Zakup mieszkania w programie „Mieszkanie dla Młodych” MDM jako dobra inwestycja

Zakup mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych MDM jako dobra inwestycja

Program „Mieszkanie dla Młodych” jest już po półmetku, zarówno w kwestii czasu jego trwania, jak również środków, które pozostały do dyspozycji. Wymienione ograniczenia sprawiają, że warto się zastanowić, czy nie potraktować programu jako formy inwestycji – dla własnych dzieci.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest, aby beneficjent miał mniej niż 35 lat oraz nie posiadał własnego mieszkania (obecnie lub w przeszłości). Te obwarowania eliminują wiele rodzin, których sytuacja materialna pozwoliłaby na zmianę lokalu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby z udogodnień programu skorzystało młodsze pokolenie.

W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

Wymieniony artykuł dopuszcza więc, aby beneficjentem programu zostało dziecko, a rodzice mogą wspomóc jego zdolność kredytową. Jeżeli nasza pociecha ma ukończone 18 lat – co jest warunkiem wymaganym przez większość banków – możemy ułatwić dziecku start w dorosłe życie i zakupić mieszkanie – korzystając z preferencyjnych warunków.

Zakupiony lokal może stanowić znakomite lokum – np. na czas studiów. W takim przypadku, zamiast opłacać dziecku stancję możemy regulować raty kredytu – w większości miast koszt będzie przybliżony, jednak w tym przypadku budujemy własny kapitał. Po zakończeniu edukacji, a więc po upływie minimum 5-ciu lat, świeżo upieczony magister może np. sprzedać mieszkanie i wymienić je na większe lub potraktować je jako bazę do rozpoczęcia życia zawodowego.

Znacznie ciekawszą perspektywę inwestycyjną mają rodziny wychowujące min. troje dzieci. W ich przypadku nowelizacja ustawy zniosła wymóg posiadania innego mieszkania oraz limit wieku. Oznacza to więc, że wymieniona rodzina może zakupić znacznie większy lokal, a posiadane dotychczas mieszkanie wynająć i uzyskać w ten sposób środki na spłatę rat kredytowych. W tym przypadku olbrzymie znaczenie ma również kwota możliwej o uzyskania dopłaty. W skrajnym przypadku może to być nawet do 30% wartości mieszkania.

Oznacza to, że już na starcie mamy mieszkanie zakupione za 2/3 ceny oraz dodatkowe źródło dochodu, które praktycznie samo spłaca nam zaciągnięty kredyt. Po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania MDM kredyt można spłacić bez żadnych konsekwencji. Od tego momentu dysponujemy dwoma mieszkaniami z których jedno możemy przeznaczyć na rzecz zabezpieczenia przyszłości dzieci.

Aby skorzystać z takiej formy inwestycji należy się pospieszyć. Do dyspozycji kredytobiorców pozostała obecnie połowa z puli przeznaczonej na 2017-ty rok oraz prawie pełna kwota budżetu 2018. Aby skorzystać z pierwszej z wymienionych grup należy poczekać do stycznia 2017. Pula 2018 jest dostępna w dowolnym momencie, istnieje jednak drobny szczegół. Przeniesienie własności mieszkania może nastąpić jeszcze w tym roku, kwota dofinansowania „Mieszkanie dla Młodych” wpłynie jednak na konto sprzedającego dopiero w 2018-tym roku.

Jeżeli rozważacie Państwo zabezpieczenie przyszłości swoich dzieci – nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Rejestracja na stronie: Mieszkanie dla Młodych » zapewni Państwu dostęp do oferty wszystkich instytucji oferujących program MDM w jednym miejscu. Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania – zachęcamy do zadawania pytań ekspertom na forum.
sprawdz_doplate150

 • Witam. Jeżeli dofinansowanie zostało zarezerwowane z puli 2018, to najwcześniej może zostać wypłacone na początku przyszłego roku.

  Sam odbiór lokalu może być dokonany wcześniej (o ile zbywca wyraża na to zgodę).

 • Dominika Kozłowska

  Witam,
  Ostatnia transza w moim przypadku ma zostac wypłacona w styczniu. Aktualnie dostalam powiadomienie o możliwości odbioru lokalu. Czy mogę odebrać lokal przed wypłatą ostatniej transzy czy dopiero po jej wypłacie?

