Program „Mieszkanie dla Młodych” – podsumowanie po 8 miesiącach działania

Program Mieszkanie dla Młodych podsumowanie po 8 miesiącach działania

Do 31 sierpnia 2014 BGK otrzymało ponad 10 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Wartość wykorzystanego limitu środków, na podstawie wniosków nabywców lokali przekazanych do BGK, wynosi ponad 231 mln PLN z czego ponad 176 mln PLN dotacji przypada na bieżący rok. Kwota ta stanowi 29,45% środków przeznaczonych na rok 2014.

Przy zachowaniu bieżącej dynamiki wartość wykorzystanych środków w obecnym roku nie powinna przekroczyć 60% dostępnych środków. Jest to o tyle istotne, że tegoroczna pula nie zostanie przeniesiona na kolejne lata. Idąc dalej, Bank Gospodarstwa Krajowego zarezerwował już ponad 50 mln PLN dopłat do wypłaty w 2015 roku, co stanowi z kolei 7,04% środków przeznaczonych na przyszły rok. Oznacza to niestety, że jeżeli dynamika programu zostanie utrzymana, pod koniec przyszłego roku może zabraknąć środków na dopłaty.

Dotychczas program „Mieszkanie dla Młodych” cieszył się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gdańska, Warszawy i Poznania. Mieszkańcy tych trzech miast oraz sąsiadujących z nimi gmin skorzystali z ponad 120 mln PLN dofinansowania, co stanowi ponad połowę wszystkich wykorzystanych środków.

Wnioski w ramach programu przyjmuje obecnie 12 instytucji kredytujących:

Lp Nazwa instytucji kredytującej
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
4 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
5 Alior Bank Spółka Akcyjna
6 SGB-Bank Spółka Akcyjna
7 Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
8 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
9 Bank Millennium Spółka Akcyjna
10 Euro Bank Spółka Akcyjna
11 Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
12 Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Nie jest to jednak lista zamknięta. BGK prowadzi rozmowy z kolejnymi instytucjami, które chcą dołączyć do programu.

Procedura skorzystania z programu „Mieszkanie dla Młodych” jest bardzo prosta. Wniosek o dofinansowanie składamy razem z wnioskiem kredytowym w wybranym przez nas banku. Sprawdź najkorzystniejszą ofertę i zarejestruj się w MDM » Doradca skontaktuje się z Państwem i przedstawi najlepsze oferty banków oraz indywidualnie przygotowane warunki.

Przygotowane dokumenty są przekazywane do wybranego banku. Na tym etapie następuje także weryfikacja kryteriów programu – czyli sprawdzenie, czy potencjalny beneficjent programu spełnia kryterium wieku (czyli poniżej 35 lat), a wybrana nieruchomość nie przekracza limitów ceny i powierzchni.

Na podstawie przedstawionych parametrów następuje rezerwacja kwoty dofinansowania w BGK, natomiast wniosek kredytowy jest procesowany przez bank. Następuje etap zbierania od Klienta dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu oraz liczenie zdolności kredytowej.

Po wszystkim bank przygotowuje umowę kredytową i kontaktuje się z Klientem celem jej podpisania. Po zatwierdzeniu i podpisaniu umowy następuje wypłata środków, w tym także kwoty dofinansowania – przelewanej jako ostatnia transza płatności bezpośrednio na konto dewelopera.
sprawdz_doplate150