Ogólne warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania

Ogólne warunki programu Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania

Z listy wielu pytań dotyczących ogólnych warunków programu „Mieszkanie dla Młodych”, które Państwo zadaliście nam ostatnio wybraliśmy te, które najczęściej powtarzały się.

Poniżej kompendium forumowej wiedzy:

– Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

– Chciałbym nabyć mieszkanie w ramach MDM, a potem je sprzedać lub wynająć. Czy mogę to zrobić?

Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku

– część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

– Chciałbym nabyć mieszkanie wspólnie ze swoją narzeczoną, czy możemy skorzystać z programu MDM?

Tak, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Jaki minimalny dochód muszę osiągać, aby przystąpić do programu MDM?

Ustawa MDM nie określa żadnych ograniczeń związanych z zarobkami. Jedyny warunek to spełnienie wymagań zdolności kredytowej w banku.

– Moja żona posiada mieszkanie, posiadamy rozdzielność majątkową. Czy mogę przystąpić do programu Mieszkanie dla Młodych?

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

– Jestem z małżonkiem po rozwodzie, zrzekłam się mieszkania na jego rzecz. Czy mogę skorzystać programu MDM?

Niestety nie. Dofinansowanie w ramach MDM może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Z programu są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, polecamy się.

 • Kko

  Dziękuję za odpowiedź

 • Okres 5-ciu lat karencji powinien być obliczony od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM. Proszę policzyć liczbę miesięcy, które upłynęły od tamtej chwili (przyjmijmy, że jest to x miesięcy). Wówczas kwota do zwrotu wyniesie ((60-x)/60)*(kwota dofinansowania). Jeżeli x = 10 wówczas mają Państwo do zwrotu 83,3% otrzymanej dopłaty.

 • Kko

  Niestety nie ma takiej możliwości. Jeśli będzie przepisane mieszkanie na mnie wtedy muszę spłacić męża a od tak 100 tysięcy nie wyczaruje.

  Czyli jak to policzyć?
  Dostaliśmy dofinansowania prawie 29 tysięcy 3 tysięcy to był nasz wkład własny. 15 stycznia mija 2 lata od podpisania umowy z bankiem

 • Hmm, a czy jest możliwość, aby mieszkanie i zobowiązanie w całości było przepisane na Panią? Wtedy nie trzeba by było nic oddawać. W innym przypadku dofinansowanie podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

 • Kko

  Witam.
  W 2016 kupiliśmy mieszkanie z MDM. Niestety rozwodzimy się i mąż chce swoją część mieszkania przepisać na naszą córkę jak obliczyć ile będę musiała oddać do funduszu dopłaty?

 • Polecamy usługi naszych doradców. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ferries

  Mozesz, ale prawdopodobnie pojutrze rano srodki sie skończą. Musialabys cudem wszystko zalatwic jutro / pojutrze i wskoczyć na listę rezerwową.

 • Magdalena Popiolek

  Witam.Pochodzę z miasta Garwolin ,60km od Warszawy czy mogę skorzystać z programu MDM? Miasto oferuje nowe bloki.

 • Zgadza się.

 • Nie ma to znaczenia, jeżeli małżeństwo wychowuje min. trójkę dzieci, spełniających warunki ustawy. Małżonkowie przystępują do kredytu w ramach programu MDM wspólnie.

 • Aga

  Ale tu mają trójkę dzieci, wtedy to, że mają mieszkanie nie dyskwalifikuje, mogą sobie kupić np. większe. I tylko z takimi odpowiedziami doradców się tu spotkałam..

 • Agnieszka

  Witam, mam jedno zastrzezenie do czytanych postow. Konsultant/doradzca odpowiedział w tym przypadku, Pani moze starac się o MDM. Natomiast w postach poniżej ludzie opisują podobna, o ile nie taka sama sytuacje i odpowiedz, ktora dostali jest juz negatywna. Wiec w takim razie wspolmalzonek, ktory dostal mieszkanie moze starac sie o MDM?

