„Mieszkanie dla Młodych” bez ograniczeń! Jak można samodzielnie rozszerzyć warunki programu?

Mieszkanie dla Młodych bez ograniczeń Jak można samodzielnie rozszerzyć warunki programu

W Sejmie wciąż trwają debaty na temat ostatecznej postaci nowego programu rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego.

Przypomnijmy – „Mieszkanie dla Młodych” ma zacząć obowiązywać od stycznia 2014 roku.

Program ma być skierowany do młodych małżeństw i osób samotnych do 35 roku życia, chcących zakupić pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw. Cena mieszkania z dopłatą nie będzie mogła przekroczyć określonego wskaźnika średnich kosztów budowy dla danego województwa. Osoby chcące skorzystać z systemu dopłat nie mogą być właścicielami innego mieszkania czy udziału w budynku, w którym mogłyby uzyskać samodzielny lokal. Mieszkanie z dopłatą w ramach programu musi być ich pierwszą kupowaną nieruchomością.

Tyle założeń. Doświadczenia z poprzedniego programu – „Rodzina na Swoim” uczą jednak, że kiedy ustawodawca pragnie wprowadzić obostrzenia, kreatywność kredytobiorców i deweloperów nie ma granic.

Kryterium wieku: maksymalnie 35 lat.

W „Rodzinie na Swoim” zdarzały się jednak przypadki, kiedy w banku zjawiała się kilkunastoletnia pociecha w towarzystwie rodziców. Młody chciał się usamodzielnić, a program oczywiście wspierał ludzi młodych. Jeżeli pociecha nie miała dochodów, lub dochody nie wystarczały do uzyskania zdolności kredytowej z pomocą przychodzili rodzice. Dziecko było rejestrowane jako główny kredytobiorca i przyszły właściciel nieruchomości, rodzice występowali jako współkredytobiorcy i gwarantowali swoimi dochodami, że rata będzie spłacana.

Kryterium powierzchni mieszkania.

Kryterium odnosi się do powierzchni użytkowej. Jeżeli w mieszkaniu jedno z pomieszczeń nie jest używane jako mieszkalne – warto odwiedzić architekta i dokonać zmian w projekcie (np. zmiana kategorii na pomieszczenie gospodarcze – którego powierzchnia nie wlicza się do powierzchni użytkowej). Jeżeli w mieszkaniu występują skosy, również warto poprosić o przeliczenie powierzchni użytkowej. Sposób obliczania powierzchni regulują normy PN-70/B-02365 oraz PN-ISO 9836:1997.

O tym czy dana powierzchnia może zostać zaliczona do metrażu powinna decydować wysokość. Zgodnie z nową normą od wysokości 1,9 m zalicza się całą powierzchnię, a poniżej wysokości 1,9 m powierzchnię się pomija. Przed wprowadzeniem zmian w wielkości powierzchni użytkowej należy jednak sprawdzić, czy cena 1 m kw. mieszkania w efekcie naszych modyfikacji nie przekroczy maksymalnego wskaźnika średnich kosztów budowy dla danego województwa.

Program MDM dotyczył wyłącznie mieszkań.

Można odnieść wrażenie, że to kryterium skutecznie wyłączało domy jednorodzinne. Tymczasem wystarczy, aby deweloper w ramach jednego domu wyznaczył przynajmniej dwa mieszkania o powierzchni do 75 m. kw. W ramach programu jeden kredytobiorca może nabyć wprawdzie tylko jedno z nich. W przypadku „Rodziny na Swoim” młodzi ludzie planujący się pobrać nabywali mieszkania obok siebie, a następnie je łączyli. Na moment wnioskowania o kredyt nie mieli jeszcze współwłasności majątkowej – więc wszystko odbywało się jak najbardziej zgodnie z wymogami programu. Otrzymywali dopłatę do obu swoich kredytów i najczęściej upust od dewelopera (przy zakupie więcej niż 1-go mieszkania).

Mieszkanie z dopłatą w ramach programu musi być pierwszą nieruchomością.

W przypadku „Rodziny na Swoim” wystarczało, że kredytobiorca nie jest posiadaczem nieruchomości w momencie składania wniosku o kredyt. Ze względu na warunki ustawy o ochronie danych osobowych banki dosyć niechętnie weryfikowały tą informację. Z reguły sprawdzenie następowało przy wyliczaniu kosztów utrzymania dla potrzeb zdolności kredytowej.

Cena mieszkania z dopłatą nie będzie mogła przekroczyć określonego wskaźnika średnich kosztów budowy dla danego województwa.

Przy „Rodzinie na Swoim” ten warunek był istnym polem popisu dla deweloperów. Były więc mieszkania mieszczące się w limicie + w pakiecie bardzo kosztowny garaż. Zdarzało się także, że kredytobiorcy brali dwa kredyty – jeden na mieszkanie w ramach programu, drugi na garaż – już bez dopłaty.

Najważniejszy warunek – MDM ma objąć mieszkania pochodzące wyłącznie z rynku pierwotnego.

W praktyce oznacza to, że jeżeli dana nieruchomość nie miała ustanowionej odrębnej własności lokalu, a my ją ustanowimy – powinna się ona kwalifikować jako nowa, czyli pochodząca z rynku pierwotnego. Takie podejście umożliwia szeroki wachlarz możliwości adaptacji np. strychów na cele mieszkalne. Podobnie sprawa się ma w przypadku loftów. Po adaptacji np. hal fabrycznych na potrzeby mieszkaniowe możemy korzystać z programu (oczywiście o ile w wyniku naszej działalności stworzymy w danym budynku przynajmniej dwa mieszkania o powierzchni do 75 m kw.).
sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie – gdyż jest Pan właścicielem mieszkania.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Rafał Sip

  Witam, Czy jeśli moja babcia przepisała na mnie mnie swoje mieszkanie, dodam że babcia zyje i mieszka w tym mieszkaniu cały czas to kwalifikuje się
  do otrzymania dopłaty MDM?

