Jak bezpiecznie skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych” MDM?

Jak bezpiecznie skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych MDM

Zakup własnego domu lub mieszkania jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu.

Wysokość kwoty, którą trzeba zainwestować wymusza rozważne podejście do tego tematu. Inwestycja nie musi być jednak ryzykowna, jeżeli odpowiednio się do niej przygotujemy i skorzystamy ze wsparcia profesjonalnego doradcy.

Jeżeli mamy już wybraną nieruchomość, powinniśmy rozpocząć swoje działania od sprawdzenia stanu prawnego. Wysoce zalecana jest weryfikacja Księgi wieczystej lub dokumentacji lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Sprawdzenie stanu Księgi jest obecnie o tyle łatwe, że większość z nich występuje już w formie elektronicznej. Wystarczy sama znajomość numeru, aby w krótkim czasie odnaleźć wszystkie interesujące nas informacje.

Sprawdzając Księgę warto zwrócić przede wszystkim uwagę na to, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Zdarza się, że lokal oferuje do sprzedaży np. przedstawiciel innego członka rodziny. Taka transakcja nie jest dopuszczalna. Akt notarialny sprzedaży musi zostać potwierdzony podpisem prawowitego właściciela. Warto więc, aby właściciel od początku uczestniczył w procesie sprzedaży. Upewnimy się dzięki temu, że wie o transakcji i zgadza się z negocjowanymi warunkami.

Kolejną i chyba najważniejszą informacją jest informacja w dziale IV KW dotyczącym hipotek. Wpisy dotyczące zobowiązań ciążących na danej nieruchomości budzą wśród nabywców najwięcej obaw. Każdy wystrzega się zakupu lokali zadłużonych. Tymczasem zapis w dziale IV wcale nie musi oznaczać problemów. Jeżeli mieszkanie zostało zakupione wcześniej na kredyt, wystarczy, że nabywca uzyska od sprzedającego promesę z banku kredytującego dot. zwolnienia hipoteki. Płatność za lokal zostanie wówczas rozdzielona na przynajmniej dwie transze. Pierwsza, spłaci bieżące zadłużenie w banku kredytującym. Pozostała część kwoty zostanie wypłacona sprzedającemu.

Stan prawny lokalu może być jednak niestety bardziej skomplikowany. KW dostarczy tam także informacji o ew. służebnościach na rzecz osób trzecich lub innych obciążeniach hipotecznych. W tego typu przypadkach najlepiej kontaktować się z profesjonalną agencją, doradzającą w procesie sprzedaży nieruchomości.

Po weryfikacji Księgi Wieczystej warto sprawdzić, czy w mieszkaniu nie są zameldowane osoby trzecie lub nie jest w nim zarejestrowana firma. Warto także zorientować się, czy poprzedni właściciel nie posiada zobowiązań wobec spółdzielni mieszkaniowej czy zaległości podatkowych. Jeżeli chodzi o zadłużenie wobec dostawców mediów, dobrą praktyką jest spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego tuż przed przeniesieniem własności mieszkania. Dodatkowo, warto także zweryfikować stan techniczny nabywanej nieruchomości.

Kolejny etapem procesu jest kwestia sfinansowania naszego zakupu. Płatność w formie gotówkowej stanowi znikomy procent transakcji na rynku nieruchomości. Znacznie bardziej popularne są kredyty mieszkaniowe. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu takiego zobowiązania warto ocenić propozycje poszczególnych banków. Bardzo dobrym pomysłem jest skorzystanie z doświadczeń profesjonalnego doradztwa kredytowego. Możemy wówczas jednocześnie ocenić wiele ofert, bez konieczności żmudnych poszukiwań. W wyborze kredytu warto rozważyć możliwość skorzystania z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Możemy wówczas liczyć na dofinansowanie nawet do kwoty 116 tys. PLN.

Gdyby Państwo byli zainteresowani tym rozwiązaniem – do Waszej dyspozycji są nasi doradcy. Wystarczy rejestracja na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca skontaktuje się z Państwem i pomoże w doborze odpowiedniego produktu.

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie grozi Pani konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na otrzymanie dopłaty z tytułu trzeciego dziecka. Uwzględniane są jedynie własne, pozaharmonogramowe spłaty beneficjenta.

