Porównanie programów Mieszkanie dla Młodych i Mieszkanie Plus, który lepszy?

Porównanie programów Mieszkanie dla Młodych i Mieszkanie Plus, który lepszy?
„Mieszkanie dla Młodych” oraz „Mieszkanie Plus” to programy będące elementem prorodzinnej polityki rządowej. Z tego też powodu szczególnie wspierane są rodziny wielodzietne.

Przedstawiamy warunki obydwu programów, kończącego się „Mieszkania dla Młodych” oraz rozpoczynającego się „Mieszkania Plus”, pozostawiając decyzję Państwu, który z programów jest lepiej dopasowany do Państwa potrzeb.

Program „Mieszkanie dla Młodych”

Program „Mieszkanie dla Młodych” funkcjonuje od 2014 roku. Założeniem programu „Mieszkanie dla Młodych” jest wsparcie przy zakupie pierwszego domu lub mieszkania przez osoby młode, które  polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Jest ono udzielane podczas wypłaty kredytu hipotecznego.

Pierwotnie wsparcie było udzielane tylko przy zakupie nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, które zostały nabyte na rynku pierwotnym. Od września 2015 roku wprowadzono zmiany i program MDM też przewiduje dofinansowanie dla lokali z rynku wtórnego. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia oraz okres finansowania nieruchomości kredytem hipotecznym wynosi co najmniej 15 lat.

Wartość udziału własnego nabywanej nieruchomości nie może być wyższa niż 50% a kredyt powinien być udzielony w walucie polskiej. Wsparcie rządowe polega na dofinansowaniu wkładu własnego kredytu. Jego wysokość wynosi: 10% dla osób singli i rodzin bezdzietnych, 15% dla osób i rodzin posiadających jedno dziecko, 20% dla osób i rodzin z dwójką dzieci, 30% dla osób i rodzin posiadających co najmniej troje dzieci.

Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko, mogą ponadto dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu, zaś osoby, które rozpoczną budowę własnego mieszkania lub domu, mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. Maksymalny metraż mieszkania, który może być objęty dofinansowaniem z programu „Mieszkanie dla Młodych” wynosi 50 m².

Powierzchnia nieruchomości, która może zakwalifikować się do programu wynosi:  dla mieszkań  – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej, natomiast dla domów jednorodzinnych 100 m². Natomiast dla rodzin, które posiadają troje lub więcej dzieci powierzchnia mieszkania, od której wyliczana jest kwota dofinansowania została zmieniona z 50 m² na 65 m², a maksymalna powierzchnia mieszkania, które może być zakupione wzrosła z 75 m² do 85 m² dla mieszkań i z 100 m² do 110 m² dla domów.

O kredyt z dopłatą z rządowego programu mogą się ubiegać również osoby, które nie są małżeństwem.

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch  ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity te dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie. Dlatego o fakcie czy dane mieszkanie może być sfinansowane programem MDM decydują limity, dlatego nie każdy kredyt mógł być objęty programem. Wsparcie finansowe od rządu może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Osoby chcące skorzystać z programu zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

Program „Mieszkanie Plus”

Celem programu „Mieszkanie dla Młodych” jest wspieranie własności, natomiast celem programu „Mieszkanie Plus” jest wynajem mieszkań. Inwestycje z rządowego programu mieszkań na wynajem będą realizowane na zasadach rynkowych na terenach, których właścicielem są obecnie samorządy, skarb państwa i spółki z jego udziałem, a również inwestorzy prywatni. Środki na realizację programu będą pochodzić z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości.

Wsparcie z programu „Mieszkanie Plus” mogą otrzymać osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej i nie mogą kupić mieszkania. Nie posiadają również wystarczających dochód aby wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym. Cena najmu mieszkania z programu „Mieszkanie Plus” mają być niższe niż rynkowe. Złożyć wniosek może każdy, natomiast będą ustalone kryteria przydziału mieszkań.

Kryteria dotyczące przydziału mieszkania na wynajem zostały zawarte w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Należą do nich: osiąganie niskich dochodów, posiadanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nieposiadanie wcześniej prawa własności do domu jednorodzinnego, mieszkania.

Wymienione kryteria są ogólne, dodatkowo każdy z samorządów może dodać własne, gdyż przydział mieszkań będzie odbywał się lokalnie na podstawie złożonych wniosków przez osoby zainteresowane. W zależności od decyzji poszczególnych urzędów ważnym kryterium może być również obowiązek rozliczania w danej gminie podatku dochodowego. Ponadto gminy mogą kierować się dodatkowymi kryteriami gdy będzie wiele osób chętnych na najem lokali mieszkalnych np. preferencje dla pracowników powstających zakładów pracy.

Więcej informacji o programie można znaleźć w serwisie MieszkaniePlus.com na stronie: Mieszkanie Plus »

Rząd przewidział pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu na wynajem dla osób poszkodowanych na skutek żywiołów oraz osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne. W ramach programu „Mieszkanie Plus” planowana jest budowa również domów jednorodzinnych w miejscowościach, gdzie nie będzie zainteresowania lokalami w budynkach wielorodzinnych.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości przewiduje, że osoby chcące skorzystać z programu „Mieszkanie Plus” będą musiały notarialnie zrzec się swoich praw lokatorskich. Oznacza to, iż w przypadku eksmisji nie będzie przysługiwał im lokal zastępczy i „wylądują na ulicy”.

Wysokość czynszu będzie zawierał się w przedziale 10-20 zł za metr kwadratowy. Do tej kwoty trzeba dodać opłaty eksploatacyjne, które nie będą mogły przekroczyć stawki, która zostanie opublikowana w corocznym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Kwota czynszu będzie uwarunkowana również okresem trwania umowy: wariant najmu na 15 lub 30 lat. Istnieje również możliwość najmu z opcją dojścia do własności po okresie 30 lat, wówczas cena czynszu metra kwadratowego jest wyższa niż bez opcji najmu z docelową własnością.

Wynajmując lokal mieszkalny z programu „Mieszkanie Plus” istnieje możliwość prowadzenia  działalności gospodarczej przez jednego z członków rodziny. Natomiast nie została przewidziana dowolność w dokonywaniu zmian w układzie mieszkania. Wynajmujący nie będą mieć możliwości własnych przeróbek lokali.

Przyszli lokatorzy otrzymają mieszkania wykończone standardzie „pod klucz”. Każde mieszkanie będzie wyposażone w indywidualne ogrzewanie gazowe. Oddzielne będą również liczniki na wodę i prąd, czyli każdy z lokatorów będzie mógł rozliczać się za media samodzielnie.

Pierwsze mieszkania na wynajem mają zostać oddane do użytkowania w Jarocinie już na wiosnę 2018 roku. W najbliższym czasie w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” powstanie ponad 6 tys. mieszkań. Docelowo rząd obiecał, że do 2030 roku zostanie wybudowane blisko 3 mln lokali w ramach programu „Mieszkanie Plus” .

Porównując oba programy rządowe można zauważyć, iż chcąc skorzystać z dopłaty z programu Mieszkania dla Młodych trzeba mieć zdolność kredytową, co powodowało iż wiele osób nie mogło skorzystać ze wsparcia. W przypadku programu „Mieszkanie Plus” pierwszeństwo mają mieć osoby, które nie posiadały zdolności kredytowej ale też ich zarobki były zbyt wysokie aby otrzymać mieszkanie komunalne. Tutaj wysokość zarobków ma mieć mniejsze znaczenie, niż liczebność rodziny.

Więcej informacji o programie można znaleźć w serwisie MieszkaniePlus.com na stronie: Mieszkanie Plus »

sprawdz_doplate150

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Cena, po jakiej zbywane jest mieszkanie zależy od sprzedającego, uczulam jednak, że bank prawdopodobnie przeprowadzi własną wycenę i jeżeli jej wynik będzie odbiegał od stawek obowiązujących na danym rynku – może odmówić udzielenia kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Adrian

  Witam,
  Limit w mojej miejscowości wg MDM to 3118 zl za m2 a ceny oscylują w okolicach 4100 (rynek wtórny). Czy jako singiel mogę dostać dofinansowanie ma mieszkanie 67 m2 z ceną 2700 za m2? To jest wyjatek po znajomosci bo poniżej 4000 zzl za m2 jest u nas tylko kamienica bez gazu i ogrzewania.

 • Witam. Owszem, program MDM obejmuje również małe miejscowości.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

  Jeszcze kwestia brania kredytu z narzeczoną. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Damian

  Witam czy w ramach programu MDM możemy wraz z narzeczona starać się o dofinansowanie mieszkania w małej miejscowości? Czy nasze dochody maja wpływ na decyzje o dofinansowaniu?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Mariusz

  Witam, czy jeżeli będąc właścicielem starego mieszkania, które otrzymałem w ramach darowizny od mamy, mogę starać się o dofinansowanie budowy domu w ramach programu mdm?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • gosc

  bardzo dziękuję za odpowiedzi 🙂

 • arfer

  weź pod uwagę tylko i wyłącznie jedno ograniczenie : jeśli nieruchomość, której właścicielem lub współwłaścicielem jest dziecko, w razie chęci jego sprzedaży konieczna będzie zgoda sądu – w każdym zresztą przypadku przekraczajacym „zwykły zarząd nieruchomością”

 • ok, nadal nie będzie problemu

 • Witam. Sankcje związane z ewentualnym zwrotem dofinansowania dotyczą jedynie nabywców mieszkania w programie MDM – czyli Państwa.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • gosc

  dodam jeszcze tylko, że dofinansowanie otrzymaliśmy jako rodzice trójki dzieci

 • gosc

  Dzień dobry, mam pytanie ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z programu MDM, parę dni temu podpisaliśmy ostateczny akt notarialny przenoszący na mnie i męża własność. Wiemy również, że przez okres 5 lat nie możemy stać się właścicielami innych nieruchomości ponieważ wówczas będziemy musieli zwrócić kwotę dofinansowania, a czy ten rygor też dotyczy naszych dzieci? Moja mama chciałaby przekazać mojemu synowi niepełnoletniemu w formie darowizny dom, czy wówczas również będziemy musieli zwrócić kwotę dofinansowania? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Polecamy się.

 • W przypadku budowy domy na własnej działce mowa raczej o zwrocie podatku VAT, a nie o dofinansowaniu MDM.

 • Ok, rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie.

 • Mateusz

  dokładnie, ale minusem jest to że musisz mieć działkę, a takowa może kosztować tyle co dom 🙂

 • Dofinansowanie jest przyznawane raz – po złożeniu wniosku w pierwszym banku – na podstawie nr PESEL. Potem wnioski można składać w kolejnych.

 • Ale o tym czy dostanę dofinansowanie będę wiedział dopiero, gdy wybiorę jeden z banków, czy mogę mieć przyznane dofinansowanie w dwóch trzech i potem wybrać bank?

 • Zgadza się, dodatkowo można ww. dom zakupić w dowolnym miejscu. Nie jesteśmy ograniczeni do enklaw w których powstają lokale Mieszkania+

 • Tak. Może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

 • Mam pytanie czy biorąc MDM można złożyć wniosek w więcej niż jednym banku?

 • Damian

  No jasne że lepiej jest wziąć kredyt i kupić dom 80m2 za 235tys pod klucz

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/