Kredyty hipoteczne w programie „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania

Kredyty hipoteczne w programie Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania

Z listy wielu pytań dotyczących kredytów hipotecznych w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, które Państwo zadaliście nam ostatnio wybraliśmy te, które najczęściej powtarzały się.

Poniżej kompendium forumowej wiedzy:

– Czy mogę nadpłacić lub spłacić wcześniej kredyt objęty programem MDM?

Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

– Czy dopłata MDM jest wkładem własnym, czy też jest wcześniejszą spłatą pomniejszającą mój kredyt?

Dopłata MDM nie jest wcześniejszą spłatą. Stanowi ostatnią transzę płatności wpłacaną na konto dewelopera. Można ją traktować jako nasze własne środki wpłacane w ostatniej fazie transakcji.

Wcześniejszą spłatą natomiast będzie dodatkowe 5% wypłacane momencie, kiedy w rodzinie beneficjenta MDM pojawi się 3-cie lub kolejne dziecko (w ciągu 5-ciu lat od wypłaty kredytu).

– Chciałbym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z rodzicami?

Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)) „do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Przystępuję do kredytu z rodzicami. Bank twierdzi, że oni także powinni spełniać kryterium wieku poniżej 35 lat.

Nie jest to absolutnie prawdą. Kryterium wieku powinien spełniać jedynie potencjalny beneficjent – przyszły właściciel mieszkania. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

– Czy dodatkowy kredytobiorca stanie się jednocześnie właścicielem nabytego mieszkania?

Nie. Dodatkowe osoby określone w art. 6 ust. 3 Ustawy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) jedynie wspomagają naszą zdolność.

– Posiadam mieszkanie sfinansowane zwykłym kredytem hipotecznym. Czy mogę go zrefinansować i ubiegać się o dopłatę w ramach programu MDM?

Nie, dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

– Kiedy mogę otrzymać dodatkowe 5% wsparcia związane z urodzeniem dziecka?

Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka.

Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

– Czy kredyt w ramach MDM mogę powiększyć o dodatkowe środki, które przeznaczę na wykończenie lub remont mieszkania?

Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

– Czy w ramach MDM mogę sfinansować także zakup miejsca parkingowego lub garażu, występującego w pakiecie z mieszkaniem?

Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkań. Miejsce parkingowe lub garaż może zostać sfinansowane za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

sprawdz_doplate150

  • Witam. Środki te będą stanowiły Pani wkład własny, im wyższa kwota dofinansowania, tym mniejszy kredyt.

    Odnośnie wypłaty kredytu – harmonogram można uzgodnić z bankiem. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  • dominika

    Witam,
    jeżeli środki za rezerwację mieszkania są wliczone na poczet mieszkania, czy wpływa to jakoś na wartość dopłaty z mdm? Czy jedynie kwota kredytu będzie niższa i będą stanowiły mój wkłąd własny?

    Zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym z deweloperem w umowie rezerwacyjnej, należność w wysokości 25 % wartości mieszkania będzie przelana do 8 dni od dnia podpisania umowy deweloperskiej. Chciałabym, aby były to już środki z kredytu, czy taki zapis mi to zapewni? Z góry bardzo dziękuję za odp. i pozdrawiam!

  • Okres 5 lat jest liczony od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

  • Magda

    Dzień Dobry,
    serdecznie dziękuję za odpowiedź, czy mogę również prosić o informację od kiedy liczony jest 5 letni okres „limitów”? Umowę kredytową podpisałam w 02.2016 i wtedy był już złożony wniosek o wypłatę MDM i zarezerwowane środki, ale wypłata dofinansowania nastąpiła we 09.2016

  • Witam. Państwa ślub nie będzie stanowił problemu. Po zawarciu związku małżeńskiego będzie Pan mógł ustanowić współwłasność ww. lokalu bez konsekwencji w postaci utraty dopłaty.

    Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

    1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

    2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
    dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

    „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  • Karol

    Witam, jestem w tej chwili w momencie starania sie o dofinansowanie MDM i kredyt jako singiel. Narzeczona nie pracuje, konczy studia, slub bierzemy w Styczniu 2018.
    Jak to ma sie do mdm ? Czy nie stanowi problemu to ze mamy w styczniu 2018 slub?
    Czy bede mogl dopisac ja do kredytu i mieszkania aby miec to „wspolnie”?

    Jak jest z nadplatami, bo rozumiem ze do 5 lat nie moge splacic wiecej niz ok.22 tyiace?(Dofinansowanie) ?
    A po 5 latach moge smialo nadplacac? Chodzi o to ze np kredyt na 30 lat, ale jak dostane jakis doplyw gotowki, to chce nie 30 lat, a np 10 lat. Da sie tak bez konsekwencji>

    Czy kredyt MDM jest duzo bardziej nie atrakcyjny od zwyklego kredytU?

  • Nie ma problemu, polecamy się.

  • Maciek

    dziękuje za odpowiedź

  • Jeżeli kiedykolwiek w przeszłości razem z małżonką (nawet byłą) byli Państwo właścicielami 100% nieruchomości mieszkalnej, to niestety utracił Pan możliwość skorzystania z programu MDM. Ew. mógłby Pan otrzymać dopłatę, jeżeli wychowuje Pan troje lub więcej dzieci.

  • Maciek

    Witam,
    Czy jeżeli kiedyś kupiłem 50% udziału
    mieszkania (przed małżeństwem), następnie ze współwłaścicielką wziąłem
    ślub, a potem się rozwiodłem i zrzekłem tej części mieszkania, to czy
    łapie się jeszcze na MDM?
    Pozdrawiam

  • Owszem, proszę jednak pamiętać o ew. podatku od darowizny. Ew. wkład własny może stanowić dofinansowanie, które syn otrzyma w ramach programu MDM.

    Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”
    Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

    Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  • Krystyna

    Witam, mój syn ma rodzinę tj. żonę i trójkę dzieci. Chce skorzystać z MDM ale nie posiada wkładu własnego. Czy możemy z mężem podarować im kwotę ok 50 tys. na ten cel?

  • Owszem. Można to zrobić w dowolnym momencie, w którym uzyska Pani wystarczającą, samodzielną zdolność kredytową. Bank powtórzy wtedy badanie zdolności.

  • Magda

    ok. dziękuję za odpowiedz.
    A jeszcze jedno mam pytanie po jakim czasie mogę odłączyć współkredytobiorcę od kredytu? Czy to możliwe?

  • Tak. Bardzo często w przypadku gdy okres kredytowania + wiek kredytobiorcy przekracza 70 lat jest wymagane ubezpieczenie na życie. W Państwa przypadku wystarczy jednak odrobinę skrócić okres kredytowania.

    Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  • Witam. Dofinansowanie otrzymane w ramach programu MDM jest zwolnione z podatku od darowizny. Ew. jako darowizna może być rozpatrywany Pański wkład własny.

    Po zawarciu przez Państwa związku małżeńskiego nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  • Magda

    Witam, Ja mam 32 lata a mój współkredytobiorca ma 41 lat (kredyt biorę na 30 lat) i bank chce od niego aby ubezpieczył się na 60tyś i aby bank był uposażony. Czy to normalne?

  • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Bartek

    Witam,

    Pytanie z serii bardziej ze świata finansowego, ale łączy się z MDM. Sytuacja wygląda następująco: Moja partnerka ale nie żona stara się o kredyt w MDM, ja chcę przystąpić do jej kredytu jako współkredytobiorca posiadając wkład własny. Czy moja partnerka będąca jedynym właścicielem mieszkania musi zapłacić podatek od darowizny(kwota powyżej 1000zł).

    Oraz w momencie gdy wejdziemy w związek małżeński, jaki może być kosz wpisania do KW bądź hipoteki? I czy może się to wiązać z przymusem zwrotu środków.

    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    Pozdrawiam,

  • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Witam. dom kupowany w ramach programu MDM powinien zapewnić beneficjentowi warunki mieszkaniowe – tyle teorii. W praktyce i tak większość nabywców robi remont wg swoich potrzeb. W opisanym przypadku wystarczy, że dobędzie po odbiorze technicznym budynku.

    Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

  • natalia

    Witam.wybralismy dom do dofinansowania.spelnia kryteria powierzchni użytkowej.prad woda kanalizacja wszystko podłączone. Jednak właściciel domu nie zrobil podłóg i ogrzewania bo nie wiedział czy jak ktoś kupi będzie chciał zwykle ogrzewanie czy podłogowe.czy dofinansowanie na taki dom jest mozliwe. ?? Musi być w pełni wykończony? ?czy może być do wykończenia bo chcielibyśmy zrobić swoją aranżacje. Proszę o odp

  • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Tak. Może Pani nadpłacić kredyt do wysokości otrzymanego dofinansowania. Proszę jednak pamiętać, że przed przeniesieniem własności mieszkania musi zostać zachowany warunek 50% LtV.

  • Magda

    Dzień Dobry,
    czytając Państwa odpowiedź na pytanie „Józefa”, chciałam się tylko upewnić, jeśli kwota mojego dofinansowania wyniosła 20 tys. zł to przez okres pięciu lat od momentu wypłaty dofinansowania mogę spokojnie nadpłacić 19,5 tys. zł bez konsekwencji utraty dofinansowania? Czy okres pięciu lat „obostrzeń” związanych z uzyskaniem dopłaty liczony jest od momentu wypłaty dofinansowania, czy od momentu złożenia wniosku o wypłatę, czy od momentu podpisania umowy kredytowej?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Magda

  • W takiej sytuacji może zajść konieczność zwrotu części dofinansowania.

    Keneralnie – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

    1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

    2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
    dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

    „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

    Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  • Józef

    Witam,
    co dzieje się jeżeli kredytobiorca spłaci kredyt wcześniej- załóżmy po 5ciu latach? czy dopłata w takim wypadku zostanie zmniejszona, proporcjonalnie do skrócenia okresu kredytowania?

  • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • ok, ta informacja będzie istotna podczas wyliczania kwoty dofinansowania. Ew. jeżeli chcieliby Państwu samemu wyliczyć tą kwotę, polecam kalkulator na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

    Wysokość ew. zarobków kredytobiorcy jest zależna od kwoty kredytu, okresu kredytowania, ale także od oferty danego banku.

    W zależności od wybranej instytucji minimalny okres zatrudnienia waha się od 6-12 m-cy.

    Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  • BB

    Zapomniałam dodać, że mamy dwójkę małych dzieci..

  • BB

    Witam serdecznie..:)
    A ja chciałam zapytać ile powinien zarabiać mąż głowa rodziny 🙂
    żeby móc przystąpić do programu mdm jeśli powiedzmy przykładowo dom kosztuje 220 000 60m kw i wkład własny 60 000.. Pewnie konieczna jest umowa na czas nieokreślony ale fajnie byłoby wiedzieć o jaką podwyżkę prosić przy zmianie umowy ewentualnie 😉
    No i czy umowa powinna już trwać 6 m-cy i czy w czerwcu jest jeszcze szansa załapać się na 2018 czy jak to jest?
    A może jest szansa z umową na czas określony do końca 2019 roku przy czym ma być potem umową na czas nieokreślony..
    Niedługo wybieramy się konkretnie dowiedzieć wszystkiego ale mnie męczy już to czekanie dlatego liczę na odp., ktora choć troszeczkę mi coś podpowie 🙂
    Pozdrawiam.

  • Witam. Odnośnie Pani pytań:

    Ad 1. Może Pani złożyć wniosek o udział w programie MDM do końca 2016-go roku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

    Ad 2. Limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m2, przy czym nie wszystkie pomieszczenia powinny się do niej wliczane. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  • Izabela

    Witam chcialm zapytac o dwie sprawy pierwsza:
    1. Mialam 35 urodziny w tym miesiacu a dokladnie urodzilam sie 4 listopada 1981 roku, ile czasu mi jeszcze zostalo zeby ubiegac sie o dofinansowanie z MDMu, do koca tego roku 2016 czy do momentu moich 36 urodzin w listopadzie 2017 roku?
    I drugie pytanie:
    2. W ramach skorzystània z tego programu chcialam wybudowac domek jednorodzinny przez dewelopera wiem jednak ze jest ovraniczenie co do metrarzu w moim przypadku jest to 100 m2 powierzchni mieszkanej poniewaz posiadam dwojke dzieci, czy w ramach mdm mozna mimo tego wybudowac dom o wiekszym metarzu powierzchni mieszkalnej np. 140 m2 i dalej ubiegac sie o to dofinansowanie? Czy dofinansowanie w takim przypadku nadal bedzie mozliwe np tylko do tych 100 m2 mimo ze powierzchnia bedzie wieksza?
    Pozdrawiam

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Jeżeli nastąpiło już przeniesienia własności mieszkania, może Pani nadpłacić kredyt bez konsekwencji, o ile łączna kwota ponad-harmonogramowych nadpłat nie przekroczy kwoty otrzymanego dofinansowania.

  • Aneta Wujcik

    Witam
    Wysokosć dopłaty w moim przypadku wyniosła 25 000 zł.
    Brałam kredyt po nowelizacji w grudniu 2015 roku. Mija rok odkad płacę kredyt.
    Rozumiem, że jeśli w tym roku nadpłacę 10 000 zł, nie będę zobligowana do zwrotu dopłaty? Ponieważ ta kwota jest niższa niż wysokosć dofinansowania?

  • Witam. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

    Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

    Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

    Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  • Monika

    Dzień dobry. Wraz z narzeczonym planujemy zakup mieszkania z MDM – około 60 m2. Ślub ustalony jest na przyszły rok. Kredyt chcemy wziąć na mnie, a po zawarciu małżeństwa dopisać do kredytu przyszłego męża i zrobić go współwłaścicielem. Narzeczony obecnie posiada 5/6 praw własności mieszkania, a mieszkanie to wystawione jest na sprzedaż. Czy wyklucza go to z MDM? Czy po dopisaniu go do kredytu będziemy musieli zwrócić część dopłaty, czy z racji nie posiadania 100% praw własności, kwalifikuje się jednak do programu?

  • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Tak. Jeżeli nastąpiło przeniesienie własności mieszkania, kredyt można nadpłacić bez konsekwencji.

  • Norbert

    Czyli mnie dotyczy tylko warunek pierwszy tak? I już nastąpiło przeniesienie własności więc mogę nadpłacać do woli?

  • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

    1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą (obowiązuje dla wszystkich umów – także dla podpisanych przed nowelizacją)

    2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania (dotyczy wszystkich umów podpisanych po uprawomocnieniu się nowelizacji).

  • Norbert

    Umowę kredytową podpisałem w lutym 2015 r. a przeniesienie własności nastąpiło w kwietniu 2016. Czy obowiązują mnie zasady dotyczące nadpłaty te nowe czy stare? Wydaje mi się, że liczy się czas podpisaniu umowy i tamtejsze warunki bo prawo nie może działać wstecz?

  • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Jeżeli nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania i umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji – może Pan nawet spłacić kredyt całkowicie – bez konsekwencji ze stron programu MDM.

  • Daniel

    No jasne to znam, ale mój kredyt jest podpisany przed zmiana zasad czyli w czerwcu 2015 a zmiana nastąpiła we wrześniu 2015. W umowie nigdzie nie znalazłem zapisu, że będę musiał zwrócić dofinansowanie jeżeli spłacę kredyt wcześniej

  • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

    1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

    2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
    dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

    „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

    Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  • Daniel

    Witam. Podpisałem w czerwcu 2015 kredyt w banku bzwbk z dofinansowaniem mdm. Transze na mieszkanie (rynek pierwotny) były wypłacane aż do listopada. Dopiero w sierpniu 2016 zostanie przeniesiona własność na mnie. Czy mogę nadpłacić kredyt? Jeżeli tak, to może być to kwota większa niż dofinansowanie?

  • Owszem, kredyt można nadpłacać, ale pod pewnymi warunkami. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

    1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

    2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
    dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

    „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

    Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  • Piotr Rębak

    Witam, czy nadal istnieje możliwość nadpłaty kredytu z MDM? Artykuł ma 3 lata, a dzisiaj w banku otrzymałem informację, że jest taka możliwość, ale przez pierwsze 5 lat nie można nadplatami przekroczyć kwoty dofinansowania MDM.