 • Witam. Polecałbym najpierw dokończyć kwestie rozwodowe – inaczej mieszkanie zakupione przez Panią będzie także współwłasnością Pani męża.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Magda Z

  Witam jestem w trakcie separacji z mężem z którym mam rozdzielność majątkowa. Posiadamy 3 nieletnich dzieci pozostających na moim utrzymaniu. Maz posiada kredyt hipoteczny na dom. Czy mogę dostać kredyt MDM mimo braku orzeczenia o rozwodzie czy musze mieć rozwod?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, może. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Andrzej Mazur

  Dzień dobry. Czy osoba posiadająca trójkę uczących się dzieci i będąca właścicielem dwóch nieruchomości mieszkalnych może skorzystać z programu mdm? Pozdrawiam

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, mogą Państwo skorzystać z programu MDM, jeżeli dzieci spełniają warunki ustawy (wiek poniżej 25 lat, uczą się).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie

 • Magdalena Lewandowska

  Jeżeli dostałam mieszkanie przez darowiznę, ale mąż nie ma żadnego udziału w żadnej nieruchomości to jest szansa skorzystania z programu Mdm? Dodam że mamy trójkę dzieci w tym jedno z orzeczeniem i nie przekraczamy wieku 35 lat.

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bank nie powinien mieć z tym problemu.

 • Jan

  Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz. Umowa kredytowa będzie podpisana przed ślubem.

  Mam dodatkowe pytanie, jak bank będzie patrzył że kredyt wziąłem sam a w akcie notarialnym będę już z żoną

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Jan

  Witam, dostałem dofinansowanie MDM na singla ale obawiam się ze kredyt zostanie uruchomiony przed ślubem a akt notarialny będzie po ślubie, w jaki sposób rozwiązać ten problem?

 • Miło nam, zapraszamy do zadawania pytań.

 • aga

  swietny program,szkoda tylko ,,,ze jak sie ma troche wiecej lat to już sie nic nie należy ,moje dzieci 6 lat i niespełna roczek muszą mieszkac w jednym za grzybiałym pokoju ,na pomoc od panstwa niestety nie ma co liczyc bo mama miała pecha i przez 6 lat musiała sie leczyc zeby je mieć niestety też prywatnie .Nasze panstwo bardziej dba o singli ,bo moze dzieki dopłacie przybędzie młody obywatel ,a moze nie,szkoda ze nie dba o te dzieci które już są na swiecie żeby im poprawić byt ,ale co tam na 40 lat jest się staruszkiem przeznaczonym na bakutil,wiec po co pomoc.

 • aga

  aga

 • Niestety nie. Wymóg nieposiadania mieszkania jest jednym z warunków do skorzystania z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymogi Ustawy.

 • Krzysiek

  Żona dostała mieszkanie od rodziców (to jest tylko i wyłącznie jej mieszkanie własnościowe), czy jako małżeństwo możemy skorzystać z MDM na zakup większego mieszkania?

 • Już niedługo rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli Pani mąż posiada dom, nie może Pani skorzystać z programu MDM. Na podstawie art. 6 Ustawy, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Daria Jakubowska

  Dzień dobry
  Jestem 9 lat po ślubie. Przed ślubem mąż odziedziczył dom. Wzięliśmy wspólny kredyt na remont. Mamy rozdzielność majątkową. Chciałabym kupić mieszkanie w MDM. Czy jest jakaś możliwość? Pozdrawiam

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wymienione mieszkanie nabędzie Pani po podpisaniu aktu notarialnego przekazującego własność (czyli za 2 lata).

 • Orłowska Emilia

  Dzień dobry, Posiadam mieszkanie w MDM jako singiel. W najbliższym czasie chciałabym nabyć inne mieszkanie wraz z mężem. Mieszkanie zakupione byłoby w trakcie budowy, a więc akt notarialny podpisany byłby za około 2 lata (umowa kupna, kredyt itd dużo wczesniej) – czy moment nabycia własności liczyć się będzie od aktu notarialnego? Nie chciałabym zwracać dopłaty MDM ze względu na współwłasność w ciągu ustawowych 5 lat. Dziękuję za odpowiedź

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Nie ma problemu, aby akt notarialny zawarli Państwo już jako małżeństwo.

 • Adam

  Przystępuję do MdM jako singiel i kupuję mieszkanie w budowie. Następnie za kilka miesięcy biorę ślub. Ukończenie budowy mieszkania nastąpi w 2018 r, a więc po ślubie i wtedy też następuje przeniesienie własności ukończonego mieszkania. Czy mogę podczas przeniesienia własności zrobić tak, że pod tym aktem notarialnym podpiszemy się jako małżeństwo i jako małżeństwo będziemy mieć prawo własności do kredytowanego mieszkania?

 • Witam. Jeżeli mąż nie był beneficjentem programu MDM, nie powinna zajść konieczność zwrotu dofinansowania, jeżeli nabył mieszkanie tylko na siebie przy ustanowionej rozdzielności majątkowej.