 • Wg informacji, jakie uzyskaliśmy z Ministerstwa Rozwoju – nieznaczne przekroczenie metrażu wynikające z procesu budowlanego nie powinno skutkować odmową udzielenia dofinansowania. Z drugiej – niedawno nasz czytelnik zgłaszał informację, że bank odmówił udzielenia kredytu ze względu na przekroczenie limitu metrażu o 0,11 m2.

 • kupująca mieszkanie

  Witam chcemy kupić z mężem mieszkanie. Jego powierzchnia przed oddaniem budynku do użytku wynosiła 74,8m. Podpisaliśmy wtedy umowę rezerwacyjną z takim właśnie metrażem a w między czasie mieszkanie przeszło inwentaryzację i jego powierzchnia wynosi 76,1m (budynek został dosłownie oddany do użytku). W tej chwili po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi z banku odnośnie kredytu kolejnym etapem jest podpisanie umowy przedwstępnej z deweloperem. Zastanawia nas tylko jedno: czy w takiej sytuacji będzie się nam należało dofinansowanie do MDM. Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedź.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Katarzyna

  Witam, mam pytanie w sprawie liczenia powierzchni użytkowej tutaj znalazłam taki zapis jak : „od wysokości 1,9 m zalicza się całą powierzchnię, a poniżej wysokości 1,9 m powierzchnię się pomija”. Natomiast gdzieś indziej znalazłam takie zapisy : „Powierzchnię użytkową na poddaszu oblicza się następująco:
  – powierzchnię o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%
  – powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%
  – powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m pomija się.”
  Proszę mi „łopatologicznie” nie rzucając żadnymi ustawami, bo nie potrafię ich czytać – wyśnić jak się w końcu oblicza skosy w domu

 • Nie ma problemu.

 • Maciek

  Super, dziękuje za informacje 🙂

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie wiem, o których komentarzach Pan myśli – ale mogę Pana uspokoić. Wymieniona Pani z banku nie myli się. Był Pan jedynie właścicielem ułamkowej części nieruchomości i jako taki – może pan skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć.

 • Maciek

  Witam, kilka lat temu byłem wraz z ówczesną dziewczyną właścicielem mieszkania (współwłaściciel). Życie sprawiło, że ona przejęła całe mieszkanie i obecnie nie jestem właścicielem żadnego lokalu. Wedle Pani z banku mogę się starać o dofinansowanie z MDM. Ale czytając poniższe opinie raczej myli się osoba z banku. Proszę o informację, gdyż wolałbym aby się nie myliła 🙂
  Pozdrawiam

 • Nie wchodzi, w Pana przypadku będzie miał zastosowanie ten fragment: nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Lucjan

  Dziękuję za odpowiedź. A jak do tego ma się to „powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład”

  Mieszkanie nabyte przed ślubem nie chodzi chyba w skład wspólności majątkowej?

  Pozdrawiam.

 • Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Lucjan

  Dzień dobry. Czy jeśli zakupiłem wspólnie z żoną mieszkanie przed ślubem w trakcie narzeczeństwa. Po rozwodzie sprzedaliśmy to mieszkanie. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z MDM w przypadku gdzie nie jestem właścicielem innej nieruchomości?

  Pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Polecam kontakt z bankiem w celu ustalenia, o jakie normy chodzi.

  Wniosek do BGK mógł być odrzucony z powodu przekroczenie limitu ceny 1 m2 mieszkania,limitu powierzchni użytkowej mieszkania, wieku kredytobiorcy.

 • Michał

  Witam wraz z Żoną chcieliśmy kupić mieszkanie ale nasz wniosek o mdm złożony przez bank w naszym imieniu został odrzucony z powodu braku norm z jakimi wykonywano budynek na umowie, moje pytanie brzmi o jakie normy może chodzić? Nasz deweloper nie wie o co chodzi.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Agata

  Jestem współwłaścicielką domu po rodzicach, druga połowa należy do brata czy mogę skorzystać z programu mdm, aby spłacic brata??

 • Pani z banku – na szczęście dla Pani – myli się. Ograniczenie
  dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Reasumując, nawet, jeżeli posiada Pani 99% własności mieszkania – nadal jest to część ułamkowa i może Pani skorzystać z programu MDM.

  Jeżeli można – zachęcam do rejestracji na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Pomożemy Pani skorzystać z programu MDM.

 • Kamila

  Witam. 7 lat temu byłam współwłaścicielem mieszkania razem z bratem. Po paru miesiącach mieszkanie darowalismy mamie. Teraz jest mężatka a maz nigdy nie posiadał nieruchomosci. Czy możemy teraz starać się o MDM? Pani w banku powiedziała ze nie.

 • Jak najbardziej mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • aga

  Jestem spadkobierca po zmarlej mamie jednego mieszkania w 1/6 oraz drugiego mieszkania w 1/8, mam tylko poswiadczenie notarialne o przyjeciu spadku i dziedziczeniu. Nie jestesmy ujawnieni w ksiegach wieczystych. Czy mozemy z mężem starac się o mieszkanie w programie MDM????

 • Obecnie mogą Państwo przystąpić do kredytu w ramach programu MDM jedynie jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). Pańska partnerka może liczyć na dofinansowanie z mnożnikiem 15% (jako osoba samotnie wychowująca dziecko), Pan z mnożnikiem 10% (singiel bezdzietny).
  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami (mnożnik 15%).

 • kacper

  Witam serdecznie, pytanie mam dość oryginalne bo nie znalazłem podobnego w dyskusji, ja razem z dziewczyną, która samotnie wychowuje dziecko chcemy nabyć mieszkanie i wiem że od końca 2 kwartału będę mógł być współkredytobiorcą dla matki samotnie wychowującej dziecko (15% dopłaty) to czy przy akcie notarialnym zostanę wpisany jako współwłaściciel nieruchomości od razu czy dopiero po 5 latach?? od razu kwestia meldunku w nowym miejscu zamieszkania??

