Program „Mieszkanie dla Młodych” podstawowe zagadnienia cd. – najczęstsze pytania

Program Mieszkanie dla Młodych podstawowe zagadnienia cd. - najczęstsze pytania

Dzisiaj część druga odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z podstawowymi zagadnieniami i warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

– Chcę skorzystać z MDM, ale w przeszłości posiadałem inne mieszkanie, które sprzedałem. Czy mogę przystąpić do programu?

Potencjalny beneficjent programu „Mieszkanie dla Młodych” nie może być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko aktualnie, ale także w przeszłości (chyba że wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Podstawowym celem ustawy jest udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania.

W efekcie – żadna z osób przystępujących do programu MDM (w przypadku małżeństw – warunek dotyczy obojga małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego mieszkania lub domu nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub domu jest traktowane analogicznie jak ww. prawo własności. Możemy natomiast skorzystać z MDM jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%).

– Czy beneficjentami programu MDM mogą być pary żyjące bez ślubu?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła zmiany w  art. 6 ust. 3 „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

Zapis ten oznacza jednak jedynie możliwość wspólnego przystąpienia do kredytu dowolnej – innej osoby. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań nadal mogą być jedynie małżeństwa lub single.

– Czy mogę skorzystać z programu MDM, jeżeli posiadam działkę budowlaną lub ziemię rolną?

Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

– Odziedziczyłem / posiadam gospodarstwo rolne z zabudową siedliskową, czy mogę skorzystać z MDMu?

Możliwość skorzystania z programu MDM zależy od rodzaju posiadanej nieruchomości. Jeżeli wymieniona zabudowa siedliskowa jest budynkiem gospodarczym – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM – istnieje możliwość skorzystania z programu MDM. Jeżeli jest to dom mieszkalny – nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia.

Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Można skorzystać z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

– Posiadam lub otrzymałem w spadku / darowiźnie połowę domu / mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki).  Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami  ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Witam. Niestety nie – ze względu na fakt posiadania przez Panią mieszkania (na podstawie art. 6 ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu razem).

 • Ania Klewenhagen

  Witam, posiadam mieszkanie ktore rodzice kupili mi zanim wyszlam za mąż. Teraz, razem z mężem i corką chcemy kupic dom. W księdze wieczystej widnieję tylko ja. Czy jako rodzina mamy prawo skorzystac z dofinansowania mdm?

 • Witam. Owszem, nawet 99% udziału w danej nieruchomości jest udziałem ułamkowym. Osoba posiadająca taką część lokalu może się starać o udział w MDM (oczywiście, o ile udział w nieruchomości nie jest odrębnym lokalem mieszkalnym). Odnośnie drugiego pytania – po uzyskaniu własności lokalu w ramach programu MDM nie jest wskazane nabycie innego lokalu lub współwłasności lokalu mieszkalnego.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ania

  Mam dwa pyt 1) Z tego co rozumiem jeśli ktoś posiada ułamkowy udział w nieruchomości może w dalszym ciągu skorzystać z mdm. Czy udział ten może wynosić 75% albo więcej? Czy osoba mająca 99% udziałów w nieruchomości też byłaby zakwalifikowana? 2) W ciągu 5 lat od otrzymania mdm nie można nabywac innej nieruchomości – a czy można nabyć ułamkowa cześć nieruchomości?

 • Dzierżawa nie oznacza własności. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Reasumując – pomimo dzierżawy można będzie skorzystać z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kornik

  Witam, w najbliższym czasie mam otrzymać w dzierżawę gospodarstwo, którego częścią jest dom, w którym docelowo nie będę mieszkał. Czy mogę starać się o MDM, czy dzierżawa domu wyklucza mnie z programu?

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przekazanie własności mieszkania jest rezultatem zawarcia umowy pomiędzy Panem i zbywcą mieszkania. Jeżeli zmianie ulega strona transakcji (dołącza Pańska małżonka), podpisanie aneksu do umowy wydaje się uzasadnione.

 • Jeżeli wymieniona współwłasność domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Na podstawie art. 6-go ustawy, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Romana

  z tego co mi wiadomo, to małżeństwa muszą brać kredy razem. Natomiast, jeżeli mąż nie jest właścicielem w 100%, to chyba nie ma przeszkód, ale lepiej niech to potwierdzi moderator mdm.
  ,

 • justyna

  Witam
  Mąż jest współwłaścicielem połowy domu jednorodzinnego, ja nie posiadam żadnej nieruchomości- w takim razie czy jest możliwość starania się o dofinansowanie tylko przeze mnie?
  pozdrawiam

 • Janusz Wawrusiewicz

  Dzień Dobry,

  Czy mogliby Państwo jeszcze sprecyzować jak wygląda w takiej sytuacji sprawa z wpisaniem obojga małżonków jako właścicieli do Księgi Wieczystej? W identycznej sytuacji deweloper zażądał podpisania aneksu do umowy deweloperskiej (aby jako nabywcę wpisać nie jedną osobę ale dwójkę) i co za tym idzie aktualizacji wpisów w KW przed przeniesieniem własności (dla zainteresowanych przy wartości mieszkania 400 tys. zł kwota łączna aneksu to około 800zł). W związku z tym rodzi się pytanie czy taki aneks jest niezbędny w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Z góry dziękuję za pomoc.

 • Witam. Nie muszą Państwo sprzedawać posiadanych lokali, aby móc skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo te warunki, zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jekatierina Rokatanska

  Mamy trójkę dzieci, mieszkanie swoje i jedno w darowiźnie ma mąż od ojca, w którym ten nadal mieszka. Czy po sprzedaży naszego mozemy ubiegać się o mdm? Czy przeszkodą jest, że mąż jest prawnym właścicielem mieszkania ojca?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. To zależy od tego, czy wymieniony domek jest nieruchomością mieszkalną. Jeżeli tak, to po uzyskaniu współwłasności tej nieruchomości nastąpi konieczność zwrotu części dofinansowania.

  W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne.

 • Natalia

  Witam,
  Rodzice chcą na mnie oraz mojego brata przekazać w formie darowizny działkę rekreacyjną ROD z domkiem. Obecnie posiadam mieszkanie, które zostało dofinansowane w ramach MDM. Czy po przepisaniu działki na mnie oraz brata, tracę MDM? Z góry dziękuję za informację

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Konrad

  Witam na ten moment z żoną mieszkamy w Anglii ale w polsce posiadamy własną działalność gospodarczą oraz działkę budowlaną, chciałem się zapytać czy możemy skorzystać z MDM. Mamy 2 dzieci i planujemy powrót do polski.

 • Jeżeli ww. dom jest nieruchomością mieszkalną, niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w programie warunki.

 • Krzysztof

  Witam. Moja żona otrzymała darowiznę dom drewniany w 2012 roku kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Obecnie mamy 2 dzieci ja nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem innego domu ani mieszkania. Czy jest jakaś szansa aby otrzymać dotację mdm na budowę domu lub zakup mieszkania? Czy z racji tej darowizny żony nie ma na to szans ?

 • Witam. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Grzegorz Dembek

  Witam
  Z Narzeczoną skorzystaliśmy z dofinansowania MDM. Narzeczona jest kredytobiorcą i pobiorcą MDM. Wypłata dofinansowania jest przewidziana na styczeń, natomiast w październiku bierzemy ślub, czyli w momencie wypłaty dofinansowania będziemy już małżeństwem. Czy w takim przypadku nie utracimy MDMu oraz czy będę mógł wpisać siebie jako współwłaściciela lub właściciela mieszkania do KW z tytułu zawarcia małżeństwa?
  Pozdrawiam

 • Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583), nawet, jeżeli narzeczona jest już właścicielką mieszkania.

 • Pawel Nowak

  Przyznano mi dofinansowanie MDM oraz jest kwestia ze chciałem brać ślub ale problem jest taki ze narzeczona jest już właścicielka mieszkania, czy w takim przypadku po ślubie bym musiał zwrócić cześć dofinansowania z powodu stania się współwłaścicielem drugiego mieszkani?

 • Celem programu jest zapewnienie beneficjentowi warunków mieszkaniowych. Jeżeli spełni Pan warunek, że w terminie 6 miesięcy od uzyskania własności mieszkania w ramach MDM nie będzie Pan najemcą innego lokalu, nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Wojtek

  Czy w okresie 6-miesięczym, który (po uzyskaniu prawa własności do lokalu z MDM) przewidziany jest na wypowiedzenie umowy najmu można podpisać nową umowę najmu? Konkretnie, czy stoi coś na przeszkodzie, żebym dokonał w tym okresie zamiany mieszkania spółdzielczego? Mam większe mieszkanie niż siostra, więc zależałoby jej na jego uzyskaniu, ale musiałbym wtedy podpisać umowę z jej spółdzielnią na jej mieszkanie. Oczywiście do końca trwania tego 6-miesięcznego okresu wypowiedziałbym również tą nową umowę. Reasumując, po pół roku od uzyskania prawa własności (z MDM), ostatecznie nie byłbym najemcą żadnego lokalu. Nie przepadłoby mi dofinansowanie?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Szymon

  Witam,
  Jestem współwłaścicielem nieruchomości którą otrzymałem od mamy w darowiźnie. 50% domu Ja otrzymałem i 50% otrzymała siostra. NIE został wyodrębniony osobny lokal w tej nieruchomości , czy w związku z tym mam szanse na dofinansowanie z programu MDM, bo deweloper powiedział że nie mogę dostać dofinansowania.Dodam, ,że NIE mieszkam w tym domu, bo mieszka mama i siostra z rodziną. Z góry dziękuję za odpowiedz Szymon

 • Witam. Jeżeli nie spowoduje to ograniczenia Pani możliwości mieszkaniowych – bez problemu.

 • Klaudia

  Witam,
  Zakupiłam mieszkanie z programu Mdm. Mam pytanie czysto hipoteczne: Czy na adresie mieszkania osoba trzecia może założyć działalność gospodarcza która nie zmieni przeznaczenia lokalu, tzn nadal będzie ono zaspokajało moje potrzeby mieszkalne ? Nie będzie żadnej umowy najmu/użyczenia, nie jest ono wymagane przy założeniu działalności.
  Oczywiście osobiście wyrażam zgodę na założenie działalności.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 • Owszem, ale pod warunkiem, że metraż użytkowy nie przekroczy 100 m2 (110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci).

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Polaris

  Witam, czy jest możliwość w ramach MDM zbudować domek z metrażem ok. 150 m2?

 • Polecamy się.

 • szczypas

  dziękuje bardzo za informację.

 • Witam. Może Pan. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • szczypas

  dzień dobry,
  Skorzystaliśmy z narzeczoną z MDM. Narzeczona jest głównym kredytobiorcą i właścicielem. Jak wygląda sprawa meldunku? Czy moge zostac zameldowany razem z narzeczoną czy jest to zabronione przepisami?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli mąż posiada dom i nabył ww. nieruchomość w trakcie Państwa małżeństwa, nie możecie Państwo niestety skorzystać z programu MDM.

 • jadzia

  Mąż otrzymal darowizne dom ok. 100m2 w 2016 roku we wrzesniu. Mieszkamy z dwoma dziadkami i tylko do uzytku naszego jest pol domu czyli 1 pokoj,lazienka, kuchnia a mamy 2 dzieci czy sa jakies mozliwosci aby otrzymac dotacje mdm na budowe domu? czy z racji tej darowizny nie masz szans ?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ponieważ małżonek posiada mieszkanie – nie może Pani przystąpić do programu MDM. Na podstawie art. 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • iva

  witam, małżonek dostał od rodziców mieszkanie. mieszkanie jest tylko na niego, ja nie mam nic na siebie, natomiast posiadam stałą pracę. Chciałam kupić mieszkanie ponieważ jestem w ciąży a w tym mieszkaniu mieszkają rodzice.Czy jest możliwość wzięcia dopłaty mdm jeśli wziełabym kredyt i mieszkanie tylko na siebie ? Czy niestety związek małżeński, i mieszkanie męża koliduje do wzięcia dopłaty?

 • Dofinansowanie w ramach programu MDM obejmuje zarówno lokale mieszkalne zakupione na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Lokal musi jedynie spełniać limity ceny i powierzchni, które można obliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Milena

  Witam, czy jeśli chce kupić mieszkanie i skorzystać z programu mdm to musi być do mieszkanie z rynku pierwotnego czy może być mieszkanie z rynku wtórnego od osoby prywatnej ?

 • Witam. Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać na zakup domu lub mieszkania.

 • Magda

  Witam. Czy jest możliwość do finansowanie na zakup działki budowlanej?

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • adam

  Szanowni Państwo,

  zgłaszam się z zapytaniem dotyczącym dofinansowania w programie MDM.

  Mój narzeczony zakupił mieszkanie w ramach programu MDM- akt notarialny zakupu mieszkania sporządzono na narzeczonego.
  Za kilka miesięcy zawrzemy związek małżeński.
  Czy powołując się na art. 14 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, po ślubie małżonek będzie mógł zmienić akt notarialny i wpisać obydwu małżonków jako właścicieli tego mieszkania ( kredyt z dofinansowaniem MDM) oraz wpisać właścicieli (męża, żonę) do KW po ślubie?

  Jak rozumieć zapis USTAWY z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
  „Art. 14. 1. W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.3) )(…)
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. „

 • Witam. Sama własność działki rolnej nie spowoduje zwrotu dofinansowania. Odnośnie domu – prawa do własności nabyte w drodze spadku nie spowodują konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Ania

  Witam, zakupiłam wraz z mężem mieszkanie z dopłatą mdm 2 lata temu. w chwili obecnej moi rodzice chcą mi odpisać ziemię rolną oraz sporządzić testament którym przekazują mi dom ale dopiero po ich śmierci. Czy w tej sytuacji będę musiała zwrócić przyznaną mi dopłatę?z góry dziękuję za pomoc

 • Witam. Nie. Wniosek o dofinansowanie w programie MDM powinien być złożony razem z wnioskiem kredytowym na zakup lokalu mieszkalnego.

 • damian

  Czy jeżeli kupiłem w tamtym roku dom i nie korzystałem z mdm czy można uzyskać jakąś dopłatę do zakupionego już domu?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli dobrze rozumiem,to obecnie, jako małżeństwo, posiadacie Państwo 100% wymienionego mieszkania. Przykro mi, ale obecnie nie możecie skorzystać z programu MDM (chyba,że wychowujecie Państwo min. 3 dzieci).

 • Ł

  Witam.
  Zakupiłem mieszkanie wraz z moją narzeczoną w 2014 r. Jesteśmy współkredytobiorcami oraz współwłaścicielami w 1/2 części każda ze stron. Czy teraz z moją żoną możemy skorzystać z programu mdm? Czy jednak dotyczy nas ten zapis??: ” Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest
  małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga
  małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy
  mieszkanie na spółkę z żoną).”

 • Jeżeli prawnie nie został wyodrębniony osobny lokal, którego byłby Pan właścicielem w 100% – może Pan skorzystać z MDMu. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • KK

  Witam,
  jestem właścicielem części nieruchomości wraz z moją mamą, obecnie na tej nieruchomości umownie wydzieliliśmy dwa osobne mieszkania które spełniają właśnie taką funkcję. (nie został jednak wyodrębniony prawnie osobny lokal). Czy mogę w takim przypadku skorzystać z MDM?

 • Nie ma sprawy, pozdrawiamy.

 • AgaH

  Dziękuję 🙂

 • Witam. Nie ma takiej konieczności.

 • AgaH

  Witam, mam pytanie w sprawie ułamkowej własności, którą otrzymałam w formie spadku. Wiem, że posiadając 1/6 mieszkania (nie spełnia moich wymogów mieszkaniowych) mogę się starać o MDM. Pytanie, czy jak już otrzymam dofinansowanie MDM, to w ciągu 6 m-cy powinnam się zrzec tej ułamkowej własności, np. w formie darowizny na mamę?

 • Tak, bez problemu. Możliwe okoliczności dot. zwrotu dofinansowania są opisane w art. 14 Ustawy.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam.owszem, może Pan rozpocząć budowę domu. Zwrot części dofinansowania MDM może mieć ew. miejsce w momencie, kiedy odda Pandom do użytkowania (stanie się Pan wtedy właścicielem innego lokalu mieszkalnego). Ww. ograniczenie obowiązuje przez 5 lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDM.

