Program „Mieszkanie dla Młodych” podstawowe zagadnienia cd. – najczęstsze pytania

Program Mieszkanie dla Młodych podstawowe zagadnienia cd. - najczęstsze pytania

Dzisiaj część druga odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z podstawowymi zagadnieniami i warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

– Chcę skorzystać z MDM, ale w przeszłości posiadałem inne mieszkanie, które sprzedałem. Czy mogę przystąpić do programu?

Potencjalny beneficjent programu „Mieszkanie dla Młodych” nie może być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko aktualnie, ale także w przeszłości (chyba że wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Podstawowym celem ustawy jest udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania.

W efekcie – żadna z osób przystępujących do programu MDM (w przypadku małżeństw – warunek dotyczy obojga małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego mieszkania lub domu nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub domu jest traktowane analogicznie jak ww. prawo własności. Możemy natomiast skorzystać z MDM jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%).

– Czy beneficjentami programu MDM mogą być pary żyjące bez ślubu?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła zmiany w  art. 6 ust. 3 „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

Zapis ten oznacza jednak jedynie możliwość wspólnego przystąpienia do kredytu dowolnej – innej osoby. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań nadal mogą być jedynie małżeństwa lub single.

– Czy mogę skorzystać z programu MDM, jeżeli posiadam działkę budowlaną lub ziemię rolną?

Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

– Odziedziczyłem / posiadam gospodarstwo rolne z zabudową siedliskową, czy mogę skorzystać z MDMu?

Możliwość skorzystania z programu MDM zależy od rodzaju posiadanej nieruchomości. Jeżeli wymieniona zabudowa siedliskowa jest budynkiem gospodarczym – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM – istnieje możliwość skorzystania z programu MDM. Jeżeli jest to dom mieszkalny – nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia.

Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Można skorzystać z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

– Posiadam lub otrzymałem w spadku / darowiźnie połowę domu / mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki).  Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami  ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających wymogi ustawy.

 • Maria

  Witam. Czy małżeństwo, które otrzymało mieszkanie jako darowiznę może skorzystać z programu MDM? Pozdrawiam.

 • Witam. Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Dagmara

  Witam posiadam działkę na Rdagmara.mikulska OD z domkiem letniskowym.Dzialka nie ma księgi wieczystej ale jestem jej wieczystym uzytkownikiem.Czy posiadanie ww działki dyskwalifikuje mnie do skorzystania z programu mdm.pzdr

 • Jeżeli ww. dom spełnia limity ceny i powierzchni – to tak, można go zakupić nawet jeżeli nie ma KW. Podczas przekazania własności lokalu notariusz wystąpi o założenie księgi wieczystej.

 • MSŚ

  Czy mogę w programie kupić dom bez księgi wieczystej? Dom jest nowy posadowiony na działce która powstała z podziału większej nieruchomości. Ta pierwotna nieruchomość ma urządzoną kw.

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. To nie będzie problem. Zwrot dofinansowania ma miejsce jedynie w przypadku całkowitego lub częściowego wynajmu lokalu zakupionego w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Adam

  Dzień dobry,

  Chciałbym kupić mieszkanie korzystając z programu MDM.
  Otrzymałem od rodziców działkę z budynkiem zgłoszonym jako budynek gospodarczy. O ile mi wiadomo sam budynek gospodarczy nie stanowi problemu. Mam jenak pytanie czy ewentualny wynajem nieruchomości (domu gospodarczego) będzie oznaczać zwrot dofinansowania?

  Dziękuję

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/