Czy warto złożyć wniosek MDM w 2015? Od 2016 większy wkład własny

Czy warto złożyć wniosek MDM w 2015? Od 2016 większy wkład własny

Krótki okres jaki pozostał do końca 2015-go roku skłania do zastanowienia, czy warto spieszyć się ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w tym roku?

Chcielibyśmy przedstawić kilka argumentów, które pomogą Państwu w podjęciu właściwej decyzji.

Przede wszystkim wiek

W programie „Mieszkanie dla Młodych” obowiązuje kilka warunków brzegowych. Jednym z nich jest limit wieku. Program kierowany jest do osób, które w danym roku kalendarzowym ukończyły maksymalnie 35 lat (w przypadku małżeństwa wystarczy, by ten ostatni warunek spełniało jedno z małżonków).

Możliwość złożenia wniosku mamy więc jedynie do końca roku kalendarzowego, w którym świętowaliśmy 35-te urodziny. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, warto złożyć wniosek (najlepiej z terminem wypłaty kredytu na kolejny rok), nawet ostatniego dnia grudnia – dla programu MDM liczy się właśnie data złożenia wniosku, termin wypłaty kredytu nie ma w tym momencie znaczenia.

Taniej raczej nie będzie

Poziom stóp procentowych, od którego uzależniona jest stawka WIBOR, jest obecnie rekordowo niski. Ponieważ to właśnie od niej uzależniona będzie rata kredytu, jaką będziemy płacić – warto skorzystać ze sprzyjających warunków rynkowych. Taniej raczej nie będzie.

Prawdopodobieństwo podwyższenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w kolejnych latach jest wysokie. Podobnie jak podwyżki marż kredytowych i opłat, którymi banki będą chciały zrekompensować nałożone na siebie planowane zobowiązania podatkowe. Niska marża, którą możemy teraz uzyskać, pozostanie z nami przez cały okres kredytowania.

Od stycznia 2016 r. większy wkład własny

Rekomendacja S nałożyła na banki obowiązek podwyższania w kolejnych latach minimalnego wymaganego wkładu własnego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 10%. Oznacza to, że na każde 100 tys. kredytu, który chcemy zaciągnąć, musimy dysponować 10 tys. własnych środków. W większości wypadków kredytobiorca może sfinansować ten wkład kwotą dofinansowania, otrzymanego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Od stycznia 2016 r. wartość wymaganej kwoty wzrośnie do 15%. Przepisy rekomendacji nadal będą zezwalały na zaciągnięcie kredytu klientom z 10-ma procentami wkładu własnego (które mogą pochodzić z dofinansowania MDM), jednak nadwyżka powyżej 10% będzie musiała być uzupełniona z własnych środków lub zabezpieczona dodatkowym ubezpieczeniem. Koszt tej opłaty poniesie klient. Podobnie jak w przypadku wieku, o wysokości wymaganego wkładu decyduje data złożenia wniosku. Jeżeli planujesz zakup mieszkania – warunki do tego są korzystne jak nigdy. Przed Państwem już niecałe dwa miesiące na podjęcie decyzji.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150