 • Zbigniew

  Witam jeszcze dodatkowe pytanie do poprzedniego postu o budowie domu – czy mogę starać się o kredyt na budowę domu przed zakonczeniem 5-cio letniego okresu od podpisania umowy z BGK – tak aby nie musieć zwracać dofinansowania.

 • Zbigniew

  Witam,
  mam mieszkanie w MDM i mam działkę budowlaną, chciałbym rozpocząć na niej budowę domu jednorodzinnego przed zakończeniem 5-cio letniego okresu od zawarcia umowy z BGK. Czy jest taka możliwość bez konieczności zwrotu dofinansowania? W jakim momencie budowania domu mogę określić, że zyskałem prawo własności lub współwłasności innego (budowanego) budynku
  – w momencie oddania do użytkowania?

 • Witam. Nabycie innego lokalu (lub współwłasności nieruchomości mieszkalnej) będzie się wiązało z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku
  mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Michał

  Witam,
  Mam mieszkanie w MDM, w ubiegłym roku nabyłem w spadku po babci 1/3 mieszkania. Czy po sprzedaży nieruchomości spadkowej mogę zakupić z tych pieniędzy mieszkanie którego ja będę właścicielem, a w którym zamieszkiwał będzie mój ojciec, czy będzie to oznaczało konieczność zwrotu dofinansowania?

 • Witam. Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) – można skorzystać z programu MDM. Jeżeli takiej adaptacji dokona osoba prawna i w jej wyniku powstanie nowy lokal, możemy mówić o rynku pierwotnym.

 • Tomasz Słupik

  Witam,
  Jaka jest definicja rynku pierwotnego w MDM. Bank wymaga dokumentów potwierdzających rynek pierwotny. Mieszkanie jest wyremontowaną starą kamienicą w której zakres robót nie wymagał pozwolenia na budowę. Wykonane roboty nie zostały też zgłoszone do odpowiedniej instytucji. Ostatecznie na budowie wylądował PIB i uznał że wszystko jest ok. Skończyło się mandatem ale lokale udało się wyodrębnić a mieszkania sprzedawane są na Vacie jak developerskie. Jeden z dużych banków uparł się na dokument potwierdzający rynek pierwotny i zastanawiam się czy rodzaj vatu i wyodrębnienie lokalu może taki dowód stanowić. Nie znam się na prawie a na kredycie mi zależy.
  Pozdrawiam.

 • Jareks

  Witam posiadam po mamnie 1/3 mieszkania . Zone I dwoje dzieci..2 I 4 lata I chcial bym splacic braci jest taka mozliwosc zebym skorzystal z tego programu . Dom posiada ok80m2

 • Zjadło część zdania, w ciągu 6-ciu miesięcy od urodzin dziecka.

 • Marek

  w ciągu 6 miesięcy od? bo nie moge znalezc zadnej informacji na ten temat

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Marek

  Witam. W 2015r. zakupilem mieszkanie w programie MDM otrzymujac doplate ~10%. Zyje w nieformalnym zwiazku i od pazdziernika 2015 posiadam 1 dziecko. Czy w zwiazku z tym mam szanse uzyskania dodatkowych 5% doplaty?

 • Witam. Jeżeli dom ma status nieruchomości mieszkalnej i jest Pani właścicielką 100% tej nieruchomości, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Kasioss

  Witam,
  rok temu otrzymałam od rodziców darowiznę w postaci gospodarstwa rolnego, na którym stoi dom. Od kilku lat już tam nie mieszkam, mieszkają tam moi rodzice, czy w związku z tym mam szansę na otrzymanie dopłaty w MDM?
  Z góry dziękuję za odpowiedz
  Pozdrawiam

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • ika

  Dziękuję.

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • ika

  Witam,jak wygląda sytuacja jeśli w ciągu 5 lat zmieni się stan cywilny singla korzystającego z MDM, a partner posiada nieruchomość?Czy wiąże się to z sankcją zwrotu dofinansowania?

 • Tak. Nie może Pani jedynie zostać właścicielką mieszkania po podpisaniu aktu przenoszącego własność lokalu nabytego w ramach programu MDM.

 • Kasia

  Nawet jak będę już miała podpisaną umowę z bankiem? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Chodzi o akt notarialny dotyczący przekazania własności mieszkania. Jeżeli rodzice ustanowią współwłasność przed przekazaniem własności mieszkania (podpisaniem aktu), nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Kasia

  Dzień dobry, Art. 4.

  1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:

  1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;

  2) do dnia nabycia mieszkania nie był:

  a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

  Do dnia nabycia mieszkania? Czy chodzi o umowę deweloperską czy akt notarialny? Mam taki problem, że niedługo podpisuję umowę kredytową z bankiem z dofinansowaniem MDM. Rodzice chcieliby mnie wpisać jako współwłaściciela 10% ich domu. Czy mogą to zrobić? Czy będzie to podlegało pod artykuł 14? 4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze
  własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny
  lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.

 • Wg informacji, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) lokalu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • w1w

  Witam, planuje zakup mieszkania, 53.1m2, do którego należy strych 5.1m2, jest opcja zrobienia z tego pokoju, lecz malutkiego. Sąsiadka ma strych ogromny, również nad naszym mieszkaniem. Powiedzmy, że kupię mieszkanie ze strychem 5.1m2, później zrobię wymianę na większy (sąsiadki) i przerobię na pokój (nie przekroczy mieszkanie nadal 75m2). Czy następuje tu jakaś kolizja z MDMem? Pozdrawiam.

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Większość instytucji wymaga 12-tu miesięcy okresu zatrudnienia. Mogą Państwo jednak poprosić o wsparcie zdolności kredytowej najbliższych.

  Odnośnie wspólnego kredytowania z partnerem – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dominika

  Witam! Żyjemy z partnerem w nieformalnym związku i wychowujemy dziecko. Ja studiuję, natomiast partner dopiero co zaczął prace z umową. Ile czasu partner musi mieć umowę o pracę abyśmy mogli się starać o dofinansowanie? I czy mamy jakiekolwiek szanse na otrzymanie dofinansowania?

 • Witam. Jeżeli miałby to być zakup w 2018-tym roku, może Pan złożyć wniosek w dowolnym momencie, nawet teraz. Jeżeli natomiast dofinansowania miałoby być wypłacone w 2017, polecam złożyć wniosek na początku stycznia (ze względu na duże zainteresowanie programem).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Dzień dobry, Planuję zakup mieszkania w 2018 r. lub w IV kwartale 2017r. – kiedy mam złożyć wniosek o dofinansowanie?

 • Jeżeli żadna z części wymienionego domu nie stanowi osobnego mieszkania – można.

  Generalnie – jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • MdM question

  Dzień dobry,

  Chciałbym zapytać, czy mogę starać się o dopłatę, gdy rodzice darowali mi oraz siostrze dom wraz z działką w równych częściach?

  Dzięki

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „mieszkanie dla młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Marcin Nowak

  Witam, gdy brałem kredyt w mdm byłem singlem, teraz żyje w nieformalnym związku i spodziewam się dziecka, czy mija partnerka i dziecko mogą być zameldowani w tym mieszkaniu?

 • Nie. Jeżeli będzie to tylko rejestracja działalności (bez ograniczania możliwości mieszkaniowych beneficjenta) – nie grozi konieczność zwrotu dofinansowania.

 • djboka

  Czyli jeśli będę mieszkał w tym lokalu i będzie zarejestrowana tam fundacja (użytkowanie bezpłatne) to będę musiał zwrócić dofinansowanie z MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Hmm, cytowałem Panu zapisy pochodzące ze strony Ministerstwa oraz znajdujące się w nowelizacji do ustawy MDM (dokumenty do pobrania na naszej stronie). Czy ew. próbował Pan pokazać te informacje w banku?

 • Wiktor

  Witam,

  Czy jeśli takie przekazanie części mieszkania żonie w formie aktu darowizny, również nie jest obarczone ryzykiem zwrotu dofinansowania?
  Przy podpisywaniu aktu przeniesienia własności, notariusz zaproponował nam dwie opcje: albo podpisanie aktu tylko przeze mnie (coś w związku z rozdzielnością majątkową) i mieszkanie jest tylko moje, albo najpierw podpisujemy akt darowizny w którym przekazuje część mieszkania żonie, a następnie wspólnie podpisujemy akt przeniesienia właśności. Pomimo wcześniejszych pytań w banku, teraz dostałem informacje że to się może wiązać z koniecznością zwrotu pieniędzy.

 • Witam. Niestety nie. Witam. Sprzedaż i zakup kolejnego mieszkania w przeciągu 5-ciu lat od momentu otrzymania własności lokalu w ramach MDMu będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ignacy

  Dzień dobry,
  Czy posiadając kredyt z dopłatą MDM mogę przed upływem 5 lat sprzedać to mieszkanie i zakupić nowe bez utraty dopłaty z MDM?

 • Witam, jeżeli będzie to tylko formalna rejestracja, ale bez prowadzenia działalności (czyli nic nie będzie ograniczało możliwości mieszkaniowych) nie ma problemu. Użyczać mieszkania nie radzę (w sensie, że w mieszkaniu nie będzie mieszkał beneficjent MDM, ale będzie jedynie działała fundacja).

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • djboka

  Dzień dobry, czy posiadając kredyt z dopłatą MDM mogę zarejestrować siedzibę fundacji w tym lokalu. Użyczenie będzie nieodpłatne.

 • Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Jeżeli wykupi Pan mieszkanie lokatorskie przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w MDMie przez Pana małżonkę, żona zostanie współwłaścicielką Pana mieszkania. Spowoduje to konieczność zwrotu części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…)
  uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Może Pan bez problemu dopisać małżonkę do współwłasności mieszkania zakupionego w ramach MDM. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Darek

  Witam serdecznie,
  dwa lata temu moja dziewczyna kupiła mieszkanie i skorzystała z programu MDM. Teraz jesteśmy już małżeństwem i czy obecnie mogę ja wykupić swoje mieszkanie lokatorskie? Czy będziemy musieli się liczyć ze zwrotem pieniędzy?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam!

 • Michał

  Witam,

  Jako singiel zakupiłem mieszkanie w programie MdM, moja narzeczona wsparła wtedy moją zdolność kredytową i jest współkredytobiorcą.

  Przed aktem przeniesienia własności zawarliśmy związek małżeński. mam pytanie, czy teraz przy przeniesieniu własności mogę dopisać żonę jako właścielkę mieszkania? nie stracę w ten sposób dofinansowania?

  Wspomnę tylko, że żona ma pewien udział procentowy we własności nieruchomości mieszkalnej.

  Pozdrawiam

 • Jeżeli chciałaby Pani uniknąć konieczności zwrotu dofinansowania, przez 5 lat od momentu uzyskania własności w ramach programu MDM można uzyskać własność/współwłasność innej nieruchomości jedynie w drodze spadku.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ewelina Bednarczuk

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Proszę mi jeszcze wytłumaczyć tak na przyszłość w jaki sposób mogłabym stać się właścicielem domu/mieszkania:
  – przez umowę kupna sprzedaży ( akt notarialny)
  – umowa darowizny ( również akt)
  – spadek – którego MDM nie zabrania…
  O czymś jeszcze zapomniałam ?
  Pozdrawiam serdecznie

 • Witam. O ile nie zostanie Pani właścicielką lub współwłaścicielką dzierżawionego domu, nie grozi Pani konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Ewelina Bednarczuk

  Witam, 3 lata temu skorzystałam z dofinansowania MDM. Obecnie chciałabym wydzierżawić od rodziców pole. Jest to obowiązek w przypadku przejścia na emeryturę jednego z rolników. Niby nic w tym dziwnego, ale na jednej działce wraz z gruntami ornymi stoi dom rodziców. Mam teraz pytanie czy podpisując umowę dzierżawy na te grunty rolne nie naruszę ustawy o dofinansowaniu? Wydaje mi się, że nie bo przecież jest to umowa dzierżawy i ja nie staję się przecież właścicielem tego domu. Jest to umowa zawarta na kilka lat którą w każdej chwili można zerwać. Proszę jednak o odpowiedź, żeby się nie okazało później że, będę musiała zwracać dopłatę 😉 Pozdrawiam

 • Witam. Artykuł 14 Ustawy MDM nie wyklucza wynajmu przez Pana innego mieszkania i następnie podnajęcia go innym osobom.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Krzysztof

  Dobry wieczór
  Mam mieszkanie w ramach programu mdm, ostatnio rozważam możliwości dodatkowego zajęcia po pracy a bardzo interesują mnie nieruchomości, z ostatnich pomysłów jaki mi przyszedł do głowy to otworzenie działalności gospodarczej w ramach której wynajmowałbym od kogoś cale mieszkanie a następnie wynajmował kilku osobą na pokoje, czy mając mieszkanie w programie mdm mogę wynająć od innych osób np 5 mieszkań i je podnajmować bez konieczności zwroty dofinansowania mdm,
  dziękuje i pozdrawiam

 • Niestety nie – ze względu na fakt posiadania mieszkania przez Pana. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżonkowie przystępują do kredytu wspólnie.

 • Konrad Katz-Pshack

  Dzięki za odpowiedź. W takim razie pytanie nr 2. Jestem obecnie współwłaścicielem mieszkania. Wkrótce biorę ślub z osobą, która mieszkania nie miała nigdy. Czy po ślubie będzie ona mogła skorzystać z kredytu MDM?

 • Witam. Niestety nie. W ramach programu MDM można zakupić lokal mieszkalny (dom lub mieszkanie).

 • Konrad Katz-Pshack

  Dzień dobry,
  czy mogę wziąć kredyt MdM na działkę budowlaną?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Czy poza darowizną rozważała Pani układ, że narzeczony zakupi mieszkanie, a Pani ew. ze swoich środków je umebluje?

 • Katarina

  Mój narzeczony (ślub wrzesień 2017) chce kupić dla nas mieszkanie. Jako singiel zamierza wystąpić o kredyt i skorzystać z dopłaty MDM. Ja nie mam zdolności kredytowej (jeszcze uczę się). Od rodziców otrzymałam w postaci darowizny kwotę pieniędzy, którą chciałabym przekazać narzeczonemu na uzupełnienie wkładu własnego przy zakupie mieszkania (to byłby mój nakład na przyszły wspólny majątek). Jak przekazać te pieniądze, czy jakoś mogę jako wspomagająca osoba je wpłacić, czy muszę jako darowiznę dla narzeczonego (ale wtedy podatek?), czy może jest jakaś inna możliwość?

 • Jeżeli kupuje Pan ww. mieszkania jako osoba prywatna – tak, trzeba będzie zwrócić część dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • krzysztof

  witam, kupiłem w maju 2016 roku mieszkanie w programie mdm, obecnie chciałbym kupić kilka mieszkań w ramach działalności gospodarczej i je wynajmować lub sprzedawać z zyskiem, czy będę musiał zwracać dofinansowanie jakie otrzymałem od państwa ?

 • Pewnie, że Państwo możecie. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Własność lokalu użytkowego nie jest przeciwwskazaniem do przystąpienia do programu MDM.

 • Andzofena

  Witam.Jestesmy malzenstwem,mamy po 40 lat i czworke dzieci.Czy tez mozemy przystapic do tego programu,czy raczej jestesmy za starzy?

 • Adam

  A co jeśli jestem właścicielem lokalu użytkowego? To nie przeszkadza? Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam, Adam

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli dom był po odbiorze technicznym (chociaż sądząc z opisu szczerze w to wątpię) i zakupił Pani nieruchomość mieszkalną – nie ma możliwości, aby skorzystał Pan z MDMu (chyba, że wychowuje Pan min. troje dzieci). W innym przypadku – zapraszam do udziału w programie np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr Pi

  A co, jeżeli kiedyś zakupiłem działkę, na której był dom – zakupiłem to w stanie niezdolnym do zamieszkania – brak dachu – dokładnie tak było wpisane w akcie notarialnym – dom bez dachu – tylko 4 ściany z pustaków pozostałe po pożarze? Głupio żeby teraz mnie to eliminowało z możliwości skorzystania z MDM…

 • Witam. Proces ustalania współwłasności mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego nie jest automatyczny.

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

  Odnośnie ew. zwrotu dofinansowania – nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Paweł

  Witam serdecznie,

  Wraz z narzeczoną (ślub w sierpniu 2017) chcemy kupić mały domek (65mkw – oddanie początek lata) o wartości 230 000,00. Sam nie mam niestety zdolności kredytowej, razem owszem. Bez problemu. Rozumiem, że w tym przypadku składając w styczniu wniosek, w którym narzeczona będzie współkredytobiorcą właścicielem będę ja, ponieważ tak wynika z zapisów ustawy o dofinansowaniu. Czy po ślubie, małżonka stanie się automatycznie również właścicielem domu, czy dopiero będzie można to regulować po 5latach spaty kredytu?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej. Jeżeli tak było w Pańskim przypadku, nie powinien Pan mieć powodu do niepokoju.

 • Michal

  Witam.
  W sierpniu 2015 roku podpisalem umowe kredytowa na zakup mieszkania od dewelopera. Mieszkanie zostalo oddane w kwietniu 2016, calośc kredytu zostala wyplacona w sierpniu 2015 oprocz dofinansowania mdm jako ostatniej transzy. Wyniklo to z bledu w umowie notarialnej gdzie mdm mialo byc wyplacone w pazdzierniku 2015 natomiast w umowie bylo napisane pazdziernik 2016. Wedlug ustalen z bankiem i deweloperem mam na poczatku pazdziernika 2016 zlozyc wniosek o wyplate tej ostatniej transzy. Problem polega na tym ze od podpisania umowy kredytowej w sierpniu 2015 wzialem slub a takze urodzilo mi sie drugie dziecko. A o umowe kredytowa wnioskowalem jako singiel wychowujacy jedno dziecko. Czy w zwiazku ze zmiana mojego statusu wyplata mdm moze byc cofnieta? I jaki status mam zaznaczyc we wniosku o wyplate?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Jeżeli małżeństwo zostanie zawarte już po podpisaniu umowy kredytowej, wszystko będzie ok.

 • KasiaWu

  Witam,
  W lipcu 2016 złożyłam wniosek o dofinansowanie MDM jako samotna matka (dofinansowanie ok.15%) i podpisałam umowę deweloperską u notariusza na zakup mieszkania, które będzie oddane we wrześniu 2017. Środki z MDM będą uruchomione jako ostatnia transza kredytu. Z obecny partnerem zastanawiamy się nad ślubem w przyszłym roku. Czy jeżeli wezmę ślub przed wypłatą środków z MDM lub przed odbiorem mieszkania i aktem notarialnym przeniesienia własności to czy mogę stracić dofinansowanie?

 • Tak, ustawa nie narzuca, kto może być zbywcą mieszkania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Witam,

  Czy wraz z żoną mogę zakupić mieszkanie od jej mamy korzystając z programu MDM ?

 • Oczywiście – mieszkanie może zostać nabyte w dowolnym miejscu w Polsce. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Andrzej

  Witam,

  Chciałbym zakupić mieszkanie z programu MDM w innym województwie niż pracuje, czy jest to możliwe ?

 • Tak. Rejestracja firmy w mieszkaniu zakupionym w ramach programu MDM jest możliwa, o ile działalność nie ogranicza możliwości mieszkaniowych beneficjenta. Czyli np. salon fryzjerski lub gabinet dentystyczny odpadają, ale kilka m2 na postawienie komputera jest ok.

 • Wlodek

  Czy mogę w moim mieszkaniu zakupionym z udziałem MDM zarejestrować siedzibę fundacji w której jestem członkiem zarządu. Będzie to adres używany wyłącznie do identyfikacji osoby prawnej. Nie zmienia to w żaden sposób zasad użytkowania lokalu. Nadal w nim mieszkam.

 • Witam. Tylko w przypadku, jeżeli ww. domek nie jest nieruchomością mieszkalną.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Piotr Olędzki

  Mam mieszkanie w kredycie z programem MDM czy mogę kupić działkę rekreacyjna z domkiem?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

 • Kacper Szymkowiak

  rozumiem, ale jeśli dom zostanie podzielony (przez właściciela – prawnie) na dwa osobne lokale to limity w tym przypadku obejmują mieszań czy domów? Ponieważ sam dom ma 180m2 podzielony na 2 części wychodzi po 90m2, w przypadku limitu domu do 100m2 w MDM się mieścimy, natomiast w przypadku limitu na mieszkanie już nie.

 • Witam. Takiego podziału musiałby dokonać sprzedający dom. Jeżeli w wyniku ww. czynności powstaną dwa odrębne lokale (osobne wyjścia, KW itd.) mogliby Państwo zakupić te nieruchomości w ramach programu MDM (oczywiście powinny spełniać limity ceny i powierzchni użytkowej).

  Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) – można skorzystać z programu MDM.

 • Kacper Szymkowiak

  dzień dobry, chcielibyśmy z narzeczoną skorzystać z dopłaty MDM, natomiast, chcemy kupić dom 180m2 i podzielić go na 2 mieszkania po 90m2. Pierwsze mieszkanie czyli my – para z jednym dzieckiem,a drugie mieszkanie chce wykupić mój brat, z narzeczoną i dwójką dzieci. Cały dom podzielić na 2 rodziny. Czy w ten sposób któreś z nas może uzyskać dopłatę z MDM?

 • W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Karolina

  Dziękuję za odpowiedź! Jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać – jak wygląda sytuacja w przypadku działki z domkiem letniskowym? Czy w takim przypadku również w grę wchodzi zwrot dofinansowania? Czy dom letniskowy nie jest traktowany jako lokal mieszkalny?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Amanda

  Dzień dobry, razem z narzeczonym chcieliśmy skorzystać z dopłaty MDM dla singla w styczniu 2017. W czerwcu 2017 bierzemy ślub, a oddanie budynku następuje najwcześniej na koniec czerwca/ początek lipca 2017. Czy jest możliwość aby dom był (pomimo dopłaty na singla) zapisany od razu na małżeństwo?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Odnośnie pierwszego pytania: konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”

  Odpowiadając na drugie pytanie: działkę mogą Państwo nabyć bez problemów. Zakup innego lokalu mieszkalnego będzie się wiązał z koniecznością zwrotu części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli posiada Pani 100% własności ww. mieszkania, nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM. W innym wypadku takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Karolina

  Dzień dobry. W kwietniu kupiliśmy z mężem mieszkanie korzystając z MDM. Obecnie dysponujemy wolnymi środkami i chcielibyśmy nadpłacić kredyt. Czy dobrze rozumiem, że aby nie złamać warunków umowy w ciągu 5 lat możemy nadpłacić maksymalnie kwotę jaką uzyskaliśmy z MDM? Kredyt udzielony jest na 50% wartości mieszkania, drugie 50% to nasz wkład + MDM. Drugie pytanie – czy spłacając kredyt w MDM możemy kupić kolejne mieszkanie lub działkę? Oczywiście już z własnych środków tylko i wyłącznie. Nie kłóci się to jakoś z zapisami w umowie? Z góry dziękuję za odpowiedz, pozdrawiam!

 • Monika

  Witam. Moj brat planuje skorzystac z MDM-u ale chce abym ja byla wlascicielem. Kredyt tylko bierze brat, ja natomiast jestem wlascicielem swojego mieszkania. Nigdy nie korzystalam z oferty MDM-u ale moj brat jest kredytobiorca kredytu mojego mieszkania. Czy moge byc wlascicielem i jego mieszkania w takiej sytuacji? Dziekuje

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Marcin

  Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Tak, może Pan zarejestrować działalność w mieszkaniu kupionym w ramach programu MDM, nie może Pan jedynie prowadzić tej działalności w sposób ograniczający Pana możliwości mieszkaniowe (czyli np. odpada gabinet dentystyczny w tym lokalu).

 • Marcin

  Kupiłem mieszkanie w MDM w tym roku, wypłata MDM nastąpi w styczniu 2017. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w siedzibie (jak wiadomo) innej niż kupione mieszkanie.
  Pytanie, czy mogę zarejestrować jako drugie miejsce wykonywania działalności w mieszkaniu zakupionym w MDM? W mieszkaniu, oczywiście będziemy mieszkać, moja działalność nie wymaga przyjmowania Klientów w miejscu prowadzenia działalności, ani nie wymaga montowania taśm produkcyjnych itp. Po prostu w mieszkaniu będę miał również biurko, przy którym będę pracować.
  Czy mogę zarejestrować firmę również pod tym adresem? Czy może zostać odebrana dopłata MDM?

 • Witam.

  ad 1. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  ad 2. To zależy od wybranego banku, niektóre mają w ofercie możliwość skrócenia okresu kredytowania poniżej 15 lat.

 • Kamil

  Kupiłem mieszkanie w kredycie MDM, jestem już jego właścicielem.Kredyt był równo na połowę ceny zakupu ( zakup 100.000zł, kredyt na 50.000 zł) Mam kilka pytań:

  1. Dofinansowanie zostanie wypłacone Zbywcy w styczniu. Czy mogę już nadpłacić kredyt, czy muszę czekać na wypłatę dofinansowania?

  2. Kredyt został udzielony na 15 lat czy po nadpłacie mogę zmniejszyc okres spłaty ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Reasumując – aby złożyć wniosek, budowa powinna być ukończona.

  Odnośnie powierzchni użytkowej – zachęcam do lektury artykułu – który można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Paula

  Witam serdecznie!

  Noszę się z zamiarem budowy własnego domu metodą gospodarczą. Jestem na etapie wyboru projektu i po zapoznaniu się z dokumentami odnośnie programu wiem, że nie mogę przekroczyć 100m2 powierzchni użytkowej, aby móc ubiegać się o zwrot podatku za zakupione materiały. Czym jest tutaj powierzchnia użytkowa? Naliczanie powierzchni użytkowej budynków nie jest do końca jasne. W świetle obowiązujących przepisów, można tę powierzchnię obliczać według różnych praw i norm. Prosiłabym o wyszczególnienie, które pomieszczenia są wliczane do powierzchni użytkowej: czy wliczać muszę kotłownię? pomieszczenie gospodarcze? pralnie, suszarnię? garaż, który jest w bryle budynku? Bardzo istotne jest dla mnie uzyskanie możliwie jak najbardziej szczegółowej odpowiedzi.

  Kolejne pytanie: czy aby ubiegać się o ten zwrot muszę mieć ukończoną budowę domu?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!

 • Witam. Niestety nie mogą Państwo skorzystać obecnie z programu MDM. Jednym z warunków uczestnictwa jest brak posiadania mieszkania obecnie i w przeszłości. Warunek nie obowiązuje, jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci.

 • Kor

  Witam serdecznie,
  Rok temu kupilem mieszkanie z rynku wtornego korzystajac z kredytu hipotecznego (nie MDM). Po zakupie mieszkania wzialem slub. Nie ustanowilismy z zona wspolnoty majatkowej, dodatkowo sprzedalem na dniach mieszkanie. Zona aktualnie jest bezrobotna, mamy jedno dziecko, czy istnieje mozliwosc uzyskania dofinansowania?

 • Składanie wniosku od nowa nie ma sensu – jak Pan zauważył, utraci Pan dofinansowanie. Proszę przedstawić w banku naszą odpowiedź, ew. poprosić o wykładnię Ministerstwa. Podobne przypadki jak u Pan zdarzają się wbrew pozorom dosyć często i większość banków nie robi problemów.

 • Mateusz

  no więc dziś dostałem odpowiedź! procedura wygląda tak, że muszę wycofać wniosek i złożyć ponownie bo zmienił się status i jest wspólnota majątkowa, a więc w związku z tym że od 5 lipca skończyły się dofinansowania na 2017 jak wycofam wniosek od razu ktoś wskoczy na moje miejsce i przepadną pieniądze, a rozpatrzenie nowego nie ma sensu bo nie ma pieniędzy na 2017. Dzwoniłem też do DK NOTUS i również powiedzieli, że trzeba od nowa wniosek :/, ma ktoś pomysł na obejście tego?

 • Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Mogą Państwo podpisywać akt razem – zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa. Jedynie może zachodzić konieczność przystąpienia do długu przez małżonkę, o ile nie macie Państwo rozdzielności majątkowej.

  Odp ze strony Ministerstwa na podobne pytanie:

  Podpisałem umowę kredytową, a także otrzymałem dofinansowanie jako singiel, natomiast akt własności będę podpisywał będąc już w związku małżeńskim. Czy będzie to miało wpływ na otrzymane wsparcie?

  Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Mateusz

  „art. 47 § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć..”

  umowę z bankiem będę podpisywał w nowym tygodniu.
  w tym momencie jestem już po podpisaniu umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego w której zobowiązuje się kupić mieszkanie i po odbiorze budynku zostanie podpisany akt z przeniesieniem własności nie na mnie tylko teraz na mnie i żonę aby dofinansowanie nie przepadło? odbiór budynku=akt notarialny nastąpi maks do 80dni, a wniosek o mdm został złożony około 30dni temu, czy terminowo też to nie ma znaczenia?

 • Witam. Dofinansowanie nie przepadnie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Mateusz

  dzień dobry
  w momencie złożenia wniosku ja i partnerka byliśmy przed ślubem. wniosek o kredyt złożyłem ja a partnerka jako osoba wspomagająca. wniosek o mdm wystąpiłem jako sam. teraz jesteśmy już po ślubie ale też przed podpisaniem umowy o kredyt. czy w tym przypadku jeśli zmienił się stan cywilny partnerki i teraz jest jakby wspólnota majątkowa a więc jest teraz współkredytobiorcą to czy złożony wniosek o mdm traci ważność?

 • Witam. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjentów obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Ja

  Mam pytanie odnośnie obowiązku meldunkowego. Zastanawiam się czy jest konieczność zameldowanie się przez któregokolwiek z małżonków lub dziecka w nowym mieszkaniu zakupionym z dofinansowaniem MDM?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie, biorąc ślub nie naruszy Pani żadnych warunków programu MDM. Może Pani nawet uczynić męża współwłaścicielem ww. mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Lola

  Witam. W tamtym roku zakupiłam mieszkanie korzystając z programu MdM jako matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci. Jednak zastanawiam się czy jeżeli wezmę ślub to naruszę jakiś warunek?

 • Witam. Wystarczy, że jedynie jedna osoba posiada prawo do wychowywania dzieci. Czyli w Pańskim przypadku, jeżeli dzieci z poprzedniego małżeństwa mieszkają z Panem, może Pan przystąpić do programu MDM z obecną małżonką jako osoba wychowująca troje dzieci. W takim przypadku fakt posiadania mieszkania nie ma znaczenia. Jedno ale – była żona nie będzie mogła skorzystać z programu MDM jako osoba wychowująca dwójkę dzieci.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Jestem po rozwodzie. Z pierwszego małżeństwa mam dwoje dzieci. Razem z
  byłą żoną mamy prawo do opieki nad dziećmi. Z obecną żoną mam jedno
  dziecko. Razem chcemy przystąpić do kredytu i skorzystać z
  dofinansowania. Czy mam prawo skorzystać z uprawnień dla rodzin
  posiadających troje lub więcej dzieci tj. mieszkanie do 85m2,
  dofinansowanie do 65m2? Czy fakt posiadania przeze mnie i obecną żonę
  innego mieszkania nie jest przeszkodą? Jakie kryteria decydują o tym, że
  dzieci można ująć do wyliczenia dofinansowania, w przypadku gdy oboje
  rodziców po rozwodzie mają prawa do opieki?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wnioski są nadal przyjmowane, program działa. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Gosc

  Witam czy sa jeszcze przyjmowane wnioski mdm?i czy ewentualnie sprzedawca otrzyma wyplate w 2017 roku?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam – niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych. pan obecnie posiada mieszkanie. Nie jest możliwe uzyskanie dopłaty do już zakupionego lokalu.