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Witam. Nie znam niestety zapisów umowy dot. prowadzenia ww. książeczki mieszkaniowej. Być może ma Pani możliwość przeprowadzenia remontu z tych środków. Polecam jednak sprawdzić to w umowie lub ew. skonsultować sprawę z Pani bankiem.

  • Nie znam warunków dot. prowadzenia ww. książeczki. Być może ma Pani taką możliwość, polecam skontaktować się w tej sprawie z Pani bankiem.

  • Agnieszka Cichocka

    Witam, jeżeli cała transakcja została już sfinalizowana (to znaczy nie zostało nigdzie ujęte, że wkładem własnym do zakupu mieszkania mają być pieniądze z książeczki mieszkaniowej) czy jest szansa zrealizowania tych książeczek i np. przeznaczenia pieniędzy na remont. Chodzi mi głównie o to jak do sprawy mają się przepisy prawne MDM-u bo wiem ze w przypadku normalnego kredytu hipotecznego było to możliwe.

  • Agnieszka Cichocka

    Czyli nie ma możliwości „wyciągnięcia”z książeczki pieniędzy i np. przeznaczenia na
    remont mieszkania jeżeli umowa u notariusza została już podpisana?

  • Agnieszka Cichocka

    Czyli nie ma możliwości „wyciągnięcia” pieniędzy i np. przeznaczenia na
    remont mieszkania jeżeli umowa u notariusza została już spisa

  • Agnieszka Cichocka

    Czyli nie ma możliwości „wyciągnięcia” pieniędzy i np. przeznaczenia na remont mieszkania jeżeli umowa u notariusza została już spisana?

  • Witam. Takie rozwiązanie jest możliwe. Wówczas środki z książeczki będą stanowiły Pani wkład własny. Proszę jedynie pamiętać, że kwota Pani własnych środków powiększona o kwotę przyznanego dofinansowania nie może być większa niż 50% wartości nabywanego lokalu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  • Agnieszka Cichocka

    Dzień dobry. Mam pytanie czy w przypadku chęci skorzystania z MDMU i uzyskania pozytywnej odpowiedzi, można też uzyskać wypłatę pieniedzy z książeczki mieszkaniowe, czy może ustawa o mdmie tego zabrania?

  • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Owszem, może nie wyrazić. Polecam poprzeć Pani prośbę stanowiskiem banku. Pani bank z pewnością poprosi o jak najszybsze przeniesienie własności mieszkania.

  • Magda dz

    Dziękuję za odpowiedź. A czy deweloper może nie wyrazić zgody? Jakieś specjalne formalności należy spełnić? I ewentualnie jakimi argumentami można się posłużyć, aby wyraził zgodę?

  • Nie. Jeżeli deweloper wyrazi zgodę, może Pani odebrać mieszkanie tuż po wypłacie pierwszej transzy środków pochodzących z kredytu (szczerze mówiąc, jest to wymagane przez bank, aby przekazanie własności odbyło się jak najszybciej).

  • Magda dz

    Witam, planowana data oddania bloku przez dewelopera to styczeń 2017 i wtedy deweloper bedzie oddawał mieszkania nabywcom. Wypłatę mdm mam zaplanowaną dopiero na czerwiec 2017, czy w związku z tym będę mogła odebrać mieszkanie dopiero po wypłacie mdm?

  • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Nie znam warunków umowy, jaka została zawarta podczas zakładania książeczki. Polecam sprawdzić zapisy lub ew. skontaktować się z Pani bankiem.

  • Kasia

    Dziękuję za odpowiedź.Jeśli chciałabym wyciągnąć pieniądze dla siebie,nie wykorzystując ich na nadpłacenie kredytu,czy istnieje taka możliwość?.Drugie pytanie.Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za wkład własny?Bądź też inna jakakolwiek możliwość,żeby nie stracić na książeczce.

  • Witam. Pani rodzice jak najbardziej mogą przepisać na Panią książeczkę mieszkaniową. Nie będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania. Jeżeli posiada Pani kredyt w tym samym banku, w którym prowadzona była książeczka, najprawdopodobniej można skorzystać ze zgromadzonych środków, aby nadpłacić uzyskany kredyt (piszę najprawdopodobniej, gdyż nie znam dokładnie zapisów umowy zw. z książeczką). Proszę jedynie pamiętać, że w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDMu nie może Pani nadpłacić poza harmonogramem kredytu więcej, niż wynosiła kwota otrzymanego dofinansowania.

  • Kasia

    Witam.Chciałabym się dowiedzieć odnośnie przepisania książeczki mieszkaniowej.
    Wzięłam kredyt hipoteczny na mieszkanie 3pok. 58,3m2 w połowie marca tego roku.Wartość mieszkania wynosi 125 000zł.Kredyt z banku 78 000zł +20 000zł wkład własny + 27 000zł MDM.Teraz rodzice chcą przepisać na mnie książeczkę mieszkaniową.Czy istnieje taka możliwość?Jeżeli istnieje,to czy można jej użyć jako odzyskanie wkłady własnego?I czy są jakieś konsekwencje prawne?Czy przepisanie książeczki i odzyskanie pieniędzy z niej nie będzie skutokowało nałożeniem jakiś kar finansowych z MDM.??Proszę o odpowiedź.

  • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

    Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  • Asia

    Witam, w tym roku wzięłam kredyt mdm ostatnia transza jest wyplacona w grudniu tego roku, przez jaki czas nie mogę wziąść ślubu ?czy mogę np. W Tym roku ? Pozdrawia

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Dokładnie tak. Pan będzie beneficjentem i właścicielem mieszkania, a narzeczona wspomoże Pańską zdolność kredytową.

  • Piotr

    ok, czyli tak jak chce zrobić, umowa deweloperska jest na mnie czyli bedę właścicielem mieszkania jako singiel w mdm, ale o kredyt staramy się razem, dzięki pozdrawiam

  • Witam. Nie bardzo. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

    Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  • Piotr

    Witam, podpisałem umowę deweloperską na siebie , czy mogę się starać o kredyt wspólnie z narzeczoną w mdm ?

  • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • ok, zrozumiałem, że cała transakcja będzie dopiero w listopadzie. Prośba o rejestrację, doradca postara się Państwu pomóc.

  • Ola

    A nie ma możliwości, żeby część środków przelać np. w maju czy kwietniu, a drugą transzę z dofinansowaniem w listopadzie?
    Pozdrawiam

  • Witam. Rozumiem, że chodzi o rynek wtórny? Niestety, nie ma takiej możliwości. Mogą natomiast Państwo dogadać się ze sprzedającym, zapłacić cześć środków z kredytu w listopadzie, a pozostałą część (pochodzącą z dofinansowania) w styczniu 2017. ew. mogą Państwo zrekompensować jeden miesiąc zwłoki w formie np. czynszu za wynajem.

    Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  • Ola

    Witam, chciałabym skorzystać z programu MDM w tym roku. Jednak znalezione przez nas mieszkanie będzie wolne dopiero w listopadzie b.r. Ze względu na szybko rozchodzące się środki na obecny rok dofinansowań, boimy się, że w listopadzie już ich nie będzie. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku i otrzymania dofinansowania teraz, a odbiór lokalu dopiero w listopadzie? Pozdrawiam, Ola.

  • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Nie ma problemu, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, nasze forum pozostaje do Państwa dyspozycji.

  • Sylwia

    Cieszę się, że jest to możliwe w tym przypadku szybciej niż za 5 lat 🙂 Bardzo dziękuję za odpowiedź i poświęcony czas.

  • Po Państwa ślubie mąż może być dopisany zarówno jako współkredytobiorca jak i współwłaściciel. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  • Sylwia

    „Własność można będzie rozszerzyć dopiero po Państwa ślubie lub po upływie okresu ww. 5-ciu lat.” Rozumiem ,że chodzi tylko o rozszerzenie własności ale nadal nie będzie można dopisać tej osoby jako współkredytobiorcy?
    Ślub jest planowany na przyszły rok w związku z czym nie minie jeszcze 5 lat i mimo to nie będzie problemu z dopisaniem tej osoby jako współwłaściciela?

  • Witam. Odradzam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

    Własność można będzie rozszerzyć dopiero po Państwa ślubie lub po upływie okresu ww. 5-ciu lat.

  • Sylwia

    Witam, zakupiłam mieszkanie na kredyt z dopłatą MDM jako singiel w marcu 2015 roku. Kredyt został już w całości wypłacony a przeniesienie praw własności nastąpi za około 2-3 miesiące. Czy po nowelizacji mogę dopisać narzeczonego do kredytu jako współkredytobiorcę? Jeżeli tak to czy mogę ustanowić go współwłaścicielem mieszkania?

  • Niestety nie. Na podstawie art. 6-go Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

  • Tak, do momentu uzyskania spadku (własność mieszkania) – może Pan skorzystać z programu MDM. Uzyskanie spadku po otrzymaniu dofinansowania nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

    Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

    Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  • Nie ma problemu, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania – zapraszam na nasze forum.

  • Tomek

    Dziękuję za informację.

  • Witam.
    Ad 1. Jeżeli nastąpiło już przeniesienie prawa własności mieszkania i umowa została podpisana przed wejściem w życie nowelizacji (przed 2015-09) może Pan spłacić kredyt w dowolnej wysokości bez konieczności zwrotu dofinansowania.

    Ad 2. Trochę inaczej. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego – po trzecim) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

    Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  • Tomek

    Witam, Mam dwa pytania
    1. Czy jeśli podpisywałem umowę kredytową przed nowelizacją i wówczas nie było żadnych ograniczeń dotyczących wcześniejszej spłaty, to czy teraz – po nowelizacji – podlegam ograniczeniu wcześniejszej spłaty do kwoty dofinansowania przez pierwsze 5 lat?
    2. Załóżmy, że jako rodzina z jednym dzieckiem otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł = 15% a w ciągu pierwszych 5 lat urodzi się drugie dziecko, co daje dodatkowe dofinansowanie 10 tys. zł = 5%, to czy kwota do wcześniejszej spłaty kredytu jest nadal 30 tys. zł, czy już 40 tys. zł i czy od otrzymania dodatkowych 10 tys. zł od nowa liczy się 5 lat z ograniczoną możliwością spłaty?

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Dodałem informację do komentarza powyżej.

  • Można ew. poprosić, aby zostały wykonane prace zwiększające wartość mieszkania (np. kapitalny remont wg Państwa sugestii), a następnie sfinansować całość w ramach MDMu. Remont powinien wykonać aktualny posiadacz mieszkania.

  • Zdarzały się już przypadki, że kwota dofinansowania przekraczała 50% wartości nieruchomości (szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych). BGK miało w takich przypadkach pracować nad rozwiązaniem, aby dokonać wypłaty dofinansowania maks do 50% wartości mieszkania. Polecam rejestrację na naszej stronie, doradca sprawdzi, czy ten przepis wszedł już w życie.

  • Kasia Piotrowska

    błagać komornika żeby chciał kupić za 51000?

  • Kasia Piotrowska

    Czyli rozumiem że nie możemy kupić tego mieszkania z mdm ??
    Co powinniśmy zrobić w takim przypadku??

  • Kasia Piotrowska

    No właśnie przekracza . bo samo dofinansowanie jest praktycznie większe od wartości mieszkania – mieszkanie tak tanie gdyż jest do kapitalnego remontu 🙁

  • Ok, jeżeli cena mieszkania jest znana – to jedynym problemem byłaby wysokość wkładu własnego. Wartość Pani środków własnych + dofinansowanie w ramach programu MDM nie może przekraczać 50% wartości wymienionego mieszkania.

  • Kasia Piotrowska

    Ale to mieszkanie nie jest wystawione na licytację ani na przetarg. Po prostu jest zajęte przez komornika .

    Mieszkanie jest warte 25000 , samo dofinansowanie z mdm to kwota powyżej 25000(mamy jedno dziecko)
    czyli dofinansowanie przekracza wartość mieszkania.

    Książeczkę mieszkaniową chcielibyśmy wykorzystać po zakupie mieszkania. Premie z niej można zdobyć będąć właścicielem zakupionej nieruchomości

    Pozdrawiam

  • Ad 1. Niestety nie. Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym. W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

    Ad 2. Możecie Państwo, ograniczenie dolnego poziomu w kalkulatorze jest związane z ofertą niektórych banków. Są jednak instytucje, które udzielą Państwo kredytu w wymienionej wysokości. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
    Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

    Ad 3. Gdyby można było zakupić mieszkanie z licytacji, premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej mogłaby być rozpatrywana jako Państwa wkład własny. Proszę jednak pamiętać, że w takiej sytuacji kredyt byłby brany w instytucji, która prowadzi ww. książeczkę. Po drugie, kwota Państwa wkładu własnego powiększona o wartość otrzymanego dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości kupowanego mieszkania.

  • Kasia Piotrowska

    Witam ‚ Mam kilka pytań i za bardzo nie wiem do kogo z nimi „uderzyć’ więc spróbuje tutaj 😉

    Po 1.
    czy możemy się starać o dopłatę przy kupnie mieszkania które „wziął” komornik??

    po 2.
    wartość tego mieszkania jest oszacowana na 25000 – problem polega na tym że mamy jedno dziecko i gdy wpisuje w kalkulatorach( różnych związanych z dotacją ) to muszę wpisać kwotę kredytu nie mniejszą niż 40000 czy to oznacza że nie możemy tego konkretnego mieszkania kupić????
    Bo przy wyliczeniu 40000 – dotacja (według kalkulatora ) 25000 = 15000 kredytu

    po 3.
    czy jeżeli jakimś cudem będzie można kupić to mieszkanie od komornika to czy będzie można skorzystać z premii gwarancyjnej zgromadzonej na książeczce mieszkaniowej??

    Pozdrawiam

  • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Witam. Opóźnienie nie nastąpiło z Pańskiej winy, trudno więc, aby to Pan ponosił konsekwencje. Wątpię, aby bank robił problemy, szczególnie, jeżeli dofinansowanie zostało już wypłacone.

  • Paweł Dobrzycki

    Witam.
    Chciałbym dopytać się odnośnie MDM.W lipcu tego roku kupiłem mieszkanie od dewelopera biorąc kredyt z dofinansowaniem MDM termin ukończenia budowy ustalono na 31 grudnia 2015 natomiast przepisanie własności ma nastąpić do końca czerwca 2016. Przelanie pieniędzy dla dewelopera nastąpiło w 3 transzach ostatnia transza czyli dofinanowanie MDM nastąpiła 5 listopada 2015 r.

    Dowiedziałem się że oddanie mieszkania może się nieznacznie opóźnić i nastąpi to w pierwszych dniach stycznia 2015 r , Czy bank nie będzie stwarzał problemów jeżeli na protokolr odbiorczym będzie widniała data 2016?Czy poniosę jakieś konsekwencję?będę musiał zwrócić dofinansowanie?

  • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • W ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania zakupionego w ramach programu MDM można poza harmonogramem nadpłacić kredyt maksymalnie w kwocie równej wartości otrzymanego dofinansowania.

  • Konrad

    Witam, chciałbym dowiedzieć się czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w programie MDM? Wiem, że można spłacić cały kredyt wcześniej jednak czy jest jakiś okres kiedy wcześniejsza spłata grozi cofnięciem dofinansowania? Będę ogromnie wdzięczny za odpowiedź

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Nic. Dokonuje Pan po prostu rozszerzenia własności (lub też nie – to Pańska decyzja) i razem z małżonką spędzacie miłe chwile w Pańskim mieszkaniu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  • Michał Brodawka

    Witam , jeżeli chce kupić mieszkanie na singla i wziąć dopłatę ale planuje ślub w ciągu dwóch lat . Co dzieje się w takim wypadku?

  • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
    przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów,
    na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że w ramach programu MDM można jedynie zakupić dom lub mieszkanie. Remont będą musieli przeprowadzić Państwo za pomocą własnych środków lub przy pomocy kredytu poza programem MDM.

    Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Żaneta

    Czy możemy wraz z mezez skorzystać z programu MDM jeśli chcemy kupić domek jednorodzinny….który trzeba wyremontować przed zamieszkanie??

  • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Podaje go Pani w momencie składania wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

  • dobciaaaa

    a jak ustala się termin wypłaty finansowego wsparcia ?

  • Może Pani. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego
    wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  • dobciaaaa

    Zastanawiam się nad kredytem hipotecznym w programie MDM. Czy mogę w złożyć wniosek o kredyt wraz z dopłatą MDM w dwóch bankach ?

