Zakończenie przyjmowania wniosków MDM na 2017 r. – komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego

Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym, tj. 31.01.2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że łączna kwota finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do BGK, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2017.

W związku z powyższym z dniem 1.02.2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udział w programie „Mieszkanie dla Młodych” z terminem wypłaty środków na rok 2017.

Wnioski kredytobiorców, zarejestrowane w systemie BGK Zlecenia po wyczerpaniu puli zostaną posortowane wg daty akceptacji i otrzymają status oczekujący na przyznanie środków. Następnie będą one realizowane w miarę wygasania złożonych wcześniej wniosków o przyznanie dofinansowania (bank kredytujący ma 60 dni na podpisanie umowy od akceptacji wniosku w systemie BGK zlecenia, jeżeli klient otrzyma decyzję negatywną lub okres procesowania kredytu wydłuży się powyżej wymienionego terminu – środki powrócą do puli).

Program MDM wkracza w końcową fazę. Biorąc pod uwagę planowane podwyżki marż kredytów hipotecznych w bankach związane z podatkiem bankowym i planowanym przewalutowaniem kredytów frankowych, to już ostatni dzwonek dla osób planujących skorzystać z programu.

Jeżeli chcieliby Państwo w tym celu skorzystać z profesjonalnego doradztwa – serdecznie zachęcamy do rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca skontaktuje się z telefonicznie, bezpłatnie sprawdzi Państwa zdolność kredytową oraz przedstawi oferty banków, które najtrafniej spełnią Państwa wymagania.

sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Michał Załuski

  Witam,
  w lutym br szczęśliwie kupiliśmy mieszkanie z dofinansowaniem MDM. W maju br urodziło nam się drugie dziecko i ten fakt chcielibyśmy uwzględnić w posiadanym kredycie – otrzymując dodatkowe dofinansowanie. W jaki sposób możemy to zrobić? Gdzie można znaleźć odpowiedni wniosek?

 • Witam. Nie przypominam sobie takiego wskaźnika w kalkulatorze zdolności kredytowej w Raiffeisenie. Polecam kontakt z Pani doradcą, który wyjaśni sprawę u źródła

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeśli bank „zarejestrował” już umowę kredytową w BGK to dofinansowanie może zostać wypłacone do końca 2017 (bo zakładam, że jest to dofinansowanie na 2017) niezależnie od tego, że termin już minął. Bank może jednak (w zależności od swojej polityki) poprosić np. o jakiś aneks wydłużający termin wpłaty.

 • Paulina

  Dzień dobry,

  podpisałam umowę kredytową z bankiem PeKaO SA. Nabywam nieruchomość z rynku wtórnego. Dofinansowanie z BGK miało zostać przelane na rachunek zbywcy lokalu. Warunkiem uruchomienia kredytu jest m. in. dostarczenie polisy na życie z uposażeniem na bank. Bank odmówił przyjęcia mojej polisy na życie ze względu na wyłączenia zawarte w polisie, a w umowie o wyłączeniach i o ich wewnętrznych zarządzeniach nie ma wspominane – wobec czego zamierzam złożyć reklamacje. Przy czym, gdy się odwołam to wiadomym jest, że nie wypłacą transzy zbywającym dopóki nie zostanie rozpatrzona sprawa przez bank albo dalej – przez rzecznika.

  Czy w takim razie gdy termin wskazany w AN do wypłaty dofinansowania zostanie uchybiony – co się dzieje z tym dofinansowaniem ? Czy ono może mi przepaść czy skoro jest zarezerwowana moja kwota w puli to będzie czekać do wypłaty bez względu na termin?

 • Jessika Waszczuk

  Witam czy ktoś wie co to jest wskaźnik OBR? Na jego podstawie raiffeisen odmówił udzielenia kredytu po decyzji wstępnej bez wyceny mieszkania… Dodam iż w tym banku posiadam konto firmowe.

 • Owszem, w uzasadnionych przypadkach bank kredytujący może wystąpić do BGK o korektę wniosku (literówki zdarzają się dosyć często). Polecam poprosić Państwa doradcę (pisemnie) i taką korektę.

 • Witam. Wszystko zależy od polityki banku i terminu, w jakim złożą Państwo kolejny wniosek. Jeżeli nastąpi to z najbliższym czasie, bank powinien wycenić nieruchomość w oparciu o aktualnie sporządzony operat.

