Prezydent podpisał nowelizację ustawy „Mieszkanie dla Młodych”

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Mieszkanie dla Młodych

Aktualizacja: 17.08.2015 – Nowelizacja wchodzi z dniem 1 września 2015 r. »

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że nadszedł historyczny dla nas moment. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” – została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Podpis prezydenta zakończył długi etap legislacyjny. Przed nami już tylko ostatnie 14 dni oczekiwania na uprawomocnienie się ustawy (vacatio legis) w czasie których banki będą intensywnie prowadziły prace nad dostosowaniem swoich systemów informatycznych. Już wkrótce zostaną złożone pierwsze wnioski – wśród nich te najważniejsze – umożliwiające zakup mieszkań i domów z rynku wtórnego.

Biorąc pod uwagę liczbę zapytań, które otrzymujemy w ostatnich dniach – mało która nowelizacja była równie oczekiwana. Poniżej prezentujemy krótką listę udogodnień, z których w najbliższym czasie będzie można skorzystać:

Wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu. W przypadku osób wychowujących troje lub więcej dzieci (spełniających podane w ustawie warunki) zniesione zostały wymogi nieposiadania wcześniejszego mieszkania oraz limitu wieku. Dla rodzin z minimum trzema pociechami oznacza to możliwość przeprowadzki z obecnego – ciasnego mieszkania do większego apartamentu, nawet, jeżeli oboje małżonkowie są w wieku powyżej 35 lat. Dodatkowo rodziny wielodzietne skorzystają z wyższego mnożnika dofinansowania (30%), a wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększy się z 50 m2 do 65 m2.

Zwiększenie udziału w programie osób nieposiadających zdolności kredytowej. Po uprawomocnieniu się nowelizacji do kredytu razem z beneficjentem MDMu mogą przystąpić dowolne, inne osoby. Otwiera to możliwość nabycia mieszkań z dofinansowaniem przez osoby pozostające w nieformalnych związkach partnerskich. Osoby, które dotychczas nie mogły nabyć mieszkania ze względu na brak zdolności kredytowej będą mogły poprosić o wsparcie dowolną (także niespokrewnioną) osobę.

Rynek wtórny oraz mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej m.in. zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.

Wysokość dofinansowania zostanie uzależniona od liczby posiadanych dzieci. Dzięki nowelizacji skorzystają rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci.

Mnożnik dofinansowania wyniesie:

 1. 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
 2. 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
 3. 20% przy dwójce dzieci
 4. 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Uproszczenie zasad nabywania mieszkań od zadłużonych deweloperów. Z ustawy wykreślono warunek wypłaty dofinansowania wyłącznie po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Rezygnacja z tego warunku uprości życie wielu kupującym mieszkanie od dewelopera, który sam także zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Nowelizacja zakłada rezygnację z warunku podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą środków pochodzących z funduszu dopłat.

Panie i Panowie – tyle tytułem wstępu – w imieniu portalu mieszkaniedlamlodych.com zapraszamy do składania wniosków w znowelizowanym i jeszcze lepszym programie Mieszkanie dla Młodych. Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

Aktualizacja 17.08.2015

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, tj. 17.08.2015 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” została opublikowana w Dzienniku Ustaw (pozycja 1194).

Do uprawomocnienia się nowelizacji Ustawy pozostało zatem jedynie 14 dni vacatio legis. Nowelizacja uprawomocni się ostatniego dnia sierpnia. Od 1 września 2015 r. będziemy mogli składać wnioski wg nowych zasad, co dla większości beneficjentów programu oznacza o wiele wyższe dopłaty.

Przedstawiciele banków z którymi rozmawialiśmy informują o intensywnych pracach mających na celu dostosowanie systemów informatycznych – szczególnie dotyczących wprowadzenia do oferty kredytów dotyczących rynku wtórnego w programie MDM. Pomimo bardzo krótkiego okresu, jaki otrzymali do dyspozycji tempo wprowadzania zmian napawa optymizmem.

sprawdz_doplate150

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zgadza się, pierwotna wersja ustawy nie określała żadnych obostrzeń dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu. Nowelizacja wprowadziła jednak zapis, który cytowałem w pkt. 1 poniżej. Obowiązuje on także dla umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji.
  Pkt. 2 obowiązuje w przypadku umów zawartych po uprawomocnieniu się nowelizacji, jednak banki potrafią wysłać wezwanie do spłaty dofinansowania także do osób,których umowy zostały zawarte przed nowelą. Można się oczywiście odwoływać i reklamować takie wezwania, ale kosztuje to trochę nerwów.

 • Kasia

  Dziękuję za odpowiedź, jednak chciałabym doprecyzować jedną kwestię.
  Nadpłaty kredytu dokonaliśmy w 2016 roku czyli po wejściu w życie nowelizacji ustawy, natomiast samą umowę kredytową zawarliśmy w październiku 2014 r., czyli na rok przed nowelizacją, która narzuca przytoczone przez Państwa obostrzenia.
  Co zatem decyduje o tym czy dopłatę należy zwracać? Czy podpisując umowę kredytową na „starych zasadach” po wejściu w życie nowelizacji nadal „starym” zasadom podlegamy (brak ograniczeń co do nadpłaty/wcześniejszej spłaty kredytu) czy też od września 2015 r. obowiązują nas „nowe zasady” (konieczność zwrotu w określonych nowelizacją warunkach)?
  Czy dobrze rozumiem, że ustawa przed nowelizacją nie określała ŻADNYCH ograniczeń co do wcześniejszej spłaty kredytu?

 • Witam. Państwa nadpłata przekroczyła kwotę przyznanego dofinansowania. W takiej sytuacji część dofinansowania należy zwrócić.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Kasia

  Witam,

  nasza sytuacja wygląda następująco:

  data podpisania umowy kredytu 2014-10-02
  data podpisania aktu notarialnego / przeniesienia własności (jak rozumiem) 2016-05-24

  wartość nieruchomości w przybliżeniu 420000 PLN
  całkowita kwota kredytu w przybliżeniu 290000 PLN
  wartość kwoty dofinansowania mdm w przybliżeniu 40000 PLN

  data dokonanej nadpłaty 2016-04-08
  kwota dokonanej nadpłaty 45000 PLN

  Jak widać kredyt został nadpłacony. Pytanie, czy przy takich parametrach kredytu i nadpłąty, w wyniku nadpłaty kredytu powinniśmy zwrócić część/całość dofinansowania? (wydaje mi się że musimy, wprawdzie nadpłata została dokonana przed przeniesieniem własności, ale kwota kredytu z uwzględnieniem nadpłaty i dofinansowania to więcej niż 50% wartości nieruchomości)

  Jeśli nie musimy zwracać dofinansowania, to czy możemy dokonać kolejnej nadpłaty bez obaw o zwrot dofinansowania? (wydaje mi się, że tak, ale wolę się upewnić)

  Pozdrawiam

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni, a Państwo wypełniacie warunki MDM, możecie zakupić wynajmowane mieszkanie. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • zainteresowana123098

  witam. obecnie z mężem wynajmujemy mieszkanie na rynku wtórnym. Chcielibyśmy zakupić właśnie to mieszkanie i skorzystać dofinansowania MDM? czy jest taka możliwość? Dodam że jesteśmy w nim zameldowani na czas określony.

 • Jeżeli wielkość powierzchni użytkowej domu przekracza ustalony przez Ustawę limit, nie ma niestety możliwości, aby sfinansować taką nieruchomość w ramach programu MDM. Podkreślam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Polecam przestudiować rekomendację BGK w tej kwestii. Być może niektóre z pomieszczeń w nieruchomości, którą chciałby Pan kupić, nie powinny być określane jako powierzchnia użytkowa. http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Rafał

  Czy 110m2 powierzchni użytkowej domu przy trojgu dzieci to wartość ostateczna? CO w przypadku gdy dom ma powiedzmy 112m2 lub 120m2?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, może Pan dopisać żonę jako współwłaścicielkę mieszkania bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Jakub

  Mam kredyt mdm ktory wzialem gdy bylem kawalerem, teraz chce dopisac zone jako wspolwlasciciela czy to mozliwe, czy zabiora mi dofinansowanie?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg naszych najnowszych estymacji, środków dostępnych w tym roku powinno wystarczyć do końca lipca 2016. Proszę pamiętać, że rezerwacja środków jest dokonywana w momencie akceptacji Państwa wniosku w systemie BGK Zlecenia, umowa kredytowa nie jest do tego potrzebna. Reasumując – jest duża szansa, że będą Państwo mieli możliwość skorzystania z dofinansowania. Dodatkowo, na początku stycznia 2017 zostanie uruchomiona druga część przyszłorocznej puli (373 mln PLN).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Alex

  Witam, czy w przypadku podpisania umowy kredytowej w lipcu 2015 jest możliwość uzyskania dofinansowania? My to dopiero czujemy się oszukani!

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, dziękuję za doprecyzowanie.

 • Ala

  Rozumiem, ze 2 przypadek jezeli umowa bylaby podpisana po nowelizacji ustawy?

 • Po podpisaniu aktu można będzie nadpłacić kredyt (umowa podpisana przed wejściem w życie nowelizacji oraz nastąpi przekazanie własności lokalu).

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego

  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Ala

  Witam. Czy jezeli umowa kredytowa zawarta zostala w kwietniu 2015 r, akt notarialny podpisany zostal na dniach (kwiecien 2016) , to czy moge nadplacic kredyt w wysokosci 30 %?? Czy bede musiała zwrocic czesc dofinansowania? Poniewaz dostalam informacje z banku, ze jeszcze nie wiadomo, bo rożne sa stanowiska w tej kwestii.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Cieszę się. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • telka

  dziękuję bardzo za odpowiedź, wszystko jasne.

 • Witam. Rzeczywiście tak jest. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Jako zabezpieczenie można ew. wprowadzić wpis w akcie notarialnym na wypadek ew. rozstania pary (ale nie przenoszący własności mieszkania).

  Po ślubie można dokonać rozszerzenia współwłasności. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • telka

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie udzielenia kredytu z dofinansowaniem MDM dla singli – nie wiem czy dobrze rozumiem, że jeśli para (nie małżeństwo) chce przystąpić do programu a każde z nich posiada zdolność kredytową nie mają takiej możliwości? jak może zabezpieczyć się ta druga osoba? czy można wpisać później tą drugą osobę w akcie notarialnym jako współwłaściciela mieszkania? po jakim czasie jest to możliwe?
  Z góry dziękuję za pomoc

 • arfer

  a czy w polskim stanie prawnym „zwykłym” zapisem można „zapisać” (mówiąc potocznie) konkretną indywidualnie określoną rzecz ? chyba jednak nie 😉

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam.

  Ad 1. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.co

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

  Ad 2. W przypadku budowy systemem gospodarczym kredyt nie jest wymagany.

  Ad 3. Tak.

  Ad 4. Nie, środków dla beneficjentów planujących zakup domu lub mieszkania w 2018-tym jest jeszcze sporo.

 • szyszq

  Dzień dobry. Czy: 1) do budowy domu jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym, tj. zagroda siedliskowa na działce rolnej można uzyskać dofinansowanie z programu? Jeśli tak to czy na materiały na budynek gospodarczy też można uzyskać dofinansowanie ? 2) czy konieczny jest kredyt? Jeśli tak to jakie są warunki? 3) Czy wystarczy po prostu zbierać faktury na zakup materiałów objętych dofinansowaniem i na końcu budowy złożyć wniosek czy trzeba wcześniej się rejestrować, wnioskować itp.? 4) Czy może się okazać ze nie ma już środków na koniec programu dla osób planujących rozpocząć mieszkanie w domu w 2018r? Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedzi.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście, ma Pani rację, dla umów podpisanych przed wejściem w życie nowelizacji wymóg karencji 5-ciu lat nie istnieje. Bardzo dziękuję za sprostowanie.

 • SPROSTUJĘ TO ZDANIE „Odnośnie pierwszego pytania – tak. Wcześniejsza spłata kredytu w ciągu 5-ciu lat od momentu otrzymania dofinansowania zakończy się zwrotem części dopłaty (na podstawie art 14-go ustawy).”

  Jeśli umowa jest z marca 2014 to moim zdaniem wcześniejsza spłata nie będzie wiązała się z koniecznością zwrotu dofinansowania , gdyż zgodnie z USTAWĄ
  z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi :

  „Art. 2. Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisu art. 14
  ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

 • Odnośnie pierwszego pytania – tak. Wcześniejsza spłata kredytu w ciągu 5-ciu lat od momentu otrzymania dofinansowania zakończy się zwrotem części dopłaty (na podstawie art 14-go ustawy).

  Wynajem komuś mieszkania również wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marta

  Witam. Mam pytanie czy jeżeli wzięłam kredyt mdm w marcu 2014 i chcę spłacić teraz całość kredytu będę musiała zapłacić karę. I jeszcze jedno pytanie czy po splacie tego kredytu będę mogła je bezkarnie wynająć czy musze czekać do 5 lat od uzyskania dofinansowania. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Art. 2. nowelizacji :”Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

 • blady

  Czyli prawo jednak działa wstecz…

 • Jeżeli umowa została podpisana po uprawomocnieniu się nowelizacji, pkt. 5 art. 14 obowiązuje w Pańskim przypadku.

 • blady

  Czyli decydując się na mieszkanie (podpisując umowę wstępną itp.) nie wiadomo jakie warunki trzeba będzie spełnić jeżeli wejdzie w życie nowelizacja ponieważ decyzje kredytowe trwają dość długi czasu. Opisał Pan/Pani punkty mówiące o spłaceniu mieszkania przed zawarciem umowy a mi chodzi dokładnie o tą zmianę 13) w art. 14 w ust. 1: a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:„1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspó l-ności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. z 2015 r. poz. 583),2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspo-kajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,”,b) w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:„5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, októrym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego”; Dokładnie o punkt 5 czy również on będzie obowiązywał osobę która złożyła wniosek kredytowy przed nowelizacją a podpisała samą umowę po nowelizacji?

 • Witam. Niestety nie, decyduje data umowy. „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

 • blady

  Witam. Czy w przypadku kiedy osoba złożyła wniosek o dopłatę MDM przed wrześniową nowelizacją a umowę kredytową podpisywała już po nowelizacji może nadpłacić lub też całkowicie spłacić kredyt przed upływem 5 lat?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, zachęcamy Pana do udziału w programie Mieszkanie dla Młodych.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Gumis

  Witam. Na początku sierpnia podpisałem umowę przedwstępną kupna mieszkania z rynku wtórnego. Wpłaciłem 20 tysięcy zaliczki, chcę wziąć kredyt na wpłatę pozostałych 100 tysięcy (mieszkanie ma kosztować 120tys). Czy mogę skorzystać z dopłaty w takiej sytuacji? Spełniam warunki, jestem singlem, mam 23 lata, nie miałem nigdy własnego mieszkania.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety, w tym akurat wypadku nie działa wstecz. Przykro mi, że nie mógł Pan skorzystać z programu MDM. Możliwość finansowania mieszkań na rynku wtórnym zaskoczyła nawet samych ustawodawców. Prawda jest taka, że gdyby nie tegoroczne wybory, długo jeszcze nie byłoby w programie MDM rynku wtórnego.

 • utek

  Kupiłem mieszkanie 30 marca. Musiałem naskrobac 10 % aby wziąć kredyt. Czuje się poszkodowany….. Czy ta nowelizacja ustawy działa również wstecz ?

 • Owszem, dofinansowanie powinno być traktowane jako wkład własny. Przykładowo – jeżeli mieszkanie jest warte 100 tys. PLN, a Pani dostanie 10 tys. PLN dofinansowania, powinna Pani wziąć kredyt na 90 tys. PLN.

  Uwaga: kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

 • Nakielanka

  Witam serdecznie,
  w takim razie proszę mi powiedzieć czy MDM liczony jest jako wkład własny i wówczas obniżamy o wartość MDM brany kredyt?
  pozdrawiam i z góry dziękuję 🙂

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zabezpieczeniem dla dodatkowej osoby może być np. zapis w akcie notarialnym, że w przypadku ew. rozstania beneficjent zwraca określoną odpowiednio kwotę ww. innej osobie.

 • Ola

  Witam
  Jak obecnie przedstawia sie systuacja z kredytem MDM dla par? Czy dalej trzeba brac oddzielnie dla singli? Jakie zaplecze na 5 lat moze zrobic sobie 2 osoba ktora nie bedzie tzw. „wlascicielem”?

 • Super, bardzo się cieszymy, że się Państwu udało i dziękujemy za słowa uznania. Życzymy wielu szczęśliwych dni we własnym mieszkaniu.

 • Opolanka

  Dziękujemy za rady – tylko i wyłącznie na Waszej stronie dostaliśmy wsparcie – wszyscy Doradcy i życzliwi ludzie z banku chcieli nam wcisnąć zwykły kredyt i raczej zniechęcić do MdM. A my się uparliśmy, swoje odcierpieliśmy i się udało – kupiliśmy mieszkanie z rynku wtórnego z programem MdM – mamy mniejszy kredyt i ratę, która nam odpowiada 🙂 Dziękujemy raz jeszcze!!

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, jeżeli wychowuje Pani troje dzieci spełniające wymienione w ustawie warunki – nie będzie żadnego problemu

 • Inga

  Nastąpiło, ponieważ mieszkanie zostało dawno sprzedane. Ale tutaj korzystałabym z opcji posiadania 3 dzieci, gdzie można być wcześniej jak i obecnie właścicielem innej nieruchomości. Dziękuję za odpowiedź.

 • Jeżeli nie nastąpiło przekazanie własności domu lub mieszkania – nie ma problemu.

 • wg ostatniej rekomendacji BGK (w zeszłym tygodniu było spotkanie z przedstawicielami banków w tej sprawie), zarówno kredyt jak i kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego obciążającego mieszkanie, które beneficjent chce nabyć w ramach programu MDM.

 • Inga

  Chciałabym się upewnić w jednym temacie. Czy skorzystanie w przeszłości z tz. książeczki mieszkaniowej nie jest problemem w skorzystaniu z programu MDM. Wydaje się, że nie ale chciałabym się upewnić.

 • Luna Ksiezniczka

  Mieszkanie jakie chcemy kupić jest zadłużone na 185 tysięcy w kredycie hipotecznym.Sprzedający chcę sprzedać to mieszkanie w takiej samej kwocie czyli 185 tysięcy.My przelejemy 52 tysiące,18 tysięcy mdm,115 tysięcy bank.Dostaliśmy informację od banku że nie wiedzą czy mdm przeleje pieniądze na spłatę zadłużenia sprzedającego.Czy są z tym jakieś problemy?jakie ma to znaczenie jak jest to dofinansowanie do kupna mieszkania, i my w nim zamieszkamy.

 • Izabela

  Proszę się napisać nam jak wszystko kolejno przebiegało i w jakim banku? Byłoby nam bardzo miło (nam- osobom ubiegającym się o kredyt mdm) 😉

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Proszę spróbować zadzwonić samodzielnie pod numer 22 295 44 22.Na pewno Doradca odbierze telefon.

 • kredytobiorca

  Zrobiłem tak ale problem pozostał ten sam;/

 • Najprawdopodobniej są jakieś problemy techniczne. Uprzejma prośba spróbować ponownie się zarejestrować.

 • kredytobiorca

  Witam chciałem sprawdzić swoją zdolność kredytową. Zarejestrowałem się u was na stronie i jak ktoś dzwoni to jest głuchy telefon nikt się nie odzywa. Proszę o pomoc

 • Krzysztof Kowalski

  W banku dzis skladalismy wniosek i tak do 30 pazdziernika sprzedajacy powinni miec pieniadze

 • Uzyskaliśmy właśnie następującą informację dot. otrzymania dofinansowania w przypadku nabycia mieszkania w trakcie licytacji komorniczej.

  Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym.

  W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Iza

  Wow, Gratuluję; ) Proszę się pochwalić w jakim banku i jak wszystko dokładnie przebiegało 😉

 • forumowicz

  Witam,

  a w jakim tak sprawnie prosperującym banku wziął Pan kredyt ?

 • Gratulacje. Jeżeli ma pan chwilę czasu, prośba o dodanie kilku informacji, co było przedmiotem inwestycji, jak wyglądał proces, czy poleca Pan naszym czytelnikom konkretne czynności w celu przyspieszenia podpisania umowy kredytowej.

 • Bezpieczniejszą kwotą będzie 19.999 PLN 😉

 • Marek Mariusz

  Witam wszystkich jestem pierwszą osobą w PL która otrzymała,kredyt MDM z rynku wtórnego.Wniosek złożony 01,09,2015r a podpisanie umowy odbyło się 09.09,2015r.Oczywiscie wycenę i wszystkie dokumenty miałem przygotowane dużo wcześniej.Przy podpisywaniu umowy jest troszkę więcej papierów do podpisania.

 • Andrzej

  Czyli jeżeli dostane np 20tys. dopłaty to mogę nadpłacić 20tys tak ?

 • Iza

  A ma już Pani jakąś decyzję?

 • ok, już wyjaśniam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Ponieważ Pan podpisał umowę przed uprawomocnieniem się nowelizacji, obowiązuje Pana jedynie pierwszy z nich. Chodzi np. o sytuację, kiedy kredyt jest wypłacany w transzach. Nie nastąpiło przekazanie własności, a Pan zaczyna nadpłacać kapitał kredytu. W wyniku nadpłat LTV nie może się obniżyć do poziomu mniejszego niż 50%.