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Radosław Falgier

  Witam,
  w lutym 2014 roku uzyskałem kredyt z MDM na mieszkanie jak singiel, Mieszkanie zostało przekazane dopiero rok później po ukończeniu prac przez dewelopera. Obecnie z żoną planujemy zakup domu. Proszę o informację czy w takim przypadku konieczny będzie zwrot dofinansowania? Jeśli tak, to od kiedy go policzyć?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione warunki – możecie skorzystać z programu MDM, ale niestety nie w tym roku. Pula dostępnych środków została niestety wyczerpana. Kolejna ruszy od stycznia 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Pawel

  Mam 31 lat żonę i dziecko nie posiadamy żadnego mieszkania Czy możemy przystąpić do programu dom dla młodych jeszcze w tym roku?

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, może Pani. Nie będzie się to wiązało z koniecznością utraty dofinansowania.

  Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Beata

  witam, kupiliśmy mieszkanie z MDM, kupiłam na siebie jako singiel w marcu, była umowa deweloperska na mnie. Obecnie wzięliśmy ślub i czekamy na odbiór mieszkania i czy mogę do umowy końcowej podejść z mężem? i zameldować go po odbiorze mieszkania? Czy starcę dofinansowanie?

 • Beneficjentami programu jesteście Państwo (małżeństwo), dziecko nie jest właścicielem mieszkania. Jeżeli w nabytym lokalu będzie mieszkało wyłącznie dziecko, warunek programu MDM nie będzie spełniony.

 • MDM3

  Co oznacza „zamieszkanie w lokalu zakupionym ze środków MDM”?. Jeżeli zamieszka tam jedynie pełnoletnie własne dziecko, to ten warunek jest wypełniony?

 • Witam. Program MDM nie przewiduje takiej możliwości.

 • Maciej Trzaskawka

  Hej. Mam pytanie udalo kupic mi sie mieszkanie bez dofinansowania w czerwcu 2017 czy jest mozliwosc otrzymania chodz czesci zwrotu np wkladu wlasnego ?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Dofinansowanie w ramach programu MDM można uzyskać pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup lokalu mieszkalnego w instytucji współpracującej z BGK.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Lukasz

  Witam
  Wraz z żoną przez 10 lat tułaliśmy się po rodzinie i zamiast wydawać pieniądze na wynajem odkładaliśmy, udało nam się odłożyć gotówkę na małe mieszkanie- ale nie ma za co wykończyć itp itd
  Rozumiem że mój ukochany kraj nie przewiduje pomocy dla ludzi w takiej sytuacji jak ja i na żadną pomoc nie ma co liczyć?

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam.
  Ad 1. Możecie Państwo rozpocząć budowę domu, ale odradzam jego odbiór w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach MDM. Nabycie własności innego lokalu mieszkalnego w tym okresie zakończy się zwrotem części otrzymanego wsparcia.

  Ad 2. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 3. Nie. Wystarczy, że jedno z was nabędzie własność lub współwłasność innego lokalu mieszkalnego i trzeba będzie zwrócić część dopłaty.

 • Marcin

  Witam,
  kupiliśmy mieszkanie z MDM w zeszłym roku w czerwcu.
  1.Czy to oznacza, że w ciągu 5-ciu lat od czerwca nie możemy zakupić żadnego mieszkania ani nie możemy rozpocząć budowy domu?
  2. Jaka jest kara za to, jeżeli np. po 3 latach zdecydujemy się wbudować dom?
  3. Jeżeli mamy z żoną rozdzielność majątkową i całość mieszkania MDM zostałaby przepisana na żonę, czy wtedy mąż może zakupić inne nieruchomości (np. mieszkanie) lub zacząć budowę domu?

 • Jeżeli przekazanie własności tego mieszkania nastąpi po upływie 5-ciu lat od uzyskania dofinansowania w ramach programu MDM – nie nastąpi konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Monika Caban

  Witam, a czy mogę zawrzeć umowę przedwstępną kupna mieszkania na 5 lat? sytuacja jest taka że ojczym chce mi oddać a w tym wypadku sprzedaćs swoje mieszkanie ale skorzystaliśmy z mężem z MDM. czyli w tym wypadku po 5 latach zawarta by była umowa kupna sprzedaży i wtedy byłby dopiero wpis do księgi wieczystej.