 • Ania

  Witam, nabyłam mieszkanie w ramach MDM będąc jeszcze singlem, później wstąpiłam w związek małżeński i mieliśmy wspólność majątkową (mieszkanie nie zostało rozszerzone na małżonka) ale po jakimś czasie ustanowiliśmy rozdzielność majątkową, czy w przypadku gdyby mąż nabył inną nieruchomość ja będę zobowiązana do zwrotu dopłaty?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo ww. warunki, zachęcam do skorzystania z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  Kwotę dofinansowania mogą Państwo wyliczyć tutaj:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Paulina

  Witam. Razem z partnerem chcemy kupic mieszkanie,ktore aktualnie wynajmujemy. Mamy jedno dziecko w niedalekiej przyszlosci chcemy miec drugie. Spelniamy warunki wiekowe.Czy nalezy nam sie dofinansowanie jesli nie mielismy nigdy mieszkan ,mieszkanie ,ktore chcemy kupic ma 64 m. Warte 120 tys.Jesli tak na jaki procent dofinansowania możemy liczyć?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, jest taka możliwość, część banków akceptuje udzielanie kredytów cudzoziemcom. Dodatkowym atutem będzie Pani – obywatelka Polski. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Witam, mój mąż jest Ukraińcem, ale posiada stały pobyt w Polsce. Czy możemy skorzystać z dopłaty MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To zależy od procedur banku kredytującego. Jeżeli dany bank udziela kredytów mieszkaniowych osobom niepełnoletnim, taka osoba może zostać beneficjentem programu MDM.

 • ula

  Witam,
  czy singlem może być osoba niepełnoletnia, a kredytobiorcami rodzice? w momencie zakończenia budowy mieszkania i oddania go do użytku dziecko będzie już pełnoletnie i byłoby właścicielem mieszkania. czy młodociana osoba może być beneficjentem programu mdm?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Własność mieszkania można przenieść wcześniej (bank będzie zadowolony z takiego rozwiązania). W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska. Mąż zostanie dopisany jako współkredytobiorca.

 • Tom Hanker

  Witam,
  W marcu został mi przyznany kredyt MDM na zakup mieszkania. Wówczas byłam singlem i był to MDM dla singla. Ostatnia rata (tym samym dofinansowanie MDM) ma zostać wypłacone w styczniu. Przeniesienie własności mieszkania miało odbyć się również do 31 stycznia. Deweloper jednak zaproponował aby przenieść własność już teraz w listopadzie. Czy nie koliduje to z umową kredytową w której był zapis rata do 21.01; przeniesienie własności do 31.01?
  W międzyczasie wyszłam za mąż. Czy mogę dopisać męża już teraz (po przeniesieniu własności) jako wpółwłaściciela mieszkania? Na jakiej zasadzie najlepiej to zrobić – darowizny czy po ustanowieniu księgi wieczystej dopisać go jako współwłaściciela? Czy mąż będzie musiał zostać dopisany do kredytu czy nie ma takiej konieczności?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Anna Peszko

  Witam, W marcu dostałam kredyt MDM na zakup mieszkania jako singiel. Teraz jestem mężatką. Zbliża się termin przeniesienia własności i chciałabym dopisać męża jako współwłaściciela. Czy naruszę warunki umowy kredytowej? Czy muszę dopisać męża do kredytu? Dofinansowanie MDM zostanie wypłacone w styczniu 2017.
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Mogą Państwo przedstawić wówczas odpis aktu zawarcia małżeństwa i dostarczyć dowody w późniejszym terminie.

 • karina

  Witam, wraz z narzeczonym chcemy skorzystać z programu i złożyć wniosek w styczniu 2017 r. jednak w grudniu bierzemy ślub cywilny, w związku z tym mamy obawę, że nie zdążymy z wymianą dowodu osobistego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z mdm. Zastanawia mnie czy będzie problem z uzyskaniem dofinansowania, jak się zabezpieczyć przed ewentualnymi utrudnieniami.

 • Witam. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżonkowie przystępują do kredytu wspólnie. Jeżeli Pani mąż posiada mieszkanie – nie ma niestety możliwości aby Państwo skorzystali z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki określone w ustawie.

 • Dorota

  Witam,
  Mój mąż posiada mieszkanie, mamy rozdzielność majątkową i wspólnie chcielibyśmy zaciągnąć kredyt. Czy w tym przypadku możemy przystąpić do programu Mieszkanie dla Młodych?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, może. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • bodzio

  Witam! czy posiadacz karty stałego pobytu w Polsce na podstawie pochodzenia polskiego oraz pracujący na umowie o prace na czas nie określony może skorzystać z programu?