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Tak, kwota dofinansowania powinna zostać ujęta w procesie wyliczania Pani zdolności kredytowej.

  • Alicja

    Dzień Dobry, Czy dofinansowanie w ramach MDM wlicza się w zdolność kredytową? Mam przypadek taki iż została mi wyliczona zdolność na 130000-135000 zł, posiadam książeczkę mieszkaniową o wartości 13000 (wyliczenie z premią gwarancyjną na czerwiec 2015). Pytanie zatem czy mogę szukać mieszkania o wartości ok 158000 (130000+13000+10% czyli 15000 z mdm, singiel) czy tylko 143000 (130000+13000)?

  • Sprzedaż nowych budynków wybudowanych przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez inne podmioty, które budują domy na sprzedaż podlega VAT (do 300 m2 8%, powyżej 300 m2 23%)

    Pozostałe transakcje albo są zwolnione od podatku (dotyczy to budynków wcześniej zasiedlonych, tak zwanych używanych), albo pozostają poza systemem VAT (dotyczy to sprzedaży przez osoby fizyczne ich prywatnych domów).

  • Ewa

    Dzien dobry!

    Slyszelismy opinie, ze w przypadku wyboru programu MdM to podatek VAT na nieruchomosc wynosi 23%, a w przypadku budowy domu od podstaw podatek na materialy budowlane wynosi 8%. Czy orientuja sie Panstwo czy to sa prawdziwe informacje?
    Ewa

  • owczyc

    Witam, zamierzamy zakupić mieszkanie z rynku wtórnego po nowelizacji MDM. Aktualnie mamy jedno dziecko więc przysługuje nam 15%, jednak spodziewamy się jeszcze w tym roku drugiego dziecka. Czy po narodzinach drugiego dziecka przysługuje nam jakaś dodatkowa kwota dopłaty, czy dodadatkowe 5% obowiązuje jedynie dla 3 i następnego dziecka?

  • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM można wziąć jedynie na zakup domu lub mieszkania.

  • Kasia

    Witam, mam pytanie czy mogę starać się o dofinansowanie w ramach MDM w opcji „dla singli” przy kredycie który zarówno idzie na zakup mieszkania jak i na remont?

  • Np w zapisach nowelizacji (dostępne w dziale dokumenty na naszej stronie). Jest tam następujące sformułowanie:

    ” W art. 14 w ust. 1 w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
    „5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego”;”;

    i następnie w art 2 nowelizacji:

    „Art. 2. Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”

  • dominika

    A gdzie mogę znaleźć zapis o tym, że nowe przepisy nie dotyczą umów podpisanych przed nowelizacją? JEśli chodzi o samą umowę kredytową to nie mamy żadnych obciążeń związanych z wcześniejszą spłatą.

  • Zarejestruj się w programie „Mieszkanie dla Młodych” na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Obowiązują Państwa przepisy na moment podpisywania umowy kredytowej. Nie będą więc Państwo objęci sankcjami MDM, ale jeżeli macie to Państwo zapisane w umowie – bank może Was obciążyć prowizją za wcześniejszą spłatę.

  • dominika

    Witam,
    w roku 2014 podpisałam z mężem umowę o kredyt wraz z dofinansowaniem z mdm. Obecnie czekamy na podpisanie aktu notarialnego. Po podpisaniu chcemy refinansować kredyt hipoteczny, ponieważ mamy możliwość skorzystania z niższej marży. Pytanie brzmi czy jeśli nowe przepisy wejdą w życie to będziemy musieli zwrócić dofinansowanie? Czy obowiązują nas przepisy sprzed wejscia w zycie nowelizacji?

  • Garaż nie jest wliczany do powierzchni użytkowej domu. Polecam także artykuł na naszej stronie w dziale Dokumenty: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

  • Maja

    Czy garaż wlicza się w metraż domu? (100m2)

  • Zainteresowana

    Witam,
    w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi chciałabym zapytać – o przewidywaną datę nowelizacji w/w ustawy, oraz czy nowelizacja będzie obowiązywała umowy zawarte przed nią?

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Ad 1. Na podstawie art. 11. Pkt 3 Ustawy MDM: „Wypłata
    środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą: jako
    ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy
    rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

    Ad 2. Tak dofinansowanie jest wypłacana na początku okresu kredytowania. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

    Ad 3. Nie. Kredyt należy wziąć na minimum 15 lat, ale do czasu wprowadzenia nowelizacji ustawy – można go spłacić wcześniej.

  • Krakowiak1991

    Chciałbym wsiąść kredyt w mdm na 15 lat (mniej nie moge). 10% dofinansowania to 20 tys. Mieszkanie kosztuje 200tys.
    Bardzo ważne pytanie:
    1) Kiedy dostaje te 20tysiecy dofinansowania?
    2) Czy jeśli spłacę kredyt po 10 latach to i tak otrzymam dofinansowanie?
    3) Warunkiem otrzymania dofinansowania to spłata przez 15 lat?

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Niestety nie, mieszkanie musi spełniać kryteria MDMu w momencie wnioskowania o kredyt.

  • Daniel

    Biorę kredyt hipoteczny na mieszkanie zakupione od
    dewelopera, które będzie płacone przez bank w 5 transzach po 20% po wybudowaniu każdej z
    kondygnacji do końca tego roku 2015.
    Obecnie mieszkanie nie kwalifikuje się na dopłatę MDM gdyż wskaźnik na 1kw 2015 jest za
    niski, czy będę mógł starać się o dopłatę po podpisaniu kredytu i w trakcie płacenia transz do chwili
    otrzymania odbioru mieszkania jeśli wskaźnik ulegnie zmianie i będę się kwalifikował do
    dopłaty MDM?

  • Balkon powinien być traktowany jako przynależność i podnieść cenę mieszkania, piwnica już niekoniecznie. Może Pan próbować negocjować z deweloperem, aby piwnicę sprzedał w ramach oddzielnej transakcji. Wtedy może Pan ew. wziąć dwa kredyty – jeden w ramach MDM na zakup mieszkania z balkonem, drugi „zwykły” kredyt na zakup piwnicy.

  • Pan P.

    Witam, kupuję mieszkanie od dewelopera (jako osoba spełniam wszystkie warunki programu) gdzie wskaźnik na 1kw 2015 wynosi 3896,20zł za m2. Mam problem z uzyskaniem dofinansowania MDM. Mieszkanie ostatecznie kosztuje 256113,80zł za 63.2m2.
    Deweloper podaje cenę metra 3690zł/m2 za powierzchnię użytkową.
    Dodatkowo w cenę mieszkania jest wliczony:
    balkon 12,13m2 za (12130zł) przległy do lokalu
    piwnica 8,80m2 za (11440zł) przynależna do lokalu
    W ustawie pisze, że piwnica i balkon nie jest powierzchnią użytkową i nie bierze się ich pod uwagę (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
    zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

    Doradca w banku powiedział, że piwnica i balkon podnosi się cena mieszkania.
    256113,80/63,02=4064,01 przekracza cenę dofinansowania.
    Pytanie brzmi:
    Czy cenę balkonu lub piwnicy mogę odjąć od ceny mieszkania, gdyż wtedy będę w limicie MDM?
    Proszę o pomoc czy to mieszkanie kwalifikuje się do MDM lub czy jest jakieś inne rozwiązanie aby dostać dofinansowanie.

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • MDM Mieszkanie dla Młodych

    Jedyna opcja do skorzystania z MDM – to zakup mieszkania wyłącznie przez Panią. Jeżeli nie posiada Pani zdolności – pomóc mogą najbliżsi. W
    odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  • Karolina

    W naszym przypadku nie ma mowy o małżeństwie. Chcemy kupić razem wspólne mieszkanie. On ma zdolność kredytową, ja mam MDM. Czy można to jakoś połączyć ze sobą?

  • MDM Mieszkanie dla Młodych

    Niestety nie mogą państwo wystąpić o kredyt w programie MDM jako para. Pani narzeczony posiada mieszkanie – co eliminuje go z udziału w programie MDM. Z programu może więc skorzystać jedynie Pani – i radzę to zrobić przed ślubem. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom – a Pani narzeczony nie może przecież z programu skorzystać.

    Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panią i poleci najbardziej atrakcyjne oferty.

  • Karolina

    Mój chłopak ma zdolność kredytową ale ma mieszkanie. Ja nie mam zdolności kredytowej i nie mam mieszkania. Czy jako para możemy przystąpić do MDM? Czy razem możemy wziąć wspólny kredyt hipoteczny? Czy obniżę Jego zdolność kredytową?

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • MDM Mieszkanie dla Młodych

    Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
    własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

  • Karolina

    Witam,

    Podpisałam niedawno umowę kredyty z MDM jako singiel z dopłata 10% , czy jeśli w przeciągu 5 lat wyjdę za mąż i urodzę dziecko mogę starać się o dodatkowe 5 % spłaty kredytu ?

  • MDM Mieszkanie dla Młodych

    Na pewno to zrobi. Zostanie przecież podpisana z Państwem umowa, gdzie bank zobowiąże się do wykonania określonych czynności.

  • Kasia

    ale powinien czy na pewno to zrobi? Można dostać taką decyzje na piśmie od banku? Co w momencie kiedy bak odmówi , czy ponowne wnioski w kolejnym roku kalendarzowym nie zmienią warunków kredytu ?

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • MDM Mieszkanie dla Młodych

    Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

    Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w
    wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej
    skład.

    Nie możliwości, aby przystąpiła Pani sama do programu i mieszkanie byłoby tylko Pani własnością. Musicie przystąpić do MDMu wspólnie.

  • Elcia

    Witam, mam problem. Mój mąż jest obcokrajowcem nie posiada polskiego obywatelstwa. Mamy rozdzielność majątkową chciałam uczestniczyć w programie MDM, gdzie wkład własny jest mój i mieszkanie również miało być na mnie. Z tego co powiedział mi doradca z banku wynika, iż: Umowę rezerwacyjną, a potem umowę deweloperską w formie aktu notarialnego o mieszkanie muszę podpisać razem z mężem i razem z nim przystąpić do kredytu, aby skorzystać z programu MDM. Moje pytanie brzmi, czy to prawda? Bo wcześniej ten PAn mówił co innego teraz co innego. Chciałabym, przystąpić do programu, ale tak żeby mieszkanie było tylko na mnie. Tylko nie wiem jakie są na prawdę zasady w przypadku, gdy:
    – mąż jest obcokrajowcem, ma kartę pobytu i pozwolenie na pracę
    – mieszkanie ma być moją własnością
    – chcę skorzystać z programu MDM

  • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • MDM Mieszkanie dla Młodych

    Decyzja zależy do Pana banku. Jeżeli jest to budowa i kredyt został rozpisany w transzach – bank będzie wymagał przedstawienia postępu prac przed wypłatą każdej transzy. Ostatnia zostanie wypłacona w momencie przeniesienia na Pana własności mieszkania. jeżeli chodzi o dopłatę – to BGK przekaże ją na konto banku w wybranym przez Pana terminie ukończenia budowy. Bank powinien ją wówczas przechować na koncie technicznym.

  • Maciej

    A bank nie mógłby wypłacić całej kwoty kredytu, łącznie z dopłatą, w tym roku? Co prawda w umowie ze spółdzielnią rozpisane są płatności w transzach do czerwca, ale zakładam, że są to ewentualne ostateczne terminy płatności i wcześniejsza całościowa opłata nie stanowiłaby problemu.
    Z drugiej jednak strony, słyszałem, że przy kolejnych transzach, bank potrzebuje informacji o postępie budowy, żeby nadzorować terminy (doradca wspominał o nazywaniu kolejnych wpłat, żeby bank wiedział, iż prace postępują naprzód i nie ma opóźnień).
    Wiem, że mogą być problemy z uzyskaniem kredytu w programie MDM, ponieważ w moim przypadku jest to umowa o budowę mieszkania i moje płatności to wkład budowlany. Mimo tego, czy istnieje szansa na uzyskanie kredytu z zastrzeżeniem, aby był on wypłacony w tym roku?

  • MDM Mieszkanie dla Młodych

    Pański bank kredytujący obawia się sytuacji, w której zarezerwowane zostaną środki z puli na bieżący rok, a inwestycja znacząco się przeciągnie. Wtedy w zależności od opóźnienia rzeczywiście może nastąpić sytuacja, kiedy trzeba będzie ponownie złożyć wniosek (kwestia rezerwacji puli z przyszłorocznych środków).

  • Maciej

    Zdecydowałem się na mieszkanie, za które będę płacił w transzach (ostatnia w czerwcu 2015; chodzi o mieszkanie spółdzielcze). Podczas ostatniej wizyty u doradcy kredytowego dowiedziałem się, że kredyt z programu MDM musiałby być wypłacony w całości do końca tego roku, żeby przyznano mi dopłatę. Inaczej będę musiał się ubiegać o ten kredyt jeszcze raz na początku przyszłego roku. Czy to faktycznie tak działa? Poprzedni doradca o niczym takim nie wspominał, stąd moje wątpliwości.

  • Zapraszamy również do kontaktu z doradcami na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Mieszkanie dla Młodych

    Tak. Po ślubie możecie Państwo ustalić współwłasność mieszkania.

  • kati

    Witam. Staramy się z narzeczonym o kredyt mdm. nie jesteśmy małżeństwem. i wiem że jak kredyt wezmę ja jako singielka to będę jedynym właścicielem mieszkania. a moje pytanie brzmi . czy po ślubie będziemy właścicielami obydwoje ? jakie są na to szanse ?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Na ustępstwo ze strony analityka nie ma szans. Bank nie wypłaci kredytu, jeżeli na pierwszym miejscu w KW jest wpisany deweloper. Jedyne, co mogę zasugerować, to poprosić o ustępstwo dewelopera.

    Ten wątek był już bardzo szeroko omawiany przez Pana Kamila na forum pod artykułami:

    http://mieszkaniedlamlodych.com/kolejne-banki-przystapily-programu-mieszkanie-mlodych/

    http://mieszkaniedlamlodych.com/jakie-dokumenty-potrzebne-sa-do-kredytu-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-cz-1/

  • Mieszkanie dla Młodych

    Rozmowy cały czas trwają. Przy okazji – na stronie Ministerstwa Transportu jest bardzo fajne wyjaśnienie na temat spółdzielni mieszkaniowych. Generalnie – powinny być traktowane jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Link: http://www.mir.gov.pl/budownictwo/mieszkalnictwo/mdm/faq/strony/start.aspx

  • Ola

    Czy coś się wyjaśniło po obradach? Tak jak wspominałam, chciałabym kupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Budowa będzie finansowana z naszych środków, jednak znana jest cena mieszkania. W umowie jest zastrzeżona, że cena za m2 jest ostateczna. Słyszałam jednak, że w ramach MDM mogą być finansowane inwestycje realizowane przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a nie jak spółdzielnie, działalność statutową. Czy w takim przypadku dalej jest szansa uzyskanie kredytu w programie MDM?

  • tom

    Witam. Dostałem zgodę z banku na kredyt w programie mdm. W promesie od dewelopera mam zapis że dokona wykreślenia hipoteki po otrzymaniu całej kwoty. Natomiast bank PKO BP w którym dostałem zgodę wymaga zapisu w promesie że przy częściowej (pomniejszoną o dopłatę z programu mdm) deweloper dokona wykreślenia hipoteki. Deweloper a dokładnie bank który udzielił kredyt deweloperowi na taki zapis się nie zgadza. Dodam że osiedle jest już oddane do użytku i że obowiązuje mnie 5% zadatek. Co teraz mogę zrobić? Liczyć na to że analityk banku PKO BP poluzuje porty. Z całą pewnością bank dewelopera takiego wpisu w promesie nie umieści. Jakaś masakra. Po cholerę mieszać w to te banki. Żenada program.

  • Mieszkanie dla Młodych
  • Wystarczy zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • emigrant

    a czy mogli byscie podac aktualna liste bankow ktore uczestnicza w progamie MDM do ktorych mogl bym sie udac z owym zapytaniem czy akceptuja taka forme dochodu.Z gory dziekuje i pozdrawiam

  • Mieszkanie dla Młodych

    Tak. Niektóre banki akceptują taką formę dochodu. Ważne jest, aby kupowana nieruchomość znajdowała się w Polsce.

  • emigrant

    pracuje za granica na pelen etat legalnie,moja partnerka z ktora spodziewamy sie dziecka w tym roku pracuje w polsce na pol etatu czy program MDM rowniez bedzie mnie dotyczyl poniewaz i tak w niedalekiej przyszlosci mam w planach wrocic do kraju

  • Mieszkanie dla Młodych

    Tak. W tym momencie będzie Pan traktowany jako singiel z dzieckiem – czyli mnożnik dopłaty 15%.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Najlepiej poczekać do zakończenia rozprawy. Jeżeli spełnia Pani pozostałe warunki programu (wiek poniżej 35 lat, brak mieszkania obecnie i w przeszłości itd) – tak, może Pani przystąpić do programu Mieszkanie dla Młodych.

  • inst

    Witam. Jestem w trakcie rozwodu (papiery złożone i kilka miesięcy zostało do rozprawy). Kilka dni temu ustanowiłam u notariusza rozdzielność majątkową. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

  • Hubert

    Mam takie pytanie. Mieszkam z narzeczoną z którą mamy jedno dziecko. Chciałbym kupić mieszkanie w programie MDM jako singiel ponieważ dziewczyna jest współwłaścicielem mieszkania z poprzedniego małżeństwa (kredyt we frankach). Czy mogę otrzymać dodatkowe 5% dopłaty z tytułu posiadanego dziecka??

  • Mieszkanie dla Młodych

    Przy programie MDM – niestety tak. Wg ustawodawcy kredyt może dotyczyć jedynie zakupu mieszkania.

  • beata

    czy wszystkie opłaty około kredytowe trzeba ponieść z własnych środków??? czy są jakieś banki które wliczają te opłaty w raty?? chodzi o to ze podpisałam umowę przedwstępna i już wpłaciłam 5% wkładu własnego i własnie mnie bank poinformował ze muszę ponieść jeszcze opłaty za prowizje kredytowa ponad 4200 i ubezpieczenie bezpieczna splata w kwocie prawie 3 tys zl czyli z własnej kieszeni ponad 7 tys zl bardzo proszę o szybka odpowiedz. niewspomne ze przecież dojdzie jeszcze notariusz itp.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Wg ustawy, kredyt może dotyczyć jedynie zakupu mieszkania. Prowizja za udzielenie powinna być sfinansowana z własnych środków.

  • nata

    Załatwiał już ktoś kredyt w alior banku?
    Jak tak, to jak długo trzeba czekać na decyzje?

  • nata

    Witam. Prowizja moze byc wliczona do kwoty kredytu na mieszkanie czy trzeba ja zapłacić oddzielnie?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Są z tym spore problemy. Teoretycznie, jeżeli mieszkanie stoi i znana jest jego cena – banki akceptują takie wnioski. Właśnie trwają obrady nad nowelizacją ustawy MDM. Mam nadzieję, że ta kwestia zostanie wyprostowana.

  • Ola

    Czy można wziąć kredyt w programie MdM na mieszkanie budowane przez spółdzielnię mieszkaniową?

  • Zapraszamy również do kontaktu z doradcami na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • magdalena

    Witam czy ktoś może napisać jak wygląda procedura krok po kroku po uzyskaniu kredytu chodzi mi o umowy notarialne umowę z bankiem wpisy do KW w jakiej kolejności się to odbywa mieszkanie jest w budowie, dziekuje

  • Mieszkanie dla Młodych

    Wg objaśnienia, jakie znalazłem – niestety nie. Dofinansowanie w ramach MDM może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Z programu są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi wspólną własność. W świetle zapisów ustawy była Pani właścicielką mieszkania.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Oczywiście, w Art. 6 pkt 3 ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  • Mieszkanie dla Młodych

    Są banki, które dopuszczają udział w kredycie nierezydentów.

  • Gabriela

    Witam, maz jest obcokrajowcem (Wlochem) i obecnie mieszkamy i pracujemy w Wielkiej Brytanii. Planujemy zakup domku do 100 m2 w Polsce i chcielibysmy wiedziec czy mamy szanse na kredyt w programie MdM? Czy obywatelstwo mojego meza nie bedzie zadna przeszkoda w naszych staraniach o kredyt?

  • Max

    Witam
    Moja sytuacja,zona, jedno dziecko i ja jako jedyny pracujacy.
    Zeby zwiekszyc szanse na otrzymanie kredytu czy moga rodzice zony wystepowac jako wspólkredytobiorcy?
    Dziekuje

  • Aneta

    Witam, jestem po rozwodzie. W poprzednim małżeństwie byłam współwłaścicielem mieszkania zakupionego na kredyt. Po rozwodzie mieszkanie zostało sprzedane (w 2012 r). W 2013 r. wyszłam ponownie za mąż. Obecny mąż nie był do tej pory właścicielem żadnej nieruchomości. Mamy teraz zamiar kupić mieszkanie. Czy w związku z tym mamy jakieś szanse na MDM?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Niestety, nawet w obrębie tego samego banku możemy się spotkać z różnymi interpretacjami Ustawy MDM w dwóch rożnych oddziałach. Ustawa nie jest zbyt dobrze napisana.

  • Mieszkanie dla Młodych

    No niestety, komentarzy i wyjaśnień BGK do ustawy będzie pewnie więcej niż zapisów w samej ustawie. Chłopaki robią rozpoznanie bojem.

  • TM

    Z najświeższych ustaleń z bankami w sprawie zaliczania opłaty za prawo do wyłącznego korzystania (quoad usum) to w banku PEKAO SA mam zapewnienie, ze takie prawo nie jest wliczane do ceny za lokal mieszkalny, nawet jeśli jest na jednej księdze wieczystej razem z lokalem. Niestety w PKO BP uparcie są innego zdania, pewnie tylko do czasu…

  • Michał

    Z najświeższych ustaleń z bankami w sprawie zaliczania opłaty za prawo do wyłacznego korzystania (quoad usum) to w banku PEKAO SA mam zapewnienie, ze takie prawo nie jest wliczane do ceny za lokal mieszkalny, nawet jeśli jest na jednej księdze wieczystej razem z lokalem. Niestety w PKO BP uparcie są innego zdania, pewnie tylko do czasu…

  • Mieszkanie dla Młodych

    Polecam rejestrację na naszej stronie. Wówczas nasz doradca skontaktuje się z Panem i postara się pomóc – niestety tylko w ten sposób możemy przekazywać informację na temat ofert banków.

  • Tomek

    Niestety bank PKO BP nadal upiera się, że skoro prawo do miejsca parkingowego (na podstawie quoad usum), mieszkanie i pomieszczenie gosp sa na jednej księdze wieczystej to opłatę za to prawo należy doliczyć do ceny zakupu lokalu i nie zważają na te, ze Ministerstwo wyraźnie napisało, ze taka opłata powinna byc odjęta argumentując tym, że w wyjasnieniach opisany jest przypadek oddzielnej księgi na prawo. Czy Państwo jako doradcy macie jakies informacje o tym aby inny bank podchodził do tego typu problemu bardziej przyjaźnie?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Czy ew. może Pan podesłać dane tej osoby? Kładziemy duży nacisk na obsługę Klienta i jest nam bardzo przykro z powodu tak nieprofesjonalnego zachowania. Oczywiście jak najbardziej zachęcam do zadawania pytań na łamach forum – w miarę możliwości postaramy się Panu na nie odpowiedzieć.

  • Michał

    Tak się składa, że byłem już na dwóch takich spotkaniach z Państwa ekspertem. Niestety nie do końca sobie radził z tym tematem stad piszę o swoim problemie na tej stronie.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Bank jest instytucją komercyjną, mają (niestety) prawo odmówić udzielenia kredytu, chociaż rzeczywiście wygląda to kuriozalnie. W tym przypadku personel oddziału, do którego Pan się udał być może nie przeszedł jeszcze szkolenia produktowego. Polecam wizytę w innym banku lub rejestrację na naszej stronie. Doradca zadzwoni do Pana i przedstawi optymalną ofertę.

  • Michał

    Dzięki Doradco. Jednak opublikowane przez MInisterstwo wyjaśnienia przedstawiałem w PKO BP, a oni dalej swoje.. no maskara jakaś. Zastanawiam się jednak czy oni mają jakiekolwiek podstawy aby podłączyć koszt prawa do ceny zakupu lokalu gdy będzie to na jednej księdze wieczystej. Koszt prawa będzie opłacony z własnych środków przed podpisaniem umowy deweloperskiej.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Absolutnie nie. Ułamkowa część własności mieszkania nie wyklucza Państwa z programu Mieszkanie dla Młodych

  • filip

    Witam, mąż jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w 1/3, które to odziedziczył w sadku po rodzicach 10 lat temu. Mieszkanie to chcemy sprzedać i skorzystać z MDM, czy ten udział w spadku wyklucza nas z programu?

  • Mieszkanie dla Młodych

    To nie jest prawda. Ministerstwo opublikowało na swojej stronie artykuł dot. miejsc postojowych: http://www.transport.gov.pl/files/0/1796669/wyjanieniadoMdMpomieszczeniaprzynalenemiejscepostojowe.pdf

  • Michał

    A ja dzisiaj usłyszałem od doradcy PKO BP, że jeśli mieszkanie, pomieszczenie gosp i prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego (umowa quoad usum) będzie na jednej księdze wieczystej to do mdm bierze się całość transakcji. W wyjaśnieniach transport.gov.pl jest napisane, że cena za prawo powinna być odjęta od ceny zakupu lokalu, ale w dalszej części jest napisane „…powinno być odrębnie wycenione, a także być przedmiotem odrębnych czynności obrotu…” Odrębne czynności obrotu to również oddzielny akt czy wystarczy, że zapłacę z własnych środków? Doradca mówi, że prawo powinno być w innym akcie niż lokal, bo inaczej traktowane jest jak przynależność a zatem doliczane do ceny lokalu. Co w tej sytuacji? Niestety jeśli to prawda co mówi doradca to przekraczam limit zakupu lokalu i nie dostanę mdm.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Zamierzeniem twórców programu było, aby dopłata była traktowana jak wkład własny w ramach rekomendacji S. Nie trzeba nic dokładać z własnej kieszeni (oczywiście, poza prowizją za udzielenie kredytu, opłatami ubezpieczeniowymi i itd).

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie. Mieszkanie będzie wyłącznie Pani własnością.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie. Kredytem w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można finansować jedynie mieszkania i ew. elementy przynależne.

  • Iwona

    Czyli to że wszystkie kupowane „elementy” są w jednej księdze wieczystej nie ma znaczenia? (pani w banku argumentowała tym w właśnie faktem)

  • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Anka

    CHcę wziąć kredyt na siebie, mój chłopak nie ma zdolności kredytowej. Czy mieszkanie będzie mogło byc wspólną własnością pomimo tego,że on nie będzie współkredytobiorcą? On ma wkład w gotówce.( nie jesteśmy małżeństwem, mamy po 27 lat)

  • Arch

    Witam. Obecnie obowiązuje rekomendacja max LTV 95%. Czy w takim razie mogę wziąć kredyt na 90% LTV i dostać 10% z MdM? Czy jednak muszę wziąć kredyt na 85% LTV + 10% z MdM i 5% dołożyć z własnej kieszeni? Pozdrawiam.

  • Mieszkanie dla Młodych

    No problem, polecamy się.

  • Damian

    Dziękuje bardzo 🙂

  • Mieszkanie dla Młodych

    Wręcz przeciwnie. BGK wypowiedział się negatywnie w kwestii objęcia kredytem miejsc parkingowych. O ile komórka może być jeszcze traktowana jako przynależność, to miejsce parkingowe (postojowe) już nie. Polecam artykuł: http://www.transport.gov.pl/files/0/1796669/wyjanieniadoMdMpomieszczeniaprzynalenemiejscepostojowe.pdf

  • Mieszkanie dla Młodych

    To już zależy od banku, niektóre akceptują źródła dochodu poza granicami Polski (np. dochody marynarzy).

  • Mieszkanie dla Młodych

    Jest w ustawie. Art 5 pkt 1 ust 4. „cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie”

    5.864,65 PLN = 1,1 * 5.331,50 PLN

  • Mieszkanie dla Młodych

    Po upływie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Karencja wynosi 5 lat. Po tym okresie nie ma już żadnych sankcji w przypadku nabycia innego domu lub mieszkania.

  • Iwona

    Witam serdecznie
    Usłyszałam dziś od Pani z banku, że jeśli miejsce parkingowe i komórka lokatorska są w jednej umowie deweloperskiej i jednej księdze wieczystej to kwota, od której liczą wymagane minimum kredytu (50%) – taki kredyt nas interesuje, będzie wartością w sumie całego zakupu czyli mieszkania, miejsca parkingowego i komórki. Natomiast kwota dopłaty jest liczona tylko z powierzchni mieszkania. Pytam bo kwotę kredytu zwiększy nam to o kilka tysięcy co nie jest nam zupełnie potrzebne. Czy faktycznie to, że mieszkanie, komórka i miejsce postojowe są w jednej księdze wieczystej pociąga za sobą konieczność wliczania tego wszystkiego do kredytu?
    Pozdrawiam

  • Kamil

    jak wyżej

  • kinga

    Czyli po 5- ciu latach od zawarcia umowy czy po spłaceniu kredytu???

  • Paulima

    Czy osoby osiągające dochód za granicą ( Wielka Brytania) mogą przystąpić do programu biorąc kredyt w złotówkach na mieszkanie w Polsce ?

  • loool

    to jakie to ubezpieczenie, że 120zł miesięcznie będziesz płacił 😀 jak ubezpieczenie budynku mieszkalnego na 500 000zł kosztuje około 200zł/rok a ubezpieczenie na życie na 200 000zł ok. 350zł na rok 😀

  • Damian

    Skąd wzięliście tę kwotę ? Na stronie BGK nie ma żadnych informacji na temat maksymalnej ceny 1 m2.

    (lub nie potrafię znaleźć:)

  • Dariusz

    Przepraszam źle się wypowiedziałem. Czy jeżeli teraz kupię mieszkanie w MDM to czy w przyszłości mogę kupić następne mieszkanie bez utraty dofinansowania.Czy jest jakaś karencja?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie ma błędu. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego (czyli kwota dopłaty) to 5.331,50 PLN. Kwota 5.864,65 to limit ceny 1 m2 dla Warszawy.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Tak, można. Po upływie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego nie grożą nam już żadne sankcje.

  • Damian

    Na stronie BGK wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 dla Warszawy wynosi 5.331,50. W waszym serwisie ten limit wynosi 5.864,70. Gdzie jest błąd? A jeśli go nie ma, to na czym polega ta rozbieżność cenowa i ewentualnie jak to się przelicza ?

    Pozdrawiam

  • kinga

    Czy można sprzedać (jeśli tak to kiedy) mieszkanie zakupione w programie MDM?

  • Monika

    Nie ukrywam, że się cieszę i tak mieliśmy kupić od PBG w Ecorii, więc teraz to juz pójdzie łatwiej, zwłaszcza artykuł wyjasnia wiele rzeczy

  • Mieszkanie dla Młodych

    Mieszkanie otrzymane w wyniku spadku lub zawarcia związku małżeńskiego na szczęście nie obliguje do zwrotu dofinansowania. Tutaj chłopaki pomyśleli.

  • Darek

    Dodatkowo – dopiero po 5 latach będziesz mógł kupić kolejne lub otrzymać w spadku. Inaczej będziesz musiał oddać proporcjonalnie do tego okresu.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Pierwsze zakupione mieszkanie wyklucza Pana z możliwości skorzystania z dofinansowania MDM przy zakupie kolejnych.

  • Mieszkanie dla Młodych

    ok, proszę napisać jak poszło.

    W przypadku pracowników banków – to raczej instynkt samozachowawczy. Weźmy znajomych z oddziałów – mają olbrzymie ciśnienie na sprzedaż, a jednocześnie minimalny support w postaci szkoleń – bo koszty, bo kryzys, bo to nie jest uczelnia itd.

  • Dariusz

    Czy po zakupie nieruchomosci korzystajac z programu mdm są jakies ograniczenia co do zakupu kolejnych mieszkań podczas trwania kredytu?

