. Mieszkanie jest moją własnością. Moja żona chce zakupić inne mieszkanie prędzej niż 5 lat po kupnie mieszkania przeze mnie w ramach MDM. Jak wygląda rozwiązanie takiej sytuacji? Czy będę zmuszony do zwrotu dofinansowania? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, może pan przyjąć darowiznę ww. ogródka. Art. 14 mówiący o konieczności zwrotu dofinansowania odnosi się do nieruchomości mieszkaniowych.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Na naszej stronie, w dziale Dokumenty. Zachęcam także do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam, lada dzień skorzystam z programu MdM, ponieważ jestem już po podpisaniu aktu notarialnego kupna mieszkania. Czy teraz gdy już będę właścicielem mieszkania zakupionego na kredyt i przy dofinansowaniu z MdM ojciec może ofiarować mi w formie darowizny i aktu notarialnego ogródek działkowy? ok 600 m2. O ile mi wiadomo, to okres 5 lat bez żadnej własności dotyczy tylko powierzchni użytkowej czyli mieszkalnej ale chciałbym się upewnić czy aby napewno nie będę musiał zwracać dofinansowania.

 • Iza

  Witam, gdzie znajdę aktualną listę banków które oferują kredyt hipoteczny z mdm?

 • Pewnie, że tak – o ile oczywiście przynajmniej jedno z Państwa ma poniżej 35 lat. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Malwina Juszczak

  Witam, czy w przypadku otrzymania spadku 1/4 części mieszkania dwupokojowe po zmarłej babci, mamy szansę z mężem wzięcia udziału w programie ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Pomoc możliwa do uzyskania w ramach programu MDM jest związana z zaciągnięciem kredytu w instytucji współpracującej z BGK.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • madziara

  Witam mam 30 lat i sama wychowuje 1 dziecko czy jest możliwość żeby program dopłacił mi do mieszkania ok 30 tyś bo tyle potrzebuję a resztę ja wyłożę sama. Chodzi o to żeby nie zaciągać kredytu a skorzystać z programu?

 • Witam. O ile dobrze pamiętam, jeden z banków paluje wprowadzić tego typu produkt. Regułą na rynku jest jednak stała marża + zmienna stawka WIBOR 3M.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • lolek

  witam,

  chciałbym poprosić o informację czy kredyt w ramach programu MDM może mieć stałe oprocentowanie?

  Pozdrawiam,

 • Witam. Wniosek można złożyć do końca grudnia 2016 (nawet, jeżeli wypłata dofinansowania miałaby się odbyć w późniejszych latach).

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Oczywiście – bez problemu. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli cena 1m2 powierzchni użytkowej jest wyższa niż kwota limitu obowiązująca w danej lokalizacji – nie można niestety sfinansować ww. nieruchomości w ramach programu MDM. niektórzy deweloperzy starają się co prawda obejść ww. warunki – pisaliśmy o tym w artykule: mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony razem z wnioskiem kredytowym w instytucji współpracującej z BGK.

 • MM

  Kończę 35 lat w dniu 30 marca 2016 r. Do kiedy mogę złożyć wniosek w MDM? Spełniam pozostałe kryteria.

 • Kasia

  Dobry wieczór,mam pytanie odnośnie korzystania z programu mdm małżeństw z trójką dzieci plus. Otóż mamy dom, jesteśmy jego właścicielami, czy możemy kupić nowe mieszkanie zachowując obecny domek? Chodzi mi głównie o to czy możemy mając większy metraż kupić mniejsze mieszkanie?

 • JJ

  dzień dobry, podstawowe pytanie. Czy jeśli cena m2 mieszkania jest wyższa niż w określonych limitach, a całe mieszkanie kosztuje 370tys., to czy mogę się starać o dopłatę mdm naliczoną tylko od mieszczącej się w limicie kwoty np 250tys. czy też przy takiej cenie, nie mogę w ogóle skorzystać z programu?

 • Monika

  Witam. W zeszłym roku w grudniu razem z mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny na zakup domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego o pow. 99 m2 w cenie 3,4 tys. za m2. Czy teraz kiedy posiadamy już kredyt możemy się starać o dopłatę Mdm?

 • Witam. Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Dorota Faustynowicz

  Witam serdecznie.
  Czy ustawa określa w jakim terminie od podpisania aktu notarialnego dot. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (rynek wtórny) musi zostać ono przekazane kupującym? Czy mieszkanie z dopłatą do wkładu własnego może być przekazane dopiero po trzech miesiącach od podpisania aktu notarialnego? Czy z takiego powodu BGK może domagać się zwrotu dofinansowania lub w ogóle nie zgodzić się na jego wypłacenie?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • W przypadku TBSu mówimy raczej o udziale we wspólnej własności, obawiam się, że nie jest możliwe sfinansowanie takiego mieszkania przy pomocy kredytu w programie MDM.

 • Ania

  Witam,

  Chciałabym sie dowiedzieć, czy można skorzystać z programu, aby wykupić partycypacje mieszkania w TBSach . Pytam się, ponieważ są oferty na stronie MDM – czy jest taka możliwość?

 • Witam. Owszem – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Joanna

  Dzień dobry,
  Czy jeżeli nie posiadam zdolności kredytowej, ale chcę wziąć kredyt z rodzicami to czy mogę starać sie o dopłatę w programie MDM?

 • marta

  Jeśli jako małżeństwo zakupimy mieszkanie z mdm i w ciągu 5 lat pojawi się nasze pierwsze dziecko to możemy liczyć na jakąś dopłatę?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • marcin w

  Czy jesli kupuje mieszkanie jako singe,moge zameldowac partnerke w tym mieszkaniu ?

 • Witam. „Rezerwacja” dofinansowania nastąpi w chwili złożenia przez Panią wniosków o kredyt i o dofinansowanie. Może to Pani zrobić w dowolnym momencie, wyliczenie limitów oraz kwoty dofinansowania zostanie dokonane w oparciu o np. prospekt dewelopera. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agnieszka Andrzejczuk

  Witam,
  ja planuję z partnerem kupić mieszkanie, czy możemy skorzystać z programu DMD? Nie posiadaliśmy i nie posiadamy nieruchomości, nie mamy dzieci, ale planujemy w przyszłości dzieci.

 • OLA K.

  Witam,

  Niedługo przestępuje do podpisania umowy deweloperskiej. Budowa mieszkania powinna się zakończyć do 31 grudnia 2016, wydanie do 31 marca a przenoszenie własności max do 30 czerwca 2017. Mieszkanie w chwili obecnej spełnia wymagania MDM (wartość za m2).

  Kiedy i w jaki sposób mogę dokonywać rezerwacji środków MDM? Czy będzie to możliwe teraz na rok 2017? Czy wszelkie czynności rezerwacyjne mogą być rozpoczęte dopiero po odbiorze mieszkania, czyli koniec 2016/ początek 2017?

 • Witam. Kredytobiorca w momencie wnioskowania o kredyt składa odpowiednie oświadczenia poddaje się egzekucji i podpisuje weksel oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Sugerowałbym raczej nie wynajmować ww. mieszkania.

 • parawan

  Witam,

  Razem z mężem chcielibyśmy skorzystać z programu MDM. Spełniamy wszystkie warunki. Możliwe, że 2-3 lata po zakupie mieszkania, będziemy musieli przeprowadzić się do innego miasta. Co w tej sytuacji będziemy musieli zrobić z mieszaniem? W ustawie jest zapisane, że nie wolno wynajmować mieszania przez 5 lat. Czy ktoś jest w stanie skontrolować kto mieszka w mieszkaniu, jeżeli jednak je wynajmiemy?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Nie grozi Panu żadna kontrola.

 • gosc

  witam wlasnie wprowadzilem sie do zakupionego mieszkania czy moge spodziewac sie jakiejkolwiek kontroli?

 • Tak. Od czerwca ubiegłego roku zezwolenie nie jest wymagane (ale ustawa w tym punkcie nie została zaktualizowana 😉

 • Tina Filipczak

  Czy mogę skorzystać ze zwrotu VAT na podstawie zgłoszenia budowy a nie zezwolenia?

 • Polecam najpierw skonsultować sprawę z Pani doradcą (ew. bankiem kredytującym).

  Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Marta

  Witam! Podpisałam umowę przedwstępną zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Termin przekazania nieruchomości okresliliśmy w umowie na 30.04.2016. W banku podpisałam już umowę kredytową (więc zgłoszenie do programu MDM już zostało zarejestrowane), ale jeszcze nie byliśmy u notariusza. Czy możemy na tym etapie podpisać ze sprzedającym aneks do umowy i wydłużyć termin przekazania nieruchomości na koniec maja 2016 r?

 • Witam. Sprzedaż mieszkania nabytego w ramach programu MDM w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania jego własności, niezależnie od powodu zbycia, spowoduje konsekwencję w postaci zwrotu części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marcin

  Szanowni Państwo, czy w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania w programie MDM mogę je sprzedać w celu uzyskania środków na zakup większego mieszkania (np. na skutek powiększenia rodziny)? Czy też, niezależnie od celu sprzedaży, będę musiał zwrócić część środków? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

 • Owszem, jest to możliwe, o ile wymieniona bonifikata ma charakter permanentnej obniżki ceny (ze względu na warunek minimalnej wysokości LTV). Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Nie mogą więc Państwo wziąć kredytu w wysokości 55 tys. PLN na mieszkanie warte 110 tys. PLN, natomiast, jeżeli mieszkanie ma po prostu obniżoną wartość (czyli 55 tys. PLN) – program MDM je obejmie. Nie wiem, czy wystarczająco jasno to wytłumaczyłem, więc jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W przypadku tak małej różnicy – nie powinno być problemów. rekomendacja Ministerstwa dopuszcza niewielkie zmiany w powierzchni (wg naszych doświadczeń – do około 1 m2) wynikające z procesu budowlanego.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, taką listę może Pani znaleźć w dziale Dokumenty na naszej stronie. Może się Pani także u nas zarejestrować: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Małgorzata

  Witam, interesuje mnie lista baknów, które w 2016 roku przystapiły do programy MDM, bo większość placówek na samym wstepie mówi : „obecnie my nie udzielamy kredytów hipotecznych w programie MDM”. Potrzebuję co najmniej 4 banków do których chcę złożyć wniosek kredytowy.

 • Andrzej

  Witam.
  Mam zarezerwowane środki z programu MDM na zakupione mieszkanie. W wniosku mam wpisaną powierzchnię 39m2. W chwili składania wniosku mieszkanie było jeszcze w budowie. Teraz okazuje się że powierzchnia mieszkania zmniejszyła się o 0,3m2. Czy w związku z tym będzie jakiś problem z wypłatą dofinansowania?

 • Wiola

  Witam mieszkamy w mieszkaniu spółdzielczym ktore chcemy wykupic,obecnie urzad miasta daje bonifikate 50% na wykup tego mieszkania,wartosc mieszkania to 110tys a my mozemy je wykupic z ta bonifikatą za 55 tys.Mieszkanie ma 55 m ,jestesmy małzeństwem z dwojką dzieci.Czy dostaniemy dopłate MDM na wykup takiego lokalu?

 • Katarzyna

  Witam chcielibyśmy wykupic mieszkanie od spółdzielni w którym mieszkamy jako główni najemcy,czy jest mozliwe dofinansowanie MDM na wykup tego lokalu?

 • Witam. Art 14 ustawy MDM określa możliwe sytuacje, kiedy należy zwrócić część dofinansowania. Państwa przypadku wśród wymienionych sytuacji nie ma. Moim zdaniem – nie grozi Państwu konsekwencja w postaci utraty części dofinansowania.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marta

  Witam!
  W 2014r. skorzystałam z dopłaty MDM na mieszkanie. Od tego czasu wyszłam za mąż i mieszkałam w zakupionym mieszkaniu wraz z mężem. On obecnie otrzymał pracę za granicą i zamierzamy się tam razem przeprowadzić. Nie zamierzamy jednak ani sprzedawać, ani wynajmować mieszkania zakupionego w ramach MDM (zamierzamy z niego korzystać podczas przyjazdów do Polski), a umowę najmu lokalu za granicą prawdopodobnie będzie podpisywać firma męża. Czy w takim wypadku naruszam zasady MDM (tzn. mieszkając w dwóch miejscach, przy czym większą część roku za granicą) i powinnam zwrócić „niewykorzystaną” część dopłaty czy też wszystko jest w porządku?

 • Witam. Ustawa zapewnia Pan możliwość kupna ww. mieszkania, o ile spełnione są pewne warunki. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Rozumiem, że skoro Pisze Pan o małych dzieciach -ww. warunki są spełnione.

  Odpowiadając na kolejne pytania – spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Nie muszą się w nim Państwo meldować, ale powinni być Państwo głównymi użytkownikami ww. mieszkania.

  Domu nie muszą Państwo sprzedawać.

  Mieszkanie powinno zapewnić Państwu warunki lokalowe jak najszybciej, aczkolwiek ustawodawca nie wymienia konkretnego terminu.

  Termin oddania mieszkania nie ma większego znaczenia. o ile nie zostanie ono ukończone po 2018, nie ma problemu.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • gostek

  Witam,

  jesteśmy żoną właścicielami domu jednorodzinnego i mamy 3 małych dzieci. Nasz dom jest wzięty kredyt który obecnie spłacamy. Czy mogę skorzystać z MDM i kupić mieszkanie w Gdańsku (zakładam że mam zdolność kredytową na drugi kredyt). Czy oprócz „zakazu” wynajmowania lub użyczania kupionego mieszkania istnieje „nakaz” przeprowadzenia się do niego? Czy muszę sprzedać dom? Czy wystarczy się przeprowadzić? Ile mam czasu na zmianę lokalu od momentu zakupu. Co jeżeli mieszkanie będzie oddane dopiero za jakiś czas?

 • Witam, gratulacje z powodu urodzin malucha. Poród nastąpi w najgorszym z możliwych miejscu procesowania wniosku MDM – gdyż już po złożeniu wniosku i wyliczeniu kwoty dopłaty, a jeszcze przed umową. W takim wypadku nic Państwo dodatkowo nie zyskają.

  Czy istnieje ew. możliwość rezygnacji z kredytu, a następnie ponowne, jak najszybsze złożenie wniosku po urodzinach dziecka? Zmieni się wówczas Państwu zarówno mnożnik dofinansowania, jak i wielkość powierzchni wg której liczona jest dopłata (nawet 95% wyższa kwota dofinansowania). Sugeruję rozważenie takiej opcji. Proszę to sobie na spokojnie przeliczyć w naszym kalkulatorze: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • gość

  Witam,

  Proszę o informację kiedy mam wystąpić o dopłatę z MdM jeśli kolejne trzecie dziecko urodzi się wg terminu w momencie procesu kredytowego, bądź tuż po decyzji kredytowej a przed podpisaniem aktu przeniesienia własności. Ponieważ wg moich informacji dziecko powinno urodzić się po zakupie nieruchomości i dopiero wtedy można wystąpić o dofinansowanie.

 • Niestety nie. Dofinansowanie jest wyliczane wg stanu na moment złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Damian

  Witam!
  zgodnie z nowelizacją ustawy MdM nabywca mieszkania może otrzymać 20% dofinansowania w przypadku wychowywania dwójki dzieci. Jak składałem wniosek miałem jedno dziecko – dostałem 15% dofinansowania wkładu własnego.
  Czy obecnie mając dwójkę dzieci mogę liczyć na dodatkowe 5% dofinansowania?

 • Hanna Pawluś

  .Dzień dobry,
  Narzeczony chce przystąpić do programu MDM. Ślub chcemy wziąć w tym roku i zastanawiamy się czy od razu po ślubie będzie możliwość dopisania mnie do kredytu i własności mieszkania. Czy w takiej sytuacji będę miała takie same prawa do tego mieszkania jak mój mąż?
  Słyszeliśmy, że łatwiej byłoby gdybym od razu przed ślubem przystąpiła do kredytu. Chociaż wolimy pierwszą opcję z dopisaniem mnie dopiero po ślubie.

 • Hanna Pawluś

  Dzień dobry,
  Narzeczony chce przystąpić do programu MDM. Ślub chcemy wziąć w tym roku i zastanawiamy się czy od razu po ślubie będzie możliwość dopisania mnie do kredytu i własności mieszkania. Czy w takiej sytuacji będę miała takie same prawa do tego mieszkania jak mój mąż?
  Słyszeliśmy, że łatwiej byłoby gdybym od razu przed ślubem przystąpiła do kredytu. Chociaż wolimy pierwszą opcję z dopisaniem mnie dopiero po ślubie.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej, choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – czyli po zawarciu związku małżeńskiego.

 • Grzegorz

  Witam!
  Mam możliwość wzięcia z pracy niskooprocentowanej pożyczki na zakup mieszkania, ale muszę widnieć w akcie notarialnym jako współwłaściciel. Moja narzeczona zarezerwowała u dewelopera mieszkanie, na które będziemy oboje brali kredyt (ja mam być osobą przystępującą do kredytu, aby wspomóc jej zdolność kredytową). Wniosek o dopłatę MDM będzie składała moja narzeczona. Mieszkanie deweloper oddaje dopiero w pierwszym kwartale 2017 roku, a przeniesienie własność ma nastąpić do końca trzeciego kwartału 2017 r. Czy jeśli przed przeniesieniem własności zawrzemy związek małżeński to będę mógł widnieć w papierach jako współwłaściciel mieszkania? Ewentualnie jeśli pobierzemy się dopiero za 2 lata, kiedy będę mógł widnieć w papierach?

 • Witam. O zwrot części podatku VAT wystąpi Pan raz – po zakończeniu inwestycji (czyli po odbiorze technicznym budynku). Proszę sienie martwić o kończące się środki. Zwrot VAT nie odbywa się z tej puli.

 • marco256

  Czy jezeli dom bedzie budowany na przełomie 2016/2017 roku to czy w obu tych rocznikach bede mogl sie starac o zwrot vatu za materialy budowlane czy dom musi powstac w 1 roku i zwrot dostane tylko za 1 rok? Martwie sie takze tym iz na roznych potralach internetowych pisza o konczacych sie srodkach dofinansowania do mdm na 2016 czy ten limit dotyczy takze zwrotu vat za materialy budowlane?

 • Witam. Niektóre banki nadal przyjmują wnioski z wymaganym wkładem własnym w wysokości 10%. W takiej sytuacji dofinansowanie może pokryć część lub całość wkładu własnego.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Witam, Zamierzamy z mezem kupić mieszkanie w programie MDM , spełniamy wymogi jesli chodzi o lata , metraż zakupywanego mieszkania .Zdolność posiadamy oboje pracujemy . Mamy jedno dziecko . Jesteśmy po rezerwacji mieszkania i teraz zamierzamy wystąpić z wnioskiem o kredyt. I stad moje pytanie czy potrzebujemy wkład własny bo sie zwiekszyl z 10% na 15%.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Pana zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • lukasz

  Witam, czy mogę skorzystać z mdm? Jestem współwłaścicielem jednej czwartej mieszkania rodziców. Czy to dyskwalifikuje mnie?

 • Witam. Nie ma takiego terminu, natomiast zarówno banki kredytujące, jak i Ministerstwo zniechęcają do tego rodzaju klauzul w umowach pomiędzy stronami. Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Adam

  Witam
  Mam pytanie. Czy jest jakś termin przejęcia mieszkanie przez kupującego poprzez program mdm? Właściciel mieszkania chciałby jeszcze w nim zostać na 2 miesiące po podpisaniu umowy i uruchomieniu kredytu. Czy w takim wypadku zostanie odebrana dopłata? Dziękuję za odpowiedź.

 • Tak. Po ślubie nie będą Państwo musieli zwracać dofinansowania w przypadku rozszerzenia własności mieszkania na współmałżonkę.

 • pablopicasso

  Czyli w jakim przypadku nie trzeba będzie zwracać dofinansowanis? O czym mówi w/w artykuł? Pozdrawiam serdecznie

 • Witam. Na wstępie – gratulacje ze względu na malucha. Odnośnie Pańskich pytań.

  Ad 1. Nie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) (czyli po ślubie).

  Ad 2. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), mogą Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Ad 3. Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Tak. Może Pan dokonać rozszerzenia własności mieszkania od razu po ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • pablopicasso

  Witam serdecznie,mam pytanie czy jeśli biorąc teraz kredyt jako singiel z dofinansowaniem w MDM, w przyszłości ozenie się z moją narzeczona ,czy jest możliwość aby ona juz jako moja żona zostala dopisana do kredytu jako wspolkredytobiorca i zeby stala się współwłaścicielem mieszkania przy czym wcześniej byla juz właścicielką nieruchomości?
  Pozdrawiam

 • Ciekawski

  Witam. Jestem z moja partnerka w zwiazku nieformalnym, staram sie wlasnie o dofinansowanie z programu MDM jako singiel. Jednak moja partnerka jest w ciazy i w niedalekiej przyszlosci bedziemy chcieli wejsc w zwiazek malzenski.
  1. Czy z tego powodu strace dofinansowanie jesli slub bedzie w ciagu pierwszych 5 lat od dofinansowania?
  2. Czy po narodzeniu dziecka, jesli bede w zwiazku malzenskim moge liczyc na doplate z tytulu dziecka?
  3.Czy Bede mogl zameldowac partnerke jeszcze przed slubem oraz dziecko w mieszkaniu na ktore bylo dofinansoeanie mdm?

  Z gory dziekuje

 • Witam. więcej informacji nt. powierzchni użytkowej i sposobu jej wyznaczania znajdzie Pan w rekomendacji BGK tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marek

  Witam, chciałbym wybudować dom o powierzchni do 100m2 powierzchni użytkowej na parterze. Dodatkowo chciałbym także mieć poddasze użytkowe, z tego co się orientuje poddasze użytkowe nie wlicza się do tej powierzchni, która stanowi ograniczenie programu MDM, czy na pewno? Czy na takim poddaszu użytkowym może być np. toaleta i normalne schody prowadzące na te poddasze? Proszę o odpowiedz

 • Jeżeli Pańska mama będzie współwłaścicielką wymienionego mieszkania babci (wystarczy nawet 1% własności) – Pan, jako właściciel ułamkowej części nieruchomości – zachowa prawo do skorzystania z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie Pańskich planów dot. domu. Czy rozważał Pan ew. zakup domu, a nie jego budowę. Przy budowie może Pan liczyć jedynie na zwrot części podatku VAT. Przy zakupie mówimy już o wsparciu w postaci dofinansowania.

  Jeżeli potrzebują Państwo porady profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ok, wg moich obliczeń dom spełnia limity ceny. Serdecznie Pana zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli dom spełnia limity ceny – można go zakupić w ramach programu MDM. Weryfikacji może Pan dokonać w naszym kalkulatorze: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • ok, w takim przypadku w ogóle nie będzie problemów, gdyż to rodzice, a nie Pan będą właścicielami ww. mieszkania komunalnego.

 • Grzegorz

  Tak rozwazalem taka opcje lecz zalezy mi abym to ja byl beneficjentem, moze nie jasno sie wyrazilem: rodzice( *jeszcze ) nie wykupili mieszkania tzn ja narazie jestem tam tylko zameldowany a rodzice beda przeprowadzac procedure wykupu i to oni zostana wlascicielami. Ja chcialbym usamodzielnic sie juz teraz i myślałem o programie mdm

 • Witam. Nowelizacja ustawy MDM nieco zmodyfikowała kwestię wcześniejszej spłaty kredytu. dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Odnosząc powyższe do Pańskiego przykładu – nie może Pan nadpłacić w ciągu 5-ciu lat więcej niż 11 tys. PLN

 • Jeżeli wykupi Pan ww. mieszkanie komunalne – straci Pan możliwość skorzystania z programu MDM, gdyż będzie Pan właścicielem mieszkania. Podobnie, jeżeli wykupi je Pan w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w programie MDM. Część dopłaty trzeba będzie wówczas zwrócić. Czy rozważał pan ew. scenariusz, że w MDMie bierze udział wyłącznie Pana narzeczona – a Pan jedynie wspomoże jej zdolność. Wówczas to ona będzie beneficjentką programu MDM i właścicielką mieszkania, a Pan może spokojnie wykupić mieszkanie komunalne. Uwaga – należy to zrobić przed Państwa ślubem. Wykup po ślubie = zwrot części dofinansowania (żona nabędzie udziały w innej nieruchomości).

 • Bisclavret

  Witam. Mam taki problem: Obecnie jestem 21 letnim mężczyzną, zaręczony. Wspólnie z moją planujemy kiedyś postawić dom właśnie do wymiaru 100m2. I teraz pojawia się druga sytuacja: prawdopodobnie będę musiał w między czasie wziąć kredyt na wykup mieszkanie komunalnego/administracyjnego(zwał jak zwał) mojej babci. Jak wyczytałem w komentarzach wcześniej, przekreśla mnie to z możliwości wzięcia dofinansowania z MDM, ale jeśli ja będę spłacał mieszkanie babci, a właścicielem będzie moja mama a nie ja? Jak w takiej sytuacji wygląda to?

 • PawełKa

  Dodam jeszcze, że jest to gmina sąsiadująca z Warszawą a cena nieruchomości to 363 000 zł

 • PawełKa

  Witam! Czy na zakup domu z rynku wtórnego o powierzchni 96.0 m2 z rynku wtórnego przysługuje dopłata z MdM?

 • adam.a

  Witam serdecznie. Czy ustawa o wcześniejszej spłacie kredytu weszła w życie ? Chodzi mi o to, że w ciągu 3-4 lat można bez konsekwencji spłacić mieszkanie ?
  Dodatkowo chciałbym się zapytać, czy suma nadpłat przez cały okres kredytowania może wynosić max. wysokość dofinansowania z MDM. Czyli jeśli dostałem 11 000 zł dofinansowania z MDM, to mogę dokonać nadpłat w wysokości 11 000 zł ? Czy można dokonać kilku nadpłat, każda w max. kwocie 11 000 zł (na łączną sumę np. 40 000 zł). dziękuję i pozdrawiam

 • Grzegorz

  Witam. Czy moge zostac wpisany jako glowny nabywca mieszkania ktore zakupie wraz z narzeczona w programie mdm jesli moi rodzice nie wykupili mieszkania komunalnego ( zalezy mi zeby go nie stracic wykup nasapi w ciagu roku czy 2 lat) czy juz teraz moge nabyc nieruchomosc na siebie?

 • Witam. Tak, może Pan. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Serdecznie Pana zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Grzegorz

  Witam. Mam dość złożony problem. Jestem w nieformalnym związku, mamy dziecko. Kobieta kilka lat temu kupiła mieszkanie (jeszcze się nie znaliśmy) – nie mam z nim nic wspólnego.
  1. Czy mogę wziąć kredyt MdM jako singiel z dzieckiem ? (spełniam wszystkie warunki) czy przez to,że kobieta ma już mieszkanie i dziecko jest z nią zameldowane takie coś odpada ?

 • ok, przepraszam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Serdecznie Pana zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  przepraszam chyba się źle wyraziłem w granicy chodzi mi oto iż w granicy 1600 zł netto w zależności od miesiąca bo czasem jest tak że 1700 zl czasem 1900 a czasem 1600 zł.

 • Witam. Niepełnosprawność nie przeszkadza we wzięciu udziału w programie MDM. Problemem będzie natomiast dochód za granicą. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Kamil

  witam, jeżeli moje miesięczne dochody są w granicy 1600 netto czy mam szanse na ubieganie się o takowe dofinansowanie? i czy niepełnosprawność w czymś przeszkadza?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazania dopodjęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Patku

  Witam. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje szansa dofinansowania budowy małego domu np. do 80m2 z Programu MDM? Czy jest jakiś próg jeśli chodzi o powierzchnię użytkową domu? Mały dom liczony jako mieszkanie…

 • Witam. Nie ma wymogu budowy domu energooszczędnego lub pasywnego. Sam zwrot podatku VAT jest zagwarantowany ustawowo – o ile zostaną spełnione pewne warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Bardzo proszę. Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania – pozostajemy do Pani dyspozycji.

 • Xxx

  Dziękuję bardzo za odpowiedź 🙂

 • witam. Większa zdolność nie oznacza, że to narzeczony będzie właścicielem mieszkania. Podczas składania wniosku proszę zaznaczyć, że to Pani występuje jako beneficjent, a narzeczony jedynie wspomaga Pani zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • xxx

  Witam, razem z narzeczonym chcemy wziąć kredyt z dofinansowaniem na nowe mieszkanie, zależało by nam na tym żeby to mieszkanie było na mnie, jednak to on ma większe dochody, ja sama nie mam takiej zdolności żeby je kupić, czy jest możliwość żebym to ja była właścicielem mieszkania, czy musi to być on z racji że ma większe dochody i zdolność?

 • Patku

  Witam! Wraz z mężem mamy małą działkę, na której pragniemy wybudować mały domek po wzięciu wcześniej na budowę kredytu wraz z dotacją. Moje pytanie brzmi, czy każdemu ubiegającemu należy się takie dofinansowanie czy jesteśmy jakoś losowani? Skąd mamy pewność, że to Nas państwo dofinansuje? Czy, aby ubiegać się o dofinansowanie należy wybudować dom energooszczędny lub pasywny? Czy ważny jest (czas) miesiąc składania wniosków?

 • Jeżeli ustanowi Pan współwłasność przed ślubem- część dopłaty trzeba będzie zwrócić.

  Ustalenie współwłasności po ślubie wystarczająco zabezpieczy interesy Pańskiej małżonki. Zostanie ona właścicielką połowy mieszkania.

 • @2dominia udzieliła Panu poprawnej informacji. Może Pan zresztą poprosić o kopię umowy kredytową, nabywców Pańskiego mieszkania. Będzie w niej szczegółowo opisany termin wypłaty poszczególnych transz, w tym także kwoty wypłaty dofinansowania. Z reguły, jest to dużo krótszy czas – zwykle kilka dni – zamiast opisanych przez Pana 60-ciu.

 • Tak, bez problemu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • 2dominia .

  wplynie na pewno. jak pojdzie I transza to II tez. i krocej niz 60 dni to trwa. u mnie mniej niz 14 dni. (tyle bylo na umowie)

 • 2dominia .

  witam, wzielam kredyt na dom w mdm, czy moge teraz dokupic (bez utraty dofinansowania) kawalek dzialki zeby powiekszyc ogrodek?

 • lukasz

  Dziękuję za odpowiedź, chodzi jeszcze o kwestię wniesienia do małżeństwa majątku przez moją osobę. Moja narzeczona chce mieć zabezpieczenie, że w przypadku nie powodzenia naszego małżeństwa czego oczywiście nie zakładamy, nie zostawię ją z niczym. Kredyt spłacamy wspólnie. Czy jest możliwość jakoś to rozwiązać? Chciałbym żeby moja narzeczona miała takie samo prawo do lokalu jak ja. Jaki stosunek ma do tego MDM?

 • Paweł Błaszczuk

  Witam, mam pytanie. Mama sprzedaje mieszkanie małżeństwu, które biorą kredyt na zakup mieszkania. Ubiegają się oni o kredyt i dofinansowanie z MDM. Mamy podpisaną już umowę przedwstępną i są już w trakcie załatwiania załatwiania formalności kredytowych. Mam jednak pytanie. Mówią, że 150 tys wpłynie od banku w którym biorą kredyt a reszta czyli 35 tys wpłynie na konto drugą transzą w terminie do 60 dni.. Mam jednak pytanie czy te 35 tys które ma wpłynąć na pewno wpłynie? Czy małżeństwo, które kupi mieszkanie nie będzie mogło tego dofinansowania cofnąć, lub nie wypłacić? Oni by chcieli wprowadzić się od razu po wpłynięciu tych 150 tys. jednak mam obawę ze z reszta pieniążków może nie wpłynąć, ponieważ nie miałem nigdy z tym do czynienia i potrzebuje porady. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 • Tak. Nie ma znaczenia, jak rozłoży Pani nadpłatę kredytu. W ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nie może to być więcej niż ww. 25 tys. PLN.

 • renaa

  Witam
  Czy uczestnicząc w programie MDM mogę spłacić w pierwszych 5latch chociaż część kredytu ( nie przekraczającą kwoty dofinansowania uzyskanego z BGK).
  Przykładowo: dostaję dopłatę MDM 25 000zł, czy mogę po roku nadpłacić kredyt w kwocie 20 000zl)

 • Dla banku najkorzystniej byłoby, gdyby wypłata dofinansowania odbyła się po podpisaniu aktu notarialnego, ze względu na zabezpieczenie kredytu. Nowelizacja umożliwiła wypłatę dofinansowania także przed aktem. Polecam skonsultować z deweloperem termin najbardziej prawdopodobnego przekazania własności mieszkania i na tej podstawie wnioskować o dofinansowanie.

 • Ustanowienie współwłasności mieszkania może być dokonane od razu po Państwa ślubie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • gość

  Witam, proszę o informację czy biorąc kredyt w ramach MDM środki z MDM
  są wypłacane w momencie zakończenia budowy czy przeniesienia własności
  nieruchomości i przekazania kluczy do lokalu? Ponieważ budowa kończy
  się w roku 2016, a środki MDM są rezerwowane na konkretny rok. Czy
  ewentualnie rata MDM może być przesunięta jako przedostatnia w razie
  opóźnienia budowy o np 1 miesiąc i zakończenia w styczniu 2017?

 • lukasz

  Witam,
  W 2014 roku w lipcu zakupiłem wraz z narzeczoną lokal mieszkaniowy w programie MDM. Z racji tego, że nie można było skorzystać z programu w dwie osoby jako nie małżeństwo, sam wziąłem kredyt na siebie i obecnie lokal mieszkaniowy jest tylko moją własnością. Kredyt spłacamy wspólnie. Za pół roku będziemy brać ślub. Zależy mi, żebyśmy do małżeństwa wnosili wspólne mieszkanie. Czy istnieje możliwość zrobienia z narzeczonej współwłaścicielki mieszkania? Czy trzeba odczekać wspomniane 5 lat?

 • Owszem, mają Państwo szansę na wsparcie. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Do odpowiedzi @arfera dodam jedynie, że w Pani przypadku wkład własny zostanie prawdopodobnie w całości pokryty z dofinansowania w ramach programu MDM. W przypadku beneficjentów wychowujących min. troje dzieci warunki są szczególnie korzystne, o czym może się Pani przekonać korzystając z kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Zachęcam Panią do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • arfer

  nie, ale w teorii można pokombinować z inwentaryzacją domu i zmianą przeznaczenia części pomieszczeń, choć to dość trudne i czasami śliskie 😉

 • arfer

  gdybyś nawet nie miała 3 dzieci (przy 3 i więcej fakt posiadania teraz czy wcześniej nieruchomości mieszkalnej nie ma znaczenia, nie jest ograniczeniem), dom do czasu oddania do użytkowania nie jest traktowany jako nieruchomość mieszkalna, a więc nie wyklucza możliwości zastosowania MDMu

  co do wkładu – z perspektywy banków – mogą kredytować max. 85 lub 90% ceny zakupu (albo wartości rynkowej – tu rzadziej), więc dopłata (30 % limitu dla Twojej lokalizacji) na pewno wystarczy 🙂

 • arfer

  budowa domu nie jest objęta programem MDM, ponadto – gdybyś nawet budował z deweloperem (czyli kupował dom w trakcie budowy od dewelopera) – powierzchnia użytkowa nie może być wyższa niż 100 m2, wyższa wyklucza możliwość dopłat

 • arfer

  mając trójkę dzieci, wiek nie ma znaczenia, nie ma ograniczenia dot. braku posiadania teraz lub kiedykolwiek innej nieruchomości, dopłata jest większa (do max. 65 m2 zamiast 50 m2) a dostępne mieszkanie czy dom – o 10 m2 większe (M 85 m2, D 110 m2)

  powodzenia!

 • Visitor

  Czy MDM jest tylko dla osób poniżej 35 roku życia? Jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci ale skończyliśmy już 35 lat. Czy mamy szansę na wsparcie? Co oznacza określenie: dzieci spełniające wymienione w ustawie warunki?

 • Przemek

  Czy mogę przystąpić do MDM jeśli jestem kawalerem i planuję budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 103 m2 ?
  Nie posiadam i nigdy nie posiadałem żadnej nieruchomości.

  Planuję wziąć niedługo ślub.
  Jest jakaś różnica, czy przystąpię do programu jako singiel, czy jako małżeństwo?

 • Aneta

  Witam czy jeśli posiadam działkę budowlaną wraz z domem w stanie surowym to czy moge starac się o kupno mieszkania dodam że mam 3 dzieci. I ile muszę mieć wkładu własnego w mieszkanie 63m2 za kwotę 113000 tyś.

 • Basia

  Witam czy jest możliwość aby skorzystać z dopłaty MDM do domu który przekracza limit metrażowy jeśli wszystkie inne warunki zostają spełnione?

 • Jeżeli wymieniona 1/6 nieruchomości stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • gość

  Witam , proszę o informację czy będąc właścicielką 1/6 części nieruchomości mogę skorzystać z programu ?

 • Ustawa tego nie precyzuje. Obawiam się, że w takiej sytuacji również bank będzie niechętny, aby udzielić kredytu (odłączenie jednego z kredytobiorców to mniejsze zabezpieczenie kredytu). Obawiam się, że najpierw musi Pani uregulować sprawy rodzinne, a dopiero potem ubiegać się o udział w programie MDM.

 • Małgosiak

  Czyli rozumiem, że osoba z orzeczoną separacją, wnioskując sama o skorzystanie z programu mdm – celem uzyskania mieszkania tylko dla siebie i dziecka, może uzyskać wsparcie ale na mieszkanie gdzie właścicielem będą oboje małżonkowie tak? a czy jest jakakolwiek możliwość, już po uzyskaniu wsparcia z mdm, pozbawić współmałżonka prawa własności i nie będzie to skutkowało zwrotem dotacji?

 • Do czasu zakończenia sprawy rozwodowej będziecie Państwo traktowani przez bank jako małżeństwo. Jako tacy, oboje będziecie Państwo beneficjantami i właścicielami lokalu zakupionego w ramach programu MDM.

 • Małgosiak

  Witam.
  Mam prawomocnie orzeczoną separację i wychowuję dziecko, czy mogę skorzystać z programu MDM?
  Czy tylko ja będę jedynym właścicielem mieszkania? czy współmałżonek będzie miał jakieś prawa do mieszkania?
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Niestety nie. Program MDM nie przewiduje żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Prośba jednak o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i postara się dopasować ofertę kredytową do Pani indywidualnych potrzeb.

 • Ewa

  Czy osoby niepełnosprawne mają jakieś udogodnienia w programie MDM?

 • Witam. Narzeczona nie może skorzystać z programu ze względu na fakt posiadania mieszkania w przeszłości. Jeżeli zawrzecie związek małżeński zanim pan zdąży skorzystać z programu MDM – również Pan straci możliwość skorzystania ze wsparcia -gdyż małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

  Z programu może skorzystać Pan – jako singiel. Nie może Pan „wliczyć” dziecka, aby otrzymać korzystniejsze warunki, gdyż obecnie tak naprawdę nie wiążą Pana z dzieckiem żadne relacje prawne.

 • lukasz

  Witam
  Jesteśmy narzeczeństwem które wychowuje jedno dziecko, dziecko jest z innego związku i nie posiadam żadnych praw do dziecka narzeczona posiadała kiedyś mieszkanie ale zostało sprzedane , I teraz moje pytanie czy możemy się starać o dofinansowanie z MDM i czy dziecko będzie można wliczyć do MDM .

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Polecam skonsultować ten temat na forum dot. kwestii podatkowych. Wg moich doświadczeń, jeżeli środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczą Państwo na cele mieszkaniowe, nie będą Państwo musieli płacić podatku od wzbogacenia.

 • Jeżeli to Pani będzie głównym użytkownikiem mieszkania, nie grozi Państwu konsekwencja w postaci zwrotu dofinansowania.

  Wg interpretacji Ministerstwa: Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Lisa Arcis

  Witam.
  Jestem w trakcie załatwiania formalności kredytu dofinansowanego z programu MDM, przystępuję do niego z rodzicami, jako singiel (10%), będę więc jedynym właścicielem mieszkania. Z ustawy wynika, że nie mogę mieszkania/jego części wynajmować/użyczać osobom trzecim w ciągu 5 lat od przystąpienia do programu. Co w przypadku, gdyby przed upływem wyżej wymienionego okresu do mieszkania wprowadził się mój partner (związek niesformalizowany), ale lokal nadal by spełniał również moje potrzeby mieszkaniowe? Czy w takiej sytuacji byłabym zmuszona do oddania części dofinansowania?

 • Odnośnie tego konkretnego pytania nie mamy interpretacji Ministerstwa. Ustawa nie określa terminu w jakim beneficjent powinien się wprowadzić do mieszkania nabytego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Zuzanna

  Witam. Mąż pod koniec 2015 roku odziedziczył ułamkową część nieruchomości, niestanowiącą osobnego mieszkania. Planujemy w tym roku sprzedaż tej nieruchomości i wykorzystanie pieniędzy ze sprzedaży jako wkład własny w inwestycji dofinansowywanej z programu MDM. Czy jeśli sprzedaż odziedziczonej nieruchomości oraz zakup mieszkania w programie MDM nastąpi w tym samy roku to będziemy narażeni na dodatkowe koszty (podatek od wzbogacenia, PCC lub inne) ?

 • Piotr

  Czy macie Państwo informacje o interpretacji z ministerstwa w tym zakresie?

 • Witam. Garaż wg rekomendacji BGK którą znajdzie Pan tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej domu. Z punktu widzenia warunków MDMu, nie ma znaczenia, czy projekt domu będzie zawierał także garaż.

 • Jacek

  Witam
  Planuję budowę domu do 110m2. Mam jedną wątpliwość, chodzi o garaż. Czy mogę szukać projektu domu z garażem czy bez?
  Czy nie ma to znaczenia, ponieważ wyczytałem w dyskusji, że w przypadku budowy domu, zwracany jest podatek za faktury na materiały.
  Z góry dziękuję Państwu za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Nie – jeżeli kredyt w MDMie weźmie Pana partnerka, a Pan jedynie wspomoże zdolność. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania – tym samym nie będzie Pan musiał zwracać części dofinansowania. Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kris

  Witam. Mam mieszkanie z mdm ale z partnerką planuję kupić drugie pod wynajem. Czy to, że mam już mieszkanie w mdm będzie powodowało konieczność zwrotu dofinansowania?

 • Witam. Wymieniony okres 5-ciu lat powinien być liczony od momentu, w któym mieszkanie staje się Państwa własnością (finalny akt notarialny dot. zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. )

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Blanka

  Witam serdecznie,

  Jestesmy z mezem zainteresowani kupnem mieszkania w Programie MDM. Jako rodzina z trojka dzieci spelniamy wszystkie wymogi programu. .Jednoczesnie spodziewamy sie kolejnego dziecka i nasze watpliwosci budzi fakt, czy bedziemy w stanie skorzystac z dodatkowej doplaty w wysokosci 5% z tytulu urodzenia kolejnego dziecka co definiuje ponizszy art. z ustawy o MDM:

  „Art. 8. 1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w
  formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:

  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia
  zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;”.
  Co tak naprawde stanowi date zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia wlasnosci mieszkania (podpisanie umowy dewoloperskiej w postaci aktu notarialnego; podpisanie umowy kredytowej oraz wyplata calosci kredytu i dofinansowania MDM; odbior kluczy; finalny akt notarialny sporzadzany nawet po kilku miesiacach od odbioru mieszkania) ?
  Prosze o doprecyzowanie od ktorego momentu zaczyna sie liczenie tych 5 lat.

 • Witam. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie, sprawdzi lokalizację domu oraz zada Państwu kilka pytań odnośnie parametrów programu MDM, a następnie udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dorota

  Witam. Chcemy z partnerem kupic dom o wartości 70000 tys. Jakie mamy szanse na skorzystanie z MDM ?

 • Witam. ustawa nie definiuje dokładnego terminu,wspomina jedynie, że mieszkanie powinno spełniać Państwa potrzeby (nie jest jednak oznaczone – w jakim czasie od otrzymania własności mieszkania).

 • Jeżeli spełniacie Państwo warunki programu MDM (wiek młodszego z Państwa poniżej 35 lat, brak własności domu lub mieszkania) – możecie Państwo skorzystać z programu MDM.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Zaznaczam, że po otrzymaniu własności mieszkania w ramach programu MDM będziecie Państwo mieli 6 miesięcy, aby wypowiedzieć obecną umowę najmu.

 • Sandra Jagielska

  WITAM,
  Mieszakamy wraz z mężem i synem w mieszkaniu TBS.Jestem tylko jego najmecą, płacę czynsz i przez to mozemy mieszkać.Ale chcielibysmy miec cos własnego czy w taki przypadku mozemy skorzystac z MDM?

 • Piotr

  Czy jest uregulowane termin kiedy trzeba się wprowadzić do mieszkania zakupionego w mdm. Jesteśmy rodzina z trójka dzieci, mamy swój dom. Mamy teraz mieszkanie ale nie stać nas jeszcze by wszyscy tam mieszkali bo nie mamy na wykończyenie. Co w takiej sytuacji? Do kiedy trzeba się tam wprowadzić?

 • Jeżeli Pani mąż odziedziczy wyłącznie ułamkową część wymienionego mieszkania – nie będzie problemu. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeżeli będzie to odziedziczenie 100% własności mieszkania i nastąpi to przez uzyskaniem dofinansowania – mogą Państwo otrzymać decyzję odmowną odnośnie udziału w programie MDM.

 • Wybór właściwej normy do obliczania powierzchni należy do umawiających się stron – przy czym dopuszczalne jest stosowanie normy PN-70/B-02365, jak również PN-ISO 9836:1997.

  Ustawodawca nie wskazując w ustawie wg jakiej normy należy obliczać powierzchnię użytkową wyraził tym samym zasadę pełnej swobody doboru sposobu obliczeń, uwzględniając dobrowolność stosowania Polskich Norm na gruncie ustawy o normalizacji. Jednocześnie oznacza to, że w przypadkach gdy wielkość powierzchni użytkowej liczona wg wybranej normy znajduje się na granicy limitu uprawniającego do skorzystania z kredytu preferencyjnego i stosowania dopłat, ustawodawca daje dowolność umożliwiającą zastosowanie normy korzystniejszej dla potencjalnego beneficjenta ustawy (takiej normy, wg której obliczona powierzchnia użytkowa „zmieści się” w limicie ustawowym).

  Więcej na ten temat można znaleźć np. tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do podjęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • ok

 • Nina

  Oczywiście mowa o systemie gospodarczym

 • Nina

  Witam czy budując dom- przerabiać z gospodarczego na formę mieszkalną do 100m2 mogę liczyć na MDM i w jakiej formie

 • Oranga

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie powierzchni użytkowej. Wszystkie pomieszczenia na drugiej kondygnacji domu, którego kupno rozważam mają wysokość niecałe 2,20 m, ale nie mają skośnego dachu. Czy dobrze rozumiem, że zapis „obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50 %, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.” oznacza że kształt sufitu nie ma znaczenia i powierzchnię w wspomnianych przeze mnie pomieszczeniach liczy się jako 50%? Czy liczy się ją jako 100% zgodnie z zasadą przyjętą w normach PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997, że powierzchnia o jednokowej wysokości jest w całości wliczana jako użytkowa?
  Dodatkowo zapis „Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.” pozostawia pewną niejasność, o którą polską normę chodzi – czy należy stosować pozostałe zasady obliczen (pomiar przy podlodze czy na wys. 1 m itp.) wg normy PN-70/B-02365 czy PN-ISO 9836:1997?

 • zainteresowana

  Witam, wraz z mezem staramy sie o zakup mieszkania z dofinansowaniem Mdm, spelniamy wszystkie warunki jestesmy na etapie skladania wniosku do banku. W miedzyczasie mezowi zmarl ojciec i wlasnie toczy sie zalatwianie spraw spadkowych. Ojciec i matka meza mieli mieszkanie wlasnosciowe, mama ma 50% udzialu, ojciec mial 50% udzialu po sprawie spadkowej mojemu mezowi bedzie sie przyslugiwala 1/3 czesci udzialu w mieszkaniu po ojcu( podzial na meza, brata meza i matke) czy to w jakims stopniu przeszkodzi nam w uzyskaniu doplaty z mdm?
  Co w momencie gdy brat meza i matka meza zrzekna sie praw do calego mieszkania na rzecz meza? I maz bedzie jedynym wlascicielem mieszkania po rodzicach? Czy wtedy bedziemy musieli oddac doplate z mdm?

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

 • Tomek

  A czy jeżeli po uzyskaniu wsparcia MdM zawrzemy związek małżeński, moja partnerka stanie się współwłaścicielem mieszkania?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Pańska partnerka, jako posiadaczka mieszkania (o ile nie wychowuje min. trójki dzieci) nie może skorzystać programu MDM.

 • Tak, posiadając ułamkową część domu nie będącą osobnym mieszkaniem może Pani skorzystać z programu MDM.

 • Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, ale to już zostaną Panu konkretnie wskazane.

 • Tomek

  Witam.
  Jestem w związku nieformalnym, moja dziewczyna posiada mieszkanie.
  Czy kupując mieszkanie mogę się starać o wsparcie MdM?
  Czy kredyt na to mieszkanie może wziąć moja partnerka?

 • Piotr

  Składając taki wniosek – singiel wychowujący dziecko, to wystarczy akt urodzenia dziecka, czy jeszcze dodatkowo jakiś dokument dotyczący wychowywanego dziecka np. oświadczenie, że się wychowuje to dziecko? A jeżeli tak, to jaki? Pozdrawiam

 • Basia

  Czyli jeśli dobrze zrozumiałam odziedziczając 1/3 domu i działek, w tym domu mieszkam razem z moim tatą i nie jest prawnie osobnym budynkiem mogę uzyskać dofinansowanie. Tak?

 • Może Pan skorzystać z programu jako singiel samotnie wychowujący dziecko. W takiej sytuacji przysługuje Panu mnożnik 15%.

  Zachęcam Pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

  Mogą Państwo jednak rozważyć zakup innego mieszkania w ramach programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli przynajmniej jedno z Państwa spełnia wymienione powyżej warunki, możecie się Państwo ubiegać o kredyt w programie MDM.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jeżeli w żadnym z momentów składowych transakcji nie stanie się Pan właścicielem 100% domu lub mieszkania – może Pan skorzystać z programu MDM.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zachęcam Pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Żeby obecny lokal mieszkalny z punktu widzenia MDM stał się domem jednorodzinnym to na moment składania wniosku MDM musi być już decyzja podziałowa działki i najlepiej prawomocna – to może zająć około 2 miesięcy o ile procedura podziału będzie możliwa do przeprowadzenia.

  Mimo wszystko – prośba o rejestrację na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni do Państwa i sprawdzi, jak wygląda sprawa z ww. działką. Być może podział o którym pisałem powyżej nie będzie potrzebny.

 • Obawiam się, że niestety jest to przeszkoda. Banki zwykle w takich sytuacjach traktowały takie osoby jako prowadzące osobne gospodarstwa domowe.

 • Piotr

  Dzień dobry.

  Jestem w nieformalnym związku i dodatkowo posiadam dziecko z moją partnerką. Planuję wziąć kredyt z dopłatą MdM. Czy mogę skorzystać z dopłaty 15% czy 10%? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Ola

  Witam. Dostaliśmy z chłopakiem mieszkanie kolejowe po jego babci. Mieszkania nie da się kupić, wynajmujemy je. Mieszkanie trzeba całe wyremontować, nie nadaje się do mieszkania. Czy kwalifikujemy się do programu MdM na remont ?

 • Michał

  Witam. Odziedziczyłem w spadku 1/6 mieszkania oraz 1/6 domu. Planuje zrzec się 1/6 domu na rzecz mieszkania w wysokości udziału 1/2. Udział w mieszkaniu planuję odsprzedać drugiemu udziałowcy z przeznaczeniem kwoty na kupno mieszkania. Czy kwalifikuję się do warunków MdM? Pozdrawiam.

 • Ewa

  Witam, razem z mężem chcemy starać się o kredyt hipoteczny w programie MDM. Planujemy zakupić połowę bliźniaka, o powierzchni użytkowej 99m2. Sam segment stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość, ma odrębne instalacje itp. i spełnia wymagania programu. Jest sprzedawany wraz z udziałem 1/2 w działce, na której stoi (wyodrębnienie działki zgodnie z MPZP dla tego lokalu na dzień dzisiejszy nie jest możliwe ze względu na zbyt małą powierzchnię po podziale). W akcie notarialnym ma być określony sposób korzystania z działki wspólnej, zresztą część działki przynależna do nabywanego przez nas segmentu jest ogrodzona. Czy fakt, że nabywana część bliźniaka stoi na działce, do której nabędziemy udział 1/2 całkowitej powierzchni działki, klasyfikuje lokal jako lokal mieszkalny z limitem powierzchni wg BGK do 75m2? Czy możemy nadal mówić o nabyciu domu jednorodzinnego z limitem powierzchni do 100m2, niezależnie od ustaleń związanych z działką? Proszę o poradę. Pozdrawiam

 • Adrian

  Czy nie jest przeszkodą, jeżeli najstarsze dziecko posiada własną rodzinę, studiuje niestacjonarnie oraz pracuje na umowę o pracę ?

 • Daniel Najdyhor

  Istnieje taka możliwość, aby połączyć oba te produkty. Jako wykonawca domów prefabrykowanych spełniających wymagania NF15 i NF40 mam taką mozliwość i produkt bankowy

 • Witam. Sam fakt zawarcia umowy kredytowej – o ile nie nastąpiło jeszcze przekazanie własności mieszkania – nie wyklucza Pana z udziału w programie MDM. Zanim jednak zdecyduje się pan na zerwanie umowy, zalecam złożyć wniosek o kredyt w programie MDM – nawet czysto wirtualnie. Szkoda by było, gdyby poniósł Pan koszty zerwania umowy, a kredyt w MDMie nie doszedł do skutku. W chwili, kiedy będzie miał Pan pozytywną decyzję kredytową, można rozważać dalsze kroki.

 • Witam. Wg zaleceń BGK suszarnia nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej. Więcej informacji na ten temat może Pani znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Odnośnie przyszłego przekształcenia suszarni na pokój – nie będzie z tym problemu. Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego lub zwrotu podatku VAT.

 • Tak, o ile dzieci się uczą i nie mają ukończonych 25-ciu lat. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paulina

  Dzień dobry, chce się starać o zwrot części VAT za materiały budowlane. Wybrałam projekt domu http://extradom.pl/projekt-domu-ewa-100-mdm-wersja-a-paliwo-stale-WRD2310 , gdzie nie wliczana jest suszarnia do powierzchni użytkowej. Czy są jakieś przeciwwskazania, że ta suszarnia nie może być pominięta w obliczaniu powierzchni użytkowej ? Ponieważ w przyszłości suszarnię mogę przekształcić sobie w zwykły pokój. Proszę o pomoc. Pozdrawiam

 • Sławek

  Sławek
  Moje zapytanie jest następujące jestem po zawarciu umowy ze spółdzielnia mieszkaniową na wybudowanie i kupno lokalu obecnie mieszczę się w limitach lecz podczas zawierania nie mieściłem się w limitach, (cały wkład jest już w spółdzielni – uzupełniony o zwykły kredyt hipoteczny). Sam akt notarialny odbędzie się dopiero we wrześniu roku 2016, analizując koszty (straty) jakie mógłbym ponieść ze względu na zerwanie obecnych umów: kredytowej oraz ze spółdzielnią i tak może okazać się że opłacalne jest ponowne zawarcie umowy o zakup tego samego lokalu z dopłatą mdm? Jaki macie pogląd na tego typu sytuację? Czy to że zawarłem już umowę kredytowa w jakiś sposób mnie dyskryminuje i czy jest to realne do wykonania?

 • Adrian

  Witam, mam pytanie. Posiadam zdolność kredytową, mam 3 dzieci i jestem właścicielem domu. Chcę kupić nowe mieszkanie czy spełniam warunki MdM ?

 • Witam. Jeżeli spełniacie Państwo warunki programu MDM (wiek młodszego z małżonków poniżej 35 lat, brak posiadania własności mieszkania obecnie i w przeszłości) – szczerze zachęcam do udziału w programie np. poprzez rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

  Odnośnie własności połowy mieszkania – w niczym to nie przeszkadza. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Jeżeli dobrze rozumiem – chcą Państwo skorzystać z programu MDM budując dom na wymienionej działce z budynkiem?

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.co

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie znam niestety dokładnie Pańskiego przypadku. Jeżeli ma Pan wystarczającą zdolność kredytową i stałe źródło dochodu, bank nie ma powodu prosić o ustanowienie współkredytobiorcy. Prośba ew. o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca przedzwoni do Pana i zbada przyczynę.

  Odpowiadając na Pańskie pytanie – ustawa tego nie precyzuje. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Pański przypadek jest specyficzny – kredyt na tyle niski, że nadpłata równa kwocie dofinansowania powoduje niemalże całkowitą spłatę. Po podpisaniu aktu notarialnego może Pan spłacić maks 28 tys. PLN (jeżeli tyle wyniosła Pana kwota dofinansowania). Pozostanie Pan z kredytem 4 tys. PLN rozłożonym na raty na okres 15-tu lat.

 • Dominik Nowa

  Dziękuję za odp, ale coś tu jest nie tak.. po ok 2latach płacąc regularnie raty mój kredyt juz będzie wynosił ok 26tys, skoro mogę nadpłacic w moim przypadku max 27 999zł, to nadpłacajac po 2 latach kwotę powiedzmy 25000pozostane z kredytem 1tys zl ktory bede splacal oczywiscie przez 3 lata, tak, by minęło min 5 lat do całkowitej spłaty?czy oby na pewno?

  Wobec tego proszę o precyzyjna odp.: czy w ciągu np miesiaca od wzięcia kredytu (60tys – dofinans 28tyś = 32tyś) i podpisania aktu notarialnego mogę nadpłacic w moim przypadku max 28tyś zł, i pozostać z kredytem 4 tys na 15 lat, czy też mogę po miesiącu nadpłacić jedynie kwotę 4tys by pozostać z kredytem równym kwocie dofinansowania tj 28tyś zł? ?? Proszę o odp na tym konkretnie przykładzie, pozdrawiam i życzę Szczęśliwego 2016 roku:)

 • Jacek

  Witam, mam pytanie związane z kwestią współkredytobiorcy. Otóż, posiadam wystraczającą zdolność kredytową by nabyć nieruchomość aczkolwiek bank wymaga współkredytobiorcy. W związku z tym czy współkredytobiorcą musi zostać osoba ze stałym źródłem dochodu, czy tez warunek ten nie jest konieczny w tym przypadku?

 • Basia

  Witam przed ukończeniem 18 r.ż. otrzymałam w spadku 1/3 domu. Teraz jestem w związku małżeńskim i chcemy z mężem kupić dom. Czy mogę uzyskać dofinansowanie z MDM czy jednak automatycznie mi nie przysługuje z racji spadku?

 • Paulo

  Pominąłem jedną kwestię nasz dom będzie miał 104 m2 powierzchni użytkowej czy nadal możemy liczyć na MDM nie mając dzieci

 • Kasia

  Witam moj maz dostal w spadku pol mieszkania po rodzicach. Mieszka w nim jego brat ktory chce ta czesc od niego odkupic. Nie posiadamy z mezem zadnej nieruchomosci. Czy mozemy skozystac z programu ? Mieszkamy za granica i bardzo chcemy wrocic do kraju a ten program bardzo by nam to ulatwil.

 • Przeniesienie prawa własności odbywa się w momencie podpisania aktu notarialnego dot. sprzedaży-kupna mieszkania. Do tego momentu nie może Pan nadpłacić kredytu poniżej 50% wartości nieruchomości (ponadharmonogramowo). Po akcie może Pan nadpłacić do wysokości kwoty dofinansowania, a po upływie 5-ciu lat może Pan całkowicie spłacić kredyt.

 • Dominik Nowa

  Co to znaczy cyt. Przed przeniesieniem własności, w którym momencie następuje przeniesienie własności? Poza tym piszecie, że mogę nadpłacic 27 tys ale wówczas zostane z kredytem 5000 i nie jest to 50% wys kredytu? Wobec tego w moim przypadku mogę nadpłacic chyba jedynie 2000zl by zostać z kredytem 30 tys czyli 50% mojego kredytu wynoszacego 60tys?

 • Witam. Jeżeli nie są Państwo właścicielami domu lub mieszkania i młodsze z Was ma poniżej 35 lat, możecie skorzystać z programu MDM.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paulo

  Witam,czy wraz z żoną zaliczamy się do programu MDM mając przepisaną na nas działkę na której znajduje się budynek gospodarczy, który w warunkach zabudowy jakie uzyskaliśmy pozwala na przebudowę i rozbudowę dla domu mieszkalnego jednorodzinnego?

 • Po wejściu w życie nowelizacji programu MDM rok budowy mieszkania nie ma znaczenia. Zachęcam Panią do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ada

  Witam, chciałabym kupić dom/mieszkanie z rynku wtórnego, czy ma znaczenie rok budowy domu/ mieszkania? Jeśli tak, to ile lat może mieć mieszkanie żeby móc skorzystać z dofinansowania. Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Michał

  Witam, czy w programie mieszkanie dla młodych można uzyskać dopłaty bez wkładu własnego?

 • Może Pan nadpłacić 27 tys. PLN w przeciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przekazania własności mieszkania i ew. spłacić kredyt całkowicie po upływie ww. 5-ciu lat.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Może Pan nadpłacić kredyt kwotą odpowiadającą maksymalnie kwocie otrzymanego dofinansowania i dalej spłacać raty harmonogramowo, nawet jeżeli współczynnik wysokości kredytu do wartości mieszkania spadnie poniżej 50%.

  Konieczność zwrotu dofinansowania może grozić jedynie w przypadku, jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ewa Paruk

  Czy razem z narzeczonym możemy się starać o kredyt MDM? Po jako singiel żadne z nas nie miałoby wystarczającej zdolności kredytowej. Chcemy kupić mieszkanie przed ślubem, żeby mieć gdzie razem zamieszkać a ślub dopiero w maju 2016:)

 • Dominik Nowa

  Czyli mogę nadpłacic np 27 000 i pozostać z kredytem 5000zl na 15 lat? Czy chodzi o to, że mogę nadpłacic ok 4 tys tak by wysokość kredytu pozostała 28 000 zł? Oczywiście te kwoty są podane teoretycznie. I kolejne pyt ponizej

 • Dominik Nowa

  Dziękuję za szybkie odpowiedzi, w kwestii pyt nr 4, rozumiem, że jeśli po dofinansowaniu kredytu 60 tys o kwotę 28tys, zostane z kredytem 32 tys na min 15 lat. Czy wówczas teoretycznie przy racie wg harmonogramu np 400 zł za miesiąc tj ok 5000zl rocznie, nie zostanie mi odebrana dotacja po roku, gdyż zostanie mi do spłaty ok 27000zl czyli juz mniej niż 28tys??? Cz tez należy wziąść taki kredyt, by po 5 latach jego splacania pozostało do spłaty w dalszym ciągu co najmniej ta kwota dofinansowania w moim przypadku 28000zl ???

 • Ad 1. Tak, w ramach programu MDM można nabyć mieszkanie w którym jest Pan zameldowany, także nabyć mieszkanie od rodziców. Proszę wziąć jednak pod uwagę, że po transakcji to Pan ma być głównym użytkownikiem mieszkania.

  Ad 2. Chodzi o trzecie bądź następne dziecko. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pan otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Ad 3. Decyzja o udzieleniu Panu kredytu będzie zależała od banku kredytującego. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem i przedstawi możliwe warianty kredytowania w poszczególnych bankach.

  Ad 4. W ciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM nie będzie Pan mógł ponadharmonogramowo nadpłacić kredytu w kwocie większej niż kwota otrzymanego dofinansowania. W Pańskim przypadku kwota nadpłaty nie będzie mogła przekroczyć 28 tys. PLN

 • Dominik Nowa

  Pyt. 1
  Czy w mdm można zakupić mieszkanie w którym już się jest zameldowanym, ( mieszkam u rodziców, którzy chcą sprzedać mieszkanie )?
  Pyt 2
  Czy po otrzymaniu kredytu, jak urodzi się drugie dziecko, dostane dodatkowe dofinansowanie (w ustawie pisze na 3 lub!!! Kolejne dziecko) dla mnie drugie będzie kolejnym;)
  Pyt 3
  Czy jeżeli rodzice chcą za mieszkanie 60 tys ( w akcie notarialnym wpisana będzie wartość 160 tys, a cena zakupu 60tys), otrzymam dofinansowanie ?(oczywiscie wszystkie kryteria spelniam, dla tego mieszkania bank mi oszacował dofinansowanie ok 28tys)
  Pyt 4
  O ile przy pyt nr 3 otrzymał bym ww dofinansowanie i w sumie miał do spłaty 32 tys na 15 lat, to ile mogę nadpłacic, by nie stracić dofinansowania?
  ŻADEN BANK NIE POTRAFI MI NA TE PYTANIA ODPOWIEDZIEĆ, LUB KAZDY MÓWI CO INNEGO:(

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ustawa traktuje niestety wymienione powyżej warunki bardzo zerojedynkowo. Jeżeli żona jest właścicielką wymienionego domu i jest to budynek mieszkalny (polecam sprawdzić zapis w KW) – to niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • wiiit

  Babcia Przepisała na żonę domek na wsi, nie bardzo on się nadaje do zamieszkania, czy w takim wypadku możemy ubiegać się o dofinansowanie z MDM na budowę domu?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani – wg podanej informacji, skończyła w bieżącym roku 36 lat. Obawiam się, że mogła Pani skorzystać z programu MDM jedynie do końca grudnia 2015.

 • aga

  witam! mam 36 lat i samotnie wychowuje dzieci, chcę wziąć nieduży kredyt na budowę domu, czy mogę skorzystać z MDM?

 • W ubiegłym roku limity dla Warszawy utrzymywały się na podobnym poziomie (zwyżka o około 5 PLN pomiędzy I i III kw. 2015) lub też, jak Pani zauważyła – spadały. Tłumaczenie takiego stanu rzeczy dotyczyło głównie czynników inflacyjnych. W I kw 2016 limity nie ulegną zmianie, w kolejnych kwartałach estymujemy niewielkie podwyżki, zaznaczam jednak, że są to nieoficjalne analizy.

 • kinnniaaa

  Szybko odpowiadacie – dziękuję ;). A czy limity na Warszawę mogą okazać się wyższe w 2016 r.? W porównaniu do III kw 2015 r. to w IV kw 2015 o prawi3 3% zostały obniżone limity – dlaczego tak się stało? Proces kredytowy rozpoczęty w III kw, a w IV kompletnie co innego…zwrot o 360 stopni, popsuło całkowicie plany u wielu osób.

 • Niestety nie. Kwota dofinansowania będzie wyliczana jak dotychczas. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

 • kinnniaaa

  Minimalny wkład własny od stycznia będzie wynosił 15%, czy to oznacza, że będą wyższe dopłaty i program MDM dostosuję się do podwyższenia wymaganego wkładu przez banku? Będzie można otrzymać 15% dofinansowania?

 • Jeżeli dofinansowanie zostanie wypłacone w tym samym roku, w którym wnioskowali Państwo o nie – nie będzie problemu. Odnośnie wymienionego zapisu – polecam jeszcze zapytanie w Państwa banku, ale nie sądzę, aby mieli Państwo z tego powodu nieprzyjemności. Sytuacje, jak ta opisana przez Panią, zdarzają się nader często.

 • Jola

  Dziękuję, dopytam jeszcze dla pewności – czyli nie stracimy wniosku z powodu innej daty aktu notarialnego, niż ta pierwotnie zaplanowana i podana? Możemy podpisać akt notarialny np.w lutym chociaż był we wniosku zapisany „do końca stycznia”? Wypłata dofinansowania byłaby odpowiednio później, na pewno w 2016 r.

 • Ma Pan rację, nie ma żadnego zakazu łączenia obu programów.

 • bartek_disq

  cytat ze strony NFOŚiGW: „Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera”. z tego co widzę to nie ma prawnego zakazu łączenia tych programów ale jest problem praktyczny = brak dedykowanego produktu w banku MDM+NFOŚiGW. a szkoda, ponieważ pieniądze „leżą na ziemi”, a NFOŚiGW ma również inne dotacje przekazywane poprzez banki w formie dotacji do kredytów

 • Owszem, mogą Państwo skontaktować się ze swoim doradcą i złożyć dyspozycję przesunięcia wypłaty transzy zawierającej dofinansowanie.

 • Jola

  Witam,
  razem z mężem złożyliśmy wniosek o kredyt i dopłatę MDM. W umowie przedwstępnej oraz we wniosku o mdm mamy zapis, że akt notarialny będzie do 31.01.2016 r. ,a wypłata dofinansowania do końca lutego.
  Wstępna decyzja kredytowa jest pozytywna, dopłata przyznana (decyzja z BGK ok), jednak ze względu na kolejki nie wiemy ciągle kiedy będzie podpisanie umowy kredytowej.
  Jest ryzyko, że nie damy rady ze względu na sprzedających mieszkanie podpisać tego aktu w styczniu (muszą dojechać, pod koniec miesiąca nie mogą, wcześniej bank nas blokuje…).
  Czy jest możliwość aneksowania umowy przedwstępnej i stosowna aktualizacja we wniosku o mdm? (W tym roku jedynie możemy skorzystać z mdmu, jeśli ten wniosek miałby stracić ważność, to nie mamy możliwości złożyć go ponownie z racji wieku).

  Będę wdzięczna za odpowiedź,
  Jola

 • Witam. Garaż nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej domu, strych również nie. Zachęcam do zapoznania się z rekomendacją BGK dot. powierzchni użytkowej, którą mogą Państwo znaleźć np. tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  a następnie – do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Iwona

  Witam.
  Mam pytanie w sprawie projekty REALNY ma on 119,20m2. Czy w tym projekcie garaż z pom.gospodarczym i nad nim strychu wlicza się do powierzchni użytkowej? Tak aby przystąpić do programu MDM.Jesteśmy małżeństwem z 2 dzieci.

 • Czy dotacje dla budownictwa energooszczędnego nie są raczej kierowane do realizatora danej inwestycji (czyli w Pańskim przypadku z tego rodzaju dofinansowania korzystałby deweloper)? Pan natomiast, korzystając przy kupnie ww. mieszkania z programu MDM miałby możliwość uzyskania dofinansowania przy zakupie pierwszego mieszkania.

 • Witam. Ustawa mówi o wychowywaniu dziecka. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z bardziej atrakcyjnej oferty programu MDM, powinni Państwo poczekać na urodziny malucha.

 • Niestety nie. Jeżeli 1m2 powierzchni użytkowej przekracza limit ceny wyznaczony dla danej lokalizacji – nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • bartek_disq

  Witam

  w jaki sposób możliwe jest połączenie dotacji dla budownictwa energooszczędnego (w konkretnym przypadku NF-40) wraz z kredytem MDM (rodzina 3+)? chodzi o zakup domu od developera. banki które sprawdziłem mają oferty albo NFOŚiGW albo MDM, a nie łącznie. developer też nie wie jak to rozwiązać. czy można jakoś podzielić zakup/kredyt aby skorzystać z obu?

  pozdrawiam

 • PanOjciec

  Witam,
  Czy małżeństwo, które spodziewa się pierwszego dziecka (żona jest w ciąży) jest już kwalifikowane jako 2+1?

 • Lucjan

  Witam, mam pytanie, a w zasadzie dylemat związany ze skosami w mieszkaniu. Otóż, chciałbym zakupić mieszkanie o powierzchni całkowitej 71m2 i powierzchni użytkowej 58m2. Deweloper wycenił 1m2 powierzchni całkowitej na wartość 4400 zł m2, co w mieście Lublin teoretycznie mieści się w limicie MDM. Napisałem teoretycznie, gdyż przy takiej wartości całkowitej mieszkania 1m2 powierzchni użytkowej jest już wart ~5386. Czy takie mieszkanie można kupić w MDM, np. z dopłatą tylko do powierzchni użytkowej 50m2 x 4400 zł m2?

 • Przyjęcie spadku w formie połowy mieszkania nie dyskwalifikuje Pani z udziału w programie MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Magdalena Skrzydlak

  Witam serdecznie. Po śmierci babci Ja oraz mój brat dziedziczymy jej mieszkanie po połowie. Czy przyjęcie takiego spadku dyskfalifikuje mnie z programu MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Chcieliby Państwo budować dom na własnej działce? W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • piotrek

  Witam jesteśmy małżeństwem od prawie 9 lat i planujemy budowy własnego domu mamy dwoje dzieci i czy należy nam się dofinansowanie pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/