 • Nie, ale polecam kontakt z naszym doradcą po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • irenawu

  czy dalej znajde tam aktualne oferty ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Jacek

  Witam. Żona przed ślubem była jedynym właścicielem mieszkania wziętego na kredyt (spółdzielcze własnościowe). Mieszkanie to dość szybko oddała swojej mamie (darowizna). Aktualnie jesteśmy rodziną z dwójką dzieci i chcemy wziąć kredyt na mieszkanie. Czy jest możliwość skorzystania z dopłaty MDM? Pozdrawiam

 • Na podstawie art. 6-go Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu razem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał Sabal

  Witam, mamy rozdzielność majątkową chcemy przystąpić razem do kredytu z MDM spełniamy wszystkie kryteria, Czy możemy starać się razem o kredyt i czy otrzymamy dopłatę ?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Wiolkaaa

  Dziękuję ☺

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To nie będzie problem, bank będzie bardziej niż szczęśliwy, jeżeli do kredytu dołączy kolejny kredytobiorca 😉

 • Wiolkaaa

  Rozszerzenie wspólności majątkowej wiąże się w tym przypadku z wpisaniem mnie jako wspolkredytobiorcy, inaczej bank się nie zgodzi. Czy to również nie stanowi problemu skoro kredyt przyznany mężowi był z dofinansowaniem?

 • Witam, owszem, mieszkanie męża może zostać włączone do majątku wspólnego. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Wiolkaaa

  Witam. Mój mąż przed ślubem zakupił mieszkanie korzystając z dofinansowania jako singiel. Ja posiadałam mieszkanie które sprzedalam. Czy mieszkanie które kupił mąż może zostać włączone do majątku wspólnego? Czy jeśli tak się stanie będziemy musieli oddać cześć dopłat z uwagi na to ze mi nie przysługują dopłaty?

 • Owszem – mogą Państwo. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aga

  Dzień dobry, z mężem mamy 3jkę dzieci i posiadamy własnościowe mieszkanie. Niestety jest za małe dla naszej rodziny . Chcielibyśmy kupić dom korzystając z MDM, a dotychczasowe mieszanie wynająć. Czy możemy tak zrobić, czy tez musimy sprzedać mieszkanie?

 • Dokładnie tak. Dochody męża także mogą być brane pod uwagę, ale to dochód w PLN powinien być dominujący.

 • Ilona

  Witam. Czyli rozumiem ze moge skorzystac z Mdm razem z mezem ale bedzie brany pod uwage tylko moj dochod, (ze wzgledu na to ze maz zarabia w euro) i wtedy moge poprosic inne osoby np tate ( ze wzgledu na wiekszy dochod)aby mi pomogl wziasc kredyt, aby zdolnosc kredytowa byla wieksza tak? Czy jest jakies inne rozwiazanie?Dziekuje pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Na podstawie art. 6-go Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu razem. Rozdzielność majątkowa niestety nie będzie stanowić rozwiązania Państwa problemu. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musieliby Państwo ewentualnie poprosić o pomoc przy ustalaniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ilona

  Witam😀Mam pytanie: jestem w malzenstwie i chcemy wziasc kredyt z mezem i starac sie o dofinansowie z MDM, natomiast banki stawiaja opor aby udzielic go ze wzgledu na to ze maz zarabia w euro i teraz pytanie:Czy jak zrobimy rozdzielnosc majatkowa to ja sama bede mogla sie starac o dofinansowanie z MDM jako SIngiel?Dziekuje za odpowiedz i pomoc

 • Witam. Niestety, nie ma takiej możliwości.

 • Małgorzata

  Witam.
  Zapewne padło już wcześniej takie pytanie.. Czy można otrzymać zwrot dofinansowania na mieszkanie z rynku wtórnego zakupionego w 2015 r. ale jeszcze przed wejściem z dniem 1 września 2015 r. nowych przepisów? Jeżeli nie, to czy jest w ogóle projekt takiej ustawy? Gdybym poczekała z zakupem mieszkania parę miesięcy, w 100% załapałabym się na ten program… czuję się trochę poszkodowana.

 • Owszem, macie Państwo taką możliwość. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Witam. Czy możemy jako małżeństwo ubiegać się o dopłatę z MDM jeśli w latach 2005-2006 korzystaliśmy ze zwrotu VAT za materiały budowlane przy budowie własnego domu? Nadmieniam, że wychowujemy troje małoletnich dzieci i nie obowiązują nas limity co do wieku i własności. Pozdrawiam.

 • Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • O ile będziecie państwo chcieli zakupić 100% własności wymienionej nieruchomości i przynajmniej jedno z was nie ma ukończone 35 lat – możecie skorzystać z programu MDM. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam! Czy możemy z męzem skorzystać z dofinansowania na dom w którym włascicielem jest brat ale on chce sie wyprowadzic i zostaja rodzice i w takim wypadku my odkupujemy od niego ten dom i potrzebujemy srodki na remont gdyż spodziewamy sie dziecka. Ja nie jestem w tym momencie wspolwlascicielem tego domu i moj mąz również nie posiada żadnych budynków. Dziekuje za odpowiedź.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Gisc

  Czy mogę skorzystać z dopłaty dla singla jesli w przeszlosci bylam (krotko, bo krótko ale jednak) właścicielką nieruchomości (odziedziczylam po zmarłym ojcu, nieruchomość zasłużoną szybko sprzedałam)?

 • Rozumiem, że chce Pan wziąć kredyt właśnie na ww. 2/3 mieszkania? Nie jest to niestety możliwe. w ramach programu MDM może Pan zakupić 100% własności danej nieruchomości. Mógłby Pan więc ew. sfinansować ww. mieszkanie np. w przypadku, gdyby odsprzedał Pan tacie swoją część, a następnie odkupił od niego całość 😉

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomek

  Witam,
  Po smierci mamy przysluguje mi w formie spadkowej1/3 mieszkania ktore zamierzam odkupic od ojca czy moge nadal starac sie z zona o dofinansowanie mdm?

 • Witam. Jeżeli odbiór domu odbędzie się w przeciągu najbliższych 5-ciu lat i mąż zostanie współwłaścicielem części domu – tak, będzie musiał zwrócić część dofinansowania.

  Nie orientuję się niestety na tyle dobrze w kwestiach prawnych, aby odpowiedzieć Pani jednoznacznie na pytanie, jak budowa zostanie potraktowana w świetle Państwa rozdzielności majątkowej. Zalecałbym w takiej sytuacji kontakt z biurem prawnym.

  Z mojej strony – zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.”

 • Witam. W ramach programu MDM można nabyć jedynie 100% własności danego lokalu. Opisane przez Pana rozwiązanie jest możliwe jedynie wówczas, kiedy ww. nieruchomość jest domem dwulokalowym.

 • Radek

  Witam
  Nie stać nas z żoną na dom. Czy jest możliwość żebyśmy kupili połowę domu i skorzystali z mdm, a drugą połowę nabył szwagier (singiel) któremu z racji na wiek nie przysługuje już mdm ?

 • aneta

  witam , moj mąż wszedł w posiadanie mieszkania w ramach dofinansowania Mdm , jeszcze nie będąc w związku małzeńskim , aktualnie posiadamy rozdzielnośc majątkową i ja planuję budować dom , czy w związku z tym moj mąż straci dofinansowanie w ramach dopłat ?
  dziękuję za odpowiedz.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Dofinansowanie jest wyliczane identycznie dla małżeństw i singli. Głównym czynnikiem jest liczba wychowywanych dzieci. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Natalia

  Witam,
  Jak kwota dofinansowania różni się w przypadki singla, a jak małżeństwa? Np w przypadku mieszkania o wartości 300 000 tys, z rynku wtórnego?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli wymieniona część własności domu należąca do Pani stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zachęcam Panią do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam! Jestem współwłaścicielką (wraz z ojcem i dwoma siostrami) domu, który dostaliśmy w spadku po śmierci mamy. Czy mogę starać się o dofinansowanie z MDM?

 • Niestety tak, gdyż zostanie Pan właścicielem innego lokalu mieszkalnego. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Proponuję, aby rodzice poczekali jeszcze 4 lata i dopiero wtedy przekazali Panu nieruchomość.

 • Tomek

  Witam!Mam pytanie skorzystałem z MDM na zakup mieszkania w październiku 2014r.a w luty 2016r.rodzice chcą przepisać na mnie gospodarstwo rolne wraz z domem..czy BD musiał zwracać dofinansowanie MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. BGK wydał oficjalną rekomendację odnośnie powierzchni użytkowej, którą można się ew. „podeprzeć” w przypadku problemów w banku: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Z drugiej strony, banki mają bardzo dużą autonomię w procesie udzielania kredytów w programie MDM. Jeżeli analityk ma wątpliwości odnośnie wymienionego pomieszczenia, mogą Państwo skorzystać z oferty innego banku. Ze swojej strony zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Magdalena

  Witam. Razem z mężem staramy sie właśnie

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Polecam sprawdzić informacje w KW nieruchomości. jeżeli budynek jest zakwalifikowany jako mieszkalny – jedyną opcją na skorzystanie z programu MDM będzie fakt wychowywania min. trójki dzieci.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.