„Mieszkanie dla Młodych” ruszy w 2014 roku

Mieszkanie dla Młodych ruszy w 2014 roku

Nowy program pomocowy wspierający zakup pierwszego mieszkania zacznie funkcjonować dopiero od 2014 r. O takiej dacie otwarcie mówią już przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Pomimo ogromnej presji rynku i sprawnie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie uda się wprowadzić programu w obiecywanym terminie – połowie 2013 roku.

Skutki przesunięcia daty startu programu najmocniej odczują młode rodziny i jednoosobowe gospodarstwa domowe, planujące zakup pierwszego mieszkania. Brak wsparcia państwa przełoży się na mniejszą zdolność kredytową – co z pewnością wpłynie na  decyzję wielu potencjalnych kredytobiorców. Mając do wyboru mniejsze mieszkanie lub rok oczekiwania i rządową dopłatę do większego – cześć klientów z pewnością wybierze drugą opcję.

Jest to także zła wiadomość dla deweloperów – długi okres pomiędzy właśnie wygaszoną „Rodziną na Swoim” i planowanym „Mieszkaniem dla Młodych” może oznaczać kiepski rok. Być może jednak skorzystają na tym kredytobiorcy. Trudna sytuacja i nadwyżka mieszkań na rynku może skłonić deweloperów do obniżki cen.

Światełkiem w tunelu jest decyzja ministerstwa o podwyższeniu o 20% wskaźników dla gmin sąsiadujących z dużymi miastami. Ze względu na ich cenę – są to lokalizacje dużo chętniej wybierane przez młodych ludzi.

Po konsultacjach została także wyjaśniona wątpliwa kwestia limitów cenowych. W pierwszych projektach ustawodawca proponował możliwość zakupu mieszkania także, jeżeli jego cena za 1m2 przekracza ustaloną wartość limitu. W takich sytuacjach Państwo dopłacałoby jedynie do wysokości limitu.

Wg ostatecznej wersji ustawy  – jeżeli cena 1 mkw. mieszkania przekroczy ten limit, to rodzina lub samotny kredytobiorca nie otrzymają już kredytu. Będą oczywiście obowiązywały różne limity w przypadku poszczególnych miast wojewódzkich i ich miejscowości satelickich oraz pozostałych miejscowości.

Kolejna zmiana dotyczy osób wynajmujących mieszkania, m.in. od spółdzielni mieszkaniowych, developerów i TBSów. Osoby te także będą mogły skorzystać z programu i wykupić wynajmowane mieszkania pod warunkiem, że są jego pierwszymi najemcami. Dzięki tej nowelizacji poprawi się sytuacja deweloperów, którzy obecnie borykają się z problemami sprzedaży mieszkań i decydują się na ich wynajem. Rozwiązanie to umożliwi także kredytobiorcom wynajem mieszkania już teraz – z możliwością jego zakupu za 2-3 lata po poprawie zdolności kredytowej.
sprawdz_doplate150