 • Joanna

  Witam
  Mam pytanie odnośnie wcześniejszej spłaty części kredytu a późniejszą dopłatą z racji urodzenia się trzeciego dziecka. Teraz chciałabym spłacić częściowo kredyt by zmniejszyć swoje raty w kwocie trochę mniejszej niż otrzymałam od BGK ale jestem teraz w ciąży i spodziewam się trzeciego dziecka i jak to będzie po jego urodzeniu. Jak to jest z tą dopłatą wiem że zostaje ona automatycznie przekazana do banku na spłatę kredytu ale czy to że teraz spłacę cześć kredytu nie zliczy się z tą dopłatą co poskutkuje zwrotem całości dopłaty? Jak to jest. Dziękuje

 • Już niedługo rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Iwona

  Witam.
  Wraz z narzeczonym skorzystaliśmy z kredytu MDM. Kredyt w banku jest wspólny natomiast wniosek o dofinansowanie składałam samodzielnie, jako singiel. Wyplata dofinansowania nastąpi w styczniu 2018. Czy jeśli pomiędzy nami zostanie zawarty związek małżeński w grudniu 2017, przed wyplata dofinansowania wiązać się to będzie ze zwrotem środków?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.
  Iwona K.

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Przykro mi, że zostali Państwo wprowadzenie w błąd. Możliwość przyznania dofinansowania w ramach programu MDM jest uwarunkowana ustawowo. Jeżeli posiadają Państwo mieszkanie i nie wychowujecie min. trójki dzieci, nie możecie niestety skorzystać z programu.

 • Julka

  W 2015 roku wzięłam kredyt na mieszkanie wtórne na 180 000 ( wartość mieszkania 200 000 tys., 20 000 wkładu własnego).Mieszkanie ma 62,5m kwadratowych. W tamtym okresie myślałam o kupnie mieszkania pierwotnego jednakże nawet z dofinansowaniem nie było mnie i męża na nie stać, wiec zdecydowaliśmy się na rynek wtórny i słyszałam że można dostać na nie dofinansowanie, bank w którym wzięłam kredyt wprowadził nas w błąd i powiedział ze nie ma dofinansowania na rynek wtórny. Po podpisaniu umowy okazało się ze jednak było ale było już za późno… Co mam w takiej sytuacji zrobić? Bo czytając regulamin pisze ze nie działa wstecz. Ja to rozumiem ale czuje się oszukana, dziecko w drodze, a ja przez opłaty i kredyt nie mogę nawet zrobić dziecku pokoju bo nie mam z czego odłożyć, kuchnia i łazienka również wymaga odnowy gdyż jest po poprzednich właścicielach… W sumie to mieszkam tu dwa lata a nie mogę się urządzić… Czy jest jakieś inne dofinansowanie dla młodych małżeństw które pomaga w takiej sytuacji? Dofinansowanie sprawiloby ze raty kredytu byłyby mniejsze. A może przeniesienie kredytu do innego banku umozliwiloby skorzystania z mdm?

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą. Ten warunek nowelizacja odnosi także do umów podpisanych przed jej uprawomocnieniem.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Weronika

  Witam. Razem z mężem otrzymaliśmy kredyt mdm w lipcu 2015. Przeniesienie własności nastąpiło w grudniu 2015. W październiku 2015 dokonaliśmy częściowej spłaty. W związku z tym teraz BGK żąda zwrotu dopłaty powołując się na nowelizację ustawy z 1 września 2015. Dlaczego? Dlaczego obowiązują nas te przepisy? Dlaczego w zeszłym roku informowaliscie ze spokojnie można nadplacac kredyt i nowelizacja nie obowiązuje?

 • Witam. Wg rekomendacji BGK antresola nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Gosss

  witam, ja chciałam zapytać czy jest szansa na kupno mieszkania z antresolą w programie mdm? Mianowicie cena za metr przewyższa limit, ale powierzchnia użytkowa jest większa. Czy można zrobić tak, że rozbija się cenę na metry użytkowe, tak żeby zmieścić się w limicie?

 • Witam. Wpłata ew. zadatku zależy od konstrukcji umowy z deweloperem. Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania, jest możliwe, że będzie ona stanowiła mniej niż 10% wartości lokalu.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Kasia

  dopłata z MDM to nie jest całe 10% .

