• Damian

  Witam,
  Trzeba przejść się po bankach z kopią kontraktu synu i po pytać, który bank akceptuje takie źródło dochodu lub skontaktować się z pośrednikiem kredytowym takim jak ja pod adresem mailowym: misztalipartnerzy@gmail.com . I wtedy ja to zrobię za Panią!

 • Dona

  Witam, syn 27 lat, – chciałby kupić mieszkanie i skorzystać z kredytu mdm. Obecnie pracuje za granicą ( od 3 lat ) – ma kontrakt. Czy może otrzymać w Polsce taki kredyt ( planuje tu wrócić ) ? Co trzeba zrobić aby ubiegać się o ten kredyt ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub
  posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z
  dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

 • Ada

  Witam. W latach 2007-2009 posiadałam mieszkanie we wspólności ustawowej małżeńskiej, w 2009 r. dostaliśmy rozwód, majątek został podzielony na pół, a ja swoją połowę sprzedałam byłemu mężowi. Czy z obecnym małżonkiem mogę przystąpić do programu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie art 6. Ustawy MDM małżeństwo przystępuje do kredytu wspólnie. Poza tym, jeżeli nawet zakupiłaby Pani mieszkanie, prawa do niego miałby także Pani mąż.

 • olinka

  czy mogę skorzystać z programu mdm jeśli nie jestem po rozwodzie a sama wychowuje dziecko, posiadam rozdzielność majątkową.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  W Państwa przypadku kwota dofinansowania (23.550 PLN, jeżeli nie mają Państwo dzieci) przekracza 10% wartości mieszkania, więc teoretycznie bank nie potrzebuje z Państwa strony dodatkowego wkładu własnego.

  Polecam jednak rejestrację na
  stronie: http://mieszkaniedlamlodych.co

  Doradca sprawdzi Państwa zdolność

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  W Państwa przypadku kwota dofinansowania (23.550 PLN, jeżeli nie mają Państwo dzieci) przekracza 10% wartości mieszkania, więc teoretycznie bank nie potrzebuje z Państwa strony dodatkowego wkładu własnego.

  Polecam jednak rejestrację na
  stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca sprawdzi Państwa zdolność