 • Oczywiście, że tak. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Józek Bobek

  Witam, mam pytanie kilka lat wstecz dostałem w spadku po Tacie 1/6 mieszkania gdzie stałem się współwłaścicielem ( nigdy tam nie mieszkałem) kilka miesięcy później zostało sprzedane. Czy mogę starać się o dofinansowanie programu mdm?

 • Nie ma problemu, przykro mi, że odpowiedź jest akurat taka.

 • lufatufa

  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby
  co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały
  część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
  U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład.
  Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z
  dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

 • lufatufa

  Witam
  Czy po rozwodzie kiedy byla żona przejmie na siebie Kredyt z dopłata „rodzina na swoim” i nie będę już posiadaczem nieruchomości ani kredytu bedę mogl starać się o kredyt z MDM?
  Dziękuję

 • Rekomendacja S, wymaga, aby kredytobiorca osiągał dochody w tej samej walucie, w której bierze kredyt. Z kolei kredyty w programie MDM są udzielane jedynie w PLN.

  Odnośnie pokrycia przez narzeczonego wkładu własnego ustawa MDM ściśle określa, kto może być współkredytobiorcą. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Czy ew. rozważali Państwo poczekać na wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy MDM (koniec II-go kwartału 2015). Wtedy będziecie mogli wziąć kredyt razem – jako osoby pozostające w związku partnerskim.

 • disqus_IX2xEmYE5G

  Witam,
  Czy jeśli moj narzeczony nie zarabia w zl może starać sie o dofinansowanie?
  Z tego co wyczytałam wyklucza go to z udziału w programie.
  Czy isteniej wobec tego możliwość, że ja wnioskuje o dofinansownie, natomiast narzeczony pokrywa wład własny?
  czy jest to traktowane jako darwizna i trzeba bedzie odprowadzić podatek?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Możecie Państwo skorzystać z programu, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Kasia

  a ja mam takie pytanie – z narzeczonym chcielibysmy kupić miekszanie jeszcze przed ślubem (ślub z 4 miesiące). Czy możemy już teraz wnioskować o dofinansowanie w ramach MdM, a umowę podpiszemy tuż po ślubie jako małżeństwo. Nie chciałabym czekać z kupnem mieszkania do ślubu. Prośba o podpowiedź jak to można najlepiej rozegrać.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Podstawę prawną możemy znaleźć w art 4 ust 2 Ustawy MDM.

  Wg ustawy, dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia nabycia mieszkania objętego wsparciem nie był właścicielem innego mieszkania (art. 4 ust. 1 pkt. 2). Wg art 4 ust 2 – w przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek ten dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania).

  Jeżeli przed ślubem zakupili państwo po połowie mieszkania i obecnie każdy z małżonków posiada połowę udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym) – jako małżeństwo posiadacie Państwo całe mieszkanie i wyklucza to Was niestety z programu MdM.

 • Krzysztof

  Cały czas jestem współwłaścicielem. Zarówno ja jak i żona. Proszę podać podstawę prawną.

 • Krzysztof

  Dziękuję za odpowiedź. Ale nie do końca mogę się zgodzić. Tak jak pisałem wcześniej jestem współwłaścicielem gdyż przed ślubem zakupiłem mieszkanie razem z obecną żoną. Ja posiadam 50% oraz żona 50%. Jeszcze raz napiszę, że mieszkanie zakupione przed ślubem. Jak to się ma do:
  CYTUJĘ:
  „Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.”

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie. W przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na
  spółkę z żoną)

 • Krzysztof

  Czy w sytuacji kiedy narzeczeństwo zakupiło mieszkanie jeszcze przed
  ślubem i w księdze wieczystej widnieją jako współwłaściciele jest
  możliwość skorzystania z programu MDM w chwili obecnej, kiedy oboje są
  już małżeństwem i nadal posiadają te same mieszkanie z udziałami po
  połowie?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Nie ma problemu. Przykro mi, że nie mogę Państwu pomóc. Zapis dot. niemożliwości skorzystania z programu w takich sytuacjach był jedna z podstaw do zaskarżenia ustawy MDM do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety nie udało się.

 • Dominika9913

  Absolutnie nie mam do Pana pretensji 🙂 Chciałam jedynie dobrze zrozumieć za co serdecznie Panu dziękuję 🙂 Pozdrawiam

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Małe usprawiedliwienie na początek – ustawa nie jest moim pomysłem, nie odmawiam Pani również prawa do programu MDM – jedynie interpretuję zapisy ustawy.

  Zapis dot. własności ułamkowej nie ma zastosowania do małżonków (art 4 ust 2 ustawy MDM). Wyjaśnienie na logikę – jeżeli małżeństwo posiada dom lub mieszkanie – to małżonkowie są właścicielami części ułamkowej – czyli teoretycznie – posiadając mieszkanie powinni być uprawnieni do skorzystania z MDMu – tak niestety nie jest (czego jako małżonek żałuję).

  Ponieważ posiadała Pani mieszkanie z pierwszym mężem – nie może Pani skorzystać z programu MDM (Warunek nieposiadania własnego mieszkania odnosi się także do przeszłości (beneficjenci nie mogli mieć innego mieszkania do dnia nabycia lokalu objętego finansowym wsparciem) – na podstawie objaśnień do ustawy MDM, strona 4).

  Idąc dalej – ponieważ nie może Pani skorzystać z programu, a zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom – takie uprawnienie po ślubie stracił także Pani obecny mąż.

  Raz jeszcze napiszę – także uważam to za średnio sensowny pomysł – tak niestety jednak ustawodawca skonstruował program MDM. Przykro mi.

 • Dominika9913

  Przepraszam ale to nie jest dla mnie jasne. Co ma tu do rzeczy mój obecny mąż? Byłam współwłaścicielem ( zapis o udziale 1/2 jest ujęty w akcie notarialnym) – własność ułamkowa. Dodatkowo mówimy o współwłasności mieszkania z którego nie da się wyodrębnić samodzielnego lokalu po zniesieniu współwłasności?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Wg interpretacji, którą znalazłem na stronie Ministerstwa Infrastruktury nie może Pani skorzystać z MDM gdyż była Pani właścicielką domu. Z tego samego powodu z programu nie może skorzystać także Pani obecny mąż, gdyż małżeństwa przystępują do MDMu wspólnie. Fakt, że zrzekła się Pani mieszkania nic niestety nie zmienia.

 • Dominika9913

  Uscisle – rozdzielnosc majatkowa miałam z pierwszym mężem, z którym byliśmy właścicielami mieszkania. Po rozwodzie zrzekłam się swojej 1/2. Z obecnym mężem nie posiadamy żadnych nieruchomości czy udziałów.

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Rozdzielność majątkowa również nie pomoże, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Dominika9913

  Jak ma się do tego majatkowa umowa małżeńska tzw rozdzielnosc majatkowa?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie. Dofinansowanie w ramach MDM może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby
  co najmniej jeden lokal mieszkalny. Z programu są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi wspólną własność i obecnie nie może Pani skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych.

 • Dominika9913

  Czyli jeśli z byłym mężem byłam współwłaścicielem mieszkania – mój udział to 1/2 na podstawie małżeńskiej umowy majątkowej to z obecnym mężem możemy skorzystać z dofinansowania w programie MDM?

 • Mieszkanie dla Młodych

  Dofinansowanie rzeczywiście jest związane z mieszkaniem, ale nie z jego ceną lecz z powierzchnią. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  Czyli np. dla singla, który kupuje mieszkanie o pow 54 m2 w Łodzi dopłata będzie wynosiła:

  10%*50m2*4.574,00 PLN = 22.870,00 PLN

 • Asia

  Dziękuję za odpowiedź, niestety pismo o którym pisalam było czytane przez pracownika banku na komputerze, także nie wiem jakie jest źródło. Po prostu ręcę opadają, cytowałam paniom w bankach nawet ustawę (gdzie jest mowa o współwłasności budynku),ale one to rozumiały inaczej. Jeszcze jedno – w innym banku usłyszałam,że 10% dofinansowania jest wyliczane z kwoty kredytu (czyli np mam 50tys wkładu i chcę wziąć kredyt na 200 tys, to dostanę 10% z 200 tys). Czy nie jest tak,że 10% dotyczy ceny mieszkania?

 • Mieszkanie dla Młodych

  Na podstawie Art. 4 ust 1 Ustawy: Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Co oznacza, że z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

  Nigdy nie pisaliśmy, że może być inaczej więc raczej nie zgodzę się, że podajemy sprzeczne informacje. Podobną interpretację znajdzie także Pani na stronach Ministerstwa Transportu: https://www.transport.gov.pl/2-5283444db6308.htm

  Odnośnie informacji w banku – miała Pani pecha trafić na oddział, w którym widocznie nie było jeszcze szkolenia. Jeżeli można, proszę poprosić o pismo, które Pani wymienia i jego podstawę prawną.

  Odnośnie szkoleń – jesteśmy firmą komercyjną – chętnie zapewnimy pracownikom bankom wszelką pomoc, ale pod warunkiem odpowiedniego wynagrodzenia.

 • Asia

  Dlaczego podajecie sprzeczne informacje – tutaj czytam że można być właścicielem ułamkowej części mieszkania, natomiast byłam w kliku bankach i wszędzie powiedziano mi że na pewno nie można być współwłaścicielem, powoływano się na informacje jakie banki otrzymują od Państwa, w jednym banku przeczytano mi również pismo, w którym wyraźnie jest napisane że bycie właścicielem ułamkowej części mieszkania wyklucza z programu. Powoływalam się na tą strone internetową, ale panie mówią że one bazują na swoich wiarygodnych informacjach. Usłyszalam również że umowa jest niedopracowana, że pewnie będzie ulegała zmianom, i na razie każdy interpretuje ją inaczej. Proszę o rozwiązanie tej sprawy, i może doszkolenie pracowników banków, aby nie podawano sprzecznych informacji.

 • Mieszkanie dla Młodych

  Nie. Warunki dotyczą jedynie kredytobiorcy i potencjalnego beneficjenta MDM. Trudno wymagać od Pani taty, aby miał mniej niż 35 lat 😉

 • Asia

  A czy takie osoby które chcemy dołączyć do kredytu (np ojciec) również nie moga być właścicielami żadnego mieszkania?

 • Mieszkanie dla Młodych

  Nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki dodatkowy sposób (poza aktem darowizny można to jeszcze udokumentować). Jeżeli zacznie Pan oficjalnie dzielić dom (np. wyodrębniać jego części w formie oddzielnych mieszkań) – straci Pan możliwość skorzystania z MDMu. Musi Pan udokumentować jedynie, że jest Pan właścicielem części ułamkowej (czyli współwłaścicielem domu). Do tego wystarczy Panu akt darowizny.

 • Michał

  Nie jestem właścicielem tylko współwłaścicielem 1/2. Drugą „połowę” posiada moja siostra.
  Pytałem się w pewnym banku, czy mogę wziąć kredyt pod to co posiadam i otrzymałem informację, że należałoby najpierw wszystko podzielić na pół i to udokumentować (np. doł domu mój, góra domu siostry , albo połowa działki moja i wyznaczenie granicy, połowa działki siostry) itd … Może Pani, która mi to tłumaczyła szukała dziury w całym .. nie znam się 🙂

 • Mieszkanie dla Młodych

  Oczywiście. Posiada Pan ułamkową część nieruchomości (domu), która nie stanowi odrębnego mieszkania – co absolutnie nie wyklucza z programu. Dodatkowo jest Pan właścicielem sporej liczby nieruchomości, które mogą stanowić doskonałe zabezpieczenie. Niech Pan śmiało szuka domu lub mieszkania i rusza po kredyt z dofinansowaniem MDM. Gdyby była potrzebna porada finansowa w zakresie wyboru banku – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panem i poleci najbardziej optymalną ofertę.

 • Michał

  Jesteśmy małżeństwem i mamy dwójkę dzieci. Póki co wynajmujemy mieszkanie i chcemy się w tym roku usamodzielnić całkowicie biorąc kredyt na swoje mieszkanie.

  Problemem jest to, że ojciec przepisał na mnie i na siostrę wszystko tj. łąkę, pole, las, i działkę na której stoi szopa, kurnik, stodoła i DOM w którym mieszkaliśmy w dzieciństwie.
  Dom (na dole) składa się z ganku, wąskiego korytarza, piwnicy podziemnej, łazienki, kuchni, sypialni, małej spiżarki, pokoju gościnnego , natomiast na górze z trzech małych pokoi i dwóch stryszków (poddasza) – ogólnie nie jest duży, jest jednorodzinny.
  Ojciec przepisał na nas wszystko dodatkowo ustalając na siebie służebność dot. domu (tj. pokoju od ściany wschodniej oraz korzyst. z mediów, kuchni, łazienki itd.)

  Podsumowując – jestem właścicielem 1/2 domu jednorodzinnego, właścicielem kolejnej 1/2 jest siostra. Na dom ustalona jest służebność na ojca w wys 21.000 zł.
  Żona nie jest właścicielem ani współwłaścicielem żadnej nieruchomości dyskwalifikującej w MDM.

  Czy w takiej sytuacji MDM nas obejmie ?

 • Mieszkanie dla Młodych

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć np. na stronach Urzędów Skarbowych. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i raz w roku złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Przy takiej realizacji inwestycji nie można skorzystać z kredytu z dopłatą MDM, ale można wziąć kredyt hipoteczny na dowolny cel, włączając w to kwotę na wykończenie mieszkania. Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panem i poleci najbardziej korzystny produkt.

  Odnośnie działki – najlepiej, żeby była ona własnością Państwa.

 • Agnieszka

  Mój narzeczony chce wziąć kredyt, jako singiel, na budowę domu. Dzialka, na której miałby on stanąć należy do moich rodziców. Czy kredyt w ramach MDM jest możliwy w takiej sytuacji? Czy on, jako inwestor, musiałby być właścicielem działki, czy może ona zostać jako własność moich rodziców?

 • Mieszkanie dla Młodych

  Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Uprzedzając pytanie – wymienione osoby nie muszą spełniać kryterium wieku do 35 lat 😉

 • Marzena

  Czy do kredytu można przystąpić z rodzicami aby polepszyć zdolność kredytową i skorzystać z programu Mdm

 • Mieszkanie dla Młodych

  Jeżeli mieszkanie zostało przepisane na Pana żonę i jej siostrę, to obie Pani są właścicielkami części ułamkowej tego lokalu.

  Jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%), możemy skorzystać z MDM.

 • Marian

  Witam,
  Jesteśmy małżeństwem od maja 2013. W sierpniu 2013 rodzice mojej żony przepisali na nią i jej siostrę swoje mieszkanie. Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z programu?

 • Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie weźmiecie Państwo kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych wspólnie. Ew. możecie skorzystać z niego oddzielnie jako single (2 kredyty). Cytując zapis ustawy: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Mariusz

  Witam
  Chciałbym zasięgnąć informacji czy jeżeli drugim kredytobiorcą jest osoba ze mną niespokrewniona (obydwoje w pojedynkę spełniamy warunki MDM), możliwe jest uczestniczenie w programie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Łukasz

  ok., ale skoro ustawa określa Art2. pkt1. nabywcę jako: …, osobę samotnie wychowującą dzieci, a tą w pkt2. jako: m.in. osobę do której orzeczono separację to jeżeli dobrze kombinuje powinna wystarczyć separacja na zgodny wniosek małżonków za 100zl. Dobrze kombinuję czy się mylę? Jeżeli tak to bardzo proszę o uzasadnienie

 • MDM

  Przykro mi, ale jeżeli żona jest posiadaczką mieszkania, Państwo oboje nie możecie skorzystać z programu. Rozwiązanie, które absolutnie odradzam to rozwód, w którym Pan zrzeka się prawa do mieszkania, wtedy jako osoba o „potrzebie mieszkaniowej” może Pan skorzystać z programu. Czy warto…?

 • Łukasz

  Witam,

  chciałbym skorzystać z MdM ale pobrałem się z żoną w sierpniu zeszłego roku, a ona ma już mieszkanie własnościowe, ale nie weszło ono do wspólnoty majątkowej. Ja nigdy nie posiadałem żadnej nieruchomości i tu pytanie: Czy jest możliwość żebym wziął kredyt z dofinansowaniem wyłącznie na siebie? Myśleliśmy również o umowie o rozdzielności majątkowej, ale wygląda na to że chyba ustawodawca przewiduje tylko separacje. Czy to jedyne wyjście? bo jeżeli tak to spodziewam się wielu fikcyjnych separacji 😉 koszt 100zl a dofinansowanie spore!

 • MDM

  To już jest kwestia zdolności kredytowej – zależna od Państwa kosztów utrzymania, ponoszonych wydatków i raty (zależnej od okresu kredytowania i oprocentowania). Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem ofert różnych banków – serdecznie proszę o rejestrację na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem.

 • tomeq001

  jakie sa minimalne zarobki dla meza i zony przy mieszkaniu za 120000 bez wkladu wklasnego?

 • MDM

  Jeżeli dokona Pan stosownych i oficjalnych zmian w projekcie w konsultacji z architektem, nie powinno być problemu. Wg mnie ma Pan prawo wybudować dom dostosowany do własnych potrzeb.

 • Łukasz

  A dla Urzedu Skarbowego nazewnictwo powierzchni będzie miało znaczenie??Konkretnie chodzi mi o budowanie domu systemem gospodarczym??

 • MDM

  Program definiuje powierzchnię użytkową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
  z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm). Dla banku będzie natomiast istotna informacja podana w umowie z deweloperem, umowie przedwstępnej lub wg projektu domu lub mieszkania.

  Wg mojego doświadczenia – garderoba, spiżarnia, kotłownia, hol, wiatrołap najprawdopodobniej nie zostaną wliczone do powierzchni użytkowej.

 • Piotr

  Jakie pomieszczenia nie będą wliczane w powierzchnię użytkową nowo budowanego domu jednorodzinnego, chodzi mi głównie o takie pomieszczenia jak garderoba, spiżarnia, kotłownia, hol, wiatrołap?

 • MDM

  Sądzę, że banki będą prosiły o projekt budowlany. W nim będzie wymieniona wielkość powierzchni użytkowej.

 • Ania

  Według jakiej normy będą liczone metry mieszkania jeżeli wedug PN-70/B-0265 ma ono trochę ponad 74 metry a według ISO 9836 ok 76 m?

 • Zapraszamy serdecznie również do zadawania pytań Doradcom na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zapraszamy serdecznie również do zadawania pytań Doradcom na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM

  Tak, ale nie można będzie wtedy skorzystać z programu MDM.

 • Ant

  Czy mogę kupić mieszkanie, które kosztuje kilkaset zł więcej za m2 niż podaje limit woj,?

 • MDM

  Ad 1. Tak, garaż nie jest wliczany do powierzchni użytkowej.
  Ad 2. Tak. Singiel z dzieckiem = 15% mnożnika dopłaty.

 • kamil

  Witam
  Chcę wybudować dom ok 80 mk plus garaż 25 mk czy kwalfikuję się do programu ?
  następne pytanie to:
  Mieszkam z narzeczoną i synkiem lecz niemamy ślubu czy mogę uwzględnić tytułu dziecka czy nie ?

 • MDM

  Tak – ponieważ wg tego co Pani napisała, narzeczony jest właścicielem ułamkowej części mieszkania. To jak najbardziej uprawnia Państwa do uczestnictwa w programie.

 • Anna

  Czy jeśli mój przyszły mąż jest współwłaścicielem mieszkania – wraz z siostrą – które zostało przepisane przez babcie na wnuki (mój mąż i szwagierka), czy po ślubie JA I MĄŻ jako MAŁŻEŃSTWO będziemy mogli starać się o DOFINANSOWANIE?????

 • MdM

  Niestety nie. Dopiero po urodzinach malucha będą państwo traktowani jako małżeństwo z dzieckiem (i prawem do 15% dopłaty)

 • Ad

  Nie. To dopiero KOLEJNE 5% należy się w sytuacji urodzenia 3 dziecka.
  Bernadeta pytała, czy otrzymają 15%, jeżeli dziecko jest dopiero w drodze.

 • MdM

  Owe 5% należy się tylko w sytuacji urodzenia 3 dziecka.

 • Bernadeta

  Witam, Mam takie pytanie o wielkość dofinansowania, bo z założeń wynika, że tylko rodziny z dziećmi dostaną 15% dofinansowania, a pozostali, nie mający dzieci 10%, ale co w sytuacji gdy spodziewamy się pierwszego dziecka, czy po urodzeniu będzie przysługiwało nam to dodatkowe 5% z tytułu urodzenia dziecka, czy to owe 5% należy się tylko w sytuacji urodzenia 3 dziecka, a pierwszego już nie, no chyba że poczekamy z decyzją o kupnie do czasu porodu?

 • MdM

  Niestety, limit wynosi 75 m2 (chyba, że wychowuje Pani troje lub więcej dzieci – wtedy 85 m2)

 • Alicja

  Mieszkanie które chce kupić ma 75,46 m2, co mam zrobić bym mogła skorzystać z programu mdm?

 • Lucasth

  Takie argumenty przemawiają za niekonstytucyjnością MdM. Jest szansa, że projekt trafi do Trybunału Konstytucyjnego.

 • Jeleń

  Jak byłem młody to państwo nie myślało o młodych i nie miałem szans na swoje mieszkanie .Teraz mam 40 lat ustabilizowaną sytuacje i też nie ma szans na swoje mieszkanie . Fajne to państwo nic tylko uciekać z tego kraju dość że nie ma tu pracy to jeszcze ci kłody rzucają pod nogi . Ciekaw jestem który młody ma tak ustabilizowaną sytuacje finansową aby móc spłacać kredyt przez najbliższe 20 lat co za praca daje takie szanse .Chyba tylko ta w rządzie

 • Lucasth

  Witam, w Pańskim projekcie na 100% jest informacja o powierzchni całkowitej i użytkowej (np. dla celów podatkowych). Oprócz wymienionych przez Pana do powierzchni użytkowej nie wliczają się także tzw. „skosy” do wysokości bodajże 1,2 m.

  Limit powierzchni wynosi 100 mkw, wszystko powyżej eliminuje z programu (chyba, że wychowuje Pan troje lub więcej dzieci, wtedy limit wynosi 110 mkw).

 • Marcin

  Witam,
  Chciałbym dokładnie dopytać, jakie pomieszczenia nie wliczają się do powierzchni całkowitej. Jest to dla mnie ważne bo kupiłem projekt 137mkw. Garaż, kotłowania, pom.gospodarcze to wiem a inne? Wolę dostosować dom przed otrzymaniem pozwolenia na budowę aby potem módz skorzytsać z ulgi podatkowej.
  Czy np.ustawodawca nie przewiduje ulgi do pow.100mkw a powyżej np.nie dopłaca?

