Możliwości otrzymania wsparcia MDM „Mieszkanie dla Młodych” w bieżącym roku powoli się kończą

Możliwości otrzymania wsparcia MDM „Mieszkanie dla Młodych” w bieżącym roku powoli się kończą

Aktualizacje:    09.05.2016 »     16.05.2016 »     23.05.2016 »     30.05.2016 »     06.06.2016 »

W bieżącym roku beneficjenci programu MDM mają możliwość zarezerwowania 50% z puli przeznaczonej na 2017-ty rok, czyli 373 mln PLN. Tymczasem, wg stanu na dzień 2016-04-28 zostało już wykorzystane ponad 156 mln PLN środków.

Po wyczerpaniu środków na 2016-ty rok, dofinansowanie z puli przeznaczonej na kolejne lata jest jedyną szansą uzyskania wsparcia w programie MDM. W przypadku wyboru takiej możliwości sprzedający otrzymuje część środków pochodzących z kredytu jeszcze w bieżącym roku, po czym może nastąpić wydanie lokalu.

Na pozostałą część płatności (z dofinansowania) zbywca poczeka do początku roku, na który została przyznana pula. O ile w przypadku środków przyznanych na 2017-ty rok takie rozwiązanie jest jeszcze akceptowalne, to mało który zbywca zdecyduje się oczekiwać do 2018-go roku. Realnie dostępna pula wynosi więc jedynie 217 mln PLN i z dnia na dzień się kurczy.

Apogeum rejestracji wniosku nastąpiło w przeciągu dwóch tygodni po zawieszeniu przyjmowania wniosków na 2016-ty rok. Ponad 1 700 klientów nie zdołało otrzymać wsparcia pomimo rejestracji wniosków. Ich aplikacje otrzymały status „oczekujący na dofinansowanie” i miały trwać w zawieszeniu do końca roku lub momentu zwiększenia wyczerpanej puli. Większość tych klientów wybrała wówczas możliwość wycofania wniosku i ubiegania się o dofinansowanie ze środków 2017. Oznaczało to dłuższe oczekiwanie, ale jednocześnie pewność otrzymania wsparcia.

Obecnie proces rezerwacji zwolnił, ale nadal rezerwowane jest prawie 3,5 mln PLN dziennie. Jeżeli obecna dynamika się utrzyma, już na początku lipca kredytobiorcy mogą utracić szansę rejestracji wniosku na 2017-ty rok.

Co dalej z programem MDM?

Osoby, które nie zdążą z rejestracją wniosku do lipca będą musiały wstrzyma swoje plany aż do stycznia 2017-go roku. Wtedy zostanie uruchomiona pozostała część puli, czyli kolejne 373 mln PLN. Biorąc pod uwagę tegoroczne zainteresowanie programem, środków z pewnością nie wystarczy na dłużej niż kilka miesięcy.

Pewną szansę na zwiększenie środków budził projekt Platformy Obywatelskiej, zakładający zwiększenie w latach 2016- 2018 maksymalnego limitu o 800 mln PLN rocznie. Niestety, na posiedzeniu w dniu 2016-04-13 sejmowe komisje: infrastruktury i finansów publicznych – odrzuciły wniosek na rzecz realizacji innych programów mieszkaniowych. Pomysł PO będzie jeszcze omawiany, niewykluczone, że propozycja nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych” powróci w nieco zmodyfikowanej postaci, jednak biorąc pod uwagę projekty rządowe, podwyższenie puli dopłat będzie co najwyżej symboliczne.

Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem mieszkania w najbliższym czasie, warto przyspieszyć swoje plany. Dopłata w ramach programu MDM oznacza realne wsparcie, nawet do wysokości 112 tys. PLN. Aby skorzystać z możliwości oferowanych przez program warto zarejestrować się na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie, przedstawi warunki programu, zweryfikuje zdolność kredytową oraz zaprezentuje możliwości, jakie oferują poszczególne banki uczestniczące w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

Aktualizacja 09.05.2016

Szanowni Państwo. W odpowiedzi na liczne pytania, dotyczące kwoty zarezerwowanych środków, przygotowaliśmy krótką informację, która będzie aktualizowana w cyklach tygodniowych.

Wg stanu na dzień 05.05.2016 zostało zarezerwowane 168,7 mln PLN z 373 mln PLN (50% puli przeznaczonej na 2017 rok, które można zarezerwować z w bieżącym roku). Średnia kwota środków rezerwowanych w ciągu ostatniego tygodnia wyniosła 3,1 mln PLN dziennie. Przy obecnym poziomie zainteresowania programem „Mieszkanie dla Młodych”, dostępnych środków powinno wystarczyć do połowy lipca 2016 r.

Przypominamy, że nadal dostępne są środki z puli przeznaczonej na 2018-ty rok (kwota 760 mln PLN). Dodatkowo po 2017-01-02 zostanie odblokowana pozostała część środków przeznaczonych na 2017-ty rok.

Aktualizacja 16.05.2016

Wg stanu na dzień 16.05.2016 zostało zarezerwowane 190,2 mln PLN z 373 mln PLN (50% puli przeznaczonej na 2017 rok, które można zarezerwować z w bieżącym roku). Średnia kwota środków rezerwowanych w ciągu ostatniego tygodnia wyniosła 2,15 mln PLN dziennie. Przy obecnym poziomie zainteresowania programem „Mieszkanie dla Młodych”, dostępnych środków powinno wystarczyć do początku sierpnia 2017 (pozostało 182,7 mln środków w puli).

Aktualizacja 23.05.2016

W minionym tygodniu liczba beneficjentów korzystających z rządowej dopłaty zwiększyła się. Dzienna kwota rezerwowanych środków wzrosła do prawie 4 mln PLN. W sumie, w ciągu ostatniego tygodnia wykorzystano 19,5 mln PLN z puli programu MDM przeznaczonej na 2017-ty rok.

Beneficjentom pozostało więc do dyspozycji jedynie 163 mln PLN. Bieżące zainteresowanie programem oznacza, że środków powinno wystarczyć maksymalnie do drugiej połowy lipca bieżącego roku. Osoby, które będą chciały skorzystać z programu MDM po wymienionym terminie, zmuszone będą poczekać do 2017-01-02. Wtedy zostanie odblokowana druga połowa środków z 2017-go roku. Można także dokonać rezerwacji z puli przeznaczonej na 2018-ty rok, do dyspozycji kredytobiorców pozostaje prawie 380 mln PLN.

Aktualizacja 30.05.2016

Kwota środków rejestrowanych w ciągu ostatniego tygodnia wyniosła prawie 20 mln PLN. Beneficjenci nadal mają możliwość skorzystania w tym roku ze 143,3 mln PLN. Bieżąca estymacja rezerwacji środków wskazuje, że pula dofinansowania zostanie wykorzystana w drugiej połowie lipca 2016-go roku.

Aktualizacja 06.06.2016

Wg stanu na dzień 06.06.2016 zostało wykorzystane 240.415.085,84 PLN ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok i 2.411.775,30 PLN z roku 2018. Do dyspozycji kredytobiorców w roku 2016 pozostaje nadal 132,5 mln PLN z puli na rok 2017. Przy obecnym poziomie wykorzystania, pula dopłat powinna wystarczyć do końca lipca bieżącego roku.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wszystko zależy od konstrukcji takiej umowy. Można np. zawrzeć klauzulę dot. ew. zwrotu zadatku w przypadku nieotrzymania dofinansowania. Polecam usługi naszych doradców, którzy z pewnością będą w stanie pomóc w sporządzeniu takiej umowy: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zainteresowana

  Witam jak to jest z umowa przed wstepna moze ktos mi to wyjasnic, czy jezeli nie dostanę dofinansowania to jestem stratna pieniadze z umowy przedwstępnej kupna mieszkana?? Niestety w internecie sa dosc rozbierzne wypowiedź.

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To zależy od banku kredytującego. Przesłanki zwrotu dofinansowania określone w Ustawie (art. 14) liczą okres, w którym nie można np. użyczyć mieszkania jako 5 lat od dnia przeniesienia własności. Teoretycznie więc od dnia podpisania aktu nowi nabywcy powinni już zamieszkiwać w tym mieszkaniu. Ministerstwo dopuszcza jednak możliwość czasowego przebywania w nim jeszcze zbywców, jeśli jest to związane z organizacją przeprowadzki itd. Tyle, że Ministerstwo nie określa ile ten czas może wynosić. W większości banków przyjęto, że może to być okres miesiąca.

 • smikel

  Witam,
  planuje zakup mieszkania z udziałem w programie MDM. Właściciel który sprzedaje lokal potrzebuje czasu na wyprowadzkę do nowo budowanego domu – około 6 miesięcy. Czy ustawa precyzuje konkretny termin w jakim musi zostać zwolnione mieszkanie ? Czy w akcie notarialnym można zawrzeć taki wpis i jak BGK do tego podchodzi ?

 • Witam. W Pani sytuacji polecałbym skierować stosowną reklamację do wymienionego banku i zaadresować ją tak wysoko, jak to tylko możliwe (z poziomem Zarządu włącznie). Jeżeli zawinił bank, powinni pokryć brakującą kwotę wkładu własnego, albo w przeciwnym wypadku wystąpi Pani na drogę prawną.

 • MJ Rymacka

  Witam,
  Mam taka przykrą sytuację z bankiem:
  Dostałam przyznane dofinansowanie MDM. Podpisałam z bankiem umowę kredytową 2 dni przed wygaśnięciem terminu 60 dni jaki miałam na podpisanie tej umowy aby dostać środki z BGK. Niestety przez błąd pracownika banku moja podpisana umowa nie zostala przekazana do BGK – tzn mój bank od razu nie powiadomił BGK o tym fakcie przez co jak się okazało z winy banku moje dofinansowanie przepadło gdyż dotarło 1 dzień po terminie. Jakie mam wyjście w tej sytuacji? Kto za to odpowiada? ( Dyrektor placówki banku bardzo mnie przeprosił za zaistniałą sytuację,przyznał że jest to ich wina oraz powiedział , że dofinansowania nie da się odzyskać i przedstawił mi nową oferte na nowy kredyt na nowych „preferencyjnych” warunkach, które oczywiście nie zrekompensują mi dopłaty MDM i na nowych warunkach aby mieć minimum 10 % wkładu własnego muszę wpłacić jeszcze 8 tysięcy złotych….jak to wygląda pod względem prawnym? Gdzie mam szukać pomocy?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Maqi

  Czyli chodzi o to ze teraz jak juz żona sprzedała mieszkanie w którym nie mieszkaliśmy w ogóle to automatycznie nas dyskwalifikuje z udziału w mdm?
  Czy jest możliwość jeszcze żeby skorzystać z mdm przez nas?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

  Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Maxqi

  Witam chciałbym zapytać czy jeżeli jeden z wnioskodawca posiada jakąś nieruchomość którą chce sprzedać na poczet nowego mieszkania lub w przeszłości posiadał czy to dyskwalifikuje go automatycznie z uczestnictwa w programie mieszkanie dla młodych.

 • Witam. Jeżeli umowa przedwstępna nie przekazuje w jakikolwiek sposób własności mieszkania, nie ma problemu, że zostanie zawarta w 2016-tym roku. Proszę jedynie pamiętać, że kwota Pańskiego ew. zadatku (wkładu własnego) + kwota dofinansowania z MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanej nieruchomości. Polecałbym także zweryfikować przed nabyciem lokalu swoją zdolność kredytową oraz parametry MDM nabywanego mieszkania. Może Panu w tym pomóc nasz doradca po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Paweł Guzmann

  Witam, chcę skorzystać z dopłaty (rynek wtórny) w 2017 roku. Mam już pewne mieszkanie „na oku”. Wlasciciel godzi sie na to, by sfinalizowac transakcje w 2017 roku. Do tego czasu chcialbym miec potwierdzenie ze do transakcji dojdzie (umowa przedwstepna z zadatkiem). Czy fakt ze umowa przedwstepna zostanie zawarta w 2016 roku nie wyklucza mozliwosc doplaty w 2017?
  z gory dziekuje za pomoc

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Jan

  Bardzo dziękuję 🙂

 • Sprawdziłem. Doradca nie widzi tu żadnego ryzyka. Ustawa nie określa kiedy ma być podpisana umowa deweloperska, ważne tylko żeby wnioski (kredytowy i o dofinansowanie) zostały złożone w 2017.

 • Jan

  ok 🙂 dziękuję

 • Potwierdzę jeszcze jutro z doradcami i dam znać, ale nie sądzę, aby był to problem.

 • Jan

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Umowa przeniesienia własności będzie zawarta w formie osobnego aktu notarialnego w III kw. 2017 rok. Czyli wszystko ok?

 • Tak, o ile wymieniona umowa nie przeniesie na Pana własności mieszkania, Pan lub Pańska ew. małżonka będziecie mieli poniżej 35 lat, a lokal będzie spełniał limity ceny i powierzchni.

 • Jan

  Chciałbym podpisać umowę deweloperską w 2016 roku i złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem na 2017 rok w styczniu, czy BGK zaakceptuje wniosek?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem – może. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku
  mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Martyna

  Witam
  Czy otrzymanie nieruchomości (np. Mieszkania) w formie darowizny może skutkować zwrotem dofinansowania otrzymanego z programu Mdm?
  Dziękuję bardzo za pomoc

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Martyna

  Witam
  Chłopak chce starać się o dopłatę z programu Mdm i jako singiel zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z banku czy zawarcie związku małżeńskiego przed wypłatą dopłaty w ostatniej transzy może skutkować zmianę decyzji banku, jeżeli partnerka jest właścicielem nieruchomości?

  Z góry dziękuję za pomoc

 • Witam. Odnośnie Pańskich pytań:

  Ad 1. Dni kalendarzowe.
  Ad 2. Niestety nie
  Ad 3. Bank ma 60 dni na akceptację wniosku w systemie BGK Zlecenia od momentu rejestracji i 60 od akceptacji do podpisania umowy kredytowej
  Ad 4. W momencie podpisania umowy bank od razu powiadamia BGK o tym fakcie.

 • Takiej informacji udzielamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • paweł

  5. jakie banki mają najkrótsze czasy procesowania i jednocześnie nie umniejszają udziału matki przebywającej na urlopie macierzyńskim (chodzi o zdolność kredytową)?

  Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc

 • paweł

  Witam,

  kilka moich pytań technicznych:

  1.wymieniane 60 dni od rezerwacji środków do podpisania decyzji kredytowej to dni kalendarzowe czy robocze?
  2. jeśli ostatni dzień przypada w sobotę lub niedzielę to czy ostatni dzień przechodzi na poniedziałek w następnym tygodniu?
  3. jeśli na potwierdzeniu NWR są dwie różne daty: złożenia wniosku i rejestracji w BGK, to która jest obowiązująca?
  4. gdy termin 60 dni zbliża się do końca, ile bank potrzebuje czasu od podpisania umowy kredytowej do dopełnienia formalności w BGK?
  5.

  Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc

 • Nie bardzo jest co aktualizować, dzisiaj rano pula środków z 2017-go roku, które można zarezerwować wcześniej – została wyczerpana.

 • Matta

  Czy można prosić o aktualizację ???

 • Wg stanu na dzisiaj rano (2016-07-01), pozostało około 27 mln PLN z puli przeznaczonej na 2017, którą można zarezerwować w tym roku.

 • Joanna

  czy można prosić o aktualizację?

 • W momencie rejestracji wniosku sama Pani wyznaczy datę wypłaty dofinansowania. Może to być także na początku 2017.

 • Anacka

  ale to może dostać nawet pieniądze w I kwartale 2017? Czy nie wiadomo i może okazać się ze dostanie w IV kwartale?

 • Tak. Po 2017-01-02 zostanie odblokowana kolejna część puli 2017 – do wykorzystania właśnie w 2017-tym roku.

 • Anacka

  A jak wygląda sprawa wykorzystania pozostałych 50% puli z 2017?
  Oznacza to, że jeśli złoże wniosek o kredyt w ramach MdM w styczniu 2017 to deweloper dostanie dofinansowanie w 2017 roku?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dysponuję danymi na 2016-06-21. Z puli 2017 wykorzystano 278.941.391,09 PLN, a ze środków na 2018-ty rok: 2.896.126,52 PLN

 • Dominika

  MOŻNA PROSIĆ O AKTUALIZACJE?

 • Wg stany na 17.06 zostało wykorzystane 268.036246,27 PLN z puli 2017 i 2.813.534,93 PLN z puli 2018

 • Bartek

  Witam, czy aktualizacja jest podana do końca tego tygodnia tj. 17.06.2016??

 • Witam. W chwili obecnej zostało już zarezerwowane 268 mln PLN z puli na 2017 rok i 2,8 mln PLN z puli 2018. Pozostało ponad 100 mln PLN z 2017-go roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • szuflad

  Czy mogę prosić o aktualizację?

 • Owszem, tak właśnie będzie. Mnożnik dofinansowania jest wyliczany wg liczby wychowywanych dzieci w momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Wykorzystano 257.617.677,31 PLN ze środków 2017 i 2.741.511,00 z 2018.

 • rh

  Narzeczony dostanie 10% tak samo jak małżeństwo bez dzieci. Potem na pierwsze dziecko nie dostaniecie nic, na drugie nic a na trzecie i kolejne już jak najbardziej będziecie mogli dostać dodatkowe 5% jeśli tylko wyrobicie się w ciągu 5 lat. Różnica w stosunku do osób z jednym dzieckiem jest tylko taka, że oni dostaną na wstępie 15%, potem na drugie dziecko nic i tak jak Wy będą mogli dostać 5% na 3 i kolejne. A dlaczego tak? Bo tak została sformułowana i przegłosowana ustawa. Trudno inaczej to uzasadnić…

 • Michał89

  Poproszę aktualizację pozostałych środków na dzień 13 czerwca. Pozdrawiam

 • Ka

  Proszę mi wyjaśnić, jeżeli mój narzeczony kupi mieszkanie i kredyt będzie na niego. W październiku weźmiemy ślub to czy jeżeli urodzi nam się pierwsze dziecko to czy nie dostaniemy żadnego dofinansowania ?? Dlaczego rodziny które mają jedno dziecko dostają na wstępie 15 % dofinansowania i jeżeli teraz urodzi im się drugie składają wniosek o następne 5% ??? A osoba jako singiel składająca nie ma nic ????

 • Ka

  Czyli jak urodzę pierwsze, lub później drugie dziecko to nie dostaniemy dofinansowania żadnego w ciągu tych pięciu lat ?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Odnośnie drugiego pytania – dofinansowanie zostanie przekazane w wymienionym przez Państwa terminie.

 • Ka

  Czy dofinansowanie będzie tylko przy trzecim i kolejnym dziecku. A jeżeli urodzi się pierwsze to nie ma dofinansowania ? Czy developer otrzyma na pewno w styczniu 2017 roku czy może się tak stać, że dofinansowanie się opóźni ?

 • Witam. Jeżeli Państwa wniosek został zaakceptowany w systemie BGK Zlecenia i podpiszą Państwo umowę kredytową w ramach programu MDM z terminem wypłaty dofinansowania w styczniu 2017 to deweloper otrzyma pieniądze.

  Odnośnie drugiego pytania – z puli na każdy rok rezerwowane jest 5% srodków. To są pieniądze przeznaczone dla rodzin, którym urodziło się trzecie lub kolejne dziecko. Proszę się nie obawiać, z pewnością otrzymają Państwo dodatkowe wsparcie związane z urodzinami trzeciej pociechy.

 • Ka

  Witam, chciałabym się dowiedzieć czy jeżeli w tym miesiącu będzie zgoda na dopłatę MDM, to czy pieniądze na pewno dostanie developer w styczniu 2017 r ? Nie będzie takiej sytuacji, ze jest zgoda a pieniędzy w styczniu nie będzie ? Również mam pytanie czy jeżeli od zgody MDM w tym roku, urodzi mi się dziecko to czy do 5 lat będę miała nadal możliwość dofinansowania 5% ? Nawet jeżeli MDM-u nie będzie i się skończy ?

 • To zależy od wybranego banku. W niektórych akceptacja następuje tuż po rejestracji, w innych, po badaniu zdolności kredytowej.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jarosław JJ

  A kiedy następuje akceptacja? Wniosek w banku złożyłem w poniedziałek.

 • A czy napisałem, że można uzyskać odbiór stanu surowego – zamkniętego? Lokal nabyty w ramach MDMu powinien zapewnić beneficjentowi warunki mieszkaniowe. Odbiór techniczny to minimum.

 • RH

  No z tym, że raczej nie ma takiej możliwości aby uzyskać odbiór techniczny budynku na etapie stanu surowego zamkniętego 🙂 Kryteria odbioru są dość płynne ale co do zasady dom powinien zawierać wszystko co jest w projekcie a stan surowy jest bardzo daleko od tego. Chyba, że jest jakiś workaround który znają doradcy pozwalający to jakoś kupić na kredyt MDM, potem wykończyć własnymi środkami i odebrać technicznie dopiero wtedy. Ciężko mi sobie wyobrazić taką konstrukcję choćby z powodu ilości czasu jaka jest potrzebna na doprowadzenie stanu surowego do odbioru technicznego ale z drugiej strony już tyle „kreatywnej księgowości” zostało wymyślone aby domy i mieszkania wcisnąć w limit ceny, w limit powierzchni, kupić dzisiaj za limit z 2017 itp. że chyba nic mnie już nie jest w stanie zdziwić jeśli chodzi o program MDM i praktykę kredytową banków.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Jeżeli inwestycja zostanie zakończona (czyli przynajmniej nastąpi odbiór techniczny budynku), będzie Pan mógł zakupić ww. dom w ramach kredytu w programie MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Hubert

  Witam, interesuję mnie zakup domu 99m2 od dewelopera w stanie surowym zamkniętym w kredycie z dofinansowaniem MDM. Czy w takim przypadku będę mógł skorzystać?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze zaakceptowany w systemie BGK Zlecenia – można.

 • Tak, nie ma z tym problemu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zakładając, że Pani @kinga chce wszystko załatwić „po bożemu” – nie grozi jej utrata dofinansowania. Ministerstwo nie wyklucza rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Witam. Nie będą Państwo musieli w takim wypadku zwracać dofinansowania. Wg rekomendacji Ministerstwa Rozwoju: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Wg naszych estymacji środków wystarczy przynajmniej do końca lipca. Osoby, które do tego momentu złożą wniosek, mogą liczyć na przyznanie dopłaty.

 • Zgadza się, tempo rzeczywiście nieznacznie spadło. W wakacje z reguły zainteresowanie kredytami hipotecznymi maleje.

 • michalXxX

  Dzięki wielkie za odpowiedź. Zdaje sobie oczywiście sprawę ze to dobra wola sprzedającego – nie mniej życie nauczyło mnie że jak wie się co powiedzieć to ludzi można do wielu rzeczy przekonać nawet do tych do których początkowo nie mają dobrego nastawienia.

  W piątek idę z żoną oglądać mieszkanie i wtedy będziemy wiedzieć jak sprawa się ma i przedewszystkim czy mieszkanie nam się podoba i czy właściciel zgodzi się na taki układ.

  Dziękuje za informacje.

 • Paul Wolf

  Ja właśnie dostalem kredyt z mdm na takich warunkach ze doplate sprzedajacy dostanie w styczniu.
  W umowie przedwstępnej zostalo to zapisane jak również w końcowej umowie kredytowej wiec tu nie powinno być żadnej obawy ze strony sprzedającego, z e nie dostanie tej doplaty.
  Ale to jest tylko dobra wola sprzedającego.

 • Lucjan

  WItam , chciałem się dowiedzieć czy można skorzystać z dopłaty w przypadku budowy domu ?

 • michalXxX

  Witam, Mam takie pytanie – W przypadku brania mieszkania z rynku wtórnego istnieje mała szansa na przekonanie właściciela by czekał do stycznia – moje pytanie brzmi. Jaką gwarancje ma taki właściciel? Czy na umowie normalnie jest zapisane że tyle i tyle pieniędzy zostanie przelanych dajmy na to z dniem 1 stycznia 2017 r?

  Szukam sposobu na przekonanie właściciela nieruchomości do zgody na tego typu rozwiązanie. Na chwilę obecną jest jedno konkretne mieszkanie które mi się podoba a które niestety jest z rynku wtórnego – Nie rozmawiałem na ten temat z właścicielem, ot chce zasięgnąć opinii.

 • asdad

  Ale prawda jest taka, że otrzymają ją już jedynie Ci, którzy w tym momencie składają wniosek 🙂

 • asder

  ..a po co chcesz zgłaszać komukolwiek taką adaptację? To tak samo jak pokój w piwnicy.

 • Michał

  Gdzie jest aktualizacja na dzień 6 czerwca?

 • Jaroslaw JJ

  Witam,
  Czy po zarejestrowaniu wniosku o MDM na stronie BGK można jeszcze zmienić kwotę kredytu? Otrzymałem lekki zastrzyk gotówki i chciałbym nim powiększyć swój wkład własny.

 • Wiola K.

  Witam,
  Czy istnieje mozliwosc zakupu nowego mieszkania z dofinansowaniem MDM ze srodkow na 2017r., którego budowa zakonczyla sie w 2015r ?

 • kinga

  Witam. Mam pytanie czy jeżeli w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania zaadaptujemy strych na pokój i zmieni się powierzchnia użytkowa lokalu i przekroczy dopuszczalne 85 m2 dla rodziny z trójką i więcej dzieci, to będziemy musieli zwrócić dofinansowanie z MDM? Jeżeli tak to na jakiej zasadzie to działa?

 • kinga

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 • Heniu

  Dziękuję. czyli wychodzi na to, że w poprzednim tygodniu tempo rejestracji spadło:)

 • wykorzystano 240.415.085,84 PLN ze środków 2017 i 2.411.775,30 PLN z 2018-go

 • Heniu

  Czy już coś wiadomo w sprawie wykorzystanych limitów na 2017:)?

 • ok, zrozumiałem, że @Sławek chciałby skorzystać z kredytu teraz, a w styczniu 2017 złożyć wniosek o dofinansowanie.

  Jeżeli chciałby finansować etapy budowy z własnych środków, a w styczniu 2017 złoży wniosek o kredyt z dofinansowaniem – takie rozwiązanie jest oczywiście możliwe. Wpłacone we własnym zakresie środki będą traktowane jako wkład własny.

 • Agata

  Dzień dobry,
  chciałabym kupić mieszkanie w programie MDM i zarezerwować środki z puli na 2017 rok. Doczytałam, że kwota dofinansowania przelewana jest bezpośrednio na konto zbywcy nieruchomości. Właściciel mieszkania nie chce zgodzić się na odłożenie części spłaty na 2017 rok. Czy wobec tego mogę np. pożyczyć niezbędną kwotę od rodziny i uregulować całość należności ze zbywcą a dopłatę z programu MDM uzyskać na swoje konto i w ten sposób uregulować dług „w rodzinie”?

 • Dofinansowanie jest zmniejszane, aby kwota dopłaty nie stanowiła więcej niż 50% wartości nieruchomości.

 • Kolejność wpłat nie ma znaczenia. Bank zapewni Panu środki z kredytu, pozostała część będzie Pan musiał uregulować we własnym zakresie. Proszę jedynie pamiętać, że kwota własnych środków + kwota dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości mieszkania.

 • Wiktor

  Ale kolega Sławek nie o to pytał.

 • LT

  Jeśli mieszkanie kosztuje 140.000 zł a dofinansowanie należy sie np 72.000 zł to jest zmniejszane do 70.000 zł (max 50%)? czy mieszkanie jest za tanie i wcale się nie należą dopłaty?

 • zigi

  kupuje mieszkanie za 250 tysiecy, z czego polowa ze srodkow wlasnych. mieszkanie dopiero sie buduje i deweloperowi bede wplacal pieniadze transzami. na polowe kredyt. czy zawsze najpierw musze wplacic wlasne srodki, czy jesli np. mam oszczednosci na lokatach to moge wplacac raty developerowi wraz z bankiem po polowie kazda transza, czy moze zawsze najpierw musze dac caly wklad wlasny i dopiero wtedy bank uruchomi kredyt?

 • Jutro na naszej stronie pojawi się aktualizacja dot. stanu środków.

 • Bartek

  Witam, jaki jest aktualny stan środków dofinansowania? Pozdrawiam

 • Witam. Po wyczerpaniu dostępnej puli dopłat na 2017-ty rok będą Państwo mogli złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Współpracujemy ze wszystkimi bankami, które podpisały umowy z BGK, zapewniam, że każdy z nich naciska na jak najszybsze wydanie lokalu beneficjentowi. BGK w swoich rekomendacjach także poleca, aby beneficjent jak najszybciej zamieszkał w nabytym lokalu.

 • Sytuacja @mimi jest trochę dziwna. Sprawdzaliśmy temat w kilku zaprzyjaźnionych bankach. W żadnym z nich nie było problemu z podziałem wypłaty dofinansowania na kilka kont przy zakupie lokalu od kilku właścicieli. Nie wiem niestety, dlaczego w tym przypadku analityk podjął akurat taką decyzję. Dodatkowo, jeżeli została już podpisana umowa kredytowa – nie ma powodu do obaw. Środki zostaną na pewno przekazane na konto sprzedającego.

