„Mieszkanie dla Młodych” lepsze dla gmin sąsiadujących z aglomeracjami

„Mieszkanie dla Młodych” lepsze dla gmin sąsiadujących z aglomeracjami

Od stycznia 2014 rozpocznie funkcjonowanie nowy program pomocowy wspierający zakup pierwszego mieszkania – Mieszkanie dla Młodych.

Program Mieszkanie dla Młodych kierowany jest do osób do 35 roku życia, które kupują swoje pierwsze mieszkanie na kredyt (jego kwota musi stanowić co najmniej połowę ceny mieszkania).

Pomoc ma polegać na otrzymaniu 10% wartości odtworzeniowej do maksymalnie 50 m2 powierzchni lokalu na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania. W przypadku posiadania dziecka w momencie zakupu mieszkania, wsparcie wyniesie 15%.

Jeżeli w rodzinie beneficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko, Klient będzie mógł się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%. Warunkiem jest, aby powierzchnia mieszkania nie przekraczała 75 m2, a cena – ceny 1 m2 średniej arytmetycznej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie gminy.

Ustawodawca odszedł od sztywnego podziału kwoty limitu wg stolic województw i pozostałych miejscowości. Program ma być bliższy rzeczywistości, bo w gminach sąsiadujących z aglomeracjami limity cen mieszkań kwalifikujących się do dopłat będą wyższe niż na rubieżach województw.

Zmiana dotyczy gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, a wskaźnik maksymalnej ceny mieszkań dla nich zostanie wyliczony jako średnia arytmetyczna dla wskaźnika z miasta wojewódzkiego oraz pozostałych gmin w województwie (z zastrzeżeniem, że wskaźnik ten nie może być wyższy o więcej niż 20 proc od limitu w pozostałych gminach).

Dla przykładu: w województwie mazowieckim cena 1 mkw. Wg ostatnich limitów Rodziny na Swoim nie może przekroczyć 2.760,40 PLN, w Warszawie wskaźnik ten wynosi 4.631,60 PLN. W gminach sąsiadujących z Warszawą wskaźnik po zwiększeniu o maksymalną wartość – czyli 20% wyniesie 3.312,48 PLN (czyli o 552,08 PLN więcej).

Kolejną nowością jest minimalny okres spłaty kredytu objętego programem. Wynosi on 15 lat. Limit został wprowadzony w celu uniknięcia sytuacji, w których Klient korzystałby z kredytu Mieszkanie dla Młodych tylko po to, by kupić tańsze mieszkanie w celach spekulacyjnych. Ustawodawca tłumaczy taką decyzję chęcią wsparcia osób zaciągających kredyt które rzeczywiście potrzebują własnego mieszkania.

Programem zostaną także objęte osoby, które najpierw mieszkanie od dewelopera wynajmą, a dopiero potem zdecydują się na jego zakup. Istotne jest jednak, by przed zakupem lokalu beneficjent programu był jego jedynym najemcą.

Ustawodawca zdecydował także, że kredyt preferencyjny będzie mógł zostać udzielony nawet jeśli kupowane mieszkanie nie ma rachunku powierniczego. Doprecyzowano zapis, będący przyczyną kontrowersji związanych z zakończeniem programu Rodzina na Swoim – podstawą złożenia wniosku kredytowego powinna być umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lub umowa deweloperska.

Jeżeli taka umowa nie została zawarta, to bank weryfikuje cenę i powierzchnię mieszkania na podstawie danych z prospektu informacyjnego od dewelopera. Po dostarczeniu umowy bank będzie miał obowiązek sprawdzenia jej zawartości z danymi z prospektu.
sprawdz_doplate150