„Mieszkanie dla Młodych” limity cenowe

Aktualne limity cenowe obowiązujące w programie „Mieszkanie dla Młodych” w 1 kwartale 2014 r. Czytaj »

Propozycja limitów cen 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w programie „Mieszkanie dla Młodych” wg danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na dzień 30 lipca 2013 r. wygląda następująco:

Mieszkanie dla Młodych limity cenowe 1


Mieszkanie dla Młodych limity cenowe 2

Sejmowa podkomisja prowadząca prace nad projektem ustawy wprowadzającej program „Mieszkanie dla Młodych” zmieniła zapisy dotyczące maksymalnych limitów cenowych mieszkań kupowanych w ramach programu.

W pierwotnym projekcie dopłaty miały się odnosić do ceny równej średniemu kosztowi odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na której terenie położony jest lokal. Członkowie komisji zaproponowali, aby cena mogła być równa 1,1 wartości współczynnika.

W ten sposób większa część mieszkań – szczególnie w dużych miastach – zostanie objęta kryteriami programu. W gminach bezpośrednio sąsiadujących ze stolicami województw mają obowiązywać takie same limity, jak w stolicach.
sprawdz_doplate150