Kolejny rekordowy miesiąc w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Kolejny rekordowy miesiąc w programie Mieszkanie dla młodych

Listopad 2015 był trzecim z kolei miesiącem, kiedy beneficjenci programu „Mieszkanie dla Młodych” mogli korzystać z nowych zasad funkcjonowania rządowego programu wsparcia.

Rozszerzenie oferty programu MDM o rynek wtórny spowodowało prawdziwy boom. Kredytobiorcy złożyli prawie 4 tysiące wniosków we wrześniu, ponad 5 tysięcy w październiku i porównywalną liczbę w listopadzie.

Po wejściu w życie nowelizacji popularność programu „Mieszkanie dla Młodych” wzrosła prawie trzykrotnie. 2/3 nowo złożonych wniosków dotyczy rynku wtórnego. Kredytobiorcy wykorzystali prawie 535 mln PLN z puli 715 mln PLN przewidzianych na obecny rok, czyli ponad 74% środków. Przy zachowaniu obecnego tempa popularności programu środki zostaną wykorzystane prawie „na styk”. Te perspektywy nieco gorzej rokują przyszłorocznym potencjalnym beneficjentom. Wprawdzie kwota puli dopłat przeznaczonych na przyszły rok jest o 15 mln PLN większa (wynosi 730 mln PLN), ale środki zostały już zarezerwowane w ponad 30%.

Większość banków nadal przyjmuje wnioski o kredyt MDM z terminem wypłaty w bieżącym roku. Beneficjenci powinni jednak pamiętać, że o ile w ramach danego roku przesunięcie wypłaty dofinansowania jest możliwe – to w związku z pulowym systemem budżetowania dopłat – nie ma możliwości jej przesunięcia na kolejny rok. W świetle powyższego – jeżeli istnieje ryzyko opóźnienia procesu kredytowego – warto zastanowić się nad określeniem terminu wypłaty dofinansowania na początek przyszłego roku.

Optymalnym sposobem na skorzystanie z programu jest złożenie wniosku w bieżącym roku z terminem wypłaty w 2016-tym. Potencjalny beneficjent będzie mógł wtedy skorzystać z warunków obowiązujących w tym roku – czyli obecnych limitów cenowych oraz minimalnej kwoty wymaganego wkładu własnego na poziomie 10%. Jednocześnie – przynajmniej do końca trzeciego kwartału 2016 – nie będzie groźby, że środków zabraknie.

Ostatnią szansę na udział w programie „Mieszkanie dla Młodych” mają kredytobiorcy kończący w 2015-tym roku 35-ty rok życia. Nawet, jeżeli złożą wniosek ostatniego dnia grudnia z terminem wypłaty na przyszły rok – będą mogli otrzymać wsparcie w formie dopłaty.

Jeżeli chcą państwo skorzystać z programu MDM, polecamy rejestrację na stronie: Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie „Mieszkanie dla Młodych„, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150