Program „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Program Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Dzisiaj przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z kredytem w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

– W jaki sposób mogę skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM.

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM należy zaciągnąć kredyt w banku, który podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli są państwo zainteresowani, który z banków oferuje najkorzystniejsze warunki – zachęcamy do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z państwem telefonicznie i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

– Jaka powinna być minimalna kwota kredytu w programie MDM.

Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

– Chciałbym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z rodzicami?

Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Przystępuję do kredytu z rodzicami. Bank twierdzi, że oni także powinni spełniać kryterium wieku poniżej 35 lat.

Nie jest to absolutnie prawdą. Kryterium wieku powinien spełniać jedynie potencjalny beneficjent – przyszły właściciel mieszkania. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

– Czy dodatkowy kredytobiorca stanie się jednocześnie właścicielem nabytego mieszkania?

Nie. Dodatkowe osoby określone w art. 6 ust. 3 Ustawy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) jedynie wspomagają naszą zdolność.

– Chciałbym skorzystać z programu jako singiel, czy po ślubie będzie możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania dla mojej obecnej narzeczonej?

Tak, po formalizacji związku istnieje możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania i dołączenia małżonki do kredytu jako współkredytobiorcy.

– Czy mogę nadpłacić lub spłacić wcześniej kredyt objęty programem MDM?

Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

– Posiadam rozdzielność majątkową z mężem/żoną. Czy mogę sam przystąpić do kredytu w ramach programu MDM?

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

sprawdz_doplate150

 • Tak, po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM może Pani spłacić kredyt w całości, bez konsekwencji w postaci utraty dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Ola

  WItam
  Czy po 5 latach moge splacic calosc kredytu ?
  Dziekuje

 • Witam. Może Pan zakupić działkę budowlaną i nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Witam, posiadam już kredyt z dofinansowaniem MDM z przełomu 2014-2015 na okres 15 lat. Mam możliwość kupna działki budowlanej w korzystnej cenie. Czy zakup działki budowlanej będzie naruszeniem regulaminu? Czy ewentualnie moja przyszła żona może zakupić działkę a ja stanę się jej współwłaścicielem po ślube (czerwiec 2018) tak aby nie naruszyć regulaminu?

 • Nie, 5 lat to minimum.

 • Paweł

  Oczywiscie skrócenie okresu kredytowania o ponad 5 lat w pierwszych poeci latach jest też możliwe?

 • Wymieniony okres 5-ciu lat będzie liczony od momentu uzyskania własności mieszkania.

 • Tak, po 5 latach od momentu uzyskania własności mieszkania można bez problemu ustanowić współwłasność.

 • ania

  Witam jeśli kupiłam mieszkanie w 2015 i akt notaarialny został podpisany w styczniu 2016, a mieszkanie zostanie oddane w sierpniu tego roku, to od kiedy te 5 lat MDM jest liczone? Od podpisania aktu w 2016 czy dopier w tym roku jak dostaniemy klucze?

 • JOANNA

  Czyli po 5latach bez problemu można u notariusza zmienić że ja również jestem właścicielem tego mieszkania tak ?

 • Witam. Odradzam. Przekazanie Pani części własności mieszkania przed ślubem skończy się zwrotem części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Przekazania części własności lokalu mieszkalnego bez utraty dofinansowania można dokonać dopiero po Państwa ślubie lub po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

 • JOANNA

  Witam kupiliśmy mieszkanie z narzeczonym od developera kredyt jest tylko na mojego narzeczonego i w tym tygodniu idzie go podpisać zostało również przyznane mu dofinansowanie z mdm . Kredyt będziemy spłacać wspólnie oraz ja ze swoich pieniędzy będę urządzać z nim to mieszkanie . Moje pytanie brzmi czy jeśli nie jesteśmy małżeństwem a chcemy aby mieszkanie było nasze wspólne to czy u notariusza odrazu możemy tak podać ? Czy zostanie zabrane nam dofinansowanie? Czy trzeba odczekać jakiś czas żebym ja też mogła zostać właścicielem tego mieszkania mimo że nie jesteśmy małżeństwem ?

 • Witam. Nadpłaty nie trzeba nigdzie zgłaszać.

 • Magda

  Dzień Dobry,
  czy nadpłatę kredytu nieprzekraczającą kwoty dofinansowania muszę gdzieś zgłaszać? Czy tylko wniosek o nadpłatę do banku kredytującego?

 • Wojciech Żaboklicki

  Jak rozumiem, istotna jest tu kwestia, że to dofinansowanie zostało przyznane na rok 2018, a przeniesienie własności ma być jeszcze w roku 2017. I jak rozumiem, deweloper oczekuje, że przeniesienie własności nastąpi dopiero po uregulowaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.
  Czy w tym kontekście bank zapłaci ostatnią transzę wcześniej a sam poczeka na pieniądze z MdM do stycznia 2018?

 • Owszem, bez problemu. Z programu byłby ew. wyłączony jedynie w przypadku, gdyby był właścicielem lokalu mieszkalnego lub osiągnął wiek powyżej 35 lat.

 • tom

  Witam, czy brat mojej żony który będzie brał z nami kredyt aby wspomóc zdolność kredytgo z kredytu poową w przyszłości będzie mógł się starać o dofinansowanie z mdm, planujemy za kilka miesięcy odłączyć go z kredytu bo wówczas z małżonką będziemy mieć zdolność,

 • Witam. Jeżeli jest zdolność kredytowa – kredyt gotówkowy nie jest problemem. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • gosc

  Witam czy posiadając już jeden kredyt gotówkowy jest możliwość skorzystać z programu mdm ?

 • Witam. Jeżeli małżeństwo zostanie zawarte już po podpisaniu umów kredytowych – nie powinno być problemów.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • gość

  Chciałabym zakupić mieszkanie w programie MDM. Jednak mam pewną wątpliwość. Mój narzeczony podpisał umowę deweloperską na zakup mieszkania, którego przeniesienie własności nastąpi w 2018r. We wrześniu 2017 bierzemy ślub. Przeniesienie własności mieszkania, które ja chcę kupić również nastąpi w 2018r. czyli oboje otrzymalibyśmy własność już jako małżeństwo, jednak o kredyty staramy się już teraz. Czy mogę skorzystać z MDM?

 • Jeżeli wymieniona część nieruchomości stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Jeżeli sprzedawca wyraża zgodę, przeniesienie własności i wydanie mieszkania mogą nastąpić wcześniej. Nie trzeba czekać na wpływ kwoty dofinansowania.

 • Ciekawa

  A czy jeżeli jestem współwłaścicielem jednej nieruchomości. To mimo wszystko mogę starać się o mdm?

 • gość

  Witam, mam pytanie odnośnie przeniesienia własności. Podpisałem umowę kredytową z dopłatą MDM. Dopłatę MDM będę miał wypłaconą na początku stycznia 2018. Deweloper planuje zakończyć budowę pod koniec września. Wtedy mam otrzymać klucze. Czy przeniesienie własności może już wtedy nastąpić, czy muszę zaczekać do stycznia 2018, aż deweloper dostanie ostatnią transzę w wysokości dopłaty MDM??