 • krzysiek

  Witam, w zeszłym roku pod koniec maja kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego, czy jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, było to moje pierwsze mieszkanie, w momencie zakupu była szansa jedynie na rynek pierwotny.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • To niezupełnie prawda. BZ ma nieco inny proces dla wniosków składanych poza swoimi placówkami. W tym procesie rzeczywiście najpierw jest przeprowadzana wstępna analiza (około tygodnia), po czym klient otrzymuje decyzję. Jeżeli nadal jest zainteresowany kredytem, następuje rejestracja wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • CFC

  Dzień dobry. Kiedy bank blokuje środki z MDM dla kredytobiorcy? Z tego co się orientowałem, wszystkie banki robią to w dniu złożenia wniosku kredytowego, natomiast bank BZ WBK robi to na końcu procesu kredytowego.

 • Pewnie (zakładając, że ma Pan poniżej 35 lat). Dopóki nie było odbioru technicznego – nie jest Pan posiadaczem domu spełniającego Pańskie potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ciekawski

  Posiadam działkę z domem w stanie surowym.Mogę skorzystać z programu MDM?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Sprzedający mógłby dostać pozostałą część kwoty z kredytu wcześniej, jednak na wypłatę części pochodzącej z dofinansowania musiałby poczekać do początku 2017-go roku.

 • Gagaga

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli sprzedający mieszkanie musieliby się zgodzić na ewentualna dopłatę w ok 15% w 2017 roku, czy od banku dostają pieniądze za całość a dopiero bank dostaje w 2017 roku od BGK dopłatę z MDM?

 • Witam. Pula jest rezerwowana dla kredytobiorcy w momencie złożenia (przyjęcia) wniosku o kredyt z dofinansowaniem. Wątpię, aby w połowie marca budżet na 2016-ty rok już się wyczerpał. Jeżeli tak się jednak stanie, mogą Państwo nadal złożyć wniosek – z terminem wypłaty dofinansowania na początku 2017-go roku (sam kredyt może być wypłacony wcześniej).

  Odnośnie pytania o wkład własny – wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Gagaga

  Witam, chcemy z mężem złozyć wniosek o kredyt z dopłatą MdM. Jednak teraz nie mamy zdolności kredytowej, ponieważ mężowi się kończy umowa i nową na czas nieokreślony dostanie dopiero 15.03.2016. Obawiamy się czy wtedy starczy puli pieniędzy w MdM. Co gdy złożymy wniosek z datą 15.03 i wtedy pula jeszcze będzie ale skończy się w tak zwanym „miedzyczasie” rozpatrywania naszego wniosku? Czy pula jest w jakimś stopniu rezerwowana dla danego wniosku? bo wiem ze najpierw jest rozpatrywana zgoda na MdM a dopiero później na kredyt mimo że wnioski składane są równocześnie. Co gdy po złożeniu wniosku pula się skończy a będziemy mieć wystarczającą zdolność kredytwoą ale brak wkładu własnego? (mieszkanie z rynku wtórnego warte 175 tysięcy, wnioskujemy o kwotę 145 tysięcy)

 • Odpowiadając na Pańskie pytanie – niestety nie można podciągnąć programu MDM pod już zaciągnięty kredyt. udział w programie wiązałby się z zaciągnięciem nowego zobowiązania w instytucji współpracującej z BGK.

 • karolo

  Mamy z żoną 27 i 26 kat i nie posiadaliśmy w przeszłości żadnej nieruchomości.Odnośnie podatku od nieruchomości to nie ma potrzeby płacenia gdy pieniądze przeznaczone ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy się na cele mieszkaniowe a w moim przypadku by tak było bo przeznaczył bym go na dom natomiast druga osoba która by mi ten dom odsprzedała musiała by go zapłacić.Zostaje tylko kwestia zdolności kredytowej… Czy na zaciągnięty już kredyt można by podciągnąć program mdm ?kredyt mam w ING.

 • Taka transakcja jest teoretycznie możliwa do przeprowadzenia. Obecnie nie posiada Pan na własność domu – bo nie został on ukończony. Spełnia Pan więc warunki programu MDM (pozostaje jeszcze kryterium wieku oraz warunek nieposiadania domu lub mieszkania w przeszłości). Nabywca domu powinien dokonać odbioru technicznego budynku, a następnie – w przypadku, gdyby Pan chciał odkupić ww. dom, mógłby Pan skorzystać z programu MDM. Pytanie tylko – jak z opłacalnością takiego rozwiązania. Po drodze będzie trzeba zapłacić 2x podatek. polecałbym także sprawdzić, czy posiada Pan zdolność kredytową, żeby po sprzedaży domu nie powstał problem z jego kupnem.Pozostaje także kwestia nabywcy – niekoniecznie może chcieć Panu odsprzedać ww. dom.

  Jeżeli potrzebują Państwo porady profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • karolo

  Witam
  Posiadam dom w trakcie budowy jednakże jeszcze jej nie zakończyłem.Posiadam już kredyt który zaciągnąłem na budowę tego właśnie domu.Czy istnieje możliwość abym sprzedał ten dom i go ponownie odkupił co pozwoliło by mi skorzystać z programu mdm?
  Dom 98m użytkowych mam żonę i jedno dziecko.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem, mam nadzieję, że pomogłem. w przypadku dalszych pytań pozostajemy do Pańskiej dyspozycji.

 • chom

  Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.

 • Tak, będzie to zgodne z wymaganiami programu.

 • chom

  Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli chcę z 40 000 PLN przeznaczyć 7 000 PLN z własnych oszczędności plus dopłata z programu Mieszkanie dla młodych na wypełnienie obowiązku posiadania 15% wkładu własnego, a np. część z pozostałych 33 000 PLN przeznaczyć na notariusza i remont mieszkania, to mogę to uczynić i będzie to zgodne z programem Mieszkanie dla młodych i nie będę zobligowany do zwrotu środków z dopłaty z programu Mieszkanie dla młodych.

 • Witam. Proszę się nie obawiać. Kwota Państwa własnych środków + kwota przyznanego dofinansowania nie powinny przekroczyć 50% wartości nabywanego mieszkania. proszę także pamiętać, im mniejszy kredyt – tym niższa marża, jaką bank Państwu naliczy. Korzystnie jest więc wnieść jak najwięcej swoich środków (pamiętając jednak o opłatach okołokredytowych i późniejszych kosztach – np. umeblowania mieszkania).

  Serdeznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • chom

  Witam, posiamy z żoną oszczędności w kwocie 40 000 PLN. Chcielibyśmy kupić mieszkanie w ramach programu Mieszkanie dla młodych. Po moich wyliczeniach i ewentualnym dofinansowaniu z programu Mieszkanie dla młodych wyszło mi, że ze swoich środków musielibysmy wyłożyć ok 7 000 PLN do wymaganego 15% wkładu własnego wymaganego przez KNF. Czy w takim wypadku jesteśmy zobowiązani do wyłożenia większej kwoty, bo fatycznie posiadamy przecież jeszcze 33 000 PLN wolnych środków? Czy nie wiązałoby się to z koniecznością zwrotu dotacji, ponieważ stwierdzono by, że nie mamy podstaw do ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego, ponieważ mamy wystarczające środki na pokrycie wkładu własnego, ponieważ mamy oszczędności? Nie chcemy być posądzeni o wyłudzanie pieniędzy publicznych.

 • Dla banku najkorzystniej byłoby, gdyby wypłata dofinansowania odbyła się po podpisaniu aktu notarialnego, ze względu na zabezpieczenie kredytu. Nowelizacja umożliwiła wypłatę dofinansowania także przed aktem. Polecam skonsultować z deweloperem termin najbardziej prawdopodobnego przekazania własności mieszkania i na tej podstawie wnioskować o dofinansowanie.

 • abc

  Witam, czy rata MDM jest wypłacana w momencie ukończenia budowy nieruchomości czy w momencie przekazania aktu własności i kluczy do nieruchomości? Ponieważ ukończenie budowy ma nastąpić w roku 2016 środki należy zarezerwować na konretny rok więc nie mogę przesunąć wypłaty na rok 2017 w przypadku późniejszego oddania nieruchomości do użytku.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pańska żona posiadała 100% mieszkania na własność, nie mogą więc Państwo skorzystać z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Marian Koniuszko

  Witam,

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie możecie Państwo skorzystać z programu MDM – jako małżeństwo dysponujecie własnością 100% wymienionej kawalerki. Nie ma znaczenia, że nabyliście ją Państwo po połowie w okresie narzeczeństwa. Nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną.

 • mariusz

  Witam,
  posiadałem z żoną w przeszłości kawalerkę ułamkową część po połowie , w chwili zakupu nie byliśmy jeszcze małżeństwem
  Teraz mamy dwójkę dzieci wynajmujemy mieszkanie czy w takiej sytuacji można skorzystać z MDM?

 • Dziękuję za informację. Podczas składania wniosku kredytowego bank powinien powiadomić Państwa o wszystkich dodatkowych kosztach.

 • Karolina

  Witam,
  My jesteśmy po uzyskaniu dopłaty w MDM – niestety w PKO BP musieliśmy ubezpieczenie od utraty pracy i nieruchomosci zapłacić gotówką (łącznie prawie 3000zł) i był to warunek udzielenia kredytu. Nie wiem czy taka była interpretacja tego banku czy akurat naszej sytuacji- ale polecam w kalkulacji założyć takie koszty: nam wyszło z notariuszem, ubezpieczeniami gotówkA etc ponad 6000zł kosztu gotówką przy zakupie. Wzięliśmy to z pieniędzy na wkład własny.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Alicja

  Witam!

  Mam pytanie. jeśli dziś przystąpię do kredytu jako singiel, a ciągu pięciu lat urodzi mi się dziecko to czy przysługuje jeszcze te dodatkowe 5% dopłaty? I na czyje konto jeśli jest jest ta dopłata?

 • Serdecznie zapraszam do skorzystania z kalkulatora na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki

 • Milena Jarczewska

  Witam
  Czy orientuje się ktoś ile % dopłaty mogę otrzymać wraz z mężem na zakup domu jednorodzinnego?
  Nie posiadamy dzieci.
  Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Limit powierzchni mieszkania wynosi 75 m2 (powierzchnia użytkowa. Jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci, limit wzrasta do 85 m2. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • aaa33

  Witam,
  planuję zakup mieszkania na rynku wtórnym. Jestem singlem i nie posiadam dzieci. Nieruchomość, którą jestem zainteresowana ma metraż 66 m2 i spełnia limity cenowe w moim województwie. Czy taki metraż kwalifikuje się w moim przypadku do programu MdM?

 • aaa33

  Witam,
  Chciałabym skorzystać z programu

 • Witam. Nie mam niestety dla Pana dobrej informacji. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2:
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • W przypadku TBSów mowa raczej o udziale, a nie o własności mieszkania. Obawiam się, że nie można takiego zakupu sfinansować w ramach programu MDM.

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Sobolinho

  Witam, Mam 3-jkę dzieci natomiast kilka lat temu miałem kredyt w RNS przez 3 lata. Czy mogę teraz skorzystać z dopłaty MDM? w ustawie nie znalazłem informacji zabraniającej.

  Ktoś wie?;)

 • Grzesiek

  Witam , mozna sie starac o mieszkanie z mdm dla mieszkania w systemie tbs z rynku wtornego ?

 • aga

  Witam. Mam pytanie dotyczące skorzystania z kredytu z dzieckiem. Otóż zyjemy w nieformalnym związku, mamy dziecko, na razie widujemy sie w weekendy, dziecko ma inny adres zamieszkania. Czy partner moze wziąć kredyt razem z dzieckiem uzyskując 15 procent dofinansowania?

 • Pako325i

  Dziękuje bardzo za udzielenie informacji.

  Pozdrawiam

 • Jeżeli bank kredytujący chce Państwu sfinansować wymienione koszty, nie powinno być problemów ze strony BGK.

 • Pako325i

  Zagrożenie co macie Państwo na myśli ? Czy to że może nie dotrzymamy warunków umowy kredytując mieszkanie + ubezpieczenie…. nie płacąc z góry gotówka za te ubezpieczenia…. Czy Państwa zdaniem jeżeli bank się pod tym podpisuje to nie ma co się obawiać, że BGK odciąży nas kosztami dofinansowania.

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Skoro bank kredytujący proponuje takie rozwiązanie i nie widzi zagrożenia, nie powinno być problemów.

 • Pako325i

  Rozumiem, jeżeli dany bank jest w stanie udzielić mi kredytu w MDM razem z ubezpieczeniem nieruchomości i ubezpieczeniem od utraty pracy i to wszystko będzie wliczone w końcową rate miesięczną, to czy któregoś dnia nie dostane informacji, że muszę dofinansowanie zwrócić do BGK ze względu na złamanie ustawy ?

 • Witam. BGK wysłał do banków rekomendację w której opisuje, że koszty związane z udzieleniem kredytu można finansować samym kredytem (chodzi o to, że gdyby nie kredyt w ramach programu MDM, wymienione koszty by nie powstały). Stosowanie tych rekomendacji zależy jednak od danego banku.

 • Pako325i

  Witam.

  Jestem na etapie wyboru banku który bierze udział w dopłacie MDM, mam tylko jedną wątpliwość. Pani w jednym z banków powiedziała ze mogę do raty kredytu (chodzi mi o kredyt z dofinansowaniem) doliczyć ubezpieczenie od utraty pracy, czyli rata kredytu + rata ubezpieczenia = końcowa rata. Mam do tego wątpliwości ponieważ z tego co pisze w ustawie to kredyt może być udzielony tylko i wyłącznie na samo mieszkanie bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Również mam pytanie jak jest z ubezpieczeniem nieruchomości ? Można wliczyć do raty kredytu czy trzeba zapłacić z góry gotówka?

  Z góry dziękuje za odpowiedz ponieważ każdy bank mówi co innego 🙁

  Pozdrawiam

 • Witam. Doprecyzowując – w ramach programu MDM może Pan zakupić jeden lokal – dom lub mieszkanie.

  W odpowiedzi na Pańskie pytanie – nie może Pan zakupić kolejnego mieszkania w przeciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Darek Prick

  Witam. Proszę mi powiedzieć. Po tym jak nabędę mieszkania z MDM czy mogę kupować następne mieszkanie.

 • ad 1. Nie, nie będzie komplikacji ze strony banku.
  ad 2. Jeżeli wypłata dofinansowania będzie przed aktem, tak. Proszę ew. zapytać jeszcze swojego doradcy czy bank nie będzie miał nic przeciwko. Instytucje różnie podchodzą do tego tematu.

 • DP

  Jeszcze dwa pytania:
  – czy bank liczy drugi raz zdolność w takim przypadku? Chodzi mi o to, czy ze strony banku mogłyby wyniknąć jakieś komplikacje?
  – czy możliwe jest podpisanie pierwszego aktu notarialnego już jako małżeństwo? chcąc uniknąć opłat notarialnych za akt darowizny i zapewne podatku…

 • Dokładnie. Pierwszy krok to poinformowanie banku, drugi – notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z
  majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we
  wspólności ustawowej).

 • DP

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Rozumiem, że (skoro wypłatę dofinansowania mam na styczeń) to w lutym gdy ożenię się z moją partnerką to:
  – musimy zgłosić fakt do banku, aby małżonka stała się również współkredytobiorcą;
  – oraz musimy podpisać nową umowę notarialną?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego. Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku kredytującego ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej (choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania).

 • DP

  Szanowni Państwo,

  mam do rozwiązania pewną ważną kwestię i bardzo proszę o pomoc.
  Październik – złożyłem wniosek o kredyt (wstępna decyzja na tak)

  W grudniu chciałbym zawrzeć związek małżeński, chciałbym również aby moja przyszła małżonka również była współwłaścicielem nabywanej nieruchomości.

  Jak to rozwiązać? Czy gdy zostanie mi przyznany kredyt mogę wziąć ślub i wraz z małżonką podpisać umowę notarialną? Kiedy i czy w ogóle zgłaszać to do banku? A może lepiej poczekać ze ślubem i przeniesieniem współwłasności do czasu gdy bank wypłaci wszystkie transze?

  Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu najlepszej „drogi”

  Pozdrawiam

 • Tak. Na dzień podpisania aktu powinien być spełniony warunek o zachowaniu 50% LTV.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • MDM Amator

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i przedstawienie tego przypadku – który to rodzi kolejne pytanie: co ustawodawca rozumie jako dzień przeniesienia prawa własności? Czy jest to dzień podpisania aktu notarialnego o przeniesieniu prawa własności?

 • Tak, Jeżeli podpisał Pan umowę kredytową przed wejściem w życie nowelizacji MDMu konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na nadpłatę kredytu może nastąpić jedynie w jednym przypadku. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

 • MDM Amator

  Witam

  Chciałbym się upewnić: w sierpniu, przed wejściem w życie nowelizacji, podpisałem umowę o kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych”. W październiku doszło do wypłaty dofinansowania na rzecz dewelopera, teraz chciałbym spłacić dużą część tego kredytu (około 50% – kwota przekraczająca znacznie kwotę dofinansowania). Czy zgodnie z zasadą prawa nie działającego wstecz mogę takiej spłaty kredytu dokonać bez utraty części przyznanego dofinansowania? Czy dobrze myślę, że nowe warunki MDM dotyczą tylko tych osób, które podpisały umowę kredytową MDM od września 2015?

 • Polecam art 4. pkt 3. „Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie, o którym mowa w art. 3, lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
  1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, o którym mowa w art. 3.”

 • Darek Prick

  To przeszkadza MDMu ??? Bo bylem w biurze TBS i mi powiedzieli jeżeli posiadam w innym województwie mieszkanie z aktem notarialnym to nie trzeba rozwiązywać umowę najmu z TBSem. (tylko żeby nie jednej miejscowości gdzie jest TBS)

 • Udział w TBSie nie powoduje wykluczenia z programu MDM.

  Odnośnie drugiego pytania, owszem, w ciągu 6-ciu miesięcy od przekazania własności mieszkania należy rozwiązać umowę najmu z TBSem.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Darek Prick

  Witam. Posiadam mieszkania w Tbs w Poznaniu a mieszkam w Gdańsku i wynajmuje mieszkanie w Gdańsku. Czy mogę kupić mieszkanie w Gdańsku z MDM. I 2 pytanie. Czy muszę odstąpić mieszkanie komuś innemu jeżeli nie mam aktu własności na to mieszkanie TBS w Poznaniu. Czy mogę dalej posiadać TBS w Poznaniu (bo nie mam aktu notarialnego ) i posiadać mieszkanie z MDM w Gdańsku

 • Witam. Wniosek o dofinansowanie powinni Państwo złożyć razem z wnioskiem kredytowym. Z programu MDM mogą Państwo skorzystać jedynie raz. Jeżeli Państwa celem jest własność dwóch mieszkań, polecam najpierw skorzystać z normalnego kredytu i zakupić pierwsze mieszkanie, a po urodzinach 3-go dziecka, skorzystać z programu MDM i zakupić drugi lokal. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki (poza tym, dofinansowanie będzie wtedy wyższe). Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym doradztwem finansowym, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej, choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania

 • mloda

  witam!
  czy jezeli wezmiemy kredyt w dniu dzisiejszym a za rok, dwa urodzi nam sie trzecie dziecko /oboje juz skonczylismy 35 lat/ czy mozemy sie pozniej starac o dofinansowanie w ramach programu MDM?
  czy wniosek MDM sklada sie razem z kredytem i pozniej juz nie mozna sie starac o dofinansowanie?

 • P

  Witam,
  Bardzo proszę o informację kiedy można zawrzeć związek małżeński w przypadku jeśli jeden z partnerów w związku przystępuje do kredytu MDM jako singiel(druga osoba była już właścicielem mieszkania).
  Czy w związek małżeński beneficjent programu może wstąpić już po podpisaniu umowy kredytowej? czy dopiero po zakończeniu inwestycji i przepisaniu własności z dewelopera? – oczywiście tak, aby uniknąć zwrotu dofinansowania.
  Proszę ewentualnie o odnośnik do przepisów to regulujących.
  Z góry dziękuję za odpowiedź,

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani mąż posiada obecnie mieszkanie, więc nie może przystąpić do programu MDM, Pani również nie, gdyż małżeństwa, na podstawie art. 6 Ustawy MDM przystępują do kredytu wspólnie.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających kryteria wymienione w Ustawie.

 • Niestety nie, gdyż małżeństwa, na podstawie art. 6 Ustawy MDM przystępują do kredytu wspólnie.

 • Ala

  Dodam , ze stal sie wlascicielem mieszkania w wyniku darowizny przed zawarciem zwiazku malzenskiego.

 • Ala

  Czy moge skorzystac z MDM w przypadku gdy moj maz jest wlascicielem mieszkania ja zas nigdy takowego nie posiadalam?

 • Wszystkie wnioski można składać w sekretariacie lu na skrzynce mailowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Szansa oczywiście istnieje.

 • polka

  czy jest jakas szansa ze podwyższą wiek moze chociaz dla kobiet?
  do kogo pisać w tej sprawie?

 • Tak, jak najbardziej. Jeżeli chciałby poznać Pan oferty polecane przez ekspertów, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Może Pani skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kończy Pani 35 lat.

 • Kamil

  Rozpoczęliśmy splacanie kredytu mdm. Mieszkanie nie jest jeszcze przepisane na mnie i żonę – prawdopodobnie nastąpi to w 2. kwartale. Czy możemy się starać o kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania?

 • mloda

  ten program jest dla osob ktore ukonczyly 35 rok zycia czy ktore nie ukonczyly 36 roku zycia?
  w grudniu skoncze 36 lat czy jeszcze zdaze sie zalapac czy juz nie?
  do usl

 • No problem.

 • pablo

  Ok piękne dzięki

 • Ostateczna decyzja należy oczywiście do banku, ale jeżeli cena, jaką wynegocjuje Pan ze sprzedawcą nie będzie bardzo znacząco różniła się od ceny rzeczoznawcy, nie będzie problemu.

 • pablo

  Witam,
  Czy dostanę dopłatę MDM na mieszkanie gdy, cena umówiona (wiadomo cene można negocjować) ze sprzedawcą w umowie przedwstępnej będzie się różniła od ceny jaką wpiszę rzeczoznawca?
  – Chodzi o to czy BGK bierze pod uwagę wycene rzecznika czy umowę przedwstępną?
  – Czy to bank decyduje?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma niestety możliwości, aby otrzymali Państwo dopłatę z tytułu urodzin 1-go i 2-go dziecka.

 • Tak, bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Paweł Kruk

  Czytając państwa odpowiedź wychodzi na to że dopłatą przysługiwałaby Nam dopiero przy urodzeniu się 3 dziecka ? A co w przypadku pierwszego i drugiego członka naszej rodziny? Otrzymamy doplate przy 2 dzieci czy nie ma takiej możliwości. Jeśli otrzymali byśmy doplate to w jakiej kwocie i jak ją uzyskać?

 • mm.mm

  Czy jeśli mieszkanie nabywam jako singiel z dopłatą MDM to czy po zawarciu aktu przeniesienia własności mogę wstąpić w związek małżeński bez utraty dofinansowania?

 • Ustawa MDM nie wprowadza obowiązku meldunkowego. Wspomina jedynie, że podstawowym warunkiem programu jest zapewnienie beneficjentowi odpowiednich warunków mieszkaniowych.

  Odnośnie możliwości wcześniejszej spłaty – również nie jest to prawda. kredyt można nadpłacać, pod warunkiem, że suma nadpłat w przeciągu pierwszych 5-ciu lat nie przekroczy wartości otrzymanego dofinansowania. Dodatkowo – jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

 • w.z.

  Mam 2 pytania. W banku PKO BP uzyskałem informację, że po zakupie domu lub mieszkania powinienem w miarę szybko zameldować się w kupionej nieruchomości. Czy są jakieś terminy, które to określają? Ponadto poinformowano mnie, że przed upływem 5-ciu lat nie mogę wcześniej zacząć spłacać kredytu – jak wygląda ta sprawa?

 • Bardzo dziękujemy i oczywiście – polecamy się na przyszłość.

 • Piotr Ptak

  Dziękuję za odpowiedź. Właśnie o to mi chodziło. Zarówno zdolność kredytowa jak i informacja czy nieruchomość spełnia warunki programu zostały już sprawdzone z pozytywnym skutkiem. Dziękuję za szybką odpowiedź! Jeszcze raz wspomnę, że można na Państwa liczyć.

 • Wniosek może Pan złożyć już teraz, ale wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji. Przed podpisaniem umowy przedwstępnej zalecam sprawdzenie zdolności kredytowej oraz informacji – czy wymieniony lokal spełnia warunki programu.

 • Piotr Ptak

  Dziękuję za odpowiedź. Czyli wniosek o MDM mogę złożyć dopiero gdy dom będzie w stanie deweloperskim i między mną a firmą, która dom sprzedaje jakonieruchomość na rynku pierwotnym (nie deweloperem) zostanie podpisana umowa przedwstępna. Czy dobrze wnioskuję?

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Reasumując – aby wziąć udział w programie MDM, inwestycja powinna być zakończona.

  Kredyt może być wypłacony jednorazowo, jak i w transzach.

 • Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Piotr Ptak

  Witam, mam jeszcze pytanie. Co w przypadku gdy firmá od której chcę kupić dom nie jest deweloperem (nie ma rachunku powierniczego)? Dom jest aktualnie w stanie surowym otwartym i zostanie doprowadzony do stanu deweloperskiego? Czy mogę w takiej sytuacji podpisać umowę przedwstępną i składać wniosek o MDM czy muszę poczekać aż dom zostanie doprowadzony do stanu deweloperskiego? Dodatkowo co w takiej sytuacji z transzami kredytowymi z banku? (wiem, że przy deweloperze bank może przelewać pieniążki transzami).

 • Ania

  chciałabym skorzystać z dopłaty MDM. Jestem matka samotnie wychowująca 2 dzieci, obecnie wynajmuje małe mieszkanie. Kilka lat temu zakupiliśmy z byłym mężem mieszkanie będąc przed zawarciem związku małżeńskiego. Akt podpisaliśmy po zawarciu związku małżeńskiego. Czy teraz mogę skorzystać z tej dopłaty nie będąc właścicielem ani współwłaścicielem żadnej nieruchomości. Zwłaszcza że ta dopłata zwiększyłaby mi zdolność i możliwość nabycia czegoś małego?

 • Paweł Kruk

  Chcemy kupić z Żoną mieszkanie korzystając z programu MDM ktore spelnia wymogi czy jeśli w ciągu 5 lat urodzi nam się nie jedno a dwójka dzieci to dostaniemy dodatkowe dofinansowanie na pierwsze i kolejne dziecko jesteśmy obydwoje w wieku przed 30 rokiem zycia.

 • Tak, po 5-ciu latach może Pan dowolnie dysponować mieszkaniem, bez ponoszenia konsekwencji ze strony programu MDM.

 • krzysztof

  Jeżeli wpisze „strych” lub „antresola” to MDM jest po Pana stronie 🙂

 • krzysztof

  Czy poddasze moge zmienić po 5 latach na użytkowe, bez zwrotu dopłaty mdm?

 • Poza podaniem interpretacji i przytoczeniem dokumentu BGK mogę zaproponować dodatkowo jedynie usługi doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Pomogą Panu znaleźć bank, który nie będzie sprawiał podobnych problemów.

 • ciernik

  Rozumiem, jednak mimo wszystko nie daje mi to spokoju. Bank przed ostateczną decyzją kredytową (środki MDM zostały zarezerwowane już wcześniej w BGK) chyba z nadgorliwości wystąpił o interpretacje tej sytuacji do BGK, gdyż po opinii rzeczoznawcy, który ze względu na tradycyjne schody drewniane będące na wyposażeniu mieszkania, nie wiedział jak potraktować to poddasze nieużytkowe (strych, czy antresola, mimo że takich nazw nie ma w dokumentach). Niby nieużytkowe, jednak nie występuje w tej tabelce, gdzie są wyszczególnione pomieszczenia których pow. nie zalicza się do pow. użytkowej. W ostatniej pozycji teblki jest kolumna inne, które bez względu na użytkowanie i przeznaczenie się zaliczają. Obawiam się, żeby nie zaliczyli tego poddasza nieużytkowego do pow. użytkowej w myśl MDM i nie było odmowy dopłaty. Proszę o pomoc.

 • Tak

 • ciernik

  Tak, dokumentach (prospekt, umowa deweloperska, projekt i pozniej w akcie notarialnym) wszędzie jest mowa o poddaszu nieużytkowym, Reasumując- nie wilicza sie to w pow. uzytkowa w rozumieniu MDM i tym samy nie przekroczymy dopuszczalnej pow. i bez przeszkód możemy wnioskowac o dopłatę>>

 • ok, ale sam pan wspomniał, że wg dokumentacji poddasze nie jest traktowane jako użytkowe. Wg definicji BGK strych także nie jest uznawany jako powierzchnia użytkowa. Polecam artykuł:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • ciernik

  Bo jeśli liczyć pow. użytkową (58)+ poddasze nieużytkowe (28), to przekroczony zostałby o 11m limit 75 m pow. Rozumiem, że nie dotyczy to nas w tym wypadku i to czy na to poddasze prowadzą schody stałe, czy składane, nie ma żadnego znaczenia? Samo oznaczenie poddasza jako nieużytkowe w projekcie i umowie deweloperskiej wystarczy, aby nie zaliczac jego pow. do calosci, jako użytkowej, mimo iż nie jest strychem, piwnica itd?

 • Nie. Jeżeli tak jest w dokumentach, śmiało wnioskujcie Państwo o kredyt w programie MDM.

 • ciernik

  Limity cenowe spełnia. Wiek też nie jest przeszkodą. Pow. uzytkowa 56 m nie przekracza dopuszczalnej pow (75 m2). Czy poddasze nieuzytkowe (tak jest w dokumentach) nie bedzie stanowiło problemu?

 • Tak, po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania może Pan dowolnie rozporządzać lokalem, bez konsekwencji ze strony MDMu.

 • No problem, w przypadku dalszych wątpliwości zapraszam na forum.

 • Jeżeli wymieniona 3/20 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM, można spłacić kredyt bez konsekwencji ze strony programu (proszę jedynie ew. uważać na zapis w umowie kredytowej dot. prowizji za wcześniejszą spłatę).

 • Jeżeli mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni oraz przynajmniej jedno z Państwa ma poniżej 36 lat – możecie Państwo skorzystać z programu MDM. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety tak, zapisy art. 14-go będą miały zastosowanie Państwa przypadku (W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60).

  Co ciekawe, jeżeli uregulujecie Państwo kwestię odebrania domu przed skorzystaniem z programu MDM, nie utracicie dofinansowania ze względu na fakt wychowywania trójki dzieci.

 • Anna Nowacka

  Witam, na ostatnim spotkaniu z Waszym doradcą usłyszałam, że nie można korzystać z MDM jeśli się jest właścicielem ułamkowej części domu (3/20) teraz czytam, że jednak można, jak to w końcu jest i w którym paragrafie ustawy o tym mogę poczytać?

 • Anna Nowacka

  Dzień dobry, czy po 5 latach od kupienia mieszkania z MDM można zacząć nadpłacać albo spłacić kredyt przed upływem 15 lat na które był wzięty kredyt? Wiem, że przez pierwsze pięć lat nie można. No i oczywiście czy wiąże się to np. po 6 latach z jakimiś konsekwencjami kosztowymi?

 • ciernik

  Witam. Rodzina 2+2. Kupujemy mieszkanie od dewelopera 56m2 + poddasze nieużytkowe (28m2). Na poddasze (zgodnie z prospektem informacyjnym) będą prowadziły drewniane schody. Łączna cena mieszkania mieści się w wyznaczonych limitach za m2 (użytkowy). Czy nie ma przeciwskazań, aby skorzystać z dopłaty MDM (20% do 50 m2)?

 • loli

  Dzień dobry, jesteśmy „dużą” rodziną i mamy trójkę dzieci. Mamy zamiar zakupić mieszkanie z dopłatą MDM. Mąż w 2011 roku otrzymał od matki działkę z domem (w akcie notarialnym jest zapisane, że darowana jest nieruchomość i nakłady na budynek). Dom nie został dotychczas odebrany i nie ma pozwolenia na użytkowanie. Czy jeżeli w przeciągu 5 lat od daty zakupienia mieszkania z dopłatą MDM uregulujemy tą kwestie i budynek zostanie odebrany technicznie i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie czy będziemy musieli zwrócić pieniądze z MDM-u???

