Program „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Program Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Dzisiaj przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z kredytem w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

– W jaki sposób mogę skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM.

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM należy zaciągnąć kredyt w banku, który podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli są państwo zainteresowani, który z banków oferuje najkorzystniejsze warunki – zachęcamy do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z państwem telefonicznie i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

– Jaka powinna być minimalna kwota kredytu w programie MDM.

Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

– Chciałbym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z rodzicami?

Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Przystępuję do kredytu z rodzicami. Bank twierdzi, że oni także powinni spełniać kryterium wieku poniżej 35 lat.

Nie jest to absolutnie prawdą. Kryterium wieku powinien spełniać jedynie potencjalny beneficjent – przyszły właściciel mieszkania. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

– Czy dodatkowy kredytobiorca stanie się jednocześnie właścicielem nabytego mieszkania?

Nie. Dodatkowe osoby określone w art. 6 ust. 3 Ustawy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) jedynie wspomagają naszą zdolność.

– Chciałbym skorzystać z programu jako singiel, czy po ślubie będzie możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania dla mojej obecnej narzeczonej?

Tak, po formalizacji związku istnieje możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania i dołączenia małżonki do kredytu jako współkredytobiorcy.

– Czy mogę nadpłacić lub spłacić wcześniej kredyt objęty programem MDM?

Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

– Posiadam rozdzielność majątkową z mężem/żoną. Czy mogę sam przystąpić do kredytu w ramach programu MDM?

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

sprawdz_doplate150

 • Salome

  Czy dopuszczalna jest taka sytuacja: 10 maja podpisanie umowy przyrzeczonej, 31 maja wypłata środków z kredytu, 31 lipca wypłata środków z mdm.właściciele mieszkania oddają mieszkanie w dniu wypłaty mdm czyli do dnia 31 lipca w nim mieszkają. Czy to bedzie postrzegane jako wynajem?

 • Witam. Niestety – nie może Pani skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania mieszkania przez męża. Na podstawie art. 6 – małżeństwa przystępują do kredytu razem.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga – ma podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

 • Joanna

  Witam, mam do Państwa pytanie.Mianowicie: Mąż jeszcze przed ślubem zakupił mieszkanie-jest jego własnością, czy ja mogę zakupić mieszkanie w programie MDM czy już nie możemy z tego skorzystać?

 • Raczej tak, rozdzielność majątkowa nic nie da. Na podstawie art. 6-go małżeństwa przystępują do programu MDM wspólnie.

 • Bartłomiej

  Witam,
  Dziś wraz z żoną byłem na spotkaniu z doradcą w Expander. Niestety żona nie pracuje,ja mam umowę o pracę na czas nieokreślony i mamy bardzo małą zdolność kredytową. Doradca zaproponował żebyśmy podpisali rozdzielność majątkową u notariusza. Mówiłem, że czytałem na stronie MDM i zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Doradca się mylił?

 • Witam, oczywiście, może Pan skorzystać z puli 2018. Wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania odbędzie się jeszcze w tym roku, ale sprzedawca otrzyma środki z dofinansowania dopiero na początku 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Robert

  Witam,
  Chce z zona zakupic mieszkaniew niebawem(w ciagu miesiaca), prawdopodobnie srodki na 2017 juz sie wyczerpia wiec czy moge zarezerwowac srodki z 2018? Jesli tak to moge kupic mieszkanie w tym roku, splacac kredyt jeszcze nie obnizony o doplate, dopiero z 2018 rokiem moja rata zostanie obnizona, czy tak?

 • Odradzam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583)
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Co innego po Państwa ew. ślubie. Wtedy męża będzie można dopisać bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli jest Pan właścicielem mieszkania – nie mogą niestety Państwo skorzystać z programu MDM. Nasz doradca może Państwu jednak polecić kredyt hipoteczny z naprawdę rozsądną marżą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ola

  Dzień dobry,
  Dostałam dopłatę na rok 2016 jako singiel. Obecnie jestem na etapie podpisywania aktu notarialnego i chciałabym wpisać do aktu własności mieszkania narzeczonego,czy mogę to zrobić?

 • Tomek

  Witam,
  Wraz z żoną spodziewamy się dziecka i chcielibyśmy kupić mieszkanie.
  Moi rodzice jakiś czas temu przepisali na mnie swoje mieszkanie ale nadal w nim mieszkają i nie będą się przeprowadzać (zrobili darowiznę zamiast spisać testament). Czy mimo tego mamy szansę na dofinansowanie do zakupu własnego mieszkania?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Tak, jeżeli do kredytu przystąpią rodzice, maksymalny okres kredytowania zostanie obniżony. W skrajnym przypadku wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania nie mogą przekroczyć 75 lat.

 • Dominika

  Witam. Chciałabym złożyć wniosek kredytowy z dopłatą MDM na 30 lat. Jeżeli rodzice/lub jeden z nich przystąpią do kredytu tylko w celu poprawy mojej zdolności kredytowej to czy przez to maksymalny okres kredytowania może zostać obniżony do np. 20 lat? – Ojciec ma 55 lat.

