Rząd nabiera tempa w przygotowaniach programu „Mieszkanie dla Młodych” cz. 1

Mieszkanie dla Młodych rząd nabiera tempa

30 listopada br. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (UD58), czyli programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Konsultacje obejmują zapytania do organizacji Związków Zawodowych (m. in. Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, OPZZ), organizacji pracodawców (m .ni. Business Centre Club, PKPP Lewiatan) oraz listy ponad 70-ciu partnerów społecznych.
W ramach konsultacji projektu ustawy związki zawodowe i organizacje pracodawców mają 30 dni na zgłoszenie uwag do projektu, a pozostałe podmioty 14 dni, licząc od daty otrzymania projektu.

Ministerstwo przeprowadziło podobne konsultacje już na początku listopada bieżącego roku. Wówczas przedmiotem zapytania był projekt wstępnych założeń programu.
Pomoc ma polegać na otrzymaniu 10% wartości odtworzeniowej do 50 m2 powierzchni lokalu na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania.

W przypadku posiadania dziecka w momencie zakupu mieszkania, wsparcie wyniesie 15%. Jeżeli w rodzinie beneficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko, Klient będzie mógł się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%.

W odniesieniu do pierwotnego projektu doprecyzowana została m.in. kwestia badania zdolności kredytowej wnioskodawców. W sytuacji braku zdolności, do umowy kredytowej mogą przystąpić najbliżsi krewni beneficjenta.

Wprowadzono również możliwość otrzymania dodatkowego dofinansowania w przypadku formalnego przysposobienia dziecka przez jedno z małżonków – otwiera to drogę do ubiegania się o dofinansowanie osób, które z różnych powodów nie mogą posiadać biologicznych dzieci.

Ustawodawca określił także podstawę wyliczenia wysokości wsparcia – jako odniesienie do średniego wskaźnika przeliczeniowego, a nie ceny nabycia mieszkania. Nabywcy, którzy są w stanie znaleźć na rynku najtańsze oferty skorzystają z dofinansowania w najwyższej wysokości.

Przykładowo – jeżeli średni wskaźnik przeliczeniowy w danym województwie wyniesie 5.000 PLN/m2, a nabywca (kredytobiorca nie posiadający dzieci) zakupi mieszkanie 50m2 w cenie np. 3.000 PLN/m2, to dofinansowanie realne wyniesie nie 10%, ale prawie 17% wartości mieszkania, ponieważ będzie liczone w odniesieniu do kwoty 5.000 PLN/m2.

Czyli jeżeli wskaźnik wynosi 5.000 PLN/m2, kredytobiorca nie posiadający dzieci może liczyć na dofinansowanie w wysokości 25.000 PLN rządowego wsparcia, niezależnie od zapłaconej przez niego rzeczywistej ceny za 1m2.

Wprowadzenie takiej reguły zachęca Klientów do prowadzenia negocjacji z deweloperami – im korzystniejszą cenę wynegocjuje Klient, tym większa część jego kredytu zostanie spłacona. Będzie to także element konkurencji pomiędzy deweloperami – Klient po prostu uda się tam, gdzie otrzyma najbardziej atrakcyjną cenę.
sprawdz_doplate150