Jak kupić mieszkanie, nie dysponując wkładem własnym?

Jak kupić mieszkanie, nie dysponując wkładem własnym

Rekomendacja S, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wymaga od kredytobiorcy posiadania wkładu własnego w wysokości min. 15% wartości nabywanej nieruchomości. Od przyszłego roku minimalny wymagany wkład będzie wynosił 20%.

Aby nabyć lokal o wartości 300 tys. PLN, nabywca mieszkania będzie potrzebował min. 60 tys. własnych środków. Czy istnieje możliwość, aby zakupić nieruchomość nie dysponując taką kwotą?

Po pierwsze, Rekomendacja S dopuszcza posiadanie wkładu w wysokości 10%, o ile zostanie wykupione ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Co ciekawe, wykupienie takiego ubezpieczenia nie musi oznaczać większych kosztów dla kredytobiorcy. Niektóre banki w ramach promocji udostępniają takie rozwiązanie bez dodatkowej opłaty. Skorzystanie z takiego rozwiązania umożliwi zmniejszenie wymaganej kwoty o połowę.

Dobrym pomysłem jest poproszenie o wsparcie pracodawcy. Coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom możliwość uzyskania pożyczki zakładowej. Właściciel firmy może w ten sposób zapewnić swoim pracownikom możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a przy okazji mocniej związać ich ze swoją firmą. Pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej bardzo często nie jest oprocentowana i nie jest wykazywana w BIK. Nie wpłynie więc na ewentualną zdolność kredytową pożyczkobiorcy.
Kredytobiorca ma także możliwość przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia w formie drugiej nieruchomości (np. działki budowlanej) lub produktów finansowych (np. funduszy inwestycyjnych).

Obniżenie wymaganego wkładu własnego do wysokości 10% oznacza, że w większości przypadków zostanie ono pokryte przez dofinansowanie, przyznane w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy”. Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego.

W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków. Jedną z możliwości jest poproszenie o pomoc najbliższych. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej … do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”. Taka dodatkowa osoba wspomoże jedynie zdolność kredytową, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

Reasumując – warto pospieszyć się z decyzją o zakupie mieszkania dopóki program MDM jeszcze funkcjonuje. Uzyskanie finansowego wsparcia jest najkorzystniejszą z wymienionych opcji, znacząco zwiększającą szanse na zakup wymarzonego mieszkania. Zachęcamy do rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150