  • Tomek

    Dziękuję, niestety gdyby doradcy banków kierowali się logiką nie byłoby pewnie tylu zapytań na tej stronie… Jutro jestem umówiony na spotkanie z Państwa doradcą w piątek z doradca PKO BP. Zobaczymy jakie przekażą mi informacje

  • Mieszkanie dla Młodych

    Sądzę, że raczej chodzi o to, aby bank z odpowiednim wyprzedzeniem zawnioskował o przekazanie środków z BGK na swoje konta, a następnie razem ze środkami z kredytu przelał je na konto dewelopera.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Przeprasza, ale nie czuję się na tyle biegły, aby udzielić wiążącej odpowiedzi na to mieszkanie. Logicznie rzecz biorąc, jeżeli kupuje Pan pomieszczenie gospodarcze i prawo do miejsca za gotówkę, a kredytem z MDMem finansuje jedynie mieszkanie, bank nie powinien się przyczepić.

  • Tomek

    Drogi pomocny Doradco a czy zmienia się coś w kwestii uzyskania mdm, jeśli zamiast stanowiska parkingowego w umowie będzie umieszczone PRAWO do miejsca?? Czy uzyskam dofinsowanie jeżeli za pom. gosp i prawo zaplace z wlasnych srodkow? Ceny i limity takie same jak w pierwszym poście (cena za mieszkanie mieści się w limicie, łącznie znacznie powyżej limitu), zmienia się jedynie stanowisko na prawo.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Bank nalicza takie ubezpieczenie powyżej 80% wskaźnika LTV (lub w drugą stronę – jeżeli mamy mniej niż 20% wkładu własnego).

  • Mieszkanie dla Młodych

    Można złożyć wnioski w dowolnej liczbie banków. Należy jedynie dbać, aby informacje na złożonych wnioskach były jednakowe. BGK na podstawie tych danych rezerwuje dla potencjalnego beneficjenta środki na dopłatę.

  • OLO

    Witam wszystkich! Mam takie pytanie , a mianowicie czy mogę złożyć wniosek o kredyt wraz z dopłatą MDM w dwóch bankach? Chodzi głównie o to czy wniosek o dopłatę do BGK może być przesłany przez PKO BP i PKO SA. Bo doradca z PKO SA powiedział mi, że mogę złożyć tylko jeden wniosek do BGK, więc muszę już wiedzieć w którym banku wezmę kredyt, bo dwóch wniosków nie moę złożyć ? Dziękuje za odpowiedz

  • Alicja

    w pko

  • Asia

    odpowiedź masz zawarta w pytaniu-od niskiego wkładu własnego, jeżeli masz 5% swojego wkładu i z mdm dostaniesz 10% to i jak masz za mało żeby bank nie naliczył ubezpieczenia, z tego co czytałam powyżej 24% wkładu własnego nie musisz płacić takiego ubezpieczenia, aczkolwiek mogę się mylić

  • magdalena

    witam a w którym banku odrzucają z takim wpisem?

  • Ola

    Uff Rozwiązało się z tą datą, rzeczywiście bank zmienił datę na naszą korzyść, na szczęście deweloper ma swoich prawników i „przycisnęli” panią w banku. Okazało się że ma być tam data 28luty 2014, ale oczywiście ryzyko zawsze istnieje, bo BGK może nam opóznić wypłatę dofinansowania. Tak naprawdę to wszyscy, którzy w tym czasie korzystają z MDM przecierają nowy szlak pozostałym. Niestety banki nie są odpowiednio przeszkolone, a przecież miały wystarczająco duzo czasu, żeby zapoznać się z ustawą. Wychodzi na to, że zwykły śmiertelnik, musi po swojemu zagłębiać sie w ustawę i kontrolować każdy krok, bo paniom w banku „się wydaje” a nie wiedzą na pewno. Jesteśmy jednak dobrej myśli:)
    Pozdrawiamy serdecznie

  • Ola

    Zauważyliśmy jeszcze w ustawie taki wpis z art.11: ” Instytucja kredytująca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnosi o przekazanie środków w łącznej kwocie dofinansowań
    wkładu własnego: wypłaconych ze środków własnych przez instytucję kredytującą w poprzednim okresie rozliczeniowym i nieujętych
    we wniosku dotyczącym tego okresu – w przypadkach określonych w umowie w sprawie stosowania finansowego
    wsparcia.”

    Czy zwrot „wypłaconych ze środków własnych przez instytucję kredytującą” nie powinien być interpretowany jako: „bank wypłaca dofinansowanie ze srodków własnych”? Czyli najpierw powinien wypłacić całość, a pozniej rozliczać się z BGK?
    Oczywiście jest to nasza luzna interpretacja, dlatego prosimy o pomoc:)
    Pozdrawiamy Ola i Przemek

  • Ola

    Dziękujemy ślicznie za odpowiedz, jeszcze mamy pytanie skąd bank wymyślił datę 31 marca, bo w ustawie pisze: „We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego określa się termin wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, uwzględniając
    zasady, o których mowa w art. 11 ust. 3, poprzez wskazanie roku i kwartału przewidywanej wypłaty, nie późniejszy
    jednak niż IV kwartał 2018 r.” Więc wydaje nam się, że powinna być tam data 28 luty 2014 , 1kwartał 2014r. A w umowie z bankiem mamy zdanie: „Data planowanego otrzymania dofinansowania 31.03.2014” i nic na temat lutego, a przecież w lutym chcemy „zamknąć” sprawę kredytu. To nas troszkę zaniepokoiło, ale pani w banku dalej twierdzi, że to jest maksymalny czas na wypłacenie pieniędzy, a we wniosku do bgk jest luty i to wystarczy. Deweloper też ma wątpliwosci co do zapisu tego zdania, bo jest w nim jasno określone, kiedy zostaną wypłacone pieniądze z bkg 31 marzec.

    Pozdrawiamy serdecznie Ola i Przemek;)

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie. Ew. beneficjentem i kredytobiorcą mogłaby być ew. córka, ale jest trochę za młoda.
    Z kolei Państwo poza kryterium wieku nie spełniacie także warunku odnośnie nieposiadania własnego mieszkania.

  • marian

    Witam.
    Mieszkam z narzeczoną w moim mieszkaniu kupionym bez programu lecz jest Ona kredytobiorcą, która w grudniu 2013r skończyła 35 lat z Jej córką, która ma 16 lat. Nad naszym mieszkaniem do kupienia jest użytkowe poddasze, które można kopić z rynku pierwotnego od dewelopera.
    1. Czy możemy wziąć kredyt wspólnie z narzeczoną aby właścicielem była Jej córka i skorzystała z programu jako singiel.?
    2. Czy wiek mojej narzeczonej definitywnie przekreśla Ją jako matka samotnie wychowująca dziecko z programu. – gdzie status matki samotnie wychowującej dziecko jest zachowany sądownie.?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nowe limity będą znane 2014-03-31 i oczywiście o nich napiszemy.

    Wszyscy liczymy, że będą wyższe.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Możecie Państwo składać wniosek teraz, jako bezdzietne małżeństwo i liczyć na 10% dopłaty, lub czekać z wnioskiem na urodziny malucha i otrzymać 15%. Jeżeli zawnioskujecie teraz, po urodzinach dziecka nie otrzymacie „wyrównania” do 15%.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Ma Pan rację, dziecko musi już być na świecie. Bank wymaga dostarczenia aktu urodzenia.

  • Mieszkanie dla Młodych

    W ustawie nic na ten temat nie ma. Biorąc jednak pod uwagę masę głosów forumowiczów, którzy zetknęli się z podobną interpretacją ze strony banku – dla świętego spokoju ostatnią transzę ustawiłbym jako równą kwocie dopłaty.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Najlepiej, żeby to był zapis o osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Wtedy będzie zgodnie z ustawą i bank nie będzie miał wątpliwości. Zanim jednak zaczną Państwo akcję w sądzie, naprawdę polecam złożenie wyjaśnienia w banku. W wielu przypadkach to pomaga.

  • Daria

    Czyli deweloper musi być wpisany jako osoba prawna? Z tego co mi wiadomo deweloper z działalnością gospodarczą jednoosobową może mieć status osoby fizycznej, czy może się mylę?

  • Mieszkanie dla Młodych

    ??? odpowiedź ma Pan powyżej. O jakiej reklamie Pan pisze?

    Jeszcze raz – tak – w przypadku braku zdolności bank może zaproponować Panu wydłużenie okresu kredytowania.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Pewnie. Należy próbować do skutku. Czy ew. próbowaliście napisać Państwo wyjaśnienie potwierdzone przez dewelopera, że to jedynie kwestia niewłaściwego wpisu, a mieszkanie zostało wybudowane przez osobą prowadzącą działalność gospodarczą? Ew. spróbujcie wnioskować do sądu o zmianę wpisu w KW.

  • adik

    nie została udzielona odpowiedź na moje pytanie.Prosze o odpowiedź a nie mydlenie oczu i reklamę swoich doradców.

  • pawel

    mam ten sam problem…teraz czekam jeszcze na ankes do umowy zeby podpisac akt notarialny przed wplata z bgk…bzdurnie ulozona ustawa jak zawsze…POLSKO ZLITUJ SIE!!

  • Mieszkanie dla Młodych

    Chodzi o ubezpieczenie na życie. Nie znam wielkości kredytu, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy to atrakcyjna oferta.
    tego rodzaju ubezpieczenia to standardowa praktyka, a banki mają wynegocjowane naprawdę fajne warunki w postaci tzw. ubezpieczeń grupowych. Jeżeli posiada Pan własne ubezpieczenie nażycie wystarczy wówczas zrobić jego cesję na rzecz banku i nie ma konieczności dodatkowego ubezpieczenia.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Jeżeli do wartości kredytu – to raczej ubezpieczanie na życie.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Z całego serca życzę Państwu, aby zdążyli.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Na podstawie Art. 11. Ustawy. BGK przekazuje środki w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca.

    Nie sądzę, żeby PKO przekazało Państwu pieniądze z własnych środków, a później rozliczało się z BGKiem. Pozostaje mieć nadzieję, że dotrzymają słowa.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Podczas rozmowy z doradcą w banku może Pan wybrać okres kredytowania. Jeżeli nie będzie Pan miał zdolności na wybrany okres, bank zaproponuje jego wydłużenie, ew. zmniejszenie kwoty kredytu lub spłatę części zobowiązań (np. rezygnację z karty kredytowej).

  • Mieszkanie dla Młodych

    spokojnie, już odpisuję 😉

  • adik

    czuję się olany

  • qq

    Jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak i pewnie tysiące innych małżeństw 🙂 pozostaje nam być dobrej myśli i liczyć, że BGK nie opóźni wypłat.

  • Zapraszamy do nowego artykułu nt. Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu w programie „Mieszkanie dla Młodych” http://mieszkaniedlamlodych.com/jakie-dokumenty-potrzebne-sa-do-kredytu-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-cz-1/

  • Luka

    Nie napisałeś co musisz ubezpieczyć. Wydaje mi sie, że chodzi o ubezpieczenie do czasu wpisania banku do aktu notarialnego

  • ola

    Mieliśmy podobną sytuację, 120zł jest kwotą roczną (przez 4 lata płacisz 120 zł na rok) ale możesz skorzystać z innego ubezpieczyciela.
    Pozdrawiam

  • ola

    Witam, Mamy problem, Sytuacja dotyczy mieszkania gotowego do uzytku od dewelopera. Bank PKO zgodził sie na udzielenie kredytu, BGK zgodziło się na dofinansowanie i wydaje się wszystko ok. Problem polega na tym, ze deweloper ustalił termin wpłynięcia całości pieniędzy do 28 lutego 2014, a bank PKO w umowie wpisał swoją częsc wpłaty do 28 lutego, a BGK do 31 marca, twierdząc że to jest maksymalna data wpłynięcia pieniędzy i że nie powinniśmy się martwić, bo BGK będzie trzymać sie terminu 28luty. Ale co jeśli BGK nie wypłaci pieniędzy w terminie, my będziemy musieli pokryć brakująca sumę, na co deweloper sie nie zgadza (dodam że deweloper i tak idzie nam na rękę, podpisując z nami akt notarialny przed wpłatą pieniędzy)? Wydaje nam sie że bank PKO powinien wypłacić całą część pieniędzy razem z dofinansowaniem.

    Z góry ślicznie dziękujemy za pomoc Ola i Przemek

  • adik

    mam pytanie jaki jest maxymalny okres kredytowania w pko bp 30 czy 35 lat ? jeżeli złożyłem wniosek na 30 lat i nie będę miał zdolności to bank mi zaproponuję okres 35 lat ?

  • Alicja

    Witam, złożyliśmy wniosek o mdm i został odrzucony przez analityka, gdyż w KW właściciel widnieje w rubryce „osoba fizyczna” i na tej podstawie stwierdzono że mieszkanie nie jest od dewelopera tylko od osoby prywatnej pomimo iż wszystkie dokumenty m.in. pozwolenie na budowę jest na dewelopera. Czy bank ma rację czy możemy jeszcze walczyć o mdm?

  • Jakub

    Mam pytanie odnośnie mdm w PKO BP a mianowicie ubezpieczenia.
    Pani powiedziała mi że muszę ubezpieczyć do wartości kredytu i to jest dodatkowa miesięczna kwota około 120zł. czy to prawda czy ja zle zrozumiałem

  • Luka

    Banki Pko i Pekao wymagają w kredytach z dofinansowaniem ze środków z BGK 20% wkładu własnego. Jeżeli nie posiadasz 20% wraz z dofinansowaniem, to wtedy trzeba zapłacić ubezpieczenie niskiego wkładu.

  • ztomasz

    A od czego jest uzaleznione ubezpieczenie niskiego wkladu wlasnego? Ja mam wkladu 5% i dodatkowo staram sie o mdm, a mimo to bank takie ubezpieczenie mi naliczy

  • Tomek

    Witam, jestem przed podpisaniem umowy deweloperskiej (w formie aktu notarialnego). W umowie zawarte będą m.in. informacje na temat terminów wpłat transz oraz ich wysokości. Czy to prawda, że w przypadku kredytu MDM banki wymagają by ostatnia transza ustalona z deweloperem była równa kwocie wyliczonej dopłaty z BGK? Jest to dla mnie istotne gdyż chciałbym uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów notarialnych za późniejsze ewentualne zmiany w umowie. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

  • Asia

    Jeśli starasz się o dopłatę z mdm to nie trzeba, jeśli nie to trzeba mieć 5 %

  • Iwona

    Mam pytanie odnośnie wkładu własnego, czy trzeba taki mieć?? Jeśli tak to jaka jest jego wartość minimalna?

  • Luka

    wydaje mi się, a raczej jestem pewien, iż dziecko musi być na świecie w trakcie składania wniosku.

  • Karolina

    Witam,
    Mam pytanie. Jeżeli jestem aktualnie w ciąży i z mężem weźmiemy w tym momencie dofinansowanie z mdm, a dziecko urodzi się po wypłaceniu ostatniej transzy kredytu to czy należy nam się większe dofinansowanie?

  • 1. Obraźliwe komentarze na forum będą usuwane i blokowane.
    2. Jeżeli niekompetencją nazywa Pani rozważenie propozycji alternatywnego zakupu nieruchomości na rynku wtórnym to gratuluję rzeczowej i obiektywnej oceny.

  • kocio

    Kiedy będą znane limity na 2 kwartał 2014? Czy będą wyższe?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Fakt, niezbyt wygląda to na politykę prorodzinną. Kocia łapa?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Mimo to, polecam spróbować. Na swoim zawsze lepiej. jeżeli potrzebuje Pan kontaktu ze strony doradcy – prośba o rejestrację na stronie. Oddzwonią do Pana i postarają się polecić najbardziej optymalny kredyt.

  • Tomek

    Czyli w takim mieszkaniu z dopłatą MDM(singiel) może mieszkać tylko 1 osoba? To byłoby dziwne.

  • Paweł

    nie mamy możliwości by z rodziną wziąć kredyt, na 30 lat planujemy czyli maksymalny czas kredytowania.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Zachęcam do składania wniosku o kredyt. Zdolność możemy zwiększyć wydłużając okres kredytowania, ew. wspomóc Państwa mogą: wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

  • Paweł

    staram się w pko bp o kredyt mdm, wartość mieszkania 182000zł kredyt 152.000 dochody :

    1) umowa o pracę na czas nieokreślony 2300zł netto
    2) umowa zlecenia od 1,5 roku, na czas określony do 31.12.2014, 1000złnetto.