 • Dominika Wróblewska

  Witam,
  Chciałabym złożyć wniosek kredytowy z dopłatą MDM na 30 lat. Jeżeli rodzice/lub jeden z nich przystąpią do kredytu tylko w celu poprawy mojej zdolności kredytowej to czy przez to maksymalny okres kredytowania może zostać obniżony do np. 20 lat? – Ojciec ma 55 lat.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • tomi

  Witam. Chcę kupić mieszkanie ale nie posiadam wystarczającej zdolności finansowej, wspomoże mnie moja siostra. Chcieli by jednak ze swoim mężem zamieszkać jakiś czas wraz ze mną i być zameldowani. Jak się to ma do dofinansowania.

 • Witam. Program MDM nie określa minimalnej kwoty kredytu. Ważne jest jedynie, aby kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% wartości przyznanego kredytu.

 • Justyna

  Witam wraz z mezem nie mamy zdolnosci kredytowej jedyny kredyt jaki moge dostac to 38 tys ile kredytu trzeba by dostac dofinansowanie

 • Witam.

  Ad 1. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ad 2. Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 3. Po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDM lub po zawarciu małżeństwa. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Paweł

  Witam. Wraz z dziewczyna jestesmu w nieformalnym zwiazku i chcemy kupic mieszkanie z dofinansowaniem z Mdm.
  1. Czy mozemy wspolnie wziac kredyt i kupic mieszkanie z dofinansowaniem tak abysmy oboje byli wlascicielami? A jesli nie to
  2. Jesli tylko jedno z nas moze byc wlascicielem to czy drugie moze byc w tym mieszkaniu pozniej zameldowane?
  A jesli nie to czy
  3. Po jakim czasie mozemy dopisac druga osobe jako wspolwlasciciela mieszkania?
  Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam.
  1) Jeżeli Pani i/lub Pani chłopak posiadacie zdolność kredytową, nie mieliście nigdy własnego mieszkania i jesteście w wieku poniżej 35 lat, macie sporą szansę na skorzystanie z kredytu w programie MDM.

  2) W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując, z programu może skorzystać albo Pani, albo chłopak, druga osoba jedynie wspomaga zdolność kredytową.

  Bank nie cofnie Państwo dofinansowania, jest jak najbardziej dopuszczalne, aby zakupić mieszkanie od rodziców (pod warunkiem, że będzie ono służyć Państwu)

  ad 3) Tak, jak najbardziej

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agata

  Witam. W przyszłym roku chcemy razem z chłopakiem kupić mieszkanie od Jego rodziców w ramach MDM. W tym mieszkaniu będziemy mieszkali tylko ja i chłopak, rodzice z pieniędzy z kredytu kupią sobie własne mieszkanie.
  1).Czy jest możliwość że BGK odmówi nam dofinansowania?
  2).Co w takiej sytuacji lepiej zrobić? – może ja powinnam być głownym kredytobiorcą ? Czy jest możliwe, że w przyszłości, gdy po ślubie przeniosę współwłasność mieszkania na męża (będziemy mieli nazwisko takie samo jak pierwotni właściciele mieszkania) BGK cofnie nam dofinansowanie?
  3). Czy dodatkowym kredytobiorcą mógły być mój chłopak?

 • Tak – o ile oczywiście mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Wojtek

  Czy mogę zakupić mieszkanie od siostry i otrzymać na to dofinansowanie z MDM?

 • Joanna

  Czyli jeśli skorzystamy z MDM w styczniu 2017 roku i właścicielem mieszkania będę JA to w lipcu po zawarciu związku małżeńskiego będę mogła dopisać małżonka jako współwłaściciela mieszkania i nie będę musiała zwracać dofinansowania?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – właścicielem mieszkania będzie tylko jedno z Państwa (sami musicie zadecydować które). Ew. rozszerzenia własności mieszkania można będzie dokonać po ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  Witam. Chciałabym wraz z narzeczonym wziąć kredyt na mieszkanie i skorzystać z MDM jeszcze przed ślubem. Kto będzie właścicielem mieszkania?

 • Owszem, jest taka możliwość. Po upływie 5-ciu lat można całkowicie spłacić kredyt bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania. ew. dodatkowe koszty mogą dotyczyć prowizji banku za wcześniejszą spłatę kredytu.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • aaa

  Czy mogę po okresie 5 lat od zakupu mieszkania mogę spłacić cały kredyt? Chodzi o to, że w tym czasie sprzedam działkę i będę miał pieniążki na spłatę całości zaciągniętego kredytu. Rozumiem, że w ciągu pierwszych 5 lat nie mogę go spłacić w całości ale czy w szóstym roku kredytu jest już taka możliwość? Jakie dodatkowe koszty wówczas mnie czekają gdy przyniosę całą sumę w szóstym roku.