 • Andrzej Apple

  Witam,
  Zadałem to samo pytanie w BGK, poniżej przesyłam ich odpowiedź. Pierwsza cześć jest jasna i natomiast w przypadku drugiej nie do końca rozumiem, proszę o kilka słów komentarza (wydaje mi się że autor pisze o okresie pomiędzy wypłatą z BGK a podpisaniem umowy notarialnej).

  „Jeśli umowa kredytu została zawarta przed 1 września 2015 r., to przepis
  przewidujący sankcję w postaci zwrotu części otrzymanego dofinansowania
  wkładu własnego w przypadku spłaty części lub całości kredytu w okresie 5
  lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania Pana
  nie dotyczy.

  Natomiast należy zwrócić uwagę, że nowelizacja programu rozszerzyła art. 16
  ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych
  ludzi o obowiązek zwrotu otrzymanego dofinansowania wkładu własnego
  przez kredytobiorców, którzy przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania spłacą kredyt w całości lub w części stanowiącej co najmniej połowę ceny zakupu mieszkania. Ten przepis dotyczy wszystkich kredytobiorców.”
  Dziękuje i pozdrawiam

 • Witam. Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji, można spłacić kredyt bez zachowania limitu nadpłaty.

 • Andrzej Jablonski

  Witam, Czyli wszystkie podpisane kredyty MDM, przed nowelizacją nie są objęte limitem nadpłaty w wysokości dofinasowania z BGK?

 • Monia

  Potwierdzam! Składałam wniosek wczoraj 😉

 • Jeżeli umowa o kredyt MDM została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji, nie grozi Pani konsekwencja konieczności zwrotu dofinansowania w przypadku refinansowania kredytu.

 • Lena

  Witam,
  W lutym 2015 podpisałam umowę kredytową z dopłatą MDM. Złożyłam wniosek o kredyt w innym banku, który miałby refinansować poprzedni kredyt. Czy w takim przypadku BGK może zażądać zwrotu dofinansowania? Czy nowe zasady spłaty kredytów z MDM dotyczą tylko umów podpisanych po wejściu nowelizacji w życie, czy tez działają wstecz?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Sławomir Sosin

  Witam. NIe doczytałem lub nie ma takiej mozliwosci.
  czy mozna dostac dofinansowanie na budowe domu w systemie gospodarczym??/

 • Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Andrzej

  Witam.

  Nosze się z zamiarem kupna mieszkania z programem MDM.

  Wkład własny razem z dopłata będzie wynosił 50%. Czy w ciągu pierwszych 5lat. mogę zrobić jakieś nadpłaty kredytu przez które nie będę musiał zwracać dopłaty ?

  Pozdrawiam.

 • Oczywiście. Obecnie nie jest przecież właścicielem wymienionego domu, stanie się nim jedynie po śmierci rodziców.

  Po drugie – jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Nie mogę Państwu niestety zagwarantować, że do 10-go października wyrobią się Państwo z całym procesem kredytowym.

  Jeżeli jednak chodzi o sposób wypłaty dofinansowania – zostanie ona przekazana na konto sprzedającego razem z resztą kredytu lub jako ostatnia transza Państwa płatności.

 • Inga

  Tak, przyjmują wnioski.

 • Maine coon

  Witam.Moje pytanie jest taki,mąż ma zapisane pół domku,ale dopiero po śmierci rodziców,czy my mozemy wziąć udzial w MDM?

 • Maine coon

  Witam.Wraz z mężem chcemy kupić mieszkanie w bloku o wartości 135tyś o pow.60,49m2.Chciałam zapytać jak to będzie wyglądać,czy do 10 października sprzedający dostanie już całość wartości mieszkania wraz z dofinansowaniem czyli te 135 tyś? My swojego wkładu damy 5tyś.Proszę o szybką odpowiedź.

 • Niestety nie. Wg art 6 Ustawy małżeństwa biorą kredyt w programie MDM razem. Pańska żona nie może tego warunku spełnić, gdyż posiada mieszkanie.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Grzegorz

  Dzień dobry!
  Czy jeżeli małżonka jest właścicielem mieszkania (nabyła je przed zawarciem małżeństwa, ja nie jestem współwłaścicielem) to jest jakakolwiek szansa abyśmy mogli skorzystać z programu MDM?

  Pozdrawiam,
  Grzegorz

 • Kinga

  Witam, mam pytanie odnośnie nowelizacji, czy do kredytu mogą teraz przystąpić osoby nie bedace w zwiazku małżeńskim tzn para narzeczonych?

  Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To zależy o co Pan pyta. Po nowelizacji może Pan np. rozszerzyć współwłasność mieszkania na nowo-poślubioną żonę bez obaw o utratę dofinansowania.

 • Sprawdzę jutro temat, ale o ile mi wiadomo, BZ powinien przyjmować wnioski od 01.09.

 • Osoba sprzedająca mieszkanie otrzyma kwotę kredytu pomniejszoną o Pański wkład własny (który sam Pan przekaże ww. osobie sprzedającej). Pan z kolei będzie miał do spłacenia kwotę kredytu pomniejszoną o wartość przyznanego dofinansowania.

 • W sprawdzeniu, czy zostały spełnione limity ceny pomoże Panu nasz kalkulator. Zapraszamy na stronę:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Damian

  Czy jak ma sie kredyt MDM to dotyczy go ta nowelizacja?

 • tomek

  Witam,czy w banku BZ WBK można już składać wniosek o dofinansowanie
  na nowych zasadach, pytam ponieważ dowiedziałem się w oddziale, że
  dopiero ok. 8-9 września najwcześniej. Obawiam się tylko, że jest to
  wymysł tej pani z którą rozmawiałem. Nie wiem co dalej z tym zrobić.
  Pozdrawiam

 • Cześć wszystkim

  Tak

 • krzysie1987b

  Witam proszę o wyjaśnienie chce zakupić mieszkanie rynek wtórny 48m2 cena 80tysi, wg kalkulatora na stronie dofinansowanie wynosi około 14 tys. chce jeszcze do banku wpłacić 10% wkładu własnego (ok.8tys.). Chciałbym się dowiedzieć czy dobrze rozumiem , że w takiej sytuacji do spłaty dla banku zostaje mi 58tys + koszty związane z kredytem? (np.prowizja) czy osoba sprzedająca od razu dostanie pełną kwotę za mieszkanie czyli 80tys.? Z góry dziękuje za odpowiedz

 • Krzysiek

  Witam mam takie dość pilne pytanie jestem w trakcie załatwiania kredytu na mieszkanie mamy już wybrane mieszkanie lada dzień mamy podpisywać wniosek kredytowy, mieszkanie kosztuje 95 tys i ma 49 m2, czy na takie mieszkanie jako osoba samotna dostałbym dofinansowanie

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

 • Jacek

  Witam jaki jest górny limit metrażowy w mieszkaniu dla rodziny 4 osobowej i czy limit 35 lat liczymy rocznikowo czy kalendażowo.pozdrawiam

 • Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone
  nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • gemusee

  Czy jest możliwość kupna ?

 • gemusee

  Chce kupic mieszkanie rynek wtórny ale nie od osoby fizycznej tylko od firmy ktora jest właścicielem mieszkania?chodzi o mdm 🙂

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

 • Nie, gdyż umowa została zawarta przed uprawomocnieniem się nowelizacji programu MDM.

 • Janek

  Urodziło mi się dziecko lecz 4 miesiace po podpisaniu umowy. Czy moge liczyc na dopłatę?

 • alicja

  Witam. Podpisalam umowe z bankiem (oczywiscie z dofinansowaniem mdm) w marcu. Odbior budynku planowany jest na listopad. Ostatnia transze za mieszkanie bank ma wyplacic pod koniec pazdziernika. Dofinanfowanie wynioslo ponad 16 tysiecy. Czy w zwiazku z tym jezeli nadpłace ponad 16 tysiecy kredytu w ciagu 5 lat, bede musiala oddac dofinansowanie?

 • Tak, w Pani przypadku jest to 110 m2 powierzchni użytkowej. Biorąc pod uwagę, że sporo pomieszczeń nie wlicza się do tej powierzchni, jest to całkiem sporo. więcej informacji w dziale Dokumenty na naszej stronie.

 • Anna

  A czy istnieje limit metrażowy na zakup takiego domu?

 • Oczywiście. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Zaznaczam jednak, że w przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Bardziej opłacalny dla Pani będzie zakup takiego domu.

 • Anna

  Czy samotna matka wychowująca 3 dzieci może starać się o dofinansowanie
  na budowę domu. Na obecną chwilę posiadam własne mieszkanie.