 • Jeżeli będzie to zakup lub darowizna – tak, jeżeli spadek – nie.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • ciekawa

  Czy jeżeli w okresie 5 lat po otrzymaniu dofinansowania w programie MDM stanę się współwłaścicielem drugiego mieszkania w formie zakupu, stracę dofinansowanie?

 • Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Emilia Stefańska

  A co w sytuacji gdy ja posiadam już mieszkanie. Czy przez rozszerzenie wspólności majątkowej zaraz po ślubie, nie zaszkodzę tym narzeczonemu?

 • Obojętnie – czy w skutek nadpłaty skróci Pan okres kredytowania, czy zmniejszy ratę, całkowity koszt kredytu będzie mniejszy. oznacza to mniejszy zysk dla banku – co jak przypuszczam jest powodem dla którego uzyskał Pan poradę, że kredytu nie ma co ruszać.

 • Witam. Akt notarialny mogą już Państwo podpisać jako małżeństwo i jednocześnie dokonać rozszerzenia własności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) (czyli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego).

 • Witam. Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać jedynie na zakup lokalu mieszkalnego. Remont lub wykończenie mieszkania można sfinansować w ramach oddzielnego kredytu )poza programem). W uzyskaniu takiego produktu także możemy pomóc – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Emilia Stefańska

  Witam,

  mam pytanie dotyczące MDM-u, a dokładnie: w kwietniu mój narzeczony
  bedzie podpisywał umowę kredytu na mieszkanie z rynku pierwotnego.
  Chcemy skorzystać z programu MDM, skoro nie jesteśmy jeszcze
  małżeństwem, właścicielem mieszkania będzie na razie tylko on. Moje
  pytanie, skoro umowa przeniesienia własności będzie podpisywanaa dopiero
  w listopadzie 2018 roku, a w grudniu 2017 planujemy wziąć ślub, to czy
  na akcie przeniesienia własności będzie można dopisać już wtedy mnie do
  własności mieszkania bez straty dopłaty MDM?Czy niestety, ale muszę
  odczekać termin 5 lat?

 • Krzysiek

  Jak to wyższą ratę odsetkową ? 🙂 Jeżeli skrócę okres kredytowania? Chyba zapłacę tylko 1,5% od nadpłaconego kapitału + resztę pozostałych rat wyliczając z pozostałego kapitału do spłaty z uwzględnieniem oprocentowania kredytu?

 • Lukasz

  Witam serdecznie,
  Czy istnieje mozliwośc dobrania kredytu na wykonczenie mieszkania w programie MDM? Kredyt zostal uruchomiony w zeszlym roku tj. 2016, nie bylo jeszcze przeniesienia wlasnosci.
  Z góry dziekuje za odpowiedz
  Pozdrawiam
  L.

 • FilipKot

  Witam,
  mam aktualnie zarezerwowaną pulę dofinansowania na dom z MDM’u z puli 2018, jednak ze względu na trwające prace gminy (budowa i podłączenie kanalizacji) nie ma możliwości oddania go do użytku wczesniej niż w maju. Będzie to już po terminie 60 dni od złożenia wniosku do MDM zatem środki te zostaną zwolnione jako niewykorzystane, a bank twierdzi, że umowę kredytową możemy podpisać dopiero po uddaniu do użytkowania. Czy to fanaberia banku i powinienem poszukać sobie innego czy standardowa sytuacja? Nieruchomośc jest budowana przez osobę prywatną zatem jest to rynek wtórny (mimo, że dom jest nowy).

 • Nie ma co ruszać – bo wtedy bank pobiera wyższą ratę odsetkową 😉

  A poważniej, na naszej stronie w dziale dokumenty znajdą Państwo treść ustawy i nowelizacji. W I poście cytowałem zapisy z obu dokumentów dot. możliwych sytuacji, kiedy w skutek nadpłaty trzeba zwrócić dofinansowanie.

 • Krzysiek

  Dziękuję za poprzednią wiadomość. Pojawił się jednak kolejny problem. Próbowałem potwierdzić to samo z infolinią bank – nie byli pewni i kazali skonsultować w placówce. Na miejscu też nie wiedzieli i kontaktowali się z jakąś Panią regionalną. Ona w ciągu 30 sekund odpowiedziała, że nie ma co ruszać bo trzeba będzie oddać środki.. poprosiłem ich o sprawdzenie tego z centralą banku.. Czy macie jakiś dokument, który potwierdzi, że rzeczywiście nie będę musiał oddać środków z MDM jeżeli kredyt był wypłacony w czerwcu 2015? Przepraszam za problemy..

 • Witam. Podobnie – jeżeli umowa została podpisana przed 09.2015 i nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania – kredyt można spłacić chociażby w całości.
  Obowiązują Pana oczywiście wszystkie zapisy art. 14 dotyczące zbycia/wynajmu mieszkania.

 • Krzysiek

  Hej, mam bardzo podobny scenariusz. Kredyt podpisaliśmy w czerwcu 2015, z tym że przeniesienie własności nastąpiło na początku stycznia 2016. Czy mam możliwość nadpłat bez konieczności zwrotu części dofinansowania i dotyczy mnie tylko karencja pięciu lat utrzymania tego mieszkania w celach mieszkalnych i braku możliwości zakupu innej nieruchomości?

  Wpadło nam 50tys. Przy naszym kredycie zapłacimy tylko 1,5% nadpłacanego kapitału. jak dobrze rozumiem za te ekstra 750zł może nam spaść jakaś 1/4 ogólnego kosztu kredytu. Tylko nie chciałbym zwrócić 12~tys [(60-24)/60*21000] za to że przypadkiem zostały mi 3 lata karencji po nowelizacji..

  Pozdrawiam.

 • Jeżeli umowa została podpisana przed IX.2015 i nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania, może Pan spłacić kredyt nawet w całości – bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

 • Pawel

  Nie bardzo rozumie odpowiedź ponieważ najpierw jest napisane ze jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed IX 2015 to mogę spłacić caly kredyt a potem zostały opisanw punkty z których wynika ze nie mogę dokonać spłaty. Mam rozumieć ze tę punkty tycza się już umów po IX 2015r. Sprawdzałem akt notarialny i data podpisania aktu to 29.04.2014r. Czyli mam rozumieć ze mogę nadplacic kredyt powyżej dopłaty orazskrócić okres kredytowania powyżej 5lat?

 • Witam. Niestety fakt posiadania przez Panią mieszkania w przeszłości wyklucza Państwa z udziału w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga: na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przez IX.2015 i nastąpiło już przeniesienie prawa własności lokalu – może Pan spłacić nawet cały kredyt bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Magdalena

  Witam,
  przez kilka lat bylam wlascicielka mieszkania. w 2015 roku jednak oddalam je darowizna. To bylo mieszkanie, ktore otrzymalam jako panna. Pozbylam sie go juz jako mezatka. Czy jesli teraz z mezem chcielibysmy wziac kredyt z doplata MDM to czy otrzymamy ja przez wzglad na to, ze ja juz mialam mieszkanie?