 • Przemek

  Rozumiem, że po upływie 5 lat nie będzie z tym problemu? Nawet gdy do tego czasu nie weźmiemy ślubu.

 • Piotr Ptak

  Dziękuję za odpowiedź

 • Tak. Istnieje taka możliwość. Bank kredytujący powinien otrzymać od BGK zbiór dobrych praktyk dotyczących tego tematu. BGK wysyłał je do banków uczestniczących w MDMie w połowie września. Generalnie, zarówno konto techniczne, rachunek kredytowy jak i konto sprzedawcy powinny być traktowane tak samo jak (tzn jak konta zbywcy). Bank kredytujący może dokonać przelewu kredytu z dofinansowaniem na każde z tych kont. Pierwsza transza spłaca zaciągnięty poprzednio kredyt, pozostałe trafiają na konto zbywcy.

 • Odradzam. Będzie to ustanowienie współwłasności mieszkania na rzecz innej osoby i zakończy się zwrotem dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli otrzymają Państwo spadek po przyznaniu dofinansowania, dopłaty nie trzeba będzie zwracać (art. 14 Ustawy MDM)

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • pablo

  Witam,

  Mam pytanko. Mieszkanie które sobie znalazłem spełnia wszystkie
  wymogi , lecz na mieszkanku jest jeszcze Hipoteka obecnych właścicieli. Pytanko
  czy dostane dotację na takie mieszkanie.

 • Przemek

  A czy jest możliwość dopisania narzeczonej jako współwłaścicielki mieszkania przy wzięciu kredytu MDM dla singla?

 • Gosia

  A jak wygląda sytuacja w przypadku otrzymania mieszkania w spadku? Również trzeba zwracać dopłatę?

 • Piotr

  Nie mogę się doszukać… Jak traktowana jest połowa domu? Jako mieszkanie czy dom? ma to znaczenie oczywiście w dopuszczalnym metrażu.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Tak, będzie Pan musiał rozwiązać umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu
  własności mieszkania.

 • Ewa

  Witam,
  Chcialam zapytac czy jako osoba pracujaca za granica
  moge starac sie o dofinansowanie z MDM?
  Nadmienie iz w zwiazku z zeszloroczna rekomendacja KNF kredyt musze zaciagnac w obcej walucie.
  Z gory dziekuje za odpowiedz,
  Ewa

 • Zabudowa zagrodowa, czyli dom mieszkalny + zabudowania gospodarcze. Tak, mogą Państwo skorzystać z programu MDM na zakup takiej nieruchomości.

 • Misiek11

  Piszę kolejny raz w celu upewnienia się. Dowiedziałam się,że dom ten jest w zabudowie zagrodowej. Czy mimo tego faktu możemy dostać dofinansowanie?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Marta

  Witam. Mam pytanie. Skorzystaliśmy z programu MDM w styczniu tego roku, a więc na starych zasadach, jako małżeństwo bez dzieci. Obecnie spodziewamy się pierwszego dziecka, czy wobec tego możemy liczyć na dodatkową dopłatę (nowe zasady chyba to przewidują). Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam, sprawdziłem temat w kilku bankach. Niestety w tych instytucjach wykup mieszkania spółdzielczego nie będzie możliwe (siostra musi się zobowiązać do zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu i opróżnienia tego lokalu w terminie 6 m-cy od aktu).

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Ad 1. Tak, z tym że ew. rozbudowę proponuję rozpocząć dopiero po otrzymaniu dofinansowania w ramach programu MDM.

  Ad 2. Ustawa ma w założeniu pomóc najbardziej potrzebującym. Ustawodawca zakładał, że osoby, które mogą sobie pozwolić na dom o powierzchni powyżej 110 m2 powierzchni użytkowej nie potrzebują wsparcia MDM. Możliwość rozbudowy domu po otrzymaniu dofinansowania najprawdopodobniej nie została przewidziana przez ustawodawcę i jest spora szansa, że to niedopatrzenie zostanie w przyszłości naprawione.

  Ad 3. Tak. Jeżeli chciałby Pan poznać ofertę, prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni do Państwa.

 • aga

  Czy udało się Panu uzyskać jakiekolwiek informacje na ten temat ???

 • Daria

  A jeśli miałabym połowę domu przed uzyskaniem dofinansowania? Dom jednorodzinny nie ma tam innych mieszkan

 • MichalWawa

  Wraz z żoną mamy zamiar kupić dom jednorodzinny o pow. 80 m kw. w stanie do remontu. Planujemy jego rozbudowę wzwyż i wszerz do powierzchni użytkowej grubo ponad 110 m kw. (mamy trójkę dzieci) z wykonaniem projektu, pozwoleniem na budowę itd.

  1. Czy oprócz kredytu z Mdm, możemy zaciągnąć (najpewniej w tym samym banku) drugi kredyt na rozbudowę, pod zastaw tej samej nieruchomości?
  2. Czy możemy rozbudować dom do powierzchni pow. 110 m kw.? Art 14. ustawy nie wymienia powiększenia powierzchni wśród przypadków wymuszających konieczność zwrotu dopłaty. Po co więc to ograniczenie powierzchni domu do 110 m kw, jeśli dopłata dotyczy i tak tylko 65 m kw.?
  3. Czy są na rynku banki gotowe udzielić drugiego kredytu na rozbudowę?

 • Tak, część dopłaty trzeba będzie zwrócić na podstawie Art. 14 ust 4 Ustawy MDM:

  „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Daria

  Czy jeśli w ciągu 5 lat od skorzystania z
  MDM otrzymam od mamy w darowiźnie 1/2 domu jednorodzinnego będę musiała zwrócić dofinansowanie? Dodam że jest to dom jednorodzinny i nie ma tam dwóch mieszkań

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. O ile w przeciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM nie dokonają Państwo odbioru technicznego domu, nie będą Państwo właścicielami innego lokalu mieszkalnego i nie będzie konieczności zwrotu dofinansowania.Po upływie ww. 5-ciu lat mieszkanie można sprzedać lub wynająć, bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

 • Krzysztof

  Czy posiadając własna firmę i będąc w związku małżeńskim możemy zakupić mieszkanie z MDM i jednocześnie zacząć budowę domu? Chcemy docelowo mieć dom ale nie stać nas aby wybudować go w 3-4 lata, a tak mozna by kupic mieszkanie dom budować powoli i za 5-6 lat się przeprowadzić a mieszkanie wynająć / sprzedać. Czy jest taka opcja?

 • Zwiększenie powierzchni użytkowej domu (po podniesieniu dachu) nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania (pomijając kwestię, że strych wg BGK nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej). Art. 14. Ustawy MDM określa możliwe sytuacje dot. konieczności zwrotu dopłaty, wymieniona sytuacja nie znajduje się na tej liście:

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Tak. Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Anonim

  Czy po skorzystaniu z MDM przy budowie domu mogę rozbudować dom do większej powierzchni w przyszłości?

 • Anna Nowacka

  Czy dobrze rozumiem, że jeśli skorzystam z MDM, to w ciągu najbliższych 5 lat nie będę mogła nabyć żadnego innego mieszkania?

 • Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie. Rozdzielność nic w kwestii MDMu nie zmienia.

 • Karolina

  Co jeśli mielibyśmy rozdzielniosc majątkowa a mąż nie byłby wpisany jako współwłaściciel mieszkania..?

 • Jeżeli wymieniona 1/8 budynku jednorodzinnego stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Niestety nie. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli powierzchnia lokalu przekracza wyznaczony limit, nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Marian

  Czy istnieje jakaś opcja na dopłatę do mieszkania 76m powierzchni użytkowej. W miejsci gdzie mieszkańców nie buduje się nowych a w rynku wturnym też wyboru dużego nie ma.

 • Podczas składania wniosku w banku proszę zaznaczyć, że rzeczoznawca podczas inspekcji nieruchomości powinien wykonać pomiaru powierzchni użytkowej, gdyż Pan jej dokładnie nie zna. Jedyny problem będzie, że taka inspekcję trzeba zrobić jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w BGK (tam już jest potrzebna konkretna wartość powierzchni użytkowej).

 • Daria

  W wyniku przeprowadzanego postępowania spadkowego stałam się właścicielem 1/8 części budynku jednorodzinnego( właścicielem domu byli rodzice) czy to że posiadam 1/8 wyklucza mnie z wzięcia udziału w programie?

 • Allmita

  projektu budynku nie ma…w ks wieczystej też nie ma informacji…co wtedy? 🙂

 • Nie ma problemu, życzę Państwu pozytywnego zakończenia przygody z MDMem, a w razie dalszych pytań zapraszam na forum.

 • Piotr Ptak

  Bardzo dziękuję za, jak zawsze, wyczerpującą odpowiedź.Dobrze Pan/Pani kojarzy, będziemy mieć 3 dziecko a co za tym idzie łapiemy się na większy metraż. Pozdrawiam serdecznie!

 • Owszem, obecnie w ramach programu MDM można zakupić mieszkanie także od znajomego lub członka rodziny. Przypominam, że zarówno beneficjent, jak i mieszkanie powinni spełniać wymogi programu MDM.

 • Jeżeli wezmą Państwo ślub, a potem mąż otrzyma mieszkanie w darowiźnie lub je zakupi, Pani jako współwłaścicielka tej nieruchomości będzie zmuszona do zwrotu części dofinansowania (art 14 Ustawy MDM). Jeżeli natomiast mąż wejdzie w posiadanie mieszkania przed Państwa ślubem, nie zajdzie konieczność zwrotu dopłaty.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Zrzeczenie się części własności domu nic Pani nie da (poza niepotrzebnymi kosztami). Jeżeli w przeszłości była Pani właścicielką 100% nieruchomości mieszkalnej, nie może Pani skorzystać z programu MDM (o ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • ok, tylko raz, wyjątkowo. Informacja pochodzi z BZ WBK. Proszę tam próbować. Jeżeli doradca w oddziale będzie miał problem, niech zadzwoni do CWB z prośbą o opinię.

  Odnośnie powierzchni użytkowej. Kwestionariusz podatku nie jest jedynym źródłem. Przyjmuje się go, jeżeli powierzchnia użytkowa nie jest ujęta w księdze wieczystej lub w projekcie budynku. Jeżeli dysponuje Pan tymi dokumentami, proszę je zabrać ze sobą do banku.

 • Jeżeli wniosek o kredyt z dofinansowaniem został złożony we wrześniu, obowiązują Panią limity z III-go kwartału 2015.

 • Link do nowelizacji ustawy: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Ustawa_z_dnia_25_czerwca_2015_r._o_zmianie_ustawy_o_pomocy_pa%C5%84stwa_w_nabyciu_pierwszego_mieszkania_przez_m%C5%82odych_ludzi.pdf

  W sekcji Dokumenty znajdzie pan także więcej przydatnych informacji.

  Wymieniony dom powinien spełniać limity ceny (dla danej lokalizacji) oraz limity powierzchni użytkowej (100 m2 lub 110 m2 jeżeli wychowują Państwo troje lub więcej dzieci. O ile dobrze pamiętam Pana wcześniejsze wpisy, w Państwa przypadku mówimy o 110 m2).

  Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
  przez młodych ludzi, nie określa standardu domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest
  umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Kluczowe jest tutaj stwierdzenie – zakończenie realizacji inwestycji. kredyt w ramach programu MDM można otrzymać na zakup domu, a nie na jego wykończenie.

 • luk

  Witam. Niedawno weszła nowelizacja w której jest zapisane że można kupować mieszkania z rynku wtórnego. Czy mieszkanie może być od zwykłej prywatnej osoby? Może to być mieszkanie od mojego znajomego lub kogoś z rodziny?

 • Karolina

  Witam. Kupuję mieszkanie jako singielka. W sytuacji gdy wzięłabym ślub w przeszłym roku to czy mój mąż mogłby odtrzymać dom jako darowiznę od rodziców? Czy mógłby kupić mieszkanie na siebie? Czy w którejś z tych sytuacji ja musiałabym zwrócić dopłatę?

 • Allmita

  ania czy możesz w takim razie napisać które banki odmowiły Ci kredytu?

 • PS

  Witam,
  Moja żona jest właścicielką mieszkania. Chciałem spytać, czy mogę starać się o dofinansowanie z programu MDM? Może wówczas gdybym tylko ja był właścicielem nowego mieszkania?

 • Daria

  Witam. Zrzekłam się na mamę 1/8 części domu czy muszę czekać za uprawomocnieniem wyroku czy mogę podpisać oświadczenie, że nie posiadam własności

 • Allmita

  czyli jednak są problemy….. jeszcze jedno pytanie- doradca powiedział że dla banku jednym z potrzebnych papierów aby stwierdzić pow użytkową jest ostatni zapłacony podatek. Dom który nas interesował ma wpisane w podatku metraż pow zabudowy ,a nie pow uzytkowej. Co zrobić w takim wypadku?

 • Agata

  Witam, we wrześniu br. złożyłam wniosek o dofinansowanie mieszkania z rynku wtórnego w ramach programu MDM i nadal czekam na jego rozpatrzenie – czy w związku z tym wciąż obowiązują mnie limity ustalone na III kwartał 2015?

 • Piotr Ptak

  Czy mógłbym prosić o podanie linka do znowelizowanej ustawy MDM? Chciałbym dowiedzieć się, jakie dokładnie warunki musi spełniać dom (nowo wybudowany nie przeze mnie) abym mógł wraz z żoną (za 2 tygodnie urodzi nam się 3 dziecko) ubiegać się o MDM. Za około 3-4 tygodnie mam spotkanie z deweloperem i chcę wiedzieć wszystko na ten temat. Dodatkowo mam pytanie: deweloper wystawia dom na sprzedaż w stanie surowym i prawdopodobnie będę chciał dogadać się z nim aby dokończyli budowę domu do stanu deweloperskiego. Czy w takiej sytuacji, gdy dom jeszcze nie jest skończony (oraz po urodzeniu 3 dziecka) można starać już się o MDM z uwzględnieniem, że wypłata nastąpi gdy deweloper ewentualnie doprowadzi dom do stanu deweloperskiego?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Warunek został zapisany w cytowanym powyżej pkt. 3. Każdy bank inaczej podchodzi do tej sytuacji. Zalecam rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  doradca skontaktuje się z Panem i poinformuje, jak wygląda ten temat w poszczególnych bankach.

 • Przepraszam, ale unikamy polecania konkretnych banków na forum. Prośba o kontakt z doradcami:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dejmien

  A czy musze być studentem czy mogę zapisać się do jakiejś szkoły aby mieć porostu legitymację ?

 • ania

  Witam mamy identyczną sytuacje z mężem chcemy zakupić dom z rynku wtórnego i też sa budynki stodoła obora. Już dwa banki nam odmówiły twierdząc ze kredyt jest wyłącznie do domu a na resztę trzeba inny kredyt. Proszę o iformację ktòry bank nie robi z tym problemu pozdrawiam

 • ad 1. Tak. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  ad 2. Tak. To już nie jest kwestia programu MDM, ale umowy pomiędzy Panem, a operatorem.

 • Kredyt w ramach programu MDM można otrzymać jedynie na zakup mieszkanie. Obawiam się, że nie otrzyma Pani kredytu na wykup drugiej połowy wymienionego mieszkania. Kwota wkładu własnego powiększona o kwotę dofinansowania powinna być mniejsza niż 50% wartości mieszkania. Pani już posiada 50%, jeżeli powiększymy to o wartość dofinansowania, limit 50% max LTV nie zostanie zachowany.

 • Michał Cedro

  Witam, mam dwa pytanka:
  1) Dziewczyna bierze MDM. Czy po ślubie w przypadku, gdy nie będziemy mieli rozdzielności majątkowej, będę mógł się wpisać w księgę wieczystą jako współwłaściciel mieszkania? Chodzi mi o okres pierwszych 5 lat od dofinansowania 😉
  2) Czy w takim mieszkaniu będę mógł wziąć internet na firmę? Będę w nim zameldowany, jednakże miejsce świadczenia usług będzie mimo wszystko innego, niż miejsce zameldowania?

 • Ada

  Witam
  Dostałam darowiznę od mamy pół mieszkania potrzebuje kredyt na wykupienie drugiej połowy od cioci posiadam dziecko. Czy jest możliwość skorzystania z MDM? Czy Jeżeli chciałabym również wziąć pieniądze na remont to byłaby taka możliwość skorzystania? czy MDM jest jeśli kredyt jest tylko na zakup mieszkania?

 • Tak, do lutego rodzice mogliby skorzystać, ale jest jeden problem – Pan nie jest dzieckiem uczącym się.

  Poza tym rodzice mogliby złożyć wniosek już teraz z terminem wypłaty na rok 2017.

 • Dejmien

  Tzn mam 24 lata a 25 wyskoczy mi w lutym także gdybyśmy się pospieszyli to jest szansa ? Termin ukończenia budowy planowany jest na 2017 rok

 • Niestety – nie mogą ze względu na Pański wiek.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • ok, nie ma problemu, polecamy się.

 • No problem, polecamy się.

 • Dejmien

  Moi rodzice mają 46 lat , dom na siebie i trójkę dzieci. Chcą kupić sobie małe mieszkanie , czy przysługuje im to dofinansowanie ze względu ze maja troje dzieci ? Ja jestem najstarszy mam 25 lat nie uczę się , i skorzystałem juz z programu mdm. Czy w takim wypadku mają szansę skorzystać z mdm ? Dziękuję za odpowiedź

 • Grajek

  Dziękuję za odpowiednią odpowiedź! Tego oczekiwałem!

 • Allmita

  dziękuje bardzo za odpowiedzi

 • Wg informacji, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zamieszkanie Pańskiej narzeczonej z Panem nie będzie skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM

  Art. 14 ust. 2 mówi, że zwrot dofinansowania powinien nastąpić w przypadku gdy beneficjent „wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,”

  Chodzi o przypadek, kiedy to Pan zostaje beneficjentem, ale nie mieszka w wymienionym mieszkaniu (zamieszkuje je wyłącznie narzeczona). Nie realizuje Pan wówczas celu programu wsparcia i w takim wypadku konieczny jest zwrot dofinansowania.

  Odnośnie ślubu – nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Zapis ten obowiązuje oboje beneficjentów.

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • W celu wyliczenia kwoty dofinansowania polecam nasz kalkulator:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnośnie transakcji, zorientuję się, jak wygląda ten temat w bankach i dam znać.

 • Ad 1. Nie powinno być takich problemów. Ew. proszę wtedy o kontakt z nami, dam namiary na wymieniony, zaprzyjaźniony bank. Stosowne paragrafy można znaleźć w treści ustawy z objaśnieniami, w dziale Dokumenty na naszej stronie. „Cena zakupu lokalu mieszkalnego objętego wsparciem stanowi cenę całkowitą transakcji, a więc zakupu samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz ze wszystkimi elementami
  związanymi z takim lokalem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
  o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Na wysokość ceny wpływa charakterystyka przedmiotu transakcji, związana z ewentualnymi „pomieszczeniami przynależnymi” do lokalu mieszkalnego, których własność jest związana z własnością samego lokalu (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali).

  Ad 2. Im bardziej szczegółowo będzie opisana nieruchomość, tym lepiej. Jeżeli ma już Pan wybrany bank kredytujący, polecam kontakt z nimi i zastosowanie zapisu pod konkretną instytucję.

 • Grajek

  Witam. Skorzystałem z programu MDM ponieważ spelniam wymagane warunki. Dodam ze jestem singlem ale kredyt na mieszkanie wziąłem po to żeby zamieszkać wraz z dziewczyną z którą w najbliższym czasie zamierzam się zaręczyć, a następnie wziąść ślub. I moje pytanie jest takie, czy w świetle prawa do czasu kiedy nie będziemy w zwiazku małżeńskim czy zameldowanie oraz udostępnienie jej w tego mieszkaniu nie będzie NARUSZENIEM WARUNKÓW ZWRÓCENIA UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA które w jednym z pkt. mówi: wynajął to mieszkanie lub jego część lub użyczył to mieszkanie innej osobie.

 • aga

  hmmm, interesujące…a jak to wygląda kwotowo???
  mieszkanie 33 m2 , wartośc rynkowa 150 tys, cena wykupu załużmy ze 50 tys.,singielka. Mieszkanie bedzie liczone jako rynek wtórny ??? pierwotny????Jak z kredytem??? te same warunki???? czyli co???? 25 tys na 15 lat ????

 • Allmita

  tak własnie tez wydawało mi się to nielogiczne….kupuje działkę na której stoi dom, oraz te nieszczęsne zab gospodarcze i stodoła…dopłata jest oczywiście i tak do metrażu uzytkowego ale chodzi o to żebym nie musiała pozyskiwać dodatkowego kredytu na pozostałe budynki…czy jest może jakiś zapis prawny w tej sprawie? czy można gdzieś znaleźć informacje o tym fakcie żeby juz nie było żadnych wątpliwości? nie chciałabym by po zawarciu umowy przedwstepnej okazało się że sytuacja tak nie przejdzie w banku…

 • Wygląda na to, że w tym wypadku nie ma takiej potrzeby. Kolega z banku wspomniał, że nie ma Pan możliwości zakupić samego budynku gospodarczego bez wyodrębnienia części działki. W skutek tego powinien on być potraktowany jako przynależność i jako taki – może być sfinansowany w ramach całej transakcji.

 • Allmita

  czyli w tej sytuacji nie ma konieczności wyszczególniania w akcie notarialnym : dom mieszkalny, stodoła, budynek gospodarczy? wystarczy wpisać np nieruchomosc gruntowa wraz z bud gosp?

 • Na podstawie informacji, którą otrzymaliśmy w zaprzyjaźnionym banku: „naszym zdaniem możliwy jest zakup całości z kredytu w ramach MDMu, bo przy takiej transakcji nie ma możliwości zakupu wyłącznie domu bez budynku gospodarczego. „

 • Kontaktowałem się dzisiaj w tej sprawie z zaprzyjaźnionym bankiem. Otrzymałem odpowiedź cyt: „naszym zdaniem możliwy jest zakup całości z kredytu w ramach MDMu, bo przy takiej transakcji nie ma możliwości zakupu wyłącznie domu bez budynku gospodarczego. „

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach
  programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów,
  na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Kluczowe jest tutaj stwierdzenie – zakończenie inwestycji. Jeżeli budowa zostanie zakończona – będzie Pan mógł sfinansować wymieniony dom w ramach programu MDM.

 • Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w
  ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu

  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

 • Witam. Nie dotarły do mnie informacje o zmianie przepisów, szczególnie w zakresie wyliczania powierzchni użytkowej w programie MDM. Proponuję, aby poprosił Pan dewelopera o prawną podstawę takiego wyliczenia.

 • Allmita

  czy dobrze rozumiem że jeżeli interesuje mnie dom na którego działce
  znajduje się jeszcze stodoła i budynek gospodarczy(przyklejony do domu,
  traktowany de facto jako kotłownia) to muszę znaleźć doddatkowo jakieś
  środki na ten cel??
  Przeciez to paranoja większość domów z rynku wtórnego ma dobudowane „coś” na podwórku….Czy za garaz też mam płacic osobno? I za działke na której stoi dom również?

 • Allmita

  czy dobrze rozumiem że jeżeli interesuje mnie dom na którego działce znajduje się jeszcze stodoła i budynek gospodarczy(przyklejony do domu, traktowany de facto jako kotłownia) to muszę znaleźć doddatkowo jakieś środki na ten cel??
  Przeciez to paranoja większość domów z rynku wtórnego ma dobudowane „coś” na podwórku….Czy za garaz też mam płacic osobno?

 • Klaudiusz

  Ok chodzi mi jednak o sytuację zakupy budynku od dewelopera w stanie deweloperskim, który w takim stanie będzie przekazywany aktem notarialnym. Budynek jest jednak teraz w trakcie realizacji i chodzi o współfinansowanie budowy poprzez podpisanie umowy przedwstępnej i przystąpienie do kredytu już w trakcie jej trwania. Przecież dotacja z BGK jest i tak wypłacana w formie ostatniej transzy. Czy muszę zatem czekać do końca budowy czy mogę przystąpić do kredytu wcześniej.
  Analogiczna sytuacja występuję w przypadku zakupu mieszkań w apartamentowcu, który jeszcze nie jest skończony. Proszę o precyzyjną odpowiedź ponieważ Państwa doradcy na infolini nie potrafią mi na to pytanie odpowiedzieć.

 • aga

  Witam, siostra jest włascicielką mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, czy wykupując je od spółdzielni mogłaby liczyc na wsparcie mdm??? mieszkanie 33 m2 , wykup ok 40-50 tys.

 • byd

  kontynuując….może nie do końca w temacie mdm ale może też to kogoś zainteresuje…w dzisiejszej rozmowie z deweloperem dowiedziałem się że wspomniana powyżej powierzchnia 83,32metra brutto to powierzchnia pomieszczeń mieszkania włącznie ze ściankami działowymi i właśnie za ten metraż (83,32) mam zapłacić. Troszkę mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się że kupuję mieszkanie o całkowitej powierzchni użytkowej 80,38m. Mój rozmówca stwierdził, że w tym roku zmieniły się jakieś przepisy które to regulują, tylko tak nie bardzo był w stanie mi wskazać konkretny przepis. Dla mnie to istotne, bo te dodatkowe trzy metry to sporo jednak kasy którą będę musiał wyłożyć. Czy może ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć czy deweloper w tym zakresie działa zgodnie z prawem? Pozdrawiam i proszę o informacje

 • Tak, istnieje taka możliwość. Jeżeli wymienią Państwo składowe transakcji oddzielnie i dokładnie je opiszą, nie powinno być problemów.

 • Witam. Limit dofinansowania oraz kwota dopłaty jest wyliczana na moment złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem i ni ulega zmianie. Kalkulator na naszej stronie uwzględnia już aktualne stawki.

  Rozumiem, że nie wychowują Państwo dzieci, kwota dofinansowania wyniesie wtedy 17.807,50 PLN

 • Przykro mi, że odpowiedź akurat taka, a nie inna. Niemniej – polecamy się.

 • DP

  dzięki wielkie-szkoda, widać nie dane nam;)

 • ok, polecam ew. kontakt z sekretariatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, także kontaktujemy się z nimi w wątpliwych kwestiach.

 • Sprawdziłem temat, niestety Pani w PKO ma rację. Nowelizacja programu RnS wprowadziła taki warunek. Jeżeli nabędzie Pani inną nieruchomość, spowoduje to zaprzestanie naliczania dalszych dopłat do raty.

 • Misiek11

  Witam, interesuje mnie zakup domu (91m2) z rynku wtórnego. Na gruncie przynależącym do posiadłości stoi budynek gospodarczy. Czy istnieje możliwość kupna tego domu w ramach MDM, jeśli w umowie przedwstępnej napiszemy, że budynek gospodarczy kupujemy z własnych środków? Pozdrawiam.

 • Patrycja Goluch

  Witam, interesuje mnie zakup domu (91m2) z rynku wtórnego. Na gruncie przynależącym do posiadłości stoi budynek gospodarczy. Czy istnieje możliwość kupna tego domu w ramach MDM, jeśli w umowie przedwstępnej napiszemy, że budynek gospodarczy kupujemy z własnych środków? Pozdrawiam

 • panda

  Dzień dobry, mam pytanie. 2 tygodnie temu składaliśmy wniosek w banku nr o kredyt w mdm, Mieszkanie 55m, 144 000zł, śląskie, Bytom. Pani w banku nr1wyliczyla nam doplaty ok. 18200 zł. Wniosek do bgk poszedl i wszystko ok. zlozylismy tez wniosek do innego banku, wstepna pozytywna i dzisiaj wypelnialismy wniosek do bgk. Pani w banku powiedziala,ze jest 4 kwartal i zmieniły się limity i teraz doplaty dostaniemy nawet 4 tysiące mniej niż w tamtym kwartale bo limity się zmieniły o około 85zł na metrze. Jest to prawda czy pani w banku sie troche zakrecila (nic nie liczyla w komputerze dzisiaj)? czy kalkulator na Panstwa stronie uwzglednił już zmiany? bo dzis wyliczam i wychodzi mi doplaty okolo 17900, wiec nie wiem czym sie sugerowac. Czy limity cenowe za m2 maja wplyw na wysokosc doplaty? w limitach jak najbardziej sie miescimy. Z gory dziekuje za odpowiedz.

 • Elisabeth Ella

  Po 14 dniach od wejścia ustawy taki przypadek jest! I nikt nie potrafi ni pomoc. Od 2 tygodni poszukuje rozwiązania kwestii dt. Formalności które sa przeszkoda, bo pozostałe najważniejsze warunki sa spełnione i nie dałoby sie zmienić wieku czy powierzchni, ale papiery?!

 • Nie sądzę, aby bank zakwestionował cenę mieszkania. Gdyby transakcja drastycznie odbiegała od obowiązujących standardów, można by mieć powody do obaw. Proszę śmiało składać wniosek.

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to
  dofinansowanie MDM nie będzie możliwe gdyż celem programu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy.

 • Nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, sprawdzę temat i dam znać.

 • Nie mieliśmy jeszcze przypadku udzielenia kredytu w programie MDM na mieszkanie z przetargu. Ustawa nie reguluje procesowania takich transakcji.

 • aga

  Witam, mam pytanie- chcemy z mężem kupić mieszkanie 3pokojowe. Cena jest bardzo okazyjna, bo właścicelowi zależy na czasie. Kwota za m2 kwalifikuje się do MDM i jest ok. 500 zł niższa niż średnia w tej Dzielnicy Krakowa.Dodatkowo mamy ok. 10% wartości mieszkania i raczej wymogi dotyczące zdolności kredytowej. Czy bank może odmówić udzielenia kredytu z MDM i zakwestionować wartość mieszkania?Co w takiej sytuacji zrobić?

 • Klaudiusz

  Witam,
  czy jest możliwość skorzystania z dofinansowania przy zakupie domu od developera, który jest w trakcie budowy a docelowo będzie w stanie deweloperskim. Czy mogę przystąpić do kredytu i skorzystać z programu MDM już w trakcie budowy czy muszę czekać do końca – tzn. jak budynek będzie w opisanym wyżej stanie deweloperskim.

 • DP

  dzięki!
  tylko pytanie: nie muszę zwracać, ale czy muszę zrezygnować z dalszych dopłat do odsetek? a mam mieć je jeszcze przez 3 lata.

  Bo tak nas poinformowała Pani w PKO BP (u nich chcielibyśmy kredytować nowy domek), że jak kupimy teraz nieruchomość to musimy poinformować bank, w którym mamy RNS i zrezygnować z z dalszej części dopłat.

 • Elisabeth Ella

  Posiadam protokół z przetargu, który zawiera wszytkie niezbędne dane dt nieruchomości, powierzchnię i cenę, nazywa się jednak protokołem.
  Banki żądają umowy przedwstępnej jak zapisano w ustawie. Organizator przetargu (Instytucja państwowa) wymaga zapłaty nalezności przed podpisaniem umowy ostatecznej aktu notarialnego, jest to zwykle praktykowane przy przetargach, czy to jest regulowane też ustawą?

  W programie MdM bank nie wypłaci kredytu przed podpisaniem aktu notarialneo, bo tak okresla ustawa.

 • O ile nam wiadomo, osoby, które skorzystały z RnS nie mogą skorzystać z MDMu – powyżej opisaliśmy powody.

 • Dav Jar

  Witam. Mam podobna sytuacje czyli kilka lat w RnS a teraz 3 dziecko.Czy w Państwa ocenie jest to temat do rozmów i ewentualnie z kim aby zmienić ten zapis?BGK?
  pozdrawiam

 • No problem, polecamy się.

 • Piotr Ptak

  Oczywiście, że poczekamy. Innej opcji nie bierzemy pod uwagę. Dziękuję bardzo za rzeczową odpowiedź. Macie w tym zakresie wielką wiedzę. Można na Was liczyć!