 • Mmm

  Chciałam się dowidzieć odnośnie umowy rezerwacyjnej. Mam upatrzone mieszkanie u dewelopera. Jeszcze nie złożyłam wniosku do kredyt. Trwają pertraktacje z rodzicami o dopisanie ich do mojego kredytu… Czy na tym etapie podpisując umowę rezerwacyjną z deweloperem muszę, zgodnie z jej zapisami, wpłacić 10% zadatku ? Uzyskanie dopłaty z MDM jest moim wkładem własnym… Jak rozmawiać z deweloperem, bo twierdzi, że jest możliwość u niego zakupić mieszkanie z MDM, ale odnoszę wrażenie, że nie wie co mówi… W dodatku, te 10% wartości mieszkania jest wyższe o około 2 tysiące od ewentualnej dopłaty z MDM…

 • Polecamy się.

 • M

  Dziękuję 🙂

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • M

  Chciałabym się dowiedzieć, czy przy mojej obecnej umowie na czas określony do końca lutego 2018 roku, pensji około 1900 zł. netto, oszczędności w wysokości 30 tysięcy złotych oraz ewentualnej darowizny rodziców w kwocie około 20 tysięcy zł. miałabym szansę na uzyskanie kredytu w ramach MDM i załapanie się ostatnim rzutem na taśmę na dofinansowanie…. ? Praca w jednostce samorządowej. To moja druga umowa u tego samego pracodawcy, więc powinnam dostać na początku przyszłego roku umowę na stałe. Pytałam w kadrach o tzw. promesę, ale nie wystawią mi takiego zaświadczenia, jedynie wchodzi w grę zaświadczenie o stanie faktycznym, czyli umowie na czas określony…

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Czy postępowanie spadkowe zostało zakończone? Analityk z pewnością poprosi o potwierdzenie, że mieszkanie jest sprzedawane zgodnie z wolą właściciela lub spadkobierców. Polecam ew. kontakt z naszym doradcą – mają nieco większe doświadczenie w kwestii podobnych przypadków. http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • kst

  Mam pytanie, chcę kupić mieszkanie, które ma dwóch wlaścicieli (rodzeństwo). Mieszkanie zostało odziedziczone w spadku po zmarłym. Niestety w KW dalej widneje zmarły jako właściciel, a obecni właścicieli posiadają tylko decyzję sądu. Czy takie dokumenty wystarcza do ubiegania się o dofinansowanie czy konieczny jest akt notarialny obecnych właścicieli?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam,

  ad 1. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  ad 2. Można, o ile powyższa czynność nie spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta

 • Pol

  Witam w czerwcu 2015 wziąłem kredy w programie MDM i mam dwa pytania
  1. Czy mogę zameldować swoja narzeczona w swoim mieszkaniu?
  2. Druga sprawa czy może ona zarejestrować swoja działalność gospodarcza w moim mieszkaniu, ale fizycznie będzie ona wykonywana w centrum handlowym w CEIDG będziezapis jako (Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności =centrum handlowe) a w Adres głównego miejsca wykonywania działalności (moje mieszkanie). Proszę o odpowiedz

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niemniej jest to jednak praktykowane. Postaram się uzyskać rekomendację Ministerstwa w tej sprawie.

 • Err

  w tym art.11.5 jest napisane, że „wypłata środków z tytułu
  udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą najpóźniej w IV kwartale roku, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego jako przewidywany rok wypłaty” – więc jeśli bank przechowa środki dofinansowania na rachunku technicznym i wypłaci dopiero w następnym roku kalendarzowym to będzie to sprzeczne z tym artykułem..

 • Wypłata środków pochodzących z dofinansowania w ramach MDM powinna być dokonana jako ostatnia transza płatności.

 • Err

  A w zapisie „z zachowanym warunkiem wypłaty środków tytułem
  ostatniej części świadczeń pieniężnych nabywcy,” o jaki warunek chodzi?

 • Witam. Wymieniony zapis dotyczy sytuacji, kiedy środki pochodzące z dofinansowania nie mogą zostać wypłacone na konto osoby sprzedającej lokal (np. deweloper opóźnia się z oddaniem lokalu do użytkowania). Wypłatę dofinansowania można przesunąć, ale jedynie do końca roku kalendarzowego w którym miała być pierwotnie wypłacona.

  W rzeczywistości istnieje możliwość wypłaty dofinansowania nawet po upływie danego roku. Jeżeli beneficjent stwierdzi, że deweloper nie zdąży zakończyć inwestycji w y roku, należy skontaktować się z bankiem kredytującym i poinformować o zaistniałej sytuacji. Bank wystąpi do BGK o wypłatę środków dofinansowania, które zostaną przechowane na rachunku technicznym. Po przekazaniu własności lokalu środki trafią na konto sprzedającego.