  Odnośnie Pańskiego pytania – nie ma takiej potrzeby. Wg interpretacji BGK bank kredytujący powinien wypłacić środki na wszystkie konta należące do sprzedających mieszkanie.

 • Niestety – nie ma takiej możliwości. Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć razem z wnioskiem kredytowym.

 • Sytuacja @mimi jest trochę dziwna. Sprawdzałem temat w kilku zaprzyjaźnionych bankach. W żadnym z nich nie było problemu z podziałem wypłaty dofinansowania na kilka kont przy zakupie lokalu od kilu właścicieli. Nie wiem niestety, dlaczego w tym przypadku analityk podjął akurat taką decyzję.

  Jeżeli ma Pan już podpisaną umowę kredytową, nie ma opcji, aby bank odmówił wypłaty dofinansowania.

 • Sytuacja @mimi jest trochę dziwna. Sprawdzałem temat w kilku zaprzyjaźnionych bankach. W żadnym z nich nie było problemu z podziałem wypłaty dofinansowania na kilka kont przy zakupie lokalu od kilu właścicieli. Nie wiem niestety, dlaczego w tym przypadku analityk podjął akurat taką decyzję.

 • cidleniviec

  Witam. Mam pytanie odnośnie możliwości skorzystania ze środków MDM za 2018 rok. Chodzi o to, że mogę nie zdążyć do drugiej połowy lipca ze złożeniem wniosku o MDM (chodzi o szybko wyczerpującą się pulę pieniędzy przewidzianą na 2017 rok – 50% tych środków). Problem polega na tym, że nie mogę też czekać na początek 2017 roku aby swobodnie korzystać z odblokowanej drugiej części pieniędzy na 2017 rok, a bardzo mi zależy, żeby tą dopłatę otrzymać. Czy mogę więc jeszcze w tym roku (2016 np. we wrześniu) – pomimo wyczerpania 50% limitu środków 2017 złożyć wniosek o kredyt i MDM na środki z pozostałej puli 2017, ewentualnie na środki przewidziane na rok 2018? Czy jest to możliwe, czy muszę czekać do stycznia 2017 żeby w ogóle wystartować z wnioskiem o kredyt i MDM?

 • józek

  To dobrze, bo klęska urodzaju także jak widać może zniechęcić sporo potencjalnych Klientów.

 • józek

  Niemniej na 100% nie wszystkie banki mają takie wytyczne. Myślę, że najlepiej gdyby potencjalny Klient zorientował się w różnych bankach co do ich wymagań w tym zakresie.

 • Dominik Nowa

  Witam, czy w konsekwencji bank wypłacił dla ” użytkownika mimi – post ok 5 dni temu” to dofinansowanie na kilka kont? jaki to bank?

  JA też kupuję od dwóch małżeństw ( 4 współwłaścicieli) i każde z
  małżeństw ma po jednym koncie bankowym:/ Mi wręcz kazano w umowie
  przedwstępnej wskazać, że zapłata z kredytu ( 1sza transza) ma być przelana po 50% na każdego z dwóch współwłaścicieli, a że kowta z dofinansowania musi iśc na te same konta więc w 2017r. dofinansowanie ( 2ga transza) także ma iśc po 50 %
  na każde z kont dwóch sprzedających? Gdyby kredyt poszedł na jedno konto, a
  dofinansowanie na drugie to nie ma takiej opcji, gdyż kredyt i dofinans
  musi iśc na to samo ( te same) konta bankowe. Mój bank to PKO BP S.A. ,
  więc jeśli teraz się okarze, że po podpisaniu umowy kredytowe i aktu notarialnego bank wstrzyma uruchomienie kredytu to co wtedy? Czy może być tak, że Bank uruchomi kredyt, a np w styczniu wstrzyma wypłatę dofinansowania bo jest ono tak jak i kredyt rozdzielone na dwa konta?

  I pytanko: czy w tej sytuacji odmowy uruchomienia kredytu można zrobić ewentualnie aneks w akcie not.: zaciągnąć wszystkich sprzedających do banku i niech otworzą
  wspólne jedno konto bankowe) i wpisać jedno konto do tego aneksu, a po tym jak
  bank przeleje kasę i dofinansowanie to niech sprzedający sobie wypłacą i
  się równo podzielą???

 • slawek

  Dobrze. Jest jednak taka sytuacja: Moje mieszkanie jest w trakcie budowy. Jak tylko otrzymam prospekt planuje podpisać umowę przedwstępna aby ktoś inny mnie nie wyprzedził. Będzie to już po wyczerpaniu połowy środków na 2017. Ok 40% ceny planuje pokryć ze srodkow własnych. Czy mogę podpisać umowę przedwstępna i zgodnie z harmonogramem wpłacać kolejne transze gotówka (do tych 40% ceny) a dopiero po kilku miesiącach, w styczniu 2017 złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem? Czy jest jakiś określony maksymalny czas od podpisania umowy przedwstepnej na zlozenie wniosku kredytowego z mdm?

 • Anacka

  Deweloper za taki rachunek chce 4,5 tys.
  Czyli kredyt wezmę teraz za który będę musiała już płacić plus dodatkowo za wizję rzeczoznawczy banku. które by były kilka razy i jeszcze pewnie opłaty do czasu wpisu do hipoteki do KW

 • Dominik Nowa

  a jaki to bank to odmówił?

 • Dominik Nowa

  Mam dla ciebie jeszcze inny pomysł – nie szukaj innego banku tylko w umowie przedwstępnej zrób aneks: zaciągnij wszystkich sprzedających do banku i niech otworzą wspólne jedno konto bankowe) i wpisz jedno konto do umwy, a po tym jak bank przeleje kasę i dofinansowanie to niech sprzedający sobie wypłacą i się równo podzielą??? co ty na to?

 • Dominik Nowa

  Witam, czy w konsekwencji bank wypłacił to dofinansowanie na kilka kont? jaki to bank?
  JA też kupuję od dwóch małżeństw ( 4 współwłaścicieli) i każde z małżeństw ma po jednym koncie bankowym:/ Mi wręcz kazano w umowie przedwstępnej wskazać, że
  zapłata z kredytu ( 1sza transza) ma być przelana po 50% na każdego z
  dwóch współwłaścicieli, a że kowta z dofinansowania musi iśc na te same
  konta więc w 2017r. dofinansowanie ( 2ga transza) także ma iśc po 50 %
  na każde z kont dwóch sprzedających? Gdyby kredyt poszedł na jedno konto, a dofinansowanie na drugie to nie ma takiej opcji, gdyż kredyt i dofinans musi iśc na to samo ( te same) konta bankowe. Mój bank to PKO BP S.A. , więc
  jeśli teraz się okarze, że w styczniu odmówią wypłaty 2giej transzy to
  co wtedy???

 • Dominik Nowa

  Witam, czy wiadomo czy w konsekwencji bank wypłacił to dofinansowanie na kilka kont? Czy wiadomo jaki to bank? Pytam, ponieważ mi wręcz kazano w umowie przedwstępnej wskazać, że zapłata z kredytu ( 1sza transza) ma być przelana po 50% na każdego z dwóch współwłaścicieli, a że kowta z dofinansowania musi iśc na te same konta więc w 2017r. dofinansowanie ( 2ga transza) także ma iśc po 50 % na każde z kont dwóch sprzedających? Mój bank to PKO BP S.A. , więc jeśli teraz się okarze, że w styczniu odmówią wypłaty 2giej transzy to co wtedy???

 • Obawiam się, że w takiej sytuacji Ministerstwo odwoła się do funkcji programu MDM – czyli zapewnienia beneficjentowi możliwości mieszkaniowych. Użyczenie mieszkania może zakończyć się niestety zwrotem części dofinansowania lub nawet wypowiedzeniem umowy kredytowej.

 • Owszem, czas nie jest określony w Ustawie, banki jednak mają swoje własne procedury w które BGK nie ingeruje. Na podstawie naszych doświadczeń z zaprzyjaźnionymi bankami – czas na wydanie mieszkania od momentu podpisania aktu notarialnego wynosi około 1 miesiąca.

 • Niestety nie, dlatego warto wybrać odpowiedni bank. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wymieniony bank jest właśnie w trakcie zmiany procedur, wnioski MDM mają być akceptowane w systemie BGK Zlecenia na początku procesowania 😉

 • Po wyczerpaniu 50% puli z 2017 pozostaje jeszcze możliwość skorzystania ze środków na 2018-ty rok. Wówczas kredyt zostanie jeszcze uruchomiony w tym roku, ale trzeba będzie czekać na środki z dofinansowania do min. 2018-01-02.

 • Nie, takie są po prostu wymogi ustawy.

 • Znajomy doradca potwierdził, że nie będzie konieczny aneks do umowy.

 • bart

  Pisze Pan – „W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone [ ]” – czy zwrot ‚wypłacone’ mogę traktować wprost – tj. dofinansowanie będzie wypłacone, ale w 2017 to do tego czasu mogę użyczać mieszkania?

 • józek

  myślę, że na tę chwilę nie powinno być jeszcze problemu z czasem. niemniej na początku roku, jeden z największych banków w Polsce nie zdążył do 15.03 zaakceptować wniosków składanych nawet na początku lutego, więc trzeba być ostrożnym w wyborze banku.

 • józek

  i tak i nie. W MdM mieszkanie powinno zostać wydane możliwie szybko tj. w czasie potrzebnym do załatwienia przez zbywcę formalności i opróżnienia lokalu. Czas ten niemniej nie jest wprost określony w ustawie, a więc to bardzo względna kwestia. Na rynku wtórnym transakcje „krzyżowe” są bardzo częste, a przez to niezbędny czas do wydania lokalu może być dłuższy.

 • cimar

  od stycznia, ale można złożyć wniosek na 2018r

 • cimar

  niestety, jak się skończą środki automatycznie zablokowane będzie składanie wniosków o mdm 2017 do stycznia 2017

 • slawek

  A jeśli okazałoby się, że nie zdążę z uzyskaniem akceptacji przed wyczerpaniem środków, czy istnieje możliwość podpisania umowy kredytowej mimo tego, a wniosek o dopłatę złożyć w styczniu po uruchomieniu drugiej puli na 2017r.? Czy BGK zaakceptuje taką procedurę?

 • Przemo

  Witam, czy jeśli w lipcu skończą się pieniądze na dopłatę z mdm to wnioski do banku można dopiero składać od stycznia czy jeszcze w tym roku i czekając na decyzję do 2017?

 • mimi

  To jakiś absurd.

 • Witam. Bank kredytujący będzie naciskał, aby przekazanie własności mieszkania i wydanie kluczy odbyło się jak najszybciej po podpisaniu umowy kredytowej (do około 1 miesiąca).

 • O „rezerwacji” środków decyduje data akceptacji w systemie BGK Zlecenia. Jak napisał @józek, w niektórych bankach rezerwacja odbywa się tuż na początku procesu, w innych – dopiero po ustaleniu zdolności kredytowej. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego w kwestii wyboru banku – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie, po prostu złożą Państwo ponownie wniosek (o dofinansowanie z puli przeznaczonej na 2017-ty rok) i proces będzie biegł od nowa.

 • Potwierdzę jeszcze tą kwestię, ale sądzę, że nie. Prośba o czas do jutra.

 • konrad

  Witam, chcemy skorzystać z dopłaty ze środków mdm, dlatego za tydzień podpisujemy umowę przedwstępną, a umowę u notariusza planujemy podpisać we wrześniu. Ze względu na to, że sprzedający będą przeprowadzać remont w swoim nowym lokum, chcą aby w obydwu umowach wpisać termin oddania kluczy do sprzedawanego mieszkania na listopad, czyli dwa miesiące od umowy u notariusza. Czy w takim wypadku otrzymamy dopłatę mdm?

 • józek

  To zależy od banku w jakim składa się wniosek. W niektórych środki rezerwowane są już przy złożeniu wniosku, w innych po akceptacji przez analityka. Ważne jest też obłożenie poszczególnych banków wnioskami tj. w jakim czasie są w stanie przeprocesować wniosek.

 • slawek

  Witam, teoretycznie pozostało 1,5 miesiąca do wyczerpania puli 50% na 2017 rok. Czy aby uzyskać dopłatę trzeba zdążyć ze złożeniem wniosku przed wyczerpaniem puli czy zdążyć z uzyskaniem decyzji z banku przed wyczerpaniem puli?

 • mimi

  Umowę kredytową mamy podpisaną, 60 dni już minęło. Czyli zostaliśmy na lodzie?

 • Damian

  Witam. Garaż będzie miał oddzielną ksiegę. W umowie po dodaniu wszystkiego daje nam wlasnie większą kwotę o cenę garażu. Czy jednym słowem potrzebujemy teraz aneksu do umowy.

 • Jeśli razem z lokalem mieszkalnym jest sprzedawane inne pomieszczenie takie jak: garaż, ogródek, loggia, to kwestia wliczenia ceny nabywanego wraz z lokalem mieszkalnym dodatkowego pomieszczenia zależy od statusu tego pomieszczenia określonego w umowie. Jeżeli to pomieszczenie jest pomieszczeniem przynależnym, stanowi ono formalnie część mieszkania i w całości wlicza się do ceny mieszkania podlegającej weryfikacji.

  Jeśli pomieszczenie jest sprzedawane jako część nieruchomości wspólnej oddanej do wyłącznego korzystania jednemu z właścicielowi (umowa quoad usum), to opłata za takie prawo powinna być wyłączona z ceny zakupu lokalu mieszkalnego i nie może być objęta kredytem mieszkaniowym udzielanym w ramach MdM. Prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej w sytuacji, kiedy podlega odrębnej wycenie jest traktowane jako przedmiot odrębnej czynności obrotu. Należy przy tym podkreślić, że prawo takie może być uchylone przez wspólnotę mieszkaniową na podstawie odrębnych przepisów lub też może nastąpić rezygnacja z tego prawa, np. przy obrocie prawem własności lokalu mieszkalnego.

  Natomiast jeśli pomieszczenie dodatkowe przekazywane jako część nieruchomości wspólnej oddanej do wyłącznego korzystania jednemu z właścicielowi (umowa quoad usum) nie zostało wycenione, a jedynie wymienione w umowie jako element transakcji kupna-sprzedaży, wówczas ceną zakupu lokalu mieszkalnego jest cena wskazana w umowie z deweloperem.

 • Damian

  Witam.Podpisaliśmy umowe kredytową na mieszkanie . Garaż będzie kupiony za gotowkę. Jednak w umowie bank zawarł cene garażu razem z naszym wkładem wlasnym do kredytu . Czy nie będzie to przeszkadzało w wypłaceniu dofinasowania . Czy musimy pisać aneks do umowy?