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • hanuta

  Witam
  jezeli mieszkam w De i posiadam dzialke budowlana w pl i zastanawiam sie nad budowa domu jednorodzinnego jakie warunki musze spelnic do jakiejkolwiek doplaty na owy domek ? malzenstwo z 2 dzieci
  dziekuje za odp.niestety na kontakt z doradca nie moge sie zameldowac poniewaz nie posiadam pl numeru

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić również mieszkanie od teściów nawet, jeżeli jesteście w nim Państwo zameldowaniu). Powinno ono oczywiście spełniać limity ceny i powierzchni. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • _zuzaba

  Witam. W ramach mdm chcielibyśmy kupić mieszkanie, w którym obecnie mieszkamy, a które należy do teściów. Czy fakt, że już jesteśmy zameldowani w tym miejscu oraz to, że mieszkanie należy do rodziny może uniemożliwić skorzystanie z programu?

 • Witam. Sytuacja ew. zwrotu dofinansowania nie dotyczy przypadku, kiedy beneficjent otrzymuje część lub całość lokalu mieszkalnego w drodze spadku.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • mateusz

  Witam serdecznie mam takie pytanie.
  Po śmierci mojego ojca razem z mamą i siostrą odziedziczyliśmy po nim jego majątek(dom wielorodzinny razem z działką),ale od dobrych kilku lat jeszcze nie załatwiliśmy żadnych paierów,przepisów i podziałów.W przyszłości mamy zamiar podzielić się po 1/3.Czy jeżeli wziąłbym udział w programie dla młodych i ciągu następnych 5 lat dokonalibyśmy podziału majątku to czy musiałbym oddać kwotę dofinansowania?i czy po 5 latach i całkowitej spłacie kredytu mogę wynajmować te mieszkanie?Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety – nie ma takiej możliwości.

 • Przemyslaw

  Witam. Na poczatku 2015 roku kupilem kawalerke na rynku wtornym wtedy nie mozna bylo dostac wsparcia z mdm. Czy jest mozliwosc aby teraz panstwo zwrocilo mi jakas czesc wplaty wlasnej lub wsparlo splate tego kredytu?

 • Program MDM ma na celu wsparcie osób, które nie posiadają własnego kapitału.

 • Agnieszka Km

  Banksterka, nic więcej, chodzi mi o cały projekt, dostaniesz dopłatę tylko wtedy, jak weźmiesz kredyt, a jak masz swój kapitał i chciałbyś do niego dopłatę, to już nie, tylko kredyt!A ludzie się cieszą, nie ma z czego…

 • Witam. 2 tygodnie oczekiwania na wypłatę środków jest raczej mało realnym terminem (szczególnie w styczniu, kiedy do banku ruszy duża liczba chętnych na dofinansowanie). Bardziej prawdopodobnym okresem jest ~1 miesiąc.

  Odnośnie wpłaty brakującej kwoty z kieszeni beneficjenta, wg oświadczenia Ministerstwa z dnia 2016-04-04– jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2018.

  Pod artykułem: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#comment-2606815740 załączyliśmy pełen tekst oświadczenia.

 • Katarzyna

  Witam, proszę o wyjaśnienie takiej sprawy – jestem sprzedającą, a nabywca zamierza kupić mój dom korzystając z kredytu MDM. Wkrótce mamy podpisać umowę przedwstępną. Nabywca złoży wniosek w pierwszych dniach stycznia 2017 i spodziewa się uzyskać środki, a więc i ja (wg zapewnień jego doradcy) po dwóch tygodniach od podpisania notarialnego aktu kupna – sprzedaży, czyli jeszcze w styczniu. Czy to realne oczekiwanie?
  Zaliczkę przy umowie przedwstępnej kupujący chce wpłacić w wysokości oczekiwanej dopłaty z MDM. Gdy zostanie wypłacona (w drugiej połowie 2017) ja miałabym odesłać tą kwotę nabywcy. Czy to jest właściwe, bezpieczne rozwiązanie?

 • Witam. Jeżeli mąż nabył 100% własności wymienionego mieszkania przed ślubem, obecnie oboje Państwo nie możecie skorzystać z programu MDM (chyba, że wychowujecie min. troje dzieci). Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • yohanna

  Witam,

  czyli mam rozumieć, że jeżeli mąż zakupił mieszkanie przed ślubem, to teraz jako małżeństwo możemy się starać o zakup wspólnie mieszkania z MDM?

 • Polecam Panu kontakt z naszym doradcą. Wyliczy Państwa zdolność kredytową w dwóch wariantach – przed i po urodzeniu dziecka. wprawdzie, jak Pan zauważył, dojdą dodatkowe koszty utrzymania nowego członka rodziny, ale jednocześnie zmniejszy się kwota kredytu, który Państwo potrzebujecie (ze względu na większą kwotę dofinansowania).

