Jak szybko poprawić zdolność kredytową w „Mieszkaniu dla Młodych” oraz poza programem?

Jak szybko poprawić zdolność kredytową w „Mieszkaniu dla Młodych” oraz poza programem

Plany rządu dotyczące podatku bankowego skłoniły większość banków do przerzucenia dodatkowych opłat na klientów.

Poza zwiększeniem poziomu marż, część instytucji zaostrzyła także procedury badania zdolności kredytowej. W efekcie, zdolność kredytowa niektórych klientów została mocno ograniczona. Bieżący artykuł chcielibyśmy poświęcić poradom, co można zrobić, aby polepszyć swoje możliwości kredytowe.

Badanie zdolności kredytowej w dużym uproszczeniu sprowadza się do porównania wydatków i dochodów klienta. Pracownik banku kredytującego sprawdza w ten sposób, ile wolnych środków klient może poświęcić na spłatę kredytu. W pierwszym kroku warto więc dokonać przeglądu swoich zobowiązań. Przede wszystkim, przejrzyjmy swoje karty kredytowe. Nawet, jeżeli z nich nie korzystamy, część dostępnego dla nas limitu kredytowego zostanie ujęta w pozycji zobowiązań (zwykle, około 5%). Jeżeli kart mamy kilka, albo przystępujemy do kredytu ze współmałżonkiem, który także je posiada, kwota zobowiązań może urosną do sporych rozmiarów.

Podobna reguła dotyczy rat naszych kredytów. Bank wylicza naszą zdolność na dany moment, jeżeli mamy więc kilka krótkookresowych pożyczek, warto je spłacić, aby nasza zdolność w krótkim okresie znacznie się polepszyła. W przypadku większej liczby zobowiązań, warto rozważyć konsolidację – bardzo często umożliwi nam ona uzyskanie lepszych warunków, niż suma poszczególnych składowych. Uwaga – konsolidacji zobowiązań nie można niestety przeprowadzić w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Jeżeli nie możemy obniżyć zobowiązań, warto rozważyć podwyższenie dochodów. Można oczywiście zgłosić się do szefa po podwyżkę lub pomyśleć o zmianie pracy – ale jest jeszcze jedna możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Oznacza to, że dowolna, inna osoba może wspomóc naszą zdolność, przy czym właścicielami nabywanego lokalu będą wyłącznie beneficjenci programu MDM. Powyższy zapis otwiera możliwość wsparcia młodych ludzi przez np. rodziców.

Poza zmianą poziomu dochodów i zobowiązań pozostają jeszcze rozwiązania pośrednie – np. wydłużenie okresu kredytowania. Doraźnie pozwoli to zmniejszyć ratę naszego kredytu, jednak w dłuższej perspektywie wpłacimy do banku większą kwotę odsetek. Rozwiązanie ostateczne, to zmiana obiektu naszej transakcji – domu lub mieszkania – na mniejszy (tańszy) lokal.

Którekolwiek rozwiązanie zostanie wybrane, w każdym może pomóc dedykowany doradca kredytowy. Wystarczy jedynie rejestracja na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

Chociaż kredytobiorcy zarezerwowali już 50% puli środków z roku 2017, możliwą do zarezerwowania w bieżącym roku, do Państwa dyspozycji nadal pozostaje większość puli 2018. Wg stanu na 31.07.2016, z puli 2018 zarezerwowano zaledwie 11 mln PLN (1,44% dostępnych środków).
sprawdz_doplate150