 • Jak najszybciej polecam złożyć wnioski w kilku innych bankach (pomiędzy akceptacją Państwa wniosku o dofinansowanie a umową kredytową nie może minąć więcej niż 60 dni). Można skorzystać w tym celu z usług naszych doradców po do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Konsultowałem dzisiaj Państwa przypadek w WBKu i oni nie widzieli przeszkód przy rozdzieleniu kwoty dofinansowania na kilka kont.

 • mimi

  Dziś jednak bank odmówił uruchomienia kredytu z uwagi na podzielenie dofinansowania. Spełniliśmy wszystkie wymogi do uruchomienia kredytu. Sprzedający czekają na przelew a bank odmawia. Nie wiem co robić.

 • Na początku 2017-go roku zostanie uruchomiona druga część przyszłorocznej puli. Kredytobiorcy otrzymają do dyspozycji dodatkowe 373 mln PLN.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli sprzedający wyrazi zgodę, wypłata dofinansowania może być uruchomiona na początku 2018-go roku. Nie trzeba jednak tak długo czekać, na początku 2017-go roku zostanie uruchomiona druga część przyszłorocznej puli. kredytobiorcy otrzymają do dyspozycji dodatkowe 373 mln PLN. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • W takim razie – nie ma się o co martwić. Dodatkowo – dzisiaj konsultowałem jeszcze ten temat, w zaprzyjaźnionych z nami bankach wypłata dofinansowania jest bez problemu dzielona pomiędzy wszystkie konta sprzedającego / sprzedających.

 • józek

  Witam, rozszerzenie wspólności jest bezudziałowe. Nie określa się żadnych procentów. Oboje małżonkowie są właścicielami mieszkania na równych zasadach (mają jakby po 100%).

 • kuba

  Witam. Jeżeli po ślubie skorzystam z rozszerzenia wspólności na mieszkanie mdm to musi to byc 50 na 50? Czy mogę np. na męża dać 70 procenty mieszkania? Pozdrawiam

 • Ewka

  Myślę że trzeba po prostu zapytać dewelopera czy godzi się na wypłatę transzy z MDMu na 01.2018 rok i wszystko będzie jasne..

 • XX

  Myślicie że jest szansa? Mam już mieszkanie na oku, jednak kredyt będę mogła wziąć dopiero na początku sierpnia i na rok 2017 z tego co widzę marne będą szanse na załapanie się.

 • Ewka

  np. deweloper….

 • XX

  Witam,
  Czyli dobrze zrozumiałam jest możliwość wzięcia dofinansowania na rok 2018? Tylko kto by się zgodził na to czekać.

 • cimar

  Witam, czy mogę domeldować narzeczoną do mieszkania w ramach MDM, biorę kredyt jako singiel

 • mimi

  A jeśli mamy podpisaną umowę kredytową tylko czekamy teraz na uruchomienie to możemy być spokojni? W regulaminie banku nie ma żadnej informacji na temat podziału dofinansowania. W umówię przedwstępnej było zaznaczone,że zarówno kredyt jak i dofinansowanie ma być wypłacone zbywcom proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

 • Obecnie średni okres oczekiwania od momentu rejestracji wniosku do wypłaty kredytu wynosi około 1 miesiąca. Każdy bank dysponuje estymacjami czasu trwania procesu, warto więc upewnić się z państwa doradcą, czy wymieniony miesiąc będzie ok (dla pewności można wpisać 1,5 miesiąca). Termin wypłaty dofinansowania to najwcześniej 2017-01-02.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wg stanu na koniec dzisiejszego dnia zarejestrowano 229,7 mln PLN ze środków przeznaczonych na 2017 i 2,3 mln PLN środków z 2018-go roku.

 • Bank kredytujący kieruje się własnymi, wewnętrznymi procedurami. BGK może jedynie przedstawić rekomendację, ale unika ingerencji w procedury banku. Bank kredytujący może odmówić podziału dofinansowania na kilka kont.

 • kkk

  Witam,
  Jestem w trakcie załatwiania formalności związanych z kredytem na zakup mieszkania z dopłatą mdm. Jaki termin przelania środków z dofinansowania mdm powinienem wpisać na umowie przedwstępnej? Wiem, że muszą być podane w niej dwa terminy – jeden dotyczący środków z kredytu i drugi dotyczący środków z mdm i nie wiem jaki wpisać, aby był bezpieczny…

 • Gregor

  Witam,
  w imieniu pewnie nie tylko swoim zwracam siię z pytaniem czy wiadomo jaki jest stan wykorzystania środków na 2017 rok:)?
  Dziękuję:)

 • rh

  Problem jest z tym, że przed odbiorem pewne jest co najwyżej to, że deweloper planuje przeprowadzić odbiór techniczny za 2-3 tygodnie. Ile w praktyce to zajmie i czy nie pojawią się jakieś trudności rzeczywiste lub formalne nie wiadomo. Nie twierdzę, że zawsze są problemy ale często tak jest i banki wolą poczekać aż będzie papier. Z tego co rozmawiałem z kilkoma deweloperami wynikało, że wszyscy w umowach zastrzegają sobie około 3 miesięcy właśnie na ewentualne problemy przy odbiorach.

 • mimi

  Czyli bank nie koże odmówić uruchomienia kredytu z powodu rozpisania w akcie notarialnym dofinansowania na kilka części? Szukałam jakiejś informacji bgk na ten temat ale nic nie znalazłam.

 • rh

  W zasadzie to przy staraniu się o każdy kredyt który ma być uruchomiony w trakcie budowy deweloper powinien mieć rachunek powierniczy. Niezależnie czy to MDM czy nie. Obowiązek wynika z ustawy deweloperskiej. Jeśli wypłata miałaby nastąpić dopiero po zakończeniu inwestycji to wtedy rachunek powierniczy nie byłby potrzebny ale tutaj banki nie będą chciały procesować wniosku wcześniej czyli z całą procedurą kredytową i rezerwacją MDM trzeba by czekać do formalnego zakończenia budowy i podpisania umowy u notariusza. Próbowałem znaleźć bank który przeprocesowałby wniosek teraz a wypłacił całość (kredyt + MDM) w 2017 po odbiorze domu ale bez powodzenia. Dla każdego banku wymogiem do podpisania umowy kredytowej w czasie budowy domu jest umowa deweloperska a w konsekwencji rachunek powierniczy. Założyć rachunek powierniczy generalnie może każdy deweloper natomiast jest to dość sporo pracy (potrzebny jest komplet dokumentów włącznie z prospektem i wzorem umowy deweloperskiej. Inna sprawa, że tego samego wymaga ustawa deweloperska i banki ale wiele małych firm ma z tym problem). Dodatkowy koszt rachunku to kilka tysięcy złotych co jest zwykle największym problemem.

 • Witam. Umowa użyczenia nie jest tożsama własnością mieszkania. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • koko

  Witam,
  Aktualnie mieszkamy z żoną w mieszkaniu jej rodziców, mamy z nimi spisaną umowę użyczenia mieszkania. Nigdy nie byliśmy właścicielami żadnej nieruchomości. W ciągu najbliższych dni będziemy starać się o kredyt z dofinansowaniem z programu MdM. Czy ta umowa użyczenia jest przeszkodą w otrzymaniu dofinansowania?

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Witam. Owszem, deweloper powinien prowadzić rachunek powierniczy. Płatność zależy od umowy z deweloperem. Może mieć charakter jednorazowy – po zakończeniu inwestycji lub w transzach – płaconych w miarę postępu prac. Wypłata dofinansowania następuje po zakończeniu budowy.

 • bart

  Witam,
  Jeśli sprzedający stawia warunek oddania nieruchomości (czytaj mieszkania jeszcze ok. 2 miesięcy w sprzedawanym mieszkaniu) po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, to czy to jakoś koliduje z wymogiem MdM, że nieruchomość ma być oddana do użytku od razu po przekazaniu 1wszej transzy kredytu na rachunek bankowy sprzedającego? Czy taki zapis o oddaniu nieruchomości najpóźniej do np. 31 sierpnia 2016 może być zawarty w umowach przedwstępnej, a później umowie przed notariuszem? Czy jest ryzyko, że wniosek zostanie odrzucony?

 • Anacka

  Witam,

  czy to prawda, że starając się o kredyt MDM na dom/ budowę domu deweloper musi posiadać rachunek powierniczy? i czy całość zapłaty może nastąpić po odbiorze domu czy musi to być płatność transzami?

 • Witam. Oczekuję właśnie na informację od doradcy. Estymacja najdalej w dniu jutrzejszym pojawi się na stronie.

 • Witam. Czekam na informację od doradcy.

 • Witam, owszem, jest taka możliwość, wówczas brakującą kwotę będzie Pan mógł wpłacić wykorzystując np. własne środki. Może Pan także skorzystać z kalkulatora na naszej stronie i wpisać dokładną kwotę dofinansowania. Gwarantuję, że nasz kalkulator wylicza dokładnie.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, może Pan, ale wcześniej polecam poinformować bank o takim zamiarze. Dodatkowo nie wiem, czy zdążą Państwo zaktualizować wszystkie dokumenty małżonki.

  Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Witam. Wg rekomendacji BGK kwota kredytu i dofinansowania może być rozdzielona na wszystkie konta sprzedającego lokal.

 • mimi

  witam serdecznie. Kupujemy mieszkanie, które ma kilku współwłaścicieli. Kredyt będzie wypłacony na kilka kont proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Czy wypłata MDM może być również podzielona i przelana na różne konta? doradca powiedział że dofinansowanie musi być przelane na jedno konto. Czy to prawda? Czy znajdę gdzieś jakiś zapis odnośnie wypłaty dofinansowania w przypadku kilku właścicieli?

 • NNN

  Dzień dobry,

  zakupiłem mieszkanie z rynku pierwotnego, gdzie wypłata transzy MDM ma się odbyć 09.2016. 08.2016 mam ślub, czy w związku z tym w momencie przeniesienia własności (załóżmy około 11.2016), mogę swoją przyszłą małżonkę ustalić jako współwłaściciela mieszkania?

  Pozdrawiam

 • Lukasz

  Dzien dobry. W zwiazku z tym ze srodki na rok 2016 zostaly wyczerpane bede skladac wniosek o dofinansowanie na rok 2017. Deweloper zgodzil sie na zmiane terminu platnosci dofinansowania mdm na styczen 2017 roku, nie wiem jednak czy ta kwota okreslona w umowie po zmianach musi odpowiadac dokladnej kwocie dofinansowania czy moze to byc nieco wieksza kwota. Nie wiem dokladnie jaka kwota zostanie mi przyznana (sa kalkulatory, ale czy daja one 100% pewnosc?), z tego co sie orientowalem bedzie to okolo 20050 zl, ale moze okazac sie np. 20100. Wolalbym wiec zeby w umowie okreslone bylo np. 21000-22000. Z gory dziekuje za informacje.

 • Kinga Zakrzewska

  Witam! Wiadomo już jak wygląda stan rezerwacji środków z puli na 2017 r. na dzień 30.05.2016J

 • ona

  A u mnie od podpisania minely dwa tygodnie i przelewu jak nie bylo tak nie ma… Na decyzje czekałam 3 mce a teraz na uruchomienie będę czekać… A deweloper tez sie niecierpliwi.. Co za bank…

 • Bartek

  Witam, a jaki jest aktualny stan z ostatniego tygodnia?

 • pegaz

  W moim przypadku pieniądze z banku dotarły w dzień wskazany w akcie notarialnym. Jeśli chodzi o mdm o bodajże o jeden dzień wcześniej.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Banki mają różne procedury i różnie odnoszą się do stanu zaawansowania budowy. W wymienionym przez Panią banku wniosek można będzie złożyć po odbiorze technicznym, inne mogą podejść do tematu bardziej liberalnie.

 • Powinno, wg naszych estymacji na chwilę obecną, środków powinno wystarczyć do połowy lipca. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agata

  Próbować tzn. ? Czy bank z tego powodu moze odrzucić wniosek? W jednym z banków Pani powiedziała, że dopiero po odbiorze technicznym można zlożyć wniosek. Wydaje mi się to trochę bez sensu, skoro w najbliższym czasie nastapi odbiór i spokojnie do umowy kredytowej zdąże zlożyć dokument potwierdzający odbiór.

 • Magda

  Witam.
  Chcemy z mężem złożyć wniosek o dopłate Mdm 1 czerwca 2016 roku. Czy wystarczy środków ?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Jeżeli posiada Pani mieszkanie – nie możecie Państwo skorzystać z programu MDM, nawet pomimo posiadania rozdzielności majątkowej. Na podstawie art. 6-go Ustawy, małżeństwa przystępują do programu razem.

 • Witam. Jeżeli znana jest już dokładnie powierzchnia użytkowa, a odbiór techniczny będzie w najbliższym czasie – mogą Państwo próbować złożyć wniosek. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • MoNN

  Witam.mamy z mężem rozdzielczość majątkową. Mam swoje mieszkanie które chce sprzedać i wspólnie po sprzedaży chcemy kupić inne mieszkanie razem.mamy 1 dziecko.

  I tu moje pytania.
  Czy jeśli już po sprzedaży mojegp mieszkania możemy ubiegać się o dofinansowanie mdm, oraz czy możemy wspólnie starać się o kredyt nadal mając rozdzielczość majątkową ?

 • Agata

  Witam, kupuję mieszkanie na rynku pierwotnym z mdm (nie jest to mieszkanie od dewelopera lecz od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Odbiór techniczny budynku będzie za ok 2-3 tyg. tak samo odbiór poszczególnych mieszkań w tym mojego. Moje pytanie brzmi czy mogę już w tej chwili złożyć wniosek o kredyt a pozwolenie na użytkowanie donieść przed podpisaniem umowy kredytowej? Czy wniosek dopiero mogę złożyć kiedy już budynek zostanie odebrany? Proszę o odpowiedź.

 • Monika

  dziękuję za informacje 🙂

 • Witam. Bank będzie wręcz naciskał, aby wydanie mieszkania nastąpiło jak najszybciej (w BZ-cie o ile pamiętam okres ten wynosi max 1 m-c od podpisania umowy). Nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania. Proszę jednak pamiętać, że dofinansowanie zostanie wypłacone na konto zbywcy dopiero po 2017-01-02 (chyba, że wniosek został złożony przed 2016-03-15).

 • Witam. BGK otrzymuje jedynie informację, że umowa została podpisana oraz prośbę o wypłatę środków.

 • Monika

  Witam, podpisałam umowę przedwstępną ze sprzedającym i zaniosłam ją do banku (BZ WBK). Sprzedający uparł się o zapis w umowie przedwstępnej: „Wydanie przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2016” czy jeśli cała procedura banku przejdzie w miarę szybko to czy taki zapis nie spowoduje, że MDM będę musiała zwrócić, badz sprzedający go nie otrzyma? sprzedający chce dać wynajmującym lokatorom dać maksymalny czas na wyprowadzenie się do 28 sierpnia. Proszę o odpowiedź.

 • lakierowe love89

  Czy bank BGK dostaje kopie aktu notarialnego w celu wyplaty dofinansowania w przyszlym roku? Na jakiej zasadzie jest to rozliczane? Bo bank kredytujacy otrzymuje oczywiscie akt notarialny a co z BGK?

 • Witam. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Wymieniony dom powinien być ukończony, a przynajmniej po odbiorach technicznych.

 • Nie. Wnioski złożone do końca roku nadal będzie obowiązywał wkład własny w wysokości 15%. Proszę także pamiętać, że niektóre banki nadal akceptują wkład własny w wysokości 10%. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nawet wtedy. Warunek nieposiadania mieszkania odnosi się również do przeszłości.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Ona

  Pisze do osób które brały kredyt w bz wbk. Czy długo czekaliście po podpisaniu umowy na uruchomienie kredytu ??

 • Adam Adam

  Dzień dobry,

  Od przyszłego roku KNF zdecydowała o podwyższeniu progu wkładu własnego do 20%. Czy jeśli złożę wniosek kredytowy po tym jak skończą się środki z puli 373 mln PLN (szacunkowo – lipiec?), to obowiązywać mnie będzie już nowa dyrektywa KNF?

 • Luiza

  Witam, chcielibyśmy kupić nieruchomość od osoby prywatnej, która sposobem gospodarczym budowała dom, dom jest jeszcze nieskończony i nie oddany do użytkowania, metry i cena mieszczą się w limicie MDM. Czy taki dom kwalifikuje się w programie MDM?

 • olka

  Nawet pomimo rozdzielności majątkowej, i przepisania domu?

 • Powinno. Wg ostatnich estymacji środki wyczerpią się w okolicach 19-go lipca.

 • Rezerwacja środków następuje w momencie akceptacji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK Zlecenia. W przypadku BZ-tu to obecnie około 10-ciu dni od momentu rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania. gdyby chciał Panporównać czasy w pozostałych bankach, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie.

 • Witam. Niestety – jeżeli posiada Pani dom, mąż nie może przystąpić do programu ze względu na ww. nieruchomość. Na podstawie art. 6 ustawy MDM, małżeństwa przystępują do programu razem.

 • Witam. Niestety nie. Żona nie będzie mogła po ślubie skorzystać z programu MDM. Na podstawie art. 6-go Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie, a Pan posiada już mieszkanie. narzeczona może natomiast skorzystać z programu przed ślubem. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • solh

  Dzień dobry. Jestem właścicielem mieszkania, które kupiłem na własność. W przyszłym roku będę brał ślub. Czy po ślubie moja narzeczona będzie miała możliwość skorzystania z dofinansowania np. gdy będziemy mieć rozdzielność majątkową?

 • olka

  Witam. Mamy z mężem 1 dziecko, rozdzielność majątkową a ja przed ślubem
  otrzymałam w darowiźnie od rodziców dom, czy w takim przypadku mój mąż
  który nigdy wcześniej nie miał lokalu na własność sam może przystąpić do
  kredytu i starać się o dofinansowanie MDM??? Dziękuję za odpowiedź.

 • Homikus

  Jeśli mogę dopytać….kiedy następuje rezerwacja środków z MDM? W momencie złożenia wniosku o kredyt, czy później? Jeśli później, to kiedy? Planuję kredyt w BZ Wbk jako stały klient. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

 • Homikus

  Planuję składać wniosek ok 20 czerwca jak urodzi się córka, myślę że do tego czasu środków wystarczy, prawda:)?

 • Witam. Wiadomo 😉

  Z puli na 2017-ty rok wykorzystano już 209.716.009,31 PLN

  Z puli na 2018-ty rok: 2.106.198,26 PLN

  W minionym tygodniu beneficjenci rezerwowali średnio ~4 mln PLN dziennie. Dynamika programu znowu nabiera rumieńców.

 • Homikus

  Czy wiadomo juz jaki jest stan zużycia srodków mDM po ostatnim tygodniu:)?

 • Tak. Zagrożenie koniecznością zwrotu dofinansowania stwarza jedynie uzyskanie własności całości lub części innego lokalu mieszkalnego. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • inia

  Witam, czy będąc właścicielem mieszkania kupionego z dopłatą MDM można zakupić prawo dzierżawy do działki na rodzinnych ogródkach działkowych?

 • Tak, bez problemu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Asia

  Dzień dobry

  Czy mogę skorzystać z dofinansowania na 2017 r. jeżeli deweloper od którego kupię mieszkanie zakończy prace budowlane (zgodnie z harmonogramem) do 31 grudnia 2016 r.?
  Odbiór mieszkania nastąpi w 2017 roku.

 • Może Pan zrezygnować i ponownie złożyć wniosek w sprawie nabycia nowego mieszkania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • aadam

  Co zrobić złożyłem wniosek o dofinansowanie z rynku wtórnego lecz teraz znalazłem od dewelopera bardziej atrakcyjne co zrobić

 • Tak. W opisanym przypadku można bez konsekwencji nadpłacić dofinansowanie do kwoty 17 tys. PLN w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania.

 • lakierowe love89

  To jesli dofinansowania mam oj 17 tys to jak wplace 13 za jakis czas to bedzie ok i nie cofna dofinansowania ? 🙂

 • Owszem, jeżeli będziecie spełniać Państwo limity programu MDM (np. kryterium wieku), możecie ponownie złożyć wniosek na początku 2017-go roku.

 • Witam. BGK przesłała jedynie do banków kredytujących zestawienie dobrych praktyk. Postaramy się zamieścić te publikacje w dziale Dokumenty.

  Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Odnośnie nadpłaty (poza harmonogramem) kredytu w ciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w programie MDM – jest to oczywiście do pewnego stopnia możliwe. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego

  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Ania

  dziękuję za odpowiedź. Chodzi mi jednak o to, czy jesli będziemy starac się o kredyt w tym roku, a w trakcie okaże, że środki z mdm się skończyły, to czy będziemy mogli wystąpic o dofinansowanie z mdm po 2 stycznia? (w skrócie kredyt w 2016, dofinansowane 2017r)

 • Bartek

  Witam serdecznie,

  czy prawdą jest iż BGK opublikował nowe zasady dotyczące przyznawania dofinansowania samotnym ojcom z dzieckiem ? Jakie dokumenty muszę przedstawić w banku abym był zakwalifikowany? Jestem singlem z dzieckiem,ale nie mam zasadzonych alimentów od matki dziecka, czy to ma jakiś wpływ ?
  Proszę o odpowiedź, bo chce być dokładnie przygotowany do złożenia wniosku i zrobić to szybko – patrząc na to jak szybko pula środków się zmniejsza

 • lakierowe love89

  Witsm ponowanie mam pytanie czy jest jakis wymog odgorny ze po zakupie mieszkania w ramach MDM trzeba byc tam zameldowanym a nie samym wlascicielem? Po drugie z tego co czytam nie mozna nadplacac kredytu w ciagu pierwszych 5 lat bo grozi to zwrotem calosci lub czesci dofinansowania jak to jest bo w baku powiedzieli mi ze moge trzrba sie tylko z prowizja liczyc.

 • Wg informacji, jaką otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Jest tak, jak pisze Pani Aneta. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z dwójką dzieci i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 20% lub poczekać na urodzenie trzeciego malucha i otrzymać 30%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu. Wg najnowszych prognoz, środków powinno starczyć do początku sierpnia. Na początku 2017-go roku zostania odblokowana druga część puli – więc mają Państwo sporo opcji.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam!

  Mamy złożony wniosek na dom, powierzchnia użytkowa 109m2.
  Planujemy po odbiorach wykonać nadbudowę nad garażem, powstał by dodatkowy pokój o powierzchni ok 10m2. Czy poprzez taką nadbudowę już po zakończeniu wszystkich odbiorów, ustanowieniu hipoteki przez bank możemy stracić dofinansowanie?

  Pozdrawiam

 • Aneta Patro

  Liczy się stan faktyczny na dzień złożenia wniosku, możecie złożyć wniosek z dofinansowaniem 20% i dostać dodatkowe 5% za urodzenie trzeciego dziecka lub czekać na rozwiązanie i wówczas złożyć wniosek z dofinansowaniem 30%

 • Tatusiek MR

  Witam,
  z niepokojem czytam info o topniejącej puli środków na 2017 rok. Wybraliśmy z małżonką mieszkanie które chcemy kupić. Mamy 2-kę dzieci, pod koniec lipca spodziewamy się 3-ciego dziecka. Oczywista sprawa że chcemy poczekać ze złożeniem wniosku MDM po narodzinach 3-ciego ponieważ znacznie wyższe dofinansowanie możemy uzyskać. Ale z tego co czytam to pewnie nie załapiemy się z rezerwacją środków na 2017rok. moje pytanie: czy mogę złożyć wniosek już teraz a po narodzinach dziecka go zmodyfikować/ złożyć poprawkę? nie chodzi mi tutaj o przyznanie dodatkowo 5% za urodzenie 3dziecka tylko czy można zmienić dofinansowanie całościowe z 20 do 30%? w ogóle co najlepiej teraz zrobić, jakie najlepsze wyjscie z sytuacji państwo proponujecie? Zależy nam żeby wykorzystać dofinansowanie 30% a z drugiej strony boimy się ze wybrane mieszkanie przejdzie nam koło nosa. pozdrawiam i proszę o pomoc.

 • Planujemy uaktualniać estymację w poniedziałki, ale dzisiaj mamy drobny problem ze stroną. Wg stanu na 2016-05-16 rano, zostało zarezerwowane 190.225.185,45 PLN z puli 2017 i 1.976.979,84 z puli 2018.

 • Adrian

  Witam,
  w jakie dni tygodnia będą uaktualnienia związane z wysokością zarezerwowanych srodków MDM:)? Dla mnie to bardzo ważne:) Dziękuje i gratuluje strony!

 • Wg Ustawy nie ma takich przeciwwskazań, kontaktowałem się jednak w tej sprawie z doradcami. Okazuje się, że był już taki przypadek. Bank został poinformowany, że wnioskodawca nabył mieszkanie w wymienionym okresie i wystąpił do Ministerstwa z prośbą o opinię. Odpowiedź opierała się o intencje Ustawy, czyli zapewnienie beneficjentowi możliwości mieszkaniowych. Na tej podstawie bank odmówił udzielenia kredytu z dofinansowaniem wskazując, że możliwości mieszkaniowe beneficjenta zostały spełnione. Nie udało mi się niestety dotrzeć do tego dokumentu, mogę więc jedynie przytoczyć ustny opis.

  Państwa przypadek jest trochę inny. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w Ustawie. Fakt posiadania przez Państwa mieszkania przed umową nie powinien wpłynąć na odrzucenie wniosku o dofinansowanie. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. wg aktualnych estymacji środków powinno wystarczyć do początku sierpnia, mają więc Państwo jeszcze trochę czasu. jeżeli by jednak środków zabrakło, jak najbardziej mogą Państwo wystąpić o kredyt z dofinansowaniem po 02.01.2017. Wówczas zostanie uruchomiona druga część puli na 2017-ty rok (dodatkowe 373 mln PLN).

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • BGK przeznacza po 5% z puli przeznaczonej na każdy rok na zagwarantowanie wypłaty tych środków. Proszę się nie obawiać, te wypłaty są zagwarantowane ustawowo, nie ma opcji, aby środki nie zostały uruchomione.

 • Ania

  Proszę o pomoc.
  Planujemu z mężem zakup mieszkania – umowę rezerwacyjną już podpisaliśmy, zaliczkę wpłaciliśmy. Deweloper ma pozwolenie na budowę dostać do końca miesiąca. O kredyt możemy się starać dopiero gdy będzie 30% inwestycji. Proszę o informację, czy jeśli do tego czasu skończą się środki na 2017 rok, a my będziemy starac się o kredyt jeszcze w 2016 roku, to o dofinansowanie będziemy mogli wystąpić na początku 2017 roku?

 • Dorota

  być może będziesz musiała podpisać jeszcze raz umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego , niby dodatkowy koszt ale zabezpieczenie dla Ciebie i banku , ale to wszystko zależy od banku 🙂

 • jester

  Witam, jesteśmy małżeństwem wychowującym troje dzieci nieposiadającym, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, prawa do lokalu mieszkalnego, pomimo że na mocy ustawy mamy do tego prawo. Natomiast od dnia zawarcia umowy kupna lokalu mieszkalnego z dofinansowanym wkładem własnym, przez okres 5 lat, nie można, poza spadkiem, stać się właścicielem innego lokalu mieszkalnego. Zatem mamy pytanie, czy możemy otrzymać w formie darowizny mieszkanie, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego i otrzymaniu informacji o zarezerwowaniu tych środków a przed nabyciem lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem dofinansowania, a jeżeli tak to czy należy o tym poinformować instytucję kredytującą.

 • Arek

  „Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:”

  Czy nie wyjdzie na to samo?
  Co w przypadku gdy przypadnie to w okresie 5 lat ale po zakonczeniu programu MDM lub w roku w ktorym zostały wyczerpane środki?

 • rh

  Wszystko zależy od tego czy deweloper uważa, że jest problem formalny w tej sytuacji czy po prostu nie chce czekać na pieniądze do stycznia bo mu sprzedaż dobrze idzie. Jeśli to pierwsze to problemu formalnego nie ma i pozostaje mu to wytłumaczyć i powinien się zgodzić. Jeśli natomiast nie chce czekać na pieniądze to już pozostaje tylko „negocjować” chociaż wydaje mi się, że różnica 1 czy 2 miesięcy nie powinna być dużym problemem. Chyba, że u Was MDM to jakaś większa część wpłaty i deweloper z tych pieniędzy finansuje inwestycję. Wtedy może nie chcieć czekać bo po prostu potrzebuje tych pieniędzy, żeby kontynuować budowę…

 • Witam, owszem, mogą się Państwo ubiegać o kredyt w programie MDM. Wypłata takiego kredytu mogłaby nastąpić np. w grudniu tego roku, a wypłata dofinansowania – na początku stycznia 2017. jeżeli deweloper wyrazi zgodę na takie warunki, serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Klema

  Dzień dobry, chcieliśmy ubiegać się o dofinansowanie z puli na rok 2017, do mieszkania które zostanie oddane jeszcze w grudniu tego roku, natomiast dostaliśmy informacje od Dewelopera że nie jest to możliwe, mimo że ceny mieszkań kwalifikują się do MDM. Podobno chodzi o to, że ostatnia transza będzie wypłacona w następnym roku a mieszkania oddane będą jeszcze w tym roku. Nam nie robi różnicy czy dostaniemy klucze w grudniu tego roku czy styczniu następnego. Czy jest jakaś szansa przekonać dewelopera żeby sprzedał nam mieszkanie w MDM? Czy można użyć jakiś konkretnych argumentów? Zupełnie nie wiemy co z tym zrobić. Rozmowę z doradcą handlowym mamy w tym tygodniu. Okazuję się ze miejsce w garażu podziemnym są obowiązkowe,a koszt takiego miejsca to 30 tysięcy, co podwyższa wartość kredytu a co za tym idzie wkład własny i MDM w tym wypdku bardzo by nam pomógł. Proszę o pomoc i pozdrawiam.

 • Dofinansowanie powinno zostać wypłacone w terminie, który wskazali Państwo na wniosku o przyznanie dopłaty w programie MDM.

 • Nie ma problemu.

 • Dagmara

  Witam.. Ja mam takie pytanie.. 15. marca zostały zarezrwowane dla nas środki MdM, 27 kwietnia pozytywna decyzja ostateczna, 04 maj podpisanie umowy kredytowej. 9 maja podpisanie aktu notarialnego, a 12 maja zawieźliśmy wszystkie niezbędne dokumenty do uruchomienia kredytu do banku. Moje pytanie brzmi: w jakim czasie zostanie wypłacone dofinansowanie????

 • Hand

  Dziękuję za informację.

 • Wiem o kilku przypadkach klientów, którzy zarejestrowali wnioski i podpisali umowy przed rekomendacją Ministerstwa. Wnioski przed umową były generalnie przez banki wycofywane.

 • Hand

  Czy komuś udało się otrzymać mdm za pomocą wpłaty kaucji sprzedawcy ? W aktualizacji wcześniejszych postów pisze że Ministerstwo Rozwoju nie pozwala na takie praktyki. Może jednak coś się zmieniło ?

 • Będzie to w pewnym sensie naruszenie warunków Państwa umowy. Może to być przyczyną do jej zerwania. Miejmy nadzieję, że sprzedawca zachowa się odpowiedzialnie i zrozumie sytuację.

 • To bank decyduje czy akceptuje wniosek i do banku należy ostateczna ocena. W praktyce BGK nie odrzuca wniosków. Nie powinno się zdarzyć, aby bank nie zaakceptował wniosku z takiego powodu, że nabywca ma własne środki.

 • @Ewka udzieliła Pani bardzo dobrej rady. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Najlepiej więc poczekać na urodziny malucha i od razu po otrzymaniu nr PESEL dziecka składać wniosek. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dokładnie. Na potrzeby MDM liczy się realna cena nabycia, a nie wartość nieruchomości oszacowana na potrzeby zabezpieczenia banku. Nie będzie problemów z otrzymaniem dofinansowania.

 • olik

  A czy sprzedający mogą przez to zerwać umowę?

 • Nie. BGK nie moze z tego powodu odrzucić wniosku. Zgodnie z ustawą spełniony podstawowy warunek odnoszący sie do wkład własnego – kwota kredytu musi stanowić ponad 50% ceny transakcyjnej. Moi klienci dysponowali większym majątkiem i bardzo wysokimi zarobkami i rowniez dostali dofinansowanie.

 • Asia

  Serdecznie dziękuję za odpowiedź!

 • Asia

  Pytam nie dlatego, że nie mam wiedzy, po prostu przy podejmowaniu tak ważnej decyzji wolę się upewnić i zapytać kogoś, kto się na tym zna lepiej niż ja. Te 10% to pierwsza rata, którą wpłaca się po podpisaniu umowy deweloperskiej.

 • Aneta Patro

  Moim zdaniem możecie tak zrobić, na początku 2017 będzie do wykorzystania 50% środków z MDMu, ale….
  jak już osoba wyżej zauważyła będzie wymagany 20% wkład własny, poza tym nie wiadomo, czy otrzymacie kredyt, jak zmieni się rynek, jakie będą wymagania dla przyszłych kredytobiorców, jaka będzie marża, może być łatwiej o kredyt, a może wręcz przeciwnie… więc jest niewiadoma i możecie stracić oszczędności, które w tym momencie zaangażujecie w zakup, jeśli Wam się nie uda z kredytem….
  Natomiast jeśli weźmiecie go w tym roku to będziecie musieli już teraz zacząć spłacać raty odsetkowe, więc są to dodatkowe koszt – biorąc kredyt w 2017 spokojnie odłożylibyście te raty do 20% wkładu…
  Więc i tak nie najlepiej…. Decyzja należy do Was.

 • Dominik Nowa

  Czy BGK może odrzucić wniosek o dofinansowanie z uwagi na to, ktoś bierze wys kredytu 80tyś wtym dofinansowanie 26 tyś czyli sam kredyt 54tyś, zaś we wnisku o dofinansowanie jest rubryka dot majątku w tym środki finansowe lub inne i kredytobiorca wpisał że ma 2 lokaty po 50 000zł czyli więcej co chciał kredytu . Czy BGK może odrzucić wniosek i stwierdzić, że taka osoba nie potrzebuje wsparcia, mimo że te pieniądze są przeznaczone na garaż i samochód ewentualnie remont zakupionego mieszkania??? Pozdrawiam

 • wewefdsf

  Ludzie litości, bierzecie kredyt na X lat, a nie wiecie podstawowych rzeczy. Może czas przemyśleć wszystko raz jeszcze?
  Jeśli chcesz dostać MDM w 2017 składasz wniosek już teraz, albo w styczniu. Od nowego roku wymagane jest 20% wkładu własnego, także jeżeli chcesz to ominąć musisz działać teraz.
  A te 10% dl dewelopera to rezerwacja, czy co? To nie ma nic wspólnego z kredytem.

 • Asia

  Dzień dobry. Chcemy kupić z mężem mieszkanie od dewelopera. W tej chwili jest one w trakcie budowy, ma być gotowe w lutym 2017 roku. Deweloper ustalił płatność – 10% kwoty teraz, 90% w lutym. Czy jest możliwość, że teraz zapłacimy 10% z własnych środków, natomiast w styczniu zaciągniemy kredyt? Czy jest gwarancja, że wystarczy środków i dostaniemy dopłatę MDM? Czy możemy zacząć się starać o kredyt już w grudniu, by szybko załatwić formalności, czy jest to możliwe dopiero w styczniu?

 • Ewka

  Teraz możecie zarezerwować środki ale dostaniecie dopłatę tylko 10% , aby dostać 15% zaraz po porodzie radziła bym lecieć do banku i złożyć wniosek oraz liczyć na to że środków wystarczy dla was… Nie ma innej możliwości, aby zarezerwować sobie środki. Dopłata wyliczana jest na podstawie stanu w momencie składania wniosku. Więc składając wniosek o dofinansowanie w wysokości 15% bobas musiał by już być na świecie. Wg szacunków środków starczy do połowy lipca więc trzeba być dobrej myśli. Największy szał już chyba minął w tym roku na MDM 🙂 Powodzenia ! 🙂

 • rh

  Dla limitow istotna jest cena. Wartosc zabezpieczenia sluzy tylko bankowi i jest istotne zeby nie byla nizsza od ceny bo bank moglby oczekiwac dodatkowego zabezpieczenia lub wiekszego wkladu wlasnego. W twojej sytuacji wszystko jest OK.

 • ala

  Witam, chcemy z mężem kupić mieszkanie, czekamy na dzidziusia, który planowo ma pojawić się pod koniec czerwca i wtedy chcielibyśmy złożyć wniosek o dofinansowanie już jako małżeństwo z dzieckiem. Ale czy możemy zarejestrować się w programie teraz (rezerwując niższą dopłatę-ale mieć pewność, że ją dostaniemy), a później jeżeli nadal będą dostępne środki na 2017 rok zrezygnować z tej dopłaty dla małżeństwa bez dzieci i złożyć nowy wniosek jako małżeństwo z dzieckiem? Staraliśmy się o dofinansowanie w marcu, ale bank nas wyrolował i nie zarejestrował w programie MDM, dlatego stwierdziliśmy z mężem, że możemy poczekać, zawsze te 10 tys więcej, to koszty notarialne, prowizje… Ale skoro i te środki już w lipcu prawdopodobnie zostaną wyczerpane… Proszę o odpowiedź.

 • Dominik Nowa

  Chce zakupić mieszkanie 50 m2 , ustalona cena 150 tys, w moim regionie wartość max w mdm to 156 tys. Wiec się mieszcze. Problem w tym, że bank zrobił wycenę przez rzeczoznawcę i mi jej nie pokazał, a ja się nie dopytywałem. Teraz dostałem projekt umowy kredytowej gdzie w kolumnie: zabezpieczenia spłaty kredytu jest zapis: „wartość rynkowa przedmiotu zabezpieczenia na dzień zawarcia umowy 160 000zł”. Idąc do notariusza w akcie zawsze jest zapis o cenie i ze kupujący oświadcza czy wartość odpowiada cenie lub podaje taka wartość. W mojej ocenie chatka jest warta 150 tyś a wg banku 160 tys. Jak wpisze 160 tys to czy mdm nie wypłaci dofinansowania zarzucając, że choć wg ceny spelniam warunki, to że niby specjalnie ja zaniżone, a przy cenią 160 tys przekracza limit za 1m2? Czy bgk dostaje kopie umowy kredytowej od banku udzielając ego kredyt?

 • Tak, w przypadku małżeństw nie ma takich wymogów. Jeżeli pojawią się dalsze wątpliwości, zapraszam na nasze forum.

 • Antoni

  Ok rozumiem, dowiem się więcej w banku, w którym będę starał się o kredyt. Rozumiem również, że sytuacja byłaby prostsza jakbym był w związku małżeńskim.

  Pozdrawiam i dziękuję za informacje

 • Podałem jedynie przykład. Bank może, ale nie musi o nie poprosić.

 • Antoni

  Witam ponownie i dziękuję za odpowiedź, pisze Pan/Pani, że bank może poprosić o inne dokumenty:
  „odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.”
  Nie bardzo tego rozumiem. Dziecko oczywiście będziemy wychowywać razem, dlatego nie ma mowy o żadnych alimentach – nie będę samotnie wychowującym singlem. Czy bez tych dodatkowych zaświadczeń, będę mógł się starać o ten 15% próg? Czy do tego wymagane jest małżeństwo?

  Pozdrawiam

 • Witam. Próg dofinansowania jest wyznaczany w zależności od liczby dzieci wychowywanych przez beneficjenta w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Jeżeli złoży Pan wniosek po urodzeniu dziecka, może Pan otrzymać mnożnik 15% pod warunkiem dostarczenia do banku odpowiedniej dokumentacji. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Jeszcze kwestia przystąpienia do programu z Pańską narzeczoną. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Spłatę rat odsetkowych kredytu zacznie Pan po wypłacie pierwszej transzy środków. Po wypłacie całości kredytu zacznie się spłata rat kapitałowo-odsetkowych.

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. Środki z kredytu zostałyby wówczas przekazane pod koniec bieżącego roku, następnie nastąpi przekazanie własności lokalu i przelew dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dokładamy starań do szkoleń doradców, jednak czasami niestety zdarza się taka sytuacja. Przykro mi, że nie uzyskała Pani potrzebnych informacji, jeżeli mógłbym Pani pomóc w innej sprawie, zachęcam do wpisu na forum.

 • Wg stanu na dzień: 2016-05-11 wykorzystano:
  182.096.947,22 PLN ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok
  1.911.353,20 PLN ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok

 • Marta

  Witam, jestem na etapie podpisywania umowy przedwstępnej z deweloperem, oddanie mieszkań zaplanowane jest na czerwiec tego roku. Zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie MDM z terminem wypłaty świadczenia w styczniu 2017, rozwiązaniem zaproponowanym przez dewelopera jest wpłata ostatniej transzy w wysokości równej dofinansowaniu MDM w styczniu 2017, z zastrzeżeniem, że przeniesienie aktu własności będzie miało miejsce dopiero po wpłacie ostatniej transzy tj. styczeń-luty 2017. Czy w takiej sytuacji nie ma żadnych przeciwwskazań do uzyskania kredytu? Czy bank mimo że przeniesienie aktu własności nastąpi w późniejszym terminie wypłaci pieniądze deweloperowi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego?

 • Mariusz

  Witam, chcemy kupić mieszkanie, którego budowa zacznie się w tym roku i zakończy w 2017 w listopadzie. Kiedy musimy zacząć spłacać kredyt, rezerwując w tym momencie dopłatę mdm na rok 2017 ?

 • Antoni

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie progów dofinansowania. Jestem singlem i aktualnie kwalifikuję się na pierwszy próg dofinansowania tj. 10% (jako bezdzietny beneficjent). Jesienią spodziewam się potomka – czy jak się urodzi mój potomek, to będę mógł się starać o drugi próg dofinansowania? Tj. 15% (jako beneficjent wychowujący jedno dziecko). Dodam jeszcze, że nie uda mi się pobrać z mamą mojego potomka nawet w przyszłym roku.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Iwona

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Jestem zarejestrowana w programie. Jedyna pomoc ze strony pana z infolinii polegała na umówieniu mnie z doradcą kredytowym, który na temat aktualnych zmian w programie MDM nic nie wiedział, natomiast z chęcią pomoże mi wyliczyć zdolność kredytową w kilku bankach 😉

 • Oficjalnie mogę jedynie Pani doradzić, że rozwiązanie opierające się na kaucji nie jest akceptowane przez Ministerstwo Rozwoju. jeżeli można, prośba o ew. rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Być może doradcy będą w stanie pomóc Pani rozwiązać ten impas.

 • Jeżeli bank nie wymaga aneksu do podpisania umowy kredytowej, wystarczy poinformować sprzedającego i przełożyć spotkanie u notariusza.

 • Iwona

  Dobry wieczór,
  Podpisałam umowę przedwstępną kupna mieszkania, wpłaciłam zadatek, dzień później skończyły się środki na dany rok. Umowa była sporządzona bez dat „do dnia udzielenia dla kupującego kredytu”. Sprzedający nie godzi się na zapłatę w 2 transzach (w umowie przedwstępnej nic o tym nie ma bo była zawierana dzień przed tą informacją o wyczerpaniu środków. Jestem skłonna wpłacić kaucję o której tu wcześniej czytałam i sprzedający mi ją zwróci w styczniu 2017. Tylko teraz czytam, że to niezgodne z założeniami programu, więc nie wiem co robić w danej sytuacji. Z kredytem musiałam zwlekać ponieważ sprzedające w księgach wieczystych miał zapis o mężu, który od kilku lat nie żyje jako właścicielu, dopiero teraz księgi mają jednego właściciela. Nie wiem co robić w tej sytuacji..

 • 1986

  Witam, czy jest jakaś informacja na temat wykorzystanych środków na dzień dzisiejszy z 2017 roku?

 • olik

  Zawarliśmy umowę przedwstępną kupna mieszkania z terminem zawarcia umowy końcowej na jutro, jednak bank nie wyrobił się z decyzją i ma być w przyszłym tygodniu. Czy trzeba aneksować umowę czy wystarczy umówić notariusza na późniejszy termin i poinformować sprzedającego kiedy ma sie wstawić na umowę?

 • W Ustawie nie ma takiego zapisu, warunek ten wynika z wewnętrznych przepisów poszczególnych banków.

 • bytr

  A czy mogłabym prosić o jakiś zapis który jasno narzuca taki termin? Chodzi mi o przekazanie kluczy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać z wejściem do mieszkania do przyszłego roku…

 • Można np. zawrzeć w w umowie z deweloperem zapis, że w przypadku opóźnienia oddania nieruchomości do użytku pokryje stratę, jakiej Pan dozna w wyniku utraty dofinansowania.

 • W zależności od wybranego banku 1-2 tygodnie. Czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do umowy kredytowej to okres około 1 miesiąca.

 • Witam. Wydanie mieszkania powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu środków z kredytu (do około 1 miesiąca).

 • Prawda, już poprawiamy, dzięki za info.

 • marluk

  Jest blad w aktualizacji:
  nie „środków powinno wystarczyć do połowy lipca 2017 r.”

  tylko: „środków powinno wystarczyć do połowy lipca 2016 r.”

 • bytr

  Kupujemy teraz mieszkanie z rynku wtórnego, sprzedawca zgodził się na wypłatę środków z mdm z przyszłym roku. Kiedy musi nastąpić wydanie mieszkania?

 • lakierowe love89

  Jak dlugo w tej chwili czeka sie na rozpatrzenie wniosku od momentu zlozenia? Tak orientacyjnie 🙂

 • marluk

  a jak mozna sie przed tym zabezpieczyc? Ze niby mialo sie to odbyc w 2018 ale nastapily problemy i wyszlo ze 2019. Czy inwestycja moze byc oddana pomimo ze jest nieskonczona?

 • Niestety nie, lokal powinien być w stanie zapewniającym beneficjentowi warunki mieszkaniowe.

 • Bodzio

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Firma budująca chce sprzedać dom w stanie surowym zamkniętym, tzn. drzwi, okna i ścianki działowe, ale bez instalacji, tynków i wylewki. Czy na taki stan domu można wnioskować o dofinansowanie?

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania. Reasumując -wymieniony dom powinien być przynajmniej po odbiorze technicznym.

 • Bodzio

  Witam,
  Czy możliwy jest zakup domu w stanie surowym zamkniętym od firmy, która nie jest deweloperem? Chodzi o dofinansowanie kredytu na zakup domu. Wykończenie było by robione z własnych środków.

 • Mogą, ale to Pani powinna być głównym użytkownikiem mieszkania.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • 😉

 • Można. Serdecznie Panią zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli termin oddania mieszkania przesunie się na 2019-ty rok, utraci Pan dofinansowanie.

 • Ewka

  wystarczy przeczytać teksty powyżej … jednoznacznie odpowiada na to pytanie … tak można … szacują iż środków starczy do połowy lipca 2017 roku. w styczniu 2017 będzie odblokowana kolejna pula na 2017 rok tj. 373 mln. wszystko jest w tekście

 • Alina

  ale czy rodzice też mogą mieszkać – czy to będzie już użyczenie?

 • Patrycja

  Dzień dobry.
  Czy nadal można składać wnioski o dopłatę,która będzie wyplacana dopiero w 2017? Czy środki zostały już wyczerpane?
  Pozdrawiam

 • marluk

  no dobrze a co jesli inwestycja zostanie ukonczona powiedzmy juz w 2019 roku? nie spowoduje to anulowania dofinansowania? przeciez mdm ma zakonczyc sie bodajze 30.09.2018. Jak to wyglada?

 • Po złożeniu wniosku wszystko zależy od procesu kredytowego w wybranym banku. W zależności od instytucji, albo najpierw nastąpi sprawdzenie limitów MDM, a potem badanie zdolności, albo najpierw sprawdzenie, czy ma Pan zdolność, a potem wprowadzenie wniosku do portalu BGK Zlecenia. Całość procesu kredytowego to kwestia średnio około 1 miesiąca (od złożenia wniosku do umowy kredytowej – wg obecnych czasów oczekiwania). Wpłata wkładu własnego będzie uzależniona od Pańskiej umowy ze sprzedającym mieszkanie. W banku określi Pan, ile kredytu Panu potrzeba, a ile kosztuje mieszkanie. Różnicę pomniejszoną o kwotę dofinansowania będzie Pan musiał wpłacić w umówionym terminie na konto sprzedawcy. Ukończenie inwestycji na jesieni 2018 nie stanowi problemu. Po prostu odpowiednio określi Pan harmonogram wypłaty transz kredytowych. Jeżeli możemy pomóc w czymś jeszcze – proszę bez wahania pisać.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Powinno to uczynić jak najszybciej (nie ma jednak sprecyzowanego terminu). Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Rozmawiałem dzisiaj na temat Pani sprawy – przez przypadek właśnie w WBK. Oto odpowiedź, którą otrzymałem: „Ustawa nakłada na bank obowiązek weryfikacji parametrów ustawowych. Powierzchnia użytkowa jest parametrem, który ma wpływ na wysokość dofinansowania więc bank akceptując wniosek o dofinansowanie musi być pewny, że akceptuje właściwą powierzchnię użytkową. Jeżeli z dostarczonych dokumentów jednoznacznie nie wynika jaka jest dokładnie powierzchnia€“ użytkowa – banki mają prawo€“ poprosić o dodatkowe dokumenty.”

  Istnieje oczywiście możliwość złożenia wniosku w innym banku ale nie gwarantuje to, że inny bank nie będzie wymagał dodatkowego dokumentu. Ew. polecam kontakt z doradcami poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Alina

  czy mogę też zameldować mamę i tatę w mieszkaniu na które otrzymałam dofinansowanie MDM ?

 • iza

  witam, czy jest narzucony termin w jakim sprzedający muszą wyprowadzić się po podpisaniu aktu?

 • O ile dobrze pamiętam (sprawdzę jeszcze tą kwestię jutro) obowiązek wydania druku NWR wynika z umowy, jaką bank kredytujący ma z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Może Pan złożyć w ww. banku pismo (najlepiej za potwierdzeniem przyjęcia), w którym oficjalnie domaga się Pan wydania druku NWR, jeżeli druk nie zostanie wydany, poinformuje Pan BGK. Swoją drogą, wydrukowanie tego pisma to jakieś 20 sekund pracy. Wymieniony pracownik nie zachował się zbytnio profesjonalnie.

  Odnośnie przekazania informacji pracownikowi innego banku – jeżeli złoży Pan wniosek gdzie indziej, pracownik innej instytucji nie będzie musiał prosić o taki druk – po prostu zaloguje się do systemu BGK Zlecenia i sprawdzi, czy wniosek został dla Pana zarejestrowany.

  Proszę jeszcze ew. zweryfikować, czy na pewno potrzebuje Pan NWR, może wystarczy po prostu złożyć wniosek w innej instytucji. Pracownik drugiego banku sam sprawdzi Pana dane w systemie BGK Zlecenia.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • O ile dobrze pamiętam (sprawdzę jeszcze tą kwestię jutro) obowiązek wydania druku NWR wynika z umowy, jaką bank kredytujący ma z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Może Pan złożyć w ww. banku pismo (najlepiej za potwierdzeniem przyjęcia), w którym oficjalnie domaga się Pan wydania druku NWR, jeżeli druk nie zostanie wydany, poinformuje Pan BGK. Swoją drogą, wydrukowanie tego pisma to jakieś 20 sekund pracy. Wymieniony pracownik nie zachował się zbytnio profesjonalnie.

  Odnośnie przekazania informacji pracownikowi innego banku – jeżeli złoży Pan wniosek gdzie indziej, pracownik innej instytucji nie będzie musiał prosić o taki druk – po prostu zaloguje się do systemu BGK Zlecenia i sprawdzi, czy wniosek został dla Pana zarejestrowany.

  Proszę jeszcze ew. zweryfikować, czy na pewno potrzebuje Pan NWR, może wystarczy po prostu złożyć wniosek w innej instytucji. Pracownik drugiego banku sam sprawdzi pana dane w systemie BGK Zlecenia.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Bank podczas weryfikacji wartości nieruchomości korzysta z wewnętrznych baz, baz AMRON lub zleca wycenę zewnętrznym rzeczoznawcom – co nie oznacza, że wycena jest precyzyjna. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wyceną, możecie złożyć pisemną reklamację i przedstawić swoje racje. w uzasadnionych przypadkach bank potrafi zgodzić się ze zdaniem klienta, tym bardziej, że opisana przez Pana różnica nie jest zbyt duża.

 • Rozmawiałem dzisiaj na temat Pani sprawy – przez przypadek właśnie w WBK. Oto odpowiedź, którą otrzymałem: „Ustawa nakłada na bank obowiązek weryfikacji parametrów ustawowych. Powierzchnia użytkowa jest parametrem, który ma wpływ na wysokość dofinansowania więc bank akceptując wniosek o dofinansowanie musi być pewny, że akceptuje właściwą powierzchnię użytkową. Jeżeli z dostarczonych dokumentów jednoznacznie nie wynika jaka jest dokładnie powierzchnia€“ użytkowa – banki mają prawo€“ poprosić o dodatkowe dokumenty.”

  Istnieje oczywiście możliwość złożenia wniosku w innym banku ale nie gwarantuje to, że inny bank nie będzie wymagał dodatkowego dokumentu. Ew. polecam kontakt z doradcami poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Dzień dobry złożyłem wniosek o dofinansowanie w pkobp, prosiłem o
  informację jak tylko zarejestrują wniosek w bgk zlecenia (minęło 1,5
  tygodnia i jeszcze tego nie zrobili, pani obiecała że zrobi to we środę,
  ma dużo pracy) i wydrukowanie potwierdzenia NWR, doradca powiedziała że
  nie wydadzą mi tego dokumentu, modą go dać jedynie doradcy w innym
  banku na jego prośbę, jeśli złożyłem wniosek jeszcze w innym banku. Mam
  pytanie z czego wynika obowiązek wydania mi przez bank druku NWR i czy
  mogę jakoś wpłynąć na bank żeby przyspieszyła wprowadzanie wniosku do
  systemu bgk?

 • Marcin

  Dzień dobry złożyłem wniosek o dofinansowanie w pkobp, prosiłem o informację jak tylko zarejestrują wniosek w bgk zlecenia (minęło 1,5 tygodnia i jeszcze tego nie zrobili, pani obiecała że zrobi to we środę, ma dużo pracy) i wydrukowanie potwierdzenia NWR, doradca powiedziała że nie wydadzą mi tego dokumentu, modą go dać jedynie doradcy w innym banku na jego prośbę, jeśli złożyłem wniosek jeszcze w innym banku. Mam pytanie z czego wynika obowiązek wydania mi przez bank druku NWR i czy mogę jakoś wpłynąć na bank żeby przyspieszyła wprowadzanie wniosku do systemu bgk?

 • Adam

  Witam, Otrzymaliśmy z żoną pozytywną decyzję kredytową. W czw mamy podpisać umowę, dziś (pon) otrzymaliśmy informację, że wartość naszego mieszkania wg. banku jest niższa o 3 tys (rynek pierwotny) niż na umowie. Tą kwotę musimy zapłacić dla dewelopera. Czy musimy się zgadzać z wyceną przeprowadzoną przez bank? Jest z pewnością zaniżona. Co możemy w takiej sytuacji zrobić?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • daria

  W księdze wieczystej znajduje się zapis: „Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 57,2000 M2”, nigdzie nie ma zapisu dotyczącego powierzchni przynależności. W akcie notarialnym dot. poprzedniej zmiany właścicieli znajduje się zapis o powierzchni użytkowej – 4 pokoje, kuchnia i przynależności – 57,2m. Również nie ma wyszczególnionej piwnicy. Wspólnota zarządzająca może jedynie wystawić dokument potwierdzający że od powierzchni 57,2m pobierają czynsz. Blok budowany był w latach 50-tych ubiegłego wieku, więc plan lokalu jest dla mnie nieosiągalny.

 • marluk

  ok, jeszcze tylko jedno. Jak to wyglada czasowo? Powiedzmy, ze 10.01 skladam wniosek o kredyt z dofinansowaniem i co pozniej? Po jakims czasie dostej odpowiedz ze ok moge dostac i co pozniej? Zalozmy ze sie decyduje? To kiedy musze wplacic swoj wklad wlasny, kiedy wplaci bank a kiedy dofinansowanie z mdm? Jak to czasowo sie rozklada? Co jak deweloper skonczy budowe np dopiero na jesieni 2018? pozdrawiam

 • Witam. Analitykowi chodzi zapewne o to, że wymienione 57,2 m2 może zawierać także powierzchnię pomieszczeń przynależnych. Dla potrzeb wyliczania limitów i kwoty dofinansowania takie pomieszczenia należałoby wyłączyć z powierzchni użytkowej mieszkania. Najprościej, gdyby Pani przedstawił informację o powierzchni użytkowej mieszkania – np. na podstawie księgi wieczystej lub projektu lokalu. Ew. spróbuję jutro zasięgnąć nieco więcej informacji na ten temat.

 • Może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Oczywiście, polecam usługi doradców, którzy oszczędzą Panu trudów poszukiwania najlepszej dostępnej oferty.

  Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • daria

  Dzień dobry,
  na początku kwietnia złożyłam wniosek o dofinansowanie z puli na 2017r. w BzWBK, po ok. trzech tygodniach dostałam informację że środki są zarezerwowane a wniosek będzie rozpatrywany przez analityka. Po ok. tygodniu analityk stwierdził że musimy dostarczyć dokument potwierdzający powierzchnię lokalu, ponieważ w KW, a także akcie notarialnym użyte jest sformułowanie: „lokal o powierzchni użytkowej 57,2m składający się z 4 pokoi, kuchni i PRZYNALEŻNOŚCI”. Wg. analityka powinnam dostarczyć dokument potwierdzający, że samo mieszkanie ma 57,2m a pod słowem przynależności nie kryje się np. piwnica. Sprzedający się niecierpliwią, chcą rozwiązać umowę przedwstępną. Doradca w banku twierdzi że MUSZĘ taki dokument dostarczyć. Czy złożenie wniosku w innym banku rozwiąże sprawę? Czy jest to kwestia drobiazgowości analityka BzWBK czy faktycznie problem nie do przeskoczenia ze względu na zapisy ustawy o MDM?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • marluk

  rozumiem… Wlasnie dlatego chce to zrobic zaraz na poczatku roku 2018 a wszystko przygotowac wczesniej wraz z wyborem mieszkania. A moge zlozyc wniosek w wielu bankach w tym samym czasie zeby zwiekszyc swoje szanse?

 • Pozostaje jedynie zaufać w tej kwestii Pańskiemu bankowi. Jeżeli nie zdąży powiadomić BGK, środki z dofinansowania wrócą do puli. Można wówczas ew. składać reklamację. Jeżeli kredytobiorca wypełnił wszystkie wymogi, kwestia dopełnienia procesu pozostaje po stronie banku.

 • Nie ma potrzeby ani obowiązku informowania pierwszego banku o podpisaniu umowy w drugim, jeżeli nie było akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania w systemie BGK Zlecenia, nie będzie żadnej blokady. Ew. poinformowanie pierwszego banku pozwoli jedynie na uwolnienie „mocy przerobowych” do obsługi innych kredytobiorców.

 • Err

  Druk NWR czyli potwierdzenie rejestracji mam i właśnie za kilka dni minie 60 dni od momentu akceptacji. Jeśli np 59 dnia podpiszę umowę kredytową to skąd będę miała pewność że bank zdąży przekazać do BGK informację o zawarciu umowy o której mowa w ustawie art 10 ust 11 w terminie czyli do końca 60 dnia? Jeśli nie zdąży to wniosek o dofinansowanie straci ważność a środki wrócą do puli.

 • Err

  Wniosek w innym banku mam złożony i zaakceptowany, lada dzień będzie decyzja. Moje pytanie to: czy przed podpisaniem umowy w tym banku muszę zakończyć proces kredytowy w banku o którym piszę powyżej, czy nie zakończenie tego procesu w jakiś sposób może blokować podpisanie umowy kredytowej w banku który wybrałam?

 • Witam. Umowa z BGK mówi, że bank kredytujący powinien to zrobić niezwłocznie 😉

  Tak naprawdę, bank kredytujący ma 60 dni od momentu akceptacji wniosku (o przyznanie dofinansowania) na uzupełnienie danych o umowie kredytowej w systemie BGK Zlecenia. W kwestii ew. potwierdzenia – polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia przyznania dofinansowania (druk NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Jeżeli złożą Państwo wniosek w tym roku, dofinansowanie zostanie „zarezerwowane” z „pierwszej” puli (50% środków przeznaczonych na 2017-ty rok, które można zarezerwować w bieżącym roku). Po akceptacji Państwa wniosku w systemie BGK Zlecenia i podpisaniu umowy kredytowej będą Państwo mieli gwarancję, że środki na pewno trafią na konto sprzedawcy lokalu mieszkalnego.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie. Można złożyć wniosek w innym banku (lub bankach). W takim przypadku wniosek w BGK Zlecenia zostanie zarejestrowany od nowa (jeżeli nie było akceptacji, nie będzie blokady na nr PESEL beneficjenta). Jak zawsze polecam w tej kwestii usługi doradców po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Im prędzej złoży Pan wniosek po 2018-01-02, tym większą Pan będzie miał szanse na otrzymanie dofinansowania. Nie mogę niestety zagwarantować, że boom z ostatnich dniu puli 2016 nie powtórzy się na początku 2018-go roku. Przy takim natężeniu składania wniosków o dopłatę wyczerpanie całej puli będzie kwestią 1-2 miesięcy.

 • marluk

  wlasnie nie rozumiem sensu tego pospiechu, moglbym prosic o dokladniejsze wyjasnienie? z gory dziekuje

 • Err

  Ta data od której liczone jest 60 dni to jest data rejestracji z potwierdzenia rejestracji z systemu BGK Zlecenia (z numerem NWR)?

 • Witam. Na początku 2018-go roku pula dostępnych środków wyniesie przynajmniej 381 mln PLN (50% z puli przyznanej na ww. rok) – całkiem sporo. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że w ostatnim dniu dostępności puli na 2016-ty rok zostało zarezerwowane kilkadziesiąt mln PLN. Doradzałbym pospiech przy składaniu wniosku na początku 2018-go.

 • Witam. Nie ma wymogu informowania pierwszego banku. Jeżeli kredytobiorca tego nie zrobi, to wniosek kredytowy zostanie po pewnym czasie anulowany.

 • Err

  Dzień dobry.
  Proszę o informację: po tym jak bank w którym podpiszę umowę kredytowa, poinformuje BGK o jej zawarciu zgodnie z Art 10 ust 11 ustawy – wtedy otrzymam jakieś potwierdzenie z BGK że te środki są dla nas zapewnione? potwierdzenie do wpisu ewidencji nabywców?

 • Witam, proszę mi wyjaśnić z czego wynika konieczności informowania pierwszego banku. Czy w praktyce tak nie jest, ze w bank w którym podpisujemy umowę kredytowa, informuje BGK o jej zawarciu zgodnie z Art 10 ust 11 ustawy i od tej chwili zarezerwowane środki zostają nijako „przypisane” do konkretnego banku? Czy dalsza współpraca z wybranym bankiem prowadząca finalnie do wypłaty kredytu (nie informując pozostałych banków o podjętej decyzji) nie gwarantuje nam uzyskania dofinansowania ?

 • Magda0411

  Ale jeżeli złożymy wniosek w czerwcu tego roku to dofinansowanie będzie z „pierwszej” części puli przyznanej z roku 2017 czyli tej do 50 % czy z puli „drugiej” ? Boimy się, ze jeśli złożymy wniosek w tym roku to zostanie rozpatrzony negatywnie, gdyż wszystkie środki z pierwszej puli się skończą.

 • Err

  A w przypadku gdy bank (jeden z dwóch w którym skladałam wniosek) rozpoczął proces rejestracji – otrzymaliśmy potwierdzenie z BGK o spełnieniu warunków przez nabywców jednak do akceptacji wniosku w BGK Zlecenia nie doszło,nie otrzymałam potwierdzenia zarejestrowania z numerem NWR. Proces kredytowy został przerwany gdyż nie dostarczylismy do banku dokumentu którego żądał. W takiej sytuacji też w tym banku muszę zakończyć proces kredytowy?

 • marluk

  witam
  mam konkretne pytanie. Czy jesli dokonam wyboru nieruchomosci i podpisze z deweloperem umowe przedwstepna w grudniu 2017 a wniosek w banku o udzielenie kredytu mdm zloze w styczniu 2018 to istnieje jakiekolwiek zagrozenie ze srodkow moze nie wystarczyc na doplate do mojego kredytu? moge wowczas zlozyc wniosek w kilku bankach jednoczesnie. Wiem ze wtedy zostanie odblokowane pozostale 50% z puli na 2018 rok wiec moim zdaniem nie ma mozliwosci aby zabraklo srodkow dla osob skladajacych wnioski zaraz na poczatku roku. dzieki wielkie za pomoc.

 • Witam. Owszem, mogą państwo złożyć wniosek w czerwcu tego roku z terminem wypłaty dofinansowania na przyszły rok. Środki zostaną wtedy zarezerwowane z puli na 2017. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Pierwszy bank nie powinien zamknąć Pańskiego wniosku o przyznanie dofinansowania. Będzie on ważny przez 60 dni od daty rejestracji w systemie BGK Zlecenia. Pierwszy bank anuluje ew. Pański wniosek kredytowy. Proszę pamiętać, że nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej. Polecam poinformować pierwszy bank dopiero,kiedy drugi poinformuje Pana, że umowa została wygenerowana.

 • Witam. Dofinansowanie jest wyliczane wg sytuacji beneficjenta w momencie rejestracji wniosku o dopłatę. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • A czy musisz informować pierwszy bank ze rezygnujesz z ich oferty ? Oczywiście możesz, ale nie musisz. Po za tym anulowanie wniosku MDM jest możliwe wyłącznie na pisemna prośbę klienta złożoną w banku a sama rezygnacja z oferty kredytowej niemoże być traktowana jako rezygnacja z zarezerwowanych środków dopłaty MDM. Tak wiec pierwszy bank nie zablokuje Ci i nie anuluje zarezerwowanych środków.

 • Magda0411

  Witam. Chcemy z mężem wziąć w czerwcu kredyt na mieszkanie deweloperskie, które oddane do użytku bedzie w styczniu 2017r. Czy jezeli złożymy wniosek w czerwcu to dopłate Mdm dostaniemy z puli z roku 2017? I czy musimy się martwić że masz wzniosłe zostanie rozpatrzony negatywnie?

 • Michał Pietr

  Witam,
  Pytanie trochę z innej beczki. Mam zarejestrowany wniosek MDM na rok 2016 przez jeden z banków (udało się w ostatniej chwili), w międzyczasie złożyłem wniosek kredytowy w innym banku (już po zablokowaniu przyjmowania dopłat na 2016,) z dofinansowaniem MDM opierając się na certyfikacie wydanym przez pierwszy z banków. Z obydwu banków otrzymałem pozytywną decyzję, chcę wybrać jednak ten drugi i czy jeśli przedzwonię do pierwszego banku, który zarejestrował mnie w BGK, że rezygnuje z ich oferty, czy mogą oni w jakiś sposób zablokować/anulować mój wniosek?

 • Jak tobie wygodniej. Możesz zapłacić Zbywcy by ten następnie nadpłacił kredyt, możesz tez sam dokonać przelewu na rachunek kredytowy / techniczny wierzyciela hipotecznego celem nadpłaty kredytu Zbywcy. Wczytaj sie w warunki umowy kredytowej czy bank wymaga zaświadczenia z banku potwierdzającego saldo zadłużenia kredytu zbywcy nie wyższego od kwoty przyznanego kredytu czy tez dopuszcza mozliwosc udokumentowania nadpłaty kredytu na wskazany rachunek techniczny / kredytowy zbywcy.

 • Marceli

  Wielkie dzięki ! Trochę smutno, ale jakoś to przerobimy. Powiedzmy, że jednak kredyt zostanie nadpłacony. Co jednak dzieje się kiedy wnoszę dodatkowy wkład własny w chwili podpisania aktu notarialnego gotówką. Jak to się ma do spłaty dotychczasowej hipoteki? Czy muszę dalej kombinować ,żeby zapłacić jednak wcześniej, żeby właściciel nadpłacał kredyt ?

 • Jest tak jak piszesz. Zbywca bedzie musiał nadpłacić saldo kredytu do kwoty nie wyższej od kwoty przyznanego Ci kredytu. W innym przypadku bank nie udzieli Tobie kredytu, nie bedzie on wstanie ustanowić skutecznie swojego zabezpieczenia hipotecznego na przedmiotowej nieruchomosci.

 • Marceli

  Dzień dobry,
  Mam następujące pytanie : Chcielibyśmy wziąć mieszkanie w programie Mdm, które spełnia warunki i właścicielowi wszystko jedno kiedy otrzyma zapłatę. Problem w tym, że mieszkanie jest obciążone hipotecznie na kwotę większą niż cena mieszkania minus dopłata. tj. środki z dopłaty miałyby częściowo iść na spłatę dotychczasowych zobowiązań obciążających mieszkanie. Czy jest opcja, że bank dotychczasowego właściciela zaakceptuje taki stan rzeczy i zwolni hipotekę na takich zasadach jak przy klasycznym przypadku (kiedy kredyt spłaca kredyt), czy właściciel będzie musiał najpierw spłacić brakującą część ze swoich środków, a potem czekać na dopłatę do stycznia ? Z góry dziękuję za wszelką odpowiedź.

 • Mozliwosc uzyskania dodatkowego dofinansowania w wysokości 5% z tytułu narodzin dziecka tyczy sie wyłącznie w przypadku trzeciego dziecka w rodzinie.

 • kredyt hipoteczny bedzie wypłacany w dwóch transzach: I-8550pln II-261450pln. Warunkiem wypłaty kredytu bedzie udokumentowanie wniesienia przez Ciebie środków własnych na rachunek dewelopera w wysokości 6450pln

 • Michał

  Witam

  Bralismy z małżonką kredyt z dofinansowaniem mdm w lutym 2014. W chwili podpisywania kredytu nie mielismy żadnego dziecka. Obecnie mamy coreczke 6-miesieczna. Czy z okazji narodzenia sie dziecka przysyluguje nam dodatkowa doplata?

  pozdrawiam

 • Rzeczywiście, byłoby nieźle, żeby środków przybyło. Na razie jednak projekt PO utknął i nie ma chyba opcji na dodatkowy budżet dla MDMu. Odpowiadając na pytanie – na rok 2017-ty zostało zabudżetowane 746 mln PLN, z czego w obecnym roku można zarezerwować max 50% (373 mln PLN). Wg stanu na dzień 2016-05-04 wykorzystane już zostało ok 162,6 mln PLN (43,6%). Dziennie jest rezerwowane około 3-4 mln PLN. Jeżeli odliczymy weekendy i święta, środków wystarczy na ok 50-60 dni roboczych.

 • Witam. Podpisanie umowy z bankiem w ramach programu MDM daje 100% gwarancji, że środki trafią na konto sprzedającego w uzgodnionym terminie.

 • Mati555

  Niedawno czytałem o wykorzystaniu 40 % na 2017 rok i wyczerpaniu środków w połowie maja a tu nagle lipiec i dwadzieścia kilka procent o co kaman? Pieniądze z nieba spadły?

 • Adrian Borkowski

  Jeśli wniosek zostanie złożony czy otrzymam jakieś potwierdzenie że w styczniu osoba sprzedająca mi lokal otrzyma drugą transzę pieniędzy? Czy gdzieś można sprawdzać statusty?

 • Witam. W przypadku wyczerpania się puli dopłat wniosek będzie można składać dopiero w styczniu 2017.

 • Katarzyna

  Witam, w sierpniu bieżącego roku zamierzam starać się o kredyt MDM. Teoretycznie dofinansowanie na 2017 rok ma skończyć się już w lipcu, co w takim razie w moim przypadku gdy środki zostaną wyczerpane tak jak przewidywano, czy wniosek o kredyt mogłabym złożyć w sierpniu i będę jednocześnie na liście rezerwowych, czy dopiero w styczniu?

 • Adder

  Nie mniej jednak to co zostało napisane nie jest prawdą. Ponadto wielu deweloperów zgadza się na wypłatę środków w 2018.

 • Agnieszka

  Dla większości inwestycji deweloperskich oddawanych w 2016 i 2017 roku, raczej nie ma szans na zgodę dopłaty w 2018. To samo tyczy się tym bardziej rynku wtórnego. Także nie sądzę aby była to panika, raczej realna ocena aktualnych możliwości rynkowych zakupu mieszkania z dopłatą.

 • Adder

  Dlaczego piszecie, że jeśli ktoś teraz nie zdąży to będzie musiał wstrzymać się do stycznia, skoro jest jeszcze pula z 2018, na którą większość deweloperów się zgadza? Siejecie panikę.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/