 • Lucasth

  Może Pani zakupić takie mieszkanie – niestety bez dopłaty.

 • kasias

  jestem z ololic wrocławia dlaczego nie moge kupic mieszkania wtornego one sa tansze a przecież to by było moje pierwsze mieszkanie . cieżko sie żyje jeśli od małego cały czas moja rodzina wynajmuje mieszkania :((

 • Lucasth

  Tak.

 • Arek

  czy współkredytobiorcą może być osoba ze mną niespokrewniona? samodzielnie nie mam tak wysokiej zdolności kredytowej…

 • Lucasth

  1/2 mieszkania to właśnie własność ułamkowa. Taka forma własności nie wyklucza z programu MdM.

 • Karolina

  Witam,
  Co oznacza ‚ułamkowa własność’? Czy jeżeli w ramach darowizny uzyskałam od ojca 1/2 mieszkania (drugie pół ma moja mama) to czy kwalifikuję się do uczestnictwa w programie?

 • MDM

  @Zenon: Zgadza się, ułamkowa własność nie dyskwalifikuje Ciebie z programu.

 • Niesprawiedliwe!

  Mnie nie stać na mieszkanie z rynku pierwotnego! w moim mieście rynek wtórny jest tylko dla mnie dostępny, dlaczego od razu musimy być zdyskwalifikowani, chociaz jesteśmy małżeństwem z dzieckiem!!!

 • Zenon

  Witam, jestem spadkobiercą 1/12 części domu jednorodzinnego. Nie widnieje jednak jeszcze w księdze wieczystej. Rozumiem, że nawet gdybym tam był to i tak nie dyskwalifikuje mnie to z możliwości skorzystania z MdM ponieważ jest to ułamkowa część lokalu? Zgadza się? Pozdrawiam.

 • MDM

  @Karolina: Jeżeli spełniasz kryteria programu MdM – możesz odzyskać różnicę w stawkach 23% i 15% – czyli 8%. Nie wszystkie materiały podlegają odliczeniu – szczegóły znajdziesz na stronach urzędu skarbowego.

  @Kaśka: Pokrótce – jeżeli masz poniżej 35 lat i nigdy nie byłaś właścicielem domu lub mieszkania – to MdM jest dla Ciebie. Znajdź mieszkanie o powierzchni i metrażu mieszczących się w limitach, a następnie wybierz bank, w którym zaciągniesz kredyt. Kwestię dopłaty załatwią dalej Twój bank i BGK.

 • Karolina

  Przed ślubem mąż kupił sobie mieszkanie. po nowym roku chcielibyśmy podpisać umowę z firma na wybudowanie domku. czy i w jaki sposób jest możliwość zwrotu vat.

 • Kaśka

  jak dla mnie jestem świeża w temacie i nie za bardzo jeszcze wiem o co w tym chodzi 🙁 gdzie się o takie coś starać, i ogólnie trochę bardziej bym chciała żeby to było wyjaśnione 🙁 przeczytałam kilka tych artykułów i nie umiem się w tym do końca połapać

 • MDM

  @niezadowolony!!!: Jeżeli spełniasz kryteria MdM – jak najbardziej możesz zbudować dom metodą gospodarczą i uzyskać zwrot w stawkach VATu na materiały budowlane.

 • niezadowolony!!!!!

  a co jeśli w moim miasteczku nie ma nowych mieszkań a w gminie są ale za kosmiczne pieniądze bo leżą nad morzem nie ma nic do kupienia co można przerobić na mieszkanie mam kupić gdzieś indziej i dojeżdżać to i tak się nie opłaca a co z budową domów

 • MDM

  @Anna: Wg ostatniej wersji projektu, jaką miałem okazję czytać – darowizna lub spadek nie wyłączają z uczestnictwa w programie.

 • Anna

  Jeśli w przeszłości dostałam od rodziców mieszkanie w formie darowizny, którego nie jestem już właścicielem – czy to zdyskwalifikuje mnie aby skorzystać z programu? Podkreślam, że nie kupiłam tego mieszkania tylko była to darowizna. W tej chwili nie mam już żadnego tytułu prawnego do nieruchomości.

 • MDM

  @Marcin: Dlaczego zakładasz, że deweloper Ciebie oszuka? W dobie internetu – zanim kupię żelazko sprawdzam opinie, komentarze użytkowników, serwis. Co dopiero – kiedy wydaję kilkaset tysięcy na mieszkanie.

  @lidka: Limity cenowe są aktualizowane w cyklach kwartalnych – więc na pewno jeszcze ulegną zmianie. Rząd wprowadzi także najprawdopodobniej mnożnik 1,1 w odniesieniu do limitów (wszystkie pójdą o 10% w górę).

 • MDM

  @eLch: Aby skorzystać z programu wystarczy zarejestrować się na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • lidka

  Czy kwestia limitów cenowych za m2 mieszkania jest już sprawą ostatecznie zamkniętą czy można się jeszcze spodziewać, że zostaną one podwyższone? A druga kwestia to czy są realne szanse, że program ruszy w bankach od stycznia czy trzeba się liczyć z jakimś znacznym opóźnieniem?

 • Marcin

  Co za bzdurka ten MDM cały – deweloper mnie oszuka i ciao a z wtórnego nie można :)) Śmiech na sali – napychanie kabzy deweloperom a Państwo ma w nosie ogromne, potencjalnie negatywne konsekwencje programu.

 • eLch

  Dobra, ja mam banalne pytanie: jak wystąpić o uczestnictwo w tym programie? Biorąc kredyt Bank to załatwia czy trzeba jakieś podania składać?