  Jeszcze jedna kwestia dot. utraconego dofinansowania z puli 2017 – jeżeli złożą Państwo jutro wniosek w innym banku, termin 60-ciu dni (w tym banku) zacznie biec od nowa.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sandraaaaaaa

  Witam. Przyznano nam z mężem dofinansowanie z MDM. Na wniosku który składaliśmy podaliśmy nr księgi wieczystej w której znajdowała się nieruchomość, którą chcemy kupić oraz pastwiska. Sprzedający udał się do sądu, aby wypisać pastwiska z podanej księgi. Niestety popełnił błąd i zamiast pastwisk odpisana została nieruchomość. Tym samym dana nieruchomość ma teraz nową księgę wieczystą. Złożyliśmy już wniosek o kredyt innym banku niż wniosek, ponieważ w banku wnioskującym nie wyszła nam zdolność. Dzisiaj dostałam odpowiedź z banku, że jest problem z tą księga i BGK uznało to za błąd. Czy można w jakiś sposób na tym etapie zmienić nr księgi wieczystej w zaakceptowanym wniosku ?

 • tini

  Dzień dobry.
  Nie zdążyliśmy z załatwieniem wszystkich formalności i przepadły (a dokładnie to jutro przepadną) nam środki z MDM na 2017r. Chcemy składać wniosek o dofinansowanie z 2018r. Czy opłacona przez nas w banku opłata za wycenę nieruchomości przepadnie, czy jeśli to jest ta sama nieruchomość to nie musimy ponownie dokonywać tej opłaty? Staramy się o kredyt w PKO SA.

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Marzec jest jak najbardziej realny:)

 • Witam. Środki zostaną wypłacone zgodnie z datą podaną przez Państwa na wniosku kredytowym. BGK przekazuje środki do banku kredytującego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca. bank potrzebuje ok 3 dni roboczych, aby je przekazać na konto sprzedawcy mieszkania.

 • Nikola

  a jakie są terminy wypłat srodkow z MDM ? kredyt został juz wypłacony przez bank, teraz czekamy tylko na mdm, lecz nie wiemy kiedy zostanie wypłacone…

 • Tak. Kwota dofinansowania będzie mogła zostać wypłacona na konto dewelopera dopiero po 2018-01-01.

 • Lena

  Witam,
  Chcielibyśmy z mężem kupić mieszkanie (termin jego oddania to grudzień 2017 r.), jednocześnie chcielibyśmy skorzystać z MDM na rok 2018. W banku Pani obliczająca naszą zdolność kredytową powiedziała, że moglibyśmy skorzystać z MDM, o ile ostatnia transza kredytu (w wysokości dopłaty MDM) zostanie wypłacona deweloperowi po uzyskaniu przez nas owej dopłaty, czyli w 2018 r. Czy to prawda?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu będzie można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Aga

  Witam, pytanie odnośnie posiadania nieruchomości, tata w formie darowizny odda mi i siostrze nieruchomość, udziały będą po 50% czyli będę współwłaścicielem. Od razu chcemy ją sprzedać, czy to nie pozbawi mnie, jako singla możliwości ubiegania się o MDM? pozdrawiam

 • Polecam kontakt z bankiem, w którym obecnie starają się Państwo o kredyt. Proszę przygotować opis całego zdarzenia.

 • Sandraa

  Bank z którym wnioskowaliśmy o dofinansowanie, czy bank nr 4 w którym obecnie staramy się o kredyt ?

 • Witam. Błędy czasem się zdarzają. Wymieniony bank może wystąpić do BGK z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

 • Sandraa

  Przyznano nam dofinansowanie z terminem wypłaty 31.03.2017r. Doradca wnioskował w 3 bankach i wszystkie 3 odmówiły kredytu (w tym bank dzięki któremu przyznano nam dofinansowanie). Indywidualnie próbowaliśmy w czwartym banku. Po sprawdzeniu dokumentacji bank dostał następującą odpowiedz z BGK „Dla wymienionych poniżej nabywców występują przesłanki powodujące brak uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, tj.: -niezgodność statusu/ numeru PESEL nabywcy lub jego dziecka z innym zarejestrowanym wnioskiem”. Dzisiaj na spotkaniu z doradca sprawdziliśmy wszystkie numery PESEL i mamy potwierdzenie, że numery są prawidłowe. Doradca kontaktował się z bankiem wnioskującym o dofinansowanie, obie strony twierdzą, że nie ma błędu z ich strony i wszystko jest w porządku. Doradca zakończył dzisiaj z nami współprace ponieważ nie ma dla nas żadnej oferty kredytowej. Czwarty bank udzieliłby nam kredytu jednak nie może przejść problemu ze strony decyzji BGK. Co w tym przypadku powinniśmy zrobić aby czwarty bank mógł udzielić nam kredytu i gdzie szukać pomocy w wyjaśnieniu tej sprawy z BGK?