 • Witam. Obawiam się, że ze względu na fakt posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez Pana tatę taka transakcja nie będzie niestety możliwa. Ew. serdeczna prośba o kontakt z doradcą, być może coś doradzi z praktycznej strony: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marek

  Witam. Chcę kupić mieszkanie od spółdzielni w ramach Mdm. Obecnie prawo do lokalu przysługuje mojemu tacie – jest to lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, nie własnościowe. Ze względu na małą zdolność kredytową chcę dopisać tatę do wniosku o kredyt. Czy jest możliwe? Czy fakt, że tata ma prawo do tego lokalu skreśla jego jakąkolwiek obecność w całej transakcji?

  Pozdrawiam.

 • Problem może być jedynie z piwnicą należącą w połowie do sąsiada, ale ten przypadek to już kwestia na rozmowę z doradcą.

  Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce piwnica oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

 • Radek Marcol

  Dziekuje za odpowiedz. A czy jesli do mieszkania przynależy piwnica w całosci oraz komórka (w połowie ) druga połowa jest sasiad. Czy stanowi to jakis problem czy piwnicy i komorke mozna kupowac w mdm razem z mieszkaniem?Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie własności mieszkania, może Pan zrezygnować z procesowania obecnego wniosku i złożyć go ponownie (z puli 2017).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomasz

  Chcę kupić mieszkanie, dostałem możliwość skorzystania z MDM na 2018r, jednak deweloper chyba nie do końca przewidział taką sytuację i mam problemy ze zmianą umowy deweloperskiej.
  Czy mogę złożyć ponowny wniosek na MDM 2017r. Moja pula jest zarezerwowana od 15 listopada na 60 dni. A wnioski na MDM 2017r można składać od stycznia więc terminy pokrywają się. Czy jest możliwe wypisanie się z MDM na 2018r i skorzystanie z MDM na 2017r?

 • Witam. Nie musi Pani wyzbywać się swojego udziału we własności ww. mieszkania.

  Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Czy jeśli jestem współwłaścicielką jakiegoś mieszkania ale oddam je rodzicom, będę mogła przystąpić do programu mdm?

 • arnorld roland

  I pani maike od Surabaya, Indonezja, używam medium poinformować moich braci i sióstr, jak dostałem pożyczkę dobra matka, kiedy mój syn był chory i potrzebuje przeszczepu nerki nie miałem pieniędzy każdy odwrócił mnie w dół do mnie, mój bank żałował mnie dopóki wuj przedstawił mnie do dobrej firmy pożyczki nazwie Arnold Roland, dali mi kredyt, aby zapłacić rachunki medyczne mojego dziecka i założenia własnej firmy bez zabezpieczenia z oprocentowaniem tylko 2%, są tylne zarazki life saver, Niech Bóg nadal błogosławił mu za dobre uczynki jego, jeśli potrzebujesz pożyczki lub pomocy finansowej, aby spłacić swój dług lub inwestować w firmie chciałbym zachęcić do skontaktowania się z firmą za pomocą poczty elektronicznej arnoldrolandloanfirm@gmail.com

  w przypadku każdego pytania lub rada, jaką mogę być osiągnięte za pośrednictwem poczty elektronicznej na maikedwisetiowati157@gmail.com. niech pokój i błogosławieństwo Boga utrzymać nas wszystkich.

 • Witam. Wg mnie, w opisanym przypadku nie powinna nastąpić konieczność zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Odnośnie drugiego pytania – po przeniesieniu własności można w ciągu kolejnych 60 miesięcy nadpłacić kredyt maksymalnie do wysokości dofinansowania bez konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia.

 • Owszem można. W takie sytuacji pierwsza rata kredytu pokrywa zobowiązanie hipoteczne, kolejne są natomiast wypłacane na konto sprzedającego mieszkanie.

 • Radek Marcol

  Czy mozna w programie MDM kupowac mieszkanie obciązone hipoteka?

 • Iwona Kukuczka

  w lutym 2016 podpisano umowe o kredyt w programie mdm.Wartość mieszkania283.000,37, wkład własny 111.444.12, dofinansowanie mdm 21.556,25.Kredyt 152.625 w tym na zkup mieszkania 150.000 i 2625 prowizja banku.obecnie spłacane są tylko odsetki. Nie było jeszcze przeniesienia własności.Dokonano spłaty części kredytu w kwocie 8.490. Kredyt pozostały do spłaty 141.510 kapitał i 2625 prowizja razem 144.125. Nadal do spłaty pozostaje 50% wartości mieszkania. Czy w związku z nadpłatą trzeba zwrócić dofinansowanie – wg mnie nie. I drugie pytania czy po przeniesieniu własności mozna w ciagu kolejnych 60 miesięcy nadpłacic kredyt do wysokości dofinansowania.

 • Jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • marta

  Witam czy mogę sie starac o dofinansowanie na zakup mieszkania z programu MDM. A nie posiadam żadnych dochodów tylko tyle co na dzieci i nie jestesmy z partnerem w formalnym związku to mam jakies szanse na otrzymanie takiego dofinansowania czy nie.? Ponieważ na kupno własnego czy choćby na wynajem u prywatnych osób nas nie stać.

 • Witam. Niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, mogą. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli nadpłata poza harmonogramem nie spowoduje obniżenia LTV poniżej 50%, nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania.