• Pewnie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Można więc poprosić o pomoc np. kogoś z rodziny i wystąpić o udział w programie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • lukashk

  Witam, czy jeśli posiadam dochody na poziomie 2000 zł brutto mogę starać się o dofinansowanie?

 • qwerty

  witam razem z moją partnerką wynajmujemy mieszkanie chcieli bysmy kupic lub wybudowac swoje 4 kąty posiadamy 3 dzieci. obecnie tylko partnerka pracuje nie jestesmy maurzenstwem. w jaki sposób mozemy skozystac z programu i czy musimy brac kredyt bo wkładu nie mamy za wiele .

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chce Pan skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • asia

  Witam czy w tym roku jest szansa na dopłatę mdm ? Czy trzeba czekać do przyszłego roku ?

 • Może Pan bez problemu nabyć inną nieruchomość niemieszkalną (czyli np. działkę budowlaną). Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Bartosz

  Witam, czy jak korzystam z programu MDM, mogę nabyć inną nieruchomość bądź działkę budowlano ?

 • Witam. Analityk z banku z pewnością sprawdzi dlaczego nastąpiła taka transakcja i zleci wycenę wewnętrzną. Jeżeli okaże się, że cena 1 m2 przekracza ustalone limity w danej lokalizacji, wniosek zostanie odrzucony.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam, czy jezeli rodzic albo np. sasiad kupi mieszkanie na rynku pierwotnym a po 30 dniach sprzeda je w dopuszczalnym limicie Mdm na r.wtornym komus kto bierze kredyt mdm, to czy z doplata nie bedzie problemu ?

 • Witam. Wkład własny nie jest obowiązkowy. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Adrian Gonet

  czy wkład własny jest obowiazkowy??

 • Polecamy się.

 • Rafal

  Dziekuje za odpowiedz.

 • Pewnie, może to być dowolna osoba. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Rafal

  Czy wspolkredytobiorca moze np zostac pracodawca? Dobry znajomy a nikt z rodziny?

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ewa

  Witam, mam 25 lat, umowę na czas określony i zarobki w kwocie ok 1800 zł netto zależnie od miesiąca, czy mam szansę na kupno mieszkania w programie MDM bez wkładu własnego jako singiel?

 • Brak historii kredytowej nie jest niczym złym, bank po prostu uzyska info z BIKu o braku zaległości kredytowych. Odnośnie wzięcia innego produktu na raty, jeżeli to zobowiązanie zostanie spłacone przed wnioskiem o kredyt hipoteczny, nie będzie miało wpływu na Państwa zdolność.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Artur

  Czy dostaniemy kredyt z żoną na ok. 260 tys. jeżeli przykładowo zarabiamy razem 4400 zł netto(oboje umowa o pracę, ja na czas nieokreślony, żona na dwa lata), a nie mamy żadnej historii kredytowej? Zamierzamy starać się o kredyt w styczniu.Czy wzięcie jakiegoś produktu na raty np. 4 raty żeby spłacić przed składaniem wniosku o kredyt będzie miało jakikolwiek wpływ na nasza zdolność kredytową? (pomoże czy lepiej odpuścić branie czegoś na raty?)

 • klara

  Czy jeśli mam umowę o pracę gdzie zarobki wynoszą 2200brutto mój partner ma na zlecenie i zarabia 2500brutto plus do tego ma rentę i stałe miesięczne dochody w wysokości 1000zł. Dziecko w drodze mamy szanse żeby starać się o kredyt?

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Kwotę dopłaty może Pani wyliczyć korzystając z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Polecam w takim razie wynegocjować najkorzystniejszą z możliwych ofert korzystając z usług doradców po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ella

  Witam,
  Czy ja jako osoba z partnerem (nie w małżeństwie) możemy kupić mieszkanie w programie MDM za kwotę ok 230 tys w Rzeszowie ? Na jakie można liczyć na dofinansowanie? i czy mieszkając z nim nie będę naruszać żadnego prawa ?