 • Err

  Witam, proszę o wyjaśnienie zapisów ustawy art. 11 5. „W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, w sytuacji braku
  możliwości wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat w terminie wypłaty, o którym
  mowa w art. 10 ust. 2, z zachowanym warunkiem wypłaty środków tytułem
  ostatniej części świadczeń pieniężnych nabywcy, wypłata środków z tytułu
  udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez
  instytucję kredytującą najpóźniej w IV kwartale roku, który został wskazany we
  wniosku o dofinansowanie wkładu własnego jako przewidywany rok wypłaty
  wsparcia”

 • Witam. Prawda. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po ślubie partnerka może zostać współwłaścicielką mieszkania bez konsekwencji zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Po 5-ciu latach partner może ustanowić Panią współwłaścicielką mieszkania bez konsekwencji ze strony programu MDM. Jeżeli wcześniej zawrzecie Państwo związek małżeński, może Pani nabyć prawa współwłasności przed upływem 5-ciu lat. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • adam

  Dzień dobry,

  Czy to prawda , że dodatkowy współkredytobiorca, jeśli mieszkanie kupowane jest w MDM bez ślubu nie może zostać jego współwłaścicielem? A jak by się sytuacja zmieniła w przypadku ślubu, wtedy ta druga osoba może zostać współwłaścicielem mieszkania tak jak jest to w małżeństwie ?

 • magda

  Witam,

  Razem z partnerem kupujemy mieszkanie z MDM. Kredyt bierzemy 50/50. Czy po 5 latach od nabycia mieszkania, mój partner może mnie do pisać jako współwłaścicela mieszkania ? Jeśli w tym czasie weźmiemy ślub będę miała takie same prawda do mieszkania po ślubie jak mój mąż ? Czy tylko i wyłącznie mój partner będzie według prawa jego właścicielem? Kredyt spłacamy na pół, więc w przyszłości w razie w chciałabym mieć również takie same prawa i być współwłaścicielem. Proszę o poradę

 • Witam. Otrzymanie w darowiźnie ziemi rolnej nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania. Darowizna domu już niestety tak.

 • Krzysztof

  witam, chciałbym dopytać czy w przypadku otrzymania w formie darowizny ziemi rolnej mogę zostać wyłączony z dofinansowania w MDM? bo jak rozumiem dom jednorodzinny mogę otrzymać jedynie w formie spadku po śmierci kogoś, a nie mogę otrzymać darowizny „za życia”?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. liczy się konkretna data, kiedy dziecko ukończyło 25-ty rok życia.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • leszek

  Czy z programu można skorzystać posiadając trójkę dzieci a jedno skończylo w tym roku 25 lat? Chodzi o to czy liczy się rok urodzenia czy konkretna data

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • I nie musi Pan. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Przemo

  Witam. Zakupiłem w 2015 roku mieszkanie z dofinansowaniem MDM dla singli czy mogę zameldować swoją narzeczona ? Nie chce oddawać pieniędzy z dofinansowania .. Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, ale – w przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Tomasz

  Witam, chcemy razem z żoną wybudować dom w ramach programu MDM. Działkę posiadamy z darowizny od rodziców, a dom chcielibyśmy wybudować „własnymi siłami”, bez firmy budowlanej. Czy w takiej opcji można skorzystać z MDM?

 • Przeniesienie, które nastąpi przed upływem 5-ciu lat będzie traktowane jako wcześniejsza spłata kredytu MDM i zakończy się zwrotem części przyznanego dofinansowania.

 • daria

  Dzień dobry,
  czy kredyt udzielony w ramach mdm można przenieść do innego banku, który zaproponuje korzystniejsze oprocentowanie? Kredyt uruchomiony w lipcu, wypłata dofinansowania ma nastąpić w styczniu 2017r.

 • Nie będzie problemów. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Sebastian

  Witam
  Z narzeczoną chcemy skorzystać z kredytu z dofinansowaniem, kredytobiorcą byłbym ja, narzeczona przystąpiła by do kredytu jest tylko 1 znak zapytania. Narzeczona posiadała w przeszłości nieruchomość i ją sprzedała, czy BGK nie będzie robił problemów gdy po ślubie mieszkanie zostanie zapisane na nas oboje?

 • Owszem, dobrze Pan wnioskuje. Bank może zadecydować o ponownym sprawdzeniu zdolności kredytowej. Warunki kredytu nie powinny się zmienić, bank powinien jedynie przeliczyć koszty utrzymania gospodarstwa domowego i uwzględnić dochody małżonki. Intercyza nic nie da, na podstawie art. 6 ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Przykro mi, ale nie zaobserwowaliśmy korelacji pomiędzy nr NWR a kolejnością przydzielania dopłat osobom oczekującym.

 • Tomek

  No dobrze ale pojawia się inny problem. Dla BGK może i istotna jest data złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednakże czy z punktu widzenia prawnego nie pojawia się tu konflikt? Nie podpisaliśmy z żoną żadnej rozdzielności majątkowej. W momencie podpisania kredytu będę w związku małżeńskim. Bank chyba nie może udzielić w związku z tym kredytu, chyba że żona podpisze odpowiednią zgodę. Ale jak mam wykazać zgodę żony to bank może powiedzieć ok ale teraz musimy przeprowadzić ponownie badanie zdolności kredytowej bo zmieniła się sytuacja gospodarstwa domowego. Nie byłoby problemu gdyby nie narzucony przez BGK bardzo krótki termin na podpisanie umowy. Jest tak napięty, że przeprowadzenie ponownej procedury może się nie udać. Szczególnie, że mogą się zmienić warunki kredytowe (np marża)… Dobrze rozumuję? Raczej bezsensowne byłoby podpisywanie teraz intercyzy aby za chwilę ją anulować… Nawet nie wiem czy byłaby taka możliwość…

 • Paula

  Mogę zapytać z ciekawości jaki miał Pan numer nwr? Ja jeszcze czekam dlatego pytam, zawsze jakaś nadzieja. Pozdrawiam.

 • Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dopłata dla bezdzietnego małżeństwa i singla jest taka sama – w tym punkcie nie powinno być więc problemów.

  Ze strony banku kredytującego ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. W tym momencie wszystko zależy więc od procedur Pańskiego banku.

 • Tomek

  Witam
  Od daty złożenia wniosku (złożonego jako osoba samotnie wychowująca dziecko) minęło już bardzo długo. Nie spodziewałem się tego ale okazało się, że dostałem dzisiaj informację pozytywną z BGK. Jednakże kilka dni temu zmieniłem swój stan cywilny. Czy dla wniosku ma to jakiekolwiek znaczenie? Nie chcę zmieniać danych itp bo to wiązałoby się z wycofaniem wniosku. Chodzi o kwestię prawną. W dniu podpisywania ewentualnej umowy własnościowej będę już w związku małżeńskim. Czy to nie powoduje jakichś komplikacji ze strony BGK? Nie chciałbym aby się nie okazało, że będę musiał zwrócić dofinansowanie…

 • Witam.
  ad 1. BGK nie narzuca żadnych ograniczeń, jest to zależne jedynie od banku kredytującego.
  ad 2. Owszem, można dokonać takiej operacji – jest to zależne jedynie od regulacji banku kredytującego.

 • targi

  Witam.
  Razem z żoną chciałbym wziąć kredyt z dofinansowaniem MDM. Jednak ze względu na brak zdolności kredytowej będę musiał się posiłkować zdolnością kredytową rodziców.
  1. Czy istnieją jakieś zastrzeżenia od strony MDM, po jakim czasie można wykreślić współkredytobiorców z umowy kredytowej ? Czy jest to zależne tylko od banku, czy może BGK narzuca jakieś rozwiązania ?
  2. Czy w ciągu pierwszych 5 lat trwania umowy kredytowej można zmienić okres kredytowania (wydłużyć) ? Czy zależy to tylko od banku, czy może BGK narzuca jakieś rozwiązania ?
  Proszę o odpowiedź, bo mój doradca nie był w stanie odpowiedzieć na te pytania ze stuprocentową pewnością .