 • Paweł

  Witam
  Mam pytanie odnośnie nadpłaty kredytu mdm. Brałem kredyt w kwietniu 2014r. Po nadplacie kredytu w tym roku bede miał już nadpłatę większą od dofinansowania oraz skroce okres kredytowania więcej nic 5 lat. W banku cos mówili o jakiejś nowelizacji ustawy i nie sa pewni kiedy ona się odbyła. Prosze o pomoc czy mogę zrobić nadplate w tym roku. Kredyt był wzięty na 20lat.

 • Witam. Jeżeli cena 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania przekracza limit wyznaczony dla danej lokalizacji – nie ma niestety możliwości, aby sfinansować daną nieruchomość w ramach programu MDM.

 • Owszem. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Witam. Czy jesli mieszkanie jest drozsze niz wyliczone z formuły ceny z danej gminy to nie da rady otrzymac dofinansowania z mdm czy moze raczej dofinansowanie bedzie tylko do kwoty ktora zostanie wyliczona w danej gminie ( a nie wartosci mieszkania) ?

 • Dawid

  Witam czy jezeli jestem właścicielem 90cio procentowym lokalu mieszkalnego to mogę skorzystać z mdm?

 • Witam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Andzofena

  Kupilam dom w mdm a rodzice zapisali mi swoje mieszkanie czy bede musiala oddac ten mdm?

 • Witam. Nie. Ograniczenie dot. wieku i nieposiadania mieszkania dotyczy jedynie beneficjenta programu MDM. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Dzień dobry, czy kupując mieszkanie w MDM, gdzie współkredytobiorcą jest np. rodzic, czy ograniczenie do nieposiadania wcześniej żadnego mieszkania dotyczy również współkredytobiorcy?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli zastąpimy słowa „spłacić” słowem „oddać” – tak, będzie to możliwe.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Hmm, trochę zaufania do partnera. Po ślubie mogą Państwo bez problemu dokonać rozszerzenia współwłasności mieszkania.

 • Klaudia

  Czy biorąc kredyt MDM , mogę po miesiącu(lub więcej) spłacić kwotę dofinansowania i wtedy kupić bez problemu kolejne mieszkanie za gotówkę , a kredyt płacić według ustalonych rat ?

 • Klaudia

  tak , tylko że nieruchomość nabyta przed ślubem byłaby tylko jego własnością . jak zrobić to abym miała takie same prawa do mieszkania jak bym kupowała razem z nim po ślubie ?

 • Klaudia

  tak , tylko że nieruchomość nabyta przed ślubem byłaby tylko jego własnością . jak zrobić to abym miała takie same prawa do mieszkania jak bym kupowała razem z nim po ślubie ?

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Z innej beczki – a nie lepiej, żeby narzeczony sam kupił drugie mieszkanie (nawet w ramach MDMu), a dopiero potem się z Panią ożenił? Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Klaudia

  Właśnie podpisałam umowę kredytową , dostałam 19347,5 dopłaty na mieszkanie . W mieszkaniu,gdzie ja jestem nabywcą będą mieszkać moi rodzice , a ja z narzeczonym po ślubie w 2018 roku chcemy kupić razem mieszkanie za gotówkę i chce również być współwłaścicielem nowego mieszkania. Wiem już, że dopłatę trzeba będzie oddać pytanie tylko czy całą kwotę dofinansowania , czy są związane z tym jakieś kary ? Kiedy trzeba by było oddać pieniądze i w jaki sposób , czy są one wliczane do raty kredytowej ?

 • Witam. Jeżeli byłą to własność 100%, to niestety nie. Warunek nieposiadania mieszkania odnosi się także do przeszłości.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Przemek

  czy jeżeli rok temu byłem właścicielem mieszkania i je sprzedałem mogę teraz ubiegać się o dofinansowanie w mdm ?

 • ok, to niestety nic nie zmienia, konieczność zwrotu dofinansowania dotyczy także rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marlena

  Nadmienię jeszcze tylko, że w ciągu kolejnych 5 lat, planuje jeszcze mieć jedno lub dwójkę dzieci.

 • Marlena

  Jeśli skorzystamy z mężem (mamy 2 dzieci) z MDMu w 2018 r. i zakupimy mieszkanie, ale w ciągu kolejnym 5 lat kupimy np. dom lub większe mieszkanie, to czy będziemy musieli zwrócić część dofinansowania z MDM?

 • Witam. Nie. Ale gdyby była to kobieta wychowująca min. troje dzieci i Pan by je przysposobił, wtedy można liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania.

 • Mateusz Piętka

  Witam. Dostałem dofinansowanie z mdm w wysokości 10 %. Jeżeli w ciągu 5 lat od kupna nieruchomości wejdę w związek małżeński z kobietą wychowującą dziecko to bedę mógł starać się o dofinansowanie kolejnych 5 %?

 • Ad 1. Doradca z banku, z którym kontaktowałem się dzisiaj w tej sprawie nie widzi przeciwwskazań.

  Ad 2. na podstawie odpowiedzi Ministerstwa:

  Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Anna Kobrzak

  Mam w związku z tym 2 pytania:
  1. Czy zamiast rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej, jest możliwość zrobienia tylko darowizny lokalu z majątku odrębnego do wspólnego? Chcemy tylko tą nieruchomość objąć majątkiem wspólnym.
  2. Czy istnieje możliwość, aby na akcie przeniesienia własności, który będzie w grudniu 2018 roku, stawił się już wtedy mąż? Ślub planujemy na czerwiec 2018 roku, tak więc już będzie w związku małżeńskim. W chwili obecnej umowę deweloperską podpisałam tylko ja, bo na chwile obecną to ja jestem beneficjentem programu. Razem bierzemy kredyt, ponieważ sama nie mam takiej zdolności.

 • Owszem, ale nie będzie to kredyt w ramach programu MDM. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Mogą więc Państwo zaciągnąć kredyt w EUR, w czym także mogą pomóc nasi doradcy.

  Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Czyli – jeżeli Pani sama posiada zdolność, nie ma potrzeby, aby inna osoba przystępowała do kredytu. Proszę się jednak nie martwić, kredyt jedynie dla Pani niczego nie zmienia. Po ślubie będzie Pani mogła ustanowić współwłasność mieszkania.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Jeżeli nastąpiło już przekazanie własności mieszkania- tak, można dokonać takiej nadpłaty.

  Generalnie – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Dagmara

  nawiązując do powyższej korespondencji: proszę wybaczyć, że tak drążę, ale przy tak istotnym temacie nawet odpowiednie ujęcie słowami ma ogromne znaczenie. nie do końca jestem przekonana czy dobrze się „rozumiemy”… Co to znaczy rozszerzenie współwłasności?- własność będzie dopiero nabywana więc to czego nie rozumiem to to, co mielibyśmy rozszerzać? Czy rozszerzenie w tym kontekście jest rozumiane jako nabycie przez oboje małżonków? czy też jest to jeszcze jakiś dodatkowy zapis w Akcie Notarialnym? nadmieniam iż nie chcemy rozszerzać wspólności ustawowej małżeńskiej. Chcemy tylko kupić razem mieszkanie do współwłasności bez dodatkowych zapisów.

 • Agnieszka

  Witam.chcielibysmy wsiąść MDM na zbudowanie domu 100m2 mój partner pracuje i ma wynagrodzenie w euro .Czy dostaniemy kredyt w Polsce? Ja nie pracuje .

 • KasiaR

  Witam. Mam mały problem. Skladalam wniosek o kredyt jako singiel a narzeczony jako wspolkredytobiorca by po ślubie nie było problemu z wspolwlasnoscia. Bank po wstępnej analizie chce żeby kredyt był tylko na mnie ze względu na posiadaną zdolność. Czy może coś takiego zrobić?

 • Bartek Poplawski

  Czy jeżeli kredyt został wzięty w lipcu 2015r. to mogę nadpłacić kredyt bez obawy o karę w postaci zwrotu dofinansowania? Kredyt 280 tys, nadpłata w wysokości 30 tys., dofinansowanie 24 tys. Nigdzie w dokumentacji do kredytu nie mam takiej inforamcji.

 • Owszem. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Izabel

  Dzien dobry, kupilam mieszkanie w mdm. planujemy slub z narzeczonym i kupno wiekszego lub drugiego mieszkania – czy w takich okolicznoscisch musialabym zwroci doplate?

 • Tak, przekazanie własności mieszkania i rozszerzenia współwłasności można będzie przeprowadzić w formie jednego aktu.

 • Dagmara

  W tym rzecz, że umowa kredytowa będzie przed ślubem… (marzec 2017r.) (narzeczony rezerwuje środki z programu MdM już z roku 2018 jako singiel, ja jestem na tym etapie tylko współkredytobiorcą), a przeniesienie własności po ślubie (sierpień 2017r.) czy w tym wypadku mogę kupić mieszkanie razem z już wówczas mężem tak „po prostu” bez rozszerzania wspólności? dziękuje z góry za odpowiedź

 • Jeżeli skorzystają Państwo z programu po ślubie współwłasność zostanie ustalona „z automatu”.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Reasumując – jeżeli wniesie Pani w liczeniu zdolności większy dochód niż siostra, może Pani uzyskać kredyt w ramach programu MDM.

  Odnośnie uczestnictwa siostry w liczeniu zdolności – nie ma z tym problemu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dagmara

  Witam ponownie, czy koniecznym jest rozszerzanie współwłasności? skoro z narzeczonym bierzemy wspólnie kredyt (On – główny kredytobiorca, ja współkredytobiorca), a akt przeniesienia własności będzie już po ślubie to czy po prostu nie możemy kupić mieszkania razem do współwłasności?

 • Magdalena

  Spotkałam się z różnymi opiniami, więc może przedstawię swoją sytuację: moja rodzina to
  ja, mąż i dziecko. Mieszkamy w Polsce. Ja pracuję, mam umowę o pracę na
  czas nieokreślony od 1,5 roku, zarabiam w PLN, mąż nie pracuje. Siostra
  mojego męża, która chce nas wspomóc nie ma swojej rodziny, jest jeszcze
  niezamężna, pracuje na kontrakcie w Anglii od 3 lat. Zarabia w walucie
  GBP. Tam mieszka. Czy w takiej sytuacji siostra mojego męża może być
  naszym współkredytobiorcą? Czy prawdą jest, że ja muszę mieć większy dochód w PLN niż siostra męża w GBP?

 • Nie, nawet zwiększa – jeżeli kredyt jest spłacany terminowo (lepsza historia w BIK).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Owszem. właściwie to może być dowolna osoba. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jeżeli nie nastąpiło przeniesienie własności lokalu, nadal mają Państwo szansę na skorzystanie z programu MDM.

 • Justtyna

  witam mamy w planie z chłopakiem wziąćś mieszkanie w mdm czy to ze mamy kredyt gotówkowy zmniejsza nasze szanse w banku

 • Magdalena

  Czy współkredytobiorcą może być osoba mieszkająca i pracująca za granicą?

 • Magda

  Kredyt mamy już przyznany. Mieliśmy kupić dom na przełomie roku, ale nie doszło do transakcji i kredyt nie został uruchomiony. W tym momencie znaleźliśmy inną nieruchomość, w trakcie budowy i okazało się, że jestem w ciąży. Czy na tą chwilę jesteśmy coś zdziałać w temacie MDM?

 • Witam. Po urodzeniu 3-go dziecka będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Realnie oznacza to złożenie wniosku o kredyt na zakup ww. domu na początku 2018-go roku (wtedy zostanie odblokowana II-ga część puli na ten rok).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Oboje z mężem mamy powyżej 35 lat, swoje mieszkanie, 2 dzieci i trzecie w drodze. W tym momencie będziemy podpisywać umowę rezerwacyjną na dom, a później umowę deweloperską. Wiem, że rodziny z 3 dzieci mogą starać się o MDM. Jak to się ma w praktyce? Rodzę we wrześniu i dom ma być oddany do użytku do końca 2017 roku, a przeniesienie własności najpóźniej do końca marca 2018 roku. Czy w tym momencie możemy liczyć na MDM?

 • Można dokonać zamiany mieszkania na inne, o identycznych parametrach. Bank poprosi prawdopodobnie o zgodę dewelopera. Jeżeli mieszkanie będzie miało inne parametry, całą procedurę należy zacząć od początku.

 • Mieszkanie

  Ale tylko ze strony dewelopera?
  Czy cała procedura od początku?
  Co ze środkami które już mamy zarezerwowane?

 • Ad 1. Owszem, może Pani, ale nie jest to konieczne.
  Ad 2. W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.
  Ad 3. Owszem.
  Ad 4. Po uzyskaniu własności mieszkania przez męża, nie będzie to konieczne.

 • Tylko na mieszkanie o identycznych parametrach jak dotychczasowe. Inny lokal będzie wymagał ponownego procesowania wniosku.

 • Mieszkanie

  Jesteśmy na etapie potwierdzenia kredytu przez ostatniego analityka.
  I pytanie brzmi czy można zmienić mieszkanie na tym etapie u tego samego dewelopera tylko w innym budynku i też nowo wybudowany.

 • Dagmara

  Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂
  – Rozumiem, że nie muszę, ale czy mogę przystąpić do kredytu jako współkredytobiorca chcąc uzyskać współwłasność mieszkania po ślubie?
  – Czy brak konieczności zwrotu dofinansowania dotyczy tylko rozszerzenia wspólności ustawowej czy może to być forma darowizny do współwłasności?
  – Czy niezależnie od formy wymagana jest najpierw pisemna zgoda banku kredytującego?
  – czy będzie wymagany aneks do umowy deweloperskiej która będzie podpisana przez narzeczonego jeszcze przed ślubem?

 • Hmm, wtedy obowiązywała już nowelizacja programu MDM, więc nie powinno być z tym problemu.

 • Witam. Tak, będzie można. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Witam. Bez problemu może Pani uzyskać współwłasność mieszkania po Państwa ślubie. Nie będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Nie będzie konieczne, aby przystąpiła Pani do kredytu jako współkredytobiorca.

 • Będzie Pani mogła przystąpić do aktu jako żona (tzn. przekazanie własności mieszkania i rozszerzenia współwłasności można będzie przeprowadzić w formie jednego aktu).

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Anna Kobrzak

  Znajomi mieli podobną sytuację, z tym, że kredyt brał jedynie chłopak, Ślub wzięli we wrześniu 2016 roku, natomiast umowę przeniesienia własności podpisywali w październiku bądź listopadzie 2016 roku. Dowiadywali się, czy można dopisywać już wtedy żonę do współwłasności mieszkania i powiedziano im, że nie, bo wtedy stracą dopłatę MDM. Jak jest teraz?

 • Dagmara

  chodzi mi konkretnie o to czy (w tym przypadku mąż) może mi wówczas podarować mieszkanie do współwłasności, czy musimy rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską, czy w związku z tym, iż przeniesienie własności nieruchomości nastąpi już po naszym ślubie to czy mogę przystąpić do aktu jako żona. nadmieniam, iż zakup mieszkania następuje w roku 2017, a dopłaty będą przelewane w 2018r..

 • Anna Kobrzak

  Witam,
  mam pytanie dotyczące MDM-u, a dokładnie: w lutym będziemy razem z narzeczonym podpisywać umowę kredytu na mieszkanie z rynku pierwotnego. Chcemy skorzystać z programu MDM, skoro nie jesteśmy jeszcze małżeństwem, właścicielem mieszkania będę na razie ja. Moje pytanie, skoro umowa przeniesienia własności będzie podpisywania dopiero w listopadzie 2018 roku, a w sierpniu 2018 planujemy wziąć ślub, to czy na akcie przeniesienia własności będzie można dopisać już wtedy obecnego męża do własności mieszkania bez straty dopłaty MDM?

 • Dagmara

  Witam, w związku z tym, iż jeszcze nie jesteśmy małżeństwem wniosek o kredyt z dopłatą MdM (z limitu na 2018r) narzeczony jako singiel złoży jeszcze w lutym. Po podpisaniu umowy kredytowej podpisze umowę deweloperską marzec/początek kwietnia. w lipcu 2017 bierzemy ślub, a Akt przeniesienia własności odbędzie się w sierpniu 2017 ponieważ blok jest obecnie w trakcie budowy.
  Reasumując, narzeczony ubiega się o dopłaty MdM jako singiel, natomiast akt przeniesienia własności nastąpi już po naszym ślubie… czy wówczas już jako żona mogę przystąpić do tego Aktu?, czy wymagałoby to mojego przystąpienia do kredytu w roli współkredytobiorcy? jeżeli są jeszcze inne opcje podejścia do tematu (aneksy do umowy itd) proszę o pomoc ponieważ bardzo byśmy chcieli kupić mieszkanie razem, a ze względu na szybko kończące się dopłaty nie możemy czekać z wnioskiem do ślubu.
  Będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek odpowiedź, niestety nie udało mi się uzyskać pomocy ze strony banków kredytujących, od konsultanta BGK, a odpowiedzi od Ustawodawcy nie mogę się doczekać…

  pozdrawiam, Dagmara

 • Dagmara

  „Chciałbym skorzystać z programu jako singiel, czy po ślubie
  będzie możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania dla mojej
  obecnej narzeczonej?
  Tak, po formalizacji związku istnieje
  możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania i dołączenia małżonki
  do kredytu jako współkredytobiorcy.” – jak tego dokonać?

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie. Jeżeli jedno z nich posiada mieszkanie i nie wychowują min. trójki dzieci, nie ma niestety szans na MDM.

 • Honorata

  Witam,
  czy jeśli jedno z małożnonków posiada mieszkanie na własność nabyte przed ślubem, to czy w takiej sytuacji możemy starać się o dofinansowanie, zakładając że własność będzie przypisana na drugiego małożonka, który nie jest właścicielem ww. mieszkania?

 • Tak, bez problemu, może Pan nawet ustalić współwłasność wymienionego lokalu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Lukasz

  Witam mam pytanie. Czy jeśli rok temu brałem kredyt w mdm jak singiel a teraz mam żonę to czy mogę ją zameldować. Ja jeszcze nie jestem zameldowany w tym mieszkaniu.

 • Aby mieć pewność, że kredyt będzie spłacany. Taką gwarancję zapewniają rodzice.

 • Nowa pula dopłat w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Meg

  mi postawili warunek, że osoba która mi podniesie zdolność kredytową ma być do 40 lat.

 • Majka

  Mam pytanie, skoro rodzice mają służyć jedynie podniesieniu zdolności kredytowej dlaczego bank skraca okres kredytowania w oparciu o ich wiek i narzuca tym samym bardzo wysoka ratę?

 • ok,racja, odpowiedź była mało precyzyjna. Po upływie okresu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu zakupionego w ramach programu MDM można dokonać takiej operacji, a nawet zbyć nieruchomość bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

 • roma

  W żadnym wypadku ? Nawet jeśli minie okres pierwszych 5 lat ?? Wówczas przecież można np. sprzedać nieruchomość

 • Witam. Nie ma możliwości przeniesienia kredytu MDM na inną nieruchomość.

 • roma

  Czy w razie konieczności zmiany miejsca zamieszkania, istnieje możliwość przeniesienia kredytu MDM na inną nieruchomość?

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • MArra

  i jeszcze jedno, jaki procent jest na mieszkania dla mlodych ? czy zalezy od kwoty ? jesli tak, jaki to procent,

 • MArra

  Jeżeli wezniemy kredyt na mieszkanie z MDM, jesteśmy po slubie cywilnym. nie mamy dzieci, jeśli w ciągu tych 5 lat urodzi nam sie dziecko, czy mamy prawo tez do tych 5% spalty kredytu ?

 • Zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw” – mieszkanie nabyte w ramach programu MDM przez Państwa przy udziale środków ze spadku będzie Waszą wspólną własnością.

 • Adam

  Witam
  Posiadam pieniądze które dostałem w spadku, i aktualnie są moim majątkiem osobistym. Czy używając tych pieniędzy do zakupu mieszkania w MDM wspólnie z żoną , automatycznie kwota przejdzie do majątku wspólnego czy muszę w jakiś sposób przepisać tą kwotę do majątku wspólnego ?

 • Tak. Proszę jedynie pamiętać, że kwota środków własnych + dofinansowanie otrzymane w ramach programu MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dawid

  Jestem singlem i posiadam kwotę odpowiadajacą 25% wartości nieruchomości czy mimo to mogę starać się o dofinansowanie z programu MdM?

 • Tak. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Przemysław

  Umowę kredytowa podpisałem w lutym 2015 roku, czyli przed nowelizacją ustawy. W 2016 zostało dokonane przeniesienie własności. Czy teraz mogę spłacić cały kredyt bez konsekwencji zgodnie z Art. 2. ustawy nowelizującej ?

 • Witam. W nawiązaniu do Państwa pytań.

  Ad 1. W przypadku MDMu istotna jest liczba wychowywanych dzieci w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania. Jeżeli na moment rejestracji wniosku będą już Pańśtwo wychowywali dziecko, otrzymacie mnożnik 15%, w innym przypadku 10%.
  Ad 2. Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).
  Ad 3. Tak, po upływie 5-ciu lat lub po Państwa ślubie. W innym przypadku część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

 • Krzysztof

  Witam,

  mam taką sytuację. Obecnie jestem właścicielem dość małego mieszkania. Wraz z dziewczyną chcielibyśmy skorzystać z programu MDM na zakup większego. Za kilka miesięcy (latem) spodziewamy się narodzin dziecka. Dom, który nas interesuje chcemy zarezerwować i zakupić jak najszybciej. Aby spełnić kryteria właścicielem mieszkania będzie dziewczyna i kredyt także będzie brany na nią. Prawdopodobnie będzie miała zdolność kredytową, ale w razie czego ja także mogę dołączyć do kredytu. I teraz powstaje kilka pytań:

  1. Od kiedy liczone jest te +5% dofinansowania? Jeżeli dziecko urodzi się w czerwcu, a w lipcu oddany zostaje lokal to przysługuje 15% czy liczy się obecna sytuacja czyli moment zawarcia umowy kredytowej? Czy możemy liczyć na 15% czy raczej będzie to 10%?
  2. Czy jeżeli po zawarciu umowy kredytowej lub oddaniu domu do użytku weźmiemy ślub, to czy będziemy musieli zwracać dofinansowanie z programu MDM?
  3. Czy po jakimś czasie mogę zostać współwłaścicielem tego mieszkania bez konieczności zwrotu środków z programu?

  Pozdrawiam

 • ok, rozumiem, fakt, że będzie Pan współkredytobiorcą nie oznacza konieczności zapłacenia podatku od darowizny. Pana majątek nie uległ powiększeniu, nie będą również na Panu ciążyły żadne obowiązki, jeżeli partnerka (żona) będzie regularnie spłacała kredyt.

 • Zapisy ustawy MDMu są niestety na tyle nieprecyzyjne, że raczej unikałbym podobnych zaświadczeń. Mieszkanie przed wszystkim powinno służyć beneficjentowi, każde ograniczenie możliwości mieszkaniowych może skutkować koniecznością zwrotu dopłaty.

  Z drugiej strony, cytując odpowiedź Ministerstwa na podobne pytanie: Zameldowanie w nabytym w ramach programu „mieszkanie dla młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Artur

  Witam, dofinansowanie MDM posiadam od 2014 roku, do mieszkania wprowadziłem się z żoną i dzieckiem w kwietniu 2015 roku. Chciałbym pomóc koledze z Ukrainy i wystawić mu zaświadczenie że mieszka u mnie, czy mogę mieć przez to problemy z MDM? Ja mieszkam normlanie od roku i pytanie brzmi czy strace dopłatę jeśli zamieszka ktoś ze mną z poza rodziny ale nie pobieram za to żadnych korzyści?

 • Rafał Osmański

  Witam,
  ,po zawarciu małżeństwa wolałbym żeby mieszkanie było w dalszym ciągu zapisane na żonę.

  Moje pytanie dotyczy opodatkowania od darowizny przy samym zaciąganiu kredytu, jestem współkredytobiorcą, więc teoretycznie „uszczuplam swój majątek” na korzyść drugiej osoby, ale nie mam z tego tytułu żadnych korzyści finansowych, bo jedynym właścicielem mieszkania jest moja narzeczona.

  pozdrawiam

 • Witam. Chodzi o ew. podatek płacony op zawarciu związku małżeńskiego, kiedy nastąpi przekazanie współwłasności mieszkania. O ile nam wiadomo, nie będzie Pan musiał płacić podatku od darowizny.

 • Można spróbować (tym bardziej, że termin oddania do użytkowania był pod koniec roku). Polecam kontakt z Urzędem Skarbowym.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Jeżeli spełnia Pani ww. warunki – może Pani skorzystać z programu MDM.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Rafał Osmański

  Witam,

  mam następującą sytuację, jestem w takcie załatwiania kredytu MDM z narzeczoną.
  Umowę deweloperską mamy podpisać w ciągu 2 tygodni, mamy już pozytywne decyzje kredytowe.
  Ślub mamy zawrzeć w czerwcu tego roku.
  Zgodnie z zapisami MDM, jedynym współwłaścicielem mieszkania będzie narzeczona, ale ja będę razem z nią współkredytobiorcą.

  Moje pytanie, czy dotyczy mnie podatek od darowizny skoro jestem współkredytobiorcą, ale nie jestem współwłaścicielem mieszkania ( zgodnie z postanowieniami MDM może nim być jedna osoba ).

  Proszę o odpowiedź.

  pozdrawiam
  Rafał

 • sylwia

  No tak, ale czy w związku z tym, że jest styczeń 2017, a pozwolenie na użytkowanie listopad 2016- to czy cokolwiek się należy, skoro trzeba się rozliczyć najpóżniej do końca roku kalendarzowego po otrzymaniu pozwolenia?

 • Ana

  Witam łącznych dochodow mam razem 2000tys. oraz jestem współwłaścicielka mieszkania. Sama wychowuję 3letniego syna. Mam szansę żeby otrzymać kredyt na mieszkanie np. do 110tys?Mam 23 lata.

 • dd

  Witam. Pracuję w restauracji zarabiam 1300zł + 1000zł alimentów (udokumentowane) oraz jestem współwłaścicielką mieszkania, Mam 23 lata. nie mam kredytow. Natomiast sama wychowuję 3letniego syna. Mam szanse na otrzymanie kredytu w kwocie np. 90tys?

 • Witam. Polecam zebrać wszytkie faktury, wypełnić druk VZM1 i złożyć komplet dokumentów w Urzędzie Skarbowym

 • Sylwia

  WItam serdecznie.
  Wraz z mężem wybudowaliśmy już dom. obecnie od listopada 2016 mieszkamy „na swoim”. Teraz chcę skorzystać z dofinansowania za wykorzystane materiały budowlane. W związku z tym powinnam dołączyć faktury i jakiś wniosek do US? Czy jest ktoś kto zajmuje się prowadzeniem takich spraw, czy tylko kredytów na zakup mieszkania?

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Katarzyna

  Chce zakupić dom o wielkości 76m2 w gminie przylegającej do stolicy województwa. Cena domu 230000. Kalkulator na tej stronie wylicza mi kwotę dopłaty 21559. Trochę dużo, jeżeli do dopłaty liczy się tylko pierwsze 50m2 nieruchomości, czy ja coś źle liczę i ta kwota jest poprawna? Dodam, że mam 10% dopłaty.

 • Obawiam się, że może. Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Salome

  Czy dopuszczalna jest taka sytuacja: 10 maja podpisanie umowy przyrzeczonej, 31 maja wypłata środków z kredytu, 31 lipca wypłata środków z mdm.właściciele mieszkania oddają mieszkanie w dniu wypłaty mdm czyli do dnia 31 lipca w nim mieszkają. Czy to bedzie postrzegane jako wynajem?

 • Witam. Niestety – nie może Pani skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania mieszkania przez męża. Na podstawie art. 6 – małżeństwa przystępują do kredytu razem.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga – ma podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

 • Joanna

  Witam, mam do Państwa pytanie.Mianowicie: Mąż jeszcze przed ślubem zakupił mieszkanie-jest jego własnością, czy ja mogę zakupić mieszkanie w programie MDM czy już nie możemy z tego skorzystać?

 • Raczej tak, rozdzielność majątkowa nic nie da. Na podstawie art. 6-go małżeństwa przystępują do programu MDM wspólnie.

 • Bartłomiej

  Witam,
  Dziś wraz z żoną byłem na spotkaniu z doradcą w Expander. Niestety żona nie pracuje,ja mam umowę o pracę na czas nieokreślony i mamy bardzo małą zdolność kredytową. Doradca zaproponował żebyśmy podpisali rozdzielność majątkową u notariusza. Mówiłem, że czytałem na stronie MDM i zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Doradca się mylił?

 • Witam, oczywiście, może Pan skorzystać z puli 2018. Wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania odbędzie się jeszcze w tym roku, ale sprzedawca otrzyma środki z dofinansowania dopiero na początku 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Robert

  Witam,
  Chce z zona zakupic mieszkaniew niebawem(w ciagu miesiaca), prawdopodobnie srodki na 2017 juz sie wyczerpia wiec czy moge zarezerwowac srodki z 2018? Jesli tak to moge kupic mieszkanie w tym roku, splacac kredyt jeszcze nie obnizony o doplate, dopiero z 2018 rokiem moja rata zostanie obnizona, czy tak?

 • Odradzam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583)
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Co innego po Państwa ew. ślubie. Wtedy męża będzie można dopisać bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli jest Pan właścicielem mieszkania – nie mogą niestety Państwo skorzystać z programu MDM. Nasz doradca może Państwu jednak polecić kredyt hipoteczny z naprawdę rozsądną marżą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ola

  Dzień dobry,
  Dostałam dopłatę na rok 2016 jako singiel. Obecnie jestem na etapie podpisywania aktu notarialnego i chciałabym wpisać do aktu własności mieszkania narzeczonego,czy mogę to zrobić?

 • Tomek

  Witam,
  Wraz z żoną spodziewamy się dziecka i chcielibyśmy kupić mieszkanie.
  Moi rodzice jakiś czas temu przepisali na mnie swoje mieszkanie ale nadal w nim mieszkają i nie będą się przeprowadzać (zrobili darowiznę zamiast spisać testament). Czy mimo tego mamy szansę na dofinansowanie do zakupu własnego mieszkania?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Tak, jeżeli do kredytu przystąpią rodzice, maksymalny okres kredytowania zostanie obniżony. W skrajnym przypadku wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania nie mogą przekroczyć 75 lat.

 • Dominika

  Witam. Chciałabym złożyć wniosek kredytowy z dopłatą MDM na 30 lat. Jeżeli rodzice/lub jeden z nich przystąpią do kredytu tylko w celu poprawy mojej zdolności kredytowej to czy przez to maksymalny okres kredytowania może zostać obniżony do np. 20 lat? – Ojciec ma 55 lat.

 • Dominika Wróblewska

  Witam,
  Chciałabym złożyć wniosek kredytowy z dopłatą MDM na 30 lat. Jeżeli rodzice/lub jeden z nich przystąpią do kredytu tylko w celu poprawy mojej zdolności kredytowej to czy przez to maksymalny okres kredytowania może zostać obniżony do np. 20 lat? – Ojciec ma 55 lat.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • tomi

  Witam. Chcę kupić mieszkanie ale nie posiadam wystarczającej zdolności finansowej, wspomoże mnie moja siostra. Chcieli by jednak ze swoim mężem zamieszkać jakiś czas wraz ze mną i być zameldowani. Jak się to ma do dofinansowania.

 • Witam. Program MDM nie określa minimalnej kwoty kredytu. Ważne jest jedynie, aby kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% wartości przyznanego kredytu.

 • Justyna

  Witam wraz z mezem nie mamy zdolnosci kredytowej jedyny kredyt jaki moge dostac to 38 tys ile kredytu trzeba by dostac dofinansowanie

 • Witam.

  Ad 1. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ad 2. Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 3. Po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDM lub po zawarciu małżeństwa. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Paweł

  Witam. Wraz z dziewczyna jestesmu w nieformalnym zwiazku i chcemy kupic mieszkanie z dofinansowaniem z Mdm.
  1. Czy mozemy wspolnie wziac kredyt i kupic mieszkanie z dofinansowaniem tak abysmy oboje byli wlascicielami? A jesli nie to
  2. Jesli tylko jedno z nas moze byc wlascicielem to czy drugie moze byc w tym mieszkaniu pozniej zameldowane?
  A jesli nie to czy
  3. Po jakim czasie mozemy dopisac druga osobe jako wspolwlasciciela mieszkania?
  Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam.
  1) Jeżeli Pani i/lub Pani chłopak posiadacie zdolność kredytową, nie mieliście nigdy własnego mieszkania i jesteście w wieku poniżej 35 lat, macie sporą szansę na skorzystanie z kredytu w programie MDM.

  2) W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując, z programu może skorzystać albo Pani, albo chłopak, druga osoba jedynie wspomaga zdolność kredytową.

  Bank nie cofnie Państwo dofinansowania, jest jak najbardziej dopuszczalne, aby zakupić mieszkanie od rodziców (pod warunkiem, że będzie ono służyć Państwu)

  ad 3) Tak, jak najbardziej

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agata

  Witam. W przyszłym roku chcemy razem z chłopakiem kupić mieszkanie od Jego rodziców w ramach MDM. W tym mieszkaniu będziemy mieszkali tylko ja i chłopak, rodzice z pieniędzy z kredytu kupią sobie własne mieszkanie.
  1).Czy jest możliwość że BGK odmówi nam dofinansowania?
  2).Co w takiej sytuacji lepiej zrobić? – może ja powinnam być głownym kredytobiorcą ? Czy jest możliwe, że w przyszłości, gdy po ślubie przeniosę współwłasność mieszkania na męża (będziemy mieli nazwisko takie samo jak pierwotni właściciele mieszkania) BGK cofnie nam dofinansowanie?
  3). Czy dodatkowym kredytobiorcą mógły być mój chłopak?

 • Tak – o ile oczywiście mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Wojtek

  Czy mogę zakupić mieszkanie od siostry i otrzymać na to dofinansowanie z MDM?

 • Joanna

  Czyli jeśli skorzystamy z MDM w styczniu 2017 roku i właścicielem mieszkania będę JA to w lipcu po zawarciu związku małżeńskiego będę mogła dopisać małżonka jako współwłaściciela mieszkania i nie będę musiała zwracać dofinansowania?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – właścicielem mieszkania będzie tylko jedno z Państwa (sami musicie zadecydować które). Ew. rozszerzenia własności mieszkania można będzie dokonać po ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  Witam. Chciałabym wraz z narzeczonym wziąć kredyt na mieszkanie i skorzystać z MDM jeszcze przed ślubem. Kto będzie właścicielem mieszkania?

 • Owszem, jest taka możliwość. Po upływie 5-ciu lat można całkowicie spłacić kredyt bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania. ew. dodatkowe koszty mogą dotyczyć prowizji banku za wcześniejszą spłatę kredytu.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • aaa

  Czy mogę po okresie 5 lat od zakupu mieszkania mogę spłacić cały kredyt? Chodzi o to, że w tym czasie sprzedam działkę i będę miał pieniążki na spłatę całości zaciągniętego kredytu. Rozumiem, że w ciągu pierwszych 5 lat nie mogę go spłacić w całości ale czy w szóstym roku kredytu jest już taka możliwość? Jakie dodatkowe koszty wówczas mnie czekają gdy przyniosę całą sumę w szóstym roku.

 • Witam. Obawiam się, że ze względu na fakt posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez Pana tatę taka transakcja nie będzie niestety możliwa. Ew. serdeczna prośba o kontakt z doradcą, być może coś doradzi z praktycznej strony: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marek

  Witam. Chcę kupić mieszkanie od spółdzielni w ramach Mdm. Obecnie prawo do lokalu przysługuje mojemu tacie – jest to lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, nie własnościowe. Ze względu na małą zdolność kredytową chcę dopisać tatę do wniosku o kredyt. Czy jest możliwe? Czy fakt, że tata ma prawo do tego lokalu skreśla jego jakąkolwiek obecność w całej transakcji?

  Pozdrawiam.

 • Problem może być jedynie z piwnicą należącą w połowie do sąsiada, ale ten przypadek to już kwestia na rozmowę z doradcą.

  Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce piwnica oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

 • Radek Marcol

  Dziekuje za odpowiedz. A czy jesli do mieszkania przynależy piwnica w całosci oraz komórka (w połowie ) druga połowa jest sasiad. Czy stanowi to jakis problem czy piwnicy i komorke mozna kupowac w mdm razem z mieszkaniem?Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie własności mieszkania, może Pan zrezygnować z procesowania obecnego wniosku i złożyć go ponownie (z puli 2017).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomasz

  Chcę kupić mieszkanie, dostałem możliwość skorzystania z MDM na 2018r, jednak deweloper chyba nie do końca przewidział taką sytuację i mam problemy ze zmianą umowy deweloperskiej.
  Czy mogę złożyć ponowny wniosek na MDM 2017r. Moja pula jest zarezerwowana od 15 listopada na 60 dni. A wnioski na MDM 2017r można składać od stycznia więc terminy pokrywają się. Czy jest możliwe wypisanie się z MDM na 2018r i skorzystanie z MDM na 2017r?

 • Witam. Nie musi Pani wyzbywać się swojego udziału we własności ww. mieszkania.

  Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Czy jeśli jestem współwłaścicielką jakiegoś mieszkania ale oddam je rodzicom, będę mogła przystąpić do programu mdm?

 • arnorld roland

  I pani maike od Surabaya, Indonezja, używam medium poinformować moich braci i sióstr, jak dostałem pożyczkę dobra matka, kiedy mój syn był chory i potrzebuje przeszczepu nerki nie miałem pieniędzy każdy odwrócił mnie w dół do mnie, mój bank żałował mnie dopóki wuj przedstawił mnie do dobrej firmy pożyczki nazwie Arnold Roland, dali mi kredyt, aby zapłacić rachunki medyczne mojego dziecka i założenia własnej firmy bez zabezpieczenia z oprocentowaniem tylko 2%, są tylne zarazki life saver, Niech Bóg nadal błogosławił mu za dobre uczynki jego, jeśli potrzebujesz pożyczki lub pomocy finansowej, aby spłacić swój dług lub inwestować w firmie chciałbym zachęcić do skontaktowania się z firmą za pomocą poczty elektronicznej arnoldrolandloanfirm@gmail.com

  w przypadku każdego pytania lub rada, jaką mogę być osiągnięte za pośrednictwem poczty elektronicznej na maikedwisetiowati157@gmail.com. niech pokój i błogosławieństwo Boga utrzymać nas wszystkich.

 • Witam. Wg mnie, w opisanym przypadku nie powinna nastąpić konieczność zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Odnośnie drugiego pytania – po przeniesieniu własności można w ciągu kolejnych 60 miesięcy nadpłacić kredyt maksymalnie do wysokości dofinansowania bez konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia.

 • Owszem można. W takie sytuacji pierwsza rata kredytu pokrywa zobowiązanie hipoteczne, kolejne są natomiast wypłacane na konto sprzedającego mieszkanie.

 • Radek Marcol

  Czy mozna w programie MDM kupowac mieszkanie obciązone hipoteka?

 • Iwona Kukuczka

  w lutym 2016 podpisano umowe o kredyt w programie mdm.Wartość mieszkania283.000,37, wkład własny 111.444.12, dofinansowanie mdm 21.556,25.Kredyt 152.625 w tym na zkup mieszkania 150.000 i 2625 prowizja banku.obecnie spłacane są tylko odsetki. Nie było jeszcze przeniesienia własności.Dokonano spłaty części kredytu w kwocie 8.490. Kredyt pozostały do spłaty 141.510 kapitał i 2625 prowizja razem 144.125. Nadal do spłaty pozostaje 50% wartości mieszkania. Czy w związku z nadpłatą trzeba zwrócić dofinansowanie – wg mnie nie. I drugie pytania czy po przeniesieniu własności mozna w ciagu kolejnych 60 miesięcy nadpłacic kredyt do wysokości dofinansowania.

 • Jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • marta

  Witam czy mogę sie starac o dofinansowanie na zakup mieszkania z programu MDM. A nie posiadam żadnych dochodów tylko tyle co na dzieci i nie jestesmy z partnerem w formalnym związku to mam jakies szanse na otrzymanie takiego dofinansowania czy nie.? Ponieważ na kupno własnego czy choćby na wynajem u prywatnych osób nas nie stać.

 • Witam. Niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, mogą. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli nadpłata poza harmonogramem nie spowoduje obniżenia LTV poniżej 50%, nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania.