Kolejny rekordowy miesiąc w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Kolejny rekordowy miesiąc w programie Mieszkanie dla młodych

Listopad 2015 był trzecim z kolei miesiącem, kiedy beneficjenci programu „Mieszkanie dla Młodych” mogli korzystać z nowych zasad funkcjonowania rządowego programu wsparcia.

Rozszerzenie oferty programu MDM o rynek wtórny spowodowało prawdziwy boom. Kredytobiorcy złożyli prawie 4 tysiące wniosków we wrześniu, ponad 5 tysięcy w październiku i porównywalną liczbę w listopadzie.

Po wejściu w życie nowelizacji popularność programu „Mieszkanie dla Młodych” wzrosła prawie trzykrotnie. 2/3 nowo złożonych wniosków dotyczy rynku wtórnego. Kredytobiorcy wykorzystali prawie 535 mln PLN z puli 715 mln PLN przewidzianych na obecny rok, czyli ponad 74% środków. Przy zachowaniu obecnego tempa popularności programu środki zostaną wykorzystane prawie „na styk”. Te perspektywy nieco gorzej rokują przyszłorocznym potencjalnym beneficjentom. Wprawdzie kwota puli dopłat przeznaczonych na przyszły rok jest o 15 mln PLN większa (wynosi 730 mln PLN), ale środki zostały już zarezerwowane w ponad 30%.

Większość banków nadal przyjmuje wnioski o kredyt MDM z terminem wypłaty w bieżącym roku. Beneficjenci powinni jednak pamiętać, że o ile w ramach danego roku przesunięcie wypłaty dofinansowania jest możliwe – to w związku z pulowym systemem budżetowania dopłat – nie ma możliwości jej przesunięcia na kolejny rok. W świetle powyższego – jeżeli istnieje ryzyko opóźnienia procesu kredytowego – warto zastanowić się nad określeniem terminu wypłaty dofinansowania na początek przyszłego roku.

Optymalnym sposobem na skorzystanie z programu jest złożenie wniosku w bieżącym roku z terminem wypłaty w 2016-tym. Potencjalny beneficjent będzie mógł wtedy skorzystać z warunków obowiązujących w tym roku – czyli obecnych limitów cenowych oraz minimalnej kwoty wymaganego wkładu własnego na poziomie 10%. Jednocześnie – przynajmniej do końca trzeciego kwartału 2016 – nie będzie groźby, że środków zabraknie.

Ostatnią szansę na udział w programie „Mieszkanie dla Młodych” mają kredytobiorcy kończący w 2015-tym roku 35-ty rok życia. Nawet, jeżeli złożą wniosek ostatniego dnia grudnia z terminem wypłaty na przyszły rok – będą mogli otrzymać wsparcie w formie dopłaty.

Jeżeli chcą państwo skorzystać z programu MDM, polecamy rejestrację na stronie: Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie „Mieszkanie dla Młodych„, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Mogą więc Państwo skorzystać z programu MDM, nie posiadając własnych środków. Wymieniony kredyt gotówkowy (a raczej jego rata) zostanie ujęty w procesie liczenia Państwa zdolności kredytowej. Nie będzie jednak niestety możliwe jego skonsolidowanie w ramach programu MDM. Jeżeli potrzebują Państwo porady profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Sylwia11

  Witam ! Chcielibyśmy skorzystać z MdM najbliższym czasie, jesteśmy małżeństwem z jednym dzieckiem, nie posiadającym własnej nieruchomości. Prosimy o informację, czy w sytuacji gdy mamy kredyt gotówkowy w wysokości 30 tyś złotych oraz 0 oszczędności, jesteśmy w stanie uzyskać dofinansowanie wkładu własnego? I czy jest możliwe wzięcie kredytu hipotecznego-konsolidującego jednocześnie nasze zobowiązanie + dobranie środków na remont zakupionego mieszkania. Pozdrawiam, liczę na odpowiedź.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety, nie jest możliwe, aby uzyskali Państwo dofinansowanie do zakupionego już mieszkania. Mogliby Państwo ew. kupić za pomocą programu MDM inny lokal, pod warunkiem, że wychowujecie Państwo min. troje dzieci. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Ela.P

  Witam ! Zakupiliśmy w czerwcu 2015 roku z mężem dom z rynku wtórnego. W danym okresie nie było możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Czy po nowelizacji ustawy mamy możliwość złożenia wniosku mimo iż uzyskaliśmy kredyt hipoteczny ? Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania z projektu mdm?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, w większości banków wymagany jest odbiór budynku w przeciągu 24 miesięcy.

  Odnośnie Pani pytania – tak, istnieje możliwość, że właścicielem domu jest jedynie Pani, a narzeczony wspomaga zdolność (w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”). Bank udzieli wówczas kredytu Pani. To Pani będzie beneficjentką MDMu i właścicielką nieruchomości.

  Zachęcam Panią do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karolina

  Witam,
  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
  Opcja 2wydaje się bardziej racjonalna (bank przy kredytowaniu budowy nie wymaga odbioru w ciagu 2lat?). Jeśli jest możliwość tylko dopytam:
  Jeżeli jesteśmy współwłaścicielami działki budowlanej to czy mogę sama ubiegać się o kredyt na budowę?(zdolność pomijamy). Czy oboje przystępujemy do kredytu? Czy jest możliwość że kredyt mamy wspólny a ja jestem właścicielem domu? Czy bank udzieli narzeczonemu kredyt na takich warunkach? 🙂 w najgorszym wypadku wchodzi w grę darowizna ziemi- i tu podatek…
  Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz za odpowiedź
  Karolina

 • Witam. Wniosek złożony pod koniec marca gwarantuje niemal 100% pewność udziału w programie MDM.

  Odnośnie drugiego pytania – tak, jeżeli babcia przepisze w darowiźnie dom przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM, będziecie Państwo musieli oddać część dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Wiola

  Witam. Martwią mnie prognozy, że pieniędzy na 2016r. ubywa. Czy jeśli złożę wniosek końcem marca z wypłatą dotacji w lipcu (sierpniu), to zdążę?
  I jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy rodziną wielodzietną. Czy jeśli babcia przepisze mężowi dom zanim upłynie 5 lat, to będziemy musieć oddać dotację? Pozdrawiam!

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Do złożenia wniosku wystarczy na dobrą sprawę umowa przedwstępna. Pozostałe dokumenty różnią się w zależności od banku, ale o tym poinformuje już Państwa doradca podczas rozmowy.

 • Witam. Mają Państwo kilka możliwości:

  1. Zawieracie Państwo związek małżeński i rozpoczynacie budowę (w dowolnym momencie). Jeżeli nie dokonacie odbioru budynku w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania – nie grozi Państwu konieczność zwrotu dofinansowania.

  2. Rozpoczynacie budowę jako narzeczeństwo, ale wszystkie f-ry są na Panią. Nie możecie się pobrać przed zakończeniem budowy. Odbiera Pani budynek i bierzecie ślub. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Jeżeli któraś z wymienionych opcji wymaga szerszego opisania – prośba o informację, postaram się dostarczyć szerszego zakresu informacji.

 • Jakub Rydzynski

  A co potrzebujemy żeby złożyć taki wniosek? Mieszkania jeszcze nie wybraliśmy, zamierzamy kupić je na rynku wtórnym i wybrać jakieś z dostępnych na rynku nieruchomości właśnie dopiero w czerwcu..?

 • Mogą Państwo złożyć wniosek np. pod koniec I-go kwartału z terminem wypłaty dofinansowania na czerwiec lub lipiec 2016, kiedy to już zbierzecie Państwo środki. Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wszystko zależy od tego, kiedy podpisana została umowa kredytowa. Jeżeli nastąpiło to przed uprawomocnieniem się nowelizacji, spłaty kredytu można dokonać w każdej chwili. Jeżeli umowa kredytowa została podpisana po dacie uprawomocnienia się nowelizacji, kredyt można spłacić bez konsekwencji dopiero 5 lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDMu.

 • Karolina

  Witam,
  A jak postąpić a tej sytuacji: jeżeli 22.12.2015 mój narzeczony kupił kawalerkę z rynku wtórnego z dopłatą MDM, a posiadamy wspólną ziemię i chcielibyśmy w ciagu dwóch lat rozpocząć budowę domu. Budowa w 70% byłaby finansowana z kredytu (bez dopłat). Czy możemy zawrzeć przed budową związek małżeński i zacząć budować bez ryzyka straty dopłaty, czy dom musiałby byc budowany na mnie i musielibyśmy mieć rozdzielność majątkową? Albo ślub za 5 lat dopiero? W dokumentach z banku (PKO BP) zaznaczone jest, że narzeczony nie zwraca dopłaty jezeli stanie się właścicielem innej nieruchomosci mieszkalnej w drodze spadku. Nie ma słowa o ustanowieniu związku małżeńskiego stąd pytanie…
  Pozdrawiam
  Karolina

 • Jakub Rydzynski

  Witam, chcielibyśmy skorzystać z mdm w nadchodzącym roku gdzieś na przełomie czerwca/lipca. Do tego czasu odlozymy trochę więcej pieniędzy na wykończenie. Czy do tego czasu nie obudzimy się z żoną z przysłowiową ręką w nocniku? Chodzi o wykorzystanie limitów…co zrobić żeby do tego nie doszło?

 • Ma Ma

  Jeśli chodzi o całkowita spłatę kredytu z dofinansowaniem mdm to rozumiem ze mogę jej dokonać dopiero po 5roku spłacania kredytu bez zwrotu dofinansowania z programu?

 • Jeżeli ostateczna cena będzie już znana – jest spora szansa na uzyskanie kredytu w ramach programu MDM. Zachęcam Pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i skonsultuje, jakie są możliwości na uzyskanie kredytu w poszczególnych bankach.

 • Grzegorz

  witam! jestem na etapie składania oferty na zakup mieszkania w drodze przetargu. Nieruchomość spełnia wszelkie wymogi uprawniające do skorzystania z MDM. Czy po wygranym przeze mnie przetargu gdy będzie już znana końcowa cena nabycia nieruchomości (będzie się mieścić w wymogach MDM) mogę złożyć wniosek z dopłatą MDM? Organizator przetargu jest elastyczny jeśli chodzi o końcowy termin zapłaty za nabytą nieruchomość.
  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Owszem, nadal są przyjmowane wnioski z terminem wypłaty dofinansowania na przyszły rok. Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dorka

  Czy w ty roku beda przyjmowane jeszcze wnioski? PKOBP już nie przyjmuje 🙁

 • Prognozy są niestety realne, ale proszę się nie martwić. Pula dotyczy wsparcia dla udzielanych kredytów, w Pańskim przypadku mówimy o zwrocie podatku VAT przez urząd skarbowy.

 • Dawid

  WItam.

  Czy prognozy które ktoś tu przytoczył dotyczące puli na rok 2016 i jej wykorzystania już na przełomie marca/kwietnia są realne? Buduję dom systemem gospodarczym i chciałbym uzyskać zwrot VATu. NIestety będę gotowy najwcześniej na wakacje. Istnieje ryzyko że pula zostanie wyczerpana? Czy istnieje jakis sposób aby złożyć wniosek wcześniej i zarezerwować środki a procedować go później po uzyskaniu wszystkich dokuemntów potwierdzajacych zakończenie prac?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Ma Ma

  Jak wygląda sytuacja gdy:(partner/partnerka osoby nie będące w formalnym związku) oboje posiadaja mieszkania w mdm i chcą zawrzeć związek małżeński.Rozumiem ze do 5go roku nie mogą wynająć lub udostępnić tego mieszkania nikomu z rodziny lub osoba trzecim a co z dofinansowaniem czy jest jakiś przepis który karze za chęć sformułowania związku zwrotem części dopłaty ? Jeśli tak dlaczego i kogo

 • Jeżeli przyjmie Pani darowiznę innego lokalu mieszkalnego (lub części lokalu) w przeciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ma Ma

  Posiadam mieszkanie w mdm a moi rodzice sprzedają swoja nieruchomość w przyszłym roku i nabywają inna chcąc zapisać ja na mnie. Czy są jakieś przepisy które odnoszą się do takiej sytuacji związane z mdm np czy dopłatą zostaje zmniejszona lub coś innego

 • Jeżeli ma Pan poniżej 35 lat i nigdy nie posiadał Pan własnego domu lub lokalu – jak najbardziej tak. Zachęcam Pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Xxx

  Ok, a jeśli jestem singlem, nie mam dzieci, chce kupic mieszkanie 58m2 to czy dostane dofinansowanie?

 • Nie do końca. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

  Polecam także skorzystać z kalkulatora na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Xxx

  Witam, chcę się upewnić czy dobrze rozumiem warunki dofinansowania, tzn czy te 10% dofinansowania to jest 10% wartosci nieruchomości czy 10% wkładu własnego który ja sobie zaoszczedziłam? Np. Jak mieszkanie kosztuje 200 000 tys to dostanę 20tys dofinansowania?

 • Decyzja o skorzystaniu z kredytu nie jest prosta i każdy powinien ją rozważyć we własnym zakresie. Niewątpliwym plusem programu MDM jest kwota dodatkowego dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że program ma także swoje ograniczenia – czyli np. kryterium wieku. Jeżeli przegapimy graniczny moment, nie będzie w przyszłości możliwości, aby skorzystać z dopłaty.

 • Rzeczywistosc

  Ostatni miesiac i ostatni rok takiego bumu kto nie zdarzyl w listopadzie, to proponuje poczekac na lepsze czasy….. ja nie zdazylem i bede zmuszony wynajmowac, zreszta lepsze to niz byc dojonym przez bank na marźach prowizjach i oprocentowan.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wymieniona strona nie zawiera poprawnej informacji odnośnie kwoty dopłat.

 • Martyna

  Czy to jest strona internetowa utworzona przez Państwa czy kolejny fake?

 • Witam. Ustawa nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Ważne jest natomiast, aby mieszkanie nabyte w ramach programu MDM spełniało Pańskie potrzeby (innymi słowy – powinien Pan w nim mieszkać).

 • O ile nie dokonają Państwo formalnego rozdzielenia własności mieszkania, możliwe jest spisanie testamentu obejmującego wypadek losowy.

 • Udział w programie MDM jest możliwy jedynie w połączeniu ze specjalnym kredytem wziętym w banku współpracującym z BGK. Serdecznie zachęcam do udziału w programie poprzez rejestrację na naszej stronie.

 • krystain

  Witam, mam zamiar złozyć wniosek o mdm z kredytem. Czy muszę być zameldowany potem w tym nowym mieszaniu czy np. mogę nadal byc zameldowany u rodzicow?

 • Fell

  Dzień dobry.

  Posiadamy kredyt z MDM razem z partnerem. Z racji nieformalnego związku, jedno z nas stało się beneficjentem. Wiemy, że przez 5 lat, nie możemy wspólnie stać się współposiadaczami mieszkania, gdyż zaszła by potrzeba zwrotu dofinansowania. Kredyt jest wspólny, mieszkanie narazie nie. Ale co w przypadku gdyby wydarzyły się nieprzewidziane okoliczności w ciągu tych 5 lat? Przez ten okres nie będziemy mogli zawrzeć związku formalnego. Czy istnieje więc możliwość zabezpieczenia np. notarialnie partnera, aby w razie czego przeszło one na niego, jako wspolkredytobiorcy, nie zachowując terminu tych 5 lat?

 • Agata

  Witam. Czy jeśli posiadam gotówkę która bardzo długo oszczędzam i chce kupic mieszkanie to będzie mi sie należało jakieś dofinansowanie czy warunek to wzięcie kredytu ?

 • Julia Sosna

  Mam do Ciebie pytanie 😉 czy mieliscie podpisana umowe przedwstepna w formie zwyklej cywino-prawnej czy moze w formie notarialnej?? Czy Bank wymagal jakiejs konkretnej formy moze??

 • Niestety nie. Jeżeli głównym użytkownikiem mieszkania nie będzie beneficjent programu MDM, mówimy wówczas o użyczeniu mieszkania, co zgodnie z art. 14 Ustawy może się wiązać z konsekwencjami zwrotu części dofinansowania.

 • Ma Ma

  Jeśli posiadam mieszkanie w mdm a chce przeprowadzić się do partnera/partnerki który również posiada taki lokal czy może mieszkać ktoś z mojej rodziny w moim mieszkaniu do 5roku i po 5roku od zakupu. Kiedy mogę wynająć taki lokal osobie trzeciej

 • Mieszkanie nabyte w ramach programu MDM można zbyć bez konsekwencji utraty dofinansowania po upływie 5-ciu lat od daty uzyskania własności ww. mieszkania. Wcześniejsze zbycie wiąże się z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Nie ma problemu. Zachęcam Pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ma Ma

  Pytanie . Kiedy mogę np. Sprzedać nieruchomość z MDM przykładem jest sytuacja taka ze rodzi mi się dziecko i chce sprzedać mniejszy lokal i kupić większe mieszkanie

 • Marcin

  Dziękuję za odpowiedź.

 • W przypadku mieszkania z tak odległym terminem oddania do użytkowania wnioskuje Pan o kredyt z wypłatą z data zbliżoną do ww. terminu. Po wypłacie dofinansowania (ostatnia transza płatności) będzie Pan miał pół roku na rozwiązanie umowy najmu.

 • Termin podpisania umowy przyrzeczonej powinien być określony w Państwa umowie przedwstępnej. Nie wiem niestety, czy deweloper może w ten sposób odwlekać termin. Bank będzie z pewnością nalegał na jak najszybsze dostarczenie aktu notarialnego. Ze zwłoką wiążą się także dla Państwa dodatkowe koszty (ubezpieczenie do czasu wpisu do KW – tzw. „pomostówka”). Przyzwoitość nakazywałaby, aby deweloper jak najszybciej podpisał z Państwem akt.

 • Do sprawdzenia, czy mieszkanie mieści się w limitach cenowych potrzebuję lokalizacji wyżej wymienionego lokalu. Ew. zachęcam do sprawdzenia tego warunku w naszym kalkulatorze na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Swiezak

  Mam prośbę o pomoc. Zakupiliśmy mieszkanie z MDM na rynku pierwotnym. Wypłata kredytu wyznaczona na poniedziałek, zaś z MDM na wtorek. Developer, poinformował mnie, że po zaksięgowaniu się 100% wpłaty na ich koncie, nie będziemy mogli podpisać umowy przyzeczonej w tym roku, bo mają zabukowane terminy i wyznaczył najbliższy na podpisanie, jako drugi tydzień stycznia 2016 roku. Dodam, że mieszkania są juz wydawane od dwóch m-cy i cześć osób już się wprowadziła do swoich mieszkań. Proszę mi powiedzieć, czy developer może tak sobie wyznaczyć termin, mimo że ma pieniądze na koncie? Czy nie powinno być tak, ze skoro wpłaciłem wszystko, to idziemy podpisać umowę przyzeczoną? Przecież bez niej nawet prądu nie podłącze, żebym mógł zacząć je remontować…

 • www

  witaj Deska, pytam Ciebie jako praktyka (po złożeniu wniosku o kredyt) pytanie moje…czy składając wniosek o kredyt wnioskuję o kwotę (wartość mieszkania) pomniejszoną o mój wkład własny i dofinansowanie z BGK czy kwotę pomniejszoną tylko o mój wkład własny?…pytam bo wersje podawane przez doradców są różne…proszę o informację i pozdrawiam.

 • Marcin

  Witam. Podpisaliśmy z żona umowę deweloperska, gdzie podana jest powierzchnia użytkowa wraz z tynkami na poziomu 59,78m2. Mieszkanie kosztuje 313468,39pln. Czy w takim przypadku wysokość ceny 1m2 bedzie spełniona? Wychodzi 5243,70007zl. Czy bede musiał aneksować umowę? Pytanie rownież co do zapisu samej powierzchni. W ustawie jest informacja, ze metraż oblicza sie w świetle wyprawionych ścian, a wiec z tynkami. Czyli tutaj nie powinno byc żadnego problemu?

 • W tym momencie temat jest już poważny. Nie wiem, jaką datę wyznaczył Pan jako termin wypłaty dofinansowania, ale jeżeli była data tegoroczna, ma Pan coraz mniej czasu. Polecam tak częsty kontakt z ww. doradcą, jak to tylko możliwe.

 • Przepraszam, namieszałem. Składa Pan wniosek o 190 tys. PLN

  370 tys – wkład własny 100 tys – dofinansowanie 80 tys = brakująca kwota, czyli kredyt 190 tys.

 • Limak

  Kontaktowałem się w piątek stwierdził że czeka ciągle na informacje i sam już nie wiem co robić bo nadal cisza.

 • www

  czyli składam wniosek o te 270tys …i zakładając, że w BGK wszystko będzie ok to podpisuję umowę o kredyt ale już na kwotę 190000?

 • Składa Pan wniosek o kredyt w wysokości 270 tys. PLN (wartość mieszkania minus Pański wkład własny). Kredyt zostanie pomniejszony o kwotę dopłaty (80 tys. PLN).

 • Niezbyt. Sugerowałbym kontakt z doradcą w celu ustalenia, co się dzieje z wnioskiem.

 • W programie MDM można zakupić nieruchomość mieszkalną – dom lub mieszkanie.

 • Witam. Może to sprawdzić jedynie doradca w Pańskim banku.

 • www

  witam, załóżmy że mieszkanie kosztuje 370000zł. Mój wkład własny to 100000zł. Mam trójkę dzieci więc przewidywana dopłata w moim rejonie to 80000zł. Wkład własny + dofinansowanie to poniżej 50% wartości nieruchomości, więc jest ok. Pytanie: o jak wysoki kredyt składam wniosek? o 270000? czy 190000? ….w mojej ocenie chyba o 190000 skoro dofinansowanie ma być uzupełnieniem wkładu własnego….dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 • Limak

  Witam jutro minie półtora tygodnia jak został złożony wniosek przez doradcę finansowego do alior banku czy to normalne że nie ma jak narazie żadnej odpowiedzi nawet wstępnej?

 • Olga

  Witam, czy jeśli grunt jest w użytkowaniu wieczystym, to czy można taką nieruchomość kupić w programie MDM?

 • Bartłomiej

  Dzień dobry, czy jest jakiś sposób by mając nr wniosku / rezerwacji środków w BGK sprawdzić jaki jest status wypłaty dofinansowania tzn. czy zostało już wypłacone czy jeszcze nie? Nie mam loginu-hasła do portalu BGK-zlecenia.

 • Wymienione osoby mogą ew. sprzedać jedno z mieszkań, zwrócić część dofinansowania i spłacić jeden z kredytów. Ustawa niestety nie pozwala takiego mieszkania użyczyć, ani wynająć.

 • Kasia

  Witam,
  Pytanie:)
  Co w wypadku gdy dwie młode osoby majace mieszkanie w MDM poznają sie i będą chcieli się pobrać? co z jednym z mieszkan? wiadomo ze nie będą mieszkac osobno a przez 5 lat niestety nic z mieszkaniem nie można zrobić? ma stać puste i generować koszty? jak to wygląda?
  z góry dziekuje za odpowiedź.

 • Deska

  do 2 tyg od dnia kiedy bank wypłąci kredyt BGK wypłaca dofinansowanie MDM

 • AS

  ile dni na wypłatę środków po podpisaniu umowy ma MDM?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bardzo nam miło, że nasze sugestie są Państwu przydatne. Jak najbardziej polecamy się na przyszłość.

 • Deska

  Ja zrobiłęm tak jak napisaliście.

  Wniosek złożony w Poniedziałek w PKO BP. Scoring,BIK, zdolność OK, teraz do wtorku ma być rzeczoznawca aby wycenić nieruchomość a potem do analityka.

  Za namową doradcy, zrobiliśmy tak że, kredyt bankowy zostanie wypłacony w tym roku a MDM do 14 stycznia 2016, ponieważ jeśli kredyt się przesunie, wtedy można stracić całe dofinansowanie MDM, w naszym przypadku to 28 tyś.

  Dlatego wszystkim radzę, aby umowa przedwstępna zawierana w tym roku, była z wypłatą MDM na nowy rok. Tym bardziej iż nawet jak ktoś złoży też to i tak się nie wyrobi do końca roku.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/