 • Tak, ale w Państwa przypadku powinniście poczekać na urodziny 3-go malucha (obecnie,przy dwójce dzieci limit dla Was wynosi max 100 m2 powierzchni użytkowej, ten domek ma 105 m2)

 • Odnośnie pierwszej części – na podstawie nowelizacji ” art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Odnośnie drugiej części mojej wypowiedzi: „Art. 2. Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

  A tutaj jest tekst nowelizacji: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Ustawa_z_dnia_25_czerwca_2015_r._o_zmianie_ustawy_o_pomocy_pa%C5%84stwa_w_nabyciu_pierwszego_mieszkania_przez_m%C5%82odych_ludzi.pdf

 • Piotr Ptak

  Dziękuję za odpowiedź. Deweloper już ten dom właściwie postawił (bez zaadaptowanego poddasza). Rozumiem, że w takiej sytuacji metraż spełnia wymogi MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ustawa określa (art.10, ust.7), że podstawą do określenia ceny i powierzchni użytkowej jest umowa (przedwstępna lub przeniesienia własności). Jeśli taki dokument zostanie przedłożony w banku to będzie możliwość uzyskania kredytu MDM.

 • Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2 – Dopłat nie stosuje
  się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

  Odpowiadając na pytania:

  Ad 1. Program RnS nie posiadał takich ograniczeń, jak MDM, nie ma tam dopłaty, którą trzeba by zwracać. Może Pani kupić wymieniony domek, ale nie w ramach programu MDM z powodów, które wymieniłem powyżej.

  Ad 2. Niestety nie ma takiej możliwości.

 • Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżonkowie przystępują do kredytu wspólnie i posiadają równe prawa własności nabywanego mieszkania.

 • Prawdopodobnie inne banki postawią podobne wymogi.

 • Owszem, bank ma prawo poprosić o „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu
  zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Bardzo ładny dom, osobiście polecałbym jedynie większy garaż. Aby skorzystać z programu MDM powinniście Państwo skorzystać z wersji bez adaptacji poddasza. Po otrzymaniu dofinansowania można dokonać ew. przeróbek.

 • Powierzchnia netto – powierzchnia wszystkich pomieszczeń ograniczona przez elementy zamykające w budynku w stanie wykończonym. Obliczana jest na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, itp. Przybliżając definicję powierzchni netto można powiedzieć , że liczymy ją „po podłodze” wszystkich pomieszczeń budynku.

  Do obliczenia limitów programu MDM potrzebna jest wielkość powierzchni użytkowej

 • byd

  na projekcie mieszkania są wskazane dwie wartości tj powierzchnia mieszkania netto 80,38m i brutto 83,32m …która wartość ma znaczenie dla mdm? dla mnie ma znaczenie bo jeśli pow netto to nie zmieszczę się w limicie

 • Ustawa określa (art.10, ust.7), że podstawą do określenia ceny i powierzchni użytkowej jest umowa (przedwstępna lub przeniesienia własności). Jeśli taki dokument zostanie przedłożony w banku to będzie możliwość uzyskania kredytu MDM.

 • aga

  Dodam , że to był pierwszy bank…. bank który wprowadzał wniosek do systemu bgk.

 • aga

  Bank w którym został złożony wniosek, po prostu w powodu braku prawnego dokumentu starania o kredyt z dopłatą zostały w tym banku zakończone …. na szczęście złożyliśmy wnioski w kilku placówkach i czekamy dalej co będzie ….

 • Iwona

  Który bank to zakwestionował? BGK? Czy Bank, w którym złożony został wniosek?

 • Leszek

  takie same „plotki” słyszałem od dewelopera, zrzuciłem to na karb tego, że chce szybko podpisać umowę, jeśli to prawda to niewiele w Łodzi zostanie lokalizacji do zakupu…

 • Leszek

  Witam,
  czy jest taka możliwość, żeby właścicielem nowego mieszkania była moja żona, chociaż to ja jestem głównym kredytobiorcą?

 • aga

  Witam,
  Jesteśmy w związku nieformalnym,mamy 2 dzieci, narzeczony stara się o kredyt z doplatą dla singla wych.2 dzieci i dzisiaj bank to zakwestionował , rząda sądowego potwierdzenia tego iż prawnie opiekę nad dziećmi sprawuje ojciec. jak to wygląda wg prawa mdm ?????

 • DP

  Witam,
  mam dwójkę dzieci od stycznia będzie trójka;)

  Mam RNS już 5 lat.
  chciałabym kupić sobie mały domek 70 mkw by przenieść się do większego z całą rodzinką, tylko z tego co wiem mając RNS nie mogę już dokupić nieruchomości.
  Moje Pytania:
  1. Czy jest możliwość potraktowania RNS jak MDM i w tym wypadku mogłabym kupić ten domek (czy w takim wypadku mogłabym liczyć na większą kwotę wspacia?;) )
  2. Czy jeżeli powyższa opcja nie jest możliwa, to czy mogłąbym najzwyczajniej w świecie zrezygnować z RNS i skorzystać z MDM?

  pozdrawiam

 • beneficjent

  Kolego czy masz na to konkretną interpretację lub potrafisz powołać się na odpowiedni paragraf ustawy? Muszę mieć pewność 100%, jest to kwestia 30 tyś zł….

 • Ja

  Dopiero jak dostane pieniądze i je wpłace sprzedającemu, to zostanie spisany akt notarialny

 • Ja

  Na mieszkanie zostało wpłacone 10 % ceny wywoławczej. Przetarg wygrałem, i czekam na papiery potwierdzające, że wygrałem przetarg żebym mógł starać sie o kredyt hipoteczny do którego oprócz wylicytowanej ceny, zostanie doliczona kwota na remont mieszkania.

 • Brakło informacji w jakim stanie jest wymieniony pustostan. Jeżeli nastąpił odbiór tego mieszkania, można je zakupić w ramach programu MDM.

 • Ja

  Jaka inwestycja powinna byc zakończona bo nie za bardzo rozumiem ? Mieszkanie nie będzie sprzedawane, bedzie kupione i wyremontowane dla własnych potrzeb mieszkaniowych

 • W ramach programu MDM możliwe jest także nabycie mieszkania pochodzącego z licytacji, jednak inwestycja powinna być zakończona. Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to
  dofinansowanie MDM nie będzie możliwe, gdyż celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy

 • Ja

  Witam, czy z programu MDM można skorzystać kupując mieszkanie z licytowanego pustostanu ?

 • Kwota ~120 tys. PLN dofinansowania dotyczy Warszawy.

 • Piotr Ptak

  Rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedź, teraz będę działał w tym kierunku odpowiednio. Rozumiem, że to 120tys PLN to chyba w większych miastach ponieważ gdy liczyłem u Państwa na stronie na kalkulatorze jakie dofinansowanie mogę dostać (woj. wielkopolskie – pozostałe miasta) wyszło mi 74 510 PLN

 • Kwestia wygląda trochę inaczej. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. Jeżeli limit powierzchni zostanie przekroczony, nie ma możliwości skorzystania z programu MDM. Chodzi jednak o powierzchnię użytkową. Metraż komórki lokatorskiej się do niej nie zalicza.

  Odpowiadając na pytanie -składowe transakcji powinny być wymienione oddzielnie i dokładnie opisane.

 • Owszem, dotarły do nas takie informacje, poczekałbym jednak do 30.09 na oficjalne wyniki.

 • Nie jest to prawda, w ramach programu MDM można także zakupić mieszkanie obciążone kredytem. Pana bank powinien otrzymać od BGK zbiór dobrych praktyk dotyczących tego tematu. BGK wysyłał je do banków uczestniczących w MDMie w połowie września. Generalnie, zarówno konto techniczne, rachunek kredytowy jak i konto sprzedawcy powinny być traktowane tak samo jak (tzn jak konta zbywcy). Bank kredytujący może dokonać przelewu kredytu z dofinansowaniem na każde z tych kont. Pierwsza transza spłaca zaciągnięty poprzednio kredyt, pozostałe trafiają na konto zbywcy.

 • Serdecznie przepraszam, ale otrzymałem prośbę, aby nie podawać wyników naszych analiz względem ew. zmian limitów. Nie są one w żadne sposób oficjalne ani wiążące, a potencjalny beneficjent mógłby na ich podstawie wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Rzeczywiste stawki zostaną podane do wiadomości 30.09.

 • Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Po przeniesieniu własności mieszkania może pan nadpłacić kredyt bez konsekwencji (ze względu na fakt, że umowa kredytowa została podpisana przed wejściem w życie nowelizacji Ustawy MDM).

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
  przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów,
  na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to
  dofinansowanie MDM nie będzie możliwe, gdyż celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy. Najlepiej byłoby poprosić dewelopera o dokończenie budowy (o ile nie spowoduje to przekroczenia limitu ceny 1 m2), a następnie odkupić dom w ramach programu MDM. Jako rodzina z trójką dzieci mogą Państwo otrzymać naprawdę znaczące dofinansowanie (nawet do ok. 120 tys. PLN).

 • abc

  witam…(rodzina z trójką dzieci)…zamierzam kupić mieszkanie od dewelopera o pow 82metrów do tego komórka lokatorska o pow 6metrów. W sumie metraż łączny przekracza ustawowe 85 metrów, ale jak wynika z Waszych wyjaśnień jeśli łączna suma kwot nie przekroczy limitów cenowych za metr kwadratowy dla danej lokalizacji to nie ma problemu z kredytem w ramach mdm, mimo że łącznie będzie powyżej tych magicznych 85m. (o ile pamiętam na wykazie pomieszczeń które się wlicza do powierzchni użytkowej w rozumieniu mdm komórka lokatorka jest wliczana w metraż, czy się mylę?)
  Moje pytanie: czy w umowie deweloperskiej należy ująć osobno powierzchnie w/w lokali czy łącznie i osobno ceny czy łączną cenę…chodzi mi o to żeby uniknąć ewentualnych problemów z otrzymaniem dofinansowania. Pozdrawiam

 • Robert

  Witam, czy to możliwe ze w IV kwartale mogą nastąpić drastyczne obniżki limitów? (doradca finansowy powiedział mi ze w Łodzi ma spaść z 4515 do 4300) to jakiś żart chyba prawda?

 • piotr

  Witam. Właśnie jestem na etapie złożenia wniosku do banku z MDMem.Jak mnie jednak poinformowano póki co nie mogę skorzystać z tego programu gdyż mieszkanie które chcę kupić ma hipotekę, a tego nowelizacja nie przewiduje!! Żaden bank nie ma wytycznych jak postępować w takiej sytuacji.Czy wiadomo już jak ma przebiegać taka transakcja?? Przecież większa część nieruchomości w tym kraju finansowana jest kredytem….

 • beneficjent

  We wrześniu 2014r była jeszcze dziura w ziemi i zgodnie z zapisami umowy deweloperskiej ustaliliśmy termin zapłaty po oddaniu nieruchomości do użytkowania, także zwłoka była umyślna.

 • strauss87

  Witam,
  mamy wybrane mieszkanie gdzie cena za metr 3630,83 zł, mamy więc zapas mieszkanie jest z wtórnego Szczecin. Czy jest się czego obawiać w związku z planowaną zmianą limitów? Obecnie to 3695,40 w Szczecinie. Czy ten zapas wystarczy czy lepiej się wstrzymać z umową przedwstępną?

 • Piotr Ptak

  Czym była spowodowana zwłoka w wypłaceniu dofinansowania i kredytu? Podobno załatwienie formalności odnośnie dofinansowania to niecały miesiąc?

 • beneficjent

  Kredyt MDM podpisałem we wrześniu 2014r, kredyt oraz dofinansowanie zostało wypłacone dopiero 20 wrzesnia 2015r i lada dzień mam akt notarialny. Czy mogę nadpłacić kredyt o kwotę wyższą niż dofinansowanie bez jego utraty? Czy zapisy nowelizacji dotyczą także mnie?

 • Piotr Ptak

  mam pytanie. Wraz z żoną oczekujemy 3 dziecka. Chcemy kupić dom. Mamy już nawet upatrzony (105m2), z tym, że deweloper będzie oddawał ten dom w stanie surowym (otwartym lub zamkniętym). Czy jest wtedy możliwość skorzystania z dopłaty czy trzeba się dogadywać z deweloperem aby doprowadził dom do stanu deweloperskiego?

 • Elisabeth Ela

  dlaczego nie mogę otrzymać dofinansowania na mieszkanie z rynku wtórnego zakupione w drodze przetargu?

 • Jeżeli jest to dom mieszkalny, nie możecie Państwo skorzystać z programu MDM. Polecam sprawdzić klasyfikację ww. budynku. Może się okazać, że jest to zabudowanie gospodarcze i wtedy jak najbardziej będą mogli Państwo skorzystać z MDMu.

 • Ewelina

  To jakiś żart chyba, Kupuję glebę z rozsypującą się chałupiną, w której nikt nie mieszkał od 20 lat,nie mówiąc o braku instalacji jakichkolwiek itp, muszę ponieść koszta związane z rozbiorką tej ruiny a Wy to nazywacie domem. Eh. Program do niczego.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która obecnie wymaga
  posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Kamila Krzyżanowska

  Czy można zakupic mieszkanie w programie MDM bez wkladu wlasnego?

 • Nie, tylko jeżeli zmieni Pan stan cywilny w trakcie procesowania. Jeżeli najpierw weźmiecie ślub, a potem wystąpicie o kredyt – nie będzie problemu. Podobnie, jeżeli podpisze Pan umowę kredytową jako singiel, a dopiero potem weźmiecie ślub.

 • Nawet. Jeżeli kupiliście już Państwo tą nieruchomość, oznacza to, że jesteście właścicielami domu.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • krzysztof

  Czy to oznacza że jeżeli wziąłem ślub i wystąpimy zaraz po nim z Żoną o dofinansowanie to jest duże prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku przez bank?

 • Ewelina

  Nawet jeżeli do czasu ubiegania się o kredyt ten domek zostanie rozebrany?

 • Możliwość skorzystania z programu MDM zależy od rodzaju
  posiadanej nieruchomości. Jeżeli wymieniona zabudowa (stary domek) jest budynkiem gospodarczym – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM – istnieje możliwość skorzystania z programu MDM. Jeżeli jest to dom mieszkalny – nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia.

  Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Można skorzystać z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Ewelina

  Mam pytanie. Kupiliśmy z mężem działkę rolną z możliwością zabudowy zagrodowej. Znajduje się na niej stary domek po jakiejś rodzinie i budynek gospodarczy (oba b. stare i przeznaczone przez nas do rozbiorki). Chcemy ubiegać się o kredyt z pomocą mdm na budowę domu na tej działce. Z tego co czytam na Panstwa stronie, nie powinno być przeciwskazan aby go uzyskac?

 • Trochę cierpliwości, program będzie działał do końca 2018 roku. Na pociesznie dodam, że prawdopodobnie rząd wprowadzi kolejny program służący rozwojowi rynku budowlanego.

 • Austrii

  Kiedy wreszcie ten program dobiegnie końca i przestanie psuć ceny na rynku

 • Jeżeli Pański stan cywilny zmieni się przed podpisaniem umowy kredytowej, bank może odmówić udzielenia kredytu. Wg art 6 Ustawy MDM z kredytu w ramach programu MDM małżonkowie powinni przystępować wspólnie. Jeżeli najpierw Pan podpisze umowę kredytową, a potem będzie ślub – nie powinno być problemów.

 • Oczywiście – np. na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wykaz_instytucji_kredytuj%C4%85cych_przyjmuj%C4%85cych_wnioski_o_finansowe_wsparcie2.pdf

  Zapraszamy także do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Współpracujemy ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mamy kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo możemy Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem możemy zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Nasze wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – nasza pomoc nic Państwa nie kosztuje – rozliczamy się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Ewa

  Witam, znajdę gdzieś rzetelną listę banków, które oferują kredyt hipoteczny z dopłatą MDM? Z gory dziekuje

 • klipster

  Mam pytanko, obecnie przystępuję do mdm jako singiel, jednak może się zbiec w czasie, że przy podpisywaniu umowy w Banku czy umowie kupna u notariusza będę już żonaty i co wtedy? Mój wniosek będzie nieważny? Przystępuje sam bo akurat wyszło, że tak łatwiej o zdolność kredytową.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Pozdrowienia dla JaroGawin za doskonały humor i wsparcie rysunkowe serwisu.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/