Dokumenty i ustawy dotyczące Programu „Mieszkanie dla Młodych”


Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z dnia 01.08.2017 r.
Czytaj »


Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Czytaj »


Dokumenty wymagane przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym.
Czytaj »


Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla Młodych” wraz z objaśnieniami.
Czytaj »


Zestawienie stolic poszczególnych województw oraz sąsiadujących z nimi gmin. W zależności od położenia danej gminy beneficjentowi programu MDM przysługują inne kwoty dopłat oraz podlega innym limitom ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej.
Czytaj »


Pierwotna wersja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla Młodych”. Zawiera komentarze i objaśnienia ustawodawcy, m.in. w kwestii własności ułamkowej części domu lub mieszkania.
Czytaj »


Wersja ustawy „Mieszkanie dla Młodych” przyjęta przez Senat RP bez poprawek.
Czytaj »


Wersja ustawy „Mieszkanie dla Młodych” opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Czytaj »


Przykładowy wykaz dokumentów wymaganych przez jeden z banków do udzielenia kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.
Czytaj »


Wykaz instytucji kredytujących przyjmujących wnioski o finansowe wsparcie.
Czytaj »


Wykaz materiałów budowlanych objętych możliwością odliczenia podatku VAT.
Czytaj »


Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – broszura Ministerstwa Finansów.
Czytaj »