  Odłączenie współkredytobiorcy od kredytu może nastąpić dopiero wtedy, kiedy bank stwierdzi, że Pana zdolność jest wystarczająca do zabezpieczenia spłaty kredytu. Będzie wykonana ponowna analiza, potrzebny będzie także (dodatkowo płatny) aneks do umowy.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Andrzej

  Dzień dobry. Rozważamy wzięcie kredytu z MdM, ale jest problem w tym, że z początkiem przyszłego roku zmieniam pracę. Pierwsza umowa jest na 3 miesiące, druga – zapewne na rok. Lepszą sytuacją,biorąc pod uwagę wysokość dopłaty, byłoby wzięcie kredytu na 2018 rok – w połowie 2017 pojawi się dziecko. Jednak w styczniu ’18 zostanie mi zapewne 2-4 miesiące do końca umowy, w związku z czym bank może nie wziąć mnie pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Żona będzie wtedy na macierzyńskim, przez co jej przychód będzie niższy a także pojawi się nowa osoba na utrzymaniu. W związku z tym zastanawiamy się nad podniesieniem zdolności kredytowej i wzięciem kredytu z rodzicami. Kiedy kredyt ten mógłby zostać najwcześniej przepisany na mnie, odcinając od niego w 100% rodziców? czy można by było to zrobić po kilku miesiącach, po podpisaniu kolejnej umowy z pracodawcą, utrzymując dopłatę? Ani ja, ani żona nie mamy mieszkania na siebie, rodzice mają.

 • Witam. Długość procesu w zależności od wybranego banku wynosi obecnie około 2-3 tygodni. Oczywiście to średnia. W bardziej skomplikowanych przypadkach okres ten może być dłuższy.

 • Joanna

  Dzień dobry, ile obecnie trwa analiza wniosku o dopłatę z MDM z puli na 2018r. (woj. dolnośląskie)

 • rh

  Wycena nie będzie problemem. Pytanie tylko czy sprzedający zaryzykuje problemy karno – skarbowe abyś Ty mógł dostać MDM 🙂

 • Zakup 30% mieszkania nie będzie się odbywała w ramach programu MDM? W takim przypadku kolejny lokal będzie można zakupić w ramach programu. W przypadku własności części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Kasia

  Witam, Mam pytanie jeżeli kupię mieszkanie w tym roku, ale tylko będę właścicielem w 30 procentach to czy w przyszłości jak będę kupować kolejne mieszkanie to mogę skorzystać z mdm? Pozdrawiam

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • m

  Dzięki za wszystkie odpowiedzi:)

 • Widzę to ew. jako sprzedaż wiązaną. Zbywca domu kupuje Państwa mieszkanie, pierwsza rata jego płatności idzie na spłatę obciążenia hipotecznego. Państwo w tym samym czasie kupujecie jego dom w ramach MDMu. Polecam ew. kontakt z naszymi doradcami w kwestii omówienia, który bank zgodziłby się na takie rozwiązanie.

 • Niestety nie. Jedyna opcja to ew. sprzedaż Państwa starego mieszkania i kupno nowego w ramach MDM. Sprzedaż starego można nieco opóźnić, aby mieli gdzie Państwo mieszkać w okresie przejściowym.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Niektóre banki nadal będą miały w ofercie minimalny wkład własny na poziomie 10% (reszta brakującego wkładu będzie ubezpieczona).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Amelia Kacprzak

  Witam, czy mozna wziac kredyt w grudniu , łapiac sie na mniejszy wklad wlasny i skorzystac z MDM na 201rok? jak to by mialo wygladac z wyplata wlascicielowi pieniedzy? to ,,dofinsnowanie” mdm dostałby w styczniu?

 • m

  OK, dla jasności bardziej szczegółowo: załóżmy, że zamieniamy się z właścicielem domu. On otrzymuje nasze frankowe mieszkanie i dopłatę różnicy wartości z kredytu z dopłatą MdM, a nasz stary kredyt przenosimy na dom, wykreślając hipotekę z KW mieszkania. W takim przypadku dom byłby obciążony dwoma hipotekami (ze starego kredytu zabezpieczonego teraz na domu oraz z nowego kredytu z dopłatą MdM). Wartość domu przekracza wysokość obu kredytów. Oczywiście i my jako kredytobiorcy i dom spełniamy warunki MdM. Mam nadzieję, że piszę jasno:)

 • m

  Dzięki, warunki MdM spełniamy, moje pytanie dotyczyło możliwości zamiany nieruchomości i przeniesienia aktualnej hipoteki na nową nieruchomość. Czy to w ogóle wykonalne, czy musimy sprzedać aktualne mieszkanie i kupić nowe w osobnej transakcji. Przy zamianie oszczędzamy koszty np. notarialne.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo ww. warunki – możecie skorzystać z programu MDM.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Większość deweloperów idzie klientowi na rękę i zgadza się poczekać na wypłatę dofinansowania do 2018-go roku. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Okres 5-ciu lat w którym nie można nabyć innego lokalu mieszkalnego liczony od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego nabytego w ramach MDM.

  Jako osoba wychowująca min. troje dzieci, może Pani posiadać inny lokal przed skorzystaniem z programu MDM, można więc wcześniej nabyć jedno mieszkanie, a przy zakupie kolejnego skorzystać z dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • m

  Dzień dobry,
  jesteśmy rodziną z trójką dzieci, posiadamy mieszkanie obciążone hipoteką frankową, które chcielibyśmy zamienić na większe lub na dom. Czy w takiej sytuacji mamy możliwość skorzystania z MdM?

 • aneta

  dramat i kto mi poczeka do 2018r jak każdy sprzedający kasę chce na już, oj jak zawsze w tym państwie nie dla psa kiełbasa, jak sobie sam nie zarobisz to nie masz i taka prawda

 • Kasia

  Mam zarezerwowane mieszkanie u dewelopera, wniosek złożę 02.01.2017 aby uzyskać dopłatę w mdm. Rodzina z 3 dzieci. W ustawie jest zapis, że przez 5 lat od skorzystania z mdm nie można kupić innej nieruchomości. Od kiedy liczy się te 5 lat? Od zawarcia umowy z bgk czy od złożenia wniosku, czy od zawarcia umowy notarialnej zakupu? Mogę kupić inne mieszaknie w grudniu na inny kredyt, a w styczniu złożyć wniosek o mieszaknie z mdm?

 • Witam. Dla większości krajów limity obowiązujące w I kwartale 2017 zostaną ogłoszone 30.09.2016, wyjątek dotyczy woj. pomorskiego. Tam limity zostaną ogłoszone w dniu 31.12.2016.

  Odnośnie drugiego pytania – przewidywany czas rozpatrywania wniosków po 01.01.2017 (od rejestracji do umowy) wyniesie około 1 miesiąca (średnio, jeżeli sytuacja jest bardziej skomplikowana, proces może trwać dłużej).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa pozostawia kwestie rodzaju oprocentowania poszczególnym bankom. Gdyby chciał Pan poznać ich aktualną ofertę – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Anna

  Dzień dobry, kiedy można się spodziewać ogłoszenia limitów na I kwartał
  2017 roku? Chciałabym też zapytać o to, kiedy orientacyjnie zostaną
  wypłacone środku, jeśli złoży się wniosek do 8.01.2017? Z góry dziękuję
  za informacje.

 • Jan

  Czy kredyt MDM może być z oprocentowaniem stałym, czy ustawowo musi być zmienne? Dziękuję za odpowiedź.

 • Ula

  Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.

 • Pierwszy zapis dotyczy zapewne powierzchni całkowitej (98,9 m2), a drugi użytkowej (76,3 m2). Podczas składania wniosku o udział w programie MDM do wyliczania limitów uwzględniana będzie druga z wymienionych powierzchni.

 • Witam. Jeżeli wniosek ma dotyczyć zakupu tylko jednego z wymienionych mieszkań, powinni Państwo poczekać na notarialny podział lokali (wniosek powinien dotyczyć konkretnej nieruchomości).

 • Witam. Zdolność kredytowa oraz kwota dofinansowania jest liczona z uwzględnieniem liczby wychowywanych dzieci w momencie składania wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

 • Ula

  Co się dzieje w przypadku, gdy złożymy wniosek o kredyt z dofinansowaniem a w czasie procesu kredytowego urodzę dziecko. Czy nasza zdolność kredytowa będzie liczona od sytuacji z dnia złożenia wniosku czy już z nowym członkiem rodziny?

 • Ula

  Mam jeszcze dodatkowe wątpliwości dotyczące metrażu. Otóż rzeczoznawca, który robił pomiary i plany celem wyodrębnienia lokali we wspomnianym budynku, nie rozgranicza jasno powierzchni użytkowej oraz części tzw. gospodarczych jak piwnice i strych. Na planach powierzchnia każdego pomieszczenia figuruje pod nazwą „powierzchnia użytkowa”. Do planów rzeczoznawca wydał orzeczenie: „Stwierdzam, że lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 98,9 m kw., w którego skład wchodzą pomieszczenia: 3 pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój, 2 strychy, położony na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul (…) …… stanowi lokal samodzielny w rozumieniu art.2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (…).”
  Natomiast pod planem lokalu podana jest powierzchnia użytkowa 76,3 m kw. oraz dodatkowo osobno podana powierzchnia jednego z dwóch strychów: 7 m kw.. Który zapis będzie widniał w księdze wieczystej i jak to będzie rozpatrywane przez bank w świetle ustawy MDM?

 • Ula

  Witam! Zamierzamy kupić mieszkanie w domu dwulokalowym. Do tej pory właściciele nie dokonali notarialnego podziału lokali i funkcjonują one jako współwłasność. Czekamy na podpisanie przez właścicieli aktu notarialnego stwierdzającego odrębność lokali oraz założenie księgi wieczystej na lokal, który nas interesuje. Dodam, że zamierzamy wziąć kredyt jeszcze w tym roku i skorzystać z dopłaty 2018 gdyż właściciel zgodził się czekać na część płatności do 2018 roku. Moje pytanie dotyczy tego czy możemy już rozpocząć procedurę w banku i złożyć wniosek zanim wszystkie formalności związane z wyodrębnieniem lokali zostaną dopełnione. Zależy nam na czasie, bo zbliża się termin porodu czwartego dziecka w naszej rodzinie i po tym czasie nasza zdolność kredytowa diametralnie zmaleje. Co w przypadku, gdyby okazało się, że złożymy wniosek w banku, a do podziału jednak nie dojdzie, bo właściciele się nie dogadają? Czy będziemy mogli złożyć nowy wniosek o kredyt na inną nieruchomość?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, wniosek będzie można złożyć już po 1 stycznia 2017. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie ma takich warunków. Środki zostaną wypłacone zgodnie z dyspozycją beneficjenta po zakończeniu procesu udzielania kredytu (czyli około 1 miesiąca od złożenia wniosku).

 • Witam, tak, druga pula środków do wykorzystania w 2017-tym roku zostanie uruchomiona po 1 stycznia 2017. Proces kredytowy w szczytowym okresie MDMu trwał około 1 miesiąca. Należy założyć, że podobnie będzie w styczniu (spora liczba osób czeka ze złożeniem wniosków). Reasumując – deweloper mógłby dostać środki pochodzące z dofinansowania najwcześniej na początku lutego 2017.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • nowy

  ewentualnie czy istnieje możliwość aby złożyć wniosek o kredyt a dofinansowanie w 2017?

 • nowy

  Czy jeśli korzysta się „z II części puli 2017” to są one wypłacane np po III kwartale roku, czy po czerwcu 2017? Czy takich warunków nie ma?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • nowy

  Witam.
  Mieszkanie jest już gotowe. Zostało zarezerwowane. Ale chcialibyśmy skorzystać z dofinansowanie mdm. Stąd moje pytanie – Jeśli złożę wniosek o dofinansowanie początkiem roku np 2.01.2017 to kiedy deweloper dostanie te pieniądze? Czy będzie to od razu po załatwieniu formalności i uzyskaniu kredytu? Bo rozumiem, z poniższych odpowiedzi, że środki jeszcze na 2017 rok są.
  Pozdrawiam

 • ok, dzięki za sprostowanie

 • rh

  Pytającemu chodzi o ulgę odsetkową pozwalającą odliczyć od podstawy opodatkowania odsetki od kredytu hipotecznego zaciągnietego na zakup mieszkania przed 2006 rokiem. Ulga ta funkcjonuje na zasadzie praw nabytych do 2028 roku więc pewnie jeszcze trochę osób spłaca takie kredyty i korzysta z ulgi. Niezależnie od tego odpowiedź na pytanie jest ta sama. Korzystanie z tej ulgi nie wyklucza z programu MDM. Wykluczeni są tylko beneficjenci RNS. W pierwszej wersji programu MDM w praktyce limit 35 lat eliminował większość beneficjentów tamtego programu więc pewnie nikt nie zaprzątał sobie głowy wprowadzeniem odpowiedniego ograniczenia. Ale po nowelizacji korzystanie z obu ulg jest jak najbardziej realne i dozwolone.

 • BGK przelewa środki do banku kredytującego każdego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca, ale musi być powiadomiony 3-4 dni robocze wcześniej. Jeżeli otrzyma potwierdzenie umowy np. 17-go, środki zostaną przekazane do banku ostatniego dnia miesiąca i 3-4 dni robocze później trafią do sprzedającego.

 • Jakub Rydzynski

  Witam. Mam pytanie odnośnie czasu w jakim BGK przekazuje kwotę dofinansowania? Bank zazwyczaj swoją transze przelewa w ciągu 7dni roboczych a ile czasu trzeba czekać na przelew dofinansowania? Chciałbym naświetlic sytuacje osobie która sprzedaje nam mieszkanie.

 • ok, od października do marca upłynie 5 miesięcy. Będzie Pani musiała zwrócić 55/60 kwoty dofinansowania.

 • Wymienione obostrzenie dotyczy jedynie nieruchomości mieszkalnych. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Chodzi o zwrot podatku VAT przy budowie domu? Jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci spełniających warunki Ustawy, mogą Państwo nadal skorzystać z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Robert

  Dzień dobry. Czy korzystanie z ulgi odsetkowej 2002-2006 wyklucza z MDM rodzinę wielodzietną?

 • Bartosz

  Witam, czy jeżeli korzystam z programu MDM, to przez 5 lat Nie będę mógł kupić innej nieruchmosci ?

 • Ewelina

  Dziękuję za odpowiedź, ale jest ona dosyć skomplikowana. W czerwcu 2014 roku otrzymałam 16 tys mdm. W październiku było przepisanie mieszkania końcowy akt. Zamierzam sprzedać mieszkania w marcu 2017. Jaka kwotę będę musiała oddać? Pozdrawiam

 • Kwota zwrotu odpowiada iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. Polecam skontaktować się w tej sprawie z Pani bankiem kredytującym.

 • Ewelina

  Witam. W 2014 roku kupiłam mieszkanie wraz z dofinansowanie mdm. Niestety na początku 2017 roku z powodu wyjazdu będę zmuszona sprzedać mieszkanie. Jak obliczyć kwotę do zwrotu? i jak wygląda taka procedura zwrotu? Pozdrawiam

 • Tak, o ile mieszkanie zostanie zakupione w Polsce, a wybrany bank udziela kredytów cudzoziemcom. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ia Iasvili

  Witam , czy rodzina obywateli innego państwa unii też może sie starac o dofinansowanie?

 • Ia Iasvili

  Witam, czy obywatel innego kraju Unii też może sie starac o doginansowanie ?

 • Tak. Jeżeli nie jesteście Państwo właścicielami mieszkania w TBS, możecie skorzystać z programu MDM (oczywiście o ile przynajmniej jedno z Was ma poniżej 35 lat). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”
  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.Proces kredytowy trwa około 1 miesiąca, jest to optymalny termin, w którym sprzedający może otrzymać środki od momentu złożenia wniosku w 2017.

 • Ipi

  WITAM, CZY POSIADAJĄC MIESZKANIE W Tbs mam szanse na dofinansowanie na własny dom? Chce zrezygnować z tbsu

 • Krzysztof

  Witam,

  czy mieszkanie w domu dwurodzinnym (parter domu, czyli mniej/więcej połowa domu) uznawane jest przy limitach metrażowych jako mieszkanie czy dom jednorodzinny?

  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Agnieszka

  Witam! Na początku roku 2017 planujemy zakup domu (95m2 pow. użyt.) Jesteśmy przed podpisaniem umowy z inwestorem/deweloperem. Chciałabym uzyskać odpowiedź, czy jest jeszcze szansa na skorzystanie z programu mdm (warunki wiekowe spełniamy, + 3 dzieci)? Jeżeli tak to proszę o informacje co do terminu wypłaty tych środków dla sprzedającego. Czy to będzie rok 2017 czy 2018 – jeśli tak, to kiedy?

 • Nie, gdyż komórka lokatorska nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej szczegółów na ten temat można ew. znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ola

  Witam, czy jeżeli mieszkanie ma 71,42m a komórka lokatorska w piwnicy 4m to czy limit mdm jest przekroczony?
  Pozdrawiam

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Łukasz

  Witam
  Zakupiłem mieszkanie w programie MDM jeszcze na starych zasadach w grudniu 2014 roku jako singiel. W roku 2017 w lutym urodzi mi się dziecko. Czy mogę liczyć na większe dofinansowanie ??

 • Tak, polecam znaleźć mieszkanie, które zostanie oddane do użytkowania najpóźniej w 2018-tym roku. Wniosek może Pan złożyć w dowolnym momencie, bank ma 60 dni od akceptacji wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy kredytowej.

 • marluk

  czyli musze znalezc takie mieszkanie ktorego budowa skonczy sie w 2018. Czy jesli podpisze umowe przedwstepna jeszcze w 2017 to moge zlozyc wniosek kredytowy w banku jeszcze w 2017 czy musi to byc po 01.01.2018? Jak wiadomo bank ma 60 dni na wyslanie dokumentow do BGK, wobec tego wyslanie ich do BGK ma sie odbyc po 1 stycznia czy tez juz samo zlozenie wniosku kredytowego do banku ma sie dobyc po 1 stycznia? Jak wyglada w tym przypadku dokladny harmonogram czasowy?

 • ok, spadek nie stanowi w tym przypadku problemu.

 • Witam. Mąż nie musi się zrzekać spadku. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ja

  zapomniałam dodać, że wniosku jeszcze nie składaliśmy.

 • Ja

  Witam,
  Wraz z mężem chcieliśmy uzyskać dopłatę na zakup domu z rynku wtórnego w programie MDM w 2017 roku, w między czasie zmarł teść. Okazuję się, że mąż jest spadkobiercą 1/5 części domu oraz 1/5 częsci mieszkanie po teściu. Czy jeśli nie zrzeknie się spadku w przeciągu 6 miesięcy od śmierci teścia to ten spadek będzie uznany jako „posiadanie mieszkania” czy takie częsciowe posiadanie praw własnościowych nie wlicza się do programu MDM ???? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Jeżeli dofinansowanie zostanie zarezerwowane z budżetu przeznaczonego na 2018-ty rok, trzeba będzie poczekać na jego wypłatę min. do 2018-01-02.

 • Witam!

  Jeżeli złożymy wniosek z wypłatą na 2018 a deweloper ukończy budowę wcześniej to czy jest szansa na przyśpieszenie tej wypłaty? Czy koniecznie musi to być 2018 rok?

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pan skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01.

  Wcześniej można ew. dopytać doradcę, jakie dokumenty będą potrzebne w czasie procesu kredytowego i rozpocząć ich zbieranie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Przekazanie własności mieszkania musi się odbyć najpóźniej w 2018-tym roku. Jeżeli deweloper nie zdąży ukończyć inwestycji, środki z dofinansowania przepadną.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Jakub Rydzynski

  Witam. Jeżeli mamy juz podpisana umowę przedwstępna z właścicielem to kiedy najwcześniej możemy składać dokumenty do banku aby mieć pewność że środki z mdm na 2017 zostaną nam przyznane. Wiem ze teraz nic nie załatwimy bo przyjmowanie wniosków zostało zablokowane. Czy jest sposób aby jeszcze w tym roku zrobic cos zeby dopłata nam nie przepadła?

 • marluk

  Czy jesli w roku 2018 zdecyduje sie na MDM i otrzymam kredyt to musze posiasc na wlasnosc mieszkanie w 2018 roku czy jesli deweloper sie nie wyrobi moze to byc w 2019 roku? Jesli nie to co jesli deweloper powie ze sie wyrobi a pozniej okaze sie to nieprawda?

 • Aneta

  Dziekuje za wyjasnienia.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani wymienione warunki – może Pani skorzystać z programu MDM, wynajem mieszkania nie stanowi przeszkody. Umowę najmu trzeba będzie rozwiązać w ciągu 6-ciu miesięcy od otrzymania własności mieszkania zakupionego w ramach programu MDM.

 • Aneta

  Czy osoby wynajmujace mieszkanie moga skorzystac z MDM?

 • Niestety nie. kredyt w ramach programu MDM można wykorzystać jedynie na nabycie mieszkania – dlatego najlepiej zakupić już mieszkanie urządzone.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paula

  Witam czy z kredytu mdm moge te urzadzic mieszkanie?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety – nic się nie zmieniło w tej kwestii. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2 – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Dav Jar

  Witam. Czy posiadacze w przeszłości Rodziny na Swoim mogą się ubiegać czy nie ma takiej możliowśći? Pytałem o to rok temu i wtedy nie było, zmieniło się coś lub czy się zmieni?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/