 • Witam. Bez problemu będzie Pani mogła rozszerzyć współwłasność mieszkania po Państwa ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ewelina

  Witam. Wraz z narzeczonym będziemy skladac wniosek o kredyt wraz z dofinansowaniem MDM. Ja będę nabywcą nieruchomości, narzeczony przystepuje do zadłużenia. Czy oficjalnie po ślubie jako małżeństwo mogę wtedy już męża zgłosić jako wspolkredytobiorce a notarialnie uczynić go jako wspolwlasciciela nieruchomości? Pytam dla mojej pewności ponieważ, doradca finansowy z którym współpracuje twierdzi, że jedynie mogę w formie testamentu wskazać wtedy juz męża jako osobe, która w razie ‚w’ dziedziczy nieruchomość a jako takie uczynienie wspolwlascicielem po ślubie jest nie możliwe. Czy to prawda? Pozdrawiam

 • Jeżeli będzie to spadek – nie grozi Panu konsekwencja w postaci zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego …

  uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Krzysztof

  witam,
  mam pytanie w kwestii obostrzeń związanych z MDM. Otóż dostałem pozytywną decyzję na dofinansowanie z mdm i zakupiłem już mieszkanie. MDM wymaga, abym przez 5 kolejnych lat nie wynajmował i nie sprzedawał tego mieszkania i to jest OK. Co jednak gdybym w drodze dziedziczenia po moich rodzicach dostał w spadku dom jednorodzinny oraz z małym gospodarstwem rolnym? czy poprzez takie nabycie (nie zakup) stracę dofinansowanie z MDM?
  pozdrawiam

 • Beneficjent powinien podpisać z bankiem umowę kredytową w terminie 60 dni od daty akceptacji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK zlecenia, jeżeli tego nie zrobi, środki przepadają.

 • Dorota

  Witam,
  czy jeśli zarejestruję po 1.01.2017 r w programie MDM – muszę od razu podpisać umowę z bankiem czy mogę pomimo rejestracji zająć się sprawą kredytu np pół roku później ?
  Pozdrawiam

 • Witam. Środki na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale deweloper dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Gdyby chciała Pan skorzystać z puli na 2017-ty rok, polecam złożyć wniosek po 2017-01-01. Wtedy zostanie uruchomiona druga część przyszłorocznej puli. Zachęcam także do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Jeżeli nie podpisze Pan umowy kredytowej w ciągu 60 dni od momentu akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia, środki przepadają. Po 1 stycznia 2017 będzie się Pan mógł ew. ubiegać o dopłatę z pozostałej cześci puli 2017.

 • Paweł

  Witam serdecznie,

  Proszę mi powiedzieć. Jak to jest dokładnie. Jedni inaczej, drudzy inaczej mnie informują.

  Słyszałem tak. Pula pieniędzy (a dokładnie połowa przeznaczonej kwoty) została przeznaczona na wnioski np. w tym roku. Ale jest druga pula pieniędzy na 2017, która będzie uruchomiona dopiero 2 stycznia. Czy to prawda? Spotkałem się z opinią, że od stycznia, owszem, będzie można składać wnioski ale na 2018 rok. Gdzie leży prawda?
  Pozdrawiam
  Paweł

 • misiek_yogi

  Czyli mam rozumieć, że jeśli nie zostanie podpisana umowa kredytowa w ciągu 60 dni od daty przyznania środków (limitu) przez BGK, to środki przepadają? W związku z tym jeśli załapałem się na dopłatę w 2017 roku i rejestrując wniosek np. 5 lipca 2016r. mam czas na podpisanie umowy kredytowej do 5 września 2016r? Jeśli nie podpiszę umowy kredytowej z dowolnym bankiem to będę musiał ubiegać się o środki na 2017 rok z drugiej puli?

 • Zgadza się. Umowa kredytowa powinna zostać podpisana w ciągu 60 dni od momentu akceptacji wniosku o kredyt z dofinansowaniem w systemie BGK Zlecenia.

 • Wie

  Nie ma mowy. Rejestracja jest jedna w pierwszym banku i niezależnie czy drugi cxy trzeci bank jest angazowany…. Ma pan 60 dni na spięcie w całość transakcji.

 • Hubert

  Wniosek o dopłatę z tytułu MDM (środki na 2017 rok) został zarejestrowany w pierwszym banku 30 czerwca – dostałem potwierdzenie. Z tego co wiem mam 60 dni na podpisanie umowy kredytowej. W drugim banku, środki zostały zarejestrowane w dniu 9 sierpnia – dostałem takie samo potwierdzenie jak to końcem czerwca w pierwszym banku (tylko z nową data). Teraz pytanie. Czy zarejestrowanie środków w BGK w kolejnym banku przedłuza mozliwośc podpisania umowy kredytowej na kolejne 60 dni czy liczy się jednak data rejestracji w pierwszym banku i nie mam mowy o jakim kolwiek wydłuzeniu okresu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/