Chętniej kupujemy nowe mieszkania w 2014 roku

Chętniej kupujemy nowe mieszkania

W drugim oraz trzecim kwartale 2014 – zgodnie z oczekiwaniami ekspertów – obserwujemy ożywienie popytu na mieszkania, pochodzące z rynku pierwotnego.

Niski poziom stóp procentowych oraz program rządowy „Mieszkanie dla Młodych” powodują, że koszty kredytów są o wiele mniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Chociaż miniony kwartał upłynął pod znakiem niskich cen, to rosnący popyt może doprowadzić do stopniowego ich wzrostu w drugiej połowie roku. Jeżeli ktoś myśli o zakupie nowego mieszkania – nastał właśnie najlepszy czas na realizację inwestycji.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na naszą decyzje jest niewątpliwie lokalizacja. Klienci szukają mieszkań w okolicach, znajdujących się w dogodnych punktach komunikacyjnych lub z korzystnym połączeniem z większymi miastami. Mieszkania powinny jednocześnie znajdować się w spokojnych dzielnicach i najchętniej w otoczeniu zieleni.

Coraz większym powodzeniem cieszą się podmiejskie segmenty oraz domki jednorodzinne do 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej – czyli idealnie wpasowujące się w limity programu „Mieszkanie dla Młodych”. Przewaga domków jednorodzinnych nad mieszkaniami dotyczy także limitu ceny 1 m2. Przy większych powierzchnia deweloper posiada dużo lepsze pole manewru, aby zmieścić się w narzuconym limicie i jednocześnie uzyskać odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji.

Klienci – którzy zamierzają skorzystać z programu w tym roku powinni się śpieszyć. Należy pamiętać, że pula dofinansowania jest z góry ustalona dla każdego roku i nie będzie przenoszona na kolejne lata. Wypłata środków dla dewelopera może nastąpić dopiero w formie ostatniej transzy kredytu – po przeniesieniu własności na nabywcę. Oczywiście, już teraz można wnioskować o dopłaty na mieszkania, które zostaną ukończone w kolejnych latach. BGK zarezerwował na ten cel już ponad 35,5 mln PLN, co stanowi prawie 5% budżetu przeznaczonego na 2015 rok.

Dofinansowanie wkładu własnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” wynosi 10% (lub 15% jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej jedno dziecko) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz powierzchni użytkowej mieszkania (do 50m2 jeżeli mieszkanie jest większe niż wymieniona wartość). Ponieważ dopłata w ramach MDM jest traktowana jako wkład własny, mieszkanie można nabyć praktycznie bez zaangażowania własnych środków.
sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • musiak

  MDM to jedno, ale w Polsce przejmuje się coraz więcej nieruchomości komercyjnych i tutaj rzeczywiście można się spodziewać wielu zmian. Nie sugeruję co konkretnie będzie się działo, bo może być różnie, ale patrząc na wyceny w JARTOM to można oczekiwać, że coś się ruszy.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.- dalej jako „ustawa o PCC”). W przypadku zawarcia umowy kupna mieszkania spółdzielczego, obowiązek zapłaty podatku spoczywa na stronie kupującej.

  W ustawie o PCC przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Na podstawie art. 2 pkt 4 wymienionej ustawy, nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  b) zwolniona z podatku od towarów i usług (za wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo dolokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach a także umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych).

  Reasumując: opodatkowanie transakcji sprzedaży podatkiem VAT przez sprzedającego skutkuje tym, iż kupujący nie ma obowiązku zapłaty ww. podatku z tytułu dokonanej czynności, w przeciwnym razie płaci PCC.

 • Ola

  A co z mieszkaniem kupionym od spółdzielni mieszkaniowej? Jak wygląda zapłata PCC?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli nieruchomość kupowana jest bezpośrednio od dewelopera (a takie obejmuje MDM), umowa nie podlega podatkowi od wzbogacenia, ani PCC (w cenie zawarty będzie znacznie wyższy podatek VAT).

 • krisd

  Czy kupując mieszkanie w MDMie, trzeba zapłacić podatek od wzbogacenia??

 • Egma

  Możesz wziąć kredyt na remont mieszkania, ale nie w ramach programu MdM. MdM daje Ci gołe ściany w domu, a resztę trzeba zrobić we własnym zakresie. Niemniej POLECAM. 🙂

 • Julia

  A co z wykończeniem takiego mieszkania? Czy na wykończenie i wyposażenie mieszkania również można otrzymać kredyt?