    1 i 2 to moje dochody.

    Dodatkowo żona której dochód nie bedzie policzony ponieważ pracuję na zastępstwo ok. 1350zł netto/msc. Ilość osób w rodzinie 3.

    Jak ocenia Pan szanse powodzenia?

  • aga

    usuwanie wpisów nie zmieni faktów że doradcy Expander są niekompetentni, mojego znajomego taki filozof z tej strony zapytał czy nie myślał o mieszkaniu z rynku wtórnego 🙂

  • Mieszkanie dla Młodych

    😉

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie ma problemu. Życzę powodzenia.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Widziałem to wystąpienie, niemniej nikt nie będzie się na nie powoływał. W ruch pójdzie art 14 i zapis: „W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania: wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie,część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

  • sa

    też tak myśle

  • Tomek

    Bardzo dziękuję za pomoc i informacje. Mam nadzieję, że lokalny doradca będzie tego samego zdania i nie będzie problemów z uzyskaniem dofinansowania. Pozdrawiam

  • Mieszkanie dla Młodych

    Tak, zgadza się, wtedy dofinansowanie przepada (tzn. możemy złożyć kolejny wniosek i wkoło Macieju).

    Bezpieczniej wskazać 1 kw 2015.

  • Tomek

    Tak, tylko jeśli określę rok wypłaty dofinansowania na 2014 rok, a deweloper spóźni się z oddaniem budynku i zrobi to w 2015 roku, to według art 10 ust 13 pkt 4 ustawy dofinansowanie przepada. Przynajmniej z taką interpretacją się spotkałem. Wydaje mi się, że bezpieczniej będzie wskazać we wniosku datę wypłaty dofinansowania na początek 2015 roku, niż zagryzać paznokcie czy deweloper zdąży z oddaniem budynku do końca roku. W akcie notarialnym deweloper zaznaczył, że daje sobie czas do przeniesienia własności na nabywcę do 30 marca 2015 roku. Dobrze kombinuję?

  • Wszelkiego typu niskich lotów komentarze będą kasowane oraz będzie blokowane IP komputera nadawcy.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Spróbuję się dowiedzieć.

  • janusz

    a pko bp co sprawdza?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Bardzo proszę, jeżeli będą potrzebne jakieś dodatkowe interpretację, przez jakiś cze będę jeszcze tutaj pisał ;-).

    Odnośnie terminu oddania Pańskiego mieszkania – ponieważ nasi kochani urzędnicy chcą mieć porządek, termin wypłaty naszego dofinansowania odnosi się do środków zabudżetowanych na określone lata. Jeżeli Pan określi wypłatę na 1 kw ubiegłego roku – będą problemy, jeżeli będzie Pan chciał przyspieszyć dopłatę. Bank z pewnością pójdzie Panu na rękę, ale na dopłatę z BGKu będzie Pan czekał do początku 2015. Z drugiej strony – na pewno nie zabraknie dla Pana środków.

  • filip

    dlaczego usunięty został post który mówił że doradcy expandera są jeden głupszy od drugiego? cenzura?

  • Tomek

    Dziękuję bardzo za konkretną odpowiedź. W najbliższym czasie udam się do Państwa lokalnego Doradcy z przedstawionymi tutaj wyjaśnieniami. Będę się starał przeforsować opcję, że za pomieszczenie płacę z własnych środków i do kredytu przystępować z zakupem samego mieszkania.

    Mam jeszcze jedno pytanie. Oddanie mieszkania do użytku deweloper przewiduje na 31 grudnia 2014 roku. Czy mogę wskazać we wniosku o kredyt wyplate dofinansowania w I kwartale 2015 roku uwzględniając to, że deweloper może mieć opóźnienie?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Te, które znam sprawdzają przede wszystkim BIK, MIG BR i MIG DZ oraz bazy antyfraud.

  • Kamil

    ja słyszałem że bardzo mało banków ma podpisaną umowę z krd

  • Mieszkanie dla Młodych

    Możecie Państwo wnioskować o kredyt teraz i liczyć na 10% dopłaty lub po urodzinach malucha i ubiegać się o 15%.

    Jeżeli wystąpicie o kredyt teraz, nikt niestety nie wyrówna Państwu dopłaty do 15%.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Banki traktują je różnie. Jeżeli będzie Panu zależało i jego cena zmieści się w łącznym limicie – można wmawiać, że jest to przynależność i powinna być objęta kredytem na podstawie interpretacji do Ustawy: „Cena zakupu lokalu mieszkalnego objętego wsparciem stanowi cenę całkowitą transakcji, a więc zakupu samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz ze wszystkimi elementami związanymi z takim lokalem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Na wysokość ceny wpływa charakterystyka przedmiotu transakcji, związana z ewentualnymi „pomieszczeniami
    przynależnymi” do lokalu mieszkalnego, których własność jest związana z własnością samego lokalu (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali). Cena zakupu uwzględnia więc poszczególne komponenty cenowe dotyczące tych pomieszczeń.”

    Natomiast jeżeli chce Pan zakupić je za gotówkę, wystarczy wymienić je oddzielnie na umowie i argumentować, że programem objęte są przecież wyłącznie mieszkania na podstawie Art. 3. ustawy.

    Na forum spotkaliśmy się z obiema interpretacjami ;o)

  • Mieszkanie dla Młodych

    Limit ceny to tak naprawdę wskaźnik odtworzeniowy 1 m2 pomnożony przez 1,1 (np. dla Gdańska 5.165,50 PLN * 1,1 = 5.682,05 PLN).

  • Mieszkanie dla Młodych

    Należy rozróżnić dwie wartości. Wskaźnik odtworzeniowy 1 m2, uaktualniany na koniec każdego kwartału przez wojewodów, na podstawie którego wyliczana jest dopłata oraz limit ceny, który wynosi 1,1 * wskaźnik odtworzeniowy 1 m2. Dla Gdańska wynoszą one odpowiednio 5.165,50 PLN i 5.682,05 PLN.

    Kwota 5.682,05 PLN oznacza maksymalny poziom ceny, do którego mieszkanie kwalifikuje się do MDMu, natomiast wg stawki 5.165,50 PLN wyliczana będzie dopłata.

  • Tomek

    O i na taką odpowiedź liczyłem. Dziękuję bardzo. A jak się ma kwestia jeszcze pomieszczenia gosp. w tym przypadku, gdzie również będzie opłacone z własnych środków i będzie w tej samej księdze wieczystej?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Niestety nie. Mieszkanie się kwalifikuje, jeżeli jesteśmy pierwszym nabywcą, który zasiedla to mieszkanie, a sam lokal spełnia kryteria powierzchni i limitu ceny obowiązujących w programie MDM.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Jeżeli mąż może udokumentować swoje zarobki – to tak, jak najbardziej.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Można. Można także zapytać na tym forum – także pomożemy, a nie trzeba nigdzie wychodzić 😉

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie z narzeczonym. Ustawa ściśle określa, kto razem z Panią może przystąpić do kredytu: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa,
    ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

    Narzeczony nie należy do żadnej z ww. kategorii.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Tak, o ile jesteśmy pierwszym nabywcą, który
    zasiedla to mieszkanie, a sam lokal spełnia kryteria powierzchni i limitu ceny obowiązujących w programie MDM.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Zapraszam do zadawania pytań na forum, ustawę i interpretacje możemy recytować z pamięci – postaramy się pomóc 🙂

  • Mieszkanie dla Młodych

    Niestety nie. Gdyby był Pan pierwszym zasiedlającym, można by ew. powalczyć.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie lepiej od razu spłacić mandat i wystąpić do BIGu o wykreślenie z ewidencji – będzie miał Pan spokój.

    Chociaż – z drugiej strony, banki dużo częściej sprawdzają BIK i MIG BR niż BIG. Można poczekać. W przypadku odmownej decyzji bank powinien poinformować, co im się nie podobało.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Witam. Polecam interpretację BGKu na temat miejsc postojowych: https://www.transport.gov.pl/files/0/1796669/wyjanieniadoMdMpomieszczeniaprzynalenemiejscepostojowe.pdf

    Generalnie – jeżeli miejsce będzie kupione za gotówkę, mieszkanie bez problemu można skredytować w ramach MDMu. Pracownik banku do wyliczania limitów powinin wówczas wziąć jedynie cenę mieszkania. Dlatego dobrze by było, aby miał Pan na umowie wyszczególnione wszystkie ceny, ew. udał się do banku z prospektem informacyjnym od dewelopera, na którym będzie wymieniona cena mieszkania.

  • juliusz

    niestety ci doradcy z expandera to porażka,jeden głupszy od drugiego.

  • janusz

    dzisiaj złożyłem wniosek w pko bp,mam wpis w krd big na 245zł za mandat czy jeżeli z tego powodu dostanę odmowę będę o tym wiedział i po spłacie dostanę kredyt
    ?

  • Radek

    nie

  • Blanka

    Witam,

    Wynajmuję obecnie od spółdzielni mieszkanie, wcześniej było ono
    również wynajmowane (ale przez cały ten okres czasu było własnością
    spółdzielni). Proszę o informację czy mieszkanie takie kwalifikuje się
    do programu.

  • Marek

    Bardzo ciekawe…. czy mogę skorzystac z programu gdy mamy mieszkanie spółdzielcze lokatorskie? mogę je wykupic?

  • Tomek

    Odnośnie pytania zadanego przeze mnie poniżej kontaktowałem się dzisiaj z Państwa Doradcą i niestety nie potrafił odpowiedzieć na moje pytanie. Stąd moje zapytanie tu pod tematem w nadziei, że może ktoś z Państwa Doradców będzie znał odpowiedź.

  • Kasia

    To w takim razie jest możliwość wzięcia kredytu – jednego kredytu przez dwie osoby ( za parę miesięcy bedziemy po ślubie) na jedno mieszkanie w ofercie MDM jako współkredytobiorcy?

  • Zapraszamy również do kontaktu z Doradcami na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  • Tomek

    Nini dziękuje za odpowiedź. Jest bardzo pomocna. A czy mogłabys napisac, w którym mieście (bądź województwie) PKO BP tak korzystnie podchodzi do tej kwestii?? Generalnie udało mi sie ustalic, że przy rozbiciu zakupu tych rzeczy oraz zapłata za pom. gosp i stanowisko z własnych środków umozliwia mi skorzystanie z dopłaty (opinia PKO BP), bo wtedy zgłaszam się jedynie po kredyt na zakup mieszkania; aczkolwiek zastanawiam się czy fakt zakupu tego na jednej księdze nie zmienia poglądów banków. Dzisiaj dzwoniłem do doradcy PKO BP w swoim mieście i powiedział, że raczej nie ma mozliwości uzyskania dofinansowania, ale podejrzewam, że jest jeszcze niedoinformowany..

  • nini

    nie do konca. limit odtworzeniowy ma znaczenie przy wyliczaniu dofinansowania-dostaniesz wtedy 10% od 5112xmetraż. ale cena za metr u dewelepoera nie moze przekraczac 5600zl

  • nini

    jesli zaplacisz za miejsce i pomieszczenie gosp. z wlasnych srodkow w pko bp nie powinni robic problemow. w pekao sa jest to problem bo jest to na jednej ksiedze i cos im nie pasuje w zwiazku z tym. wiem bo tez mialam taka sytuacje. jest to kwestia interpretacji przepisow, a pko bp podchodzi do tego korzystniej dla klienta. podobno tak samo bylo w rodzinie na swoim

  • Tomek

    Witam. Prosiłbym doradcę o udzielenie odpowiedzi na temat zakupu mieszkania wraz z pomieszczeniem gosp. i stanowiskiem parkingowym. Całośc będzie zawarta w jednej księdze wieczystej. Łączna cena tych trzech rzeczy znacznie przekroczy limit, natomiast samo mieszkanie nie przekracza limitu ustalonego przez ministerstwo (ceny i pozycje wyszczególnione na umowie). Za pomieszczenie gosp i stanowisko z racji, że nie mogą być objęte kredytem chcę zapłacić z własnych środków. Czy w przypadku tak skonstruowanej umowy dofinansowanie przysługuje??
    Czy tez lepiej aby całość zakupu mieściła w limicie i wtedy całość transakcji bedzie spełniała warunki MDM i dostane dofinansowanie. Dorady w PKO mówią, że jeśli jedna księga wieczysta i całość przekracza limit to brak dofinansowania z MDM. Trochę to nie pasuje do interpretacji ministerstwa odnośnie przynalezności. Czy jedna księga wieczysta nie zmienia tutaj ogólnej interpretacji, że stanowisko i komorka nie jest wliczana do ceny?

  • Kamil

    Witam. Chlałbym wraz z żoną skorzystać z programu MDM. Żona jest teraz w ciąży w 2 miesiącu. Jeśli kupimy mieszkanie przed urodzenie dziecka będzie nam przysługiwało 10% dotacji. Czy jak dziecko się urodzi (pierwsze dziecko) jest możliwość otrzymania dodatkowo 5% czy też tylko jeśli kupilibyśmy mieszkanie po urodzeniu dziecka wtedy będzie to 15% dotacji?

  • Ola

    Witam,
    Planuje zakup mieszkania w Gdansku w ramach pomocy MDM. Ostatnio jednak deweloper poinformował mnie, że podejmując decyzję o zakupie musze brać pod uwagę limit cenowy obowiązujący dla 1m2 odtworzeniowego (w Gdańsku to jest ok. 5112 zł) i to on jest podstawą do zakwalifikowania pomocy MDM, a nie limit cenowy obowiązujący dla 1 m2 (to jest ok. 5600 zł). Czy deweloper ma rację?

  • Blanka

    Witam,

    Wynajmuję obecnie od spółdzielni mieszkanie, wcześniej było ono również wynajmowane (ale przez cały ten okres czasu było własnością spółdzielni). Proszę o informację czy mieszkanie takie kwalifikuje się do programu.

  • teresa

    jestem w ciaży z 3 dzieckiem jedno mam adoptowane,mąż pracuje za granicą a ja jestem na zasiłku czy my możemy się ubiegać o mieszkanie lub dom

  • Ewa

    Jeżeli lokal posiada 2 izby to nawet można wynająć część mieszkania. Głównie chodzi o to żeby mieszkania służyło zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wiec zameldowanie w mieszkaniu 2 izbowym nie będzie skutkować utratą dofinansowania. Taką odpowiedź udzielił Minister Styczeń podczas odpowiadania na pytania w Senacie. Pozdrawiam

  • ewcok

    ja proponuje np. udać się do banku ja np. wszystkie wątpliwości wyjaśniłam na miejscu, panie w pko bp bardzo pomocne…

  • Mieszkanie dla Młodych

    Możecie, tylko że na podstawie art 14 Ustawy MDM, użyczenie mieszkania może skutkować koniecznością zwrotu części dopłaty.

  • Tomek

    Takie rozwiązanie nic nie zmienia mieszkanie nadal będzie tylko jednego z nas. To co zostało kupione przed ślubem nie podlega współwłasności. Czyli bez ślubu nie możemy być zameldowani razem w takim mieszkaniu?

  • Mieszkanie dla Młodych

    google: „dwa mieszkania obok siebie” + nazwa miasta

    ;o)

  • Mieszkanie dla Młodych

    Mieszkanie w kredycie z MDM na jedno z Państwa, potem ślub i domeldowanie współmałżonka.

    Ew. w drugą stronę – ślub i kupujecie mieszkanie z MDM wspólnie.

  • Piotr

    Czy mozna prosic o przykladowa oferte przykladowego dewelopera, ktory ma w ofercie taka opcje?

  • Tomek

    U nas już taka opcja odpada deweloperowi zostało tylko klika mieszkań. A innego rozwiązania nie ma?

  • Mieszkanie dla Młodych

    A czy myśleli Państwo o zakupie dwóch mniejszych, sąsiadujących ze sobą mieszkań i ew. późniejszym ich scaleniu? Niektórzy deweloperzy mają taką ofertę, polecam poszukać. A i dwie dopłaty wyglądają przyjemniej niż jedna.

  • Tomek

    Witam. Jestem w związku nieformalnym, więc mieszkanie i dopłata może być tylko na 1 z nas. Jakie jest rozwiązanie takiej sytuacji? Chodzi mi głownie o to co zrobić po otrzymaniu kredytu i dopłaty z MDM aby to mieszkania było nasze wspólne? Myśleliśmy o ślubie aczkolwiek to nic nie da bo mieszkanie będzie kupione przed. Pozdrawiam

  • Mieszkanie dla Młodych

    Oczywiście że jest możliwe. Deweloperzy mają nawet specjalne oferty na takich zasadach. Po ślubie nie utracicie dopłat z tytułu MDMu.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Niech Pan weźmie ze sobą do banku tekst ustawy i zwróci Pani w PKO uwagę na art 10 pkt 8: „Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nie została zawarta umowa, o której mowa w ust. 7, instytucja kredytująca dokonuje weryfikacji
    w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4, na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego.”

    Albo spróbuje wytłumaczyć zdroworozsądkowo – jeżeli nie wiadomo, czy dostanę kredyt (obojętnie, czy z dofinansowaniem, czy bez), to jak mam się wywiązać z umowy wobec dewelopera, jeżeli wniosek zostanie odrzucony?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Bank nie przyśle na budowę pracownika z linijką. Weźmie pod uwagę dane na prospekcie informacyjnym i na umowie deweloperskiej. Ponieważ te dane podajemy już na początku – na ich podstawie otrzymamy dopłatę (nawet, jeżeli coś w metrażu odrobinę się zmieni).

  • Ewa

    Witam.Mam takie pytanie, które będzie dotyczyć pewnie wszystkich, którzy kupują mieszkanie w trakcie budowy. Co się stanie z dofinansowaniem MDM jeżeli m2 mieszkania ulegną zmianie? Trzeba będzie oddać część lub dostaniemy dopłatę trochę większą? Z tego co mi powiedział deweloper zawsze po oddaniu lokalu podczas inwentury m2 ulegają zmianie do tych, którą są podawane chociażby w umowie przedwstępnej czy deweloperskiej. Pozdrawiam

  • Paulina

    no właśnie tak myślałam, my mamy umowę przedwstępną, budynek nie jest jeszcze oddany do użytku, mamy już złożone wszystkie potrzebne papiery, a Pani w PKO SA twierdzi że umowa przedwstępna nie wystarczy do złożenia wniosku i otrzymania decyzji i że albo musimy mieć umowę deweloperską albo musimy poczekać aż budynek będzie oddany do użytku…i bądź tu mądry… wydaje mi się że na podstawie tego co mamy spokojnie powinniśmy już dostać decyzję kredytową i decyzję o dofinansowaniu i móc przystąpić do finalizowania transakcji…tylko co w momencie gdy decyzja juz bedzie a budynek nadal nie będzie oddany do użytku…???

  • Piotr

    Witam,
    chcemy wspolnie z dziewczyna kupic 2 sasiadujace z soba mieszkania o pow. ok. 40 m2 kazde, krzystajac przy tym z doplaty MDM (osobny kredyt oraz doplata dla kazdego z nich). W przyszlosci (po slubie) chcielibysmy te mieszkania polaczyc w jeden lokal, a oba kredyty „scalic” w jeden. Czy takie rozwiazanie jest w ogole mozliwe w przypadku kredytow hipotecznych, a jesli tak, to czy korzystajac z niego nie utraci sie doplat z tytulu MDM ?

  • przyszła mama

    w tym budynku co zamieszkamy będziemy ostatni:)) jeszcze w środku pozostało jedno kwalifikujące się do MDM, a poza tym chyba jeszcze coś tam sprzedają ale nie nasze możliwości..policzyłam – 8. 🙂 ogólnie nie chciano w ogóle negocjować ceny, do czego inni deweloperzy byli skłonni, ale najlepiej nam to mieszkanie pasowało 🙁

  • Mieszkanie dla Młodych

    Jak dokładnie brzmi zapis w umowie? Banki stosują termin podwyższonego ryzyka np. w stosunku do niektórych zawodów (np. marynarzy). Podwyższonym ryzykiem jest także okres do wpisu do Księgi wieczystej.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Ustawa nie przewiduje, że Pana status cywilny w czasie wnioskowania o kredyt może się zmienić. Polecam dokończyć sprawy kredytowe, a dopiero potem zająć się osobistymi (czyli małżeństwem). Polecam także nie pokazywać tego posta narzeczonej 😉

  • Mieszkanie dla Młodych

    Ad 1. Tak. Jeżeli mieszkanie zostanie wykończone wcześniej po prostu złoży Pan dyspozycję wypłaty ostatniej transzy trochę szybciej.

    Ad 2. Ślub proponuję zawrzeć po uzyskaniu dopłaty. Składał pan wniosek jako singiel. Wg ustawy, do kredytu z MDM małżeństwa powinny przystępować wspólnie.

    Ad 3. Ano właśnie – nie jest to wprost powiedziane. Nie ma także zapisu, że konieczny będzie wówczas zwrot dopłaty, a co nie jest zabronione…

    Ad 4. Sugeruję – wziąć kredyt i podpisać akt jako singiel ( o ile zdolność pozwala), potem się żenić. Dopłaty nie trzeba będzie zwracać. W trosce o własną skórę polecam także nie pokazywać tego posta narzeczonej.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Optymalne rozwiązanie. Do czasu upewnienia się, czy dostanie Pan dopłatę nie wiąże się Pan żadną umową.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Tak naprawdę, to wystarczy nawet prospekt informacyjny.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Powinniśmy w banku przedstawić umowę o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowę deweloperską. Na jej podstawie bank wyliczy powierzchnię użytkową mieszkania oraz cenę jego zakupu. Jeżeli taka umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku powinniśmy przedstawić w banku przynajmniej umowę przedwstępną (umowę określającą zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy
    deweloperskiej). Jeżeli nie mamy nawet takiej umowy, wówczas także nic straconego – bank dokona po prostu weryfikacji podanych przez nas informacji na podstawie prospektu informacyjnego dewelopera dot. wybranej przez nas inwestycji.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Sądzę, że bank opacznie zrozumiał zapis w art 11 Ustawy. Chodzi o termin przekazywania środków przez BGK. Na wniosek instytucji kredytującej środki są przekazywane w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca. Nie oznacza to jednak, że przekazania musi się odbyć w pierwszym dostępnym terminie.

  • nena

    My na G. Szkoda, myślałam, że będziemy sąsiadami 🙂 Ale utrafiłaś z tym Poznaniem 🙂 Z naszymi udało się dogadać co do aktu, mam nadzieję, że u Was też dobrze pójdzie. My wciąż czekamy na ostateczne decyzje z banków. A w Spółdzielni W. kupiliście ostatnie mieszkanie? Ale się rozeszły. Jeszcze w listopadzie mieli kilkanaście. Pozdrawiam i powodzenia!

  • przyszła mama

    My na W. udarzemy :)) dobrze wiedzieć, że można tam sprawy załatwić z pozytywnym wynikiem, bo teraz na forach dowiaduje się takie rzeczy o których nie było do pomyślenia, rynek pierwotny a jednak są wyjątki :/

  • Nena

    🙂 A Ty z Poznania? Spółdzielnia W. czy spółdzielnia G.?

  • Agata

    Termin w umowie rezerwacyjnej nie był terminem wiążącym co do wypłaty środków. Termin taki określany jest dopiero w umowie deweloperskiej, a takiej jeszcze nie podpisałam… Jeśli wycofam wniosek i złożę go ponownie to mogę być niewiarygodna dla banku, przecież to dodatkowe zapytanie w BIKu, wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję itp… Czekam na info od doradcy, co tam dziś udało się wskórać w tej sprawie…

  • Rafał

    To zależy od pracowników oddziału PKO, w którym twój doradca złożył te papiery i jak szybko zostaną przekazane do analizy. Ja składałem bezpośrednio w oddziale i Pani zarejestrowała w systemie wszystkie dokumenty jeszcze tego samego dnia. Tego samego dnia była tez odpowiedz z BGK, a następnego kontrola na mieszkaniu i wysyłka do analizy do warszawy. Decyzję wstępną masz przy złożeniu papierów, a ostateczną po analizie przez analityka. Ja czekałem równo 3 tygodnie na decyzje, a wczoraj podpisałem umowę kredytową. Jaką ofertę dostałeś u doradcy?

  • Agata

    Wystarczy umowa rezerwacyjna.

  • Rafał

    Może powinnaś spróbować wycofać wniosek z PKO i ewentualnie złożyć go ponownie. Biorąc pod uwagę że dziś jest 31, koniec lutego może być tez za krótkim terminem ponieważ wniosek o wypłatę środków do BGK powinnaś złożyć między 10-14 dniem przed planowaną datą wypłaty środków. Czyli teoretycznie w okolicach 14-18 lutego powinnaś mieć wszystkie papiery złożone w banku i podpisaną umowe kredytową.

  • Justyna

    Mój cały zakup mieszkania stanął właśnie przez tą sprawę, na wybudowane i wolne ze spółdzielni nie mam co liczyć, ponieważ wszystkie są już grubo wcześniej wykupione…

  • Paulina

    czy umowa przedwstępna wystarczy do ubiegania się o dofinansowanie czy trzeba mieć podpisaną umowę deweloperską koniecznie?

  • przyszła mama

    to mnie uspokoiłaś, może z Poznania ten przypadek :)?

  • rena

    właśnie takie kupuję i czekam na decyzje od 02.01.2014r kiedy to złożyłam wniosek na dofinansowanie z programu mdm

  • Nena

    I też była umowa przedwstępna. Problem był jedynie z tym nieszczęsnym aktem, ale ostatecznie spółdzielnia zgodziła się podpisać go przed wypłatą ostatniej raty (dopłaty z BGK)

  • Nena

    My też kupujemy mieszkanie od spółdzielni oddane do użytku (też ponad rok temu) i otrzymaliśmy pozytywną decyzję z BGK. Wydaje mi się, że problem dotyczy mieszkań od spółdzielni, które są w budowie (chodzi o „umowę o budowę” i jakiś „wkład budowlany”).

  • przyszła mama

    my też się staramy o mieszkanie od spółdzielni,Czekamy na decyzję. Budynek został oddany już do użytku rok temu. Zakupiliśmy ostatnie mieszkanie. Podpisaliśmy umowę przedwstępną. Czy będziemy mieć problemy z decyzją BGK?

  • Krzysiek

    Mamy identyczną sytuację, kupujemy mieszkanie od Spółdzielni, które wybudowane będzie w grudniu br. Złożyliśmy wnioski do PKO BP i Pekao sa i dostaliśmy wstępnie decyzję pozytywną o kredyt hipoteczny, ale odmówiono nam dofinansowania… To jest paranoja!

  • matt

    czyli proponujecie poczekać z podpisaniem umowy deweloperskiej do czasu uzyskania decyzji z BGK ?

  • piotr

    to jak mam przystapic jako malzenstwo jak malzenstwa jeszcze nie ma… tylko w Polsce takie absurdy…

  • qq

    nie, w pko bp decyzja jedna – ostateczna. Nie dają wstępnych decyzji finansowych.

  • Mac

    Witam. Oto moje skomplikowane zapytanie: Otóż, czekam obecnie na decyzję kredytową. Oczywiście chcę skorzystać z dopłaty MDM. Jestem Singlem.

    po 1: Deweloper w umowie rezerwacyjnej oznaczył 3 transze z kredytu na konto powiernicze, 1-sza: 30 marca, 2-ga:30 czerwca, 3-cia: 30 września. Jak rozumiem dopłata MDM zostanie przekazana przy 3 transzy? Deweloper zaznaczył, że budynek być może zostanie oddany do użytku wcześniej niż zakładał(w umowie jest wrzesień) tj. w czerwcu i poinformował, że klucze do mieszkania zostaną przekazane w momencie, gdy wpłynie ostatnia transza za mieszkanie. Czy w świetle korzystania z MDM taka sytuacja jest w ogóle możliwa do zrealizowania i czy jest możliwe przyspieszenie ostatniej transzy w takim przypadku?

    po 2: 1-go sierpnia planuję ślub. Rozumiem, że BGK jako datę rozpatrywania wniosku i stanu prawnego(a właściwie cywilnego:]) do przedmiotowej sytuacji weźmię datę starania się o dopłatę MDM(czyli powiedzmy 30-01-2014)?

    po 3: No i kolejna sprawa, w ustawie jest mowa o zbyciu własności lub współwłasności. Nie ma natomiast mowy o rozszerzeniu współwłasności co jest już inną sytuacją prawną. Zatem: Co jeśli rozszerzę współwłasność na żonę i będziemy się starali o uczynienie Jej współkredytobiorcą ? Otóż wg. mnie ten akt nic nie mówi o zwrocie dopłaty w takiej sytuacji jednakże prosiłbym o oświecenie bo już kilka dni wałkuję W/w ustawę i zauważam dużo „niedopowiedzeń”.

    po 4: Dodam, że podpisanie aktu notarialnego będzie miało miejsce najprawdopodobniej dopiero w 2015 roku. Co radzicie? Czy poczekać i jako nabywca samemu podpisać akt notarialny bo właściwie kredyt zaciągnę przed zmianą stanu cywilnego z kawalera na żonatego więc dobro(w tym przypadku zło:]) wniesione do małżeństwa pozostaje moją własnością. Czy dopiero po podpisaniu aktu notarialnego rozszerzyć współwłasność ustawową na żonę i starać się o dopisanie Jej do kredytu? i czy wtedy BGK nie zapuka do mych drzwi po zwrot dopłaty?

    Myślę, że ustawodawca przy pisaniu ustawy nie przewidział takiego scenariusza ale może jest ktoś pomógłby mi odpowiedzieć na postawione pytania. Z góry wielkie dzięki 🙂

  • Agata

    Nie dodałam, że oczywiście wnioski złożone w ramach programu MDM. A co np. wchodzi w skład „podwyższonego ryzyka”?

  • Agata

    Pojawił się u nas problem tego to rodzaju. Wnioski zostały zarejestrowane w bankach 20 stycznia. „Planowany” termin wypłaty całej kwoty (jedna transza) w umowie rezerwacyjnej jest określona na 10 lutego. I dziś dzwoni doradca z takimi informacjami: PKO BP jako pierwszy wysłał zapytanie do BGK- i jest pozytywna odpowiedź co do programu, ale nie mam jeszcze decyzji finansowej. Za to PEKAO SA. nie moze złożyć zapytania do BGK- ma problem z tym „planowanym” terminem 10 lutego. Wg ustawy maksymalny czas wypłaty środków kredytu musi nastąpić maksymalnie w ciągu 10 dni od daty widniejącej na umowie (a przecież nie mam podpisanej jeszcze umowy wiążącej-tj. deweloperskiej). No, a że jest to nierealne bo dziś jest 30.01 i wg ich interpretacji przepisów jutro powinnam podpisać umowę kredytową (a jak to mam zrobić skoro nawet analityk nie wydał decyzji), to nie mogą wysłać zapytania do BGK. Pekao SA zażądało, aby PKO BP zmieniło we wniosku zgłaszanym do BGK termin wypłaty środków na koniec lutego (taka data najprawdopodobniej będzie widniała na umowie deweloperskiej- a terminy muszą być jednakowe!). A najlepsze jest to, że PKO BP zasłania się, że nie może wnieść poprawek do złożonego wniosku. I co teraz???

  • Kamil

    Stawiam, że w Pekao S.A. będzie szybciej

  • Kamil

    Do 300 tys w oddziale decyzja finansowa, chyba, że podwyższone ryzyko

  • Ewa

    Mi tylko powiedzieli, że jest zdolność. Na decyzję musisz czekać 2 tygodnie tyle czekałam. Później umowa deweloperska i dopiero podpisanie umowy kredytowej. Jakie warunki dostałaś? Pozdrawiam

  • Agata

    Dziś dostałam odp od mojego doradcy, że wszystkie kredyty w pekao sa są rozpatrywane w centrali (przynajmniej w stolicy) i nie ma decyzji wstępnej w oddziale (jeśli kredyt poniżej 300 tys. zl).

  • lila

    podbijam pytanie kolegi, czy w pko dostanę decyzję finansową szybciej czy odrazu finansową z nieruchomością. składałam wniosek 3 dni temu

  • Kamil

    W Pekao S.A. jest szybka decyzja finansowa.
    Ostateczna decyzja dotycząca nieruchomości to oczekiwanie max do 2-3 tygodni.

