Możliwości otrzymania wsparcia MDM „Mieszkanie dla Młodych” w bieżącym roku powoli się kończą

Możliwości otrzymania wsparcia MDM „Mieszkanie dla Młodych” w bieżącym roku powoli się kończą

Aktualizacje:    09.05.2016 »     16.05.2016 »     23.05.2016 »     30.05.2016 »     06.06.2016 »

W bieżącym roku beneficjenci programu MDM mają możliwość zarezerwowania 50% z puli przeznaczonej na 2017-ty rok, czyli 373 mln PLN. Tymczasem, wg stanu na dzień 2016-04-28 zostało już wykorzystane ponad 156 mln PLN środków.

Po wyczerpaniu środków na 2016-ty rok, dofinansowanie z puli przeznaczonej na kolejne lata jest jedyną szansą uzyskania wsparcia w programie MDM. W przypadku wyboru takiej możliwości sprzedający otrzymuje część środków pochodzących z kredytu jeszcze w bieżącym roku, po czym może nastąpić wydanie lokalu.

Na pozostałą część płatności (z dofinansowania) zbywca poczeka do początku roku, na który została przyznana pula. O ile w przypadku środków przyznanych na 2017-ty rok takie rozwiązanie jest jeszcze akceptowalne, to mało który zbywca zdecyduje się oczekiwać do 2018-go roku. Realnie dostępna pula wynosi więc jedynie 217 mln PLN i z dnia na dzień się kurczy.

Apogeum rejestracji wniosku nastąpiło w przeciągu dwóch tygodni po zawieszeniu przyjmowania wniosków na 2016-ty rok. Ponad 1 700 klientów nie zdołało otrzymać wsparcia pomimo rejestracji wniosków. Ich aplikacje otrzymały status „oczekujący na dofinansowanie” i miały trwać w zawieszeniu do końca roku lub momentu zwiększenia wyczerpanej puli. Większość tych klientów wybrała wówczas możliwość wycofania wniosku i ubiegania się o dofinansowanie ze środków 2017. Oznaczało to dłuższe oczekiwanie, ale jednocześnie pewność otrzymania wsparcia.

Obecnie proces rezerwacji zwolnił, ale nadal rezerwowane jest prawie 3,5 mln PLN dziennie. Jeżeli obecna dynamika się utrzyma, już na początku lipca kredytobiorcy mogą utracić szansę rejestracji wniosku na 2017-ty rok.

Co dalej z programem MDM?

Osoby, które nie zdążą z rejestracją wniosku do lipca będą musiały wstrzyma swoje plany aż do stycznia 2017-go roku. Wtedy zostanie uruchomiona pozostała część puli, czyli kolejne 373 mln PLN. Biorąc pod uwagę tegoroczne zainteresowanie programem, środków z pewnością nie wystarczy na dłużej niż kilka miesięcy.

Pewną szansę na zwiększenie środków budził projekt Platformy Obywatelskiej, zakładający zwiększenie w latach 2016- 2018 maksymalnego limitu o 800 mln PLN rocznie. Niestety, na posiedzeniu w dniu 2016-04-13 sejmowe komisje: infrastruktury i finansów publicznych – odrzuciły wniosek na rzecz realizacji innych programów mieszkaniowych. Pomysł PO będzie jeszcze omawiany, niewykluczone, że propozycja nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych” powróci w nieco zmodyfikowanej postaci, jednak biorąc pod uwagę projekty rządowe, podwyższenie puli dopłat będzie co najwyżej symboliczne.

Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem mieszkania w najbliższym czasie, warto przyspieszyć swoje plany. Dopłata w ramach programu MDM oznacza realne wsparcie, nawet do wysokości 112 tys. PLN. Aby skorzystać z możliwości oferowanych przez program warto zarejestrować się na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie, przedstawi warunki programu, zweryfikuje zdolność kredytową oraz zaprezentuje możliwości, jakie oferują poszczególne banki uczestniczące w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

Aktualizacja 09.05.2016

Szanowni Państwo. W odpowiedzi na liczne pytania, dotyczące kwoty zarezerwowanych środków, przygotowaliśmy krótką informację, która będzie aktualizowana w cyklach tygodniowych.

Wg stanu na dzień 05.05.2016 zostało zarezerwowane 168,7 mln PLN z 373 mln PLN (50% puli przeznaczonej na 2017 rok, które można zarezerwować z w bieżącym roku). Średnia kwota środków rezerwowanych w ciągu ostatniego tygodnia wyniosła 3,1 mln PLN dziennie. Przy obecnym poziomie zainteresowania programem „Mieszkanie dla Młodych”, dostępnych środków powinno wystarczyć do połowy lipca 2016 r.

Przypominamy, że nadal dostępne są środki z puli przeznaczonej na 2018-ty rok (kwota 760 mln PLN). Dodatkowo po 2017-01-02 zostanie odblokowana pozostała część środków przeznaczonych na 2017-ty rok.

Aktualizacja 16.05.2016

Wg stanu na dzień 16.05.2016 zostało zarezerwowane 190,2 mln PLN z 373 mln PLN (50% puli przeznaczonej na 2017 rok, które można zarezerwować z w bieżącym roku). Średnia kwota środków rezerwowanych w ciągu ostatniego tygodnia wyniosła 2,15 mln PLN dziennie. Przy obecnym poziomie zainteresowania programem „Mieszkanie dla Młodych”, dostępnych środków powinno wystarczyć do początku sierpnia 2017 (pozostało 182,7 mln środków w puli).

Aktualizacja 23.05.2016

W minionym tygodniu liczba beneficjentów korzystających z rządowej dopłaty zwiększyła się. Dzienna kwota rezerwowanych środków wzrosła do prawie 4 mln PLN. W sumie, w ciągu ostatniego tygodnia wykorzystano 19,5 mln PLN z puli programu MDM przeznaczonej na 2017-ty rok.

Beneficjentom pozostało więc do dyspozycji jedynie 163 mln PLN. Bieżące zainteresowanie programem oznacza, że środków powinno wystarczyć maksymalnie do drugiej połowy lipca bieżącego roku. Osoby, które będą chciały skorzystać z programu MDM po wymienionym terminie, zmuszone będą poczekać do 2017-01-02. Wtedy zostanie odblokowana druga połowa środków z 2017-go roku. Można także dokonać rezerwacji z puli przeznaczonej na 2018-ty rok, do dyspozycji kredytobiorców pozostaje prawie 380 mln PLN.

Aktualizacja 30.05.2016

Kwota środków rejestrowanych w ciągu ostatniego tygodnia wyniosła prawie 20 mln PLN. Beneficjenci nadal mają możliwość skorzystania w tym roku ze 143,3 mln PLN. Bieżąca estymacja rezerwacji środków wskazuje, że pula dofinansowania zostanie wykorzystana w drugiej połowie lipca 2016-go roku.

Aktualizacja 06.06.2016

Wg stanu na dzień 06.06.2016 zostało wykorzystane 240.415.085,84 PLN ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok i 2.411.775,30 PLN z roku 2018. Do dyspozycji kredytobiorców w roku 2016 pozostaje nadal 132,5 mln PLN z puli na rok 2017. Przy obecnym poziomie wykorzystania, pula dopłat powinna wystarczyć do końca lipca bieżącego roku.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150