 • Termin 60 dni jest określony ustawowo. Można ew. złożyć wniosek w innym banku, wtedy czas będzie liczony od nowa (w tym drugim banku). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Anna

  Dzień dobry.
  Mój termin 60 dni rezerwacji środków mija 12 marca (niedziela). Ze względu na fakt, że właścicielka mieszkanie przebywa od kilku lat za granicą, a na mieszkaniu wisi jeszcze hipoteka (spłacona wiele lat temu) uzyskanie wymaganych przez bank dokumentów bardzo się przedłuża. Czy istnieje możliwośc wydłużenia terminu tych 60 dni na pisemną prośbę kredytobiorcy czy jest to niezmienny termin, który pod żadnym pozorem nie może zostać wydłużony? Jeśli tak, jak będzie rozpatrywana ostateczna data skoro termin upływa w niedzielę? Czy wszystkie formalności muszą zostać dopełnione do 10 czy 13 marca? W moim przypadku każdy dzień może robić ogromną różnicę :/

 • Owszem, środki z puli 2018 nadal są dostępne, ale bank niczego nie zarejestruje sam z siebie. Konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • chetny_na_mdm

  Witam,

  Wniosek na 2018 złożyłem w grudniu i właśnie mi mija 60 dni od rejestracji środków (słyszałem że po tym okresie zgłoszenie przepada…) rozumiem że jeśli się nie wyrobię to wraz z podpisaniem umowy bank zarezerwuje dla mnie środki ponownie i nie muszę się niczego obawiać? są nadal środki na 2018, prawda?

 • Banki będą rozpatrywały okres dotychczasowego zatrudnienia (w zależności od instytucji ostatnie 6-12 miesięcy). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Trymiga

  Mam pytanie: czy jeśli zmieniłem miesiąc temu pracę, ale nadal mam umowę na czas nieokreślony to banki będą żądały żebym przepracował 6 czy 12 miesięcy w nowym miejscu?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony razem z wnioskiem kredytowym na zakup lokalu mieszkalnego.

 • Kaska

  Kupilam mieszkanie w 2014 roku czy moge teraz zlozyc papiery o dofinansowanie

 • arfer

  od XI 2015 po zapowiedzi podatku bankowego już wszystkie podniosły (ostatnie PKO BP parę tygodni temu)

  a przepraszam – jeszcze czekamy na podwyżki w Millennnium 😉

 • arfer

  na podstawie NWR z Aliora i rejestrując wniosek w innym banku macie w tym banku kolejne 60 dni, więc spokojnie 🙂

 • arfer

  nieprawda, to dwie zupełnie różne kwestie – można uwspólnić mieszkanie z informacją dla banku, hipoteka i tak pozostaje zabezpieczeniem. Dodanie żony jako kredytobiorcy niczego nie daje, a oznacza dodatkowe ryzyko

 • Witam. O ile mi wiadomo, przystąpienie do kredytu także będzie konieczne.

 • Ania

  Witam,

  Zwracam się z prośbą o poradę w następującej sprawie… Przed naszym ślubem mąż zakupił mieszkanie (wziął na siebie kredyt i poza tym uzyskał dopłatę MDM). Teraz jesteśmy po ślubie i chcielibyśmy uregulować sytuację majątkową, a mianowicie dopisać mnie do własności mieszkania. Czy może to się odbyć zwyczajnie u notariusza , bez dopisywania mnie do kredytu?
  Jakie są racjonalne rozwiązania dla mnie – osoby, która nie uczestniczyła w kredycie-przypisaniu do własności, a która spłaca ten kredyt z mężem (wspólnota majątkowa).

  Dziękuję za wszelki odzew.

  Pozdrawiam

 • Witam. Okres 60 dni jest liczony od daty akceptacji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK Zlecenia. Wniosek ten został wprowadzony przez pierwszy bank. Jeżeli dostali Państwo nr NWR 12.01.2017, akceptacja najprawdopodobniej nastąpiła właśnie wtedy. Licząc od tej daty – mają Państwo 60 dni na podpisanie umowy kredytowej.

 • Monia

  Witam,

  mam taka sytuacje. Mam zarezerwowane srodki (wniosek z 04.01.2017, informacja o przyznaniu srodkow i nadaniu numeru 12.01.2017. Otrzymalam pozytywna decyzje kredytowa z Banku Alior, jednak korzystniejszy jest dla mnie inny bank, w którym dokumenty zostaną zlozone dopiero 09.02.2017 (ze względu na dzialanosci meza, musimy doliczyć jeszcze jeden miesiąc zeby minelo równo pol roku własnej dzialanosci gospodarczej). Już wiemy, ze został on rozpatrzony wstepnie pozytywnie, ale żeby spelnic wymog min 6 miesięcy dzialanosci gospodarczej, musimy poczekac ten tydzień. Czytam informacje, ze mamy 60 dni na podpisanie umowy od akceptacji wniosku w systemie BGK. Chodzi tutaj o umowę kredytowa z bankiem? Zakladajac ze od 9 lutego zajmie bankowi 2 tyg rozpatrzenie, czy się wyrobimy w czasie? W umowie wstępnej ze sprzedającym mamy podpisanie aktu do 01.03.2017 a finalizacja do 15.03.2017.

 • Gratulujemy!

 • Michal

  Odebralem wczoraj klucze do mieszkania. Wszystkim zycze powodzenia:)

 • Sylwia

  A kiedy są planowane podwyżki marż?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/