  • kk

    czyli to nie jest tak jak w pekao że szybko jest odpowiedź wstęna, tam poprostu będzie odrazu ostateczna?

  • Kamil

    Bardzo optymistyczny to prawda

  • qq

    Bardzo optymistycznego masz doradcę 🙂 my czekamy już dwa tygodnie i cisza.

  • Kamil

    Marża 1,79 % Prowizja 1,99 % i standardowo konto + karta lub ubezpieczenie nieruchomości. Dodatkowo w standardzie UnŻ jeżeli jedna osoba uzyskuje dochód lub jeżeli okres kredytowania przekroczy 65 rok życia kredytobiorcy (pokrycie z polisy 25 % wartości kredytu).

  • Mieszkanie dla Młodych

    ok, dzięki za info – sprawdzę jutro, jak to wygląda

  • kk

    pko bp składam wiem że dłuej ale ile , mój doradca powiedział że na początku przyszłego tygodnia będzie wiadomo

  • Kamil

    W pekao s.a. decyzja wstępna finansowa może być w 1 dzień.
    W PKO BP niestety trzeba zaczekać trochę dłużej

  • Kamil

    Chciałbym, żeby było to oficjalne rozwiązanie, bo jak na ten moment go nie ma. Będę się cieszył jak będzie decyzja pozytywna ostateczna.

    Od 1 lutego zmieniają się warunki w Pekao S.A. tak apropos

  • kk

    dzisiaj mój doradca złożył wniosek do banku pko bp, kiedy wg. Waszego doświadczenia będzie opdowiedź? Będzie to najpierw wstępna czy odrazu ostateczna?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Ustawa MDM jest niestety bublem (w dodatku niekonstytucyjnym). Cieszę się natomiast, że udało się Panu znaleźć rozwiązanie problemu

  • Kamil

    Bardzo chętnie się nim podzielę jak tylko dostanę oficjalną informację. Ma być w przeciągu kilku dni, bo akceptację musi wyrazić wiele instytucji. Sprawa jest bardzo skomplikowana, a mi wciąż ciężko uwierzyć, że można było uchwalić taki zapis w ustawie, który nie przewidział tak oczywistej sprawy.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Panie Kamilu – w Pana sprawie tak często pytałem kolegów z różnych banków, że już mają mnie dosyć 😉

    Jeżeli znalazł Pan sposób – nawet nieoficjalny, zachęcam do podzielenia się nim na forum. Nasza strona zawiera sporo takich porad.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Gratulacje.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Słusznie, dodatkowy pieniądz zawsze się przyda (tym bardziej, przy dziecku)

  • Mieszkanie dla Młodych

    Niestety nie. Obecnie, jako osoby – wg ustawy – bezdzietne, mogą Państwo liczyć na 10% dofinansowania.

  • Kamil

    Myślę, że nie Pan jeden. Jest pewne rozwiązanie, ale jeszcze nieoficjalne 🙂

  • Mieszkanie dla Młodych

    Może być problem – ze względu na konstrukcję programu. Składał Pan wniosek jako singiel, a umowę będzie Pan podpisywał jako szczęśliwy małżonek. Ustawa MDM wymaga natomiast, aby małżeństwa przystępowały do kredytu wspólnie.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Wg ustawy – wybrany przez nas bank ma 60 dni na skompletowanie
    dokumentacji i wysłanie wniosku do BGK. Być może Pani bank wprowadził soją wewnętrzną procedurę z uwagi na okres ważności niektórych dokumentów (np. zaświadczenia o zarobkach)

  • Mieszkanie dla Młodych

    Niestety, nie mam 100% pewności, że umowa podpisana ze spółdzielnią będzie traktowana jako zlecenie usługi budowy lokalu. Wg informacji jakie znalazłem na stronie: https://www.transport.gov.pl/2-5283444db6308.htm spółdzielnia powinna być traktowana jako standardowy podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

  • Andrzej

    Mam ten sam problem. Sytuacja patowa. Nikt nie wie jak to rozwiązać.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Mówią prawdę, nie otrzyma Pan kredytu z dopłatą MDM przy budowie systemem gospodarczym. Zgadza się także, że za niektóre materiały zakupione z VATem 23% będzie Pan mógł uzyskać zwrot części podatku.

    Jeżeli spełnia Pan limity MDMu to będzie Pan mógł uzyskać zwrot. Listę materiałów znajdzie Pan np. tutaj: http://bip.mir.gov.pl/DziennikUrzedowyMIR/Dziennik/2013/Documents/DziennikUrzedowyMIR_poz6_2013.pdf

  • Marcin

    Tak, ale część materiałów zostanie zakupiona z 23% VAT, a banki nie chcą pisemnie się zdeklarować czy dostanę zwrot różnicy podatku. Odsyłają mnie do US by się dowiedzieć czy spełniając warunki MDM będę mógł się z tego rozliczyć. Banki twierdzą, że w tym przypadku tylko kredyt standardowy wchodzi w rachubę. Co mam z tym fantem zrobić? Poradzicie coś?

  • Justyna

    Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem, jeśli chcę zakupić mieszkanie dewelopera to wystarczy umowa przedwstępna, nawet w przypadku gdy mieszkanie jest jeszcze w trakcie budowy, natomiast w przypadku zakupu od spółdzielni nie mogę podpisać umowy przedwstępnej przed oddaniem mieszkania, ponieważ wówczas podpisuję umowę o budowę lokalu i nie zostanie mi przyznana dopłata? Spełniam wszystkie kryteria do uzyskania mdmu, jednak chciałam zakupić mieszkanie od spółdzielni które zostanie oddane dopiero w sierpniu tego roku…

  • Tomek

    Z jakiego banku? Jaką masz prowizję marżę?

  • kris

    Chciałbym się dowiedzieć ile dni ważny jest zatwierdzony wniosek przez BGK? Pani z banku mówiła mi że od złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK do momentu podpisania umowy kredytowej z bankiem nie może minąć więcej niż 30 dni…natomiast w ustawie jest mowa o 60 dniach. Jak jest naprawdę?

  • piotr

    w lutym bede kupowal mieszkanie jako singiel, budowa zakonczy sie w prawdopodobnie w lipcu, sierpniu. W czerwcu bede sie zenil, rozumiem, ze moge miec problem z MdM tak jak ktos pisal w komentarzach ponizej? Dlaczego tak jest? i czy to jest pewne, ze go nie dostane?

  • przyszła mama

    to samo co u nas, szkoda stracić te 5% 🙁 własnie składamy wniosek o kredyt, a maluszek będzie w maju

  • ona87

    Z mezem bierzemy kredyt teraz mieszkanie dostaniemy pod koniec maja a dziecko urodzi nam sie w polowie maja czy biorac kredyt teraz dostaniemy 10% a jak urodzi sie dzidzius jest szansa na te 5%

  • Michał

    Witam 🙂 Ja również od dzisiaj dostałem pozytywną decyzje 🙂 jeszcze jutro notariusz i wszystko załatwione 🙂

  • Ewa

    Ogólnie PKO BP ma lepsze warunki z tego co liczyłam przy mojej kwocie kredytu. Z tym, że brak prowizji w Pekao trochę przemawia na ich korzyść, ale decyzji jeszcze nie podjęłam. Czekam za odpowiedzią z PKO BP co do decyzji kredytowej, na razie dostałam tylko z Pekao. Pozdrawiam

  • Ewa

    Prowizji nie mam zdążyłam się załapać na promocję w Pekao do 10 stycznia bez prowizji. Marżę niestety nie wiem 1,79 chyba. Pozdrawiam

  • Ewa

    Nadpłata 10 procent udzielonego kredytu w ciągu roku bez prowizji, powyżej 2% minimum 200 zł. Tak przynajmniej zrozumiałam.

  • Gość

    A jakie masz warunki wcześniejszej spłaty? Bo różnie się słyszy. Mi w oddziale powiedzieli, że 2% nadpłata i 3% całkowita spłata – obie opłaty przez cały okres kredytowania…

  • Piotr

    A jakie warunki zaproponowano? Prowizja, marża?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Dokładnie tak.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Jeżeli zakupi Pan dom i spełnia ona limity programu Mieszkanie dla Młodych – otrzyma Pan dopłatę. Jeżeli będzie to usługa budowy – nie ma sensu starać się o produkt z MDMem. Przy stawce VAT 8% nie ma czego odliczać.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Rzeczywiście – może tak być. Małżeństwa powinny przystępować do kredytu z MDMem wspólnie. Mają państwo dwie opcje – bierze Pan kredyt jako singiel i czekacie ze ślubem do zakończenia procedury, ew. „na szybko” bierzecie ślub cywilny.

  • Ewa

    Od momentu dostarczenia ostatniego dokumentu równo 2 tygodnie. Z tym, że kompletowanie wszystkich dokumentów 1 tydzień. Więc razem coś trochę ponad 3. Pozdrawiam

  • Mieszkanie dla Młodych

    Nie – w przypadku małżeństw zapis o ułamkowej części nie ma zastosowania. Argumentowałabym raczej, że straciła mieszkanie, którego była właścicielem, natomiast Pan żadnego nie posiadał. bardziej tutaj chodzi o sytuację Pana, a nie żony. Gdyby to ona sama wnioskowała o kredyt w MDMie, raczej nic by z tego nie wyszło. Na stronie Ministerstwa Transportu jest rekomendacja dotycząca byłych współmałżonków, w świetle której nawet po ustaleniu rozdzielności majątkowej nie mogłaby się sama ubiegać o kredyt z dofinansowaniem MDM.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Od 2014-01-02 wyszła nowelizacja rekomendacji S. Wiek rodziców nie ma już takiego znaczenia jak przed nowelą (tzn. banki nie muszą już liczyć zdolność „do emerytury”). Polecam mimo wszystko rejestrację na naszej stronie i kontakt z doradcą – może jednak coś znajdziemy.

  • Agata

    Gratuluję 🙂 Ile czasu czekalas na decyzje? U nas juz 2 tygodnie i cisza…

  • georgu2

    Nie ma żadnych sankcji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu? To znaczy, że mogę wziąć kredyt dzisiaj a spłacić go za miesiąc i płacę wyłącznie prowizję bankowi?

  • Marcin

    Witam, chciałbym się starać o kredyt na budowę domu. Spełniam wszystkie kryteria stawiane przez program, ale nikt nie wie na jakiej zasadzie i w jakiej maksymalnej kwocie zostanie zwrócona różnica VAT. Dodam też, że budowa domu byłaby wykonana przez głównego wykonawcę, który wystawi fakturę na 8%(wraz z usługą). Więc w czym jest sens projektu MDM.

  • Lukjah

    Chciałbym złożyć wniosek o kredyt, póki co jestem singlem, a ślub mamy we wrześniu. Spieszy mi się bo deweloper naciska. Jednakże mam zagwostkę bo w banku powiedziano mi, że jeżeli inwestycja będzie ukończona już po zawarciu związku to kredytu nie wypłacą. A faktycznie budynek zostanie oddany na początku 2015 r. Co robić? Czekać do ślubu czy wiązać sie cywilnym węzłem?

  • Ewa

    Witam. Dzisiaj dostała ostateczną pozytywną decyzję kredytową wraz z MDM w Pekao SA 🙂

  • Jarek

    Dziękuję za informację. Mam rozumieć że ma tu zastosowanie przepis mowiący że dopuszcza sie ułamkowy udział w mieszkaniu w przeszłości.

  • Damian

    Ustawa w mojej opinii dyskryminuje singli o niskich dochodach. W moim przypadku nie mogę liczyć na krewnych; na rodziców tak, ale ze względu na ich wiek skróci się okres kredytowania, a więc i tak nie będzie mnie stać na kredyt. Jedyna opcja to więcej zarabiać albo, co jest bardziej realne, wziąć ślub z moją dziewczyną, z którą póki co nie planowaliśmy związku formalnego, a której dochód pozwoli na kupno sporego mieszkania. A wystarczyło w art. 6 pkt 3 nie ograniczać kręgu osób, które mogą przystąpić z nabywcą do kredytu. Każdy przecież wie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Ciocia nie znajduje się na liście osób wymienionych w ustawie. To, czy będzie ujęta w liczeniu zdolności zależy przede wszystkim od analityka (czyli także od wybranego banku).

  • ksw

    Ale czy to jest pewne? Powinna się jakoś do mnie nie przemawia. Zależy od banku?

  • Mieszkanie dla Młodych

    Do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni,
    rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

    Ciocia powinna się kwalifikować.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie
    spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w
    ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu. Spłata ma charakter jednorazowy.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Wg informacji, jaką znalazłem na stronach Ministerstwa Transportu i Infrastruktury – nie.

  • ksw

    Czy w celu poprawy zdolności kredytowej do kredytu może przystąpić z nami ciocia? Siostra mamy mojej żony?

  • przyszła mama

    jeśli od przeprowadzonej dopłaty od BGK w ciągu miesiąca pojawi się pierwsze dziecko, a do 5 lat trzecie to i tak nie można liczyć na więcej jak 5 %?? bo z tego co rozumiem, jeśli dziecko byłoby już momencie składania wniosku i do 5 lat pojawiło się trzecie wówczas dopłata będzie razem 10% na dzieci?inaczej jest 5 % mniejsza..

  • Jarosław

    Czy będąc partycypantem mieszkania wybudowanego w systemie TBS tracę możliwość skorzystania z MDM?

  • Kamil

    Ponawiam moje pytanie sprzed 3 tygodni 🙂 na które do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi z : PKO BP, Pekao S.A., BGK oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
    Jak uzyskać dopłatę na mieszkanie oddane do użytkowania, na którym jest hipoteka Dewelopera.
    Zapis na promesie brzmi „PKO BP oświadcza, że wyrazi zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego …………………… pod warunkiem dokonania przez nabywcę wpłaty na rachunek…………… pełnej ceny nabycia lokalu „.

    BANK WYPŁACA 90 % PRZED UMOWĄ PRZYRZECZONĄ, A DOPŁATA JEST PO AKCIE ZGODNIE Z USTAWĄ !!!

    Pozdrawiam

    Kamil

  • Mieszkanie dla Młodych

    Niewykluczone. W większości banków ważność takiego dokumentu wynosi 30 dni.

  • Darek

    Witam. Ile czasu ważne są zaświadczenia o zarobkach? Czy będę musiał dostarczyć nowe bo czekam już ponad 3 tygodnie za decyzją? pozdrawiam

  • Mieszkanie dla Młodych

    Dopłata jest ściśle powiązana z kredytem. Można natomiast rozpocząć starania o kredyt (np. sprawdzić swoją zdolność) jedynie na podstawie prospektu informacyjnego od dewelopera. taka czynność nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań z naszej strony.

  • Mieszkanie dla Młodych

    Powierzchnia komórki nie jest wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania (tzn. ani jej cena, ani powierzchnia nie wpływa na wysokość limitów programu MDM).

  • georgu2

    A jeżeli deweloper w ramach negocjacji dorzucił komórkę to wlicza się ją do ceny mieszkania w trakcie obliczania kredytu, czy obniża się cenę mieszkania a za komórkę należy zapłacić osobno? Czyli inaczej, czy komórka (która jest poza obrębem mieszkania i na innym piętrze) traktowana jest jako garaż / parking?

  • natalia

    Witam chciałabym się dowiedzieć czy możemy najpierw starać się o kredyt a dopiero później o dopłatę do tego kredytu gdyż w naszym banku wnioski o dopłatę można składać dopiero w kwietniu a nam zależy na szybkim rozpoczęciu budowy. Dodam że będziemy budować systemem gospodarczym

  • Mieszkanie dla Młodych

    Jeżeli była współwłaścicielką i po rozwodzie już nią nie jest, a Pan nigdy nie posiadał domu lub mieszkania – możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

    Rozwód nic nie da (w przypadku MDMu 😉 )

  • Jarek

    Moja żona była współwłaścicielką mieszkania w poprzednim małżeństwie. Czy po ustanowieniu teraz rozdzielności majątkowej mogę wystąpić o dofinansowanie z MDM?Czy mamy się rozwieźć i będę mógł wystapić o dofinansowanie jako singiel?Czy rozwodnik to też singiel?

  • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/