 • MDM

  @lukasz: Na chwilę obecną – aby skorzystać z MdM musisz wziąć kredyt. W przyszłym tygodniu posłowie będą debatować na rozwiązaniem umożliwiającym pozostawienie ulgi budowlanej – odliczenia VAT.

 • lukasz

  Proszę o konkretną odpowiedż: Czy aby skorzystać z programu MDM dla osób budujących dom metodą gospodarczą będą musiał brać kredyt na ten cel czy można budować z własnych środkow i odliczać Vat?

 • MDM

  @Moim Skromnym Zdaniem: Nie ma wątpliwości – MdM wejdzie w życie.

 • Moim Skromnym Zdaniem

  *że nie wejdzie w życie

 • Moim Skromnym Zdaniem

  Kolejny po RNS program mający nadmuchać ceny za pieniądze podatników. Szczerze mam nadzieję, że wejdzie w życie albo nie znajdą się jelenie co na to polecą.

 • wtórny

  A może jakaś akcja na FB żeby włączyć rynek wtórny? Przecież nie tylko rynek pierwotny się liczy !!!! Matki I kwartału wywalczyły dla siebie korzystne zmiany!!! do roboty 🙂

 • MDM

  @Karol: O rynek wtórny toczy się w Sejmie batalia. Może coś z tego wyjdzie.

  @Mateusz: Takie mamy niestety realia. Na program składamy się wszyscy, skorzystają z niego nieliczni, a zarobią na nim wybrani. Pozostaje albo zmienić to przy najbliższych wyborach, albo zaakceptować obecny stan i wykroić sobie niszę.

 • Mateusz

  Witam, chciałbym zauważyć i jednocześnie mieć nadzieję, że ten program nigdy w życiu nie wejdzie w życie. To właśnie jest nadzieją nas wszystkich. Jeżeli „wspaniałomyślne” banki nie będą mogly dać kredytu, a tym samym ludzi nie będzie stać to w konsekwencji ceny jeszcze bardziej spadną. Tak było w czasie bez rodziny na swoim. Zatem im mniej nas z tego skorzysta, to być może kupimy własne mieszkania w normalnych pieniądzach, a nie wyssanych z palca 5-7 tysięcy zł za metr.

 • Karol

  Przynajmniej była nadzieja, że rynek wtórny zostanie zaklasyfikowany do programu… Oczywistą rzeczą jest, że rodzina, która nie posiada możliwości finansowych na zakup nowego mieszkania/domu, nie będzie ich miała nawet po dofinansowaniu. Do kogo więc jest skierowany program? Na pewno nie do mnie, mojej żony i synka, ponieważ nawet przy założeniu, że „skopulujemy” jeszcze kilka dodatkowych procent dofinansowania, koszty życia ulegną zwiększeniu a metraż mieszkania ulegnie pomniejszeniu. MDM jest zatem, jak słusznie wskazuje nazwa – programem dla ludzi młodych, ale nie rodzin!
  Rynek wtórny mógłby w znacznym stopniu zmienić specyfikę programu, ale… kto by chciał inwestować w osoby z niskimi zarobkami i (może) urazą do Rządu za swój los (resentyment)? Tego typu ludzie raczej nie zagłosują, a ci, którym wiedzie się przyzwoicie i jeszcze otrzymają gratyfikację w postaci dopłat za własne M, są przecież potencjalnym elektoratem.

  Dobrze, że w ogóle są dofinansowania, ale metoda ustalania ich kryteriów wzbudza pewne wątpliwości.

 • MDM

  @Marek: ułamkowa własność lokalu nie wyklucza Ciebie z programu.

  @Kowal: Wszyscy liczymy na styczeń 2014.

 • kowal

  mam pytanie odnośnie terminu wejścia MDM w życie? Jakie są szanse, że ten program będzie obowiązywał od stycznia ? I czy aby na pewno nie będzie żadnych zmian terminu? czy ktoś coś słyszał i wie na ten temat więcej? proszę o odpowiedź.

 • Marek

  Przed ślubem stałem sie współwłaścicielem mieszkania, czy teraz po ślubie wspólnie z żona moge skorzystać z programu jeśli przepisze moją część mieszkania na kogoś innego? Żona nie jest i nie była nigdy właścicielem ani współwłaścicielem mieszkania.

 • MDM

  @Anonim, @Artur: We wtorek 2013-08-27 posłowie dyskutowali na temat włączenia rynku wtórnego i domów jednorodzinnych do 100m2 do programu. Zobaczymy teraz, czy te poprawki przejdą.

  @Emi: Zapewniam, że rzeczywistość w praktyce bankowej wyglądała tak, że powierzchnia pomieszczeń gospodarczych (np. garaż, czy spiżarka) nie była wliczana do całkowitej (podobnie jest zresztą np. w naliczeniach podatku od nieruchomości).

  @voznjachec: Prawdopodobnie tak. na chwilę obecną z programu wyklucza posiadanie domu lub mieszkania (chyba, że zostało pozyskane w drodze spadku).

 • voznjachec

  Czy posiadając działkę budowlaną, na której postawiłem piwnicę będę mógł skorzystać z programu (zakup pierwszego mieszkania)

 • artur

  A co z domami jednorodzinnymi do 100m2, czy też przepadło? Jak jesteśmy małżeństwem to nie podzielimy sobie domu na 2 mieszkania?

 • Emi

  Błąd. Według ustawy RnS pomieszczenie gospodarcze JEST zaliczane do powierzchni użytkowej.

 • Anonim

  Na chwilę obecną wychodzi na to , że ma być wyłączony z projektu :/ paranoja

 • MDM

  @Gut6: Jeszcze czekamy i mamy nadzieję…

 • Anonim

  biednemu zawsze wiatr w oczy

 • Najważniejszy warunek – MDM ma objąć mieszkania pochodzące wyłącznie z rynku pierwotnego. <- czyli rynek wtórny został ostatecznie zdyskwalifikowany? :/