Czy zmiana powierzchni użytkowej może doprowadzić do zwrotu dofinansowania?

Czy zmiana powierzchni użytkowej może doprowadzić do zwrotu dofinansowania

Otrzymujemy od naszych czytelników sporo pytań, dotyczących zmiany powierzchni użytkowej lokalu – szczególnie w zakresie, czy ww. zmiana może spowodować konsekwencje w postaci utraty dofinansowania.

Limit powierzchni użytkowej mieszkania, które możemy nabyć w programie MDM wynosi 75 m2. Limit powierzchni domu – 100 m2. Jeżeli beneficjent programu wychowuje co najmniej trójkę dzieci, limit wzrasta do 85 m2 i 110 m2 odpowiednio dla mieszkań i domów.

Powierzchnia jest weryfikowana w banku kredytującym na podstawie prospektu informacyjnego dewelopera, projektu lokalu lub informacji z księgi wieczystej. Warto zauważyć, że rekomendacja BGK , którą można znaleźć tutaj: Wyjaśnienia do MDM powierzchnia użytkowa wymienia szczegółowo poszczególne pomieszczenia oraz sposób ich kwalifikacji . Do powierzchni użytkowej nieruchomości nie wliczamy więc tak zwanych „pomieszczeń przynależnych”. Pod tą nazwą kryją się m.in. pralnie, suszarnie, kotłownie, balkony i szafy w ścianach.

Szczególnie należy traktować przypadek schodów. Wg wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa schody powinny być wliczane do powierzchni użytkowej, jeżeli korzysta z nich na wyłączność beneficjent programu „Mieszkanie dla Młodych”. Jeżeli schody prowadzą np. na strych (niebędący powierzchnią użytkową) – to ich powierzchnia wlicza się do użytkowej. Schody, będące własnością wspólną (np. w bloku) – nie powinny być traktowane jako powierzchnia użytkowa.

Inny specyficzny przypadek dotyczy miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej lub garażu. Jeżeli stanowią one odrębną nieruchomość (z oddzielną księgą wieczystą) nie są pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Oznacza to, że nie można ich sfinansować w ramach programu MDM, ale także, że ich cena i powierzchnia nie wpływają na limity dotyczące mieszkania. Można więc nabyć ww. nieruchomości w ramach oddzielnego kredytu, poza MDMem. Jeżeli nie są to jednak osobne, wydzielone nieruchomości – wówczas traktujemy je jako przynależności i możemy je zakupić w ramach MDMu, o ile oczywiście wartość całej nieruchomości mieści się w limicie ceny.

Wracając do tematu artykułu, ustalenie, czy garaż lub komórka stanowią osobne pomieszczenie jest bardzo ważne. Jeżeli okaże się, że zakupiliśmy mieszkanie w programie „Mieszkanie dla Młodych” bez pomieszczenia przynależnego, a później dokupiliśmy je z własnych środków – może powstać podejrzenie, że przeprowadziliśmy transakcję w sposób mający na celu ominięcie limitów ceny. W skrajnym przypadku, taka operacja może zakończyć się nawet zwrotem otrzymanego dofinansowania.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zwiększania powierzchni użytkowej domów. Wg rekomendacji Ministerstwa: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

W przypadku dalszych wątpliwości, serdecznie zachęcamy Państwa do zadawania pytań na naszym forum.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150